Page 1

Designed to protect

Beskyttelsesudstyr


Teknologi, produkter og viden om sikkerhed Sækko Industri A/S er totalleverandør af sikkerhedsløsninger. Her får du adgang til markedets førende produkter indenfor personlig sikkerhed og arbejdsmiljø. Desuden kan du drage nytte af ekspertise og rådgivning, når det gælder teknologi, anvendelse og lovgivning. Bredt sortiment med fokus på kvalitet Sækko Industri A/S udvikler, markedsfører og sælger et meget bredt sortiment i sikkerhedsudstyr til industri, byggeri, landbrug. Vort eget varemærke OX-ON danner, i kombination med en række af de mest efterspurgte mærkevarer inden for personlige beskyttelsesartikler, grundlaget for sortimentet, hvor der permanent er fokus på kvalitet. Videnbank om arbejdssikkerhed Vi råder over stor ekspertise om sikkerhed, beskyttelsesudstyr og lovgivning på området. Derfor fungerer vi både som videnbank og faglig rådgiver. Sækko Industri A/S har en landsdækkende konsulenttjeneste, der står til rådighed for vores forhandlere og deres kunder. Desuden gennemfører vi kurser og uddannelse i sikkerhed, målrettet mod det aktuelle behov i en branche eller den enkelte virksomhed. Ansvarlighed Sækko Industri er en social ansvarlig virksomhed.Vi påtager os ansvaret for, at vores varer produceres under etiske og miljøansvarlige forhold, og vi vurderer løbende vores leverandører efter principperne i FN Global Compact, ligesom vi tester produkterne i forhold til den europæiske kemilovgivning (REACH) Del af en dansk koncern Sækko Industri har 38 medarbejdere i Danmark og to (sælgere) i Sverige. Desuden har vi har eget datterselskab i Braunschweig med 10 medarbejdere, som understøtter den voksende eksport ikke kun til Tyskland, men også til Østrig og Holland. Sækko Industri A/S er en del af Abena Koncernen, som med base i Aabenraa beskæftiger 1.300 medarbejdere i 20 lande.

Med venlig hilsen Finn Madsen Direktør


Indhold Handsker................................................................................................................. Side

7

Åndedrætsværn.................................................................................................. Side

75

Høreværn................................................................................................................ Side 107

Øjenværn................................................................................................................. Side 143

Hovedværn............................................................................................................. Side 167

Faldsikring.............................................................................................................. Side 189

Beskyttelsesdragter/tilbehør.................................................................... Side 221

Knæskånere........................................................................................................... Side 231

Sikkerhedsfodtøj................................................................................................ Side 237

Førstehjælp............................................................................................................ Side 261

Skilte......................................................................................................................... Side 277

Detailsortiment................................................................................................. Side 291


Handsker

Dyppede Flex...................................................................................................... Vinterhandsker................................................................................................... LĂŚderhandsker.................................................................................................. Mechanic................................................................................................................ NBR og gummihandsker.............................................................................. Strikkede og vĂŚvede handsker................................................................ Havehandsker..................................................................................................... Engangshandsker............................................................................................... Chrom 6 Free handsker...............................................................................

Side Side Side Side Side Side Side Side Side

16 23 28 43 46 55 59 68 73


Handsker

Handsker

Hænderne er dit fineste værktøj

- pas godt på dem Beskyt dig mod dårlige handsker Håndsved er en mild form for syre, som kan opløse overskydende kemikalier fra produktionen af handsker. Disse kemikalierester kan optages gennem huden. At vi optager de ting, vi berører igennem huden, kan du selv teste: skær et hvidløg igennem og hold det mellem to fingre. Efter ca. 10 minutter vil du få hvidløgssmag i munden. Derfor er det vigtigt, at du anvender handsker, der er produceret under forsvarlige og kontrollerede forhold.

Krom i læderhandsker

Kemikalier i syntetisk handsker

For at konservere læder er det nødvendigt at garve det, og næsten alt garvning foregår med krom.

Producenterne i østen fokuserer som oftest mere på prisen, end på at undgå kemikalier der ikke er tilladte i Europa.

Derfor kan der ikke udstedes garantier for at krom6 aldrig optræder i et læderprodukt herunder handsker. Men som alternativ til kromgarvning findes en anden garvningsmetode benævnt lanolingarvning, hvor der kun indgår vegetabilske produkter i garveprocessen. Kromallergikere frarådes at anvende handsker af læder, der er garvet med krom. I OX-ON ECO programmet indgår 3 typer læderhandsker som er lanolingarvede.

Har du problemer med allergi, eller vil du sikre dig mod at udvikle allergier, anbefaler vi at vælge handsker med følgende symboler:

8

Det er mere reglen en undtagelsen at der anvendes AZO eller Disperce kemikalier til indfarvningen af stoffer. Ligesom der i stor udstrækning anvendes PAK som fyldmateriale eller Phthalater, som står på den europæiske REACH liste I samarbejde med Hanse Control - et stort og anerkendt tysk kemi-laboratorium gennemfører Sækko Industri et omfattende testprogram. Et testprogram som også dokumenterer at pris og kvalitet…og dermed også pris og produktsikkerhed hænger sammen. Vælger du et kendt mærkevare i handsker f.eks. Towa, Maxiflex eller OX-ON, så opnår du optimal produktsikkerhed.

6

CHROME

Krom anses ikke for at være farligt, men krom kan under en kemisk proces ændre sig til krom6. Processen kan ske lang tid efter at handsken er produceret - og evt. testet for krom6.

FREE


Beskyt dig med handsker OX-ON handskeprogrammet består af mere end 1200 varenumre og dækker dermed et meget bredt spektrum indenfor håndbeskyttelse.

HA

N

E DSK

Handsker

Handsker

R

Mange arbejdsopgaver kan løses uden brug af handsker. Men vær opmærksom på at handsker giver et meget bedre greb, og dermed kan anvendelsen af handsker minimere risikoen for sene- og muskelskader.

Stil dig ikke tilfreds med handsker der ikke passer 100%

MaxiFlex handsken er Saniticed behandlet!

Handsker der ikke sidder korrekt eller ikke passer i størrelsen kan udgøre en risiko. OX-ON programmet omfatter ikke kun mange typer, men også mange størrelser indenfor de enkelte typer.

Undgå håndsved Udvikling af håndsved afhænger dels af handskematerialet, og dels af den tid, det er nødvendigt at anvende handsker. Læderhandsker er optimale til absorbering af håndsved, hvorimod flertallet af syntetiske handsker ikke absorberer. I de nye typer Flex handsker er der stor forskel på, hvordan varmeudviklingen ledes ud igennem materialet. Nogle er helt tætte og andre er meget åndbare. Og åndbarheden har stor betydning for velværet og udvikling af sved. Dyppede handsker kasseres som oftest pga. af dårlig lugt forårsaget af sved – og ikke fordi de er opslidte. Nogle handsker (F.eks. Maxiflex) er Saniticed behandlet, som betyder, at de er behandlede til at nedbryde de bakterier der forårsager svedlugten. Ved beskyttelse mod kemikalier er det helt nødvendigt at anvende tætte handsker af gummi, nitrile eller lignende. Til absorbering af sved kan der anvendes en tynd inderhandske af bomuld, som så kan skiftes ud efter behov.

Vælg den rigtige handske! Handskevalg afhænger i høj grad af arbejdsopgaven og hvad der skal beskyttes mod: slitage – kemikalier –snit & skær – varme eller kulde

Tag os med på råd ! Vores interne slagsafdeling hjælper dig gerne med at finde den handske, der dækker dit behov. Og er der alligevel tvivl, sender vi gerne prøver til test, eller stiller vores landsdækkende konsulentservice team til rådighed.

9


Handsker

Handsker

12 3

Kategorier i handsker og CE mærkning

Kategori 1

Til denne kategori hører handsker som anvendes ved lav risiko.

Producenten/importøren skal kunne stå inde for at produktet opfylder kravene til beskyttelseshandsker (EN 420)

Produkter til personlig beskyttelse inddeles i 3 kategorier afhængig af risikofaktoren.(EU direktiv 89/686)

Jo højere risiko jo større krav til certificering. EN 420 er en standard som dækker de generelle krav til arbejdshandsker.

Kategori 2

Omhandler handsker som anvendes ved mellemrisiko f.eks. svejse- eller industrihandsker.

Handskerne i denne kategori skal testes og typegodkendes af et EU godkendt testinstitut.

