Page 1

AB GAVLEGÅRDARNA Fastighetsförteckning 2011 Hus

1 rk

2 rk

3 rk

4 rk

5 rk

Bostäder

m2

Lokaler

m2

Bilplatser

109

395

975

804

259

11

2 444

158 326

197

15 694

920

Gävle Strand

13

0

16

41

16

11

84

6 829

7

1 336

112

Öster

35

71

368

215

83

4

741

46 661

41

9 206

268

Sörby

85

394

646

462

88

25

1 615

97 183

65

5 306

475

Hemsta

26

3

87

76

54

11

231

17 061

19

4 949

200 539

Område Brynäs

Andersberg

110

150

691

593

209

39

1 682

113 133

246

14 287

Söder

48

428

425

289

42

5

1 189

64 080

120

23 244

174

Norr

27

113

361

175

57

27

733

47 509

78

16 294

300

Nordost Sätra Hagaström

9

149

278

167

128

0

722

51 072

7

850

419

153

530

675

1 003

247

3

2 458

164 134

40

21 183

627 61

20

0

53

31

24

0

108

8 343

2

254

Stigslund

1

6

4

2

0

0

12

637

13

3 691

12

Bomhus

176

104

424

443

234

3

1 208

89 547

55

6 335

222 32

Bergby

14

42

71

18

2

0

133

7 389

23

6 649

Norrsundet

29

28

124

57

10

0

219

14 013

15

1 233

71

Hedesunda

31

59

83

27

10

0

179

10 412

13

5 279

53

101

230

458

380

84

4

1 156

73 592

130

14 549

434

33

46

139

128

10

0

323

21 469

23

1 836

86

1 020

2 748

5 878

4 911

1 557

143

15 237

991 390

1 094

152 173

5 005

Valbo Forsbacka Totalt

Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadsår/ Ombyggnadsår

Antal rum exkl kök Bostäder –1 rk

1001

Brynäs 71:10

Sjunde Tvärgatan 41A-D, 43-45A-B, 47

1963

1002

Brynäs 71:4

Sjunde Tvärgatan 49A-B

1950

1005

Brynäs 70:15

Sjunde Tvärgatan 42, 44A-C, 50A, 52A-C

1965

1006

Brynäs 70:16

Hillmanskroken 11-13, 17-19, 23

1993

18

2 rk

3 rk

Summa Area m2

4 rk

5 rk–

36

72

4 580

5

62

7

5

12

738

2

23

9

15

33

3

60

4 146

9

280

7

20

25

25

79

6 887

3

170

72

13

6 556

33

15

1 074

2

Sjunde Tvärgatan 40A, 54

0

Sjunde Tvärgatan 51

0

Brynäs 70:16

Hillmanskroken 15A, 21A (Pplats)

0

Brynäs 70:16

Hillmanskroken 15B, 21B (Kv.-lokal)

Brynäs 70:16

Sjunde Tvärgatan 56 (Garage)

Brynäs 70:17

Skötsel Sjunde Tvärgatan

Brynäs 58:6

Sjätte Tvärgatan 26-32

Brynäs 103:3

Del av Agötorg

Brynäs 103:4

Del av Agötorg

Brynäs 58:5

Brynäsgatan 28-30, Femte Tvärgatan 21-23

Brynäs 58:5

Sjätte Tvärgatan 22A-F, 24A-K

1009

Brynäs 36:1

Styrmansgatan 44-52

1963

16

58

16

1010

Brynäs 31:1

Riggargatan 28A-D

1963

20

37

61

Brynäs 37:1

Styrmansgatan 51-59

Brynäs 31:2

Riggargatan 14-24

Brynäs 33:1

Riggargatan 33 (Garage)

Brynäs 29:2

Jarlavägen 8-10, Tallgatan 7-11

Brynäs 45:5

Tallgatan 5, Styrmansgatan 22

1011

1014

1969/2002

1936/1989

54

16

20

1964

27

75

45

1956

48

129

Brynäs 35:1

Brynäsgatan 45-49A-K, 51A-H, 53-63A-B

1965

1017

Brynäs 61:16

Brynäsgatan 34-36A-C, 38A-B, Väpnargatan 4

1965

6

45

1990

15

18

1020

Brynäsgatan 39E (F-skola, Flygelgården)

Brynäs 128:1

Eriksbergsgatan 18 (HC, Brynäs Centrum)

90

5 094

2

89

30

122

8 088

10

140

53

10 558

12

260

72

12 806

14

408

49

177

225 0

1016

Brynäs 35:2

30

48

Brynäsgatan 35A-B

Brynäsgatan 39A-C, 41A-J, 43A-N

4

0

Högbergsgatan 5-11

Brynäsgatan 39D (Kv.-lokal)

4 783

0

Brynäs 47:6

Brynäs 35:2

90 0

Brynäs 47:3

Brynäs 35:2

13

0

1015

1018

m2

18

Brynäs 70:16

1008

Lokaler Antal

Brynäs 71:3

1007

Garage, p-platser och båtplatser

0 1897/1958

5

3

4

1 50

22

2

15

1 077

50

4 976

51

3 622

10

397

18

55

5 065

1

71

20

1

1 112

30

0

1993

0


Fastighetsbeteckning

1031

1032

1033

Adress

Brynäs 61:11

Sjätte Tvärgatan 37

Brynäs 61:12

Väpnargatan 10A-C, 12-20, Kaserngatan 99A-E, 101A-C

Brynäs 61:15

Kaserngatan 99F (Carport)

