__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

 92'(¢,+

+59$76.,+5(6725$1$

,1-,+29,5(&(37,

 L]GDQMH 


20 19

resta

A TIC

ant CROA ur

10 0

ă

L]ERULLL]GDQMHYRGHĄLK KUYDWVNLKUHVWRUDQD

gastronaut@gastronaut.hr www.gastronaut.hr /gastronaut.hr Ured Opatija: pri UHR Maršala Tita 88/2 tel +385 (0)51 718 919 fax +385 (0)51 718 920

.OXE*DVWURQDXW okrugli stolovi, edukacije, susreti, degustacije

ga gastro gas as ast stro tronau tronau naut t

konzalting i organiziranje gastronomskih dogaćanja i putovanja

w w w.

astron naut.hr

više od 5.300 restorana, više od 1.800 recepata, gastronomske vijesti i teme

䣔䣗䧞䣃 䣌䣇䣎䣃

ZZZIRRGURVHFRP)RRG5RVH geografski prikaz porijekla namirnica

-DQND3ROLĄD.DPRYDD 51000 Rijeka


K1-,ä1,&$G$67521$87 92'(û,++59$76.,+5(6725$1$,1-,+29,5(&(37,


Abisal d.o.o. Rijeka gastronaut@gastronaut.hr www.gastronaut.hr www.facebook.com/gastronaut.hr pri UHR-u M. Tita 88/II, OPATIJA Janka Polić Kamova 37 A, RIJEKA tel: 051/718 919 tel: 051/291 592 fax: 051/718 920 projekti: 100 vodećih hrvatskih restorana - u partnerstvu s Udrugom hrvatskih restoratera Klub Gastronaut www.gastronaut.hr Gastronaut Tours abisal - zajednica živih bića u morskoj dubini (Klaić, 1968) CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001032873.| ISBN 978-953-7507-16-9 2


 92'(¢,+

+59$76.,+5(6725$1$

,1-,+29,5(&(37,

 L]GDQMH 


KAZALO KAZALO ZNAKOVLJA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~8 UVOD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~9

4

ISTRA I KVARNER

11

BADI, /RYUHĆLFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .R]LFHLEXĆD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PERGOLA, =DPEUDWLMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0RUVNLFYLMHW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MULINO, %XMH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -DNRERYHNDSLFHÅ0XOLQR´ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ TROŠT, VRSAR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SAN ROCCO, %UWRQLJOD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0DULQLUDQLLÀOHWåYRMHVPDMRQH]RPRGYODVFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SPINNAKER, 3RUHĆ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .DPHQLFHVNUHPRPRGMDEXNHOLVWNDPHQLFHPRUVNHDOJHYDNXPLUDQLNUDVWDYDF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SV. NIKOLA, 3RUHĆ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &RQÀWRGKRERWQLFHQDULçRWXVULNXORPLPODGLPOXNRP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DREAM, 5RYLQM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ GIANNINO, 5RYLQM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )LOHWRUDGHVSRYUĄHP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VODNJANKA, 9RGQMDQ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7RUWDRGWHUDQDLĆRNRODGH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BODULKA, äLåDQ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3HĆHQHåOMXNHXSDQFHWL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .RNRWQDEUXGHWXLPLULåOMDYRMSDOHQWL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ZIGANTE, /LYDGH~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .UXPSLUWDUWXI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MARKUS, /DELQ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5LçRWRRGYUJDQMDLJRUJRQ]ROHVKUVNDYRPSDQFHWRP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DRAGA DI LOVRANA, /RYUDQVND'UDJD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7LUDPLVXNUHPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .UHPDRGORYUDQVNLKWUHåQMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ %UHWRQELVNYLW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ROKO, 2SDWLMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .YDUQHUVNHNR]LFHXXPDNXRGFKHUU\UDMĆLFDLLVWDUVNHPDOYD]LMHVSUçHQRPUXNRORP ~ ~ ~ ~ ~ ~ BEVANDA, 2SDWLMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VILLA ARISTON, 2SDWLMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )RLHJUDVVNDUDPHOL]LUDQRP:LOOLDPVNUXåNRPXSURåHNXLWLPLMDQXELJQHWLMHVWRPLJHORPRG QDUDQĆH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PLAVI PODRUM, 9RORVNR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 67$1&,-$.29$ą,ă,5XNDYDF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -DQMHĄLUDJXVYRQJRODPDLDURPDWL]LUDQRPSDOHQWRP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ JIST, 9LåNRYR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MOLO LONGO, 5LMHND ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3RKDQDJUGRELQDQDSRGOR]LRGSLNDQWQRJULçRWDVNR]LFDPDLNHOMVDçDUD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DOMINO, 'UDPDOM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0DULQLUDQDWXQDXVPHćHPåHĄHUXLVROLVSUHOMHYRPRGPHGDJRUNHQDUDQĆHPDVOLQRYRJXOMDL PHGLWHUDQVNLKWUDYD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ RIVICA, 1MLYLFH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MARINA, Krk ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3HĆHQDNUĆNDMDQMHWLQD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7DJOLDWDRGELIWHNDVSHVWRPRGåSDURJDLEUXVNHWRP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ =DSHĆHQLRYĆMLVLU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 24 26 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 36 40 41 41 41 42 43 44 46 47 48 50 51 52 56 57 58 59 60 62 63 63 63


MARINA, 3XQDW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 64 -DQMHĄDNUXQD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 65 ARTATORE, 0DOL/RåLQM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 68 6DODWDRGUDNRYLFH JUDQFLJXOH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 69 $QWLĆNDVDYLMDĆDRGMDEXNDEDGHPDLPHGD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 69 ZA KANTUNI, 0DOL/RåLQM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 70 3LOHĄLPHGDOMRQLVSDQFHWRPLXPDNVNRURPDĆHP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 71 9(/,æ$/0$/,/2ä,1- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 72 &DUSDFFLRRGERåNDULQDVDVNXWRPLRYĆMLPVLURPL]NRPLQHPDVOLQD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 73 &UHVNLIXçLXXPDNXRGRYĆMHJVLUDVXGLĄHP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 73 BARBAT, %DUEDWQD5DEX~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 74 -DGUDQVNDIDQWD]LMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 75 DALMACIJA

77

BOŠKINAC, 1RYDOMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 78 %RåNDULQ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 79 2 RIBARA, =DGDU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 80 5LEOMDIULWXUDVKUVNDYLPSRYUĄHP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 81 BRUSCHETTA, =DGDU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 82 *UGRELQDVPDKXQDPDLFKHUU\UDMĆLFDPD´%UXVFKHWWDµ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 82 FOŠA, =DGDU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 84 0DULQLUDQLåNDPSL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 85 NIKO, =DGDU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 86 3DQFHWDRGWXQHQDWDWDUVNLVDåSDURJDPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 86 KAŠTEL, ZADAR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 88 ´.XDOMVNDµKRERWQLFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 89 BOBA, 0XUWHU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 90 BOROVNIK, 7LVQR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 92 -XQHĄLELIWHNQDSRVWHOMLFLRGVH]RQVNRJSRYUĄD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 93 MARINA KORNATI, %LRJUDGQDPRUX ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 94 0DQHåWUXQRGKRERWQLFH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 95 KRKA BELVEDERE, 6NUDGLQ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 96 %LIWHNXXPDNXRGYUJDQMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 97 VINKO, .RQMHYUDWH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 98 -DQMHĄHWULSLFH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 99 PELEGRINI, äLEHQLN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 ZLATNA RIBICA, äLEHQLN%URGDULFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 102 7XQDWDUWDU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 103 KADENA, 6SOLW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 104 ZORA BILA, 6SOLW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 106 =HOHQLERXLOODEDLVVH~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 107 ZRNO SOLI, 6SOLW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 108 %UXMHWVSDOHQWRP´XPHNRµ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 109 KAŠTIL SLANICA, 2PLå ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 110 'DOPDWLQVNDSUçROLFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111 KNEZ, 2PLå ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 112 -DGUDQVNDKRERWQLFDXNRåDULFDPDRGNUXPSLUD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 113 GARIFUL, +YDU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 114 3LMDQLMDVWRJ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 115 .23$ą,1$'RQML+XPDF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 116 .RSDĆLQDVWHDN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 117 VILLA NERETVA, 0HWNRYLĄ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 118 5LEOMDVLPIRQLMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 119 5


6

.$3(7$129$.8ă$0DOL6WRQ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0RUVNDUDSVRGLMDXåNDUWRFX ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ %LVHUPDORVWRQVNRJ]DOMHYD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ äDOLFDVEURåWXODQLPPMHQGXODPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PORTO ROSSO, 6NULYHQD/XND ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )LOHULEHXXPDNXRGNRQMDND ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ STARI KAPETAN, 2UHELĄ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7XQDåHIDNXKLQMH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ KLARISA, 'XEURYQLN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5RPEXåNDUWRFX ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7UDGLFLRQDOQDWRUWDRGPMHQGXODLOMXWHQDUDQĆH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ NAUTIKA, 'XEURYQLN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )LOHRGWXQH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PANTARUL, 'XEURYQLN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4XLFKHVNR]MLPVLURPLVXåHQLPUDMĆLFDPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ GALIJA, &DYWDW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )XçLVPRUVNLPMHçHYLPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

120 121 121 121 122 123 124 125 126 127 127 128 128 130 131 132 133

GORSKI KOTAR, LIKA, KARLOVAC I OKOLICA, MOSLAVINA I BANOVINA

135

EVA, Lokve ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6RWHRGGLYOMDĆL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BITORAJ, )XçLQH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0HGDOMRQLRGNRåXWHXYULMHVNXVSLUHRPRGEXĆH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FRANKOPAN, 2JXOLQ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6DUPLFHVDåDUHQLPSLUHRP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ GRADINA, -RVLSGRO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3DåWHWDRGGLYOMDĆL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MIRJANA & RASTOKE, 'RQML1LNåLĄ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5RODQRWHOHĄHSHĆHQMHLVSRGSHNHXXPDNXRGGRPDĄLKåOMLYDVSHNDUVNLPNUXPSLURP ~ ~ ~ ~ ~ DJED, +UYDWVND.RVWDMQLFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'MHGRYGçHS~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ /29$ą.,'2008/-$9$9RMQLĄ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2GUH]DNMHOHQDXXPDNXRGYLQD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DP, 'RQML=YHĆDM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )LOHSDVWUYHVXPDNRPRGWUDPLQFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ /29$ą.,52*.DUORYDF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0LULVQLWHOHĄLNRWOHWLVPODGLPNUXPSLURP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ æ*$1-(52]DOM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ COCKTAIL, 6LVDN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDWLSDUHQLMXQHĄLPLåLĄVSMHQLFRPRGNUXPSLUD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

136 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 156 157

ZAGREB I OKOLICA

159

KARLO, 3OHåLYLFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .UHPMXKDRGPHGYMHćHJOXND ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2NUXJOLFHRGVUQGDĄD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MON AMI, 9HOLND*RULFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &DUSDFFLRRGWXQHVWDUWXÀPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'LPOMHQHGDJQMHVEDGHPLPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &UQLULçRWRRGVLSH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ZELEN DVOR, =DJUHE6XVHGJUDG ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ äXÀJDQHOLJQMH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BOBAN, =DJUHE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (QWUHFRWHRGOHçDOHJRYHGLQHVDçDUDVDURPDWL]LUDQLPNUXPSLURP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'RPDĄDWMHVWHQLQDELJROLVPODGLPåSLQDWRPLSHFRULQRP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DUBRAVKIN PUT, =DJUHE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &UQLULçRWR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

160 161 161 162 163 163 163 164 165 166 167 167 168 168


TEKKA, =DJUHE~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MUZEJ, =DJUHE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7DUWDURGWXQH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ NOEL, =DJUHE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ POTKOVA, =DJUHE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )LOHYHSULĄDXNXSLQRYRPYLQXLWDPQRMĆRNRODGLVNURNHWLPDRGEXĆHVLUDLVODQLQH ~ ~ ~ ~ ~ ~ SOFRA GREEN GOLD, =DJUHE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ STARI PUNTIJAR, =DJUHE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -XQHWLQDVXPXĄHQRPSMHQRP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -HOHQXĆUQRMMXKL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VINODOL, =DJUHE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6DODWDRGKHOMGHLSURVDVNR]MLPVLURP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ZINFANDEL’S, =DJUHE· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

170 172 172 174 176 177 178 180 181 181 182 182 184

=$*25-(0(Ä‘,085-(32'5$9,1$9,//$=(/(1-$.9(17(.5LVYLFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'RPDĄDSDWNDQDSRVWHOMLFLRGULNXOH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VILLA MAGDALENA, .UDSLQVNH7RSOLFH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3HĆHQDVYLQMHWLQD´3RUFRVFRFWRVµ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ACADEMIA, 0DULMD%LVWULFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ /RVRVVPXåNDWQRPEXQGHYRPLJOMLYDPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MAMICA,3XåĄLQH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7MHVWHQLQDVSHVWRPRGPDVODĆNDLOMHåQMDND ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0(đ,0856.,'925,/RSDWLQHF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6YLQMVNLOXQJLĄXRYLWNXRGSLVWDFLMDVEDWDWRPQDNUHPLRGJUDåND ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0$/$+,æ$0DĆNRYHF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0HćLPXUVNLQDUH]DN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BAROK, ąDNRYHF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6PXćXSDQDGL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ TERBOTZ, äWULJRYD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BEDEM, 9DUDçGLQ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PALATIN, 9DUDçGLQ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3DĆMDSUVDXXPDNXRGQDUDQĆHVSLUHRPRGEDWDWD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PODRAVSKA KLET, 6WDULJUDG ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .RWOHWVWUVMD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 204 206 207 208 209

SLAVONIJA I BARANJA

211

TERASA, 'DUXYDU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6YLĆNRYDLRNUXJOLFHRGNUXKD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VIŠNJICA, 9LåQMLFD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6DYLMDĆDVUDEDUEDURPLVXKLPYRĄHP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 67831,ą.,'925,%URGVNL6WXSQLN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3LOHWLQDQDVWXSQLĆNLVGRPDĄLPQMRNLPD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ZLATNI LUG, 'RQML(PRYFL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9LQRJUDGDUVNLĄHYDS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AKADEMIJA GRAŠEVINE, 9HQMH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .QHGOHVDVLURP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ GALIJA, OSIJEK ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6PXć2UO\ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .5ą0$.2'58æ(2VLMHN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ %$5$1-6.$.8ă$.DUDQDF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9-(ą1$/,67$´5(67$85$17&52$7,&$µ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 323,62*/$ä,9$ą$~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

212 213 214 215 216 216 218 219 220 220 222 223 224 226 228 239 7


K a z a l o z n a ko v l j a nositelj titule “100 vodećih hrvatskih restorana” za godinu adresa restorana telefonski broj restorana telefax broj restorana internetska stranica restorana adresa elektronske pošte restorana klimatizirane prostorije u restoranu omogućen pristup bežičnom internetu u objektu broj mjesta za parkiranje osobnih vozila broj mjesta za privez plovila radno vrijeme restorana zimsko radno vrijeme restorana ljetno radno vrijeme restorana 02.02.-10.03. neradni period u godini broj sjedećih mjesta u restoranu broj sjedećih mjesta na terasi restorana card

R

kartice za bezgotovinsko plaćanje

QR kôd, pogodan za brzo učitavanje internetske stranice prilagođene pametnim telefonima

8


20 19

resta

A TIC

ant CROA ur

10 0

ă

'UDJLþLWDWHOML 3UHGYDPDMHL]GDQMHYRGHüLKKUYDWVNLKUHVWRUDQDLQMLKRYLKVSHFLMDOLWHWD,]ERULPDVPR REXKYDWLOLSUHNRUHVWRUDQDX+UYDWVNRM*ODVDQMHVHRGYLMDORSUHNRQDMYHüHJSRUWDOD]DSURPRFLMXJDVWURQRPLMHX+UYDWVNRMZZZJDVWURQDXWKUQDNRMHPMHLSUHNRXJRVWLWHOMVNLKREMHNDWD SUHKUDQHSUHNRUHFHSDWDJDVWURQRPVNHYLMHVWLLWHPHLQDNRPHSRGDWNHRWRPHJGMHLãWRNRQ]XPLUDWLWUDåLSUHNRNRULVQLNDJRGLãQMH=DUHVWRUDQHVXJODVDOLJRVWLLXJRVWLWHOMLDNRQþDQXMHOLVWXXWYUGLRýDVQLRGERUSURMHNWDSD]HüLGDUHVWRUDQLNRMHSUHSRUXþDPRLPDMXJODVRYHLJRVWLMXLXJRVWLWHOMD]DGRYROMDYDMXUD]OLþLWHSRWUHEHVXYUHPHQRJJRVWD NDUWLþQRSODüDQMH:L)L« LPDMXXJODYQRPFMHORJRGLãQMHSRVORYDQMHLYULMHGQLVXSUHSRUXNHXRYRMNQML]LYRGLþX1MLKRYDYUDWDL ]LGRYHNUDVL]QDN5HVWDXUDQW&URDWLFDD45NRGVQDOMHSQLFHRWYDUDRQOLQHL]GDQMHNQMLJH 8JRVWLWHOMLNRMLVXSUH]HQWLUDQLXRYRMNQML]LVXXMHGQRLRNXSOMHQLX.OXEX*DVWURQDXWNRMLMHRGUåDRSURãOHJRGLQHVYRMHVNXSRYHQD3DJXX5LMHFLL=DJUHEXWH*DVWURQDXWHGXNDFLMHLPDQLIHVWDFLMHQD.UNXLX/LFL*DVWURQDXWLVXXSURWHNOLKJRGLQXGDQDELOLVXRUJDQL]DWRULLPHGLMVNLSRNURYLWHOMLDNVWUXþQLKJDVWURQRPVNLKLYLQVNLKGRJDÿDQMD 3URMHNWYRGHüLKKUYDWVNLKUHVWRUDQDSRQRVLVHVXUDGQMRPV 8GUXJRPUHVWRUDWHUD+UYDWVNH 8GUXJRPãHIRYDNXKLQMDPHGLWHUDQVNLKLHXURSVNLKUHJLMDWHXGUXJDPDWXULVWLþNLKQRYLQDUD 1DGDPRVHGDüHNQMLJDGRSULQLMHWLPQRJLPRNXVLPDYULMHGQLPSDPüHQMDLXJRGQLPWUHQXFLPDX QDãLPYRGHüLPUHVWRUDQLPD YRGLWHOMLFDSURMHNWD³YRGHüLKKUYDWVNLKUHVWRUDQD´ SURI.DULQ0LPLFD

9


Romanti c Medi t erranean ROVINJ ROVIGNO

ISTRIA|CROATIA Rovinj is a romantic destination for all those who seek a sentimental atmosphere of a time that has gone forever. Developed on the fishing tradition under the vigilant eye of its patron St. Euphemia, the town’s beauty was especially valued by artists who painted the most beautiful motifs and exhibited their artwork on the “Grisia” - Artists’ Street. Many possibilities are available to visitors: beautiful nature walks, recreational sports, discovering hidden beauties, cultural heritages, archeological sites, tasting specialties from Rovinj, and, above all, a comfortable vacation in numerous highly-rated hotels and tourist resorts. Romantic and mysterious, but full of possibilities for an unforgettable vacation, Rovinj has become and remains a town that you will want to visit again. 24.06. - 01.07. 10.08. 11.08. 30.08. - 31.08. 05.10. - 12.10. 12.10. - 13.10.

Croatian Summer Salsa Festival St. Lawrence Night Grisia Rovinj`s Night On the paths of Rovinj delicacies Weekend Bike and Gourmet Tour

e-mail: info@rovinj-tourism.hr | www.rovinj-tourism.hr


Istra i Kvarner

Specijaliteti bazirani na namirnicama iz mora, jela pripravljena po starim receptima i jaka zastupljenost lokalnih aromatičnih trava i začinskog bilja osnovne su značajke ove kuhinje koja se sastoji od puno malih različitih gastronomskih podregija. Istarski pršut, kobasice s tartufima, grobnički sir, sir od tartufa (Karlić tartufi), slane srdele, marinade, namaz od bakalara (Milena), puževi, istarski pešt i salata od mekušaca samo su neka od hladnih predjela koje treba probati. Za toplo predjelo najčešće se nude razni rižoti i tjestenine s plodovima mora, maneštra od bobići, jota ili fritaja s tartufima, rigom ili šparogama. Svježa morska riba, kvarnerski škampi na razne načine, školjke iz Limskog kanala specijaliteti su koji vikendom privlače brojne susjede Talijane. Specijaliteti unutrašnjosti Istre i Kvarnerskih otoka su dimljeni ombolo i kobasice s kiselim kupusom, fuži, šurlice i njoki s gulašom od divljači, zec na padelu i janjetina pod pekom. Posebno je cijenjena janjetina s kvarnerskih otoka na kojima janjci pasu u savršenim ekološkim uvjetima. Od domaćih salata nudi se salata od matovilca, rige i radića, a jelima se dodaje svježi mažuran, bosiljak, kadulja, matičnjak, majčina dušica, ružmarin i lovor te uz ribu obavezno istarsko ili krčko maslinovo ulje. Za desert se može probati kroštule i fritule, suhe smokve i slastice od kestena. Lovranski maruni (veliki kesteni), šparoge i tartufi iz motovunske šume (Karlić tartufi) su namirnice kojima su u njihovoj sezoni posvećeni posebni gastro dani. Tijekom gastronomskih manifestacija Krk food fest – Okusi proljeća (travanj i svibanj) i Okusi jeseni (listopad) možete u 20-ak restorana otoka Krka uživati u najboljim okusima tradicije i godišnjih doba. Za aperitiv preporučamo pjenušac Cattunar od malvazije i momjanskog muškata proizveden prema charmat metodi, pje-

nušac 1288 Vinarije Pavlomir ili tradicionalnu istarsku rakiju bisku. Uz jela od bijele ribe i bijela mesa uglavnom se pije malvazija (Degrassi, Damjanić, Deklić, Sirotić, Matić, Ravalico), sauvignon (Legovina), vrbnička žlahtina posebice uz janjetinu (PZ Gospoja, Pavlomir), chardonnay (Degrassi, Legovina, Pavlomir, Ravalico,) i istarski rose Ruža. Uz tamna mesa i plavu ribu najpopularniji su teran (Terre Rosse – Degrassi, Sirotić), borgonja (Damjanić), refošk (Degrassi), merlot (Damjanić, Ravalico,), cabernet franc (Legovina) te cabernet sauvignon (Degrassi, Ravalico, Pavlomir). Uz desert se preporuča Dolce nota (Legovina), a kao digestiv neki od Darninih likera okićenih svjetskim nagradama. Ekskluzivni restorani s vrhunskom ponudom su San Rocco u Brtonigli, Zigante u Livadama (specijaliteti s tartufima), Bevanda (riblji) u Opatiji i Plavi podrum (riblji, kreativna kuhinja) u Volosku. Vrhunski kreativni specijaliteti nude se i u restoranu Pergola u Zambratiji, Bodulka u Šišanu, Sv. Nikola i Spinnaker u Poreču, Draga di Lovrana u Lovranskoj Dragi, Villa Ariston u Opatiji, a lokalne namirnice na kreativan način su inspiracija i restoranu Meneghetti u Balama, Mulino u Bujama, Stanciji Kovačići u Rukavcu, Dream u Rovinju, Nadi u Vrbniku i Marini u Krku. Pretežito riblji specijaliteti karakteriziraju Badija u Lovrečici, Giannina u Rovinju, Trošt u Vrsaru, Molo Longo u Rijeci, Rivicu u Njivicama, Domino u Dramlju, Barbat u Barbatu na Rabu te Veli žal i Za kantuni na Malom Lošinju. Domaći ambijent i lokalne specijalitete nude Vodnjanka u Vodnjanu, Markus u Labinu, Roko u Opatiji, Marina u Puntu i Artatore na Malom Lošinju. Po odrescima je poznat Jist u Viškovu, a po šumskim i lovačkim specijalitetima Eva u Lokvama i Bitoraj u Fužinama. 11


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

96, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 16, 6, 17

ă

Badi d Umaška 12, 524770 Lo Lovr v eččic vr icaa www.restaurant--ba badi d .ccom di info@restaurant-bbaddi.i.co c m 052756293 052742458 ,

,

30,

70, 0

90

uto - ned: 12 - 233, 3, 07 0 .0 .01. 1. - 21. 1.01 0. 01

Na pola puta između Umaga i Novigrada nalazi se malo ribarsko mjesto imena Lovrečica. U tom predivnom krajoliku smjestio se restoran Badi, koji svojom kvalitetom i profesionalnošću već dugi niz godina čuva svoje mjesto među 100 najboljih restorana Hrvatske osvajajući po putu i druge domaće i strane nagrade. Od svog osnutka 1986. godine pa sve do danas vođen je u obiteljskom duhu obitelji

12

Badurina-Badi. Taj duh zbog kontinuiranog rada na usluzi i ponudi privlači goste iz cijele Hrvatske, Italije, Austrije, Slovenije… Od ulaska u restoran, opreme interijera, atmosfere, do usluge, sve je odmjereno i nenametljivo, a osoblje vas uvijek dočekuje s osmijehom. U siječnju 2017. godine je restoran Badi postao članom prestižne udruge JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe). U bogatoj ponudi ističu se riblji specijaliteti, posebice specijaliteti od sirove ribe, školj-


ki i škampa te buzara Badi i brancin u kruhu (jelo godine 2014. po izboru organizacije MagnarBen). Badi nudi i degustacijske menije sa sezonskim namirnicama u spoju tradici-

je i kreativnosti. Bogatu vinsku kartu krase vrsna hrvatska vina, a u ponudi su i razna strana vina.

Kozzice i buča

za 4 osobe: 1 list vučenog tijesta, 500 g očišćenih domaćih kozica, 1 mlada kapula, 1 bundeva

Buču pečemo 15 minuta na 185 °C. Zatim je očistimo i izmiksamo do kremoznosti. Očišćene kozice malo začinimo solju, paprom i uljem te ih zamotamo s mladom kapulicom u tijesto. Pečemo u pećnici na 190 °C 4-5 minuta. Serviramo i na pečeno tijesto dodamo pikantnu kremu od domaće šalše i peperončina.

13


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17

ă

Pergola l Sunčana 2, 524755 Za Zamb mbra bra ratittiija j www.pergola.com m.hr .hhr fabricioveznaver@ @gm gmai ail. i .com ccoom 052759685 052759685 ,

,

20,

uto - ned: 18-23,,

25,

25 18-23

U malom mjestu Zambratija, na putu od Umaga prema Savudriji, nalazi se restoran Pergola. Kuhinju temelji na tradiciji, a od 1996. godine, kad je otvoren, održava i vlastitu obiteljsku tradiciju. Vlasnik i kuhar Fabricio Vežnaver inspiriran je starim receptima domaće kuhinje i pristupa im na originalan način, dodajući posebnost tradicionalnim okusima i mirisima. Kuhanje smatra umjetnošću: „Jedemo svim osjetilima. Tanjur je kuharu kao slikaru platno.“

14

Kreacija jela zasniva se na sezonskim namirnicama čiji se izvorni okus pokušava zadržati. Koriste se domaće namirnice lokalnih proizvođača ili iz vlastitog uzgoja pa ovisno o sezoni, u ugodnoj atmosferi možete isprobati svježe ulovljenu ribu i druge domaće recepte, poput jela sa šparogama, tartufima, rakovicama, sipama te istarskog boškarina i tovara. Restoran Pergola nagrađen je mnogobrojnim priznanjima, prepoznat je i u Michelin vodiču, a 2015. godine primljen je i u prestižnu udrugu kuhara JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe).


Moorski cvijet

za 4 osobe: 3 jabuke, 12 Jakobovih kapica, 500 g kozica, 50 g sira Grana Padano, crni sezam, lješnjaci, maslinovo ulje, sol, limun

Jabuke ogulimo i lagano prokuhamo sa sokom od limuna da ne pocrne. Kozice očistimo, napravimo kremu sa štapnim mikserom te malo začinimo sa soli i maslinovim uljem. Razvučemo u tankom sloju po papiru za pečenje te pečemo 6 minuta na 140 °C bez ventilacije. Zarolamo i narežemo nožem kao špagete. Jakobove kapice očistimo od školjke, operemo te začinimo maslinovim uljem i soli. Lješnjak narežemo na sitno i lagano popržimo na tavi. Napravimo male krugove od naribanog sira na papiru za pečenje. Na sir stavimo malo crnog sezama i tostiranog lješnjaka te stavimo u pećnicu oko 5 minuta na 200 °C bez ventilacije da se sir otopi i sjedini s ostalim sastojcima i poprimi zlatnu boju. Jakobove kapice lagano ispečemo na tavi. Serviramo tako da na dno stavimo prokuhane i začinjene jabuke s malo soli i maslinovog ulja. Na jabuke položimo pečene Jakobove kapice, a na njih špagete od kozica. Vrh dekoriramo s pečenim sirom.

15


Mulino l Škrile 75a, 524600 Buje uujje www.mulino.hr/hhr/re r//rest reesttaura auuraant nt// recepcija@mulinoo. o.hr o.hr hr 052725300 052725333 ,

,

150,

150 50,

60

07 - 01

Luksuzni Casino Hotel Mulino dizajniran je za goste koji očekuju vrhunsku uslugu i uređenje. Smješten je na zapadnoj strani predivnog istarskog poluotoka, u blizini slovenske i talijanske granice, na uzvisini iznad Piranskog zaljeva. Okružen je prirodnim parkom solana, maslinicima, vinogradima, voćnjacima i starim istarskim mjestima. Blaga mediteranska klima, mirno i tiho okruženje, visoka kvaliteta usluga, raskošno uređeni interijeri te intimna atmosfera učinili su Casinò Hotel Mulino posebnom i jedinstvenom destinacijom za savršeni bijeg, odmor i zabavu onima koji žele provesti svoje slobodno vrijeme u velikom stilu.

16

U okruženju u kojem se susreću tradicija i suvremenost, uz sjaj srebra i kristala, vješti kuhari hotela i istoimenog restorana Mulino nastoje izvući najbolje iz probranih svježih namirnica te povezuju sve arome u zavodljivu cjelinu, trudeći se da jela koja se poslužuju ostanu gostima u dugom i ugodnom sjećanju. Meni nudi spoj mediteranske tradicije i istarskih delicija među kojima se ističe veličanstveni tartuf. Uz jela se poslužuju vrhunska internacionalna i vina istarskog vinogorja. Sala „Tropicana“ u nastavku restorana, idealna je pak, za posebne trenutke, rođendane ili godišnjice, a iz nje se pruža jedinstven pogled na Sečovljanske solane (park prirode i povijesni spomenik).


Jakobbove kapice „Mulino“

za 2 osobe: 6 Jakobovih kapica, 6 kvarnerskih škampa, istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje, svježi istarski tartuf

Jakobove kapice oslobodimo od poklopca, operemo ih od pijeska te posložimo u tepsiju. U svaku školjku stavimo jedan očišćeni kvarnerski škamp. Prelijemo ekstra djevičanskim maslinovim uljem. Peku se 6 do 7 minuta u pećnici prethodno zagrijanoj na 180° C. Prije posluživanja, tople školjke obogatimo listićima svježeg istarskog tartufa.

17


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

05, 06, 07, 08, 09,, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18

ă

Trošt š Obala Maršala Tititia 1aa, 52 5 44550 Vrrsa sarr www.restoran-tro troos ostt..hrr info@restoran-troostt.hhr 052445197 052441107 ,

,

160,

20000

10-24

Restaurant Trošt je smješten u marini Vrsar. Iz njega se pruža očaravajući pogled na more i mjesto Vrsar. Vlasnici, obitelj Trošt, su u ugostiteljstvu već preko dva desetljeća i nakon što su imali u najmu objekte Vrsaranka i Marina, od 2001. godne posluju u vlastitom restoranu Trošt, koji je poznat i pod nadimkom vlasnika Ilvo.

18

Ljeti na prekrasnoj terasi, a zimi u toplom ambijentu uz kamin možete uživati u ribljim i mesnim specijalitetima: tjestenini s jastogom, brancinom na gradelama ili u soli, pljukancima sa škampima i vrganjima te biftecima na razne načine. Na raspolaganju vam stoji i veliki izbor kvalitetnih domaćih vina. “Doživite trenutke zadovoljstva uz iskreno gostoprimstvo i ukusna jela.”, poručuju vlasnici.


)XçLWDrWXILQR 6DVWRMFL]DRVREH JIXçD 150 g Baccalà della mamma %DNDODUDWDUWXILQR JFUQLKWDUWXID çOLFHPOLMHND sol 3ULSrHPDIXçHVWDYLWHNXKDWLXYUHOXL SRVROMHQXYRGX8]DJULMDQXWDYXVWDYLWH %DNDODUWDUWXILQRWHUD]ULMHGLWHVçOLFH L POLMHND0LMHåDMWHGRNQHGRELMHWHJXVW

XPDN WH .DGVXIXçLNXKDQLÅDOGHQWH´SURFLMHGL RçHWH LKLSUHOLMWHXPDNRPWDUWXILQRQDNRMLP SD QDULEDWLNUXSQLMHOLVWLþHWDUWXID6YHVNX HQR SRPLMHåDMWHLSRVOXçLWHWRSOR1DSRVOXç MHORVLWQRQDULEDMWHRVWDWDNWDUWXID

Predstavljamo vam... 

%DFFDOjGHOOD0DPPD .YDOLWHWQLSURL]YRGLRG norYHÃ¥NRJEDNDODUD

PreporXÄ€HQRYLQR PDOYD]LMD PreporXÄ€HQRYLQRchardonnay

6,1&(

wwwEDFFDODGHOODPDPPDFRP wwwEDNDODrPLOHQDKU LQIR#EDNDODrPLOHQDKU

2EUW]DSURL]YRGQMXSUHUDGXEDNDODUDLXJRVWLWHOMVWYRÃ…0LOHQD´%DÄ€YD9LÃ¥QMDQ+UYDWVND TF  ‡0  


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

06, 07, 08, 09, 9, 10, 10,, 11, 1, 12, 133,, 14, 15, 5,, 16, 17

ă

San Ro Srednja ulica 2, 52 5247 5247 4744 Br Brto tooni n gl glaa www.san-rocco.h cco.hhr info@san-rocco.hrr 052725000 052725026 ,

,

20,

20, 0,

50

13 - 23

U Brtonigli, malom mjestašcu na živopisnom brežuljku u Istri, u sklopu hotela San Rocco, nalazi se elegantan restoran nastao iz prostorija bivšeg podruma u kojem su se proizvodila cijenjena obiteljska vina - malvazija i istarski teran. Bogata gastronomska ponuda temelji se ponajviše na tipičnim sezonskim specijalitetima kao što su ribe, tartufi, gljive, pršut i ostali tipični istarski proizvodi, koje prati veliki izbor regionalnih i internacionalnih vina. Rad na kvaliteti usluge i ponude nagrađen je mnogobrojnim visokim priznanjima i uvršten u važne nacionalne i internacionalne enogastronomske vodiče. Član je JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe) koje promiče poštiva-

20

nje tradicije te kreativnosti i inovativnosti kod mladih kuhara pod motom talent & passion (talent i strast). Upisan je u važne nacionalne i inter nacionalne enogastronomske vodiče kao što su Veronelli, Gault Millau, Wo ist Osterreich, a dodjeljena su mu i druga mnogobrojna važna priznanja. Restoran San Rocco uvršten je i u publikaciju Le Guide de l’Espresso, A tavola con il Nordest, Magnar Ben i Restaurant Croatica te je već godinama u vrhu hrvatske gastronomije. Iako se nalazi u samom centru Brtonigle, hotel-restoran je okružen velikim parkom i maslinikom. Gosti mogu uživati u miru i tišini, pročitati knjigu u hladovini ili pak samo zadrijemati prepuštajući se zvukovima netaknute prirode. Iz godine u godinu, ponuda restora-


na se usavršava, a uz vrlo bogatu vinsku kartu s preko 200 etiketa, restoran hotela San Rocco nudi maslinovo ulje iz vlastite proizvodnje te vinski ocat koji je u hrastovim bačvama odležao 20 godina. Gostima je na raspolaganju i wellness kutak s vanjskim i natkrivenim bazenima, hidroma-

sažom te raznim tretmanima za ljepotu. Istra sve više postaje destinacija biciklista, a hotel San Rocco postaje idealno mjesto za ljubitelje vožnje biciklom koje su na raspolaganju i gostima hotela. Boutique-bike Hotel San Rocco raspolaže i prostorijom za čuvanje, pranje i manje popravke bicikla.

Mariniranii M arinirannii ffilet ilet švoje s majonezom m od vlascaa za 4 osobe: 4 ribe švoje, 2 dl limunovog soka, 2 dl maslinovog ulja, mediteransko bilje (kadulja, ružmarin, lovorov list, timijan), 0,5 dl mlijeka, 1,5 dl maslinovog ulja, 50 g svježeg vlasca, 50 g motra

Ribu švoju očistimo, izfiletiramo i skinemo joj kožu. Filete posolimo, stavimo u limunov sok i pustimo u hladnjaku 6 sati. Meso švoje je čvršće i kompaktnije od ostalih riba, pa se treba duže marinirati. Izvadimo filete i osušimo ih s papirnatim ubrusom. Takvi fileti su žilavi i gumenasti i zato ih stavimo u ulje sa svježim začinima 24 sata u hladnjak, kako bi postali ukusni i mekani kao putar. Takav način konzerviranja ribu drži svježom danima. Motar prokuhamo u vodi. Za majonezu mlijeko i vlasac miksamo blenderom u visokoj posudi, dodamo malo soli i postupno ulijevamo ulje. Postepeno će se tekućina pretvarati u sve gušću masu. Nastavimo blendati dok ne potrošimo svo ulje. Kada dobijemo majonezu, počnemo slagati tanjur tako da na njega stavimo žlicu majoneze, filete švoje izvadimo iz ulja, obrišemo pa stavimo na majonezu, a na njih prokuhani motar.

21


Spinna Obala Marš Maršala Tititta 15 15, 52 5244 4400 Po Pore reč re www.valamar.co mar.com m/h /hr/ hr/ r/ppore pore po r c/ c/re rest re stau st a rannt-s nt-sspi pinnaker nnn spinnaker@valam mar.ccom m 052400804 052431351 ,

,

25,

30,

40

12 - 22

U neposrednoj blizini starogradske jezgre Poreča, u sklopu hotela Valamar Riviera, nalazi se à la carte restaurant Spinnaker. U elegantno uređenom restoranu, nude se specijaliteti koji su spoj moderne kuhinje i tradicionalnih okusa, a pripremaju ih sa svojim timom chefovi Goran Hrastovčak i Ivan Ergović od dnevno svježih plodova Jadranskog mora i proizvoda s obližnjih farmi i šuma. Restoran se ponosi i svojim slasticama. Uz specijalitete se nudi na izbor preko 120 etiketa lokalnih i međunarodnih vina, šampa-

22

njaca i pjenušavih vina, a vinsku kartu potpisuje poznati sommelier Sandi Paris. Osoblje Spinnakera se ponosi visokim ocjenama na Trip Advisoru, ima čak dvije kapice u vodiču Gault&Millau, preporuku u vodičima Venezie a tavola i Istra Gourmet te posebno priznanje Turističke zajednice Istre u 2018. godini za istarski restoran s najvećim napretkom u odnosu na prošlu godinu. Tokom godine održava se Spinnaker Gourmet Stage, serija posebnih gourmet večera na kojima gostuju i vrhunski chefovi iz cijele Hrvatske.


Kamenice s kremom od jabbuke, list kamenice, morske alge, vakumirani krastavaac

za 4 osobe: 4 kom kamenica „David Hervé“ , 200 g jabuka Granny Smith, 3 g Xantane, 20 g krastavca, 4 kom list kamenice, 20 g morskih algi, maslinovo ulje, limun, šećer, sol, papar

Za ovo jelo potrebna nam je kamenica visoke kvalitete i okusa, što možemo reći za kamenicu David Hervé. Osim što je dobre kvalitete, ima i jako bogati okus koji se istiće slatkoćom, slanoćom s nijansama od povrća i lješnjaka te ne zahtjeva puno začina, osim kap limunovog soka. Ovu školjku zovu i kraljicom kamenica, uzgaja se u moru do tri godine, a zatim se i dalje pročišćava u prostoru od 1 kvadratna metra po kamenčiću, dopuštajući rast u ekskluzivnom području bogatom hranjivim tvarima te je bogata mesom i duže može živjeti nakon ulova od ostalih školjki. Postupak: Ogulimo krastavac, izvadimo mu sredinu jer nam je potrebno samo vanjsko meso, narežemo ga na štapiće i stavimo u vakum vrećicu. Vakumiramo, otvorimo vrećicu i radnju ponovimo još dva puta. Razlog vakumiranja tri puta je što krastavac dobije intenzivno zelenu boju i okus. Za kremu od jabuke, opranu jabuku prepolovimo te joj izvadimo sjemenke. Stavimo ju na papir za pečenje i pečemo u pećnici na 180 °C, 20 minuta dok jabuka ne postane mekana. Nakon pečenja, pustimo da se ohladi pa izdubimo meso i stavimo ga u blender. Dodamo par kapi limunovog soka, žlicu vode i malo šećera. Nastavimo blendati te na kraju dodamo Xantana i još malo izmiješamo blenderom dok ne dobijemo glatku smjesu. Serviranje: Na dno stavimo blanširane morske alge, otvorenu kamenicu stavimo na alge, a u kamenicu istisnemo par kapljica gela od jabuke, list kamenice, vakumirani krastavac i par kapi kvalitetnog maslinovog ulja. 23


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

07, 08, 09, 9, 10, 11, 1 12, 14, 15, 5, 166, 17

ă

Sv. Niko Obala Maršala aršala Tit Titta 2233, 52244 4400 Po P reeč www.svnikola.coom info@svnikola.com kola com m 052423018 ,

,

20,

600, 0,

80

11 - 01

Restoran Sv. Nikola nalazi se na porečkoj rivi, smješten nasuprot istoimenog otoka po kojem je i dobio ime. Ovaj luksuzno uređen i višestruko nagrađivan restoran s vrhunskom kuhinjom i poslugom nudi na dvije etaže i terasi specijalitete regionalne kuhinje uz veliki izbor istarskih, hrvatskih i internacionalnih vina. Uz mnoge specijalitete, osoblje posebno ističe Carpaccio mare

nostrum (od škampi, hladno dimljene sabljarke i hobotnice) i riblji filet Mali školj (filet brancina u umaku od škampi i jakobovih kapica). “Posjetite nas i uživajte u jedinstvenoj atmosferi očaravajućeg ambijenta i vrhunskoj kvaliteti naše kuhinje. Našom maštom i entuzijazmom spajamo okuse u jedinstvena remek djela.” poručuje vlasnik restorana Nikola Bijelić.

