__MAIN_TEXT__

Page 1

20 16

resta

10 0 i anj 2017.

78

7 07 12 1

ijena

0 n

S e je zajedni e ani a i ani j njizi jne e e ij i aj zna .

100 VODEĆIH HRVATSKIH RESTORANA I NJIHOVI RECEPTI 2017/18

na .

A TIC

. a

ant CROA ur

100 VODEĆIH HRVATSKIH RESTORANA I NJIHOVI RECEPTI

22. izdanje 2017/18


K 1

VOD

JI I

IC G

V TSKI

ST O STO

UT I JI OVI

C PTI


Abisal d.o.o. Rijeka gastronaut@gastronaut.hr www.gastronaut.hr www.facebook.com/gastronaut.hr pri UHR-u M. Tita 88/II, OPATIJA Janka Polić Kamova 37 A, RIJEKA tel.: 051/718 919 tel: 051/291 592 fax: 051/718 920 abisal@abisal.hr projekti: 100 vodećih hrvatskih restorana - u partnerstvu s Udrugom hrvatskih restoratera Klub Gastronaut www.gastronaut.hr Gastronaut Tours abisal - zajednica živih bića u morskoj dubini (Klaić, 1968) CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000966143. | ISBN 978-953-7507-12-1 2


100 VODEĆIH HRVATSKIH RESTORANA I NJIHOVI RECEPTI

22. izdanje 2017/18


KAZALO Kazalo znakovlja ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~8 Uvod ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~9

4

ISTRA I KVARNER

11

ovre ica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ alata od š aro a kozica i majoneze od soje ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R rtoni la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ File od divlje brancina u rizu s crnim maslinama i chi som od krum ira ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G R ovi rad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tartar od tune ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . K Pore ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Filet orade - v. ikola ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P T Rovinj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pljukanci s re ovima škam a i kozicama ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G Rovinj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ File orade s ovrćem ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R M Rovinj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ irovi let trilje ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VODNJANKA, Vodnjan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ akine lazanje u roljetnim travama ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mbulić na mišanciji i alenti ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M Pula ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Makaruni s jadranskom triljom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pula ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ri oto s muškatnom bundevom uz hrskavi i s od istarsko ombola i asi maslinovo ulje ~ ~ ~ ~ K išan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ obotnica na salatu na mladom krum iru ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G T ivade~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Girello (frikando) od boškarina s crnim tartufom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ar accio od hobotnice s crnim tartufom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J Mošćeni ka ra a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R G R ovranska ra a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ obotnica s aiolijem od kulena ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R T atija ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jasto u to loj marinadi s njokima od lavo i uto krum ira ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R atija ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ashimi s naran om u crvenom a ru ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ atija ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R K atija ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ omaća skuta s kvarnerskim kozicama i ršutom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Koljenica sous vide ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P P R M olosko ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ udo od kvarnerskih škam i s mustardom cvjetova masla ka i jabuka kuhanih u vakumu aromatiziran remium istarskim Rossi inom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K K R K Kastav ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Plemenita riba s ovrćem e ena u škartocu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Rimski njok s uš jom jetrom u umaku od tartufa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T R J F RT Kastav ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ omaći ravioli s ršutom i kozicama ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R JG iškovo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dresci od jelena na jenici od kruške ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T R Rijeka ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Janjeća koljenica na strmi ki ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R T K oboli ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eroroastbeef s alentom kom iricom i robni kim sirom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ramalj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Marinirani janjeći kotlet u mediteranskim travama ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

12 13 14 15 16 17 18 18 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 40 42 43 44 45 46 47 48 50 51 51 52 53 54 54 54 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67


R

jivice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Juha od rakovica s raviolom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M Malinska ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rbnik ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pr eni krak hobotnice s ireom od raška s wasabijem i salatom od krastavaca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MARINA, Krk ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Gove i car accio sa šumskim ljivama ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Gusarski ijat ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T res~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iftek u umaku od crno vina i smokava ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pohane smokve sa sladoledom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ RT T R Mali ošinj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ okoladna torta od svje ih smokava ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pijani kvarnerski škam i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K T Mali ošinj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ roskva na onfri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mokve u crnom vinu s kremom od mente i sira s medom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Juha od koroma a i mrkve ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Mali ošinj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dle ani le istarsko oveda s aromatiziranim eko krum irom eko rukolom s otoka resa i redukcijom aceta balsamica i lošinjske naran e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R T arbat na Rabu~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jadranska fantazija ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

68 69 70 72 73 74 75 75 78 79 79 80 81 81 82 83 83 83 84 85 86 87

DALMACIJA

89

BOŠKINAC, Novalja ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 90 ajbolje od aške janjetine ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 91 F R tari rad Paklenica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 92 Pureći medaljoni u sezamu na šarenoj osteljici s ikantnim umakom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 93 NIKO, Zadar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 94 Panceta od tune na tatarski sa š aro ama ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 95 FOŠA, Zadar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 96 Tartar tuna na be ki na in ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 97 Marinirani škam i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 97 Murter ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 98 T K JK kradin ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 kradinski ri ot ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 101 P GR ibenik ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 102 T R ibenik- rodarica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 104 Grdobina s ršutom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 105 R lit ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 106 K lit ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 108 Pašticada od janjetine s roladom od ršuta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 109 Pe ena školjka v. Jakov ( a e ante) na šeni noj kru ici aromatizirana uljem od kave ~ ~ ~ 109 K miš ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 110 Kne ev ri oto od kozica i lubina ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111 K T miš ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 112 Teletina od ekom~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 113 KOD MIJE, Lokva ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 114 ijela morska riba iz krušne eći~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 114 GARIFUL, Hvar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 116 Gregada ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 117 P RT R krivena uka ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 118 alata od si e s tartu ma ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 119 R T Metković ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 120 imljena tuna s mozzarellom na ostelji od rikule ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 121 K P T K Mali ton ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 122 trastvena krem juha od kamenica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 123

5


6

ladna tuna na rikoli ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T R Mali ton ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ubrova ka o ara ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T R K P T rebić ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ri oto od si e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K R ubrovnik ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Romb u škartocu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tradicionalna torta od mjendula i ljute naran e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ TK ubrovnik ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Medaljoni od si e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ GALIJA, Cavtat ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ta liatelle dal vulcano ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

123 124 125 126 127 128 129 129 130 130 132 133

GORSKI KOTAR, LIKA, KARLOVAC I OKOLICA, MOSLAVINA I BANOVINA

135

T R J Fu ine ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rodet od abljih krakova ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FR K P ulin ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pureće rolice s daškom moderne tradicije ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ GR Josi dol ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ omaća krem juha od vr anja ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M RJ R T K onji ikšić ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P onji ve aj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Janjeći french rack s koricom od za insko bilja i šatoom od muškata ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R K Karlovac ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pa ja rsa s mlincima ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K R G Karlovac ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ File srnetine u lisnatom tijestu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G J R zalj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Torta Katarine rinski~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J rvatska Kostajnica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ jedov d e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ KT isak ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ File smu a u ivskom tijestu s wasabi remuladom i šarenom hrskavom salatom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

136 137 138 139 140 141 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

ZAGREB I OKOLICA

157

K R Plešivica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Krem juha od medvje e luka ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rlice od srndaća ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ TR P T T a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tartar od alamide ili utanjak od re elice avokado ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ omaći crni rezanci sa škam ima i š aro ama ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Merin ue torta s komadićima istacia injola oraha i tamne okolade sa slatkim vrhnjem ~ ~ R K P T a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ itello tonnato ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rni ri oto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kuhana janjetina na ovrtlarski ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M M elika Gorica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ omaći ljukanci na temeljcu od škam i s re ovima jadranskih kozica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ KR G J K a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a e ene za orske štrukle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P TK a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pirjana janjeća koljenica mladi bob i njoki od ljubi asto krum ira ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T R P T J R a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Rolada u nim travama s roljetnim knedlama ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ alata od heljde i rosa s kozjim sirom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

158 159 159 160 161 162 163 163 164 165 165 166 167 168 169 170 170 172 173 174 175 176 177


R a reb- used rad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pureći le u carskom mesu sa šunkom i bosiljkom Juneći le u crnom vinu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F a reb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jabuke s orasima karamela chantill od vanilije~ O

,M

MU

, PO

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

V

178 179 179 180 181 3

J KT K Risvica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ omaća atka na osteljici od rikule ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G R G Kra ina ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ akini medaljoni ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M G Kra inske To lice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pe ena uretina sa slaninom šenicom batatom i ireom od bu e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ara din~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ trukli bombelles (štrukli od fazana)~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P T ara din ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Krem juha od bu e s umbirom i domaćim raviolom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jelen u lu arskom umaku i domaći tr anci s vrhnjem i ancetom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R ara din ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ File smu a u kukuruznom brašnu na odlozi od vrhnja ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T R T ara din ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M M edelišće ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Flambirani lun ić na kremi od bu e i bu inih koštica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ TR TT R R T akovec ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pureći odrezak u umaku od tartufa i vr anja s njokima ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R K akovec ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mu u anadi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M Ma kovec ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Poširano re eli je jaje na osteljici od medvje e luka mlado š inata i ešnjaka krum ira kiselice krasuljice sa ilijem i nim maslinovim uljem ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M M R K R o atinec ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Teleći odrezak u umaku od vina s karameliziranom mrkvom i je mena kaša sa svje om a rikom ~ R M Tuheljske To lice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Juha od ljiva u zdjelici od kruha ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M Marija istrica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Teleća koljenica ire od batata e ena brokula i mrkva ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ KR Ko rivnica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Punjeni ramstek s kuhanim ovrćem i kroketima ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P R K K T tari rad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iftek Tournedos Rossini ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

184 185 186 186 188 189 190 191 192 193 193 194 194 196 198 199 200 201 202 203 204

SLAVONIJA I BARANJA

217

T R aruvar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Punjena svinjska isanica To lica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G R sijek ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jelenji but la wild ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M K K sijek ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Teleća koljenica is od eke d em od crveno luka i mladi krum ir na maslacu sa za inskim biljem J majevac ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Perklet od patke ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K RM R ilje ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ko un u merlotu s je menom kašom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PRINCIPOVAC, Ilok ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iftek Princi ovac u lisnatom tijestu s ala inkom od krum ira ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ je na lista Restaurant roatica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Po is s onzora ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 239

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

7


K a z a l o z n a ko v l j a nositelj titule “100 vodećih hrvatskih restorana” za godinu adresa restorana telefonski broj restorana telefax broj restorana internetska stranica restorana adresa elektronske pošte restorana klimatizirane prostorije u restoranu omogućen pristup bežičnom internetu u objektu broj mjesta za parkiranje osobnih vozila broj mjesta za privez plovila radno vrijeme restorana zimsko radno vrijeme restorana ljetno radno vrijeme restorana UTO neradni dan u tjednu 02.02.-10.03. neradni period u godini broj sjedećih mjesta u restoranu broj sjedećih mjesta na terasi restorana card

R

kartice za bezgotovinsko plaćanje

QR kôd, pogodan za brzo učitavanje internetske stranice prilagođene pametnim telefonima (iPhone, Android, Windows8...)

8


nt CROA ura

20 16

A TIC

rest a

Uvod

∙ 10 0Abisal

Dragi čitatelji, S ponosom vam predstavljamo cijaliteti”.

. izdanje knjige “1

vodećih hrvatskih restorana i njihovi spe-

Izborima smo u prošloj godini obuhvatili restorana koje su gosti mogli podržati preko portala .gastonaut.hr, a ugostitelji u sklopu upitnika koje im poštom dostavljamo jednom godišnje. Završnu riječ je dao asni odbor projekta pregledavši pristigle materijale i pazeći da u najuži izbor uđu restorani s najviše glasova na obje liste, koji rade gotovo cijelu godinu. estorani se u knjizi, koja izlazi na hrvatskom i engleskom u on-line i tiskanom izdanju, prezentiraju skupa sa svojim specijalitetima te prirodnim i kulturnim okružjem. Ulaskom među 1 vodećih, stekli su i pravo postavljanja naljepnice Restaurant Croatica s naznačenom godinom za koju su osvojili titulu. Iz projekta 100 vodećih hrvatskih restorana, nastao je prije 18 godina Klub Gastronaut koji je u proteklih godinu dana održao svoje skupove u Međimurju, Pečuhu, Vilanyu, Rijeci i Rogoznici, organizirao razne Gastronaut edukacije za ugostitelje te dao podršku brojim drugim gastronomskim i enološkim događanjima. Uska suradnja s medijima koji prate gastronomiju u turizmu (FIJET i Zbor turističkih novinara HND), Udrugom restoratera Hrvatske i Savezom kuhara mediteranskih i europskih regija doprinijeli su još jednoj uspješnoj godini punoj sinergije zaljubljenika u gastronomiju. adamo se da će i ovo izdanje pomoći u prikupljanju vaših budućih lijepih sjećanja, voditeljica projekta 1

vodećih hrvatskih restorana prof. Karin

imica

9


Istra i Kvarner Specijaliteti bazirani na namirnicama iz mora, jela pripravljena po starim receptima uz jaku zastupljenost lokalnih aromatičnih trava i začinskog bilja osnovne su značajke ove kuhinje koja se sastoji od puno malih različitih gastronomskih podregija. Istarski pršut, kobasice s tartu ma (Buretić), kobasice s ružmarinom (Buretić), grobnički sir, sir od tartufa, slane srdele, marinade, namaz od bakalara ( ilena), puževi, istarski pešt i salata od mekušaca samo su neka od hladnih predjela koje treba probati. Za toplo predjelo najčešće se nude razni rižoti i tjestenine s plodovima mora, maneštra od bobići, jota ili fritaja s tartu ma, rigom ili šparogama. Svježa morska riba, kvarnerski škampi na razne načine i školjke iz imskog kanala specijaliteti su koji vikendom privlače brojne susjede Talijane. Specijaliteti unutrašnjosti Istre i Kvarnerskih otoka su dimljeni ombolo i kobasice s kiselim kupusom, fuži i njoki s gulašom od divljači, zec na padelu i janjetina pod pekom. Posebno je cijenjena janjetina s otoka Cresa na kome janjci pasu u savršenim ekološkim uvjetima. Za desert se može probati kroštule i fritule, suhe smokve i slastice od kestena. ovranski maruni (veliki kesteni), šparoge i tartu iz motovunske šume (Karlić tartu ) su namirnice kojima su u njihovoj sezoni posvećeni posebni gastro dani. Od domaćih salata nudi se salata od matovilca, rige i radića, a jelima se dodaje svježi mažuran, bosiljak, kadulja, matičnjak, majčina dušica, ružmarin i lovor te uz ribu obavezno istarsko ili krčko maslinovo ulje. Za aperitiv preporučamo pjenušac Cattunar od malvazije i momjanskog muškata proizveden prema charmat metodi, Pjenušac 1 Vinarije Pavlomir ili tradicionalnu istarsku rakiju bisku ( ossi). Uz jela od bijele ribe i bijela mesa uglavnom se pije malvazija (Degrassi, Damjanić, Deklić, Cattunar, Coslovich, Sirotić, atić, ossi, Zigante), malvazija eserva odležana u drvu Vinarije Visintin, sauvignon

( egovina), vrbnička žlahtina posebice uz janjetinu (PZ Gospoja, Pavlomir), chardonnay (Degrassi, egovina, Pavlomir) i istarski rose uža (Cattunar). Uz tamna mesa i plavu ribu najpopularniji su teran (Terre osse Degrassi, Coslovich, Sirotić, ossi, ranc rman, Cattunar), borgonja (Damjanić), refošk (Degrassi), merlot ( ranc rman, Cattunar, Damjanić), cabernet franc ( egovina, ranc rman) te cabernet sauvignon (Visintin, Cattunar, Degrassi, Pavlomir). Uz desert se preporuča Dolce nota ( egovina) i Dolcceto ( ranc rman), a kao digestiv neki od Darninih likera okićenih svjetskim nagradama ili voćnih rakija D-faktor. kskluzivni restorani s vrhunskom ponudom su ilan (riblji) u Puli, San occo u Brtonigli, Zigante u ivadama (specijaliteti s tartu ma), Bevanda (riblji) u Opatiji i Plavi podrum (riblji, kreativna kuhinja) u Volosku. Vrhunski kreativni specijaliteti nude se i u restoranu Bodulka u išanu, avigare u ovigradu, Sv. ikola u Poreču, Draga di ovrana u ovranskoj Dragi, Villa riston u Opatiji, Kukuriku u Kastvu, a lokalne namirnice na kreativan način su inspiracija i restoranu Stanciji Kovačići u ukavcu, Oasi u Puli, Dream u ovinju, Bianco ero u Opatiji, ulino u alinskoj, adi u Vrbniku i arini u Krku. Pretežito riblji specijaliteti karakteriziraju Badija u ovrečici, Giannina i Puntulinu u ovinju, Johnsona u ošćeničkoj Dragi, ivicu u jivicama, Domino u Dramlju, Santa uciu na Cresu, Barbat u Barbatu na abu te Veli žal i Za kantuni na alom ošinju. Domaći ambijent i lokalne specijalitete nude Vodnjanka u Vodnjanu, oko u Opatiji, Oštarija ortica u Kastvu, Tarsa i rtatore na alom ošinju. Po odrescima je poznat erosteak u Sobolima, a po šumskim i lovačkim specijalitetima su prepoznatljivi onjgi u onjgima i Bitoraj u užinama. 11


96, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15

BADI Umaška 12, 52470 Lovrečica, ,

052 756293,

www.restaurant-badi.com, 052 742458,

Na pola puta između Umaga i Novigrada nalazi se malo ribarsko mjesto imena Lovrečica. U tom predivnom krajoliku smjestio se restoran Badi, koji svojom kvalitetom i profesionalnošću već dugi niz godina čuva svoje mjesto među 100 najboljih restorana Hrvatske osvajajući po putu i druge domaće i strane nagrade. Od svog osnutka 1986. godine pa sve do danas vođen je u obiteljskom duhu obitelji

12

,

30,

info@restaurant-badi.com 12 - 23, PON, 07.01. - 21.01.,

70,

90

Badurina-Badi. Taj duh uz kontinuirani rad na usluzi i ponudi privlači goste iz cijele Hrvatske, Italije, Austrije, Slovenije… Od ulaska u restoran, opreme interijera, atmosfere, do usluge, sve je odmjereno i nenametljivo i osoblje vas uvijek dočekuje s osmijehom. Od siječnja 2017. godine je restaurant Badi postao članom prestižne udruge Jeunes Restaurateurs (JRE). U bogatoj ponudi ističu se riblji specijalite-


ti, posebice specijaliteti od sirove ribe, školjki i škampa te buzara Badi i brancin u kruhu (jelo godine 2014. po izboru organizacije MagnarBen). Badi nudi i degustacijske meni-

je sa sezonskim namirnicama u spoju tradicije i kreativnosti. Bogatu vinsku kartu krase najbolja hrvatska vina, a u ponudi su i razna strana vina.

Salata od šparoga, kozica i majoneze od soje

Majoneza bez jaja: 100 g sojinog mljeka, 100 g maslinovog ulja, svježi papar i sol Krema od šparoga: 50 g svježih šparoga, 50 g maslinovog ulja, 2 velike kozice, 2 fete pršuta

U posudu stavimo sojino mlijeko i maslinovo ulje, posolimo, poparimo te mutimo štapnim mikserom dok masa ne postane homogena. Pirjamo šparoge na maslinovom ulju, dodamo malo vode i miksamo štapnim mikserom do kremaste teksture. Procijedimo kroz fino cjedilo. Očišćene kozice tostiramo u tavi, a pršut osušimo u pećnici. Sve to posložimo u čašu.

13


06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

SAN ROCCO Srednja ulica 2, 52474 Brtonigla, ,

www.san-rocco.hr, 052 725000,

U Brtonigli, malom mjestašcu na živopisnom brežuljku u Istri, u sklopu hotela San Rocco, nalazi se elegantan restoran nastao iz prostorija bivšeg podruma u kojem su se proizvodila cijenjena obiteljska vina - malvazija i istarski teran. Bogata gastronomska ponuda temelji se ponajviše na tipičnim sezonskim specijalitetima kao što su ribe, tartufi, gljive, pršut i ostali tipični istarski proizvodi, koje prati veliki izbor regionalnih i internacionalnih vina. Rad na kvaliteti usluge i ponude nagrađen je mnogobrojnim visokim priznanjima i uvršten u važne nacionalne i internacionalne enogastronomske vodiče. Član je Jeunes

14

info@san-rocco.hr

052 725026,

,

20,

13 - 23,

20,

50

Restaurateurs d’Europe (JRE) koje promiče poštivanje tradicije te kreativnosti i inovativnosti kod mladih kuhara pod motom talent & passion (talent i strast). Upisan je u važne nacionalne i internacionalne enogastronomske vodiče kao što su Veronelli, Gault Millau, Wo ist Osterreich, i dodjeljena su mu mnogobrojna važna priznanja. Restoran San Rocco uvršten je i u publikaciju Le Guide de l’Espresso, A tavola con il Nordest, Magnar Ben, Restaurant Croatica te je već godinama u vrhu hrvatske gastronomije. Iako se nalazi u samom centru Brtonigle, hotel-restoran je okružen velikim parkom i maslinikom. Gosti mogu uživati u miru i tišini,


pročitati knjigu u hladovini ili pak samo zadrijemati prepuštajući se zvukovima netaknute prirode. Iz godine u godinu, ponuda restorana se usavršava, a uz vrlo bogatu vinsku kartu s preko 200 etiketa, restoran hotela San Rocco nudi maslinovo ulje iz vlastite proizvodnje te vinski ocat koji je u hrastovim bačvama odležao 20 godina.

Gostima je na raspolaganju i wellness kutak s vanjskim i natkrivenim bazenima, hidromasažom te raznim tretmanima za ljepotu. Istra sve više postaje destinacija biciklista, a hotel San Rocco postaje idealno mjesto za ljubitelje vožnje biciklom koje su na raspolaganju i gostima hotela. Boutique-bike Hotel San Rocco raspolaže i prostorijom za čuvanje, pranje i manje popravke bicikla.

File od divljeg brancina u grizu s crnim maslinama i „chipsom“ od krumpira

za 4 osobe: 1 ili više brancina ukupne težine oko 800 g, sol, papar, maslinovo ulje, griz, crne i zelene masline

Brancina očistimo i iskoštimo. Od dobivenog čistog mesa ribe napravimo filete, posolimo ih, popaprimo te premažemo tapenadom od maslina i uvaljamo u griz. Zagrijemo ulje na 150 °C i na njega položimo brancina (pečemo tako da ostane mekan iznutra i hrskav izvana). Tapenadu od maslina napravimo tako da očistimo crne i zelene masline, narežemo ih na sitno te dodamo žlicu maslinovog ulja. Promiješamo. Chips od krumpira: Očistimo krumpir, narežemo “chips”, isperemo u hladnoj vodi i pečemo na prethodno zagrijanom ulju na 180 °C. Složimo na tanjur i dekoriramo pire krumpirom i reduciranim acetom balsamicom kao na slici. 15


11, 12, 13

NAVIGARE Sv. Anton 15, 52466 Novigrad, ,

www.nauticahotels.com,

052 600473,

052 600450,

Restoran Navigare smješten je na istarskoj obali u Novigradu u sklopu kompleksa Marine i Hotela Nautica. Restoran s gradom vezuje 5 minuta šetnje uz more. Novigrad je oličenje ljupkog, povijesnog gradića kojeg krase iznimni spomenici kulturne i povijesne baštine, pregršt zelenila i ugodnog hlada, srdačni stanovnici i tihi žamor morskih valova. Restoran Navigare je suvremeni restoran koji nudi svježu, laku i zdravu hranu iz kuhinje

16

navigare@nauticahotels.com ,

300,

07.30 - 23.00,

98,

126

mediteranskog stila. Vinska karta uključuje širok izbor vina koja prate gastronomske kreacije. Filozofija restorana Navigare fokusira se na prirodne, neizmijenjene okuse čija tajna leži u nabavi svježih namirnica iz regije. Šef kuhinje kreativno balansira različite arome, teksture i namirnice pa iz toga proizlaze maštovite kreacije kulinarske umjetnosti. Nudi se veliki asortiman ribljih i mesnih menija ukomponiranih u skladna, ukusna jela za velike i male.


Osim ekskluzivne kuhinje u restoranu će vas dočekati ljubazno i profesionalno osoblje koje će vam vrlo rado pomoći u odabiru jela i preporučiti idealno vino za što bolji gastronomski i enološki doživljaj. Da bi doživljaj bio potpun, možete uživati u prizoru pripreme vašeg

jela u otvorenoj kuhinji. Nakon obroka gosti se mogu preseliti u susjedni novootvoreni Booze and Blues klub koji je svojom ponudom obogatio ljetnu sezonu i čini klupsku scenu Istre još primamljivijom.

Tartar od tune

100 g sjeckane svježe jadranske tune; preljev: maslinovo ulje, češnjak, sok grejpa i limuna, morska krupna sol, bijeli papar, wasabi po želji

Svježi odrezak tune (100 g po osobi) nasjeckamo na kockice. Nakon serviranja u kalup lagano prelijemo preljevom koji smo prethodno napravili od maslinovog ulja, soka limuna i grejpa, soli, papra i malo češnjaka. Po želji uz jelo serviramo wassabi umak.

17


07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15

SV. NIKOLA Obala Maršala Tita 23, 52440 Poreč, ,

www.svnikola.com,

052 423018,

Restoran Sv. Nikola nalazi se na porečkoj rivi, smješten nasuprot istoimenog otoka po kojem je i dobio ime. Ovaj luksuzno uređen i višestruko nagrađivan restoran s vrhunskom kuhinjom i poslugom nudi na dvije etaže i terasi specijalitete regionalne kuhinje uz veliki izbor istarskih, hrvatskih i internacionalnih vina. Uz mnoge specijalitete, osoblje posebno ističe Carpaccio mare nostrum (od škam-

,

20,

info@svnikola.com 11 - 01,

60,

80

pi, hladno dimljene sabljarke i hobotnice) i riblji filet Mali školj (filet brancina u umaku od škampi i jakobovih kapica). “Posjetite nas i uživajte u jedinstvenoj atmosferi očaravajućeg ambijenta i vrhunskoj kvaliteti naše kuhinje. Našom maštom i entuzijazmom spajamo okuse u jedinstvena remek djela.” poručuje vlasnik restorana, Nikola Bijelić.

Filet orade - Sv. Nikola 400 g orade, 2 jakobove kapice, 2 dl kokosovog mlijeka, 2 tikvice, 1 banana, 1 zvjezdani anis, 1 svježi korijander, 2 limuna, smeđi šećer, jestivo cvijeće, svježa menta

Oradu očistimo i filetriramo te s maslinovim uljem vakumiramo i kuhamo na 70 °C. Jakobove kapice narežemo na tanko i mariniramo s kokosovim mlijekom. Tikvice ogulimo, blanširamo i napravimo od njih pire u kojeg dodamo listiće mente i malo maslinovog ulja. Banane ogulimo, izrežemo na kockice i zalijemo limunovim sokom. U tavu stavimo smeđi šećer, dodamo banane i zvjezdani anis te kratko glaziramo. Gotove filete orade serviramo na pire od tikvica i mente, a na glazirane banane dodamo marinirane jakobove kapice i korijander. Dekoriramo jestivim cvijećem i poslužimo. 18


Neke ljubavi ne umiru. One se pretaču iz generacije u generaciju, iz bačve u bocu i iz boce u čašu, dok ne pronađu svoj put do srca. Obiteljska vinarija i destilerija Rossi • Bajkini 16, hr-52447 Vižinada gsm: +385 91 3355-604 • info@vinarossi.com • gps: 45.3365, 13.735

Fuži tartufino Sastojci za 2 osobe: 200 g fuža, 150 g Baccalà della mamma - Bakalara tartufino, 20 g crnih tartufa, 2 žlice mlijeka, sol i Priprema: fuže stavite kuhati u vrelu posoljenu vodu. U zagrijanu tavu stavite žlice 2 s dite Bakalar tartufino te razrije mlijeka. Miješajte dok ne dobijete gusti umak. dite Kad su fuži kuhani „al dente“, procije možete ih i prelijte umakom tartufino na koji skupa Sve . tartufa naribati krupnije listiće eno pomiješajte i poslužite toplo. Na posluž jelo sitno naribajte ostatak tartufa.

Predstavljamo vam... Baccalà della Mamma Kvalitetni proizvodi od norveškog bakalara

Preporučeno vino: malvazija Preporučeno vino: chardonnay

SINCE 1986

www.baccala-della-mamma.com www.bakalar-milena.hr info@bakalar-milena.hr

Obrt za proizvodnju, preradu bakalara i ugostiteljstvo „Milena“. Bačva 3, 52463 Višnjan, Hrvatska T./F. +385 (0)52/449-593, +385 (0)52/449-253 • M. +385 (0)91/888-0740, +385 (0)91/202-0470


DARNA d.o.o. Braće Pesel 10/a, 52210 Rovinj | Tel: 385-52-813-228 E-mail: darna@pu.t-com.hr | Web: www.darna.hr


052/

9-393

aĹĄkoti

52

098/22 -053 3 iĹĄnjan

malvazija chardona istarski teran


12, 14, 15

PUNTULINA Sv. Križa 38, 52210 Rovinj, 052 813186, 052 98368504,

,

www.gastronaut.hr, 052 815975,

,

Restoran Puntulina otvoren je 2004 god. u obiteljskoj kući familije Pellizzer koja se uspješno bavi ugostiteljstvom skoro pola stoljeća. Corrado Pellizzer (senior) je pionir rovinjskog i hrvatskog turizma. Restoran se nalazi u starogradskoj jezgri, a njegove terase su na samoj obali mora, s predivnim pogledom na otok Sveta Katarina i

22

puntulina@gmail.com 12 - 23, 3.11. - 20.03.,

100,

70

jednim od najljepših zalaska sunca. Svjetla postavljena u moru doprinose prekrasnom ugođaju tijekom večeri. Lokal vode supružnici Giannino i Mirjana Pellizzer. Poslužuje se pretežno lokalno-mediteranska hrana u kojoj prevladavaju morski specijaliteti, iako u ponudi ima i mesnih jela i jela sa tar-


tufima. Kuhinja je spoj rovinjske tradicije i novih tendencija u načinu pripravljanja svježih, sezonskih namirnica. Specijalitete prati ponuda stotinjak etiketa istarskih i drugih hrvatskih vinogorja te stranih vina. Kako je resto-

ran ujedno i wine-bar, može se kušati vino i na čaše. U ponudi je i veliki izbor koktela. Gosti s kućnim ljubimcima su također dobrodošli. Preporučuje se rezervacija.

Pljukanci s repovima škampa i kozicama

za 4 osobe: 500 g škampa, 500 g kozica, 300 g mini rajčica, 1 dl maslinovog ulja, 3 režnja češnjaka, 1 peperoncino, 600 g pljukanca, svježi peršin

Odvojimo meso od škampa pa od ljusaka skuhamo lagani temeljac. Pirjamo kratko češnjak i peperoncino na maslinovom ulju. Dodamo prepolovljene mini rajčice i nakon par minuta pirjanja 2 dl temeljca. Pustimo na laganoj vatri 10 minuta. Dodamo meso škampa i kozica te nakon minute kuhanja dodamo pljukance koje prethodno skuhamo malo al dente. Držimo na vatri sve dok se pljukanci ne povežu sa šugom i po potrebi zalijemo s još malo temeljca. U trenutku serviranja dodamo malo svježe nasjeckanog peršina i malo dobrog istarskog maslinovog ulja.

23


97, 98, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15

GIANNINO Agusta Ferrija 38, 52210 Rovinj, 052 813402, 052 98420104,

giannino.incroatia.info,

052 815975,

,

Restoran Giannino smješten je u Rovinju i svojom rustičnom elegancijom u potpunosti se uklapa u imidž tog bajkovitog mjesta. Otvoren je 1982. godine. Od početka je u vlasništvu obitelji Pellizzer, a vodi ga Nereo Pellizzer. Prvotna ideja bila je da se restoran nazove Labirint – jer prostor podsjeća na zamršenu spilju u kojoj bi mogla pomoći Adrijanina nit. To je riblji restoran bez stal-

24

giannino@gmail.com

10-15; 18-23, PON, 15. 01. - 30. 03.,

70,

40

nog jelovnika, jer ponuda ovisi o tome što ribari ulove tog jutra. Specijalno za Giannina svake noći love tri rovinjska ribara. Ulov varira od jastoga i orada do brancina i listova. Osoblje će vas prije jela poslužiti domaćim aperitivom od pjenušavog vina s voćem. Između osamdesetak vrsta vina, koliko se nudi u ovom restoranu, u ponudi su i pojedina arhivska talijanska i domaća vina.


File orade s povrćem

svježe tikvice, svježa paprika, cherry rajčice, mrkva, peršin, češnjak, blitva, vrhnje za kuhanje, maslinovo ulje, papar, sol

Na roštilju ispečemo svježe povrće i filete ribe. Posolimo i popaprimo. Skuhamo umak od blitve, u tavu dodamo peršin, češnjak, maslinovo ulje, vrhnje za kuhanje, sol i papar. Sve to kratko prokuhamo. Složimo na tanjur povrće, preko povrća stavimo ribu i prelijemo s malo umaka od blitve.

25


07, 08, 14

DREAM Joakima Rakovca 18, 52210 Rovinj, ,

www.dream.hr,

052 830613, 052 915799239,

Restoran & Rezidencija Dream se nalaze svega par koraka od rive u živoj i posjećenoj turističkoj zoni povijesne jezgre starog grada Rovinja. Smješten je u objektu iz 19. stoljeća kojega su vlasnici dipl. ing. građ. Amir Kadunić i prof. Darija Kadunić, u cijelosti temeljito, građevinski i arhitektonski rekonstruirali, s posebnim naglaskom na autohtone elemente stare istarske gradnje. Nakon kompleksnog građevinskog dijela posla, u finalnim arhitektonskim rješenjima, korišteni su samo izvorni prirodni materijali poput starih taveli-

26

dream@dream.hr 052 830613,

,

12-24,

60,

60

ca kojima su pokrivene sve podne površine. Za sva vrata i brojne prozore, koji su izrađeni prema modelu starinske rovinjske stolarije, korišten je ariš kao tradicionalni materijal. Prozori i vrata su uokvireni posebno restauriranim kamenim ertama, a obnovljeni su i brojni kameni zidovi i oluci, kao i starinski istarski kamin. Na gornjim etažama objekta smještena je Rezidencija Dream u kojoj vlasnici, prof. Darija i ing. Amir Kadunić, nude luksuzne sobe kategorizacije 4* u kojima gosti mogu uživati u kvalitetnom autohtonom uređenju uz


sve pogodnosti moderne tehnologije. Kako je za ovaj iznimno zahtjevan projekt bilo potrebno, ne samo puno financijskih sredstava, strpljenja i znanja, nego i ljubavi prema očuvanju starina i njihovom ponovnom oživljavanju, moto restorana Dream, kao i njegovo ime, je sadržano u izreci J.B. Shaw-a, koja glasi: “You DREAM things and say WHY, but I DREAM things that never WERE and say WHY NOT“. Restoran Dream se sastoji od dvije povezane sale te zimske natkrivene sale sa starinskim kaminom i ljetne terase. Interijer Dream-a je spoj kvalitetnog autohtonog arhitektonskog uređenja kombiniran s modernim elementima. Osmišljen je s posebnim smislom za detalje koji uključuju, vrijedne antikvitete, tiffany

lampe, prigodne slike akademskih slikara, starinske fotografije, podne mozaike, thonet stolice, kao i vrijedan eksponat iz muzeja suvremene umjetnosti. U skladu s tim, u Dream-u ćete osjetiti duh starih vremena ali i otkucaje gradskog života, a pri tome ćete u miru autentične atmosfere, gdje se spaja staro i novo, kušati specijalitete tradicionalne istarske, ali i moderne kreativne kuhinje. Restoran Dream njeguje mediteransku kulinarsku baštinu i kako je već desetljeće otvoren tijekom cijele godine, ponuda se obogaćuje promotivnim i sezonskim jelovnicima, a kruh kao i sva tjestenina domaće je kućne izrade. Posebna pažnja se posvećuje održavanju atmosfere restorana probranom glazbenom pozadinom koja prati svjetske ambijentalne trendove.

Sirovi filet trilje 50 g svježih fileta trilje, sok od limuna, naranče i limete, 1 dl maslinovog ulja, cvijet soli, papar

Filete trilja mariniramo u mješavini sokova od agruma oko sat vremena. Izvadimo iz marinade, osušimo ubrusom i zarežemo kosim rezovima. Serviramo na tanjur i zalijemo emulzijom maslinovog ulja i sokova limuna, naranče i limete. Začinimo cvijetom soli i paprom. 27


99, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

VODNJANKA Istarska 22b, 52215 Vodnjan,

www.gastronaut.hr , 052 511435,

Restoran Vodnjanka doima se poput kazališnog caffea ili pak dekoracija neke kazališne predstave, pa onda poput muzeja što od zaborava spašava neke vodnjanske starine. On je ujedno i izložbeni prostor mnogih lokalnih umjetnika. U svakom slučaju, vlasnica Svjetlana Celija svoju kreativnost dijeli sa svojim gostima i zadovoljno promatra reakcije koje uglavnom rezultiraju novim idejama. Taj obiteljski restoran salonskog tipa, dugogodišnja tradicija učinila je nezaobilaznim kultnim mjestom hrvatske gastronomije. O uspje-

28

,

ivana.celija@gmail.com 50,

11 - 23, NED,

60,

50

sima Vodnjanke govore plakete, povelje, zahvale, priznanja, novinski članci u svjetskim revijama, televizijske emisije, intervjui, a nadasve njeni gosti. „Sve brižno odabrane namirnice na tanjuru došle su direktno iz domaćinstava ili vrta, polja, livade Vodnjana i okolice. To je naša slika: recepti iz starih škrinja, kojima smo dodali prstohvat mirisnih travčica, lavandinih cvjetića.... i svježinu modernih kulinarskih trendova. Vaše zadovoljstvo bit će nam istinska i najvrjednija nagrada.“, poručuje vlasnica Svjetlana Celija.


Bakine lazanje u proljetnim travama tijesto (brašno, jaje, sol), umak, kadulja, ružmarin, lovor, majčina dušica, maslac, skuta, maslinovo ulje, sol, papar, listići sira ribanca

Umijesimo tijesto, razvaljamo ga na tanko za lazanje (široke rezance) i ručno izrežemo. Skuhamo ih u kipućoj vodi. U tavu, na malo maslinovog ulja dodamo mirisne trave. Dodamo kuhane lazanje. Na tanjur stavimo tanko narezanu skutu, a na nju položimo lazanje u travama. Dekoriramo sa svježim mirisnim travama i listićima sira ribanca.

Ombulić na mišanciji i palenti svinjski lungić (ombulić), mirisna palenta (palenta skuhana s maslinama), mišancija (samoniklo jestivo proljetno bilje), maslinovo ulje, masline, papar i sol

Palentu skuhamo u vodi sa soli i sjeckanim maslinama. Mišanciju skuhamo u zasoljenoj vodi. Na malo maslinovog ulja popržimo ombulić s obje strane. Na umak koji pusti meso stavljamo meso i palentu, a po strani ukrasimo mišancijom i crnim maslinama.

