Page 1

MUSiCFEST Aberystwyth Gŵyl Gerddoriaeth ac Ysgol Haf Ryngwladol

Rhaglen yr Ŵyl 2018 Cyfarwyddwr Artistig David Campbell

www.musicfestaberystwyth.org 01970612034 musicfest@aber.ac.uk www.facebook.com/AberMusicFest


David Campbell (Cyfarwyddwr Artistig) Croeso i Musicfest 2018. Dw i wrth fy modd bod Musicfest, diolch i gefnogaeth y Brifysgol, Canolfan y Celfyddydau a’r Ganolfan Gerdd, yn ogystal â haelioni llawer o unigolion, yn dal i allu cynnig ei Hysgol Haf a rhaglen amrywiol o gyngherddau gan berfformwyr rhyngwladol dawnus. Uchafbwynt Musicfest 2018 yw’r cyngerdd agoriadol mawreddog lle bydd y soddgrythor Sheku Kanneh-Mason, enillydd gwobr Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2016, a fu’n chwarae ym mhriodas y Tywysog Harry a Meghan Markle, yn perfformio’r Concerto yn C i’r Soddgrwth gan Haydn a bydd Simon Lane yn chwarae un o goncertos gwychaf Bach ar gyfer yr allweddellau. Yn cyfeilio iddynt bydd ein cerddorfa breswyl, yr Orion, dan arweiniad Toby Purser. Naws hwyrol yn wir fydd i’r nos Wener, gyda rhaglen hyfryd o hwyrganau a chaneuon eraill a luniwyd gan Tom Poster gan gynnwys hefyd sonata ‘Golau Lleuad’ Beethoven. Mae thema Nordig i’r cyngerdd olaf, gyda Cherddorfa Orion yn chwarae pumed symffoni fawreddog Sibelius ac yn cyfeilio i Tom yn y concerto hoff gan bawb i’r piano gan Grieg. Nid yw cerddoriaeth newydd wedi’i hanghofio a bydd y perfformiadau cyntaf yn y byd o

www.musicfestaberystwyth.org 01970 612034 Pas yr Ŵyl £180 (£160 tan 1 Gorffenaf) Pas Cyngherddau’r Hwyr £130 Pas Datganiadau Amser Cinio £70 Mae pasiau a thocynnau cyngherddau unigol ar gael wrth Swyddfa Tocynnau Canolfan y Celfyddydau (01970


Dydd Sadwrn 4 Awst 9.00 yb Stiwdio Gron (am ddim)

1.30 yp Neuadd Fawr (am ddim)

Arddangos talentau aelodau Ysgol Haf Pedwarawd Clarinét, Cwrs Ffliwt a Chwrs Cerddoriaeth Llinynnol Siambr.

Arddangos talentau myfyrwyr y Cwrs Lleisiol. Arweinyddion:: Veronica Veysey Campbell, John Flinders, Liza Hobbs ac Andrew Robertson.

10.00 yb Neuadd Fawr (am ddim)

4.00 yp Stiwdio Gron (am ddim)

Arddangos talentau myfyrwyr Cwrs Arwain Ysgol Haf, gyda Cherddorfa Orion.

Arddangos talentau myfyrwyr Ysgol Haf Musicfest.

12.30 yp Cyntedd Neuadd Fawr (am ddim)

7.00 yh Neuadd Fawr (am ddim) Cerddorfa Orion Neville John Agoriad ar themâu gwladgarol i ddathlu pen-blwydd y cyfansoddwr yn ddeg a phedwar ugain oed. Bydd

8.00 yh Neuadd Fawr £24/£22

Nos Sadwrn 21 Gorffennaf - Amgueddfa Ceredigion (£10/£8) Drysau’n agor am 7yh Prif Delynores Ensemble Cymru a’r Delynores Frenhinol bresennol, Anne Denholm, mewn datganiad unawd o gerddoriaeth i’r delyn. Nos Sul 22 Gorffennaf 7.00yh - Yr Hen Neuadd (am ddim) ‘Y Gorau o Geredigion’ Criw o gerddorion ifainc dawnus o Geredigion sydd wedi dod at ei gilydd ar gyfer Musicfest 2018 o dan arweiniad Isobelle McGuinness. Yn amrywio o ran oedran, mae rhai wedi bod yng Ngherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, mae rhai ynddi ar hyn o bryd ac mae llawer ohonynt wedi bod yn fyfyrwyr yn Ysgolion Haf Musicfest. Ymhlith darnau eraill, bydd eu rhaglen yn cynnwys y Concerto yn F i bedair feiolÍn gan Vivaldi, Rhif 7 yn L’Estro Armonico, RV567, a thango enwog Gardel, Por una cabeza. Bydd casgliad gyda chyfraniadau’n mynd at Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Chyfeillion Gwasanaeth Cerdd Ceredigion.