Confit od hobotnice hobotniice na rižotu rižot s rikulom i mladim lukom 60 g riže arborio, 50 g maslaca, 1 dl bijelog vina, 5 dl povrtnog temeljca, 400 g rikule, 2 svežnja mladog luka, 1 krak hobotnice, 1 dl maslinovog ulja

Rižu pržimo na maslacu. Dodamo vino. Kad alkohol ispari, dodamo temeljac te skuhamo rižu al dente. Napravimo pesto od rikule i luka, dodamo u rižoto te začinimo. Krak hobotnice kuhamo u vakumu 12 sati na 82 °C. Potom ga kratko kuhamo u maslacu s mediteranskim biljem te stavimo na rižoto. 24


9LQD'HNOLüUH]XOWDWVXJRWRYRVWRJRGLQDWUDGLFLMHNRMXRELWHOMVNDOR]D'HNOLüQMHJXMHXVYRMLPYLQRJUDGLPD9LQRYDOR]DRGXYLMHNMHQDãåLYRWLVYDNRGQHYQLFDQDVOLMHÿH]DNRMHEULQHPR LNRMHþXYDPR]DJHQHUDFLMHNRMHGROD]H 1DãDYLQDGROD]HVSRGUXþMD9LåLQDGHGLMHODSROXWRND,VWUDNRMHMHRGSDPWLYLMHNDYLQRURGQRVRGOLþQRPNOLPRPSORGQRP]HPOMRPFUYHQLFRPL]DYLQDYUORYDåQRPXJRGQRPQDGPRUVNRPYLVLQRP3RORåDMLQDãLKYLQRJUDGDGR]YROMDYDMXOR]DPDGDWLMHNRPþLWDYRJGDQDXSLMDMX WRSOLQXVXQFDãWRXYHOLNHXWMHþHQDL]YUVQRVWSURL]YRGD 6SRMWHUURLUDLWUXGDNRMLXODåHPRGRQRVLYDPYLQDNRMDNDUDNWHUL]DPLQHUDOQRVWVYMHåLQD WUDMQRVWUHWURRNXVL¿QDDURPDWLND9MHUXMHPRGDüHWHXQMLPDXåLYDWLMHGQDNRNROLNRVYDNL þODQQDãHOR]HXåLYDVWYDUDMXüLLK]DYDV

23*9,1$'(./,û )HUHQFL9LåLQDGD,VWUD+UYDWVND_WHOID[  JVP _LQIR#YLQDGHNOLFFRP

ZZZYLQDGHNOLFFRP


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

07, 08, 14, 16, 177

ă

Dream Joakimaa Rakovcaa 18, 8, 5222100 Rov o in injj www.dream.hr dream@dream.hr dream hrr 052830613, 3, 091579992 92399 ,

,

60,

60

12 - 244

Restoran & Rezidencija Dream se nalaze svega par koraka od rive u živoj i posjećenoj turističkoj zoni povijesne jezgre starog grada Rovinja. Smješten je u objektu iz 19. stoljeća kojega su vlasnici dipl. ing. građ. Amir Kadunić i prof. Darija Kadunić u cijelosti temeljito, građevinski i arhitektonski rekonstruirali s naglaskom na autohtone elemente stare istarske gradnje. U finalnim arhitektonskim rješenjima, korišteni su samo izvorni prirodni materijali poput starih tavelica kojima su pokrivene sve podne površine. Za sva vrata i brojne prozore, koji su izrađeni prema modelu starinske rovinjske

26

stolarije, korišten je ariš kao tradicionalni materijal. Prozori i vrata su uokvireni posebno restauriranim kamenim ertama, a obnovljeni su i brojni kameni zidovi i oluci, kao i starinski istarski kamin. Na gornjim etažama objekta smještena je Rezidencija Dream sa sobama kategorizacije 4* u kojima gosti mogu uživati u kvalitetnom autohtonom uređenju uz sve pogodnosti moderne tehnologije. Kako je za ovaj iznimno zahtjevan projekt bilo potrebno, ne samo puno financijskih sredstava, strpljenja i znanja, nego i ljubavi prema očuvanju starina i njihovom ponovnom oživljavanju, moto restorana Dream, kao i njego-


vo ime, je sadržano u izreci J.B. Shaw-a, koja glasi: “You DREAM things and say WHY, but I DREAM things that never WERE and say WHY NOT“. Restoran Dream se sastoji od dvije povezane sale te zimske natkrivene sale sa starinskim kaminom i ljetne terase. Interijer Dream-a je spoj kvalitetnog autohtonog arhitektonskog uređenja kombiniran s modernim elementima. Osmišljen je s posebnim smislom za detalje koji uključuju, vrijedne antikvitete, tiffany lampe, slike akademskih slikara, starinske fotografije, podne mozaike, thonet stolice, kao i vrijedan eksponat iz muzeja suvremene umjet-

nosti. U skladu s tim, u Dream-u ćete osjetiti duh starih vremena, ali i otkucaje gradskog života, a pri tome ćete u miru autentične atmosfere, gdje se spaja staro i novo, kušati specijalitete tradicionalne istarske i moderne kreativne kuhinje. Restoran Dream njeguje mediteransku kulinarsku baštinu i kako je već desetljeće otvoren tijekom cijele godine, ponuda se obogaćuje promotivnim i sezonskim jelovnicima, a kruh kao i sva tjestenina domaće je kućne izrade. Posebna pažnja se posvećuje održavanju atmosfere restorana probranom glazbenom pozadinom koja prati svjetske ambijentalne trendove.

Gusta riblj iblja juha od grdobbiine

Domaće tagliatelle g telle s kvarnerskim škampima i kozicama

Rižoto sa škampima p i buz buzetskim crnim tartufom

Fileti brancina na kremi od rukole ruk uz složenac od krumpira

27


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

97, 98, 8, 01, 03, 004, 055,, 06, 07,7, 08, 10, 11,, 122,, 14, 4 15, 5, 16, 17

ă

Gianni Agust Agusta Ferrija 388, 52 5221 2100 Rooviinjj 21 giannino.incroati no.incroatiia. a innffoo giannino@gmail.cco com com 052813402, 402 09842 09842001004 052815975 975 ,

,

70,

40

10 - 15 15, 15.01. - 300.03 0.03 0. 0 .

Restoran Giannino smješten je u Rovinju i svojom rustičnom elegancijom u potpunosti se uklapa u imidž tog bajkovitog mjesta. Otvoren je 1982. godine. Od početka je u vlasništvu obitelji Pellizzer, a vodi ga Nereo Pellizzer. Prvotna ideja bila je da se restoran nazove Labirint – jer prostor podsjeća na zamršenu spilju u kojoj bi mogla pomoći Adrijanina nit. To je riblji restoran bez stal-

28

nog jelovnika jer ponuda ovisi o tome što ribari ulove tog jutra. Specijalno za Giannina svake noći love tri rovinjska ribara. Ulov varira od jastoga i orada do brancina i listova. Osoblje će vas prije jela poslužiti domaćim aperitivom od pjenušavog vina s voćem. Između osamdesetak vrsta vina, koliko se nudi u ovom restoranu, u ponudi su i pojedina arhivska talijanska i domaća vina.


Filet orade s povrćem

filet orade, svježe tikvice, svježa paprika, cherry rajčice, mrkva, peršin, češnjak, blitva, vrhnje za kuhanje, maslinovo ulje, papar, sol

Na roštilju ispečemo svježe povrće i filete ribe. Posolimo i popaprimo. Skuhamo umak od blitve, u tavu dodamo peršin, češnjak, maslinovo ulje, vrhnje za kuhanje, sol i papar. Sve to kratko prokuhamo. Složimo na tanjur povrće, preko povrća stavimo ribu i prelijemo s malo umaka od blitve.

29


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

99, 01, 02, 03, 04, 05, 5 06, 07, 08, 8, 09, 9 10,, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 177

ă

Vodnja Istarska rska 22b, 5222155 Vod odnj njan jaann www.gastronautt.hr ivana.celija@gma a celija@gmaiil.l.co l.co com com 052511435 435 ,

,

50,

60, 0,

50

ponn - sub: 11 - 233

Restoran Vodnjanka doima se poput kazališnog caffea ili pak dekoracija neke kazališne predstave pa onda poput muzeja što od zaborava spašava neke vodnjanske starine. On je ujedno i izložbeni prostor mnogih lokalnih umjetnika. U svakom slučaju, vlasnica Svjetlana Celija svoju kreativnost dijeli sa svojim gostima i zadovoljno promatra reakcije koje uglavnom rezultiraju novim idejama. Taj obiteljski restoran salonskog tipa, dugogodišnja tradicija učinila je nezaobilaznim kultnim mjestom hrvatske gastronomije.

30

“2018. godine proslavili smo 40 godišnjicu rada. Osim gostiju koji su sve ove godine pozdravljali moj posao tu je i moja obitelj, suprug Bruno, Andrej i Ivana. Bila je tu i moja majka, moja svekrva, sada moja sestra, moja šogorica i moj tim.. Zahvaljujemo svima koji su nas na tom putu bodrili, dolazili, nagrađivali.”, poručuje vlasnica. O uspjesima Vodnjanke govore plakete, povelje, zahvale, priznanja, novinski članci u svjetskim revijama, televizijske emisije, intervjui, a nadasve njezini gosti. Od 2019. godine Vodnjanka posluje na dvije lokacije. Od sada stanovnici metropole ne moraju putovati u Istru ako žele uživati u


Svjetlaninim delicijama. U Gundulićevoj ulici je otvoren istoimeni restoran sa pravom istarskom kuhinjom. „Sve brižno odabrane namirnice na tanjuru došle su direktno iz domaćinstava ili vrta, polja,

livade Vodnjana i okolice. To je naša slika: recepti iz starih škrinja, kojima smo dodali prstohvat mirisnih travčica, lavandinih cvjetića... i svježinu modernih kulinarskih trendova. Vaše zadovoljstvo bit će nam istinska i najvrjednija nagrada.“, kaže vlasnica Svjetlana Celija.

Torta od terana i čokolade

6 jaja, 250 g čokolade, 1 dl terana, 2 dl maslinovog ulja, 200 g maslaca, 100 g šećera, 1 žličica cimeta, 250 g glatkog brašna

Žumanjke izmiksamo sa šećerom te dodamo maslinovo ulje. Čokoladu i maslac otopimo, dodamo teran. Otopljenu čokoladu, umiješamo sa žumanjcima. Bjelanjke izmiksamo u snijeg. Snijeg od bjelanjaka i brašno i cimet umiješamo zajedno u smjesu od žumanjaka i čokolade. Pečemo na 170 °C 35 minuta. Prelijemo ganacheom od čokolade. 31


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Bodulk d lk Fra Franje Mošnja 3bb, b, 5211000 Šišan išan a www.velanera.hr ww.velanera.hrr velanera@velanerra.hr 052300621 300621 052300629 300629 ,

,

30,

60,

100

111 - 23

Početak 30-godišnje ugostiteljske priče Duška Černjula i njegove obitelji bio je u Šišanu u danas legendarnom restoranu Bodulka. Iako su Černjuli u međuvremenu restoran selili, mijenjali mu ime i vodili nekoliko vrlo uspješnih gastronomskih oaza na prestižnim lokacijama, nešto ih je uvijek vuklo na početak priče, kao neko skriveno blago, u djelić sebe... Vratili su se u Šišan s neuobičajenim hotelom Vela nera, 12 posebno dizajniranih soba, hotelom s bazenom, jacuzzijem, začinskim vrtom,

32

privatnom enotekom i restoranom Bodulka. U njoj goste očekuje prvoklasna mediteranska i svjetska kuhinja s ponešto istarskog štiha. Zimi je to mjesto puno zlatnih nijansi uz svjetlost svijeća i vatru kamina, a ljeti je česti izbor terasa pod voltom, uz bazen i maslinik. Jedni od predvodnika slow food kuhinje i vinske revolucije u gastronomiji izgradili su mali kutak za svjetske putnike i gastronome. „Sve drugo, ono neopipljivo - čini ju mjestom za prave zaljubljenike u život. Stoga... Ugodan boravak i dobar tek“, poručuju domaćini.


Pečene šljuke u panceti

šljuke, panceta, usitnjeno začinsko bilje, sol, bijelo vino, masline, luk, malo sezonskog povrća po izboru, kuhinjski konac

Šljuke iznutra i izvana premažemo začinima i uljem. Omotamo ih pancetom i zavežemo kuhinjskim koncem. Malo ih zapržimo na tavi. U međuvremenu povrće s maslinama prijamo uz dodatak malo mješavine vode i bijelog vina. U posudu dodamo prepelice pa sve skupa zgotovimo u pećnici.

Kokot na brudetu i mirišljavoj paleenti 300 g bijele ribe kokot, kapula, češnjak, bijelo vino, palenta, samonikle trave, sol, papar, maslinovo ulje

Ribu kokot filetiramo. Od kostiju i glave ukuhamo brudet na način da na maslinovom ulju zažutimo kapulu, dodamo češnjak i malo vode. Kada se okusi prožmu, stavimo pirjati kosti i glavu. Nakon nekoliko minuta dodamo bijelo vino, sol i papar. Pirjamo još nekoliko minuta pa procijedimo. U takvu tekućinu (brudet) položimo filete od kokota te ih kuhamo 5 do 6 minuta da pobijele. Palentu ukuhamo sa samoniklim, mirišljavim travama i ohladimo u obliku paka. Na palentu položimo kuhane filete kokota i zalijemo brudetom. Dekoriramo mladim lukom. 33


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

04, 05, 06, 07, 08, 09, 9 10, 0 11,, 12, 2, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Zigante LLivade 7, 52427 Livad ivvaadde www.restaurantzziggan ante.com info@livadetartuffi.i co com 052664302 52664302 052664303 2664303 ,

, 112 - 22,

30,

64, 4,

50

12 - 23, 08 08.001. 1 - 15. 5.03 03.

Restaurant Zigante smješten je u samom srcu Istre, u mjestašcu Livade, nedaleko od poznate Motovunske šume - između Motovuna i Oprtlja. Kroz Livade prolazi stari tok rijeke Mirne, a ovuda je nekada prolazila i Parenzana. Ovo tipično istarsko mjesto, strance, ali i domaće turiste privlači svojim mirom i bogatstvom prirodnih ljepota te činjenicom da se u okolnim šumama nalazi jedno od najpoznatijih staništa tartufa u svijetu. Upravo je 1999. godine u blizini Livada, točnije u čuvenoj Motovunskoj šumi, gospodin Giancarlo Zigante u pratnji svoje kujice Diane pronašao najveći bijeli tartuf, primje-

34

rak čuvene sorte Tuber Magnatum Pico, težak 1,31 kg, koji je kao najveći na svijetu ušao u Guinnessovu knjigu rekorda! Taj je događaj Livade nadaleko proslavio kao svjetski centar ove iznimno cijenjene podzemne gljive. Tartuf je danas nezamjenjiv dio svjetske gastronomije te se najbolji svjetski restorani u kreiranju svojih menija oslanjanju na njegovu jednostavnost, privlačnost i zavodljivu snagu. Restaurant Zigante, kao prvi hrvatski restoran specijaliziran za jela od istarskog tartufa, tijekom cijele godine svojim gostima nudi pažljivo osmišljen meni na bazi svježih tartufa, a može se pohvaliti i iznimno bogatom enotekom koja broji mnoga domaća i strana vina. Osoblje restorana, kuhari i sommelieri, no-


sitelji su brojnih međunarodnih priznanja za svoj rad. Osim menija nedvojbeno jedinstvenog u svijetu, restaurant nudi i mogućnost organiziranja poslovnih ručkova, večera, degustacija te organizaciju lova na tartufe. U nastavku zdanja u kojem je smješten restoran Zigante, u renoviranoj istarskoj kamenoj kući, nalaze se tri komforne, moderno opremljene sobe s četiri zvjezdice namijenjene svi-

ma koji cijene snagu odmora u miru tipičnog istarskog ruralnog mjesta. „Naši gosti dolaze iz svih krajeva svijeta, no svi imaju jednu zajedničku osobinu: ljubitelji su vrhunske gastronomije. Pozivamo Vas da nas posjetite, odmorite se u središtu pitoreskne Istre i sami se uvjerite u zavodljivost vrhunskih specijaliteta u restauranu Zigante.“, poručuju domaćini.

Krumpir/tartuf

za 4 osobe: 500 g krumpira, 1 režanj češnjaka, 1 kapula, 100 g vrhnja, 200 g mlijeka, 100 g maslaca s tartufima, 40 g tartufa, 2 g Xantane, 5 dl telećeg consome-a, 100 g krušnih mrvica, grančica ružmarina, grančica timijana, 1 dl maslinovog ulja, sol, papar

Krumpire ogulimo i prerežemo na pola. Valjkastim kalupim narežemo krumpir i kuhamo u telećem consomeu na laganoj vatri. Jedan dio krumpira serviramo iz consomea, a drugi uvaljamo u krušne mrvice i pečemo u pećnici na 180 °C 5 minuta. Od ostataka krumpira napravimo kremu od pečenoga krumpira i pjenu. Krema od pečenoga krumpira: Krumpir narežemo na manje kockice, začinimo, dodamo Xantanu, češnjak i začinsko bilje te pečemo u pećnici. Kada je krumpir gotov, pasiramo ga uz dodavanje vrhnja i mlijeka dok ne dobijemo kremu. Pjena od krumpira: Krumpir kuhamo u mlijeku i maslacu od tartufa. Kada je gotovo, štapnim mikserom napravimo pjenu. Jelo serviramo tako da na tanjur najprije stavimo kremu od pečenoga krumpira, zatim oblikovani krumpir dva komada iz consomea, a dva iz pećnice. Sve prelijemo pjenom od krumpira i na to naribamo crni sviježi tartuf. 35


Markus k Ripenda - Breg 36, 5222 2200 Laabin www markus hr www.markus.hr roberto.knapic@ggmai ail.co com m 0996895390 052856903 ,

,

40,

80, 0,

80

12 - 23

Restoran Markus nalazi se na brežuljku okruženom vinogradima samo 2 km od starog grada Labina i 5 km od Rapca, ribarskog gradića na obali. Nudi vino i razne rakije iz vlastite proizvodnje, uz tradicionalna lokalna jela, primjerice domaći pršut, ovčji sir, kruh pod pekom, fuže, krafe i druge istarske delicije. Osim istarskom i mediteranskom kuhinjom sa svježom ribom u ponudi su i sočni bifteci s raznim umacima, npr. s istarskim tartufima.

U Markusu možete romantično večerati uz ognjište u staroj konobi, plesati na proslavi u sali ili uživati u obiteljskom ručku na prostranoj terasi, u sjeni visokih stabala, okruženi cvijećem i zelenilom. Pogodan je za veća okupljanja - vjenčanja, krštenja, poslovne večere i drugo, sa živom glazbom na zahtjev. Nudi i usluge cateringa. Ima pristup za invalide, ograđeni dječji park kraj terase, veliko parkiralište za sve tipove vozila, pristojni kućni ljubimci su dobrodošli, a smještaj se nudi tijekom cijele godine.

Rižoto od vrganja i gorgonzole s hrskavom pancetom za 4 osobe: 1 glavica luka srebrenca, 400 g riže arborio, 1 l goveđe juhe, 0,2 l vode, 100 g maslaca, 100 g pancete, 100 g gorgonzole, maslinovo i bijelo ulje

Na tavu stavimo pola maslinovog i pola bijelog ulja tek toliko da prekrije dno i na tome popržimo sitno nasjeckan luk srebrenac. Čim dobije žutu boju dodamo rižu. Kada se riža na luku počne hvatati za dno, polijemo malo bijelim vinom i čekamo par sekundi da ispari. Zatim zalijemo rižu goveđom juhom i pazimo da nam se riža ne prekuha (od 15-18 minuta), prema uputama na pakiranju. Dodamo domaće vrganje koje smo prethodno narezali na ploške ili komade od oko 1 cm (možete koristiti i druge šumske gljive). Na drugoj tavi pržimo dvije šnite pancete dok ne budu hrskave, a masnoću ostavimo u tavi. Kada rižoto upije skoro svu tekućinu, provjerimo nedostaje li začina. Maknemo rižoto s vatre te dodamo par komadića gorgonzole, komad maslaca te masnoću koju je pustila panceta. Brzo miješamo kako bi se maslac i gorgonzola sjedinili i rižoto napravili kremastim. Poslužimo u dubokom tanjuru i na vrh stavimo dvije kriške hrskave pancete. 36


DARNA d.o.o. Braće Pesel 10/a, 52210 Rovinj | Tel: 385-52-813-228 E-mail: darna@pu.t-com.hr | Web: www.darna.hr

0HGYHMH

 Ĺ? [ ! 2!&!Ĺ?ĉČĹ?ĆĂąĂĀĹ?ÄŒĹ? Ä?Ĺ?Ĺ‡ÄƒÄ‰Ä†Ĺ?ĆĂĹ?ććĈĹ?Ä ÄŠÄ… Ä?Ĺ?Ĺ‡ÄƒÄ‰Ä†Ĺ?ÄŠÄ Ĺ?Ä†Ä€Ä Ĺ?Ä‰Ä Ä‚Ä… Ä?Ĺ? .%+Ä‹/%.+0%ÄŽ.%Ä‹0ÄĄ+)Ä‹$.


 %DÃ¥NRWL9LÃ¥QMDQ PDOYD]LMDFKDUGRQQD\ LVWDUVNLWHUDQ


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

06 06, 07 07, 08 08, 09 09, 110, 0, 11, 12, 16 0,

ă

Draga Lovranska Draga agaa 1, 51415 Lovr vran ansk skaa Dr Draaga www dragadilov www.dragadilovrana.hr info@dragadilovraana na.hhr 051294166 051291826 ,

,

12,

50, 0,

uto-ned: 12 - 22, 2,,

200 13 - 23 2 , 311.001. - 20. 0.02 02.. 02

Restoran - hotel Draga di Lovrana smjestio se 7,5 km iznad tipičnog primorskog mjestašca Lovrana, u Lovranskoj Dragi, na 400 m nadmorske visine. Od pogleda iz Drage zastaje dah, jer istovremeno zahvaća more, grad Rijeku, otoke Cres i Krk te planinu Učku i njezinu najvišu točku. Svoj preporod hotel Draga di Lovrana doživljava 2005. godine kada je ponovno, nakon potpune rekonstrukcije otvoren, prema uzoru na izvornu građevinu. Vlasnici, Sanja i Christian Nikolac udahnuli su u njega novi život.

40

Vanjski izgled objekta odiše bogatom carskom prošlosti, jer je car Franjo Josip, davne 1910. godine, i sam uživao u blagodatima hotela Draga di Lovrana. U restoranu Draga di Lovrana možete uživati u ukusnim plodovima divnog zeleno-plavog svijeta koji ga okružuje. Blagost mora, divljina šume, svježina i čistoća zraka Učke – sve je tu, u čarobnoj gastronomskoj izvedbi nagrađenoj prvom Michelinovom zvjezdicom na Kvarneru. U ponudi restorana su uz ribu isključivo iz vlastitog ulova i mesni specijaliteti tipični za podneblje, provučeni kroz moderne kulinarske tehnike mladog chefa Denija Srdoča. Naglasak kuhinje je na zadržavanju original nog okusa pojedinog jela te inzistiranje na autentičnosti namirnice i recepta. Nudi se i širok izbor kvalitet nih bijelih i crvenih vina, desertnih vina, pjenu šaca i vrhunskih šampanjaca. Objekt raspolaže sa 8 dvokrevetnih soba, jednim Suite apartmanom sa saunom i jacuzzijem i dva Junior apartmana te vanjskim bazenom.


Tiramisu krema 160 g bjelanjaka, 250 g šećera u prahu, 160 g žumanjaka, 250 g šećera u kristalu, 500 g mascarpone, 500 g vrhnja za šlag, 8 g želatine, Disaronno Amaretto, sol

Stavimo želatinu močiti u hladnu vodu da nabubri. Pripremimo tri posude. U jednu stavimo bjelanjak i šećer u prahu, u drugu stavimo žumanjak i kristal šećer te u treću vrhnje za šlag. Nakon toga stavimo dvije pos u-

de s vodom grijati te na to stavimo grijati bjelanjke i žumanjke kojima trebamo postići temperaturu od 65 °C radi pasterizacije jaja. Treću posudu s vrhnjem miksamo na što sporijoj brzini da bude lijepo prozračna te čvrste teksture. Kada se žumanjci i bjelanjci malo ohlade miksamo ih do čvrste teksture. Kremu počnemo spajati tako da bjelanjke postepeno dodajemo u žumanjke dok se smjesa sjedini. Zatim u tu smjesu dodajemo šlag i ponovno sjedinimo kremu. U tu kremu dodajemo mascarpone koji je pomiješan s 1 dl Disaronna i prstohvatom soli. Na kraju dodamo želatinu koju prethodno malo ugrijemo.

B eton biskvit Bre

Krema od lovranskih trešnja Otkoštene trešnje stavimo u posudu zajedno sa štapićem vanilije, zvjezdastim anisom, šećerom i soli te prekrijemo prozirnom folijom i spremimo u frižider na 24 sata. Nakon 24 sata stavimo u lonac i kuhamo na srednjoj vatri 2-3 sata da ispari voda i onda u mikseru napravimo kremu. Začinimo po želji.

160 g žumanjka 320 g šećera 320 g maslaca 450 g glatko brašno 15 g praška za pecivo, prstohvat soli

Žumanjak i šećer stavimo u mikser te plosnatim nastavkom razrađujemo u gustu pjenu. Postepeno u to dodajemo sol i maslac sobne temperature, narezan na kockice. Kad je smjesa sjedinjena, postepeno dodajemo prosijano brašno i prašak za pecivo. Razvaljamo tijesto na papir za pečenje ili silpat željene debljine, imajući na umu da će se smjesa skoro udvostručiti. Pečemo na 185 °C 10 minuta ili do zlatno smeđe boje. 41


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

16 17 16,

ă

Roko Maršala Tita 116 116,, 51144100 Opa patija jaa www.roko-opatijjaa..co c m restaurantroko oppat restaurantroko.op atijja@gm a@ @gm g ai a l.l.co com m 051712816 ,

, 11 - 24,

50,,

12 11 - 02

Na glavnoj opatijskoj ulici, na mjestu gdje se od 1921. godine nalazio jedan od prvih restorana u Opatiji, a kasnije u tim prostorima poslovale turističke agencije Atlas i Kompas, danas se širi dobar glas o paleti okusa kvarnerskog kraja. Poznati ugostitelj Stjepan Dunatov je nakon blistave kuharske karijere prvo pokrenuo pizzeriju-špageteriju Roko te prije tri godine na nju nadovezao restoran Roko i objekt Veloce by

42

Roko. Što zbog pozicije, što zbog saznanja kakvi ih sve okusi tamo očekuju, restoran je nadrastao klasičnu turističku ponudu i zadobio povjerenje gostiju. Gastronomska ponuda je bazirana na mesnim i ribljim specijalitetima, domaćoj tjestenini, sezonskim namirnicama i vrhunskim slasticama. Gosti mogu uživati i u pogledu na pripremu jela s gradela.


Kvarnerske kozicce u umakku od cherry raajččicaa i isttarske malvazije s prženom ruukolom

700 g kvarnerskih kozica, 1 dl maslinovog ulja, 2 dl salse od rajčice, 1 dl ribljeg temeljca, 1 dl istarske malvazije, 2 režnja češnjaka, prstohvat soli i papra po želji, domaće tagliatelle, 50 g domaće rukole

Na maslinovom ulju kratko popržimo češnjak. Podlijemo ga salsom od rajčice, ribljim temeljcem i istarskom malvazijom da par minuta prokuha. Dodamo kozice - očišćene i prethodno kratko popržene na maslinovom ulju. Kuhamo kozice u umaku 3 minute pa dodamo prethodno prokuhane domaće tagliatelle. Serviramo na tanjur i ukrasimo poprženom rukolom.

43


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95 96 95, 96, 97 97, 98 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,, 14, 15, 16,, 177

ă

Bevand d Zert 8, 51410 410 Oppatija www bevanda hr www.bevanda.hr bevanda@bevandda.hr 051718354 0517183 051718354 ,

10,

120

12 - 24

Hotel Bevanda je design hotel s pet zvjezdica nastao na temeljima istoimenog restorana. Nalazi se na korak do mora, s pogledom na predivnu Rijeku i Opatiju te Istru i otoke u daljini. Kuhinja restorana bazirana je na namirnicama iz mora pa tako gosti svakodnevno mogu uživati u širokom izboru svježe ribe, rakova i školjki. Veliki akvarij s morskom vodom pruža utočište mnoštvu riba i rakova te jamči najsvježije jastoge i hlapove. Naglasak kuhinje je na svježoj, organskoj namirnici lokalnog podrijetla. Jela se pripremaju i na roštilju na drvenom

44

ugljenu, pod pekom i u krušnoj peći. Vinsku listu čini više od 500 etiketa. Ponuda vina na čaše, uz preporuku sommeliera, spoj hrane i vina na ležernom ručku ili romantičnoj večeri doprinose ugodnom doživljaju. Ljetna terasa koja je samo nekoliko koraka od mora s pogledom na cijeli Kvarnerski zaljev, može se koristiti i u zimskim mjesecima budući da je ostakljena i grijana. Okružjem dominira plavetnilo mora, a zvukovnu podlogu čini ugodna piano glazba. Summer bar koji se nalazi uz restoran, tik uz more, u ljetnim mjesecima dodatno obogaćuje ponudu, uz izbor vrhunskih pjenušaca i šampanjaca te ribljih snackova i svježih kamenica.


okusi!

SURQDĂ“L

*LUGRR 3DODGLQL %X]HW

odmori se!

7    

ZZZNDUOLFWDUWXĂ€KU

4NIRYĚ?EGWE ^PEXRMQPMWXMĘ˝MQE HSFMZIROEWM˃RSQ Ě?EQTERNQIXSHSQ SH GLEVHSRR]E

 

... zlato za SHZEĚŞRI

Exluzivni uvoznik za Hrvatsku i ostale zemlje regije D’ORO jdoo Kaťtelir 52464 distribution@d-oro.hr Mob. 0992991123


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95 96 95, 96, 97 97, 98 98, 99, 9 00, 011,, 02, 2, 03, 3, 04, 4, 09, 9, 155,, 166,, 17

ă

Villa ll Ar M. Tita 179, 51410 51410 Op Opaattij tiijja ja wwwvilla aristonn.hhr www.villa-ariston info@villa-ariston..hhrr 051271379 05127 051271494 ,

,

10,,

40,

600

12 - 24

Na opatijskom omiljenom šetalištu – lungo mare, u romantičnom ambijentu predivnog parka, smjestila se Villa Ariston, jedna od najstarijih i najočuvanijih vila ovog podneblja. Prvi se put spominje daleke 1890. god. kao vlasništvo gđe. Ane Pick, udovice dr. Juliusa iz Ozora u Mađarskoj. Godine 1898. vlasnicom postaje barunica Hedwiga von Haas – Teichen iz Beča, koja 1908. naručuje projekt

46

kod Oswalda Meese, arhitekta prvog opatijskog hotela Kvarner. Današnji oblik dobila je zahvaljujući adaptacijama koje je od 1915. do 1924. god. izvršio bečko-opatijski arhitekt Carl Siedl pretvorivši je tako u mediteranski dragulj koji kao da izvire iz kamene hridi ponad mora. Hotel Villa Ariston, okružen prekrasnim parkom, jedan je od najšarmantnijih hotela opatijske rivijere. Mjesto gdje se atmosfera prošlih vremena savršeno sjedinjuje s moder-


nim komforom i prvoklasnom uslugom, idealno za jedinstven odmor. Chef Miro Šobot svoju kreativnost prenosi na jela i osmišljava jedinstvene gastronomske delicije bazirane na sezonskim namirnicama. U restoranu se može doživjeti harmonija

okusa i mirisa ribljih i mesnih delicija s mediteranskim štihom. Mirnoćom svog ambijenta i diskretnom uslugom, osoblje nastoji udovoljiti u svakoj prilici. Ujedno poručuju: „Villa Ariston pravi je odabir za vaše vjenčanje iz snova!“.

Foie gras s karameliziranom Williams kruškom u prošeku šk i timijanu, bigne tijestom i gelom elom od o naranče

medaljoni guščje jetre (foie gras), kruška Williams, prošek, med, putar, bigne, timijan, dehidrirana naranča, gel od naranče

Narezanu krušku sotiramo i prošekom deglaziramo. Dodamo meda i timijana. Odrezak (ili dva) guščje jetre zapečemo i kada ga okrenemo dodamo bigne i tostiramo ga. Serviramo, dodamo umak od prošeka i meda, pospemo sitno sjeckanim komadićima dehidrirane naranče i završimo sa par točkica gela od naranče. 47


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

97 98 97, 98, 99, 99 00, 00 01, 1, 02,, 03,, 04, 05,, 06, 07,7, 08, 09, 9 10, 0, 11, 1 12, 13, 14, 4 15, 16, 17

ă

Plavi l p Obala F. Supila 4, 51 5141 4100 Vo 41 Voloosk skoo www plavipodruum.c www.plavipodru um.ccom om dkramari@inet.hr 051701223 0517 051741195 ,

80,,

800

12 - 24

Restoran Plavi podrum nalazi se u vološćanskoj lučici kraj samog mora. Već više od 100 godina, kao najstariji restoran na opatijskoj rivijeri, orijentiran je ka vrhunskom vinu i sofisticiranoj mediteranskoj gastronomiji. Nastoji se sačuvati tradicija izvorne hrane i gastronomskih običaja primorskog kraja pa se tako u ponudi nalaze i autorski reinterpretirana specifična jela Primorja. S ponosom se gostima nude jela koje je osmislila voditeljica restorana Daniela Kramarić s vrhunskim timom kuhara, kao što su u ovo ljetno doba: kvarnerska marinirana trilja u marakuji na kremi od

48

bijelih badema, kvarnerski škampi Cardinale u hladnoj juhi od rajčica i jagoda, mirisne capesante na kremi od jabuka i kurkume s prašinom od kave i istarskim crnim tartufom. Osnova kuhinje restorana su svježina i kvaliteta lokalnih namirnica, što u sofisticiranoj kulinarskoj obradi rezultira vrhunskim gastronomskim doživljajem. Iznimna se pažnja poklanja i pićima, posebno vinima. Na vinskoj karti restorana nalazi se preko 250 etiketa s naglaskom na Stari svijet, a karta se stalno obogaćuje u skladu s najnovijim svjetskim trendovima, ali i događanjima u nas. Credo kuće je - svako jelo zahtijeva “svoje” vino, stoga nude vina na čaše, a svako vino


zahtijeva i “svoju” čašu. Voditeljica restorana i glavni sommelier Daniela Kramarić je dvostruka prvakinja sommeliera Hrvatske i prvakinja Istočne i Srednje Europe. Restoran Plavi podrum, osvojio je 2008. i 2010. godine izrazito visoko svjetsko priznanje, ušavši na listu St. Pellegrino kao jedan od

najboljih 100 restorana svijeta. U sommelierskom duhu restoran nudi i cigare. Iz humidora možete odabrati odgovarajuću cigaru i dolično okončati gurmanski užitak. Kako i priliči: uz gutljaj porta, malta ili ruma…

Quenelle od guščje jetre punjjen pjenicom od kvarnerskog škampa

49


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

12 13, 12, 13 14, 14 15, 15 177

ă

Stancij Rukavac avac 51, 51211 51211 Ruk ukav kav avacc www stancija koovvaaci www.stancija-ko ciici cii.hhr stancija.kovacici@ @gma @g maill.ccom m 051272106 05 051586250 ,

60,,

70,

40

sri - ned: ed: 12 - 23, 21 21.0 .01. - 07. 7.022.

Restoran Stancija Kovačići smjestio se u okruženju zelenih brežuljaka u malome mjestu Rukavac svega 4 km udaljenom od Opatije. Vlasnik, ujedno i chef kuhinje je Vinko Frlan, entuzijast, koji je u staru kuću svojih djedova izgrađenu davne 1880. udahnuo novu radost. Nekadašnju kovačnicu je 2009. pretvorio u raskošnu i rustikalnu stanciju te autentično i elegantno odredište za ljubitelje gastronomije i odmora. Gastronomska ponuda restorana zasnovana je na tradicionalnoj kuhinji i održava utjecaj podneblja, blizinu mora i šume, godišnja doba,

50

mirise i okuse primorja. U svakodnevnoj pripremi jela koriste se svježe sezonske i lokalne namirnice nabavljene od lokalnih proizvođača. Svakodnevno se peče domaći kruh i izrađuje domaća tjestenina. Gosti mogu uživati u mesnim i ribljim specijalitetima koja u proljeće nadopunjavaju jela od šparoga, divljeg luka, koprive i motra, a u jesen jela od vrganja, suhog voća i maruna. Nude se i jela s crnim tartufima, domaći pljukanci, ravioli, grašnjaki, jela s jadranskim škampima i kaneštrelama te jela s boškarinom. Dio priče je i terasa sa začinskim vrtom prepunim bilja (kadulja, ružmarin, lavanda, koromač, lovor, bosiljak...) koje chef Vinko Frlan


pomno bira prilikom kreiranja svojih jela. Vinska karta restorana bazirana je na ponudi vina hrvatskih proizvođača te nudi 50-ak etiketa, velikim djelom vinara iz područja Istre.

Interijer restorana inspiriran je prirodnim okruženjem gdje se isprepliću prirodni materijali kamen i drvo s toplim zemljanim bojama.

Janjeći ra ragu agu s vongolama vongolama i aromatiziranom aromattizirranom anom palentom palenntom

za 6 osoba: 2,1 kg otkoštenog mesa janjećeg buta (350 g po osobi), 3-4 kapule, 1-2 koromača, 2-3 mrkve, 600 g školjki vongola (100 g po osobi), goveđi i riblji temeljac, 100 g palente, 2 rajčice ili pelati, 50 g rukole za u palentu, 1-2 režnja češnjaka, 2 dl bijelog vina

Meso popržimo na maslinovom ulju. Izvadimo meso te na masnoću koja je ostala u loncu dodamo kapulu, koromač i mrkvu. Dodamo malo češnjaka, rajčice ili pelate, podlijemo bijelim vinom te vratimo meso natrag u padelu s pirjanim povrćem. Kad vino prokuha dodamo oko 5 dl temeljca da prekrije meso te kuhamo na laganoj vatri oko 1,5 h. Prije posluživanja dodamo vongole i kuhamo par minuta dok se ne otvore. Na ribljem temeljcu skuhamo palentu uz dodatak sitno sjeckane rukole.

51


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17

ă

JIST Široli 27 27, 51216 VVišk škov ovoo www.jist.hr booking@jist hr booking@jist.hr 051374597 ,

,

30,

36,,

16

uto - ned: 13 - 233

...mjesto gdje namirnice postaju priča o uživanju u hrani... Na mirnoj lokaciji nedaleko centra Viškova, malog mjesta u blizini Rijeke, nalazi se restoran JIST - mjesto gdje se njeguje kultura uživanja u hrani isključivo hrvatskog podrijetla. Pazi se na svaki detalj, od kvalitete i vrhunske obrade namirnica do oblika tanjura, prezentiranja hrane i besprijekornog posluživanja. Restoran je uređen s puno ljubavi prema detaljima. Posjetitelji odmah zamijete ručno izrađeni drveni namještaj koji se savršeno uklapa u sofisticiran i pomalo osobit ambijent. Rijetkost na ovom području je hladnjak za

suho zrenje mesa - dry ager - u kojem meso odležava najmanje četiri tjedna, što je ujedno i tajna savršenog okusa koje mladi šef kuhinje sa svojim timom nudi u tridesetak vrlo domišljatih varijanti te poslužuje isključivo sa sezonskim namirnicama. Sve nastaje u kuhinji restorana: od osmišljavanja sastojaka do jela na tanjuru. Fine i nezaboravne okuse zaokružuju vina s karte koja broji dvadesetak etiketa vrhunskih hrvatskih vinara, a izbor piva i žestokih pića također je pomno izabran. Sve namirnice dovoze lokalni proizvođači koje kuhar pozdravlja osobno na vratima i pregledava izbor toga jutra. JIST se s pravom može krasiti natpisom Croatian Fine Dining!

T-bone steak

52


Z. O. F. & F. Ravalico vinarstvo Nova vas 101 52474 Brtonigla T 098 219 045 www.f-f-ravalico.hr

Naša se vina rađaju na najplodnijoj istarskoj zemlji iz ruku naših djedova iz duha naših očeva iz novih znanja sinova!


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17

ă

Molo L Riječki lukobran, lukobran, 510000 00 Rijjekka mololongo.hr info@mololongo..hhrr 051301917 ,

50,,

70,

45

pon - sub: 10 - 233:00 0

Restoran Molo Longo smješten je na Riječkom lukobranu, na 2. katu zgrade Terminal. Uz kuhinju koju vrijedi probati, restoran je prepoznatljiv i po svome položaju, na samom prijelazu iz centra Rijeke u Kvarnerski zaljev. Stoga svaki stol ima jedinstveni pogled na otvoreno more. Molo Longo je drago odredište ljubiteljima svježe ribe i morskih plodova, ali i gurmani-

56

ma koji preferiraju mesna jela ili vegetarijansku prehranu. Unutrašnjost restorana ima 70 sjedećih mjesta, a ostakljena terasa prima 30 osoba. Restaurant se sastoji od sale, ostakljene terase, aperitiv balkona i vip sobe. Želite li biti u centru Rijeke, a paralelno okruženi morem u miru uživati u jelima, Molo Longo je pravo odredište za vas.


Pohanaa grdobbina na podlozi od pikanttnogg rižota s kozicama i kellj sa žara

40 g riže, 40 g kozica, 1 g nasjeckanog češnjaka, prstohvat soli i papra, kap vina, par kapi tabasca, 100 g repa od grdobine, smjesa za pohanje (mrvice, sezam, usitljeni bademi), dva lista kelja

Skuhamo rižu. Popržimo kozice na tavi. Dodamo im češnjak, sol, papar, vino i par kapi tabasca. Blanširamo kelj u komadu (list) i zatim ga popržimo na grilu. Isfiletiramo rep grdobine, pa ga paniramo u oštrom brašnu, jajima i gore navedenoj smjesi za pohanje.

57


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

06 09 06, 09, 10, 10 11, 11 122, 2, 13, 3, 14,, 15, 16, 17

ă

Domin Braće Car 23 23, 512265 65 Dramaaljlj www.domino-drramal am maallj.j.ccoom dubravko domijann@ dubravko.domijan n@riri.tt-ccoom n@ri m.h .hr hr 051786472 ,

,

15,

50,

50

sri - ned: 10 - 24, 01.01. - 31.01.

U Dramlju, tipičnom primorskom mjestašcu u blizini Crikvenice, nedaleko od mora, smješten je restoran Domino u vlasništvu obitelji Domijan. U nastojanju očuvanja tradicije izvorne hrane i gastronomskih običaja primorskog kraja, restoran je orijentiran na specijalitete iz mora, iako se ne zanemaruju ni mesna jela. Jednostavnošću, kvalitetom i velikim zalaganjem cijele ekipe, restoran je uspio steći reputaciju mjesta u koje se gosti rado vraćaju. Glavni kuhar Dragan Visković, osvajač niza medalja i priznanja za svoj rad te istaknuti član Hrvatskog kuharskog saveza, svakodnev-

58

no teži nekim novim kreacijama. Ovisno o godišnjem dobu, sezoni, ponudi tržnice i ribarnice, ali i željama gostiju, stvaraju se kvalitetne i kreativne delicije. Vinu, kao glavnom pratećem piću poklanja se izuzetna pozornost. Na vinskoj karti nalazi se velik broj izabranih vrsta vina, koja se neprestano nadopunjuju u skladu s najnovijim trendovima. Ugodan ambijent okružen zelenilom i obasjan plamenom svijeća te ljubazno i nenametljivo osoblje, čine Domino ugodnim mjestom za romantične večere, izlazak s obitelji, prijateljima ili poslovnim partnerima.


Marinirana M ariniraana tuna u sm smeđem međem šećeru šećeru i soli s preljevom pre p eljevom m oodd m meda, eda,, gorke naranče, maslinovog ulja i mediteranskih trava svježa tuna, smeđi šećer, sol, rikula, tostirani kruh

Izmiješamo smeđi šećer i sol te dio mješavine stavimo na dno posude. Na nju položimo komad tune i prekrijemo je s ostatkom mješavine soli i šećera. Pritisnemo s nekom težinom i ostavimo u frižideru nekoliko dana. Tanko narežemo pa serviramo na rikuli i prelijemo umakom. Uz tunu poslužimo prepečeni kruh.

59


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95 96 95, 96, 97 97, 98 98, 99, 9, 00, 0, 011,, 02, 2 03,, 04, 4 055,, 06, 07,7 08, 8, 09, 9, 100,, 111,, 12, 2 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17

ă

Rivica Ribarska obala 13, 1 51151 512 Nj Njiv ivvicce www rivica hr www.rivica.hr rivica@rivica.hr 051846101 051847813 ,

10,

60,

50

12 - 22, 22 15.01. 15 01 - 155.02 5.02..

Sve je počelo davne 1934. godine u pansionu Mare Lesica pranone Dražena Lesice. Kroz vrijeme Rivica je postala odredište putnika namjernika, gurmana spremnih na gastro doživljaj. Proteklih 80 godina restoran i njegovi vlasnici dobitnici su više strukovnih domaćih i stranih priznanja. Razlog tome svakako je kulinarsko umijeće i maštovitost kuhara u spravljanju namirnica iz mora i kraja na nov, svjež i originalan način, u skladu sa zahtjevima modernog gosta. Svaka

60

kvalitetna sezonska namirnica inspiracija je kuharima Rivice na niz autohtonih i kreativnih specijaliteta. U Rivici se sezonski održavaju manifestacije: Dani janjetine, Dani šparoga, Dani Bakalara, Antička kuhinja, Plavuše bez kostiju... “Ćakule uz vino” su druženja vinara i birane publike koja se održavaju petkom. U jesen 2017. su nastupili Tomac, Krauthaker, Gašper Čarman i Kutjevački podrum, dok su u proljeće 2018. osim vinara Corenice, Krajančića i Čermana, svoja maslinova ulja predstavili Cadanela i PZ Vrbnik.