29


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

MILAN Stoja 4, 52100 Pula, 052 300200,

www.milanpula.com,

052 210500,

40,

hotel@milanpula.com,

12-23, 24.12.-06.01.,

Restoran Milan se nalazi u sklopu hotela Milan u Puli, na Stoji, u neposrednoj blizini plaže. Hotel ima 12 soba uređenih po europskim standardima. Posluje s obiteljskom tradicijom od 1967. godine, od kada se probija u vrh hrvatskog ugostiteljstva. Restoran je moderno uređen, a ugodnoj atmosferi doprinose kamin i umjetničke slike. Spajajući kontinent i Mediteran, stvaraju pjat (tanjur) s potpisom. Osnova Milanove kuhinje je istarski teritorij. S punim poštovanjem prema bazičnoj na-

30

80,

50

mirnici i bez pretjeranih intervencija, od jednostavnijih pa do elaboriranih jela obogaćenih vlastitim maslinovim uljem od maslina s lokacije tek nekoliko kilometara udaljene od Milana, arome i okusi ovdje su u prvome planu. Stvarajući prostor koji je na usluzi gostu, modernog izgleda i težnje prema stalnoj inovaciji, s elementima art decoa i uređenjem koje potpisuju svjetski ugledna imena, prostor restorana pruža ugodno i decentno okruženje, kako za poslovno, tako i za privatno uživanje


u kulturi stola. Gastronomska ponuda restorana najviše je inspirirana plodovima mora i ribama, a ponuda specijaliteta se mijenja prema sezonama namirnica.

U enoteci restorana koja može primiti 30 gostiju nudi se 400 etiketa relevantnih vina. Restoran Milan ima vlastitu eko proizvodnju djevičanskog maslinovog ulja i maslina pod nazivom TERRA CAVIADA.

Makaruni s jadranskom triljom

trilja, maslinovo ulje, češnjak, istarska malvazija, sol i papar, bosiljak, masline

Na maslinovom ulju pirjamo češnjak pa dodamo filetiranu trilju. Začinimo i zalijemo s istarskom malvazijom. Pustimo kratko kuhati. Dodamo masline i bosiljak. U umak lagano umiješamo makarune i poslužimo toplo.

31


14

OASI Pješčana uvala X-12a, 52100 Pula, 052 397910,

052 397906,

,

www.oasi.hr, 9,

14-23, NED,

Restoran Oasi smješten je u Pješčanoj uvali, mirnom i lijepom predgrađu povijesnog tri tisućljetnog grada Pule gdje gosti mogu posjetiti čuveni Amfiteatar i druge znamenitosti. Restoran je otvoren u sklopu istoimenog boutique hotela s dizajnerski opremljenim sobama i wellness&spa centrom koji je privatnog karaktera, a dostupan vanjskim i hotelskim gostima uz prethodnu rezervaciju. Prema potrebama i željama gostiju u mogućnosti su organizirati ručkove ili večere,

32

info@oasi.hr, 30,

70

domjenke i ostale događaje. Godine 2016. pokrenuli su gastro event Wine&Dine Oasi kojim nastoje povezati restoran i istarske vinare te predstaviti nove trendove u gastronomiji, tehnike kuhanja jela i nova vina s ciljem jačanja gastronomske scene. Restoran je otvoren tijekom cijele godine i redovito nudi nova jela kreativnog kulinarskog tima. Naglasak restorana je na domaćim, autohtonim svježim namirnicama. Punuđena su jela od domaće tjestenine (pljukanci, ravi-


oli, rezanci, njoki...), jela prilagođena veganskoj i vegetarijanskoj prehrani, meso s istarskih farmi, svježi ulov ribe i školjke te iz vlastite proizvodnje - ekstra djevičansko maslinovo ulje Oasi. Na području Salvela u gradu Vodnjanu, na udaljenosti od 10 km od restorana, nalazi se njihov uređeni maslinik od 2000 staba-

la maslina u punom rodu, o kojemu vlasnici s najvećom pozornošću vode brigu. “Naša gastronomska priča tajna je koja krije božanstveni sklad sočnih, aromatičnih i lijepih iznenađenja u okusima i mirisima delicija Oasi kuhinje na Vašem tanjuru. Dobar tek!”, poručuju domaćini.

Rižoto s muškatnom bundevom uz hrskavi čips od istarskog ombola i Oasi maslinovo ulje

za 4 osobe: 260 g riže Arborio, 0,3 dl maslinovog ulja, 180 g muškatne bundeve, 60 g maslaca, 60 g sira Grana Padano, 200 g istarskog ombola, 1,5 l povrtnog temeljca, 150 g kapule, 1 dl bijelog vina, 10 g soli, 6 g papra

Na zagrijanom maslinovom ulju popržimo luk. Zatim krećemo tostirati rižu dok ne postane staklasta. Zalijemo bijelim vinom. Kad vino ispari, dodajemo povrtni temeljac. Nakon 15 minuta kuhanja dodamo kockice od muškatne bundeve. Postepeno dodajemo temeljac, ovisno o brzini kuhanja riže. U toku kuhanja, rižoto začinimo, posolimo i popaprimo te na posebnoj tavi pržimo listiće ombola dok ne postanu hrskavi. Kad je riža al dente maknemo tavu s plamenika te dodajemo maslac i Grana Padano. Izmiješamo i pustimo da odstoji 2 minute. Serviramo u duboki tanjur, čips od ombola složimo na vrhu, dekoriramo te sve zajedno obogatimo maslinovim uljem. Uz jelo se preporuča odležana istarska Malvazija. 33


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15

BODULKA Franje Mošnje 3b, 52100 Šišan, ,

www.velanera.hr,

052 300621,

052 300629,

Početak 30-godišnje ugostiteljske priče Duška Černjula i njegove obitelji bio je u Šišanu u danas legendarnom restoranu Bodulka. Iako su Černjuli u međuvremenu restoran selili, mijenjali mu ime i vodili nekoliko vrlo uspješnih gastronomskih oaza na prestižnim lokacijama, nešto ih je uvijek vuklo na početak priče, kao neko skriveno blago, u djelić sebe... Vratili su se u Šišan s neuobičajenim hotelom

34

velanera@velanera.hr ,

30,

11-23,

60,

100

Vela nera, 12 posebno dizajniranih soba, hotelom s bazenom, jacuzzijem, začinskim vrtom, privatnom enotekom i restoranom Bodulka. U njoj goste očekuje prvoklasna mediteranska i svjetska kuhinja s ponešto istarskog štiha. Zimi je to mjesto puno zlatnih nijansi uz svjetlost svijeća i vatru kamina, a ljeti je česti izbor terasa pod voltom, uz bazen i maslinik. Jedni od predvodnika slow food kuhinje i


vinske revolucije u gastronomiji izgradili su mali kutak za svjetske putnike i gastronome.

„Sve drugo, ono neopipljivo - čini ju mjestom za prave zaljubljenike u život. Stoga... Ugodan boravak i dobar tek“, poručuju domaćini.

Hobotnica na salatu, na mladom krumpiru

1,5 kg kvarnerske hobotnice odstajale u ledu 24 sata, 1,5 dl soka od limuna, 0,3 dl octa od oraha, 150 g narezanog vlasca, 2 - 3 nasjeckana režnja češnjaka, 2  dl  ekstra djevičanskog maslinovog ulja, nekoliko kapara, 4 mlada krumpira, ružmarin (po želji), sol, papar

Smrznutu hobotnicu stavimo kuhati oko 60 minuta (ovisi od veličine same hobotnice, ako je veća kuhamo je dulje). Pazimo da se ne prekuha, ali i da ne bude tvrda - mora biti mekana poput putra. Ne solimo vodu. Lonac s hobotnicom stavimo pod hladnu tekuću vodu dok se hobotnica ne ohladi. Na taj se način neće oguliti koža. Pipke i glavu narežemo na kolutiće od pola centimetra. Začinimo ekstra djevičanskim maslinovim uljem, octom od oraha i sokom od limuna. Posolimo, popaprimo te dodamo kapare i ružmarin. Prije serviranja, pustimo da se ohladi par sati u hladnjaku. Serviramo na mlačnim i hrskavim mladim krumpirima začinjenim ekstra djevičanskim maslinovim uljem i ružmarinom te lagano pospemo narezanim vlascem.

35


04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ZIGANTE Livade 7, 52427 Livade, 052 664302,

052 664303,

www.restaurantzigante.com, ,

30,

12-22,

Restaurant Zigante smješten je u samom srcu Istre, u mjestašcu Livade, nedaleko od poznate Motovunske šume - između Motovuna i Oprtlja. Kroz Livade prolazi stari tok rijeke Mirne, a ovuda je nekada prolazila i Parenzana. Ovo tipično istarsko mjesto, strance, ali i domaće turiste privlači svojim mirom i bogatstvom prirodnih ljepota te naravno činjenicom da se u okolnim šumama nalazi jedno od najpoznatijih staništa tartufa u svijetu. Upravo je 1999. godine u blizini Livada, točnije u čuvenoj Motovunskoj šumi, gospo-

36

info@livadetartufi.com 12-23, , 10.01. - 10.03.,

64,

50

din Giancarlo Zigante u pratnji svoje kujice Diane pronašao najveći bijeli tartuf, primjerak čuvene sorte Tuber Magnatum Pico, težak 1,31 kg, koji je kao najveći na svijetu ušao u Guinnessovu knjigu rekorda! Taj je događaj Livade nadaleko proslavio kao svjetski centar ove iznimno cijenjene podzemne gljive. Tartuf je danas nezamjenjiv dio svjetske gastronomije te se najbolji svjetski restorani u kreiranju svojih menija oslanjanju na njegovu jednostavnost, privlačnost i zavodljivu snagu. Restaurant Zigante, kao prvi hrvatski restoran specijaliziran za jela od istarskog tartu-


fa, tijekom cijele godine svojim gostima nudi pažljivo osmišljen meni na bazi svježih tartufa, a može se pohvaliti i iznimno bogatom enotekom koja broji mnoga domaća i strana vina. Osoblje restorana, kuhari i sommelieri, nositelji su brojnih međunarodnih priznanja za svoj rad. Osim menija nedvojbeno jedinstvenog u svijetu, restaurant nudi i mogućnost organiziranja poslovnih ručkova, večera, degustacija te organizaciju lova na tartufe. U nastavku zdanja u kojem je smješten resto-

ran Zigante, u renoviranoj istarskoj kamenoj kući, nalaze se tri komforne, moderno opremljene sobe s četiri zvjezdice namijenjene svima koji cijene snagu odmora u miru tipičnog istarskog ruralnog mjesta. „Naši gosti dolaze iz svih krajeva svijeta, no svi imaju jednu zajedničku osobinu: ljubitelji su vrhunske gastronomije. Pozivamo Vas da nas posjetite, odmorite se u središtu pitoreskne Istre i sami se uvjerite u zavodljivost vrhunskih specijaliteta u restauranu Zigante.“, poručuju domaćini.

Girello (frikando) od boškarina s crnim tartufom

Carpaccio od hobotnice s crnim tartufom

37


Medveje

VINA SIROTIĆ Medveje 8, 52420 BUZET, HR T: +385 52 667 194 M: +385 91 501 8124 E: dario.sirotic@ri.t-com.hr


10, 11, 12, 13, 14, 15

JOHNSON Majčevo 29 b, 51417 Mošćenička Draga, 051 737578,

051 737824,

,

20,

www.johnson.hr, 12 - 23,

Restoran Johnson smješten je u hladu zelenih padina Učke, na putu iz ribarskog mjesta Mošćenička Draga, poznatog po lijepim šljunčanim plažama, prema srednjevjekovnom utvrđenom gradiću Mošćenice. Gastronomska priča obitelji Jurdana razvija se od 1996. godine. Dragan Jurdana je veliki zaljubljenik u more i gostima pristupa s direktnom ponudom „od mora do stola“. Filozofija Johnsona je jednostavnost, originalnost i prirodnost. Svježa i kvalitetna riba, škampi i školjke nabavljeni su od lokalnih ribara upravo toga dana kada su posluženi u sljedovima.

40

36,

info@johnson.hr, 18

“Nemamo gotovih umaka, sve namirnice su svježe, a škampi i školjke živi”, ističe Dragan. Doživljaj prirode na tanjuru upotpunjuju mediteranske aromatične trave, šparoge u proljeće i povrće koje šef kuhinje Ivan Jadreškić uzgaja u svom vrtu. Dokaz kvalitete su i brojne nagrade koje je restoran prikupio. Na vinskoj karti nalaze se vina iz cijele Hrvatske, a domaćini najradije sljubljuju s jelima istarska vina. Kod ocjenjivanja za vodič Gault Millau 2016. godine je osvojio 17 bodova i dvije kuharske kapice.


Vina Deklić rezultat su gotovo sto godina tradicije koju obiteljska loza Deklić njeguje u svoji vinogradi a Vinova loza oduvijek je naš život i svakodnevnica, naslije e za koje brine o i koje čuva o za generacije koje dolaze Naša vina dolaze s područja Vižinade, dijela polutoka Istra koje je od pa tivijeka vinorodno, s odlično kli o , plodno ze ljo crvenico i za vina vrlo važno

ugodno nad orsko visino Položaji naši vinograda dozvoljavaju loza a da tijeko čitavog dana upijaju toplinu sunca, što uvelike utječe na izvrsnost proizvoda Spoj terroira i truda koji ulaže o donosi va vina koja karakteriza ineralnost, svježina, trajnost, retro okus i na aro atika Vjeruje o da ćete u nji a uživati jednako koliko svaki član naše loze uživa stvarajući i za vas

OPG VINA DEKLIĆ Ferenci 47, Vižinada 52447. Istra, Hrvatska | tel/fax. +385 (0)52 446 151 gsm. +385 (0)91 446 1511 | info@vina-deklic.com

www.vina-deklic.com


06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

DRAGA DI LOVRANA Lovranska Draga 1, 51415 Lovranska Draga, 051 294166,

051 291826,

,

12,

www.dragadilovrana.hr, 12-22,

Restoran - hotel Draga di Lovrana smjestio se 7,5 km iznad tipičnog primorskog mjestašca Lovrana, u Lovranskoj Dragi, na 400 m nadmorske visine. Od pogleda iz Drage zastaje dah jer istovremeno zahvaća more, grad Rijeku, otoke Cres i Krk te planinu Učku i njezinu najvišu točku. Svoj preporod hotel Draga di Lovrana do-

42

, info@dragadilovrana.hr,

13-23, PON, 03.01. - 10.02.,

50,

50

življava 2005. godine kada je ponovno, nakon potpune rekonstrukcije otvoren, prema uzoru na izvornu građevinu. Vlasnici, Sanja i Christian Nikolac udahnuli su u njega život. Vanjski izgled objekta odiše bogatom povijesti i carskom prošlosti jer je car Franjo Josip, davne 1910. godine, i sam uživao u blagodatima hotela Draga di Lovrana.


U restoranu Draga di Lovrana možete uživati u ukusnim plodovima divnog zeleno-plavog svijeta koji je okružuje. Blagost mora, divljina šume, svježina i čistoća zraka Učke – sve je tu, u čarobnoj gastronomskoj izvedbi. U ponudi restorana su uz riblje i mesni specijaliteti tipični za podneblje. Naglasak kuhinje je na zadržavanju originalnog gušta pojedinog jela, dakle

inzistiranje na prirodnom i autentičnom jelu. Nudi se i širok asortiman kvalitetnih bijelih i crnih vina, desertnih vina, pjenušaca i šampanjaca. Objekt raspolaže sa 8 dvokrevetnih soba, jednim senior apartmanom i dva junior apartmana te vanjskim bazenom.

Hobotnica s aiolijem od kulena

hobotnica, plavi krumpir, maslinovo ulje, korica limuna, simple syrup, cherry rajčica, bijelo vino, limunov sok, sol, papar, voda, limunski timjan, maslinovo ulje Vodnjanska crnica, maltosec

Hobotnicu kuhamo u sous vidu 8 sati na temperaturi od 77 °C, a potom je karameliziramo u konvektomatu. Plavi krumpir lagano kuhamo u maslinovom ulju na 80 °C. Narezanu koricu limuna stavimo u simple syrup, a nakon toga termički obrađujemo u konvektomatu na 90 °C. Blanširanu i oguljenu cherry rajčicu mariniramo u kombinaciji bijelog vina, limunovog soka, soli, papra, vode i limunskog timjana. Prah maslinovog ulja dobijemo miješanjem Vodnjanske crnice i maltoseca. Aioli od kulena dobivamo na način da u mužaru obradimo kulen i dodamo mu senf, žumanjak, ulje i začine. 43


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 09, 15

VILLA ARISTON M. Tita 179, 51410 Opatija,

www.villa-ariston.hr, ,

051 271379,

051 271494,

Na opatijskom omiljenom šetalištu – lungo mare, u romantičnom ambijentu predivnog parka, smjestila se Villa Ariston, jedna od najstarijih i najočuvanijih vila ovog podneblja. Prvi se put spominje daleke 1890. god. kao vlasništvo gđe. Ane Pick, udovice dr. Juliusa iz Ozora u Mađarskoj. Godine 1898. vlasnicom postaje barunica Hedwiga von Haas – Teichen iz Beča, koja 1908. naručuje projekt kod Oswalda Meese, arhitekta prvog opatij-

44

info@villa-ariston.hr ,

10,

12-24,

40,

60

skog hotela Kvarner. Današnji oblik dobila je zahvaljujući adaptacijama koje je od 1915. do 1924. god. izvršio bečko-opatijski arhitekt Carl Siedl pretvorivši je tako u mediteranski dragulj koji kao da izvire iz kamene hridi ponad mora. Hotel Villa Ariston, okružen prekrasnim parkom, jedan je od najšarmantnijih hotela opatijske rivijere. Mjesto gdje se atmosfera prošlih vremena savršeno sjedinjuje s moder-


nim komforom i prvoklasnom uslugom, idealno za jedinstven odmor. Chef, Robert Benzia, zahvaljujući svom talentu, iskustvu i školovanju u Italiji na uglednoj akademiji Boscolo, svoju kreativnost prenosi na jela i osmišljava jedinstvene gastronomske delicije bazirane na sezonskim namirnicama.

U restoranu se može doživjeti harmonija okusa i mirisa ribljih i mesnih delicija s mediteranskim štihom. Mirnoćom svog ambijenta i diskretnom uslugom, osoblje nastoji udovoljiti u svakoj prilici. Ujedno poručuju: „Villa Ariston pravi je odabir za vaše vjenčanje iz snova!“.

Jastog u toploj marinadi s njokima od plavog i žutog krumpira

1000 g jastoga, 100 g mrkve, 100 g celera, 100 g kapule, 30 g lista peršina, začini (papar, sol, začinsko bilje ružmarin i timijan) po želji, 1 l maslinovog ulja, 30 g češnjaka, 500 g rajčica; za njoke: 300 g plavog krumpira, 300 g bijelog krumpira, paketić šafrana, jaje, 150 g brašna

Jastoga skuhamo u slanoj vodi i očistimo od ljušture. Ljušture sušimo u pećnici na 80 °C oko 3 sata. Povrće pirjamo, dodamo ljušture, začinsko bilje i kuhamo 5 sati kako bi dobili temeljac. Na kraju dodamo propasiranu rajčicu. Jastoga stavimo u marinadu od maslinovog ulja, začinskog bilja, povrća i papra. Zagrijemo na 50 °C i ostavimo da se marinira oko pola sata. Napravimo njoke od krumpira (u bijeli krumpir dodamo šafran) i skuhamo. Poslužimo s reduciranim umakom i jastogom iz marinade.

45


BIANCO & NERO Stubište Lipovica 3, 51410 Opatija, ,

www.bianco-nero.info,

051 440398, 051 911732255,

Na samom ulazu u Opatiju, elitnom opatijskom Bellevederu, na glavnoj cesti u Opatijskoj sportskoj dvorani, smjestio se restaurant znakovitog imena Bianco&nero - fine fast fusion dining. Restaurant nudi raspon svježe spravljenih jela od isključivo svježih namirnica – od doručaka, kao što su poširana jaja s lososom i špinatom, preko finih marendi poput jetrica „alla veneziana“ i inćuna na žaru, fusion jela poput mediteranskog woka, finih tjestenina domaćih njoka, do sofisticiranih jela poput sirove ribe u citrusima, sashimija, fileta prvoklasne ribe ili mesa... Crna pašta sa sipom se radi

46

rmarincic@gmail.com ,

200,

10-23,

50,

60

od svježe sipe, a mediteranski wok od piletine i domaćeg povrća poput balancana i tikvica i servira s curry rižom ili rezancima. Vlasnik, Robert Marinčić, je svoje 25-godišnje iskustvo u gastronomiji pretočio u ljubav prema ugostiteljstvu i veliku pažnju pridaje odabiru svježih i lokalnih namirnica. Vinska karta nudi istarska i hrvatska vina renomiranih vinara kao što su Fakin, Arman i Galić. Jedina iznimka je talijanski prosecco kojeg se može popiti „na čašu“. Zidove restaurana krase grafike opatijske


umjetnice Melinde Kostelac, a gostima su na raspolaganju i časopisi A D ili Gourme. S povoljnog parkinga u sklopu kompleksa se može doći direktno u restoran, a do 16 sati je na raspolaganju i besplatan parking ispred restorana. Od poznatog lungomara (šetnica uz opatijsku rivijeru) dijeli vas glavna cesta i stepeni-

šte koje vodi do sve ljepšeg kupališta Lipovica s mogućnošću šetnje do Voloskog ili centra Opatije. „Bianco&nero je restaurant za one koji žele vrhunski jesti po povoljnim uvjetima.“, poručuju domaćini.

Sashimi s narančom u crvenom papru

Narežemo prvoklasnu tunu i naranču na kockice i prelijemo ih emulzjom od soja sosa i maslinovog ulja. Pospemo svježe mljevenim crnim paprom. Sipu kratko skuhamo i tanko narežemo te je spojimo s jagodama mariniranim u crvenom papru.

47


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

BEVANDA Zert 8, 51410 Opatija, 051 493888,

www.bevanda.hr,

051 718354,

10,

bevanda@bevanda.hr,

12 - 24,

Hotel Bevanda je design hotel s pet zvjezdica nastao na temeljima istoimenog restorana. Nalazi se na korak do mora, s pogledom na predivnu Rijeku i Opatiju te Istru i otoke u daljini. Kuhinja restorana bazirana je na namirnicama iz mora, pa tako gosti svakodnevno mogu uživati u širokom izboru svježe ribe, rakova i školjki. Veliki akvarij s morskom vodom pruža utočište mnoštvu riba i rakova te jamči najsvježije jastoge i hlapove. Naglasak kuhinje je na svježoj, organskoj namirnici lokalnog podrijetla. Jela se pripremaju i na roštilju na drvenom ugljenu, pod pekom i u krušnoj peći.

48

120

Vinsku listu čini više od 500 etiketa. Ponuda vina na čaše, uz preporuku sommeliera, spoj hrane i vina na ležernom ručku ili romantičnoj večeri doprinose ugodnom doživljaju. Ljetna terasa koja je samo nekoliko koraka od mora s pogledom na cijeli Kvarnerski zaljev, može se koristiti i u zimskim mjesecima budući da je ostakljena i grijana. Okružjem dominira plavetnilo mora, a zvukovnu podlogu čini ugodna piano glazba. Summer bar koji se nalazi uz restoran, tik uz more, u ljetnim mjesecima dodatno obogaćuje ponudu, uz izbor vrhunskih pjenušaca i šampanjaca te ribljih snackova i svježih kamenica.


www.vina-visintin.com Ljubav prema vinu, toj plemenitoj kapljici, prenio je nono Luigi koji je vinograd posadio još 60-tih godina. Otada se znanje prenosilo sa koljena na koljeno i preko sina Silvia stiglo do unuka Deana, koji je ulaganjem u svoje obrazovanje uspješno spojio tradiciju sa suvremenom tehnologijom. Vinarija Visintin se nalazi u zaseoku Zubini, pored mjesta Livade, centra svijeta tartufa. Naši vinogradi se nedaleko od vinarije protežu na obroncima oprtaljskih brda, točnije na južnoj padini, što daje izvrsne predispozicije za vrhunska vina.

Vina Visintin

vinoteka Barolo

Livade, Zubini 56 Istra - Croatia T 00385 (0)52 664-092 M 00385 (0)98 368 817

Opatija, Augusta Šenoe 3 T 00385 (0)51 272 605 M 00385 (0)95 90 36 039

okusi

rona i

Gir d.o.o. Paladini 1 52 20 uzet

odmori se

www.karlictartu .hr

T +385 (0)52 7 30 +385 (0)91/575-919 +385 (0)95/198- 0 8 +385 (0)91/572-7932


ROKO Maršala Tita 116, 51410 Opatija, 051 712816,

,

11-24,

www.gastronaut.hr, 11-02,

50,

35

Na glavnoj opatijskoj ulici, na mjestu gdje se od 1921. godine nalazio jedan od prvih restorana u Opatiji, a kasnije u tim prostorima poslovale turističke agencije Atlas i Kompas, danas se širi dobar glas o paleti okusa kvarnerskog kraja. Poznati ugostitelj Stjepan Dunatov je nakon blistave kuharske karijere prvo pokrenuo pizzeriju-špageteriju Roko te prije tri godine na nju nadovezao restoran Roko i objekt Veloce by Roko.

50

dunatov@ri.t-com.hr

Što zbog pozicije, što zbog saznanja kakvi ih sve okusi tamo očekuju, restoran je nadrastao klasičnu turističku ponudu i zadobio povjerenje gostiju. Gastronomska ponuda je bazirana na mesnim i ribljim specijalitetima, pored domaće tjestenine, sezonskih specijaliteta i vrhunskih slastica, a gosti mogu uživati i gledajući pripremu jela s gradela.


Domaća skuta s kvarnerskim kozicama i pršutom 200 g skute, 30 g očišćenih repova svježih kozica, 40 g pršuta, češnjak, maslinovo ulje, medica (rakija od meda), limun, sol, papar, bijelo vino

Skutu narežemo na debljinu oko 1,5 cm te je kratko zapečemo na grillu. Na zagrijanu tavu ulijemo žličicu ulja, dodamo sitno nasjeckani češnjak i pršut narezan na tanke fete. Minutu ih propržimo i potom podlijemo bijelim vinom da prokuha još 2 minute. Očišćene repiće kozica mariniramo u medici, maslinovom ulju, limunovom soku i začinima, svega par minuta da lagano pobijele. Na narezanu skutu stavimo pršut i kozice. Začinimo s par kapi marinade, maslinovog ulja i paprom po ukusu.

Koljenica sous vide 450 g svinjske koljenice, 150 g mladog krumpira, 40 g maslaca, 10 g mješavine mediteranskog suhog bilja, 1 g papra, 3 g soli, 2 dl demi glace umaka

Koljenicu očistimo od kože i viška masnoće, posolimo je, popaprimo te namažemo maslacem. Tako pripremljenu vakumiramo i kuhamo na niskoj temperaturi od 70 °C oko 8 sati. Nakon kuhanja koljenicu zapečemo u krušnoj peći na 400 °C oko 3-4 minute. Krumpir narežemo na pole i posoljenog ispečemo u krušnoj peći. Na tavicu ulijemo demi glace umak i sok koji je pustila koljenica, dodamo malo suhog začinskog bilja te pustimo da se ukuha. Reducirani umak začinimo. Koljenicu poslužimo uz krumpire i umak.

51


97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

PLAVI PODRUM Obala F. Supila 4, 51410 Volosko, ,

www.plavipodrum.com, 051 701223,

051 741195,

Restoran Plavi podrum nalazi se u vološćanskoj lučici kraj samog mora. Već više od 100 godina, kao najstariji restoran na opatijskoj rivijeri, orijentiran je ka vrhunskom vinu i sofisticiranoj mediteranskoj gastronomiji. Nastoji se sačuvati tradicija izvorne hrane i gastronomskih običaja primorskog kraja pa se tako u ponudi nalaze i autorski reinterpretirana specifična jela Primorja. S ponosom se gostima nude jela koje je osmislila voditeljica restorana Daniela Kramarić kao što su u prolje-

52

dkramari@inet.hr 12-24,

80,

80

će: brsečka morska jaja u snijegu s botargom; zeleni lancun sa škampima, kozicama i crnim tartufima; klorofilne kapesante s bosiljkom, motrom i sušenim rajčicama; rižot od škampi, kozica, divljih šparoga, koprive i šampanjca te mnoga druga jela spravljena od jadranske ribe, rakova, školjaka i nadasve sezonskih namirnica. Osnova kuhinje restorana su svježina i kvaliteta lokalnih namirnica, što u sofisticiranoj kulinarskoj obradi rezultira vrhunskim gastronomskim doživljajem.


Iznimna se pažnja poklanja i pićima, posebno vinima. Na vinskoj karti restorana nalazi se preko 250 etiketa s naglaskom na Stari svijet, a karta se stalno obogaćuje u skladu s najnovijim svjetskim trendovima, ali i događanjima u nas. Credo kuće je - svako jelo zahtijeva “svoje” vino, stoga nude vina na čaše, a svako vino zahtijeva i “svoju” čašu. Voditeljica restorana i glavni sommelier Daniela Kramarić je dvostruka prvakinja sommeliera Hrvatske i prva-

kinja Istočne i Srednje Europe. Restoran Plavi podrum, osvojio je 2008. i 2010. godine izrazito visoko svjetsko priznanje, ušavši na listu St. Pellegrino kao jedan od najboljih 100 restorana svijeta. U sommelierskom duhu restoran nudi i cigare. Iz humidora možete odabrati odgovarajuću cigaru i dolično okončati gurmanski užitak. Kako i priliči: uz gutljaj porta, malta ili ruma…

„Nudo“ od kvarnerskih škampi s mustardom cvjetova maslačka i

jabuka kuhanih u vakumu, aromatiziran premium istarskim Rossi ginom

53


99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

KUKURIKU Trg Lokvina 3, 51215 Kastav, 051 691519,

051 691823,

www.kukuriku.hr, ,

12-24,

50,

Kastav je stari, zidinom okružen gradić, na brdu koje dominira sjeverozapadnim područjem od Rijeke. S njegovih vidikovaca Kvarner i Liburnija su kao na dlanu. Hotel i restoran Kukuriku karakterizira osoban stil i artistički pristup kulturi stola vlasnika Nenada Kukurina. Uz njegovanje svjetskih gastronomskih trendova, sljubljuju se ponekad neočekivani tandemi hrane i pića. Svakoga se dana stvaraju novi recepti, bazirani na dnevnoj ponudi lokalne tržnice i plodovima prirode Kastavskog kraja. Kompleksnost

Plemenita riba s povrćem pečena u škartocu

54

info@kukuriku.hr,

,

50

okusa, raskoš oblika i boja na tanjuru predstavljaju senzaciju za nepce i oči, a ručkove i večere u dobrom društvu pretvaraju u pravu svečanost hrane. Pri izboru jela, najbolje se je prepustiti osoblju i kuhinji koji će vas nastojati oduševiti ribljim, mesnim ili vegetarijanskim sljedovima. Kako se ne bi izgubili u izboru od preko 100 etiketa iz vinskog podruma Kukuriku, sommelieri će svako jelo sljubiti s idealnom vinskom pratnjom.

Rimski njok s guščjom jetrom u umaku od tartufa


suhe istarske kobasice sa tartufima, ružmarinom ili maslinama istarski zarebrnik - ombolo kuhani pršut otočni proizvodi od mesa creske janjetine

Tel: +385 51 712 503

www.buretic-bregi.eu

PODRUMARSKA 3

b a š a n i ja 52 475 savudrija istra croatia


OŠTARIJA FORTICA Trg Matka Laginje 1, 51215 Kastav, 051 691417, 051 915183819,

,

restaurant-fortica.hr, 50,

10-24; NED 11-22, PON,

Poželite li pogledati Kvarner odozgora, a pritom uživati u domaćim specijalitetima, restoran Oštarija Fortica bi mogao biti mjesto na koje želite otići. Vlasnik, a ujedno i šef kuhinje Željko Markus, jela priprema s dnevnom ponudom svježih namirnica s tržnica i od provjerenih dobavljača, a posebno ističe tjesteninu pripremljenu u vlastitoj kuhinji, jela od boškarina

56

, 60,

50

i visoko kvalitetno odležana mesa kao što su biftek, teleći kotleti, ombolo... Rižoti su specijalitet kuće, a svaki zahtjeva vrijeme spravljanja kako bi zasjao u punom okusnom sjaju. Tjestenine se pripravljaju u restoranu po tradicionalnim receptima te serviraju oplemenjene raznim umacima i ukusima primorskog i istarskog kraja. „Mesne delicije želimo prikazati po našim receptima, da se ne zaboravi njihovo


značenje izvorne kvalitete i okusa, stoga Vam nudimo naša jela s ljubavlju spravljena.“, poručuju domaćini. Dnevni slatki kutak ponude, sastoji se od proizvodnje kolača i slastica isključivo bazira-

nih na svježim namirnicama. Godišnja doba kreiraju ponudu sezonskih menija. U vlastitom vinskom podrumu imaju 70 vrsta vina, a žlahtina Pavlomir i couvee Rossi su vina kuće.

Domaći ravioli s pršutom i kozicama

domaći ravioli (jaja, sol, voda, mlada domaća skuta, sol, papar), mlada kapulica, jadranski škampi, češnjak, bijelo vino, domaći istarski pršut, sir Grana Padano

Od jaja, brašna, soli i vode napravimo tijesto i formiramo oblike za raviole koje napunimo kozjom skutom. Na mladoj kapulici zapečemo repiće škampi, dodamo pršut, češnjak, temeljac od škampi, bijelo vino, sol i papar. U umak ukuhamo raviole da se škrob prožme s umakom. Kada postanu mekani, cijelu smjesu legiramo s maslinovim uljem i krupno naribamo sir Grana Padano.

57


03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

RONJGI Ronjgi bb, 51216 Viškovo, 051 256038,

051 258016,

www.ronjgi.com.hr, 100,

10-24,

Samo nekoliko minuta vožnje od gradske vreve, na tradicionalnom izletištu Riječana i Opatijaca, 2002. godine je otvoren restoran Ronjgi kojeg vodi poznati ugostitelj Guido Mušković. U rodnoj kući jednog od najpoznatijih istarskih kompozitora Ivana Matetića Ronjgova koji je poznat po uvođenju istarske notne ljestvice u glazbenu kulturu, smješten je i sam restoran. Tu se nalazi i ustanova glazbenika, gdje je i spomen soba.

58

restaurant@ronjgi.com.hr, 180,

100

Dvije sale restorana odišu tradicijom. Velika sala je uređena slikama i umjetninama domaćih pejzažista, dok je Kastavska konoba, koja je zapravo originalna kuća kompozitora, uređena tradicionalno s roštiljem i kaminom. Toplo uređen prostor, odlična hrana i susretljivo osoblje uvijek su bili razlozi za ponovni dolazak u Ronjge. Naglasak na spoju tradicionalnog i modernog glavne su odlike menija u ovom restora-


nu, a ponuda specijaliteta prilagođava se godišnjem dobu. Zimi meni krase krepke juhe u kruhu, gulaši te razna pečenja, dok je u proljeće meni baziran na šparogama i mladoj janjetini.

U ljetno doba, restoran je pravi odabir za bijeg od gradske vrućine i buke, jer je temperatura nekoliko stupnjeva niža, a pogled na Kastavštinu, svjež zrak i odlična gastronomska ponuda aduti koji privlače goste.

Odresci od jelena na pjenici od kruške

odresci od jelena, kruška, maslac, sol, papar; za pac: vino, aceto balsamico, papar u zrnu, par krišaka naranče

Odreske mariniramo nekoliko dana u pacu od vina, aceta balsamica, papra u zrnu i par krišaka naranče. Izvadimo ih iz paca, lagano potučemo i ispečemo na roštilju po par minuta sa svake strane. Dok se odresci peku, ogulimo krušku i očistimo je od sjemenki. Narežemo krušku na veće komade i stavimo je kuhati u posoljenu i popaprenu vodu. Nakon par minuta ocijedimo, dodamo malo maslaca te miješamo štapnim mikserom dok ne dobijemo gustu pjenicu. Dobivenu pjenicu stavljamo na tanjur kao podlogu, a na nju slažemo odreske ispečene na žaru.

59


Travanj - tjedan šparoga

Rujan - Tjedan liganja i smokava TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

Lipanj - Sadrina je IN / Tjedan tešanja

Prosinac - Tjedan bakalara i čokolade


nja


13, 14, 15

TARSA Josipa Kulfaneka 10, 51000 Rijeka, ,

www.konobatarsa.com, 051 452089,

Ukoliko posjetite Rijeku i njen drevni Trsat, ne propustite se upoznati s gastronomskom tradicijom ovoga kraja i bogatstvom kulinarskih delicija koje za vas mogu pripremiti kuhari Tarse. „Ovdje su dobrodošli svi oni koji su željni predahnuti, odmoriti, na trenutke zastati i udahnuti mirise tradicionalnih primorskih jela, jezikom ispitati vina naših domaćih vinara i zapjevati s društvom.“, kažu domaćini.

62

051 323840,

rojan@ri.t-com.hr ,

30,

12-02,

150,

50

Restoran Konoba Tarsa nalazi se na Trsatu, iza dvorane Mladosti od koje je dijeli 5 minuta šetnje. Mjesto je druženja, poslovnih ručkova, večera, proslava i svečanosti. U ambijentu danas skoro zaboravljenog kućnog ognjišta gosti se mogu opustiti i predahnuti od užurbanosti i svakodnevne jurnjave. Uvijek prisutno, ali nenametljivo osoblje na-


stojat će udovoljiti svakoj želji gosta i ponuditi bogatstvo kulinarskih delicija koje odišu gastronomskom tradicijom kraja. Sva su jela pripremljena s puno mašte po vlastitoj receptu-

ri, a vrijedi izdvojiti jela pod pekom, lešo janjetinu, domaće njoke s divljači, flambiranu mesnu sablju Zrinski, zelenu paštu, crni rižoto, riblje plate...

Janjeća koljenica na strmički

janjeća koljenica, kapula, mrkva, celer, češnjak, peršin, crveno vino, sol, papar, ružmarin, palenta

Janjeću koljenicu popržimo na ulju. Izvadimo koljenicu i na istom ulju popržimo korjenasto povrće. Vratimo u tavu koljenicu, zalijemo je crvenim vinom, pirjamo i podlijevamo janjećim temeljcem. Uz koljenicu poslužimo kuhanu palentu.

63


11, 12, 13, 14

AEROSTEAK Soboli 53, 51219 Soboli,

www.gastronaut.hr, ,

051 250193,

U predgrađu Rijeke, na sportskom aerodromu Grobnik, blizu autoceste Rijeka-Zagreb u prosincu 2009. godine otvoren je restoran Aerosteak u moderno arhaičnom uređenju romantičnog ozračja. Jednostavnošću, kvalitetom i velikim zalaganjem osoblja restoran je uspio postići reputaciju mjesta u koji se gosti sa zadovoljstvom

64

aerosteak.grobnik@gmail.com ,

200,

09-23,

80,

60

vraćaju zbog kvalitete hrane, ponude i ljubaznog osoblja. Kao što je iz samog naziva restorana Aerosteak vidljivo, naglasak ponude je na mesnim specijalitetima. Odležavanje, odnosno zrenje mesa je preduvjet za pravi gastro užitak. To je proces u kojem se određeni komadi mesa omekšavaju takozvanim procesom


mokrog zrenja u periodu 20-40 dana, ovisno o starosti goveda. U ponudi su zastupljene i druge vrste odrezaka. Kuhari svakodnevno izrađuju tjesteninu u obliku raviola, njoka, šurlica, rezanaca za juhu te domaći kruh. Prepoznatljivost restorana ta-

kođer leži u autohtonim proizvodima poput grobničkog sira i palente kompirice spravljene od domaćeg kukuruznog brašna. Na kraju svakog gastro užitka dolaze kreativni i slasni deserti nakon kojih gosti mogu naručuti Illy espresso.