Brynäs 63:5

Väpnargatan 7A-C

Brynäs 61:5

Väpnargatan 6A-F

Brynäs 61:6

Väpnargatan 8A-D

Brynäs 62:1

Väpnargatan 5A-C

Brynäs 72:2

Väpnargatan 13-15, Rodergatan 2-8, Kaserngatan 100-108

Brynäs 74:1

Väpnargatan 23-31

Byggnadsår/ Ombyggnadsår

1948/1994

Antal rum exkl kök Bostäder –1 rk

2 rk

3 rk

21

109

37

Summa Area m2

4 rk

5 rk–

1991

Lokaler Antal

167

Garage, p-platser och båtplatser m2

10 033

11

707

104

6 131

6

375

8

6 821

5

310

3 511

1

393

0 0

1949/1995

6

78

18

102 0 0

1951/1997

6

108

12

126 0

1037

Brynäs 71:9

Väpnargatan 24-50

1038

Brynäs 74:3

Väpnargatan 33-35 (Garage)

1947/1986

12

18

23

53

1101

Brynäs 30:13

Vegagatan 3-11

1962

15

42

42

6

105

6 487

1

32

31

1102

Brynäs 30:14

Jarlavägen 3-11

1964

20

40

29

6

95

6 225

4

627

26

1107

Brynäs 54:2

Tredje Tvärgatan 25A-D

1979

3

28

31

1 811

4

520

4

Brynäs 55:2

Tomtmark

Brynäs 54:12

Tredje Tvärgatan 27 (p-platser)

1111

Brynäs 20:3

Brynäsgatan 11-13A-B

7 711

12

694

63

Brynäs 95:5

Första Tvärgatan 11-17

1112

Brynäs 16:8

S Hospitalsgatan 9-11A-B, 13A-C

11 840

10

180

42

Brynäs 16:10

Boothsgatan 8A-C, S Fiskargatan 15A-B, 17A-C

1113

Brynäs 16:11

Ladugatan 2, 4-6A-C

1114

Brynäs 16:12

S Sjötullsgatan 12, 14A-C

1115

Brynäs 13:7

1116 1117

0

34

0

1988

44

45

12

101

37

107

21

181

0 1963

16

0 1967/1992

36

7

30

33

109

7 230

3

141

56

1964

20

4

17

21

62

4 178

5

41

9

S Fiskargatan 10A-F, 12-14

1964/1992

16

13

35

13

77

4 767

9

495

39

Brynäs 15:5

S Fiskargatan 16-20, Boothsgatan 2-4, Ladugatan 1-3

1971/1992

47

11

8

66

4 470

7

72

49

Brynäs 14:7

S Fiskargatan 13A-C, Waldenströmsgatan 10

1

42

4

71

4 691

22

465

65

Brynäs 14:7

S Hospitalsgatan 10A-D

1201

Alderholmen 38:1,2

Alderholmsgat 10-14, Sjåargat 1-17

2008

10

27

10

8

55

4 440

1202

Alderholmen 39:1

Alderholmsgatan 7

2010

6

14

6

3

29

2 389

20

24

48

4 088

1203

Alderholmen etapp 2

1204

Alderholmen etapp 3

1240

Brynäs 86:1

1968

20

4

0 89 7

1 336

Södra Skeppsbron 9 (Arrende)

1301

Öster 6:2

Nygatan 69-75A-B

1968

1302

Öster 6:10

Nygatan 77, (Fritidsgård)

1981

1303

Öster 6:8

Näringsgatan 4A-B, 6A-C, 8-10A-B

1975

3

51

34

1304

Öster 6:6

Näringsgatan 5A-F

1973

6

106

55

1306

3

4

0

8

180

175

10 113

21

1 558

21

18 603

3

83

237

8 805

1

46

3

6 651

2 070

3

430

1

14

Nygatan 61A-D, 63A-B

0 0

Öster 6:3

N Fiskargatan 1A-F

Öster 6:4

N Fiskargatan 5A-F

53

48

4

10

9

Nygatan 65A-D, 67A-C 121

231

5 052

Öster 7:10

48

457

88

Öster 7:11

1970

3 1

274 0

1307

Öster 6:5

N Fiskargatan 8-10A-C, 12A-E, 14A-C, 16A-B

1308

Öster 7:9

N Fiskargatan 2-6

1970/1992

1972

2001

Södertull 17:2

Tierpsgatan 2A-C

1944/1995

10

90

53

3

156 0

23

23

46

Södertull 18:1

Tierpsgatan 1A-C

0

Södertull 18:2

Vendelsgatan 2A-C

0

2002

Sörby 33:1

Rågångsvägen 4-10A-B

1961

24

24

48

96

5 713

2003

Sörby 33:4

Rågångsvägen 20-26A-B

1962

24

24

48

96

5 702

2004

Sörby 33:3

Rågångsvägen 12-18A-B

1962

24

24

48

96

5 914

2005

Sörby 32:1

Rågångsvägen 53 (Garage)