Rezaani steak

Ravioli punjeni kozicam ma i skutom u um maku od tartufa

61


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

14 15, 14, 15 16, 16 17

ă

Marina Obala Hrvatske m moorn morn rnaaric aric i e 8,, 515 1500 500 0 Krkk hotelmarina hr hotelmarina.hr marina@hotelikrkk.hrr 051221128 051221357 ,

,

5,

ned: 09 09-22, 22

50,

80

077-24 24

Boutique hotel Marina****, najekskluzivniji objekt u sastavu hotelske kuće Hoteli Krk, nalazi se na iznimno atraktivnom položaju na samoj rivi u centru grada Krka. Sagrađen je davne 1925. godine, a danas je moderan ekskluzivan hotel koji zadovoljava želje i najizbirljivijeg gosta. U sklopu hotela nalazi se gurmanski restoran Marina u kome se u ugodnom ambijentu uz samo more možete prepustiti gastronomskim užicima krčke i nacionalne kuhinje, kao i kušati internacionalne specijalitete. Krk, grad bogate kulturno-povijesne baštine, zahvaljujući svom položaju izvrsna je polazna točka za posjet brojnim atrakcijama oto-

62

ka Krka, a nudi i mnoštvo vrhunskih lokalnih proizvoda i specijaliteta uz koje je vezan čitav niz različitih gastronomskih manifestacija. U nastojanju da u svoju ponudu uvrste čim više domaćih sezonskih namirnica, u restoranu hotela Marina organiziraju tematske gurmanske ponude kao što su dani šparoga, domaće janjetine, lignji, smokava itd. Tada, uz redovitu bogatu ponudu ukusnih specijaliteta, možete kušati tradicionalna jela kakva su generacijama pripremana u krčkim domovima, kao i razna originalna jela smišljena za te prigode te po pristupačnim cijenama uživati u pravom gurmanskom doživljaju, u ugodnom i elegantnom prostoru.


Pečena krčka janjetina za 4 osobe : 1 kg janjetine, 0,5 kg krumpira, 200 g mrkve, 100 g kapule, češnjak, ružmarin, kadulja

Janjetinu posolimo i stavimo peći na 180 °C. Nakon 50 minuta dodamo joj narezani krumpir i povrće te nakon toga pečemo još 50 minuta. Poslužimo uz mladi luk.

Tagliata od bifteka s pestom od šparoga i brusketom

250 g juneće pisanice, 150 g divljih šparoga, 50 g ovčjeg sira, 30 g rikule, začini (sol, papar, maslinovo ulje)

Na maslinovom ulju popržimo šparoge i češnjak, podlijemo temeljcem od šparoga, dodamo maslac i izmiksamo kako bi dobili pesto. Na baguette složimo šparoge i ovčji sir i zapečemo u pećnici na 200 °C na 5 minuta. Biftek ispečemo medium, izrežemo na rezance te ga posložimo na podlogu od rikule, prelijemo pestom od šparoga, uz bruskete od šparoga i sira.

Zapečeni ovčji sir

100 g ovčjeg sira, pikantna salsa (luk, mrkva, paprika i rajčica), 30 g rikule, crni baugette

Popržimo na maslinovom ulju luk, mrkvu i papriku. Zatim dodamo pasiranu rajčicu, ružmarin, majčinu dušicu, bosiljak, peperočine. Kuhamo oko 30 minuta. Na četiri šnite baguetta namažemo salsu, posložimo ovčji sir i zapečemo sve skupa u pećnici na 200 °C oko 7 minuta. Posložimo na podlozi od rikule i za kraj prelijemo maslinovim uljem. 63


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95 96 95, 96, 97 97, 98 98, 99, 00, 01, 02, 2, 03, 3 04

ă

Marina Puntica 77, 51521 Puna Punat Pu naat marina punat hr marina-punat.hr restoran.marina@ @mar @m arin inain a-puna puuna nat.tt..hhrr 051654380 051654379 ,

,

50,

60,

95

11 - 23, 23

Tražite li marinu koja u blizini veza ima restoran, na pravom ste mjestu. Na raskrižju između lagane mediteranske kuhinje, jednostav nih otočkih specijaliteta i utjecaja inter nacionalnih receptura, iznova se vješto rađaju specijaliteti nautičke kuhinje. Restoran Marina se nalazi u srcu marine i odiše nautičkim ugođajem. Ugodan je kutak i za brzi ručak prije plovidbe i za smirena dnevna i večernja druženja uz svjetla privezanih brodica i jahti. Na originalne aperitive s daš-

64

kom mediteranskog bilja nadovezuju se tradicionalni specijaliteti otočke kuhinje, domaći krčki pršut i sir, šurlice - ručno rađena domaća tjestenina, mlada krčka janjetina, jadranske lignje, grdobina u bijelom vinu, plemenita bijela riba, rakovi i školjke uz zlatne kapljice lokalnih vina. Prednost ovdje imaju lokalne, kvalitetne namirnice, bogatih mirisa i okusa krčkih pašnjaka, vinograda i maslinika. Domaće krčke slastice samo su mali dio simfonije okusa i mirisa. U ponudi je širok izbor hrvatskih vina iz renomiranih vinskih podruma.


Ovo vizualno vrlo atraktivno jelo najbolje je u proljeće, kada je bogata ponuda mlade krčke janjetine. Najvažniji sastojak koji vam je potreban je kvalitetan komad janjećih kotleta. Birajte manje masnu, po mogućnosti otoč-

ku janjetinu, jer zbog kvalitetne ispaše, trave koja sadrži određenu količinu morske soli ima poseban okus. Potrebno joj je vrlo malo dodataka i začina, jer je već prirodno blago slana i prepoznatljive arome.

J j ć kkruna Janjeća

za 4 osobe: 1 kg janjećih kotleta narezanih na veće komade, marinada od maslinovog ulja, ružmarina i češnjaka, 1 kg krumpira, 100 g špeka narezanog na kockice, kapula, ružmarin, sol, papar, maslinovo ulje

Janjeće kotlete u manjim komadima (4 – 5 kotleta u komadu) kratko mariniramo. Dodamo vrlo malo soli i papra te pustimo da kratko odstoje na sobnoj temperaturi. Pečemo ih na zagrijanom roštilju ili tavi dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu koricu izvana, a nježnu ružičastu boju iznutra. Krumpir treba biti približno iste veličine. Dobro ga operemo i skuhamo u kori, u lagano posoljenoj vodi. Ogulimo koru, krumpire nazrežemo na četvrtine, kratko ih popečemo na tavi na maslinovom ulju, špeku i kapuli te pospemo sjeckanim ružmarinom. Po potrebi dodamo soli i papra. Kotlete i krumpir poslužimo zajedno sa sokom od pečenja i malo aromatiziranog maslaca.

65


Lošinjskim jedrima oko svijeta

Budi dio festivala - posjeti Lošinj! 07. - 21.9.2019. Dnevne i noćne regate, radionice brodo maketarstva, izložbe, dokumentarci, scenski prikazi ispraćaja pomoraca, lošinjske mažoretkinje, folklori, puhački orkestar, klape, koncerti, pomorska večer, gastro ponuda na brodovima, vatromet & još…! “Kad se veliki brod nalazi u luci na vezu, siguran je, ali to nije ono zbog čega su građeni veliki brodovi.”


PODRUMARSKA 3

b a Å¡ a n i ja 52 475 savudrija istra croatia


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

15 16 15, 16, 17

ă

Artator Artatore 132 132, 5155500 Maallili Lo Loši šinj šinj restaurant artatooree.h restaurant-artato .hrr info@restaurant-aarrttat ator ore. or e.h .hr hr 051232932 051235200 ,

,

25,

2,

pet - ned ned: 10 - 222,

80,,

70

10 - 00, 01 01.1 .11. 1. - 01.03 03.

Restoran Artatore se nalazi u istoimenoj uvali Artatore, koja je smještena 7 km prije samog grada Malog Lošinja. Uvala je pogodna za nautičare jer je zaštićena od bure, ima prekrasnu prirodnu plažu, okruženu borovom šumom i mediteranskim biljem, a na sve to proteže se pogled iz restorana. Blizu je aerodrom, tako da gosti koji avionom pobijegnu na par sati odmoriti dušu i tijelo, navrate i u Artatore. Od početaka restorana 1972. godine u tradiciji jela pripravljenih po obiteljskim receptima nudi se pretežno mediteranska kuhinja izvornih namirnica otoka Lošinja, a među specijalitetima kuće su i kvarnerski škampi kuhani u

68

maslinovom ulju i žlahtini na podlozi od palente sa šparogama, otočna janjetina “Pod teću” poslužena uz punjenu palačinku sa skutom i divljim šparogama, čokoladna torta sa sviježim smokvama i palačinke s ovčjom skutom, orasima i medom od kadulje… „Učestvujemo u svim gastro projektima TZ Malog Lošinja: Lošinjska kuhinja, Lošinjskim jedrima oko svijeta, Antička Apoksiomenova kuhinja itd... Godinama rada nastojimo svoju ponudu prilagoditi zahtjevima gostiju, a za taj trud dobili smo i brojne nagrade i priznanja: TZ Primorskogoranske, Grada i TZ Mali Lošinj, More magazina, HOK-a...“, poručuju vlasnici.


Salata od rakoovice (grancigule))

za 3 porcije: 1 kg rakovica, papar, sol, 5 ml maslinovog ulja, limunovog soka od pola limuna, maslina i list zelene salate za dekoraciju

Rakovicu skuhamo. Rakovica mora biti živa kada se uranja u kipuću vodu. Vrijeme kuhanja je 15-20 minuta. Zatim rakovicu očistimo i dobro ohladimo. Začinimo je solju, paprom, maslinovim uljem i malo limunovog soka. Serviramo salatu u oklop rakovice, na podlozi od zelene salate. Poslužimo uz tople “bubice” (domaće prženo tijesto).

Antička savijača od jabuka, badema ma i meda meedaa za tijesto: 300 g brašna, malo soli, malo ulja, žlica octa, žlica vode; nadjev: 1,5 kg jabuka, 200 g suhih grožđica, cimet; preljev: 450 g  meda, 100 g badema

Od brašna, soli, ulja, octa i vode umjesimo vučeno tjesto i razvučemo ga. Na njega rasporedimo ploškice prethodno očišćenih i narezanih jabuka, suhe grožđice i malo cimeta. Zamotamo u savijaču, složimo na pleh, zarežemo na porcije te stavimo peći na temperaturu od 200 °C oko 40 minuta. Zagrijemo med, prelijemo ga po pečenoj savijači, pospemo s listićima badema te pustimo da savijača upije sav med. 69


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

15 16 15, 16, 17

ă

Zaa Kan a V Gortana 25 V. 25, 51155 550 Ma M li Looššinnj www.losinia.hr restorani@losinia.hhr restorani@losinia. 051231840 ,

, 10 - 22, 22

90,

10055 09 - 00

Restoran Za Kantuni, u starom centru Malog Lošinja, promovira i nudi autohtona riblja i mesna jela pripremljena prema tradicionalnim receptima. Njegova ponuda prepoznata je i u Kvarner Food projektu. Jela spravljena od visoko kvalitetnih namirnica, slažu se s biranim vinima koja su na vinskoj karti. Kuhinja, ambijent, terasa i osoblje utječu na to da se gosti sa zadovoljstvom sjećaju zalogaja i trenutaka provedenih u restoranu Za Kantuni. Na mjestu današnjeg restorana Za Kantuni, početkom 20. stoljeća Anna i Franz Templer otvorili su hotel-restoran Dreher s depandansama. U sklopu hotela nalazio se restoran s vrt-

70

nom terasom u kojem se točilo vrhunsko pivo, a vodio ga je Slovenac Franz Jagodič. Pivnica Dreher bila je smještena iza zgrade gradske uprave i radila je tijekom cijele godine. U svojoj je ponudi imala veliki izbor prvoklasnih piva, raznih vina, a uz dobru kuhinju i umjerene cijene pružala je mogućnost dostave jela i pića izvan objekta. Nakon Prvog svjetskog rata hotel prestaje s radom, a u prizemlju gospodin Vicenzo Bragato otvara trgovinu. Nakon Drugog svjetskog rata, na nagovor općinske vlasti, ugostitelj Božidar Jukić ovdje otvara restoran Tri palme, a 1979. godine OOUR-Turizam Lošinjska plovidba preuređuje prostor i mijenja ime restorana u Za Kantuni.


Pilećći medaljoni s pancetom i umak s koromačem

za 4 osobe: 600 g pilećeg filea, 150 g pancete, 600 g krumpira, 200 g celera, cherry rajčica, sol i papar; umak: 200 g kiselog vrhnja, sol i papar, 2 g koromača, 1 g češnjaka

Pileći file narežemo na medaljone. Omotamo ih pancetom koju smo prethodno narezali na trake. Krumpir, celer i cherry rajčicu popržimo na ulju. Medaljone pečemo s obje strane da dobiju zlatno žutu boju. Komorač isjeckamo na sitno, dodamo vrhnje, sol, papar i češnjak te sve dobro izmiješamo i poslužimo.

71


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

15 16 15, 16, 17

ă

Velil Ža Ž Sunčana uvala 3, 51 5155 550 Ma 55 Malilii Loššinnj www losinj hotels.ccom www.losinj-hotels veli.zal@jadranka.h .hhr 051667260, 099444975 051667260 497558 49 755588 51231542 ,

, 10 10-22, 22

30,

4,

100 00,,

12200

10- 23 10

Vrhunska gastronomija, temeljena na spoju majstorskog kulinarskog umijeća i tradicionalnih svježih namirnica iz lokalnog uzgoja jedan je od prioriteta u ponudi restorana Veli Žal. Chef restorana bira isključivo vrhunske delicije i tradicionalne lokalne namirnice poput maslinovog ulja, ovčjeg sira, janjetine, mesa boškarina te raznih vrsta svježih riba, školjki i drugih delicija iz Jadranskog mora. S ljetnom natkrivenom terasom blizu mora i dugogodišnjom tradicijom dobre kuhinje,

72

Veli Žal je mjesto gdje možete kušati vrhunske morske i tradicionalne otočke specijalitete, a ujedno uživati u tematskim gastro večerima. Od ove godine ponuda je obogaćena pizzom Napoletanom iz krušne peći. Spravljena od vrhunskih namirnica poput visokoproteinskog brašna, originalne talijanske rajčice, mozzarelle di bufala, jadranske Kali tune ili carpaccia od boškarina. Restoran se nalazi u sustavu Jadranka hotela koja zadnjih nekoliko godina uspješno konkurira na top međunarodnom tržištu.


Carpaccio od boškarina sa skutom i ovčjim čjim sirom iz komine komi maslina maslin

100 g morožina (boškarin), 40 g ovčjeg sira iz komine maslina, 40 g kravlje skute, 40 g meda, 30 g rukole, 30 g mini rajčica, 15 g kapara, 20 g crnih maslina, 1 g crnog papra u zrnu, 1 g cvijeta soli, 0,2 dl creskog maslinovog ulja

Morožin (mokro odležani but boškarina mariniran u maslinovom ulju i limunu) tanko narežemo i složimo na rukolu. Na pladanj dodamo skutu začinjenu s medom, paprom i cvijetom soli te dodamo preostale sastojke jela (listiće ovčjeg sira iz komine maslina, četvrtine mini rajčice, kapare, crne masline). Složeno jelo začinimo cvijetom soli, svježe mljevenim paprom i creskim maslinovim uljem.

Creski fuži u umaku od ovčjeg sira s udićem 60 g udića (ovčjeg pršuta), 50 g ovčjeg sira, 100 g domaćeg vrhnja, 50 g klica, 1 g ružmarina, 1 g crnog papra u zrnu, 1 g cvijeta soli, 120 g glatkog brašna, 0,5 dl creskog maslinovog ulja

Od brašna, vode i maslinovog ulja zamijesimo tijesto. Oblikujemo ga dlanovima preko štapića za ražnjiće i skuhamo u slanoj vodi. U prokuhanom domaćem vrhnju rastopimo naribani ovčji sir, dodamo kuhane creske fuže, prokuhamo te okus doradimo cvijetom soli i svježe mljevenim paprom. Na pripremljene fuže stavimo ploške udića (pršuta od ovce), koje smo prethodno lagano popržili na maslinovom ulju. Završimo jelo s klicama i creskim maslinovim uljem. 73


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

08 09 08, 09, 10, 10 11, 11 122, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Barbat b Barbat 366, 366 512880 80 Barrbaat na na Rabbu hotel barbat com hotel-barbat.com m/re m/r m/ rest stor oran a an hotel-barbat@ineet et.h .hrr 051721858 051721359 ,

50,

8,

40,

800

08 - 24 24, 15 15.01. 01 - 155.02.

U središtu Barbata na otoku Rabu, uz samu crkvu, pored mora, na temeljima nekadašnjeg benediktinskog samostana smjestio se obiteljski hotelrestoran Barbat. Ovdje ćete se uz samu morsku obalu sresti s duhom prošlih, već pomalo zaboravljenih vremena, nostalgične ljepote, izvornosti i mirnoće, ukomponiranog sklada stare kamene arhitekture i mirisnog mediteranskog bilja. Amfore i kamene posude, stara preša za grožđe i masline, pričaju priču o vremenima predaka.

74

U takvom ozračju i okruženju započinje vaš gastronomski užitak. Posebnost ponude su delicije koje nastaju kao plod trenutačne inspiracije kuhara, vezane na dnevno svježu ribu lokalnih ribara, sezonsko povrće s otočke tržnice te janjetinu s rapskih pašnjaka. Jastoge ili raroge birate prema vlastitoj želji, još žive iz “jastožere” restorana. Maslinovo ulje i začinsko bilje je iz vlastite obiteljske proizvodnje i uzgoja. Kreacija jela kao i vinska karta osmišljena je u krugu obitelji s naglaskom na iskustvu i posebnostima otočke kuhinje.


Atmosferi doprinosi i veliki akvarij u kojem među potopljenim brodom i amforama plivaju ribe i kreću se rakovi.

Restoran Barbat dobitnik je nagrade za najljepšu i najuređeniju terasu na otoku Rabu niz godina uzastopno te brojnih visokih priznanja za kuhinju i kvalitetu hotela.

Jadran nska fantazija Jadranska

kvarnerski škamp, filet brancina, školjka sv. Jakova, domaća blitva s bobom i koromačem, ploške krumpira u umaku od domaće rajčice, maslinovo ulje

Brancina, školjku i škampa kratko ispečemo na gradelama. Začinimo i poslužimo uz prilog od domaće blitve s bobom i koromačem i uz ploške krumpira u umaku od domaće rajčice.

75


Turistiăśœka zajednica Splitsko-dalmatinske Ĺžupanije


Dalmacija 2VQRYQH NDUDNWHULVWLNH GDOPDWLQVNH NXKLQMHVXVYMHåHQDPLUQLFHMHGQRVWDYQDSULSUHPDVPDOR]DþLQDL]DþLQVNRJELOMD L]X]HY SHUãLQD þHãQMDND OXND L ORYRUD EH] SUHYLãH VNORQRVWL HNVSHULPHQWLUDQMX V QDPLUQLFDPDLJDVWURQRYLWHWLPD2EURNWUHED SRþHWL GDOPDWLQVNLP SUãXWRP L SDãNLP VLURPVODQLPVUGHODPDLVDODWRPRGPHNXãDFDLOLULEOMRPPDULQDGRPVYHREDYH]QRX] GRGDWDN PDVOLQD NRMH VH X JRWRYR VYDNRP GDOPDWLQVNRPPMHVWXNRQ]HUYLUDMXGUXJDþLMH'DOPDWLQVNHQDPLUQLFHNRQ]HUYLUDQHVROMHQMHP LOL PDULQLUDQMHP SURL]YRGL 'UDåLQ ULED L] .DãWLO .DPEHORYFD 'DOPDFLMD VH GLþL PQRJLP YLVRNR UDQJLUDQLP PDVOLQRYLPXOMLPD 7RUNXO=ODWQRXOMH ýXYHQHVX L VLURYH VWRQVNH NDPHQLFH 1DVWDYDN MH ULEOMDMXKDSDãWDãXWDPDQHãWUDRGMDQMHWLQH LNDãWUDGLQHMDQMHüHWULSLFHIULJDQLJDYXQL DUWLþRNH V JUDãNRP 6OLMHGH ULED OHãR V EOLWYRPLNUXPSLURPULEDQDJUDGHODPDEUXGHW EX]DUD RG ãNROMDND L ãNDPSL JXODã RG VXKHKRERWQLFHLOLRGPHVQLKMHODJRYHGLQD OHãRVDVDOVRPSDãWLFDGDMDQMHWLQDNXKDQDV SRYUüHPPHVRVURãWLOMDPDULQLUDQRUXåPDULQRPLPDVOLQRYLPXOMHPLOLþXYHQDRWRþND MDQMHWLQD V UDåQMD 2G VODVWLFD MH QDMSR]QDWLMD GXEURYDþND URåDWD VWDURJUDGVNL SDSUHQMDNLVXKHVPRNYH 1DMSR]QDWLMLVSHFLMDOLWHWLQHUHWYDQVNHLFHWLQVNHNXKLQMHVXEURGHWRGMHJXOMDLåDEDWH EX]DUD RG ULMHþQLK UDNRYD /DVWRYR MH SR]QDWR SR MDVWR]LPD L VWDULP VRUWDPD YRüD LSRYUüD 9UKXQDF GDOPDWLQVNH SURL]YRGQMH YLQD GRVWLJQXW MH QD SROXRWRNX 3HOMHãFX L RWRNX +YDUX 1DMSR]QDWLMH ELMHOH VRUWH 'DOPDFLMH VXSRãLS 3=6YLUþH GHELW 9LQDULMD6ODGLü

L PDUDãWLQD 9LQDULMD 6ODGLü SRG GUXJLP QD]LYRPUXNDWDFWHKYDUVNDERJGDQXãD 3= 6YLUþH 9LQDULMD 3OHQNRYLü SURL]YRGL NXSDåXDXWRKWRQLKELMHOLKVRUDWDSRGQD]LYRP =ODWDQ RWRN .DR SULMHOD] GREUR MH SUREDWL URVp 3= 6YLUþH 8] WDPQR PHVR L SODYX ULEX QDMþHãüH VH SLMH SODYDF 3= .XQD 3OHQNRYLü =ODWDQ SODYDF *UDQG FUX FUOMHQDN 3OHQNRYLü SODYLQD 9LQDULMD 6ODGLü EDELü YUKXQVNL SODYDF GLQJDþ 0DWXãNR 3=.XQD YUKXQVNL,YDQ'RODF 3=6YLUþH %DGHO SRVWXSLOLV\UDK8]GHVHUWSUHSRUXþDPRSURãHN 3=6YLUþHL3OHQNRYLü (NVNOX]LYQL UHVWRUDQL VX *DULIXO QD +YDUX .DãWHO X =DGUX .DGHQD L =UQR VROL X 6SOLWX 3HOHJULQL X âLEHQLNX $WODV NOXE 1DXWLND X 'XEURYQLNX 9LOOD 1HUHWYD GDOPDWLQVND L QHUHWYDQVND NXKLQMD X 0HWNRYLüXL=ODWQDULELFD ULEOML X%URGDULFL NUDM âLEHQLND 3UHWHåLWR ULEOML VSHFLMDOLWHWL NDUDNWHUL]LUDMX UHVWRUDQH 1LND )RãX ULEDUD L %UXVFKHWWX X =DGUX =ODWQH ãNROMNHX6NUDGLQX0DULQX.RUQDWLX%LRJUDGX *DOLMX X &DYWDWX .DSHWDQRYX NXüX X]JDMDOLãWH ãNROMDND X 6WRQX L .ODULVX X 'XEURYQLNX6SHFLMDOLWHWHXGRPDüRMDWPRVIHULPRåHWHSUREDWLX9LQNXX.RQMHYUDWLPD X .RSDþLQL X 'RQMHP +XPFX QD %UDþX L 6WDURP NDSDWDQX X 2UHELüX .UHDWLYQD NXKLQMD V WUDGLFLRQDOQLP QDPLUQLFDPD NDUDNWHUL]LUD %REX QD 0XUWHUX =RUX ELOX X 6SOLWX3DQWDUXOX'XEURYQLNXL3RUWR5RVVR QD /DVWRYX 8 QRYDOMVNRP %RãNLQFX QXGH VORZIRRGVH]RQVNLKVSHFLMDOLWHWD8.QH]X X2PLãXVHSRQRVHYODVWLWLPHNRORãNLPX]JRMHP QDPLUQLFD L SROMLþNLP VSHFLMDOLWHWLPD 8 ýDSRULFDPD X 7ULOMX PRåHWH XåLYDWLXVLQMVNLPDX.DãWLO6ODQLFLXFHWLQVNLP VSHFLMDOLWHWLPD 77


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

04 05 04, 05, 06 06, 07 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Boškin šk Novaljsko polje bb, b 532 3291 9 Nov oval alja al ja www boskinac coom www.boskinac.co info@boskinac.coom om 053663500 053663501 ,

70,

45,

30

pon: 12 - 23, 23 15.1 1512. 2. - 15. 5 03 03..

Restoran – hotel Boškinac se smjestio na uzvisini ispod guste borove šume, na rubu vinogorja i maslinika do vrata “Zaglave” - tradicionalno nezaobilaznog mjesta za ispašu ovaca. S balkona, terasa i iz vrta, pruža se pogled na novaljsko polje koje zrači stoljetnim mirom. Restoran hotela Boškinac poznat je po interpretaciji tradicionalne otočke kuhinje na kreativan i moderan način. U restoranu se poštuje gastronomska baština s bogatom ponudom ribe, janjetine, sira, pršuta i drugih svje-

78

žih sezonskih namirnica, uz maslinovo ulje, začinsko bilje i med, ali predstavljena na poseban način, s izraženim autorskim pristupom. Zahvaljujući kreativnosti kuharskog tima, harmonija okusa i mirisa stvara nezaboravan doživljaj na tanjuru. Gosti mogu uživati u jelima po narudžbi i maštovitim degustacijskim menijima. Jednostavnost koja poštuje savršenost namirnice i reinterpretacija tradicije koja se zna kontrolirati u svojoj kreativnosti i zaigranosti, filozofija su restorana Boškinac.


Boškarin

500 g ramsteka od goveda buše, 100 g čilija, 100 g đumbira, 100 g ljutike, 5 g galangala, 1 dl aceto balsamico, 1 g agara, 1 žlica gorušice, 1 jabuka, 100 g vlasca, 0,2 dl ulja, 1 jaje

Očistimo ramstek od žilica. Tanko narežemo 4 fete, stavimo između folija i maksimalno ih razvučemo valjkom. Ostatak ramsteka nasjeckamo na jako sitno, pazeći da izvučemo sve žilice iz mesa. Čili, đumbir i ljutiku narežemo na brunoise (jako sitne kockice) te kratko popržimo na maslinovom ulju. Ohladimo te s time začinimo smjesu od ramsteka. Dodamo galangal u prahu te soli po želji. Vlasac i biljno ulje stavimo u mikser i blendamo 10 minuta, dok ulje ne dobije aromu. Zatim od jaja i ulja od vlasca napravimo majonezu. Jabuku tanko narežemo te je mariniramo u soku od limuna. Gorušicu mariniramo u soku od jabuke. U aceto dodamo agar, stavimo da zavrije te potom sa špricom kapamo u hladno ulje dok ne dobijemo perle. Smjesu napunimo u plahticu od ramsteka i zarolamo te serviramo sve ostale komponente zajedno.

79


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17

ă

2 Ribar b Blaža Jurjeva 1, 1 223300 0000 Za Zada darr da www 2ribara com www.2ribara.com m info@restorani-zaada dar.hr dar hr 023213445 023213445 ,

80,

44

pon:-subb 11-23, 11 23 ned 11-22 22

Iako poznat po tradiciji od preko 50 godina, restoran 2 Ribara je moderno i istančano mjesto za objedovanje. Nalazi se u samom centru stare jezgre grada Zadra, u srcu gradskog poluotoka. Ponuda restorana je raznolika, a uključuje svježa riblja jela, ukusna mesna jela i tjestenine te različite vrste pizza pečenih u krušnoj peći. Jela prati lepeza pažljivo odabranih vina zadarske regije. Restoran je prilagođen i prijemu većih grupa poput svadbi, raznih domjenaka i drugih do-

80

gađanja takve vrste. Kapacitet sjedala se može proširiti tako da sala primi do 100, a vanjska terasa do 70 osoba. Gradonačelnik grada Zadra dodijelio je restoranu „2 ribara“ nagradu „Nasmiješeno sunce“ za najbolji restoran u turističkoj sezoni 2011. godine. Tu je i „Certificate of Excellence“ Trip Advisora osvojen recenzijama stranih gostiju. Atraktivna lokacija i dugotrajan ugled, uz bok hrani koja osvaja brojne pohvale su aduti zbog kojih vrijedi posjetiti restoran „2 ribara“.


Riblja fritura s hrskavim poovrćem

80 g kozica, 80 g lignji, 80 g grdobine, 1 jaje, 50 g tikvica, 50 g mrkve, 50 g korijena celera, 50 g paprike, oštro brašno, glatko brašno, biljno ulje

Očistimo kozice od ljuske. Očišćene lignje narežemo na kolutiće, a rep grdobine odvojimo od kosti i narežemo na štapiće. Povrće narežemo na rezance. Kozice, lignje i povrće uvaljamo u oštro brašno i pržimo par minuta skupa u dubokoj masnoći. Posebno u dubokoj masnoći pržimo grdobinu koju smo prethodno uvaljali u glatko brašno pa u jaja. Uz jelo serviramo kriške limuna i tartar umak.

81


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

11 12 11, 12, 13 13, 14

ă

B usc Brusch Mihovila Pavlinoov ovićća 12 12,, 223300 00000 ZZaada ada darr info@bruschetta.hhr 023312915 023250525 ,

,

3,

60, 0

10000

11 11-23 23

Restoran Bruschetta smješten je u staroj gradskoj jezgri grada Zadra neposredno uz ostatke stare crkve Stomorica. Iz restorana i s terase pruža se pogled na rivu i zadarski kanal te otok Ugljan. Restoran njeguje gastronomiju Mediterana uz naglasak na svježim namirnicama zadarskog kraja. Poznat je po velikom izboru raznih bruschetta, carpaccia i tjestenina. Ponuda restorana sastoji se također od velikog broja mesnih i ribljih jela koja se pripremaju u mediteranskom stilu. Svakodnevno se nude i svježe ribe, rakovi i školjke. Bruschetta njeguje spoj tradicionalnog i modernog načina kuhanja.

Domaćini posebno preporučaju medaljone od grdobine s mahunama i cherry rajčicama te file kovača s raviolima punjenim špinatom. Vinska karta sastoji se od po 30-ak bijelih i crnih vina, što uključuje izbor vrhunskih hrvatskih te nekoliko talijanskih, australskih i američkih vina, a poseban naglasak je na vinima vinara zadarskog kraja. Restoran Bruschetta rezultat je duge obiteljske tradicije ugostiteljstva. U kratko vrijeme osvojio je velike simpatije domaćih i stranih gostiju, čemu svjedoče i osvojene nagrade Grada Zadra za najbolji restoran te nagrade Turističke zajednice Zadarske županije za poseban doprinos izvornoj gastro ponudi.

GGrdobina rdobina s mahunama mahunam unama i cherry rajčicama “Bruschetta” 400 g filea grdobine, 50 g cherry rajčice, 100 g svježih mahuna, 2 dl ribljeg temeljca, 1 režanj češnjaka, 5 cl bijelog vina, prstohvat majčine dušice, papar, sol, maslinovo ulje

Ribu narežemo na medaljone i posolimo. Uvaljamo je u brašno te popržimo na maslinovom ulju. Dodamo češnjak i podlijemo temeljcem i bijelim vinom. Dodamo začine i pustimo da sve kuha 10-ak minuta. Dodamo blanširane mahune i na kraju, cherry rajčice narezane na četvrtine. Poslužimo toplo. 82


Vinarija Sladić Sladići 34, Plastovo, 22222 Skradin Mob 091 218 2867 vinarija.sladic@gmail.com


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

08 09 08, 09, 10, 10 11, 11 122, 2, 133,, 14, 4, 155,, 16, 6 17

ă

Foša š Kralja Dmitra Zvooniimi mira ira 2, 23 2300 30000 ZZaada dar www fosa hr www.fosa.hr info@fosa.hr 023314421 023314391 ,

,

70,

14400

12 24 12-24

Zadar je svojom pozicijom sigurne luke i jakim zaleđem uvijek privlačio kolonizatore, tako da danas čitamo iz njegove arhitekture grčke, rimske i srednjevjekovne artefakte. Riblji restoran Foša uvučen je u bedeme zadarske lučice Foša podignute u 16. stoljeću, nedaleko od monumentalnih Kopnenih vrata (Porta terraferma) Michelea Sanmichelija iz 1543. godine. U njegovoj arhitekturi, uređenju interijera i gastronomiji spajaju se dalmatinski i suvremeni trendovi.

84

Od svježih namirnica karakterističnih za zadarsko podneblje, pripremaju se jela koja čuvaju davne okuse dalmatinske kuhinje, ali istodobno njeguju koncept zdrave prehrane i kreativne suvremene gastronomije. Koncept otvorene (iza stakla) kuhinje u sredini prostora stvara prisnost gosta s namirnicama i pripremom, dok su blizina mora i terasa na samom moru neoboriv adut koji privlači gastroljupce da nadopune gastronomske senzacije pejsažnim. S pojavom jednosortnih maslinovih ulja, čije karakteristike odgovaraju pojedinim vr-


stama namirnica, osoblje Foše uz svako jelo preporuča i maslinovo ulje koje najbolje odgovara. Vinska karta ima naglasak na hrvatskim

vinima uz klasike Italije i Francuske. Tu je i lista bogata pjenušcima i šampanjcima.

Mariinirani škampi

4 jadranska škampa, limunov sok, maslinovo ulje, pire od zelene jabuke, tost, začini, začinsko bilje

Očistimo repove od škampa i mariniramo ih u limunovom soku. Blago začinimo i poslužimo ih s pireom od zelene jabuke i toplim tostom.

85


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

02 05 02, 05, 07 07, 08 08, 09, 10, 11, 12, 2, 13, 14, 15,, 16, 17

ă

Niko k Obala kneza Do Dom mag agojja 9,, 230000 0 Zaddarr www hotel niko hrr www.hotel-niko.hr hotel.niko@hotel--ni niko koo.hhr 023357888 023337890 ,

,

15,

5,

13300

12 - 24 24, 2412 24.12. - 188. 8.01 8.01 0.

Uz Hrvatsku i drevni grad Zadar veže se i ime restorana Niko. Dana 28. veljače 2013. godine restoran Niko obilježio je 50.-u obljetnicu neprestanog rada te je tom prigodom nagrađen od strane gradonačelnika zlatnikom grada Zadra. Uspjeh dugogodišnje tradicije ugostiteljstva obitelj Pavin tumači geslom: “Gosti se kod nas osjećaju kao kod kuće, a jela koja im nudimo spremamo kao što bi ih i sebi napravili.” Restoran Niko smješten je na Puntamici, u mirnom predgrađu Zadra na samoj obali mora. Pogled na marinu i stari grad nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kuhinja je prvenstveno bazirana na ribljem meniju, a specijaliteti kuće su zelena pašta sa

škampima, riba koju gosti sami odabiru iz bogate i obilne ponude te jastozi iz vlastite jastožere. Intiman ambijent i opuštenu atmosferu nerijetko upotpunjuje i gostovanje klapa. U sklopu objekta je 2003. godine otvoren mali obiteljski hotel koji raspolaže s 15 stilskih visoko komfornih soba. “Ponosni smo što smo ugostili svjetski poznata imena predstavljajući našu dalmatinsku tradiciju gastronomije i europskog stila smještaja kao i sve domaće poznavatelje vrhunske usluge koji nas prate desetljećima. Naša tradicija njeguje odnos prema gostu kao dijelu obitelji te smo sve vaše želje spremni ispuniti... uz miris mora, uz pismu tihu, punog stola, na zalasku sunca, dobrodošli od srca želimo da Vam kod nas bude kao iz snova...“, poručuje obitelj Pavin.

Panceta od tune na ta tatarski sa šparogama svežanj šparoga, 150 g pancete od tune, 100 g kravlje skute, sol, bijeli papar, limun, maslinovo ulje, reducirani aceto balsamico

Pancetu od tune narežemo na kockice. Blanširamo šparoge. Kravlju skutu narežemo na kockice iste veličine kao i tunu. Od šparoga napravimo posteljicu za tunu i skutu. U kalup posložimo skutu pa tunu koju prije začinimo maslinovim uljem, cvijetom soli i bijelim paprom. Izvadimo kalup te dekoriramo s dinjom i reduciranim balsamicom. 86


To je to!

Vela Luka, HR-20270, Hrvatska +385 (0)20 813833 info@fanito.hr www.fanito.hr


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17 18 17,

ă

Kaštel š l Bedemi zadarskiih pobu pobu po bunnaa 13, 3, 230 3000 00 Zaddar 00 http //www hoteel-l-ba http://www.hote l-bast bast ba s ioon. n.hhrr info@hotel-bastioon. n.hr hr 023494950 023494951 20,

60,

60

12 - 23

Restoran Kaštel, restoran je hotela Bastion otvorenog 2008. godine. Nalazi se na ostacima mletačkoga, srednjovjekovnoga Kaštela iz 13. stoljeća te sa svojim dvjema terasama pruža jedinstven lokacijski ugođaj i nezaboravan doživljaj. Jelovnik, kojemu su osnova stara dalmatinska jela prezentirana na moderan način ujedno je i ogledalo povijesti grada Zadra. Kako se posebna pozornost pridaje ekološkom pristupu kuhanju, tako je i izbor namirnica rađen prema obližnjim OPG-ovima, od

88

sira, preko maslinovih ulja, sve do kvalitetne vinske liste, koja se temelji na vinarima iz Zadra i okolice. Prostor pun šarma i sklada i tanjur pun okusa dnevno svježih lokalnih namirnica rezultirali su priznanjem i uvrštenju hotela Bastion u prestižnu međunarodnu udrugu malih nezavisnih luksuznih hotela i restorana Relais & Chateaux. Sva jela u restoranu Kaštel imaju potpis chefa Ivana Turkovića te chefa konzultanta Marija Čepeka.


“Kualljska” hobotnica - hobotnica u tempuri na umaku odd kalamata maaslina

1 kg hobotnice, 500 g kalamata maslina, 1 dl soka od naranče, 0,5 dl bijelog vina, 0,5 dl maslinovog ulja, 400 g motra, 200 g rižinog brašna, 200 g glatkog brašna, 2 dl mineralne vode, 5 dl suncokretovog ulja, 1 jaje, sol, papar, česšjak, ružmarin

Hobotnicu stavimo kuhati u sok od naranče i bijelo vino sa par zrna papra i dvije grančice ružmarina. Poklopimo posudu i pustimo kuhati. Kada hobotnica postane mekana, izvadimo ju iz posude i ohladimo. Za tempuru u kojoj ćemo peći hobotnicu pomiješamo rižino i glatko brašno, mineralnu vodu i jaje. Za kremu od kalamata maslina očistimo masline od koštica i sa štapnim mikserom ih sameljemo, dodamo tekućinu od kuhanja hobotnice i maslinovo ulje te još jednom dobro razradimo sa štapnim mikserom dok ne dobijemo glatku kremu. Krakove hobotnice uvaljamo u tempuru i pržimo na suncokretovom ulju dok ne postanu hrskavi.

89


16 17 16,

20 18

A TIC

resta

ant CROA ur

10 0

ă

Boba b Butina 22 22, 222433 Murter konobaboba hr konobaboba.hr info@konobabobba.hhr 0989485272, 098993 0989485272 9379 7 181 022435902 5,

60,

1000 00

uto t - ned: d 12 - 022, 2, 10 10.0 .0011.. - 100..02 02..

Restoran - konoba Boba se nalazi se u srcu Murtera koji je po značaju neodvojiv dio neizrecivo divnog otočja Kornata čija se sol oduvijek miješa s krvlju njezinih žitelja i određuje im identitet. Temelj Bobine kuhinje drevan je po izvornim „kurnatarskim“ namirnicama koje koristi, no u sadašnjosti razvija svoj gastronomski stil kroz rafiniranu fuziju tradicijskih i suvremenih strujanja. Njen vlasnik i chef, Vjeko Bašić, svojom ljubavlju za posao i zajednicu u kojoj djeluje, uz vrijedan doprinos svoje obitelji i osoblja, čini ju prepoznatljivom gastronomskom destina-

90

cijom. Imperativ restorana su vrhunske, svježe, organske namirnice biranog porijekla pretočene u raznovrstan meni kojim logično dominira raskošna ponuda morskih delicija. Cjelokupan dojam, od pomnog pripremanja hrane do posluživanja s ciljanom pažnjom za detalje, upotpunjuje se profinjenom vinskom kartom. Terasa restorana je u prostranom mediteranskom vrtu ograđenom dvorišnim zidom, s otvorenim sučeljem dijela kuhinje. „Ovo je savršeno, tiho mjesto za opuštanje uz piće prije obroka, lagana predjela ili cjelokupni gurmanski obrok u intimnom društvu ili za veća prijateljska okupljanja.“, poručuju domaćini.


ISTRAŽITE KORNATE I SVE NJIHOVE VRIJEDNOSTI – PRIRODU, KULTURU I TRADICIJU

www.np-kornati.hr

npkornati

kornati_national_park


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

11 12 11, 12, 13 13, 14 14, 155, 17

ă

Borovn Trg dr. dr Šime Vlaššića 3, 22240 400 Tis i no no www hotel boroov www.hotel-boro ovni ovni nikk.co c m info@hotel-borovvn vnikk.ccom vnik om 022439700 022439711 ,

,

14,

3,

600, 0,

40

11 - 22

Restoran Borovnik u vlasništvu obitelji Slamić, dio je hotela Borovnik****. Restoran pruža ugodu ambijentalnosti i topline, a samo ga stakleni zid dijeli od bazena s morskom vodom smještenog na unutarnjoj terasi. U restoranu se njeguje polagano blagovanje i kreativna kuhinja od kvalitetnih autohtonih namirnica. Specijaliteti od plodova mora i mesne delicije dalmatinskog kraja dio su svakodnevne ponude, a domaćini posebno preporučuju janjeće kotlete s restanim krumpirom i mahunama te juneći biftek na posteljici od sezonskog povrća. Domaće maslinovo ulje

92

i kvasina te vina iz vlastite proizvodnje kontroliranog podrijetla: vrhunski Babić, vrhunski Syrah, Didov San (vrhunski pjenušac), kvalitetni rose, Ćaćin San (debit, tribljan, pošip) doprinose ponudi kojom domaćini žele prožeti sklad kamena, mora, sunca i kulinarskog umijeća. Hotel Borovnik smješten je uz obalu u središtu životopisnog mediteranskog mjestašca Tisno na otoku Murteru koji je s kopnom povezan pokretnim mostom. „Dođite i uživajte, dočekati ćemo vas s ljubavlju!“, poručuje obitelj Slamić i osoblje hotela Borovnik.


Juneći biftek na posteljici od sezonskog povrća

220 g junećeg bifteka, 50 g tikvica, 50 g gljiva, 1 cijela paprika, crno vino, žlica meda, maslinovo ulje, začini

Biftek ispečemo na roštilju sa svih strana tako da bude srednje pečen. U tavi pripravimo umak od vina, meda i začina. U drugoj tavi popržimo sezonsko povrće, lagano začinimo i dodamo maslinovo ulje.