Handskerne skal være mærkede med det eller de piktogrammer, som viser beskyttelsesfunktionen. Er handsken f.eks. beregnet til beskyttelse mod mekanisk risiko, skal den være forsynet med piktogrammet for EN 388 – suppleret med 4 cifre under piktogrammet. Disse cifre viser testresultatet for slitage, gennemskæring, rivfasthed og punktering.

Kategori 3

Udover krav til test og typegodkendelse og certificering er der krav om løbende kvalitetskontrol.

Denne kategori omfatter arbejdsopgaver med høj risiko f.eks. ekstrem varme, kulde eller beskyttelse mod farlige kemikalier.

EN 420 – generelle krav til arbejdshandsker - - - - - -

handskerne skal være produceret til at yde optimal beskyttelse, i forhold til handskens formål. handskematerialet eller konstruktionen af handsken må ikke kunne skade brugeren. læderhandsker må ikke indeholde over 3 mg/kilo krom. pH værdien skal være mellem 3,5 og 9. stoffet må ikke indeholde AZO farver. handskerne skal overholde standardens fastsatte minimums mål, som dog kan fraviges såfremt handsken anvendes til specielle formål.

Krav til mærkning

- handskens navn eller nummer - størrelse - CE mærke - kategori (1-2 eller 3) - piktogram som skal vise hvad handsken beskytter mod - testværdier og reference (f.eks. EN 388)

10

Krav til brugsvejledning

Dette piktogram viser at brugsvejledningen er vedlagt i handskernes forpakninger. Brugsvejledningen skal være tilgængelig på arbejdspladsen, og som minimum indeholde flg. informationer: - producentens/importørens navn og adresse - handskens størrelse og navn - EN standarden - forklaring til piktogrammer - oplysninger om opbevarelse og rengøring - nødvendige oplysninger om evt. begrænsninger, eller om materialerne kan aflede allergi


Handsker

Handsker Handsker til beskyttelse mod mekanisk risiko

EN388

Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter testen får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.

0011

Værdierne er fra 1 til 5 eller fra 1 til 4, med 4 eller 5 som højeste værdi.

Handsker til beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer

EN374

ABK

EN 374 består af 3 forskellige piktogrammer afhængig af hvad handsken beskytter mod. Handsker mærket med dette piktogram skal have tre bogstaver under pikto-grammet, som viser hvilke 3 af de nedenstående kemikalier den er testet mod, i mindst 30 minutter.

EN 388 testværdier A. Slitage B. Skærefasthed C. Rivfasthed D. Punkering

1 100 1,2 10 20

2 500 2,5 25 60

3 2000 5,0 50 100

4 8000 10,0 75 150

Kemikalie

A.

Metanol

67-56-1

B.

Acetone

67-64-1

C.

Acetonenitrile

75-05-8

D.

Diklormetan

75-09-2

E.

Koldisulfid

75-15-0

F.

Tulene

108-88-3

G.

Dietylamin

109-89-7

H.

Tetrahydrofuran

109-99-9

I.

Etylacetat

141-78-6

J.

n-Heptan

142-85-5

K.

Natriumhydroxid 40%

1310-73-2

L.

Svavelsyre 96%

7664-93-9

5 20,0

CAS nummer

EN374 Handsker med dette piktogram betyder, at den ikke kan opfylde kravet til niveau 2 for 3 af de kemikalier benævnt ovenfor. Af brugsanvisningen skal det fremgå hvad den beskytter mod.

EN374

Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod biologiske risici f.eks. mikroorganismer, og at den opfylder kravet i niveau 2 for gennemtrængningstesten.

Beskyttelsesgrad Genemtrængningstid

Handsker som skal beskytte mod kemikalier gennemgår samme afprøvning. Dels prøves modstanden for gennemtrængning på selve handskematerialet og dels gennem defekter og småhuller.

1

10 min

2

30 min

3

60 min

4

120 min

5

240 min

6

480 min

Genemtrængning

AQL værdi

Gennemtrængningen måles i antal minutter før kemikaliet er trængt igennem handskematerialet. Under produktionen af beskyttelseshandsker – ikke mindst tynde engangshandsker - kan der opstå defekter i handskerne, der måles som AQL værdien (kvalitetsniveau). Dette testes ved at handsken fyldes med luft og sænkes ned i vand. Hvis luften trænger igennem inden 30 sekunder betragtes det, som en defekt handske. Testresultatet er baseret på antal defekte handsker ud af 100 styk.

Nivå 1

Nivå 2

< 4,0 <1,5

Nivå 3

< 0,64

11


Handsker

Handsker Handsker til beskyttelse mod termisk risiko

EN407

Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse ved kontakt med høj varme som antænding, beskyttelse mod strålevarme eller smeltet metal. Piktogrammet viser beskyttelsesniveauet (1-4) og hvad den beskytter mod (A-F)

EN 407 Testmetode Beskyttelsesniveau A. Antænding (sekunder) (stopbrændetid) B. Kontaktvarme (sekunder) C. Konvektionsvarme (sekunder) (isoleringsevne) D. Strålevarme (sekunder) E. Smeltet metal (dråber/antal) F. Store stænk af smeltet metal * = mindre end

Handsker til beskyttelse mod kulde

EN511

Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod kulde. Beskyttelsesniveauet er angivet på piktogrammet. Handsken skal kunne modstå både gennemtrængende kulde (konvektionskulde) og kontaktkulde dvs. ved direkte berøring.

1 2 *20 *10

4 *2

100 C 250 C 350 C 500 C **15 **15 **15 **15 **4 **7 **10 **18 **5 **30 **90 **150 **5 **15 **25 **35 20 60 100 150

** = mere end

EN 511 Testmetode Beskyttelsesniveau 0 Konvektionskulde *0,10

1 2 3 0,1* 1 0,15*1 0,22*1 *0,25 *0,22 *0,30

4 0,30*1

R*0,025 0,025*R 0,05*R 0,100*R 0,150*R Kontaktklude *0,050 *0,100 *0,150 Gennemtrængning *30 **30 af vand 30 min * = mindre end

** = mere end

I begge tilfælde er højeste beskyttelsesniveau 4. Det er ikke et krav, at handsken også skal være testet mod gennemtrængning af vand. For gennemtrængning af vand findes der to værdier: 0 og 1 Sker gennemtrængningen af vand under 30 min. er værdien O - og over 30 min. er den 1. Handskerne skal som minimum kunne opnå beskyttelsesniveau 1 i henhold til EN 388 gældende for slitage og rivfasthed.

EU’s levnedsmiddeldirektiv Hoveddirektivet EC/1935/2004 omhandler krav til alle materialer som kan komme i kontakt med levnedsmidler. Materialerne må ikke kunne påvirke levnedsmidlet og dermed påføre en helbredsrisiko. Handsker som er certificeret og godkendt til håndtering af levnedsmidler mærkes med piktogrammet ”glas og gaffel”.

12

3 *3


Handsker

Handsker Beskyttelse mod kemikalier Kemikalierne kan optages gennem huden og i værste fald medføre alvorlige helbredsproblemer. Når du arbejder med kemikalier, er det derfor vigtigt at få klarlagt hvad det er, hvor skadeligt det er, og i hvor lang tid du kan anvende handskerne. (gennembrudstiden)

Vigtigt!

er der skader på handsken bør den udskiftes omgående

At en handske er certificeret og godkendt som kemihandske er ikke ensbetydende med, at den i længere tid, kan modstå gennemtrængning af alle kemikalier.

en handske som er effektiv mod et kemikalie kan give dårlig beskyttelse mod andre kemikalier eller blandinger af kemikalier

De eksisterende handsketest omfatter kun en begrænset del af de mange kemikalier der findes, og derfor skal man være særlig opmærksom ved kemikalieblandinger.

kemikaliet vil også påvirke handsken selvom den ikke er i brug… Skift hyppigt og mindst hver dag

Ved en blanding af flere kemikalier kan gennembrudstiden for en handske ændres væsentligt. Derfor skal kemiguiden tages med forbehold.

højere temperaturer medfører større påvirkning af handskematerialet

gennembrud af materialet sker før det kan registreres med øjet

Er du i tvivl så kontakt os.

