Page 1

VÅREN 2020 FÖRELÄSNINGAR STUDIECIRKLAR GUIDADE VISNINGAR OCH WORKSHOPS WWW.SENIORAKADEMIN.SE


GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Norra Stockholms Län ABF Seniorakademin våren 2020


FÖRELÄSNINGAR EFTER VARJE FÖRELÄSNING FÖLJER EN ÖPPEN DISKUSSION. ENTRÉ: 50 KR/GÅNG OM INGET ANNAT ANGES, BETALA VID ENTRÉN ELLER SWISHA TILL 1231293539. FIKA INGÅR. FREDAG 17 JANUARI 13.00

sig feminismen, från franska revo-

BEETHOVEN 250 ÅR

lutionen 1789 och framåt? Hur har

Behöver Beethoven ett jubileum? För

feminismen agerat gentemot an-

50 år sedan var den tyske tonsättaren

dra förtryckta könsidentiteter och

med sina nio symfonier ett självklart

makthierarkier? Och slutligen, är

centrum i klassisk musik. Idag är det

kvinnohatet idag på väg att återta

två stora M – Mozart och Mahler –

initiativet?

som ofta överskuggar den döve

VÄRD: Annika Daag

mästaren på estraderna och i etern.

PLATS: Optimusvägen 12A Upplands

Camilla Lundberg berättar om varför

Väsby

Beethoven med sin musik förblir ett unikum. VÄRD: Björn Jangeborg PLATS: Folkets Hus, Kallhäll

FREDAG 31 JANUARI 13.00

VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRERANDE FÖRELÄSNING PÅ TEMAT ”SKRIV DITT LIV”

FREDAG 24 JANUARI 13.00

Birgitta Backlund är 76 år. Sexton år

DEN RADIKALA IDÈN ATT KVINNOR ÄR MÄNNISKOR FEMINISMEN 230 ÅR 1789 - 2020

av sitt liv har hon tillbringat bakom

Henrik Arnstad, historiker och författare

en bok om hennes liv. Den blev en

föreläser om att Sverige firar att kvinnor

succé och har hittills sålt i över 100 000

fick rösträtt för hundra år sedan.

exemplar. Under en timme berättar

Samtidigt 2020 fyller feminismen –

Birgitta hur hennes självbiografi kom

den radikala idèn att kvinnor är

att förändra hennes liv. Skrivandet

människor – 230 år. Men nästan alla

kan även förändra ditt. Låt henne

samhällen har, under hela mänsk-

inspirera dig till ditt livs resa!

lighetens hela historia, förtryckt

VÄRD: Bibbi Chadna Engberg

kvinnor. Hur har detta kvinnohat

PLATS: Solna Folkets hus Skytteholms-

legitimerats? Och hur organiserade

vägen 2 Solna

galler. När hon var 67 år debuterade hon som författare med boken Blondie,

3


FREDAG 31 JANUARI 13.00

TISDAG 11 FEBRUARI 12.00

GÖRAN PALM OCH SVERIGE Med titlar som En orättvis betraktelse,

TVÄTTSTUGAN, FOLKHEMMET OCH HISTORISKA BETRAKTELSER

Indoktrineringen i Sverige samt Sverige,

När HSB införde den maskinella

en vintersaga var Göran Palm under

tvättstugan på 1920-talet blev det ett

lång tid en av landets mest tongivande

lyft för det svenska folkhemmet.

författare. Göran Hillman, kultur-

Pär Marklund, 25 års anställning på

skribent och författare.

HSB Stockholm , berättar om de

VÄRD: Åke Sundberg

maskinella tvättstugorna och tvätt-

PLATS: Folkets hus, Kallhäll

stugans betydelse för samhället och

FREDAG 7 FEBRUARI 13.00

”EN AV DESSA MORGNAR SKALL DU STIGA UPP SJUNGANDE” Författaren, debattören, poeten och

inte minst vilket lyft det blev för dåtidens hemmafruar. VÄRD: Ann Bly Lässman PLATS: Kulturlänken, Märsta Bibliotek

Fri entré , möjlighet att köpa lunch och fika finns.

journalisten

FREDAG 14 FEBRUARI 13.00

Göran Greider

kommer och

ALSIKE KLOSTER - FRISTAD FÖR FLYKTINGAR OCH SYSTRAR

pratar om sin

Syster Karin berättar om sin uppväxt

senaste bok,

och bakgrund och om valet att gå i

en poetisk självbiografi. Boken som

kloster. Vi får även ta del av vardags-

är hans elfte diktsamling innehåller

livet i Alsike kloster.

både poesi och prosa i skildringen av

VÄRD: Ingmarie Gustafsson

ett 60-årigt liv.

PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands

VÄRD: Kerstin Qvist

Väsby

PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands

Väsby

4


FREDAG 21 FEBRUARI 13.00

FREDAG 6 MARS 13.00

KAN VI LITA PÅ TYSKLAND?

VÄXER DET ORKIDÉER PÅ ARLANDA? JA!

Inget land i Europa gränsar till fler

Miljöspecialist Magnus Persson

andra länder. Inget annat land i Europa

berättar och visar bilder på oväntade

kan mäta sig med Tysklands ekono-

växter och djur som finns på Stock-

miska styrka. Inget annat land är lika

holm Arlanda flygplats. Han kommer

avgörande för Europas framtid.

även att berätta en del om Swedavias

Svante Weyler, f d förläggare och

pågående miljöarbete.

numera skribent, om Tyskland efter

VÄRD: Ingmarie Gustafsson

murens fall och före framtiden.

PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands

VÄRD: Björn Jangeborg

Väsby

PLATS: Folkets Hus, Kallhäll 28 FEBRUARI

TISDAG DEN 10 MARS 12.00

CHRISTINA JUTTERSTRÖM

HUR EN SATIRBILD BLIR TILL

Journalisten och Författaren Christina

Sveriges mest folkkäre tecknare Robert

Jutterström berättar om sin senaste

Nyberg gästar Seniorakademin. Han

berättar hur en satirbild blir till bild ur nya boken Som ett brev på posten. Frågan är om hans teckningar och serier inte speglar tillståndet i den svenska nationen bättre än vilken politisk analys som helst. Robert kan vara förbannad, sylvass och alldeles

bok. Kvinnorna runt sjön Björken: och deras längtan efter bildning VÄRD: Ann Bly Lässman PLATS: Kulturlänken, Märsta Bibliotek

Fri entré, möjlighet finns att köpa fika och enklare lunch. FREDAG 13 MARS 13.00

förtvivlat rolig, missa inte denna

KRIMINALSTATISTIK OCH BROTTSUTVECKLING

föreläsning.

Vad säger kriminalstatistiken om död-

VÄRD: Bibbi Chadna Engberg

ligt våld och inbrott? En föreläsning

PLATS: Solna Folkets hus Skytteholms-

om hur man kan mäta brottsutveck-

vägen 2, Solna

lingen och vilka källor som används inom kriminologin. Sven Granath är fil. doktor i kriminologi och analytiker vid Stockholmspolisen. Han var tidigare anställd vid BRÅ. VÄRD: Ann Katrin Agebäck PLATS: Folkets hus, Kallhäll

5


FREDAG 20 MARS 13.00

FREDAG 3 APRIL 13.00

REKTOR – SVERIGES VIKTIGASTE CHEF Malla Taipale utnämndes till Årets

BYGDEFOTOGRAFERNA PÅ LANDSBYGDEN - FOTOGRAFI SOM FOLKKONST

sverigefinska kvinna år 2019. Hon

Fotohistorikern Eva Dahlman har

är prisad för sitt engagemang som

spelat en stor roll för forskningen om

rektor, handledare och författare.

fotografisk bild i Sverige och hon har

Hon har också ett långt förflutet som

främst ägnat sin forskning åt kvinnliga

förskolechef/projektledare här i Väsby.

fotografer och bygdefotografer. Hon

Malla Taipale har skrivit boken Rektor

gör ett uppskattat återbesök på

Sveriges viktigaste chef.

Seniorakademin och berättar denna

VÄRD: Lena Broman

gång om bygdefotografer på lands-

PLATS: Optimusvägen 12A, Upplands

bygden och amatörfotografer i staden

Väsby

som har skildrat arbetsliv och fritid.