93


Marina ŠŠetalište t lišt KKneza Bra rani nimi miira r 1, 23 2322110 Bi Bioggrad rraad na morru www.marinakornna nati.ccom om restoran@marina restoran@marinako koornaat atii..ccoom 023384505 023384505 4505 ,

,

100, 100

250 5 ,

150

07 - 22

Desetak minuta šetnje od Biograda, smjestila se treća po veličini marina na Jadranu – Marina Kornati, sa čak 750 vezova. Ponosno nosi oznaku kvalitete četiri sidra, a uspon ugleda marine u nautičkom svijetu, nastoji pratiti i njezin restoran Kornati, u gastronomskom svijetu. S terase restorana, pruža se pogled na Biograd okružen jadranskim plavetnilom. Novom salom restorana dominira veliki akvarij i konoba uređena u tradicionalnom dalma-

94

tinskom stilu s velikim kaminom na kojem se za goste priprema riblje i mesne specijalitete na gradelama ili pod pekom. Ponuda hrane temelji se na mediteranskoj kuhinji, sa specijalitetima iz mora, ali je prilagođena i ukusu gostiju iz različitih dijelova svijeta. U restoranu se često organiziraju razne svečanosti, banketi, domjenci te sastanci. Na vinskoj karti, nalaze se vina iz cijele Hrvatske te vina, šampanjci i pjenušci iz Francuske, Italije i Slovenije.


Manešttrunn od hobotnice

300 g hobotnice, 2 režnja češnjaka, 20 g peršinovog lista, 200 g kapule, 50 g mrkve, 1 dl ribljeg temeljca, 0,5 dl bijelog vina, 100 g pljukanci (tjestenina), sol, šareni mljeveni papar, 0,5 dl maslinovog ulja

Na maslinovom ulju pirjamo kapulu i mrkvu. Dodamo nasjeckanu hobotnicu. Dodamo češnjak i peršin te uz dolijevanje temeljca pirjamo 30 minuta. Dodamo bijelo vino. Začinimo po želji i pirjamo na laganoj vatri dok hobotnica ne omekša. Na kraju dodamo polukuhanu tjesteninu i dokuhamo je u umaku skupa s hobotnicom.

95


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

13 15, 13, 15 17

ă

Krka k Be Odmorište Krka - Issto tokk / AC AC-A -A A1 Sp Splililitt-Za tZagr Za g eb, 22 2222 2 2 Skkra r di dinn www odmoriste-krk www.odmoriste-krkka.co a.co a. com m info@odmoriste-kkrka ka com ka.c 0227857459 022214840 ,

300,

1000,

200

00:30 00 30 - 24

Restoran Krka Belvedere smješten je na najljepšem i najatraktivnijem odmorištu na Hrvatskim autocestama. Nalazi se na lijevoj obali rijeke Krke gdje most spaja dvije obale, na stijenama s kojih se proteže pogled na Prokljansko jezero, velebni most, rijeku Krku i grad Skradin. Restoran odiše domaćom skradinskom atmosferom s drvenim stolovima i kamenim zidovima, a pogled koji oduzima dah upotpunjuju specijaliteti koje spremaju iskusni majstori kuhinje. Na izbor gostima su i pomno odabrana vina iz vinoteke restorana. Svakodnevno su u ponudi janjetina s ražnja,

96

peka (uz narudžbu), tuka, pivac, lignje, grdobina, janjetina, teletina, kruh ispod peke, a sezonski se pripremaju jela sa šparogama, pečenice i drugi specijaliteti. U kompleksu se nalaze trgovina, mjenjačnica, restoran samoposluživanje, caffe bar, dječje igralište i druge sitnice koje čine iskustvo posebnim. Odmorište Krka se nalazi u odmjereno uređenom hortikulturnom okolišu gdje se u polju smilja, lavande, ružmarina i kadulje posebno ističe stogodišnja maslina. Kao izvorna mediteranska vrsta, maslina ima kulturno-povijesnu i veliku krajobraznu, nadasve ukrasnu vrijednost. Zbog svoje autohtonosti i simbolike,


a u kombinaciji s prirodnim kamenim strukturama postala je akcent cijelog prostora odmorišta Krka. Sam objekat je neobičnog arhitekturnog stila, ukrašen prirodnim kamenom.

„Zavirite u naš ugodni ambijent... prepustite se gastronomskim čarima i stručnim rukama ljubaznog osoblja restorana Krka.“, poručuju domaćini.

Biftek u um maaku ku od vrganjaa

biftek, maslac, vrganji, tamni umak, sol, svježe mljeveni papar, Worcestershire sauce, tabasco

Biftek ispečemo na maslacu s obje strane. Dodamo vrganje i tamni umak. Pustimo da prokuha i da se spoji u kompaktni umak. Dodamo sol, papar, Worcestershire sauce i tabasco. Uz biftek u umaku od vrganja poslužimo njoke.

97


Vinko Uz cestu 57 57, 222 222221 Konj Konj njev evvraatee www.konobavinko ko.hhr info@konobavinkko. o.hr hr 022778750 ,

,

40,

40

12 - 23

Konoba Vinko smještena je u mjestu Konjevrate na glavnoj cesti Šibenik - Drniš. Nalazi se u blizini Nacionalnog parka Krka i odličan je izbor za ručak nakon ugodne šetnje prirodom, ali i često odredište ljubitelja autohtonih okusa šibenskog zaleđa. Konoba se nalazi u sklopu kamene kuće koja ima stoljetnu tradiciju usluživanja hrane, a priča konobe Vinko započela je 2004. godine. Ponudu čine tradicionalna mesna jela dalmatinske zagore među kojima domaćini ističu domaći pršut koji zrije 2-3 godine i reže se isključivo ručno kako bi zadržao svoju kvalitetu.

98

Specijalitet “kuće dobre spize ” je odojak s ražnja, a za njim ne zaostaju ni pivac s ražnja, jela ispod peke i nadaleko poznati teleći rižot koji se priprema na skradinski način. Od ostalih vrsta mesa u ponudi su odležani juneći ramsteci i teleći kotleti te janjeća jetrica i janjeće tripice pripremljene na tradicionalni način, koji okusima vraćaju pomalo zaboravljena vremena. „Naše najveća motivacija i nagrada je zadovoljan gost koji se želi vratiti, doživjeti atmosferu i uživati u našem ambijentu, u okusima tradicionalnih jela i odličnim vinima ponajviše naših lokalnih vinara.“, poručuju domaćini.


Jannjeće tripice

janjeće tripice, luk, svinjska mast, bijelo vino, pešt (sitno sjeckana domaća panceta, češnjak, peršin), listovi lovora, sjeckani ružmarin, kockice pršuta, jušni temeljac, pire od rajčice, sol, papar, krumpir, naribani parmezan

Sitno narežemo luk i pirjamo ga na svinjskoj masti dok ne uvene i lagano se karamelizira. Dodamo janjeće tripice narezane na manje trakice. Kada ispari voda podlijemo bijelim vinom. Dodamo pešt (sitno sjeckana domaća panceta, češnjak, peršin), nekoliko listova lovora, sjeckani ružmarin i kockice pršuta. Podlijevamo jušnim temeljcem. Dodamo pire od pomidora (rajčice), posolimo i popaprimo. Kuhamo dok tripice ne omekšaju. Pred kraj dodamo krumpir narezan na kockice i pustimo kuhati dok krumpir ne bude gotov. Poslužimo s malo parmezana.

99


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

14 15, 14, 15 16, 16 17

ă

Pelegri e eg Jurja Dalmatincaa 11,, 2200000 Šibbeennikk www.pelegrini.hrr reservations@pel reservations@peleegr g inni.hr ii..hr hr 022213701 ,

,

45,

60

uto t - ned: d 18 18:30 30 - 24, 01 01.0 .001. 1 - 01. 1 02 02.

U 700 godina staroj palači Pelegrini – Tambača neposredno pokraj šibenske katedrale Sv. Jakova, uz kameni portal klesan rukama majstora Jurja Dalmatinca nalaze se gastronomske odaje konobe Pelegrini. Filozofija kuhinje gradi se tu na duge staze uz spoj tradicije i inovacije te želju da se iskoristi veliko bogatstvo namirnica koje pruža šibenska regija. „Svake se godine trudimo podi-

100

ći ljestvicu. Naš cilj je gastronomska izvrsnost u svakom trenu.“, kažu domaćini. Jela se mijenjaju, nadograđuju, ali temeljni okusi ipak ostaju isti, a to su okusi šibenskog gastronomskog nasljeđa. Većinu karte čine hrvatska vina. Naglasak je stavljen na lokalne vinare, lokalne sorte grožđa i lokalna vina, ali u ponudi su i vina većine hrvatskih vinorodnih područja. Tim se sastoji od mladih ljudi, a dio tima van sezone odlazi na stažiranje u inozemstvo.


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95 96 95, 96, 97 97, 98 98, 99, 9, 00, 0 01, 1, 02, 03, 04, 4 05, 5 06, 07,7, 08, 8, 09, 10,, 11, 1 12, 2 13, 14, 4, 15, 5, 16, 17

ă

Zlatna l Krapinskih spužvva vara 466,, 220 2010 100 Šib iben enik en ik-B ik -Bro -B rooda darirriiccaa www zlatna ribicccaa.hhr www.zlatna-ribic info@tudic.hr 022350300 022350300, 02235 02235006995 022351877 ,

,

60,

6,

100 00, 0,

80

12 - 23 23, 2412 24.12. - 200.01.

U Brodarici, jednom od turističkih bisera šibenske rivijere u prekrasnoj uvali nalazi se restoran Zlatna ribica, poznat po dugogodišnjoj obiteljskoj tradiciji vrhunskog ugostiteljstva. Na terasi restorana iznad mora, uz zvuk dalmatinskog melosa i pogled na otok Krapanj može se doživjeti prava Dalmacija. Restoran je od 1961. godine u vlasništvu obitelji Tudić. Gosti mogu uživati u kulinarskim delicijama šefice kuhinje Dese Tudić, koja nudi bogat

102

izbor raznih jela, ribljih i mesnih specijaliteta, školjki i rakova, uz veliki izbor kvalitetnih vina od kojih osoblje posebno preporučuje vino kuće „Zlatna ribica“. Obitelj Tudić uz ugostiteljstvo također njeguje dugogodišnju vinarsku tradiciju. Gostima su na raspolaganju i moderno uređene sobe i apartmani (22 dvokrevetne sobe, 5 apartmana i 3 bungalova). Renoviranjem stare srednjovjekovne uljare Muzeja - Sv. Lovre 1584. na otoku Krapnju obogaćena je i upotpunjena kulturno – turistička baština šibenske rivijere.


Tuna tartar za dvije osobe: 200 g svježe tune, 1 žlica limunovog soka, 1 žličica maslinovog ulja, tabasco, kiseli krastavci, sitno sjeckani crveni luk, peršin, kapari, 1 žličica senfa, 1 žličica hrena, sol, papar

Svježi odrezak tune narežemo na sitne kockice, dodamo sitno sjeckane kisele krastavce, kapare, nasjeckani peršin, tabacso, maslinovo ulje, limunov sok, hren, senf. Začinimo sa soli i svježe mljevenim paprom, utisnemo u kalup i poslužimo.

103


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

10 12 10, 12, 14 14, 15 15, 166, 177

ă

Kadena d Ivana Plemenita Zaj ajcca 4, 210000 Split www restorankaddena.com www.restorankad info@restorankaddennaa.c .com 021389400 021389400, 091522266685 021389400 ,

,

25,

100 0 ,

85

12 - 24

Restoran Kadena smjestio se na Zenti ponad lučice i plaže. S terase restorana pruža se pogled na Brač, Šoltu i Hvar, a gosti ne ostaju uskraćeni za taj pogled niti zimi, jer ih od njega dijeli samo staklena stjenka. U novouređenom Restoranu Kadena dočekati će vas World Master Chef Damir Sertić i njegov tim. Osnovne odrednice su kreativnost i sofisticirana priprema vrhunskih namirnica te à la carte menu koji nudi tradicionalnu mediteransku kuhinju na moderan način, sa segmentima molekularne kuhinje i japanskog

104

stila, uz veliki izbor vrhunskih steak-ova. Unutrašnjost restorana ukrašena je izložbenim zidom sa vrhunskim vinima koje gostima prezentira sommelier Marko Rudež. Veliki broj vina može se naručiti na čaše, a dio restorana čini i lounge bar u kome se često održavaju vođene vinske degustacije. „Otvaramo vam svoja vrata u savršeni svijet vrhunske gastronomije i najboljih hrvatskih i svjetskih vina. U predivnom spoju mora i sunca pridružite nam se u putovanju kroz jedan od degustacijskih menija sljubljenih sa vrhunskim vinima kroz koje vas vodi naše vrhunsko osoblje!” poručuje World Master Chef Damir Sertić.


Rep jastoga s pečenim batatom i karameeliziranom rajččicom

Jakobove kapice na mousse od mrkve i gllaziirana Granny Smith

Ramsteak u motanom kupusuu, julien povrće i francuski pire

Sferifikacija žumanjka u mousse od krumpira i brikeet od 5 vrsta gljivva

105


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17

ă

Zora o ab Šetalište Petra PPreradoovićaa 2, 21 2 00 0 0 Sppliit www.gastronautt.hr konobazorabila@ @hotmaail.co ai com 021782711 ,

,

40,

40

uto t - ned: d 13 - 233, 3,

13 - 244

Na jednoj od najljepših splitskih lokacija, neposredno pored međunarodno poznate plaže Bačvice, nalazi se Zora bila. U predivnom, modernom ambijentu s panoramskim pogledom na splitska vrata, otoke Brač i Šoltu, možete uživati u kreativnoj kuhinji koju osmišljavaju kuharski i životni par Sandra & Dane. Od visokokvalitetnih sezonskih namirnica slažu jelovnik, kako za ručak (jednostav-

106

niji kraći jelovnik), tako i za večeru (kreativni jelovnik, degustacijski meni, Chef ’s table). Uz izvrsnu ponudu, većinom domaćih vina i prekrasan pogled na more, domaćini nastoje pružiti gastronomski užitak i ugodnu atmosferu. U Gastronautov vodič ušli su po prvi put kao najbolji restoran glasovima čitatelja.„Ta laskava titula nas obavezuje da budemo još bolji i kreativniji. Ovim putem od srca još jednom zahvaljujemo dragim čitateljima.“, poručuju Sandra & Dane Tahirović.


Zeleni bouillabaaisse

500 g koprive, 100 g riže, 12 školjka brbavica, ekstra djevičansko maslinovo ulje; riblja juha: 1 kg bijele ribe, 500 g mrkve, 500 g kapule, 100 g češnjaka, 1 dl bijelog vina, začini

Na maslinovom ulju pirjamo luk. Dodamo mrkvu, češnjak i začine te ribu. Podlijemo bijelim vinom i temeljcem tako da riba bude prekrivena. Kada provrije, kuhamo 15 minuta. Izvadimo ribu, a reduciranu riblju juhu procijedimo. U kipućoj vodi blanširamo koprivu, koju potom izblendamo uz dodatak začina i maslinovog ulja. Kremu od koprive dodamo u riblju juhu. Na vrućoj tavici pustimo brbavice da se otvore i napravimo reduciranu buzaru. U buzaru dodamo rižu i kuhamo dok se riža ne skuha (za juhu je dobro da je riža malo bolje kuhana). Serviranje: U duboki tanjur složimo rižu, brbavice i očišćenu ribu. Sve blago podlijemo maslinovim uljem te dodamo juhu. Uživajte u ovoj poznatoj internacionalnoj juhi, kojoj smo dali jadranski štih. 107


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

16 17 16,

ă

Zrnoo S Uvala baluni 8, 8 210000 00 Spl plitit www.zrnosoli.hr zrnosoli zrnosoli.split@gm split@gm maiil.lccoom 021399333, 091434430050 50 ,

,

20,

110, 0

65

08 - 24

Restoran Zrno Soli je otvoren 1. ožujka 2011. i od onda ponosno prezentira hrvatsku gastronomiju na poseban način. Smješten je u splitskoj ACI marini, na prvom katu, odakle se pruža predivan pogled od milijun dolara na grad Split, star 1700 godina. Odiše elegantnošću i toplinom te zaustavlja vrijeme mirnoćom i jednostavnošću poznatog dalmatinskog stila “pomalo”. Ovdje ćete uživati u dugim ljetnim noćima i zimskoj toploj rapsodiji uz prvi red do mora, uz vezove pune jedrilica i bistro Jadransko more. Već prve godine rada “Zrno Soli” je postalo “ime”, a tijekom godina postao jedna od top gastronomskih destinacija. Puno je poznatih gostiju kročilo u Zrno Soli i postalo prijateljima kuće, a neki od njih su: danska kraljica, tajlandska princeza, Guns N’ Roses, uprava FC Barcelone, razni premijeri, predsjednici, estradne zvijezde i mnogi drugi. Sipali su se komplimenti po društvenim mrežama na račun hrane, osoblja i neponovljivog doživljaja zbog izuzetnog ambijenta u ACI-jevoj marini, splitskog morskog dragulja. Vlasnik Ivo Vrdoljak od početka organizira poslovanje u cilju maksimalnog zadovoljstva svakog gosta. Namirnica uvijek mora biti svježa, lokalna i obrađena na način da sve blagodati ostanu u njoj. 108

Ime restorana Zrno Soli, osim soli kao namirnice zapravo ima i dublje značenje. Sol je svuda oko nas, sol je život, spominje se u evanđelju po Mateju, a sam život vezan uz more, znači da je vezan i solju. U 2018. godini stigla je prva Michelinova preporuka za restoran Zrno Soli, a nastavila se i u 2019. Kažu kako im to daje vjetar u leđa i još veću motivaciju i želju za još boljim radom kako bi učinili Zrno Soli, ali i Split poznatijim na svjetskoj gastro sceni. Prošle godine započeli su i jednu veliku priču u Londonu te je dio Zrno Soli tima posjetio London u veljači, kako bi ugostili oko 150 uzvanika, od kojih su njih 30 bili članovi kraljevske obitelji, na predstavljanju Hrvatske u Velikoj Britaniji. Nazočni gosti, uključujući i kraljevsku obitelj, izrazili su želju za otvaranjem hrvatskog restorana u Londonu, sa Zrno Soli potpisom. U svibnju, sve se preselilo u Split i to na dan vjenčanja princa Harrya i Meghan Markle. U organizaciji britanskog konzulata u Splitu organizirali su domjenak za gala event u Villi Dalmacija za oko 300 uzvanika. Američka glumica Ashley Judd izabrala ga je za snimanje scena TV serijala Berlin Station. Zrno Soli glumio je Michelinov restoran, a lokacija ACI marine glumila je jug francuske obale.


Brujet s palentom “umeko” Za 4 osobe: brujet: 1 kg ribe od kamena (grdobina, pauk, kokot, škrpina ...), 200 g brbavica, 4 škampa, 10 crnih maslina, 10 cvijeta kapara, 5 dl domaće šalše, 1 poriluk, 500 g kapule, 100 g peršina, 80 g češnjaka, 1 dl maslinovog ulja, 1 dl bijelog vina; palenta: 30 g maslaca, 300 g palente, 40 g Grana Padano sira, 3 dl vrhnja za kuhanje, 3 dl ribljeg temeljca, 40 g češnjaka, 50 g peršina, 0,5 dl maslinovog ulja, 50 g poriluka, limunov sok, papar, sol

Za brujet ribu očistimo od iznutrica i narežemo na nekoliko komada. Na maslinovo ulje dodamo sjeckani poriluk i kapulu. Pirjamo dok ne dobiju zlatnu boju. Dodamo ribu, češnjak, sjeckani peršin, škampe te podlijemo bijelim vinom. Kada alkohol ispari dodamo domaću šalšu. Po potrebi razrijedimo vodom ili ribljim temeljcem. Brbavice očistimo od pijeska tako što ih stavimo u posudu s poklopcem i „tresemo“ dok pijesak ne izađe iz školjki. Dodamo ih u brujet. Pustimo kuhati oko 10 minuta. Na kraju dodamo crne masline i cvijet kapara. Palentu kuhamo tako da poriluk narežemo na sitno te ga stavimo pirjati na maslac i maslinovo ulje. Posolimo. Dodamo palentu te i nju pirjamo koju minutu. Dodajemo češnjak, peršin, riblji temeljac, ribani Grana Padano i vrhnje za kuhanje. Kuhamo miješajući pjenjačom 5-7 minuta. Završimo s par kapi limunovog soka. Serviramo u dubokom tanjuru. Prvo stavljamo palentu „umeko“, a do palente po komad ribe, škamp, par školjki, sve sjedinjeno s umakom od brujeta. Pokapamo s nekoliko kapi ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

109


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

00 02, 00, 02 03, 03 04, 04 06, 6, 07,7, 099,, 10, 0 11, 1, 12, 2, 13, 3, 14, 155,, 16, 6, 17

ă

Kaštil š lS Franje Josipa 11, KKaanj njon o Cet on etin tinne, e, 2113310 310 1 Omi mš www www.radmanove radmanovee-m mlilini n ce ni ce.h .hr hr info@radmanove--ml mlinnic mlin ice. ce. e.hr hr 021861783 021862238 ,

,

60,

2,

150 50, 50,

80

10 - 24

Tijekom 12., 13. i 14. stoljeća u vrijeme kada su Omišom vladale obitelji knezova Kačića i Šubića, Slanica bijaše sigurno utočište čuvenih omiških gusara. Nakon 14. stoljeća, pojavom jake turske sile u omiškom i poljičkom susjedstvu, u Slanici je sagrađeno trgovište – postaja za trgovinu prvenstveno solju Omišana i Turaka pa otuda i ime Slanica. U prelijepom kanjonu naše kraške ljepotice Cetine, samo 4 km od njenog utoka u more, na srednjovjekovnim ruševinama trgovišta,

110

izgrađen je današnji restoran Kaštil Slanica, a kula Slanica spomenik je kulture iz 16. stoljeća. Do restorana Kaštil Slanice možete doći vozilom, šetnjom ili brodom (s polazištem pored Omiškog mosta). Restoran Kaštil Slanica kao dio višestoljetne povijesti samog kanjona ističe se iznimnim ambijentom te svoju gastronomsku ponudu veže uz okruženje i prošlost. Kaštil Slanica, osim mira, ljepote i odmora u sukobu Mediterana i kontinenta, rijeke i mora, juga i bure, nudi i domaće specijalitete. Poput čuvenih omiških gusara uživajte u je-


KIH PUTNIÿKIH A ATS GE RV NC

IJ

PISA WAY ASO T Iÿ

T IA OA CR

2016

O

GODIŠNJA

NAGRADA U IÿKA DR IST U

H GE

A

TU R

lima iz Cetine (žabe, jegulje, pastrve), mora (morskih specijaliteti) te tradicionalnih jela ovog kraja kao što su kruh i meso ispod cripnje (peke), janjetina s ražnja, spuži, soparnik te domaće fritule. Igralište za djecu nalazi se uz restoran. U bajkovitom ambijentu restorana Kaštil Slanica uz Otok ljubavi, domaćini organiziraju romantična vjenčanja i ostale svečane prigode za do 230 osoba. Restoran Kaštil Slanica je dobitnik nacionalnih nagrada Suncokret ruralnog turizma srebrena povelja, u kategoriji Tradicionalna ru-

ralna gastronomija u 2015. godini i nagrade Simply the best u kategoriji Ugostiteljski objekti s ponudom tradicijske hrane i pića u ruralnom prostoru u 2016. godini. Prvi je član Culinary Heritage Europe mreže u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a 2017. godine je osvojio međunarodnu nagradu Turistička prizma za novu kvalitetu u turizmu.

Dalmattiinska Dalmatinska Da k pržolica pržolica li

300 g junećeg oraha, samoniklo dalmatinsko bilje (medvjeđi luk, divlja mrkva, cikorija, kostrić, kozja brada, koromač, divlja blitva), sol, papar, češnjak, ekstra djevičansko maslinovo ulje

Bilje očistimo i operemo u hladnoj vodi. Skuhamo ga u posoljenoj vodi te začinimo maslinovim uljem i češnjakom. Od junećeg oraha odrežemo odrezak. Dobro ga natučemo, posolimo, popaprimo te ga ispečemo na roštilju. Kada je pržolica gotova posipamo je sitno nasjeckanim češnjakom te serviramo uz skuhano, začinjeno dalmatinsko bilje (medvjeđi luk, divlja mrkva, cikorija, kostrić, kozja brada, koromač, divlja blitva). 111


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

15 16 15, 16, 17

ă

Knez Mosorska cesta 13 13, 21 2131 2131 3100 Om O iš iš www www.restaurantrestaurant-kne knnez ez.ccom om.hhr info@restaurant-kkne nez. z.co coom. m.hr hr 021863444 021863452 ,

,

25,

45, 5

40

12 - 23 23, 10 10.10. 10 - 277.0044.

Restoran Knez nalazi se u povijesti bogatom gradu Omišu, u sklopu hotela Villa Dvor. Vlasnik hotela Petar Ćurlin ujedno je i šef kuhinje restorana. „U našoj kuhinji možete probati originalne poljičke specijalitete pripremljene od ekoloških namirnica iz vlastitog uzgoja i po tradicionalnoj recepturi starijoj od 400 godina. Tako je poljički soparnik originalno jelo drevnih poljičana od strane UNESCO-a zaštićen kao hrvatska nematerijalna kulturna baština. Blagujući jela u našem re-

112

storanu uživat ćete u nezaboravnom panoramskom pogledu na kanjon rijeke Cetine, stari grad, more i otok Brač. Ljubitelji dobrih vina mogu uživati uz vina kuće ili pak birana dalmatinska vina.“, poručuju domaćini. Većina namirnica koje se koriste u restoranu raste u vrtu kraj restorana pored rijeke Cetine. Organski se otpad kompostira i uz pomoć crvenih kalifornijskih glisti radi humus za gnojidbu u povrtnjaku restorana. Hotel i restoran su od 2. studenog 2010. nositelji eko certifikata „prijatelj okoliša“.


Jadranska hobbotnicaa u košaricamaa od krumppira

200 g krumpira, 70 g krakova hobotnice, 15 g tikvice narezane na trake, 15 g mrkve narezane na trake, prstohvat svježeg sjeckanog peršina, 1 režanj češnjaka, 1 žlica maslinova ulja, svježe mljeveni bijeli papar, 1 žlica reduciranog aceto balsamica

Jadransku hobotnicu očistimo i dobro isperemo. Odvojimo krakove od tijela i kuhamo u vakuumu 7 sati na temperaturi od 70 °C. Nakon završenog kuhanja krakove narežemo na kolutiće i odložimo. Dio tekućine od kuhanja sačuvamo. Veće krumpire prerežemo na pola, posolimo krupnom soli i ispečemo pole. Kada su pole gotove, izdubimo krumpirovo „meso“ i dobijemo lađice. Mrkvu i tikvicu narežemo na trakice, kratko pirjamo na maslinovu ulju, potom dodamo dio „mesa krumpira“, narezanu hobotnicu i sve skupa sljubimo. Začinimo solju i svježe mljevenim bijelim paprom, sitno sjeckanim češnjakom i peršinom. Dodamo malo tekućine od kuhanja hobotnice. Smjesu stavimo u lađe od krumpira i prelijemo reduciranim acetom balsamicom. Serviramo toplo.

113


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

12 13, 12, 13 14, 14 15, 15 166, 17

ă

Gariful full Obala b.b., b b 214500 Hva v r www www.hvar-garifu hvar garifuul.hr hhrr ivangospodnetic@ p @yahoo @y ahoo..ccom ah om 021742999 021742439 ,

,

6,

20, 0

70

10 - 01, 01 0112 01.12. - 01. 01.04 04. 4.

Restoran Gariful je gastronomska meka smještena na rivi grada Hvara, u kojoj već godinama uživaju domaće i svjetske zvijezde, ali i svi ljubitelji vrhunskih ribljih specijaliteta. Prvi put je svoja vrata otvorio 1981. godine s namjerom da gostima ponudi nešto drugačije, jedinstveni užitak i vrhunske specijalitete. Od tada, ova nezaobilazna atrakcija otoka Hvara svake godine podiže ljestvicu kvalitete i oplemenjuje ugodan ambijent, ali i širi ponudu – kroz dodatne usluge cateringa i yacht supply. Poznat je po besprijekornoj ponudi svježe ribe te izvanrednih vina i šampanjaca, a vin-

114

ski podrum Garifula, u svojoj ponudi broji oko 500 vrsta vina od kojih je nekolicinu teško pronaći u Europi i šire. Na vinskoj karti uz hrvatska, dominiraju francuska i talijanska vina. Neki od najpoznatijih primjeraka su Chateau Petrus, crno vino iz grada Bordeauxa i podjednako cijenjeno vino Chateau Margaux, koje pripada klasi Premier Grand Cru. Neizostavno je spomenuti i izvanrednu ponudu popularnog šampanjca. Jedna od najluksuznijih boca restorana Gariful je šampanjac iz Francuske, prestižni Krug Clos’Ambonnay 1998, koji se nalazi u top tri na svim svjetskim listama. Međutim, dva najskuplja šampanjca jesu Magnum boca od tri litre i boca od šest litara,


Dom Perignon White Gold 1995, čija je ambalaža izuzetno rijetka, optočena bijelim zlatom i Dom Perignon Rose Gold 1996. Kako bi gosti uživali u neponovljivom gastronomskom iskustvu, u vlasništvu restorana nalazi se sedam brodica za ulov, kojima ribari svakodnevno isplovljavaju i osiguravaju dnevni ulov najsvježije ribe te najbolje primjerke morskih plodova. Uz široku ponudu svježe ribe i morskih plodova restoran Gariful ponosi se činjenicom kako je većina osnovnih namirnica uzgojena na vlastitoj farmi, čime je osigurana organska hrana vrhunske kvalitete i poznatog podrijetla. Svaki je detalj restorana s izuzetnom pažnjom i emocijama utkan u interijer, eksteri-

jer i ponudu, baš poput samog imena Gariful koje na dalmatinskom dijalektu označava karanfil, cvijet pomirenja koji simbolizira divljenje, poštivanje i duboke emocije. Sve to predstavlja i misao vodilju ovog obiteljskog restorana u kojem je sve usmjereno prema ostvarenju višeg gastronomskog, ali i sveukupnog užitka i doživljaja. Emocijama vođeni restoran Gariful je kroz godine stekao status elitnog restorana, a potvrda tome su i poznati gosti iz cijelog svijeta, poput princa Harryja, dizajnera Giorgia Armanija, boksača Vladimira Klitschka, glumica Demi Moore, Tom Cruise, fudbaleri poput Keylor Navas, Ivan Rakitić, Luka Modrić, Ander Herrera, Luís Figo, biznismena Romana Abramoviča i mnogih drugih.

Pijani jastog

2 kg jastoga, 1 kg školjaka, 500 g pomidora (rajčica), 200 g kapule, 2 dl maslinova ulja, 50 g češnjaka, 3 dl bijelog vina, 20 g peršina, 0,2 dl Genmorangie pride, 700 g špageta, sol, papar

Jastoga kratko prokuhamo u morskoj vodi i narežemo na komade. U dubljoj tavi na vatri, na maslinovom ulju popržimo kapulu i dodamo pomidore, češnjak, vino i začine. Dodamo školjke, pustimo kuhati 20 minuta pa dodamo narezanog jastoga i kuhamo još 10 minuta. Potom dodamo viski te prethodno skuhane špagete i kuhamo još tri minute. 115


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17

ă

Kopači ači č Donji humac 77, 221142 4233 Doonj n i Huuma m c www www.konoba-ko konoba koopa p cina nnaa.c .com com om info@konoba-koppac a inna. a co com m 021647707 021647707 ,

,

20,

100,

70

10 24 10-24

U Donjem Humcu na otoku Braču, 7 kilometara od Supetra, nalazi se restoran Kopačina. Malo mjesto ima dugu i bogatu povijest obrade poznatog bračkog kamena te je dom nekoliko istaknutih umjetničkih obitelji. Sa više od 35 godina iskustva u ugostiteljstvu, vođena s ljubavi prema otoku, obitelj Jugović tamo 2000. godine otvara vlastitu konobu. Sama konoba je smještena u centru mjesta, a s njene terase pogled puca na brdoviti krajolik, u kojem dominira jedan od najstarijih aktivnih kamenoloma na Braču.

116

Od skromnih početaka, vođena upornošću, marljivošću i stručnošću, konoba Kopačina postaje nezaobilazno mjesto na karti otoka Brača. Specijalizirani za spremanje raznih jela od bračke janjetine, tradicionalne dalmatinske kuhinje te raznih jela s roštilja, pružaju jedinstveno iskustvo. To nadopunjuje i veliki broj vinskih etiketa, stručno i ugodno osoblje te romantična atmosfera mjestašca u unutrašnjosti otoka. Filozofija restorana - konobe Kopačine je u pripremi originalnih, izvornih i vrhunskih namirnica. Tradicionalno se u restoranu četvrt-


kom održava tematska “Večer bračke janjetine” gdje se uz muziku uživo te degustacijski meni slavi bračka janjetina. Ponose se priznanjima neovisnih entiteta kao što Falstaff te redovito visokim ocjena-

ma gostiju. Zalazak sunca i lokalni specijaliteti gostima pružaju nezaboravan doživljaj u mirnom i ugodnom mjestu, gdje kao da je vrijeme stalo.

Kopaččina steakk

250 g janjećeg buta, šumske gljive, pršut, zeleni bob, mladi sir

Janjeći but bez kosti ispečemo na žaru. Kad je pečeno na steak stavimo izdinstane šumske gljive, domaći pršut i zeleni bob iz OPG Jugović te prekrijemo s mladim, bračkim, ovčjim sirom. To sve stavimo zapeći u salamander. U Kopačini možete uživati i u autohtonom jelu vitlac, pripremljenom na otvorenom ognjištu.

117


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95 96 95, 96, 97 97, 98 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Villa ll Ne Krvavac 2 - PP84 PP.844, 203550 Metk tkkovvićć www www.hotel-villa-neret hotel villa tvaa.ccom om info@hotel-villa-nnere retv tvaa. a.ccoom 020672200 020672200, 0206772 7222001 020671199 ,

30,

400,

40

10 - 24

U samom srcu doline Neretve, te jedinstvene prirodne oaze na magistralnoj cesti Dubrovnik, Split, Mostar, smješten je hotel-restoran Villa Neretva. Otvoren je 1990. godine. Velikim zalaganjem i entuzijazmom vlasnika, Pave Jerkovića, restoran danas zauzima visoko mjesto među prestižnim hrvatskim restoranima. Ugodni interijer, obogaćen umjetničkim slikama dalmatinskog i neretvanskog miljea, banket sala, separe, polivalentna kongresna dvorana te suvremeno opremljene sobe i podzemna garaža, zaokružena su cjelina uklopljena u zelenilo i žutilo raja mandarina. Za potpuno zadovoljstvo gostiju brine

118

se kuharska ekipa na čelu sa šefom kuhinje Cristianom Jerkovićem-juniorom, koja svakog dana priprema autohtone neretvanske i dalmatinske specijalitete kao i bogati internacionalni meni, a sve je upotpunjeno raznovrsnim izborom biranih hrvatskih kvalitetnih i vrhunskih vina. Vlasnik restorana, Pavo Jerković je poznat kao idejni začetnik turističkog programa foto safari dolinom Neretve i osobno je primio mnoge vrijedne nagrade, a ovo su neke od njih: državna nagrada „Antun Štifanić“ za promociju hrvatskog turizma Hrvatske turističke zajednice 2002. godine u kategoriji pojedinca, nagrada „Zlatne ruke“- najviše odličje Hrvatske obrtničke komore, nagrade Ceha


ugostitelja Hrvatske, nagrade Dubrovačko– neretvanske županije 2007. godine za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko–neretvanske županije u zemlji i svijetu, nagradu općine Kule Norinske za promociju ugostiteljstva i hotelijerstva i razvoja turizma, nagradu “Turistička Prizma” 2013., u okviru akcije “Za novu kvalitetu u turizmu”, koju dodjeljuje udruženje turističkih novinara Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, BiH i Makedonije, nagradu Grada Opuzena za izniman doprinos u promociji hrvatskog turizma, očuvanje neretvanske baštine i promicanje tradicijskih vrijednosti, Srebrni cvijet Suncokreta ruralnog turizma 2015. godine te mnoge druge strukovne međunarodne nagrade i priznanja. Jedinstveni doživljaj vožnje netaknutom prirodom kroz rukavce neretvanske močvare, u autohtonim lađama starim i do 120 godina, postala je istinska atrakcija ovog podneblja. Tijekom nje se upoznaju čari jedne od posljednjih močvara u Europi, flora i fauna, raznovrsnost ptica i tradicionalni način življenja na ovim prostorima. Da bi dojam gostiju bio potpun, uređena je Neretvanska kuća u dijelu netaknutog močvarnog raja, do koje se može doći samo lađom ili pješice vrletima dalmatinskog krša.

„Dok uživate u brudetu od jegulja i žaba, u rustikalnom ambijentu Neretvanske kuće i u spokoju slušate tišinu, probuditi će se u vama tragovi iskona i sjeta za nekim zaboravljenim vremenima, kada se nigdje nije žurilo, kada ništa nije bilo „preša“, kada se činilo da vrijeme čeka čovjeka da u miru dovrši neki davno započeti posao. Mnogi su istinski doživjeli ovu simbiozu – doživite je i vi!“, poručuju domaćini. „Jednom kada posjetite Neretvu, poželjet ćete se vratiti, kao i mnogi prije vas!“

Riblja simfonija

1 gambor, 1 jadranska lignja, riblji file (150 g), maslinovo ulje, sol

Gambora, lignju i riblji file posolimo i nauljimo maslinovim uljem. Pečemo ih na grilu desetak minuta. Za vrijeme pečenja ih premazujemo grančicom ružmarina namočenom u maslinovo ulje. Serviramo uz povrće julienne (narezano na trakice). 119


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

96 98 96, 98, 99 99, 00, 00 01, 1 02, 2, 03,, 04, 4, 05, 06, 07, 088,, 09, 10, 11, 122, 2, 13, 3 14, 4, 15, 4, 5 16, 6, 17 6,

ă

Kapeta peta Mali Ston Ston, 202300 Ma Malili Sto t n www www.ostrea.hr ostrea hr ostrea.info@ostreeaa..hhrr 020754264 020754264, 020754422110 020754575 ,

10,

1,

500,,

50

09 - 00 00, 2412 24.12. - 25. 25. 5.12 5.12 12. 2.

Mali Ston je mjesto je gdje se uzgajaju najbolje hrvatske kamenice. To je gradić poznat po najdužim obrambenim zidinama u Europi i po staroj solani. Od Dubrovnika je udaljen samo pola sata vožnje u smjeru Neuma i na početku je poluotoka Pelješca. U tom lijepom akvatoriju smjestilo se poduzetničko carstvo obitelji Kralj, koja već godinama ima velike zasluge za razvoj turizma na jugu Hrvatske. Restoran Kapetanova kuća nalazi se na samoj rivi gdje je nekad bilo sjedište lučkog kapetana u vrijeme Dubrovačke Republike.

120

Ono čime je priroda obdarila ovaj kraj, a ljudske ruke oplemenile, možete kušati u Kapetanovoj kući, jer su domaćini davno odredili pravac svoga rada u smjeru da svojim dragim gostima ponude sve iz našeg plavog mora i zelenih polja. Restoran se orijentirao na vlastitu proizvodnju povrća i maslinovog ulja. Vlasnica i voditeljica Kapetanove kuće je Lidija Kralj. “Dođite i uživajte u životu, dočekat ćemo vas s ljubavlju”, poručuju vlasnici i osoblje Kapetanove kuće: „Onaj tko će poželjeti uživati u atmosferi i krajoliku može prespavati i našem hotelu Ostrei”.


Morska rapsodija u škartocu

file bijele ribe, škampi, gambori, lignje, sipa, povrće po želji, začini

Morske plodove očistimo i narežemo. Povrće narežemo. Začinimo prema želji, stavimo u škartoc i pečemo 30 minuta na temperaturi 170°C.

Biser malostonskog zaljeva 6 kamenica, 1 limun

Svježe kamenice otvorimo i serviramo s limunom.

alica s broštulanim broštulanim mjendulama Šalica

121


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

11 13 11, 13, 14 14, 15 15, 166, 17

ă

Porto t R Ulica Portorus bbrr.16, .116, 20290 022900 Skr kriv iven iv iven ena LLuuka www.portorus.co w.portorus.coom info@portorus info@portorus.co coom om 020801261 ,

, 12 - 23 23,

30,

30,

40,

110

07 - 01

Restoran Porto Rosso nalazi se u uvali Skrivena Luka, na južnoj strani otoka Lastova koji je proglašen i parkom prirode zbog svoje iznimne ljepote te očuvane biljne i životinjske raznovrsnosti. Sam restoran dio je ponude mini nautičkog centra u sklopu kojeg se nalaze i cocktail bar pokraj šljunčane plaže te pontonsko privezište koje gostima nudi suvremeni komfor u skladu s prirodnim okružjem. Naime, restoran je prvobitno bio ribarska kuća obitelji vlasnika Marčelina Simića s čije terase, u neposrednoj blizini mora koja je i da-

122

nas natkrivena istim starim borovim stablima, možete uživati u pogledu na čitavu uvalu. Ponuda restorana inspirirana je prvenstveno mediteranskom kuhinjom, ali nisu izostavljeni ni internacionalni specijaliteti, kao ni kreacije s autohtonim namirnicama drugih kuhinja. Morske delicije dnevno dostavljaju otočni ribari, a janjetina i kozletina prirodno su uzgojene na samom otoku kao i povrće koje se nudi gostima. Domaći kruh, autohtone namirnice, uglavnom autohtoni recepti i način pripreme, uz bogatu ponudu vina iz Hrvatske i svijeta motiviraju goste na skori povratak u restoran.


FFile ilee rib ribe be u umaku umaaku od od konjaka konjaka

file ribe, vrhnje za kuhanje, sol, papar, kopar, konjak, bijelo vino, pire od rajčice, ljutika

Na malo masnoće popržimo ljutiku, pobrašnimo te zalijemo konjakom i bijelim vinom. Dodamo začine i podlijemo ribljim temeljcem. Kratko kuhamo do željene gustoće. Na ulju popržimo file ribe te ga serviramo s umakom i kuhanim povrćem.

123


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

14 15, 14, 15 16, 16 17

ă

Stari ari kka ŠŠ. KK. Domagoja 88,, 2002250 Ore rebi bić bić bi http http://www.hote //www hoteelaaddrria iatiticcore core co rebi bic.c bi .co com om info@hoteladriati adriatico coorreebi bicc.co c.coom 020714488 020713941 ,

,

30,

2,

30,

45

07 23 07-23

U Orebiću, mjestu bogate pomorske tradicije, u sklopu hotela Adraitic smješten je restoran Stari kapetan. Vanjski dio restorana nalazi se na replici jedrenjaka iz XVII. stoljeća tik uz more, a i unutrašnji dio restorana s brojnim brodskim eksponatima priča povijesnu priču. U tu se priču savršeno uklapa tradicionalna kuhinja, satkana od morskih plodova i svježeg domaćeg povrća. Svakodnevno, tijekom čitave godine možete uživati u svježoj ribi, koju sam vlasnik često ulovi. Tu su lignje, hobotnice, rakovi, malostonske školjke. Među specijalitetima su i jela s tunjevinom koju vlasnici sami konzerviraju.

124

„Zaploviti sa Starim kapetanom u povijesno gastronomski užitak, sljubljen s nagrađenim vinima iz vlastite proizvodnje, doživljaj je za pamćenje. Posebno se ponosimo vinom Don Josip, selekcijom Plavca malog, višestruko nagrađivanog, elegantnog, a opet robusnog, moćnog, punokrvnog vatrenog južnjaka. Smjestiti se možete u jednu od šest luksuznih soba Boutique Hotela Adriatic. To je povijesno kapetansko boravište elegantno i bogato šarmom, s prostorima brižno osmišljenima do najsitnijeg detalja uz besprijekornu uslugu, koja gosta stavlja u središte pozornosti s ciljem da se osjeća kao u svojoj kući.“, poručuju domaćini.


Tuna šefa kuhinje

200 g fileta svježe tune, 40 g pancete (suha slanina), 100 g tikvica, patliđana, paprike ukupno, 120 g blitve s krumpirom, sol, papar, maslinovo ulje, marinada od maslinovog ulja i češnjaka

Povrće nasjeckamo na komadiće. Skuhamo blitvu s krumpirom, posolimo je i popaprimo te prelijemo marinadom od maslinovog ulja i češnjaka. Filet tune narežemo na kockice. Umotamo ih u prethodno na trake narezanu pancetu. Na štapiće za ražnjić nižemo tuna – povrće – tuna – povrće. Štapiće pečemo na grilu 7 minuta, da budu srednje pečeni. Kad su gotovi, začinimo ih s maslinovim uljem. Uz ovo jelo preporučamo obiteljski ponos, vino Don Josip.