13


Handsker

Handsker

ATG´s teknologiplatforme 1

Komfort platform

2

Ydeevne platform

3

Håndpleje platform

1

Komfort platformen

AirTech® platformen har sat standarden for åndbarhed. Den er designet og udviklet til at forøge komfort ved at eliminere den varme, der opbygges inde i en handske. AirTech® opstår når den patenterede opskummede nitril belægning påføres. Disse små bobler skaber et netværk af meget små tunneller, så varme kan afgives naturligt, og hånden kan ånde. ErgoTech® fokuserer på at få handsken til at fungere som en ekstra hud. ErgoTech® koncentrerer sig om at maksimere handskens form, pasform og føling, så brugernes oplevelse af dem forbedres.

2

AirTech®

Ydeevne platformen

CutTech® kombinerer og blander garn og fibre med høj ydeevne for at skabe forskellige niveauer af snitbeskyttelse. CutTech® serien er blevet forbedret med en extra nitril forstærkning mellem tommel- og pegefinger. Dette gør et ellers svagt område på de fleste handsker mere slidstærkt, så handskerne holder længere. GripTech® “micro-cup” finish forbedrer handskens greb og gør det dermed mere sikkert at håndtere små komponenter. Desuden mindskes træthed i hånden, hvilket associeres med manglende korrekt greb. Denne teknologi er designet så den kan bruges i både tørre og/eller olierede miljøer, og den anvendes ofte sammen med CutTech®

CutTech®

LiquiTech® teknologien sikrer igennem den unikke letvægtsbelægning en vis beskyttelse mod forskellige væsker som vand, olie og flere kemikalier. Kombinationen af belægning og sømløse strikketeknologier kan sammen levere en væskeafvisende handske & samtidig bibeholde sin komfort. ThermTech® kombinerer belægning og sømløse strikketeknologier og sørger dermed for varmeisolerende egenskaber og en varme- eller kuldeafvisende handske uden at miste fleksibilitet, fingerfærdighed, vægt eller komfort. GripTech®

14


3

Handsker

Handsker

Håndpleje platformen

Hand Care® teknologien findes i MaxiFlex® Active™ serien: Millioner af meget små indkapslede specialiserede ingredienser gemmes i foret på handsken og åbner sig, efterhånden som handsken slides, og frigiver deres indhold. Denne proces afkøler, forfrisker og opliver hånden med E Vitamin og Aloe Vera. Hand Care® teknologien eliminerer også alle spor af procesrester, for at garantere dette er alle vores handsker certificeret iht. Oeko-Tex 100®. Herudover er handskerne også Sanitized® som er med til at nedbryde bakterier og fjerner lugt.

Alle komponenter og ingredienser, der anvendes i fremstilling og konstruktion af ATG® produkter, er blevet vurderet og opfylder kravene i EU’s R.E.A.C.H. Direktiv, EC # 1907/2006 (Registrering,Vurdering, Godkendelse samt Begrænsning af Kemikalier), hvilket afspejler en anden del af vores engagement mht. at sikre, at alle vores produkter er “hudvenlige”. Disse teknologier anvendes individuelt eller samlet for at udvikle den bedste handske, som sikrer dig den bedste pasform, gribe evne, komfort og er med til at beskytte dine hænder.

For eksempel er MaxiFlex® serien, som er førende i branchen, et bevis på evnen til at kombinere teknologiplatformene, MaxiFlex® serien gør brug af 4 af vores 8 teknologiplatforme.

• ErgoTech® efterligner den “hvilende hånd” gennem form, pasform og føling for at mindske træthed i hånden, så komforten forøges. •

GripTech® Oil & GripTech® Dry sikrer optimal ydeevne. Hvis gribe evnen er for lille, bliver hånden nødt til at kompensere ved at anvende yderligere gribekraft. Det er ubehageligt, trættende og vigtigst af alt farligt.

Hand Care® indgår i alle ATG´s produkter og har platformen indbygget som standard. Denne førende platform bygger på egenskaberne i og er certificeret iht. den globale Oeko-Tex 100® standard. Derfor er vores produkter “hudvenlige” fra det øjeblik, du kommer i kontakt med dem. ErgoTech®

• AirTech® platformen giver dig 360° åndbarhed.

15


Handsker

Handsker Dyppede Flex

MaxiFlex Ultimate 34-874 Fingerdyppet strikhandske i nylon/lycra m/nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Silikone fri. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 162.07 CE 08 162.08 CE 09 162.09 CE 10 162.10 CE 11 162.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5175759 5175760 5175755 5175761 5175763

4530128 4530129 4530130 4530131 4530132

4792249874073 4792249874080 4792249874097 4792249874103 4792249874110

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4141

MaxiFlex Ultimate 34-875 Halvdyppet strikhandske i nylon/lycra med nitril belægning i håndfladen, fingrene og 50 % af håndryggen. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 162.69 CE 10 162.70 CE 11 162.71

Tunnr.

Finfonr.

5175774 4529872 5175775 4529873 5175776 4529874

EAN 4792249875094 4792249875100 4792249875117

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4141

16


Dyppede Flex MaxiFlex Endurance 34-844 Fingerdyppet strikhandske i nylon/ lycra med nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Extra nitril dotter i Håndfladen. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 162.77 CE 08 162.78 CE 09 162.79 CE 10 162.80 CE 11 162.81

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1316544 5323276 5323277 5323279 1316543

4804422 4804423 4804424 4804425 4804426

4792249844076 4792249844083 4792249844090 4792249844106 4792249844113

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4141

MaxiFlex Endurance 34-848 Fingerdyppet strikhandske i nylon/ lycra med nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Extra nitril dotter i Håndfladen. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 074.07 CE 08 074.08 CE 09 074.09 CE 10 074.10 CE 11 074.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1347470 1347472 1347473 1347474 1347475

5708233074076 5708233074083 5708233074090 5708233074106 5708233074113

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

4141

MaxiDry Oil 56-425 Halvdyppet strikhandske i nylon/lycra med nitril belægning i håndfladen, fingrene og 50% af håndryggen. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 182.17 CE 08 182.18 CE 09 182.19 CE 10 182.20

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1455704 1455705 1455708 1455709

4792249500071 4792249050088 4792249050095 4792249050101

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4121

17

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Dyppede Flex

MaxiCut Dry 34-450 Fingerdyppet strikhandske i glas/polyester/lycra med nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Extra forstærkning mellem tommel og Pegefinger. Skærefast niveau 3. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 097.08 CE 09 097.09 CE 10 097.10 CE 11 097.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1362737 1362738 1362739 1362740

5701952097081 5701952097098 5701952097104 5701952097111

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

4331

MaxiCut Dry 34-470

Str.

Strikhandske i Dynema/glas/polyester/ lycra med nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Skærefast niveau 5. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

CE 07 167.17 1348098 CE 08 167.18 CE 09 167.19 CE 10 167.20

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN

4792249470077 4792249470084 4792249470091 4792249470107

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

4543

18


Dyppede Flex

ActivGrip Advance

Str.

Fingerdyppet strikhandske i nylon med dobbelt MicroFinish nitril belægning i håndflade og fingerspidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

CE 07 161.17 CE 08 161.18 CE 09 161.19 CE 10 161.20 CE 11 161.21

Artnr. Tunnr. 5099573 5099574 5099575 5099576 5187741

Finfonr.

EAN

4530170 4530171 4530172 4530173 4530174

5701952161171 5701952161188 5701952161195 5701952161201 5701952161218

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

3121

ActivGrip Lite Hi Viz Yellow Fingerdyppet strikhandske i polyester med Micro Finish latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 086.07 CE 08 086.08 CE 09 086.09 CE 10 086.10 CE 11 086.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1420694 1420695 1420697 1420698 1420699

5022221 5022222 5022223 5022224 5022225

5701952086078 5701952086085 5701952086092 5701952086108 5701952086115

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

2131

19

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Dyppede Flex PowerGrab Plus Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld m/MicroFinish latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 06 164.06 CE 07 164.07 CE 08 164.08 CE 09 164.09 CE 10 164.10 CE 11 164.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1280549 1280550 1280551 5386738 5386739 5386740

4804406 4804407 4804408 4804409 4804410 4804411

5701952164066 5701952164073 5701952164080 5701952164097 5701952164103 5701952164110

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

3242

PowerGrab Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld med latex belægning i håndflade og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 06 162.16 CE 07 162.17 CE 08 162.18 CE 09 162.19 CE 10 162.20 CE 11 162.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5617598 5617599 5617601 5617602 5617603 5089544

4529862 4529863 4529864 4529865 4529866 4529867

5701952162161 5701952162178 5701952162185 5701952162192 5701952162208 5701952162215

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

3141

OX-ON Multi Grap Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld m/latex belægning. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 061.07 CE 08 061.08 CE 09 061.09 CE 10 061.10 CE 11 061.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1264374 1264376 1264377 1264378 1264380

5022185 5022186 5022187 5022188 5022189

5701952061075 5701952061082 5701952061099 5701952061105 5701952061112

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

1143

20


Dyppede Flex

Summer Grip Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld med latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 164.19 CE 10 164.20 CE 11 164.21

Tunnr.

