Page 1

c a n o l fa n y celfyddydau

CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH ARTS CENTRE

arts centre

JANUARY - APRIL IONAWR - EBRILL 2014 Tickets / Tocynnau: 01970 62 32 32 // www.aber.ac.uk/artscentre


BOOKSHOP SIOP LYFRAU

Follow us online for the latest on events and special offers: @thebookshop The Bookshop at Aberystwyth Arts Centre www.aber.ac.uk/artscentre/ information/bookshop

Cafés and bars Caffis a barrau

2.

10am-8pm, Mon-Sat / Llun-Sadwrn Tel: 01970 628697 Email: bookshop@aber.ac.uk We are Aberystwyth’s premier bookshop when it comes to range in academic and nonacademic titles, stocking an eclectic mix for all tastes, ranging from Ancient History, to Paranormal Romance with everything else in between! Plus we offer a speedy ordering service for any special requests. Just email us at bookshop@aber.ac.uk and we’ll be glad to help. The bookshop regularly hosts book launches and poetry events. Events are FREE and all are welcome. See page 15 for more information. Students can benefit from 10% off any transaction that include an academic text (with your student card) and everyone who spends over £10 gets a £1 voucher to spend in the Theatre Bar Cafe!

Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academaidd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb, yn amrywio o Hanes Hynafol i Ramant Oruwchnaturiol! Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig. E-bostiwch ni ar bookshop@aber.ac.uk a byddwn yn falch iawn i’ch helpu. Cynhelir lansiadau llyfrau a darlleniadau barddoniaeth yn rheolaidd yn y siop lyfrau. Mae’r gweithgareddau hyn yn RHAD AC AM DDIM ac estynnir croeso i bawb. Gwelwch tudalen 15 am wybodaeth. Cynigir gostyngiad o 10% i fyfyrwyr ar destunau academaidd (gyda cherdyn myfyriwr) a bydd pawb sy’n gwario dros £10 yn derbyn tocyn £1 i wario yng Nghaffi Bar y Theatr!

Our award winning cafes offer a selection of home-made salads, hot meals, and snacks, plus a range of coffees, speciality teas and drinks. Opening times: Monday Saturday 9.30am-8.15pm / Sunday 12 noon-5.30pm

Mae'n caffis poblogaidd yn cynnig dewis da o saladau, prydau poeth a byrbrydau ffres, a gwahanol fathau o goffi, te a diodydd eraill. Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9.30am-8.15pm / Dydd Sul canol dydd 5.30pm

The Theatre bar is situated in the upper level of the Arts Centre, and stocks a range of world & local beers, quality wines, soft & hot drinks, delicious paninis and other bar snacks. Opening times Monday - Friday 12 til late Saturday 5pm til late Available for private hire: email sbh@aber.ac.uk

Lleolir bar y Theatr ar lefel ucha’r Ganolfan ac yn stocio amrediad o gwrw lleol a rhyngwladol, gwinoedd o ansawdd, diodydd meddal a phoeth, paninis blasus a byrfrydau eraill. Oriau agor Dydd Llun - Dydd Gwener 12 tan hwyr / Dydd Sadwrn 5pm tan hwyr / Ar gael i’w hurio’n breifat: ebost sbh@aber.ac.uk

T ICKE TS T OCY N N A U: 01970 62 32 32

/aberystwytharts


Contents / Cynnwys THEATRE THEATR

5

COMEDY COMEDI

30

OPEN PLATFORM LLWYFAN AGORED

14

SPECIAL EVENTS DIGWYDDIADAU ARBENNIG

32

LITERARY EVENTS GWEITHGAREDDAU LLENYDDOL

15

CINEMA & LIVE SCREENINGS SINEMA A DARLLEDIADAU BYW

34

DANCE & PHYSICAL THEATRE DAWNS A THEATR GORFFOROL

16

EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

36

MUSIC CERDDORIAETH

18

THE BOX Y BLWCH

40

CLASSICAL MUSIC CERDDORIAETH GLASUROL

21

ARTISTS IN RESIDENCE ARTISTIAID PRESWYL

41

NY MET OPERA – LIVE LINKS IN THE CINEMA DOLENNI BYW YN Y SINEMA

24

COMMUNITY ARTS PROGRAMME RHAGLEN CELFYDDYDAU CYMUNEDOL

42

FAMILY TEULU

25

INFORMATION GWYBODAETH

54

DIARY DYDDIADUR

28

Science Café All events take place in the theatre bar at 7.30pm - entry free, all welcome!

De

si

gn

27 January / Ionawr

Drugs and the mind

:v i

ew

cr

ea

ti

ve

.c

o.

uk

24 February / Chwefror

Diamonds and graphene 24 March / Mawrth

Parasites 19 May / Mai

Special talk for European Year of the Brain 28 April / Ebrill // 7:30pm

Institute of Welsh Affairs Event www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts

3.


CRAFT & DESIGN SHOP SIOP GREFFTAU A DYLUNIO

10am-8pm Mon-Sat / Llun-Sadwrn 12-5.30pm Sun/Sul Tel: 01970 622895 Email: aberartshop@aber.ac.uk

Now shop online www.aberartscentreshop.co.uk Gallwch siopa ar lein www.aberartscentreshop.co.uk

Contemporary Ceramics in the Craft & Design Shop Supported by The Arts Council of Wales

Serameg Gyfoes yn y Siop Grefft a Dylunio Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Featuring: • Aberystwyth University merchandise – mugs, cards, pens, mouse mats, coasters, notebooks • Goats Milk soaps from Welsh producer Laughing Bird • Splendid scented candles and reed diffusers for the home from Lily-Flame • New Box Appetit colours from Black + Blum • Plus Marmite Chocolate and Cote D’or bars now regular stock items

Yn nodweddu: • Amrediad o nwyddau Prifysgol Aberystwyth – mygiau, cardiau, pinnau ysgrifennu, matiau llygoden, matiau diodydd, llyfrau nodiadau •S  ebonau Llaeth Gafr oddi wrth y cynhyrchydd Cymreig Laughing Bird • Canhwyllau persawrus bendigedig ar gyfer y cartref oddi wrth Lily-Flame • Lliwiau Appetit New Box oddi wrth Black + Blum • Yn ogystal â barrau Marmite, Siocled a Cote D’or fel eitemau stoc rheolaidd

4.

18 Jan - 22 Feb 18 Ionawr - 22 Chwefror

Christine Cummings – ceramic animals “Sketching from life is a very big part of my work making me study the subject at great length.” 1 March - 12 April 1 Mawrth - 12 Ebrill

Jennifer Hall “From her studio in Powys, Jennifer produces a wide range of pieces using red earthenware clay decorated with a combination of slips which are dipped, trailed and sgraffitoed.”

20 Welsh Potters A permanent showcase of Welsh ceramics featuring a selection of established and emerging makers inc. Daniel Allen, Justine Allison, Bev Bell-Hughes, Terry Bell Hughes, Lowri Davies, Joe Finch, David Frith, Margaret Frith, Christine Gittins, Jennifer Hall, Morgen Hall, Frank Hamer, Janet Hamer, Joanna Howells, Claudia Lis, Walter Keeler, Phil Rogers and Tony White. (Please call or email to check availability of individual maker's work.)

20 o Grochenwyr Cymreig Arddangosfa barhaol o serameg Gymreig yn nodweddu amrywiaeth o wneuthurwyr newydd a sefydledig yn cynnwys Daniel Allen, Justine Allison, Bev BellHughes, Terry Bell Hughes, Lowri Davies, Joe Finch, David Frith, Margaret Frith, Christine Gittins, Jennifer Hall, Morgen Hall, Frank Hamer, Joanna Howells, Claudia Lis, Walter Keeler, Phil Rogers a Tony White. (Ffoniwch neu e-bostiwch os gwelwch yn dda i holi a yw gwaith artist penodol ar gael.) 

And don’t forget Collectorplan an interest-free (Representative 0% APR), credit service to help you buy contemporary art and craft in Wales.

T ICKE T S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

A pheidiwch ag anghofio Collectorplan - gwasanaeth credyd di-log i'ch helpu i brynu celf a chrefft cyfoes yng Nghymru.

/aberystwytharts


THEATRE THEATR

Thurs 30 January Iau 30 Ionawr 7pm // £15 (£13)

NT LIVE

Coriolanus

Thursday 9 - Saturday 25 January Iau 9 - Sadwrn 25 Ionawr

By William Shakespeare

Wardens Dramatic Society

Dick Whittington and the Pi-rats of the Caribbean! Directed by Richard Cheshire Musical Director Elinor Powell Choreography by Carl Ryan There’s a new twist on the Dick Whittington story – the rats are not only destroying London but they’re plaguing the seven seas as well! There are rats in the banks, rats in parliament and pi-rats in the Caribbean! Join heroic Dick Whittington and Tommy his amazing cat as they leave rat infested London and sail the seven seas in search of fame, fortune and long lost treasure! With toe-tapping songs, contemporary choreography, daring fight sequences, stunning scenery and glittering costumes, it stars Richard Cheshire as Sarah the Cook and Ioan Guile as ‘Fitzy’. It’s rumoured that last year’s skimpily-clad genie may also be making an appearance!

Performances: Thurs 9th & Fri 10th Jan 7.30pm Sat 11th 2.30pm & 7.30pm Sun 12th 1pm and 4pm Weds 15th, Thurs 16th, Fri 17th 7.30pm Sat 18th 2.30pm & 7.30pm Sun 19th 1pm and 4pm. Weds 22nd, Thur 23rd, Fri 24th 7.30pm Sat 25th 11am, 2.30pm & 7.30pm. Tickets: £15 (£12) Child / Plant £11 Group (20+) £11 Family of four (first week only) 2 adults and 2 children £40 Mae’r Wardens yn cyflwyno eu pantomeim traddodiadol blynyddol yn cynnwys band byw, coreograffi gwych, digonedd o gomedi slapstic, cyfraniad gan y gynulleidfa, setiau anhygoel, gwisgoedd bendigedig ac effeithiau arbennig trawiadol.

www.aber.ac.uk/artscentre

National Theatre Live will broadcast the Donmar Warehouse’s production of Coriolanus, Shakespeare’s searing tragedy of political manipulation and revenge, with Tom Hiddleston in the title role and Mark Gatiss as Menenius, directed by the Donmar's Artistic Director Josie Rourke. When an old adversary threatens Rome, the city calls once more on her hero and defender: Coriolanus. But he has enemies at home too. Famine threatens the city, the citizens’ hunger swells to an appetite for change, and on returning from the field Coriolanus must confront the march of realpolitik and the voice of an angry people. Showing in our cinema. ENCORE SCREENINGS 3rd Feb 7pm plus further ones to be announced! Theatr Genedlaethol Lloegr yn darlledu cynhyrchiad Donmar Warehouse o Coriolanus yn fyw ar y sgrîn fawr yn ein Sinema.

/aberystwytharts

@aberystwytharts

5.


THEATRE THEATR

Thurs 6 - Fri 7 February Mawrth 6 - Gwener 7 Chwefror

Site I - Safle I A new micro-festival of genredefying performance happening in unusual styles and spaces! Experience some of the latest trends in performance including work that takes place in a bar, a shed, a supermarket, a walk in the woods and in complete darkness. Artists include Third Angel, David Rosenberg, Ali Matthews, Two Destination Language, Rotozaza and others. Plus ‘The Hub’, curated by Andrew Filmer and Louise Ritchie, featuring a host of unexpected encounters and entertainments. For full listings and information check our website! G ˆ wyl-feicro newydd o berfformiadau unigryw, yn digwydd mewn dulliau a llefydd anghyffredin! Gweler ein gwefan am fanylion llawn. Site I – Safle I is produced in collaboration with Aberystwyth University Dept of Theatre Film and TV Studies with the support of the Institute of Literature, Language and Creative Arts

6.

Sat 8 February Sadwrn 8 Chwefror

Tues 11 February Mawrth 11 Chwefror

7.30pm // £16 (£14)

1pm & 7.30pm // £14 (£13)

Tim Fitzhigham & Duncan Walsh Atkins

Tin Shed Theatre Co.

Flanders and Swann: At The Drop Of A Hippopotamus After 3 sell out tours, Duncan, Tim, the Hippo and the words and music of Flanders and Swann visit Aber for the first time, fresh from headlining at the International Flanders and Swann Festival, playing on Donald Swann's piano and drinking from Michael Flanders' famous Madeira decanter! Lifelong fans and the uninitiated alike have delighted in seeing the boys breathe new life into F&S’s wonderful songs including: The Hippopotamus Song, The Gas Man Cometh, The Gnu Song, and Madeira M'Dear. ‘Classic...joyously frivolous’ The Sunday Times, (Critic's Choice) Noson o’r caneuon mwyaf ffraeth a ysgrifennwyd erioed gan gynnwys The Hippopotamus, The Gasman Cometh a’r holl hen ffefrynnau.

T ICKE TS T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

Of Mice and Men The story of George Milton and Lenny Small, two very different men bound together by providence. Set against the backdrop of the American Great Depression, they hatch a plan to leave their life of poverty behind and start anew. It seems so simple, and perhaps that’s what is so beautiful about it, but little do they know, fate still has a hand to play. John Steinbeck’s Of Mice and Men has become staple of British theatre. His gripping and dramatic tale of two men with a single dream is told bravely and in stunning detail by Tin Shed Theatre Co. Mae drama John Steinbeck erbyn hyn yn un o glasuron y theatr Brydeinig. Cyflwynir ei stori afaelgar a dramatig am ddau ddyn sy’n rhannu’r un freuddwyd mewn modd hynod fentrus ac effeithiol. Post Show Talk after both performances. Workshop available.

/aberystwytharts


Photo: Malwina Matusiewicz

THEATRE THEATR

Fri 14 February Gwener 14 Chwefror

Fri 14 - Sat 15 February Gwener 14 - Sadwrn 15 Chwefror

Weds 19 - Fri 21 February Mercher 19 - Gwener 21 Chwefror

2pm (studio) // free / am ddim

7.30pm £14 (£13) Groups / Grwpiau £8

2.30pm // £5 7.30pm // £9 (£7)

Theatr Genedlaethol Cymru

Aberystwyth Arts Centre Castaway Community Theatre Company

Hijinx Theatre’s Drama Pods A double-bill of attentiongrabbing theatre Pithy, topsy-turvy and utterly engaging, Hijinx Theatre presents two brand new one-act dramas that will meddle with your perspective on life and make you question the way you see things. Each performed by one actor with learning disabilities and one without, these intimate twohanders reveal a spark of truth, imagination and comedy at close quarters that will stay with you for days. The dramas are part of a new collection of five short theatre pieces, or ‘pods’, on tour in 2014. Meet the creative teams behind each of the dramas at a postshow discussion immediately after the second show. Dramâu Bach Theatr Hijinx: dau gynhyrchiad theatr sy'n hoelio'r sylw Bachog, ar ben i lawr ac yn hynod afaelgar, mae Hijinx Theatre yn cyflwyno dwy ddrama un act newydd a fydd yn chwarae ar eich persbectif ar fywyd ac yn gwneud i chi gwestiynu’r ffordd rydych yn gweld pethau.

Blodeuwedd Gan Saunders Lewis Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd Mae Blodeuwedd yn anniddig, a Llew yn anfodlon. Er iddo drechu tynged ei fam, a chael gwraig wedi ei chreu o flodau, mae’n ysu o hyd am etifedd. Ac mae natur wyllt Blodeuwedd yn gwneud iddi deimlo fel carcharor yn ei chartref ei hun. Pan syrthia Gronw Pebr mewn cariad â hi, daw cyfle o’r diwedd i ddianc... ond rhaid yn gyntaf lladd Llew. Yn dilyn llwyddiant cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Blodeuwedd yn Nhomen y Mur, ger Trawsfynydd yn 2013, dyma gyfle arall i weld dehongliad oesol Saunders Lewis o’r hen, hen chwedl. Ac yntau’n cwblhau’r ddrama yn fuan wedi’r Ail Ryfel Byd, mae’n ein hatgoffa mai arf perygl yw natur yn nwylo dyn. Sgwrs cyn y Sioe. Another chance to see Saunders Lewis’ much revered interpretation of the old Welsh folk tale. A Welsh Language production.

www.aber.ac.uk/artscentre

The 39 Steps Adapted by Patrick Barlow from the novel by John Buchan Mix a Hitchcock masterpiece with a juicy spy novel, add a dash of Monty Python and you have a fast-paced whodunit for anyone who loves the magic of theatre! This 2-time Tony® and Drama Desk Award-winning treat is packed with nonstop laughs, missing fingers and some good old-fashioned romance! A man with a boring life meets a woman with a thick accent who says she's a spy. When he takes her home, she is murdered. Soon, a mysterious organisation called ‘The 39 Steps’ is hot on the man's trail in a nationwide manhunt that climaxes in a deathdefying finale! Theatr Gymuned Castaway yn cyflwyno addasiad o nofel enwog John Buchan. Ceir yma ddigonedd o chwerthin, bysedd coll ac hyd yn oed tipyn o ramant henffasiwn!

/aberystwytharts

@aberystwytharts

7.


THEATRE THEATR

Sat 22 February Sadwrn 22 Chwefror

Thurs 27 February Iau 27 Chwefror

Sat 1 March Sadwrn 1 Mawrth

7.30pm // £14 (£13)

7pm // £15 (£13)

7.30pm // £14 (£13)

Tree of Leaf and Flame

NT LIVE

Still House

National Theatre’s War Horse

Ours Was The Fen Country

The National Theatre’s original stage production of War Horse, broadcast live from London’s West End.

For the past two years Dan Canham has been capturing conversations with people of the fens in East Anglia. In this ethereal piece of dancetheatre Dan and his team fuse movement and sound with the words and memories of their native collaborators to get to the heart of this beautiful, bleak and mysterious expanse of flat land.

Tales from the The Mabinogi with storyteller Daniel Morden, Oliver Wilson-Dickson (violin) and Dylan Fowler (guitar). Haunting storytelling and dazzling musicianship come together in this unique retelling of The Mabinogi, the oldest stories of Britain. Daniel Morden is one of the UK’s most popular storytellers. He and Oliver have wowed Aberystwyth audiences as members of The Devil’s Violin Company. Suitable for anyone over 11. www.treeofleafandflame.co.uk ‘Master storytellers’ The Guardian Straeon o’r Mabinogi yng nghwmni’r adroddwr straeon dawnus Daniel Morden, Oliver Wilson-Dickson (feiolin) a Dylan Fowler (gitâr). Yn addas ar gyfer pawb dros 11 oed.