125


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

14 15, 14, 15 16, 16 17

ă

Klarisa larisa Poljana Paska Mil Milič illič ičev čev ević ićaa 4, ić 4 2000000 Dub u rroovnniikk www www.klarisa-dub klarisa dubbro r vnik vnnik.c ikk.ccom o toni@klarisa.hr isa.hr 020413100 020413100 ,

,

350,

350 5

10 - 24

„Što biste rekli kad bi vas pozvali na ručak u jedno od prvih sirotišta u Europi? A što ako vas pozovemo na čašu vina u Napoleonovo spremište oružja? Restoran Klarisa je sve to, i mnogo više.“, kažu domaćini. Smjestio se u samom srcu stare dubrovačke gradske jezgre, u neposrednoj blizini Velike Onofrijeve fontane, u bivšem Samostanu sv. Klara koji datira iz 13. stoljeća. „Jelovnik se sastoji od najboljih ribljih, mesnih i vegetarijanskih specijaliteta koji predstavljaju mediteransku kuhinju. Ponosni smo na zaokružen ciklus od ulova, transporta, maloproda-

126

je pa sve do restoranske kuhinje, a s naglaskom na jadransku ribu. Dnevno svježa ponuda jadranske ribe kao i raznih plodova mora (školjki, rakova) garantira vrhunski užitak u ribljim specijalitetima. Sve namirnice koje koristimo dolaze iz Dubrovačko-neretvanske županije, dok meso nabavljamo sa slavonskih farmi (istočna Hrvatska). Voće i povrće koje koristimo uzgaja se na eko farmi u Konavlima u neposrednoj blizini Dubrovnika.“, poručuju domaćini. Specijalitet kuće je romb u škartocu. Radi se o visokokvalitetnoj bijeloj ribi, koja se peče u smeđem škartocu zajedno s povrćem. Ima i povijesnu priču - u vrijeme Dubrovačke re-


publike, ova je riba bila toliko cijenjena da je njen ulov označavao podizanje bijele zastave na brodu, kao znak drugim ribarima da je ulov bio uspješan i da je radni dan gotov. Da voditelji restorana ništa ne prepuštaju slučaju, pokazuje i pažljivo odabran desert – tradicionalna torta od mjendula (badema) i ljute naranče po-

služena s bruštulanim (ušećerenim) mjendulima i arancinima. Što je to što restoran Klarisu čini posebnim? Je li to povijesna priča, lokalne namirnice pretvorene u najbolja jela, limitirana izdanja vina ili ekskluzivni ambijent – uvjerite se sami.

RRomb omb u šškartocu kartocu

TTradicionalna raddiccionalnna torta torta od od mjendula mjendula i ljute naranče

127


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95 96 95, 96, 97 97, 98 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Nautik autikk Brsalje 33, 20000 Du D br brov o nik ov niik www www.nautikarest nautikaresttau aura rant ra n s. nt s.co com co m sales@nautikare nautikaresttau aura uraantts. s.ccoom 020442526 020442525 ,

120,

1400

18 - 00

Na Pilama, u blizini mora, na samom ulazu u staru gradsku jezgru, nalazi se restoran Nautika s čije ćete terase uživati u neponovljivom i jedinstvenom pogledu na more i tvrđave Lovrijenac i Bokar. Šef kuhinje Mario Bunda sa svojim timom mladih kuhara iz ponude izdvaja žive jastoge s otoka Visa, kao i ostale delicije iz akvatorija Jadranskog mora. Nautika je smještena na lokaciji nekadašnje dubrovačke pomorske škole u kojoj su čuveni dubrovački kapetani stjecali znanje od 1881. godine i koja je tu djelovala do 1954. godine.

Po tome je zgradi trajno ostao naziv “Nautika”, a svojim izgledom i danas podsjeća na bogatu povijest i zlatno doba Dubrovačke Republike. Godine 2008. Nautika je u časopisu Condé Nast Traveller proglašena šestim najromantičnijim restoranom na svijetu. Djelatnici restorana Nautika su imali čast poslužiti Blaženog Ivana Pavla II u Dubrovniku 6. lipnja 2003. Uloga kuhara nastavlja se na djelo prirode – sačuvati i oplemeniti okuse dara prirode. „U Nautici se ujedinjuju tradicija, kvaliteta i kreativnost te stvara potpuno nova, “uzvišena” dimenzija mediteranske kuhinje.“, poručuju domaćini.

File od tune Tunu narežemo na štap duljine 10 cm x 3 cm. Potom dužinski naribamo tikvice da dobiju oblik špageta te ih začinimo solju, paprom, maslinovim uljem i sokom od limuna. Pustimo da malo odstoje. Pire od češnjaka radimo na način da češnjak prerežemo na pola i stavimo peći. Nakon pečenja češnjak očistimo, prokuhamo dva puta u mlijeku, pasiramo i dodamo sol, šećer, maslac i vrhnje. Dehidrirane kapare radimo tako da ih prethodno dobro isperemo i posušimo. Potom ih stavljamo u pećnicu kako bi ih potpuno osušili. Potpuno suhe kapare sameljemo u prah. Kada sve sastojke imamo spremne, ispečemo tunu na tri kocke koje serviramo na crtama češnjaka, a tikvice stavljamo na sredinu pijata te ukrasimo cvijetom. 128


• VIŠE OD 300 GODINA BAVLJENJA VINOGRADARSTVOM I VINARSTVOM • 129,2%,7(/-6.,32'5806$*5$đ(1-(328=258 1$)5$1&86.(&+$72( • 6895(0(1$7(+12/2*,-$35(5$'(*52æđ$ • =5(1-(95+816.,+9,1$8+5$6729,0%$ą9,&$0$ • 9/$61,.-(',3/,1*$*52120,-((12/2*0$729,2/,ă • 352,=92'1-$0$6/,1292*8/-$

Susret mora i vina Kušaona vina, restoran i marina Bilo Idro

www.zlatanotok.hr

=ODWDQRWRNYLQDULMD3XW6WMHSDQD5DGLÉD6YHWD1HGMHOMD +5-HOVD RWRN+YDU ]ODWDQRWRN#]ODWDQRWRNKU 0DULQDLUHVWRUDQERRNLQJ#]ODWDQRWRNKU7 


Pantar Put Kralja Tomisllava avva 1, 200 0000 00 Dubbroovn vniikk pantarul.com pantarul@pantarul pantarul@pantaruull.com com 020333486 ,

,

7,

uto-ned: t d 12 12-24, 24

70,

150 5 50 12--16 16;; 188-2 -244

Restaurant Pantarul, koji se nalazi u Lapadu, u Dubrovniku, od 2014. godine je omiljeno mjesto Dubrovčana koje ćete u velikom broju ondje sresti kako radnim danom, tako i vikendom. Na vratima će vas uvijek dočekati netko od suvlasnika: Milan Vasić, Đuro Šiljug ili Ana-Marija Bujić. Jelovnik je sažet, ali raznolik i mijenja se tri puta godišnje kako bi se pratio ritam godišnjih doba. Osim fiksnog jelovnika, u Pantarulu se nudi i tzv. tapas menu na kojem su jela koja se izmjenjuju češće - svakog tjedna.

130

Vinsku kartu za Pantarul kreira višestruko nagrađivani sommelier Siniša Lasan, fokusirana je na vrhunska hrvatska vina i sve je etikete moguće naručiti na čaše. Pantarulov moto Feels like home (kao doma) ujedno je i najbolji opis ovog restorana - ambijent je opušten, usluga pristupačna, ali profesionalna, a hrana pripremljena od kvalitetnih proizvoda provjerenih dobavljača. Kao uspomenu na iskustvo u Pantarulu možete kupiti jednu od dvije restoranske kuharice: Pantarul doma (hrv. izdanje), Pantarul at Home (engl. izdanje) ili What’s Cooking in Dubrovnik (engl. izdanje).


Quiche Qu uiche s kozjim m sirom i suš sušenim še rajčicama za 8 osoba: 250 g lisnatog tijesta, 250 g sušenih rajčica iz ulja, 150 g suhih smokava, 5 jaja, 5 dl vrhnja za kuhanje, 200 g svježeg kozjeg sira, 4 žlice fino naribanog parmezana, 4 žlice sitno nasjeckanog svježeg vlasca, sol, svježe mljeveni crni papar

Zagrijemo pećnicu na 180 ˚C. Lisnato tijesto tanko razvaljamo i stavimo u kalup promjera 26 cm. Odrežemo tijesto koje visi preko rubova i malo ga izbodemo vilicom po dnu. Pečemo ga 10 minuta, a zatim izvadimo i stražnjom stranom žlice poravnamo dijelove koji su se napuhali. Ne brinite se ako se djelomice izmrvi. Ostavimo kalup s tijestom po strani. Sušene rajčice ocijedimo, a smokvama uklonimo tvrđi dio peteljke pa i rajčice i smokve narežemo na kockice od 0,5 cm. U zdjeli pjenjačom ili vilicom izmutimo jaja, vrhnje za kuhanje, kozji sir, parmezan i vlasac. Ubacimo narezane rajčice i smokve pa obilato posolimo i popaprimo te prelijemo preko polupečenog tijesta. Pečemo 40 – 50 minuta, dok nadjev ne postane kompaktan i dok rubovi tijesta ne porumene.

131


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

10 11 10, 11, 12 12, 13, 13 155, 16, 17

ă

Galija l Vuličevićeva 11, 202 202 0210 10 Cav avta tatt ta www www.galija.hr galija hr mislav.burdjelez@ mislav.burdj @du du.t.tt-ccom m.hhr 020478566 020478554 ,

,

8,

4,

90,,

120

12 - 24 24, 0112 01.12. - 288.02 02.

Taverna Galija smjestila se u sjeni borovih stabala na samom kraju cavtatske rive. Cavtat se kao najjužniji grad na našoj obali nalazi 16 km južno od Dubrovnika te 2 km od Jadranske magistrale. Grad je nekoć bio grčka kolonija koja se zvala Epidaurus, a njeni naseljenici su u sedmom stoljeću osnovali Dubrovnik na mjestu koje je pružalo bolji zaklon od napada s mora. Grad su kasnije njegovi nekadašnji žitelji nazvali Civitas vetus (Stari grad). Gastronomska ponuda taverne Galija posvećena je specijalitetima sa stoljetnom tradicijom, ali u isto vrijeme i sasvim novim kre-

132

acijama mladih kulinarskih majstora. Sirevi, morski ježevi, kozice u medu, popara, zapečena hobotnica, canneloni sa škampima u umaku od mladoga sira samo su mali dio specijaliteta zbog kojih je poželjno rezervirati mjesto u restoranu. Bogatu gastronomsku ponudu prati enološka priča kojom se nude značajna vina konavljanskog vinogorja - malvasija dubrovačka, vugava, grk, kao i značajna vina iz cijele Hrvatske i obližnjih zemalja. Blagovanje u prekrasnu ambijentu s pogledom na cavtatsku uvalu i barčice pred restoranom i njena profinjena spiza mame goste da se vrate prvom prilikom. Hrana se priprema


ispred gosta, a atmosferu upotpunjuje maestro na klaviru koji svaku večer svira uz svijeće. Osim gastronomskog doživljaja, vlasnik je spreman svojim gostima upriličiti aktivnosti

big game fishing-a i sličnog na moru, tako da gosti mogu jesti ribu koju sami ulove u obližnjem arhipelagu oko otočića i hridi Bobara, Trava, Hljeb, Ražnjić...

Fuži s morskim ježevima

400 g fuža, 100 g kapara, 40-50 morskih ježeva, 4 dl bijelog vina, 1 manja rajčica, parmezan, sol, papar, režanj češnjaka

Otvorimo morske ježeve, operemo ih i izvadimo im ikru. Na maslinovom ulju kratko popržimo kapare, kockice rajčice i sitno sjeckani češnjak. Zalijemo bijelim vinom pa dodamo ikru ježa. Posolimo i popaprimo. Umak prelijemo preko skuhanih fuža, izmiješamo, naribamo parmezan i odmah poslužimo. 133


when the SEA says THANKYOU only one bag of collected marine litter is SUFFICIENT DOVOLJNA je samo jedna vreća prikupljenih naplavina

kada MORE kaže HVALA

1

preuzmite plavu vreću od našeg distributera ili upotrijebite bilo koju drugu vreću

get a blue bag from our distributor or use any other bag

2

prikupite sve što je more izbacilo na obalu

collect everything the sea washed up on the shore

3

snimite svoj eko podvig i javno ga objavite na društvenim mrežama, uz obavezni hashtag: #BlueBagEco

record your ecological accomplishment and publish it on social networks with the required hashtag: #BlueBagEco

svaki mjesec biramo najoriginalnije objave i nagrađujemo autore

each month we will select the most original stories and reward the authors

www.bluebag.eco


Gorski kotar, Lika, Karlovac i okolica, Moslavina i Banovina

3ORGRYLãXPDLJRUVNLKULMHNDVXRVQRYQH RGUHGQLFHRYHJDVWUR]RQH 2EURNMHQDMEROMH]DSRþHWLVLURPãNULSDYFHP L GLPOMHQRP VODQLQRP LOL SUãXWRP RG MHOHQDYHSUDLOLPHGYMHGDX]XãWLSNHLOLGRPDüXSRJDþX 6OLMHGH UH]DQFL V JOMLYDPD MDQMHüD MXKD VDVXKLPPHVRPVXKDEUDYHüDSOHüNDXNLVHORPNXSXVXLOLNLVHORMUHSLLOLNXSXVVUHEDUFLPDLNREDVLFDPD2GJODYQLKMHODWUHEDSUREDWLMDQMHWLQXLRGRMNDVUDåQMDLOLLVSRG SHNH SXQMHQD WHOHüD SUVD MHOD RG GLYOMDþLSRKDQHåDEOMHNUDNHLOLSDVWUYXQDUD]QHQDþLQH 80RVODYDþNRPNUDMXVYDNDNRWUHEDSUREDWLEHOHåJDQFHVSUHSHþHQLPYUKQMHP]DSHþHQL JUDK NXNXUX]QX ]OHYDQNX L EDO]DPDþX 0QRJL PRVODYDþNL VSHFLMDOLWHWL ED]LUDQLVXQDYUKQMXLEXQGHYL1DMSR]QDWLMD DXWRKWRQD PRVODYDþND VRUWD JURåÿD MH ãNU-

OHW 7UGHQLü 2G ELMHOLK VRUWL VX QDM]DVWXSOMHQLML JUDãHYLQD FKDUGRQQD\ L ELMHOL SLQRW 7UGHQLü L 9LQDULMD âRãWDU RG FUQLK IUDQNRYND 9LQDULMD âRãWDU D X] GHVHUWH VH QXGL PXãNDW RWRQHO L WUDPLQDF PLULVQL 9LQDULMD âRãWDU 'RPDüXJDVWURSRQXGXX]SRQXGXVSHFLMDOLWHWDGUXJLKUHJLMDLNUHDWLYQHVSHFLMDOLWHWH QXGHXUHVWRUDQX6UDNRYþLüX.DUORYFXUHVWRUDQX'3X'RQMHP=YHþDMX)UDQNRSDQX X 2JXOLQX 'MHGX X +UYDWVNRM .RVWDMQLFL L &RFNWDLOX X 6LVNX $XWRKWRQL VSHFLMDOLWHWL QXGH VH X 0LUMDQD 5DVWRNH X 'RQMHP 1LNãLüX L X UHVWRUDQX äJDQMHU X 2]OMX NRML VH QDMYLãH SUR¿OLUDODR X VSHFLMDOLWHWLPD RG MDQMHWLQH/RYDþNXNXKLQMXQXGHX%LWRUDMX X )XåLQDPD (YL X /RNYDPD /RYDþNRP GRPX0XOMDYDX9RMQLüX/RYDþNRPURJXX .DUORYFXL*UDGLQLX-RVLSGROX 135


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

05

ă

E a Eva Gorski Raj 44, 513 51316 16 Lok 16 ok vee www.ev ww.eva-restaurran ant.t.ccoom ant. om restaurant restaurant.eva@g eva@ggm gmaaiil.l..co ccoom om 051270500 ,

,

100,

600,,

50

uto t - ned: d 10 - 222

Restoran Eva nalazi se u zapadnom djelu Gorskog kotara tzv. zelenom srcu Hrvatske, u netaknutoj prirodi na obali Lokvarskog jezera - predjelu zvanom „Gorski raj“ na nadmorskoj visini od 800 m, svega tridesetak kilometara od mora. Lokvarsko jezero pravi je izazov za sve ljubitelje sporta i rekreacije; od ribolova (1973 god. ovdje je ulovljena rekorderka jezerske pastrve od 25,4 kg) ronjenja, veslanja, jedrenja do šetnje ili vožnje biciklom oko jezera. Ovdje je održano 1. svjetsko prvenstvo u podvodnoj orijentaciji. U neposrednoj blizini nalazi se “Lokvarka“ najveća uređena spilja u Hrvatskoj otkrivena 1912. i proglašena spomenikom kulture te špilje Bukovac i Medvjeđa špilja. U špilji Bukovac pronađeni su tragovi boravka čo-

vjeka iz kamenog doba. Njezina se starost procjenjuje na oko 40 000 godina. Park šuma „Golubinjak“ s najvećom jelom u Hrvata tzv. „Kraljicom šume“ starom oko 250 godina oduševit će posjetitelje svojom veličinom i uređenim pješačkim stazama. Svega petnaestak kilometara udaljen je i prirodni rezervat, nacionalni park „Risnjak“. Na pola sata vožnje nalazi se niz skijališta (Platak, Petehovac, Begovo razdolje) ili mogućnost raftinga na Kupi. Ponuda restorana bazirana je na domaćoj kvalitetnoj hrani, a domaćini se posebno ponose jelima od divljači (medvjeda, jelena, srne, vepra), domaćom pastrvom te goranskim specijalitetima - domaćim krvavicama, lovačkim kobasicama, sirom škripavcem…

Sote od divljači za 2 osobe: 350 g jelena, 1 kapula, ulje, senf, 50 g šumskih borovnica, 100 g gljiva (vrganji, šampinjoni), začini, crno vino, slatko vrhnje

Na vrućem ulju pirjamo kapulu. Kada uvene dodamo meso divljači (prethodno marinirano u senfu i ulju) narezano na trakice i pirjamo. Kada je meso omekša dodamo gljive te još kratko pirjamo. Podlijemo crnim vinom i mesnim temeljcem, pustimo da prokuha te dodamo borovnice. Začinimo, dodamo kap slatkog vrhnja i poslužimo uz domaće njoke ili lovačke knedle. 136


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

98 99, 98, 99 00 00, 01 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 8, 09, 9, 10, 0 11, 12, 13, 3, 14, 4, 15,, 16, 17

ă

Bitoraj Sveti križ 1, 1 51322 5132 Fužin inne www www.bitoraj.hr bitoraj hr info@bitoraj.hr info@b 051835019 051835019, 051830000 0 5 051835060 ,

20,

180,

75

07 - 23

Fužine su smještene 730 metara nad morem u jugozapadnom dijelu Gorskog kotara, okružene slikovitim planinama, tišinom stoljetnih šuma crnogorice i ljepotom svojih jezera. Od svoga postanka pa do današnjih dana, Fužine mogu zahvaliti razvoj vrlo dobrom prometnom položaju i blizini tranzitnih pravaca - nekad cesti Karolini, koja je povezivala unutrašnjost s priobaljem, željezničkoj pruzi, a danas autocesti Zagreb - Rijeka, koja skraćuje put do mora na samo pola sata. Pravi je užitak ljeti boraviti na moru, a noćiti na ugodnom goranskom zraku.

138

Davne 1898. godine putopisac Dragutin Hirc je o okolici Fužina zapisao: „…ima gorskih luka i laza, livada najbujnijega planinskog i alpskog cvijeća, ima potoka, potočića, vrelašca, dolina, prodola, polja, ima vidika koji ti do kraja razplamte dušu, ima puno, puno toga i kićeno je odijelo, što ga Fužina nosi i njime se ponosi.“ Dugogodišnju ugostiteljsku tradiciju prvog fužinarskog pansiona “Neda” otvorenog davne 1933. godine nastavila je obitelj Kauzlarić, a 2007. godine u potpunosti obnavlja taj povijesni objekt i pretvara ga u hotel visoke kategorije. U Bitoraju, uz specijalitete od divljači i do-


maće goranske kuhinje, posebnost je priprema jela na ognjištu, kako bi i gosti mogli uživati u pogledu na pripremu specijaliteta od teletine, janjetine, mladog veprića ispod peke, odresci-

ma od jelena, vepra i medvjeda, furmanskim rebarcima, bifteku, Mamut-odresku (T-bone steak-u).

Medaljoni M edaljoni od košute u vrijijesku s pireom od buče

800 g medaljona od košute, grančica vrijeska (ili majčina dušica ili timijan), buča buterinka od oko 1 kg, 2 dl goveđeg temeljca, 0,5 dl bučinog ulja, 1 kapula, 100 g maslaca, 1 dl ulja, sol, papar, riga, matovilac

Za pire buču prepolovimo po dužini i pečemo u pećnici na 180 °C oko pola sata. Kada je buča ispečena očistimo ju od kože i koštica, narežemo na kockice te stavimo u tavu, na kapulu koju smo prethodno popirjali. Buču pirjamo dok sva tekućina ne ispari. Dodamo malo bučinog ulja, sol i papar te dobro izmiksamo štapnim mikserom. Za medaljone, narežemo meso košute na 8 jednakih odrezaka. Posolimo, popaprimo, a zatim ispečemo na vreloj tavi sa obje strane (na svakoj strani po 2 minute). Maknemo medaljone iz tave i ostavimo ih u foliji da malo odmore. U istu tavu dodamo temeljac, vrijesak i maslac te lagano kuhamo dok umak ne reducira do željene gustoće. Zatim vratimo medaljone u umak i ostavimo ih 2-3 minute da se sjedine s umakom. Poslužimo uz malo salate od rige i matovilca. 139


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

08 09 08, 09, 10, 10 11, 11 122, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Franko k II. G G. Kovačića 11, 473 7300 0 Oguuliin 00 www www.hotel-frank hotel frankkop o an an.h .hrr hotel-frankopan@ hote @hot @h o el el-f -frankkoppan an.hhr an.h 047525509 047525542 ,

,

40,

80, 0

180

06 - 23 23:00 00

Restoran Frankopan smješten je u istoimenom hotelu u centru bajkovitog grada Ogulina, pored Frankopanskog kaštela iz 16. stoljeća, blizu Đulinog ponora, s pogledom na čudesnu planinu Klek. Udaljen je 4,5 km od izlaza Ogulin na autocesti A1 Zagreb-Split te 400 m od autobusnog željezničkog kolodvora. Projektom rekonstrukcije i adaptacije obnovljeno je to kulturno dobro u staroj jezgri grada, a restoran je ponovno otvorio vrata svojim gostima u ljeto 2007. godine. Dvorišna terasa Atrij, prostire se na 350 m 2 i uređena je u autentičnom ambijentu 19. stoljeća.

140

Iz bogatog jelovnika možete izabrati jela od mesa, divljači, vegetarijanska jela, ribe, tjestenine te razne slastice. Kuhinja se temelji na autohtonim jelima kao što su: pršut od jelena, vepra ili medvjeda, domaćim sirevima, gljivama - punjenim ili s roštilja, pastrvama, rolanoj teletini ili pak jelima s roštilja. Jedan od specijaliteta kuće je čuvena Ogulinska masnica te Ogulinska gozba sa 6 gangova tradicionalnih jela koje može pratiti vođena degustacija vrhunskih vina. Uz brojne druge slastice, u restoranu se pripremaju palačinke na čak 50 načina. U ponudi restorana je preko 100 vrsta vina i mogućnost vođenih degustacija te širok izbor kubanskih


cigara i razni kokteli. Ljubazno i stručno osoblje nastoji uvijek novim iznenađenjem dočekati svoje goste, potruditi se da njihov posjet bude nezaboravan i je-

dinstven te su uz pojedinačne goste, česti domaćini raznih domjenaka, svadbenih svečanosti, privatnih i poslovnih događanja. Njihov trud je nagrađen i visokim plasmanom u akciji Turistički cvijet.

Sarmice sa šarenim pireom

za 4 osobe: 500 g miješanog mljevenog mesa, 1 glavica kiselog zelja, 1 glavica luka, 1 režanj češnjaka, 100 g riže, 250 g špeka, 2 jaja, sol, papar, mljevena crvena paprika, 1 kg krumpira, 100 g graška, 100 g mrkve

Glavici kiselog zelja skinemo 10-ak listova te odstranimo zadebljanje na korijenu. Na malo ulja pirjamo sitno sjeckan luk, češnjak, domaći špek. Ohladimo i dodamo u smjesu od miješanog mljevenog mesa. Dodamo rižu, peršin, sol, papar, jaje i malo mljevene crvene paprike. Sve dobro izmiješamo i pustimo da odstoji pola sata. Sarmice smotamo tako da u svaki list kiselog zelja položimo desetinu pripremljene smjese i nježno zarolamo od debljeg ka tanjem dijelu lista. Ostatke zelja narežemo na trakice te slažemo u lonac na malo masti – narezano zelje, sarmice i na ploške rezani domaći špek. Dodamo vodu da pokrije sarmice. Kuhamo sat i pol do dva na laganoj vatri uz dodavanje vode po potrebi. Pred kraj napravimo zapršku od brašna u masti, dodamo crvenu mljevenu papriku i zalijemo hladnom vodom. Prelijemo preko sarmica. Za pire skuhamo u slanoj vodi posebno krumpir, grašak i mrkvu. Grašak i mrkvu izblendamo i dodamo u pire od krumpira podijeljen na trećine. Posolimo i popaprimo. Složimo pire od graška, zatim od krumpira, a na vrh stavimo pire od mrkve. 141


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

01 02 01, 02, 03 03, 05 05, 07, 08, 8, 09, 10, 11, 12, 13, 3 14, 15, 16, 177

ă

Gradin d Senjska 32 32, 473003 03 Jos o ipdo ippdo doll www www.restoran-gr restoran grad a inna. a hr h inf info@restoran-graadi dina.hr .hhr 047581515 047801464 ,

,

50,

160 60,

80

07 - 23

Restoran Gradina nalazi se samo nekoliko stotina metara od centra Josipdola, raskrižja brojnih putova, uz glavnu prometnicu za Senj i za Plitvička jezera, kao i u blizini autoceste Zagreb-Split. Restoran je otvoren 4. studenog 1995. godine i u svom višegodišnjem radu može se pohvaliti brojnim nagradama i priznanjima za kvalitetu. Ponose se i stručnom spremom i trajnom edukacijom svih djelatnika. Unutrašnjost restorana uređena je umjetničkim slikama poznatih hrvatskih autora te izložbenim stolom koji može pomoći pri odabiru poznatih vina iz vinogorja diljem Lijepe naše. Objekt je ispunjen lovačkim trofejima koji prikazuju faunu kraja u kojem se nalazi. U Gradini su dnevno u ponudi hladna i topla predjela, specijaliteti od divljači, jela sa žara, s ražnja i iz krušne peći, slatkovodna riba i rakovi. Restoran je prvenstveno poznat po, višestruko nagrađivanoj, lovačkoj kuhinji, a u svakodnevnoj ponudi se nalaze lovački specijaliteti od jelena, srne, divlje svinje i medvjeda. Valja istaknuti i štrukle koje se u Gradini pripremaju na šest različitih načina od slanih sa sirom, povrćem ili gljivama do slatkih s brusnicama, borovnicama i orasima. Posebno 142

mjesto u ponudi imaju lički krumpir i ogulinsko zelje. Radi se o dvije namirnice koje su prehranile generacije u tom podneblju i zaštićene su oznakom geografskog podrijetla i izvornosti. Restoran nudi i uslugu cateringa, od običnih obiteljskih večera u vlastitom domu do protokolarnih primanja i prigodnih ili blagdanskih buffet stolova na lokacijama po želji gosta. Ovdje valja istaknuti da postoji duga lista zadovoljnih dugogodišnjih klijenata koji su prepoznali kvalitetu, ali i prednosti ovakve usluge. Unutar restorana održavaju se svadbene svečanosti sa širokom paletom postojećih menija koji se individualno prilagođavaju željama mladenaca. U sklopu Ugostiteljskog obrta Gradina, unutar kojeg posluje ovaj restoran, nalazi se zakupljeno i lovište Hum. Gostima lovišta prilagođena je i ugostiteljska usluga te se posebno vodi računa o ispunjenju njihovih gastronomskih želja, kao i o upoznavanju stranih i domaćih lovaca s tradicionalnom prehranom. Za sve goste koji žele sa sobom ponijeti dio Like na raspolaganju su različite vrste meda, livadni, cvjetni i medljikovac proizvedeni u vlastitom pčelinjaku OPG Pavlić.


Pašteta od divljjačči

250 g jelena od vrata, 250 g veprovine, 30 g suhe slanine, 50 g korjenastog povrća, 50 g luka, 0,5 dl ulja, 2 žlice konjaka, maslac, muškatni oraščić, papar, češnjak, suha brusnica i sol

Meso i povrće začinimo i ostavimo da odstoji 3-4 sata. Na ulju popečemo slaninu narezanu na kockice, dodamo luk i meso te nastavimo pirjati dok meso ne omekša. Pirjano meso pustimo da se ohladi, pa ga sameljemo. Dodamo pjenasto izrađeni maslac, brusnicu i konjak. Paštetu stavimo u prigodne kalupe i poslužimo s tostom. 143


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

16 17 16,

ă

Mirjana Donji Nikšić 101,, 47240 7722400 Donnjiji Nik ikši šić www www.mirjana-ras mirjana rasstooke ke.c .ccoom .com m info@mirjana-rasttookke. e.co e.co com 047787205 047811149 ,

,

100,

250 50,,

150

06 - 23

Restoran Mirjana & Rastoke pozicioniran je u neposrednoj blizini grada Slunja, nekoliko minuta vožnje od bisera ljepote Rastoka - Malih Plitvica te 25 minuta od ulaza u nacionalni park Plitvička jezera, na desnoj strani državne ceste iz smjera Zagreb – Slunj – Plitvička jezera – Zadar – Split, 4 km prije Slunja. Koncept restorana je obiteljskog duha te predstavlja tradiciju pripreme domaćih specijaliteta i očuvanja izvorne recepture. Vrhunske gastronomske užitke garantira bogato ku-

144

harsko iskustvo i primjena domaćih, ekološki uzgojenih namirnica. Među specijalitetima se nalaze poznata lička janjetina, teletina ispod peke, jela od divljači, riblji i vegetarijanski specijaliteti, a od slatkih jela su gostima omiljene štrudle od jabuka i zapečene palačinke. Restoran s 250 sjedećih mjesta, bar s 50 stolica i sunčana terasa sa 150 uređeni su u tradicionalnom stilu. Toplina blagih boja, cjelokupni interijer u drvetu i kamenu te gostoljubivost osoblja koje je odjeveno u tradicionalnu nošnju stvaraju opuštajući i ugodan ambijent.


Rolano teleće pečenje ispod peke, u umaku od domaćih šljiva s pekarskim krumpirom

za rolanu teletinu: teleći vrat bez kosti, sol, papar, mljeveni češnjak; za umak od šljiva: svježe šljive, goveđi temeljac, sol papar, cimet, klinčići, šećer, crno vino; za pekarski krumpir: mladi krumpir, sol, papar, mljevena slatka paprika, maslinovo ulje

Teleći vrat razrežemo kao da otvaramo knjigu. Dodamo začine i zarolamo. Vežemo s poliranom špagom i stavljamo peći ispod peke oko 4 sata što ovisi o veličini mesa. Tijekom pečenja podlijevamo s malo goveđeg temeljca. Kada vidimo da je meso pri kraju, zadnjih sat vremena dodamo krumpir. Umak od šljiva radimo na način da ogulimo sviježe šljive, izvadimo im koštice te ih pirjamo na maslacu dok ne omekšaju. Dodamo sve navedene namirnice i podlijevamo s temeljcem. Štapnim mikserom miksamo i po potrebi dolijemo temeljca ukoliko je umak previše gust.

145


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

14 15, 14, 15 16

ă

Djed Put za Djed 11, 4444330 H Hrr va v ts t ka k Kosta ostaajn os jnic nicca www.djed.hr djed hr info@djed.hr 044851561 044851561, 0 ,

, 11 00 22 11:00-22,

20,

50,

150

11::000 -2 -21: 1:00 00

Hrvatska Kostajnica je stari i ponosni grad na Banovini, kroz kojeg protječe bistrozelena rijeka Una, a most preko Une spaja ga s Bosnom i Hercegovinom. Svake godine u srpnju, domaćin je međunarodne manifestacije Lađom niz Unu, u listopadu najpoznatije Kestenijade u Hrvatskoj pa i dalje, a u prosincu Božićne čarolije. Ovo ekološki čisto područje sve više privlači ljude željne netaknute prirode i proizvoda ekološke poljoprivrede. Okolne šume su bogate kestenima po kojima je grad i dobio ime. Kostajnička Kestenijada, najveća i najljepša manifestacija pounjskoga kraja postala

146

je brend Hrvatske Kostajnice. Specijaliteti s kestenima ponos su i restorana Djed iz kojeg se pogled pruža na grad i Unu. Odrezak Kestenijada i Knedla s kestenom u umaku od čokolade su jela s pogledom na koja se gosti vraćaju. Uz jela od kestena, nude se i drugi specijaliteti kostajničkog kraja, kao što su sušene buče koje su odličan izbor za vegetarijance i osobe koje izbjegavaju gluten te koje paze na kalorije. U ponudi su i jela s roštilja, a po narudžbi i s ražnja koji se nalazi na terasi restorana. Za hladnijih dana, gosti mogu uz blagovanje u sali uživati u zvuku pucketanja vatre s kamina.


Djedovv džep

pureća šnicla, kulen, sir gauda, rajčica

Pureću šniclu istanjimo laganim lupanjem te na polovicu šnicle posložimo tanko narezane šnite kulena, a preko toga rajčicu i gaudu narezanu na kockice. Šniclu preklopimo i pečemo na roštilju.

147


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

07, 08, 09, 10, 11, 11, 17

ă

Lovačk čk Radonja 45, 45 4722 47 2200 Voojjjni niić portal.hrsume.hr/ portal.hrsume.h r//in r/in inde ndex. x.ph pphhp/ p/h /t p/hr /turrizzam am/n /naii-oobjjekktiti/mul /n /mul /m uljaavaa ulja lovacki-dom-mulj muljjjaavaa@h @hrs rsum rsum ume. e.hr hr 098447596 047613438 ,

,

70,

70, 0

50

10 - 21 21, 24.12. 2412 - 31 31.12 122. 12.

Lovački dom Muljava smješten je na obroncima Petrove gore, okružen stoljetnim bukovim šumama. Idealno je mjesto za odmor i rekreaciju, udaljeno svega 33 km od Karlovca, u smjeru Vojnića. Ukoliko u prirodnim ljepotama i lovištu želite uživati duže, lovački dom Muljava otvorenog je tipa i pruža usluge smještaja u osam komforno uređenih soba s ukupno 27 ležaja. U lovištu se lovi divlje svinje, srne i šljuke pa je i gastronomska ponuda restorana bazirana na lovačkim jelima, tradicionalnim receptima, specijalitetima s plodovima šume i jelima s roštilja i ražnja. Pokraj doma nalazi se velika dr-

148

vena nadstrešnica za 350 osoba. Unutar nadstrešnice moguće su i organizacije raznih proslava, domjenaka, svadbenih svečanosti, radionica i poslovnih sastanaka. Prostor je opremljen i razglasom te opremom za projekcije. Uz nadstrešnicu se nalazi pečenjara na vodeni pogon. Pored bogate gastronomske ponude nude pregršt sadržaja: dječje igralište, likovne kolonije i foto izlete, usluge cateringa i pečenjare, konferencijsku dvoranu s razglasom i projektorom, organizirani lov, planinarske i poučne šetnice, stazu za osobe s posebnim potrebama, turističke obilaske povijesnih i kulturnih znamenitosti kao što je grob kralja Petra, Pavlinski


samostan i spomenici iz 2. svjetskog rata, ornitološki park, rekreativne aktivnosti (streličarstvo, 3D streličarstvo, paintball, najam bicikla), organizirana kampiranja, program školskih izleta i nastave u prirodi, međunarodnu

utrku „Kralj Petar Svačić“, organizaciju poslovnih sastanaka i domjenaka, sezonske manifestacije (kestenijada, gljivarijada…), organizaciju svadbenih svečanosti i drugih privatnih proslava.

Odrrezakk jelenna u umaku od vina

za 4 osobe: 800 g jelenjeg buta, 200 g suhe slanine, kapula, celer, maslac, crno vino (cabernet sauvignon), sol, šareni papar, češnjak, goveđi temeljac

Jelenji but narežemo na odreske, potučemo te začinimo solju i paprom. Na ugrijanoj masnoći odreske s obje strane kratko popržimo te ih odložimo u posudu koju poklopimo. Na ostatak maslaca dodamo sitno nasjeckanu slaninu, kapulu i celer. Kad sve lagano popržimo, podlijevama goveđim temeljcem dok sve ne omekša pa pustimo da tekućina reducira. Dodamo 1 do 1,5 dl crnog vina, posolimo, popaprimo te dodamo protisnuti češnjak. Vratimo meso u umak i pustimo da se tekućina iskuha do željene gustoće. Jelo poslužimo s okruglicama od kruha ili domaćim njokima.

149


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

02, 03, 04, 05, 05 006, 07, 08, 8, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 4 15, 5 16, 17

ă

DP Donji Zvečaj Zveča 41, 47 4726 261 Do D nj nji Zvveččaj nji www.restoran-dpp.com www.restoran .ccom m restoran.dp@gm p@gmaaill.ccom m 04781910 047819100 047819115 ,

,

70,

120 20,,

60

07 - 23

Restoran DP se nalazi na osmom kilometru državne ceste Duga Resa-Senj, u Donjem Zvečaju, udaljen samo stotinjak metara od prekrasne, zelene i čiste rijeke Mrežnice. Restoran je u vlasništvu obitelji Vukmanić. Ovaj topli diskretni kutak može primiti 240 gostiju u dvije odvojene sale i na dvije ljetne terase. Želja vlasnika je da se približe svakom gostu, da budu dobri domaćini, da uz osmijeh i lijepu riječ pruže pomoć u izboru jela nacionalne kuhinje, jela s ražnja, jela ispod peke, roštilja te maštovitih jela po narudžbi i specijaliteta mrežničkog kraja u pripremi poznate kuharice

150

Ivane Vukmanić. Od proljeća do jeseni organizira se rafting i kanuing na rijeci Mrežnici, a sve grupe završavaju trasu upravo ispred kuće, gdje se priređuje ručak u prirodi. Za vrijeme ljetnih mjeseci temperatura vode dosiže 26 °C i idealna je za kupanje. Pružaju se i druge turističke usluge – organizacija lova i ribolova, paintball-a, team building-a, vožnja biciklima, streličarstvo, kao i dodatni smještajni kapaciteti (3 dvokrevetne i 3 trokrevetne sobe) iznad glavnog restorana DP. Uz restoran se nalaze i igrališta za tenis i mali nogomet te dječje igralište. U posjedu restorana DP su i dva objekta na Mrežnici u kojima gosti mogu na poseban na-


čin obilježiti rođendane, vjenčanja ili neke druge svečane događaje. To su Mrežnička kuća nedaleko od samog restorana i preuređeni mlin na malom vodopadu nizvodno od Mrežničke kuće. Mrežnička kuća je otvorena za sve goste i

drage prijatelje od srijede do nedjelje, od 12 - 23 h. U njoj se može ispijati kavica u prirodi uz rijeku Mrežnicu, uživati u specijalitetima od ribe i mesa te zanimljivim kolačima.

File pastrve s umakom od traaminca

pastrva od oko 400 g, 30 g mladog špinata, 5 g češnjaka, 5 g peršina (list), sol, bijeli papar, 0,2 dl suncokretovog ulja, 50 g žumanca, 1 dl traminca, 30 g maslaca, 150 g krumpira, 2 kom. confitiranih rajčica

Pastrvu isfiletiramo od kože i kosti, pazeći pri tome da nam koža ostane cijela. Svaki file pastrve začinimo soli i bijelim paprom s unutarnje strane filea, pospemo sjeckanim peršinom i češnjakom, posložimo listiće mladog špinata, nakapamo suncokretovim uljem te zarolamo u svitke. Svaki svitak omotamo u plastfilm, zatim u alufoliju i takve uronimo u kipuću vodu na 5-10 minuta ovisno o debljini filea. Kožu pastrve stavimo u prešu između 2 GN za pečenje obložena papirom za pečenje i pečemo na temperaturi 180°C 15-20 minuta. Umak od traminca napravimo tako da na pari miješamo žumance i vino traminac dok se ne počne zgušnjavati, maknemo s vatre i umiješamo maslac. Kao prilog ovom jelu poslužimo pečen mladi krumpir, složimo jelo na tanjur te garniramo confitiranim cherry rajčicama.

151


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

97, 98, 99, 00, 0 001, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 100,, 11, 1, 12, 2, 133,, 14, 4, 15, 5 16, 17

ă

Lovačč Lovačk Zagrebačk Zagrebačka 146,, 470 7000 000 Kar a lo lova vaac www.lovack g.hr www.lovacki-rog .hhr restoran@lovac @lovacki--rog.hr 047637 047637675 047601888 ,

100,

1800,

80

10 - 23

Restoran Lovački rog je u sastavu ugostiteljskog obrta „Petrić restorani“ u čijem sastavu je i luksuzna Villa Zora u Novalji. Nalazi se u prirodi, okružen hrastovom šumom koja je očaravajuća u svim godišnjim dobima. Smješten je na staroj Zagrebačkoj cesti, samo dva kilometra od naplatnih kućica u Karlovcu. “Kvaliteta uz pristupačnu cijenu”, moto je domaćina. Nastoje da ono što nude gostima bude kvalitetno i profesionalno. Ponuda kuhinje je raznolika - od teletine, divljači, ribe pa sve do slastica. Kuhinja radi po HACCP sustavu.

152

Kvalitetna jela prate i adekvatna vina. Restoran čine četiri odvojene sale koje su prigodne za razne svečanosti i gastro druženja (40-260 osoba). Između šume i restorana nalazi se i veliki travnjak s fontanom koja stvara poseban ambijent. U ponudi restorana je i organizacija vjenčanja u prirodi, aranžiranje, kokteli dobrodošlice, rezanje torte pod zvijezdama, a o detaljima brine osoblje restorana. Restoran se ponosi i svojom uslugom cateringa. Novina u ponudi je organizacija domjenaka, vjenčanja i obiteljskih proslava na Starom Gradu Dubovcu.


Mirisni teleći kotleti s mladim krumpirom

teleći kotlet s kosti, papar, sol, ulje, ružmarin, vino, senf, mladi krumpir

Narežemo teleće kotlete s kosti. Posolimo ih i popaprimo. Složimo ih u marinadu s uljem, vinom, senfom i ružmarinom. Ostavimo ih u marinadi preko noći. Ispečemo ih na žaru do rumene boje. Uz njih serviramo domaći, mladi krumpir. Po želji, serviramo i umak od brusnica ili lovački umak.