Finfonr.

5053148 4530065 5053149 4530066 5104509 4530067

EAN 5701952164196 5701952164202 5701952164219

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

2242

OX-ON Tian Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld med latex belægning i håndflade og fingerspidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 064.37 CE 08 064.38 CE 09 064.39 CE 10 064.40 CE 11 064.41

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1449799 1449801 1449807 1449809 1449811

5701952064373 5701952064380 5701952064397 5701952064403 5701952064410

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

2242

21

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Dyppede Flex OX-ON Grey Flex Strikhandske i nylon med NBR belægning i håndfladen og fingerspidserne. Godt greb. God fingerføling. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 07 172.17 CE 08 172.18 CE 09 172.19 CE 10 172.20 CE 11 172.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5700118 5700119 5700120 5700121 5739097

4529896 4529897 4529898 4529899 4529900

5701952172177 5701952172184 5701952172191 5701952172207 5701952172214

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

OX-ON Black Flex

Str.

Fingerdyppet strikhandske i nylon med PU belægning i håndfladen og fingerspidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

CE 07 159.07 CE 08 159.08 CE 09 159.09 CE 10 159.10 CE 11 159.11

Artnr. Tunnr. 5217408 5217405 5217406 5217407 5217404

Finfonr.

EAN

4529857 4529858 4529859 4529860 4529861

5701952159079 5701952159086 5701952159093 5701952159109 5701952159116

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4131

OX-ON White Flex

Str.

Strikhandske i nylon med PU belægning i håndfladen og fingerspidserne. Godt greb. God fingerføling. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

CE 08 172.28 5157491 4530619 CE 09 172.29 5188060 4530620 CE 10 172.30 5157493 4530621 CE 11 172.31 5157483 4530622

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN 5701952172283 5701952172290 5701952172306 5701952172313

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

3131

22


Vinterhandsker PowerGrab Thermo Fingerdyppet strikhandske i Acryl/polyester med MicroFinish latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated.Vinterforet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 168.17 CE 08 168.18 CE 09 168.19 CE 10 168.20 CE 11 168.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5175780 5175770 5175768 5175767 5175766

4529875 4529876 4529877 4529878 4529879

5701952168170 5701952168187 5701952168194 5701952168200 5701952168217

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

1231

010

OX-ON Multi Grab Cool Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld med latex foam belægning. Tommelfinger 100 % coated.Vinterforet. Godkendelse: En 388 EN 511 Cat. 4

Str. Artnr. CE 08 198.58 CE 09 198.59 CE 10 198.60 CE 11 198.61

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1484061 1484063 1484064 1484065

5701952198580 5701952198597 5701952198603 5701952198610

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Multi Grab Cold OX-ON Multi Grab Cold er en komfortabel, halvdyppet arbejdshandske.Varmt vinterforet. Godkendelse: EN 388 Cat 2.

Str. Artnr. CE 09 060.79 CE 10 060.80 CE 11 060.81

Tunnr.

Finfonr.

1484068 1484071 1484072

EAN 5701952060795 5701952060801 5701952060818

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

23

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Vinterhandsker MaxiTherm 30-201 Fingerdyppet strikhandske i Acrylic/polyester med latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated.Vinterforet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 099.07 CE 08 099.08 CE 09 099.09 CE 10 099.10 CE 11 099.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1328775 1328776 1328778 1328780 1328781

5701952099078 5701952099085 5701952099092 5701952099108 5701952099115

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

1241

OX-ON Thermo light Fingerdyppet strikhandske i Acryl/polyester m/latex belægning. Let foret. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 08 060.38 CE 09 060.39 CE 10 060.40 CE 11 060.41

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1432419 1432420 1432421 1432422

5022205 5022206 5022207 5022208

5701952060382 5701952060399 5701952060405 5701952060412

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

2243

OX-ON Thermo Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i gedeskind. Overhånd og manchet i bomuld.Vinterforet også i manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 08 064.08 CE 09 064.09 CE 10 064.10 CE 11 064.11 CE 12 064.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

3998887 5796594 3998895 8301970 5994357

4529613 4529614 4529615 4529616 4529617

5701952064083 5701952064090 5701952064106 5701952064113 5701952064120

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

2222

24


Vinterhandsker OX-ON High light winther Håndflade samt kno- og negleforstærkning i gedeskind.Vinterforet, flouriserende gul overhånd. Godkendelse Cat. 1.

Str. Artnr. CE 09 064.69 CE 10 064.70 CE 11 064.71

Tunnr.

Finfonr.

1476422 1476424 1476426

EAN 5701952064960 5701952064700 5701952064717

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Xtreme 5 Syntetisk nubuck læder i PU i håndflade og fingerspidserne. Overhånd i spandex. 7 cm manchet.Vinterforet også i manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 068.08 CE 09 068.09 CE 10 068.10 CE 11 068.11 CE 12 068.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1291865 1291866 1291867 1291868 1291877

5022209 5022210 5022211 5022212 5022213

5701952068081 5701952068098 5701952068104 5701952068111 5701952068128

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Xtreme 6 Syntetisk nubuck læder i PU i håndflade og fingerspidserne. Overhånd i spandex. M/velcro luk.Vinterforet. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 094.08 1321641 5022214

EAN

CE 09 094.09 CE 10 094.10 CE 11 094.11 CE 12 094.12

5701952094097 5701952094103 5701952094110 5701952094127

1321642 1321643 1321644 1321645

5022215 5022216 5022217 5022218

5701952094080

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

25

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Vinterhandsker OX-ON Winter Driver Håndflade i blødt gedeskind. Overhånd i Polyester.Vinterforet. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. CE 09 197.29 CE 10 197.30 CE 11 197.31 CE 12 197.32

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5057700 5994354 5994355 5103362

4530058 4530059 4530060 4530061

5701952197293 5701952197309 5701952197316 5701952197323

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

OX-ON Technic Winter

Str.

Håndflade ,tommelfinger og fingerspidser i blødt gedeskind. Overhånd i bomuld. Vinterforet. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

CE 09 196.59 1241362 4804400 CE 10 196.60 1241363 4804401 CE 11 196.61 1241365 4804402

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN 5701952196593 5701952196609 5701952196616

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

North Worknit Heavy Duty85-3729/8 Nirilgummibelagt bomuldshandske. EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. M L

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

179.93 5327230 4804428 179.94 5327231 4804429

EAN 7311450066267 7311450066274

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

3111

26


Vinterhandsker

Safe 5 Håndflade samt kno- og negleforstærkning i restlæder.Vinterforet. Overhånd og manchet i bomuld. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 114.10 3115144 4529686

EAN 5701952114108

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

27

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Læderhandsker OX-ON Nippon Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i blødt kalveskind. Overhånd i polyester. Let bomulds for i håndflade. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 06 076.06 CE 07 076.07 CE 08 076.08 CE 09 076.09 CE 10 076.10 CE 11 076.11 CE 12 076.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5725689 5915106 5915107 5915108 5915109 5915110 5645055

4529623 4529624 4529625 4529626 4529627 4529628 4529629

5701952076062 5701952076079 5701952076086 5701952076093 5701952076109 5701952076116 5701952076123

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

2111

OX-ON Kenwo Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i okshud. Overhånd i spandex. M/ velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 076.17 CE 08 076.18 CE 09 076.19 CE 10 076.20 CE 11 076.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5769580 5769581 5769582 5769584 5769585

4529630 4529631 4529632 4529633 4529634

5701952076178 5701952076185 5701952076192 5701952076208 5701952076215

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1131

OX-ON Keox Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i gedeskind. Overhånd i spandex. M/ velcro luk. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 08 176.28 CE 09 176.29 CE 10 176.30 CE 11 176.31

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1447935 1447940 1447941 1447942

5701952176281 5701952176298 5701952176304 5701952176311

Salgsenhed:0 par . Antal/colli: 0 par

28


Læderhandsker OX-ON Eco-Line 1 Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 069.08 CE 09 069.09 CE 10 069.10 CE 11 069.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309856 5309811 5309813 5309814

4804331 4804332 4804333 4804334

5701952069088 5701952069095 5701952069101 5701952069118

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

Eco Line 2 Riggerstyle Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i Chrom 6 free svineskind. Let for i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 071.08 CE 09 071.09 CE 10 071.10 CE 11 071.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309858 5309859 5309860 5358256

4804342 4804343 4804344 4804345

5701952071081 5701952071098 5701952071104 5701952071111

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON ECO Stone Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Overhånd i spandex. Let for i håndflade. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 09 095.19 1455123 CE 10 095.20 1455125

EAN 5701952095193 5701952095209

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

29

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Læderhandsker OX-ON Stone Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i blødt oksehud. Overhånd i spandex. Let for i håndflade. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 056.08 CE 09 056.09 CE 10 056.10 CE 11 056.11 CE 12 056.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5138696 5138697 5138699 5138700 5138701

4529598 4529599 4529600 4529601 4529602

5701952056088 5701952056095 5701952056101 5701952056118 5701952056125

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

OX-ON Stone II

Str.

Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i gedeskind. Overhånd i spandex. Let for i håndflade. Godkendelse EN 420 EN 388 Cat. 2 .

CE 08 048.08 CE 09 048.09 CE 10 048.10 CE 11 048.11 CE 12 048.12

Artnr. Tunnr. 5343736 5343737 5343738 5343739 5343740

Finfonr.

EAN

4804335 4804336 4804337 4804338 4804339

5701952048083 5701952048090 5701952048106 5701952048113 5701952048120

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

2111

Cowboy Håndflade og overhånd i blødt gedeskind. Bomuldsforet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 197.18 CE 09 197.19 CE 10 197.20 CE 11 197.21 CE 12 197.22

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5681119 7968449 7968456 7968464 5955040

4529739 4529740 4529741 4529742 4529743

5701952197187 5701952197194 5701952197200 5701952197217 5701952197224

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

2112

30


Læderhandsker OX-ON Driver Håndflade og overhånd i blødt svineskind. Bomuldsforet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 06 066.06 CE 07 066.07 CE 08 066.08 CE 09 066.09 CE 10 066.10 CE 11 066.11 CE 12 066.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

8592412 8592404 4789517 4789525 4789533 4789541 4868907

4530073 4530074 4530075 4530076 4530077 4530078 4530079

5701952066063 5701952066070 5701952066087 5701952066094 5701952066100 5701952066117 5701952066124

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Driver II Håndflade og overhånd i blødt gedeskind. Bomuldsforet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 096.07 CE 08 096.08 CE 09 096.09 CE 10 096.10 CE 11 096.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5346867 5346868 5346869 5346870 5346871

4804346 4804347 4804348 4804349 4804350

5701952096077 5701952096084 5701952096091 5701952096107 5701952096114

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1121

OX-ON High light Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i gedeskind, reflex forstærkning på knoerne. Overhånd i polyester. Let for i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 09 064.89 CE 10 064.90 CE 11 064.91

Tunnr.

Finfonr.

1453240 1453241 1453242

EAN 5701952064892 5701952064908 5701952064915

Salgsenhed:0 par . Antal/colli: 0 par

31

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Læderhandsker OX-ON Carat Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i gedeskind. Overhånd i bomuld/lycra. Let bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 058.08 CE 09 058.09 CE 10 058.10 CE 11 058.11 CE 12 058.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5331975 5331976 5331978 5331979 5331980

4804340 4804341 4804328 4804329 4804330

5701952058082 5701952058099 5701952058105 5701952058112 5701952058129

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 96 par

OX-ON Granit Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i oksehud. Overhånd i bomuld. Bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 103.08 CE 09 103.09 CE 10 103.10 CE 11 103.11 CE 12 103.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5869279 5691522 5381678 5381686 5823566

4529659 4529660 4529661 4529662 4529663

5701952103089 5701952103096 5701952103102 5701952103119 5701952103126

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 60 par

2123

OX-ON Vulcan Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i oksehud. Overhånd i bomuld. Bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 101.07 CE 08 101.08 CE 09 101.09 CE 10 101.10 CE 11 101.11 CE 12 101.12 CE 13 101.13

Tunnr.

Finfonr.

EAN

8829343 3820412 3820420 3820438 3820446 4034286 8145286

4529646 4529647 4529648 4529649 4529650 4529651 4529652

5701952101078 5701952101085 5701952101092 5701952101108 5701952101115 5701952101122 5701952101139

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

3122

32


Læderhandsker Kvarts

Str.

Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i oksehud. Overhånd i bomuld. Bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

CE 07 102.07 CE 08 102.08 CE 09 102.09 CE 10 102.10 CE 11 102.11 CE 12 102.12

Artnr. Tunnr. 7580186 7580194 8504284 8145062 8145070 5752429

Finfonr.

EAN

4529653 4529654 4529655 4529656 4529657 4529658

5701952102075 5701952102082 5701952102099 5701952102105 5701952102112 5701952102129

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 60 par

2243

Rigger Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i oksehud. Overhånd i bomuld. Bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 107.08 CE 09 107.09 CE 10 107.10 CE 11 107.11 CE 12 107.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

3820453 3820461 3820479 3820487 8145104

4529669 4529670 4529671 4529672 4529673

5701952107087 5701952107094 5701952107100 5701952107117 5701952107124

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

4132

Lava Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i oksespalt .Overhånd og manchet i bomuld. Bomuldsfor i håndflade.Godkendelse Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 117.10 5947056 4529692

EAN 5701952117109

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 96 par

3142

33

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Læderhandsker OX-ON Topstrong Håndflade, tommelfinger og kno- og negleforstærkning i oksehud, samt extra påsyet oksehuds forstærkning i håndflade og tommelfinger. Overhånd i bomuld. Bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Syet m/kevlar tråd. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 111.09 CE 10 111.10 CE 11 111.11

Tunnr.

Finfonr.

5946404 4529678 8145120 4529679 8145138 4529680

EAN 5701952111091 5701952111107 5701952111114

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

4244

OX-ON Tex-As Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i oksespalt . Overhånd i bomuld. Bomuldfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 117.49 CE 10 117.50 CE 11 117.51

Tunnr.

Finfonr.

5915111 4529694 8748105 4529695 5915112 4529696

EAN 5701952117499 5701952117505 5701952117512

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

4243

OX-ON Steel 121 Håndflade, tommel og pegefinger i blødt oksehud.Overhånd i spalt. Bomuldsforet. Gummieret manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 121.09 CE 10 121.10 CE 11 101.11 CE 12 101.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5712513 8748089 3820446 4034286

4529697 4529698 4529650 4529651

5701952121090 5701952121106 5701952101115 5701952101122

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

2133

34


Læderhandsker OX-ON Split Håndflade og overhånd i oksespalt. Bomuldsforet. Gummieret manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 121.20 5751208 4529700 CE 11 121.21 5753101 4529701

EAN 5701952121205 5701952121212

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

3244

OX-ON Steel 123 Håndflade, tommel og pegefinger i blødt oksehud.Overhånd i spalt. Bomuldsforet. Gummieret manchet. Syet m/kevlar tråd. EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 123.08 CE 09 123.09 CE 10 123.10 CE 11 123.11 CE 12 123.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5946411 8152605 8152613 8152621 8829350

4529703 4529704 4529705 4529706 4529707

5701952123087 5701952123094 5701952123100 5701952123117 5701952123124

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

3122

OX-ON Industry Håndflade og tommelfinger i blød oksehud og overhånd i oksespalt. Bomuldsforet. 14 cm gummieret manchet. Syet m/kevlar tråd. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 124.09 CE 10 124.10 CE 11 124.11

Tunnr.

Finfonr.

8829392 4529708 8829400 4529709 8829418 4529710

EAN 5701952124091 5701952124107 5701952124114

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

4122

35

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Læderhandsker OX-ON Industrihandske Håndflade og tommelfinger i blød oksehud og overhånd i oksespalt. Bomuldsforet. 14 cm spalt manchet. Syet m/kevlar tråd. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 124.19 CE 10 124.20 CE 11 124.21

Tunnr.

Finfonr.