Aeroroastbeef s palentom kompiricom i grobničkim sirom

100 g junećeg roastbeefa, 20 g rukole, 5 g pinjola, 100 g grobničkog sira, 2 kg kukuruznog brašna, 100 g krumpira, maslinovo ulje, aceto balsamico

Termički obrađen roastbeef pustimo da se ohladi pa ga narežemo na tanke ploške i posložimo na posteljicu od rukole. Pospemo ga pinjolima i mrvljenim grobničkim sirom. Skuhamo palentu od kukuruznog brašna i krumpira, formiramo je u željene oblike i poslužimo prekrivenu grobničkim sirom.

65


06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

DOMINO Braće Car 23, 51265 Dramalj,

www.domino-dramalj.com, ,

051 786472,

U Dramlju, tipičnom primorskom mjestašcu u blizini Crikvenice, nedaleko od mora, smješten je restoran Domino u vlasništvu obitelji Domijan. U nastojanju očuvanja tradicije izvorne hrane i gastronomskih običaja primorskog kraja, restoran je orijentiran na specijalitete iz mora, iako se ne zanemaruju ni mesna jela. Jednostavnošću, kvalitetom i velikim zalaganjem cijele ekipe, restoran je uspio steći repu-

66

,

15,

dubravko.domijan@ri.t-com.hr 10-24, 01.01. - 31.01.,

50,

50

taciju mjesta u koje se gosti rado vraćaju. Glavni kuhar Dragan Visković, osvajač niza medalja i priznanja za svoj rad te istaknuti član Hrvatskog kuharskog saveza, svakodnevno teži nekim novim kreacijama. Ovisno o godišnjem dobu, sezoni, ponudi tržnice i ribarnice, ali i željama gostiju, stvaraju se kvalitetne i kreativne delicije. Vinu, kao glavnom pratećem piću poklanja se izuzetna pozornost. Na vinskoj karti nala-


zi se velik broj izabranih vrsta vina, koja se neprestano nadopunjuju u skladu s najnovijim trendovima. Ugodan ambijent okružen zelenilom i oba-

sjan plamenom svijeća te ljubazno i nenametljivo osoblje, čine Domino ugodnim mjestom za romantične večere, izlazak s obitelji, prijateljima ili poslovnim partnerima.

Marinirani janjeći kotlet u mediteranskim travama

na posteljici od bodulskog zelja i mrkve, s mladim krumpirom i umakom od divljih šparoga za 4 osobe: 800 g janjećih kotleta, 1 žličica mediteranskih trava, 4 režnja češnjaka, 2 dl maslinovog ulja, 1 dl žlahtine, 50 g maslaca, sol, papar; prilog: 300 g crnog zelja, 250 g mrkve, 150 g divljih šparoga, 1 kapula

Meso u komadu posolimo, popaprimo, uvaljamo u mediteranske trave i nakapamo maslinovim uljem. Dodamo mu malo vina i oguljeni češnjak te pustimo da odstoji u frižideru oko pola sata. Ocijedimo tekućinu pa meso stavimo u jako vruću pećnicu (220°C) 10 - 12 minuta. U posoljenoj vodi skuhamo zelje, ocijedimo ga, posolimo, popaprimo i dodamo mu malo nasjeckanog češnjaka i maslinovog ulja. Mrkvu narežemo na rezance te par minuta pirjamo uz dodatak soli i papra. Kad je meso pečeno izvadimo ga i na postojeću masnoću dodamo divlje šparoge. Malo pirjamo, podlijemo vinom, dodamo maslac, začinimo i izradimo fini umak uz pomoć štapnog miksera. 67


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

RIVICA Ribarska obala 13, 51512 Njivice, 051 846101,

051 847813,

10,

www.rivica.hr,

12-23, 15.01. - 05.02.,

Sve je počelo davne 1934. godine u pansionu Mare Lesica pranone Dražena Lesice. Kroz vrijeme Rivica je postala odredište putnika namjernika, gurmana spremnih na gastro doživljaj. Proteklih 80 godina restoran i njegovi vlasnici dobitnici su više stručnih domaćih i stranih priznanja. Razlog tome svakako je kulinarsko umijeće

68

rivica@rivica.hr, 60,

50

i maštovitost kuhara u spravljanju namirnica iz mora i kraja na nov, svjež i originalan način, u skladu sa zahtjevima modernog gosta. Svaka kvalitetna sezonska namirnica inspiracija je kuharima Rivice na niz autohtonih i kreativnih specijaliteta. Šparoge, janjetina, živi jastozi i hlapovi, bakalar, lignje… Vinska karta restorana nudi široki izbor kvalitetnih i vrhunskih vina kao prikladne pratnje


raznih specijaliteta, zbog kojih stalni gosti Rivice ne prežu sjesti u auto i zaputiti se put Krka.

Blizina mora u srcu ribarskog mjesta Njivice doprinosi atmosferi opuštanja i vrhunskog gastronomskog doživljaja.

Juha od rakovica s raviolom

korijenasto povrće, rakovice, tijesto za raviole

Na laganoj vatri kuhamo korjenasto povrće. Dodamo rakovice. Očistimo rakovice i s njihovim mesom punimo raviole. Povežemo temeljac s ribljim temeljcem od „škoja“ (otoka). Kuhane raviole poslužimo u juhi.

69


MULINO

,

Kralja Tomislava 23, 51511 Malinska, 051 850234,

051 850259,

,

www.hotelmalin.com, 50,

5,

11 - 22,

fb@hotelmalin.com 11 - 23,

300,

130

U blizini centra Malinske na samoj obali, u sklopu hotela Malin, s panoramskim pogledom na more, nalazi se restoran Mulino. U ponudi restorana su mediteranska i tradicionalna jela, a domaćini se najviše ponose ponudom domaćih jela i otočkih delicija. Kreativni izleti ambicioznih kuhara, priprema izvornih jela od ribe i morskih plodova, kvalitetno krčko maslinovo ulje, domaća tjestenina – šurlice, jela ispod peke, krčka janjetina, ovčji sir i pršut, kratka su slika bogate ponude. Specijalitet kuće je riblji mix štapić (kombinacija grdobine, tune, lignji i kozica s povrćem). Pored vinske karte, domaćini najradije goste nude vinom iz krčke sorte grožđa žlahtina. Restoran svoju ponudu prilagođava sljedećim lokalnim manifestacijama: Dani šparoga i mlade krčke janjetine, Dani bakalara te Ribarskim večerima četvrtkom u kolovozu i rujnu.

70


www.

astronaut.hr

astronaut top preporuke u svim pretraživačima | gastronomske teme tjedna gastronomske vijesti | više od 1800 recepata | više od 5300 ugostiteljskih objekata

O.P .G . F ranc A rm an : : arduči : : Vižinada : : I stra : : H rvatska T ( ) : : francarman gmail.com : : w w w .f rancarm an.hr


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

NADA Glavača 22, 51516 Vrbnik, 051 857065,

051 857205,

www.nada-vrbnik.hr, ,

12 - 23, 01.11. - 15.03.,

Restoran Nada otvoren je 1974. godine. U svojim počecima mala, simpatična gostionica, kroz dugi niz godina pretvorila se u respektabilan krčki restoran poznat i izvan granica Hrvatske. U sklopu restorana nalazi se stogodišnja konoba koja je u prošlosti služila kao obiteljski podrum za pravljenje i čuvanje vina, a 1990. godine otvorila je svoja vrata za posjetitelje. Mediteranska kuhinja s naglaskom na mor-

72

nada@ri.t-com.hr, 50,

50

ske specijalitete glavna su obilježja kuhinje Nada. Terina od hobotnice, šurlice s umakom od liganja, kvarnerski škampi i povitica (kolač od skute) samo su dio ponude lokalnih i tradicionalnih namirnica pripremljen na moderan način. Restoran se nalazi u staroj gradskoj jezgri, pokraj poznatog vidikovca, odakle se pruža predivan pogled na Crikveničko-vinodolsku rivijeru i Velebitski kanal.


Vinarija “Nada”, u kojoj se desetljećima prije isključivo proizvodilo vino i vinski destilati, renovirana je i uređena za prijem organiziranih grupa turista. Izrađena je u stilu autohto-

nog ambijenta, spoja kamena i greda koji jednostavno plijeni toplinom i autentičnom jednostavnošću.

Prženi krak hobotnice s pireom od graška s wasabijem i salatom od krastavaca

650 g svježe hobotnice, 50 g smrznutog graška, 10 g kapule, 1 dl bijelog vina, 1 cl wasabi praha, 5 g krastavca, 1 g lišća stabljičastog celera, 5 cl maslinovog ulja, 20 g kukuruznog brašna, 20 g palente, 20 g glatkog brašna

Hobotnicu skuhamo, ohladimo i očistimo krakove od donjeg ljigavog sloja. Porcioniramo u krak po porciji. Pomiješamo glatko brašno s kukuruznim i palentom u omjeru 1:1:1 pa uvaljamo kuhani krak hobotnice i ispržimo kratko u fritezi. Na maslacu i maslinovom ulju presotiramo luk, dodamo grašak, podlijemo bijelim vinom i vodom te kratko iskuhamo. Ocijedimo od viška tekućine, razradimo štapnim mikserom u pire, protisnemo ga kroz fino cjedilo i začinimo sa wasabi prahom. Krastavce narežemo na kolutiće te začinimo sa soli, paprom, sjeckanim lišćem stabljičastog celera i maslinovim uljem. 73


14, 15

MARINA Obala Hrvatske mornarice 8, 51500 Krk, 051 221128, 051 520356,

051 221357,

hotelmarina.hr, ,

5,

Boutique hotel Marina****, najekskluzivniji objekt u sastavu hotelske kuće Hoteli Krk d.o.o., nalazi se na atraktivnom položaju na samoj rivi u centru grada Krka. Sagrađen je davne 1925. godine, a opsežnom rekonstrukcijom 2008. godine preuređen je u moderan ekskluzivan hotel koji zadovoljava želje i najizbirljivijeg današnjeg gosta. U sklopu hotela nalazi se gurmanski restoran Marina gdje se, u ugodnom ambijentu uz more, možete prepustiti gastronomskim užicima krčke i nacionalne kuhinje, kao i kušati internacionalne specijalitete.

74

08 - 22,

marina@hotelikrk.hr 07 - 24,

50,

80

Krk, grad bogate kulturno-povijesne baštine, zahvaljujući svom položaju izvrsna je polazna točka za posjet brojnim atrakcijama otoka Krka, a nudi i mnoštvo vrhunskih lokalnih proizvoda i specijaliteta uz koje je vezan čitav niz različitih gastronomskih manifestacija. U nastojanju da u svoju ponudu uvrste čim više domaćih sezonskih namirnica, u restoranu hotela Marina organiziraju tematske gurmanske ponude kao što su dani šparoga, domaće janjetine, lignji, smokava itd. Tada, uz re-


dovitu bogatu ponudu ukusnih specijaliteta, možete kušati tradicionalna jela kakva su generacijama pripremana u krčkim domovima, kao i razna inovativna jela smišljena za te pri-

gode te po pristupačnim cijenama iskusiti pravi gurmanski doživljaj u ugodnom i elegantnom prostoru.

Goveđi carpaccio sa šumskim gljivama za 4 osobe: 400 g goveđeg filea, 200 g šumskih gljiva, ulje bijelog tartufa, začini

Goveđi file premažemo nadjevom od pirjanih šumskih gljiva, savijemo u roladu i dobro rashladimo. Tanko narezani file serviramo na podlozi od rikule i prelijemo uljem bijelog tartufa.

Gusarski pijat

za 4 osobe: 1 kg fileta grdobine, 200 g ovčjeg sira, začinsko mediteransko bilje, maslinovo ulje

Filet grdobine mariniramo u začinskom bilju i maslinovom ulju pa ispečemo na roštilju. Preko fileta složimo ovčji sir. Zapečemo u pećnici 10 minuta na temperaturi od 200 °C. Serviramo uz blitvu na dalmatinski. 75


EKO rakije od probranog sortnog voća

lubenica, marelica, banana, dinja, jabuka, grožđa, jagoda, kruška, šljiva bez umjetnih dodataka. D-faktor d.o.o. Petra Krešimira IV 64, Delnice Dinko Mihelčić products T + 385 92 3568532


I more i poje... U Vrbniku nad morem ... sa žlahtinom Toljanić...

Vrbnički težaci uzgojili su nadaleko poznato vino. U obiteljskoj tradiciji TOLJANIĆ “Žlahtina” je na ponos generacija koje su svoje sposobnosti, znanje i iskustva ugradili u ovo izuzetno plemenito vino. Pozivamo Vas da posjetite naše ugostiteljske objekte u Vrbniku: Vinotel Gospoja (Restoran i Konoba) 051 669 351 Konoba žlahtina Kušaonica vina Pizzeria Gospoja

51516 Vrbnik ° 051 857142 ° info@gospoja.hr ° www.gospoja.hr


10, 11, 12, 13, 14, 15

SANTA LUCIA Lubenička 12, 51557 Cres, 051 573222,

051 573223,

www.gastronaut.hr, ,

10,

20,

– Spremi se, draga, vodim te na večeru. – A je li? Baš si srce. A gdje? – U restoran Santa Lucia. – Gdje je to? – U središtu grada Cresa, neposredno uz more na šetnici Lungomare. I samo da ti napomenem da je toponimsko podrijetlo njegova naziva – Sveta Lucia izvan zidina – vezano uz uvriježeni izraz kojim je domaće stanovništvo dugotrajno označavalo taj dio grada smještenog oko gotičke crkvice iz 14. stoljeća. A zbog višestoljetne mletačke dominacije u uporabi se

78

sabino.kucic@gmail.com, 9 - 23,

100,

150

ustalila i talijanska varijanta Santa Lucia fuora le mura. – Ah, dušo, uvijek na raspolaganju imaš zanimljivih pričica. – Pa, budimo iskreni, zapravo ih nemam ja nego mjesto kamo te vodim. A tvojoj znatiželjnoj prirodi bit će zanimljiv i podatak da povijest tog prostora spominje dolazak ribara iz Chioggie koji su tijekom ljetnih mjeseci boravili u kamenim i drvenim kućicama te sušili i solili ribu. Kasnije, koncem 17. stoljeća, ovdje nastaje najstariji pogon za preradu ribljih konzervi na sjevernom Jadranu. I upravo u ovoj


zgradi od povijesne vrijednosti, 2005. godine s radom počinje Santa Lucia, restoran koji svojim vizualnim identitetom odaje poštovanje tom spomeniku industrijske arhitekture. – Ne brzaj, draga. Svjestan sam zahtjevnosti osobe koju sam oženio i zato sam se unaprijed raspitao. Uvjeravam te da Santa Lucia posjetitelje dočekuje svojim toplim ambijentom i suvremenim uređenjem koje u sebi objedinjuje tri vanjske terase, unutarnju diskretno osvijetljenu i prostranu salu te galeriju na katu. Interijer je dodatno obogaćen s više desetina vrijednih umjetničkih djela. A cjelini restorana pripada i Plavica, odvojeni caffe bar imena posvećenog nazivu nekadašnje tvornice ri-

bljih konzervi, zatvorene 1995. godine. Ovdje si uvijek dobrodošla. Santa Lucia je za svoje goste otvorena tijekom cijele godine s ponudom koja u prvom redu uključuje domaće tradicionalne riblje delicije spravljene od riba iz sezonskog izlova. – Ah, najbolji moj mužiću! – O! Zar nas ima više pa sam ja najbolji? – Ma neee, znaš ti dobro što sam ja mislila... *** Ali ostavimo sada ovaj par jer nam se nekako čini da njihovo afrodizijačno čavrljanje više nije za naše uši. Tek popratimo mirisni trag romba i sipe koji se s njihova stola uvija i put vas. autor: Robert Solis

Biftek u umaku od crnog vina i smokava

Pohane smokve sa sladoledom

– Da, jasno, ali...

250 g svježeg bifteka, 0,1 dl crnog vina, nekoliko svježih smokava, muškatni oraščić, začini po želji

Svježe smokve pirjamo nekoliko minuta u crnom vinu. Dodamo malo muškatnog oraščića, sol i papar. U umak dodamo medium pečeni biftek i sve skupa još malo kuhamo.

svježe smokve, brašno, jaje, sol, šećer, ulje za pohanje, sladoled po želji

Svježe smokve ubacimo u smjesu za palačinke i potom u krušne mrvice. Ispohamo ih u dubokom ulju i poslužimo sa sladoledom po želji. 79


15

ARTATORE Artatore 132, 51550 Mali Lošinj, 051 232932, 051 98258292,

restaurant-artatore.hr,

051 235200,

,

Restoran Artatore se nalazi u istoimenoj uvali Artatore, koja je smještena 7 km prije samog grada Malog Lošinja. Uvala je pogodna za nautičare jer je zaštićena od bure, ima prekrasnu prirodnu plažu, okruženu borovom šumom i mediteranskim biljem, a na sve to proteže se pogled iz restorana. Blizu je aerodrom, tako da gosti koji avionom pobijegnu na par sati odmoriti dušu i tijelo, navrate i u Artatore. Od početaka restorana 1972. godine u tradiciji jela pripravljenih po obiteljskim receptima nudi se pretežno mediteranska kuhinja izvornih namirnica otoka Lošinja, a među specijalitetima kuće su i kvarnerski škampi kuhani u

80

25,

info@restaurant-artatore.hr, 2,

10-22,

80,

70

10-24, ČET, 01.11. - 01.03.

maslinovom ulju i žlahtini na podlozi od palente sa šparogama, otočna janjetina “Pod teću” poslužena uz punjenu palačinku sa skutom i divljim šparogama, čokoladna torta sa sviježim smokvama i palačinke s ovčjom skutom, orasima i medom od kadulje… „Učestvujemo u svim gastro projektima TZ Malog Lošinja: Lošinjska kuhinja, Lošinjskim jedrima oko svijeta, Antička Apoksiomenova kuhinja itd... Godinama rada nastojimo svoju ponudu prilagoditi zahtjevima gostiju, a za taj trud dobili smo i brojne nagrade i priznanja: TZ Primorskogoranske, Grada i TZ Mali Lošinj, More magazina, HOK-a...“, poručuju vlasnici.


Čokoladna torta od svježih smokava biskvit: 3 jaja, 200 g šećera, 200 g brašna, 1 dl ulja, 1 dl mlijeka, 80 g čokolade u prahu, 1 prašak za pecivo; nadjev: 1 kg svježih smokava, 300 g šećera; preljev: 1 dl slatkog vrhnja, 150 g čokolade

Za biskvit sve sastojke dobro izmiksamo i stavimo u kalup za tortu pa stavimo peći u zagrijanu pećnicu 30 minuta na 180°C. Ohlađeni biskvit razrežemo na pola i namočimo sa sambuka likerom. Za nadjev kuhamo smokve i šećer na laganoj vatri 20 minuta. Ohlađenim nadjevom punimo biskvit. Napravimo preljev od slatkog vrhnja i čokolade. Dobro ohladimo te poslužimo s domaćim likerom od koromača.

Pijani kvarnerski škampi

1kg škampi, 5 dl vrbničke žlahtine, 2 dl maslinovog ulja, sol, papar, malo češnjaka, 200 g palente, 100 g divljih šparoga

Lagano zagrijemo maslinovo ulje, dodamo škampe, lagano popržimo te zalijemo vinom. Posolimo, popaprimo, dodamo češnjak i peršin i pustimo kuhati dok vino ne reducira na pola količine. Palentu kuhamo skupa sa šparogama te dodamo kao prilog škampima. 81


15

ZA KANTUNI V. Gortana 25, 51550 Mali Lošinj, ,

www.losinia.hr, 051 231840, ,

Restoran Za kantuni, u starom centru Malog Lošinja, promovira i nudi autohtona riblja i mesna jela pripremljena prema tradicionalnim receptima. Njegova ponuda prepoznata je i u Kvarner Food projektu. Jela spravljena od visoko kvalitetnih namirnica, slažu se s biranim vinima koja su na vinskoj karti. Kuhinja, ambijent, terasa i osoblje utječu na to da se gosti sa zadovoljstvom sjećaju zalogaja i trenutaka provedenih u restoranu Za kantuni. Na mjestu današnjeg restorana Za kantuni, početkom 20. stoljeća Anna i Franz Templer otvorili su hotel-restoran Dreher s depandansama. U sklopu hotela nalazio se restoran s vrtnom terasom u kojem se točilo vrhunsko pivo,

82

,

restorani@losinia.hr, 10-22,

10-22,

09-24,

90,

105

a vodio ga je Slovenac Franz Jagodič. Pivnica Dreher bila je smještena iza zgrade gradske uprave i radila je tijekom cijele godine. U svojoj je ponudi imala veliki izbor prvoklasnih piva, raznih vina, a uz dobru kuhinju i umjerene cijene pružala je mogućnost dostave jela i pića izvan objekta. Nakon Prvog svjetskog rata hotel prestaje s radom, a u prizemlju gospodin Vicenzo Bragato otvara trgovinu. Nakon Drugog svjetskog rata, na nagovor općinske vlasti, ugostitelj Božidar Jukić ovdje otvara restoran Tri palme, a 1979. godine OOUR-Turizam Lošinjska plovidba preuređuje prostor i mijenja ime restorana u Za kantuni.


Juha od koromača i mrkve 500 g mrkve, 500 g koromača, 200 g kapule, 250 g krumpira, 1 dl vrhnja za kuhanje, sol, papar, biljno ulje, temeljac od povrća

Mrkvu očistimo i narežemo na manje komadiće, luk popržimo, dodamo mrkvu, temeljac od povrća i pola krumpira te kuhamo dok mrkva ne omekša. Izmiksamo, začinimo i stavimo na laganu vatru još 2 min. Legiramo s vrhnjem. Isti postupak ponovimo s koromačem.

Broskva na ponfri 500 g jadranske lignje, 300 g broskve, 300 g krumpira, 200 g koromača, 200 g kapule, češnjak, maslinovo ulje, sol, papar, bijelo vino

Na maslinovom ulju pržimo luk. Dodamo lignje i vino. Pustimo 10 minuta da se lagano pirja. U međuvremenu skuhamo krumpir. Broskvu i koromač blanširamo te sve zajedno spojimo, začinimo i pustimo još 5 minuta da se lagano kuha. Serviramo.

Smokve u crnom vinu s kremom od mente i sira s medom 400 g suhih smokava, 50 g suhih grožđica, 1 dl crnog vina, 1 dl vode, cimet (malo na vrh noža), 200 g svježeg sira, 2-3 litića mente, 25 g meda

Smokvama odstranimo peteljke i narežemo ih na pola. Vodu, vino, cimet, grožđice i smokve stavimo zajedno lagano kuhati dok tekućina ne ispari i smokve omekšaju. U međuvremenu izradimo sir, mentu i med. Pustimo da se sve ohladi pa serviramo. 83


15

VELI ŽAL Sunčana uvala 3, 51550 Mali Lošinj, 051 667260, 051 98485480,

www.losinj-hotels.com,

051 231542,

,

Vrhunska gastronomija, temeljena na spoju majstorskog kulinarskog umijeća i tradicionalnih, svježih namirnica iz lokalnog uzgoja jedan je od prioriteta u ponudi restorana Veli žal. Chef restorana bira isključivo vrhunske delicije i tradicionalne lokalne namirnice poput maslinovog ulja, ovčjeg sira, janjetine, mesa boškarina te raznih vrsta svježih riba, školjki i drugih delicija iz Jadranskog mora.

84

30,

4,

veli.zal@jadranka.hr 10-22,

10-23,

100,

120

S ljetnom natkrivenom terasom blizu mora i dugogodišnjom tradicijom dobre kuhinje, Veli žal je mjesto gdje možete kušati vrhunske morske i tradicionalne otočke specijalitete, a ujedno uživati u tematskim gastro večerima. Restoran se nalazi u sustavu Jadranka d.d. koja zadnjih nekoliko godina uspješno konkurira na top međunarodnom tržištu.


Odležani file istarskog goveda s aromatiziranim eko krumpirom, eko rukolom s otoka Cresa i redukcijom aceta balsamica i lošinjske naranče

250 g filea istarskog goveda, 150 g eko krumpira, 10 g eko rukole, 0,5 dl aceto balsamica, 30 g eko naranče s otoka Lošinja, 0,5 dl ekstra djevičanskog maslinovog ulja s otoka Cresa, 30 g eko mini rajčice, 1 dl ulja za prženje, 20 g maslaca, 2 g ružmarina, 4 g češnjaka, 50 g šećera, 1 dl ulja za prženje

Odležani odrezak od istarskog goveda, posolimo i zapečemo na roštilju s obje strane. Stavimo ga u pećnicu na 160 °C oko 10 minuta (medium). Krumpir kuhamo u kori. Ogulimo ga i narežemo na kocke pa ga pržimo do zlatno-žute boje. Zgotovimo ga u tavi s maslinovim uljem, maslacem, češnjakom i ružmarinom te mu doradimo okus sa soli i paprom. Redukciju od aceta balsamica napravimo tako da u tavi rastopimo šećer, dodamo sok i ribanu koricu naranče te sve zalijemo aceto balsamicom i pustimo da kuha do željene gustoće. Gotovi odrezak stavimo na tanjur. Garniramo rukolom, prženim aromatiziranim krumpirom i prženom eko rajčicom te redukcijom od aceta balsamica i naranče. 85


08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

BARBAT Barbat 366, 51280 Barbat na Rabu, ,

hotel-barbat.com/restoran,

051 721858,

051 721359,

U središtu Barbata na otoku Rabu, uz samu crkvu, pored mora, na temeljima nekadašnjeg benediktinskog samostana smjestio se obiteljski hotel-restoran Barbat. Ovdje ćete se uz samu morsku obalu sresti s duhom prošlih, već pomalo zaboravljenih vremena, nostalgične ljepote, izvornosti i mirnoće, ukomponiranog sklada stare kamene arhitekture i mirisnog mediteranskog bilja. Amfore i kamene posude, stara preša za grožđe i masline pričaju

86

,

hotel-barbat@inet.hr, 50,

8,

40,

80

08 - 24, 15.01. - 15.02.

priču o vremenima predaka. U takvom ozračju i okruženju započinje vaš gastronomski užitak. Posebnost ponude su delicije koje nastaju kao plod trenutačne inspiracije kuhara, vezane na dnevno svježu ribu lokalnih ribara, sezonsko povrće s otočke tržnice te janjetinu s rapskih pašnjaka. Jastoge ili raroge birate prema vlastitoj želji, još žive iz “jastožere” restorana. Maslinovo ulje i začinsko bilje je iz vlastite obiteljske proizvodnje i uzgoja. Kreacija jela


kao i vinska karta osmišljena je u krugu obitelji s naglaskom na iskustvu i posebnostima otočke kuhinje. Za dodatnu ugodu i opuštenost pobrinut će se ribe i rakovi što plivaju u velikom akvariju s potopljenim brodom i amforama, nedale-

ko vašeg stola. Restoran Barbat dobitnik je nagrade za najljepšu i najuređeniju terasu na otoku Rabu niz godina uzastopno te brojnih visokih priznanja za kuhinju i kvalitetu hotela.

Jadranska fantazija

kvarnerski škamp, filet brancina, školjka sv. Jakova, domaća blitva s bobom i koromačem, ploške krumpira u umaku od domaće rajčice, maslinovo ulje

Brancina, školjku i škampa kratko ispečemo na gradelama. Začinimo i poslužimo uz prilog od domaće blitve s bobom i koromačem i uz ploške krumpira u umaku od domaće rajčice.

87


Dalmacija

Osnovne karakteristike dalmatinske kuhinje su svježe namirnice, jednostavna priprema s malo začina i začinskog bilja (izuzev peršina, češnjaka, luka i lovora), bez previše sklonosti eksperimentiranju s namirnicama i gastro novitetima. Obrok treba početi dalmatinskim pršutom i paškim sirom (Sirana Gligora) slanim srdelama i salatom od mekušaca ili ribljom marinadom, sve obavezno uz dodatak maslina koje se u gotovo svakom dalmatinskom mjestu konzerviraju drugačije. Dalmacija se diči mnogim visoko rangiranim maslinovim uljima (Torkul, Zlatno ulje). uvene su i sirove stonske kamenice. astavak je riblja juha, pašta - šuta, maneštra od janjetine i kaštradine, janjeće tripice, frigani gavuni, artičoke s graškom. Slijede riba lešo s blitvom i krumpirom, riba na gradelama, brudet, buzara od školjaka i škampi, gulaš od suhe hobotnice ili od mesnih jela, govedina lešo sa salsom, pašticada, janjetina kuhana s povrćem, meso s roštilja marinirano ružmarinom i maslinovim uljem ili čuvena otočka janjetina s ražnja. Od slastica je najpoznatija dubrovačka rožata, starogradski paprenjak i suhe smokve. ajpoznatiji specijaliteti neretvanske i cetinske kuhinje su brodet od jegulja i žaba te buzara od riječnih rakova. astovo je poznato po jastozima i starim sortama voća i povrća. Vrhunac dalmatinske proizvodnje vina dostignut je na poluotoku Pelješcu i otoku varu. ajpoznatije bijele sorte Dalmacije su pošip (PZ Svirče), debit (Vinarija Sladić)

i maraština (Vinarija Sladić), pod drugim nazivom rukatac te hvarska bogdanuša (PZ Svirče). Vinarija Plenković proizvodi kupažu autohtonih bijelih sorata pod nazivom Zlatan otok. Kao prijelaz dobro je probati ros (PZ Svirče). Uz tamno meso i plavu ribu najčešće se pije plavac (PZ Kuna), Zlatan plavac Grand cru, Crljenak (Plenković), plavina (Vinarija Sladić), babić, vrhunski plavac, dingač ( atuško, PZ Kuna), vrhunski Ivan Dolac (PZ Svirče Badel 1 ), postup ili syrah. Uz desert preporučamo prošek (PZ Svirče i Plenković). kskluzivni restorani su Gariful na varu, Kadena i Zrno soli u Splitu, Pelegrini u ibeniku, tlas klub autika u Dubrovniku, Villa eretva (dalmatinska i neretvanska kuhinja) u etkoviću i Zlatna ribica (riblji) u Brodarici kraj ibenika. Pretežito riblji specijaliteti karakteriziraju restorane ferala u Paklenici, ika i ošu u Zadru, Zlatne školjke u Skradinu, Porat u Zatonu, Bota are, Galiju u Cavtatu, Kapetanovu kuću (uzgajalište školjaka) u Stonu i Klarisu u Dubrovniku. Specijalitete u domaćoj atmosferi možete probati Kod ije u okvi ogoznici i Starom kapatanu u Orebiću. Kreativna kuhinja s tradicionalnim namirnicama karakterizira Bobu na urteru, Porto osso na astovu i rkadu u Splitu. U novaljskom Boškincu nude slo food sezonskih specijaliteta. U Knezu u Omišu se ponose vlastitim ekološkim uzgojem namirnica i poljičkim specijalitetima. U aporicama u Trilju možete uživati u sinjskim, a u Kaštil Slanici u cetinskim specijalitetima. 89


04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

BOŠKINAC Škopaljska ulica 220, 53291 Novalja, ,

www.boskinac.com,

053 663500,

Restoran – hotel Boškinac se smjestio na uzvisini ispod guste borove šume, na rubu vinogorja i maslinika do vrata ‘Zaglave’ - tradicionalno nezaobilaznog mjesta za ispašu ovaca. S balkona, terasa i iz vrta, pruža se pogled na novaljsko polje koje zrači stoljetnim mirom. Boškinac njeguje kreativnu otočnu kuhinju predstavljenu na “drugačiji način”, s jelima pripremljenim od svježih sezonskih namirnica te začinskog bilja (lovora, kadulje, metvi-

90

053 663501,

info@boskinac.com 70,

12-23, 15.11. - 15.03.,

45,

30

ce i drugog) koje raste u neposrednoj blizini i s ciljem da se u jednom kreativnom i ambicioznom kontekstu prikaže bogatstvo plodova i namirnica paškog podneblja. Uz takav pristup kuhanju, nude se vina kuće Boškinac te velik broj hrvatskih i svjetskih vina. Restoran je namijenjen svima onima koji žele probati bogatstvo i originalnost mediteranske otočne kuhinje koja prati svjetske renomirane kulinarske trendove.


Najbolje od paške janjetine

janjetina, (but, lopatica, potrbušina), janjeća mast, mrkva, anis, grašak, sol, papar, salkornija (morska šparoga), maslac, šećer, krumpir, korjenasto povrće, vino

Otkošteni janjeći but zarolamo, vakumiramo te stavimo u sous vide na 16 sati. Otkoštenu janjeću potrbušinu stavimo confitirati u janjeću mast oko 3 sata. Otkoštenu janjeću lopaticu ispečemo na janjećoj masti. Mrkvu skuhamo i pri kraju dodamo zvjezdasti anis, začinimo i ispasiramo te napravimo pire. Grašak stavimo kuhati u vrelu vodu. Skuhani grašak ispasiramo, začinimo i napravimo od njega kremu. Salikorniju (morsku šparogu) glaziramo u glazuri koju napravimo od vode, maslaca, šećera i soli. Krumpir narežemo na tanke ploškice te ispržimo u dubokom ulju. Od janjećih kostiju, korjenastog povrća i vina skuhamo umak (demi glace) koji lagano kuha 72 sata. Kada je sve gotovo posložimo na tanjur komade mesa, zalijemo umakom i serviramo s povrćem i krumpirom.

91


07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15

4 FERALA Joze Dokoze 20, 23244 Starigrad Paklenica, ,

www.hotel-vicko.hr,

023 369304, 023 359191,

Na 50 godina dugoj ugostiteljskoj tradiciji obitelji Katić, danas posluje poduzeće Hotel Vicko Commerce d.o.o. čiji temelji sežu u davnu 1967. godinu. Te godine, na temelju stečenog ugostiteljskog iskustva, Vicko Katić sa suprugom Ružom prvi puta otvara vrata restorana 4 ferala. Dva desetljeća nakon uspješnog rada restorana, vođeni životnim snom, sin Zoran i supruga Anita, otvaraju prvi obiteljski hotel u Republici Hrvatskoj. U želji za daljnjim proširenjem poslovanja, otvoren je novi objekt

92

info@hotel-vicko.hr,

023 359190

60,

60,

80

7-23, , 01.11. - 31.03.

smješten na obali mora, Villa Vicko. Poduzeće danas zapošljava 10 stalno zaposlenih, uključujući cjelokupnu obitelj Katić te 15-ak sezonskih radnika. Restoran 4 ferala posluje u sklopu hotela Vicko, smješten u Starigradu Paklenici, udaljen 12 km od autoceste A1 i 2 km od ulaza u Nacionalni park Paklenicu. Smještajnu ponudu hotela i ville karakterizira Hrvatski doručak uz izvorna topla i hladna jela iz Slavonije, Zagorja, Istre, Like i Dalmacije. U restoran su


implementirani HACCP i ISO 14001 sustavi. Karakteriziraju ga domaća tradicionalna dalmatinska kuhinja, stare recepture na bazi ljekovitog bilja s Velebita, vegetarijanska i dijetalna prehrana te klasična jela pripremljena brižnim rukama i velikim srcem kuhara. Posebno mjesto u ponudi restorana zauzimaju „Antičke marinade“ od plave i bijele ribe servirane kao hladno predjelo, jela od plodova mora (više vrsta školjaka, škampi, domaće lignje i plemenita svježa bijela riba iz Jadrana), janjetina i te-

letina ispod peke, biftek Balsamico u umaku od domaćih kapulica te sve vrste mesa s roštilja na ugljen. Zanimljivost ponude hotela i ville Vicko je da korisnici usluge polupansiona i punog pansiona imaju mogućnost odabira jela à la carte (iz jelovnika) restorana. Od velikog broja nagrada i priznanja dodijeljenih poduzeću, za istaknuti je „Zlatna plaketa za najbolji restoran na Jadranu 1977. godine“, „Adrian 2007“ – nagrada za najbolji mali i obiteljski hotel.

Pureći medaljoni u sezamu na šarenoj posteljici s pikantnim umakom Pureći medaljoni Medaljone narezane od purećeg filea stavimo marinirati preko noći u marinadu od soka od limuna i naranče, krupne soli, papra u zrnu, ružmarina i majčine dušice. Marinirane medaljone paniramo u oštrom brašnu, razmućenim jajima i krušnim mrvicama pomiješanim sa sezamom. Panirane medaljone pržimo u dubokoj masnoći do zlatno žute boje. Šarena posteljica tikvica, crvena paprika, žuta paprika, zelena paprika, mrkva, cherry rajčice

Sve sastojke osim cherry rajčica narežemo julienne (na štapiće), a cherry rajčice prerežemo na pola. U ugrijanoj wok tavi kratko popržimo povrće te ga začinimo sa soli, paprom, sitno sjeckanim češnjakom i malo maslinovog ulja. Na kraju dodamo cherry rajčice. Pikantni umak Ocijedimo marinadu i reduciramo je na tavi. U ohlađeno dodamo 1 čvrsti jogurt, žličicu kečapa i par kapi tabasco umaka (ovisno koju ljutinu umaka želimo). Miješamo dok se ne dobijemo jednoličnu masu. 93


02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

NIKO Obala kneza Domagoja 9, 23000 Zadar, ,

www.hotel-niko.hr,

023 357888,

Uz Hrvatsku i drevni grad Zadar veže se i ime restorana Niko. Dana 28. veljače 2013. godine restoran Niko obilježio je 50.-u obljetnicu neprestanog rada te je tom prigodom nagrađen od strane gradonačelnika zlatnikom grada Zadra. Uspjeh dugogodišnje tradicije ugostiteljstva obitelj Pavin tumači geslom: “Gosti se kod nas osjećaju kao kod kuće, a jela koja im nudimo spremamo kao što bi ih i sebi napravili.”

94

023 337890,

hotel.niko@hotel-niko.hr, ,

15,

5,

130

12-24, 24.12. - 18.01.

Restoran Niko smješten je na Puntamici, u mirnom predgrađu Zadra na samoj obali mora. Pogled na marinu i stari grad nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kuhinja je prvenstveno bazirana na ribljem meniju, a specijaliteti kuće su zelena pašta sa škampima, riba koju gosti sami odabiru iz bogate i obilne ponude te jastozi iz vlastite jastožere.


Intiman ambijent i opuštenu atmosferu nerijetko upotpunjuje i gostovanje klapa. U sklopu objekta je 2003. godine otvoren mali obiteljski hotel koji raspolaže s 15 stilskih visoko komfornih soba. “Ponosni smo što smo ugostili svjetski poznata imena predstavljajući našu dalmatinsku tradi-

ciju gastronomije i europskog stila smještaja kao i sve domaće poznavatelje vrhunske usluge koji nas prate desetljećima. Naša tradicija njeguje odnos prema gostu kao dijelu obitelji te smo sve vaše želje spremni ispuniti... uz miris mora, uz pismu tihu, punog stola, na zalasku sunca, dobrodošli od srca želimo da Vam kod nas bude kao iz snova...“, poručuje obitelj Pavin.