153


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

97, 98, 99, 9 00, 001, 02, 03, 04, 05, 5 06, 6, 077,, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Ž Žgan Žganje Jaškovo 51, 472880 Ozalj Jaškov www.res www.restoran-zg ganjer.hr info@restor restoran-zgaanj n eerr.hhr 047 047751200 0477510007 ,

, 08 - 22 22,

80,

3000,

40

07 - 233

...Dovoljno blizu da se do njega brzo dođe, a dovoljno daleko da se zaborave svakodnevne brige i gradske gužve... Nedaleko od povijesnog Ozlja, u živopisnom mjestu Jaškovu, od 1974. godine obitelj Žganjer pruža svojim gostima kulinarske užitke i nezaboravne trenutke u domaćoj i prijateljskoj atmosferi. Restoran Žganjer je spoj tradicije i modernih trendova u službi zadovoljstva svojih gostiju. Kod pripravljanja hrane naglasak se stavlja na svježe namirnice domaćeg porijekla lokalnih gospodarstvenika, a tradicija se očitu-

154

je u njegovanju starih običaja pripreme tradicionalnih jela. Neki od domaćih specijaliteta su kruh i pogačice, janjeća pašteta, kobasice, šunke i špek. Tijesto štrudle se oblikuje starinskom tehnikom, koju je svoje potomke prije nekoliko desetljeća naučila njihova baka Dora. Koliko je štrudla važna u restoranu Žganjer, govori i činjenica kako je upravo u Jaškovu, uz pomoć cijele zajednice, napravljena najduža štrudla za Guinnessovu knjigu rekorda od čak 1479,38 m. Osobitost restorana čini tradicija dovoza živih janjaca s otoka Paga i Krka i priprema na ražnju nad bukovim drvima neposredno


Štrudla

prije posluživanja. U tradicionalnu pripremu uspješno je uklopljena obrada mesa u suvremenoj vlastitoj klaonici koja je ocijenjena 1. kategorijom EU. Vlasnik Ivan Žganjer osobno svako janje kupuje od provjerenih malih obiteljskih proizvođača, od kojih pojedine poznaje i preko 25 godina.

U sklopu restorana se nalazi 5 ugodnih i komfornih soba koje odišu atmosferom starih vremena. „Dođite i ove godine na ŠtrudlaFest - 8. rujna 2019. Posjetite restoran Žganjer i magični ozaljski kraj i ponesite sa sobom dio čarolije!“, poručuju domaćini.

155


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

00, 01, 01 02, 03, 04, 0 05, 06, 07,7 08, 09, 10, 0 11, 12, 13, 14, 15, 16, 177

ă

Cockta Cock Dr Ante Dr. A Starčeviića ća 27,7 440 4000 0 Sisak 00 isak is www.c www.cocktail.hr cocktail@ ktail@cocktail.h .hr .h hr 0044549137 044549137 ,

,

100,

50

sub: b 12 - 22, pon - pett: 100 - 22, 2 ned ed: 122 - 17, 01.0 ed .008. - 18.08 8 .0 . 8.

Mali gradovi stječu šarm i naklonost osebujnim pothvatima koji ih trajno obilježe privlačeći njegove građane, ali i one iz neposrednog i šireg okruženja na mjesta koja postaju trajno prepoznatljiva. Zateknete li se u Sisku, u centru grada nalazi se restoran Cocktail uređen prema svjetskim standardima, uz zadržane prave okuse sisačkog kraja. On je mnogima razlog i za povratak u Sisak. Braća Sanjin (konobar) i Goran (kuhar)

156

Kramarić prošla su dodatnu edukaciju u zemlji i inozemstvu i znanja prenijela u obiteljski restoran. Terasa restorana ima mali park s vodoskokom, okružje je opuštajuće, a osoblje je od početka njegovalo individualni pristup prema svakom gostu. Okusi i mirisi hrane koju ćete ovdje kušati trajno će vas zarobiti, jer ono što nepce kuša ne zaboravlja se. Budući da je restoran Cocktail naslonjen na gastronomiju (grč. gastronomía - poznavanje različitih jela i načina njihova pripravljanja; kult birane hrane i ku-


linarskog znanja), u njemu možete kušati birana jela od najkvalitetnijih namirnica iz okolice. Nude se jela tradicionalne posavsko-moslavačke kuhinje, mediteranska jela te rezultati gastronomskih istraživanja i invencije: kreativna

kuhinja, oplemenjena jela i specifični jelovnici. Restoran pruža i catering usluge. Uz jela se nudi stotinjak bijelih, crnih i crvenih vina kontinentalne i mediteranske Hrvatske.

10 sati pareni juneći mišić s pjenicom od krumpira

za 4 osobe: 800 g junećih mišića, sol, papar, majčina dušica, maslinovo ulje, 1 dl demi-glace umaka

Juneće mišiće mariniramo u maslinovom ulju s majčinom dušicom, soli i paprom 24 sata. Mišiće zatim vakumiramo u pvc foliji da ne ostane zraka u njima. Meso kuhamo na pari 10 sati na temperaturi od 80 °C. Meso nakon kuhanja prelijemo demi glace umakom kojeg smo aromatizirali majčinom dušicom. Mišiće poslužimo uz pjenicu od krumpira.

157


JRGLQDRGOHʿDQLQMHJRYDQ YLQMDNXKUDVWRYLPEDŁYDPD 1DWRŁLWH%5,21(SUHGJRVWRP XNRQMDNŁDɐXLX]WRSRVOXʿLWH PHGLWHUDQVNXGDWXOMXNRMDVH L]YDQUHGQRVOMXEOMXMHVUDVNRɐQLP EXNHRP%5,21$

BRANDS & LIQUERS COMPANY

Športska 1, Bestovje, Sveta Nedelja | + 385 1 3096 707 info@dalmatino.com web | www.dalmatino.com

k–¡—Ž¤¡“¨Š¤ŽŒœ——ŽŒ¤“œš Š¦¤œ’¤œšŠ˜œ£—Š¨Š¾–Š£œ¡¥Š œš”Ž‘œ¨ŠšŠ¦œ¡§˜¦œ£Ž‹šœ˜ ˜Ž¤œœ˜¨“š“Ŋ–ŠŒ“”Žœ‘¢œĻŠ £šŠ”‹œ—”Ž‘œ—œĻŠ”Šထ“£–Š¯¦”Ž ŊšŽ¨“£œ–ŽŠ—–œ’œ—Žထ“¯¨¡£¤Šš ‹œ¦Ÿ¦Ž¤ထ£¡Žš”Ž–“£Ž—“šŽ““¯¡ŠĻŽšŽ ˜“šŽ¡Š—šœ£¤“šŠœ–¦£ထšŠ˜“¡“£šœ˜ ¡œŊ—¦¯Ž—ŽšŽ—¦‹Žš“ŒŽထ‹“”Ž—œŒ¨“”Ž¼Žထ ‹¡Ž£–¨Ž“ŠšŠšŠ£န ŒŽ¡¥န£œ˜˜န—“¯Š‹Ž¤’˜“¤’

“šŠ¡“”Š¡Žš“¼နœနœန¡›œ¨–Šၺႀထœœ¨Š¾Šဖœ£—Š¨“šŠဴªªªန¨“šŠ¡“”Šဖ¤¢Žš“Œန’¡


Zagreb i okolica

8 =DJUHEX VX NDR X SUDYRM PHWURSROL SULVXWQH VYH KUYDWVNH L EURMQH VWUDQH NXKLQMH 6WDUL ]DJRUVNL VSHFLMDOLWHWL VX X] VSHFLMDOQL XJRÿDM QDJODãHQL X UHVWRUDQX 6WDUL SXQWLMDU8VNORSXREMHNWDQDOD]LVHL0X]HM JDVWURQRPLMH=LQIDQGHO¶VSUDWLVYMHWVNHJDVWURQRPVNHWUHQGRYHXHNVNOX]LYQRMDWPRVIHUL KRWHOD (VSODQDGH 8 1RHOX QXGH GHJXVWDFLMVNH PHQLMH V LQRYDWLYQLP VSHFLMDOLWHWLPD 0HGLWHUDQVND NXKLQMD MH LQVSLUDFLMD NXKDULPD 'XEUDYNLQRJ SXWD L 0RQ $PLD 3RQXGD %REDQD MH LQVSLULUDQD WDOLMDQVNRPNXKLQMRP7HNNDMDSDQVNRPDSRQXGD6RIUH*UHHQ*ROGERVDQVNR±KHUFHJRYDþNRP89LQRGROXL=HOHQ'YRUXQXGH]DJRUVNH L JRUDQVNH VSHFLMDOLWHWH D X 0X]HMX LPHGLWHUDQVNH8GRPDüRMDWPRVIHULPRåHWHXåLYDWLXVSHFLMDOLWHWLPDVQDPLUQLFDPDL] PDOLKJRVSRGDUVWDYDX3RWNRYLX=DJUHEXL .DUOXQD3OHãLYLFL

8=DJUHEXVX]DVWXSOMHQDYLQDVYLKQDãLK YLQRJRUMDDDXWRKWRQHVRUWHVXNUDOMHYLQDL SRUWXJL]DF 2EOLåQMD =HOLQVND YLQVND FHVWD REMHGLQMXMH QL] YLQDUD NRMH YULMHGL SRVMHWLWL LþLMDYLQDYDOMDSUREDWL,]REOLåQMLKYLQRJUDGDX]YLQDRGDXWRKWRQLKVRUWLSUHSRUXþDPR REURN ]DSRþHWL SMHQXãFHP RG NUDOMHYLQH SMHQXãDF.UDOMLFD3XKDOHN3XUHNLOL SMHQXãFHP1LNROLQDYLQDULMH.RV -XULãLü 3UHSRUXþDPRUDMQVNLUL]OLQJ .RV -XULãLü WH SLQRW ELMHOL X] SOHPHQLWH VODWNRYRGQH L PRUVNH ULEH JUDãHYLQX X] KODGQH QDUHVNH ]DþLQMHQLMD L PDVQLMD MHOD RG ELMHORJ PHVD L VODWNRYRGQH ULEH WH X] MHOD V URãWLOMD FKDUGRQQD\ .RV -XULãLü X] MHOD RG ELMHORJ PHVD L VSHFLMDOLWHWH RG UDNRYD L åDED VDXYLJQRQ X] MHOD RG ELMHORJ PHVD V L]UDåDMQLMLP XPDFLPD WH V NXKDQRP ULERP 8] MHOD RG WDPQRJ PHVD PRåHWH SUREDWL SLQRW FUQL.HUQHU .RV -XULãLü LOLRVMHWLWLGXK =DJUHEDXSRUWXJL]FX 159


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

13, 15, 16

ă

Karl Karlo Plešivic lešivica 41, 104550 Ple leši eššiivi vica vica ca www.gastronautt.hr t.t.hr karlo.g karlo.gastrovin@g gma mailill.ccom 01629309 93091, ,

4 40,

1662 6293 6293 9309 0991 56,

40

uto t - ned: 12 - 222

Restoran Karlo nalazi se u srcu Plešivičke vinske ceste, na nadmorskoj visini od 380 m. Od Savskog mosta po autoputu u smjeru Karlovca, na izlazu Klinča selo, do Krala je pola sata vožnje. Restoran je okružen vinogradima poznatih vinara, a s imanja od 9.000 m 2 , pruža se pogled do Velebita. Gostima se nude plodovi velikog vrta, voćnjaka i vinograda, ukomponirani u regionalna

160

sezonska jela. Vikendom se redovito priprema peka, a domaćini rado preporučaju žumberačku janjetinu, teletinu, svekoliku domaću perad, kuniće, šunku, špek, kobasice, sir-vrhnje... Dimljena žumberačka pastrva, som i šaran su također među specijalitetima kuće. „Restoran Karlo ima vlastite ražnjeve i peku te odjednom može pripremiti meso ili ribu za 100 gostiju. Srdačan pozdrav iz male Toscane!“, poručuju domaćini.


Krem juha od me medvjeđeg luka svežanj medvjeđeg luka, žlica sušenog brašna od šampinjona, žlica “vegete” iz kućne radinosti, 1 dl vrhnja za kuhanje

Sastojke izmiksamo u blenderu i pustimo da se kuhaju pola sata.

Okruglice od srndaća

1 kg mljevenog mesa od srnećeg buta, sušeni začini (lovor i ružmarin), 1 bjelanjak, sol, papar, žlica kukuruznog brašna; umak: 1 kg korjenastog povrća (luk, celer, mrkva, peršin), pire od rajčice, 2 dl pjenušca Dark Side ili crnog vina, sol, crveni papar, začin za divljač; prilog: 0,5 kg krumpira, maslac, 200 g oštrog brašna, prstohvat sode bikarbone, 1 bjelanjak

Od mesne smjese, začina, kukuruznog brašna i bjelanjka napravimo okruglice. Popržimo ih na vrućem ulju kako bi se pore zatvorile i okusi sačuvali. Kapulu pirjamo i u nju dodamo ostalo povrće. Dodamo vino i sve zajedno izmiksamo. Prethodno popržene okruglice pirjamo u umaku pola sata. Od kuhanog krumpira napravimo pire, posolimo i dodamo žlicu maslaca. Dodamo oštro brašno, prstohvat sode bikarbone i bjelanjak. Smjesu oblikujemo u foliji poput štruce. Kuhamo pola sata. 161


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

99 99, 00, 01, 02, 044,, 05, 5 06, 6 07,7 08, 10,, 11, 1,, 12, 2, 15, 16, 17

ă

Mon A Mo TTrg kralja Tomislaav avaa 26 26, 1044110 Ve Veliika ka Gor oriica ic a ww www.monami.hr r mona monamihr@gmai il..coom 016213333 0162213300 ,

,

8,

70

pon - sub: 10 - 2333,, 01 01.0 .08. 08. 8. - 21.08 0 .

U restoranu Mon Ami vas očekuje dnevno svježa i divlja bijela riba, crni rižoto od sipe, jadranske lignje i hobotnice na salatu. Delicije poput kvarnerskih škampi, jastoga, školjki, carpaccia od tune s crnim tartufom ili gavuna prženih na maslinovom ulju se nalaze u redovitoj ponudi. Uz morska jela možete uživati i u bifteku s roštilja u umaku od tartufate i crnog tartufa, a nude se i vegetarijanska te jela bez glutena. Extra djevičansko maslinovo ulje je iz vlastitog maslinika u Skradinu i nagrađivano zlatnim medaljama. U restoranu se često organiziraju degustacijske večere uparivanja jela i vina

162

uz goste iz vinarija. Vinska karta broji 65 etiketa. Brigu da vam na stol stiže ukusna hrana vodi šef kuhinje Goran Marko Beus. Interijer je uređen s prirodnim materijalima koji već 20 godina predstavljaju pristup življenju i poslovanju, a što se reflektira i kroz visoku poziciju restorana na TripAdvisor-u. Uz salu sa 70 sjedećih mjesta gostima je na raspolaganju odvojeni separe za 10 osoba namijenjen poslovnim sastancima zatvorenog tipa. Restoran se nalazi u središtu Velike Gorice, u blizini Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman.


Carpaccio od tune t s tartufima 35 g rikule, 100 g tune, ¼ ocijeđene naranče, 0,2 dl maslinovog ulja s aromom tartufa, 0,1 dl aceto krema s aromom tartufa, 3 g crnog tartufa, 10 g sira Grana Padano

Na tanjur posložimo rikulu i začinimo je. Na tanko narežemo oderezak od tune i položimo ga na posteljicu od rikule. Začinimo, prelijemo sokom od naranče i maslinovim uljem s aromom tartufa. Dekoriramo aceto kremom od tartufa, listićima Grana Padano i naribamo crni tartuf.

Crni rižoto od sipe za 10 osoba: 1,5 kg crvenog luka, 2 kg očišćenih sipa, 300 g češnjaka, riblji temeljac, 1 dl crvenog vina, 1 dl maslinovog ulja, sol, papar, 50 g lista peršina, riža, sir Parmezan

Na maslinovom ulju popirjamo sitno narezan crveni luk. Kad uvene dodamo sipu rezanu na kockice. Sve skupa dobro popirjamo i dodamo češnjak te zalijemo ribljim temeljcem. Začinimo solju i paprom te pri kraju kuhanja dodamo crveno vino. Stavimo rižu i polagano miješamo dok riža ne omekša. Serviramo toplo uz Parmezan.

DDimljene imljene ddagnje agnje g j s bad bademima dem mima za 10 osoba: 100 g dimljenih dagnji, 1 dl maslinovog ulja, 10 g sjeckanih badema, aceto krema

Dimljene dagnje položimo na tanjur i začinimo maslinovim uljem. Dekoriramo aceto kremom i nasjeckanim bademima. 163


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

98, 99, 00, 03, 08, 8 11, 1 14, 16, 6, 17 6,

ă

Zelen D Ze Samoborska 1700, 0, 100 0090 90 Zaggreebb SSuuse sedg ddggra radd w www.zelendvor.c com m zelen zelendvor@zelend dvvor.ccom o 013496803 013496803 ,

,

50,

200 0 ,

25

10 - 24

U zapadnom djelu Zagreba na staroj samoborskoj cesti nadomak rijeke Save, smješten je kultni zagrebački restoran Zelen Dvor. Ovaj ugledni restoran popularno je okupljalište zagrebačkih gurmana svih generacija. Tradicionalna kuhinja izgrađena na ponudi vrhunskog roštilja i ražnja, izvorna dalmatinska janjetina i teletina ispod peke te svježa bi-

164

jela riba, samo su neki od aduta koji ovaj ugledni restoran svrstavaju među poželjna mjesta za uživanje u hrani. U ponudi su uz spomenuta probrana jela i popularna vina, piva i ostala pića. Osim obiteljskih i poslovnih ručkova, u restoranu se organiziraju sve vrste proslava, rođendani, svadbe i domjenci. Natkrivena terasa je idealno mjesto za sva ta okupljanja koja ostavljaju lijepe utiske.


Šuffigganee liggnje

lignje, riža, kozice, pršut, prošek, češnjak, peršin, krumpir

Od kozica, pršuta i riže, napravimo rižot. Lignje očistimo i napunimo rižotom s kozicama i pršutom. Šufigamo (pirjamo) otprilike 15 minuta. Podlijemo s prošekom i začinimo češnjakom i peršinom. Poslužimo uz krumpir koji je prethodno skuhan pa pirjan s lignjama.

165


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

97, 99, 00, 01, 02, 2, 033,, 044,, 05, 2, 5, 07, 08, 09, 9, 10, 0, 11, 12, 13,, 14, 15,, 16, 17

ă

Bo Boban Gajeva 9, 10000 Zaggre reb w www.boban.hr res restoran.boban@ gm mai ail.l.co ail. com co m 014811549 0 014921680 ,

140,

1000

pet - sub: 11 - 000, 0, pon on - čet e : 1111 - 23, ned e : 122 - 23

U strogom centru grada Zagreba, u neposrednoj blizini Trga bana Jelačića, nalazi se restoran Boban. U ponudi restorana su specijaliteti talijanske i mediteranske kuhinje. Uz veliki broj domaćih tjestenina i njoka, koji čine osnovu ponude restorana, na meniju su zastupljeni i mesni i riblji specijaliteti, a naročito se ističu jela s odležalim vrhunskim mesom. Specijaliteti kuće su Rustica (pečeni komadi

166

bifteka s pečenim krumpirom na rukoli i radiću s cherry rajčicom), tagliatelle vitello (domaći rezanci s teletinom, bijelim vinom i kaduljom) i tagliata s rukolom i Grana Padanom. U ponudi su i domaći kruh, focaccia i ciabatta. Vinska karta okuplja 120 vrsta vina iz cijeloga svijeta od kojih se mnoga mogu dobiti i „na čaše“. Nakon preuređenja kapacitet objekta je povećan na podrumsku (90) i prizemnu salu (50 sjedećih mjesta). Na dvije terase, uličnu i vrtnu, može se smjestiti po 50 gostiju.


Entrecotte odležalee govedine sa žara s arromatiziranim krumpirom

goveđi odrezak, 250 g krumpira, malo cvijeta soli, timjan, ružmarin

Odrezak pečemo na grilu 3 minute sa svake strane i na kraju začinimo s cvijetom soli. Krumpir narezan na kockice pomiješamo s malo timijana, ružmarina i cvijetom soli te pečemo 40 minuta na 22 °C.

DDomaća ć tjestenina tjj t i bi bigoli g li s mladim špinatom m i pecorinoom 150 g tjestenine, 40 g sira pecorino (tvrdi ovčji sir), 1 g timijana, 0,5 dl maslinovog ulja, 1 dl vrhnja za kuhanje, 100 g špinata

Mladi špinat izradimo na maslinovom ulju te dodamo timijan, vrhnje i pecorino. Kratko kuhamo, dodamo prethodno skuhanu tjesteninu, pomiješamo i serviramo. Pospemo naribanim pecorinom.

167


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95, 96, 98, 99, 00, 01, 02, 05, 06, 07, 15, 16, 17

ă

D Dubrav Dubravkin put 2, 10 1000 000 Za 000 00 Zagr g ebb gr dubravkin-put.coom om in info@dubravkin-p p t.t com pu com co 014834975 014828149 ,

,

15,

60,,

60

pon - sub: 11 - 011

Smješten u neposrednoj blizini Gornjega grada, par koraka od Trga bana Jelačića, u prekrasnoj šumi Tuškanac restoran Dubravkin put je zamišljen kao mjesto izazova za vaša čula, mjesto gdje u ugodnoj i opuštajućoj atmosferi možete iznenaditi svoje goste, uživati u neformalnom „brzom“ ručku ili se opustiti u romantičnoj večeri. Veliko poštovanje prema namirnicama i njihovoj kvaliteti, kao i harmonija i čistoća okusa, osnovne su karakteristike moderno interpreti-

rane mediteranske kuhinje. Ponuda za ručak je jednostavnija i mijenja se svakih nekoliko tjedana, dok se na večernjem meniju nalaze nešto kompleksnija jela. Gosti mogu uživati i u jednom od degustacijskih menija koje za njih smišlja i priprema šef kuhinje Vedran Petranović. Vinska karta broji nekoliko stotina pomno odabranih domaćih i stranih etiketa vina, a sastavili su je i stalno je nadograđuju sommelier Tihomir Purišić i voditelj restorana Marko Rundek.

Crni rižoto Carnaroli riža, lučica, maslinovo ulje, sipa, bijelo vino, pileći temeljac, očišćeni škampi, maslac, sol, papar

Sitno narezani luk pirjamo i dodamo očišćenu sipu prethodno narezanu na kockice (sačuvamo crnilo). Dodamo bijelo vino i kuhamo dok sipa omekša. Rižu pirjamo na maslinovom ulju, dodamo temeljac i dalje kuhamo. Kada je riža napola kuhana, dodamo sipu i crnilo te rižoto mantekiramo maslacem i maslinovim uljem. Serviramo tako da na vrh rižota stavimo tartar od škampi i krupnu sol. 168


OD MORA DO STOLA

www.riba-drazin.com

'20$¾$.9$/,7(7$ Kaštel Kambelovac %LVNXSD)UDQH)UDQLüD T: 021 220 329 0 zivko.drazin@st.t-com.hr


T Tekka Radnička cesta 37 37 b, 10000 0 0 Zaggr greebb www.tekka.hr info@tekka.hr 016389398 016389399 ,

,

50

pon - sub: 11 - 244

U samom središtu zagrebačke poslovne zone na deset minuta od strogog centra, na Radničkoj cesti, smjestio se japanski restoran Tekka. Vrhunski pripremljena japanska kuhinja restorana kroz “fusion style” uveseljava sladokusce koji preferiraju delicije spravljene u azij-

Tori teriyaki

170

skom woku ili na ploči. Sushi, sashimi, nigiri, wok i spring rolls samo su neki od specijaliteta koje imaju u svojoj ponudi. Ponose se i vrhunskom tunom koja u restoran stiže svježa. Gosti mogu uživati u pogledu na hranu koja se pred njima pripravlja. Restoran je uređen u minimalističkom stilu.

Sushi & sashimi


8â.0(5$NDGHPLMLVHRGVWXGHQRJGRRåXMNDSURYRGHWUHQLQ]LXVDYUãDYDQMDL WHPDWVNHUDGLRQLFH]DSURIHVLRQDOFH2GYUKXQVNLKSURJUDPDHGXNDFLMDL]GYDMDPR SURJUDPMediterranean Culinary Arts. 0HGLWHUUDQHDQ&XOLQDU\$UWV 0&$WUHQLQJ ±SURJUDPMHQDPLMHQMHQ]DFKHIRYHV QDMPDQMHWULJRGLQHUDGQRJLVNXVWYDD]DYUMHÿXMHLSRVHEQXSDåQMXSRVORGDYDFDMHU RPRJXüXMHVWMHFDQMHVSHFLMDOL]LUDQLKYMHãWLQDL]QDQMDXVNODGXVQRYLPWUHQGRYLPD PHGLWHUDQVNRJNDRLVYMHWVNRJNXOLQDUVWYDDVYHX]VYODGDYDQMHXPLMHüDWUDGLFLMVNHNXKLQMH 0&$WUHQLQJGRQRVLLQWHQ]LYQHGYRWMHGQHWUHQLQJHLHGXNDFLMHQDNRMLPDVHL]PHÿX RVWDORJ XVYDMDMX moderne tehnike pripreme, umjetnost dekoriranja tanjura 7KH$UWRI3ODWLQJ kuhanje u vakuumu, kao i tajne molekularne kuhinje.3URJUDPMHXXWHPHOMHQQDHaute (“high-level”) kuhinjiGDNOHRQRMNRMDMHSUL]QDWD SRQDMYLãLPVYMHWVNLPVWDQGDUGLPDDREMHGLQMXMHSUHFL]QXSULSUHPXLEHVSULMHNRUQX SUH]HQWDFLMX 7LMHNRPWUHQLQJDXþHVHVODJDWLMHORYQLFL]DUD]OLþLWHXJRVWLWHOMVNHREMHNWHWHPHOMHQL QDSR]QDYDQMXQXWULWLYQLKLGUXJLKNDUDNWHULVWLNDQDPLUQLFDWHQMLKRYRMVH]RQDOQRVWL 9RGLWHOMLLSUHGDYDþL6WHYR.DUDSDQGåD+UYRMH=LURMHYLüäHOMNR1HYHQ%UHPHF  5REHUW+URPDOLü

âHIRYLNXKLQMDPHGLWHUDQVNLKLHXURSVNLKUHJLMD -RERYD6SOLW PRE ZZZVNPHUKUHPDLOLQIR#VNPHUKU


M Muzej Trg Republike Hrrva r vatske 100, 10 1000 000 Za Zagrrebb www.muzej.com m.hr .hhr muzej@muzej.com m.h .hrr 014826408 014826408 ,

,

5, ,

150 50,,

1500

pon - sub: 09-23,, nedd 100-17 17 17

Restoran i kavana Muzej, nalaze se u zgradi Muzeja za umjetnost i obrt, koji je jedna od prvih institucija takve vrste u Europi. Smješten je na prekrasnom Mažuranićevom trgu, u neposrednoj blizini Hrvatskog narodnog kazališta, Pravnog fakulteta i Muzičke akademije te svega nekoliko minuta laganog hoda udaljen od Trga Bana Josipa Jelačića. Prostor restorana upotpunjuje jedna od najljepših terasa grada Zagreba - čaroban atrij unutar impozantne arhitektonske građevine osvježen zelenim vrtom i dominantnom fon-

Tartar Ta artar od od tune tun une ne

tanom. Restoran je odredište mnogih gurmana, a njegov jelovnik baziran na tradicionalnoj i modernoj hrvatskoj kuhinji, spoju ribljih i mesnih specijaliteta koje prati široka ponuda hrvatskih vina. Za savršeni užitak, osim toplog i ugodnog ambijenta, zaslužno je profesionalno i ljubazno osoblje. Prostori restorana Muzej pružaju doživljaj oaze mira u samom središtu Zagreba te različite mogućnosti za organizaciju velikih domjenaka, svadbenih svečanosti, obiteljskih proslava i drugih manifestacija.

file tune, ekstra djevičansko maslinovo ulje, sok od naranče, soja sosa, korice limuna i limete, svježi čili, bruskete, maslac od ružmarina, maslinovo ulje s češnjakom, mješavina 3 vrste papra, krupna morska sol

File tune obradimo i nasjeckamo na male kockice. Kockice tune stavimo u marinadu od ekstra djevičanskog maslinovog ulja, soka od naranče, soja sosa, korice limuna i limete te svježeg čilija. Pustimo da odstoji u frižideru 45 – 60 minuta. Brusketa – kruh prvo s jedne strane lagano namažemo s začinjenim maslacem od ružmarina te zapržimo na namazanoj strani. Okrenemo brusketu na drugu stranu te namažemo kistom ekstra djevičansko maslinovo ulje s češnjakom. Jelo poslužujemo u školjki od Jakobovih kapica, a sa strane stavimo brusketu. Sve završavamo s 3-mješavinom 3 vrste papra i krupnom morskom soli te domaćim maslinovim uljem. 172


Želimo vam ugodno blagovanje i druženje u restoranima naših članova,

Udruga hrvatskih restoratera

foto: Rino Gropuzzo

M. Tita 88/2 - 51410 OPATIJA tel: 051 718827 udruga.restoratera@gmail.com


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17

ă

Noel Ulica popa Dukljjani ja inaa 1, 100000 Zaagr greb eb www.noel.hr info@noel.hr 014844297 ,

,

40,

24

pon - sub: 12 - 244

Restoran Noel je u kratko vrijeme rada osvojio zagrepčane i njihove goste kreativnim autorskim jelima suvlasnika i chefa Gorana Kočiša posluženim uz izbor vina drugog suvlasnika – sommeliera Ivana Juga. Goran Kočiš je iskustvo i znanje stekao u restoranima koji su dobili brojne nagrade za kvalitetu. Kulinarski pristup temelji na pomicanju granica suvremenoga kulinarstva spajanjem inovativnih kulinarskih tehnika s domi-

174

nantnim lokalnim sezonskim namirnicama. Kada nije u kuhinji, u kojoj iz svake namirnice izvlači slojevite okuse, Goran je u potrazi za vrhunskim namirnicama. Meni se mijenja prema sezoni namirnica i prema najukusnijim „ulovima“ chefa u dnevnoj nabavi. Gosti se mogu odlučiti i za degustacijske menije od 4, 6 ili 9 slijeda. U prosjeku jednom mjesečno, Noel je domaćin nekoj od poznatih vinskih kuća. Hrvatsku su javnost oduševili i prvom tematskom večerom u kojoj su spajali jela s mirisima parfema.


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

15, 16, 17

ă

Potkov Radoslava Cimerrmana mana n 5, 110000 0 0 Za Zagr grebb gr www.potkova.euu info@potkova.eu 016556564 ,

,

50,

13300,

100

ned: 09:30 - 20, pett - sub: 09:300 - 01, 1, pon o - čet et:: 09 09:30 :330 - 2233:30, :330, 0 25 25.1 .122.. - 01. .1 1 01 01..

Restoran Potkova se nalazi u dijelu grada koji se naziva Kajzerica, naselju koje je dobilo ime po kajzeru – caru, jer se na tom prostoru nalazilo vojno carsko vježbalište. Tijekom četverogodišnje povijesti Napoleonovih ilirskih pokrajina, bilo je to mjesto gdje je završavala njihova granica, o čemu i danas svjedoči francuski miljokaz na ulazu sa staroga, sada samo pješačkog mosta na Kajzericu. Ova kuća ima tradiciju ugošćavanja od 1948. godine. Tijekom svoje povijesti nosila je imena restorana „Bijesna kobila“, „Kod makedonke„ (zbog čuvenog gravčeta), „Hipodrom“, a od 2014. – pod novim vlasnicima koji su u potpunosti preuredili prostor – Potkova. Nude se jela iz cijele Hrvatske po recepti-

176

ma iz obiteljskog nasljeđa, vodeći pri tom računa o porijeklu namirnica te da kuhinja prati sezonu namirnica kada su one najsvježije, a time i najukusnije. Nude se i jela spravljena od domaće živadi, janjetine, ždrebetine i divljači. Priprema ih se i pod pekom, na ražnju i roštilju s prirodnim žarom. Žgvacet od boškarina, biftek i carpaccio su uz domaće pljukance i istarski pršut dio ponude kojom namijenjene ljubiteljima istarske kuhinje. U Potkovi možete uživati i u specijalitetima pripremljenim od ribe i plodova mora s kojima ribari na dnevnoj bazi snabdijevaju restoran. Potokova je prvi restoran u Hrvatskoj koji je dobio oznaku „Okusi hrvatske tradicije“. „Vjerujemo da je vino vječan dokaz da nas Bog voli i da nas želi vidjeti sretnima (Frenklin), a naš sommelier je tu da vam pomogne u izboru vina i


žestokih pića koje se sljubljuju s određenim jelima. Uredili smo dječji park, pristup invalidima, cigar klub, vinoteku sa oko 200 vrsta vina, VIP salon za 20-25 osoba s mogućnošću prezentacije na TV, kamin salu i zimski vrt za 80-tak gostiju. S romantične terase u zelenilu pruža se pogled na Hipodrom i idealna je za vjenčanja do 70 osoba u toplim mjesecima. Subotom i nedjeljom u vri-

jeme ručka educirana animatorica vodi igraonicu za djecu. Za grupe se organizira prezentacija topljenja čvaraka u kotlu uz dimljenu sol i domaći kruh. Nudi se vožnja fijakerima, a petkom i subotom gostuju tamburaši i restoran radi do 01.00 h. Nadamo se da će vrijeme provedeno kod nas biti doživljaj za sva osjetila te da će gosti prepoznati našu želju da se u restoranu Potkova osjećaju kao u svojoj kući.“, poručuju domaćini.

File veprića u kupinovom vinu i tamnoj čokoladi, s kroketima od bučče, sira i slanine

250 g veprića, 1,5 dl kupinovog vina, 2 g šećera, 5 g tamne čokolade, maslac, buča, jaja, brašno, slanina, sir

File vepra zapečemo u tavi i podlijemo kupinovim vinom. Izvadimo file, dodamo malo šećera i reduciramo ga te mu dodamo tamne čokolade i vratimo veprića. Prokuhamo i dodamo maslac. Za krokete skuhamo krumpir i izmiješamo s pečenom bučom. Propasiramo, dodamo maslac, jaja, glatko brašno, slaninu i sir te sve izmiješamo. Napravimo kuglice i pržimo na vreloj masti.

177


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

13, 17

ă

Sofra G Radnička cesta 52, Gr G eenn Gol Goold G ld Cen enta tar / II, 10000 Zagrreb ta www.sofra.hr sofragreengold@ @gm maaiill..co com 014111621 ,

,

100,

220 20,,

1200

pon: 10 - 18; uto - sub u : 100 - 01, ned ed: 122 - 18

Zanimljivim spojem bosanske kuhinje i originalnog interijera nastala je Sofra-restoran koji već 8. godinu uspješno posluje u sklopu Green Gold centra. Nije mu trebalo dugo da postane prepoznatljivim među zagrebačkom publikom, postao je sinonim bosansko-hercegovačke gastronomije u Zagrebu te se kontinuirano penje prema vrhu gastronomske ponude tradicionalnih kuhinja. Svi kuhari i profesionalno osoblje su dobro upoznati s bosansko-hercegovačkom kuhinjom te istinski razumiju onu najvažniju viziju Sofre – zaštitu autohtonih i voljenih jela. Domaćini ih pripremaju s probranim sastojcima, slijedeći originalnu recepturu. Tako se danas na Sofrinom jelovniku ponosno nalazi tradicionalni japrak, bamija, begova čorba i mno-

178

gima omiljen bosanski lonac, a poseban ponos restorana je originalno jelo nastalo iz ljubavi prema korijenima – Zmaj od Bosne. Već prvim korakom u svijet Sofre, lako je primijetiti da je posebna pažnja posvećena uređenju interijera te da restoranom vlada duh starih sarajevskih restorana koji je postignut kroz pažljivo odabrane starobosanske motive sa sebiljom, tradicionalne sećije, antikne lustere, posuđe s posebnim detaljima i drvene stolove koji se skladno uklapaju u cijeli prostor. Prostrani interijer pruža mogućnost organiziranja proslava i druženja. Programske večeri stalan su repertoar Sofre pa tako svaki tjedan možete uživati u romskoj glazbi, plesu trbušnih plesačica te u zvukovima starih sevdalinki. Ovdje možete popiti pravu tursku kavu serviranu u džezvicama i zasladiti se rahat lokumom. Uz tradicionalnu ponudu bosanskih jela, gosti se mogu opustiti uz Sarajevsko pivo, ali i kvalitetnu ponudu vina. „Ukoliko još niste, posjetite Sofru i doživite idealan spoj bosanske kuhinje, atmosfere i tradicionalnog interijera!“, poručuju domaćini.


Bamija

Begova Ä?orba

Bosansska kahva

179


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 0,, 11, 12, 2, 13, 3 14, 4 15, 5, 166,, 17

ă

Stari Pu Gračanska cesta 65, 5, 100000 Zaggre reb reb hotelpuntijar.com m 014675600 014675500 ,

,

50,

100,

700

pon - sub: 12-24

Uz glavnu cestu od Zagreba prema Sljemenu smješten je restoran Stari Puntijar. Očuvanje preko 160 godina duge obiteljske ugostiteljske tradicije sada je u rukama Zlatka Puntijara. Uz vlastito parkiralište i veliku ljetnu terasu, u sali restorana ukrašenoj starim slikama, starim oružjem, lovačkim trofejima i starim stropnim i zidnim svijećnjacima može se smjestiti 100 gostiju. Jednaka važnost koja se pridaje pripravi svakog od specijaliteta domaće i lovačke kuhinje pridaje se i izboru nekog od 100 vrsta vina, koliko ih se nalazi u podrumu ovog restorana. Uz vlastitu vinoteku, tu je i poseban prostor

180

za degustaciju vina. Restoran je domaćin mnogih vinskih promocija i događanja. Dio gastro ponude na stolovima Starog Puntijara čine jela od domaćih sušenih kobasica i slanine, čvarci, sirevi, juhe, gračanski lonček, podsljemenski odrezak i šestinska pečenka. Tu su i brojna jela od divljači kao što su pršut od divljači, pečena divlja patka i fazan i srneći medaljoni te drugi specijaliteti spravljeni po starim receptima. Kako je nakon adaptacije stari dio restorana ostao slobodan, Zlatko Puntijar je u njemu uredio jedinstveni Muzej starih kuharica koje su tiskane ili korištene na ovim prostorima. Osim toga, u Muzeju se nalaze i razni pribori za spravljanje i serviranje hrane koji su korišteni u Puntijaru. Može se razgledati i veliki broj


žitarica i začina. Da ne bi sve ostalo na gledanju, Zlatko Puntijar se dao u izdavačke vode pa je sa svojim kolegama istomišljenicima napravio pretisak prve kuharice na hrvatskom jeziku i nekoliko drugih jako starih kuharica. Korijeni obitelji Puntijar zadiru duboko u prošlost Zagreba. Prvi pisani trag prezimena Puntijar (Lovro) zabilježen je 1581. godine. Ugostiteljska tradicija obitelji započinje 1838. godine kada je otvorena prva gostiona u Gračanima. Tijekom godina gostione obitelji nalazile su se na nekoliko lokacija u gra-

du. Godine 1920. g. Gjuro Puntijar gradi obiteljsku kuću na Gračanskoj cesti, gdje je 1987. otvoren restoran “Stari Puntijar”. Par koraka od restorana Stari Puntijar, sada se nalazi i obiteljski hotel – Hotel Puntijar ****. Hotel Puntijar**** nudi svojim gostima 34 unikatno uređene prostrane sobe, uključujući dva Junior apartmana, kavanu te kongresnu dvoranu za 60 osoba. Iako je zagrada Hotela potpuno nova, interijer odražava razna umjetnička i povijesna razdoblja Zagreba i Hrvatske.

Junetina s umućenom pjenom

junetina, jaja, vino, ocat, papar, đumbir, muškatni oraščić, estragon

“Lijepo je skuhaj i obari. Zatim uzmi u lonac jaja, vina, octa. Dodaj papra, đumbira i muškatnog oraščića. Dobro uzmuti i zavri. Možeš ubaciti i estrogena. Treba stalno i strpljivo mutiti. Kada želiš servirati nalij na meso da bude lijepo gusto pjenasto.” Izvor: recept br. 33 iz kuharice Zrinskih 1662. godine.

Jelen u črnoj juhi Priprema prema receptu kuharice grofa Nikole Zrinskog iz 1662. godine: 800 g jelenjeg buta narezanog na medaljone, 1 jabuka, pola glavice luka, 3 žlice meda, 3 dl crnog vina, malo ribanog đumbira, sol, papar, malo šafrana, 50 g badema, šaka grožđica, malo krušnih mrvica

Medaljone popržimo na malo masnoće, podlijemo crnim vinom, naribamo sitno jabuku i luk. Pustimo da se pirja, pa dodamo med, đumbir, šafran te usitnjene bademe. Pustimo da kuha na laganoj vatri desetak minuta i zgusnemo krušnim mrvicama. 181


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 20 18

A TIC

resta

ant CROA ur

10 0

ă

Vinodol Nikole Tesle 10, 10000 Zagreb www.vinodol-zg.hr vinodol@vinodol-zg.hr 014811427 014811443 ,

150,

90

10 - 00, 25.12. - 25.12.

Restoran Vinodol smješten je u središtu grada, u Teslinoj, tj. nekadašnjoj Nikolićevoj ulici. To je privilegija, ali i obaveza. I kao što je Nikolićeva ulica nosila ime po dr. Vladimiru Nikoliću, velikom županu Modruško-riječke županije i hrvatskom podbanu, restoran Vinodol, pretpostavljaju istraživači, nosi ime po rodnom mjestu barunice Vere Nikolić, njegove kćeri i vrsne slikarice, koja je većinu života provela, kako je izjavila Matku Peiću - u selu Prekrižju, u vinogradima i vili koja je srušena da bi se na njenom mjestu uzdigli današnji Predsjednički dvori.

Poznata slikarica odijevala se krajnje praktično i samo bi poneki fini detalj poput prstenjaka ili medaljona od slonovače koji je visio o krupnom lancu dao naslutiti finoću stečenu odgojem, obrazovanjem i putovanjima. Bila je autentična i upečatljiva. A upravo su to riječi koje najbolje mogu opisati kulinariku restorana Vinodol kojim u duetu upravljaju supružnici Andreja i Dražen Boban. Kad su preuzeli restoran, preuzeli su njegu baštine tradicijske hrvatske kuhinje, kontinentalne i mediteranske, solidne i nepatvorene. Okuse te kuhinje su još više pročistili i izoštrili, a gostima je nude uz dorađenu vinsku kartu koja jelima i pićima omogućuje stilski sklad različitih plesnih figura što ih preporučuju srdačni i dobro educirani konobari. No svjesni da u poslu nema stajanja i da gosti ne žele samo „ponavljati gradivo” nego i širiti horizonte, svoju su kuhinju uz pomoć kuhara/konzultanta, pretvorili i u „školicu” u kojoj se čita, kuha, kuša, druži, sladi i kultivira nepce. I tako je, malo pomalo, u Vinodolu koji poznajemo od djetinjstva, kamo su nas vodili djedovi i bake, a zatim roditelji, rođen i jedan novi Vinodol za zahtjevnija nepca koja su već osjetila čari raznih kuhinja. Nove kombinacije namirnica kuhaju se i spremaju na nove i neuobičajene načine i tako stvaraju novu tradiciju i nove baštinike.

Salata alata od heljde i prosa s kozjim sirom za 4 osobe: 20 g heljde, 20 g prosa, 140 g kozjeg sira, 80 g koromača, 80 g tikvica, 40 g kruške, 50 g rikule, 100 ml maslinovog ulja, 50 ml limunovog soka, 50 g oraha, 10 g soli, 5 – 6 malina

Heljdu i proso odvojeno kratko kuhamo u slanoj vodi. Ocijedimo ih i začinimo maslinovim uljem. Koromač i tikvicu narežemo na sitne kockice, kratko popečemo na maslinovom ulju te ih podlijemo. Krušku narežemo i potopimo u limunov sok. Heljdu, proso, tikvice, koromač i krušku povežemo i po potrebi začinimo. Smjesu položimo na posteljicu od rikule, a preko njih naribamo kozji sir. Ukrasimo sa 2 – 3 polovice oraha i malinama. 182


7HNXþH]ODWR'DOPDFLMH

16 th INTERNATIONAL PRIZE

Jadrija Olive Garden Resort olivegardenresort T +385 95 517 3710 www.zlatnoulje.com , www.jadrijacampresort.com Između čarobnih maslina, od kojih ulja osvajaju najviša međunarodna priznanja, i čarobnog, kristalno čistog mora prepunog školjka, kriju se luksuzni bungalovi Jadrija Olive Garden. 5 km od Šibenika, 4 km od Vodica, 16 km od Slapova Krke, 10 m od mora.