1963

2006

Sörby 37:1

Rågångsvägen 41-47A-D

1967

24

24

48

2008

Sörby 35:4

Urbergsterrassen 72

1960

9

18

2009

Sörby 20:1

Urbergsterrassen 71-73

1960/1993

18

36

10 1

16

0 24

9 62

120

9 046

6

310

50

18

45

2 646

1

172

22

36

90

5 112

2

100

28


Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadsår/ Ombyggnadsår

Antal rum exkl kök Bostäder

Summa Area m2

–1 rk

2 rk

3 rk

4 rk

5 rk–

Garage, p-platser och båtplatser

Lokaler Antal

m2

2010

Sörby 35:1

Urbergsterrassen 2-22

1958

9

51

24

3

6

93

5 954

4

169

41

2011

Sörby 35:2

Urbergsterrassen 24-46

1958

12

54

24

6

6

102

6 517

9

72

50

2012

Sörby 35:3

Urbergsterrassen 48-70

2013

Sörby 3:19

Jägargatan 1-19, Parkvägen 40-44

2014

Södertull 4:7

Batterigatan 3-7, Kaserngatan 20-24, Artillerigatan 2-20

Södertull 43:1

Artillerigatan 11-17, Batterigatan 13-21

0

Södertull 43:1

Artillerigatan 1-5 (Garage)

0

Södertull 43:1

Musköten P-däck

2015

Södertull 43:1

Kaserngatan 26-34

2016

Sörby 21:6

Rågångsvägen 17A-B, 19A-B

1959

18

54

24

6

6

108

6 717

7

56

32

1952/1997

36

74

61

11

3

185

11 184

2

22

58

1953

44

124

29

4

201

11 295

22

1 618

12

56

3 519

3

192

34

3

175

2

1501

1954

10

1979/1997

2

19

25

2

1

2017

Sörby 21:6

Rågångsvägen 1-5A-B, 7-11

2003

12

13

11

2018

Sörby 21:6

ÖstraTrädgårdsvägen 1A-B, 3, 5-11A-B, Rågångsv 15A-D

2005

20

9

17

2030

Fridhem 14:1

Almvägen 33-37A-E, 39A-C

1965

32

Fridhem 13:1

Almvägen 1-5A-E

2031

Andersberg 14:12

Stureborgsvägen 11 (Gruppb, Stureborg)

1996

2101

Södertull 34:1

Albiongatan 9A-G, S Kopparslagargatan 52A-F

1972

Södertull 34:1

De Lavalgatan 1A-H, Helgögatan 6A-I

2102

Södertull 26:11

Sörbygatan 62-66, stud Sörbyg. 64

1990

2103

Södertull 26:11

Sörbygatan 64 (Fd Rostock)

1990

2201

Olsbacka 50:6

Stenhammarsvägen 19-31, stud

1997

166

20

2203

Villastaden 27:17

Fredrikdalsvägen 6-10

1949/1986

3

42

6

2502

Hemsta 17:4

S Kungsvägen 25 (Huvudkontor)

1970

2503

Hemsta 17:16

Rynningsgatan 25-37, Apelgatan 5-17

1984

3

87

76

Hemsta 17:17

Apelgatan 21-33

0

Hemsta 17:18

Apelgatan 12-24, 26-38

0

Hemsta 17:19

Apelgatan 102-120,122-132, 134

0

Hemsta 17:20

Apelgatan 40-48, 52, 56-100

0

Hemsta 17:17

Apelgatan 35 (F-skola, Apelgården)

0

2

1

36

2 812

48

3 819

33

1 707

48

0 0 84

30

2

116

1

314

5 469

4

0 33

3

4

5

45

1 812

0

11

320

186

4 220

51

2 867

7

311

8

4 369

43

17 061

11

580

157

0 54

15 1

231

21

2602

Andersberg 5:1

Regnbågsgatan 1-19, 2-16 (A-B och A-C)

1975

32

76

72

8

188

12 180

47

105

38

2603

Andersberg 5:2

Solröksgatan 1-13, 2-22 (A-B och A-C)

1975

24

80

60

32

196

13 362

49

126

31

2604

Andersberg 7:1

Dimgatan 1-33, Norrskensgatan 2-38 (A-B och A-C)

1976

170

12 399

1

45

65

Andersberg 9:1

Dimgatan 2-24 (A-B och A-C)

2605

Andersberg 34:1

Lugna Gatan 1-35 (A-C, -D, -E o -F)

2610

Andersberg 6:1

Vinddraget 20B (Friskolan Lyftet)

2611

Andersberg 4:2

1979

1

60

0

2

581

Vinddraget 14 (Äldreboende, Andersberg)

1973

0

2

4 254

Andersberg 6:1

Vinddraget 20, 24-28 (Andergsbergs Centrum)