Panceta od tune na tatarski sa šparogama

svežanj šparoga, 150 g pancete od tune, 100 g kravlje skute, sol, bijeli papar, limun, maslinovo ulje, reducirani aceto balsamico

Pancetu od tune narežemo na kockice. Blanširamo šparoge. Kravlju skutu narežemo na kockice iste veličine kao i tunu. Od šparoga napravimo posteljicu za tunu i skutu. U kalup posložimo skutu pa tunu koju prije začinimo maslinovim uljem, cvijetom soli i bijelim paprom. Izvadimo kalup te dekoriramo s dinjom i reduciranim balsamicom. Dobar tek! 95


08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

FOŠA Kralja Dmitra Zvonimira 2, 23000 Zadar, ,

www.fosa.hr,

023 314421,

Zadar je svojom pozicijom sigurne luke i jakim zaleđem uvijek privlačio kolonizatore, tako da danas čitamo iz njegove arhitekture grčke, rimske i srednjevjekovne artefakte. Riblji restoran Foša uvučen je u bedeme zadarske lučice Foša podignute u 16. stoljeću, nedaleko od monumentalnih Kopnenih vrata (Porta terraferma) Michelea Sanmichelija iz 1543. godine. U njegovoj arhitekturi, uređenju interijera i gastronomiji spajaju se dalmatinski i suvremeni trendovi. Od svježih namirnica karakterističnih za zadarsko podneblje, pripremaju se jela koja čuvaju davne okuse dalmatinske kuhinje, ali istodobno njeguju koncept zdrave prehrane i krea-

96

023 314391,

info@fosa.hr ,

12-23:30,

12-24,

70,

140

tivne suvremene gastronomije. Koncept otvorene (iza stakla) kuhinje u sredini prostora stvara prisnost gosta s namirnicama i pripremom, dok su blizina mora i terasa na samom moru neoboriv adut koji privlači gastroljupce da nadopune gastronomske senzacije pejsažnim. S pojavom jednosortnih maslinovih ulja, čije karakteristike odgovaraju pojedinim vrstama namirnica, osoblje Foše uz svako jelo preporuča i maslinovo ulje koje najbolje odgovara. Vinska karta ima naglasak na hrvatskim vinima uz klasike Italije i Francuske. Tu je i lista bogata pjenušcima i šampanjcima.


Tartar tuna na bečki način 100 g svježeg mesa tune, 1 jaje, 50 g krušnih mrvica i brašna, 1 dl maslinovog ulja, 2 g dimljene paprike, prstohvat wasabi praha ili gotova wasabi krema, sol i papar po želji

Tunu nasjeckamo na male kockice te začinimo i oblikujemo u loptice. Pripremimo smjesu za paniranje u koju dodamo dimljene paprike po želji. Prethodno oblikovane kuglice tune paniramo i pržimo na 190 °C minutu-dvije. Izvadimo ih i ocijedimo te poslužimo uz wasabi kremu koju napravimo od domaće majoneze i wasabi praha.

Marinirani škampi

4 jadranska škampa, limunov sok, maslinovo ulje, pire od zelene jabuke, tost, začini, začinsko bilje

Očistimo repove od škampa i mariniramo ih u limunovom soku. Blago začinimo i poslužimo ih s pireom od zelene jabuke i toplim tostom.

97


BOBA Butina 22, 22243 Murter, 022 989485272, 022 989379181,

konobaboba.hr/, 022 435902,

info@konobaboba.hr, 5,

12-02, PON, 10.01. - 10.02.,

Konoba Boba se nalazi se u srcu Murtera koji je po značaju neodvojiv dio neizrecivo divnog otočja Kornata čija se sol oduvijek miješa s krvlju njezinih žitelja i određuje im identitet. Temelj Bobine kuhinje drevan je po izvornim „kurnatarskim“ namirnicama koje koristi, no u sadašnjosti razvija svoj gastronomski stil kroz rafi niranu fuziju tradicijskih i suvremenih strujanja. Njen vlasnik i chef, Vjeko Bašić, svojom ljubavlju za posao i zajednicu u kojoj djeluje, uz vrijedan doprinos svoje obitelji i osoblja, čini ju prepoznatljivom gastronomskom destinacijom. Imperativ restorana su vrhunske, svježe, organske namirnice biranog porijekla pretočene u raznovrstan meni kojim logično dominira raskošna ponuda morskih delicija. Cjelokupan dojam, od pomnog pripremanja hrane do posluživanja s ciljanom pažnjom za detalje, upotpunjuje se profi njenom vinskom kartom. Terasa restorana je u prostranom mediteranskom vrtu ograđenom dvorišnim zidom, s otvorenim sučeljem dijela kuhinje. „Ovo je savršeno, tiho mjesto za opuštanje uz piće prije obroka, lagana predjela ili cjelokupni gurmanski obrok u intimnom društvu ili za veća prijateljska okupljanja.“, poručuju domaćini.

98

, 60,

100


Vinarija Sladić Sladići 34, Plastovo, 22222 Skradin Mob 091 218 2867 vinarija.sladic@gmail.com

Iz srca Pelješca na stol profinjenih gurmana. PZ KUNA 1898 20343 Kuna Poluotok Pelješac Tel: 020/742198 Fax: 020/742525 pz.kuna@du.t-com.hr


04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ZLATNE ŠKOLJKE Grgura Ninskog 9, 22222 Skradin, ,

www.zlatne-skoljke.com, 022 771022,

Restoran Zlatne školjke otvoren je 1974. godine. Smješten je u prekrasnom gradiću Skradinu, nedaleko od ACI-jeve marine, 30ak metara od glavne rive u pravcu centra grada. Interijer je toplo uređen s detaljima koji odišu Mediteranom. Kroz dugogodišnju tradiciju spravljanja specijaliteta sa svježim plodovima mora, postao je ciljano odredište mnogih gastronoma. Uz probrane riblje specijalitete visoke kvalitete, u po-

100

022 771181,

zlatneskoljke@inet.hr ,

12-23, 20.01. - 10.02.,

50,

30

nudi su i mnoga mesna jela. Svakako treba probati nadaleko poznati Skradinski rižot, osebujnu Dalmatinsku pašticadu, a od morskih plodova Polpete od hobotnice, kao i Skradinskog cipla ili Ribu u soli. Ušće rijeke Krke nudi u izobilju razne školjke kojima se kuhari ovdje bave s posebnom pažnjom. Budući da uz ukusnu hranu neizostavno ide i dobro vino, čak i najzahtjevnije goste zadovoljit će iznimna kvaliteta vinske karte u kojoj se


nalaze kvalitetna i vrhunska vina renomiranih hrvatskih vinara, kao i vina iz svih krajeva svijeta. Preporuku za vina gosti mogu dobiti od

vrsne sommelierke - Marije Možanić-Petrović. „Veselimo se vašem dolasku.“, poručuju domaćini.

Skradinski rižot

Sprema se za najmanje 10 osoba zbog prigotovljavanja koje traje 8 do 10 sati! Sastojci: teleća ruža, kapula, svinjska mast, juha od 3 vrste mesa te kosti (pivac ili stara kokoš, govedina i teletina), razni začini (jedan od njih je i muškatni oraščić) i na kraju parmezan.

Popirjamo kapulu, dodamo meso i svinjsku mast te nadolijemo juhe. Dodamo začine i kuhamo dok se meso ne počne raspadati. 20-tak minuta prije zgotovljavanja ubacimo rižu. Kada je rižot gotov dodamo 40 g parmezana, pustimo da odstoji 2-3 minute te serviramo jelo. 101


14, 15

PELEGRINI Jurja Dalmatinca 1, 22000 Šibenik, 022 213701,

022 216476,

,

www.pelegrini.hr, 12-24 ned 12-18,

reservations@pelegrini.hr 12-24, PON, 01.01. - 01.02.,

U 700 godina staroj palači Pelegrini – Tambača neposredno pokraj šibenske katedrale Sv. Jakova, uz kameni portal klesan rukama majstora Jurja Dalmatinca nalaze se gastronomske odaje konobe Pelegrini. Filozofija kuhinje gradi se tu na duge staze uz spoj tradicije i inovacije te želju da se iskoristi veliko bogatstvo namirnica koje pruža šibenska regija. „Svake se godine trudimo podići ljestvicu. Naš cilj je gastronomska izvrsnost u svakom trenu.“, kažu domaćini. Jela se mijenjaju, nadograđuju, ali temeljni okusi ipak ostaju isti, a to su okusi šibenskog gastronomskog nasljeđa. Većinu karte čine hrvatska vina. Naglasak je stavljen na lokalne vinare, lokalne sorte grožđa i lokalna vina, ali u ponudi su i vina većine hrvatskih vinorodnih područja. Tim se sastoji od mladih ljudi, a dio tima van sezone odlazi na stažiranja u inozemstvo.

102

45,

60


MATUŠKO VINA 20244 POTOMJE T/F 020/742 393 matusko@net.hr

• više od 300 godina bavljenja vinogradarstvom i vinarstvom • novi obiteljski podrum sagrađen je po uzoru na francuske chato-e • suvremena tehnologija prerade grožđa • zrenje vrhunskih vina u hrastovim bačvicama • vlasnik je dipl. ing. agronomije, enolog, Mato Violić • proizvodnja maslinovog ulja


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ZLATNA RIBICA

,

Krapinskih spužvara 46, 22010 Šibenik-Brodarica, 022 350300, 022 350695,

022 351877,

,

www.zlatna-ribica.hr, 60,

U Brodarici, jednom od turističkih bisera šibenske rivijere u prekrasnoj uvali, nalazi se restoran Zlatna ribica, poznat po dugogodišnjoj obiteljskoj tradiciji vrhunskog ugostiteljstva. Na terasi restorana iznad mora, uz zvuk dalmatinskog melosa i pogled na otok Krapanj može se doživjeti prava Dalmacija. Restoran je od 1961. godine u vlasništvu obitelji Tudić. Gosti mogu uživati u kulinarskim delicijama šefice kuhinje Dese Tudić, koja nudi bogat izbor raznih jela, ribljih i mesnih specija-

104

6,

restoran.zribica@gmail.com

12 - 23, 24.12. - 20.01.,

100,

80

liteta, školjki i rakova, uz veliki izbor kvalitetnih vina od kojih osoblje posebno preporučuje vino kuće „Zlatna ribica“. Obitelj Tudić uz ugostiteljstvo također njeguje dugogodišnju vinarsku tradiciju. Gostima su na raspolaganju i moderno uređene sobe i apartmani (22 dvokrevetne sobe, 5 apartmana i 3 bungalova). Renoviranjem stare srednjovjekovne uljare Muzeja - Sv. Lovre 1584. na otoku Krapnju obogaćena je i upotpunjena kulturno – turistička baština šibenske rivijere.


Grdobina s pršutom

za 4 osobe: 600 g grdobine, 100 g pršuta, tikvica, paprika, rajčica, kapula, poriluk, vrhnje za kuhanje, maslinovo ulje, aceto balsamico, sol, papar

Rep grdobine očistimo od kože i narežemo na 4 jednaka dijela. Na plastičnu foliju poslažemo pršut narezan na tanke fete, na njega stavimo grdobinu i zamotamo u rolu. Poširamo u vodi 10 minuta. Kada je gotova, izvadimo je iz folije, posušimo na kuhinjskom ručniku, stavljamo na zagrijanu tavu s maslinovim uljem i kratko popržimo. Povrće sjeckano na rezance sotiramo na maslinovom ulju i začinimo. Sjeckani celer kratko sotiramo na maslinovom ulju, prebacimo ga u usku posudu, dodamo malo vrhnja za kuhanje i štapnim mikserom napravimo od njega kremu.

105


ZRNO SOLI Uvala Baluni 8, 21000 Split, 021 399333,

,

20,

www.zrno-soli.eu, 08-24,

50,

zrnosoli.split@gmail.com,

70

Restoran & caffe bar Zrno soli, nalazi se u splitskoj ACI marini i boravak u njemu podsjeća na boravak na brodu. Uz miris i pogled na more, nude se pretežito morski specijaliteti. Škampi u restoran dolaze živi te se skupa sa svježim školjkama i ribama pripremaju na maštovite načine. Uz ribe i školjke u ponudi su i mesni i vegeterijanski specijaliteti. Kuhari se trude da specijaliteti ne budu samo ukusni nego i veselje za oči. Kako su jedrličari česti gosti, u restoranu se nudi i doručak. U njihovim su gastronomskim kreacijama uživali i danska kraljica Margareta II, tajlandska princeza Bajrakitijaba Mahidol, Zucchero, Guns N Roses… Jela prati adekvatna ponuda vina iz cijele Hrvatske. Zalazak sunca uz specijalitete Zrna soli je nešto što vrijedi doživjeti.

106

,


Susret mora i vina Kušaona vina, restoran i marina Bilo Idro

www.zlatanotok.hr

Zlatan otok vinarija: Put Stjepana Radića 3, Sveta Nedjelja, HR-21465 Jelsa (otok Hvar), zlatanotok@zlatanotok.hr, Marina i restoran: booking@zlatanotok.hr, T:+385(0)21745703

ć

Prilaz braće Kaliterna 10/1, 21000 Split, Hrvatska tel/fax: +385 (0) 21 490 032, 490 033, 490 036


10, 12, 14, 15

KADENA Ivana Plemenita Zajca 4, 21000 Split, 021 389400, 021 915226685,

www.restorankadena.com,

021 389400,

,

Restoran Kadena smjestio se na Zenti ponad lučice i plaže. S terase restorana pruža se pogled na Brač, Šoltu i Hvar, a gosti ne ostaju uskraćeni za taj pogled niti zimi, jer ih od njega dijeli samo staklena stjenka. U ekskluzivno uređenoj sali restorana cijeli je jedan zid ukrašen bocama, a to je ujedno i izložbeni prostor preko 400 kvalitetnih i vrhunskih vina koje gostima prezentira somme-

108

25,

12-24,

info@restorankadena.com 60,

85

lier Damir Slovaković. Veliki broj vrhunskih vina može se naručiti na čaše, a dio restorana čini i lounge bar u kome se često održavaju vođene vinske degustacije. Osnovne odrednice kuhinje su kreativnost i sofisticirana priprema vrhunskih namirnica, a riblje i mesne delicije mogu se uz pojedinačne narudžbe kušati u većem broju sljedova kroz degustacijske menije. Uz lokalne namirnice od


kojih svaka ima svoju priču gostima se nude i jela s tartufima, šparogama, divljom rižom… „Otvaramo vam svoja vrata u savršeni svijet vrhunske gastronomije i najboljih hrvatskih

i svijetskih vina. U predivnom spoju mora, sunca i vjetra uronite svim svojim osjetilima u jednu novu priču, priču kojom vas vodi naše vrhunsko osoblje.“ poručuje vlasnik Bernard Križanović.

Pašticada od janjetine s roladom od pršuta

Pečena školjka Sv. Jakov (Cape Sante) na pšeničnoj krupici, aromatizirana uljem od kave

109


15

KNEZ Mosorska cesta 13, 21310 Omiš, ,

www.restaurant-knez.com.hr, 021 863444,

Restoran Knez nalazi se u povijesti bogatom gradu Omišu, u sklopu hotela Villa Dvor. Vlasnik hotela Petar Ćurlin ujedno je i šef kuhinje restorana. „U našoj kuhinji možete probati originalne poljičke specijalitete pripremljene od ekoloških namirnica iz vlastitog uzgoja i po tradicionalnoj recepturi starijoj od 400 godina. Tako je poljički soparnik originalno jelo drevnih poljičana od strane UNESCO-a zaštićen kao hrvatska nematerijalna kulturna baština. Blagujući jela u našem restoranu uživat ćete u nezaboravnom panoram-

110

021 863452,

info@restaurant-knez.com.hr, ,

12-23, 10.10. - 27.04.

45,

25 40

skom pogledu na kanjon rijeke Cetine, stari grad, more i otok Brač. Ljubitelji dobrih vina mogu uživati uz vina kuće ili pak birana dalmatinska vina.“, poručuju domaćini. Većina namirnica koje se koriste u restoranu raste u vrtu kraj restorana pored rijeke Cetine. Organski se otpad kompostira i uz pomoć crvenih kalifornijskih glisti radi humus za gnojidbu u povrtnjaku restorana. Hotel i restoran su od 2. studenog 2010. nositelji eko certifikata „prijatelj okoliša“.


Knežev rižoto od kozica i lubina

80 g fileta lubina, 50 g kozica, 80 g riže Arborio, 1 glavica kapule (manja), 1 list dalmatinske blitve, 1-2 (ovisno o veličini) režnja češnjaka, 4 klinčića, 30 g maslaca, sol, svježe mljeveni crni papar, 4 jušne žlice maslinova ulja, 3 dl ribljeg temeljac, 0,5 dl suhog bijelog vina, manja vezica peršina, 1 tikvica (dio) za rezance, 1 svježa paprika (dio) za rezance, 1 mrkva narezana na trakice

Na zagrijano maslinovo ulje stavimo opranu sirovu rižu. Miješamo je dok ne bude dovoljno vruća te pazimo da ne zagori. Zalijemo je vrelim posoljenim ribljim temeljcem oko 3 cm iznad površine riže. U glavicu kapule utisnemo klinčiće i dodamo je u posudu s rižom, promiješamo i ostavimo sa strane da riža upije tekućinu. Na ovaj način riža će se aromatizirati i rižoto će imati bogatiji okus. Očišćenog lubina filetiramo. Filete uzdužnim rezanjem stanjimo. Meso koje smo odvojili od fileta narežemo na sitnije komadiće i koristimo ga dalje u pripremi rižota. Dio fileta lubina uz kožu posolimo, na njega stavimo list blitve i zarolamo u prozirnu foliju.Tako zamotani filet kuhamo u vreloj vodi 5-6 minuta. Na zagrijanom maslinovu ulju kratko popržimo češnjak, dodamo meso kozica, kratko pržimo, a zatim podlijemo vinom. Kada vino ispari dodajemo meso od ostatka fileta te upola gotovu rižu. Dogotovimo rižoto od kozica i ostatka fileta lubina uz povremeno podlijevanje vrelim ribljim temeljcem. Po potrebo začinimo solju i paprom te svježe sjeckanim peršinom. Kada je rižoto gotov umiješamo maslac, poklopimo i ostavimo 2-3 minuta da se odmori. Na dobro ugrijanu tavu stavimo nekoliko kapi maslinova ulje te dodajemo prethodno pripremljene rezance mrkve, paprike, a pri kraju dodamo tikvicu. Po potrebi podlijemo s još malo povrtnog temeljca i kratko propirjamo. Posolimo, popaprimo i ostavimo sa strane. Posluživanje: Na topli tanjur, oblikovano u okrugli kalup, stavimo rižoto od kozica i lubina. Na rižoto stavimo rezence od povrća na koje položimo zarolani fileta lubina s blitvom. Tanjur dekoriramo sa svježe sjeckanim peršinom i par kapi maslinova ulja. Uz ovo jelo preporučamo bijelo vino Pošip Ćurlin. 111


00, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

KAŠTIL SLANICA Franje Josipa 1, Kanjon Cetine, 21310 Omiš, 021 861783,

www.radmanove-mlinice.hr,

021 862238,

Tijekom 12, 13 i 14 stoljeća u vrijeme kada su Omišom vladale obitelji knezova Kačića i Šubića, Slanica bijaše sigurno utočište čuvenih omiških gusara. Nakon 14 stoljeća, pojavom jake turske sile u omiškom i poljičkom susjedstvu, u Slanici je sagrađeno trgovište – postaja za trgovinu prvenstveno solju Omišana i Turaka, pa otuda i ime Slanica. U prelijepom kanjonu naše kraške ljepotice Cetine, samo 4 km od njenog utoka u more, na srednjovjekovnim ruševinama trgovišta, izgrađen je današnji restoran Kaštil Slanica, a kula Slanica spomenik je kulture iz 16. stoljeća.

112

,

60,

2,

info@radmanove-mlinice.hr 10-24,

150,

80

Do restorana Kaštil Slanice možete doći vozilom, šetnjom ili brodom (s polazištem pored Omiškog mosta). Restoran Kaštil Slanica kao dio višestoljetne povijesti samog kanjona ističe se iznimnim ambijentom te svoju gastronomsku ponudu veže uz okruženje i prošlost. Kaštil Slanica, osim mira, ljepote i odmora u sukobu Mediterana i kontinenta, rijeke i mora, juga i bure, nudi domaće specijalitete. Poput čuvenih omiških gusara uživajte u jelima iz Cetine (žabe, jegulje, pastrve), mora (morskih specijaliteti) te tradicionalnih jela ovog kraja kao što su kruh i meso ispod cripnje (peke), janjetina s ražnja, spuži, soparnik


T IA OA CR

2016

O

GODIŠNJA TU R

te domaće fritule. Igralište za djecu nalazi se uz restoran. U bajkovitom ambijentu restorana Kaštil Slanica uz Otok ljubavi, domaćini organiziraju romantična vjenčanja i ostale svečane prigode za do 230 osoba. Restoran Kaštil Slanica je dobitnik nacionalnih nagrada Suncokret ruralnog turizma srebrena povelja, u kategoriji Tradicionalna ruralna

IJ

PISA WAY ASO T IČ

NAGRADA U IČKA DR IST U

KIH PUTNIČKIH A ATS GE RV NC

A

H GE

gastronomija u 2015 godini i nagrade Simply the best u kategoriji Ugostiteljski objekti s ponudom tradicijske hrane i pića u ruralnom prostoru u 2016 godini. Prvi je član Culinary Heritage Europe mreže u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Članstvom u Culinary Heritage mreži koja broji 1425 regija iz 35 zemalja Europe, dobili su međunarodno priznatu oznaku i jedinstven standard kvalitete s naglaskom na tradicionalna i autohtona jela.

Teletina pod pekom

za 8 osoba: 3,2 kg telećih prsa, 3 kg krumpira, 4 kapule, 4 mrkve, 2 žlice svinjske masti, sol, ulje, crvena paprika

U tepsiju stavimo teleća prsa narezana na komade. Narezanu kapulu i mrkvu narezanu na kolutiće, posolimo i lijepo posložimo u tepsiju. Dodamo narezani, posoljeni, nauljeni krumpir posut s malo crvene paprike. Sve zajedno izmiješamo i posložimo po mesu u tepsiji. Dodamo ulje i svinjsku mast. Tepsiju stavljamo na ugrijani kamin (ciglu) te je poklopimo pekom (cripnjom) oko koje bacimo malo luga. Na nju stavimo obruč na koji stavimo razgorenu žeravu. Kada krumpir postane rumen (nakon oko 35 minuta), okrenemo ga, stavimo meso na vrh i pečemo još 45 minuta. 113


96, 97, 98, 99, 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15

KOD MIJE Lokva Rogoznica bb, 21317 Lokva, 021 870193,

021 870198,

20,

www.gastronaut.hr, 5,

10-23, 01.12. - 31.01.,

Restoran Kod Mije je otvoren godine 1975. kada se obitelj Čaleta profesionalno počela baviti ugostiteljstvom. Smješten je uz cestu Split - Makarska. Od mora je udaljen četrdesetak metara, a s plažom je spojen pothodnikom ispod Jadranske magistrale. Vlasnik objekta je Marin Čaleta, a šefica kuhinje Zdenka Čaleta. Specijalnost restorana su riblja jela, školjke, rakovi i mekušci, a nudi se i širok izbor mesnih i vegetarijanskih jela hrvatske i svjetske gastronomije. Uz domaću dalmatinsku kuhinju, po kojoj je restoran najpoznatiji, u njemu se prate gastronomski trendovi koji omogućuju da

60,

80

dalmatinske namirnice, za brojne stalne goste, budu pripravljene na niz kreativnih načina. Restoran raspolaže izvornom talijanskom krušnom peći u kojoj se pripremaju prave talijanske pizze. Za njih gosti sami biraju sastojke koje najviše vole. Restoran posluje tijekom čitave godine osim božićnih i novogodišnjih blagdana. Uz sve gastronomske i ostale kvalitete koje nudi turistički objekt obitelji Čaleta, gosti imaju mogućnost kratkih i cjelodnevnih izleta jednim od obiteljskih brodova.

Bijela morska riba iz krušne peći

114

kodmije@net.hr,


20 16

rest a

A TIC

nt CROA ura

∙ 10 0Abisal

Janka Polića Kamova 37a 51000 Rijeka tel. +385 (0)51 291 592 abisal@abisal.hr www.gastronaut.hr /gastronaut.hr Ured Opatija: pri UHR Maršala Tita 88/2 tel +385 (0)51 718 919 fax +385 (0)51 718 920

izbori i izdanje 100 vodećih hrvatskih restorana

Klub Gastronaut okrugli stolovi, edukacije, susreti, degustacije

www.gastronaut.hr više od 5.300 restorana, više od 1.800 recepata, vijesti iz gastronomije i teme tjedna Gastronaut tours konzalting i organiziranje gastronomskih događanja i putovanja

RUŽA JELA

www.foodrose.com - Food Rose geografski prikaz porijekla namirnica

Jako vino d.o.o | Bračka cesta 13, 21420 Bol - Croatia Tel: +385 21/306-220 | Fax: +385 21/306-220 | info@stina-vino.hr


12, 13, 14, 15

GARIFUL Obala b.b., 21450 Hvar,

www.hvar-gariful.hr, ,

021 742999,

Riblji restoran Gariful, smješten je na samoj rivi prekrasnog Grada Hvara. U Garifulu možete uživati u udobnom unutarnjem dijelu restorana dok ispod vas plivaju ribe i razne vrste rakova ili na prekrasnoj terasi uz more s pogledom na čudesne Paklinske otoke, zalazak sunca koji oduzima dah i neke od najvećih i najljepših privatnih jahta na Jadranu. Za nabavku ribe brine se 7 ribarskih brodova

116

ivangospodnetic@yahoo.com, 021 742439,

,

6,

20,

70

10-01, 01.12. - 01.04.

koji svakim danom iznenađuju novim ulovom vrhunske jadranske ribe. Na raspolaganju su i jastozi i rakovi iz akvarija restorana. Princ Harry, Vladimir Klitcko, Giorgo Armani, Roman Abramovic, catering za Toma Cruisea, Tarra Reid i drugi uživali su u Garifulovoj priči. Osoblje smatra da je izvrsnost njihova obaveza i trudi se svojim gostima prirediti doživljaj koji je mnogo više od večere.


Vino je oduvijek zauzimalo posebno mjesto u životu ljudi, a vinska karta u restoranu Gariful jedna je od najvećih na Jadranu sa zavidnih 160 vrsta vina. Kombinirajući najbolja vina hrvatskih vinara u vinskoj karti također se ističe izvaredan izbor šampanjaca sve od Bollingera, Gold Dom Perignona do Dom Perignona rose.

U ugodnom i opuštenom ambijentu terase restorana uživati ćete u ukusno pripremljenim jelima i brzoj usluzi ljubaznog osoblja, dok ćete istovremeno uživati i u atmosferi živopisne hvarske luke s pogledom na zalaz sunca. Ako imate sreće biti među posjetiteljima grada Hvara, nemojte propustiti užitak u bogatstvima jela u restoranu Gariful.

Gregada

očišćena morska riba, krumpir, luk, maslinovo ulje, začini, začinsko bilje, voda, bijelo vino

Očišćenu ribu narežemo na komade. U duboku posudu složimo krumpir i luk narezane na ploške, a na njih ribu. Zalijemo maslinovim uljem, dodamo začine, ulijemo pola litre vode, isto toliko vina i stavimo kuhati na jaku vatru dok prokuha. Smanjimo vatru da lagano kuha još desetak minuta. Gregada je spremna za serviranje kada je krumpir skuhan.

117


11, 13, 14, 15

PORTO ROSSO Ulica Portorus br.16, 20290 Skrivena Luka, 020 801261,

,

30,

30,

, www.portorus.com,

12.00 - 23.00,

Restoran Porto Rosso nalazi se u uvali Skrivena Luka, na južnoj strani otoka Lastova koji je proglašen i parkom prirode zbog svoje iznimne ljepote te očuvane biljne i životinjske raznovrsnosti. Sam restoran dio je ponude mini nautičkog centra u sklopu kojeg se nalaze i cocktail bar pokraj šljunčane plaže te pontonsko privezište koje gostima nudi suvremeni komfor u skladu s prirodnim okružjem.

118

info@portorus.com

07.00 - 01.00, , 01.12. - 01.02.,

40,

110

Naime, restoran je prvobitno bio ribarska kuća obitelji vlasnika Marčelina Simića s čije terase, u neposrednoj blizini mora koja je i danas natkrivena istim starim borovim stablima, možete uživati u pogledu na čitavu uvalu. Ponuda restorana inspirirana je prvenstveno mediteranskom kuhinjom, ali nisu izostavljeni ni internacionalni specijaliteti, kao ni kreacije s autohtonim namirnicama drugih kuhi-


nja. Morske delicije dnevno dostavljaju otočni ribari, a janjetina i kozletina prirodno su uzgojene na samom otoku kao i povrće koje se nudi gostima.

Domaći kruh, autohtone namirnice, uglavnom autohtoni recepti i način pripreme, uz bogatu ponudu vina iz Hrvatske i svijeta motiviraju goste na skori povratak u restoran.

Salata od sipe s tartufima

sipa, slanutak, kapula, kapare, šparoge, tartuf, ulje od tartufa, ocat, sol, papar, peršin

Kapulu i skuhanu sipu narežemo na listiće. Začinimo s octom, soli i paprom. Desetak minuta kasnije dodamo kapare, šparoge, slanutak i peršin po želji. Prije serviranja dodamo naribanog tartufa i ulje od tartufa.

119


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

VILLA NERETVA Krvavac 2 - PP.84, 20350 Metković, ,

www.hotel-villa-neretva.com,

020 672200, 020 672201,

U samom srcu doline Neretve, te jedinstvene prirodne oaze na magistralnoj cesti Dubrovnik, Split, Mostar, smješten je hotelrestoran Villa Neretva. Otvoren je 1990. godine. Velikim zalaganjem i entuzijazmom vlasnika, Pave Jerkovića, restoran danas zauzima visoko mjesto među prestižnim hrvatskim restoranima. Ugodni interijer, obogaćen umjetničkim slikama dalmatinskog i neretvanskog miljea, banket sala, separe, polivalentna kongresna dvorana te suvremeno opremljene sobe i podzemna garaža, zaokružena su cjelina uklopljena u zelenilo i žutilo raja mandarina. Za potpuno zadovoljstvo gostiju brine

120

info@hotel-villa-neretva.com

020 671199,

30,

09-24,

400,

40

se kuharska ekipa na čelu sa šefom kuhinje Cristianom Jerkovićem-juniorom, koja svakog dana priprema autohtone neretvanske i dalmatinske specijalitete kao i bogati internacionalni meni, a sve je upotpunjeno raznovrsnim izborom biranih hrvatskih kvalitetnih i vrhunskih vina. Vlasnik restorana, Pavo Jerković je poznat kao idejni začetnik turističkog programa foto safari dolinom Neretve i osobno je primio mnoge vrijedne nagrade, a ovo su neke od njih: državna nagrada „Antun Štifanić“ za promociju hrvatskog turizma Hrvatske turističke zajednice 2002. godine u kategoriji pojedinca, nagrada „Zlatne ruke“- najviše odlič-


je Hrvatske obrtničke komore, nagrade Ceha ugostitelja Hrvatske, nagrade Dubrovačko– neretvanske županije 2007. godine za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko–neretvanske županije u zemlji i svijetu, nagradu općine Kule Norinske za promociju ugostiteljstva i hotelijerstva i razvoja turizma, nagradu “Turistička Prizma” 2013., u okviru akcije “Za novu kvalitetu u turizmu”, koju dodjeljuje udruženje turističkih novinara Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, BiH i Makedonije, nagradu Grada Opuzena za izniman doprinos u promociji hrvatskog turizma, očuvanje neretvanske baštine i promicanje tradicijskih vrijednosti, Srebrni cvijet Suncokreta ruralnog turizma 2015. godine te mnoge druge strukovne, međunarodne nagrade i priznanja. Jedinstveni doživljaj vožnje netaknutom prirodom kroz rukavce neretvanske močvare, u autohtonim lađama starim i do 120 go-

dina, postala je istinska atrakcija ovog podneblja. Tijekom nje se upoznaju čari jedne od posljednjih močvara u Europi, flora i fauna, raznovrsnost ptica i tradicionalni način življenja na ovim prostorima. Da bi dojam gostiju bio potpun, uređena je Neretvanska kuća u dijelu netaknutog močvarnog raja, do koje se može doći samo lađom ili pješice vrletima dalmatinskog krša. „Dok uživate u brudetu od jegulja i žaba, u rustikalnom ambijentu Neretvanske kuće i u spokoju slušate tišinu, probuditi će se u vama tragovi iskona i sjeta za nekim zaboravljenim vremenima, kada se nigdje nije žurilo, kada ništa nije bilo „preša“, kada se činilo da vrijeme čeka čovjeka da u miru dovrši neki davno započeti posao. Mnogi su istinski doživjeli ovu simbiozu – doživite je i vi!“, poručuju domaćini. „Jednom kada posjetite Neretvu, poželjet ćete se vratiti, kao i mnogi prije vas!“

Dimljena tuna s mozzarellom na postelji od rikule

domaća rikula, dimljena tuna, cherry rajčica, maslinovo ulje, ocat balsamico, mozzarella, kapare, masline, inćuni, sol, papar

Rikulu isperemo i začinimo sa svim začinima. Serviramo je uz dimljenu tunu, inćune, masline, kapare, cherry rajčicu i mozzarellu. 121


96, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

KAPETANOVA KUĆA Mali Ston, 20230 Mali Ston, 020 754264, 020 754210,

www.ostrea.hr, 020 754575,

10,

Mali Ston je mjesto je gdje se uzgajaju najbolje hrvatske kamenice. To je gradić poznat po najdužim obrambenim zidinama u Europi i po staroj solani. Od Dubrovnika je udaljen samo pola sata vožnje u smjeru Neuma i na početku je poluotoka Pelješca. U tom lijepom akvatoriju smjestilo se poduzetničko carstvo obitelji Kralj, koja već godinama ima velike zasluge za razvoj turizma na jugu Hrvatske. Restoran Kapetanova kuća nalazi se na samoj rivi gdje je nekad bilo sjedište lučkog kape-

122

ostrea.info@ostrea.hr, 1,

09-24, 24.12. - 25.12.,

50,

50

tana u vrijeme Dubrovačke Republike. Ono čime je priroda obdarila ovaj kraj, a ljudske ruke oplemenile, možete kušati u Kapetanovoj kući, jer su domaćini davno odredili pravac svoga rada u smjeru da svojim dragim gostima ponude sve iz našeg plavog mora i zelenih polja. Restoran se orijentirao na vlastitu proizvodnju povrća i maslinovog ulja. Vlasnica i voditeljica Kapetanove kuće je Lidija Kralj.


“Dođite i uživajte u životu, dočekat ćemo vas s ljubavlju”, poručuju vlasnici i osoblje Kapetanove kuće: „Onaj tko će poželjeti uživa-

ti u atmosferi i krajoliku može prespavati i našem hotelu Ostrei”.

Strastvena krem juha od kamenica 12 kamenica, 4 komada tosta, sol, papar, muškatni oraščić, maslo, maslinovo ulje, 4 dl vrhnja za kuhanje, 4 dl gotovog ribljeg temeljca, 50 g gustina, kavijar, motar (mediteranska trava)

U vrelu masnoću dodamo malo gustina. Zalijemo s gotovim ribljim temeljcem i vrhnjem za kuhanje. Dodamo začine, nasjeckani motar i kamenice. Uz juhu serviramo prepečeni tost s kavijarom.

Hladna tuna na rikoli

4 fete kruha, 100 g koktel umaka (majoneza, konjak, kečap, tabasko, sol, bijelo vino), 50 g rikule, 200 g smrznutog filea od tune, 50 g parmezana u listićima, sol, papar, maslinovo ulje

Kruh lagano prepečemo, premažemo koktel umakom te obložimo salatom na koju stavimo tanko narezane fetice od tune. Dodamo začine i parmezan. 123


06, 09, 10, 13

BOTA ŠARE Kroz Polje 5, Mali Ston, 20230 Mali Ston, ,

www.bota-sare.hr,

020 754482,

Restoran Bota Šare se nalazi u srednjovjekovnom dvorcu na rivi u Malom Stonu. Od samog početka nudi bogat izbor morskih delicija. Kamenice kao prve, a za njima sve ostale školjke, rakovi, ribe spremljene su po originalnim receptima iz doba Dubrovačke Republike. Među mnoštvom odbačenih stvari u prostoru današnjeg restorana g. Božidar Šare davnih osamdesetih godina pronalazi i dvije rukom pisane knjige na čijim se prednjim korica-

124

,

20,

botamaliston@gmail.com 2,

10-24,

250,

100

ma isticao istovjetan naslov „Recepti kuhanja”. Knjiga recepata kasnije je poslužila kao podloga tradicionalnoj autohtonoj dalmatinskoj ponudi restorana koja se njeguje i danas. Kruh iz krušne peći, riba na gradelama, popare, buzare, rižoti te razne slastice ovog kraja izbor je koji će vas zadiviti. Restoran pored gastronomske ponude nudi i jednodnevne izlete u malostonski zaljev gdje


obitelj Šare već generacijama uzgaja kamenice. Ploveći brodicom uživate u netaknutim prirodnim ljepotama zaštićenog eko sustava malostonskog zaljeva, suncu i moru u kojima se

“kupa” mnoštvo malih otočića. Cijeli doživljaj ima svoj edukativni karakter budući da s gostima rado dijeli znanje i iskustvo o samom procesu uzgoja kamenica.

Dubrovačka popara

Pored kamenica, školjaka i rakova, jedan od najvećih specijaliteta kuće je Dubrovačka popara. Za nju nam je potrebno 1,2 kg miješane ribe. Najbolja je kombinacija grdobine, škrpine, morskog psa i orade. Na maslinovom ulju zapržimo luk, na njega dodamo korijen peršina, češnjaka i malo mrkve narezane na kolutiće. Posolimo stonskom krupnom soli i dodamo krumpir narezan na kolute. Sve to promiješamo i dodamo litru vode. Kada zavri, dodamo ribu narezanu na komade, 1 dl bijelog pelješkog suhog vina, prstohvat metvice i malo papra. Kuhamo na laganoj vatri 30 minuta.

125


14, 15

STARI KAPETAN Š. K. Domagoja 8, 20250 Orebić, ,

www.hoteladriaticorebic.com, 020 714488,

U Orebiću, mjestu bogate pomorske tradicije, u sklopu hotela Adraitic smješten je restoran Stari Kapetan. Vanjski dio restorana nalazi se na replici jedrenjaka iz XVII. stoljeća tik uz more, a i unutrašnji dio restorana s brojnim brodskim eksponatima priča povijesnu priču. U tu se priču savršeno uklapa tradicionalna kuhinja, satkana od morskih plodova i svježeg domaćeg povrća.

126

020 713941,

30,

info@hoteladriaticorebic.com, 2,

7:00-23:00,

30,

45

Svakodnevno, tijekom čitave godine možete uživati u svježoj ribi, koju sam vlasnik često ulovi. Tu su lignje, hobotnice, rakovi, malostonske školjke. Među specijalitetima su i jela s tunjevinom koju vlasnici sami konzerviraju. „Zaploviti sa Starim Kapetanom u povijesno gastronomski užitak, sljubljen s najboljim pelješkim vinima doživljaj je za pamćenje. Vaš doživljaj upotpunit će smještaj u jednoj od


šest luksuznih soba Boutique Hotela Adriatic. To je povijesno kapetansko boravište elegantno i bogato šarmom, s prostorima brižno osmišljenima do najsitnijeg detalja uz besprijekornu uslugu, koja gosta stavlja u središte pozornosti s ci-

ljem da se osjeća kao u svojoj kući. Svojim autohtonim unutrašnjim uređenjem čuva sugestivno ozračje povijesne rezidencije koja je u srcu Orebića ugošćavanje preobrazila u pravu umjetničku formu.“, poručuju domaćini.