FREDAG 27 MARS 13.00

LENA CRONQVIST I ORD OCH BILD Lena Cronqvists motivkrets innefattar

VÄRD: Åsa Ohlsson PLATS: Solna Folkets hus Skytteholms-

vägen 2, Solna

familj, moderskap, unga flickors ut-

TISDAG 14 APRIL 12.00

satthet och livets kriser. Kända verks-

VÅRENS ALLA FÅGLAR,

titlar är Madonna och Modern. Liselott

Åke Ekdahl fågelkännare och författare

Khågesdotter från Waldemarsudde.

till “pippiskolan” i DN berättar om

VÄRD: Åke Sundberg

hur man skådar fåglar under våren.

PLATS: Folkets hus, Kallhäll

Åke har skrivit handböcker i ämnet och deltagit 25 år i Naturvårdsverkets och Lunds universitetsprogram för miljöövervakning. VÄRD : Ann Bly Lässman PLATS: ABF, Västra Bangatan 31 e

6


TISDAG DEN 12 MAJ 12.00

LÖRDAG 30 MAJ 11.00 – 16.00

SE SIGTUNA UR ETT ARKEOLOGISKT PERSPEKTIV

C.J.L ALMQVIST I UPPLANDS VÄSBY, HANS HEMBYGD

Sveriges första stad. Sigtuna Museets

Södra Uppland,

Arkeolog visar oss runt i Sigtuna Stad.

särskilt Upplands

Samling: Sigtuna Museum 12.00, Stora

Väsby, var Almqvist

gatan 55. Kollektivt åker du med buss

hembygd. Här har

575 eller 570 till Sigtuna Busstation

han skrivit om varje

från Märsta Station och promenerar

bygd, kärleksfullt,

längs Stora Gatan till Museet.

skärskådande, visionärt, texter av

VÄRD: Ann Bly Lässman

samhällskritik och glädje. Olof Holm

FREDAG 15 MAJ 13.00

DEMOKRATISKA GENOMBROTTETS 100-ÅRSJUBILEUM Singer-songwritern och filosofimagistern Krister Svensson med egna sånger i Röda sångboken avslutar vårens Seniorakademi med kombinerad sång- och folkbildningsbingo. Det handlar om reformens dramatiska bakgrund i världskrig och revolutioner och sånger om alltifrån socialdemokratiska rösträttspionjären Nelly Thüring och folkrörelsernas roll

CARL JONAS LOVE ALMQVIST, CIRKA 1835. MÅLNING AV CARL PETER MAZER

och Vanja Edwinson tar oss med på bussresa runt Upplands Väsby med omgivningar i spåren av Almqvist och hans uppdiktade figurer. Samling: 10.30. Buss avgår från

busstorget vid pendeltågstationen, Upplands Väsby. Pris: 150 kr. VÄRD: Vanja Edwinson, 076-221 00 04 ANMÄLAN: 08-505 868 00 eller

info.norrastockholmslan@abf.se ARR NR: 112055 MEDARRANGÖR : Almqvistsällskapet

till kvinnornas hungerkravaller i Göteborg 1917 och de tyska matrosernas myteri 1918. VÄRD: Sven Åke Peterson PLATS: Solna Folkets hus Skytteholms-

vägen 2 Solna

7


OPERA & BALETT

OPERACIRKEL

FOLKETS HUS KALLHÄLL

OPERA FRÅN MET I KALLHÄLL!

LIVE PÅ BIO – VÅREN 2020

Vi lyssnar och tittar i förväg på de

11 JANUARI 19.00

våren 2020: Wozzeck, Porgy and

WOZZECK av BERG 1 FEBRUARI 19.00

PORGY AND BESS av GERSHWIN, HEYWARD 29 FEBRUARI 19.00

AGRIPPINA av HÄNDEL 14 MARS 18.00

DEN FLYGANDE HOLLÄNDAREN av WAGNER 11 APRIL 19.00

TOSCA av PUCCINI 9 MAJ 19.00

MARIA STUARDA av DONIZETTI

operor som visas på Folkets hus under Bess, Agrippina, Den flygande holländaren, Tosca och Maria Stuarda. Innehåll i ljud och bild, upphovsmän och verkens plats i operahistorien presenteras och diskuteras. Ledare: Åke Sundberg Tid: Torsdagar 19.00, ca en vecka inn-