5631799 4529712 5992160 4529713 5631798 4529714

EAN 5701952124190 5701952124206 5701952124213

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 48 par

4122

OX-ON Heat Oksespalt Håndflade og overhånd i oksespalt. bomuldsforet. Godkendelse: EN 420+A1:2009 EN 388:2003 EN 407:2004 EN 12477+A1:2005 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 126.10 8748147 4529948

EAN 5701952126101

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 36 par

4133

OX-ON Welder Håndflade og overhånd i oksespalt. bomuldsforet. Godkendelse: EN 420+A1:2009 EN 388:2003 EN 407:2004 EN 12477+A1:2005 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 125.50 3115268 4529946

EAN 5701952125500

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 36 par

2123

36


Læderhandsker OX-ON Welder Top Håndflade og overhånd i oksespalt. bomuldsforet. Knoforstærkning. Godkendelse: EN 420+A1:2009 EN 388:2003 EN 407: 2004 EN 12477+A1:2005 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 125.10 3115250 4529945

EAN 5701952125104

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 36 par

2144

OX-ON Tig 193 Håndflade og overhånd i blødt gedeskind. Uforet. Lang manchet. Anvendelse: Tig svejsning. Godkendelse: EN 420 EN 388 EN 407 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 193.08 CE 09 193.09 CE 10 193.10 CE 11 193.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5946406 5823563 5823564 5823565

4529954 4529955 4529956 4529957

5701952193080 5701952193097 5701952193103 5701952193110

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

3121

OX-ON Tig 195 Håndflade og overhånd i blødt gedeskind. Uforet. Lang manchet. Anvendelse: Tig svejsning. Godkendelse: EN 420 EN 388 EN 407 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 195.09 CE 10 195.10 CE 11 195.11

Tunnr.

Finfonr.

8257636 4529961 8257644 4529962 8257651 4529963

EAN 5701952195091 5701952195107 5701952195114

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

3121

37

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Læderhandsker

OX-ON Technic 196 Håndflade ,tommelfinger og fingerspidser i blødt gedeskind. Overhånd i bomuld. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 196.08 CE 09 196.09 CE 10 196.10 CE 11 196.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

8748295 8748303 8748311 5946413

4529730 4529731 4529732 4529733

5701952196081 5701952196098 5701952196104 5701952196111

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

Gedeskind M/ Stofoverhånd Håndflade i blødt svineskind og overhånd i stof. Anvendelse: Lettere arbejdsopgaver, fritid og hobby (minimal risiko). Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 07 196.27 CE 08 196.28 CE 09 196.29 CE 10 196.30

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5992207 5992208 5992204 5992205

4529734 4529735 4529736 4529737

5701952196272 5701952196289 5701952196296 5701952196302

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

38


Læderhandsker OX-ON Bravo Håndflade og tommelfinger i blødt gedeskind. Overhånd i grå spandex. Bomuldsforet. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 09 109.09 CE 10 109.10 CE 11 109.11

Tunnr.

Finfonr.

5631409 4529675 5631410 4529676 5631412 4529677

EAN 5701952109098 5701952109104 5701952109111

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Technik 188 Håndflade i blødt gedeskind og overhånd i blå polyester. Uforet. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 09 188.09 CE 10 188.10 CE 11 188.11

Tunnr.

Finfonr.

5344480 4804359 5344492 4804360 5344482 4804361

EAN 5701952188093 5701952188109 5701952188116

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Technik 190 Håndflade i blødt gedeskind og overhånd i polyester. Uforet. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 190.10 5344500 4804357 CE 11 190.11 5344501 4804358

EAN 5701952190102 5701952190119

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

39

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Læderhandsker OX-ON Montage Håndflade og overhånd i blødt gedeskind. Uforet. Slip-on model. Godkendelse: En 420 EN 388

Str. Artnr. CE 07 191.07 CE 08 191.08 CE 09 191.09 CE 10 191.10 CE 11 191.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5946407 5927095 5927096 5927097 5927098

4529949 4529950 4529951 4529952 4529953

5701952191079 5701952191086 5701952191093 5701952191109 5701952191116

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

2121

OX-ON Montage Håndflade og overhånd i blødt gedeskind med ribkant. Uforet. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 07 192.07 CE 08 192.08 CE 09 192.09 CE 10 192.10 CE 11 192.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5946412 5855494 5855495 5855496 5855497

4530179 4530180 4530181 4530182

5701952192076 5701952192083 5701952192090 5701952192106 5701952192113

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

2011

OX-ON Montage Håndflade og overhånd i blødt gedeskind med ribkant. Uforet. Godkendelse: En 420 EN 388

Str. Artnr. CE 07 192.27 CE 08 192.28 CE 09 192.29 CE 10 192.30 CE 11 192.31

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5631419 5631420 5631421 5631422 5631423

4529719 4529720 4529721 4529722 4529723

5701952192274 5701952192281 5701952192298 5701952192304 5701952192311

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

2011

40


Læderhandsker Safe 1 Håndflade og tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i svineskind. Overhånd og manchet i bomunld. Bomuldsfor i håndflade. Godkendelse EN 420

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 115.20 8748063 4530062

EAN 5701952115204

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

Safe 2

Str.

Håndflade og tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i svinespalt. Overhånd og manchet i bomunld. Bomuldsfor i håndflade. Godkendelse EN 420

CE 10 115.22

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

7800824 4529691

EAN 5701952115228

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

Safe 4

Str.

Håndflade og tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i restlæder. Overhånd og manchet i bomuld. Bomuldsfor i håndflade. Godkendelse: Cat. 1

CE 10 113.10

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

8145146 4529685

EAN 5701952113101

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

41

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Mink

OX-ON Mink (højre) Minkhandske 1 stk. højre. Lækkert, blødt specialfremstillet læder. 14 cm spalt manchet. Handsken har en ekstra forstærkning på pegefingeren som beskytter effektivt mod bid.

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 022.08 1324286 CE 10 022.10 1324287

EAN 5701952022083 5701952022106

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 36 stk

3133

OX-ON Mink (venstre) Minkhandske 1 stk. venstre. Lækkert, blødt specialfremstillet læder. 14 cm spalt manchet. Handsken har en ekstra forstærkning på pegefingeren som beskytter effektivt mod bid.

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 023.08 1324289 CE 10 023.10 1324301

EAN 5701952023080 5701952023103

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 36 stk

3133

42


Mechanic OX-ON Xtreme 1 Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i PU. Overhånd i polyester. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 078.07 CE 08 078.08 CE 09 078.09 CE 10 078.10 CE 11 078.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1266172 5217288 5217289 5217290 5217291

4804431 4530159 4530160 4530161 4530162

5701952078073 5701952078080 5701952078097 5701952078103 5701952078110

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1121

OX-ON Xtreme 2 Håndflade i microfiber m/PU forstærkning mellem tommel og pegefinger. Overhånd i Polyester og m/extra polstring på knoerne. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 079.10 5217292 4530163 CE 11 079.11 5217293 4530164

EAN 5701952079100 5701952079117

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Xtreme 3 Håndflade samt kno- og negleforstærkning i PU og overhånd i spandex.Velcroluk. Godkendelse: Cat. 1. .

Str. Artnr. CE 07 080.07 CE 08 080.08 CE 09 080.09 CE 10 080.10 CE 11 080.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1266177 1266179 5217294 5217295 5217296

4804432 4804433 4530165 4530166 4530167

5701952080076 5701952080083 5701952080090 5701952080106 5701952080113

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1121

43

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Mechanic OX-ON Xtreme 4 Håndflade i syntetisk læder med silicone dotter.Overhånd i neopren. M/velcro luk. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 081.10 5217297 4530168 CE 11 081.11 5217298 4530169

EAN 5701952081103 5701952081110

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Dark Håndflade i PU. Overhånd i spandex. M/ velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 053.17 CE 08 053.18 CE 09 053.19 CE 10 053.20 CE 11 053.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5788145 5788147 5788148 5788149 5009556

4530133 4530134 4530135 4530136 4530137

5701952053179 5701952053186 5701952053193 5701952053209 5701952053216

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

3111

OX-ON Onyx Håndflade og fingerspidser i microfiber. Overhånd i spandex. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 054.08 CE 09 054.09 CE 10 054.10 CE 11 054.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5099567 5099568 5099570 5099571

4530138 4530139 4530140 4530141

5701952054084 5701952054091 5701952054107 5701952054114

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

44


Mechanic OX-ON Zanic 1 Håndflade samt kno- og negleforstærkning i PU. Overhånd i polyester. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 044.08 CE 09 044.09 CE 10 044.10

Tunnr.

Finfonr.

1454069 1454070 1454072

EAN 5701952044085 5701952044092 5701952044108

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Zanic 2 Håndflade og negleforstærkning i syntetisk PU læder. Overhånd i polyester. M/ velcro luk. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 09 044.19 CE 10 044.20 CE 11 044.21

Tunnr.

Finfonr.