Rižoto od sipe

1 kg sipa, 4 režnja češnjaka, vezica peršina, glavica crvene kapule, 150 g korijena celera, 2 dl temeljca, 450 g riže, 2 dl bijelog vina, 1 dl maslinovog ulja, žlica maslaca, sol i papar po želji

Sipu dobro operemo u morskoj vodi, odstranimo joj kost i ogulimo kožu. Crnilo iz mjehura sačuvamo i promiješamo s bijelim vinom. U posudu stavimo maslinovo ulje, narezanu kapulu, nasjeckani češnjak i celer pa kad zažuti, dodamo sipu i vino. Pirjamo na lagano dok sipa ne omekša. Nakon desetak minuta dodamo crnilo, vino i rižu te kuhamo dok riža ne postane al dente. Dodamo malo maslaca i peršina te poklopimo oko 4-5 minuta da se okusi prožmu. Serviramo. 127


14, 15

KLARISA Poljana Paska Miličevića 4, 20000 Dubrovnik, 020 413100,

020 413101,

,

10-24,

www.klarisa-dubrovnik.com, 350,

„Što biste rekli kad bi vas pozvali na ručak u jedno od prvih sirotišta u Europi? A što ako Vas pozovemo na čašu vina u Napoleonovo spremište oružja? Restoran Klarisa je sve to, i mnogo više.“, kažu domaćini. Smjestio se u samom srcu stare dubrovačke gradske jezgre, u neposrednoj blizini Velike Onofrijeve fontane, u bivšem Samostanu sv. Klara koji datira iz 13. stoljeća. „Jelovnik se sastoji od najboljih ribljih, me-

128

info@klarisa.hr

350

snih i vegetarijanskih specijaliteta koji predstavljaju mediteransku kuhinju. Ponosni smo na zaokružen ciklus od ulova, transporta, maloprodaje, pa sve do restoranske kuhinje, a s naglaskom na jadransku ribu. Dnevno svježa ponuda jadranske ribe kao i raznih plodova mora (školjki, rakova) garantira vrhunski užitak u ribljim specijalitetima. Sve namirnice koje koristimo dolaze iz Dubrovačko-neretvanske županije, dok meso nabavljamo sa slavonskih farmi (istočna Hrvatska). Voće i povrće koje koristimo uzgaja


Romb u škartocu

se na eko farmi u Konavlima u neposrednoj blizini Dubrovnika.“, poručuju domaćini. Specijalitet kuće je romb u škartocu. Radi se o visokokvalitetnoj bijeloj ribi, koja se peče u smeđem škartocu zajedno s povrćem. Ima i povijesnu priču - u vrijeme Dubrovačke republike, ova je riba bila toliko cijenjena da je njen ulov označavao podizanje bijele zastave na brodu, kao znak drugim ribarima da je ulov bio uspješan i da je radni dan gotov. Da vodi-

telji restorana ništa ne prepuštaju slučaju, pokazuje i pažljivo odabran desert – tradicionalna torta od mjendula (badema) i ljute naranče poslužena s bruštulanim (ušećerenim) mjendulima i arancinima. Što je to što restoran Klarisu čini posebnim? Je li to povijesna priča, lokalne namirnice pretvorene u najbolja jela, limitirana izdanja vina ili ekskluzivni ambijent – uvjerite se sami.

Tradicionalna torta od mjendula i ljute naranče

129


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

NAUTIKA Brsalje 3, 20000 Dubrovnik,

www.nautikarestaurants.com,

020 442526,

020 442525,

Na Pilama, u blizini mora, na samom ulazu u staru gradsku jezgru, nalazi se restoran Nautika s čije ćete terase uživati u neponovljivom i jedinstvenom pogledu na more i tvrđave Lovrijenac i Bokar. Šef kuhinje Mario Bunda sa svojim timom mladih kuhara iz ponude izdvaja žive jastoge s otoka Visa kao i ostale delicije iz akvatorija Jadranskog mora. Nautika je smještena na lokaciji nekadašnje dubrovačke pomorske škole u kojoj su čuveni dubrovački kapetani stjecali znanje od 1881. godine i koja je tu djelovala do 1954. godine. Po tome je zgradi trajno ostao naziv “Nautika”,

18-24,

sales@nautikarestaurants.com 120,

140

a svojim izgledom i danas podsjeća na bogatu povijest i zlatno doba Dubrovačke Republike. Godine 2008. Nautika je u časopisu Condé Nast Traveller proglašena šestim najromantičnijim restoranom na svijetu. Djelatnici restorana Nautika su imali čast poslužiti Blaženog Ivana Pavla II u Dubrovniku 06. lipnja 2003. Uloga kuhara nastavlja se na djelo prirode – sačuvati i oplemeniti okuse dara prirode. „U Nautici se ujedinjuju tradicija, kvaliteta i kreativnost te stvara potpuno nova, “uzvišena” dimenzija mediteranske kuhinje.“, poručuju domaćini.

Medaljoni od sipe za 10 osoba: 3,5 kg sipe, 100 g kapule, 20 g češnjaka, 50 g peršina, sol, papar, 100 g sezama, 5 jaja, 50 g brašna, 1 kg salate, 300 g agruma, 100 g jabuke, 3 dl ulja

Očistimo, narežemo i skuhamo sipu. Pustimo da se ohladi, pa je sameljemo. U smjesu umiješamo nasjeckani luk, češnjak, peršin, sol i papar. Oblikujemo medaljone i pohamo ih u tempuri sa sezamom. Medaljone serviramo na salati od agruma i jabuke s ajoli umakom. 130


Kada more kaĹže hvala! When the sea says thank you!

www.bluebag.eco


10, 11, 12, 13, 15

GALIJA Vuličevićeva 1, 20210 Cavtat, ,

020 478566,

www.galija.hr,

020 478554,

,

8,

Taverna Galija smjestila se u sjeni borovih stabala na samom kraju cavtatske rive. Cavtat se kao najjužniji grad na našoj obali nalazi 16 km južno od Dubrovnika te 2 km od Jadranske magistrale. Grad je nekoć bio grčka kolonija koja se zvala Epidaurus, a njeni naseljenici su u sedmom stoljeću osnovali Dubrovnik na mjestu koje je pružalo bolji zaklon od napada s mora. Grad su kasnije njegovi nekadašnji žitelji nazvali Civitas vetus (Stari grad).

132

mislav.burdjelez@du.t-com.hr, 4,

12-24, 01.12. - 28.02.,

90,

120

Gastronomska ponuda taverne Galija posvećena je specijalitetima sa stoljetnom tradicijom, ali u isto vrijeme i sasvim novim kreacijama mladih kulinarskih majstora. Sirevi, morski ježevi, kozice u medu, popara, zapečena hobotnica, canneloni sa škampima u umaku od mladoga sira samo su mali dio specijaliteta zbog kojih je poželjno rezervirati mjesto u restoranu. Bogatu gastronomsku ponudu prati eno-


loška priča kojom se nude značajna vina konavljanskog vinogorja - malvasija dubrovačka, vugava, grk, kao i značajna vina iz cijele Hrvatske i obližnjih zemalja. Blagovanje u prekrasnu ambijentu s pogledom na cavtatsku uvalu i barčice pred restoranom i njena profinjena spiza mame goste da se vrate prvom prilikom. Hrana se priprema

ispred gosta, a atmosferu upotpunjuje maestro na klaviru koji svaku večer svira uz svijeće. Osim gastronomskog doživljaja, vlasnik je spreman svojim gostima upriličiti aktivnosti big game fishing-a i sličnog na moru, tako da gosti mogu jesti ribu koju sami ulove u obližnjem arhipelagu oko otočića i hridi Bobara, Trava, Hljeb, Ražnjić...

Tagliatelle dal vulcano

maslinovo ulje, češnjak, rajčica, soja sos, tabasco, konjak, umak od tartufa, tagliatelle, kolut parmezana

Na kolicima za flambiranje zagrijemo maslinovo ulje i dodamo nasjeckani češnjak, sušene pomidore (rajčice), malo soja sosa, par kapi tabasca i malo bijelog vina. Flambiramo francuskim konjakom i dodamo umak od tartufa. Kada se sve poveže, dodamo tjesteninu (tagliatelle) i sve to zajedno stavimo u kolut (50 kg) parmezana koji prethodno zagrijemo i otopimo brenerom. Kad se tjestenina poveže s parmezanom serviramo s listićima svježeg bosiljka i nekoliko kapi maslinova ulja. 133


Dobrodošli na Lastovo!

Welcome to Lastovo!

www.tz-lastovo.hr

Turistička zajednica Općine Lastovo


Gorski kotar, Lika, Karlovac i okolica, Moslavina i Banovina

Obrok je najbolje započeti sirom škripavcem i dimljenom slaninom ili pršutom od jelena, vepra ili medvjeda uz uštipke ili domaću pogaču. Slijede rezanci s gljivama, janjeća juha sa suhim mesom, suha braveća plećka u kiselom kupusu ili kiseloj repi ili kupus s rebarcima i kobasicama. Od glavnih jela treba probati janjetinu i odojka s ražnja ili ispod peke, punjena teleća prsa, jela od divljači, pohane žablje krake ili pastrvu na razne načine. U oslavačkom kraju svakako treba probati bele žgance s prepečenim vrhnjem, zapečeni grah, kukuruznu zlevanku i balzamaču. nogi moslavački specijaliteti bazirani su na vrhnju i bundevi. ajpoznatija autohtona moslavačka sorta grožđa je škrlet ( lorijanović, Trdenić).

Od bijelih sorti su najzastupljeniji graševina, chardonnay i bijeli pinot ( lorijanović i Vinarija oštar), od crnih frankovka ( lorijanović i Vinarija oštar), a uz deserte se nudi muškat otonel ( lorijanović) i traminac mirisni (Vinarija oštar). Domaću gastro ponudu uz ponudu specijaliteta drugih regija i kreativne specijalitete nude u restoranu Srakovčić u Karlovcu, restoranu DP u Donjem Zvečaju, rankopanu u Ogulinu i Cocktailu u Sisku. utohtoni specijaliteti nude se u irjana astoke u Donjem ikšiću, irnom kutku u Otočcu, kući ganjer u Ozlju koja se najviše pro lirala u specijalitetima od janjetine te Djedu u rvatskoj Kostajnici u kome se cijelu godinu mogu probati i specijaliteti na bazi kestena. ovačku kuhinju nude u Bitoraju u užinama, ovačkom rogu u Karlovcu i Gradini u Josipdolu. 135


98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

BITORAJ Sveti križ 1, 51322 Fužine, 051 835019, 051 830005,

www.bitoraj.hr, 051 835060

info@bitoraj.hr,

20,

Fužine su smještene 730 metara nad morem u jugozapadnom dijelu Gorskog kotara, okružene slikovitim planinama, tišinom stoljetnih šuma crnogorice i ljepotom svojih jezera. Od svoga postanka pa do današnjih dana, Fužine mogu zahvaliti razvoj vrlo dobrom prometnom položaju i blizini tranzitnih pravaca - nekad cesti Karolini, koja je povezivala unutrašnjost s priobaljem, željezničkoj pruzi, a danas autocesti Zagreb - Rijeka, koja skraćuje put

136

07-23,

180,

75

do mora na samo pola sata. Pravi je užitak ljeti boraviti na moru, a noćiti na ugodnom goranskom zraku. Davne 1898. godine putopisac Dragutin Hirc je o okolici Fužina zapisao: „…ima gorskih luka i laza, livada najbujnijega planinskog i alpskog cvijeća, ima potoka, potočića, vrelašca, doli na, prodola, polja, ima vidika koji ti do kraja razplamte dušu, ima puno, puno toga i kićeno je odijelo, što ga Fužina nosi i njime se ponosi.“


Dugogodišnju ugostiteljsku tradiciju prvog fužinarskog pansiona “Neda” otvorenog davne 1933. godine nastavila je obitelj Kauzlarić, a 2007. godine u potpunosti obnavlja taj povijesni objekt i pretvara ga u hotel visoke kategorije. U Bitoraju, uz specijalitete od divljači i do-

maće goranske kuhinje, posebnost je priprema jela na ognjištu, kako bi i gosti mogli uživati u pogledu na pripremu specijaliteta od teletine, janjetine, mladog veprića ispod peke, odrescima od jelena, vepra i medvjeda, furmanskim rebarcima, bifteku i novom specijalitetu Mamut-odresku - (T-bone steak-u) pripremljenim na poseban način.

Brodet od žabljih krakova

za 4 osobe: 800 g žabljih krakova, 150 g cherry rajčica, 150 g mladog luka, 2,5 dl bijelog vina, 2,5 dl soka od rajčice, 400 g palente, 1 dl domaćeg bučinog ulja, 0,1 dl suncokretovog ulja, sol, papar, peršin, timjan, vlasac

Na suncokretovom ulju, na tavi popržimo žablje krakove oko 6-7 minuta. Posolimo ih, popaprimo i izvadimo iz tave. U istoj tavi popržimo nasjeckani mladi luk i cherry rajčicu pa im dodamo bijelo vino i sok od rajčice. Ostavimo pirjati nekoliko minuta. Vratimo žablje krakove u tavu i prokuhamo sve zajedno još 5 minuta. Palentu ukuhamo u 2 l slane vode (na rijetko), a na samom kraju dodamo bučino ulje i dobro promiješamo. 137


09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

FRANKOPAN I. G. Kovačića 1, 47300 Ogulin, 80,

180,

www.hotel-frankopan.hr, ,

047 525509,

Restoran Frankopan smješten je u istoimenom hotelu u centru bajkovitog grada Ogulina, pored Frankopanskog kaštela iz 16. stoljeća, blizu Đulinog ponora, s pogledom na čudesnu planinu Klek. Udaljen je 4,5 km od izlaza Ogulin na autocesti A1 Zagreb-Split te 400 m od autobusnog željezničkog kolodvora. Projektom rekonstrukcije i adaptacije obnovljeno je to kulturno dobro u staroj jezgri grada, a restoran je ponovno otvorio vrata svojim

138

hotel-frankopan@hotel-frankopan.hr 047 525542,

,

40,

06- 23

gostima u ljeto 2007. godine. Dvorišna terasa Atrij, prostire se na 350 m 2 i uređena je u autentičnom ambijentu 19. stoljeća. Iz bogatog jelovnika možete izabrati jela od mesa, divljači, vegetarijanska jela, ribe, tjestenine te razne slastice. Kuhinja se temelji na autohtonim jelima kao što su: pršut od jelena, vepra ili medvjeda, domaćim sirevima, gljivama - punjenim ili s roštilja, pastrvama, rolanoj teletini ili pak jelima s roštilja. Jedan od speci-


jaliteta kuće je čuvena Ogulinska masnica te Ogulinska gozba sa 6 gangova tradicionalnih jela koje može pratiti vođena degustacija vrhunskih vina. Uz brojne druge slastice, u restoranu se pripremaju palačinke na čak 50 načina. U ponudi restorana je preko 100 vrsta vina i mogućnost vođenih degustacija te širok izbor kubanskih cigara i razni kokteli.

Ljubazno i stručno osoblje nastoji uvijek novim iznenađenjem dočekati svoje goste, potruditi se da njihov posjet bude nezaboravan i jedinstven te su uz pojedinačne goste, česti domaćini raznih domjenaka, svadbenih svečanosti, privatnih i poslovnih događanja. Njihov trud je nagrađen i visokim plasmanom u akciji Turistički cvijet.

Pureće rolice s daškom moderne tradicije

za 2 osobe: pureće rolice: 400 g purećeg filea, 100 g svježeg lista blitve, 100 g pancete, sol, papar; prilog: 300 g ribanog kiselog kupusa, 100 g grožđa, 100 g oraha (cijelih), 50 g kapule, sol, papar

Za prilog lagano popržimo luk. Kad luk postane karameliziran dodamo na njega kiseli kupus te u kupus orahe, grožđe i začine. Lagano ga podlijevamo i kuhamo oko sat vremena. Dok se kupus lagano pirja pureće odreske punimo blitvom, pancetom i začinima te napravimo pureće rolice. Rolice posložimo na kupus, pokrijemo te ih pustimo da se lagano kuhaju s kupusom.

139


01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

GRADINA Senjska 32, 47303 Josipdol,

www.restoran-gradina.hr, ,

047 581515,

047 801464,

Restoran Gradina nalazi se samo nekoliko stotina metara od centra Josipdola, raskrižja brojnih putova, uz glavnu prometnicu za Senj i za Plitvička jezera kao i u blizini autoceste Zagreb-Split. Restoran je otvoren 4.11.1995. i u svojih 22 godina rada može se pohvaliti brojnim nagradama i priznanjima za kvalitetu. Ponose se i stručnom spremom i trajnom edukacijom svih djelatnika. Unutrašnjost restorana uređena je umjet-

140

info@restoran-gradina.hr, ,

50,

7-22,

160,

80

6-22

ničkim slikama poznatih hrvatskih autora te izložbenim stolom koji može pomoći pri odabiru poznatih vina iz vinogorja diljem Lijepe naše. Objekt je ispunjen lovačkim trofejima koji prikazuju faunu kraja u kojem se nalazi. U Gradini su dnevno u ponudi hladna i topla predjela, specijaliteti od divljači, jela sa žara, s ražnja i iz krušne peći, slatkovodna riba i rakovi. Restoran je prvenstveno poznat po, višestruko nagrađivanoj, lovačkoj kuhinji, a u svakodnevnoj ponudi se nalaze lovački specijali-


teti od: jelena, srne, divlje svinje i medvjeda. Valja istaknuti i štrukle koje se u Gradini pripremaju na šest različitih načina od slanih sa sirom, povrćem ili gljivama do slatkih s brusnicama, borovnicama i orasima. Posebno mjesto u ponudi imaju lički krumpir i ogulinsko zelje. Radi se o dvije namirnice koje su prehranile generacije u tom podneblju i zaštićene su oznakom geografskog podrijetla i izvornosti. Restoran nudi i uslugu cateringa, od običnih obiteljskih večera u vlastitom domu do protokolarnih primanja i prigodnih ili blagdanskih buffet stolova na lokacijama po želji gosta. Ovdje valja istaknuti da postoji duga li-

sta zadovoljnih dugogodišnjih klijenata koji su prepoznali kvalitetu, ali i prednosti ovakve usluge. Unutar restorana održavaju se svadbene svečanosti sa širokom paletom postojećih menija koji se individualno prilagođavaju željama mladenaca. U sklopu Ugostiteljskog obrta Gradina, unutar kojeg posluje ovaj restoran, nalazi se zakupljeno i lovište Hum. Gostima lovišta prilagođena je i ugostiteljska usluga i posebno se vodi računa o ispunjenju njihovih gastronomskih želja, kao i o upoznavanju stranih i domaćih lovaca s tradicionalnom prehranom.

Domaća krem juha od vrganja

400 g vrganja, 200 g mrkve, 300 g luka, 5 g peršina, 2 g soli, 4 dl vrhnja za kuhanje, 1 dl bijelog vina, 1 dl kiselog vrhnja, 1 g papra, 0,5 dl ulja, 1,5 l vode

Gljive narežemo na listiće. Luk, peršin i mrkvu nasjeckamo. Na zagrijano ulje stavimo luk i mrkvu. Pirjamo dok luk i mrkva ne omekšaju, a zatim ih obradimo štapnim mikserom da dobijemo kašu. Zalijemo vodom, dodamo gljive i pustimo da prokuha. Dodamo začine i vrhnje za kuhanje. Na kraju dodamo vino i nasjeckani peršin. Uz juhu poslužimo i kiselo vrhnje. 141


MIRJANA & RASTOKE Donji Nikšić 101, 47240 Donji Nikšić, ,

www.mirjana-rastoke.com,

047 787205,

„Tradicija pripreme domaćih specijaliteta, očuvanje izvorne recepture, primjena isključivo domaćih ekološki čistih namirnica te naše bogato kuharsko iskustvo garancija su vrhunskih gurmanskih užitaka.“, kažu domaćini restorana Mirjana & Rastoke. Poznata lička janjetina, teletina ispod peke, jela od divljači, riblji i vegeterijanski specijaliteti dio su svakodnevne ponude.

142

047 811149,

,

info@mirjana-rastoke.com 100,

06-23,

300,

150

Blage boja i drveni interijer stvaraju opuštajuću i svečanu atmosferu za ugodno uživanje u zajedništvu. Za poslovne prigode na raspolaganju je moderno opremljena konferencijska dvorana sa 40 mjesta. Pored restorana se nalazi eko/etno štand izgrađen u tradicionalnom stilu na kojem gosti mogu kupiti domaće autohtone proizvoda


Like i Korduna, kao što su domaće rakije, med, sirevi, suveniri, rukotvorine i narodne nošnje, od prodavača u narodnim nošnjama. Domaćini kao dodatne aktivnosti u kraju

predlažu neki od avanturističkih sportova kao što su kajak - safari, quad avanture, rafting, paintball ili pak kupanje u blizini hotela na skrivenim kupalištima u nedirnutoj prirode rijeke Korane te kuglanu koja se nalazi u blizini.

Vinogradarstvo i podrumarstvo Kocijan Obitelj Kocijan vinarstvom i vinogradarstvom bavi se više od dvadeset i pet godina. Najpoznatija sorta im je traminac mirisavi, a mješavina Štrigovska zvona odlično nadopunjuje kontinentalnu hranu. Ugostit će vas u svojoj kušaoni za 20 osoba, uz prethodnu najavu.

Štrigova 131, Štrigova T +385 40 851 109 F +385 40 851 109 M +385 98 1826 118 vinarstvo1@gmail.com


02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

DP Donji Zvečaj 41, 47261 Donji Zvečaj, ,

www.restoran-dp.com,

047 819100,

Restoran DP se nalazi na osmom kilometru državne ceste Duga Resa-Senj, u Donjem Zvečaju, udaljen samo stotinjak metara od prekrasne, zelene i čiste rijeke Mrežnice. Restoran je u vlasništvu obitelji Vukmanić. Ovaj topli diskretni kutak može primiti 240 gostiju u dvije odvojene sale i na dvije ljetne terase. Želja vlasnika je da se približe svakom gostu, da budu dobri domaćini, da uz osmijeh i lijepu riječ pruže pomoć u izboru jela nacional-

144

047 819115,

info@restoran-dp.com ,

70,

7-23,

120,

60

ne kuhinje, jela s ražnja, jela ispod peke, roštilja te maštovitih jela po narudžbi i specijaliteta mrežničkog kraja u pripremi poznate kuharice Ivane Vukmanić. Od proljeća do jeseni organizira se rafting i kanuing na rijeci Mrežnici, a sve grupe završavaju trasu upravo ispred kuće, gdje se priređuje ručak u prirodi. Za vrijeme ljetnih mjeseci temperatura vode dosiže 26 °C i idealna je za kupanje. Pružaju se i druge turističke usluge


– organizacija lova i ribolova, paintballa, team buildinga, vožnja biciklima, streličarstvo, kao i dodatni smještajni kapaciteti (3 dvokrevetne i 3 trokrevetne sobe) iznad glavnog restorana DP. Uz restoran se nalaze i igrališta za tenis i mali nogomet te dječje igralište. U posjedu restorana DP su i dva objekta na Mrežnici u kojima gosti mogu na poseban na-

čin obilježiti rođendane, vjenčanja ili neke druge svečane događaje. To su Mrežnička kuća nedaleko od samog restorana i preuređeni mlin na malom vodopadu nizvodno od Mrežničke kuće. Mrežnička kuća je otvorena za sve goste i drage prijatelje od srijede do nedjelje, od 12 - 23 h. U njoj se može ispijati kavica u prirodi uz rijeku Mrežnicu, uživati u specijalitetima od ribe i mesa te zanimljivim kolačima.

Janjeći french rack s koricom od začinskog bilja i šatoom od muškata

janjeći kare od oko 350 g, sol, papar, žlica krušnih mrvica, žlica parmezana, žlica mješavine (kadulje, timjana, ružmarina), pola režnja češnjaka, žlica maslinova ulja, 200 g tikvica, paprika, ljubičastog luka, 50 g mladog krumpira, 3 žumanjka, 50 g šećera, 3 dl muškatae

Janjeći kare oblikujemo tako da odrežemo kičmenu kost, a prsnu odsiječemo na duljinu oko 20 cm i očistimo od mesa i opni. Kare posolimo i popaprimo. Izmiješamo mrvice, parmezan, začinsko bilje, češnjak i maslinovo ulje. S dobivenom mješavinom obložimo gornji dio karea. Zapečemo ga na 240 °C da dobijemo hrskavu koricu, a zatim pečemo na niskoj temperaturi dok unutrašnjost karea ne dosegne temperaturu od 60 °C. Za to vrijeme napravimo prilog od povrća s grila i pirea od mladog krumpira. Šato napravimo tako da na pari miješamo pjenjačom žumanjke, šećer i muškat dok se ne počnu zgušnjavati. 145


99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

SRAKOVČIĆ Perivoj Josipa Vrbanića 8, 47000 Karlovac, ,

www.hotelkorana.hr,

047 609090,

U romantičnom okruženju građevine koja tlocrtom i izvedbom prati svoju prethodnicu, lječilište iz 19. stoljeća, smješten je hotel Korana Srakovčić, obitelji Srakovčić. Taj mali obiteljski hotel s četiri zvjezdice, nudi ekskluzivnu ponudu sadržajima i izgledom. Pažnju plijeni, već dok mu se prilazi, pažljivo osmišljenom fasadom i prilazom kroz perivoj stoljetnog parka. Interijer mu je bogato opremljen kako u prostorima zajedničkog sadržaja, tako i u sobama odnosno apartmanima. Uz pažljivo odabran namještaj i dekore, sobe su opremlje-

146

047 609091,

80,

info@hotelkorana.hr 08-23,

200,

100

ne u skladu sa zahtjevima modernog doba, klimom, internetom, satelitskom TV, sefom i sl. U 15 dvokrevetnih soba i 3 poslovna apartmana s pogledom na Koranu i park te vlastito čuvano parkiralište, gosti hotela mogu se buditi s pogledom na labudove, a nakon doručka otići na vožnju biciklom ili čamcem, organizirani odlazak u lov, ribolov, rafting, golf, jahanje, paintball, jogging, tenis ili samo romantičnu šetnju uz Koranu... Poslije podne opuštanje u wellness centru s finskom saunom i struč-


nom masažom, zatim aperitiv u apartmanu s pogledom na rijeku u sutonu i na kraju uživanje u delicijama... Za poslovni ručak, obiteljske i intimne proslave uz diskretnu glazbu nude se riječne i morske delicije, mesni specijaliteti domaće kuhinje, divljač te sezonski izbor gljiva, šparoga, tartufa, vegetarijanski meni... Neki od specijaliteta kuće su jelen u crnom

pivu, koranski valovi, prepelice u bijelom grožđu, pureća simfonija, svinjski lungić punjen suhim šljivama i noj u prošeku. Brojne slastice iz vlastite slastičarne te izbor hrvatskih i uvoznih sireva uz dobar konjak ili porto i eventualnu cigaru zaokružit će ukupan dojam. U enoteci hotela nalazi se izbor hrvatskih vina po regijama te ponuda vina iz Slovenije, Italije, Australije, Čilea, Amerike, Francuske...

Pačja prsa s mlincima

za 4 osobe: 1 kg pačjih prsa, sok od 4 naranče, sol, 1 jabuka, papar

Kožu pačjih prsa zarežemo na 1 cm uske trake kako bi se masnoća bolje iscijedila. Na zagrijanu vruću tavu stavimo posoljena pačja prsa s kožom dolje i pržimo s obje strane. Suvišnu masnoću iscijedimo, a prsa podlijemo sokom od naranče i na laganoj vatri pirjamo prsa oko 15 minuta. U umak dodamo kolutove jabuka i pirjamo još 5 minuta. Gotova prsa ukoso narežemo i složimo na kolut jabuke. Polijemo umakom i popaprimo. Uz prsa poslužimo domaće mlince.

147


97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

LOVAČKI ROG Zagrebačka 146, 47000 Karlovac, ,

www.lovacki-rog.hr, 047 637675,

047 601888,

Restoran Lovački rog je u sastavu ugostiteljskog obrta „Petrić restorani“ u čijem sastavu je i luksuzna Villa Zora u Novalji. Nalazi se u prirodi, okružen hrastovom šumom koja je očaravajuća u svim godišnjim dobima. Smješten je na staroj Zagrebačkoj cesti, samo dva kilometra od naplatnih kućica u Karlovcu. “Kvaliteta uz pristupačnu cijenu” moto je domaćina. Nastoje da ono što nude gostima bude kvalitetno i profesionalno. Ponuda kuhinje je raznolika - od teletine, divljači, ribe pa sve do slastica. Kuhinja radi po HACCP sustavu. Kvalitetna jela prate i adekvatna vina.

148

restoran@lovacki-rog.hr ,

100,

10-23,

180,

80

Restoran čine četiri odvojene sale koje su prigodne za razne svečanosti i gastro druženja (40-260 osoba). Između šume i restorana nalazi se i veliki travnjak s fontanom koja stvara poseban ambijent. U ponudi restorana je i organizacija vjenčanja u prirodi, aranžiranje, kokteli dobrodošlice, rezanje torte pod zvijezdama, a o detaljima brine osoblje restorana. Restoran se ponosi i svojom uslugom cateringa. Novina u ponudi je organizacija domjenaka, vjenčanja i obiteljskih proslava na Starom Gradu Dubovcu.


File srnetine u lisnatom tijestu

za četiri osobe: 500 g buta srnetine, očišćenog, s uklonjenim žilicama, 8 velikih listova špinata, 400 g lisnatog tijesta, žumanjak, žlica mlijeka, žlica ulja, začini; umak: 250 g šampinjona, vlasac, 2 režnja češnjaka, 1 dl poluslatkog vina, 4 žlice vrhnja, maslac, začini; za palačinke: 150 g brašna, 2 jaja, 1,4 dl mlijeka, ulje

Zagrijemo ulje i na njemu pečemo začinjenu srnetinu 1-2 minute sa obje strane, dok ne porumeni. Pustimo da se ohladi. Za umak, otopimo maslac te dodamo vlasac i češnjak. Pržimo dok ne omekša te dodamo gljive i vino pa kuhamo dok pola tekućine ne ishlapi.˝Dodamo vrhnje i nastavimo kuhati dok smjesa ne postane gusta i počne tamniti. Začinimo. Napravimo standardnu glatku smjesu za palačinke u koju dodamo pire od špinata. Ispečemo palačinke. Na neprijanjajuću foliju slažemo palačinku, zatim umak od gljiva te na vrh file srnetine. Zarolamo palačinke i pustimo da se rolada ohladi. Lisnato tijesto razvaljamo u tanak sloj te položimo roladu na tijesto. Zarolamo i dekoriramo. Roladu pečemo na 180 °C oko 20-25 minuta, sve dok tijesto ne porumeni. Gotovu roladu narežemo i poslužimo s prilogom - pečenim krumpirom, domaćim okruglicama od griza, brokulom, domaćom marmeladom od brusnica i svježom salatom od rikole. Uz ovo jelo preporučamo vina iz sorte cabernet sauvignon.

149


97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ŽGANJER Jaškovo 51, 47280 Ozalj,

www.restoran-zganjer.hr, ,

047 751200,

...Dovoljno blizu da se do njega brzo dođe, a dovoljno daleko da se zaborave svakodnevne brige i gradske gužve... Nedaleko povijesnog Ozlja, Karlovca i Slovenije, u živopisnom mjestu Jaškovu, od 1974. godine obitelj Žganjer pruža svojim gostima kulinarske užitke i nezaboravne trenutke u domaćoj i prijateljskoj atmosferi. Restoran Žganjer je spoj tradicije i modernih trendova u službi zadovoljstva gostiju. Kod pripravljanja hrane naglasak se stavlja

150

info@restoran-zganjer.hr,

047 751007,

,

80,

08-22,

300,

30 07-23

na svježe namirnice domaćeg porijekla lokalnih gospodarstvenika, a tradicija se očituje u njegovanju starih načina pripreme tradicionalnih jela. Vrijedi okusiti domaće specijalitete kruh i pogačice, janjeću paštetu ili jetricu sa žara sa svježim sirom… Nezaobilazni su i domaći proizvodi kolinja - kobasice, šunke i špek. U restoranu se nalazi Guinnessov certifikat za najdužu štrudlu na svijetu koja je 06.09.2015. postavljena u Jaškovu i imala je 1479,38 metara.


Osobitost restorana čini tradicija dovoza živih janjaca s otoka Paga i Krka i priprema na ražnju nad bukovim drvima neposredno prije posluživanja. Vlasnik Ivan Žganjer osobno svako janje kupuje od provjerenih malih obiteljskih proizvođača, od kojih pojedine poznaje i preko 25 godina. Uz vruću janjetinu i domaći kruh neizostavno je vino jednako zanimljivog i okusa

i imena - Gramusch, jedinstvena kombinacija stvorena u podrumu obitelji Žabčić. Opušteno možete i prespavati u Jaškovu jer se u sklopu restorana nalazi 5 soba u kojima vlada ugodna atmosfera prošlih vremena. Posjetite destinaciju Zeleno srce Hrvatske - Karlovac, Ozalj i Ribnik, koje je izvor jedinstvenih doživljaja…

Torta Katarine Zrinski

Sofisiticiranim okusom koji oduševljava svojom kompleksnošću, torta Katarina Zrinski 12-slojni je presjek biranih sastojaka baroknih slastica ozaljske plemićke obitelji Zrinski nastao kao rezultat istraživanja gospođe Zdenke Stupić, zaljubljenice u ozaljsku povijest i kulturu. Hommage gastronomiji 17. stoljeća koja se pripremala u čarobnom Starom gradu Ozlju - torta Katarina Zrinski harmonijom 30 sastojaka i baroknim izgledom, jedinstveno i čak i za današnje trendove, odvažno spaja namirnice poput borovnica i grožđica s pimetom i bijelim paprom. 151


14, 15

DJED Put za Djed 1, 44430 Hrvatska Kostajnica, ,

www.djed.hr,

044 851561,

Hrvatska Kostajnica je stari i ponosni grad na Banovini, kroz kojeg protječe bistrozelena rijeka Una, a most preko Une spaja ga s Bosnom i Hercegovinom. Svake godine u srpnju, domaćin je međunarodne manifestacije Lađom niz Unu, u listopadu najpoznatije Kestenijade u Hrvatskoj pa i dalje, a u prosincu Božićne čarolije. Ovo ekološki čisto područje sve više privlači ljude željne netaknute prirode i proizvo-

152

,

20,

info@djed.hr 11:00-22:00,

11:00-21:00,

50,

150

da ekološke poljoprivrede. Okolne šume su bogate kestenima po kojima je grad i dobio ime. Kostajnička Kestenijada, najveća i najljepša manifestacija pounjskoga kraja postala je brend Hrvatske Kostajnice. Specijaliteti s kestenima ponos su i restorana Djed iz kojeg se pogled pruža na grad i Unu. Odrezak Kestenijada i Knedla s kestenom u umaku od čokolade su jela s pogledom na koja se gosti vraćaju. Uz jela od kestena, nude se i


drugi specijaliteti kostajničkog kraja, kao što su sušene buče koje su odličan izbor za vegetarijance i osobe koje izbjegavaju gluten te koje paze na kalorije. U ponudi su i jela s roštilja, a

po narudžbi i s ražnja koji se nalazi na terasi restorana. Za hladnijih dana, gosti mogu uz blagovanje u sali uživati u zvuku pucketanja vatre s kamina.

Djedov džep

pureća šnicla, kulen, sir gauda, rajčica

Pureću šniclu istanjimo laganim lupanjem te na polovicu šnicle posložimo tanko narezane šnite kulena, a preko toga rajčicu i gaudu narezanu na kockice. Šniclu preklopimo i pečemo na roštilju.

153


00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

COCKTAIL Dr. Ante Starčevića 27, 44000 Sisak, 044 549137,

044 549137,

,

www.cocktail.hr,

10-22; SUB 12-22; NED: 12-17, 01.08. - 17.08.,

Mali gradovi stječu šarm i naklonost osebujnim pothvatima koji ih trajno obilježe privlačeći njegove građane, ali i one iz neposrednog i šireg okruženja, na mjesta koja postaju trajno prepoznatljiva. Zateknete li se u Sisku, u centru grada nalazi se restoran Cocktail uređen prema svjetskim standardima, uz zadržane prave okuse sisačkog kraja. On je mnogima razlog i za povratak u Sisak. Braća Sanjin (konobar) i Goran (kuhar)

154

cocktail@cocktail.hr 100,

50

Kramarić prošla su dodatnu edukaciju u zemlji i inozemstvu i znanja prenijela u obiteljski restoran. Terasa restorana ima mali park s vodoskokom, okružje je opuštajuće, a osoblje je od početka njegovalo individualni pristup prema svakom gostu. Okusi i mirisi hrane koju ćete ovdje kušati trajno će vas zarobiti, jer ono što nepce kuša ne zaboravlja se. Budući da je restoran Cocktail naslonjen na gastronomiju (grč.


gastronomía - poznavanje različitih jela i načina njihova pripravljanja; kult birane hrane i kulinarskog znanja) u njemu možete kušati birana jela od najkvalitetnijih namirnica iz okolice. Nude se jela tradicionalne posavsko-moslavačke kuhinje, mediteranska prehrana te rezulta-

ti gastronomskih istraživanja i invencije: kreativna kuhinja, oplemenjena jela i specifični jelovnici. Restoran pruža i catering usluge. Uz jela se nudi stotinjak bijelih, crnih i crvenih vina kontinentalne i mediteranske Hrvatske.

File smuđa u pivskom tijestu s wasabi remuladom i šarenom hrskavom salatom

file smuđa, oštro brašno, jaja, pivo; za salatu: salata, mileram, majoneza (obična, ne salatna), kuhano sjeckano jaje, nasjeckan ljubičasti luk, sok limuna, sjeckani peršin i kopar, wasabi, maslinovo ulje

Fileu smuđa pincetom izvadimo kosti. Posolimo ga i uvaljamo u oštro brašno. Od oštrog brašna, malo soli, žumanjaka i pive napravimo smjesu kao za palačinke, ali malo gušću. Bjelanjke istučemo u snijeg i podvučemo pod pivsku smjesu. Kroz tijesto provučemo file smuđa pa ga spohamo u fritezi. Salata: Napravimo preljev tako da sve sastojke pomiješamo, posolimo i poparimo. Šarenu salatu začinimo napravljenim dressingom. 155


Zagreb i okolica

U Zagrebu su, kao u pravoj metropoli, prisutne sve hrvatske i brojne strane kuhinje. Stari zagorski specijaliteti su uz specijalni ugođaj naglašeni u restoranu Stari puntijar. U sklopu objekta nalazi se i uzej starih kuharica. Zinfandel s prati svjetske gastronomske trendove u ekskluzivnoj atmosferi hotela splanade, a neobičnim, kreativnim spajanjima namirnica se ponosi Bistro petit. editeranska kuhinja je inspiracija kuharima Dubravkinog puta i on amia. Ponuda Bobana je inspirirana talijanskom kuhinjom. U Vinodolu, Okrugljaku i Zelendvoru nude zagorske i goranske specijalitete. U domaćoj atmosferi možete uživati u zagorskim specijalitetima u Dva goluba i Starom jakeru 9 , a u specijalitetima s namirnicama iz malih gospodarstava u Potkovi u Zagrebu i Karlu na Plešivici.

U Zagrebu su zastupljena vina svih naših vinogorja, a autohtone sorte su kraljevina i portugizac. Obližnja Zelinska vinska cesta objedinjuje niz vinara koje vrijedi posjetiti i čija vina valja probati. Iz obližnjih vinograda uz vina od autohtonih sorti preporučamo obrok započeti pjenušcem od kraljevine (pjenušac Kraljica - Puhalek-Purek ili pjenušcem ikolina vinarije Kos Jurišić) Predlažemo pinot bijeli uz plemenite slatkovodne i morske ribe, graševinu uz hladne nareske, začinjenija i masnija jela od bijelog mesa i slatkovodne ribe te uz jela s roštilja, chardonnay uz jela od bijelog mesa i specijalitete od rakova i žaba, sauvignon uz jela od bijelog mesa s izražajnijim umacima te s kuhanom ribom. Uz jela od tamnog mesa možete probati pinot crni, kerner ili osjetiti duh Zagreba u portugizcu. 157


13, 15

KARLO Plešivica 40, 10450 Jatrebarsko, 01 6293091,

01 6293091

,

www.gastronaut.hr,

karlo.gastrovin@gmail.com

40,

56,

12-22, PON,

Restoran Karlo nalazi se u srcu Plešivičke vinske ceste, na nadmorskoj visini od 380 m. Od Savskog mosta po autoputu u smjeru Karlovca, na izlazu Klinča selo, do Krala je pola sata vožnje. Restoran je okružen vinogradima poznatih vinara, a s imanja od 9.000 m 2 , pruža se pogled do Velebita. Gostima se nude plodovi velikog vrta, voćnjaka i vinograda, ukomponirani u regionalna sezonska jela.