an verken sänds. TORSDAG 19.00 I 450 KR 6 GGR (9/1, 23/1, 20/2, 5/3, 2/4, 23/4) ARR NR 112004 PLATS: Folkets Hus, Kallhäll MEDARRANGÖR: Kallhälls Folketshus-

förening och Folkets Hus, Kallhäll

EFTERMIDDAGSFILM FOLKETS HUS KALLHÄLL

FÖR BOKNING OCH FÖRFRÅGNINGAR

info@folketshuskallhall.se eller 08-583 504 00 eller PLATS: Folkets Hus, Kallhäll MEDARRANGÖR: Folkets Hus, Kallhäll

Filmerna visas på Folkets Hus på måndagar 13.00. Mer information och vilka filmer som visas hittar du på hemsidan www.folketshuskallhall.se

ABF I SAMARBETE MED

Folkets Hus Kallhäll 8

KULTURFREDAGAR FOLKETS HUS KALLHÄLL

Nyfiken? Mer information hittar du på www.folketshuskallhall.se


CIRKLAR OCH WORKSHOPS ANMÄLAN TILL ABF: info.norrastockholmslan@abf.se, 08-505 868 00 eller via hemsidan www.abf.se/norrastockholmslan

JÄRFÄLLA ABF, KVARNPLAN 6, JAKOBSBERG

KVARNKÖREN Körsång under ledning av Gabriel Lezcano Miguez.

SPANSKA NYBÖRJARE (TERMIN 3)

ONSDAG 18.30 – 20.45 I ARR 111999

För dig som är nybörjare och vill lära

12 GGR I 36 TIM I 725KR

dig grunderna i Spanska.

Preliminär start 15 januari

Ledare: Monica Vasquez TISDAG 13 – 15.30 I ARR NR 112001

GITARR FORTSÄTTNING

7 GGR I 21 TIM I 675 KR

Ledare: Mikael Wernstöm

Preliminär start 25 februari

MÅNDAG 13.00 I ARR NR 111994 10 GGR I 30 TIM I 900 KR

SMARTPHONE I VARDAGEN Cirkeln ger dig kunskaper i hur din mobila telefon kan användas i vardagen. Hur man använder appar som mobilt bank id, swish, lånar ljudböcker på bibliotek, tittar på tv/film, SL tidtabeller, köp via nätet (apotek, matbutiker, kläder etc.) och andra frågor som just du undrar över. Kom igång med din smartphone och gör vardagen lite enklare! Ledare: Mikael Wernström

Preliminär start 27 januari TECKNING SOM UTTRYCKSMEDEL Cirkeln är individuellt inriktad och vi kan därför ta tillvara på tidigare kunskaper inom ämnet samt anpassa oss till nybörjare. Vi studerar olika konstnärers sätt att teckna och utgår i praktiken från att teckna stilleben, porträtt och landskap. Vi kommer att börja teckna med blyerts men även prova oss på att teckna med kol,

TORSDAG 10.00 I ARR NR 111995

kritor och färgpennor. Deltagarna tar

5 GGR I 15 TIM I 550 KR

med sig eget material.

Preliminär start 13 februari

Ledare: Omar Lima ONSDAG 13 – 14.30 I ARR NR 112003 8 GGR I 16 TIM I 575 KR

Preliminär start 12 februari 9


SIGTUNA

SOLNA

VÄSTRA BANGATAN 31E, MÄRSTA

SKYTTEHOLMSVÄGEN 2

YOGA

GRÄNSLÖSA KÖREN

Med teori i grunden utforskas yogans

Vi sjunger all typ av musik, vi möts

olika delar. Yogaställningar som

över alla gränser. Inga förkunskaper

balanserar och stretchar kroppen.

behövs. Alla kan sjunga, alla behövs,

Ledare: Anne Holmbom

alla är välkomna.