Based on Michael Morpurgo’s novel and adapted for the stage by Nick Stafford, War Horse takes audiences on an extraordinary journey from the fields of rural Devon to the trenches of First World War France. Filled with stirring music and songs, this powerfully moving and imaginative drama is a show of phenomenal inventiveness. At its heart are astonishing life-size puppets by South Africa’s Handspring Puppet Company, who bring breathing, galloping, charging horses to thrilling life on stage. Screened Live (in the theatre); Encore Screenings 28th Feb 7pm (theatre), 6th March 7pm (cinema) and 13th March 7pm (cinema). Cynhyrchiad llwyfan gwreiddiol Theatr Genedlaethol Lloegr o War Horse, yn cael ei ddarlledu’n fyw o’r West End i sinemâu trwy’r wlad.

8.

T ICKE TS T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

In a place where the soil is shrinking by the height of a person in the life of a person, Ours Was The Fen Country is a poetic look at things disappearing and the inevitability of change. Dros y ddwy flynedd diwethaf mae Dan Canham wedi bod yn cofnodi sgyrsiau gyda thrigolion corstiroedd East Anglia. Yn y darn etheraidd hwn o ddawnstheatr mae Dan a’i dîm yn cyfuno symudiad a sain gyda’r geiriau a’r atgofion a recordiwyd er mwyn cyrraedd at galon y tiroedd hyfryd, llwm a dirgel hyn.

/aberystwytharts


THEATRE THEATR

Tues 4 March Mawrth 4 Mawrth

Sat 8 March Sadwrn 8 Mawrth

Thurs 13 - Sat 15 March Iau 13 - Sadwrn 15 Mawrth

7.30pm // £14 (£13)

7.30pm // £14 (£13)

7.30pm // £9 (£7)

Stan’s Café

Produced by Turtle Key Arts

Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre

Ockham’s Razor

Carrie’s War

Ockham’s Razor is a critically acclaimed aerial theatre company, specialising in creating physical theatre on new pieces of aerial equipment.

By Nina Bawden, adapted by Emma Reeves

Anatomy Of Melancholy The Anatomy of Melancholy has been described as ‘the greatest book ever written’. Nearly 400 years old, it is a vast, 1500 page attempt to identify the causes, symptoms and cures for all kinds of melancholy. Written by vicar and librarian Robert Burton it contains all the wisdom of its age – arcane, outlandish and hilarious. Yet, amidst all the wild stories and suppositions, much of its advice remains as urgent and profound now as it did then. Commissioned by Warwick Arts Centre, developed in association with the RSC Studio, and with support from The Welcome Trust.

Deng mlynedd yn ôl heriwyd cwmni Stan's Cafe i addasu The Anatomy of Melancholy, sydd wedi cael ei ddisgrifio fel y llyfr gorau a ysgrifennwyd erioed, ar gyfer cynulleidfa theatr. Felly dyma ymdrech y cwmni i ddod â’r gwaith eithriadol hwn, efallai llyfr hunan-gymorth mwyaf arwyddocaol y byd, i’r llwyfan. Free Post Show Talk Workshops available.

Arc: Three people find themselves stranded together, suspended in the air. Every Action: Four strangers meet before twenty-five metres of suspended rope. As they explore this elevated set of scales, they discover a world where everything you do will affect someone, somewhere. Memento Mori: An award winning, powerful duet performed on a suspended metal frame. Ockham’s Razor are funded by Arts Council England. Cwmni theatr awyrol adnabyddus yw Ockham’s Razor sy’n arbenigo mewn creu theatr gorfforol gan ddefnyddio darnau newydd ac arloesol o offer awyrol. Dyma nhw yn cyflwyno bil triphlyg syfrdanol o’u gwaith.

www.aber.ac.uk/artscentre

When the Second World War air raids threaten their safety in the city, Carrie and her brother are evacuated to a small Welsh village. But the countryside has dangers and adventures of its own – and a group of characters who will change Carrie's life for ever. The Arts Centre’s Younger Youth Theatre group are delighted to bring Emma Reeves adaptation of Nina Bawden's 1973 classic book to the stage, capturing vividly her tale of two siblings as they negotiate a life-changing lesson in loyalty, fear, myth and magic. Mae’n bleser gan aelodau iau Theatr Ieuenctid y Ganolfan ddod ag addasiad Emma Reeves o lyfr clasurol Nina Bawden i’r llwyfan, gan gyflwyno portread gwych o’r stori am frawd a chwaer sy’n dysgu gwers dyngedfennol am ffyddlondeb, ofn, myth ac hudoliaeth.

/aberystwytharts

@aberystwytharts

9.


THEATRE THEATR

Sat 22 March Sadwrn 22 Mawrth

Thurs 20 - Sat 22 March Iau 20 - Sadwrn 22 Mawrth

Tues 25 - Weds 26 March Mawrth 25 - Mercher 26 Mawrth

7.30pm // £14 (£13)

7pm // £6 (£4)

7.30pm // £18 (£16)

The Events

Aberystwyth Arts Centre Stage School Present

Opera Della Luna

By David Greig

The Selfish Giant

Screams echo through corridors. A forest echoes with the sound of gunfire. At Claire’s choir rehearsal, something terrible happens. David Greig’s daring new play asks how far forgiveness will stretch in the face of atrocity. Featuring local choirs and a soaring soundtrack, The Events tells of tragedy, obsession and our destructive desire to fathom the unfathomable. “A poignant look at human tragedy.” — *****, The Metro “A fiendishly brilliant new play.” — ****, WhatsOnStage.com Ages 14+ Mae drama newydd feiddgar David Greig yn gofyn pa mor bell y gall maddeuant ymestyn yn wyneb erchylltra. Yn nodweddu corau lleol a thrac sain esgynnol mae’r darn yn sôn am drasedi, obsesiwn a’n dyhead dinistriol i ddeall yr annealladwy. Ar gyfer oedran 14+.

By Oscar Wilde The Selfish Giant owns a beautiful garden in which children love to play after returning from the school. On the giant's return from seven years visiting his friend the Cornish Ogre, he takes offence at the children and builds a wall to keep them out. He puts up a notice board “TRESSPASSERS WILL BE PROSECUTED”. The garden falls into perpetual winter. The talents of the Arts Centre Stage School are delighted to present this timeless classic from the great Oscar Wilde in the intimacy of the studio theatre. Suitable for children aged 5+ Mae’n bleser gan dalentau Ysgol Lwyfan y Ganolfan gyflwyno clasur poblogaidd Oscar Wilde yn awyrgylch agos atoch y stiwdio gron. Yn addas ar gyfer plant 5+

10 .

T ICKE T S T OCY N N A U : 01970 62 32 32

The Mikado Set in the zany flashy world of modern fashion houses with costumes inspired by Versace and Jean-Paul Gaultier, this energetic production promises a riot of gorgeous and bizarre creations. Expect sequins, stunning gowns, glamour, glorious singing, and, of course, the company’s inimitable brand of mad-cap humour! Even the most hardened traditionalists will be delighted by the verve of Opera della Luna’s performance, whilst those who have consigned G&S to the dustbin of history will be forced to think again. Wedi’i osod ym myd crand a llachar y tai ffasiwn modern gyda gwisgoedd a ysbrydolir gan Versace a Jean-Paul Gaultier, mae’r cynhyrchiad egniol hwn yn addo llu o greadigaethau godidog a bisâr. Gallwch ddisgwyl dillad ysblennydd, canu gwych ac hiwmor difyr arferol y cwmni bywiog hwn!

/aberystwytharts


THEATRE THEATR

Fri 28 March Gwener 28 Mawrth

Tues 1 April Mawrth 1 Ebrill

Weds 2 April Mercher 2 Ebrill

7.30pm // £8.50 (£7.50)

8pm // £10 (£5)

8pm // £8 (£5)

Rhodri Miles

National Youth Theatre of Wales & Frantic Assembly

Matthew Jones, David Haylock & Cwmni Theatr Arad Goch

Dylan Thomas: Clown in the Moon Written by Gwynne Edwards Directed by Gareth Armstrong Performed by Rhodri Miles Clown in the moon, (the title of a poem written when Dylan was 14), is a portrait of the poet's chaotic, frequently hilarious and all too brief life. Located in a BBC studio it sets some of Dylan's famous broadcasts and iconic works alongside vivid reminiscences of his clownish antics in pubs, bars and parties and his encounters with a host of eccentric and volatile women. www.rhodrimiles.com Clown in the moon yw teitl darn o farddoniaeth a ysgrifennwyd gan Dylan pan ‘roedd yn 14 oed ac mae’n bortread o’i fywyd byr, anniben, hynod doniol ar adegau. Wedi’i leoli mewn stiwdio BBC gosodir rhai o ddarllediadau a gweithiau eiconig Dylan ochr yn ochr ag atgofion bywiog am ei gastiau gwirion mewn tafandai, barrau a phartïon.

dead born grow / marw geni tyfu Devised by the Company, and directed by Eddie Kay and Jessica Williams for Frantic Assembly. Another chance to see the fantastic production by the award-winning Frantic Assembly and twelve talented performers from the National Youth Theatre of Wales. A dark, energetic and risk-taking performance of physical theatre. Dyfeisiwyd gan y Cwmni a chyfarwyddwyd gan Eddie Kay a Jessica Williams ar gyfer Frantic Assembly. Cyfle arall i weld gwaith cyffrous y cwmni gwobrwyol Frantic Assembly a deuddeg perfformiwr talentog o Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Perfformiad tywyll, egnïol a heriol o theatr corfforol. Age / Oed 14+ Part of G w ˆ yl Agor Drysau – Opening Doors Festival – see page 27 for full details.

Outsiders – Cyd Gynhyrchiad Three young people with one common problem, they all feel like OUTSIDERS. They meet through a blog which discusses these issues but as their relationship develops online and in the real world, things start to go wrong. The performance explores the relationship between live performance and digital technology. The audience is able, anonymously, to send live text messages to the characters and contribute to the story as it develops. Tri person ifanc gyda un peth yn gyffredin – maen nhw i gyd yn teimlo fel dieithryn – OUTSIDER. Age / Oed 13+ Part of G w ˆ yl Agor Drysau – Opening Doors Festival – see page 27 for full details. NB: Please note, this performance is at Canolfan Arad Goch, Bath Street, Aberystwyth – book tickets on 01970 617998.

Part of the Dylan Thomas Centenary

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 11.


THEATRE THEATR

Thurs 3 April Iau 3 Ebrill 7.30pm // £8 (£5)

Poorboy Theatre (Scotland)

Pirates and Mermaids Cameron has moved to New York; Eilidh is still in rural Scotland. Two lovers, two continents, safely sharing two ways of life on mobile phones and video technology – until one comes to visit! A stunning performance, using modern technology, about the universal story of a long distance relationship. Mae Cameron wedi ymfudo i Efrog Newydd; mae Eilidh, ei gariad, yn parhau i fyw yng nghefn gwlad yr Alban. Dau gariad a dwy ffordd o fyw. Perfformiad gafaelgar a rhyngweithiol sy’n adrodd stori oesol am yr her o gynnal perthynas mewn dau gyfandir ac yn holi a yw hi’n haws i wneud hynny yn oes y ffôn symudol a thechnoleg fideo?

Thurs 10 - Sat 12 April // Iau 10 - Sadwrn 12 Ebrill 7.30pm // £15 (£14) Groups £10

Clwyd Theatr Cymru

Under Milk Wood By Dylan Thomas Director Terry Hands Designer Martyn Bainbridge Under Milk Wood is a work of genius; ripe with vitality, rich in humour and populated by sublime, eccentric, enchanting characters.

Part of G w ˆ yl Agor Drysau – Opening Doors Festival – see page 27 for full details.

Come to Llareggub, a small Welsh town by the sea. Meet blind Captain Cat, Mog Edwards and his sweetheart Miss Price, Sinbad Sailor, Dai Bread, Polly Garter, Nogood Boyo and Lord Cut Glass. Walk along Coronation Street, Cockle Row and Donkey Street, down to the little fishing harbour and back to Milk Wood. Dylan Thomas explores their lives, hopes and thoughts in the dreams of a night and the rhythm of a day.

Please note: This performance takes place at Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales – book tickets 01970 617998.

Both a play and a poem, written from the heart, it offers an unforgettable journey into the

Age / Oed 14+

12 .

T ICKET S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

roots of language and the soul of Wales. This new production, directed by Terry Hands, marks the centenary of Dylan Thomas' birth in 1914 and the 60th anniversary of the play's British premiere. Mae Under Milk Wood yn gampwaith sy’n llawn hiwmor gyda chymeriadau aruchel, hudolus. Mae’r cynhyrchiad newydd hwn, sydd wedi’i gyfarwyddo gan Terry Hands, yn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn 1914 ac yn nodi 60 mlynedd ers i’r ddrama gael ei pherfformio am y tro cyntaf ym Mhrydain. Stage text captioning facility available at the Thurs evening performance.

Part of the Dylan Thomas Centenary

/aberystwytharts


THEATRE THEATR COMING SOON May-June 2014 Aberystwyth Arts Centre’s first Festival of Community Theatre

Mon 14 April Llun 14 Ebrill

Thurs 24 - Sat 26 April Iau 24 - Sadwrn 26 Ebrill

7.30pm // £14 (£12)

7.30pm // £9 (£7)

Theatr Bara Caws

Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre

Refiw Am Y Rhyfel Byd Cyntaf

Animal Farm

REFIW 2014 i nodi’r Rhyfel Byd Cyntaf

By George Orwell Adapted by Ian Wooldridge

Wrth lwyfannu Hwyliau’n Codi llynedd bwriad Bara Caws oedd gweld os oedd ‘rifíw gymunedol o’r hen deip’ yn dal i ddiddanu heddiw. Cawsom ymatebion cadarnhaol rif y gwlith – yn alwadau ffôn, yn llythyrau ac e-byst, yn negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar lafar – felly yn sgil llwyddiant ysgubol y cynhyrchiad, mae Bara Caws yn bwriadu teithio rifíw newydd o amgylch Cymru yn ystod Gwanwyn 2014, fydd yn nodi dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Drwy wahodd yr un cast a gymerodd ran yn Hwyliau’n Codi yn ôl atom i gydlunio’r sgript a’i pherfformio, bydd y broses greadigol ei hun yn mynd â ni nôl at ddull gwreiddiol Cwmni Bara Caws o greu, ac yn rhyw dalu gwrogaeth i’r criw a sylfaenodd y Cwmni yn y lle cyntaf.

At Mr Jones' farm, Old Major gathers together his animal friends to tell them about his wonderful dream, where animals live free from the tyranny of the humans. When Old Major dies, and Jones forgets to feed the animals, the pigs put into effect their plan for rebellion – and four legs good, two legs bad seems to work for a while on Animal Farm... until some of the animals become more equal than others.

Bara Caws Theatre Company go on tour around Wales with their new ‘community review’ marking the start of the First World War.

Showcasing the best of local amateur talent – a feast of performances, talks, workshops and a competition. Watch out for further news soon! Yn cyflwyno’r gorau o dalent amadur leol – gwledd o berfformiadau, anerchiadau, gweithdai a chystadleuaeth. Edrychwch allan am ragor o fanylion yn fuan!

George Orwell's 1945 satire on the perils of Stalinism has proved long-lived as a parable about totalitarianism anywhere. Mae gwaith dychanol George Orwell a ysgrifennwyd ym 1945 am beryglon Staliniaeth wedi sefydlu ei hun fel dameg a all fod yn berthnasol i dotalitariaeth unrhyw le yn y byd ar unrhyw amser. Mae addasiad Ian Wooldridge yn glynu’n agos at y gwreiddiol o safbwynt yr hoffter o’r anifeiliaid a phwysigrwydd y neges.

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 13.


OPEN PLATFORM PROGRAMME RHAGLEN LLWYFAN AGORED A programme designed to introduce and support new and emerging companies. All performances take place in our studio at 7.45pm and cost £6.50 (£5.50)

Rhaglen sy’n anelu at gyflwyno a chefnogi cwmniau newydd a’r rhai sy’n dod i’r amlwg. Cynhelir yr holl berfformiadau yn ein Stiwdio am 7.45pm, £6.50 (£5.50)

Weds 12 - Thurs 13 March Mercher 12 - Iau 13 Mawrth

Aberystwyth Arts Centre Writing for Performance group

Grave Men Weds 26 February Mercher 26 Chwefror

Porcelain Youth Theatre Company

The End One stupid decision was all it took, the hard man crying over the life he took. Imagine that moment, just being there; anger, a knife then total despair... The End is a devised piece of Forum Theatre put into words by young writer Daniel Platek aged 13. The play takes the topical theme of Knife Crime and highlights how a simple dispute can transform from insignificance into life threatening circumstances. Dyma ddarn dyfeisiedig o Theatr Fforwm a roddwyd mewn geiriau gan yr ysgrifennwr ifanc Daniel Platek sy’n 13 oed. Thema’r ddrama yw trosedd cyllell ac mae’n dangos sut y gall dadl syml drawsffurfio o fod yn rhywbeth syml i fod yn sefyllfa sy’n peryglu bywyd. The play contains scenes of violence, strobe lighting and some use of bad language.

14 .

A new play written by Terry Bailey and directed by David Blumfield Two mismatched old men confront mortality - and each other - in this darkly comic play. In a world of shady dealings, it's hard to tell exactly who's using who. Mae dau hen ddyn gwbl wahanol yn wynebu marwolaeth - a’i gilydd - yn y ddrama gomig dywyll hon. Mewn byd o weithredu amheus, mae’n anodd dweud pwy yn union sy’n defnyddio pwy.

hardships as he visited remote communities in his determination to record their timeless traditional music before it became “swamped by the horrors of so-called modern civilisation”. It was considered by many a supreme irony that the resultant collection of meticulously annotated diaries would eventually be mislaid in a convenience store on the outskirts of Wolverhampton. Undaunted by this crushing blow, and having no option other than to draw on his fast fading memories, Peregrine has decided to embark on a series of public lectures in a last ditch attempt to make public some of the gems gleaned from his wanderings Ers blynyddoedd crwydrodd Peregrine N. Barit led y byd gan gofnodi popeth yn fanwl mewn dyddiadur. Pan gollodd y llyfryn gwerthfawr yr unig beth i wneud oedd i ymgymryd â chyfres o ddarlithoedd cyhoeddus er mwyn rhannu’r cyfan cyn ei bod yn rhy hwyr.