Dydd Mawrth 24 Gorffennaf 1.00 Eglwys y Drindod Sanctaidd (am ddim) (Casgliad er budd yr eglwys)

Haf Nordig Raphaela Papadokis (soprano) Tom Poster (piano) Cerddorfa Orion Toby Purser (arweinydd)

Musicfest Xtra Digwyddiadau cyn yr Ŵyl

Datganiad gan David Cooper (feiolin) a Tom McMahon (piano) ar y piano newydd a brynwyd gan David i’r eglwys. Bydd y rhaglen yn cynnwys sonatas gan Mozart ac Elgar. Nos Wener 27 Gorffennaf 7.30yh Y Neuadd Fawr (am ddim) Tom Poster

Grieg Tri symudiad oddiwrth Cyfres Peer Gynt, Op 23 Grieg Consierto ar gyfer piano yn A lleiaf, Op 16

Casgliad er budd Cyfeillion Musicfest.

David Campbell (clarinét), Simon Lane Lleolir Neuadd Fawr a Stiwdio Gron yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar brif gampws Prifysgol Aberystwyth. Lleolir Hen Neuadd yn Hen Goleg, wrth lan y mor, cyferbyn y pier, mynediad yn y cefn (Stryd y Brenin). Mae Amgueddfa Ceredigion yn Heol Teras, uwchben y


Dydd Sadwrn 28 Gorfennaf 8 yh, Neuadd Fawr £24/£22

Cyngerdd Agoriadol Gala Sheku Kanneh-Mason (soddgrwth) (enillydd cystadleuaeth Gerddor Ifanc y Flwyddyn BBC 2016 a soddgrythor ym mriodas Tywysog Harry a Meghan Markle) Simon Lane (piano), Lisa Nelsen (ffliwt) Cerddorfa Orion Toby Purser (arweinydd) Haydn Symffoni Rhif 1, Hob. I:1 Bach Consierto ar gyfer offeryn llawfwrdd, BWV 1052 Mozart Andante yn C, K315, ar gyfer ffliwt a cerddorfa

Dydd Gwener 3 Awst

1.30 yh Hen Neuadd £14/£12 Cymrodyr iau yng nghyngerdd 2.30 yh Hen Neuadd (am ddim) Dosbarth meister - David Campbell a phedwarawd Eureum yn astudio pumawd clarinét Brahms 6.30 yh Neuadd Fawr Arddangos talentau llinynnol (am ddim) Perfformiadau gan aelodau Rhaglen Llinynnol yr Ysgol Haf.

8.00 yh Neuadd Fawr £20/£18

Dydd Sul 29 Gorffenaf

Darn Bach o Gerddoriaeth Nos :

1.30 yp Neuadd Fawr £14/ £12 Sioned Terry (mezzo) a Brian Ellsbury (piano) Datganiad caneuon Cymraeg gan Joseph Parry ac eraill.

rhaglen nosol lluniwyd gan Tom Poster, gyda David Campbell, Pedwarawd Solem a soprano Raphaela Papadakis.

Sioned Terry

5.00 yh Sinema (am ddim) Ffilm am waith Hokusai 6.30 yh Neuadd Fawr (am ddim)

Bydd Ensemble Llinynnol Musicfest yn chwarae Hwyrgan ar gyfer Llinynnau gan 8 yh Neuadd Fawr £20/£18 Pedwarawd Solem Richard Blackford Saith Miniatur Hokusai (perfformiad cyntaf) Kaare Husby Pedwarawd Llinynnol Rhif 2 (perfformiad cyntaf) Beethoven Pedwarawd Llinynnol Op 59 Rhif 3

Bydd y rhaglen yn cynnwys sonata ’Moonlight’ gan Beethoven, La Valse gan Ravel, noctyrnau gan Chopin, Fanny Mendelssohn a Clara Schumann, Raphaela Papadakis Clair de lune a chaneuon gan Debussy, caneuon gan Schubert yn cynnwys Y Bugail ar y Graig ar gyfer soprano, clarinét a phiano, a Chanson perpétuelle gan Chausson, ar gyfer soprano,


Dydd Llun 30 Gorffenaf

Dydd Iau 2 Awst 1.30 yp Hen Neuadd £14/£12 Pedwarawd Solem, Tom Poster (piano), Joseph Shiner (clarinét) Bartók Pedwarawd Llinynnol Rhif 3 Stravinsky Tri darn ar gyfer clarinét unigol Gareth Moorcroft ‘Mae Cantre’r Gwaelod yn taro’ (Perfformiad Cyntaf) 2.30 yp Hen Neuadd (am ddim) Gweithdy Mozart Pumawd Clarinét 3.30 yp Amgueddfa Ceredigion (am ddim)

1.30 yp Hen Neuadd £14/£12 Lisa Nelsen (ffliwt) a Paul Turner (piano) Reinecke Sonata ar gyfer ffliwt a piano Grieg Noctwrn Op 54, Rhif 4 Kenneth Hesketh Opus Gabo, syniad II

Lisa Nelsen

‘Cerdd yn yr Amgueddfa’: Sacsoffonau Musicfest yng nghyngerdd. 6.30 yh Neuadd Fawr (an ddim)

2.30 yp Hen Neuadd

Pedwarawd Delphi

Gweithdy ffliwt (am ddim)

7.15 yh Cyntedd Neuadd Fawr

6.30 yh Neuadd Fawr

Perfformiadau gan grwpiau a chorau lleol (am

Arddangos talentau llinynnol (am ddim) Perfformiadau gan aelodau Rhaglen Llinynnol yr Ysgol Haf.

8 pm, Great Hall £20/£18 Sigyn Fossness (feiolin), Ruth Nelson (fiola), Kari Ravnan (soddgrwth), Donald Oehler a David Campbell (clarinetau), Simon Lane a Catherine Milledge (piano) Bruch Rhifau 1, 2 a 7 oddiwrth 8 darn ar gyfer clarinét, fiola a phiano. Op 83 Whitlock Triawd ar gyfer feiolin, clarinét a phiano (Perfformiad Cyntaf) Zemlinsky Triawd ar gyfer Kyle Horch

9.30 yh Stiwdio Gron (am ddim) Jas yr hwyr

7.15 yh Cyntedd Neuadd Fawr Perfformiadau gan grwpiau a chorau lleol (am 8 yh Neuadd Fawr £20/£18 Pedwarawd Solem, David Campbell (clarinét), Donald Oehler (clarinét) Mozart Pumawd Clarinét , K581 Thomas Adès Pedwar Chwarter, Op 28 Brahms Pumawd Don Oehlaer


Dydd Mawrth 31 Gorffenaf

Dydd Mercher 1 Awst

1.30 yp Hen Neuadd £14/£12

1.30 yp Hen Neuadd £14/£12 Kyle Horsch, Lors Lien (sacsoffonau), Anya Fadina (piano)

Gwenllian Llŷr (telyn) Gweithiau ar gyfer telyn gan Debussy, Liszt, Scriabin, Renie ac eraill

De Cruck Chant lyrique, Op 69 Herdzin Bajkowe opowieści (Storiau Dylwyth Teg) Badings La Malinconia Rehnquist Psalm ur Natten (Emyn y Nos)

Gwenllian Llŷr

6.30 yh Neuadd Fawr (am ddim)

2.30 yp Hen Neuadd (am ddim)

Paul Turner (piano)

Dosbarth meistr sacsoffon

Mussorgsky Lluniau mewn Arddangosfa

Kyle Horsch, Lors Lien (sacsoffonau), Anya Fadina (piano)

7.15 yh Cyntedd Neuadd Fawr Perfformiadau gan grwpiau a chorau lleol

8 yh Neuadd Fawr £20/£18

6.30 yh Neuadd Fawr Arddangos talentau llinynnol (am ddim) Perfformiadau gan aelodau Rhaglen Llinynnol yr Ysgol Haf. 7.15 yh Cyntedd Neuadd Fawr

Pedwarawd Solem, Lars Lien (sacsoffon) Haydn Pedwarawd Llinynnol Op 71

Rhif 2

Adolph Busch Pumawd Sacsoffon, Op 34 *

*

*

Sigyn Fossness (feiolin), Ruth Nelson fiola), Kari Ravnan (soddgrwth), Simon Lane (piano) Beethoven Pumawd yn E fflat, Op 16, ar gyfer piano a chwyth, trefnwyd ar gyfer pedwarawd piano gan y cyfansoddwr

8 yh Neuadd Fawr £24/£22 Kyle Horch (sacsoffon), Joseph Shiner (clarinét), Catherine Milledge (piano), Gwenllian Llŷr (telyn) Cerddorfa Orion Toby Purser (arweinydd) Ibert Concertino da camera ar gyfer sacsoffon a cherddorfa Copland Consierto ar gyfer clarinét, llinynnau, piano a thelyn Schubert Symffoni

Catherine Milledge

Musicfest Gŵyl Cerddoriaeth  

Gŵyl flynyddol o gyngherddau, dosbarthiadau a hwyl. Eleni ‘rydym yn agor gyda pherfformiad gan Sheku Kanneh Mason, enillydd Cerddor Ifanc y...

Musicfest Gŵyl Cerddoriaeth  

Gŵyl flynyddol o gyngherddau, dosbarthiadau a hwyl. Eleni ‘rydym yn agor gyda pherfformiad gan Sheku Kanneh Mason, enillydd Cerddor Ifanc y...

Advertisement