Page 1

ANDELSBOLIGFOREN I NGE N RODEN 9260 Gistrup Referat af bestyrelsesmøde den 10. novbr. 2009. Referat fra sidste møde: Godkendt uden bemærkninger. 5 års gennemgangen: Den er i det hele ved at være på plads, Fa. P. E. Marcussen har været på ekstra gennemsyn. Der er enkelte ting, der ikke er enighed om, Elmer tager en snak med Fa. Arne Andersen om disse emner, vi har tiltro til, at dette falder på plads til alles tilfredshed. Loftsagen: Denne er mere problematisk, vi havde efter de sidste bulletiner forventet en afgørelse nu, men afgørelsen om, hvem der sidder med ”Aben” er tilsyneladende ikke nemt at få den endelige afgørelse på. I forrige referat sandsynliggjorde vi et medlemsmøde inden udgangen af november, dette svæver i hvert fald ud over årsskiftet. Bestyrelsen følger sagen nøje, men vi mener ikke, at vi kan gøre noget hverken praktisk eller juridisk for lægge pres på partnerne, vi indtager den afventende rolle, mens partnerne rives. Økonomi: Budgettet holder lidt bedre end forventet, ikke noget tyder på overraskelse fra denne kant. Arbejdsdagen: Bestyrelsen har kun ros til dagens afvikling, det var glædeligt, at så mange var mødt frem. Arbejdsplanen blev opfyldt, vi mener området fremtræder i alle forhold, som velplejet og pænt. Eventuelt: Vandregnskabet bliver afregnet pr. 1. decbr. Kristian Sivertsen

www.abf-roden.dk


ANDELSBOLIGFOREN I NGE N RODEN 9260 Gistrup sekretær

www.abf-roden.dk

Referat bestyrelsesmøde den 10. novbr.  

Referat fra sidste møde: Godkendt uden bemærkninger. Arbejdsdagen: 5 års gennemgangen: www.abf-roden.dk Økonomi: Loftsagen: Eventuelt: Vandr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you