158

40

Vikendom se redovito priprema peka, a domaćini rado preporučaju žumberačku janjetinu, teletinu, svekoliku domaću perad, kuniće, šunku, špek, kobasice, sir-vrhnje... Dimljena žumberačka pastrva, som i šaran su također među specijalitetima kuće. „Restoran Karlo ima vlastite ražnjeve i peku te odjednom može pripremiti meso ili ribu za 100 gostiju. Srdačan pozdrav iz male Toscane!“, poručuju domaćini.


Krem juha od medvjeđeg luka svežanj medvjeđeg luka, žlica sušenog brašna od šampinjona, žlica “vegete” iz kućne radinosti, 1 dl vrhnja za kuhanje

Sastojke izmiksamo u blenderu i pustimo da se kuhaju pola sata.

Ogrlice od srndaća

1 kg mljevenog mesa od srnećeg buta, sušeni začini (lovor i ružmarin), 1 bjelanjak, sol, papar, žlica kukuruznog brašna; umak: 1 kg korjenastog povrća (luk, celer, mrkva, peršin), pire od rajčice, 2 dl pjenušca Dark Side ili crnog vina, sol, crveni papar, začin za divljač; prilog: 0,5 kg krumpira, maslac, 200 g oštrog brašna, prstohvat sode bikarbone, 1 bjelanjak

Od mesne smjese, začina, kukuruznog brašna i bjelanjka napravimo okruglice. Popržimo ih na vrućem ulju kako bi se pore zatvorile i okusi sačuvali. Kapulu pirjamo i u nju dodamo ostalo povrće. Dodamo vino i sve zajedno izmiksamo. Prethodno popržene okruglice pirjamo u umaku pola sata. Od kuhanog krumpira napravimo pire, posolimo i dodamo žlicu maslaca. Dodamo oštro brašno, prstohvat sode bikarbone i bjelanjak. Smjesu oblikujemo u foliji poput štruce. Kuhamo pola sata. 159


BISTRO APETIT Jurjevska 65a, 10000 Zagreb, ,

bistroapetit.com,

info@bistroapetit.com

01 4677335,

15,

Već dugi niz godina, pažnju gastronoma i vinoljubaca plijeni restoran Bistro Apetit smješten u Jurjevskoj ulici. Terasa restorana okružena zelenilom i pogled na Bolléove arkade pružaju podjednak užitak u kasno proljeće i ljeto, kao i odmjerena, topla unutrašnjost u jesenskim i zimskim mjesecima. “Nezaboravna jela našeg djetinjstva i tradicionalna jela našeg podneblja s ljubavlju i strašću pripremamo u novim, sofisticiranim kombinaci-

160

,

10-00, PON,

45,

45

jama. Ukratko, to su poznata jela with a twist.”, kaže Teo Ivanišević, Chef Executive. A među brojnim atraktivnim delicijama koje se nude, nalaze se i tartar od palamide, carpaccio od srne, krem juha od čičoka… Strast i ljubav prema kreiranju kulinarskih senzacija u inspirativnom ambijentu, pretočeni su u priču koja već godinama Bistro Apetit drži na prvim mjestima najboljih hrvatskih restorana. Uz menu ide i raskošna vinska karta, koja re-


dovito doživljava osvježenja te u svakom trenutku uz svako jelo pruža mogućnost sparivanja po nekoliko različitih kriterija, ovisno o ukusu gosta. Potpisuje je voditelj restorana, mladi talentirani sommelier Ivica Verić, koji aktivno i strastveno prati domaću i stranu vinsku scenu. Vinska lista na početku nudi velik

izbor svjetski poznatih vrhunskih šampanjaca, s istaknutom ponudom prestižne etikete Barons de Rothschild. U bilo koje doba godine, Bistro Apetit otvoren je za rezervacije raznih poslovnih i privatnih događanja.

Tartar od palamide, čili, žutanjak od prepelice, avokado

palamida (čisto meso), vlasac, limunov sok, maslinovo ulje, svježi chilly, avokado, jaje od prepelice, sol, papar

Svježu jadransku palamidu očistimo, isfiliramo te joj odstranimo kožu. Čisto meso, nasjeckamo na grublje kockice te začinimo s limunovim sokom, maslinovim uljem, svježim sjeckanim chilly-em (chilly-u odstranimo koštice, te sjeckamo samo mesnati dio), soli i paprom po potrebi. Kada kupujemo avokado potrebno je potražiti zreliji komad tj. mekši (u našim su marketima uglavnom u prodaji nezreli). Zrelom avokadu odstranimo koru i košticu te ga začinimo limunovim sokom kako ne bi oksidirao, maslinovim uljem, soli i paprom. Blendamo ga dok ne dobijemo kompaktnu kremu bez grudvica. Serviramo ga na sljedeći način: U 1/3 okruglog kalupa prvo stavimo kremu od avokada i zagladimo, a na nju tatar od palamide i na vrh žutanjak od prepelice. Potrebno je pripaziti da ne pukne već da ostane u komadu radi vizualnog efekta. Glaziramo vrhunskim maslinovim uljem i uz to poslužimo domaći hrskavi kruh. 161


97, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

BOBAN Gajeva 9, 10000 Zagreb,

www.boban.hr,

restoran.boban@gmail.com,

,

01 4921680,

01 4811549,

U strogom centru grada Zagreba, u neposrednoj blizini Trga bana Jelačića, nalazi se restoran Boban. U ponudi restorana su specijaliteti talijanske i mediteranske kuhinje. Uz veliki broj domaćih tjestenina i njoka, koji čine osnovu ponude restorana, na meniju su zastupljeni i mesni i riblji specijaliteti, a naročito se ističu jela s odležalim vrhunskim mesom. Specijaliteti kuće su Rustica (pečeni komadi bifteka s pečenim krumpirom na rukoli i radiću s cherry rajči-

162

140,

100

11-23; PET-SUB: 11-24; NED: 12-23

com), tagliatelle vitello (domaći rezanci s teletinom, bijelim vinom i kaduljom) i tagliata s rukolom i Grana Padanom. U ponudi su i domaći kruh, focaccia i ciabatta. Vinska karta okuplja 120 vrsta vina iz cijeloga svijeta od kojih se mnoga mogu dobiti i „na čaše“. Nakon preuređenja kapacitet objekta je povećan na podrumsku (90) i prizemnu salu (50 sjedećih mjesta). Na dvije terase, uličnu i vrtnu, može se smjestiti po 50 gostiju.


Domaći crni rezanci sa škampima i šparogama crni rezanci, škampi, šparoge, rajčica, bosiljak, bijelo vino, maslinovo ulje, riblji temeljac, češnjak

Na maslinovom ulju lagano popržimo češnjak. Dodamo škampe, rajčicu i bijelo vino. Pustimo da vino iskuha. Dodamo temeljac, sol i papar. Pustimo da se kuha 2 minute pa dodamo crne rezance, šparoge i bosiljak te na kraju malo maslinovog ulja.

Merinque torta s komadićima pistacia, pinjola, oraha i tamne čokolade sa slatkim vrhnjem 250 g bjelanjaka, 250 g šećera u prahu, 70 g tamne čokolade, 35 g oraha, 35 g pistacia, 25 g pinjola, 1 l slatkog vrhnja

100 g bjelanjaka miksamo sa 100 g  šećera. Kore sušimo 1 sat na 100 °C. Nasjeckamo čokoladu, orahe, pistacie te dodamo u prethodno tučeni ostatak bjelanjaka sa šećerom. Sušimo 90 minuta na 100 °C. Kore spojimo te premažemo tučenim slatkim vrhnjem.

163


95, 96, 98, 99, 00, 01, 02, 05, 06, 07, 15

DUBRAVKIN PUT Dubravkin put 2, 10000 Zagreb, 01 4834975,

dubravkin-put.com, 01 4828149,

Smješten u neposrednoj blizini Gornjega grada, par koraka od Trga bana Jelačića, u prekrasnoj šumi Tuškanac restoran Dubravkin put je zamišljen kao mjesto izazova za vaša čula, mjesto gdje u ugodnoj i opuštajućoj atmosferi možete iznenaditi svoje goste, uživati u neformalnom „brzom“ ručku ili se opustiti u romantičnoj večeri. Veliko poštovanje prema namirnicama i njihovoj kvaliteti, kao i harmonija i čistoća okusa, osnovne su karakteristike moderno interpretirane mediteranske kuhinje.

164

info@dubravkin-put.com ,

15,

11-01, NED, ,

60,

60

Ponuda za ručak je jednostavnija i mijenja se svakih nekoliko tjedana, dok se na večernjem meniju nalaze nešto kompleksnija jela. Gosti mogu uživati i u jednom od degustacijskih menija koje za njih smišlja i priprema šefica kuhinje Priska Thuring. Vinska karta broji nekoliko stotina pomno odabranih domaćih i stranih etiketa vina, a sastavili su je i stalno je nadograđuju sommelier Tihomir Purišić i voditelj restorana Marko Rundek.


Crni rižoto Carnaroli riža, lučica, maslinovo ulje, sipa, bijelo vino, pileći temeljac, očišćeni škampi, maslac, sol, papar

Sitno narezani luk pirjamo i dodamo očišćenu sipu prethodno narezanu na kockice (sačuvamo crnilo). Dodamo bijelo vino i kuhamo dok sipa omekša. Rižu pirjamo na maslinovom ulju, dodamo temeljac i dalje kuhamo. Kada je riža napola kuhana, dodamo sipu i crnilo te rižoto mantekiramo maslacem i maslinovim uljem. Serviramo tako da na vrh rižota stavimo tartar od škampi i krupnu sol.

Vitello tonnato

400 g telećeg frikanda (kuhan sous vide), 400 g svježe tune, 40 g slanih inćuna, 30 g kapara, 80 g domaće majoneze

Narežemo teletinu i tunu na četiri komada. Tunu kratko zapečemo sa svih strana. Dobro izblendamo kapare i inćune, složimo sve na tanjur i dekoriramo.

165


95, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

DVA GOLUBA Maksimirska 7, 10000 Zagreb, 01 2328950, 01 2313508,

,

01 2313508,

dvagolubaivocdoo@gmail.com, ,

13,

U Zagrebu, u neposrednoj blizini Kvaternikova trga prema Maksimiru smjestio se restoran Dva goluba. Restoran ima tradiciju od 1935. godine, deset godina prije nego je krenuo tramvaj iz Maksimira prema Dubravi. Vlasnik je poduzeće Ivoč d.o.o. iz Zagreba. Voditelj restorana i vlasnik je Ivan Čuljak. Restoran je uređen u prigorsko - šestinskom stilu što mu daje tradicionalni štih usred urba-

166

09 - 23,

140,

120

nizacije koja modernizmom gasi toplinu starih zagrebačkih restorana. Kao što priliči ovakvom restoranu, jedan dio čini zimski vrt, terasa kojoj sjenu pravi vremešni kesten, a sve se doima kao da nije u gradu, nego nekom prigorskom mjestašcu. U restoranu se organiziraju izložbe slika i književne večeri, tako da je osim gurmanskim senzacijama ovaj prostor ispunjen i kulturnim


događajima. Šef kuhinje Stjepan Trputec je na tome mjestu već dugi niz godina i brine se o ponudi brojnih specijaliteta tradicionalne i internacional-

ne kuhinje. Specijaliteti kuće su jela s roštilja te janjetina i svinjetina s ražnja. Ognjište je otvoreno da gosti mogu uživati u vatri, grijati se žarom i pratiti proces pečenja pod pekom.

Kuhana janjetina na povrtlarski

za 10 osoba: 3,5 kg svježe janjetine, 3 kg raznog povrća (slani krumpir, raštika kupus, mrkva, brokula, cvjetača), začini (Vegeta, sol, papar), 50 g češnjaka, 1 vezica sitno sjeckanog peršina

Svježu janjetinu narežemo na manje komade i skuhamo u slanoj vodi. Kada meso omekša, na janjeći temeljac dodamo razno povrće i začinimo. Vegetu, papar i sitno sjeckani češnjak pustimo da prokuha, dodamo sitno sjeckani peršin i serviramo u zdjeli za juhu (jušniku). 167


99, 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15

MON AMI Trg kralja Tomislava 26, 10410 Velika Gorica, ,

01 6213333,

www.monami.hr, 01 6213300,

U restoranu Mon Ami vas očekuje dnevno svježa i divlja bijela riba, crni rižoto od sipe, jadranske lignje i hobotnice na salatu. Delicije poput kvarnerskih škampi, jastoga, školjki, carpaccia od tune s crnim tartufom ili gavuna prženih na maslinovom ulju se nalaze u redovitoj ponudi. Uz morska jela možete uživati i u bifteku s roštilja u umaku od tartufate i crnog tartufa, a nude se i vegetarijanska te jela

168

monamihr@gmail.com ,

8,

10 - 23, NED, 01.08. - 21.08.,

bez glutena. Extra djevičansko maslinovo ulje je iz vlastitog maslinika u Skradinu i nagrađivano zlatnim medaljama. U restoranu se često organiziraju degustacijske večere uparivanja jela i vina uz goste iz vinarija. Vinska karta broji 65 etiketa. Brigu da vam na stol stiže ukusna hrana vodi šef kuhinje Goran Marko Beus. Interijer je uređen s pri-

70


rodnim materijalima koji već 20 godina predstavljaju pristup življenju i poslovanju, a što se reflektira i kroz visoku poziciju restorana na TripAdvisor-u. Uz salu sa 70 sjedećih mjesta gostima je na raspolaganju odvojeni separe za 10 osoba na-

mijenjen poslovnim sastancima zatvorenog tipa. Restoran se nalazi u središtu Velike Gorice, u blizini Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman.

Domaći pljukanci na temeljcu od škampi s repovima jadranskih kozica

kapula, maslinovo ulje, češnjak, temeljac od škampi, 0,5 dl graševine, 0,2 dl Fin de Cognaca Hennessy; pljukanci: 400 g brašna, 10 g soli, 1 žlica ulja, voda

Na maslinovom ulju pirjamo luk do zlatno žute boje. Dodamo nasjeckani češnjak. Nakon što češnjak kratko pržimo, podlijemo domaćim temeljcem od škampa, dobivenim ukuhavanjem i reduciranjem cijelih škampi kojima su izvađeni repovi. Dodamo vino (graševinu, vina kuće iz naše radinosti) te konjak. Kada se alkohol dovoljno reducira i ispari iz jela, posolimo, popaprimo i dodamo repove kozica. Dodamo domaće pljukance, koje sami proizvodimo, da se kuhaju u samom jelu. Na završetku dodamo malo maslaca, da poveća kremoznost i fluidnost umaka. Nije poželjno servirati parmezan, jer će svojim intenzitetom prikriti istinski okus jadranskih škampa i kozica. Pljukance napravimo tako da brašnu dodamo sol i ulje, promiješamo i ulijevajući dodajemo vruću vodu. Miješamo dok tijesto ne postane kompaktno. Od tijesta kidamo komadiće i valjanjem na dasci ili među dlanovima oblikujemo duguljaste vretenaste pljukance s tankim krajevima.

169


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

OKRUGLJAK Mlinovi 28, 10000 Zagreb, 01 4674112, 01 4767111,

www.okrugljak.hr, 01 4674118,

120,

Okrugljak je vjerojatno jedan od “najzagrebačkijih” i najtradicionalnijih restorana u sjevernom dijelu Hrvatske. Na gastronomskom i tradicijskom meniju grada Zagreba Okrugljak je svakako ime koje skoro cijelo ovo stoljeće podjednako iznenađuje Zagrepčane i njihove goste svojom vrhunskom ponudom i visokim standardima, ali i zbog kulturoloških i socioloških aspekata koji se vežu uz ovaj restoran sa stogodišnjom tradicijom. Tome u prilog govore brojne nagrade i više nego zanimljiv popis gostiju. U restoranu uvijek vlada domaća atmosfera, a interijerom dominira osebujan, šestinski stil.

okrugljak@okrugljak.hr, 11-01, 25.12., 31.12. i 01.01.,

350,

200

Uz visoku kvalitetu servisa, ali i prijateljske posluge, u Okrugljaku možete uživati u majstorski pažljivo pripremljenom širokom izboru tradicionalnih jela, a jelovnik se redovito oplemenjuje svježom ponudom sezonskih namirnica. Vinska karta je bogata i stručno odabrana, a obuhvaća više od četiristo domaćih i stranih etiketa od kojih su neka arhivska. Redovito se dopunjava novim vinima. Ponuda restorana obogaćena je dječjim igralištem izvedenim prema europskim standardima i autopraonicom.

Zapečene zagorske štrukle za 4 osobe: tijesto: 400 g brašna, 1 jaje, 20 g maslaca, 0,1 dl ulja, sol; nadjev: 500 g svježeg kravljeg sira, 4 jaja, 5 g soli, 5 dl vrhnja za kuhanje

Prosijemo brašno, formiramo stožac i na vrhu napravimo udubinu. Dodamo razbijena jaja i rastopljeni ohlađeni maslac. Mijesimo prstima, dok se u tijestu ne naprave mjehurići pa tijesto premažemo uljem i prekrijemo vlažnim kuhinjskim ubrusom. Nakon 20 minuta tijesto tanko razvaljamo i raširimo po stolnjaku posutim brašnom. U procijeđeni sir dodamo jaja i sol. Miješamo dok se smjesa ne ujednači. Na tijesto ravnomjerno rasporedimo nadjev, zarolamo, pa ga narežemo rubom tanjurića na 8 dijelova. Štrukle kuhamo u kipućoj slanoj vodi 10 minuta. Skuhane štrukle stavimo u vatrostalnu posudu, prelijemo vrhnjem i zapečemo 15 minuta u pećnici na 220 0C, dok ne postanu zlatnožute. 170


15

POTKOVA Radoslava Cimermana 5, 10000 Zagreb, 01 6556564, 01 6556800,

,

50,

www.potkova.eu,

130,

100

pon-čet. 09:30-23:30; pet.-sub. 09:30-01:00; ned. 9:30-20:00, 25.12. - 1.1.

Dolazak u restoran Potkova na zagrebačkom Hipodromu nije samo zadovoljavanje gladi i žeđi već i doživljaj za sva osjetila. Gostima se nude jela iz cijele Hrvatske po recepturama mama, baka ili nona, vodeći pri tom računa da kuhinja prati sezonu namirnica kada su one najsvježije, a time i najukusnije. Hrana se priprema na tradicionalne načine (peka, ražanj, krušna peć, roštilj na prirodnom žaru), sa svježim namirnicama sela i mora, a nisu zaboravili ni „jela sa žlicom“. Pored uobi-

172

info@potkova.eu,

čajene ponude mesa, kod njih možete uživati u specijalitetima pripremljenim od ribe i plodova mora, boškarina, domaće živadi, ždrebetine i divljači. Sva jela u porciji možete dobiti i u pola porcije, sve što je na kg može se dobiti na dg, a sve što je standardizirano na komad možete naručiti komadno. Uz vina kuće tu je prekrasna i gostima dostupna vinoteka s oko dvjestotinjak vrsta vina od kojih je tridesetak moguće konzumirati na čaše. Usprkos visokom nivou kvalitete hrane i usluge, cjenovno su iznimno


povoljni. Namirnice većinom nabavljaju od domaćih proizvođača kontroliranog porijekla. Subotom i nedjeljom u vrijeme ručka imaju igraonicu za djecu pod vodstvom educirane animatorice. Uređen je dječji park, omogućen pristup invalidima u sve dijelove restorana, cigar klub, VIP salon, kamin sala i kuhinja po HCCP standardu. Petkom i subotom organiziraju glazbene večeri uz tamburaše i tada rade do 1 sat poslije ponoći.

„Zbog tradicionalno i toplo uređenog interijera te nadasve ljubaznog osoblja, u restoranu Potkova ćete se osjećati kao u svojoj kući. S veseljem Vas očekuje cijeli tim restorana Potkova.“, poručuju domaćini.

Pirjana janjeća koljenica, mladi bob i njoki od ljubičastog krumpira 400 g janjeće koljenice, 120 g kapule, 50 g mrkve, 150 g boba, 60 g njoka od ljubičastog krumpira, sol, papar, grančica ružmarina

Na maslinovom ulju popržimo začinjenu koljenicu i dobro je zapečemo sa svih strana. Kada koljenica poprimi zlatno-smeđu boju, dodamo kapulu, mrkvu i celer te pirjamo još desetak minuta dok svo povrće ne omekša. Podlijevamo goveđim temeljcem, začinimo te lagano pirjamo oko 2 sata dok se meso ne zgotovi. Procijedimo umak, serviramo koljenicu, prelijemo je umakom te poslužimo uz ljubičaste njoke i kuhani oguljeni mladi bob.

173


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

STARI PUNTIJAR Gračanska cesta 65, 10000 Zagreb, ,

hotelpuntijar.com,

01 4675600,

Uz glavnu cestu od Zagreba prema Sljemenu smješten je restoran Stari Puntijar. Očuvanje preko 160 godina duge obiteljske ugostiteljske tradicije sada je u rukama Zlatka Puntijara. Uz vlastito parkiralište i veliku ljetnu terasu, u sali restorana ukrašenoj starim slikama, starim oružjem, lovačkim trofejima i starim stropnim i zidnim svijećnjacima može se smjestiti 100 gostiju. Restoran je početkom 1999. godine temeljito adaptiran, a 2004. proširen. Jednaka važnost koja se pridaje pripravi svakog od specijaliteta domaće i lovačke kuhinje pridaje se i iz-

174

01 4675500,

restoran@hotelpuntijar.com , ,

12-24 PET-SUB: 12-24,

50, 100,

70

boru nekog od 100 vrsta vina, koliko ih se nalazi u podrumu ovog restorana. Uz vlastitu vinoteku tu je i poseban prostor za degustaciju vina. Restoran je domaćin mnogih vinskih promocija i događanja. Dio gastro ponude na stolovima Starog Puntijara čine jela od domaćih sušenih kobasica i slanine, čvarci, sirevi, juhe, gračanski lonček, podsljemenski odrezak i šestinska pečenka. Tu su i brojna jela od divljači kao što su pršut od divljači, pečena divlja patka i fazan, srneći medaljoni i medvjedina na žaru te drugi specijaliteti spravljeni po starim receptima.


Kako je nakon adaptacije stari dio restorana ostao slobodan, Zlatko Puntijar je u njemu uredio jedinstveni muzej starih kuharica koje su tiskane ili korištene na ovim prostorima. Osim toga, u muzeju se nalaze i razni pribori za spravljanje i serviranje hrane koji su korišteni u Puntijaru. Može se razgledati i veliki broj žitarica i začina. Da ne bi sve ostalo na gledanju, Zlatko Puntijar se dao u izdavačke vode pa je sa svojim kolegama istomišljenicima napravio pretisak prve kuharice na hrvatskom jeziku i nekoliko drugih jako starih kuharica. Korijeni obitelji Puntijar zadiru duboko u prošlost Zagreba. Prvi pisani trag prezimena Puntijar (Lovro) zabilježen je 1581. godi-

ne. Ugostiteljska tradicija obitelji započinje 1838. godine kada je otvorena prva gostiona u Gračanima. Tijekom godina gostione obitelji nalazile su se na nekoliko lokacija u gradu. Godine 1920. g. Gjuro Puntijar gradi obiteljsku kuću na Gračanskoj cesti, gdje je 1987. otvoren restoran “Stari Puntijar”. Par koraka od restorana Stari Puntijar, sada se nalazi i obiteljski hotel – Hotel Puntijar. Hotel Puntijar nudi svojim gostima 34 unikatno uređene prostrane sobe, uključujući dva Junior apartmana i jedan Kraljevski apartman, kavanu te kongresnu dvoranu za 60 osoba. Iako je zagrada Hotela potpuno nova, interijer odražava razna umjetnička i povijesna razdoblja Zagreba i Hrvatske.

Rolada u finim travama s proljetnim knedlama Rolada u finim travama: 800 g pureće rolade, 4 jušne žlice meda, soli po potrebi, smjesa od finih trava - ružmarin, bosiljak, majčina dušica, mažuran, limunova korica, sitno stučeni šareni papar, samljevene borovnice; Proljetne knedle: 200 g svježeg sira, 100 g griza, 100 g špinata, 50 g koprive, 1 jaje, 1 žumanjak, sol; Umak od limuna: 50 g maslaca, 1 dl vrhnja za kuhanje, 1 dl kiselog vrhnja, sok od 1 limuna, sol, papar, muškatni oraščić po potrebi

Roladu nasolimo te uvaljamo u med. U drugoj posudi izmiješamo smjesu od fi nih trava pa uvaljamo meso u nju. Roladu pečemo u pećnici 20 minuta na 250 °C. Poslužujemo s proljetnim knedlama i umakom od limunova soka. Knedle napravimo tako da žumanjak i jaje razmutimo, dodamo sol, maslac, svježi sir i griz. Špinat i koprivu operemo, prokuhamo i nasjeckamo te dodamo prethodnoj smjesi. Sve zajedno dobro izradimo, napravimo kuglice i kuhamo u kipućoj slanoj vodi. Za umak od limuna na vrućoj tavi rastopimo maslac. Posebno izmutimo vrhnje za kuhanje i kiselo vrhnje te dodamo ostale sastojke. Pustimo da prokipi u prethodno ugrijanoj tavi. 175


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

VINODOL Nikole Tesle 10, 10000 Zagreb, ,

www.vinodol-zg.hr, 01 4811427,

01 4811443,

Restoran Vinodol smješten je u središtu grada, u Teslinoj, tj. nekadašnjoj Nikolićevoj ulici. To je privilegija, ali i obaveza. I kao što je Nikolićeva ulica nosila ime po dr. Vladimiru Nikoliću, velikom županu Modruško-riječke županije i hrvatskom podbanu, restoran Vinodol, pretpostavljaju istraživači, nosi ime po rodnom mjestu barunice Vere Nikolić, njegove kćeri i vrsne slikarice, koja je većinu života provela, kako je izjavila Matku Peiću - u selu Prekrižju, u vinogradima i vili koja je srušena da bi se na njenom mjestu uzdigli današnji

176

vinodol@vinodol-zg.hr 10-24, 25.12. - 25.12.,

150,

90

Predsjednički dvori. Poznata slikarica odijevala se krajnje praktično i samo bi poneki fini detalj poput prstenjaka ili medaljona od slonovače koji je visio o krupnom lancu dao naslutiti finoću stečenu odgojem, obrazovanjem i putovanjima. Bila je autentična i upečatljiva. A upravo su to riječi koje najbolje mogu opisati kulinariku restorana Vinodol kojim u duetu upravljaju supružnici Andreja i Dražen Boban. Kad su preuzeli restoran, preuzeli su nje-


gu baštine tradicijske hrvatske kuhinje, kontinentalne i mediteranske, solidne i nepatvorene. Okuse te kuhinje su još više pročistili i izoštrili, a gostima je nude uz dorađenu vinsku kartu koja jelima i pićima omogućuje stilski sklad različitih plesnih figura što ih preporučuju srdačni i dobro educirani konobari. No svjesni da u poslu nema stajanja i da gosti ne žele samo „ponavljati gradivo” nego i širiti horizonte, svoju su kuhinju uz pomoć kuhara/konzultanta Marija Čepeka, pretvorili i u „školicu” u

kojoj se čita, kuha, kuša, druži, sladi i kultivira nepce. I tako je, malo pomalo, u Vinodolu koji poznajemo od djetinjstva, kamo su nas vodili djedovi i bake, a zatim roditelji, rođen i jedan novi Vinodol za zahtjevnija nepca koja su već osjetila čari raznih kuhinja. Nove kombinacije namirnica kuhaju se i spremaju na nove i neuobičajene načine i tako stvaraju novu tradiciju i nove baštinike.

Salata od heljde i prosa s kozjim sirom

za 4 osobe: 20 g heljde, 20 g prosa, 140 g kozjeg sira, 80 g koromača, 80 g tikvica, 40 g kruške, 50 g rikule, 100 ml maslinovog ulja, 50 ml limunovog soka, 50 g oraha, 10 g soli, 5 – 6 malina

Heljdu i proso odvojeno kratko kuhamo u slanoj vodi. Ocijedimo ih i začinimo maslinovim uljem. Koromač i tikvicu narežemo na sitne kockice, kratko popečemo na maslinovom ulju te ih podlijemo. Krušku narežemo i potopimo u limunov sok. Heljdu, proso, tikvice, koromač i krušku povežemo i po potrebi začinimo. Smjesu položimo na posteljicu od rikule, a preko njih naribamo kozji sir. Ukrasimo sa 2 – 3 polovice oraha i malinama. 177


98, 99, 00, 03, 08, 11, 14

ZELEN DVOR Samoborska 170, 10090 Zagreb-Susedgrad, ,

01 3496803,

www.zelendvor.com, 01 3496803,

Povijest i mjesto na gastronomskoj sceni Zagreba i okolice restorana Zelen Dvor datira iz prvih dana daleke 1937. godine, kada je na današnjem mjestu restorana, nastala gostionica, koja je svoju prepoznatljivost gradila na temeljima otmjene kvalitete i suzdržane diskrecije. S vremenom se restoran proširio, no usprkos tome, nije izgubio kult stare hrvatske domaće kuhinje.

178

,

50,

zelendvor@zelendvor.com 10-24,

200,

25

Zelen Dvor je izgradio svoju prošlost, kulturu i imidž na ponudi jela s roštilja, izvornoj paškoj janjetini i na izvanrednoj teletini ispod peke. Vrhunska ponuda jela s ražnja i roštilja, jela ispod peke te jela s kvalitetnom bijelom ribom, ponos su restorana. Specijalitete prati adekvatna lepeza pića. U restoranu se često organiziraju obiteljski ručkovi, sve vrste proslava, rođendana, svadbe i domjenci.


Juneći file u crnom vinu junetina od buta, maslac, 4 dl crvenog vina (cabernet sauvignon), sol, papar

Odležano meso lagano pečemo na maslacu s jedne i druge strane. Dodamo vino, začinimo po želji i kuhamo 5 minuta. Za prilog poslužimo njoke od krumpirova tijesta. Napomena: Vodimo računa o želji gosta koliko biftek treba biti pečen.

Pureći file u carskom mesu sa šunkom i bosiljkom

pureći odrezak, bosiljak, šunka, svinjetina (carsko meso), razno povrće

Lagano potučemo pureći odrezak i napunimo ga bosiljkom i šunkom. Zarolamo u carsko meso i lagano pečemo na roštilju. Poslužimo uz njega glazirano povrće.

179


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 08, 12, 13, 14, 15

ZINFANDEL’S Mihanovićeva 1, 10000 Zagreb, ,

www.zinfandels.hr, 01 4566644, 01 4566666,

Restoran Zinfandel’s dojmljiv je i otmjen prostor u sklopu prestižnog hotela Esplanade Zagreb. Njegovo jedinstveno ozračje, vrhunska usluga te kuhinja koja kombinira najbolje domaće namirnice i okuse iz cijelog svijeta jamstvo su gastronomskog užitka u samom srcu Zagreba. Ime je dobio po sorti grožđa zinfandel, koja je ujedno i zaštitni znak restorana. Iz tog razloga 2013. godine poznati hrvatski vinar g. Vlado Krauthaker darovao je hotelu i restoranu nekoliko loza zinfandela koje danas osoblje pažljivo njeguje u vrtu  Oleander terase. Za izvrsnu kuhinju zadužena je glavna šefica Ana Grgić, čije bogato dugogodišnje iskustvo i školovanje kod vrhunskih svjetski poznatih chefova garantiraju nezaboravan gurmanski doživljaj. Postavši prva žena na čelu Esplanadine kuhinje, Ana je nastavila slijediti tradiciju vrhunske gastronomije uz specifičan potpis koji daje jelima. Tijekom svoje karijere Ana je u Esplanadi pripremala 180

zinfandels@esplanade.hr, 01 4566050,

,

96, 30,

350 06-23

jela za brojne državne dužnosnike, kraljevske obitelji, zvijezde sa svjetske šoubiz scene i mnoge druge. Ana je primila i niz priznanja za osobnost, izvrsnost i stil kuhanja te je postala ambasadorica projekta Fish Forward  u inicijativi Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF. Anin stil pripreme jela uključuje  kombinaciju mediteranskih i kontinentalnih klasičnih okusa  pripremljenih na moderan trendi način uz povremeno poigravanje s  molekularnom kuhinjom,  čime se nerijetko stvaraju neobične kombinacije okusa ugodne oku i nepcu.  Vinska karta restorana Zinfandel’s nudi više stotina vrsta vina, iz Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Kako bi savršeno upotpunila jelovnik Zinfandel’s restorana, vina pažljivo odabire prvi hrvatski sommelier Ivan Šneler. Ponuda restorana Zinfandel’s uključuje bogati bife i a la carte doručak, nedjeljni brunch, flambe ponudu, gluten free ponudu, kao i po-


vremena gostovanja vrhunskih vinara i chefova u isprobanom konceptu - Večer velikih vinara. Restoran je otvoren svaki dan te gostima nudi objedovanje na otvorenoj Oleander tera-

si, besplatni super brzi internet te uslugu Press reader hot zone za besplatno preuzimanje i listanje domaćih i stranih novina i časopisa.

Jabuke s orasima, karamela, chantilly od vanilije

za 4 osobe; jabuke: 4 jabuke zlatni delišes, 100 g šećera, 8 dl vode, sok pola limuna, klinčić, cimet, anis; nadjev: 100 g mljevenih oraha, 0,5 dl kipućeg mlijeka, vanillin šećer, 30 g šećera, 10 g maslaca, ribana korica četvrtine limuna; Chantilly krema: 1,5 dl vrhnja za šlag, sjemenke vanilije od pola mahune, 50 g šećera u prahu, 100 ricotte, limunova korica; karamel umak: 100 g šećera, 2 dl vrhnja za šlag

Jabuke ogulimo i izvadimo im sredinu te ih oblikujemo u pravilne kolute. Klinčić, cimet, anis, sok pola limuna i šećer stavimo u vodu i prokuhamo. Pazimo da jabuke ne omekšaju previše da se ne počnu raspadati, jer ih je tada teže servirati. Nadjev za jabuke napravimo tako da orahe pomiješamo sa šećerom, koricom limuna, vanilijom i maslacem, zalijemo mlijekom te sjedinimo u kompaktnu masu. Vrhnje pjenjačom umutimo u čvrsti šlag. U drugoj posudi pomiješamo ricottu, vaniliju, šećer u prahu i limunovu koricu te u tu smjesu laganim potezima umiješamo šlag da dobijemo finu kremu, koju ohladimo u frižderu prije serviranja. Karamel umak napravimo tako da šećer stavimo u posudu i karameliziramo ga na laganoj vatri. Kada šećer počne dobivati žućkastu boju, uklonimo ga s vatre, kako ne bi zagorio. Potom lagano dodajemo vrhnje za šlag, vratimo kratko na laganu vatru da se prokuha i miješamo cijelo vrijeme pjenjačom da se ne stvore grudice. Ukoliko se stvore grudice – umak možete procijediti i tako ih ukloniti. Oprez! Karamelizirani šećer je jako vruć, pa treba posebnu pažnju posvetiti pripremi. Oduprite se napasti da kušate vruću karamelu i pustite umak da se ohladi.

181


Kolekcija vina za svaku melodiju

OPG Florijanović Ivica Srednja 3, Potok 44317 Popovača M + 385 98 130 4111 ivicaflorijanovic@yahoo.com


Zagorje, Međimurje, Podravina

Uspomena na plemićke gozbe u tim krajevima re ektirala se i na današnje specijalitete, najčešće mesna jela komplicirane pripreme. Od hladnih predjela svakako treba probati meso z lodrice (meso čuvano u začinjenoj masti), sir prge, svježi kravlji sir s crvenom paprikom, domaću šunku i gusju paštetu. Od toplih predjela čuvena je štruklova juha, zagorska juha od krumpira, šunka pečena u tijestu te gorički gulaš. Za glavno jelo treba probati pečenu puricu, patku ili gusku s mlincima ili punjene heljdinom kašom, sušenu pa kuhanu svinjsku koljenicu ili krvavice s kiselim kupusom, sarme, Stubičku pisanicu, punjena teleća prsa, punjenu kokoš, kokoš s domaćim rezancima, samoborski kotlet i kotlovinu, pečenku u mrežici i kao prilog heljdinu kašu, kukuruzne zlevke ili podravski grah. jesta treba ostaviti i za slane i slatke štrukle, zagorsku bučnicu, štrudle s raznim nadjevima, bregovu pitu ili hrvatske palačinke. Uz jela se od bijelih vina najviše pije graševina i rajnski rizling te chardonnay, sa-

uvignon (Kocijan), pinot sivi i traminac (Kocijan), a od crnih vina pinot crni i portugizac. eđimurska županijska marka vina pušipel (Kocijan) proizvodi se od sorte moslavac bijeli (šipon), a za svaki vinograd se odabire tehnologija koja daje najbolje sorte. U aloj hiži kraj akovca uspjeli su vrhunski spojiti tradiciju i nove gastronomske trendove. Zelenjak u Kumrovcu, eđimurski dvori kraj akovca i Varaždin u Varaždinu, ističu se autohtonim ambijentom i širokom ponudom regionalnih specijaliteta. Palatin u Varaždinu i Dvorac ihanović u Tuheljskim toplicama su svoju ponudu obogatili i jelima s povijesnim pričama. Podravski specijaliteti se njeguju u Koprivnici u Podravskoj kleti i Kralušu, varaždinski u Turistu u Varaždinu, a Trattoria ustica se uz regionalne specijalitete ponosi i mediteranskim. amica u edelišću nudi domaće specijalitete, u Villi agdaleni i cademiji s domaćim namirnicama prate najnovije svjetske trendove, a u Bedemu kreiraju novu varaždinsku kuhinju. 183


95, 01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

VILLA ZELENJAK-VENTEK Risvica 1, 49295 Risvica,

www.zelenjak.com, ,

049 550747,

zelenjak@zelenjak.com 049 550221,

U neposrednoj blizini Zagreba, u prelijepom kutku Hrvatskog zagorja i uz samu rijeku Sutlu, već više od sedamdeset godina postoji Villa Zelenjak - Ventek. Smještena u slikovitom okruženju Kumrovca, Tuheljskih toplica, brojnih dvoraca i kurija, Villa Zelenjak-Ventek je omiljeno okupljalište brojnih gostiju. Danas je Villa Zelenjak - Ventek mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima su svakako i svadbe.