ONSDAG 11.00 I ARR NR 112066

Ledare: Mikael Wernström

10 GGR I 20 TIM I 630 KR

ONSDAG 15.15 I ARR NR 112027

Preliminär start 12 februari

12 GGR I 24 TIM I 430 KR

Preliminär start 12 februari ENGELSKA OMBÖRJARE vill öva på att använda språket mer.

HANTVERK, KONST OCH ÅTERVINNING

Ledare: Ann-Marie Almström

Vad har du hemma? Ta med en kasse

MÅNDAG 10.00 I ARR NR 112067

med det du har och skapa konst av

8 GGR I 16 TIM I 575 KR

skräp tillsammans med andra.

Preliminär start 10 februari

Ledare: Bibbi Chadna Engberg

För dig som redan kan engelska men

ONSDAG 16.00 I ARR NR 112029 6 GGR I 18 TIM I 585 KR

Preliminär start 19 februari LIVSSAMTAL – EN CIRKEL OM LIVET Är du senior och vill träffa andra för att samtala högt och lågt om livet? Då är du varmt välkommen. Kom som du är och dela med dig av det du har att berätta. Våra utbildade volontärer vägleder i samtalet. FÖR MER INFORMATION:

Maria Ljuslin, maria.ljuslin@abf.se, 08-505 868 02. Preliminär start 12 mars 10


IPAD/IPHONE/DATOR/WEBB NYBÖRJARE

SUNDBYBERG

Denna studiecirkel ger dig grund-

GATAN 10, SUNDBYBERG

ALLAKTIVITETSHUSET, STURE-

läggande kunskaper i hur du kan använda tekniken i vardagen. Lär dig hur man använder appar som Mobilt Bank id, Swish, lånar ljudböcker på biblioteket, tittar på TV/ film, SL:s tidtabell, göra köp via nätet (apotek, matbutiker, kläder etc.) och andra frågor som just du undrar över. Kom igång med vardagstekniken! FÖR MER INFORMATION:

Maria Ljuslin, maria.ljuslin@abf.se, 08-505 868 02 Ledare: Mikael Wernström FREDAG 9.30 I ARR NR 112028 5 GGR I 15 TIM I 550 KR

Preliminär start 14 februari

TISDAGEN 18 FEBRUARI 10.00 – 12.00

SLÄKTFORSKNING ÖPPET HUS Intresset för släkthistoria och släktforskning är större än någonsin. DNA-tester och digitalisering av arkiv har gjort det enklare att söka sig bakåt i släktleden. Du är välkommen till en kort introduktion inför de studiecirklar i släktforskning som Seniorakademin erbjuder under våren. Gratis men anmälan krävs. Ledare: Anders Lindell ARR NR 112006

SLÄKTFORSKNING NYBÖRJARE Kanske finns det spännande historier

GLAD PÅSK! SKAPA MED ÅTERBRUK WORK-SHOP

i din släkt? I den här cirkeln får du

Fira in våren och påsken tillsammans

hjälp av datorns hjälp av Arkiv Digital

med andra och skapa vackra ting av

och olika söktjänster på internet, så

det som blivit över hemma. Ta med

du behöver god datorvana (abonne-

inspiration, fint skrot, rent skräp och

mangskostnad 395 kr, deltagaravgift

de verktyg du kan tänkas behöva.

525 kr, totalt: 920 kr.

Vi skapar påskpynt inför stundande

Ledare: Anders Lindell

helgen och påskmarknader.

TISDAG 10.00 I ARR NR 112007

Ledare: Bibbi Chadna Engberg

5 GGR I 15 TIM I 920 KR

LÖRDAG, SÖNDAG 11.00 I 900 KR 2 GGR I 8 TIM I ARR NR 112032

Preliminär start, workshop 4 – 5 april

11

lära dig leta efter dina rötter med

Preliminär start 3 mars


SLÄKTFORSKNING FORTSÄTTNING

DATOR FORTSÄTTNING

För dig som kommit igång med din

En cirkel för dig som redan har dator-

släktforskning men vill dela erfaren-

vana men vill fräscha upp grund-

heter och få hjälp att komma vidare.

kunskaperna och komma vidare!