Thurs 24 April / Iau 24 Ebrill

Jez Danks

The Lost Dairies of Peregrine B. For many years, Peregrine N. Barit meandered erratically across the globe, suffering unimaginable

T ICKE T S T OCY N N A U : 01970 62 32 32

/aberystwytharts


LITERARY EVENTS GWEITHGAREDDAU LLENYDDOL Weds 15 January & Thurs 6 March / Mercher 15 Ionawr & Iau 6 Mawrth 7.45pm // £8.50 (£7.50)

Chinwag Aberystwyth Arts Centre, with members of our poetry group Word Distillery, invite you to an evening of Spoken Word, welcoming readings of both poetry and prose with performances by guest writers as well as Open Mic, led by local writer and performer Mike Smith. If you’re reading make sure you arrive early and sign up at around 7pm! Mae’r Ganolfan, gydag aelodau o’n gr wp ˆ barddoniaeth ‘Word Distillery’, yn eich gwahodd i noson o’r Gair ar Lafar, sy’n croesawu darlleniadau o farddoniaeth a rhyddiaith gyda pherfformiadau gan ysgrifenwyr gwâdd yn ogystal â Meic Agored. Fri 17 January Gwener 17 Ionawr 7.45pm // £8.50 (£7.50)

Alcemi Dwr / Alchemy of Water A bi-lingual performance of the sequence of poems and photograph images about the landscape of Wales, published as a book by Gomer Press. Poets Grahame Davies and Tony Curtis have worked with photographers Mari Lloyd Owen and Carl Ryan to celebrate the often harsh beauty of our country. “A stunning series of images...”- Wales Arts Review. Alcemi D wr: ˆ Perfformiad dwyieithog o gyfres o farddoniaeth a delweddau ffotograffig am dirwedd Cymru, a gyhoeddwyd fel llyfr gan Wasg Gomer.

Special Events in the Bookshop / Digwyddiadau Arbennig yn y Siop Lyfrau

Weds 26 March Mercher 26 Mawrth 7.45pm // £8.50 (£7.50)

Homage to Shelley Hosted by poet Nigel Humphreys. A biog of Shelley’s tempestuous life fusing his radical ideas on free love, political satire and profound atheism illustrated with slides and poems read by Word Distillery poets. Includes ‘Ode to the West Wind’, ‘To a Skylark’, extracts from ‘Queen Mab’, and Mask of Anarchy in its entirety. Hanes bywyd tymhestlog Shelley gyda sleidiau a barddoniaeth a ddarllenir gan feirdd Gr ˆwp Barddoniaeth y Ganolfan. Thurs 10 April / Iau 10 Ebrill 7.45pm // £8.50 (£7.50)

The Two Dylans Celebrated authorities on the works of the two poets illustrate and discuss the two legendary Dylans – Dylan Thomas and Bob Dylan. The panel will include: David Boucher, author of books and articles on Dylan Thomas, Bob Dylan and the Beats; Mike Jones, a song writer, and author of ‘The Music Industries’, Daniel Williams, a writer on Dylan Thomas and the music of the Beat Generation; Michael Gray, the author of ‘The Dylan Encyclopedia’ Jeff Towns, the owner of Dylan's Bookshop and famous collector and authority on Dylan Thomas chairs the discussion. Part of the Dylan Thomas Centenary. Arbenigwyr yn y maes yn trafod ac yn dehongli gwaith dau artist enwog gwahanol iawn - Dylan Thomas a Bob Dylan.

www.aber.ac.uk/artscentre

All events free and open to everyone - all 6.30pm Thurs 6 February / Iau 6 Chwefror

Poetry Double Bill: Samantha Wynne-Rhydderch and Tiffany Atkinson Thurs 20 February / Iau 20 Chwefrori

Book Talk: Rosie Dub: Flight Thurs 27 February / Iau 27 Chwefror

Poetry Evening: Maggie Harris: 60 years of Loving Thurs 6 March / Iau 6 Mawrth

Book Launch: Peter Stevenson: Ceredigion Folk Tales Thurs 13 March / Iau 13 Mawrth

Book Talk: Michael Nobbs: Drawing Your Life Thurs 20 March / Iau 20 Mawrth

Book Talk: Richard Kipling: Sheer Cliffs and Sheer Waters. A Skomer Island Journal. 29 January, 12 & 19 February 29 Ionawr, 12 & 19 Chwefror 7.45pm // £6.50 (£5.50)

Welsh Short Story Network / Rhwydwaith Straeon Byrion Readings featuring acclaimed writers. Darlleniadau yn cynnwys awduron enwog.

/aberystwytharts

@aberystwytharts 15.


Photo: Filipe Alcada

DANCE & PHYSICAL THEATRE DAWNS A THEATR GORFFOROL

Fri 21 February Gwener 21 Chwefror 6.30pm & 8pm // £7 (£6)

Jo Fong Thurs 6 February Iau 6 Chwefror 7.30pm // £14 (£13) Groups / Children £10

National Dance Company Wales National Dance Company Wales presents a triple bill of dynamic dance from world class choreographers and home grown talent. Stephen Petronio’s latest work ‘Water Stories’, accompanied by original music from Grammy and Academy Award-winning composer Atticus Ross (The Girl with the Dragon Tattoo) was inspired by the abundant and magical waterscapes of Wales and features original visuals from Matthew Brandt. Lee Johnston and lighting designer Joe Fletcher present ‘Purlieus’, the result of a three-year development process that explores the relationship between movement, light and animation to create an immersive experience for both performer and audience. In Stephen Shropshire’s ‘Mythology’, created in 2012, the music score of Rzewski's Coming Together determines the 16 .

structure of the movements in a mathematical and rational way. Interested in seeing how our dancers prepare their bodies for the evening’s show? Come to Watch Dance Class to find out. For ticket holders only, contact box office for more details. Workshops are also available, contact NDCWales Participation department for more information: participation@ndcwales.co.uk Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno bil triphlyg o ddawns ddeinamig oddi wrth goreograffwyr rhyngwladol yn ogystal â thalent o’r wlad hon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweld sut mae’r dawnswyr yn paratoi eu cyrff ar gyfer y sioe mae croeso i chi wylio gwers ddawns neu fynychu gweithdy a ddarperir gan y cwmni. Workshops available.

T ICKET S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

Witness - Portraits of Women Who Dance Witness three exceptional dancers as they collaborate in the making of their own choreographic portraits in this revealing documentary. Three women talk candidly about their relationship with dance, performance and what it is to be watched. The unique performances that result are both elaborate and supremely personal: as idiosyncratic as the women who dance them, demonstrating excellence, intimacy and honesty through performance. Tair dynes yn siarad yn agored am eu perthynas gyda dawns, perfformiad a sut mae’n teimlo i gael cynulleidfa yn eich gwylio. Mae’r perfformiadau unigryw sy’n ganlyniad i hyn yn gymhleth ac yn hynod bersonol. Supported by Arts Council Wales, Coreo Cymru, The Dance House, Rubicon Dance and Chapter Arts Centre. 

Free Post Show Talk Workshops available.

/aberystwytharts


DANCE & PHYSICAL THEATRE DAWNS A THEATR GORFFOROL

The Bolshoi Ballet - Live links in the cinema Dolenni byw yn y sinema Thurs 20 March Iau 20 Mawrth 7.30pm // £14 (£12)

Gwyn Emberton

My People A new dance theatre production by Arts Centre Associate Artist Gwyn Emberton, inspired by Caradoc Evans’ collection of short stories ‘My People’. Through intricately crafted and affecting choreography this work explores the dark, turbulent, and sometimes mythical world of Evans’ fictional village of Manteg. Combined with a new score by associate composers of Y Gwyll / The Hinterland, Benjamin Talbot and Victoria Ashfield, ‘My People’ captures the creates a powerful and haunting world on stage. Cynhyrchiad theatr-ddawns newydd gan Gwyn Emberton, a ysbrydolwyd gan gasgliad dadleuol Caradoc Evans o straeon byrion ‘My People’.Trwy goroegoraffi crefftus a manwl mae’r gwaith newydd hwn yn archwilio byd tywyll, cythryblus ac weithiau mythegol pentref dychmygol Evans sef Manteg. ‘My People’ is an Aberystwyth Arts Centre coproduction. Supported by Arts Council of Wales and crowd funding donators.

Free Post Show Talk Workshops available.

Sun 19 January Sul 19 Ionawr 3pm

JEWELS (Live / Yn fyw) Inspired by New York's 5th Avenue famous jewelleries, this triptych is a tribute to women and to the cities of Paris, New York and Saint Petersburg. 2hrs 30min approx. Wedi’i ysbrydoli gan gemyddion enwog 5th Avenue Efrog Newydd, mae’r triptych hwn yn deyrnged i ferched ac i ddinasoedd Paris, Efrog Newydd a San Petersburg. Tua 2 awr 30 munud. Sun 2 February Sul 2 Chwefror 3pm

LOST ILLUSIONS (Live / Yn fyw) Based on French writer Honore de Balzac's novel, Lost Illusions is a tantalising story of passion, ambition and disappointment. 3 hrs approx.

www.aber.ac.uk/artscentre

Yn seiliedig ar nofel yr awdures Ffrengig Honore de Balzac, mae ‘Lost Illusions’ yn stori bryfoclyd am angerdd, uchelgais a siom. Tua 3 awr. Sun 30 March Sul 30 Mawrth 4pm

THE GOLDEN AGE (Live / Yn fyw) Set in 1920's Europe, The Golden Age is a refreshing satire, an original and delightful ballet with jazz and cabaret musical parodies. 2hrs 30min approx. Wedi’i gosod yn Ewrop yn y 1920au, mae ‘The Golden Age’ yn ddychan adfywiol, bale gwreiddiol ac hyfryd gyda pharodïau cerddorol jas a chabare. Tua 2 awr 30 munud.

/aberystwytharts

@aberystwytharts 17.


MUSIC CERDDORIAETH

Fri 31 January Gwener 31 Ionawr

Sat 1 February Sad 2 Chwefror

Fri 7 February Gwener 7 Chwefror

8pm // £15 (£14)

5pm - 2am

7.30pm // £15

Trio Valore

Aberration!

Trio Valore are all about the groove! Formed originally from Paul Weller’s formidable live band of the mid 2000's, the Trio is a soul-mod-jazz super group, in great demand for their live shows. Trio Valore features some of the best musicians this country has to offer with drummer Steve White (The Style Council, Oasis, The Who) voted by readers of Rhythm magazine in their top poll of all time drummers, and with original Ocean Colour Scene founder Damon Minchella on bass. Expect floorshaking Hammond grooves, heavy deep funk & super dancefloor mod jazz. Plus support from the Boogilators.

Following the rip-roaring success of the Enfys Aber fundraising night in October, the Arts Centre is proud to launch Abberation! – a series of exciting events with an LGBT bent that are open to all.

Stuart Maconie: The People's Songs

Dyma driawd sy’n perfformio cerddoriaeth yr enaid, fodern a jas, ac sydd ag enw da am eu sioeau byw.

Expect live musical performances from great local bands including the thrilling Gypsy Wine Cartel – back by popular demand – plus film, theatre, spoken word and late-night DJ. A fabulous night across three spaces, with quiet and raucous zones. All are welcome so don’t miss out! A proportion of ticket sales will go to LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) charities. Programmed by Enfys Aber (the Aber Staff Pride society) and SpringOut. Part of LGBT History Month UK. For further information please contact Ruth Fowler on ruf@aber.ac.uk

Spend an evening in the company of this popular and prolific TV and radio presenter, journalist, columnist and author as talks about his new book and epic radio series, a social history of modern Britain told through pop singles. Stuart is the UK’s best-selling travel writers and also co-hosts the Radcliffe and Maconie Show on BBC Radio 2 and The Freak Zone on BBC 6 Music. @stuartmaconie Treuliwch noson yng nghwmni’r cymeriad poblogaidd a gweithgar hwn wrth iddo siarad am ei lyfr newydd a’i gyfres radio epig, yn adrodd hanes cymdeithasol y Brydain fodern trwy recordiau pop.

Perfformiadau cerddorol byw gan fandiau lleol gwych, yn ogystal â ffilm, theatr, y gair llafar a DJ yn hwyr i’r nos. Noson ddifyr i bawb!

18 .

T ICKET S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

/aberystwytharts


MUSIC CERDDORIAETH

Sat 15 February Sadwrn 15 Chwefror

Gwobrau'r Selar Mae noson wobrau fawr y sîn gerddoriaeth Gymraeg gyfoes yn dod i Aberystwyth! Dyma’r ail flwyddyn i gylchgrawn Y Selar gynnal parti mawr i ddathlu’r gorau o gerddoriaeth Gymraeg y flwyddyn a fu. Yr artistiaid gorau yn gig mawr cynta’r flwyddyn.

Fri 14 March / Gwener 14 Mawrth 8pm // £14 (£12)

Theatr Mwldan | Access All Areas | 30IPS

Dammed Nations / Cenhedloedd Dan Ddyfroedd Wales and Nubia.Two lands. One shared legacy. Featuring singer Siân James & guitarist Gai Toms alongside traditional Nubian frame drummers Nuba Nour from Egypt. With solo sets by each of the artists and a special collaboration featuring songs about Tryweryn and the continuing plight of the Nubian people. In Dammed Nations, voices from two communities unite on stage recalling the fates of the village of Capel Celyn in North Wales – lost to the waters of the Tryweryn Reservoir – and the traditional Nubian homelands in Aswan, Egypt drowned with the construction of President Nasser’s High Dam. Cymru a Nubia. Dwy genedl. Un bennod gyffredin. Mae Cenhedloedd Dan Ddyfroedd yn

daith gerddorol sydd yn cynnwys y gantores Siân James a'r gitarydd Gai Toms ochr yn ochr â Nuba Nour, drymwyr ffrâm traddodiadol o'r Aifft. Yn Cenhedloedd Dan Ddyfroedd, bydd lleisiau dwy gymuned sydd yn ymddangos nad ydynt yn gysylltiedig, yn uno ar lwyfan i gofio tynged y pentref Capel Celyn yng ngogledd Cymru – a gollwyd i ddyfroedd Cronfa Dryweryn – a'r mamwledydd Nubian traddodiadol yn Aswan, yr Aifft, a foddwyd ar gyfer adeiladu Argae Uchel yr Arlywydd Nasser.

The Welsh contemporary music scene’s awards night comes to Aberystwyth! For the second year running, Welsh music magazine, Y Selar, will hold a party to celebrate the best of Welsh music over the last year. All the best acts in the first big gig of the year.

www.dammednations.com Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery. Wedi ei noddi’n rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol.

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 19.


MUSIC CERDDORIAETH

Sat 22 February Sadwrn 22 Chwefror

Weds 5 March Mercher 5 Mawrth

Weds 26 March Mercher 26 Mawrth

8pm // £15

7.45pm // £6.50 (£5.50)

8pm // £18 (£16)

Cornel Campbell & Soothsayers: ‘Nothing Can Stop Us’

Brenig

Salsa Celtica

Performing original compositions including songs from their album ‘The Caron Trail’. The songs tell stories of love, welsh folklore, local history and the countryside, in a traditional and contemporary folk style. Blend a little Celtic music, country, blues and Cajun together and you have the sound of BRENIG.

The combination of Scotland and Ireland's leading Celtic musicians with a stellar group of international salseros, ensures that Salsa Celtica are always a potent blend of virtuosity and energy.

‘Nothing Can Stop Us’ is a musical melting pot that draws its inspiration from Jamaica, England, America and Africa. There’s everything from dub, jazz, reggae, funk, lover’s rock, Afro-beat and even rock-guitars. Key to this is the Soothsayers’ musical prowess. They provide the backdrop for legendary Studio 1 singer Cornel Campbell’s vocal, which ranges from heartfelt and emotive, right though to enthusiastic and sincere.

Open Platform. Dyma Brenig yn perfformio cyfansoddiadau gwreiddiol yn cynnwys caneuon am serch, llên gwerin, hanes lleol a chefngwlad.

Dyma ymdoddiad cerddorol sy’n tynnu ei ysbrydoliaeth o Jamaica, Lloegr, America ac Affrica. Ceir yma bopeth o dyb, jas, reggae, ffync, roc, curiad-Affro ac hyd yn oed gitarau roc.

20 .

T ICKET S T OCY N N A U: 01970 62 32 32

The group’s unique synthesis has been rapturously received around the globe. With their long awaited new studio album ‘The Tall Islands’ to be released at the start of the year, 2014 is going to be a huge year for Salsa Celtica. “the Scots are hot!” L.A. Times www.salsaceltica.com Mae cyfuno cerddorion Celtaidd blaenllaw’r Alban ac Iwerddon gyda gr ˆwp talentog o salseros rhyngwladol yn sicrhau bod Salsa Celtica bob amser yn gyfuniad grymus o ragoriaeth ac egni.

/aberystwytharts


CLASSICAL MUSIC CERDDORIAETH GLASUROL

Thurs 13 February Iau 13 Chwefror 7.30pm // £19-£13 Students £6 Family Tickets £12.50/£18

BBC National Orchestra of Wales BEETHOVEN Leonore Overture No 1 MOZART Violin Concerto No 5 SCHUBERT Symphony No 9 Conductor / Arweinydd Nicholas Collon Violin / Ffidil Callum Smart It’s easy to hear why Schubert’s Ninth Symphony is known as the ‘Great’ with its noble themes, inexhaustible energy and romantic warmth. Experience it next to the drama of Beethoven’s Leonore Overture No 1 and and Mozart’s Turkish inspired Violin Concerto No 5. Mae’n hawdd deall pam mae Nawfed Syffoni Schubert yn cael ei hystyried i fod ymysg y ‘Mawrion’ gyda’i themâu urddasol, egni di-ddiwedd a chynhesrwydd rhamantus. Cewch ei phrofi ochr yn ochr â drama Agorawd Rhif 1 Leonore Beethoven a Chonsierto Feiolin Rhif 5 Tyrcaidd Mozart.

Ceredigion Schools Concert Tues 18 February Mawrth 18 Chwefror 7.30pm Ceredigion Schools Harp Ensemble, Ceredigion Symphonic Wind Band and Ceredigion Schools Senior String Orchestra. Côr Telynau Ysgolion Ceredigion, Band Chwyth Symffonig Ceredigion a Cherddorfa Linynnol Hˆyn Ysgolion Ceredigion. Tues 25 March Mawrth 25 Mawrth 7.15pm North Ceredigion Junior Wind Band and String Orchestra, and Ceredigion Schools Brass Band.

Sat 1 March Sadwrn 1 Mawrth 7.30pm // £10

British Heart Foundation Concert Featuring Cantorion Colin Jones Male Voice Choir with Sophie Rudge (soprano) and Tomos Matthias (violin). Proceeds towards the No Time To Wait campaign. Yn nodweddu Cantorion Colin Jones gyda Sophie Rudge (soprano) a Tomos Matthias (feiolin). Yr elw tuag at ymgyrch Dim Amser i Aros.

Band Chwyth a Cherddorfa Linynnol Iau Gogledd Ceredigion a Band Pres Ysgolion Ceredigion. Tickets available on the door.

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 21.


CLASSICAL MUSIC CERDDORIAETH GLASUROL

Sat 15 March Sadwrn 15 Mawrth 8pm £9.50 (£8.50), £7.50 (£6.50) £3.50 Accompanied child £2

Aberystwyth University Choral Union GLORIA: Karl Jenkins FIVE MYSTICAL SONGS: Vaughan Williams and other music conducted by David Russell Hulme Karl Jenkins is probably the most performed living composer. His ‘Gloria’ has drama, melodic directness and rhythmic drive, coloured by the composer’s characteristic use of sounds from ethnic and third-world cultures. Vaughan Williams’s beautiful settings of poems by George Herbert range from intimacy to triumph and speak with memorable directness. Dyma Undeb Gorawl Prifysgol Aberystwyth yn cyflwyno un o BRIF ddigwyddiadau’r calendr cerddorol - gweithiau penigamp yn cael eu perfformio gan gôr cymunedol brwdfrydig y Brifysgol gyda chefnogaeth cerddorfa wâdd wych.