184

,

60,

08-22,

270,

100

Sam objekt smješten je uz spomenik “Lijepoj našoj”, u dolini uz rijeku Sutlu iznad koje se uzdiže Cesargradska gora. Zelenjak je zaštićeno prirodno područje, a mnogobrojni posjetitelji uživaju upravo u prirodi uz cvrkut mnogobrojnih ptica te uz šetnje na uređenim šetnicama od ruševina starog grada Cesargrada do kapelice Majke Božje Snježne ili pak uz rijeku Sutlu do Klanjca. Domaćini organiziraju obiteljske i poslovne ručkove, svadbene večere u restoranu (do


70 gostiju), svadbene večere u svečanoj dvorani (do 190 gostiju), svadbene večere pod šatorom, vjenčanja na otvorenom, obljetnice braka, rođendane, krstitke i sve ostale oblike proslava, doček Nove godine, Valentinovo, Martinje, catering, team building i razne oblike evenata, školske ekskurzije i sl. Kroz gastro ponudu prije svega žele sačuvati tradiciju zagorske kuhinje, koja je često i in-

spiracija u kreiranju nečeg novog i drugačijeg, ali na način kuće s naglaskom na “domaćem”. Svježe i kvalitetne namirnice su prvenstveno iz Hrvatskog zagorja. Ako volite uz večeru zaplesati, zapjevati i u veselom raspoloženju proslaviti svečane trenutke, za to će se često pobrinuti sam vlasnik i glazbenik VENTEK, zabavljajući vas obiljem dobre glazbe.

Domaća patka na posteljici od rikule

300 g patke, 100 g rikule, med po ukusu, 50 g slanine, 80 g rajčica, 0,5 dl maslinovog ulja, 0,2 dl vinskog octa, soli i papra po ukusu

Patki zarežemo kožu, posolimo je, popaprimo te je namažemo medom. Pečemo je u grill tavi 15-20 minuta. Rikulu operemo, posušimo od vode te začinimo solju, vinskim octom, maslinovim uljem i preprženim špekom. Na tanjur posložimo začinjenu rikulu s kojom pomiješamo malo rajčice. Na rikulu stavimo narezanu patku i ukrasimo narančom. 185


10, 12, 13, 14, 15

VUGLEC BREG Škarićevo 151, 49000 Krapina,

www.vuglec-breg.hr, ,

049 345015,

Restoran Vuglec Breg nalazi se u selu Škarićevo, na području grada Krapine, na prelijepom zagorskom brijegu iznad Krapinskih Toplica. Restoran s ljetnom terasom i sjenicom je u prekrasnom okruženju malog istoimenog turističkog sela i vinograda s bogatom i raznovrsnom ponudom smještaja, sporta i rekreacije te vina i pjenušaca iz vlastite proizvodnje. Sve je uređeno u originalnom tradicionalnom stilu, a detalji kao što su kamin, slike, starinski predmeti, terasa sa slamnatim krovom te toplo i ljubazno osoblje, stvaraju ugodan ambijent i gostu pružaju poseban domaći ugođaj. Gastronomska ponuda ima sva obilježja pra-

info@vuglec-breg.hr

049 345032,

80,

7 - 22,

80,

80

ve zagorske kuhinje sa specijalitetima iz krušne peći kao što su purica, patka ili guska s mlincima, teletina, svinjetina i jela od divljači, zagorski štrukli i domaći sir s vrhnjem. Ponuda je uvijek bazirana na sezonskoj osnovi pa se tako zimi nude jela od kolinja, pečenke, krvavice, češnjovke, bunceki, a u proljeće domaća mlada janjetina, jela od kopriva, divljih šparoga, medvjeđeg luka, regmeta i sl. Uz dobra zagorska jela idu i dobra zagorska vina. Pjenušci Vuglec Breg proizvedeni su klasičnom šampanjskom metodom, a vina sorti cabernet sauvignon, frankovka, crni pinot, chardonnay, rajnski rizling, graševina, sauvignon, žuti muškat, zeleni silvanac zadovoljit će i zahtjevne vinoljupce.

Bakini medaljoni svinjski medaljoni, luk, špek, šumske gljive, vino, temeljac, vrhnje, sol, papar, majčina dušica, peršin, domaći njoki

Svinjske medaljone posolimo i popaprimo. Osušimo ih na salveti i pečemo na roštilju tako da ostanu roza boje u sredini. U međuvremenu na maslacu popržimo sitno narezan luk, kockice domaćeg špeka i miješane šumske gljive. Podlijemo vinom, temeljcem i vrhnjem. Umak začinimo po želji sa solju i paprom i završimo s majčinom dušicom i nasjeckanim peršinom. Medaljone s roštilja premjestimo u umak i kuhamo još par minuta da meso malo omekša. Njoke izvadimo iz kipuće vode, pomiješamo na vrelom maslacu na tavi da dobiju koricu i poslužimo uz medaljone i umak. 186


10, 11, 12, 13, 14, 15

VILLA MAGDALENA Mirna ulica 1, 49217 Krapinske Toplice, ,

www.villa-magdalena.net,

049 233333, 049 233323,

U centru Krapinskih Toplica, u sklopu malog ekskluzivnog wellness hotela Villa Magdalena, nalazi se prvi fine dining restoran Hrvatskog Zagorja. Uz vrhunski apartmanski smještaj gdje svaka smještajna jedinica u dnevnom boravku ima jacuzzi s direktnim spojem na izvorsku termalnu vodu i ekskluzivnu panoramsku wellness oazu sa saunama, tu je i restoran s pogledom na krajolik i s posebnom prezentacijom jela.

188

info@villa-magdalena.net,

049 233345,

9,

10 - 22,

35,

36

Ponuda restorana temelji se na “Novoj zagorskoj kreativnoj kuhinji” s tradicionalnim jelima pripremljenim na novi način i posluženim pomalo drugačije od očekivanoga. Jelovnik je inspiriran sezonskim namirnicama. U ponudi su à la carte jela i meniji sa sljedovima, a na zahtjev se priprema vegetarijanska i makrobiotička kuhinja. Restoran je osvojio brojna domaća i strana priznanja za kvalitetu.


Villa Magdalena jedna je od 3 lokacije projekta “Zagorje 3D Gourmet Experience”. Radi se o specifičnom gastronomskom proizvodu koji objedinjuje suradnju 3 vrhunska restorana (restoran Academia te klet Bolfan) u

Hrvatskom zagorju i predstavlja jedinstveni gastro doživljaj Zagorja kroz 3 različite interpretacije domaće kuhinje na 3 različite lokacije, uz naglasak na korištenje svježih, lokalnih i sezonskih namirnica.

Pečena puretina sa slaninom, pšenicom, batatom i pireom od buče

pureći file, slanina, svinjska mast, skuhana pšenica, svježe povrće, batat, buča, muškatni oraščić, temeljac

Pureći file narežemo na trakice, omotamo slaninom i pečemo na svinjskoj masti. Skuhanu pšenicu popržimo sa svježim povrćem. Kolutiće narezanog batata nauljimo i pečemo na papiru za pečenje u pećnici. Od buče kuhane na pari, muškatnog oraščića i temeljca napravimo pire.

189


BEDEM Vladimira Nazora 9, 42000 Varaždin, ,

042 557545, ,

bedem-varazdin.com, ,

10 - 23,

Anđelko Levanić i Zlatko Novak, obojica okićena titulom državnog prvaka u kuharstvu, medaljama s kulinarskih Olimpijada i Svjetskog kulinarskog kupa, izgradili su svoj kulinarski identitet na varaždinskoj gastronomskoj sceni te prije dvije godine otvorili svoj restoran – Bedem. Oni su profesionalci s visokom razinom osjećaja za sklad okusa uz istovremeno izrazito opredjeljenje za kreativno i istraživalačko kulinarstvo. Jela koja pripremaju temelje se na podlozi istraživanja originalnih lokalnih recepata uz tehnički savršenu i maštovitu uporabu najboljih namirnica, posebno varaždinskog kra-

190

80,

bedem.z.a@gmail.com 50

ja (vidovečko zelje, bučino ulje, svježe povrće, zagorski purani...). Među kreatorima su i predvodnicima nove varaždinske kuhinje, temeljene na načelima vrhunske gastronomije, tradiciji lokalnih jela i namirnica oplemenjenih primjenom najnovijih svjetskih trendova i tehnika u pripravi hrane. Svoj prvi samostalni restoran koji je smješten uz same bedeme Starog Grada u Varaždinu, iz navedenih razloga, doživljavaju kao varaždinsku utvrdu vrhunske hrane. Među njihovim brojnim kreativnim specijalitetima su i špageti od tikvice, riblje okruglice, pastrva sa šafranom, piletina s marelicom…


Anđelko Levanić Rođen 1978. godine u Varaždinu. Do 2015. radio je u kuhinji hotela Turist i jedan je od najnagrađivanijih hrvatskih kuhara. Državni je prvak u kuharstvu 2011. godine i višegodišnji član Hrvatske kulinarske reprezentacije s kojom je sudjelovao na brojnim svjetskim kulinarskim natjecanjima. Njegov je poseban interes usmjeren k istraživanju lokalnih jela i namirnica u čijim okusima traži prostor za kreativno kulinarsko izražavanje.

Zlatko Novak Rođen je 1989. godine u Varaždinu. Radio je u kuhinji varaždinskog hotela Turist, a iskustvo je stjecao i radeći u restoranu Gasthof in der Au u prestižnom njemačkom odmaralištu Starnberg. Državni je prvak u kuharstvu za 2013. godinu te višegodišnji član Hrvatske kulinarske reprezentacije. Vlasnik je srebrne i dvije brončane medalje s kulinarske Olimpijade i Svjetskog kulinarskog kupa. Njegov je interes posebno usmjeren prema kuharskoj artistici te istraživanjima novih tehnika kuhanja, posebno molekularne kuhinje.

Štrukli bombelles (štrukli od fazana)

za 10 osoba: 1 cijeli fazan, 250 g glatkog brašna, 250 g oštrog brašna, 1 jaje, 1 dl ulja, 2 dl vrhnja za kuhanje, svježe začinsko bilje, sol, papar, sitno mljeveni špinat

Fazana stavimo kuhati s korjenastim povrćem. Od brašna, jaja, ulja, soli, sitno mljevenog špinata i tople vode zamijesimo tijesto. Tijesto stavimo na pladanj te premažemo uljem i stavimo na toplo. Kada se fazan skuha, odvojimo meso od kosti te ga izmiksamo u blenderu s dodatkom vrhnja za kuhanje, soli, papra i svježeg začinskog bilja. Tijesto razvučemo na plahti, premažemo paštetom od fazana i zarolamo u savijaču. Režemo u obliku štrukli te stavljamo u tepsiju. Štrukle zalijemo slatkim vrhnjem i pečemo u pećnici na 180 °C 40 minuta. Uz štrukle poslužimo umak od vrganja. 191


11, 13, 14, 15

PALATIN Ul. Braće Radić 1, 42000 Varaždin, ,

www.palatin.hr, 042 398300,

Restoran Palatin jedinstvenog rustikalnog ambijenta smješten je u centru Varaždina, na raskrižju Vrazove i Ulice Braće Radića. U njemu se nudi veliki izbor biranih autohtonih zagorskih i međimurskih specijaliteta, jela od boškarina, ribe, jela internacionalne kuhinje, domaća tjestenina te vrhunski deserti. Jela se pripremaju i poslužuju sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008 i HACCP certifikata. Vinska karta sadrži više od pedeset odabranih prestižnih hrvatskih vina različitih podne-

192

restoran@palatin.hr

042 398303,

,

5,

07:30-23.00,

50,

30

blja i vrhunskih lokalnih vina koja se sljubljuju s jelima u cjelinu gastronomske harmonije i užitka. Uz kraljevsku gozbu u maniri europskih dvorova, u restoranu se održavaju Viteške večeri uz kralja i kraljicu, plemstvo, dvorsku ludu i plesačice te ceremonije primanja viteza u Viteški red “Palatinski”. U restoranu se organiziraju poslovni ručkovi, promocije, krstitke, svadbe, rođendani i druge svečane prigode.


U sklopu restorana nalazi se natkrivena terasa i odvojeni caffe bar s prostorom za pušenje, a u posebnom VIP salonu možete provesti vrijeme sa svojim poslovnim partnerima, prijateljima, društvom te ručati ili večerati u privatnosti. Na katu iznad restorana nalazi se konferencijska dvorana za održavanje poslovnih sastanaka do 50 mjesta i manja za sastanke do 10

mjesta. Na raspolaganju je i vrhunsko opremljen apartman sa četiri zvjezdice veličine 120 m 2 za smještaj šest osoba. „Nakon uspješno obavljenog posla iznenadite poslovnog partnera vrhunskom uslugom, jedinstvenim okusima autohtonih delicija i probranih vina. Palatin...potpuni užitak!“, poručuju domaćini.

Krem juha od buče s đumbirom i domaćim raviolom butternut buča, đumbir, sol, papar, bučino ulje, bučine koštice

Buču ogulimo i očistimo od koštica. Narežemo je na kockice i kuhamo na laganoj vatri. Kad je buča već kuhana, dodajemo začine i svježi đumbir. Sve izmiksamo štapnim mikserom u gustu juhu kremaste teksture. Serviramo, ukrasimo bučinim košticama i domaćim bučinim ulje.

Jelen u lugarskom umaku i domaći trganci s vrhnjem i pancetom file jelena lopatara, panceta, vrganji, luk, crno vino, temeljac od divljači

Nakon obrade, meso režemo na medaljone. Luk, pancetu i vrganje pirjamo na laganoj vatri. Dodajemo crno vino i temeljac od divljači koji prethodno pripremimo. Umak začinimo. Meso pečemo na tavici do ujednačene roza boje iznutra kako bi se zadržala sočnost, a izvana do tamnije boje. Medaljone posložimo na tanjur. Uz njih serviramo lugarski umak. Kao prilog uz ovo jelo preporučamo domaće trgance s vrhnjem i pancetom. 193


10, 11, 12, 14

VARAŽDIN Kolodvorska 19, 42000 Varaždin, ,

www.hotelvarazdin.com, 042 290720, 042 290729,

U Varaždinu, gradu anđeoske ljepote, duha i glazbe nedaleko od centra grada, smjestio se restoran i hotel Varaždin. Restoran hotela Varaždin nastavlja stoljetnu tradiciju kultnog varaždinskog restorana Grošinić i otvara svoja vrata svim znalcima vrhunskih jela i dobre kapljice. Restoran je rustikalnog stila te karakterističnog interijera oplemenjenog detaljima iz bogate varaždinske povijesti. Atmosfera je ugodna i opuštajuća, a osoblje pristupačno i ljubazno. Restoran svojim gostima nudi bogat gastronomski izbor od domaćih jela varaž-

info@hotelvarazdin.com, 042 201915,

,

20,

44,

48

07 - 23

dinskog i zagorskog kraja do internacionalnih specijaliteta. „U izvrsnu hranu koju naš restoran nudi zaljubiti ćete se na prvi zalogaj, a uz to se služe najkvalitetnija vina koja će obogatiti svaki Vaš obrok. Naši vrsni kuhari trude se da gosti uživaju u obilju mirisnih i okusnih nota. Stvoren da ugodi, restoran Varaždin Vas poziva da osjetite jedan ukusni svijet!“, kažu domaćini. Restoran je prilagođen i za organizaciju raznih proslava te nudi uslugu cateringa.

File smuđa u kukuruznom brašnu na podlozi od vrhnja smuđ file 300 g, kukuruzno brašno, špek, luk, vrhnje za kuhanje, sol, papar

File smuđa posolimo i uvaljamo u kukuruzno brašno. Pržimo u vrućoj masnoći sa obje strane. Posebno popržimo luk i špek. Smuđa serviramo na podlozi od vrhnja te ukrasimo prženim lukom i špekom. 194


Okusi Italije

Tajna talijanske kuhinje

ri mini burge Mozzarella

tek! Dobar vam

Talijanska tradicija i inspiracija od 1882. www.galbani.hr

Ako želite veće burgere, umjesto cherry rajčica uzmite obične.


96, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 06, 09, 10

TURIST Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin, ,

www.hotel-turist.hr,

042 395395,

Jedno od varaždinskih brojnih tradicionalnih bogatstava, svakako je i restoran hotela Turist. Hotel je smješten nekoliko minuta laganog hoda od centra grada. Četiri godine za redom osvojio je jedno od prva tri mjesta u kategoriji najboljih hotela kontinentalne Hrvatske sa 3 zvjezdice. Ovo veliko priznanje još je jedna potvrda kontinuiranog rada na podizanju kvalitete usluge i velikog truda zaposlenika hotela. Kuhari hotela Turist su dobitnici niza prestižnih nagrada, pa je tako šef kuhinje Damir Crleni bio Zlatni kuhar 2004, kuharica Marija Kuzminski viceprvakinja Hrvatske 2005. i 2006., kuhar Marijan Ivanuša Zlatni kuhar 2008. godine, dok je viceprvak Hrvatske Anđelko Levanić imao tu titulu i 2007. godine. Uz atraktivnu ponudu restoranskih jela u novom ugodnom ambijentu restorana ponuda je proširena popularnim ručkovima kroz radni tjedan i nedjeljnim obiteljskim ručkovima koji omogućuju konstantnu prezentaciju kuharskih specijaliteta po pristupačnim cijenama. Prostori hotelskog restorana idealni su za or-

196

042 215028,

info@hotel-turist.hr ,

80,

11-22,

150,

70

ganizaciju svečanih ručkova i večera, banketa, konferencija i seminara s obuhvatom od 10 do 500 gostiju uz mogućnosti povećanja kapaciteta do 650 sjedećih mjesta. Djelatnici hotela su iskusni u organizaciji svadbi, krstitki i sličnih svečanosti, a pokrivaju i svečanosti izvan restorana u obliku cateringa. S obzirom na bogato iskustvo kuhara Turista, ponuda jela je vrlo raznovrsna i uvijek se može naći nešto za svačiji ukus, od domaćih specijaliteta kao što su zagorski štrukli, purica i mlinci, pečena patka, krvavice i kiselo zelje, poznata zagorska juha, do specijaliteta talijanske i drugih kuhinja. U restoranu hotela Turist možete uživati u novom, u potpunosti izmjenjenom ambijentu, dok se jela prezentirana Vama i drugim gostima pripremaju prema zahtjevima norme HACCP Codex Alimentarius za koji posjeduju certifikat priznate certifikacijske kuće Bureau Veritas. „Pozivamo svakog čitatelja da se uputi u prekrasni grad Varaždin i priušti sebi i svojoj obitelji užitak za nepce.“, poručuju djelatnici restorana Turist i direktor ugostiteljstva Ivo Grđan.


To je to!

Vela Luka, HR-20270, Hrvatska +385 (0)20 813833 info@fanito.hr www.fanito.hr


09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

MAMICA Čakovečka 47, 40305 Nedelišće, ,

040 373434,

www.mamica.com.hr, 040 373435,

U malom međimurskom selu Pušćine, na cesti koja spaja Čakovec i Varaždin na križanju prema Toplicama Sv. Martin nalazi se restoran Mamica. Korijeni obitelji Nedeljko su duboko isprepleteni s ugostiteljstvom, a Mamica je sagrađena 2008. godine na temeljima gostionice “K Feriju”, otvorene davne 1969. godine, koju je vodila baka Marija. Mamica je međimurska riječ za baku. Kako vrijeme prolazi tako obitelj Nedeljko prati kulinarske trendove, pokušavaju biti što

198

,

mamica@mamica.com.hr 25,

08-22 PON, 01.08.-- 15.08,

142,

56

bolji u svom poslu, a ostati vjerni tradiciji. Kuhinja je bazirana na domaćim i sezonskim namirnicama, a filozofija domaćina je „Danas kuhamo ono što smo ubrali u vrtu i kupili na tržnici!“. U Mamici možete svakodnevno pojesti domaću goveđu juhu s kuhanom govedinom, domaće štrukle, a svu tjesteninu, njoke, kruh i kolače pripremaju domaćini sami. U ponudi su i vegetarijanski specijaliteti. Ponudu jela prati 20 vrsta vina, 40 vrsta napitaka na bazi kave i više od 50 koktela.


U prizemlju restorana se mogu smjestiti 52 osobe, na katu 90, a ljeti u prekrasnom vrtu, još 50-ak. Organiziraju se i razne svečanosti za do 80 osoba. Poslovnim ljudima na raspolaganju je fax uređaj i prijenosno računalo te VIP galerija koju domaćini za potrebe sastan-

ka pretvore u multimedijalnu salu za sastanke ili seminare. U smještajnom dijelu je 12 komfornih dvokrevetnih soba s francuskim ležajem. Vikendom često gostuju glazbene grupe, a i gosti ponekad zasviraju na pianinu restorana.

Flambirani lungić na kremi od buče i bučinih koštica

svinjski file – lungić, konjak, crveni luk, muškatna buča, bučine koštice, temeljac

Lungić narežemo na medaljone. Lagano posolimo i popaprimo. Pečemo u tavici, flambiramo i završimo u pećnici. Na soku od pečenja popečemo luk narezan na kolute. Izvadimo ga i stavimo na toplo mjesto do serviranja. U tavicu u kojoj smo flambirali lungić i pekli luk stavimo pasiranu buču i koštice. Podlijemo temeljcem i reduciramo do željene gustoće. Serviramo uz prženi krumpir.

199


02, 03, 08, 11

TRATTORIA RUSTICA Ivana Gorana Kovačića 6, 40000 Čakovec, 040 311207, 091 3112071,

,

8,

www.trattoriarustica.hr,

09-23; PET-SUB, PRAZNIKOM: 09-24,

U ugodnom ambijentu u srcu Čakovca, događaju se nezaboravne gastronomske, enološke i prijateljske priče. Trattoria Rustica svoju poželjnost među publikom može zahvaliti osoblju čija je otvorenost za novitete, praćene šarmom tradicije, znana i izvan granica Hrvatske. Kuhari spravljaju kontinentalne, mediteranske, međimurske i probrane egzotične speci-

200

, trattoria-rustica@ck.t-com.hr 80,

40

jalitete. Pizza majstor stalno osvježava recepture, a posluga poznaje prirodu jela, sadržaje odabranih boca i prilagođava ponudu ukusima gostiju. Meso i plodovi mora, prilozi, dodaci i začini u Rusticu stižu iz provjerenih izvora. Spremnost za pripremu najboljih komada puretine i piletine, lungića, bifteka, ribe i me-


kušaca, dopunjena je kontinuiranim kreiranjem novih jela pa se tako ljubitelji vegetarijanske prehrane također mogu obradovati izboru. Talijanska tjestenina, lazanje, jela od tartufa ili ona iz woka, umaci i jela sa žara dnevno potiču

goste na dolazak u Rusticu. Restoran je višestruko nagrađivan za svoju kulinarsku i ambijentalnu posebnost, a osobito je ponosan na terasu okarakteriziranu kao „malo Mediterana usred kontinenta“.

Pureći odrezak u umaku od tartufa i vrganja s njokima

pureći odrezak, vrhnje za kuhanje, suhi vrganji, tartufata, maslinovo ulje, svježi tartuf, začini

Pureći odrezak lagano potučemo, posolimo i popaprimo te ispečemo na grilu. U međuvremenu zagrijemo vrhnje za kuhanje, dodamo suhe vrganje i tartufatu, začinimo te kuhamo do željene gustoće. Na kraju dodamo maslinovo ulje. Pečeni odrezak serviramo s kuhanim njokima, prelijemo umakom i na jelo naribamo svježi tartuf. 201


14

BAROK Milke Trnine 19, 40000 Čakovec, 040 363726, 040 912382175,

www.barok-cakovec.com,

040 390799,

,

Restoran Barok otvoren je 2006. godine s ciljem vlasnika da u ugodnom, domaćem, a i otmjenom ambijentu stvori prostor za gastronomske užitke svojih gostiju. „Na vama je samo da izaberete želite li uživat kraj vatre kamina u našem plavom salonu ili se opustiti u toplom crvenom salonu uređenom u rustikalnom stilu. Ako ste raspoloženi za malo privatnosti odaberite intimnu atmosferu galerije. Kako god odabrali, zaboravit ćete na vrijeme i opustiti se u toploj atmosferi uživajući u mirisima hrane pripremljene u krušnoj peći dok čeka-

202

20,

drazen.fodor@gmail.com

10-23, 25.12. - 26.12.,

60,

60

te na ukusne zalogaje odabrane sa našeg jelovnika, a pripremljene brižno i po originalnim receptima talijanske ili domaće međimurske kuhinje. Da nam ne ostanete suhog grla pripremili smo vam bogat izbor vina iz cijelog svijeta, a posebno se ponosimo izborom najboljih međimurskih vina poznatih po bogatim cvjetnim i voćnim aromama te nenadmašne svježine. Barok nudi svježe i pomno odabrane namirnice, udobnu i intimnu atmosferu u koju ćete se sa veseljem vraćati bilo da ste došli na ručak, večeru, upoznati nove prijatelje ili samo popiti piće nakon napornog dana.“, kažu domaćini.


Smuđ u panadi

filet smuđa, pirovo brašno, krumpir, ulje, sol, špinat, muškatni oraščić, koštice buče, koštice suncokreta, sušene rajčice

Smuđ: Filet smuđa uvaljamo u smjesu pirovog brašna i vode te ga popržimo. Ravioli: Kuhani krumpir ogulimo i naribamo. Dodamo ulje, sol, blanširani špinat, muškatni oraščić i brašno. Sve skupa zamijesimo. Tijesto rastanjimo i punimo suncokretovim i bučinim košticama. Formiramo raviole. Umak: Na ulju popržimo sušene rajčice, zalijemo vinom pušipel, pustimo da tekućina reducira i začinimo.

203


01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

MALA HIŽA Balogovec 1, 40000 Mačkovec, ,

www.mala-hiza.hr, 040 341101,

Restoran Mala Hiža nalazi se u Mačkovcu, 4 kilometra sjeverno od Čakovca u pravcu toplica Sv. Martin i graničnog prijelaza Mursko Središće-Lendava. Mala Hiža je navršila 16 godina uspješnog rada i zapošljava ukupno 16 djelatnika s maksimalnom pažnjom usmjerenom ka gostu. Gastronomska ponuda temeljno je tradicionalna međimurska, koja je, bogatstvom namirnica, jela i okusa, polazišna točka vlasni-

204

malahiza@gmail.com,

040 341776,

,

25,

65,

35

9.30 - 22.00, 25.12. - 25.12.

ku za osmišljavanje jelovnika i ukupne gastronomske ponude. Kuhinja je građansko pučka, ali i istraživačka, inventivna i maksimalno oslonjena na sezonske i namirnice iz bližeg okruženja, provjerenog i kvalitetnog porijekla. “Istovremeno osluškujemo želje i prohtjeve gostiju, pratimo suvremene trendove i postupke, istražujemo nove granice i mogućnosti međimurske i dijelom gastronomije susjednih regija, kako bismo našim gostima pružili što bolji gastronomski


doživljaj.”, kažu vlasnici. Vinska karta sadrži 30-ak etiketa međunarodnih vina kao i svih ponajboljih drugih hrvatskih i veći broj stranih vina, ukupno oko 150-ak etiketa. Vlasnik, obitelj i zaposlenici

nastoje gostima pružiti romantiku, strast i gastronomski užitak. “Brojni zadovoljni gosti, priznanja i nagrade, uvrštavanja u rang najboljih hrvatskih restorana daju nam podstrek i volju za daljni rad, čine nas radosnim i zadovoljnim.”, poručuju domaćini.

Poširano prepeličje jaje na posteljici od medvjeđeg luka, mladog špinata i češnjaka, krumpira, kiselice, krasuljice sa čilijem i finim maslinovim uljem

100 g mladog krumpira, 100 g mladog špinata, par listova kiselice, čuperak krasuljice, 1 mala čili papričica, 1 mladi češnjak, 3 žlice finog maslinovog ulja, 1 prepeličje jaje, sol, papar

Prepeličje jaje poširamo. Mladi krumpir skuhamo u slanoj vodi i ocijedimo. U zagrijanu tavu ulijemo maslinovo ulje, dodamo mladi češnjak, špinat i narezanu čili papričicu. Kratko pirjamo pa dodamo kuhani krumpir. Doradimo okuse. Serviramo na tanjur i lagano polijemo maslinovim uljem. 205


06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

MEĐIMURSKI DVORI Vladimira Nazora 22, 40311 Lopatinec, ,

www.medjimurski-dvori.hr,

040 856333,

Restoran Međimurski dvori smješten je u samom srcu Međimurske županije, u živopisnom mjestu Lopatinec, svega 6 km udaljenom od Čakovca. U suglasju s bajkovitom prirodom koja ga okružuje, svojom ljepotom i čarima nameće se kao nezaobilazno mjesto posjeta dobrih znalaca vrhunskih gastronomskih užitaka, kao i turista koji posjećuju ove krajeve. Uz ljepotu i draži koje pruža ambijent, najveće bogatstvo restorana predstavlja osoblje koje brine o gostima s puno ljubavi i profesionalnog umijeća. Specijaliteti su bazirani na izvornim međi-

206

040 856333,

,

info@medjimurski-dvori.hr 100,

10-23, PON,

165,

140

murskim receptima, pripremanim s posebno biranim namirnicama. Elegantno uređen i klimatiziran restoran ukrašen je vrijednim starinama, originalnim slikama renomiranih hrvatskih slikara i brojnim detaljima koji zaokupljaju pažnju gostiju. Terase su okružene brižno njegovanim zelenilom i cvjetnim aranžmanima. Već pri samom ulasku u Međimurske dvore, goste osvaja mali botanički vrt, Eden u malom, duša restorana - mjesto gdje raznovrsne egzotične biljke isprepletene u međusobnom zagrljaju žive u potpunom suglasju. Uz restoran, u kompleksu Međimurskih


dvora, nalaze se i zasebna banketno konferencijska sala, idealna za svečanosti do 50-ak osoba, velika dvorana površine 500 m 2 , za svečanosti i događanja do 400 osoba, apartman sa saunom, suvenirnica, turistička agencija Etno Art travel, dječja igrališta s ljuljačkama, klackalicama, toboganima, trampolinom, užadi za penjanje, pješčanicima i rekvizitima za mnoge

igre te ostali brojni sadržaji za sve generacije. Najnoviji sadržaj u ponudi je Etno Art Chef radionica kreativne kuhinje. “Nakon posjete, uvidjet ćete da je poziv bio potreban samo za Vaš prvi dolazak, a svakom sljedećem posjetu Međimurskim dvorima voditi će Vas srce, jer i mi Vas dočekujemo srcem!”, poručuju domaćini.

Teleći odrezak u umaku od vina s karameliziranom mrkvom i ječmena kaša sa svježom paprikom

50 g ječmene kaše, pola svježe crvene paprike, 50 g slanine (špeka), 1 glavica luka, Vegeta, sol, papar i lovor list, 200 g telećeg buta, 1 glavica luka, 0,3 dl bijelog vina, malo brašna, 50 g šećera, 1 mrkva

Luk pirjamo oko 5 minuta na maslacu i dodamo mu narezanu papriku i slaninu. Kad je pirjano dodamo ječmenu kašu i temeljac od juhe te začinimo prema želji. Narežemo odreske od buta, posolimo ih i popržimo na maslacu. Pečene odreske izvadimo i na taj maslac stavimo nasjeckani luk. Pirjamo kapulu oko 5 minuta. Pospemo s malo brašna te zalijemo vodom i vinom. U taj umak stavimo odreske pa ih još malo propirjamo. Rastopimo šećer, dodamo u tavu mrkvu narezanu na trakice, pomiješamo i serviramo na pečenim odrescima. 207


07, 08, 10

DVORAC MIHANOVIĆ Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice, ,

www.terme-tuhelj.hr,

049 203772, 049 203000,

U hladu stoljetnog drveća, uzdiže se barokno zdanje Dvorca Mihanović preuređeno u reprezentativni ugostiteljski objekt. À la carte restoran nudi bogatu gastronomsku ponudu tradicionalnih nacionalnih jela, dvorskih ali i vitalnih jela. Tematske večeri u duhu prošlih vremena uz zvukove žive glazbe, zagorski specijaliteti spremljeni od strane vrhunskih kuhara i okusi vrhunskih vina, samo su neke od čari koje su oduševljavale i samog Antuna Mihanovića.

208

info@terme-tuhelj.hr,

049 556216,

,

80,

170,

100

12 - 22, PON

U suvremeno opremljenim salonima protkanim dahom prošlosti organiziraju se poslovni susreti, kongresi, prezentacije i svečane prigode, a sama tajanstvenost baroknog zdanja pridonosi romantičnom ugođaju vjenčanja iz snova. Samo nekoliko koraka dalje, u zagrljaju zelenila nalazi se hotel Well**** Terme Tuhelj, biser hrvatskog kontinentalnog turizma. Učinkovitost termalne vode i ljekovitog blata, najveći Svijet sauna u Hrvatskoj te centar za njegu i ljepotu SPAeVITA, čine Terme Tuhelj


poželjnim odredištem. Dvorac je okružen parkom u kojem se nalazi i višestoljetna platana koja pruža hlad tijekom ljetnim mjeseci. Od godine 1983. obnovljena zgrada je postala hrvatski kulturni spomenik, poznat po održavanju brojnih svečanosti, čak i državnih. Uz srednjovjekovnu večeru u restoranu Dvorcu Mihanović osjećat ćete se kraljevski. Već na ulazu pozdravit će vas dvoranin, koji će vas odvesti u svijet posebne dvorske atmosfere

i iskustva. Na moderan način, ali prije svega uz autohtonu notu, uživat ćete u dvorskim specijalitetima, u sjeni stoljetnih stabala, na terasi ili u dvorskom salonu, a potpuni dojam učinit će i srednjovjekovna glazba. Posluživat će vas konobari u dvorskoj odjeći, a s prijateljima i društvom uživat ćete u atrakcijama na tanjuru. Posebno će vas oduševiti dvorski mač na kojem su nabodeni različiti i vrhunsko pripremljeni marinirani komadići mesa. Jelo serviraju pred goste i oni sami mogu izabrati što im najbolje odgovara.

Juha od gljiva u zdjelici od kruha

razne gljive, kapula, sol, papar, svježi peršin, Vegeta, bijelo vino, slatko vrhnje, ulje, zdjelica od kruha

Sitno sjeckani luk kratko pirjamo na vatri. Dodamo gljive i začine te sve zajedno pirjamo još 15 minuta. Nakon toga zalijemo vodom i zagustimo brašnom do željene gustoće. Pripremljenu juhu stavimo u zdjelicu od kruha i po vrhu prelijemo slatkim vrhnjem.

209


11, 15

ACADEMIA Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica, 049 326600,

049 469026,

,

www.hotelkaj.hr, 100,

12-22; pet-sub 12- 23,

Na sjevernim obroncima Zagrebačke gore, oko 35 km od Zagreba, nalazi se Marija Bistrica i Bluesun hotel Kaj. Uz luksuzni smještaj, kongresnu ponudu i vrlo atraktivan wellness & spa, Bluesun hotel Kaj nudi vrhunski gastro program u restoranu Academia, baziran na inovativnoj interpretaciji tradicionalne kuhinje, a čiju realizaciju sa svojim timom predvodi višestruko nagrađivani Executive chef Marko Futivić. Uz zagorske specijalitete, cijeli ambijent restorana odiše in-

210

kaj@bluesunhotels.com 50,

50

timom i ugodom, a u vinoteci restorana nalazi se kolekcija vrhunskih svjetskih vina s više od 150 etiketa. Namirnice su provjerene i svježe, prirodno uzgojene u lokalnim gospodarstvima, a svaka ima svoju priču... Ta priča može se osjetiti kroz poeziju okusa i melodiju mirisa u vašem omiljenom jelu pripremljenom s puno ljubavi. Tu priču pričaju jela Academije kroz poeziju okusa i melodiju mirisa.


Teleća koljenica, pire od batata, pečena brokula i mrkva

2 kg teleće koljenice, 50 g batat krumpira, 100 g maslaca, 250 g brokule, 120 g kapule, 220 g mrkve, soli, papar, 30 g peršinovog lista, 0,5 dl bijelog vina, 80 g cherry rajčica, 50 g suncokretovog ulja

Meso odvojimo od kosti, začinimo i stavimo peći na 145 °C poklopljeno, uz dodatak korjenastog povrća, oko 120 minuta. Od batata napravimo pire, a blanširanu brokulu i mrkvu karameliziramo na maslacu. Garniramo i poslužimo.

211


96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 04, 09

KRALUŠ Zrinski trg 10, 48000 Koprivnica, ,

www.podravka.hr, 048 622302,

Koprivnička povijest proizvodnje piva datira unatrag 250 godina, kada se ona već proizvodila na ovim prostorima, a restoran Pivnica Kraluš okrenuta europskoj tradiciji nudi veći izbor najboljih vrsta piva. Smještena u samome centru Koprivnice, svojim povijesnim zdanjem dominira izgledom, specifičnog naziva Kraluš, koji je dobila po mjehurićima pjene koji ostaju u čaši nakon ispijenog piva, a koji svojim izgledom i izvorom tradicije podsjećaju na cr-

212

ivica.kolarec@podravka.hr

048 222052,

,

8-23; Pet, Sub 8-24,

70,

72

venu ogrlicu koju su podravske žene i djevojke nosile kao ukras oko vrata. Interijer Pivnice Kraluš estetski su uredili naši poznati akademski slikari i kipari, Zlatko Kauzlarić-Atač, Josip Fluksi, a vitraji pripadaju izričaju Josipa Turkovića s motivima podravske svakidašnjice. Poznat je kao omiljeno okupljalištu pivopija i posjetitelja te pripremanju domaćih specijaliteta bogate Podravske i Prigorske autohtone kuhinje. Tako je pravim hedonistima i znalci-


ma dobre hrane teško odoljeti domaćim specijalitetima poput “Pivnica pladnja”, goveđeg kuhanog jezika s prgama sira, podravskog graha, pivskih kobasica, fileka sa slaninom, teletine na pekarski i pita Kraluš. U Pivnici Kraluš prisutna je višegodišnja iznimna kvaliteta, kako u pripremi autohtonih jela i jedinstvenom interijeru koji čuva podravsku tradiciju, tako i u pristupu gostima, vođenju računa o njihovim specifičnim zahtjevima i potrebama. Uljudno osoblje Pivnice

Kraluš pomno brine o zahtjevima gostiju kako bi se što bolje osjećali i uživali u blagodatima koje im nudi Pivnica i grad Koprivnica. Površina objekta je 200 m2 čiji kapacitet može primiti 140 gostiju, uključujući i terasu s koje posjetitelji mogu uživati u prekrasnim gradskim vizurama. Prostor je pogodan za proslave raznih prigoda i svečanosti (poslovni ručkovi, svadbe, krizme, krstitke, rođendani, domjenci). Kraluš pruža i mogućnost cateringa.

Punjeni ramstek s kuhanim povrćem i kroketima

250 g junećeg ramsteka; nadjev: 50 g svježeg kravljeg sira, 30 g konzerviranih šampinjona, 40 g šunke u ovitku, 100 g kuhanog povrća, 100 g kroketa

Odreske od junećeg odležanog ramsteka potučemo i istanjimo kako bi ih lakše napunili nadjevom od svježeg sira, sitno sjeckanih šampinjona i na male kockice narezane šunke. Nadjev stavimo na sredinu mesa te preklopimo i učvrstimo čačkalicama da prilikom pečenja ne iscuri. Kada je ramstek pečen sa jedne i druge strane, serviramo ga uz kuhano povrće i pržene krokete.

213


96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

PODRAVSKA KLET Prvomajska 46a, 48000 Starigrad, ,

www.podravka.hr, 048 634069,

Podravska klet otvorena je 1976. godine u prekrasnom prirodnom ambijentu Bilogore nadomak Koprivnice, okružena podravskim vinogradima. Svojim rustikalnim izgledom dominira krajolikom u koji se savršeno uklapa. Zadržan je starinski izgled interijera kojeg je osmislio poznati koprivnički akademski slikar, Zlatko Kauzlarić Atač. Tu se može vidjeti stara drvena preša, masivni ručno rađeni stolovi, glineni vrčevi, starinske slike na zidu, gotovo muzejski eksponati koji odaju ozračje sta-

214

david.senjan@podravka.hr

048 225580,

,

30,

10 - 22,PON,

80,

50

rinske kleti, gdje su se nekada skupljali težaci, kako bi objedovali i odmarali se od napornoga posla i kopanja vinograda. Današnji izgled Podravske kleti formiran je po standardima i prilagođen mjeri suvremenog poslovnog čovjeka i gosta, kako bi u potpunosti zadovoljio njihova očekivanja. Uz rakiju viljamovku i tradicionalna autohtona podravska jela, koja se pripremaju s proizvodima Podravke i namirnicama vrhunske kvalitete, mogu se kušati: buncek sa sirom, go-


rički gulaš, kotlovina, šumska čarolija, jelenji odrezak u šumskom voću i crnom vinu, palačinke sa sladoledom i šumskim voćem, kraljevski odrezak, Krauthakerova graševina - ledena berba... Gurmani i zaljubljenici u ovu podravsku ljepoticu imaju razlog više za dolazak u Podravsku klet iz koje se pruža prekrasan pogled na Koprivnicu i bilogorski krajolik.