Vi arbetar med hjälp av Arkiv Digital

Kunskaper motsvarande grundkursen

och olika söktjänster på internet, så

är ett minimikrav för att kunna delta.

du behöver god datorvana (abonne-

Vi arbetar på bärbara datorer som

mangskostnad 395 kr, deltagaravgift

finns hos oss.

525 kr, totalt 920 kr). Har du redan

Ledare: Jan Hagström

abonnemang på Arkiv Digital, med-

FREDAG 13.00 I ARR NR 112010

dela det vid anmälan!

5 GGR I 15 TIM I 550 KR

Ledare: Anders Lindell

 Preliminär start 27 mars

TISDAG 13.30 I ARR 112008 5 GGR I 15 TIM I 920 KR

SPELA I ORKESTER

Preliminär start 3 mars

Vi startar nu en orkester och vill gärna träffa er som vill vara med och

SKRIV DITT LIV

göra musik. Alla stråkar, trä- och

Välkommen till en dag på temat

bleckblåsare är välkomna!

“Skriv ditt liv” Under några timmar

TORSDAG 18.00 I ARR NR 112017

berättar Birgitta hur hennes självbio-

7 GGR I 14 TIM I 880 KR

grafiska roman ”Blondie” förändrade

Cirkeln äger rum antigen i Sundby-

hennes liv. Skrivandet kan även för-

berg eller Sollentuna.

ändra ditt. Låt henne inspirera dig till ditt livs resa. Efter inspirationsdagen kan finnas möjlighet att delta i en skrivarcirkel (självbiografi). För mer info kontakta ABF 08–505 868 00. Ledare Birgitta Backlund Kostnader 150 kr och material tillkommer (Roman och Skrivbok 60 kr)

BLANDAD KÖRSÅNG Vill du sjunga i kör? Vi tar oss an pop, visor och schlager. Vi välkomnar alla. Inga förkunskaper krävs! Ledare: Gabriel Lezcano Miguez MÅNDAG 11.00 I ARR NR 112014 10 GGR I 20 TIM I 600 KR

Preliminär start 24 februari

totalt 210 kr. TISDAG 3 MARS 16 – 20 ARR NR 112016

12


SPANSKA INFÖR RESAN Passa på att förbättra dina språkkunskaper i spanska inför semesterresan!

UPPLANDS VÄSBY ABF, OPTIMUSVÄGEN 12A, UPPLANDS VÄSBY

Gör dig beredd genom att lära dig att prata och förstå enklare fraser –

VÄSTERLANDETS MUSIKHISTORIA

beställa mat, fråga efter vägen etc.

Följ med på en översikt i den väster-

Ledare: Ivan Romero Maldonado

ländska konstmusiken, vi startar när

TORSDAG 13.30 I ARR NR 112015

allt började och slutar i våra dagars

5 GGR I 15 TIM I 550 KR

smältdegel av olika stilar. Vi kommer

Preliminär start 27 februari

att göra en historisk exposé med ned-

HANTERA DIN MOBIL/ SMARTPHONE Cirkeln ger dig en introduktion i användandet- hur använder du dina inställningar, vilka appar är bra, hur använder du nätverk hemma och på stan? Ta med dig din läsplatta eller

slag bland betydelsefulla personer och intressanta epoker, därefter kan vi fördjupa oss i någon epok, stil eller tonsättare som ni tycker verkar intressant. Varannan vecka udda veckor. Ledare: Mikael Wernström TORSDAG 14.00 I ARR NR 112043

mobil?

5 GGR I 15 TIM I 550 KR

FREDAG 09.30 I ARR NR 112011

Preliminär start 30 januari

3 GGR I 6 TIM I 300 KR

Cirkelträffar 6, 13 och 27 mars DATOR NYBÖRJARE För dig som blir vettskrämd av tanken på datorer och teknik. Här går vi lugnt och metodiskt igenom grunderna i

FRÅN SELMA TILL OLGA Litteraturcirkel! Vi läser och diskuterar texter av några kvinnliga nobelpristagare. Varannan vecka. Ledare: Lisa Wendelius MÅNDAG 13.30 I ARR NR 112047

datoranvändning.