22 .

Tues 8 April / Mawrth 8 Ebrill 7.30pm // £20

Taliesin Arts Centre in co-production with Le Chien qui chante (Montreal) & Companion Star (New York) and in association with Welsh National Opera

Under Milk Wood: An Opera Based on the original play for voices by Dylan Thomas Composed by John Metcalf Text by Dylan Thomas In 1954, Dylan Thomas caused a literary storm with his play for voices, Under Milk Wood. Sixty years on, Wales' leading opera composer, John Metcalf creates a ground breaking new opera and recreates Thomas' world of Llareggub - the town that went mad. Under Milk Wood: an opera weaves together extraordinary poetic and comic language, contemporary and ancient instrumental music, recorded and live sound, as this 13-strong company of singers and multiinstrumentalists creates a feast for the ears.

T ICKET S T OC Y N N A U : 01970 62 32 32

Mae ‘Under Milk Wood: an opera’ yn cyfuno iaith farddonol a chomig eithriadol, cerddoriaeth offerynnol gyfoes ac hynafol, sain byw ac wedi’i recordio, wrth i’r cwmni 13-darn hwn o gantorion ac aml-offerynnwyr greu gwledd ar gyfer y clustiau. Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru ac yn rhan o Wyl  ˆ 100 Dylan Thomas. www.taliesinartscentre.co.uk/ undermilkwood Part of the Dylan Thomas 100 Festival. Supported by the Arts Council of Wales and the Welsh Government.

/aberystwytharts


CLASSICAL MUSIC CERDDORIAETH GLASUROL Music Club Clwb Cerdd BLACKMAIL Sat 29 March Sadwrn 29 Mawrth

Sat 26 April Sadwrn 26 Ebrill

8pm £9.50 (£8.50), £7.50 (£6.50) £3.50 Accompanied child £2

8pm // £12 (£11), £9 (£8) £3.50 Accompanied child £2

Philomusica of Aberystwyth Alfred Hitchcock’s classic 1929 silent movie accompanied by full symphony orchestra. A first for Aberystwyth! Philomusica and conductor David Russell Hulme perform Neil Brand’s brilliant and criticallyacclaimed score live beneath the big screen – plus other music to get you in the movie mood. ‘Neil Brand’s score was amazing, it picked out so many details that you might miss without the music being there, and it really brought the film to life.’ Caught on Film, BBC Radio 4. Ffilm fud glasurol 1929 Alfred Hitchcock gyda chyfeiliant gan gerddorfa symffoni lawn. Profiad newydd i Aberystwyth! Bydd Philomusica o dan arweiniad David Russell Hulme yn perfformio sgôr wych a phoblogaidd Neil Brand yn fyw o dan y sgrîn fawr - yn ogystal â cherddoriaeth arall sy’n gysylltiedig â’r byd ffilmiau.

Music Club Membership £40 (£30) Individual recital tickets: £10 (£8) Students and U18s free. Tocynnau datganiadau unigol: £10 (£8) Myfyrwyr a phobl ifanc dan 18 oed yn rhad ac am ddim. Sun 2 February / Sul 2 Chwefror

Aberystwyth Choral Society

3pm

Richard Evans (piano)

ELIJAH Mendelssohn Conducted by David Russell Hulme Aberystwyth’s thriving Choral Society is joined by four international soloists and full orchestra to perform Mendelssohn’s timeless masterpiece. A classic of the choral repertoire, Elijah’s powerful score overflows with drama, colour, wonderful melodic inspiration and superb choruses. A great opportunity to hear this unforgettable music in a vivid full-scale live performance.

Works by Haydn, Beethoven, Debussy and Chopin Thurs 20 March / Iau 20 Mawrth 8pm

Erato Trio Trios by Haydn, Brahms and Schubert Sun 6 April / Sul 6 Ebrill 3pm

Rakhi Singh (violin) and Simon Lane (piano)

Ymunir â Chymdeithas Gorawl boblogaidd Aberystwyth gan bedwar unawdydd rhyngwladol a cherddorfa lawn i berfformio campwaith adnabyddus Mendelssohn. Yn glasur yn y repertoire corawl, mae sgôr bwerus Elijah yn gorlifo gyda drama, lliw, ysbrydoliaeth felodig fendigedig a chorysau ysblennydd. Cyfle gwych i glywed y gerddoriaeth fythgofiadwy hon mewn perfformiad byw lliwgar ar raddfa fawr.

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 23.


NY MET OPERA – LIVE LINKS IN THE CINEMA / DOLENNI BYW YN Y SINEMA

These lives link to the fabulous New York Metropolitan Opera Productions are hugely popular, book in advance! All tickets £18 Sat 8 February / Sadwrn 8 Chwefror 5.55pm

Sat 5 April / Sadwrn 5 Ebrill 5.55pm

RUSALKA (Dvoˇrák)

LA BOHÈME (Puccini)

The great Renée Fleming returns to one of her signature roles in Dvorák’s soulful fairy-tale opera. 4hrs.

Puccini’s moving story of young love. Anita Hartig stars as the frail Mimì in Franco Zeffirelli’s classic production. 3.5hrs.

Mae’r Renée Fleming wych yn dychwelyd i un o’i rolau mwyaf adnabyddus yn opera dylwyth-teg ddwys Dvorák. 4awr.

Stori deimladwy Puccini am serch ifanc. Mae Anita Hartig yn cymryd y brif ran fel y Mimì fregus yng nghynhyrchiad clasurol Franco Zeffirelli. 3.5awr.

Sat 1 March / Sadwrn 1 Mawrth 5pm

Sat 26 April / Sadwrn 26 Ebrill 5.55pm

PRINCE IGOR (Borodin) – New Production

COSÌ FAN TUTTE (Mozart)

Borodin’s defining Russian epic, famous for its Polovtsian Dances. Dmitri Tcherniakov’s new production is a brilliant psychological journey through the mind of its conflicted hero. 4.5hrs. Epig Rwsiaidd ddiffiniol Borodin, yn enwog am ei dawnsiau Polovtsiaidd. Mae cynhyrchiad newydd Dmitri Tcherniakov yn daith seicolegol wych trwy feddwl ei arwr cythryblus. 4.5awr. Sat 15 March / Sadwrn 15 Mawrth 4.55pm

WERTHER (Massenet) – New Production Two of opera’s greatest artists – Jonas Kaufmann and Elina Garan ˇca – star in Massenet’s sublime adaptation of Goethe’s revolutionary and tragic romance. 3hrs 15mins. Mae dau o brif artistiaid byd yr opera – Jonas Kaufmann ac Elina Garan ˇca – yn chwarae’r prif rannau yn addasiad gwych Massenet o ramant chwyldroadol a thrasig Goethe. 3awr 15munud.

24 .

T ICKET S T OCY N N A U: 01970 62 32 32

Music Director James Levine conducts Mozart’s beloved opera about testing the ties of love. 4hrs. Mae’r Cyfarwyddwr Cerdd James Levine yn arwain opera boblogaidd Mozart ar y thema o brofi cylymau cariad. 4awr. Sat 10 May / Sadwrn 10 Mai 5.55pm LA CENERENTOLA (Rossini) A peerless pair of Rossini virtuosos joins forces in La Cenerentola – a vocal tour de force for mezzosoprano Joyce DiDonato, as Cinderella, and the high-flying tenor Juan Diego Flórez, as her Prince Charming. 3hrs 40mins. Mae pâr digymar o berfformwyr meistrolgar Rossini yn dod at ei gilydd yn La Cenerentola – tour de force lleisiol ar gyfer y mezzo-soprano Joyce DiDonato, fel Sinderela, a’r tenor adnabyddus Juan Diego Flórez fel ei Thywysog. 3awr 40munud.

/aberystwytharts


FAMILY TEULU

Sun 2 February Sul 2 Chwefror

Sun 9 February Sul 9 Chwefror

Sun 2 March Sul 2 Mawrth

2pm & 4.30pm £8.50 (£7.50)

2pm // £8.50 (£7.50)

2pm // £8.50 (£7.50)

The Puppet Lab

Circo Ridiculoso

The Frog Princess

Three Little Pigs

A Russian folktale about a Prince who marries a Frog.

Created and performed by Danny Schlesinger

The Puppet Lab combines storytelling and puppetry in this show full of warmth and humour.

An innovative re-telling of the classic Three Little Pigs - Danny has been delivered a story telling kit in a crate. All the props for the story are contained within... or are they? Danny has to try against the odds to enact the story, without making a pig’s ear of it. He will recount the curly tale with lots of huff, puff and you’ll be blown away by his inimitable and hilarious physical comedy, circus skills and sheer pig-headedness!

Milly Jackdaw and Vee Robinson

The Snow Queen By Hans Anderson Gerdas love for her missing friend Kay spurs her to undertake a long and dangerous journey. Through many strange lands she travels, encountering mysterious folk and magical creatures, never losing hope that she will succeed in her search. But what if she finds him? How will she bring him back from the frozen realm of the Snow Queen? Milly Jackdaw and Vee Robinson bring their magical treatment to this classic tale of innocence, friendship and the power of love. A perfect piece of magic for children aged 5 and over. Milly Jackdaw a Vee Robinson sy’n dod â’u talentau hudol i’r stori clasurol hon am ddiniweidrwydd, cyfeillgarwch a grym cariad. Darn perffaith o adloniant ar gyfer plant 5 oed a throsodd.

The Russian tale tells of three brothers who are ordered by their father to find a bride. Each prince must shoot an arrow into the air and marry whoever finds it. Perfect princesses return the arrows to the eldest two brothers. Unfortunately a frog finds the third brother’s arrow... Two superb puppeteers lead the audience through the trials and tribulations of the frog in this Puppet Lab classic suitable for ages 3-7 and their families. Stori werin o Rwsia am Dywysog sy’n priodi Llyffant. Mae’r cwmni dawnus hwn yn cyfuno adrodd straeon gyda phypedwaith yn y sioe dyner ac hwyliog hon. Yn addas a’r gyfer plant 3-7 oed a’u teuluoedd.

www.aber.ac.uk/artscentre

‘A master of his art’ Uktheatre.net ‘An undoubted joy for all the family.’ The Scotsman A 50 minute show intended for everyone over 3 years old. Warning! Contains loud balloon pops! Ailadroddiad dyfeisgar o’r stori glasurol. Bydd Danny yn cyflwyno’r hanes yn defnyddio comedi gorfforol ddoniol, sgiliau syrcas a lot o hwyl! Sioe 50 munud sy’n addas ar gyfer pawb dros 3 oed.

/aberystwytharts

@aberystwytharts 25.


FAMILY TEULU

Sun 23 March Sul 23 Mawrth

Fri 4 April Gwener 4 Ebrill

Tues 15 April Mawrth 15 Ebrill

2pm // £8.50 (£7.50)

1.45pm & 6.30pm // £8 (£5)

2pm // £8.50 (£7.50)

Little Angel

Bambalina Teatre Practicable, Valencia

PTC Productions

Dogs Don’t Do Ballet Based on the book written by Anna Kemp & illustrated by Sara Ogilvie Biff is not like ordinary dogs. He likes moonlight. And music. And walking on his tiptoes. You see, Biff doesn’t think he’s a dog, Biff thinks he’s a ballerina… The sublime and the ridiculous combine in this hilarious story of a small dog with a big personality and even bigger dreams, brought to life by Little Angel Theatre using beautiful puppets, well-loved ballet music and dazzling comedy. Suitable for age 2 years+ Running time 45 minutes. Ceir yr arddunol a'r chwerthinllyd yn y stori ddoniol hon am gi bach gyda phersonoliaeth fawr a breuddwydion mwy byth, yn cael ei chyflwyno gan Theatr Little Angel yn defnyddio pypedau prydferth, cerddoriaeth bale boblogaidd a chomedi ddisglair.

Ulysses A humorous and beautiful production by an award winning company who have been praised in all corners of the world. The history of Greek Hero Ulysses is an old tale, but this performance uses modern, colourful and humorous puppetry and action to present Ulysses adventurous journey to find the magical land of Ithaca. Perfformiad hwyliog a hardd gan gwmni sydd wedi ennill gwobrau a chlod mawr ym mhob cwr o’r byd. Mae hanes Ulysses yr arwr Groegaidd yn hen stori, ac yn y perfformiad hwn caiff ei daith antur i ganfod ‘Ithaca’, yr ynys hud, ei bortreadu mewn ffordd lliwgar, modern a doniol tu hwnt. Teuluoedd a phlant / families and children 6+ Hyd / length: 55m Part of G w ˆ yl Agor Drysau – Opening Doors Festival – see page 27 for more details.

Yn addas ar gyfer 2 oed+.

26 .

T ICKET S T OCY N N A U: 01970 62 32 32

Old MacDonald Had A Farm By Steven Lee Old MacDonald had a farm E-I-EI-O. But Old MacDonald’s animals have gone missing! Can you help a friendly scientist and his amazing time machine get them back for him? This fun filled farmyard tale brings to life all the best loved characters from the original nursery rhyme along with a magical medley of games, giggles and sing along songs. All told with a captivating combination of live action, puppetry and animation by one of the UK’s leading theatre companies. 75 minutes. Suitable for ages 4+. Mae anifeiliaid Hen MacDonald ar goll! A fedrwch helpu gwyddonydd hoffus a’i beiriant amser anhygoel i’w cael yn ôl? Mae’r stori hon o’r buarth yn rhoi bywyd newydd i’r holl gymeriadau hoffus o’r rhigwm plant gwreiddiol ynghyd â chasgliad hudol o gemau, hwyl a chaneuon poblogaidd. /aberystwytharts


DEWCH I FWYNHAU PERFFORMIADAU THEATR, CERDDORIAETH A DAWNS O AMERICA, FFRAINC, IWERDDON, YR EIDAL, VALENCIA, AWSTRALIA, YR ALBAN, A CHYMRU YMA YN ABERYSTWYTH!

COME AND ENJOY THEATRE PERFORMANCES, MUSIC AND DANCE FROM THE US, FRANCE, IRELAND, ITALY, VALENCIA, AUSTRALIA, SCOTLAND, AND WALES HERE IN ABERYSTWYTH!

Ar y 1af o Ebrill 2014 bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed ac er mwyn dathlu gyda’r goreuon maen nhw wedi gwahodd y cwmnïau mwyaf llwyddiannus i ddychwelyd i Gymru ar gyfer 8fed Gˆ wyl AGOR DRYSAU – OPENING DOORS!

On the 1st of April 2014 Cwmni Theatr Arad Goch will be celebrating its 25 anniversary and in order to celebrate with the best they have invited the most successful companies to return to Wales for the 8th AGOR DRYSAU – OPENING DOORS Festival!

“Mwy o sioeau nag erioed o’r blaen gan gynnwys gwaith stryd!” “Gigs, gweithdai, trafodaethau a nosweithiau cymdeithasol!”

Ymunwch yn y dathliadau, mae rhywbeth yma i bawb!

“More shows than ever before, including street performances!” “Gigs, workshops, discussions and social evenings!”

Join in the celebrations, there’s something here for everyone!

Gŵyl Agor Drysau – Opening Doors Festival is organised by Cwmni Arad Goch and presented in association with Aberystwyth Arts Centre

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 27.


DIARY DYDDIADUR JANUARY IONAWR 9-25 15 17

Dick Whittington and the Pi-rats of the Caribbean Wardens Dramatic Society Chinwag Alchemy of Water

19

Jewels Bolshoi Ballet

26

The Aberystwyth Wedding Show

TIME

SITE Pg T

5

7.45pm

S

15

7.45pm

S

15

3pm

C

17

19

11am-3pm TF

32

20

+ Matinée on 19 / 2.30pm Jimeoin – Yes, Yes, Whatever..?! Book Talk: Rosie Dub

21

Witness Jo Fong

22

Tree of Leaf and Flame The Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre Cornel Campbell & Soothsayer Diamonds and graphene Science café The World According to John Bird Henry Blofeld OBE

27

Drugs and the mind Science Café

7.30pm

TF

3

29

Welsh Short Story Network

7.45pm

S

15

30

Coriolanus NT Live

7pm

T

5

31

Trio Valore

8pm

GH 18

TIME

SITE Pg

FEBRUARY CHWEFR OR 1

Aberration! The Snow Queen Milly Jackdaw and Vee Robinson Lost Illusions Bolshoi Ballet

2 2

5pm-2am TB

18

26

3pm

C

17

27

GH 23

27 28

Poetry Evening: Maggie Harris War Horse NT LIVE

7pm

C

5

4

Mark Thomas 100 Acts of Minor Dissent Poetry Double Bill Samantha Wynne-Rhydderch and Tiffany Atkinson

7.30pm

T

30

6.30pm

B

15

7.30pm

T

16

8 8 9 11 13 14

Site 1 / Safle 1 Stuart Maconie The People’s Songs Flanders and Swan: At the Drop of a Hippopotamus Rusalka NY Met The Frog Princess The Puppet Lab Of Mice and Men Tin Shed Theatre Co. BBC National Orchestra of Wales Hijinx Theatre’s Drama Pods

T = Theatre 28 .