1975

Andersberg 3:1

Tordönsgatan 2-6A-C, Vinddraget 1-3A-C, 7A-C

1973

Andersberg 3:5

Tomtmark

2622

Andersberg 3:2

Tordönsgatan 8A-C, Vinddraget 9-15A-C

Andersberg 3:3

Tomtmark

2623

Andersberg 4:1

2624

3003

25

1990, 2002

2621

3002

58

0

2612

3001

87

13

18

26

12

69

6 413

0 23

121

128

23

1

296

2

40

6 546

139

19 345

26

767

120

16 429

26

829

31

0 1973

29

101

105

19

1

255

Norrskensgatan 1-3A-C, Vinddraget 2-4A-C

1973

18

84

84

16

202

13 041

26

474

74

Andersberg 4:2

Norrskensgatan 5-7A-C, Vinddraget 6-14A-C

1973

24

129

126

27

306

19 964

26

500

39

Andersberg 4:3

Tomtmark

Söder 11:1

S Stapeltorgsgatan 5A-B

2 389

6

180

Söder 11:11

S Stapeltorgsgatan 7A-B

0

Söder 11:10

S Stapeltorgsgatan 9A-B

0 7 476

12

2 064

50

9 462

49

8 341

4

0

0 1945

1955

18

Timmermansgatan 10A, Luthergatan 1

Söder 7:16

Hamiltongatan 2-22, S Stapeltorgsgatan 1-3

0

Söder 11:12

Timmermansgatan 10B-C

0

Söder 10:6

Timmermansgatan 19

Söder 10:6

S Kansligatan 6-10 (F-skola (öppen), Timmermansgården)

11

75

60

33

36

Söder 7:16

1956

23

18

82

131

153 0


Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadsår/ Ombyggnadsår

Antal rum exkl kök Bostäder –1 rk

2 rk

3 rk

Söder 85:5

Timmermansgatan 20, S Kansligatan 12

Söder 9:9

S Kungsgatan 12- 16, S Kansligatan 9-11, Timmermansgatan 21-23

3004

Söder 8:5

Hamiltongatan 24-34, S Kansligatan 4A-B

1957

3005

Söder 11:14

Brunnsgatan 57A-E, 59A-D, S Kansligatan 14-16

1959

27

3006

Söder 35:4

S Stapeltorgsgatan 15, Övre Arbetshusgatan 51

1947

10

4

1

3007

Vallbacken 10:3

Gustavsgatan 3

1934/1945

8

12

12

Vallbacken 10:11

Brunnsgatan 45

3009

Söder 51:5

S Slottsgatan 14-16, stud

1959

60

1

3010

Villastaden 15:12

Fridstaplan 2-4A-D, 10-12A-D, Runebergsvägen 23

1928/1998

36

16

Villastaden 15:12

Fridstaplan 6- 8A-B, stud

3015

Vallbacken 10:10

Brunnsgatan 47

3016

Södertull13:12

Kaserngatan 6 (Vallongården)

3021

Norrtull 21:1

Valbogatan 22A-B

Summa Area m2

4 rk

5 rk–

m2

0 15

21

36

3 283

9

855

4

68

8

103

7 036

8

924

15

15

734

1

180

36

2 602

4

14

0

5

61

2 261

57

3 799

1

21 6

0 1935/1990

6

9

3

18

1 143

2

61

1

7 280

3 487

6

184

4 016

8

4 668

27

2 234

1

38

36

767

29

1 533

3

442

5 275

4

1 171

8 160

0 1946/1989

23

46

1

70

Norrtull 21:2

Valbogatan 24A-B

0

Hantverkargatan 15A-B

0

Norrtull 21:7

Hantverkargatan 17A-B

0

Norr 46:11

N Skeppargatan 19, Staketgatan 22, 22A, 24

Norr 46:13

N Skeppargatan 15-17A-B

0

Norr 46:13

Ruddamsgatan 17-19 (Tandvårdshuset)

0

3024

Norr 4:6

N Slottsgatan 13A-C

3025

Väster 22:6

Hantverkargatan 12, stud

3026

Lokaler Antal

Norrtull 21:8

3022

Garage, p-platser och båtplatser

1951

1

1988

2

1935/1960

36

1975

13

Norr 47:6

N Stapeltorgsgatan 5

Norr 47:6

Drottninggatan 4 (Nya Bostadsbutiken)

3027

Väster 28:1

Vågskrivargatan 8A-F (Serv.hus. Adjunkten)

1986

8

6

20

10

7

4

9

5

16

45

12

14

0 82

6

88

3028

Norr 46:1

Ruddammsgatan 15A-C, Kaplansgatan 18A-C, Staketgatan 20A-C

1987

6

36

22

17

81

5 912

10

347

3029

Norr 8:7

Ruddammsgatan 37, Hattmakargatan 15-17

1957

7

8

3

3

21

1 295

4

1 518

3030

Norr 27:5

N Centralgatan 8A-D (Serv.hus. Armfeldt)

1985

52

19

71

4 437

9

875

3031

Väster 27:4

Skomakargatan 6

1

3 423

3032

Väster 25:18

Ruddammsgatan 7-9, Kaplansgatan 11

1964

2

4

25

5

3033

Norr 34:1

N Köpmangatan 6A-B

1989

2

3

5

6

3034

Norrtull 19:7

Valbogatan 19A-B

1937/1985

4

4

3035

Norrtull 19:6

Valbogatan 21A-B

1937/1985

1

1

2

3036

Norrtull 18:10

N Kungsgatan 37-43

1946/1987

10

36

18

4

3037

Norrtull 27:22

Hantverkargatan 34-36, N Kungsgatan 21-23, Kansligränd 4-6

1954/1989

8

27

18

7

3038

Norrtull 22:2

N Skeppargatan 28 B ( Natt o Dag BRF)

