Page 1

ANDELSBOLIGFOREN I NGE N RODEN 9260 Gistrup Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2009. Referat fra Generalforsamling blev godkendt og underskrevet, et eksemplar til administrator og en til arkivet. Konstituering: Der var genvalg over hele linjen: Elmer Hansen nr. 84. formand. Klaus Hesselberg nr. 88 næstformand. Kristian Sivertsen nr. 70 sekretær. Mogens Kragh Nielsen nr. 36 bestyrelsesmedlem. Kurt Møller nr. 38 der er nyt medlem af bestyrelsen påtog sig hvervet som formand for ude udvalget. Birthe Riis Nielsen nr. 46 der trak sig fra bestyrelsesarbejdet fortsætter som formand for fælleshusudvalget. Vedligeholdelse af arealer m. m: Bestyrelsen undersøger om vores gartner vil påtage sig, at klare rensning for ukrudt i hækkene ved stiarealerne m. m. Dette skulle gøre vores egne arbejdsdage lettere. Vi vedtog at vores arbejdsdage fremover ligger fast, den 3. lørdag i oktober og 3. lørdag i april. Med hensyn til friholdelse af ukrudt i indkørsler, kan der lånes en ukrudtsbrænder hos Kjeld i nr. 44. Foreningen betaler for gas til brænderen. Stien mod syd trænger til opretning og et nyt lag grus. Da det er vores ansvar bliver dette sat i værk snarest. Stien mod øst er kommunens ansvar, der blev spærret af med store sten til Kristi Himmelfartsdag, så vi slap for trafikken til LKB.cuppen, men vi venter stadig på opfyldning af vandhullerne. 5 års gennemgangen: Dette skulle stort set være færdigt, men der opstår stadig små spørgsmål om småting, men det forventes afsluttet nu. Vi vil derfor rette henvendelse til Poul Erik Marcussen om at foretage en kontrol gennemgang. Loftsagen: Føljetonen som ingen ende vil tage. Skønsmanden har været her og fortage yderligere undersøgelser, men udtalelser kommer der ingen af, kun rungende tavshed. Kr. Sivertsen

www.abf-roden.dk


ANDELSBOLIGFOREN I NGE N RODEN 9260 Gistrup sekretær.

www.abf-roden.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2009.2  

Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2009. Konstituering: Der var genvalg over hele linjen: Elmer Hansen nr. 84. formand. Klaus Hesselberg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you