5 - Lucy Harvey

Page 11

Bu Lucy Harvey yn Artist Preswyl yn yr Unedau Creadigol, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn 2009/10. Dylunwyd yr Unedau unigryw hyn gan StiwdioThomas Heatherwick ac fe’u lleolwyd ger bwys Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sy’n ganolfan gelf fawr a phrysur. Ceir 16 o Unedau ar y safle, sy’n gartref i artistiaid a busnesau celf creadigol yn ogystal â’r tair stiwdio a glustnodir ar gyfer artistiaid preswyl dros dro, o’r DU a thramor. Mae’r cyhoeddiad hwn yn un o bump sy’n cydfynd â’r arddangosfa 5 sy’n cynnwys gwaith gan yr artistiaid preswyl canlynol: Priya Chohan, Ralph Juergen Colmar, Lucy Harvey, Annabelle Shelton a Katherine Sullivan.