GH = Great Hall

26

The End Porcelain Youth Theatre Company

Coriolanus NT Live

7

25

25

3

6-7

22

S

3pm

National Dance Company Wales

22

2pm & 4.30pm

Music Club: Richard Evans

6

The 39 Steps Castaway

19-21 Community Theatre

24

2

6

Blodeuwedd

14-15 Theatr Genedlaethol Cymru Gwobrau’r Selar 15 18 Ceredigion Schools Concert

6 7.30pm

T

18

7.30pm

T

6

5.55pm

C

24

2pm

C

24

1pm & 7.30pm

T

6

7.30pm 2pm

GH 21 S

S = Studio

7

MARCH MAWRTH 1 1

Ours Was The Fen Country Still House British Heart Foundation Concert

1

Prince Igor NY Met

2

Three Little Pigs Circo Ridiculoso Anatomy Of Melancholy Stan’s Café

4

T

7 19

7.30pm 7.30pm 8pm 6.30pm 6.30pm & 8pm

GH 21 T

7

GH 30 B

15

S

16

7.30pm

T

8

8pm

S

31

8pm

GH 20

7.30pm

TF

3

7.30pm

T

32

7.30pm

T

32

7.45pm

S

14

6.30pm

B

15

7pm

T

8

7pm

T

8

TI ME

S I TE Pg

7.30pm

T

8

7.30pm

GH

21

5pm

C

24

2pm

T

25

7.30pm

T

9

5 6

Brenig

7.45pm

S

20

Book Launch: Peter Stevenson 6.30pm

B

15

6

War Horse: NT LIVE

7pm

C

8

6 8

Chinwag

7.45pm

S

15

7.30pm

T

9

7.45pm

S

14

6.30pm

B

15

Ockham’s Razor 12-13 Grave Men Writing for Performance Group 13 Book Talk: Michael Nobbs

C = Cinema

T ICKET S T OCY N N A U: 01970 62 32 32

War Horse NT LIVE

7.30pm

TB = Theatre Bar Café

B = Bookshop


DIARY DYDDIADUR 13 14 15 15

War Horse NT LIVE

7pm

C

8

Dammed Nations

8pm

GH

19

Werther NY Met

4.55pm

C

24

Aberystwyth Choral Union

13-15 Carrie’s War Arts Centre

24

1

T

9

Book Talk: Richard Kipling

6.30pm

B

15

My People Gwyn Emberton

7.30pm

T

17

4

GH 23

5

Music Club: Erato Trio The Selfish Giant

20-22 Arts Centre Stage School 21-27 WOW Film Festival The Events 22 23

GH 22

1-4

7.30pm

Youth Theatre

20 20 20

8pm

APRIL EBRILL

Dogs Don’t Do Ballet Little Angel Parasites Science café

25

Ceredigion Schools Concert The Mikado 25-26 Opera Della Luna Homage to Shelley 26

8pm 7pm

S

10

C

35

7.30pm

T

10

2pm

T

26

7.30pm

TF

3

7.15pm

GH

21

7.30pm

T

10

S

15

7.45pm

Salsa Celtica 26 8pm 28-29 Theatr Na Nog 7.30pm Mitch Benn is the 37th Beatle 7.45pm 28

28

Dylan Thomas: Clown in the Moon Rhodri Miles

7.30pm

29

Philomusica of Aberystwyth

8pm

30

The Golden Age Bolshoi Ballet

4pm

GH 20 T S

31

T

11

GH 23 C

www.aber.ac.uk/artscentre

3

6

TI ME

G wyl ˆ Agor Drysau Opening Doors Festival dead born grow National Youth Theatre Wales/Frantic Assembly Robert Peston Ulysses Bambalina Teatre Practicable La Bohème NY Met Music Club: Rakhi Singh & Simon Lane

Under Milk Wood: An Opera Taliesin Arts Centre Under Milk Wood 10-12 Clwyd Theatr Cymru The Two Dylans 10

8

Refiw Am Y Rhyfel Byd Cyntaf 14 Theatr Bara Caws Old Macdonald Had a Farm 15 PTC Productions Animal Farm 24-26 Arts Centre Youth Theatre The Lost Dairies of 24 Peregrine B Jez Danks

26 26 28

Così Fan Tutte NY MET

27 8pm 6pm

Institute of Welsh Affairs

T

11

GH 33

1.45pm & 6.30pm

T

26

5.55pm

C

24

3pm

GH 23

7.30pm

T

22

7.30pm

T

12

7.45pm

S

15

7.30pm

T

13

2pm

T

26

7.30pm

T

13

7.45pm

S

14

C

24

5.55pm

Aberystwyth Choral Society

S I TE Pg

8pm 7.30pm

GH 23 TB

3

17

/aberystwytharts

@aberystwytharts 29.


COMEDY COMEDI

Tues 4 February Mawrth 4 Chwefror

Sat 8 February Sadwrn 8 Chwefror

Weds 19 February Mercher 19 Chwefror

7.30pm // £15 (£10)

7.30pm // £16 (£14)

8pm // £17.50

Mark Thomas: 100 Acts of Minor Dissent

Tim Fitzhigham & Duncan Walsh Atkins

Jimeoin – Yes, Yes, Whatever…?!

Mark Thomas is well versed in the art of creative mayhem and over the years his troublemaking has changed laws, cost companies millions and annoyed those who most deserved to be. Now he returns to what he does best, mischiefjoyously bad behaviour with a purpose. After his award winning show Bravo Figaro Mark sets himself the task of committing 100 Acts of Minor Dissent in the space of a year. Mark catalogues everything from the smallest and silliest gesture to the grandest confrontations and the results are subversive, hilarious, mainly legal and occasionally inspiring. Yn dilyn ei sioe lwyddiannus ddiwethaf, gosododd y digrifwr Mark Thomas y dasg iddo ef ei hun o ymgymryd â 100 Gweithred o Anghydffurfio Mân o fewn blwyddyn.

30.

Flanders and Swann: At The Drop Of A Hippopotamus After 3 sell out tours, Duncan, Tim, the Hippo and the words and music of Flanders and Swann visit Aber for the first time, fresh from headlining at the International Flanders and Swann Festival, playing on Donald Swann's piano and drinking from Michael Flanders' famous Madeira decanter! Lifelong fans and the uninitiated alike have delighted in seeing the boys breathe new life into F&S’s wonderful songs including: The Hippopotamus Song, The Gas Man Cometh, The Gnu Song, and Madeira M'Dear. ‘Classic... joyously frivolous’ The Sunday Times, (Critic's Choice) Noson o’r caneuon mwyaf ffraeth a ysgrifennwyd erioed gan gynnwys The Hippopotamus, The Gasman Cometh a’r holl hen ffefrynnau.

T ICKE T S T OCY N N A U : 01970 62 32 32

Hilarious world-class standup from one of live comedy’s internationally acclaimed masters! A fluid mixture of his signature observations, with hawk eye dissection of more of the absurdities of life and how we live it. You’ve seen him on TV in shows including ‘Live at the Apollo’, ‘The Royal Variety Performance’, ‘Channel 4’s O2 Comedy Gala, 'Best of Edinburgh Comedy Festival', 8 Out of 10 Cats, and ‘Michael McIntyre's Comedy Roadshow’. But nothing beats seeing Jimeoin live – book early! ‘Comedy of the highest order… Inspired!’ Independent ‘He’s clean, charming, witty and above all funny’ Sunday Times www.jimeoin.com Un o’r digrifwyr ar ei sefyll gorau gydag enw da yn rhyngwadol. Ceir cyfuniad llithrig o sylwadau unigryw, gyda dadansoddiadau manwl o’r pethau gwirion mewn bywyd a’r ffyrdd yr ydym yn delio gyda nhw.

/aberystwytharts


COMEDY COMEDI

ON SALE NOW!

Sat 22 February Sadwrn 22 Chwefror

Fri 28 March Gwener 28 Mawrth

8pm // £10 (£9)

7.45pm // £12

The Scottish Falsetto Sock Puppet Theatre

Mitch Benn is the 37th Beatle

The Socks are back - in outer space! Earth's funniest footwear bring their 5 star sci-fi themed show to town. From The Avengers to Star Wars, Alien to Doctor Who, all alien life is here. In space noone can hear you laugh, but they won't mind if you do. “Had every single audience member laughing until they cried.” Edinburgh Evening News Mae’r hosanau yn ôl - yn y gofod y tro hwn! Mae’r hosanau mwyaf doniol ar y ddaear yn dod â’u sioe ffuglen-wyddonol 5 seren i’r dre’. Yn amrywio o The Avengers i Star Wars, Alien i Doctor Who, ceir yma fywyd estron yn ei gyfanrwydd!

Mitch's new show combines his Scouse upbringing with his love of music and a lifelong obsession with Liverpool's most famous sons. It is most definitely not a tribute show and while his affection for his subjects is well documented, expect the satirical twists for which Mitch is well known. “Anyone who likes music, hates Simon Cowell and likes learning new things will love it” CHORTLE **** “This is a must see show for anyone who even faintly enjoys the Beatles, anyone who likes pop music at all, anyone who likes a laugh.” BROADWAYBABY.com ****

Fri 14 November Gwener 14 Tachwedd 8pm

ROSS NOBLE TANGENTLEMAN

Sat 15 November Sadwrn 15 Tachwedd 8pm

ALAN DAVIES LITTLE VICTORIES

Mae sioe newydd Mitch yn cyfuno ei fagwraeth Sgowsaidd gyda’i gariad tuag at gerddoriaeth ac obsesiwn gydol-oes gyda meibion enwocaf Lerpwl.

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 31.


SPECIAL EVENTS DIGWYDDIADAU ARBENNIG

Fri 7 February Gwener 7 Chwefror

Tues 25 February Mawrth 25 Chwefror

Weds 26 February Mercher 26 Chwefror

7.30pm // £15

7.30pm // £10

7.30pm // £18

Stuart Maconie: The World The People's Songs According to John Bird Spend an evening in the company of this popular and prolific TV and radio presenter, journalist, columnist and author as talks about his new book and epic radio series, a social history of modern Britain told through pop singles. Stuart is the UK’s best-selling travel writers and also co-hosts the Radcliffe and Maconie Show on BBC Radio 2 as well as The Freak Zone on BBC 6 Music. @stuartmaconie Treuliwch noson yng nghwmni’r cymeriad poblogaidd a gweithgar hwn wrth iddo siarad am ei lyfr newydd a chyfres radio epig, yn adrodd hanes cymdeithasol y Brydain fodern trwy recordiau pop.

A working class hero of our time... John Bird started the publishing phenomena The Big Issue Magazine. Learn how John came from abject poverty to become a revolutionary who can flout his superiority to Prime Ministers and Pop-stars for and on behalf of the poor. This show is achingly funny and powerfully inspiring. A personal story that will keep you hanging on his every word and makes you want to ‘rush out and start making changes in your own life’. Arwr y dosbarth gweithiol… sefydlodd John Bird y cylchgrawn The Big Issue.

Sun 26 January / Sul 26 Ionawr 11am - 3pm Calon Wedding Planning presents Mae Priodasau Calon yn cyflwyno

The Aberystwyth Wedding Show Expressions Wedding Flower Specialist 32 .

T ICKET S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

Henry Blofeld OBE There is so much more to Henry Blofeld than the cosy old Test Match Special commentary box. No one has lived life more to the full. No one's views are more prickly and earth-shatteringly funny. The pompous, the politically correct, the prancing popinjays on every platform of life, are kicked unceremoniously into touch! It's a guinea-a-minute and more than an hour and a half of uncomplicated fun and laughter which makes everyone feel a great deal better. Hanes bywyd llawn ac hynod diddorol y sylwebydd adnabyddus Henry Blofield. Ceir awr a hanner o chwerthin ac hwyl yng nghwmni’r diddanwr ysbrydoledig hwn.

Come and join us during the Santes Dwynwen weekend to meet some of the area’s best companies in the wedding industry, with live music, demos and much more! Dewch draw yn ystod penwythnos Santes Dwynwen i gwrdd â rhai o gwmnÏau gorau'r ardal yn y byd priodasol, gyda cherddoriaeth ac arddangosfeydd byw a llawer mwy! /aberystwytharts


SPECIAL EVENTS DIGWYDDIADAU ARBENNIG THE EYE INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY FESTIVAL ˆ G WYL FFOTOGRAFFIAETH RYNGWLADOL Y LLYGAD Thurs 3 April Iau 3 Ebrill 6pm // Free / Am Ddim

Gregynog Public Lecture series 2013/14 in association with the Institute of Welsh Affairs

Robert Peston Aberystwyth University is delighted to welcome Robert Peston to deliver a public lecture as part of the Gregynog series 2013/14. Robert is the BBC's Economics Editor and an honorary fellow of Aberystwyth University. Prior to joining the BBC, he was political editor and financial editor of the Financial Times, City Editor of the Sunday Telegraph and a columnist for the New Statesman and Sunday Times (inter alia). Please note: This is a non-ticketed event. Admission is free and all are welcome to attend. Mae’n bleser gan Brifysgol Aberystwyth groesawu Robert Peston i gyflwyno darlith gyhoeddus fel rhan o gyfres Gregynog 2013/14. Robert yw Golygydd Economeg y BBC ac mae’n gymrawd anrhydeddus o Brifysgol Aberystwyth. Noder: Mynediad am ddim ac mae croeso i bawb.

27 - 29 June / Mehefin Welcome to the second EYE festival! Over one busy weekend leading UK and international photographers will gather in Aberystwyth for a jam packed programme of talks, discussions, interviews, portfolio reviews and exhibitions - its a fascinating weekend. Guests confirmed for 2014 include: Croeso i ail  wyl ˆ Y LLYGAD! Dros un penwythnos prysur bydd ffotograffwyr blaenllaw o’r DU a thramor yn ymgynnull yn Aberystwyth i gymryd rhan mewn rhaglen orlawn o anerchiadau, trafodaethau, cyfweliadau, adolygiadau portffolio ac arddangosfeydd. •M  agnum photographer Ian Berry was the only photographer to document the Sharpeville massacre in 1960. • Charlie Waite, one of the world's leading landscape photographers. • Arthur Edwards MBE, royal photographer for the Sun newspaper since 1977. • Multi-award winning Justin Maxon (USA) who has worked on feature stories for TIME, Rolling Stone, Newsweek and The New York Times. • Angéle Etoundi Essamba (Cameroon/France) has gained international recognition with exhibitions all over the world. • Sophie Batterbury, Picture Editor of The Independent on Sunday. • Eamonn McCabe, former Picture Editor for The Guardian. Sports Photographer of The Year a record four times, in 1985 he was named News Photographer of The Year for his work at The Heysel Stadium disaster. • Colin Jacobson is a picture editor and photojournalism lecturer who has been picture editor for The Economist, The Observer Magazine and The Independent Magazine. • Kajal Nisha Patel has won and been shortlisted for numerous awards, and was recently a finalist for the Asian Women Photographer’s Showcase, for her work about the Indian textiles industry. • Laura Pannack's award winning work focuses on social documentary and portraiture. • Magnum photographer David Hurn set up the famous School of Documentary Photography in Newport, Wales, and is one of Britain's leading reportage photographers. For more information visit www.theeyefestival.co.uk

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 33.


CINEMA & LIVE SCREENINGS SINEMA A DARLLEDIADAU BYW CINEMA

SINEMA

The Arts Centre’s busy cinema showcases a mix of new releases, world cinema, classics, 3D arthouse cinema and live links to leading arts events from around the world! To find out what is on this Spring call (01970) 62 32 32 or check out the website on www.aber.ac.uk/artscentre Two screenings each evening Monday - Saturday, with regular matinees particularly over the weekends. We also offer Silver Screenings on Wednesday afternoons and regular Parent & Baby Screenings.

Mae sinema brysur Canolfan y Celfyddydau’n dangos cyfuniad o ffilmiau newydd, ffilmiau tramor, clasuron a modern, ac hefyd amrywiaeth o ffilmiau 3D yn ogystal â darlledu digwyddiadau’n fyw o bob rhan o’r byd! I gael gwybod beth sydd ymlaen dros yr Gwanwyn, ffoniwch (01970) 62 32 32 neu ewch i’r wefan www.aber.ac.uk/artscentre Dangosir dwy ffilm bob noson o ddydd Llun tan dydd Sadwrn, gyda ffilmiau prynhawn yn dangos yn rheolaidd yn enwedig dros y penwythnos.

NY MET: New York Metropolitan Opera Sat 8 February / Sadwrn 8 Chwefror / 5.55pm

RUSALKA

LIVE LINKS IN THE CINEMA INCLUDE:

(Dvo˘rák)

Sat 1 March / Sadwrn 1 Mawrth 5pm

NT LIVE: National Theatre Thurs 30 January / Iau 30 Ionawr 7pm CORIOLANUS – Encore Screening 3rd Feb Thurs 27 February / Iau 27 Chwefror / 7pm

PRINCE IGOR

NATIONAL THEATRE’S WAR HORSE Encore Screenings 28th

Sat 15 March / Sadwrn 15 Mawrth 4.55pm

February 7pm (in the theatre), 6th March 7pm (in the cinema) and 13th March 7pm (in the cinema)

(Borodin) – New Production

WERTHER

(Massenet) – New Production Sat 5 April / Sadwrn 5 Ebrill 5.55pm

The Bolshoi Ballet Sun 19 January / Sul 19 Ionawr 3pm

JEWELS Sun 2 February / Sul 2 Chwefror 3pm

LOST ILLUSIONS

LA BOHÈME

(Puccini)

Sat 26 April / Sadwrn 26 Ebrill 5.55pm

COSÌ FAN TUTTE

Sat 10 May / Sadwrn 10 Mai 5.55pm

LA CENERENTOLA

Sun 30 March / Sul 30 Mawrth 4pm

THE GOLDEN AGE (Live)

34.

(Mozart)

T ICKE T S T OCY N N A U : 01970 62 32 32

(Rossini)

Special Music & Film Event! Sat 29 March Sadwrn 29 Mawrth 8pm Philomusica of Aberystwyth play a live version of Neil Brand’s score alongside a screening of Hitchcock’s film ‘Blackmail’ - a rare chance to hear a full symphonic film score performed live on stage! See page 23 for more info.

/aberystwytharts


WA L E S O N E WORLD FILM F E S T I VA L 2 0 1 4

ˆ YL FFILMIAU G  W CYMRU A'R BYD 2014

WOW Film Festival returns to Aberystwyth from Friday 21 to Thursday 27 March with our amazing eclectic selection of world cinema for you to enjoy. Some of the highlights this year include Nairobi Half Life, a rare chance to see a film from Africa this dramatic thriller gives a powerful sense of life in the slums of Nairobi. The visually stunning mountains of Laos provides an evocative backdrop for The Rocket, an engaging, gently memorable film about a determined boy struggling against all the life throws at him. The truly captivating The Patience Stone, a remarkable film about a woman’s life in war-torn Afghanistan. The delightful Winter Nomads about the last shepherds to still follow their flock round the mountains of Switzerland won the Best Documentary Prize at last year’s European Film Awards.

Mae G ˆ wyl Ffilmiau Cymru a’r Byd yn dychwelyd i Aberystwyth o ddydd Gwener 21 tan dydd Iau 27 Mawrth gyda’n detholiad eclectig anhygoel o sinema’r byd i chi ei fwynhau.

Mae rhai o’r uchafbwyntiau eleni yn cynnwys Nairobi Half Life, cyfle prin i weld ffilm o Affrica, sy’n cyflwyno portread p ˆ werus o fywyd yn slymiau Nairobi. Mae mynyddoedd ysblennydd Laos yn darparu cefndir hynod effeithiol i The Rocket, ffilm ddifyr, addfwyn am fachgen ifanc yn brwydro yn erbyn anawsterau bywyd. Mae The Patience Stone yn ffilm wirioneddol wych am fywyd dynes sy’n byw yng nghanol rhyfel yn Afghanistan. Enillodd y ffilm hyfryd Winter Nomads, am y bugeiliaid olaf i ddilyn eu preiddiau o gwmpas mynyddoedd y Swistir, y wobr am Ffilm Ddogfen Orau yng Ngwobrau Ffilm Ewropeaidd y llynedd.

W W W . W O W F E S T I VA L . C O M

Nairobi Half Life

Something Necessary

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 35.


