Page 1

5

ralph juergen colmar


ralph juergen colmar

Ralph Colmar’s artworks use still and moving images made with artificial light. The animation technique he developed and used in films such as ‘The Immortal Hour’ grew out of his fascination for artificial light and photography; he began to investigate the process of drawing with torch light during a summer residency at Watershed Media Centre, in 1998. After completing his studies at Winchester School of Art, Ralph made works using artificial ambient light; creating site specific photographs, installations and slide shows. He took up digital film making in 2005, winning a European Media Artist Residency Exchange Bursary during which he made his light drawn animation ‘Ludwig Light’, which premiered at the Impakt Festival in Utrecht, 2007.


Ralph abridged and animated the opera ‘The Immortal Hour’ by Rutland Boughton while on an artist’s residency at Aberystwyth Arts Centre. His attention was first drawn to this early twentieth century work by the story of its premier at the first Glastonbury Festival, co founded by Boughton, in August 1914. The rich fairy story of The Immortal Hour was adapted from a play, based on the ancient Celtic legend of Midir and Etain; at one time The Immortal Hour was Britain’s best loved opera, a hymn to the constant renewal of life. Ralph’s interpretation using light animation is both playful and lyrical, with a painterly eye for detail.


ralph juergen colmar

Mae gwaith celf Ralph Colmar yn defnyddio delweddau llonydd a symudol a wneir gyda golau artiffisial. Tyfodd y dechneg animeiddio a ddatblygwyd ganddo ac a ddefnyddiwyd mewn ffilmiau megis ‘The Immortal Hour’ allan o’i ddiddordeb mewn golau artiffisial a ffotograffiaeth; dechreuodd archwilio’r broses o arlunio gyda golau torch yn ystod cyfnod preswyl yng Nghanolfan y Cyfryngau Watershed yn yr haf 1998. Ar ôl gorffen ei astudiaethau yn Ysgol Gelf Winchester, bu Ralph yn gwneud darnau yn defnyddio golau amgylchol artiffisial; gan greu ffotograffau, gosodweithiau a sioeau sleidiau ar safleoedd penodol. Dechreuodd wneud ffilmiau digidol yn 2005, gan ennill Bwrsari Cyfnewid ar gyfer Artist Preswyl Ewropeaidd. Yn ystod ei gyfnod preswyl gweithiodd ar animeiddiad a arlunwyd gyda ^ golau sef ‘Ludwig Light’, a ddangoswyd am y tro cyntaf yng Ngyl Impakt yn Utrecht, 2007.


Bu Ralph yn crynhoi ac yn animeiddio’r opera ‘The Immortal Hour’ gan Rutland Boughton yn ystod cyfnod fel artist preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Tynnwyd ei sylw yn wreiddiol at y gwaith hwn o’r ugeinfed ganrif gynnar gan yr hanes amdano’n cael ei ddangos am y tro cyntaf ^ yn ystod G wyl gyntaf Glastonbury, a sefydlwyd ar y cyd gan Boughton, ym mis Awst 1914. Addaswyd stori dylwyth teg gyfoethog ‘The Immortal Hour’ o ddrama, yn seiliedig ar yr hen chwedl Geltaidd am Midir ac Etain; ac ar un adeg ‘The Immortal Hour’ oedd opera fwyaf poblogaidd Prydain, emyn i adfywiad cyson bywyd. Mae dehongliad Ralph gan ddefnyddio animeiddiad golau yn chwareus ac yn delynegol, gyda llygad y paentiwr am fanylder.


Ralph Juergen Colmar studied photography at Brixton College, London; Soundwell and Filton Colleges and Bristol School of Art, and received an MA in European Fine Art from Winchester School of Art. His works have been shown at numerous exhibitions, screenings and festivals including: ‘Ludwig Light’ at Experimenta, Bengaluru, India in 2009; ‘The Immortal Hour’ at Glastonbury Festival, England 2009; ‘The Cupboard Monster’ at Simultan04, Timisoara, Romania 2008; ‘Ludwig Light at ‘Conspire’, Transmediale 08, Berlin, Germany 2008. Among his awards and residencies are: Shambala/Bluescreen Audience Award, Cube Cinema, Bristol 2009; Aberystwyth Arts Centre Artist’s Residency 2008/9; Script Research Travel Bursary, Threshold Studios, 2008.


Bu Ralph Juergen Colmar yn astudio ffotograffiaeth yng Ngholeg Brixton, Llundain; Colegau Soundwell a Filton ac Ysgol Gelf Bryste, a derbyniodd radd MA mewn Celf Gain Ewropeaidd o Ysgol Gelf Winchester. Dangoswyd ei waith mewn nifer o arddangosfeydd a Gwyliau megis: ‘Ludwig Light’ yn ^ Glastonbury, Lloegr 2009; Experimenta, Bengaluru, India yn 2009; ‘The Immortal Hour’ yng Ng yl ‘The Cupboard Monster’ yn Simultan04, Timisoara, Rwmania 2008; ‘Ludwig Light yn ‘Conspire’, Transmediale 08, Berlin, yr Almaen 2008. Ymysg ei wobrau a chyfnodau preswyl yw: Gwobr Gynulleidfa Shambala/Bluescreen, Sinema’r Cube, Bryste 2009; Cyfnod Preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth 2008/9; Bwrsari Deithio Ymchwil Sgript, Stiwdios Threshold, 2008.


Ralph Juergen Colmar was Artist in Residence at the Creative Arts Units, Aberystwyth Arts Centre, in 2008/9. These award-winning Units were designed by Thomas Heatherwick Studio and are sited next to Aberystwyth Arts Centre, a large and busy arts complex. There are 16 Units in total, which house artists’ studios and creative arts businesses as well as the three studios set aside for temporary artists in residence, both UK and international. This publication is one of five accompanying the exhibition 5 which includes works by the following artists in residence : Priya Chohan, Ralph Juergen Colmar, Lucy Harvey, Annabelle Shelton and Katherine Sullivan. Illustrations in order/Darliniau mewn trefn: King Eochaidh, The Immortal Hour, 2009; Princess Etain, The Immortal Hour, 2009; Ludwig Wittgenstein, Ludwig Light, 2006; Bertrand Russell, Ludwig Light, 2006; The Thinker, Ludwig Light 2006; Mr Lao, Essence, 2005


Bu Ralph Juergen Colmar yn Artist Preswyl yn yr Unedau Creadigol, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn 2008/9. Dylunwyd yr Unedau unigryw hyn gan StiwdioThomas Heatherwick ac fe’u lleolwyd ger bwys Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sy’n ganolfan gelf fawr a phrysur. Ceir 16 o Unedau ar y safle, sy’n gartref i artistiaid a busnesau celf creadigol yn ogystal â’r tair stiwdio a glustnodir ar gyfer artistiaid preswyl dros dro, o’r DU a thramor. Mae’r cyhoeddiad hwn yn un o bump sy’n cydfynd â’r arddangosfa 5 sy’n cynnwys gwaith gan yr artistiaid preswyl canlynol: Priya Chohan, Ralph Juergen Colmar, Lucy Harvey, Annabelle Shelton a Katherine Sullivan.


Design Stephen Paul Dale Design

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre, Prifysgol Aberystwyth University, SY23 3DE

www.aberystwythartscentre.co.uk

5 - Ralph Colmar  

Find out more about our artist in residence. See our other artists in residence or apply to become for an artist residency here: http://www...

5 - Ralph Colmar  

Find out more about our artist in residence. See our other artists in residence or apply to become for an artist residency here: http://www...

Advertisement