5 GGR I 15 TIM I 550 KR

Ledare: Jan Hagström

Preliminär start 10 februari

FREDAG 13.00 I ARR NR 112009 5 GGR I 15 TIM I 550 KR

Preliminär start 21 februari

13


SLÄKTFORSKNING

ENGELSKA FORTSÄTTNING

Kanske finns det spännande historier

För dig som har vissa förhandskun-

i din släkt? I den här studiecirkeln får

skaper. Vi övar på konversation och

du lära dig att leta efter dina rötter

utvecklar de nödvändiga verktygen

med hjälp av Arkiv Digital och olika

för att få ett bra flöde.

söktjänster på internet. Deltagarav-

Ledare: Ann-Marie Almström Ljungberg

giften är 650 kr. och för abonnemang

TISDAG 10.30 I ARR NR 112050

på Arkiv Digital tillkommer en kostnad

8 GGR I 16 TIM I 575 KR

på 395 kr., total avgift 1045 kr.

Preliminär start 18 februari

Kostnader för studielitteratur och ev. studiebesök på arkiv kan tillkomma. Ledare: Kent Wallenbro FREDAG 10.00 I ARR NR 112044

ENGELSKA FORTSÄTTNING För dig som har vissa förhandskunskaper. Vi övar på konversation och

7 GGR I 21 TIM I 1045 KR

utvecklar de nödvändiga verktygen

Preliminär start 14 februari

för att få ett bra flöde. Ledare: Ann-Marie Almström Ljungberg

IPAD ELLER SURFPLATTA

TORSDAG 10.30 I ARR NR 112051

Cirkeln är tänkt att ge dig som Ipad

8 GGR I 16 TIM I 575 KR

eller surfplatteanvändare mer säkerhet

Preliminär start 20 februari

och kunskap, så att du lättare kan hantera inställningar, appar, nätverk och sociala medier. Du behöver en fungerande e-post samt en användarprofil i App-store. Ta med din surfplatta eller mobil. Ledare: Agneta Eriksson

SPANSKA INFÖR RESAN Passa på att förbättra dina språkkunskaper i spanska inför semesterresan! Gör dig beredd genom att lära dig prata och förstå enklare fraser – beställa mat, fråga efter vägen etc.

MÅNDAG 09.30 I ARR NR 112046

Ledare: Patricia Barrera

5 GGR I 15 TIM I 550 KR

MÅNDAG 10.00 I ARR NR 112049

Preliminär start 10 februari

8 GGR I 16 TIM I 575 KR

Preliminär start 10 februari

14


ABF SENIORAKADEMINS PROGRAMGRUPPER SIGTUNA Ann Bly Lässman, ABF, ann.bly.lassman@abf.se Marianne Helander I Madeleine von Sydow

JÄRFÄLLA Tanja Siiteri, ABF, tanja.siiteri@abf.se Ann Katrin Agebäck I AnnMarie Israelsson I Ingvor Johansson I Berit Wijk Åke Sundberg I Björn Jangeborg I Mary Maleus I Bo Johansson

UPPLANDS VÄSBY Åsa Bergqvist, ABF, asa.bergqvist@abf.se Annika Daag I Elisabeth Widman I Ingmarie Gustafsson I Kerstin Qvist I Lena Broman

SOLNA Maria Ljuslin, ABF, maria.ljuslin@abf.se Sven Åke Peterson I Åsa Ohlsson I Bo Tengberg I Lars Göransson I Bibbi Chadna Engberg

NYHETSBREV FRÅN ABF SENIORAKADEMIN Vill du ha information och veta vad som är på gång på ABF Seniorakademin – meddela oss din e-post! Mejla oss på info@abf.norrastockholmslan eller ring 08-505 868 00 så registrerar vi dig och skickar dig vårt Nyhetsbrev! 15


Danderyd I Järfälla I Sigtuna I Sollentuna I Solna I Sundbyberg I Täby Upplands-Bro I Upplands Väsby I Vallentuna I Vaxholm I Österåker

www.abf.se/norrastockholmslan I 08-505 868 00 I info.norrastockholmslan@abf.se

Profile for abf210

ABF Seniorakademin Våren 2020  

ABF Seniorakademin Våren 2020  

Profile for abf210
Advertisement