95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17 20 18

A TIC

resta

ant CROA ur

10 0

ă

Zinfand Mihanovićeva 1, 10000 Zagrebb www.zinfandels.hr zinfandels@esplanaddee..hr h 014566644 014566050 ,

,

30,

966,,

350 50

06 - 23

Restoran Zinfandel’s dojmljiv je i otmjen prostor u sklopu prestižnog hotela Esplanade Zagreb. Njegovo jedinstveno ozračje, vrhunska usluga te kuhinja koja kombinira najbolje domaće namirnice i okuse iz cijelog svijeta jamstvo su gastronomskog užitka u samom srcu Zagreba. Ime je dobio po sorti grožđa zinfandel, koja je ujedno i zaštitni znak restorana. Iz tog razloga 2013. godine poznati hrvatski vinar g. Vlado Krauthaker darovao je hotelu i restoranu nekoliko loza zinfandela koje danas osoblje pažljivo njeguje u vrtu  Oleander terase. Za izvrsnu kuhinju zadužena je glavna šefica  Ana Grgić, čije bogato dugogodišnje iskustvo i školovanje kod vrhunskih svjetski poznatih chefova garantiraju nezaboravan gurmanski doživljaj. Postavši prva žena na čelu

184

Esplanadine kuhinje, Ana je nastavila slijediti tradiciju vrhunske gastronomije uz specifičan potpis koji daje jelima. Tijekom svoje karijere Ana je u Esplanadi pripremala jela za brojne državne dužnosnike, kraljevske obitelji, zvijezde sa svjetske šoubiz scene i mnoge druge. Ana je primila i niz priznanja za osobnost, izvrsnost i stil kuhanja te je postala ambasadorica projekta Fish Forward u inicijativi Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF. Anin stil pripreme jela uključuje kombinaciju mediteranskih i kontinentalnih klasičnih okusa  pripremljenih na moderan trendi način uz povremeno poigravanje s  molekularnom kuhinjom,  čime se nerijetko stvaraju neobične kombinacije okusa ugodne oku i nepcu.  Vinska karta restorana Zinfandel’s nudi više stotina vrsta vina, iz Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Kako bi savršeno upotpunila jelovnik Zinfandel’s restorana, vina pažljivo odabire prvi hrvatski sommelier Ivan Šneler. Ponuda restorana Zinfandel’s uključuje bogati bife i a la carte doručak, nedjeljni brunch, flambe ponudu, gluten free ponudu, kao i povremena gostovanja vrhunskih vinara i chefova u isprobanom konceptu - Večer velikih vinara. Restoran je otvoren svaki dan te gostima nudi objedovanje na otvorenoj Oleander terasi, besplatni super brzi internet te uslugu Press reader hot zone za besplatno preuzimanje i listanje domaćih i stranih novina i časopisa.


www.

astronaut.hr

astronaut.hr top preporukeXVYLPSUHWUDçLYDĀLPD_JDVWURQRPVNHWHPHWMHGQD JDVWURQRPVNHvijesti_YLåHRG1800UHFHSDWD_YLåHRG5300XJRVWLWHOMVNLKREMHNDWD


Zagorje, Međimurje, Podravina

8VSRPHQDQDSOHPLüNHJR]EHXWLPNUDMHYLPDUHÀHNWLUDODVHLQDGDQDãQMHVSHFLMDOLWHWHQDMþHãüHPHVQDMHODNRPSOLFLUDQHSULSUHPH 2G KODGQLK SUHGMHOD VYDNDNR WUHED SUREDWLPHVR]ORGULFH PHVRþXYDQRX]DþLQMHQRMPDVWL VLUSUJHVYMHåLNUDYOMLVLUVFUYHQRPSDSULNRPGRPDüXãXQNXLJXVMXSDãWHWX2GWRSOLKSUHGMHODþXYHQDMHãWUXNORYDMXKD]DJRUVNDMXKDRGNUXPSLUDãXQND SHþHQD X WLMHVWX WH JRULþNL JXODã =D JODYQR MHOR WUHED SUREDWL SHþHQX SXULFX SDWNX LOLJXVNXVPOLQFLPDLOLSXQMHQHKHOMGLQRP NDãRPVXãHQXSDNXKDQXVYLQMVNXNROMHQLFX LOL NUYDYLFH V NLVHOLP NXSXVRP VDUPH 6WXELþNXSLVDQLFXSXQMHQDWHOHüDSUVDSXQMHQX NRNRã NRNRã V GRPDüLP UH]DQFLPD VDPRERUVNL NRWOHW L NRWORYLQX SHþHQNX X PUHåLFLLNDRSULORJKHOMGLQXNDãXNXNXUX]QH]OHYNHLOLSRGUDYVNLJUDK0MHVWDWUHED RVWDYLWLL]DVODQHLVODWNHãWUXNOH]DJRUVNX EXþQLFXãWUXGOHVUD]QLPQDGMHYLPDEUHJR-

YXSLWXLOLKUYDWVNHSDODþLQNH 8] MHOD VH RG ELMHOLK YLQD QDMYLãH VH SLMH JUDãHYLQD L UDMQVNL UL]OLQJ WH FKDUGRQQD\ VDXYLJQRQSLQRWVLYLSXãLSHOLWUDPLQDFD RGFUQLKYLQDSLQRWFUQLLSRUWXJL]DF 8 0DORM KLåL NUDM ýDNRYFD XVSMHOL VX YUKXQVNL VSRMLWL WUDGLFLMX L QRYH JDVWURQRPVNH WUHQGRYH =HOHQMDN X .XPURYFX 0HÿLPXUVNL GYRUL NUDM ýDNRYFD %DURN X ýDNRYFXL7HUERW]XâWULJRYLLVWLþXVHDXWRKWRQLPDPELMHQWRPLãLURNRPSRQXGRPUHJLRQDOQLKVSHFLMDOLWHWD3DODWLQX9DUDåGLQXMH VYRMXSRQXGXRERJDWLRLMHOLPDVSRYLMHVQLP SULþDPD 3RGUDYVNL VSHFLMDOLWHWL VH QMHJXMX X.RSULYQLFLX3RGUDYVNRMNOHWL0DPLFDX 1HGHOLãüXQXGLGRPDüHVSHFLMDOLWHWHX9LOOL 0DJGDOHQL L $FDGHPLML V GRPDüLP QDPLUQLFDPD SUDWH QDMQRYLMH VYMHWVNH WUHQGRYH DX%HGHPXNUHLUDMXQRYXYDUDåGLQVNXNXKLQMX 187


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95, 01, 04, 05, 06, 6, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Villa Ze Risvica 1, 49295 Ri R sv svicca www.zelenjak.coom zelenjak@zelenjakk.ccom m 049550747 049550221 ,

,

60,

270 70,,

10000

08 - 22

U neposrednoj blizini Zagreba, u prelijepom kutku Hrvatskog zagorja i uz samu rijeku Sutlu, već više od sedamdeset godina postoji Villa Zelenjak - Ventek. Smještena u slikovitom okruženju Kumrovca, Tuheljskih toplica, brojnih dvoraca i kurija, Villa Zelenjak - Ventek je omiljeno okupljalište brojnih gostiju. Danas je Villa Zelenjak - Ventek mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima su svakako i svadbe. Sam objekt smješten je uz spomenik “Lijepoj našoj”, u dolini uz rijeku Sutlu iznad koje se uz-

188

diže Cesargradska gora. Zelenjak je zaštićeno prirodno područje, a mnogobrojni posjetitelji uživaju upravo u prirodi uz cvrkut mnogobrojnih ptica te uz šetnje na uređenim šetnicama od ruševina starog grada Cesargrada do kapelice Majke Božje Snježne ili pak uz rijeku Sutlu do Klanjca. Domaćini organiziraju obiteljske i poslovne ručkove, svadbene večere u restoranu (do 70 gostiju), svadbene večere u svečanoj dvorani (do 190 gostiju), svadbene večere pod šatorom, vjenčanja na otvorenom, obljetnice braka, rođendane, krstitke i sve ostale oblike proslava, doček Nove godine, Valentinovo, Martinje, catering, team building i razne obli-


ke evenata, školske ekskurzije i sl. Kroz gastro ponudu prije svega žele sačuvati tradiciju zagorske kuhinje, koja je često i inspiracija u kreiranju nečeg novog i drugačijeg, ali na način kuće s naglaskom na “domaćem”. Svježe i kvalitetne namirnice su prvenstveno

iz Hrvatskog zagorja. Ako volite uz večeru zaplesati, zapjevati i u veselom raspoloženju proslaviti svečane trenutke, za to će se često pobrinuti sam vlasnik i glazbenik VENTEK, zabavljajući vas obiljem dobre glazbe.

DDomaća omaća patka patka na posteljici poosteljiici od od rikule rikule

300 g patke, 100 g rikule, med po ukusu, 50 g slanine, 80 g rajčica, 0,5 dl maslinovog ulja, 0,2 dl vinskog octa, soli i papra po ukusu

Patki zarežemo kožu, posolimo je, popaprimo te je namažemo medom. Pečemo je u grill tavi 15-20 minuta. Rikulu operemo, posušimo od vode te začinimo solju, vinskim octom, maslinovim uljem i preprženim špekom. Na tanjur posložimo začinjenu rikulu s kojom pomiješamo malo rajčice. Na rikulu stavimo narezanu patku i ukrasimo narančom.

189


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

10, 11, 12, 13, 144, 15, 16, 17

ă

Villa M Mirna ulica 1, 4921 2117 Kr Krap apiinnske skke To Toppllic liicce www.villa-magdaalena leenaa.nnett info@villa-magdaal alen ena. a.ne a. n t ne 049233333 049233345 ,

,

9,

355,,

36

10 - 22,

U centru Krapinskih Toplica, u sklopu malog ekskluzivnog wellness hotela Villa Magdalena, nalazi se prvi fine dining restoran Hrvatskog Zagorja. Uz vrhunski opremljene sobe gdje svaka smještajna jedinica ima jacuzzi s direktnim spojem na izvorsku termalnu vodu, a svi gosti imaju i neograničeno korištenje panoramske wellness i spa oaze sa saunama, fitnessom, bazenom, whirlpoolom i relax zonom, tu je i restoran s pogledom na krajolik i posebnom prezentacijom jela. Ponuda restorana temelji se na

190

“Novoj zagorskoj kreativnoj kuhinji” posluženoj pomalo drugačije od očekivanoga. Gourmet priča ovog restorana koji je dobio i mnoge međunarodne nagrade počinje i završava s prepoznatim i dovedenim do savršenstva, spojem tradicionalne zagorske kuhinje i elemenata modernih svjetskih kuhinja. Jelovnici se mijenjaju sezonski i pružaju najbolje od svakog godišnjeg doba. Na zahtjev se priprema i bezglutenska, vegetarijanska, veganska te makrobiotička kuhinja. Restoran je osvojio brojna domaća i strana priznanja za kvalitetu.


Pečena svinjetina “Porcos cooctos””

za 4 osobe: 1,5 kg svinjeće potrbušine, 2 dl bijelog vina, 2 dl ulja, sol, papar, crvena paprika, češnjak, čili, 1 kg muškatne buče, 50 g paprike, 100 g mrkve, 200 g krumpira, aceto balsamico, matovilac

Potrbušinu natrljamo začinima dan ranije. Zalijemo vodom i vinom te pečemo poklopljeno na 130 °C 5 sati. Pred kraj maknemo poklopac i zapečemo na 180 °C. Papriku i buču popržimo na malo masnoće. Mrkvu popržimo na maslacu s timijanom. U umak od pečenja dodamo aceto balsamico i šećer i reduciramo do željene gustoće.

191


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

11, 15, 16, 17

ă

Academ Zagrebačka bb, 49924 2 6 Ma Maririr ja ja Bis istr tric tr ic a ica ic www.hotelkaj.hr kaj@bluesunhoteels l .ccom om 049326600 049469026 ,

,

100,

50,

50

12 - 22

Na sjevernim obroncima Zagrebačke gore, oko 35 km od Zagreba, nalazi se Marija Bistrica i Bluesun hotel Kaj. U ovoj oazi mira i intime možete uživati u šetnjama zagorskim bregima, opustiti se u dizajnerskom wellness & spa centru i prepustiti gastroenološkom putovanju u restoranu Academia. Ambijent restorana odiše intimom i ugodom. U njegovoj vinoteci se nalazi 150 etiketa kvalitetnih i vrhunskih vina iz Hrvatske i ino-

192

zemstva. Kroz stranice prebogate povijesti tradicionalnih zagorskih recepata odjevenih u novo ruho vode vas nagrađivani chef Marko Futivić i njegov tim vrsnih kuhara. Većina namirnica je brižno odabrana s lokalnih OPG-ova, a začinsko bilje i sezonsko povrće beru u vrtu restorana. Jela koja pripravljaju stvaraju poeziju okusa i melodiju mirisa te pričaju jedinstvenu gastro priču Academije.


Loosos s muškattnom bundevom i gljivama

za 4 osobe: 200 g muškatne (butternut) bundeve, 100 g šampinjona, jedna manja glavica crvenog luka, 1 limun iz organskog uzgoja, 1 dl povrtnog temeljca, 0,5 dl Stina maslinovog ulja, sol i svježe mljeveni papar prema ukusu, grančica svježeg peršina, 500 g fileta lososa

Luk sitno nasjeckamo i na srednjoj temperaturi popržimo na Stina maslinovom ulju sve dok ne postane staklast. Ogulimo bundevu, narežemo je na kockice, dodamo na luk i lagano podlijevamo domaćim povrtnim temeljcem. Nakon 20 minuta kuhanja, kada bundeva potpuno omekša, dodamo šampinjone narezane na kockice. Začinimo solju i paprom, sitno nasjeckanim peršinom i nastavimo pirjati na srednjoj temperaturi sljedećih 45 minuta. Losos narežemo na manje komade i kratko popečemo s obje strane na maslinovom ulju. Poželjno je da sredina nakon pečenja ostane ružičasta. Začinimo ga solju i paprom . Serviramo ga na bundevi i gljivama, ukrašenog svježe narezanim peršinom. Za završnu notu pokapamo s malo limunova soka i Stina maslinovog ulja.

193


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

09, 10, 11, 12, 133, 3, 14, 15,, 16,, 17

ă

Mamic Čakovečka 47, 40003305 05 Puš u ćin ine www.mamica.coom. m.hrr mamica@mamicaa.c .co com om.h .hr 040373434 040373435 ,

25,

142,

56

uto - ned: 08 - 222, 2, 01 0 .0 .08 08. - 15.08.

U malom međimurskom selu Pušćine, na cesti koja spaja Čakovec i Varaždin na križanju prema Toplicama Sv. Martin nalazi se restoran Mamica. Korijeni obitelji Nedeljko su duboko isprepleteni s ugostiteljstvom, a Mamica je sagrađena 2008. godine na temeljima gostionice “K Feriju”, otvorene davne 1969. godine, koju je vodila baka Marija. Mamica je međimurska riječ za baku. Kako vrijeme prolazi tako obitelj Nedeljko prati kulinarske trendove, pokušavaju biti što bolji u svom poslu, a ostati vjerni tradiciji.

194

Kuhinja je bazirana na domaćim i sezonskim namirnicama, a filozofija domaćina je: „Danas kuhamo ono što smo ubrali u vrtu i kupili na tržnici!“. U Mamici možete svakodnevno pojesti domaću goveđu juhu s kuhanom govedinom, domaće štrukle, a svu tjesteninu, njoke, kruh i kolače pripremaju domaćini sami. U ponudi su i vegetarijanski specijaliteti. Ponudu jela prati 20 vrsta vina, 40 vrsta napitaka na bazi kave i više od 50 koktela. U prizemlju restorana se mogu smjestiti 52 osobe, na katu 90, a ljeti u prekrasnom vrtu, još 50-ak. Organiziraju se i razne svečanosti za do 80 osoba. Poslovnim ljudima na raspo-


laganju je fax uređaj i prijenosno računalo te VIP galerija koju domaćini za potrebe sastanka pretvore u multimedijalnu salu za sastanke ili seminare.

U smještajnom dijelu je 12 komfornih dvokrevetnih soba s francuskim ležajem. Vikendom često gostuju glazbene grupe, a i gosti ponekad zasviraju na pianinu restorana.

Tjestenina TTj jestteenina s pestom pesstom m odd maslačka maslačka l čk i ljlješnjaka šjk

3 šake listova mladog maslačka, 1 šaka lješnjaka, 1 šaka parmezana, krupna sol, maslinovo ulje

Listove maslačka blanširamo i grubo nasjeckamo. Lješnjake tostiramo. Maslačak, lješnjake i sol stavimo u mužar. Usitnimo uz lagano dolijevanje maslinovog ulja. Pri kraju dodamo parmezan. Tjesteninu skuhamo i pomiješamo s pestom.

195


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

06, 08, 09, 10, 11, 1, 12, 2 13, 14, 4, 15, 16, 6, 17

ă

Međim Vladimira Nazoraa 22 22, 2 40 4031 3111 Looppaaatititine ne c ne www.medjimursski k -ddvo voriri.h vori ri.h .hr hr info@medjimurskki-idvvori. orii..hr or .hhrr 040856333 040856333 ,

,

100,

1655,

1400

10 - 23

Restoran Međimurski dvori smješten je u samom srcu Međimurske županije, u živopisnom mjestu Lopatinec, svega 6 km udaljenom od Čakovca. U suglasju s bajkovitom prirodom koja ga okružuje, svojom ljepotom i čarima nameće se kao nezaobilazno mjesto posjeta dobrih znalaca vrhunskih gastronomskih užitaka, kao i turista koji posjećuju ove krajeve. Uz ljepotu i draži koje pruža ambijent, najveće bogatstvo restorana predstavlja osoblje koje brine o gostima s puno ljubavi i profesio-

196

nalnog umijeća. Specijaliteti su bazirani na izvornim međimurskim receptima, pripremanim s posebno biranim namirnicama. Elegantno uređen i klimatiziran restoran ukrašen je vrijednim starinama, originalnim slikama renomiranih hrvatskih slikara i brojnim detaljima koji zaokupljaju pažnju gostiju. Terase su okružene brižno njegovanim zelenilom i cvjetnim aranžmanima. Već pri samom ulasku u Međimurske dvore, goste osvaja mali botanički vrt, Eden u malom,


duša restorana - mjesto gdje raznovrsne egzotične biljke isprepletene u međusobnom zagrljaju žive u potpunom suglasju. Uz restoran, u kompleksu Međimurskih dvora, nalaze se i zasebna banketno konferencijska sala, idealna za svečanosti do 50 osoba, velika dvorana površine 500 m 2 za svečanosti i događanja do 400 osoba, apartman sa saunom, suvenirnica, turistička agencija Etno Art travel, dječja igrališta s ljuljačkama, klac-

kalicama, toboganima, trampolinom, užadi za penjanje, pješčanicima i rekvizitima za mnoge igre te ostali brojni sadržaji za sve generacije. Najnoviji sadržaj u ponudi je Etno Art Chef radionica kreativne kuhinje. “Nakon posjete, uvidjet ćete da je poziv bio potreban samo za Vaš prvi dolazak, a svakom sljedećem posjetu Međimurskim dvorima voditi će Vas srce, jer i mi Vas dočekujemo srcem!”, poručuju domaćini.

Svinjski Svinj jski lungić lunngić u ovitku ovitku od pistacija pistacija s batatom batatom na na kremi kremi od od graška grašška

200 g svinjskog filea, 10 g pistacija, 150 g batata, 50 g graška, pola glavice luka, 1 režanj češnjaka, sol, papar, putar

Svinjski file posolimo i popaprimo te ostavimo da odstoji 10 minuta. U međuvremenu ogulimo batat i stavimo ga kuhati u kipuću vodu. Isto napravimo i s graškom, lukom i češnjakom. Na otopljenom maslacu na tavi ispečemo lungić i batat. Kad je lungić pečen, izvadimo ga iz tave i ostavimo da odmara 5 – 10 minuta. U međuvremenu iz tave izvadimo batat i stavimo ga u pećnicu da omekša na 170 °C. Dok lungić odmara, napravimo pire od kuhanog graška, luka i češnjaka. 197


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Mala H Balogovec 1, 40000 000 Ma Mačkov čkov čk ovec ecc www.mala-hiza.hhr malahiza@gmail.ccom com 040341101 040341776 ,

,

25,

65, 5,

35

09:30 - 22, 25.12. - 25..12. 122

Restoran Mala Hiža nalazi se u Mačkovcu, 4 kilometra sjeverno od Čakovca u pravcu toplica Sv. Martin i graničnog prijelaza Mursko Središće - Lendava. Mala Hiža je navršila 19 godina uspješnog rada i zapošljava ukupno 16 djelatnika s maksimalnom pažnjom usmjerenom ka gostu. Gastronomska ponuda temeljno je tradicionalna međimurska, koja je, bogatstvom namirnica, jela i okusa, polazišna točka vlasniku za osmišljavanje jelovnika i ukupne gastronomske ponude. Kuhinja je građansko puč-

198

ka, ali i istraživačka, inventivna i maksimalno oslonjena na sezonske i namirnice iz bližeg okruženja, provjerenog i kvalitetnog porijekla. “Istovremeno osluškujemo želje i prohtjeve gostiju, pratimo suvremene trendove i postupke, istražujemo nove granice i mogućnosti međimurske i dijelom gastronomije susjednih regija, kako bismo našim gostima pružili što bolji gastronomski doživljaj.”, kažu vlasnici. Vinska karta sadrži 30-ak etiketa međunarodnih vina kao i ponajbolja hrvatska vina, ukupno oko 150 etiketa. Vlasnik, obitelj i zaposlenici nastoje gostima pružiti romantiku,


strast i gastronomski užitak. “Brojni zadovoljni gosti, priznanja i nagrade, uvrštavanja u rang najboljih hrvatskih restorana daju nam podstrek

i volju za daljni rad, čine nas radosnim i zadovoljnim.”, poručuju domaćini.

Međimurski Međim murrski nnarezak arezzak

Meso z tiblice, jezici i kobasice, kulen od ždrebetine, salama od jelena, slanine, jetrena paštetica, namaz od medvjeđeg luka.

199


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

14, 16

ă

Barok Milke Trnine 19, 40000 Čakovec http://www.barook-cakovec.com drazen.fodor@gm mail.com 040363726 040390799 ,

,

20,

60,

60

10-23, 25.12. - 26.12 122

Restoran Barok otvoren je 2006. godine s ciljem vlasnika da u ugodnom, domaćem, a i otmjenom ambijentu stvori prostor za gastronomske užitke svojih gostiju. „Na vama je samo da izaberete želite li uživat kraj vatre kamina u našem plavom salonu ili se opustiti u toplom crvenom salonu uređenom u rustikalnom stilu. Ako ste raspoloženi za malo privatnosti odaberite intimnu atmosferu galerije. Kako god odabrali, zaboravit ćete na vrijeme i opustiti se u toploj atmosferi uživajući u mirisima hrane pripremljene u krušnoj peći dok čeka-

200

te na ukusne zalogaje odabrane sa našeg jelovnika, a pripremljene brižno i po originalnim receptima talijanske ili domaće međimurske kuhinje. Da nam ne ostanete suhog grla pripremili smo vam bogat izbor vina iz cijelog svijeta, a posebno se ponosimo izborom najboljih međimurskih vina poznatih po bogatim cvjetnim i voćnim aromama te nenadmašne svježine. Barok nudi svježe i pomno odabrane namirnice, udobnu i intimnu atmosferu u koju ćete se sa veseljem vraćati bilo da ste došli na ručak, večeru, upoznati nove prijatelje ili samo popiti piće nakon napornog dana.“, kažu domaćini.


Smuđ u panaddi

filet smuđa, pirovo brašno, krumpir, ulje, sol, špinat, muškatni oraščić, koštice buče, koštice suncokreta, sušene rajčice

Smuđ: Filet smuđa uvaljamo u smjesu pirovog brašna i vode te ga popržimo. Ravioli: Kuhani krumpir ogulimo i naribamo. Dodamo ulje, sol, blanširani špinat, muškatni oraščić i brašno. Sve skupa zamijesimo. Tijesto stanjimo i punimo suncokretovim i bučinim košticama. Formiramo raviole. Umak: Na ulju popržimo sušene rajčice, zalijemo vinom pušipel, pustimo da tekućina reducira i začinimo.

201


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

09, 11, 14, 17

ă

Terbotz Železna Gora 1133, 403 0312 1122 Štr trig igov ig o a www.terbotz.hr terbotz@terbotz.hhr 040857444 040857444 ,

25,

90,

35

pet - ned: 11 - 233

U srcu Međimurja, nadaleko od toplica Sveti Martin je Terbotz, stara kurija iz 19. st. u koju se smjestio novi ugostiteljski i vinarski objekt obitelji Jakopić. Tradicija je duboko ukorijenjena na obiteljskom imanju Jakopić. Stotinu godina naraštaji su stvarali osobita vina, a generacija našega vremena vrsnim vinima pridružuje strasnu predanost jelu. Godine 2002. na pitoresknom brijegu Železne Gore izgrađen je restoran Terbotz, mjesto u koje goste rado vraćaju ugodna sjećanja. Ova povijesna kurija ponajprije plijeni izgledom i pozicijom. Restoran jamči ugodno gastronomsko iskustvo, korištenjem domaćih namirnica uzgojenih u vlastitom vrtu. Tradicionalna jela pripremljena su na moderan način, a naizgled klasična jela oplemenjena

202

su sezonskim i inovativnim okusima. Od lokacije, okolice, povijesnog ugođaja, kvalitetnih namirnica te isto tako vrhunskog vina do ljubaznog osoblja i ponude koja zrači pomirbom između tradicije, ogromnog stoljetnog znanja s jedne te praćenja modernih trendova s druge strane, stvoreni su preduvjeti da posjetom restoranu Terbotz teško možete pogriješiti. U bogato rustikalno uređenom prostoru, smještena je vinoteka, u kojoj su predstavljena vina obitelji Jakopić. Domaćini u svojim prostorima mogu uz multimedijski opremljenu salu ugostiti i manje skupine gostiju za prezentacije, seminare i predavanja, poslovne susrete te veće skupine za koje u restoranskom prostoru pružaju mogućnost obilježavanja većih događanja: svadbi, rođendana, obiteljskih domjenaka, proslava radnih obljetnica i drugih svečanosti.


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

16, 17

ă

Bedem Vladimira Nazoraa 9, 420 2 00 Varaždi dn bedem-varazdin.com bedem.z.a@gmaililil.c l.c .com om 042557545 ,

,

80,

50

10 - 23

204

Anđelko Levanić i Zlatko Novak, obojica okićena titulama državnih prvaka u kuharstvu, medaljama s kulinarskih Olimpijada i Svjetskog kulinarskog kupa, izgradili su svoj kulinarski identitet na varaždinskoj gastronomskoj sceni te otvorili svoj restoran – Bedem. Oni su profesionalci s visokom razinom osjećaja za sklad okusa uz istovremeno izrazito opredjeljenje za kreativno i istraživalačko kulinarstvo. Jela koja pripremaju temelje se na podlozi istraživanja originalnih lokalnih recepata uz tehnički savršenu i maštovitu uporabu najboljih namirnica, posebno varaždinskog kraja

(vidovečko zelje, bučino ulje, svježe povrće, zagorski purani...). Među kreatorima su i predvodnicima nove varaždinske kuhinje, temeljene na načelima vrhunske gastronomije, tradiciji lokalnih jela i namirnica oplemenjenih primjenom najnovijih svjetskih trendova i tehnika u pripravi hrane. Svoj prvi samostalni restoran koji je smješten uz same bedeme Starog Grada u Varaždinu, iz navedenih razloga, doživljavaju kao varaždinsku utvrdu vrhunske hrane. Među njihovim brojnim kreativnim specijalitetima su i špageti od tikvice, riblje okruglice, pastrva sa šafranom, piletina s marelicom…

Anđelko Levanić Rođen 1978. godine u Varaždinu. Do 2015. radio je u kuhinji hotela Turist i jedan je od najnagrađivanijih hrvatskih kuhara. Državni je prvak u kuharstvu 2011. godine i višegodišnji član Hrvatske kulinarske reprezentacije s kojom je sudjelovao na brojnim svjetskim kulinarskim natjecanjima. Njegov je poseban interes usmjeren k istraživanju lokalnih jela i namirnica u čijim okusima traži prostor za kreativno kulinarsko izražavanje.

Zlatko Novak Rođen je 1989. godine u Varaždinu. Radio je u kuhinji varaždinskog hotela Turist, a iskustvo je stjecao i radeći u restoranu Gasthof in der Au u prestižnom njemačkom odmaralištu Starnberg. Državni je prvak u kuharstvu za 2013. godinu te višegodišnji član Hrvatske kulinarske reprezentacije. Vlasnik je srebrne i dvije brončane medalje s kulinarske Olimpijade i Svjetskog kulinarskog kupa. Njegov je interes posebno usmjeren prema kuharskoj artistici te istraživanjima novih tehnika kuhanja, posebno molekularne kuhinje.


ZZZSRO\FDUERHX /$*$1(6,*851(,273251(1$/20 32*2'1(=$5(&,./,5$1-( 32/,.$5%21$71(ÿ$ä(352,=9('(1(8+59$76.23RO\FDUERGRR2SDWLMD_7_LQIR#SRO\FDUERHX


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

11, 13, 14, 15, 166, 17

ă

Palatin Ul. Braće Radić 1, 4220000 Va Vara Vara ražd ždin žd in in www.palatin.hr restoran@palatin..hr 042398300 042398303 ,

,

5

500

07:30 - 23

Restoran Palatin nalazi se u samom srcu baroknog grada, u Varaždinu, točnije na raskrižju ulice Braće Radić i Stanka Vraza. Ovo ambijentalno čudo smješteno je u podrumskom djelu objekta s 50 sjedećih mjesta. U gastronomskim čarima gosti mogu uživati i na prostranoj, natkrivenoj terasi koja je podjednako atraktivna u zimskim i ljetnim mjesecima. Misija restorana je probuditi sva ljudska osjetila i stvoriti nevjerojatan doživljaj za svakog gosta. Autohtona zagorska i međimurska

206

kuhinja savršeno je spojena s internacionalnom kuhinjom. Vinska karta sadrži više od pedeset odabranih prestižnih hrvatskih vina različitih podneblja, vrhunskih lokalnih kao i ponajboljih stranih vina. Profesionalno osoblje restorana u svakom je trenutku spremno čašu odabranog vina sljubiti s određenim specijalitetom kuće u cjelinu gastronomske harmonije i užitaka. U restoranu Palatin domaćini svoju ponudu nastoje zaokružiti u cjelinu koja najbolje odgovara poslovnom svijetu svakog zadovoljnog gosta. Nakon održanog predavanja ili poslovnog


sastanka u konferencijskoj dvorani, možete provesti vrijeme u odvojenom VIP salonu te ručati ili večerati u privatnosti. Na raspolaganju je i vrhunski opremljen apartman s 4* pri-

kladan za boravak do 6 osoba. Najprodavanije jelo u 2018. godini bilo je Pačja prsa u umaku od naranče s pireom od batata.

Pačjčja prsa u uumaku Pačja Pa maku od od naranče naranče s pireom i odd batata bbatat t ta

300 g pačjih prsa, 2 dl likera od naranče, 3 naranče, 0,2 dl meda od bagrema, sol i papar, 160 g batata

Pačja prsa posolimo i popaprimo, premažemo uljem i kožom prema dolje pečemo na ugrijanoj tavi. Nakon 5-6 minuta, okrenemo ih na drugu stranu, prelijemo likerom od naranče i nastavimo peći. Za umak, na masnoću od pečenja, ulijemo preostali liker od naranče, sok od tri naranče i kada zavri na laganoj vatri kuhamo 1 - 2 minute. Dodamo med i promješamo. Za pire batate ogulimo, operemo i narežemo na kocke. Kuhamo na pari 15-ak minuta. Kuhanom batatu dodamo maslac, žličicu soli i malo muškatnog oraščića. Sve zajedno ispasiramo. Pačja prsa režemo na kriške debljine 5-6 mm i u nizu ih slažemo na tanjur. Serviramo pire od batata. Prelijemo umakom i ukrasimo kandiranom narančom. 207


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

96, 97, 98, 99, 00, 01, 1,, 022,, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ă

Podrav Prvomajska 46a,, 480 8000 00 Staaririgr g add gr www.podravka.hhr hr 048634069 048225580 ,

,

30,

80,

50

uto - ned: 10 - 222

Podravska klet otvorena je 1976. godine u prekrasnom prirodnom ambijentu Bilogore nadomak Koprivnice, okružena podravskim goricama. Svojim rustikalnim izgledom dominira u krajoliku u koji se savršeno uklapa. Zadržan je starinski izgled interijera kojeg je osmislio naš poznati koprivnički akademski slikar, Zlatko Kauzlarić-Atač. Tu se može vidjeti stara drvena preša, masivno ručno rađeni stolovi, glineni vrčevi, starinske slike na zidu, gotovo muzejski eksponati, koji odaju ozračje starinske kleti, gdje su se nekada skupljali težaci, kako bi objedovali i odmarali se od napornoga posla i kopanja vinograda. Današnji izgled i ponuda Podravske kleti

208

for mirana je po standardima i prilagođen mjeri suvremenog poslovnog čovjeka i gosta, kako bi u potpunosti zadovoljila njihova očekivanja. Na jelovniku su tradicionalna autohtona podravska jela poput sušenog goveđeg jezika sa svježim kravljim sirom i domaćim prgama, juha od hajdine kaše sa sušenim vrganjima, teleće pečenje s pekarskim krumpirom, kuhani buncek s dinstanim kiselim zeljem i Bregovska pita. Kapacitet interijera je 80 sjedećih mjesta, a 50 mjesta pripada dijelu na terasi s prekrasnim pogledom. Za goste je osigurano parkiralište. Prostor je pogodan za proslave raznih prigoda i svečanosti (poslovni ručkovi, svadbe, krizme, krstitke, rođendani, domjenci uz mogućnost cateringa).


Kotlet s trsja

za 4 osobe: 8 manjih svinjskih kotleta, 60 g suhih šljiva, 150 g crnog grožđa, 30 g kukuruznog brašna, 60 g mrkve, 60 g korijena peršina, 20 g korijena celera, 1 dl crnog vina, 2 žlice svinjske masti, 1 žlica Vegete, sol, Vegeta Maestro crni papar mljeveni

Kotlete na rubovima malo zarežemo, posolimo ih i uvaljamo ih u kukuruzno brašno. Na vrućoj masti pečemo kotlete s jedne i druge strane. Dodamo očišćeno i na kolutiće narezano korjenasto povrće, popaprimo, pospemo Vegetom i sve zajedno dalje pirjamo na umjerenoj vatri te podlijevamo vodom. Dodamo suhe šljive kojima smo izvadili koštice i dolijemo vino. Gotove odreske stavimo na topao tanjur, a umak protisnemo. Bobice grožđa stavimo kratko na ugrijanu masnoću, odstranimo im kožice te dodamo grožđe u pripremljeni umak. Pustimo sve još malo prokuhati pa prelijemo preko odrezaka i poslužimo.

209


Slavonija i Baranja

2VQRYQHNDUDNWHULVWLNHNXKLQMH6ODYRQLMH L%DUDQMHVXRELOQHSRUFLMHXNXVQLKLSRSULOLþQR]DþLQMHQLKMHOD7UHQGRYL³]GUDYHSUHKUDQH´MRãQLVX]DåLYMHOLXYHüLQLVODYRQVNLK UHVWRUDQD=DKODGQRSUHGMHORVHRELþQRVHUYLUD NXOHQ VYMHåL NUDYOML VLU SRVXW VODWNRP SDSULNRPLVODYRQVNDãXQNDX]UD]QRNLVHORSRYUüH3R]QDWLVXLSURL]YRGLRGVODYRQVNHVYLQMHNRMH]DãLUHWUåLãWHSURL]YRGLäLWR JUXSDSRGEUDQGRP'REUR7RSORSUHGMHOR MHþREDQDF OMXWLMXãQLJXODã LOLULEOMLSDSULNDãVGRPDüRPWMHVWHQLQRPWHSRJDþLFHRG VDOD6OLMHGLUD]QRYUVQDSRQXGDVSHFLMDOLWHWD RGULMHþQHULEHãDUDQDVRPDVPXÿDLNHþLJH LOL PHVQLK VSHFLMDOLWHWD NRWORYLQH URãWLOMD L RGUH]DND SXQMHQLK VODYRQVNRP ãXQNRPVLURPJOMLYDPDSLOHüLSDSULNDãWHGLYOMDþQDUD]QHQDþLQH.DRSULORJVHþHVWRVOXåLVDWDUDãLOLDMYDU =DGHVHUWWUHEDVYDNDNRSUREDWLJXåYDUX RUHKQMDþX PDNRYQMDþX L VDYLMDþX RG VYMHåHJNUDYOMHJVLUD 1DMSR]QDWLMDVRUWDJURåÿDLELMHORJYLQDMH JUDãHYLQDþLMLVXVHSURL]YRÿDþLXGUXåLOLX XGUXJXGraševina Croatica8GLRJUDãHYLQH XVRUWLPHQWX+UYDWVNHL]QRVLDXSUR-

PHWX YLQD þLQL þDN 9LQDU .UDXWKDNHU RGYRMHQREXWHOMLUDJUDãHYLQXL]JURåÿDVUD]OLþLWLKSR]LFLMDVYRMLKYLQRJUDGD 8] KODGQH PHVQH QDUHVNH MHOD RG ULEH L ELMHOD PHVD SUHGODåHPR VXKX JUDãHYLQX UDMQVNLUL]OLQJLOLUL]OLQJ8]MHODRGELMHORJ PHVDVXPDFLPDSUHSRUXþDVHFKDUGRQQD\ VDXYLJQRQ L WUDPLQDF 8] MHOD RG WDPQRJ PHVDLMHODRGGLYOMDþLSDãXFUQDVXKDIUDQNRYNDSLQRWFUQLPHUORWLFDEHUQHWVDXYLJQRQ 8] GHVHUWH YULMHGL SUREDWL JUDãHYLQX .UDXWKDNHU L]ERUQD EHUED SURVXãHQLK ERELFD ± QDMEROMH RFLMHQMHQR KUYDWVNR YLQRRGVWUDQH=DYRGD]DYLQDUVWYRLYLQRJUDGDUVYR $NDGHPLMDJUDãHYLQHX9HQMXL6WXSQLþNL GYRUL X %URGVNRP 6WXSQLNX X] YUKXQVNH VODYRQVNH VSHFLMDOLWHWH QXGH L QDJUDÿHQD YODVWLWDYLQD6ODYRQVNLLWUDGLFLRQDOQLVSHFLMDOLWHWLNDUDNWHUL]LUDMXUHVWRUDQH=ODWQLOXJ X 'RQMLP (PRYFLPD 9LãQMLFD X 9LãQMLFL 0X]HM RNXVD L .RG 5XåH X 2VLMHNX WH %DUDQMVNDNXüDX.DUDQFX*DOLMDX2VLMHNX X]VODYRQVNHQXGLLQDMSR]QDWLMDMHODGDOHNLK VYMHWVNLK NXKLQMD D 7HUDVD X 'DUXYDUX X] VODYRQVNHQXGLLþHãNHVSHFLMDOLWHWH 211


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

95, 00, 11, 12, 133, 3, 15, 5, 16, 6, 17

ă

Terasa Julijev park 8, 4335 3500 00 Dar aruv uuvvaarr www.daruvarskeee-to topllic ice. ice. e.hr e.hr hr terasa1@daruvarsk skkee-to t pl to plic plic ice. ce. e.hr .hhrr 043331705 043331954 ,

, 08 - 22,

50,

180 8 ,

60

08 - 23 2

Restoran Terasa, utkan je u centralni dio daruvarskog Julijevog parka. Gosti Daruvarskih toplica i grada Daruvara, kao i domaće stanovništvo u impresijama ističu arhaički štih i povijesnu vrijednost ovog objekta. Povijest restorana seže u početak 20. stoljeća, u 1912. godinu, izgradnjom kiosk-kavane u kupališnom perivoju, s pogledom na monumentalno zdanje Centralne blatne kupke izgrađene 1909. godine u maurskom stilu. Jedno od priznanja za kvalitetu je i zlatno priznanje “Zeleni cvijet” Hrvatske turističke zajednice “Šetnica s restoranom Terasa“ 2004. godine. Prostrani plesni podij i vanjska terasa

212

s vrtnim garniturama čine mjesto atraktivnim za organizaciju svadbi, maturalnih zabava, domjenaka, rođendana i ostalih prigoda. Uslugama restorana zadovoljstvo su iskazale i poznate osobe iz svijeta sporta, školstva, menadžmenta, politike i diplomacije. U restoranima Daruvarskih toplica pripremaju se između ostalih specijaliteta, tradicionalni slavonski i češki specijaliteti, od predjela do deserta. Od slavonskih jela domaćini posebno ističu: Slavonski odrezak, Vinogradarski kotlet, Daruvarski pladanj, odrezak Terasa, ramstek Arcadia, dok se od jela češke nacionalne kuhinje izdvajaju: šufnudle s makom, taškrle s pekmezom, knedle sa šljivama, pirjana junetina, dizane knedle na pari, placke od krum-


pira, Daruvarska juha i Missa Maja. Gostima se nude i jela od divljači (jelen, vepar, srna) te ribe (šaran, som, smuđ, pastrva).

Uz pripremljene specijalitete domaćini najradije preporučuju vrhunska vina Daruvarskog vinogorja - graševinu, chardonnay i sauvignon.

Svičkkova i okruglice odd kruha

800 g junećeg buta, 50 g mrkve, 50 g celera, 0,5 l goveđeg temeljca, 100 g luka, 0,5 dl ulja, 20 g brašna, sol, papar, 800 g kruha, 3 jaja, 3 dl mlijeka

Meso posolimo i popečemo sa svih strana. Dodamo očišćeno i narezano povrće te kratko popečemo. Podlijemo goveđim temeljcem te poklopimo i pirjamo uz povremeno okretanje oko sat i pol. Kada je meso gotovo izvadimo ga i narežemo, a umak propasiramo. Kruh s koricom narežemo na male kockice pa prelijemo vrućim mlijekom. Lagano promiješamo. Neka odstoji 15 minuta. Razmutimo jaja, dodamo začine i zamiješamo u smjesu od kruha. Rukama oblikujemo valjak te zamotamo u prozirnu foliju te kuhamo u konvekcijskoj pećnici 40 minuta.

213


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

17

ă

Višnjica Višnjica b.b., 3352 5220 VViiššnnnjijijiica caa visnjica.hr restoran.visnjica@ @gma @gma @g m ill.ccom om 033401652 033401651 ,

,

100,

300 00,,

1000

09 - 23

Imanje Višnjica značajno je u povijesti jer su njime gospodarile dvije plemenitaške obitelji: njemačka kneževska obitelj Schaumburg-Lippe (koja je u Slatini pokrenula prvu proizvodnju pjenušca na hrvatskim prostorima) i grofovska obitelj Drašković, koja je vrlo brzo od njega stvorila jedno od najrazvijenijih imanja te vrste u Slavoniji. Danas se restoran Višnjica može pohvaliti rustikalnim ambijentom okruženim prirodom i delicijama pripremljenim od svakodnevno branih svježih namirnice iz domaće proizvodnje i mesnog uzgoja.

214

Kuhinja je inspirirana temeljima bogate tradicionalne recepture slavonskoga kraja pa se u ponudi nalaze mesna jela s grila, iz peke i kotlovina te mesni specijaliteti. Vrhunska vina i aperitivi iz domaće proizvodnje upotpunjuju putovanje kroz povijest gastro užitaka slavonskog kraja. U ponudi su i organizirani izleti, organizacija druženja i proslava, sportske aktivnosti, svadbena slavlja i smještaj u hotelu Višnjica. Hotel i restoran se nalaze u prirodi, u sklopu izletišta Pustara Višnjica. U susjedstvu su im štale, dio njih atraktivno preuređen i za turističke potrebe, a dio je i dalje dom brojnih konja koji dane provode na pašnjacima imanja.