1929/1987

0 7

4

6

7

43

3 612

4

269

16

1 316

6

303

8

524

2

128

7

8

697

3

124

3

68

3 860

5

348

26

66

4 943

6

1 875

15

1

293

5

288

0

60

3101

Norr 7:8

N Köpmangatan 16A-E

1979

2

32

22

56

3 601

3102

Norrtull 30:10

N Köpmangatan 42A-F

1979

34

64

6

8

112

6 735

3103

Norrtull 30:11

St Esplanadgatan 27A-F

1977

28

60

4

13

105

6 608

2

140

3104

Norrtull 30:12

St Esplanadgatan 25A-K

1974

46

81

20

9

156

9 319

1

20

87

1971,-79

13

26

48

20

107

8 321

2

134

5

2

556

278

3105

Norrtull 30:13

N Köpmangatan 34-38A-B

Norrtull 30:13

N Köpmangatan 40A-B

1971

3106

Norrtull 33:9

N Köpmangatan 26-32A-B

1970

15

15

48

29

107

8 853

3108

Norrtull 41:12

N Köpmgatan 22-24A-F

1972

13

32

41

49

135

11 236

3109

Norrtull 41:13

Staketgatan 39-41 (Garage), N Köpmang 20 (Lokal)

3150

Vallbacken 19:1

Gustavsgatan 16, stud

1929/2001

23

3

3160

Söder 29:11

S Kungsgatan 25

1954/-91,-94

14

29

2

49

0

1979

0

Söder 29:13

Övre Bergsgatan 2-4

3161

Söder 59:2

S Rådmansgatan 12A-C

1957/1993

/1994 6

25

6

3162

Söder 59:3

S Kungsgatan 35-39

1960/1992

35

26

7

3163

Söder 63:5

S Köpmangatan 27, 29A-D, 31

1969

46

8

3166

Söder 37:6

Brunnsgatan 62, S Slottsgatan 7, S Kansligatan 24A-B

1989

39

11

26

881

45

2 390

12

1 596

38

2 237

4

787

68

2 703

2

112

62

4 318

2

105

50

3 352

4

427

0 1

8

23

20


Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadsår/ Ombyggnadsår

Antal rum exkl kök Bostäder –1 rk

2 rk

3 rk

Summa Area m2

4 rk

5 rk–

Söder 55:2

Luthergatan 27

1999

17

4001

Sätra 55:1

Sicksackvägen 23-27

1965

84

Sätra 55:1

Sicksackvägen 29

Sätra 59:1

Sicksackvägen 17-21

Sätra 60:1

Sicksackvägen (Parkering)

Sätra 58:3

Glaciärvägen 13-19, stud

Sätra 58:3

Glaciärvägen 23

Sätra 58:4

Glaciärvägen 1-11, stud

Sätra 58:4

Glaciärvägen 21

Sätra 58:5

Pinnmovägen 2-14, stud

Sätra 58:5

Pinnmovägen 24, stud

/2003

0

Sätra 58:6

Pinnmovägen 16-22, stud

/2005

0

Sätra 58:6

Pinnmovägen 26

/2003

0

Sätra 57:1

Pinnmovägen (Parkering)

Sätra 56:1

Gråstensvägen 13-17, 21-29

Sätra 56:2

Gråstensvägen 1-11, 19

0

Sätra 56:3

Jökelvägen 2-12, 24

0

Sätra 56:4

Jökelvägen 14-22, 26-28

0

Sätra 22:1

Jökelvägen (Parkering)

0

4004

Sätra 54:2

Sicksackvägen 34A-E, 39A-C

Sätra 54:3

Sicksackvägen 33-37A-B

4005

Sätra 53:1

Norrbågen 26-30

Sätra 53:2

Norrbågen 22-24, Porfyrvägen 1-3

0

Sätra 53:3

Porfyrvägen 5-7

0

4002

4003

4006

56

26

m2

17

927

166

12 362

3

197

5

17 958

2

188

49

22 817

7

140

42

4 889

7

3 413

20

16 629

4

178

22

22 097

1

45

152

3

13 347

2

58

1

357

1

319

0 /2000 0 1966

373

77

24

13

1

/2001

488 0

/2001

0 1967

20

96

136

44

2

298

1969

25

38

24

1

88

1968

45

64

102

26

237

0

Sätra 49:1

Hallonvägen 2-14

Sätra 50:1

Hallonvägen 1-3A-L, 5-13A-H, Blåbärsvägen 2-10A-L

1972

27

78

160

22

287 0

Sätra 51:2

Blåbärsvägen 3-11

0

Sätra 52:1

Lingonvägen 2-4A-J, 6-12A-H

0

4007

Sätra 24:2

Forellplan 1 (Åld.hem)

1972

4008

Sätra 79:3

Fältspatvägen 1-35

1971

4011

Sätra 59:1

Sicksackvägen 21 (Ungd.gård)

1965

Sätra 23:1,2

Rullstensvägen (tomtmark)

4016

Sätra 175:2

Tussilagovägen 207 (Gr.boende, Ekorrbäret)

1994

4017

Sätra 175:2

Tussilagovägen 205(Gr.boende, Ekorrbäret)

2010

4019

Sätra 161:1

Stenbärsvägen 47 A-D (BRF)

4031

Hagaström 83:1

Tegelvägen 6, 10, 14, 20 o 22A-C, 16-18A-D

Hagaström 83:1

Tegelvägen 2, 8, 12, 24 o 28A-E, 26 o 30A-F

0

Hagaström 83:1

Tegelvägen 4 (Kv.gård)