Prostor je pogodan za edukacije, team buildinge, proslave raznih prigoda i svečanosti, kao što su poslovni ručkovi, svadbe, krizme, krstitke, rođendani i domjenci uz mogućnost dostave cateringa. U sklopu P.R.C.-a nalazi se i restoran Štagelj koji ima kapacitet interijera 120 sjedećih mjesta i 100 sjedećih mjesta na terasi.

Biftek „Tournedos Rossini“

150 g mariniranog junećeg bifteka, 5 g gušćje jetre (foie gras), 3 cl suncokretovog ulja, 3 cl crnog vina, senf, maslac, sol, papar, džem od aronije, Vegeta, šnita kruha

Posolimo i poparimo biftek. Stavimo ga na vruću tavu te pečemo do 3 minute dok ne dobijemo vanjsku koricu. Okrenemo ga hvataljkom i ne pikamo ga vilicom! Izvadimo biftek iz tave i stavimo na stranu, na toplo. Na istoj tavi naglo popržimo guščju jetru (foie gras) da se samo kratko karamelizira i odmah je izvadimo na papirnatu salvetu. Ne bacamo sokove iz tave jer ih upotrijebimo malo kasnije za umak od aronije. U istu tavu dodamo malo crnog vina te džema od aronije. Pustimo da tekućina reducira do kompaktnosti preljeva. Popržimo šnitu kruha, na nju stavimo pečeni biftek, zatim guščju jetru i na kraju prelijemo preljevom od aronije.

215


Slavonija i Baranja

Osnovne karakteristike kuhinje Slavonije i Baranje su obilne porcije ukusnih i poprilično začinjenih jela. Trendovi “zdrave prehrane” još nisu zaživjeli u većini slavonskih restorana. Za hladno predjelo se obično servira kulen, svježi kravlji sir posut slatkom paprikom i slavonska šunka uz razno kiselo povrće. Toplo predjelo je čobanac (ljuti jušni gulaš) ili riblji paprikaš s domaćom tjesteninom te pogačice od sala. Slijedi raznovrsna ponuda specijaliteta od riječne ribe - šarana, soma, smuđa i kečige ili mesnih specijaliteta kotlovine, roštilja i odrezaka punjenih slavonskom šunkom, sirom, gljivama, pileći paprikaš te divljač na razne načine. Kao prilog se često služi sataraš ili ajvar. Za desert treba svakako probati gužvaru, orehnjaču, makovnjaču i savijaču od svježeg kravljeg sira. Glavna sorta grožđa je graševina, pa se tako 19 vinara okupilo u udruzi Graševina Croatica i zajednički nastupaju na prezentacijskim sajmovima.

Uz hladne mesne nareske, jela od ribe i bijela mesa predlažemo suhu graševinu (članova Graševina Croatica), rajnski rizling ili rizling. Uz jela od bijelog mesa s umacima preporuča se chardonnay, sauvignon (Krauthaker), silvanac zeleni (PP Orahovica) i traminac (Iločki podrumi). Uz jela od tamnog mesa i jela od divljači pašu crna, suha frankovka, merlot (Brzica i Belje) i cabernet sauvignon (Brzica). Kreativni specijaliteti bazirani na domaćim namirnicama i visoko poštivanje kulture vina karakterizira Club Waldinger u Osijeku. Josić u Zmajevcu i Dvorac Principovac u Iloku, uz vrhunske slavonske specijalitete nude i nagrađena vlastita vina. Slavonski specijaliteti karakteriziraju i restorane Baranjska kuća u Karancu i Vrške u Vukovaru. Terasa u Daruvaru uz slavonske nudi i češke specijalitete, a Zimska luka im pristupa inovativno. Kormoran u Bilju poznat je po specijalitetima sa slatkovodnim ribama. 217


95, 00, 11, 12, 13, 15

TERASA Julijev park 8, 43500 Daruvar, 043 331705, 043 981722801,

www.daruvarske-toplice.hr, 043 331954,

,

Restoran Terasa, utkan je u centralni dio daruvarskog Julijevog parka. Gosti Daruvarskih toplica i grada Daruvara, kao i domaće stanovništvo u impresijama ističu arhaički štih i povijesnu vrijednost ovog objekta. Povijest restorana seže u početak XX. stoljeća, u 1912. godinu, izgradnjom kiosk-kavane u kupališnom perivoju, s pogledom na monumentalno zdanje Centralne blatne kupke izgrađene 1909. godine u maurskom stilu. Jedno od priznanja za

218

50,

terasa@daruvarske-toplice.hr 08-22,

08-23,

180,

60

kvalitetu je i zlatno priznanje “Zeleni cvijet” Hrvatske turističke zajednice “Šetnica s restoranom Terasa“ 2004. godine. Prostrani plesni podij i vanjska terasa s vrtnim garniturama čine mjesto atraktivnim za organizaciju svadbi, maturalnih zabava, domjenaka, rođendana i ostalih prigoda. Uslugama restorana zadovoljstvo su iskazale i poznate osobe iz svijeta sporta, školstva, menadžmenta, politike i diplomacije.


U restoranima Daruvarskih toplica pripremaju se između ostalih specijaliteta, tradicionalni slavonski i češki specijaliteti, od predjela do deserta. Od slavonskih jela domaćini posebno ističu: Slavonski odrezak, Vinogradarski kotlet, Daruvarski pladanj, odrezak Terasa, ramstek Arcadia, dok se od jela češke nacionalne kuhinje izdvajaju: šufnudle s makom, taškr-

le s pekmezom, knedle sa šljivama, pirjana junetina, dizane knedle na pari, placke od krumpira, Daruvarska juha i Missa Maja. Gostima se nude i jela od divljači (jelen, vepar, srna) te ribe (šaran, som, smuđ, pastrva). Uz pripremljene specijalitete domaćini najradije preporučuju vrhunska vina Daruvarskog vinogorja - graševinu, chardonnay i sauvignon.

Punjena svinjska pisanica „Toplica“

180 g svinjske pisanice, 30 g suhih šljiva, 30 g pekmeza od šljiva, 20 g brašna, 10 g maslaca, 10 ml ulja, sol, papar

Svinjsku pisanicu očistimo od žilica, napunimo sa suhim šljivama te začinimo s mješavinom soli i papra. Popržimo je sa svih strana na vrućem ulju. Kada je pisanica dovoljno pečena odložimo ju na stranu, a na preostalu masnoću dodamo maslac, brašno i potom pekmez od šljiva. Malo popržimo i zalijemo hladnom vodom. Kada umak prokuha, posolimo ga i popaprimo. Pisanicu narežemo na komade te prelijemo umakom. Dizane knedle na pari: Zamijesimo tijesto od brašna, svježeg kvasca, mlijeka, šećera, soli, ulja i jaja te ga ostavimo 30 minuta da se diže. Napravimo loptice od tijesta i kuhamo ih na pari 8-10 minuta. 219


07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

CLUB WALDINGER Županijska 8, 31000 Osijek, 031 250450, 031 214671,

www.waldinger.hr, 031 250453,

,

20,

Restoran Club Waldinger se nalazi u sklopu renomiranog Hotela Waldinger na atraktivnoj lokaciji u samom središtu grada Osijeka. Interijer je oplemenjen profinjenom elegancijom, unutrašnjost osvaja svojom toplinom i jednostavnošću, a oko iskusnog promatrača zamjetit će dubinu i slojevitost svakog brižno biranog detalja. Dinamičnost prostora diktira staklena stijena kroz koju gosti mogu pratiti postupak pripreme jela. Osoblje svojom nenametljivom nazočnošću stoji na raspolaganju da udovolji svakoj želji i najzahtjevnijeg go-

220

info@waldinger.hr, 11 - 24, NED, 01.08. - 31.08.,

60,

30

sta. Svojom inovativnošću, kreativnošću i originalnošću, restoran Club Waldinger nudi bogatstvo gastronomskih užitaka poznavateljima vrhunske kuhinje i onima koji uživaju u novim okusima i mirisima - riblje specijalitete, steakove i autohtona jela. Ponudu jela prati ponuda 180 vrsta vrhunskih i kvalitetnih vina, šampanjaca i pjenušaca koje poslužuje 6 sommeliera. U sklopu hotela Waldinger otvoren je za poklonike izvorne slavonske kulinarske baštine Nacionalni restoran “Gradski podrum”.


Jelenji but à la wild

1 kg jelenjeg buta bez kosti, 1 kg korjenastog povrća, 100 g suhih šljiva, 3 dl soka od naranče, 1 dl pelata od rajčica, 2 dl crvenog vina, 100 g brašna, 100 g senfa, jabuka, đžem od borovnice

Jelenji but mariniramo sa soli, paprom i senfom. Zagrijemo masnoću i pečemo but do zlatnožute boje. Meso izvadimo, a na preostaloj masnoći popržimo povrće te podlijemo s povrtnim temeljcem. Dodamo rajčicu i vino te stavimo komade mesa u umak da se pirjaju. Kada meso omekša, izvadimo ga iz umaka, a umak protisnemo kroz fino cijedilo. Začinimo ga solju, paprom i sokom od naranče te povežemo suhom zaprškom. Poslužimo uz savijutak od kruha te pečenu palentu i jabuke, uz dodatak džema od borovnice.

221


09, 11

ZIMSKA LUKA Šamačka 4, 31000 Osijek, 031 230360,

031 230444,

www.hotelosijek.hr, ,

39,

11:30 - 24:00,

Restoran Zimska luka nalazi se na osječkoj šetnici uz rijeku Dravu u sklopu Hotela Osijek. Idealno je mjesto za poslovni susret uz ukusni zalogaj, obiteljski nedjeljni ručak ili romantičnu večeru za dvoje. Slavonija je sinonim za dobru hranu i ona je ovdje imperativ. Oduševit će vas netom ispečen kruh i maštovite kreacije jelovnika u kojem je moderno kulinarstvo svoje temelje pronašlo na bogatoj i poznatoj slavonskoj tradici-

222

info@hotelosijek.hr,

,

110

ji. Iskusni kuharski tim već dvanaestu godinu predvodi šef kuhinje Tomica Đukić. U njegovu profesionalnom iskustvu nepisano je pravilo da specijalitet kuće najradije osobno predstavlja gostima. Ponuda restorana je široka, najviše je mesnih jela, ali gosti sjedeći pored Drave vole pojesti i kvalitetnog smuđa sa žara. Osoblju je cilj ponuditi gostu zanimljiv i inovativan gastronomski doživljaj, ali primarno kombinacijama ukusnih, domaćih namirni-


ca iz okolice. U ovom otmjenom restoranu uz pomno osmišljene specijalitete, izvrsnu uslugu te bo-

gat izbor hrvatskih vrhunskih vina, vaš će doživljaj upotpuniti umirujući pogled na rijeku Dravu i baranjske ravnice.

Teleća koljenica ispod peke, džem od crvenog luka i mladi krumpir na maslacu sa začinskim biljem za 4 osobe: 2,5 kg teleće koljenice, 5 g soli, 10 g slatke mljevene paprike, krupno mljeveni papar, 3 režnja češnjaka, 2 dl bijelog vina, 500 g mladog skuhanog krumpira, 5 g maslaca, žličica maslinovog ulja, mješavina svježeg začinskog bilja (korijander, peršinov list, vlasac, majčina dušica) prstohvat po porciji, 2 dl mesnog temeljca, 1 dl suncokretovog ulja, 200 g ljubičastog luka, chilly papričica po želji, 2 dl crnog vina, 0,5 dl aceta balsamica, 40 g smeđeg šećera

Koljenicu zarežemo na par mjesta, začinimo je mješavinom soli, papra i crvene paprike te ostavimo da odstoji sat vremena na hladnom. U pleh za pečenje ulijemo malo vode (da prekrije dno posude) i zdrobljeni češnjak te stavimo koljenicu. Pleh pokrijemo alu-folijom i stavimo u pećnicu zagrijanu na 160 °C na sat vremena. Tijekom pečenja koljenicu nekoliko puta vadimo i prelijevamo umakom od pečenja te ju ostavimo još sat i pol u pećnici na 200 °C. Pred kraj skinemo foliju i ostavimo da se peče još 20 minuta da dobije lijepu boju. U tavici lagano zagrijemo malo maslaca i maslinovog ulja. Dodamo bijelo vino, mesni temeljac i umak od pečenja. Pustimo sve skupa da prokuha te složimo narezanu koljenicu i narezane chilly papričice po želji. Kuhamo sve na laganoj vatri 10-15 minuta dok se umak ne reducira. Gotovu koljenicu poslužimo s mladim krumpirima na maslacu sa začinskim biljem i džemom od ljubičastog luka. Džem od luka: Na malo masnoće popržimo na ploške narezani ljubičasti luk dok ne povene. Dodamo smeđi šećer i pirjamo par minuta. Dodamo crno vino i aceto balsamico. Kuhamo na laganoj vatri dok luk ne omekša, a po potrebi dodamo malo vode. Pustimo kuhati da se sve skupa reducira u džem. 223


11, 12, 13, 14, 15

JOSIĆ Planina 194, 31307 Zmajevac, 031 734410, 031 997365945,

www.josic.hr, 031 215494,

,

U restoranu vinariji Josić zasigurno se može doživjeti stotinama godina stara priča o baranjskim surducima, koja će posjetiteljima ponuditi okuse tradicionalne baranjske kuhinje s naglaskom na vrhunsku kvalitetu svih pripremljenih jela. Surduk je turski naziv za karakteristični usjek u brdu s vinskim podrumima (gatorima) ukopanima u zemlju, u kojima je temperatura u svako doba između, za vino idealnih, 12 i 15 °C. U gastronomskoj ponudi re-

224

restoran.josic@gmail.com, 80,

13 - 23, PON,

135,

70

storana nalaze se specijaliteti od riječne ribe kao što su perkelti, paprikaši, dimljena riba, jela od mesa i mesa divljači pripremljeni na roštilju na drveni ugljen, pod pekom ili na ražnju te neizostavni gulaši i čobanci. Sva se jela pripremaju od biranih sastojaka, pretežito ekološki uzgojene hrane, na tradicionalan način, a sve to pred očima gostiju. U restoranu i kušaonici nude se vina iz vlastite proizvodnje koja su okrunjena brojnim


nagradama za kvalitetu i dizajn. Na etiketama se nalaze rijetke i ugrožene vrste ptica stanarica ovoga područja. Poseban doživljaj pružaju brojna glazbena, umjetnička i gastronomska događanja u prostoru restorana i kušaonice, uređenih u tzv.

eklektičkom stilu koji objedinjuje tradicionalne rustikalne elemente sa suvremenim dizajnerskim rješenjima. Restoran također nudi organizaciju poslovnih ručkova s mogućnošću korištenja zasebnog dijela restorana sa salom za projekcije.

Perklet od patke

patka teška oko 2 kg, 5 cl ulja, 250 g luka, 1 svježa paprika, 2 mrkve, 1 svježa rajčica, 3 režnja češnjaka, začini, 2 žlice slatke crvene mljevene paprike, pola žlice ljute mljevene paprike (po želji), sol, papar

Na ulju i vodi pirjamo kapulu i mrkvu oko 30 minuta, dok povrće ne omekša. Dodamo narezanu patku, svježu papriku i rajčicu. Pirjamo još 15 minuta pa dodamo 2 l vode i ostale začine. Kuhamo oko 90 minuta na umjerenoj vatri, ovisno o tvrdoći mesa patke. Uz patku poslužimo domaće trgance sa sirom i slaninom.

225


98, 00, 01, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15

KORMORAN Podunavlje bb, 31327 Bilje, 031 753099,

031 753099,

www.belje.hr, ,

30,

kormoran@belje.hr,

10-22,

Daleko od gradske buke, a tako blizu svim ljubiteljima izvorne baranjske kuhinje – restoran Kormoran je idealno mjesto za gastronomsku avanturu koja ostaje u pamćenju i poziva na povratak. U ovom carstvu dobre hrane i još boljeg vina, na rubu nedirnute prirode Kopačkog rita, divljač i slatkovodna riba, mesna jela na tradicionalan način, kulen i kobasice, začinjeni ljutom sitno mljevenom crvenom paprikom, imaju onu pravu baranjsku aromu. Okružen cvrkutom ptica, restoran Kor mo-

226

120,

12

ran odiše toplinom i srdačnošću, a svoje goste željne odmora i opuštanja dočekuje s veseljem. Bez obzira želite li dovesti svoje poslovne partnere na ručak, proslaviti rođendan, imendan ili vjenčanje, izvesti dragu ili dragoga na romantičnu večeru, restoran Kormoran je mjesto koje može ispuniti sve vaše želje. Prostrana terasa pruža užitak u jelu na otvorenom, a gosti mogu i promatrati kako vješti kuhari pripremaju specijalitete na otvorenom ognjištu ili u kotliću. Odrasli mogu potom


prošetati velikim parkom i zelenom površinom ili se pridružiti djeci na dječjem igralištu. Iz bogatog jelovnika osoblje Kormorana gostima posebno preporučuje specijalitete kuće:

fiš paprikaš s domaćim tijestom, šaran u rašljama, šaran na baranjski, perkelt od soma, čobanac od divljači i file jelena na baranjski. Sva jela savršeno se sljubljuju sa širokim izborom odličnih vina Belje.

Kopun u merlotu s ječmenom kašom

za 6 osoba: 3 kg mesa kopuna, 500 g crvenog luka, 100 g češnjaka, 300 g mrkve, 100 g celera, 150 g korijena peršina, stručak peršinova lista, sol, papar, lovorov list, 5 dl vina Belje Merlot; za prilog: 300 g ječmene kaše, 1 glavica crvenog luka, 250 g masti od kopunovog sala, 2 režnja češnjaka, pola korijena mrkve, pola korijena peršina, 200 g vrhova mladih kopriva

Narezano i začinjeno meso kopuna ispečemo sa svih strana na kopunovoj masnoći. Lijepo zapečeno meso izvadimo iz posude i premjestimo u širi pleh. Na preostaloj masnoći pirjamo korjenasto povrće, luk, češnjak i ostale sastojke. Kad je povrće 70% termički obrađeno, zalijemo ga vinom i pirjamo još 5 minuta. Dobiveni umak prelijemo preko mesa kopuna i sve pečemo u pećnici oko 45 minuta, dok meso ne postane mekano. Ječmenu kašu za prilog napravimo tako da pirjamo na kopunovoj masnoći glavicu crvenog luka, 2 režnja češnjaka, pola korijena mrkve i pola korijena peršina te vrhove mladih kopriva. Na to dodamo namočenu i ocijeđenu kašu i pirjamo 5 minuta. Zalijemo temeljcem od kopuna i pirjamo oko 20 minuta. Serviramo uz meso od kopuna. 227


10, 11, 12, 13

PRINCIPOVAC Principovac bb, 32236 Ilok,

www.ilocki-podrumi.hr, ,

032 593114,

032 593114,

Nadomak središta povijesnog i vinskog grada Iloka, na pejzažnom brežuljku odakle se pruža zadivljujući pogled na Ilok, Srijem i Bačku, smjestio se još u vremenu Odescalchi (1864. god.) dvorac Principovac. Okružen vinogradima, ujedno je i jedna od najboljih vinogradarskih pozicija u Hrvatskoj. U zgradi dvorca se nalazi luksuzno uređen restoran, kapaciteta 32 mjesta, bogate gastronomske ponude – new age kuhinje.

228

principovac@ilocki-podrumi.hr, ,

50,

30,

30

13-21, 01.12. - 01.03.

Bazirana je na autohtonim namirnicama, pripremanima na sofisticirani način, fusion filozofijom, čime svakome gostu približava okuse Srijema i Slavonije na nov način, sljubljujući vino uz svaki novi slijed jela. Bez obzira jeste li istinski poznavatelj vina ili tek na putu da to postanete, kada okusite kraljevski traminac i vrhunsku graševinu shvatit ćete da je ovdje vinarstvo više od profesije. Ono je ovdje umjetnost i stil života!


Blagi obronci Fruške gore koji se spuštaju prema Dunavu, nepregledni vinogradi te obzor koji „ne zaustavlja pogled“, djeluju na čo-

vjeka spokojno, opuštajuće, a vino, hrana i ambijent bude hedonističke porive te čine da se osjećate nekako „aristokratski“…

Biftek Principovac u lisnatom tijestu s palačinkom od krumpira

400 g junećeg bifteka, 1 lisnato tijesto, sol i papar po želji, 3 jaja, krumpir, 1 couvert pašteta, 100 g  svježeg kravljeg sira, 200 g naribanog tvrdog sira, 2 mrkve, 2 tikvice, čikmaši, peršinov list, maslac, med, senf, 1 dl ulja, 1 žlica brašna, 1 dl demi-glace umaka

Biftek mariniramo nekoliko dana u senfu i ulju. Naglo ga popržimo na masnoći, začinimo i pustimo da se ohladi. Omotamo ga lisnatim tijestom koje prethodno narežemo na trakice (omotamo samo okolo), a na vrh stavimo smjesu od paštete, svježeg sira i jaja. Sve zajedno zapečemo u pećnici dok tijesto ne porumeni. Palačinke od krumpira: Krumpir naribamo na krupno i dodamo jaja, brašno, naribani sir te sol i papar. Sve zajedno dobro pomiješamo velikom žlicom te stavimo na zagrijano ulje speći i zapeći s obje strane. Prilog napravimo od tikvica i mrkve koje ogulimo i blanširamo, a prije posluživanja glaziramo na maslacu. Čimkaše je potrebno prethodno skuhati u kipućoj vodi. Posluživanje: Kao podlogu koristimo palačinku od krumpira, na nju stavimo biftek umotan u tijesto, a okolo blanširano povrće i čikmaše. Sve zajedno prelijemo demi-glace umakom. 229


Vječna lista “Restaurant Croatica” Tijekom 22 godina, u naša izdanja je uvršteno ukupno 452 restorana. U tabeli Vječne liste Restauranta Croatica je abecednim redom navedeno 156 restorana koji su osvojili titulu 5 ili više puta. Tisak naslova restorana je gradiran od svjetlijeg prema tamnijem ovisno o učestalosti pojavljivanja restorana među vodećima. Laureati XXII. titula su obojeni u crveno. U proteklih 22 godine mnogi su novi restorani otvoreni, mnogi promijenili vlasnike i mnogi zatvorili svoja vrata za goste. Ipak, ima i onih koji su svih tih godina uvršteni među 100 vodećih hrvatskih restorana. To su: BEVANDA iz Opatije, MILAN iz Pule, NADA iz Vrbnika, NAUTIKA iz Dubrovnika, OKRUGLJAK iz Zagreba, RIVICA iz Njivica, STARI PUNTIJAR iz Zagreba, VILLA NERETVA iz Metkovića i ZLATNA RIBICA iz Brodarice. 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 V 4 FERALA, Starigrad Paklenica A.G. MATOŠ KLUB, Zagreb ADRIATIC GRAŠO, Split

V V V V V V 9

V V V V V V V

5

V

V V V V

AEROSTEAK, Soboli

6

V V V V

V 5

ALLEGRO, Zagreb

V V V V V V V V V V V

11

AMFORA, Volosko

V V V V V V V V V V V V V V V V V

17

AQUACITY, Varaždin

V V V V V

ARLEN, Poreč

7

V V V V V V V V V

BABYLON, Novaki Samoborski

V V V V V V V V V V V V

BALTAZAR, Zagreb

6

V

AS, Zagreb

BADI, Lovrečica

V V

V

V V

7

V V V

12 V V V V V V V 10

V

V V V V V V V

BARBAT, Barbat na Rabu

8

V V V V V V V V V 9

BEVANDA, Opatija

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22

BIJELO PLAVI, Osijek

V V V

BISER, Pag

BOBAN, Split BOBAN, Zagreb

V V V V V V V V V V V

14 5

V V V V V

BITORAJ, Fužine

230

V

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 19 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V

18

V V V V V V V V V V 18


95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 V BODULKA, Šišan

V V V V V V V V V V V V V V V

BONUS, Osijek

V

V V V V V 20 8

V V V V V V V

BOROVNIK, Tisno

V V V V V

BOTA ŠARE, Mali Ston

V

BOŠKINAC, Novalja

V V V V V V V V V V 10

COCKTAIL, Sisak

V V V V V V V V V V V V V V V V V 17

CONCA D`ORO, Rijeka

V V

CROATIA TURIST, Đakovo

V V V

DALMACIJA, Vinkovci

V V

V V V V V V V V

V V V

V V V V V V

DOPOLAVORO, Ičići

V V

8

V

V

V V V V V V

DP, Donji Zvečaj

14

V V V V V V V V V V V V V V V 15 V 8

V V V V V V V V V

V V V V V

V V 12

V V V

7

V V V V V V V

DUJE, Split

9

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 20

V

17

V V V V V V V V V V V V V V V V V

DVORAC BEŽANEC, Valentinovo

V V V V V V V V V V V V V V

DVORCI SLAVONIJE, Našice

V V V V V V V V V V V V V V

FANTASIA, Pula

6

V

V V V V V V V V

DUE FRATELLI, Labin

DVI MURVE, Poreč

V V V V V V V V 9

V

DRAGA DI LOVRANA, Lovranska Draga

DVA GOLUBA, Zagreb

13 7

V V V

V

V

DOMINO, Dramalj

DUBRAVKIN PUT, Zagreb

V 5

V

V V V V V V V V V V V V V 13

CLUB WALDINGER, Osijek

DOMINO, Dubrovnik

V V

5

V

V

14 V V V

10

V V V V V V V V

FERAL, Rijeka

V V V V V V V V V

FINE DINING RESTAURANT KAMOV, Rijeka

V V V V V V V V V V V V V

17

9 15

V V

FOŠA, Zadar

V V V V V V V V V 9

FRANKOPAN, Ogulin

V V V V V V V V V 9

GALIJA, Cavtat GARIFUL, Hvar GIANNINO, Rovinj

V V V V V 5 V V

V

GRADINA, Josipdol

JADRAN, Zagreb

V V V V V V

V V V

GRADSKA VIJEĆNICA, Šibenik GVEROVIĆ ORSAN, Zaton

V V 6

V V V V

V V V V

V V

V V V

V V V V V V

V V V

V V V 15

V V V V V V V V V V 14 V

V

V

5

V

7

V V

8

231


95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 V JEŽ, Makarska

V V V V V V V V V

V

JOHNSON, Mošćenička Draga

V V V V V V V 7

JOSIĆ, Zmajevac

V V V V V V 6

KADENA, Split

V

KANAJT, Punat

V V V V

KAPETANOVA KUĆA, Mali Ston

V V V

V V V V

KAŠTIL SLANICA, Omiš

V

KLAS, Koprivnica

V V V

V V V V V

KLUB MAKSIMIR, Zagreb

V

KOD MIJE, Lokva

V V V V V

6

V V

V V

V V V V V V V V 14

V

V V

9

V

6 V V V V V V V V

V

V V V

V V V V V V V V V V

KORMORAN, Bilje

V

KRALUŠ, Koprivnica

10

V V V

V V V V V

KOMIŽA, Komiža KONAVOSKI DVORI, Gruda

V V V 5

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 20

V

KATARINA, Čakovec

V V

V V V V V V V

V

V V 16 5

V

11

V

V V

V V V

V V V V V 13

V V V V V V V V 16

V

KUKURIKU, Kastav

V V V V V V V V V V V V V V V V V V 18

KVARNER, Lovran

V V V V

V

LE MANDRAĆ, Volosko V V V V V V V

LIČKA KUĆA, Rastovača

V V

V V

7 V V

5

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 20

MALA HIŽA, Mačkovec

V V V V V V V V V V V V V V V V 16

MAMICA, Pušćine

V V V V V V V V 8 10

V V V V V V V V V V

MEĐIMURSKI DVORI, Lopatinec

V

V V V V V V V V V 10

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22

MIRNI KUTAK, Otočac

V

MON AMI, Velika Gorica MOSLAVINA, Crikvenica

8

V V V V V V V

LOVAČKI ROG, Karlovac

MILAN, Pula

9

V V V V V V V V V

LEUT, Zagreb

MARINA, Punat

6

V

LOVAČKI DOM MULJAVA, Vojnić

V V V V

V V V V V V V

V V V V V

V V V

8

V V 14

V V V V V V V V V V V V V

13

V

5

MUNICIPIUM, Rijeka

232

10

V V V V

NACIONALNI RESTORAN, Bizovac

V

NADA, Vrbnik

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22

NAJADE, Lovran

V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V

8

18


Suhomesnati proizvodi od konjskog mesa svježe konjsko i ždrebeće meso


95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 V NAUTIKA, Dubrovnik

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22

NIKO, Zadar NK TRNJE, Zagreb

V

V V V V V V V V V V 12 5

V V V V V

NOSTROMO, Rabac OKRUGLJAK, Zagreb

V

V

V V

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22

PALATIN, Varaždin

12

V V V V V V V V V V V V

PEPENERO, Novigrad V

PLAVI PODRUM, Volosko

V

7

V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 20 5

V V V V V

PODRAVSKA KLET, Starigrad

V V V V V V V V 20

V V V V V V V V V V V V

PORTO ROSSO, Skrivena Luka

V V V V 5

V V V V V

PRI STAROJ VURI, Samobor

5

V

V V V V V V V V V

11

V V

PRINCIPOVAC, Ilok

V 5

V V V V

RAGUSA 2, Dubrovnik

V V V

V

5

V

RIBNJAK, Breznica Našička

V V V V V V V

RIVICA, Njivice

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22

RONJGI, Viškovo

7

V V V V V V V V V V V V V V 14

ROYAL, Varaždin

5

V V V V V

SAN ROCCO, Brtonigla

V V V V V V V V V V V 11

SANTA LUCIA, Cres

V V V V V V V 7

SCALETTA, Pula

V V V V

SCHŐN BLICK, Vetovo

V

5

V

5

V V V V

SLAVONSKA KUĆA, Osijek

V V V V V V

SRAKOVČIĆ, Karlovac

V V V V V V V V V V V V V V V V V V 18

STARI FIJAKER 900, Zagreb STARI PUNTIJAR, Zagreb

V

V

V V V V

7

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22 V V V V V V

TAKENOKO, Zagreb

V V

TERASA, Daruvar

V

TOPLE, Tribunj

V

TRATTORIA RUSTICA, Čakovec

6

V

SV. NIKOLA, Poreč

234

5

V V V V V

PLAVI PODRUM, Osijek

PREŠA, Tkalci

V V V V 5

V

PAVILJON, Zagreb

PLITVIČKA KUĆA ZAGREB, Zagreb

5

V

V V V V V V V V V

V V V V

V V V 9

V V V

11 V V 7 5

V V V

V

V

V 5


Kad želite probudi� sva svoja osje�la AG Catering prvi je izbor Već punih 15 godina u sklopu Adria grupe d.o.o. i kao zasebna jedinica posluje tvrtka AG Catering specijalizirana za vrhunske kulinarske doživljaje u poslovnim, ali i brojim drugim prigodama. Pod sloganom “AG Catering - više od hrane” klijent zaista dobiva više od hrane jer u pripremi hrane izuzetno vode računa o kvalite� namirnice, gdje je naglasak na sezonskim namirnicama pa samim �me i sezonskim menijima, a menije pripremaju baš onako kako klijent to očekuje. Za�m tu istu namirnicu, pretvorenu u umjetničko djelo, serviraju na vrhunskom inventaru i ono što je najvažnije s velikim oduševljenjem i osmjehom na licu kompletnog osoblja. Svoju uslugu AG Catering je u mogućnos� pripremi� u svakom kutku Lijepe naše za dvadesetak uzvanika, elegantnu večeru za sto�njak osoba ili tematski cocktail party za �suću uzvanika. Sreću ne možete naručiti, ali možete AG Catering. www.catering.hr catering@catering.hr +385 1 657 86 90


95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 V TROŠT, Vrsar

V V V V V V V V V V V

TURIST, Varaždin

V

UZORITA, Šibenik

V V V V V V V

5

V V V V V V V V V V V V V V V

15

VARAŽDIN, Varaždin

V V V

VARAŽDINBREG, Varaždin Breg

V

VICTORIA, Dubrovnik

V V V V V V V V

V 5 13 8 5

V V V V V

VILLA ANNETTE, Rabac

V V V V V V V V V V V V V V V

6

V

V V 13

V

VILLA MAGDALENA, Krapinske Toplice

V V V V V V V 7

VILLA MIRA, Kastav

10

V V V V V V V V V V

VILLA NERETVA, Metković

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22

VILLA ZELENJAK-VENTEK, Risvica

V

VINODOL, Zagreb

V V V V V V V V V V

V

VODNJANKA, Vodnjan

V

V V V V V V V V 14

V V V V

V V V V V V V V V V V 21

V V V V V V V V V V V V V V V V 17

VUGLEC BREG, Krapina ZABOKY, Zabok

V

V V V V V V V

V

9

V V V V V V

V

V

V 8 5

V V V V V

ZIGANTE, Livade ZINFANDEL S, Zagreb

6

V V V V V

ZELEN DVOR, Zagreb-Susedgrad ZELENGAJ, Opatija

V V V V V 6

V

ZDJELAREVIĆ, Brodski Stupnik

V V V V V V V V V V V V V 13 V V V V V V V

V V V V V 13

V

ZLATNA GUSKA, Varaždin

V V V V V V

6

ZLATNA RIBICA, Poreč

V V V V V V

6

ZLATNA RIBICA, Šibenik-Brodarica

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 22

ZLATNE GORICE, Gornji Kneginec

V V V V V V V

ZLATNE ŠKOLJKE, Skradin ZLATNI ZALAZ, Supetarska Draga

ŠTAGELJ, Starigrad ŠUMICA, Split ŽGANJER, Karlovac ŽGANJER, Ozalj

V

8

V V V V V V V V V V V V V 13 V

ČAPORICE, Trilj

236

V

V V V V V V V V V V V V

VILA KOSTRENA, Kostrena

VILLA ARISTON, Opatija

V 12

V V

V

V V V V

VALSABBION, Pula

V

11

V V

9

V V V V V V V V V V

V

V V V V

V

9

V V V V

5

V V V V V V V V

8

V V V V V V V

7

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 20


Specijalizirana tvrtka za profesionalnu rasvjetu, ozon i UVC tehnologiju

www.aurasteril.com

Učinkovito smanjenje mirisa i masnoća u kuhinjskim napama i odsisnim sustavima s profesionalnom Heraeus UV-tehnologijom

Prednost naše suvremene tehnologije: SIGURNOST: Proces nudi najveću moguću vatro-zaštitu u napama i nečistim kanalima EKSTREMNA UČINKOVITOST: čak i okolnostima gdje je temperatura veća od 80°C DUGI RADNI VIJEK: do 10.000 sati od servisa do servisa UŠTEDA PROSTORA: 1 lampa umjesto uobičajenih kazeta s 4-6 niskotlačnih UV lampi TROŠKOVI ČIŠĆENJA: vrlo rijetki ili ih uopće nema (lampa se jednostavno može obrisati pomoću denaturiranog alkohola i tkanine) PREPORUČENA PODRUČJA PRIMJENE: u kantinama i restoranima, otvorenim kuhinjama/ show-cooking, stanicama za roštilj, restoranima brze prehrane, mobilnim kuharskim događanjima, kod prerade ribe i mesa, pekarnica, pržionica kave...


Zahvaljujemo na pomoći u organizaciji dodjele plaketa i prezentaciji knjige na Trsatu institucijama

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

TURISTIČKA RIJEKE TURISTIČKAZAJEDNICA ZAJEDNICA GRADA GRADA RIJEKE

Raznolikost je lijepa


Popis sponzora Adria grupa

usluge cateringa

Arman

proizvodnja vina

71

Aurasteril

ozon i UVC tehnologija za kuhinje

237

Brzica

proizvodnja vina

171

Bumbar

oprema i pribor za vinare i ugostitelje

233

proizvodnja suhomesnatih proizvoda

55

proizvodnja vina

20

uretić Cattunar amijanić

235

proizvodnja vina

38

Darna

proizvodnja likera

20

Degrassi

proizvodnja vina

55

D-faktor

roizvodnja voćinih rakija

Dukat Brzo & Fino

roizvodnja mlije nih roizvoda

76 zadnje korice

Dukat Galbani

proizvodnja i uvoz sira

195

Florijanović

proizvodnja vina

182

Gligora

proizvodnja sira

88

Karlić tartu

proizvodi od tartufa

49

Kocijan

proizvodnja vina

143

Kotanyi

za ini

187

Matić

proizvodnja vina

21

Milena

proizvodnja bakalara

19

Nimcro

proizvodnja likera

103

PG alter e ović

proizvodnja vina

10

PG ina eklić

proizvodnja vina

41

proizvodnja vina

61

Pavlomir PG

u anija

39

PZ Gospoja

proizvodnja vina

PZ Kuna

proizvodnja vina

99

PZ Matuško

proizvodnja vina

103

P

proizvodnja vina

prednja korica

proizvodnja vina

19

irotić

proizvodnja vina

38

ladić

proizvodnja vina

99

Stina

proizvodnja vina

115

Šoštar

proizvodnja vina

156

Torkul

proizvodnja maslinovog ulja

197

Tri ze

prerada konjskog mesa

233

TZ Lastovo

turisti ka zajednica

134

TZ Rijeka

turisti ka zajednica

60

TZ Splitsko- dalmatinske

turisti ka zajednica

107

TZ Zelina

turisti ka zajednica

182

Udruga Graševina Croatica

udruga vinara

216

Visintin&Barolo

proizvodnja vina i vinoteka

49

Zlatan otok

proizvodnja vina

107

vir e

Rossi

77

239


KNJIŽNICA GASTRONAUT Nakladnik Abisal d.o.o. Rijeka Za nakladnika, voditeljica projekta i urednica izdanja Karin Mimica Urednik projekta i izdanja Vlatko Ignatoski Savjetnik projekta i izdanja Nikola Serdar Pomoćnica voditelja projekta i urednika izdanja Marina Selak Suradnici projekta i izdanja Šime Ćoza Matea Ignatoski Nikica Karamarko Siniša Križanac Bože Mimica Engleski prijevod Prijevodi Jardas Tisak AKD, Zagreb © Sva prava pridržana: Abisal, lipanj, 2017.


20 16

resta

10 0 i anj 2017.

78

7 07 12 1

ijena

0 n

S e je zajedni e ani a i ani j njizi jne e e ij i aj zna .

100 VODEĆIH HRVATSKIH RESTORANA I NJIHOVI RECEPTI 2017/18

na .

A TIC

. a

ant CROA ur

100 VODEĆIH HRVATSKIH RESTORANA I NJIHOVI RECEPTI

22. izdanje 2017/18

Profile for Abisal

100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti - 2017/18  

Knjiga je odabir vodećih restorana Hrvatske na osnovu ankete provedene među gostima restorana i glasanja restoratera.

100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti - 2017/18  

Knjiga je odabir vodećih restorana Hrvatske na osnovu ankete provedene među gostima restorana i glasanja restoratera.

Profile for abisal
Advertisement