Page 1

ANDELSBOLIGFOREN I NGE N RODEN 9260 Gistrup Referat af bestyrelsesmøde den 12.jan. 2010. Regulering af boligydelse: Vi har tidligere gjort opmærksom på, at kreditforeningen hæver deres bidrag, dette er et mindre beløb, Spar Nord regner på tallene, og når de foreligger sender Elmer en meddelelse ud. Bestyrelsen vedtog, at opkrævningen skal ske fra 1. januar, der vil derfor være en efterbetaling i næste huslejeopkrævning. Huslejen vil derefter være på ca. 2008 niveau. Generalforsamling: Der skal være afholdt senest udgangen af april fastsattes til afholdelse den 14. april 2010. Indkaldelse udsendes senere. Loftsagen: Nu sker der vist noget! Den 26. jan. er der indkaldt til et møde, hvor sagen skal drøftes partnerne imellem, vi ser frem til, at der endelig kommer en afgørelse. Energimærkning: Vi er nu udstyret med et sådant. Vi skal efter lovgivningen have det, det bruges ved ejerskifte, og det gælder for de næste 5 år, hvorefter det skal fornyes. Det er ikke noget der har nogen indflydelse i den daglige drift. Energimærker opererer på en skala fra A til G, vi ligger på skalaen C, det bemærkes, at i dag skal nybyggeri ligge på B.

www.abf-roden.dk


ANDELSBOLIGFOREN I NGE N RODEN 9260 Gistrup 5 års gennemgangen: Er nu ved at være færdig, Arne Andersen har næsten rettet samtlige kritikpunkter. Der bliver for tiden lavet en omfugning ved 2 planshusene. Vi talte om, det var godt tidspunkt at fortage dette i et vejr med så lave temperaturer, om vi risikerer, at det skal laves om endnu en gang. De punkter der ikke er rettet, lader vi P. E. Marcussen vurdere. Kr. Sivertsen sekretær.

Elmer Hansen

Klaus Hesselberg

Mogens Kragh Nielsen

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Kurt Møller Bestyrelsesmedlem

www.abf-roden.dk

Referat den 12-01-2010  

Referat af bestyrelsesmøde den 12.jan. 2010. Loftsagen: Nu sker der vist noget! Den 26. jan. er der indkaldt til et Generalforsamling: Der s...

Referat den 12-01-2010  

Referat af bestyrelsesmøde den 12.jan. 2010. Loftsagen: Nu sker der vist noget! Den 26. jan. er der indkaldt til et Generalforsamling: Der s...

Advertisement