1454074 1454076 1454077

EAN 5701952044191 5701952044207 5701952044214

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Zanic 3 Håndflade og negleforstærkning i syntetisk læder og med extra PU læder forstærkning i håndfladen. Overhånd i spandex. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 09 044.29 CE 10 044.30 CE 11 044.31

Tunnr.

Finfonr.

1454079 1454084 1454086

EAN 5701952044290 5701952044306 5701952044313

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

45

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker NBR og gummihandsker OX-ON Nbr Yellow halvdyppet Jersey bomuldshandske med nitril belægning i håndfladen, fingrene og 50 % af håndryggen. Med ribkant. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 180.07 CE 08 180.08 CE 09 180.09 CE 10 180.10

Tunnr.

Finfonr.

EAN

8748162 8748170 8748188 4206249

4530175 4530176 4530177 4530178

5701952180073 5701952180080 5701952180097 5701952180103

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4111

Sand Strikhandske i polyester/bomuld halvdyppet i gul NBR-nitril gummi. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 180.57 CE 08 180.58 CE 09 180.59 CE 10 180.60 CE 11 180.61

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5631385 5631386 5631388 5631389 5273896

4529929 4529930 4529931 4529932 4804376

5701952180578 5701952180585 5701952180592 5701952180608 5701952180615

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

3111

OX-ON Nbr Blue Halvdyppet Jersey bomuldshandske med kraftig nitril belægning i håndfladen, fingrene og 50 % af håndryggen. Med ribkant. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 180.28 CE 09 180.29 CE 10 180.30 CE 11 180.31

Tunnr.

Finfonr.

EAN

8748196 8748204 8748212 5223179

4529921 4529922 4529923 4529924

5701952180288 5701952180295 5701952180301 5701952180318

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

4221

46


NBR og gummihandsker OX-ON Nbr Blue Halvdyppet Jersey bomuldshandske med kraftig nitril belægning i håndfladen, fingrene og 50 % af håndryggen. Med gummieret manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 180.35 8748220 4529925

EAN 5701952180356

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

4221

Azur

Str.

Strikhandske i polyester/bomuld halvdyppet i blå NBR-nitril gummi. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

CE 10 180.70 5631390 4529933 CE 11 180.71 5148039 4529934

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN 5701952180707 5701952180714

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4221

Azur Strikhandske i polyester/bomuld halvdyppet i blå NBR-nitril gummi. Godkendelse: EN 420 EN

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 180.75 5631391 4529935

EAN 5701952180752

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4221

47

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker NBR og gummihandsker Azur Heldyppet blå NBR-handske. Manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 180.80 5783604 4529936

EAN 5701952180806

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

4221

Vibra Plus 1⁄2 Dyp Halvdyppet Jersey bomuldshandske med kraftig nitril belægning i håndfladen, fingrene og 50 % af håndryggen. M/ribkant. Vibrations dæmpende gelfoam indlæg. Godkendelse: EN 420 EN 388 EN 10819 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 173.20 5175753 4530071

EAN 5701952173204

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 72 par

4121

Hycron heldyp m/manchet Heldyppet NBR-handske. Jerseyforet. Blå m/manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 09 175.09 CE 10 175.10 CE 11 175.11

Tunnr.

Finfonr.

8829442 4529908 3459930 4529909 1252883 5022181

EAN 5701952175093 5701952175109 1007649049871

Salgsenhed:144 par . Antal/colli: 144 par

4221

48


NBR og gummihandsker Safe 9 Strikhandske i polyester/ bomuld halvdyppet i gul rågummi. Ribkant. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 141.10 3115433 4529997

EAN 5701952141104

Salgsenhed:120 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Red Pvc Heldyppet rød PVC-handske. 27 cm. Godkendelse: EN 420 EN 374 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 084.10 3999034 4529834

EAN 5701952084104

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

4121

OX-ON Red Pvc Heldyppet rød PVC-handske. 40 cm. Godkendelse: EN 420 EN 374 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 085.10 3999042 4529835

EAN 5701952085101

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

4121

49

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker NBR og gummihandsker

OX-ON Eco-Line 3

Str.

HĂĽndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstĂŚrkning i nitril. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

CE 08 073.08 5309818 4804389 CE 09 073.09 5309819 4804390 CE 10 073.10 5309871 4804391

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN 5701952073085 5701952073092 5701952073108

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

North Worknit Heavy Duty85-3729/8 Nirilgummibelagt bomuldshandske. EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. M L XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

179.93 5327230 4804428 179.94 5327231 4804429 179.95 5327229 4804430

EAN 7311450066267 7311450066274 7311450066281

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

3111

50


NBR og gummihandsker 4 H laminat/kemikalie handske Engangshandske i laminat. Godkendelse: EN 420 EN 374 EN 388

Str. Artnr. CE 08 149.08 CE 10 149.10 CE 11 149.12

Tunnr.

Finfonr.

4704433 4529848 4704458 4529850 8748154 4529851

EAN 5701952149087 5701952149100 5701952149124

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 100 stk

OX-ON Black Heavyduty Sort gummihandske i kraftig latex med velourisering. 30 cm. Lang. Rullet kant. Godkendelse: EN 420.

Str. Artnr. CE 07 152.09 CE 08 152.10 CE 09 152.11 CE 10 152.12 CE 11 152.13

Tunnr.

Finfonr.

EAN

4377917 4377925 4377933 4377941 5041346

4530009 4530010 4530011 4530012 4530013

5024951000655 5024951000662 5024951000679 5024951000983 5701952152131

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

OX-ON Rubber Gul latexhandske i naturgummi med velourisering. 30 cm. Lang. Rulle kant. Godkendelse: EN 420

Str. Artnr. CE 08 160.08 CE 09 160.09 CE 10 160.10 CE 11 160.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

7604648 7604655 7604663 7604671

4530030 4530031 4530032 4530033

5024951000488 5024951000495 5024951000501 5024951000518

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

51

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker NBR og gummihandsker Emperor ME101

Str.

Artnr. Tunnr.

Gummihandske i kraftig latex. Flock lined inderside. Sort med rullekant. 27 cm. lang. Godkendelse: EN 388 EN 374

9.5

157.25

Finfonr.

3115565 4530022

EAN 5010232975705

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 12 par

4121

Latexhandske Emperor Me104 Gummihandske i kraftig latex. Flock lined inderside. Sort med rullekant. 43 cm. lang. Godkendelse: EN 388 EN 374

Str. 8.5 9.5 10.5

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

157.42 1252846 5022190 157.43 3115573 4530023 157.11

EAN 5038483160893 5010232975583 5010232977815

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 12 par

4121

Latexhandske Emperor Me 107 Gummihandske i kraftig latex. Flock lined inderside. Sort med rullekant. 61 cm. lang. Godkendelse: EN 388 EN 374

Str. 8.5 9.5

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

157.60 1252992 5022191 157.61 3115581 4530024

EAN 5038483161012 5010232977679

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 12 par

4121

52


NBR og gummihandsker Marigold latex rengøringG12Y Gummihandske i latex. Flock lined inderside. Gul med rullekant. 31 cm. lang. Godkendt til håndtering af fødevarer. Godkendelse: EN 388 EN 374 EN 420

Str. S M L XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

151.38 1455691 151.39 1455692 151.40 1455693 151.41 1455694

EAN 3252448007494 3252448007500 3252448007517 3252448007524

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

2010

Black Heavyweight G17K

Str.

Artnr. Tunnr.

Gummihandske i kraftig latex. Flock lined inderside. Sort med rullekant. 32 cm. lang. Godkendelse: EN 420 EN 388 EN 374

7.5 8.5 9.5 10.5

154.09 3115532 4529854 154.10 3115540 4529855 154.11 3115557 4529856 154.12 3115516 4530014

Finfonr.

