Page 1

c ong r a t ul a t i ons !


Ph o t o s I n d r aNo o y i -Co u r t e s yOfWo r l dEc o n o mi cF o r u m Ra ma c h a n d r aGu h a-Co u r t e s yo fI n d i a n au n i v e r s i t y NYSE-Co u r t e s yo fu s e r : Ka me l 1 5 ,Wi k i me d i aCo mmo n s Pa r i sPa n o r a ma-Co u r t e s yo fBe n hL i e uSo n g Ba s k e t b a l l ,MCHV,Au d i ,NH,Bu s-Co u r t e s yo fDa mi e nRo u e-ST EP,I I MCa l c u t t a L i f e a t I I Mp C a l c u t t a o u r t e s y o f L a k e s i d e L e n s L o v e r s , I I MMa Ca l c u t t a © c o y r i g htC 2 0 1 0 I n d i a n I n s t i t u t e o f n a gementCal c ut t a


I I MC a l c ut t a I n1 9 6 1 ,t h eGo v e r n me n to fI n d i a ,i nc o l l a b o r a t i o nwi t hMI T ’ s Sl o a nSc h o o lo fMa n a g e me n t ,t h eGo v e r n me n tOfWe s t Be n g a l ,a n dt h eI n d i a ni n d u s t r y ,e s t a b l i s h e dt h ec o u n t r y ’ sf i r s t I I Ma tCa l c u t t a .Si t u a t e do nt h es o u t h e r nf r i n g e so ft h ec i t y , a wa yf r o mi t su r b a nh u b b u b ,t h es p r a wl i n g1 3 7 a c r ec a mp u s i sar e s p l e n d e n to a s i s .Wi t hi t ss e v e nl a k e sn e s t l e da mi d s t t h i c kf o l i a g e ,a n dl a n d ma r k sl i k eami n i a t u r eHo wr a hBr i d g e a n daj e t t yf o rmu s i n g sa n dme e t i n g s ,t h eJ o k ac a mp u si sa n i d y l l i cb a c k d r o pf o ra c a d e mi cr i g o u ra n dl e a r n i n g . Bu twh a tr e a l l yd i f f e r e n t i a t e sI I MCa l c u t t af r o mt h eb s c h o o l c o t e r i ei st h eJ o k ae x p e r i e n c e ;an u r t u r i n gc u l t u r et h a tt r e a t s e a c hs t u d e n ta sa ni n d e p e n d e n ts t a k e h o l d e ri nt h en a t i o n ’ s f u t u r e .

J o k ai sah e a v i l ys t u d e n td r i v e ne n v i r o n me n t ,wh e r es t u d e n t s a r eg i v e nt h eo p p o r t u n i t yt oh a n d l ee v e r yf a c e t o f c a mp u sl i f e . St u d e n t sa tJ o k au s et r e me n d o u sa g e n c yt og i v et h e i ri d e a s a n di n i t i a t i v e sf l i g h t .T h e y ma n a g ee v e r y t h i n gf r o m p l a c e me n t s ,s t u d e n te x c h a n g ep r o g r a ms ,i n t e r n a t i o n a l b u s i n e s sf e s t st oh o s t e l a f f a i r s ,c l u b sa n dI Ti n f r a s t r u c t u r e .I n t h ef a c eo fi n c r e a s i n g l yt u mu l t u o u st i me s ,I I M Ca l c u t t a e mp o we r si t ss t u d e n t sa n de q u i p st h e m wi t hal u c i d u n d e r s t a n d i n go ft h ez e i t g e i s t .I nd o i n gs o ,i tp r o d u c e ss h a r p g r a d u a t e swh oa r ek n o wl e d g e a b l ea b o u tt h en u a n c e sa n d v a g a r i e so ft h eb u s i n e s swo r l d . Wei n v i t ey o ut ob eo n eo ft h e s ev e r yg r a d u a t e s ,a n dap a r t o ft h ei n i mi t a b l eJ o k at r a d i t i o n .


O ur A l umn i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| | | | | | | | | | | | | | |

“ T h et y r eo u t s i d eRa ma n u j a mh o s t e l wo u l da l wa y sh a v es o mep e o p l es i t t i n go ni ta n dd i s c u s s i n gt o p i c sa c r o s st h es p e c t r u m -f r o mBe n g a l p o l i t i c st oKe a t s ’ p o e t r y …” - D.Sh i v a k u ma r ,MD,No k i aI n d i a

a l umni

Ov e rt h ey e a r s ,I I MCa l c u t t ah a sp o p u l a t e dt h eI n d i a na n d i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s sl a n d s c a p e wi t hi t se x c e p t i o n a l g r a d u a t e s .T h ei n s t i t u t ep r i d e si t s e l fi nh a v i n go n eo ft h e l a r g e s ta l u mn in e t wo r k sa c r o s sa l lb s c h o o l si nI n d i a ,a n d h a sp r o d u c e dl e a d e r swh oh a v ec r e a t e di n s t i t u t i o n sa l l o v e r t h ewo r l d ,a c r o s si n d u s t r i e ss u c ha sb a n k i n g ,c o n s u l t i n g , a n dF MCG.

T h ec o r p o r a t ewo r l di sn o tt h eo n l yc a n v a swh e r eI I M Ca l c u t t a ' sa l u mn ih a v el e f tt h e i rma r k .T h e yh a v ea l s ol e f t i n d e l i b l ei mp r e s s i o n si na c a d e mi c s ,j o u r n a l i s m, a n d n o n p r o f i ts o c i a lwo r k .Ma l l iMa s t a n Ba b u ,a r e c e n t a l u mn u s ,p e r f o r me dt h ea we i n s p i r i n gf e a to fs c a l i n gt h e h i g h e s t p e a k so f s e v e nc o n t i n e n t si n1 7 2d a y s ,t h u sc r e a t i n g awo r l dr e c o r dwh i c hr e ma i n su n b e a t e nt ot h i sd a y .

I nf a c t ,i ti sar u n n i n gj o k et h a tt h ec o r p o r a t eb o a r d r o o mso f t h eF MCGs e c t o ri nI n d i ar e s e mb l e sa nI I MCa l u mn i me e t ! I I MCi a n sa r ea tt h eh e l mo ff i r mss u c ha sPe p s iGl o b a l , Ad i d a sSi n g a p o r e ,P&GI n d i a ,No k i aI n d i a ,Ca d b u r yI n d i a , Ra y mo n d s ,a n dDa b u r ,a mo n go t h e r s .T h es h i n i n gs t a r si n t h eI I MCf i r ma me n ti n c l u d eb u ta r en o tl i mi t e dt o-I n d r a No o y i ,Aj i tBa l a k r i s h n a n ,Sh a n t a n uKh o s l a ,Ra ma c h a n d r a n Gu h aa n dD. Sh i v a k u ma r .

I I MCa l c u t t ah a sa l wa y sb e e name c c af o rt h o s ewh owi s h t on u r t u r et h e i rd r e a ms i n t or e a l i z a t i o n .T h ei n s t i t u t e p r o d u c e sp a s s i o n a t ee n t r e p r e n e u r swh ov e n t u r eo u t i n t ot h e p l a y g r o u n do fb u s i n e s sa n dg a l v a n i z et h e i ri d e a s .T h e c o mp a n i e ss t a r t e db yI I MCa l u mn i ,i n c l u d i n gRe d i f f . c o m, An a l y t i c sCo n s u l t i n g ,a n dMa p eAd v i s o r yGr o u pa r et h r i v i n g i nt h e i rc h o s e na r e ao fb u s i n e s s ,wi t h ma n y mo r e c o mp a n i e sj o i n i n gt h ef o l de v e r yy e a r .


Hi ghl i ght soffinalpl ac ement s201 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *Hi g h e s tn u mb e ro fSl o t0o f f e r sa c r o s sa l l I I Ms *Hi g h e s tAv e r a g ed o me s t i cs a l a r ya c r o s sa l l I I Ms *Ma x i mu mo f f e r sf r o mT o p7i n v e s t me n tb a n k s *Ma x i mu mo f f e r sf r o mT o p4c o n s u l t i n gf i r ms

*I I MCa l c u t t ai st h ee x c l u s i v ec a mp u so fc h o i c ef o rUBS A. T. Kear ney ABPLi mi t ed ACCLi mi t ed Ac c ent ur e ACMET el ePower *I I MCa l c u t t as t u d e n t swe r ee x c l u s i v e l yo f f e r e di n t e r n a t i o n a l Limited AdityaBirlaGroup AdventityBPOIndiaPvt.Ltd. AESIndiaPvt. Lt d. Ai rI ndi a AlGhani mI ndus t r i es Al l egr o Capi t al Amaz on. c om r o l e sb yOl i v e rWy ma n Amer i c anExpr es s Amer i pr i seFi nanc i al AnandRat hiSec ur i t i es Andr ew Y ul e&CompanyLi mi t ed ANZ Apol l oT y r es Ar c el orMi t t alAr qaam Capi t al *2 0%i n c r e a s ei na v e r a g es a l a r ya sc o mp a r e dt o2 009 Ar t hurDLi t t l e As i anPai nt s As t r alSy s t ems As usT ec hnol ogy Av i v aLi f e *1 00%o fa l l s t u d e n t sp l a c e di n5d a y s I ns ur anc e AXI SBank Bai n&Company BankofAmer i c a BankofBar oda

p l a c e me nt s Go l d ma nSa c h s ,Mo r g a nSt a n l e y ,T e ma s e k ,J PMo r g a n , Me r r i l lL y n c h Bo A,Cr e d i tSu i s s e ,UBS,Mc Ki n s e y&Co , Bo s t o n Co n s u l t i n g Gr o u p ,Ba i n & Co ,AT Ke a r n e y , Mi c r o s o f t ,Pr o c t o r& Ga mb l e ,Hi n d u s t a n Un i l e v e rL t d , No k i a ,Di a g e o ,Co k e ,Pe p s i ,Ama z o n .

T h i si sj u s tas a mp l es e to ft h et o p n o t c hf i r mst h a th i r e f r o mI I M Ca l c u t t ae v e r yy e a r .Wh i l et h ep r e s e n c eo ft h e wo r l d ’ sb e s ti n v e s t me n tb a n k sc o me sa sn os u r p r i s e , c o n s i d e r i n gI I M Ca l c u t t a ’ su n p a r a l l e l e dr e p u t a t i o ni n f i n a n c e ,t h ei n s t i t u t ea l s oa t t r a c t sav a r i e t yo fr e c r u i t e r s f r o ms e c t o r sa sd i v e r s ea sc o n s u l t i n g ,F MCG,o p e r a t i o n s , me d i a ,c o r p o r a t el e a d e r s h i pp r o g r a mme sa n ds p o r t s c o n s u l t a n c y . Ca mp u sl e g e n dh a si tt h a twh e n e v e rt h el a k e so v e r f l o w

d u r i n g mo n s o o ns e a s o n ,p l a c e me n t swi l lb er i o t o u s l y s u c c e s s f u l !My t h sa p a r th o we v e r ,I I M Ca l c u t t a ’ ss u p e r b p l a c e me n t t r a c kr e c o r di st h er e s u l t o f s e a ml e s si n t e g r a t i o n a n dk n o wl e d g et r a n s f e rb e t we e ns e n i o ra n dj u n i o rb a t c h e s , a swe l la sb e t we e nt h ei n s t i t u t e ’ sa l u mn ia n ds t u d e n t s . Al u mn ii nk e yp o s i t i o n sf l yi nt oc o n d u c tl e c t u r e s ,t a l k s , i n t e r v i e wp r e p a r a t i o ns e s s i o n sa n dc a s es t u d ywo r k s h o p s . I I MCa l c u t t ah a sp l a c e ds t u d e n t st h r o u g hd i r e c t r e c r u i t me n t i n t op o s i t i o n sa sh i g ha sAs s i s t a n tVP.St u d e n t sa r e o f f e r e daf e a s to fc h o i c e s–i n c l u d i n gp r o f i l e sa sv a r i e da s ‘ Ma n a g e r–I n d i a nPr e mi e rL e a g u e ’ .T h e r ei sa l s of i e r c e c o mp e t i t i o no nt h ep a r t o f f i r mst ob a gt h eb e s t s l o t sd u r i n g c a mp u sp l a c e me n ts e a s o n ,f i r ml ye s t a b l i s h i n gI I MCa l c u t t a a st h et o pc h o i c ef o rr e c r u i t e r sf r o mb o t hI n d i aa n da c r o s s t h ewo r l d .

Bar c l ay sBank Bar c l ay sCapi t alBar i ngPr i v at eEqui t y Bar i s t aCof f ee BASF Bhar atPet r ol eum Cor p. Lt d.Bhar t i T el ev ent ur es Bl oomber g BNPPar i bas Bos t onAnal y t i c s Bos t onCons ul t i ngGr oup BPL Br i s t l ec one Br i t anni a I ndus t r i es Br i t i s hGas Cadbur yI ndi a Cambr i dgeT ec hnol ogySol ut i ons CapGemi niCapi t al One CARE Cat er pi l l ar Cay l onBank Cent ur yPl y wood Ci t iBankN. A. Ci t iFi nanc i al Ci t i gr oup CoalI ndi a Coc aCol a Cogni z ant T ec hnol ogySol ut i ons Col gat ePal mol i v e Comput erSc i enc esCor por at i on Cor por at eEx ec ut i v eBoar d Cov ans y s Cr edi tSui s se CRI SI L Cypr es s Semi c onduc t or s Dabur Dar as haw Dawnaday AV DBS DBS Chol amandal am Del lDel oi t t eCons ul t i ng Deut s c heBank DHLLogi s t i c s Di agi o Di amond Management& T ec hnol ogy Di r ec t i Dr .Reddys Labor at or i es DRKW DSPMer r i l lL y nc h DTZDebenham Ti eLeung ECS Li mi t ed Edel wei s sCapi t alEl i Li l l y Emer gentVent ur e Er ns tY oung Es s ar Gr oup Ex et erGr oup EXI M Bank EXLSer v i c es Fai rI s s ac Feedbac k Vent ur es Fr os t&Sul l i v an Fut ur eBaz ar Fut ur eFi r s t GECapi t alSer v i c es GEMoney Gener alEl ec t r i c Genpac t Gl ax oSmi t hkl i ne Godr ejI ndus t r i es Gol dmanSac hs Googl e HayGr oup HCLT ec hnol ogi es Hel i xAdv i sor Hewi t tAs soc i at es Hewl et tPac kar d Hi nduj aGr oup Hi ndus t hanUni l ev er Li mi t ed HSBC Gr oup HSBC I ndi a HT Medi a HTC Sof t war e i 2 T ec hnol ogi es I BM I CI CIBank I CI CILombar dI CI CIPr ul i f eI ns ur anc eI CI CI Sec ur i t i es I CRAT ec hnoAnal y t i c sLi mi t ed I DFC i Fl exT ec hnol ogi es i gat e I MRB i Naut i xT ec hnol ogi es I nduc t i s I nf os y sT ec hnol ogi es I nf r asof t T ec hnol ogi es I NG I nt elI nt el l i c ap I OCL I r evna I TCLi mi t ed J i ndalSt eel J ohnson & J ohnson ( Cons umerPr oduc t ) J ohnson & J ohnson ( Medi c al ) J ohnsonEl ec t r i cJ PCapi t alJ PMor gan Kel l ogsI ndi a Kot akReal i t y Kot ak Sec ur i t i es Kot akWeal t hManagement KPMG LebuaGr oup LodhaGr oup Lohi aSec ur i t i es M H Al s hay a Mac quar i eGr oup Mahi ndr a&Mahi ndr a MaqSof t war e Mar i c oI ndus t r i es Mas t ek Mc ki nsey&Co, Mer r i l lL y nc h Met al ogi c Met l i f eI ns ur anc e Mi c r osof tCor por at i on Mi ebec hCons ul t i ng Mi ndt r eeCons ul t i ng Moni t orGr oup Mor ganSt anl ey Mot or ol a Mphas i s Mu Si gma Mur ugappa Gr oup Nes t l eI ndi a Net l i nk T ec hnol ogi es Net s c r i bes Ni c hol asPi r amal NI I TLi mi t ed Noki a NTPC O3Capi t al Oc eanOi lOc weanFi nanc i alOM Kot akI ns ur anc e ONGC Oper aSol ut i ons Opt i v er Or ac l e Pat ni Comput erSy s t ems Peps i c o Pfiz er Phi l i ps Phot on I nf ot ec h Pol ar i s Pr i c ewat er houseCooper s Pr oc t er&Gambl e Pr ov ogue PunjLl oy d QAI Quat r r oBPO Sol ut i ons RaboBank Ramc oSy s t ems RanbaxyLabor at or i es Rang De. or g Ray monds Reac hT ec hnol ogi es Real i z at i on Rec ki t t&Benki ser RedBus Redi f f . c om Reebok Rel i anc e ADAGr oup Rel i anc eI ndus t r i es Rev alAnal y t i c s Ri v er br i dgeI nv es t ment Bank Rot hs c hi l d Roul acGl obalSer v i c es Roy alBankofSc ot l and RPG Ent er pr i ses Rur alEl ec t r i fic at i onCor por at i onLt d. SAP Sapi ent Sat y am Comput er s SBICapi t alMar ket s SEBI Shar afGr oup Shel l Si f y SRF St andar dChar t er edBank St arTV St at eBankofI ndi a SUNPr i v at eEqui t y T at aAdmi ni s t r at i v eSer v i c es T at aCons ul t anc ySer v i c es T at aHoney wel l T at aMot or sT at aSt r at egi cManagementGr oup T ec hMahi ndr aT ec hspan T emasekHol di ngs TESCOI ndi a TheBos t onCons ul t i ngGr oup Thy s sen Kr upp TI ME Ti mesGr oup TI SCO Ti t anI ndus t r i es T or r entLi mi t ed T r i dent T r i konaCapi t al T r i l l ogyeBus i nes s UBS Uj j i v an Uni onBankof I ndi a Uni s y s Uni tT r us tofI ndi a Uni t ec h UST ec hnol ogi es Val uePar t ner s Vent ur eas t Ver v eCons ul t i ng Vi ac om TV1 8 Vi r gi nMobi l e Vi r t us a WeP Sol ut i ons Whi r l pool Wi pr o Li mi t ed WNS Woc khar dt Y esBank


I I M Ca l c u t t ah a st wo f l a g s h i pp r o g r a ms – t h e Po s t Gr a d u a t eDi p l o mai nMa n a g e me n t( PGDM)a n dt h ePo s t Gr a d u a t e Di p l o ma i n Co mp u t e r Ai d e d Ma n a g e me n t ( PGDCM) .Ass u c h ,t h ePGDM p r o g r a mh a sb e e nt h e ma i n s t a yo fI I MC’ sa c a d e mi cs c e n e .I ti sl a r g e rt h a ni t s y o u n g e rc o u n t e r p a r t ,PGDCM,wh i c hwa ss t a r t e di nt h e mi d 1 9 9 0st oc a t e rt ot h en e e d so fma n a g e me n ti nt h e i n f o r ma t i o na g e . I nt e r mso fi n d u s t r yp e r c e p t i o n ,t h et wop r o g r a msa r e c o n s i d e r e df a i r l ys i mi l a r .Ho we v e r ,wh i l ePGDM s t u d e n t s r e c e i v ee x p o s u r et ot h es o c i a l s c i e n c e s ,PGDCMs t u d e n t s a c q u a i n tt h e ms e l v e s wi t hn e wd e v e l o p me n t si nt h e i n f o r ma t i o ns y s t e mss p a c e . I I MCf o l l o wsap e d a g o g yt h a ti sap e r f e c tme l a n g eo ft h e

a c a de mi c s

c a s et e a c h i n ga n dl e c t u r eme t h o d s . T h ef o r me rt e a c h e s s t u d e n t st h r o u g hp r a c t i c a le x p e r i e n c e s ,a n dt h el a t t e r s t r e n g t h e n st h e i rt h e o r e t i c a l f u n d a me n t a l s .

Al u mn ih a v er e p e a t e d l yme n t i o n e dt h a tt h i sme t h o dh a s h e l dt h e mi ng o o ds t e a dwh e nc o mp a r e dt op e e r sf r o m o t h e rb u s i n e s ss c h o o l si nI n d i a .De s p i t ei t su n p a r a l l e l e d r e p u t a t i o na st h ef i n a n c ec a mp u so ft h ec o u n t r y ,I I MC ma i n t a i n sa f i r mb a l a n c eb e t we e na l ld i s c i p l i n e so f ma n a g e me n t . T h ei n s t i t u t eo f f e r st h el a r g e s t n u mb e ro f e l e c t i v e s( 8 0+ )o f a n yb u s i n e s ss c h o o li nI n d i a .I twa st h ef i r s tt oi n t r o d u c e Bu s i n e s sEt h i c s ,F i x e dI n c o meMa r k e t s ,a n dAp p l i c a t i o no f Ar t i f i c i a lNe u r a lNe t wo r k si nSt r a t e g y&F i n a n c e .Co u r s e s s u c ha sMa r k e t i n gF i n a n c eI n t e r f a c e ,St r a t e g i cBr a n d

Ma n a g e me n t ,a n dI n d u s t r i a lMa r k e t i n ga r ea l s ou n i q u et o t h i sc a mp u s .

I no r d e rt oa u g me n ti t sf i n a n c ec o mp e t e n c y ,t h ei n s t i t u t e e s t a b l i s h e daf i n a n c i a la n dt r a d i n gl a b o r a t o r y wi t h Bl o o mb e r gt e r mi n a l st og i v es t u d e n t sh a n d s o ng u i d a n c e . T h el a ba l s of e a t u r e s5 1t r a d i n gs i mu l a t o r sa n dl i v ed a t a f e e d sf r o mt h eBSE,NSE,MCX,a n dNCDEX.I na d d i t i o n , c u t t i n ge d g ee l e c t i v e ss u c ha sF i n a n c i a l En g i n e e r i n g ,Ri s k Ma n a g e me n ta n dCo mp u t a t i o n a lI n t e l l i g e n c ei nF i n a n c e k e e ps t u d e n t sa b r e a s twi t hd e v e l o p me n t si nt h ewo r l d . T h ei n s t i t u t ea l s oe n c o u r a g e si n d u s t r yp a r t i c i p a t i o ni n c o u r s e so f f e r e dt os t u d e n t s .L a s ty e a r ,t h i si n i t i a t i v e e n s u r e dt h ep a r t i c i p a t i o no ft h eMDso fNo k i a ,Un i l v e r , P&G,a n dCo g n i z a n t .


i nt e r na t i ona l e x p os ur e St u d e n te x c h a n g ep r o g r a ms a r eo n eo ft h e mo s t c h a l l e n g i n g ,r e wa r d i n g ,a n dme mo r a b l ee x p e r i e n c e so n e c a np u r s u ed u r i n gt h ec o u r s eo fa c a d e mi cs t u d y .Ov e rt h e y e a r s ,s t u d e n t sh a v ea v a i l e do ft h i swo n d e r f u lo p p o r t u n i t y a n dwo v e nt h e ms e l v e si n t ot h ef a b r i co fd i f f e r e n tc o u n t r i e s , c u l t u r e s ,i n s t i t u t i o n s ,a n ds y s t e ms .

I I M Ca l c u t t a ' sa s s o c i a t i o nwi t hf o r e i g nu n i v e r s i t i e sd a t e s b a c kt oi t sf o r ma t i v ey e a r s ,wh e nMI T ’ sSl o a nSc h o o lo f Ma n a g e me n tp l a y e dak e yr o l ei ni t si n c e p t i o n .ST EP,t h e St u d e n tEx c h a n g ePr o g r a mo fI I MCa l c u t t a ,c o n t i n u e st h e i n s t i t u t e ' st r a d i t i o no fi n t e r n a t i o n a ls y mb i o s i sa n d wa s f o r ma l l yl a u n c h e di n1 9 9 9 . I I MCa l c u t t ap l a c e sas t r o n ge mp h a s i so nST EPa sak e y r e q u i r e me n ti nu n d e r s t a n d i n gt h ev a g a r i e so ft o d a y ' s

d y n a mi cb u s i n e s ss c e n a r i o .Asp a r to fST EP,a r o u n d8 0 s t u d e n t sf r o mI I MCa l c u t t aa v a i l t h eu n i q u eo p p o r t u n i t yo f s p e n d i n go n ea c a d e mi cs e me s t e ra t ap r e s t i g i o u sb u s i n e s s s c h o o l o v e r s e a s .

o fI I MCa l c u t t a .T h ei n s t i t u t e ’ sd o me s t i cs t u d e n t swe l c o me t h e i rf o r e i g nc o u n t e r p a r t swa r ml ya n de n c o u r a g et h e mt o s h a r et h e i ri d e a sa n di n s i g h t swi t ht h eI I M Ca l c u t t a c o mmu n i t y .

Cu r r e n t l y ,I I MCa l c u t t ah a s3 8p a r t n e ru n i v e r s i t i e ss p r e a d o v e rUSA,Eu r o p ea n d So u t h Ea s tAs i a ,a n d mo r e u n i v e r s i t i e sa r ea d d e de a c hy e a r .St u d e n t sh a v eu t i l i z e d t h eSt u d e n tEx c h a n g ePr o g r a mo fI I M Ca l c u t t at og a i n c r o s s c u l t u r a le x p o s u r ea n dt r a i n i n gi nb u s i n e s se t h i c ss o a st oc o mp l e me n tt h e i rk n o wl e d g eo fI n d i a nb u s i n e s s .

Ev e r yy e a r ,p o s t g r a d u a t es t u d e n t sf r o mc o u n t r i e sa s d i v e r s ea st h eUn i t e dSt a t e s ,F r a n c e ,Ge r ma n y ,Be l g i u m, Sp a i n ,a n dDe n ma r ks p e n d3mo n t h sa t J o k a .Byt h ec l o s e o ft h e i rt i meh e r e ,t h e ya r ei n t i ma t e l ya c q u a i n t e dwi t ht h e u n i q u e n e s so ft h eI n d i a nb u s i n e s sa r e n a ,a swe l la st h e i r I n d i a nc o l l e a g u e s .

Co n v e r s e l y ,I I M Ca l c u t t a ,wh i c hi so n eo fAs i a ’ sf i n e s t b u s i n e s ss c h o o l s ,i sa ne x c h a n g ed e s t i n a t i o no fc h o i c e . F o r e i g ns t u d e n t sf r o mp a r t n e rb u s i n e s ss c h o o l sg e ta c h a n c et op a r t i c i p a t ei nt h ei n t e l l e c t u a l l yr o b u s t c l a s s r o o ms


c a mp usl i f e Al l a r o u n dy o u ,J o k at o s s e su pap l e t h o r ao f e x t r a c u r r i c u l a r o p t i o n sa n de v e n t st h r o u g h wh i c hy o uc a ne n g a g e y o u r s e l f .I fy o uh a v et h ei n c l i n a t i o n ,weh a v et h eme a n st o ma k ey o u re x p e r i e n c eh e r eaf u l f i l l i n ga n dr e wa r d i n go n e . T h ec a mp u si saf e r t i l eg r o u n df o rs p i r i t e di n t e l l e c t u a la n d c u l t u r a l e x c h a n g e .T h e r ei ss o me t h i n gt os u i te v e r yp a l a t e .


c l ubs

Ac a d e mi c sa t I I MCa l c u t t ah a v ea l wa y sb e e ns u p p l e me n t e d b yah o s to fs t u d e n ta c t i v i t i e s .Cl u b so f f e rs t u d e n t st h e o p p o r t u n i t yt oe x p l o r eamu l t i t u d eo f c o c u r r i c u l a ra c t i v i t i e s . Of t e n ,t h e yi n v o l v ei n d u s t r yp a r t n e r ss oa st op r e s e n taf a r mo r eh o l i s t i ce x p e r i e n c e . T h ei n s t i t u t e ’ sF i n a n c ec l u bh o l d st h ed i s t i n c t i o no fb e i n ga c o n t r i b u t o rt oCNNI BN’ sBu d g e tBl o g .I twa sa l s ot h ef i r s t s t u d e n t r u nc l u bi nt h ec o u n t r yt oo r g a n i z ea ni n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e .T h ec l u bp l a y si t so wnu n i q u ep a r ti nma k i n g I I MCa l c u t t at h e“ F i nc a mp u s ”o fI n d i a .Ma r Ce l li saf o r u m f o rt h o s e wi t hap e n c h a n tf o rma r k e t i n g .Al o n g wi t h a d v e r t i s i n ga n dma r k e t i n ge v e n t ss u c ha sBr a n d wi t c ha n d Ma r Go d ,i to r g a n i z e ss e v e r a lwo r k s h o p sa n dp r o v i d e sl i v e p r o j e c t sf o rs t u d e n t st owo r ko n .I tr u n si t so wnma g a z i n e , Ma r v e l ,a n dr e c e n t l yl a u n c h e dah u g e l ys u c c e s s f u l

t hec l ubsonc ampus

ma r k e t i n gb l o g-www. t h e ma r k e t e r s . i n . T h eCo n s u l t i n gCl u bc o n d u c t se v e n t sa n da t t r a c t sl i v e p r o j e c t si nt h ec o n s u l t i n gs p a c e ,a swe l l a sp r i n t i n gi t so wn p u b l i c a t i o n ,T h eJ o k aSt r a t e g i s t .T h eEx t e r n a lRe l a t i o n s Ce l lc h a n n e l i z e sa n dma n a g e st h ep u b l i c i t yg e n e r a t e db y t h ei n s t i t u t ei nt h eme d i aa n dp u b l i cd o ma i n .I ti sb e h i n d t h eh u g e l ys u c c e s s f u lMe n t o r s h i pPr o g r a m,a n dg i v e s s t u d e n t st h eo p p o r t u n i t yt oh a n d l et h eme d i aa n ds h a p e o p i n i o na ta ne a r l ys t a g e . Cl u b sa tI I M Ca l c u t t as p a na ni n c r e d i b l yb r o a dr a n g eo f i n t e r e s t s ,a n dt h e i rc h a r t e r sa n da c t i v i t i e sa r ec o mp l e t e l y a u t o n o mo u s .Wh i l ef a c u l t ya d v i s o r sl e n dag u i d i n gh a n d ,i t i sac l u b ' ss t u d e n tme mb e r swh od e f i n ei t sv i s i o na n d s e c u r ei t sl o n g t e r ms u s t a i n a b i l i t y .

*Al umniCel l-Al umniRel at i ons *Ar mageddon -Adv ent ur e *C' nemaPar adi so -Fi l m &Vi deo *Chor eogr aphyCl ub -Dance&Cul t ur e *Cens us-Exper i ent i alMar ket i ng *Col l oqui a -El oc ut i on ul t i ngCl ub -Cons ul t i ng *Cons *Dr amcel l-Dr amat i cs *ECel l-Ent er pr eneur shi p *ERCel l-Ext er nalRel at i ons *Fi nanceCl ub -Fi nance *I I M Cal c ut t aQui zCl ub -Qui zzi ngl eague *I NCA -Soc i alWel f ar eandCommuni t yAc t i on *J BSBar oC -Col l egeBand *Lakesi deLensLov er s-Phot ogr aphy *Mar cel l-Mar ket i ng *OutTh! nk -Lat er alThi nki ng *Per sona -Li t er at ur e *Sy s t emsCons ul t i ng Cl ub -I TandSy s t ems *I nt agl i o -I nt er nat i onalbsc hoolmeet peDi em -Nat i onalCul t ur alext r av aganza *Car


F o rt h eu n i n i t i a t e d ,I n t a g l i oi st h el a r g e s tBu s i n e s sf e s ti nI n d i a ,t h eo n l yb u s i n e s ss y mp o s i u mo fi t sk i n dt oe v e rh a v e a nI SO9 001 : 2 002c e r t i f i c a t i o nf o rq u a l i t y .Amo n gn u me r o u sf i r s t si so u rd e c i s i o nt oma i n t a i nac a r b o n n e u t r a l f o o t p r i n t -af i r s ta mo n g s tI n d i a nBs c h o o l s .

e v e nt s

I I MCa l c u t t ap l a y sh o s tt os o meo ft h emo s tv i b r a n ta n d Ca r p eDi e m,I I M Ca l c u t t a ’ sa n n u a lc u l t u r a le x t r a v a g a n z a c o mp e t i t i v ee v e n t si nI n d i a .Ap a r tf r o mr e g u l a rl e c t u r e s a n dt h eb i g g e s to fi t sk i n di nEa s t e r nI n d i a ,f e a t u r e sa a n d wo r k s h o p s ,t a l k sb yi n d u s t r yl e a d e r sa n dT EDx k a l e i d o s c o p eo fe v e n t ss p a n n i n gt h r e ed a y s .Wh e t h e ry o u e v e n t s ,t h e c a mp u s a l s o h a s s e v e r a la n n u a la r ea d d i c t e dt or o c kmu s i c ,h a v eo r a t o r i c a l l e a n i n g s ,o rc a n e x t r a v a g a n z a st ok e e py o ub u s i e rt h a nt h ep r o v e r b i a l b e e .wa l kt h er a mpwi t hp a n a c h e ,y o u ra s p i r a t i o n swi l lb e r e a l i z e da tCa r p eDi e m.Ar ma g e d d o n ,t h ec l a s ho fEa s t e r n n d i a ’ sr o c kt i t a n s ,i sb o u n dt oe n t h r a l ly o u ra u r a ls e n s e s I n t a g l i o ,I I M Ca l c u t t a ’ sI n t e r n a t i o n a lb s c h o o lme e t ,l a y s I c l a i mt ob e i n gI n d i a ’ sl a r g e s ti ni t sc a t e g o r y .By wi t hi t sa d r e n a l i n ep u mp i n gr i f f s . s u c c e s s f u l l yi mp l e me n t i n gi t sc a r b o n n e u t r a lp r o mi s e , I n t a g l i oi sa l s op r o u dt ob eap i o n e e ri nt h es u s t a i n a b l e F o rac h a n c et op r a c t i c es a l e sa n dma r k e t i n gf i r s th a n d , r e s o u r c emo v e me n t .T h ea r c h i t e c t so fI n t a g l i od e s i g n j o i nT e a mCe n s u s-t h ee x p e r i e n t i a lma r k e t i n gc l u bo fI I M e v e n t st h a tt e s ts t u d e n t s ’me t t l ea n dd e p t ho fk n o wl e d g e Ca l c u t t a .T h ec l u b ’ sf l a g s h i pe v e n tUl h a a si sad i s g u i s e d i nt h ef i e l d so ff i n a n c e ,ma r k e t i n g ,o p e r a t i o n s ,a n d ma r k e t i n gr e s e a r c hf a i r ,mi n i s t e r i n g6 8c o mp a n i e s ’l i v e r o j e c t sa to n eg o ,h i d d e nb e h i n df u n f i l l e dg a me sa n d s y s t e ms .I n t a g l i o ‘ si mp o r t a n c et oi n d u s t r yc a nb eg a u g e d p c t i v i t i e st h a ta t t r a c tc i t i z e n so fa l l a g e s . f r o mi t sp a s tg u e s tl e c t u r e r s ,a mo n g s tt h e m Bu d d h a d e b a Bh a t t a c h a r j e e ,Az i mPr e mj i a n dD.Sh i v k u ma r .


Ho wwo u l dy o ul i k et ou n wi n da f t e rag r u e l i n gwe e k ? AJ BSBa r o Cn i g h t .T h emu s i c ,t h ea t mo s p h e r e ,a n dt h er e f r e s h me n t sf o r mt h et r i ot h a tt r a n q u i l i z e st h et r a u ma u n d e r g o n ei nt h ep a s tf e wd a y s .J BSBa r o Cn i g h t sc o n n e c tu st oad i f f e r e n tr e a l m.T h e s ea r et h en i g h t st h a twe l o o kf o r wa r dt oa sat i met or e l a x ,l e to u rh a i rd o wna n de n j o yt h emu s i c .

e x t r a c ur r i c ul a r s F a n c yy o u r s e l fa sab u d d i n gt h e s p i a n ?T h e r ei sn ob e t t e r p l a c et oi n d u l g ey o u rt h e a t r i c a l s i d et h a na tT h eDr a ma t i c s Ce l l o fI I MCa l c u t t a .T h ec l u bp e r f o r msar a n g eo fa d a p t e d a n ds e l f s c r i p t e dp r o d u c t i o n se v e r yy e a ri nb o t hEn g l i s h a n dHi n d i-f r o m Os c a rWi l d e ’ smu s i n g so n1 8 t hc e n t u r y En g l i s ha r i s t o c r a c y ,t oa d a p t e dHi t c h c o c k i a nt h r i l l e r s ,t o s o c i a l c o mme n t a r i e so nt h ec o n t e mp o r a r yI n d i a nc o n d i t i o n . I f y o uf o u n dy o u r s e l f wo r k i n go u t g u i t a rc h o r d sa dn a u s e u m i ny o u rh o s t e lr o o md u r i n gu n d e r g r a d u a t ed a y s ,I I M Ca l c u t t a ’ sJ BSBa r o C wi l lb ep r o u dt os h o wc a s ey o u r t a l e n t s .T h ec o l l e g eb a n dd e r i v e si t sq u i r k yt i t l ef r o mt h e l e g e n d a r y1 2 Cb u s–t h eo n l yme a n so ft r a n s p o r tf r o m J o k aBu sSt a n dt oKo l k a t ac i t yb a c ki nt h ed a y .I t p e r f o r ms a ne c l e c t i cmi xo fr o c k ,p o p ,a n dHi n d u s t a n i c l a s s i c a l .

F o rt h o s ewh of i n dc r e a t i v ee x p r e s s i o ni nd a n c e ,t h e Ch o r e oCl u bo f f e r sa no p p o r t u n i t yf o ri mme r s i o ni na n e x t r e me l y a c t i v e p e r f o r ma n c e c u l t u r e . T h e c l u b c h o r e o g r a p h sa n dp e r f o r msr o u t i n e si nav a r i e t yo fs t y l e s , r u n n i n gt h eg a mu tf r o mh i p h o p ,c l a s s i c a l ,c o n t e mp o r a r y , a n de v e nBo l l y wo o d ! T h eQu i zCl u bp r e s e n t sac h a n c et oe n g a g ei nmo r e c e r e b r a lp u r s u i t s .T h ec l u bp a r t i c i p a t e si na n dh a swo n s u b s t a n t i a la c c o l a d e sa tma n yp r e s t i g i o u sn a t i o n a la n d i n t e r n a t i o n a lc o mp e t i t i o n s ,i n c l u d i n gT a t aCr u c i b l ea n dET Gr a n d ma s t e r .Ap a r tf r o mf r e q u e n to n c a mp u sq u i z z i n g e v e n t ss p a n n i n g a mu l t i t u d eo fg e n r e s ,t h e r ei sa c o mp e t i t i v eq u i z z i n gl e a g u e ,wh i c hi sa ni n d i v i d u a le v e n t t h a tr e wa r d so n l yt h eb e s ta n dt h eb r i g h t e s ta tJ o k a .


k ol k a t at hec i t yof j o y Wh e nt h er i g o u r so fa c a d e mi cl i f eb e g i nt oo v e r wh e l m y o u ,t h ep e r f e c t b a l mf o ry o u rf r a y e dn e r v e si st h ec i t yo f Ko l k a t a .A c a v a l c a d eo fb i gy e l l o wt a x i sa wa i t sy o u o u t s i d et h ec a mp u sg a t e s :j u mpi na n dwa l t zt h r o u g h Ko l k a t a ’ sd e c o r a t e dc o r r i d o r so fh i s t o r ya n dh e r i t a g e .As y o uh u r t l et o wa r d sy o u rd e s t i n a t i o n ,t h ea r c h i t e c t u r a l e l e g a n c eo fKo l k a t al o o msa b o v ey o u .

f e e l y o u rc u r r i c u l a rt e n s i o n sf a d ei n t ot h eb a c k g r o u n d .Or h e a dt oMo c a mb oa n dPe t e rCa tf o rat a s t eo f1 9 5 0s I n d i a ,c o mp l e t e wi t hr e dv i n y lc o u c h e s ,c o n t i n e n t a l d e l i c a c i e s ,a n dt u r b a n e dwa i t e r s .

T h e r ei sa l wa y ss o me t h i n gi n t e r e s t i n ga tKo l k a t a ’ se v e r y t wi s ta n dt u r n .T a k ead e t o u rf r o mt h ema i nPa r kSt r e e t s t r e t c ha n dl o s ey o u r s e l fi nt h el a b y r i n t h i n el a n e wa y so f r e e s c h o o l St r e e t ,wi t hi t sb a c k p a c k e rh o t e l sa n dv i n t a g e Att h eh e a r to ft h ec i t yi sPa r kSt r e e t–ab u s t l i n g F i n y lr e c o r ds h o p s . St o pb y Wi l l i a m Ma k e p e a c e b o u l e v a r dp o p u l a t e db ymu l t i c u i s i n er e s t a u r a n t s ,l i v e v h a c k e r a y ’ sb i r t hh o meo nSu d d e rSt ,o rwa l ka h e a da n d mu s i cb a r s ,a n dc l u b sf o rt h ed i s c o f r i e n d l y .F l u r y ’ s ,a T e a s to np a n c a k e sa tt h eCa f éBl e uCi e l .F i n i s ho f fy o u r Ko l k a t ai n s t i t u t i o n ,s t a n d st a l la n ds t a t u e s q u ei nt h e i r f mi d s t ,a l mo s ta si fs u p e r v i s i n gt h ec i t y ’ sd a i l ya c t i v i t y . e v e n i n gwi t has p o t o nb a r g a i na tNe w Ma r k e t ,a n d Ve n t u r ei n s i d ef o raF l u r y ’ sa u t h e n t i cEn g l i s hb r e a k f a s t , u n wi n dwi t had r i n ka tt h eF a i r l a wnHo t e l ,f a mo u sf o ri t s o ro n eo f t h ep a t i s s e r i e ’ sd e l e c t a b l ec h o c o l a t et r e a t s ,a n d k i t s c h yg r e e nd é c o ra n dr o s t e ro fc e l e b r i t yg u e s t s .

Ap a r tf r o mb e i n gah e d o n i s t i ch o t s p o t ,Ko l k a t ai sa me c c af o rc u l t u r ev u l t u r e sa n ds p o r t sl o v e r s .T h eI n d i a n Mu s e u m,Na t i o n a l L i b r a r y ,a n dVi c t o r i aMe mo r i a l p r o v i d e h o u r so fa mu s e me n tf o ra r ta n dh i s t o r ye n t h u s i a s t s .I n a d d i t i o n ,Da l h o u s i eSq u a r e ,o n eo ft h ewo r l d ’ s1 00mo s t e n d a n g e r e ds i t e s ,i sp e r f e c tf o ral a n g u o r o u sh e r i t a g e wa l ka f t e rap a r t i c u l a r l ys t r e n u o u swe e k . F o rc r i c k e ta f i c i o n a d o s ,Ed e n Ga r d e n sp r e s e n t st h e o p p o r t u n i t yt ol o s ey o u rma r b l e swa t c h i n gI n d i ap l a y . Ho we v e r ,i fa f t e ra l l t h i sa c t i v i t y ,i mp e n e t r a b l es e r e n i t yi s wh a ty o ua r ea f t e r ,t h e r ei sn op l a c eb e t t e rt h a nt h e So u t hPa r kStc e me t e r y–b u i l ti n1 7 6 7a n dh o met o s e v e r a lb e a u t i f u lt o mb s ,i ti sas e c l u d e d ,l e a f yo a s i s h i d d e na wa yf r o mt h ec i t y ’ sc l a mo u ra n dc h a o s .


L i f eat J ok ai sv er ymuc hwhat y oumak eof i t Asy ouc ar eent hr ought hebs c hool f r enz yof c ar eerdi l emmas c of f eef uel l edl at eni ght t ut or i al s &l et hal ear l ymor ni ngl ec t ur es ,

paus e andt ak eabr eat her


De s i g n:Ana nd Wr i t i ng:Ma ns ha Sp e c i a l t ha nk st oAni r udh, Av i , Gur u, Ha r i ha r a n, Ni t hi n, Sa my u k k t ha , Shr e y a ns , Sha ba d , &T a nv i .

I NDI ANI NST I T UT EOFMANAGEMENTCAL CUT T A

IIM Calcutta  

Welcome to Joka.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you