0

4032

Hagaström 73:1

Allévägen 5A-G

Hagaström 73:24

Skötsel väg ner mot ån

4048

Sätra 21:2

Sätrahöjden 20

4101

Sätra 59:2

Sicksackvägen 13-15

4103

Lokaler Antal

3167

Garage, p-platser och båtplatser

0 11

89

20

2

122

7 363

0

65

0 0

4 1982

17

1991

36

19

24

12

4

322

60

5 133

1

54

34

3 210

1

200

27

2

782

1

3

176

82

1

354

48 0

1965/1990 1965

0 21

133

179

65

398

Sätra 61:1

Glimmervägen 13-19A-B, 23, Moränvägen 1-7A-B, 9-11

0

Sätra 61:1

Sicksackvägen 10, 14

0

Sätra 62:2

Sicksackvägen 9

0

Sätra 65:1

Sicksackvägen 5-7

0

Sätra 66:1

Sicksackvägen 2, 4

0

Sätra 66:2

Glimmervägen 7

0

Sätra 66:3

Glimmervägen 5

0

Sätra 157:1

Sicksackvägen 1

Sätra 160:1

Tomtmark

1977

0 0

30 026


Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadsår/ Ombyggnadsår

Antal rum exkl kök Bostäder –1 rk

4105

Sätra 159:2

Majvägen 16 (Habiliteringscentral)

1981

4108

Sätra 89:1

Smultronvägen 1-15

1972

Sätra 90:1

Smultronvägen 17-59

4109

Sätra 26:1

Ulvsätersvägen 13-15A-C, 17A-B, 19A-C, 21A-B, 23A-C

Sätra 26:2

Ulvsätersvägen 1-3A-B, 5A-P, 7A-C, 9-11A-B

Stigslund 55:1

Tallåsvägen 22

4203

2 rk

3 rk

Summa Area m2

4 rk

5 rk–

12

178

48

238

8

124

132

/1998

6

4

2

12

Tallåsvägen (Äldreboende)

0

Tallåsvägen (Övrigt)

0

4204

Fredrikskans 2:1

Lindbackavägen 16

5001

Källö 12:1

Kuppbolsvägen 64-68A-C, 70-72A-B, 74-82A-C

1967

Holmsund 6:1

Holmsundsallén 1-23

1972

5003

Holmsund 5:1

Nygårdsvägen 12-22

1973

Holmsund 5:2

Nygårdsvägen 4-10

4

78

14

88

68

234

14 052

6

418

49

0

Bomhusvägen 111 Klockar-Calles Gata 5 (Affärscentrum)

Kristinelund 51:1

Taxering torg

Kristinelund 51:3

Taxering parkering

Kristinelund 44:32

Lillmyravägen 103-109

Kristinelund 44:33

Lillmyravägen 87-101

0

Kristinelund 44:34

Lillmyravägen 71-83

0

Kristinelund 44:35

Lillmyravägen 61-67

0

Kristinelund 44:36

Lillmyravägen 53-59

0

Kristinelund 44:62

Långbackavägen 2-6

0

Kristinelund 44:63

Långbackavägen 10-20

0

Kristinelund 44:64

Långbackavägen 22-30

0

Kristinelund 44:65

Långbackavägen 40-46

0

Kristinelund 44:66

Långbackavägen 32-38

0

Kristinelund 45:19

Långbackavägen 97-105

0

Kristinelund 45:20

Långbackavägen 79-95

0

Kristinelund 45:21

Långbackavägen 63-77

0

Kristinelund 45:22

Långbackavägen 55-61

0

Björsjö 16:1

Runstensvägen 1-91, Kokstensvägen 2-52

Björsjö 16:1

Kokstensvägen 54 (F-skola omb till lgh 5009 10 1 01)

5012

Björsjö 20:1

Opalvägen 1-75, 2-58, Safirvägen 1-71

1980

25

24

50

5013

Björsjö 24:1

Smaragdvägen 2-88

1980

23

17

Björsjö 25:1

Smaragdvägen 1-91

5016

Björsjö 31:1

Hövdingavägen 8-34

1981

21

5017

Björsjö 33:1

Hövdingavägen 42-62

1981

39

0 22

24

50

4

52

100

6 020

52

3 338

25 4

93

5

2 808

8 697

3

80

99

9 196

2

116

48

88

8 178

2

90

14

12

47

4 063

3

148

1

47

48

134

11 262

3

162

3

1

271

1

542

1

474

0

1976

0 0

1977

1979

10

24

24

11

47

2

1

23

96

2 138

0

0

Björsjö 34:1

Hövdingavägen 63-87

0

Björsjö 35:1

Hövdingavägen 93-115

0

Björsjö 33:1

Hövdingavägen 40 (Kv.gård)

0

Björsjö 38:1

Hövdingavägen 59 (Gruppboende)

1982

0

1982

0

Prästbyggevägen 3-5A-F

474

39

Kristinelund 33:2

Lillhagen 38:2

1

100

Kristinelund 49:2

5032

12

123

N Järvstavägen 20 (Åld.hem)

Depkens väg 20A-E, 22-24A-D

3 217

587

Kristinelund 49:2

Lillhagen 38:1

12

2

1980

Prästbyggevägen 7-9A-D

637

20

N Järvstavägen 24-26A-B, 28A-D, 30A-I, K-M

Lillhagen 38:1

48

7 727

Kristinelund 48:2

5031

90

12 951

5006

Pukslagarvägen 17

1

184

1971

Domarringen 50 (Fd Törnrosagården)

10 496

105

Nygårdsvägen (Parkering)

Björsjö 12:6

146

96

Solgårdsgatan 4-14

Björsjö 43:1

110

92

Holmsund 4:1

5021

1

13

Kristinelund 3:12

5023

19 175

70

5005

5020

1 429

2010

5002

5009

1

0

Stigslund 55:1

5008

m2

0 1971

Stigslund 55:1

5007

Lokaler Antal

0

Garage, p-platser och båtplatser

1962

20

1

21

887

5

0 1966

25

25

1 038

1

109


Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadsår/ Ombyggnadsår

Antal rum exkl kök Bostäder –1 rk

Lillhagen 38:2

Fäbodvägen 1-3A-D, 5A-E

5033

Högsta 30:6

Furuviksvägen 62 (Gr.-boende)

2 rk

3 rk

Summa Area m2

4 rk

5 rk–

Garage, p-platser och båtplatser

Lokaler Antal

m2

0 1996

0

1

314

6001

Vi 43:2

Totravägen 9A-B

1953

6

8

14

576

1

12

6002

Vi 45:2

Totravägen 9C-D

1956

5

6

2

13

612

3

123

6003

Vi 51:1

Totravägen 9E-F

1960

4

8

2

14

755

2

97

6004

Vi 26:1

Vijvägen 33H-O

1964

5

9

10

26

1 696

5

275

4

867

10

4

8

10

6005

Vi 44:2

Totravägen 1

1964

6007

Vi 4:31

Vijvägen 56B

1966

Vi 4:35

Vijvägen 56A

6008

Vi 45:29

Totravägen 7A-D

1974

4

6009

Vi 45:28

Hertevägen 15

1960

14

6012

Vi 45:32

Hertevägen 9-11

1985

6014

Vi 45:33

Totravägen 6 (Solbergahemmet)

Vi 45:1

Totravägen 11 (fd ABF-lokal)

Norrsundet 16:1

Järnvägsgatan 27

1958

6022

Norrsundet 15:11

Vallvägen 6-10

1961

6023

Norrsundet 15:13

Kvistholmsvägen 4A-C

1966

16

4

16

24

1 450

1

94

14

515

2

107

16

1 120

6024

Norrsundet 15:20

Havsvägen 8-16A-C

1967

Norrsundet 15:29

Havsvägen 7-15A-B

1970

6027

Norrsundet 4:19

Skolgatan 3A-B, 5A-D, 7A-B

267

10

16

2

28

1 421

6

12

18

998

2

8

3

124

19

22

47

3 416

16

8

32

1 862

1945/1987

12

12

24

1 691

1929/1970

10

2

12

731

8

6

Fabriksvägen 38A-B

0

Norrsundet 4:13

Fabriksvägen 39

0

Norrsundet 4:25

Tomtmark

0

Norrsundet 2:218

Tomtmark

0

Norrsundet 4:22

Tomtmark, brandsanering

Norrsundet 4:23

Tomtmark

Norrsundet 4:24

Tomtmark

Norrsundet 4:29

Tomtmark

Norrsundet 15:4

Tomtmark

Norrsundet 15:6

Tomtmark

6030

Norrsundet 19:1

Järnvägsgatan 23

6031

Norrsundet 15:3

Skolgatan 2-16

1920/1993

3

1988

3

3

2

11

861

24

4

2

30

1 878

Norrsundet 4:12

Vallvägen 3

Norrsundet 15:1

Vallvägen 2

6033

Norrsundet 15:12

Järnvägsgatan 31A-B

/1990

1

10

2

13

888

7001

Brunn 42:3

N Stiftelsevägen 17-23

1956

11

7

8

26

1950/1988

0

20

1

255

1

3 811

1 856

50

2 693

7008

Brunn 49:4

N Stiftelsevägen 12

1960

10

10

366

7010

Brunn 2:11

Skomakarvägen 27, Backavägen 7

1969

10

7011

Brunn 47:13

N Stiftelsevägen 25-31

1980

Brunn 47:14

N Stiftelsevägen 14-16

7012

Brunn 4:64

N Stiftelsevägen 6 (Folktandvården)

1984 1989

Stiftelsevägen 8-14, Hemvärnsvägen 7-11

9002

Markheden 12:7

Lottavägen 9

7

1

32

5

Markheden 11:1

259

18

8

25

9001

1

380

16

20

N Stiftelsevägen 5 (Brandstation)

13

4

8

1971

Brunn 51:1

10

9

1962

7015

129

194

N Stiftelsevägen 8-10

Stationsvägen 19 (Ängslyckan)

3

3

N Stiftelsevägen 7-15

Skomakarvägen 18-20A-D, 22-28A-B, 30-32A-D

15

1 435

Brunn 42:15

Brunn 32:1

20

447

Brunn 49:9

Brunn 7:55

3

3

7002

7013

3

0

7006

7014

132 266

4

Fabriksvägen 34

Tomtmark

1 3

2

Norrsundet 2:162

Tomtmark

4 942

2

Norrsundet 2:224

Norrsundet 4:28

11 4

0

6025

Norrsundet 4:26

665

0

6015

6032

0 12 0

6021

6029

2

1

4 13

9

14

654

22

1 795

6

0 0 22

2

24

1 522

0

1955 1951/1982

34

40 8

28

12

1

0

1

91

3

619

8

2

1

105

5 726

9

607

38

8

535

2

39


Fastighetsbeteckning

Adress

Byggnadsår/ Ombyggnadsår

Antal rum exkl kök Bostäder –1 rk

9006

9007

9008

Markheden 4:49

Bäckvägen 1 (Affärscentrum)

Markheden 4:38

Tomtmark

Markheden 5:38

Skolvägen 1A-D, 5A-D, 7A-B, 9A-C, 13A-D, 15A-B, 19A-C

Markheden 5:39

Skolvägen 3A-D, 11A-C, 17A-B, 19D-F, 21A-E

Ludvigsberg 3:76

Vretasvägen 21-37

Ludvigsberg 3:79

Vretasvägen 39-51

2 rk

3 rk

Summa Area m2

4 rk

5 rk–

1978

1970

22

98

68

8

196

1975

66

66

121

30

283

Vretasvägen 53-67

Valbo Ön 13:40

N Öbyvägen 7-45

0

Valbo Ön 18:1

Åsgårdsvägen 2-4A-B

0

Valbo Ön 13:50

Taxering gatumark

0

Valbo Ön 13:58

Trollsvedsvägen 33-35A-C

Valbo Ön 13:59

Tallåsen 7-27A-D

9014

Markheden 5:8

Barnstugevägen 1-7

1990

9015

Markheden 4:57

Bäckvägen 2 (Folktandvården, Socialkontor)

/1991

Markheden 4:61

Groths väg 3 (Furugården)

9016

Markheden 12:6

Stiftelsevägen 6 (Grp-boende)

1996 1996

9017

Åsbyggeby 8:25

Åbyforsvägen 61 (Grp-boende)

Markheden 2:13

Barnstugevägen 6

9024

Markheden 1:1

Centrum 1A-C, 3A-B

Markheden 1:2

Centrum 2A-B, 4A-C

9025

Markheden 17:1

9026

1987

41

3

16

4

16

15

60

4

39

72

13

85

20 074

9

232

173

4 317

3

168

11

2 617

20

5 528

0

24 6

8 205

1

314

1961

29

19

42

Centrum 5-9A-B

1962

16

25

26

4

Markheden 4:51

Centrum 6-10A-B

1963

10

33

26

9

Markheden 4:52

Skolvägen 2A-D

0

2

867

0

1

729

4 968

10

762

28

71

3 939

3

171

10

81

5 088

4

140

26

18

904

6

180

120

6 735

56

641

72

8 194

12

896

38

3 678

5

346

7

64

3 912

3

57

58

3 958

2

82

38

1

455

3

1 094

152 173

90 0

3

0

Skolvägen 4-6A-C 1964

6

10

2

9028

Markheden 4:55

Fårbovägen 8A-B, Harbovägen 14-20A-B

1965

44

30

34

Markheden 4:55

Trädgårdsvägen 11-17A-B

Forsbacka 3:5

Mariagatan 5-7, Strandgatan 6-8

Forsbacka 3:6

Mariagatan 1-3, Strandgatan 2-4

0

Forsbacka 3:6

Storgatan 22 (Fd Solgården)

0

0

12

0 1964

Forsbacka 3:28

Bergsgatan 8-12A-B, 14

Forsbacka 3:31

Bergsgatan 2A, 4-6A-B

1971

Forsbacka 3:30

Taxering gatumark

Forsbacka 3:33

Storgatan 14A-B, Rosendalsgatan 4-12A-B

1973 1977

16

12

51

24

48

4

119

24

60 0

16

16

20

Forsbacka 3:34

Elisabethgatan 14-16A-D Elisabethgatan 8A-K, 10-12A-H

0

Forsbacka 3:35

Elisabethgatan 10J (Kv.gård)

0

Forsbacka 3:34

Elisabethgatan 14E (Kv.gård)

9037

Forsbacka 3:10

Bergsgatan 9A, 9C

1966

Forsbacka 3:49

Storgatan 5-13A-B

1929/1976

9040

Forsbacka 31:1

Taxering gatumark

Forsbacka 31:2

Taxering gatumark

16

48

Forsbacka 3:35

9038

Summa

32

0

Fårbovägen 4A-C

9034

186

0

Markheden 4:53

9033

11

0

Markheden 17:2

9032

13 161

0 1954/1981

9027

9031

1 308

0

Åsgårdsvägen 1A-D, 3A-X

9018

7

0

Ludvigsberg 3:80

9012

m2

0

Valbo Ön 13:39

9010

Lokaler Antal

0

Garage, p-platser och båtplatser

6

2 20

2 748

5 878

4 911

1 557

143

2

87

20

1 640

15 237

991 390

5 005

Gavlegårdarnas fastighetsförteckning 2011  

Gavlegårdarnas fastighetsförteckning 2011

Gavlegårdarnas fastighetsförteckning 2011  

Gavlegårdarnas fastighetsförteckning 2011

Advertisement