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD GALLERY 1 ORIEL 1

To 11 January / Tan 11 Ionawr

Shani Rhys James: The Rivalry of Flowers Paentiadau newydd a dangosiad cyntaf y gosodwaith Florilingua.

Susan Slugett

New paintings and the first showing of the painting installation Florilingua.

22 January – 1 March / 22 Ionawr – 1 Mawrth

Jerwood Painting Fellowships New work by Anthony Faroux, Susan Sluglett  and Sophia Starling.

Gwaith newydd gan Anthony Faroux, Susan Sluglett a Sophia Starling.

The Jerwood Painting Fellowships were launched to provide time and support to promising emerging painters. Anthony Faroux, Susan Sluglett and Sophia Starling were chosen in 2013 from more than 300 entries by mentors and selectors Marcus Harvey, Mali Morris RA and Fabian Peake.

Lansiwyd y Cymrodoriaethau Arlunio Jerwood, gyda’r bwriad o ddarparu amser a chefnogaeth i baentwyr newydd addawol. Dewiswyd Anthony Faroux, Susan Sluglett a Sophia Starling allan o dros 300 o geisiadau gan y detholwyr Marcus Harvey, Mali Morris RA a Fabian Peake.

36 .

T ICKE T S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

/aberystwytharts


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

Universal Archive Cat Assemblage A (2012) Image Courtesy David Krut Fine Art, New York and London. ©the artist and David Krut Fine Art, New York and Johannesburg.

Ubu Tells the Truth (1996-97) Image Courtesy David Krut Fine Art, New York and London. ©the artist and David Krut Fine Art, New York and Johannesburg.

GALLERY 1 ORIEL 1 8 March - 16 May / 8 Mawrth - 16 Mai

A Universal Archive: William Kentridge as Printmaker William Kentridge is one of South Africa’s preeminent artists, internationally acclaimed for his films, drawings, theatre and opera productions; regular visitors will recall our exhibition of his film work in the Gallery. Kentridge is also an innovative and prolific printmaker. In the past two and a half decades he has produced more than 400 artist’s prints, including etchings, engravings, aquatints, silkscreens, linocuts and lithographs; many of his key themes are explored in his prints and he has said that there have been ‘many projects that have ended up as either a piece of theatre or an animated film which have their origins in printmaking’. This exhibition from the South Bank includes prints from 1988 to the present, with a stress on experimental and serial works. His distinctive use of light, shadow and silhouettes, his concern with memory and perspective, themes of humanity’s journey through life and his absorption in literary texts, are all strongly in evidence. There is an education/resource pack to accompany this exhibition.

William Kentridge yw un o artistiaid blaenllaw De Affrica, sydd ag enw da yn rhyngwladol am ei ffilmiau, arlunio, cynyrchiadau theatr ac opera; bydd ymwelwyr rheolaidd yn cofio ein harddangosfa o’i waith ffilm yn yr Oriel. Mae Kentridge hefyd yn wneuthurwr print dyfeisgar a chynhyrchiol. Yn ystod y ddau ddegawd a hanner diwethaf mae wedi cynhyrchu dros 400 o brintiau artistiaid, yn cynnwys ysgythriadau, engrafiadau, acwatintau, sgriniau sidan, printiau leino a lithograffau; archwilir llawer o’i themâu allweddol yn ei brintiau a dywed fod gan lawer o’i brosiectau sydd wedi gorffen i fyny fel unai darn o theatr neu ffilm animeiddiedig eu gwreiddiau mewn gwneuthur print. Mae’r arddangosfa hon o Fanc y De yn cynnwys printiau o 1988 hyd at y presennol, gyda phwyslais ar weithiau arbrofol a chyfresol. Mae ei ddefnydd nodweddiadol o olau, cysgod a silwetau, ei gonsyrn gyda chof a pherspectif, themâu teithio trwy fywyd a’i ddiddordeb mewn testunau llenyddol, i gyd yn amlwg yma. Mae pecyn addysg/adnoddau ar gael i gydfynd â'r arddangosfa hon.

A Hayward Touring exhibition from the Southbank Centre, London.

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 37.


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

GALLERY 2 ORIEL 2

GALLERY 2 ORIEL 2

To 8 January / Tan 8 Ionawr

18 January – 8 March / 18 Ionawr – 8 Mawrth

The British Wildlife Photography Awards

Designs on Delivery

These stunning images by so many talented photographers highlight the diversity, breadth and beauty of our precious wildlife and the need to protect their habitats.

This exhibition of posters focuses on a period with designers such as Edward McKnight Kauffer, Tom Eckersley, Leonard Beaumont and F. K. Henrion and the General Post Office was at the cutting edge of poster design and mass communication.

Mae’r delweddau syfrdanol hyn gan gymaint o ffotograffwyr talentog yn pwysleisio amrywiaeth, ehangder a phrydferthwch ein bywyd gwyllt gwerthfawr a’r angen i amddiffyn ei gynefinoedd.

GPO Posters from 1930 to 1960

The power of advertising was used to promote the GPO as a service and necessity; as poster design began to expand in the early twentieth century the General Post Office increasingly used this medium and its rising stars to communicate sometimes complex messages via colour, brief text and image. Posteri’r Swyddfa Bost o 1930 tan 1960 Mae’r arddangosfa hon o bosteri yn ffocysu ar gyfnod pan ‘roedd dylunwyr megis Edward McKnight Kauffer, Tom Eckersley, Leonard Beaumont a F. K. Henrion yn gweithio ac ‘roedd y Swyddfa Bost Gyffredinol yn arloesi ym maes dylunio posteri a moddau cyfathrebu. Defnyddwyd grym hysbysebu i hyrwyddo’r Swyddfa Bost fel gwasanaeth ac angenrhaid; wrth i ddylunio posteri ddechrau ehangu yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif bu’r Swyddfa Bost yn gynyddol yn defnyddio’r cyfrwng hwn i gyfathrebu negeseuon, weithiau’n gymhleth, trwy liw, testun byr a delwedd.

38 .

T ICKE T S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

/aberystwytharts


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD Café gallery Oriel y caffi 18 January – 8 March 18 Ionawr – 8 Mawrth

Post Office in Pictures

GALLERY 2 ORIEL 2 15 March – 10 May / 15 Mawrth – 10 Mai

Roger Tiley: The Manufactured Coast Roger Tiley undertook a year-long photographic study, supported by an award from the Arts Council of Wales, to document the Welsh industrial coast-scape. The aim of the project was to explore how industry has made and continues to make a mark on the coastline of Wales. All of the images for this project were recorded during twilight and night time, using exposures of up to an hour.

Did you know that game was once allowed to be sent through the post with nothing but a neck label? The Post Office was once Britain’s largest employer and this exhibition shows some of the BPMA’s unique collection of photographs, demonstrating the importance of the ‘postie’ in everyone’s lives. A wyddoch chi y caniatawyd i adar hela gael eu hanfon trwy’r post gyda dim ond label o gwmpas y gwddf? Y Swyddfa Bost ar un adeg oedd cyflogwr mwyaf Prydain ac mae’r arddangosfa hon yn dangos rhan o gasgliad ffotograffau unigryw yr Amgueddfa ac Archif Bost Brydeinig, yn pwysleisio pwysigrwydd y dyn post ym mywydau pawb.

‘My intention to photograph at night was to breakdown the notion of what most people see during daylight hours and, in a way, use a blank canvas in order to paint light on to the subject’. Ymgymerodd Roger Tiley ag astudiaeth ffotograffig am flwyddyn, gyda chefnogaeth grant oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, i gofnodi ‘r arfordir diwydiannol Cymreig. Bwriad y prosiect oedd i archwilio sut mae diwydiant wedi gwneud, ac yn parhau i wneud, ei farc ar arfordir Cymru. Recordiwyd yr holl ddelweddau ar gyfer y prosiect hwn yn ystod yr hwyrddydd a’r nos, yn defnyddio fframau ffilm oedd yn para hyd at awr. ‘Fy mwriad wrth ffotograffu yn y nos oedd i dorri i lawr y syniad o’r hyn y mae’r rhan fwyaf o bobl yn gweld yn ystod oriau golau dydd ac, mewn ffordd, i ddefnyddio cynfas gwag er mwyn paentio golau dros y gwrthrych.’

www.aber.ac.uk/artscentre

19 March – 10 May 19 Mawrth – 10 Mai

First Contact Cysylltiad Cyntaf Works by members of the Arts Centre’s everpopular Black & White Photography classes, users of the open access darkroom and the Young People’s Photography Class; led by photographer Stephen Bailey. Gwaith gan aelodau dosbarthiadau Ffotograffiaeth ddu a gwyn poblogaidd y Ganolfan, defnyddwyr y mynediad agored i’r ystafell dywyll a’r dosbarth Ffotograffiaeth ar gyfer Pobl Ifanc, o dan arweiniad y ffotograffydd Stephen Bailey.

/aberystwytharts

@aberystwytharts 39.


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

T HE BOX

The box is a mini viewing room in the main Arts Centre foyer showing artists’ films.

Y BLWC H

Ystafell wylio fechan ym mhrif gyntedd y Ganolfan yw’r blwch sy’n dangos ffilmiau gan artistiaid.

Season 15 Tymor 15 20 January - 10 May 20 Ionawr - 10 Mai James Young: Return

Daniel Rossa & Urban Screen – 555 Kubik Projection

Paul Hill: Sun

Sandra Eber: Unfettered

Liam Owen: Four Years From Now Walking With My Daughter

Keith Wilhelm Kopp: The Here and Now

Oliver Murray: Treasure

DEPICT WINNERS 2013

Chintan Gohil: A Thing

Claire Winter: Grandad’s Funeral

Ninian Doff: Cool Unicorn Bruv

Luka Bajt & Sarah Frimann Conradsen: Kurent

40 .

Joshan Esfandiari Martin: Schatzi (Darling)

Natasha Hawthornthwaite: Us

T ICKET S T OCY N N A U : 01970 62 32 32

Hezhenyi Cao: War

/aberystwytharts


ARTISTS IN RESIDENCE ARTISTIAID PRESWYL Artists in Residence, from the UK and abroad, have their studios in Creative Units 1,2& 3 next to the Arts Centre. Each artist spends three months in Aberystwyth developing their work. All residencies take place thanks to additional funding and we are grateful to the Esmée Fairbairn Foundation, Laura Ashley, Garfield Weston, Charles Wallace Trust, Wales Arts International, Meduse Quebec, Finnish Art Studio and Umbrella Arts Australia.

December, January, February:

March, April, May:

Dave Ball Alan Goulbourne

Kuvia Nayttelykalenteriin

Mae Artistiaid Preswyl o’r DU a thramor yn gweithio mewn stiwdios yn Unedau Creadigol 1,2& 3 uwchben y Ganolfan. Mae pob artist yn treulio tri mis yn Aberystwyth yn datblygu ei waith. Cynhelir y cyfnodau preswyl yn sgil ariannu ychwanegol ac ‘rydym yn ddiolchgar i Sefydliad Esmée Fairbairn, Laura Ashley, Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Charles Wallace, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Meduse Quebec, Stiwdio Gelf y Ffindir ac Umbrella Arts Awstralia.

Mathew Weir

Kim Kielhofner

Jill O’Sullivan

PERFORMING ARTS ASSOCIATE ARTISTS Bold Productions * Gwyn Emberton * Emily Laurens * Milly Jackdaw * Isabel Rabey * Peter Stephenson Phillip Zarrilli * Sarah Woods * Creu Cymru Dance Buddies * Eddie Ladd * Sean Tuan John * Siriol Joyner

www.aber.ac.uk/artscentre

/aberystwytharts

@aberystwytharts 41.


TAKE PART CYMRYD RHAN TH UR S D AY D YD D I A U

MONDAY D Y D D L L U N Voice Coaching

2.30-6.30pm

All ages 4+

Experimentation in Painting and Drawing

9.30am12.30pm

Adults

Photography for Young People

4-6pm

Age 14-18

Screen Printing

1-3pm

Adults

Youth Theatre 2

4.30-6.30pm

Age 14-21

Digilab Open Access

1-6.30pm

All ages

Rock ‘n’ Roll Dance

5.30-7pm

Adults (15+)

3-6.30pm

Age 8+

Samba Drumming (Beginners)

Recorder: An Introduction to Music

6.30-8pm

Adults (14+)

Hip Hop

5.30-6.30pm

Age 8-12

Belly Dance

6.15-7.30pm

Adults (16+)

B&W Photography

6.30-8.30pm

Adults

Yarn Storytelling (1st Mon of month)

6.30-8.30pm

Adults

Pottery - all levels

6.30-9pm

Adults

Pottery (advanced)

6.30-9pm

Adults

Intermediate Adult Tap

7-8pm

Adults (18+)

Adult Tap (beginners)

6.45-7.45pm

Adults

Castaway Community Theatre

7-9pm

Adults (18+)

FR ID A Y DYD D GW ENER

Jazz & Contemporary Dance 8-9pm

Adults (15+)

Clwb 1-2-3

1.30-2.30pm

Age 0-5

Recorder: An Introduction to Music

3-6.30pm

Age 8+

4-4.45pm

Age 5-7

TUE SDAY D Y D D MA WR TH Pottery - all levels

12.30-3pm

Adults

Little Movers

Photography for Young People

4-6pm

Age 10-13

S A TUR D A Y D YD D S A D W RN

Youth Theatre (YT1)

4.30-6.30pm

Age 12-13

Stage School

9am-6pm

Age 5-11

Pottery - all levels

6.30-9pm

Adults

Life Drawing

10am-12noon

Adults

Adults

Childrens Clay Modelling

10am-12noon

Age 9-15

Guitar (Childrens Beginners)

10.15-11.15am

Age 10-16

Guitar (Adults Intermediate)

11.30am-12.30pm Adults (16+)

Childrens Clay Modelling

12.30-1.30pm

Heartsong Community Choir 7.15-9.30pm Writing for Performance (2nd Tuesday of month)

7.30-9.30pm

Adults

W E DN E SD AY D Y D D ME R C H E R Voice Coaching

2.30-6.30pm

All ages 4+

Childrens Animation

4.15-6.15pm

Age 8-11

Darkroom Open Access

5-8pm

Adults

Age 5-8

Guitar (Childrens Intermediate) 12.45-1.45pm

Age 10-16

Clwb Haul

2-3pm

Age 5-8

Poetry Experience (1st Sat of month)

2-5pm

Adults

Animation for Young People 6.30-8.30pm

Age 12-18

Flamenco

6-7.30pm

Adults (15+)

The Word Distillery (3rd Sat of month)

2-5pm

Adults

Poetry Group

6-7.30pm

Adults

Clwb Haul

3.15-4.45pm

Age 8+

PIP Experimental Group

7.30-9pm

Adults

DAILY – Arts Centre Dance School Classes in ballet, modern and tap. Sessions run from 4-9pm Monday to Friday, and from 9am-4pm on Saturdays. Places on all weekly courses can be booked through the Box Office 01970 623232. To Check details call either 01970 622888 (Visual Arts) or 01970 621512 (Performing Arts).

Gellir archebu llefydd ar yr holl gyrsiau wythnosol yn y Swyddfa Docynnau ffoniwch 01970 623232. Am fanylion pellach ffoniwch 01970 622888 (Celfyddydau Gweledol) neu 01970 621512 (Celfyddydau Perfformio).

Please note that all Visual Arts courses run for 10 weeks unless otherwise stated. 4 2.

T ICKET S T OCY N N A U: 01970 62 32 32

/aberystwytharts


WEEKLY CLASSES DOSBARTHIADAU WYTHNOSOL ART S CEN T R E D A NC E S CH O OL Y SG O L D D A W N S CA NOL FA N Y CE LF Y D D Y D A U Aberystwyth Arts Centre Dance School aims to provide an enjoyable dance experience for pupils of all ages. Highly qualified teachers offer classes in ballet, modern and tap with the aim to develop an appreciation and love of dance. Former pupils have won places at professional dance schools and colleges. Mae Ysgol Ddawns Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn anelu at ddarparu profiad dawns pleserus ar gyfer disgyblion o bob oedran. Mae athrawesau â chymwysterau uchel yn cynnig dosbarthiadau mewn bale, modern a tap gyda’r bwriad o ddatblygu gwerthfawrogiad a brwdfrydedd tuag at ddawns. Mae cyn-ddisgyblion wedi ennill llefydd mewn ysgolion a cholegau dawns proffesiynol.

ART S CEN T R E S TA G E S CH OO L Y SG O L L W Y FA N CA NOL FA N Y CE LF Y D D Y D A U Sat from 25 January Summer term starts 26th April A structured approach to drama training with separate classes in acting, musical theatre singing and stage dance. For further information please e-mail Richard

Hull – rjh@aber.ac.uk or to join the waiting list, please visit www.aber.ac.uk/artscentre

YO UT H & C O M M UN IT Y DRA M A DRA M A IEUEN C T ID A C HYM UN EDO L

Adult Pottery Classes

Arts Centre Youth Theatre YT1: Tues from 21 January Ages 12-13 Years Summer term starts 29th April YT2: Mon from 20 January Ages 14-21 Years – Summer term starts 28th April £58 (£53 second child from same family) The vibrant and popular Arts Centre Youth Theatre offers weekly sessions focussing on actor and performance training. Members of these Youth Theatre groups are invited to audition for various Youth & Community Theatre productions throughout the year. Led by director Richard Hull.

Arts Centre Castaway Community Theatre Mon from 3rd March £50 (£45) This season the company will be working on a small-scale production of Jet of Blood by Antonin Artaud. New members and complete beginners are welcome to join the group – no theatrical experience necessary – just enthusiasm! Led by director David Blumfield.

www.aber.ac.uk/artscentre

POTTER Y CL ASSES DOSBAR THIADAU CR OCHENWAITH

Mon 6.30-9pm Tutor Roger Guy Young Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need to progress in ceramics. Suitable for all levels. Tues 12.30-3pm Tutor John Reading 'Exploring Ceramics' a daytime class suitable for all abilities, which finishes in time to collect the children from school! Tues 6.30-9pm Tutor Laura Hughes Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need to progress in ceramics. Suitable for all levels. Thurs 6.30-9pm (Advanced class) Tutor Roger Guy Young Suitable for those wanting to take their ceramic skills to a higher level. Starts from 20 January Cost £85 (£75 conc) + materials

Clay Modelling Sat 10am - 12noon 9-15yrs £65 + materials 12.30-1.30pm 5-8yrs £48 + materials Starts 18 January Tutor: Laura Hughes From sculptures to teapots, children can try out all aspects of ceramics and feel like a professional!

/aberystwytharts

@aberystwytharts 43.


WEEKLY CLASSES DOSBARTHIADAU WYTHNOSOL M ONDAY DYDD LLUN Voice Coaching and Singing Bookable sessions for Adults and children aged 4+ £15 per session With Georgie Lorimer. These half hour sessions focus on singing, delivery and performance. To arrange a session contact ggo@aber.ac.uk

Photography For Young people (14 – 18yrs) 4-6pm (6 weeks) Starts 3 Feb, £50 Tutor: Stephen Bailey Extend your skills in how to take, edit and print your own photographs (digital and B&W). Also suitable for those studying Photography or Art at GCSE level or above.

Samba Drumming 6.30-8.30pm Starts 13 January £42 (£38) for 10 sessions Adults and young people (14+) This fun class with Zoe Cryer is suitable for all levels, beginners are very welcome. The Arts Centre is also home to the Samba a-go-go band for more experienced players. Summer term starts 28 April.

44 .

Intermediate Adult Tap

Rock 'n Roll Dancing

7-8pm Starts 13 January £40 (35) for 10 sessions Adults aged 18+ A new class for tap dancers with some experience to improve your technique. With Megan West. Summer term starts 5 May.

5.30pm-7pm Starts 13 January £40 (£35) for 10 sessions Adults aged 18+ Have fun, improve your coordination and fitness whilst learning to dance the Rock 'n Roll with experienced teacher Maggie Townrow. Maggie is a choreographer and former professional dancer. Enthusiasm more essential than experience or technique!

Jazz and Contemporary Dance 8-9pm / Starts 13 January £40 (35) for 10 sessions Adults and age 15 plus This class with Megan West provides an introduction to contemporary and jazz dance styles, building on flexibility, coordination, strength, expression and fluidity of movement. The routines fuse together lyrical, musical, show and commercial dance styles. These expressive and fun classes will give you a full body workout, developing your dance ability and musicality through various routines and styles week by week. Summer term starts 5 May.

Yarn: Storytelling Group 6.30-8.30pm 1st Monday of every month from 13 January Adults (15+) Free No matter what your level of experience you are welcome to join Yarn, to Perform, experiment, or just listen!

T ICKET S T OCY N N A U : 01970 62 32 32

TUESDAY DY DD MAWR TH Photography For Young People (10 - 13 yrs) 4-6pm, (6 weeks) Starts 4 February, £50 Tutor: Stephen Bailey Fun and lively photography sessions - learn how to take, edit and print your own photographs (digital and B&W).

Heartsong Community Choir 7.15-9.30pm Starts 7 January Adults (18+) Pay on the door An informal choir of local people singing a mix of world, gospel, modern and traditional music. All are welcome – even if you think you can’t sing! No need to read music. Summer term starts 22 April.

/aberystwytharts


WEEKLY CLASSES DOSBARTHIADAU WYTHNOSOL Aberystwyth Arts Centre Writing for Performance Group 7.30-9.30pm 2nd Tuesday of every month from 14th January Adults 18+ Free The group meets to share work, ideas and includes practical exercises. A positive and supportive environment to develop writing for performance. For all levels from beginners to experienced writers. New members welcome any time. Contact ggo@aber.ac.uk if you’re interested in joining the group.

WE D NE S D A Y D Y D D M ER CH ER Voice Coaching and Singing Bookable sessions for Adults and children aged 4+ £15 per session With Georgie Lorimer. These half hour sessions focus on singing, delivery and performance. To arrange a session contact ggo@aber.ac.uk

Open Access in the Darkroom Wednesdays – between 5pm – 8pm (contact John in advance to confirm) £3 per hour, starts 22 January Revisit the joys of B&W film in the Arts Centre’s fully equipped darkroom. Users should have previous darkroom experience and be familiar with basic

darkroom processes and etiquette. There is no teaching but friendly advice is available on request. Less experienced users may wish to attend a refresher or beginners course before or whilst attending the open access sessions. For information contact John johncharles666@yahoo.co.uk / 01970 626808

Animation Classes Starts 22 January, £70 Children’s Class: 8 - 11 yrs, 4.15-6.15pm Tutor: Paul Davis Young People’s Class: 12 - 18yrs, 6.30-8.30pm Tutor Russ Basford The 10 week course offers an introduction to various animation techniques and the chance to make your own animated shorts in individual and group based projects, with full use of multimedia computers, cameras and animation and editing software.

Flamenco 6-7.30pm Starts 22 January £45 (£38) for 10 sessions no session half term Adults (15+) Learn a complete Flamenco dance including footwork, movement and palmas each term in a friendly encouraging and energetic class. Please bring strong, chunky heeled shoes. This class is suitable for beginners, male and female. Summer term starts 30th April

www.aber.ac.uk/artscentre

PIP practice in performance 7-9pm Starts 16 January Adults (18+) Free except for occasional guest specialist workshops. PIP is a space to bring fragmented ideas, notions, and rough drafts to show and try with an emphasis on sharing and developing the process of creative practical work. If you would like to be part please send an email outlining your interest and a sample of something that you might like to try to Rebecca Louise Collins rec26@aber.ac.uk and Gill Ogden ggo@aber.ac.uk

Wednesday Poetry Group 6-7.30pm Starts 8 January Adults (18+) Free An informal poetry workshop for emerging poets. The group write / workshop a new poem every week and share news of poetry events and competitions. Contact Gill Ogden ggo@aber.ac.uk if you are interested in joining.

THUR SDAY DY DD IAU Screen Printing 1-3pm Starts 23 January, £75 (£65 conc) Tutor: Becky Knight Learn how to print your own designs on fabric, t-shirts, tablecloths - whatever takes your fancy! This class concentrates on screen-printing onto fabric using non-toxic water-based inks.

/aberystwytharts

@aberystwytharts 45.


WEEKLY CLASSES DOSBARTHIADAU WYTHNOSOL Experimentation in Painting and Drawing

New! Recorder: An Introduction to Music

9.30am-12.30pm Starts 23 January, £100 (£90 conc) Tutor: Roy Marsden The title and intention of this class is aimed and designed to be experimental. It encourages its members to explore and use a wide range of mixed media techniques and applications, both in ideas and materials. Suitable for all levels but especially for those with some experience. Cost includes materials.

Starts 16 January Adult Beginners and Children’s Beginners (8+) Bookable 30min slots 3-6.30pm Thursdays and Fridays £15 per lesson These classes with tutor Maddie Ryan offer a step by step introduction to the rudiments of music and an accessible and enjoyable journey towards playing the music of your choice; Initially offered as individual lessons; there will be an opportunity towards the end of term to choose either to continue in this way or to play in pairs or small ensemble groups.  Own instrument, method book and A5 manuscript book required.  For further details visit our website or contact Gill Ogden ggo@aber.ac.uk/621512

Arts Centre Digilab The Digilab offers access to multi-media computers with photo editing software, music editing software, Internet access and printing and scanning facilities. So pop on in, there will always be someone on hand for some friendly advice or help. Note new opening times!! Available during term time on Thursdays 1pm-6.30pm. If you would like to visit the lab for the first time, please contact Cath Sherrell cxs@aber.ac.uk 01970 622888.

Solo Drama Work individually with director Richard Hull to improve your acting skills or prepare for auditions. Contact Richard Hull rjh@aber.ac.uk to arrange sessions.

46.

Bellydance 6.15-7.30pm Starts 16 January £42 (£38) for 10 sessions Adults (16+) Learn Bellydance through the elements: Earth, Water, Fire & Air with Lyza, an award winning Tribal Fusion Bellydancer. A fun and creative way to improve your fitness and health giving you better posture, flexibility and strength. Open Level, beginners welcome. www.chthoniabellydance.co.uk Wear comfortable clothing and dance either bare foot or in dance shoes.

T ICKET S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

Hip Hop 5.30-6.30pm Starts 16 January £38 (second child from same family £35) for 10 sessions Age 8-12 all levels of experience) Learn and practice fun sections of a commercial style hip hop routine each week with Megan West. Build on your hip hop routines and develop your freestyle and performance skills. Summer term starts 24th April

Adult beginner’s tap 6.45-7.45pm Starts 16 January £40 (£35) for 10 sessions Adults aged 18+ Come and learn basic tap dancing techniques, keep fit and have fun. No experience necessary, absolute beginners welcome. With Megan West.

B&W Photography 6.30pm-8.30pm Starts 23 January Cost £85 (£75 conc) + materials Tutor: Stephen Bailey Learn how to take and develop your own B&W photographs using the Arts Centre’s darkroom facilities. Open to all levels, classes focus on the principles of composition and the traditional technique of developing and printing your own images. Note: Techniques covered should also help you learn how to take better photographs with a digital camera.

/aberystwytharts


WEEKLY CLASSES DOSBARTHIADAU WYTHNOSOL FRI D A Y D Y D D G W EN ER NEW! Little Movers 4-4.45pm, Starts 17 January, £38 (second child from same family £35) Age 5-7 absolute beginners A simple and fun introduction to movement for young dancers. Summer term starts 24 April.

Clwb 1-2-3 Club 1.30-2.30pm / Starts 10 January For families and children aged 0-5 yrs, £3 a week / £25 for 10 sessions A friendly bilingual session for babies, toddlers and their adults. Music, movement and creative games with Izzy Rabey.

New! Recorder: An Introduction to Music Starts 17 January Adult Beginners and Children’s Beginners (8+) Bookable slots 3-6.30 pm See Thursday for full details.

Marketing Yourself as an Art Practitioner A level Two module of 20 credits Tutor: Sarah Spencer starting 7 March / £160 (£140) / 10-1pm The course will introduce areas of marketing, analysing business models, grant applications, cooperatives, exhibiting, copyright laws, photographing work in a digital format and many more areas. For more

details and enrolment, please contact Aberystwyth University Lifelong Learning department on learning@aber.ac.uk or 01970 621580.

SA T URDA Y DYDD SA DWRN

First Saturday of each month 2-5 from 4 January Adults (18+) Free A local group who meet to enjoy reading and discussing poetry.

Guitar

Life Drawing 10am-12noon Starts 18 January Cost £90 (£80 conc) for term or £12 per class. Working directly from the life model. Suitable for all levels; if you haven't drawn directly from the figure before this class will give you the opportunity to familiarise yourself with some of the techniques and processes. If you simply want take the advantage of working from a life model this class is also for you. One to one friendly tuition in a relaxed but focused environment. All materials and equipment provided, but feel free to bring your own favourite items.

The Word Distillery: A workshop for Local Poets Third Saturday of Each month 2-5pm from 18 January Adults (18+) Free An opportunity for local poets to share and discuss their work.

www.aber.ac.uk/artscentre

The Poetry Experience Reading Group

Starts 11 January Children’s Beginners (8+): 10.1511.15am / Adult Intermediate (16+): 11.30am-12.30pm Children’s Intermediate (8+): 12.45-1.45pm £45 Electric and acoustic guitar classes covering repertoire from 1950’s Rock ‘n’ Roll to the present day with tutor Mike Eades. Check online for further details. Please bring your own guitar and if playing electric guitar, your own amp. An adult must remain with each child under 12. Summer course starts 26 April.

Clwb Haul 2pm-3pm 5-8 years 3.15pm-4.45pm 8+ years 8 Feb, 8 & 22 March, 5 April Free arts workshop for children with learning difficulties and / or long term illness and for their siblings. Please register with Haul for details. Contact Jill Piercy 07807 947105 jill@haul-artsinhealth.org.uk Once registered, please book sessions in advance at the Arts Centre ticket office on 01970 623 232. Organised in collaboration with Aberystwyth Arts Centre.

/aberystwytharts

@aberystwytharts 47.


SPECIAL WORKSHOPS GWEITHDAI ARBENNIG One Day Photography workshop for adults Sat 1 March / 10am-4pm £40 (£35) plus materials Tutor: Stephen Bailey Portraits – keeping it simple... Or maybe not... Steve will lead you through various techniques to improve your photos from simple portraits with available light to using high tech lighting.

Getting into perspective with Roy Marsden Weds 5 March / 10am-4pm £45 (£40) A one day workshop investigating perspective with Roy Marsden. The course will be looking at its levels of usage and applications used during image making and practising some of those techniques.

Writing for Performance for Beginners Sunday March 9th 2-5pm £18 (15) / Adults (18+) A 3 hour practical workshop exploring the demands of writing for performance – including the needs of the different performance mediums, developing ideas, character development, structure and styles. With Sandra Bendelow.

48.

Honno Writing Workshops A series of inspirational and creative workshops with experienced writers, open to all. Please book in advance at the Box Office or online. Meet the Editor - Children's Books Sun 26 January 2-5pm £15 (12) / Adults (18+) A chance to discuss your work in a 20 minute one-on-one session with Firefly children's book editor Janet Thomas. Only six spaces. You will need to submit your work (maximum 40 pages and synopsis) by 3 January to: Meet the Editor Children, Honno Press, 14 Creative Units, Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3GL. Please include your contact details. Writing Science Fiction and Fantasy Sun 23 February 2-5pm  £18 (15) Adults (18+) With Caroline Oakley and Tricia Sullivan. Have you ever wanted to create another world, an alternate universe? Come and join us discussing how to write speculative fiction – aka Science Fiction and/or Fantasy. Writing Short Stories Sun 16 March 2-5pm  £18 (15) / Adults (18+) With Jo Verity A successful short story evokes a memorable world in a few thousand words. By examining structure, characterisation and narrative, this practical workshop aims at planting the seed of a new story.

T ICKET S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

Half Term Hip Hop and Street Dance Week Mon 24 - Fri 28 February 10am-3pm / Ages 9-15 £60 (55) A return visit from popular choreographer Ashleigh Griffiths with a week of Hip Hop, Street and Commercial. As part of the dance group DNA, Ashleigh featured on SKY ‘Got To Dance?’ Her group also won the World Street Dance Championships in 2009 and competed in Las Vegas for the World Hip-Hop Championships – representing the UK. Join her for a high energy fast paced week of Hip Hop, Street and Commercial Dance – learning new routines for a presentation to parents at 3pm on Friday 28th February.

Half Term Drama Workshop Mon 24 - Fri 28 February 10am-4pm / Ages 9-15 £60 (55) A special 5 day Forum Theatre workshop for young people aged 12-16 work together with workshop leader Joe Ford to devise a short play which will be performed on the final day.

Half Term Dance & Drama for Younger Children Mon 24 - Fri 28 Feb £40 (£35) 10am-12.30pm / Ages 5-8 Come along to devise a piece of, original, fun-filled theatre with Stage School's Izzy Rabey using games, art and activities! All welcome!

/aberystwytharts


SPECIAL WORKSHOPS GWEITHDAI ARBENNIG Student Drama Festival G ˆwyl Theatr Myfyrwyr Cymru G ˆ wyl arloesol i fyfyrwyr Theatr a Drama sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg led-led Cymru. Deuddydd o berfformiadau, dangosiadau, dosbarthiadau meistr a thrafodaethau gan ac ar gyfer cenhedlaeth newydd o ymarferwyr. Rhagor o fanylion I ddilyn Trefnir yr wyl  ˆ i gan Brifysgol De Cymru, gyda chymorth Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a chymorth ariannol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Hijinx Regional Academy A new programme to provide experience for theatre practitioners to train talented actors with a learning disability to perform professionally in film, TV, theatre and radio. The project will also offer pilot workshops for learning disabled actors. The Aberystwyth pod will present a pilot work-in-progress from Cardiff practitioners on Friday 14th February at 2pm. All welcome!

Vocational Training for Theatre Practitioners Workbased Learning Project A new training programme for would-be theatre companies, producers, directors and administrators. A collaboration with Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth University Department of Theatre Film and TV & School of Business. Contact Gill Ogden for information. ggo@aber.ac.uk.

www.aber.ac.uk/artscentre

Digital Marketing Masterclasses Using Digital Media to promote your creative business Sun 9 February 2-5pm £18 (15) / Adults (18+) A 3 hour workshop explaining how to develop and raise the profile of your creative business using digital and social media (Websites, Blogs, LinkedIn, YouTube, Vimeo, Podcasts, Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest). Exploring which tools are best for your business, how to use it most effectively with a minimal amount of time, how to create an integrated marketing strategy and how to use the creative assets of your creative business for enhanced marketing. Creative Digital Marketing Sun 6 April 2-5pm  £18 (15) / Adults (18+) A 3 hour workshop explaining how to build engaging creative content across digital and social media to promote your creative business or use digital marketing more creatively for a small business or organisation.

/aberystwytharts

@aberystwytharts 49.


SPECIAL WORKSHOPS GWEITHDAI ARBENNIG EA S T E R COU R S ES CYRSI A U ’ R P AS G Harvesting the Lead Mines of Ceredigion Mon 14 - Tues 15 April 10am-4pm / £125 (£110) A two day painting masterclass with Mary Lloyd Jones to include experimentation designed to increase your vocabulary and develop fluency using mark making. Inspirational material will be available in the studio. Mary Lloyd Jones is a leading painter in Wales. A popular and effective teacher, her aim always is to help each student to find a personal voice. Note: this course is not suitable for complete beginners. Gweithdy dau ddiwrnod er mwyn ehangi geirfa a datblygu mynegiant yn defnyddio nodau a marciau. Ceir casgliad o bethau o'r gweithfeydd mawyn er mwyn hybu ysbrydoliaeth Mae Mary Lloyd Jones yn baentwraig flaenllaw yng Nghymru. Athrawes effeithiol a phoblogaidd, ei bwriad bob amser yw i helpu pob disgybl i ddod o hyd i'w lais ei hun. Noder: Nid yw'r cwrs hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr. Bi-lingual course / Cwrs dwyieithog.

50.

Throwing with Roger Guy Young

Easter Dance & Drama for Younger Children

Mon 14 - Thurs 17 April Cost £220 (£200 conc) inc materials General throwing for beginners and teapots for Improvers Includes a special demonstration afternoon with Joe Finch, and evening tour of the Ceramics Gallery with Curator Moira Vincentelli.

Mon 14 - Thurs 17 April 10am-12.30pm / Ages 5-8 £40 (£35) 'Oh, the places we will go!' Our successful young children’s drama week comes to the easter hols! Join Megan West for a creative week of drama games, dance and improvisation to produce a little presentation for friends and family to watch at the end of the week. Come with us on a jam-packed journey with unexpected twists and turns, with excitement, adventure and wackiness, hilarious stories and riotous rhymes. Using improvisation, movement, dance, and drama from within our imaginations. All welcome!

Holiday Workshops for Children & Young people Gweithdai gwyliau ar gyfer plant a phobl ifanc Weds 16 April 10am-12noon 8-11yrs / Thurs 17 April 10am- 12noon 12-18 yrs £8 incl mats Tutor: Sian Bowman Drawing and Painting for Books A fun workshop aiming to create characters and compositions for your favourite story. Develop drawing skills and watercolour painting techniques through games and demonstrations. Mer 16 Ebr, 10yb-12hd, 8-11 oed / Iau 17 Ebr, 10yb-12hd, 12-18 oed / £8 yn cynnwys deunyddiau Darlunio a Phaentio am Lyfrau Gweithdai llawn hwyl, y bwriad yw creu cymeriadau a syniadau ar gyfer eich hoff stori. Datblygu sgiliau darlunio a thechnegau paentio dyfrlliw trwy gemau ac arddangosiadau.

T ICKE T S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

/aberystwytharts


WORK WITH SCHOOLS & THE COMMUNITY GWEITHO GYDAG YSGOLION A’R GYMUNED Creative Drama for Primary Schools Creative drama sessions at your school in English or Welsh with Izzy Rabey. Can be tailored to fit curriculum topics and themes. Contact Gill Ogden to arrange a workshop. ggo@aber.ac.uk

Shakespeare and Set Text Workshops Workshops can be delivered in school focussing on interpretation and exploration of set texts. Contact Richard Hull rjh@aber.ac.cuk for details.

Artist in residence talks Aberystwyth Arts Centre is currently hosting an Artists’ Residency Programme. Artists are based in the studios designed by the award winning Thomas Heatherwick, for a period of 3 months. As part of the residency, each artist gives an informal talk about their work. Entry is free, everyone welcome. Read more about the artists on page 41.  Weds 11 March, 6pm: Dave Ball, Laura Lilja and Kim Kirlhofner.

Contact / Cysylltwch Cath Sherrell: 01970 622888 / cxs@aber.ac.uk

Downloadable Resources for English and Drama Resources available on our website: • The Merchant of Venice • The Government Inspector • Wuthering Heights • Kindertransport

Arts Centre Young Critics Our new young critics will be receiving training and posting reviews for the season highlights.

Activity Group Drama and Rock School We are pleased to offer a home to these two creative activity groups in partnership with Ceredigion County Council

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal rhaglenhelaeth o weith gareddaui ysgolion gan gynnwys trafodaethau a sesiynau Addysg Oriel ymarferol i bob cyfnodallweddol; mae sesiynau cerameg ymarferol a theori’n cael eu cynnalar y cyd â Chasgliad Cerameg y Brifysgol; Diwrno dau Celflle y gall ysgolionddod â hyd at 100 o blanti Ganolfan y Celfyddydau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau byrrach a fwriedirynbenodol ar gyfer disgyblion cyfnodallweddol 1.

Gallery Education Programme for Schools Rhaglen Addysg Oriel i Ysgolion We run an extensive programme of activities for schools including discussion and practical Gallery Education sessions for all key stages; practical and theory Ceramics Sessions run in conjunction with the University Ceramics Collection; Art Days where schools can bring up to 100 children to the Arts Centre to take part in a variety of activities and shorter sessions designed specifically for Key Stage 1 pupils.

www.aber.ac.uk/artscentre

Teachers Notes Nodiadau i Athrawon We have a downloadable teachers’ pack on how to use the Gallery and how to get the most out of a school visit to an exhibition available on our website. These notes provide information, project ideas and suggest questions teachers might ask pupils when in the Gallery to start them thinking about art. Mae gennym becyn i athrawon y gellir ei lawrlwytho ar sut i ddefnyddio'r Oriel a sut i fanteisio i'r eithaf ar ymweliad gan ysgol â'r arddangosfa. Mae'r pecyn ar gael ar ein gwefan.

/aberystwytharts

@aberystwytharts 51.


WORK WITH SCHOOLS & THE COMMUNITY GWEITHO GYDAG YSGOLION A’R GYMUNED

Family Learning Programme 2014 Creative Family Fun! Arts and craft sessions for families, based on themes and exhibitions within the impressive Ceramic Collection of the School of Art, Aberystwyth University. Activities take place in the Ceramic Gallery downstairs in the Arts Centre. No booking required, drop in between 10am and 1pm. There is a voluntary small charge for materials (£1 per child, adults free) and events last 30-45 minutes and are suitable for families and children aged 3 and over. Babies are welcome in the gallery. Sat 25 January: Crafts for Chinese New Year Sat 22 February: Fuzzy Animal Finger Puppets Sat 29 March: Surrealist plates For further information, please contact: Louise Chennell loc@aber.ac.uk Tel: 01970 622192

5 2.

Our Next Project – We Want Your Memories! Do you remember Aberystwyth during the 20’s, 30’s, 40’s or 50’s? Ein Prosiect Nesaf – 'Rydym Angen Eich Atgofion! A ydych yn cofio Aberystwyth yn ystod y 20au, 30au, 40au neu 50au? Do you have any old photographs, interesting objects, memories or stories of Aberystwyth and the surrounding area to tell? If so, we’d like to invite you to take part in our next project, which will be led by Huw Davies formerly of the BBC Wales Digital Storytelling team. We will be holding a Presentation Evening, for anyone interested in taking part where we will screen some stories, explain the process and ideas behind digital storytelling and answer any questions you may have. If you think you, or anyone you know might be interested, please contact Cath Sherrell on 01970 622888 cxs@aber.ac.uk A oes gennych unrhyw hen ffotograffau neu bethau diddorol, atgofion neu straeon am Aberystwyth a’r ardal i'w hadrodd? Os oes, hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn ein prosiect nesaf, a arweinir gan Huw Davies o dîm Adrodd Straeon Digidol y BBC gynt. Cynhelir Noson Gyflwyno ar gyfer unrhyw rai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan pryd y byddwn yn sgrinio nifer o straeon, yn egluro'r broses a'r

T ICKET S T OCY N N A U: 01970 62 32 32

syniadau y tu ôl i adrodd straeon digidol ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Os oes gennych chi, neu unrhyw un yr ydych yn 'nabod, ddiddordeb, cysylltwch â Cath Sherrell ar 01970 622888 cxs@aber.ac.uk Supported by Aberystwyth Business Club.

The Scribblers Tour The Arts Centre joins with the Hay Festival and Aberystwyth University to present this unmissable opportunity for year 7-10 pupils to meet with a team of authors to learn about, hear, discuss and experiment with creative writing and discover its cross-curricular potential. 2nd-3rd March 9.30am-3pm For further details please contact David Moyle dom@aber.ac.uk

National Dance Company of Wales Schools Workshops Please contact Gill Ogden ggo@aber.ac.uk if you are interested in booking a workshop.

Post Show Talks Of Mice and Men 11 February / Chwefror Blodeuwedd 14 February / Chwefror Witness - 21 February / Chwefror My People - 21 March / Mawrth

/aberystwytharts


CREATIVE STUDIOS STIWDIO CREADIGOL

Winner of a Civic Trust Award 2010 and RIBA Award 2010.

R E SI DEN T AR T I ST S AN D CO MPAN I ES Aberystwyth Arts Centre Artist in Residence Studios Two UK and one International artist at a time from an open submission to stay and work in Aberystwyth for a three month period.

The Creative Studios project was designed to develop Aberystwyth Arts Centre’s role as a creative hub for arts businesses, arts development agencies, artists and craft workers. The Creative Studios Project designed by Heatherwick Studio, worth £1 million, has been made possible by support from Aberystwyth University, the Arts Council of Wales Lottery Fund and the Welsh Assembly Government.

Greenweeds Web Development Design & Digital Marketing

Bwriad yr unedau oedd datblygu swyddogaeth Canolfan y Celfyddydau fel man creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiad a chrefftwyr. Gwnaethpwyd y Prosiect Unedau Creadigol, sy’n werth £1 miliwn, yn bosibl yn sgil cefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Tim Walley Designer / Maker.

Catrin Webster Landscape artist Clef-Tec Music engraving, CD/DVD/ Blue Ray production and music services.

Carys Boyle Ceramics Ceramic Designer Maker

Honno Welsh Women’s Publishers Independent co-operative press run by women, publishing the best in Welsh women's writing.

CLECO Children's Literature

Becky Knight Textile artist

Boomerang+plc Television production company.

Aberystwyth Arts Centre & the Business Community These companies and organisations have all supported the Arts Centre this season. Their contribution is greatly valued and their support and enthusiasm for the work of the Arts Centre is much appreciated. If you or your business would like to become involved in the Arts Centre either in terms of corporate sponsorship of a production or festival, support of our extensive education programme or involvement in a joint promotion, please contact the Arts Centre on 01970 622882.

www.aber.ac.uk/artscentre

For information on future unit availability email jyr@aber.ac.uk

Nanteos Mansion

Davmor Garage

Birchgrove Eggs

Rhosyn Dela Florists

Hafren Furnishers

Mid Wales Scaffolding

Vale of Rheidol Railway

Esmée Fairbairn Foundation

Mid Wales Travel

Garfield Weston Foundation

Aberystwyth Business Club

Charles Wallace Pakistan Trust

Aberystwyth University Sports Centre

Finnish Art Studio

Joe's Ice Cream

British Council, Quebec

Lloyds Coaches

Wales Arts International

Marine Hotel

Umbrella

Hair & More, Aberystwyth

/aberystwytharts

@aberystwytharts 53.


INFORMATION GWYBODAETH AUDITORIUM SEATING

35 36 37 38 39 40 41 42

Y

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Y

58 59 60 61 62 63 64 65

BALCONY SEATING

35 36 37 38 39 40 41 42

X

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

X

58 59 60 61 62 63 64 65

WHEELCHAIR SPACE

35 36 37 38 39 40 41 42

W

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

W

58 59 60 61 62 63 64 65

DOOR

35 36 37 38 39 40 41 42

V

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

V

58 59 60 61 62 63 64 65

U

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

U

E 34 33 32

34 33 32

31 30 29

31 30 29

31 30 29

28 27 26

28 27 26

28 27 26

F

34 33 32

34 33 32

34 33 32

31 30 29

31 30 29

31 30 29

31 30 29

28 27 26

28 27 26

28 27 26

28 27 26

Y

X W

V

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

18 17 16 15

18 17 16 15

18 17 16 15

18 17 16 15

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

Y

X W

V

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

WEST BALCONY BA LC O NI GO RLLEW INO L

34 33 32

35 36 37 38 39 40 41 42

U

35 36 37 38 39 40 41 42

T

58 59 60 61 62 63 64 65

T

58 59 60 61 62 63 64 65

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

58 59 60 61 62 63 64 65

72 73

72 73

72 73

72 73

72 73

72 73

72 73

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

S

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

1

2

3

4

5

6

R

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

Q

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Q

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

P

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

O

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

N

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N

21 22 23 24 25 26

U

T

S

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

1

2

3

4

5

6

M

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M

21 22 23 24 25 26

18 17 16 15

18 17 16 15

18 17 16 15

1

2

3

4

5

6

L

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

K

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K

21 22 23 24 25 26

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

1

2

3

4

5

6

J

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

J

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

I

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

T

S

H

21 22 23 24 25 26

U

H

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Reservations Tickets reserved in your name can be held for four days, after which point they will be released for sale. Tickets cannot be reserved on the actual day of the event/screening, but must be paid for in full at time of booking. Any tickets not paid for by the day of the event/screening will be released. Refunds and Exchanges If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to five days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you at no additional

Archebu tocynnau Gallwn gadw tocynnau a archebir yn eich enw am bedwar diwrnod. Ar ôl hynny, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Os byddwch yn archebu tocynnau ar ddiwrnod y digwyddiad/ffilm, bydd yn rhaid i chi dalu’n llawn wrth archebu. Os byddwch wedi archebu tocynnau a heb dalu amdanynt erbyn diwrnod y digwyddiad/ffilm, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Ad-dalu a Chyfnewid Os na allwch ddod iberfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at bum niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. 54.

D

U

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

S

35 36 37 38 39 40 41 42

Q B

CENTRE BALCONY BALC O N I C AN O L

T ICKE T S T OC Y N N A U: 01970 62 32 32

A Q

S

T

U

78 79 80 81

78 79 80 81

78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93

90 91 92 93

90 91 92 93

S

T

U

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

102

102

102

C

EAST BALCONY BA LC O NI DW YREINIO L

34 33 32

V W X Y 78 79 80 81

78 79 80 81

78 79 80 81

78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93

90 91 92 93

90 91 92 93

90 91 92 93

V W X Y 94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

102

102

102

102

charge (although this cannot be guaranteed). This

does not apply to courses. Concessions rates are shown in brackets throughout this brochure. The rate is available for: 60+ in full time retirement, under 16s, full time students, unemployed, and disabled people. Latecomers In order to minimise disturbance to other customers and performers, latecomers may be asked to wait until a convenient moment before being allowed into an auditorium. No refund will be given for customers who miss parts of performances due to lateness. Please note - it is often not possible to admit latecomers to the studio at all once the performance is underway. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau i chi heb gost ychwanegol (ond ni allwn addo gwneud hyn). Prisiau gostyngol Nodir y prisiau gostyngol mewn cromfachau trwy’r daflen hon. Mae’r pris hwn ar gael i bobl 60+ sydd wedi ymddeol yn llwyr, pobl ifanc o dan 16 oed, myfyrwyr amser llawn, pobl ddi-waith a phobl anabl. Hwyrddyfodiaid Er mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar gwsmeriaid eraill a pherfformwyr, gellir gofyn i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr aros tan y bydd yn gyfleus cyn mynd i mewn i awditorium. Ni fydd pobl sy’n colli rhannau o berfformiadau am eu bod yn hwyr yn cael ad-daliad.

/aberystwytharts


INFORMATION GWYBODAETH The Arts Centre is situated at the ACCESS FOR DISABLED VISITORS 3 heart of the campus of Aberystwyth CYFLEUSTERAU AR GYFER YMWELWYR ANABL University. The turning onto campus 3 4 is from the A487 as you head North S S out of the main Aberystwyth town R R Q Q centre and is well signposted. Car P P parking is free from 5pm in the O O Q 1 evenings and all weekends. During N N the day a small fee is charged. M M Regular bus services to campus leave L L Q 1 2 Q K K from Aberystwyth. Plus the main bus J J routes North pass the main entrance I I to campus. For more details contact H H Arriva on 0871 2002233 or visit G G LOWER AUDITORIUM SEATING www.arriva.co.uk. Train services to F F UPPER AUDITORIUM SEATING Aberystwyth run approx every two WHEELCHAIR SPACE LOWER AUDITORIUM SEATING hours. For more details call 08457 DOOR UPPER AUDITORIUM SEATING 484950 or use the Railtrack website WHEELCHAIR SPACE on www.railtrack.co.ukDOOR 1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

2

1

3

2

4

3

8

7

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

If you would like to check on any access issues before you visit the Arts Centre please call 01970 622882. Parking is reserved next to the main entrance approach for drivers with limited mobility. Two spaces are also available at the rear of the theatre, with level access into the main foyer. Wheelchair access is possible to all auditoria and workshop spaces in the venue. Access at ground level to main foyer and box office, by lift up to the theatre foyer and by stair lift down to the lower level. Guide dogs and assistance dogs are welcome. Toilet facilities are accessible on all levels except the lower foyer. Hearing loops are installed in the Great Hall, Theatre and Cinema.

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882. Mae lle wedi’i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â’r prif gyntedd. Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai’r Ganolfan. Mae’r prif gyntedd a’r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â’r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i’r lefel is. Mae croeso i gwn tywys a chwn cymorth. Gellir mynd mewn cadair olwyn i’r toiledau ar bob lefel ag eithrio’r cyntedd isaf. Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a’r Sinema.

B US SER V IC E L OOK OUT FOR THE NEW 0 3 BUS S E R V ICE

G W A SA NA ET H B W S EDR Y CHWCH AL L AN AM Y GWASANA E TH BWS 03 NEWY DD

Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance.

Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffeg na fideo mewn unrhyw berfformiad.

All tickets and discounts subject to availability. All information in this brochure was correct at time of going to press.

www.aber.ac.uk/artscentre

1 1

O

2 1

N

1

2

M

1

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2

4

P

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

8

2

1

If you would like a copy of this brochure in large print, please call 01970 622889. Pe hoffech gopi o’r llyfryn hwn mewn print mawr, ffôniwch 01970 622889.

7

6

1

3

Lleolir Canolfan y Celfyddydau yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth. Rydych yn troi i mewn i’r campws oddi ar yr A487 ar y ffordd i’r gogledd o ganol tref Aberystwyth. Ceir arwyddion clir. Gellir parcio ger y Ganolfan am ddim o 5pm ymlaen gyda’r nos a thrwy’r amser ar benwythnosau. Codir tâl bychan yn ystod y dydd. Ceir gwasanaethau bws rheolaidd rhwng Aberystwyth a’r campws - ac mae’r prif wasanaethau bws tua’r Gogledd yn mynd heibio i brif fynedfa’r campws. Ceir rhagor o fanylion gan Arriva ar 0871 2002233 neu ewch i www.arriva.co.uk Ceir gwasanaethau trên i Aberystwyth bob rhyw ddwy awr. Os hoffech ragor o fanylion ffoniwch 08457 484950 neu ewch i wefan Railtrack ar www.railtrack.co.uk

6

5

1

Q

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

1

1

5

4

8

S R

/aberystwytharts

@aberystwytharts 55.

L K

1

2

J I

1

1 2

H

1

G

1

3 2 2

F

1


TICKETS TOCYNNAU: 01970 62 32 32

www.aber.ac.uk/artscentre T I CK ET A G EN T A SIA N T A ET H T O C YNNAU: T OU R I S T I N FO RM A T IO N C EN T RE C ANOL FAN GR OESO ABER Y STWY TH

T: 01970 62 32 32 F: 01970 62 28 83 E: artstaff@aber.ac.uk A BERYS T WY TH A RTS C ENT R E CANOL F AN Y C ELFYDDY DA U A BERYS T WY TH UNI V ERSI T Y P R IF YS G OL A BERYSTWY TH S Y23 3D E

BOX OFFICE SWYDDFA DOCYNNAU M ON - S AT LLUN - SAD 10 A M - 8PM S UN S UL 1.3 0 PM - 5.3 0 P M Aberystwyth Arts Centre is a Department of Aberystwyth University. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth. Aberystwyth Arts Centre is recognised as a Regional Performing Arts Centre by the Arts Council of Wales. Cydnabyddir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio. The Arts Centre theatre is part of the Creu Cymru Emergence project: developing the environmental, social and economic sustainability of theatres and arts centres in Wales, in a partnership with Julie's Bicycle and Cardiff University. This work is funded by the Welsh Government SSL scheme, delivered by Environment Wales and Cynnal Cymru-Sustain Wales Mae Canolfan y Celfyddydau yn rhan o brosiect Egin Creu Cymru, sy’n datblygu cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru, mewn partneriaeth â Julie’s Bicycle a Phrifysgol Caerdydd. Ariennir y gwaith hwn gan Gynllun Grant Llywodraeth Cymru i Gefnogi Byw’n Gynaliadwy a gyflenwir gan Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru. The Arts Centre also gratefully thanks the following for their financial support: Ceredigion County Council and Aberystwyth Town Council. Aberystwyth Arts Centre is a member of the Mid Wales Circuit and Creu Cymru. Mae Canolfan y Celfyddydau'n ddiolchgar i'r canlynol am eu cymorth ariannol hefyd: Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberystwyth. Mae Canolfan y Celfyddydau yn aelod o Gylch Canolbarth Cymru a Chreu Cymru.

Llyfryn Gwanwyn 2014 | Spring Brochure 2014  
Llyfryn Gwanwyn 2014 | Spring Brochure 2014  
Advertisement