Savijjjača č s rabarbarom b b i suhim hi voćem ć Tijesto: 300 g mekog brašna, 1,5 mlake vode, 0,5 dl ulja, 1 žlica octa, pola žličice soli; nadjev: 1 kg stabljika rabarbare, 150 g suhih smokava, 150 g grožđica, 150 g suhih marelica (ili šljiva), 150g krušnih mrvica, 100 g maslaca, rum, sok od pola limuna, cimet (po želji), maslac za premazati

Tijesto umijesimo od brašna, vode, ulja, soli i octa. Tijesto treba odstajati u posudi prekriveno folijom, uz prethodno umivanje uljem. Za nadjev na maslacu pržimo krušne mrvice dok ne pozlate. Suho voće krupno nasjeckamo i prelijemo mlakom vodom. Očišćene peteljke rabarbare narežemo na komadiće veličine 1-1,5 cm. Obložimo posudu papirom za pečenje. Pečnicu zagrijemo na 200-220 °C. Razvučemo tanko tijesto, poškropimo otopljenim maslacem i po njemu raširimo mrvice. Ocijedimo suho voće stiskom ruke, prelijemo rumom i limunovim sokom te posipamo po mrvicama. Na tu podlogu, u tankom sloju složimo komadiće rabarbare i pospemo šećerom. Savinemo krajeve i zamotamo štrucu te premažemo otopljenim maslacem. Stavimo u zagrijanu pećnicu, čiju temperaturu kasnije smanjimo na 180-200 °C. Pečemo 30-35 minuta dok ne dobije zlatnu boju i hrskavu površinu. Ponovo premažemo otopljenim maslacem i vratimo u pećnicu na još 5 minuta. Tepsiju s pečenom savijačom prekrijemo čistom krpom da se polako hladi. Savijaču serviramo narezanu, posutu sitnim šećerom, uz kuglicu sladoleda ili kremu od vanilije. Odlično pašu uz nju i svježe jagode.

215


Stupnič Vinogradska 65, 352 5 53 Bro r dski kii Sttuupn pnikk pnik www.gastronautt.t.hr t.hr hr info@stupnicki-dvvorri.i hr 035427775, 091440005 0561 6 61 ,

,,

130,

50

12 - 22

Hotel Stupnički dvori smješten je u slikovitom i vinorodnom naselju Brodski Stupnik, u samom srcu Slavonije. Hotel je okružen prekrasnim vinogradima na obroncima Dilj gore, uz staru cestu Slavonski Brod – Zagreb. U restoranu se poslužuju ukusna tradicionalna jela tipična za okolnu regiju. Jela prate kvalitetna i vrhunska Galić vina.

Unutrašnjost restorana se odlikuje pomalo rustikalnim uređenjem kojim dominira slavonski hrast, stara cigla i kovano željezo. Dodatnu notu topline daje otvorena kuhinja i staklena stijena kroz koju seže pogled na vinograde. Osoblje nastoji pružiti vrhunsku uslugu, pomoći pri odabiru ponuđenih delicija te svojom nenametljivom nazočnošću stoje na raspolaganju.

Piletina etina na stupnički s domaćim njokima za 4 osobe: 800 g pilećih prsa, 100 g domaćeg kulina, 200 g kiselog vrhnja, 1 kg junećih bijelih kosti, 1 dl crnog vina Galić 9, sol, papar, ružmarin, mažuran, 800 g krumpira, 4 jaja, 2 žumanjka, 100 g glatkog brašna, 50 g parmezana, 100 g maslaca

Juneće kosti pečemo na 180 °C, 35 minuta zajedno s korjenastim povrćem. Nakon pečenja stavimo ih u lonac zajedno s 4 l vode i kuhamo oko 12 sati da dobijemo demi-glace umak, uz stalno podlijevanje. Nakon 12 sati kuhanja izvadimo kosti i povrće, a ostatak umaka reduciramo na količinu od 3 dl. Dobiveni umak demi-glace obogatimo crnim vinom Galić 9 i kuhamo još 10 minuta. Začinimo i dobili smo “devetku”. Krumpir skuhamo, ogulimo i napravimo od njega pire. U hladni pire dodamo jaja, parmezan, brašno i začine. Dok je smjesa hladna zamiješamo njoke i razvaljamo na otprilike 1 cm debljine. Njoke oblikujemo i režemo po želji. U kipuću vodu stavimo njoke da se kuhaju. Skuhane njoke popržimo na vrućem maslacu te začinimo sitno sjeckanim peršinom i vlascem. Pileća prsa otvorimo na “leptir” i malo izlupamo na debljinu od otprilike 1 cm, začinimo i brzo “poplašimo” na vrelom roštilju. Nakon oko minute pečenja s obje strane na meso složimo red kulina i zalijemo kiselim vrhnjem. Pećnicu zagrijemo na 180 °C. Piletinu pečemo 8-9 minuta. Pečenu piletinu serviramo uz domaće njoke i „devetku“. 216


65

55

godina

godina

FÊdÊration Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme 6YMHWVNRXGUXŀHQMHWXULVWL�NLK novinara i pisaca u turizmu osnovano je u Parizu i ima oko �ODQRYDL]WULGHVHWDN ]HPDOMD�ODQLFD FIJET je utemeljio najviťe priznanje, Zlatnu jabuku, Oskar za kulturno-povijesnu i SULURGQXEDģWLQXΖ]+UYDWVNH su dobitnici: Dubrovnik, Split, 9X�HGRO2SDWLMDL5RYLQM

8GUXJDWXULVWL�NLKQRYLQDUDL )Ζ-(7+UYDWVNDRVQRYDQLVX]D YULMHPHPHÓXQDURGQLKVXVUHWD WXULVWL�NLKQRYLQDUDX 0DNDUVNRM7X�HSLW]Y "Majski susreti" na inicijativu )Ζ-(7D )Ζ-(7+UYDWVNHLPD�ODQRYD WXULVWL�NLKQRYLQDUD SXWRSLVDFDLSLVDFDXWXUL]PX Utemeljena je i nagrada "Marko Polo - slavni putopisac" ]DGRPDÉHLVWUDQHQRYLQDUH

CÂ–ĂƒÂžÂĄĂ¤Ă‰ÂłÂ—ÂĄÂ˜ÂĄÞ¥Þĉ¥™‹ÉĂ?Ă?Â–ÂłĂƒÂžÂĄÄ‘ÂłĂ¤ÂłĂŚk‹Û¥–Ì䳞¥à Ă?ĂˆĂ˜Ă›Ă?޳ɗ‹ğ


Zlatni L Donji Emovci 322, 3400 3400 34 0000 Po Pože žega že ga www.zlatnilug.hrr krcma@zlatnilug.hhr 098472483 034202020 ,

,

100,

200 0 ,

80

ned - čet: 09 - 222, 2, pet et-s -sub -s ubb: 09 0 - 23

Za restoran Zlatni Lug slobodno možemo reći da je Slavonija u malom. Nastao je preuređenjem stare seoske staje zbog čega odiše Slavonijom, a godinama brižno prikupljana zbirka starina daje mu dodatni šarm te posjetitelje upoznaje sa skrivenim čarima života na selu. Restoran se nalazi u srcu Slavonije, u selu Donji Emovci, udaljen samo 5 kilometara od grada Požege. Nadaleko je poznat po svojoj ponudi specijaliteta slavonske kuhinje i bogatom izboru vrhunskih vina. Domaći suhomesnati proizvodi, vinogradar-

218

ski ćevap, gulaš od divljači, rižoto od srnetine, podolac ispod peke s krumpirovim polama ili odrezak od crne slavonske svinje samo su dio ponude jela koja se nalaze na gastro karti Zlatnog Luga, mameći sve istinske hedoniste da svrate u ovaj mali slavonski raj. Čak dva vinska podruma restorana čuvaju najbolja vina ovog podneblja, poput vina Kutjevačkih podruma, vinarija Galić, Krauthaker, Adžić, Mihalj, Markota, Josipović i mnogih drugih, a ljubazno i profesionalno osoblje rado će vam preporučiti vino koje se najbolje sljubljuje s odabranim jelom. Nakon finog obroka uvijek dobro dođe šetnja u prirodi, a u Zlatnom Lugu za to vam na


raspolaganju stoji imanje veće od 700 tisuća četvornih metara, na kojemu možete uživati u šetnjama edukativnim stazama, vožnji biciklom, raznim sportskim aktivnostima ili obilasku domaćih životinja.

Uz restoran se nalazi i prenoćište s 21 sobom između kojih se posebno ističe etno soba uređena u starom slavonskom stilu s autohtonim namještajem i predmetima.

Vinogradarski ćevap

za 4 osobe: 400 g svinjske vratine, 400 g juneće vratine ili buta, 100 g slanine, 2 crvena luka, 2 paprike, sol, papar, mljevena crvena paprika, krumpir

Komade mesa narežemo „prst debelo“, začinimo solju, paprom i mljevenom crvenom paprikom te ostavimo barem 24 sata u hladnjaku. Na ražanj naizmjenično nabadamo komade svinjetine, slanine, luka, junetine pa sve ponovimo dok se meso ne potroši. Da se meso ne bi okretalo oko ražnja pri pečenju, na svakih deset centimetara nabodemo kožu od slanine. Nabodeno meso na ražnju zamotamo svinjskom ili telećom maramicom (drobnom flamom) i povežemo špagom. Vrteći pečemo na laganoj vatri, ovisno o veličini ražnja, sve dok meso ne bude gotovo. Skinemo s ražnja, narežemo i poslužimo vruće uz krumpir. Krumpir skuhamo pa ga pri kraju pečenja mesa istresemo u tepsiju u kojoj smo skupljali mast od pečenja. Promiješamo i kratko zapečemo na vatri. 219


Akadem Venje 2, 34340 VVeenj nje -gra rase sevi se vine vine vi ne.c .ccom o www.akademija--g info@akademija-ggrassevin evvinne. e co com m 091 4400 170, 0344 255 4500 ,

,

20,

600,,

40

ned: 12 - 19 sri - sub: sub: b 122 22

U samom srcu Zlatne doline, podno obronka Papuk, 20ak km od Požege, blizu Kutjeva, nalazi se imanje Akademija Graševine. Suncem okupana i okružena netaknutom prirodom, u zelenilu vinograda, Akademija Graševine pozicionirala se u neposrednoj blizini brojnih, poznatih kutjevačkih podruma. Posjetitelji mogu uživati u šetnji vinogradima, a u jesen sudjelovati u berbi s domaćinima, koja uz tamburicu i nekoliko litara vina, redovito potraje do dugo u noć. Na imanju Akademije Graševine nalazi se

istoimeni restoran s čije se terase pruža se predivan pogled na tisućljećima poznatu Zlatnu dolinu - Vallis Aureu. U restoranu se nude sezonske delicije pripremljene s mnogo ljubavi i s domaćim namirnicama. U Akademiji Graševine može se organizirati svečanosti, seminare, team-buildinge ta male i velika obiteljska druženja. Ukoliko ste pravi zaljubljenik u prirodu i vina te se želite zadržati više dana, Akademija Graševine nudi 10 komfornih soba koje nose nazive po vrstama vina, a za najmlađe goste privatno dječje igralište.

Knedle sa sirom Za 20 osoba (ovisno o veličini kuglica koje želite): 600 g sviježeg sira, 4 jaja, 100 g maslaca, 700 g brašna (70% meko -30% oštro), 70 g škrobnog brašna, prstohvat soli

Na prosijano brašno dodamo prethodno istopljeni maslac, 4 razmućena jaja i sviježi sir te mijesimo sve zajedno dok ne dobijemo tijesto koje se ne lijepi. Ostavimo odležati u hladnjaku oko 1 sat. Podijelimo u dvije veće lopte i od svake napravimo po 30-ak malih kuglica. Gotove knedle skuhamo i uvaljamo ih u prethodno popržene krušne mrvice sa šećerom. Serviramo s kiselim vrhnjem ili mileramom uz domaći voćni džem. 220


çDQ ]LYDVQD D ] L MH Q LMHVWR QROLVWD RSRYUå MHQLWLVY Q P MH R U Q S R R HLOLVDP çHWUDMQ DOMHYD DWHPR YHNQMLJ UVNRJ] LF H R Q Q MH U Y Q D R D Y Q OL ÿLW MDRNR. OLMH]GDV MD U MDLJRU ĀHQMHç R OX LP U LW VSDYDQ S W H L H LM G U X DS S Q L R W S D RPVNRM RQ]XPLU RKU JDVWURQ XĀDVHN U R S JURSX]] H R U LQ U Z 1HS LQDZZ 1DU XĀLW

RINO GROPUZZO

3XWHYLXçLWND KVARNER I GORSKI KOTAR


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

11

ă

Galija Gornjodravska obala bb, 310 1000 Osiijek jeek http://www.kuboo..hhr info@kubo.hr 031283500 031333101 ,

,

100,

5,

1300,

1500

10-24

Restoran Galija je brod restoran iz koga se pruža pogled, koji svojom ljepotom ostavlja bez daha. Galija je usidrena na desnoj obali Drave uz samu šetnicu. U njoj se može uživati u izlasku sunca uz kavu i limunadu te zalasku uz čašu vina. Pogled na mirnu rijeku i njezine obale mami vas da se opustite i uplovite u gastronomsku ponudu. Na meniju restorana naći ćete razne riblje specijalitete kao što su marinirana slavonska riba, ražnjići od soma, fiš, perkelt od soma na baranjski način te mno-

222

ga druga jela. Tu su i svježe salate, rižoti i tjestenine na razne načine. Wok tjestenina ili riža sa biftekom ili piletinom te meksički specijaliteti, okusima odvode na daleka, egzotična mjesta. Ljepotu trenutka možete nadopuniti slasticama i vrhunskim vinima. U slučaju da ste odlučili uploviti u bračne vode, restoran Galija može organizirati vaše vjenčanje iz snova na brodu sa čarobnim pogledom i hranom koja prati čaroliju. Ljubazno i susretljivo osoblje trudit će se ispuniti vaše želje i boravak u restoranu učiniti nezaboravnim.


Sm muđđ OOrly l 150 g filet smuđa, 1 jaje, prstohvat soli, 50 g oštrog brašna, 60 g mekog brašna, 0,5 dl pive, 0,5 l ulja za prženje; prilog: 200 g krumpira, sol, kosani peršin, 0,3 dl ulja za prženje

Svježeg smuđa filetiramo, pazeći da nam u filetu ne ostanu kosti, a ako neka ostane, izvadimo je kuharskom pincetom iz mesa ribe. Filet narežemo na tanke stapiće veličine malog prsta, posolimo te ostavimo u hladnjaku dok pravimo smjesu u kojoj ćemo panirati ribu. U dvije posude odvojimo žumanjak od bjeljanka. Bjeljanke umutimo ručno ili električnim mikserom da dobijemo čvrsti snijeg. U drugu posudu u kojoj nam je žumanjak dodamo 0,1 l piva, prstohvat soli i meko brašno te pažljivo umiješamo. Ovdje je bitno da smjesa ne bude pretvrda ili prerijetka i da ne miješamo predugo, jer miješanjem smjesa postane žvakasta, a to ne želimo. U tu smjesu dodamo snijeg od bjeljanaka i pažljivo miješamo dok se dvije smjese ne povežu. Smjesa koju koristimo mora uvijek biti svježa, ne smije stajati više od 15 minuta. Ulje u kojoj ćemo pržiti ribu zagrijemo na srednju temperaturu, oko 160°C. Može to bit friteza ili poluduboka tava s uljem. Komad po komad smuđa uvaljamo u oštro brašno, pa u smjesu i lagano spuštamo u ulje pazeći da nam ulje ne prsne po rukama. Uz smuđa orly preferiramo kocke kuhanog krumpira, kojeg smo skuhali, ocijedili i propržili na kombinaciji ulja i maslaca. Pred kraj dodamo svježe nasjeckanu majčinu dušicu, ružmarin, sjeckani peršin i vlasac. U slučaju da nemate svježu varijantu može se koristiti i mješavina suhih začina. Poslužimo uz tartar umak i limun.

223


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

12, 17

ă

Krčma Ulica Franje Kuhača ča 25 a, ča a 31000 00 Osiije jekk http://www.omnnia-os osijijijek os ek.h ek k.hhr kodruze01@gmail.c ..ccom m 31206066 31373448 80 pon - ned: 10-23

U staroj povijesnoj jezgri grada Osijeka – Tvrđi, nalazi se, sada već kultno mjesto Osječana, restoran-krčma Kod Ruže. U povijesnim knjigama spominje se gospodin Benedikt Muller, koji je ovu kuću kupio davne 1758. godine za 900 forinti od kada se u povijesnim zapisima vodi kao kuća Benedikta Mullera „Kod Ruže“. Od otvorenja 2007. godine, Kod Ruže se nudi obilje gastronomskih užitaka stečenih nasljeđem kroz vrijeme, ispreplitanjem istoka i

224

zapada, sela i grada hrvatskog puka. Meso, divljač, gril, kolači, kruh, kulen, šunka, sir, pite, pogače, fiš, perkelt, dio su ponude koju gosti rado kušaju i na koju se vraćaju. Vinski podrum splet je slavonsko-baranjske loze sa pedesetak vrsta butelja vina. „Uz starogradsku muziku, zvukove violine i pjesme nudimo Vam da s nama podijelite zadovoljstvo i užitak u našim kulinarskim umijećima.“, poručuju domaćini, obitelj Kocsis s djelatnicima.


resta

20 18

A TIC

ant CROA ur

10 0

15

ă

Baranjs Kolodvorska 99, 313 13155 Kar aran aannac www.baranjska-kkuc u a.com m info@baranjska-kuuca.ccom m 031720180, 09865229000 ,

,

30,

1500,

150 5

pon-čet: 11-22, pet ett- su sub: b 11b: 1-01 0 ; need: 11-17 01 1--1177,

Etno restoran Baranjska kuća je obiteljski restoran, smješten u etno selu Karanac, u srcu Baranje, podno vinorodnog Banovog brda. Uz baranjske specijalitete kao što su fiš paprikaš, čobanac, šaran na rašljama i perkelt od soma s domaćim rezancima u restoranu su oživljeni stari i već pomalo zaboravljeni recepti kao što su puževi u umaku od kopriva i peče-

nog bagremovog cvijeta, grah gulaš u zemljanom loncu... Domaći kruh se svakodnevno peče u zemljanim krušnim pećima, uz otvorenu vatru. Restoran je pristupačan gostima s kućnim ljubimcima (pet-friendly). Uz dvije sale kapaciteta 60 i 70 osoba, ljeti se stolovi šire i na prostrano dvorište, a u zatvorenom dijelu dvorišta nalazi se dječje igralište.

ULICA ZABORAVLJENOG VREMENA Ulica je sve ovo vrijeme rasla kako bi Vam se danas pokazala u punom sjaju. Sastoji se od ukupno sedam starih ambara u kojima su smještene lončarska, stolarska i bačvarska radionica, tkalačka radionica, brijačnica i gostionica “Pod kruškom”. U Ulici zaboravljenog vremena se nalazi i mlin na kojem meljemo dio svoga kukuruznog brašna, kovačeva kuća građena na tradicionalan baranjski način - blatom i pljevom te ledara u kojoj se nekada čuvao led s Dunava. Iznad nje nalazi se vidikovac s kojeg se pruža pogled na cijelo selo Karanac, Baranjsku planinu i predivne vinograde. Sve su radionice u potpunosti opremljene i spremne za rad te u njima često rade majstori. Zanimljivost Ulice zaboravljenog vremena leži u tome da je paralelna sa ulicom koja je prije gotovo 80 godina nosila ime “Obrtnička ulica”, gdje se nalazilo preko 30 majstora i zanatlija, a među njima i Geza Borbaš koji je 1905. godine napravio prvi kulen, zbog čega je kulen izvorno baranjski proizvod. Cilj Ulice zaboravljenog vremena je prikazati našim gostima sve zanate koji su ili postaju zaboravljeni, te ih vremenom ponovno oživjeti.


œÂ“ထ¨“““œ£”Ž¤“—Š¨œš“”¦“Š¡Šš”¦န œ¼“¼ŽąœŽ¤ —Š¨œš“”Š“Š¡Šš”Š“˜Š”¦£¨Ž¯šŠ¾Š”š“”Ž˜”Ž£¤œšŠ¤§ဖ ¡“£¤“¾–œ”–Š¡¥“ ¡©Š¤£–ŽထŠ““£¤œ–Š¦¡œŽနŽ£¤“šŠŒ“”Š –œš¤“šŽš¤Š—šœ‘ ¤§¡“¯˜Š ‘”Ž £Ž ‘œ£¤“˜Š ¦Ļ“¤Š– ¦ Žšœဖ ‘Š£¤¢œœš¦“ထ¡“¡œš“˜“–¦—¤§¡›“˜—”Žœ¤Š˜Š¤Ž¦ဖ £¤œ—œ¨šœ‘“Š¡ŽšŠ—“š£–œ‘¤§¡“¯˜Š¡§ĻŠၻၾၽŠšŠ¦‘œဖ “š“ထ£¨Ž¨“ąŽœ¤–¡“¨Š”¦œ˜Š¼““£¤¢Šš“¤§¡“£¤“န—Š¨œš“”Š –Šœ £–¡“¨Žš“ ‹“£Ž¡ –œš¤“šŽš¤Š—šœ‘ ¤§¡“¯˜Š š¦“ ”Ž“šဖ £¤©ŽšŠ¤¢Š“Œ“œšŠ—šŠ”Ž—Š“¨¡’¦š£–Š¨“šŠ–œ”Š¡Ž£¤Š¨ဖ —”Š”¦¦Ļ“¤Š–“¯ŠšŠ”“£¤Šš¾Šš“”ŠšŽŒŠန¨Ž”Ž¨Ž¼Šœš¦ဖ ŠŠ¦¤œ’¤œš“’¡Ž£¤œ¡ŠšŠ£˜”Žą¤Žš“’¦¡§¡Š—š“˜–¡Š”Ž¨“ဖ ˜Š—Š¨œš“”Ž“Š¡Šš”Ž¡Ž¤©Š¡Š”¦¼“œ¨“”Ž£šŽ£Žœ£–Ž–¦¼Ž ¦¦‘œšŠ“Ļ“¨œ“£šŠ˜”Ž£¤Š‘”Ž£Žš¦“–¨Š—“¤Ž¤›Šœဖ ˜Š¼Š ’¡ŠšŠ “ ¨“šŠထ œ–¦£“ ¡œą—œ£¤“ ¦ šŠ”—”Žąœ” ˜œŽ¡ဖ šœ”“¯¨Ž‹“န

¡‹Šš“ ą¤“’ œ¨œ” ¡§¡Š—šœ” ¤§¡“£¤“¾–œ” ¡“¾“ Š”Ž ‘¢Š £“”Ž–န“œ”Ž“ŠšŠ£”Žœ—Š¯šŠ¤œ¾–Š¯Š“£¤¢ŠĻ“¨Šš”Ž¤§ဖ ¡“£¤“¾–Žœš¦Žœ¨œ‘Š–¡Š”Šန ¡Š£šŠ”¦Ļœ˜ąŽ¤›“Œœ˜ ¦¯ ¡“”Ž–¦ထ œ¾¦¨Ššœ˜ ‹Š¡œ–šœ˜ ¨¡Âœ˜ထ š¦“ “ ‹œ‘Š¤§ ¤¢žŽ¯¦¦š“¯¦¦‘œ£¤“¤Ž—”£–“’œ‹”Ž–Š¤Š‘”Ž˜œĻŽ¤Ž–¦ąŠ¤“ ¤¢Š“Œ“œšŠ—šœ¡“¡Ž˜—”ŽšŽ£—Š¨œš£–Ž“‹Š¡Šš”£–Ž£ŽŒ“”Šဖ —“¤Ž¤Ž¤Ž“’œ‹œ‘Š¤“¤“¨“šœ˜£”Žšœ‘¨Š¾Ž¤“¡““¯¨¡£šŠ¨“ဖ šœ‘œ¡”Š£œ¡§¾”ŠšŠąŽĻ¦Šš“”Žန Ž¼¡©“–œ¡Š–¡Ž–œ¡Š¨£–œ‘˜œ£¤Šš¦“Š¡Šš”¦šŠ —Šš¦နk“¡œ–Š¡Š¨š“ŒŠထšŽ¦–¡œ¼ŽšŠထŠ£“‘§¡›Š“¡“¨—Š¾šŠ ¡“¡œŠ œŠ¾–œ‘ ¡“¤Š šŽ¯Š‹œ¡Š¨šœ £Ž £—”¦‹—”¦”Ž £ Žšœထ Ž¤›œ“‘Š£¤¢œœš¦œ˜န œ£¤“˜Š£Žœ¤©œ¡“œ¡¦¤““£¤œ¾ဖ š““œ£”Ž¾–œဖ‹Š¡Šš”£–ŽĻ¦Šš“”Ž‘”Ž¡Š¨Š“¦šŠ¨“£ဖ “£¦”¦ “¨š¦ ¡“¾¦န “£–¦£–“ ‘¢Š 2Š–œ¨œ “ œ”Ž¨ŠšŠ 2Š–œ¨ą¤“šŠထ šŠą“¾–œဖŽ¡“¾ŠšŠ¾–œ ¨“šœ‘œ¡”Žထ ¨Š—œ¨Š¾–œဖ ‹Ž—“ą¼Šš£–“–¡Š”˜Š˜Ž£¨œ”“˜—”Žœ¤Š˜Š“œ–¦£“˜Šန –œ”Žšœ˜œ£”Ž¤“£”Ž¾–œဖ‹Š¡Šš”£–¦Ļ¦Šš“”¦ထ¨“““ œ£”Ž¤“š”ŽšŽ‹œ”Žထ˜“¡“£Ž“œ–¦£Žဖœ¼“¼ŽœŽ¤န

www.obz.hr


9MHĀQDOLVWD´5HVWDXUDQW&URDWLFDµ 7LMHNRPJRGLQDXQDåDL]GDQMDMHXYUåWHQRXNXSQRUHVWRUDQD8WDEHOL9MHĀQHOLVWH5HVWDXUDQWD&URDWLFDMHDEHFHGQLP UHGRPQDYHGHQRUHVWRUDQDNRMLVXRVYRMLOLWLWXOXLOLYLåHSXWD7LVDNQDVORYDUHVWRUDQDMHJUDGLUDQRGVYMHWOLMHJSUHPDWDPQLMHPRYLVQRR XĀHVWDORVWLSRMDYOMLYDQMDUHVWRUDQDPHāXYRGHþLPD/DXUHDWLVYLKWLWXODVXRERMHQLXFUYHQR 8SURWHNOLKJRGLQHPQRJLVXQRYLUHVWRUDQLRWYRUHQLPQRJLSURPLMHQLOLYODVQLNHLPQRJL]DWYRULOLVYRMDYUDWD]DJRVWH,SDNLPDLRQLKNRML VXVYLKWLKJRGLQDXYUåWHQLPHāXYRGHþLKKUYDWVNLKUHVWRUDQD7RVX%(9$1'$L]2SDWLMH1$87,.$L]'XEURYQLND5,9,&$L]1MLYLFD67$5, 3817,-$5L]=DJUHED9,//$1(5(79$L]0HWNRYLþDL=/$71$5,%,&$L]%URGDULFH

            9 )(5$/$6WDULJUDG3DNOHQLFD $*0$72i./8%=DJUHE

999 9999

9999999

$&$'(0,$0DULMD%LVWULFD $'5,$7,&*5$i26SOLW

9999 

9 9999

99

$(5267($.6REROL

9999

9$//(*52=DJUHE

99999999999$0)25$9RORVNR

99999999999999999$48$&,7<7UQRYHF%DUWRORYHÄNL

99999

$5/(13RUHÄ $6=DJUHE99999999 99

99999

%$%</211RYDNL6DPRERUVNL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 %$',/RYUHÄLFD %$/7$=$5=DJUHE

9

9 9

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9

9999999

%$5%$7%DUEDWQD5DEX9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

%(9$1'$2SDWLMD

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

%,-(/23/$9,2VLMHN

999

%,6(53DJ %,725$-)X{LQH %2%$16SOLW 22899999999999 99999

 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999999999999999999
0DVQLGHSR]LWLXNXKLQMVNRMQDSLEH] +HUDHXV892=21WHKQRORJLMH

 .XKLQMVNDQDSDVXJUDÿHQRP+HUDHXV89 2=21WHKQRORJLMRPQDNRQUDGQLKVDWL

5MHãHQMH ]D XþLQNRYLWR VPDQMHQMH PDVQRüD PLULVD L RSDVQRVWL RG SRåDUDX9DãLPNXKLQMVNLPQDSDPDL NDQDOLPD,]YRGLPRMHGQRVWDYQXLEU]XXJUDGQMX+HUDHXVVXVWDYDXSRVWRMHüHLQRYH QDSHSRVLVWHPXNOMXþXUXNHWHRVLJXUDYDPRRGUåDYDQMHLVHUYLVRSUHPH

7HOHIRQ (PDLOLQIR#DXUDVWHULOFRP :HEZZZDXUDVWHULOFRP


            9 %2%$1=DJUHE

9

999999999999 

9999999

%2'8/.$iLwDQ

999999999999999

%21862VLMHN

9

9 9 9 9 9 9 9 

9999999

%25291,.7LVQR 9

%27$i$5(=DJUHE

999999

99

9 

9999 99999999999

&2&.7$,/6LVDN 99

&52$7,$785,67¬DNRYR

999

'$/0$&,-$9LQNRYFL

99

99999999

999

999999

 

99

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 99

'232/$9252,Ã&#x201E;LÃ&#x201A;L

9

9

999999

'3'RQML=YHÃ&#x201E;DM

9999999999

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

'5$*$',/295$1$/RYUDQVND'UDJD

9999999

'5($05RYLQM

9

99 99

99999

9 9 9 9 

9999999

'8-(6SOLW999999999 9

9999999999999999999

'925$&%(m$1(&9DOHQWLQRYR 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999999999999999 9

999

 

99999999)(5$/5LMHND

999999999

.$0295LMHND

999999999999999

)2i$=DGDU

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

)5$1.23$12JXOLQ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

*$/,-$&DYWDW *,$11,125RYLQM

9999999 99

9

*5$',1$-RVLSGRO

999999

999

*5$'6.$9,-(¢1,&$iLEHQLN *9(529,¢256$1=DWRQ

9999 

9999

*$5,)8/+YDU

230

 

99999999999999999

9

9 

999 

9

999

'8()5$7(//,/DELQ

)$17$6,$3XOD9

9

'20,12'UDPDOM

'925&,6/$921,-(1DwLFH9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

&21&$'C2525LMHND

'9,0859(3RUHÃ&#x201E;9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

&/8%:$/',1*(52VLMHN

'9$*2/8%$=DJUHE

9%586&+(77$=DGDU

'8%5$9.,1387=DJUHE

9

99

%2i.,1$&1RYDOMD

'20,12'XEURYQLN

99 

99999

%27$i$5(0DOL6WRQ

9 999

9 9

999

9

999

9 9 9 9 9 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9

9

 


            9 -(m0DNDUVND

999999999

-2+16210RwÃ&#x201A;HQLÃ&#x201E;ND'UDJD

99999999999999-26,¢=PDMHYDF .$'(1$6SOLW

9

.$1$-73XQDW

9999

.$3(7$129$.8¢$0DOL6WRQ

999

99999 

9999

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9

.$7$5,1$¤DNRYHF

9999

.$i7,/6/$1,&$2PLw

9

99999

99

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9

99

./$5,6$'XEURYQLN

99999 

./$6.RSULYQLFD

99999

./8%0$.6,0,5=DJUHE

9

.2'0,-(/RNYD

99999

 99999999

9

999

9999999999

.25025$1%LOMH

9

.5$/8i.RSULYQLFD9

99999

.20,m$.RPL{D .21$926.,'925,*UXGD

99

99999

99

999

99999999999999.8.85,.8.DVWDY

999999999999999999.9$51(5/RYUDQ

99999999999

9 9

/(0$1'5$¢9RORVNR

9

/(87=DJUHE

9999999

/,¤.$.8¢$5DVWRYDÃ&#x201E;D

99

99

 99

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

0$0,&$3XwÃ&#x201A;LQH

9999999999 

0$5,1$.UN

99999 9 

9999999999

0(¬,0856.,'925,/RSDWLQHF

9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

99999999999999999999999

0,51,.87$.2WRÃ&#x201E;DF

9

021$0,9HOLND*RULFD 026/$9,1$&ULNYHQLFD

99 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

0$/$+,m$0DÃ&#x201E;NRYHF

0,/$13XOD99 99999

/29$¤.,52*.DUORYDF

0$5,1$3XQDW999999999

/29$¤.,'2008/-$9$9RMQLÃ&#x201A;

9999

9999999

99999

999

9

 

9 9 9 9 

99999999999999081,&,3,805LMHND

2329

9999

1$&,21$/1,5(67%L]RYDF

9

1$'$9UEQLN

999999999999999999999991$-$'(/RYUDQ

9999999999999999991$87,.$'XEURYQLN

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9999999
8.-10.8.

Krk Music Fest 21.-23.6.

Festival koji se organizira povodom Svjetskog dana glazbe i pretvara grad Krk u središte dobre glazbe, vrhunske zabave i jedinstvene gastronomije u vidu internacionalne street food ponude. Više na www.krkmusicfest.com

Festival tradicije, kulture i gastronomije koji na tri dana pretvara grad Krk u pozornicu na kojoj se izmjenjuju scene od srednjevjekovlja do suvremenog doba za sve ukuse i uzraste. Drugi dan manifestacije na slikovitom trgu Kamplinu odvija se jedino Natjecanje u ručnom rezanju pršuta u Hrvatskoj.

”ŻĆŪÁĔőäŖWŅėŖ #ÁĢĆ ʼnġĩėÁŪÁ 30.8.-1.9.

Zabavno-gastronomska manifestacija posvećene smokvama

WŅÜėÁĔäàŅÁ

13.-15.8.

Regata tradicijskih barki, edukacijski program, zabavni program i noćno promenadno jedrenje u krčkoj luci


            9 1,.2=DGDU 1.751-(=DJUHE

9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

99999

126752025DEDF 2.58*/-$.=DJUHE

9

9

99

99

999999 

9

3$9,/-21=DJUHE999999999999

3(/(*5,1,iLEHQLN

99999 

3(3(1(521RYLJUDG

999

3/$9,32'5802VLMHN

9

3/$9,32'5809RORVNR

9

9

 

99999

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

999999999999

32572526626NULYHQD/XND

999999 

9 99999

35,1&,329$&,ORN

9999

35,67$52-985,6DPRERU

999999999

99

5$*86$'XEURYQLN

 

99

38178/,1$5RYLQM 999

9

99999

95,%1-$.%UH]QLFD1DwLÃ&#x201E;ND

9999999

5,9,&$1MLYLFH

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

521-*,9LwNRYR

 

99999999999999

52<$/9DUD{GLQ99999

6$152&&2%UWRQLJOD

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

6$17$/8&,$&UHV

99999999

6&$/(77$3XOD

9999

6&+±1%/,&.9HWRYR

9

 

99999

6/$9216.$.8¢$2VLMHN

99999965$.29¤,¢.DUORYDF

99999999999999999967$1&,-$.29$¤,¢,5XNDYDF 67$5,),-$.(5=DJUHE

9

9

9

9999

99 

999967$5,.$3(7$12UHELÃ&#x201A;

99999 

67$5,3817,-$5=DJUHE

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

691,.2/$3RUHÃ&#x201E;

999999

7$.(12.2=DJUHE 7(5$6$'DUXYDU 7(5%27=iWULJRYD 234

9

99999

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

32'5$96.$./(76WDULJUDG 35(i$7NDOFL99999

3(7%81$5$=DGDU

3/,79,¤.$.8¢$=DJUHE9999999999999999999999

3$/$7,19DUD{GLQ

99 9

9 9 9 9 9 

999999999

9

9999 

999 9

99

99 


20 19

resta

A TIC

ant CROA ur

10 0

Ä&#x192;

L]ERULLL]GDQMHYRGHÄ&#x201E;LK KUYDWVNLKUHVWRUDQD

JDVWURQDXW#JDVWURQDXWKU ZZZJDVWURQDXWKU JDVWURQDXWKU 8UHG2SDWLMDSUL8+5 0DUÃ¥DOD7LWD WHO  ID[ 

.OXE*DVWURQDXW okrugli stolovi, edukacije, susreti, degustacije

gastro gas ast ast tro ronaut ronau n t nau

konzalting i organiziranje gastronomskih dogaÄ&#x2021;anja i putovanja

www w.

astron naut..hr

više od 5.300 restorana, više od 1.800 recepata, gastronomske vijesti i teme

ä£&#x201D;ä£&#x2014;ä§&#x17E; ä§&#x17E;ä£&#x192; ä£&#x152;ä£&#x2021;ä£&#x17D;ä£&#x192;

ZZZIRRGURVHFRP)RRG5RVH geografski prikaz porijekla namirnica

-DQND3ROLÄ&#x201E;D.DPRYDD 5LMHND


            9 723/(7ULEXQM

9

9999

75$7725,$5867,&$¤DNRYHF

99

9

752i79UVDU

9

785,679DUD{GLQ

9

8=25,7$iLEHQLN

9999999

99999

9

99999999999999

9,//$$11(77(5DEDF

99999 99999999999

9 9 9 9 

9

9,//$0$*'$/(1$.UDSLQVNH7RSOLFH 9,//$0,5$.DVWDY

 

999999999999

9,/$.2675(1$.RVWUHQD

999999999 

9999999999

9,//$1(5(79$0HWNRYLÃ&#x201A;

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9,//$=(/(1-$.5LVYLFD

9

9,12'2/=DJUHE

9999999999

9

92'1-$1.$9RGQMDQ

9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9999

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

98*/(&%5(*.UDSLQD =$%2.<=DERN

9 9 999

999999 9

9

9

999 

99999

=,*$17(/LYDGH =,1)$1'(/p6=DJUHE

 

9999

=(/(1'925=DJUHE6XVHGJUDG =(/(1*$-2SDWLMD

999999

99999

='-(/$5(9,¢%URGVNL6WXSQLN

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9999999

9 9 9 9 9 9 9 

9

=/$71$*86.$9DUD{GLQ

999999=/$71$5,%,&$3RUHÃ&#x201E;

999999=/$71$5,%,&$%URGDULFD

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

=/$71(*25,&(*RUQML.QHJLQHF

9999999

=/$71(i.2/-.(6NUDGLQ =/$71,=$/$=6XS'UDJD i7$*(/-6WDULJUDG i80,&$6SOLW m*$1-(5.DUORYDF m*$1-(52]DOM

9

9999999999999 9

¤$325,&(7ULOM

236999999999999999

9$5$m',1%5(*9DUD{GLQ%UHJ 9

9,//$$5,67212SDWLMD

99$5$m',19DUD{GLQ 9,&725,$'XEURYQLN

9 9 

9

9999

9$/6$%%,213XOD

99

99999999999

999999999 9

99

9

9999

 

999999999999999999999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 


Financijsko izvješće je kao pjenušac Šteta je puštati ga za kraj godine. Imajte uvid u svoje poslovanje svaki dan – uz knjigovođu kojem vjerujete. Mi ćemo brinuti o papirologiji, a Vi o onome što Vam je bitno. aestus.hr


Zahvaljujemo na pomoći u organizaciji dodjele plaketa i prezentaciji knjige institucijama:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE

Raznolikost je lijepa


3RSLVRJODåLYDĆD AESTUS

POSLOVNO SAVJETOVANJE

237

AURASTERIL

OZON I UVC TEHNOLOGIJA ZA KUHINJE

229

%$&&$//$'(//$0$0$0,/(1$

PROIZVODNJA BAKALARA

BOTEL MARINA

%52'+27(/

231

19

BUMBAR

OPREMA I PRIBOR ZA VINARE I UGOSTITELJE

229

CENTRO

7957.$=$*5$đ(1-(1(.5(71,1$

231

D’ORO

DISTRIBUTER ZA VINA KAURAN

45

'$0-$1,ă

PROIZVODNJA VINA

19

DARNA

PROIZVODNJA LIKERA

37

DEGRASSI

PROIZVODNJA VINA

67

'(./,ă

PROIZVODNJA VINA

DOBRO

PROIZVODNJA SUHOMESNATIH PROIZVODA

210

25

DRAZIN RIBA

PROIZVODNJA MARINIRANE I USOLJENE RIBE

169

FIJET

8'58*$785,67,ą.,+129,1$5$,3,6$&$2785,=08

217

.$5/,ă7$578),

PROIZVODNJA TARTUFA

KOTANYI

=$ą,1,

185

KRAUTHAKER

PROIZVODNJA VINA

175

LEGOVINA

PROIZVODNJA VINA

MARINA PUNAT

MARINA

45

53 KORICE

0$7,ă

PROIZVODNJA VINA

39

MATUŠKO

PROIZVODNJA VINA

128

NIMCO

PROIZVODNJA LIKERA

158

NP KORNATI

NACIONALNI PARK

26-(ą.2%$5$1-6.$æ83$1,-$

æ83$1,-$

PAVLOMIR

PROIZVODNJA VINA

POLYCARBO

352,=92'1-$ą$ä$2'32/,.$5%21$7$

91 227 55 205

35,0256.2*25$16.$æ83$1,-$

æ83$1,-$

38

PZ GOSPOJA

PROIZVODNJA VINA

67

3=69,5ą(

PROIZVODNJA VINA

101

RAVALICO

PROIZVODNJA VINA

54

RED FORK

HEALTHY MEAL STANDARD

REMARIS

BLAGAJNE I INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI

83 237

6,527,ă

PROIZVODNJA VINA

ŠKMER

UDRUGA ŠEFOVA KUHINJA MEDITERANSKIH I EUROPSKIH REGIJA

37

6/$',ă

PROIZVODNJA VINA

82

ŠOŠTAR

PROIZVODNJA VINA

137

TORKUL

PROIZVODNJA MASLINOVOG ULJA

75'(1,ă

PROIZVODNJA VINA

158

TZ GRADA KRKA

785,67,ą.$=$-('1,&$

233

TZ MALI LOŠINJ

785,67,ą.$=$-('1,&$

66

TZ RIJEKA

785,67,ą.$=$-('1,&$

54

TZ ROVINJ

785,67,ą.$=$-('1,&$

10

7=63/,76.2'$/0$7,16.(

785,67,ą.$=$-('1,&$

76

TZ SV. IVAN ZELINA

785,67,ą.$=$-('1,&$

186

UDRUGA GRAŠEVINA CROATICA

8'58*$352,=92đ$ą$*5$ä(9,1(

225

UHR

UDRUGA HRVATSKIH RESTORANA

173

VINOCOM

FESTIVAL VINA

207

ZLATAN OTOK

PROIZVODNJA VINA

129

ZLATNO ULJE

PROIZVODNJA MASLINOVOG ULJA I RESORT

183

171

87

239


KNJIŽNICA GASTRONAUT Nakladnik Abisal d.o.o. Rijeka Za nakladnika, voditeljica projekta i urednica izdanja Karin Mimica Urednik projekta i izdanja Vlatko Ignatoski Pomoćnica voditelja projekta i urednika izdanja Marina Selak Savjetnik projekta i izdanja Nikola Serdar Suradnici projekta i izdanja Šime Ćoza Matea Ignatoski Aleksandra Ignatoski Lassi Kainulainen Nikica Karamarko Siniša Križanec Bože Mimica Engleski prijevod Bojana Trp Tisak Kerschoffset, Zagreb © Sva prava pridržana: Abisal, lipanj, 2019.

240


INOVATIVAN PROACTIVE BOAT CARE SISTEM — PRVI U SVIJETU BRODSKI SENZORI PREKO APLIKACIJE MARINA CLOUD SISTEMA ALARMIRAJU VLASNIKA O POTENCIJALNOJ OPASNOSTI OD POŽARA I POTAPANJA Idealna lokacija za česte dolaske / Kombinacija veza u moru i zimovanja na kopnu Premium sigurnost za miran san / Kompletan servis i opskrba / Floating holiday home Hotel s bazenom & wellness / Restoran Marina i Pizzeria 9 bofora

INNOVATIVE PROACTIVE BOAT CARE FOR MAXIMUM SAFETY — FIRST REPORT & SENSOR SYSTEM IN THE WORLD CONNECTING OWNER FOR ANY RISK OF FIRE OR SINKAGE VIA THE MARINA CLOUD MOBILE APPLICATION Ideal location for frequent arrivals / Combination of berth and land storage / Premium security for a peaceful mind / Complete yacht service and supply / Floating holiday home Hotel with swimming pool & wellness / Restaurant Marina and Pizzeria 9 bofora

www.marina—punat.hr


ZZZJDVWURQDXWKU 6YHwWRMH ]DMHGQLÃ&#x201E;NR UHVWRUDQLPD RSLVDQLPXRYRM NQML]LVXEURMQH SUHSRUXNHJRVWLMX LRYDM]QDN

OLSDQM_FLMHQDNQProfile for Abisal

100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti - 2019/20  

100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi recepti - 2019/20  

Profile for abisal
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded