Page 1

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2013 kl. 20:00 i Blomsterkælderen 1. Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat i. Dagsorden gennemgås og godkendes efterfølgende; godkendt referat fra 8/10 2013 underskrives og rundsendes Dagsorden og referatet er godkendt 2. Siden sidst i. Status på emner fra sidste møde (der ikke behandles særskilt). Evaluering af arbejdsdagen TDC har fastgjort ledninger i gård uden større gener. Arbejdsdagen forløb med rengøring og udsmidning. 3. Vandskade mellem lejlighed 11/12 samt 13 i. Status Alm. Brand har accepteret at dække alle foreningens omkostninger i forbindelse med syn og skønsagen, udover vores selvrisiko på 5.000. Syns og skønsrapporten fastslår utvetydigt at vandskaden i andel 11/12 skyldes lækage fra fristående brusekabine i andel 13. Direkte afledet skader jf. skønserklæringen beløber sig til 20.000 eksklusive moms, som påhviler skadevolder. Af skønserklæringen fremgår det, at skimmel i andel 11/12 skyldes en kombination af kuldebro og brugeradfærd. Retspraksis er at kuldebroer er et foreningsanliggende, hvorfor sådanne skal afhjælpes af foreningen. Foreningen har efter juridisk rådgivning erfaret, at det påhviler foreningen af bevise, hvad der skyldes brugeradfærd og hvad der skylde kuldebro. Foreningen har derfor fuldt den juridiske rådgivning og indgået en aftale med andel 11/12, hvor foreningen finansiere en direkte udluftning fra baderum og andel 11/12 sætter klinker i bruser og vinduesniche fra gulv til loft. 4. Informationsmøde i. Fordret informationsmøde – adressering af spørgsmål, stillingtagen Bestyrelsen vil meget gerne, at der er gennemsigtighed. For at bestyrelsen kan komme med fyldestgørende svar, er det vigtig, at det er tydeligt, hvad der specifikt ønskes informationer omkring. Derfor bedes andelshavere, der har specifikke spørgsmål til bestyrelsen at fremsende disse til bestyrelsen@sagasvej.dk. 5. Igangværende renovering. i. Status. Afklaring af gavlbyggeri – igangsættelse, godkendelser etc. Line-Kathrine tager kontakt til vores entreprenør og udfærdiger samt opsætter en tidsplan. Michael tager kontakt til kontakt til andelshaver 15 omkring reetableringer efter dørudskiftning. Der efterlyses respons på henvendelser fra tømre omkring reetableringerne. 6. Eventuelt i. Ny dato for næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde er den 15. november 2013 kl 18.00 i Blomsterkælderen.

Referat b møde 281013  
Advertisement