EAN 3252448001454 5010232997332 5010232997325 3252448001485

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

3121

Family Glove vinyl rengøringshandsk Rengøringshandske i vinyl.Velouriseret inderside. Blå m/mønstret overflade og uden rullekant. Godkendt til håndtering af alle fødevarer. Godkendelse EN 388 EN 374

Str. Artnr. CE 07 151.50 CE 08 151.55 CE 09 151.60 CE 10 151.65

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5029899 5029900 5029901 5115190

4529795 4529796 4529797 4529798

4901070873593 4901070873609 4901070873616 4901070873623

Salgsenhed:25 par . Antal/colli: 200 par

53

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker NBR og gummihandsker Best Nitri Solve USA Nitrilhandske. Flock lined inderside. Grøn m/tekstureret finish og uden rullekant. 33 cm. lang. Godkendt til håndtering af fødevarer. Godkendelse: En 420 EN 388 EN 374

Str. Artnr. CE 07 186.07 CE 08 186.08 CE 09 186.09 CE 10 186.10 CE 11 186.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5946377 3820503 3820511 3820529 3820537

4530048 4530049 4530050 4530051 4530052

5701952186075 5701952186082 5701952186099 5701952186105 5701952186112

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

1101

Solvex nitril Nitrilhandske.Velouriseret inderside. Grøn uden rullekant. Godkendelse: EN 420 EN 374 EN 388

Str. Artnr. CE 06 185.06 CE 07 185.07 CE 08 185.08 CE 09 185.09 CE 10 185.10 CE 11 185.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

3459757 3459765 3459773 3459781 3459799 4123972

4530042 4530043 4530044 4530045 4530046 4530047

5701952185061 5701952185078 5701952185085 5701952185092 5701952185108 5701952185115

Salgsenhed:144 par . Antal/colli: 144 par

4101

Marigold grøn nitril G25G Nitrilhandske. Godkendt til håndtering af fødevarer. Godkendelse: En 420 EN 388 EN 374

Str. 6.5 7.5 8.5 9.5

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

155.18 1478563 155.19 1478578 155.20 1478579 155.21 1478580

EAN 3252448001546 3252448001553 3252448001560 3252448001577

Salgsenhed:144 par . Antal/colli: 144 par

4101

54


NBR og gummihandsker Strikhandske m/grå dotter

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 135.50 5045809 4530126

EAN 5701952135509

Håndflade og overhånd i 70% polyester og 30% bomuld med PVC dotter i håndfladen. Godkendelse: Cat. 1

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

OX-ON Knit Strikhandske i 100% polyester med PVC dotter i håndfladen. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 07 132.17 CE 08 132.18 CE 10 132.20 CE 11 132.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5910434 5910435 5910436 5668870

4530119 4530120 4530121 4530122

5701952132171 5701952132188 5701952132201 5701952132218

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

Strikhandske u/dotter Håndflade og overhånd i 100% polyester. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 134.08 3459997 4530123 CE 10 134.10 3460003 4530124

EAN 5701952134083 5701952134106

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

55

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Strikkede og vævede handsker Cross Look nylonstrikhandske

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 136.10 3115367 4529843

EAN 5701952136100

Håndflade og overhånd i 100% nylon med nylonflet på begge sider. Godkendelse: Cat. 1

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

Grønmeleret Strikhandske

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 136.20 3115375 4530127

EAN 5701952136209

Håndflade og overhånd i 70% nylon og 30 % polyester. Godkendelse: Cat. 1

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

Nylonstrikhandske M/ Dots

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 136.30 5973755 4529844

EAN 5701952136308

Håndflade og overhånd i 70% nylon og 30 % polyester med PVC dotter i håndfladen. Godkendelse: Cat. 1

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

56


Strikkede og vævede handsker Strålesyet Bomuldshandske Strålesyet handske i 100% bomuld. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 06 142.06 CE 07 142.07 CE 08 142.08 CE 09 142.09 CE 10 142.10 CE 11 142.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5890368 8152639 8394538 8152647 8152654 8394546

4530102 4530103 4530104 4530105 4530106 4530107

5701952142064 5701952142071 5701952142088 5701952142095 5701952142101 5701952142118

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 300 par

Strålesyet Bomuldshd. M/Dots Håndflade og overhånd i 100% bomuld m/PVC dotter i håndfladen. Syninger på håndryggen. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 05 142.15 CE 06 142.16 CE 07 142.17 CE 08 142.18 CE 09 142.19 CE 10 142.20 CE 11 142.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5739098 5946400 5946401 5910432 5946402 5910433 5946403

4530108 4530109 4530110 4530111 4530112 4530113 4530114

5701952142156 5701952142163 5701952142170 5701952142187 5701952142194 5701952142200 5701952142217

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 300 par

Kraftig Bomuldshandske Håndflade og overhånd i 100% strikket bomuld. Med ribkant. Lodden vrang. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 138.30 5832015 4530100

EAN 5701952138302

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 300 par

57

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Strikkede og vævede handsker Strikket Bomuldshandske

Str.

Håndflade og overhånd i 100% bomuld. Løst strikket. Godkendelse: Cat. 1

CE 08 137.08 3115383 4530094 CE 10 137.10 3115391 4530095

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN 5708233137085 5708233137108

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 600 par

Tætstrikket Bomuldshandske Håndflade og ovrhånd i 100% bomuld. Tæt strikket. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 137.18 8829590 4530096 CE 10 137.20 8829608 4530097

EAN 5708233137184 5708233137207

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 600 par

Vævet Bomuldshandske M/Rib Vævet overhånd og håndflade i 100% bomuld. Med ribkant. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 138.08 3115409 4530098 CE 10 138.10 3115417 4530099

EAN 5701952138081 5701952138104

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 300 par

58


Havehandsker OX-ON Flower 1 Fingerdyppet strikhandske i nylon m/latex belægning i overhånd og fingerspidser. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 07 093.07 1371544 5022177 CE 08 093.08 5341669 4804385

EAN 5701952093076 5701952093083

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 2 Fingerdyppet strikhandske i nylon m/latex belægning i overhånd og fingerspidser. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 07 093.17 1371545 5022178 CE 08 093.18 5341671 4804386

EAN 5701952093175 5701952093182

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 3 Fingerdyppet strikhandske i nylon m/latex belægning i overhånd og fingerspidser. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 07 093.27 1371546 5022172 CE 08 093.28 5341680 4804387

EAN 5701952093274 5701952093281

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 120 stk

59

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Havehandsker OX-ON Flower 4 Fingerdyppet strikhandske i nylon m/latex belægning i overhånd og fingerspidser. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 07 093.37 1371547 5022179 CE 08 093.38 5341683 4804388

EAN 5701952093373 5701952093380

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 5

Str.

Håndflade i microfiber. Overhånd i bomuldsstof. Ribkant. Godkendelse: Cat. 1

CE 08 086.58

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

5341695 4804382

EAN 5701952086580

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 7 Håndflade i bomuldsstof m/PVC-dotter. Overhånd i bomuldsstof. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.28 5341688 4804379

EAN 5701952086283

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

60


Havehandsker OX-ON Flower 8 Håndflade i bomuldsstof m/PVC-dotter. Overhånd i bomuldsstof. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.38 5341690 4804380

EAN 5701952086382

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 9 Håndflade i bomuldsstof m/PVC-dotter. Overhånd i bomuldsstof. Ribkant. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.18 5341687 4804378

EAN 5701952086184

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 10 Håndflade i bomuldsstof m/PVC-dotter. Overhånd i bomuldsstof. Ribkant. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.78 5341686 4804384

EAN 5701952086788

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

61

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Havehandsker OX-ON Flower 11 Håndflade i microfiber. Overhånd i spandex. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.68 5341699 4804383

EAN 5701952086689

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Garden Comfort Håndflade, tommelfinger, kno og negleforstærkning i blødt svineskind. Overhånd i spandex. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 07 057.07 CE 08 057.08 CE 09 057.09 CE 10 057.10 CE 11 057.11 CE 12 057.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5146571 5146572 5146573 5146574 5146575 5146577

4529964 4529965 4529966 4529967 4529968 4529969

5701952057078 5701952057085 5701952057092 5701952057108 5701952057115 5701952057122

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Garden Basic Håndflade i bomuld m/PVC dotter og overhånd i bomuld/polyester. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 06 128.16 CE 07 128.17 CE 08 128.18 CE 09 128.19

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5146579 5146580 5146581 5146583

4529970 4529971 4529972 4529973

5701952128167 5701952128174 5701952128181 5701952128198

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

62


Havehandsker OX-ON Garden Plus Håndflade i bomuld der er imprægneret med PVC og overhånd i bomuld. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 06 129.16 CE 07 129.17 CE 08 129.18 CE 09 129.19

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5148033 5148034 5148035 5148037

4529974 4529975 4529976 4529977

5701952129164 5701952129171 5701952129188 5701952129195

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Eco-Line 1 Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 069.08 CE 09 069.09 CE 10 069.10 CE 11 069.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309856 5309811 5309813 5309814

4804331 4804332 4804333 4804334

5701952069088 5701952069095 5701952069101 5701952069118

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON ECO Garden Håndflade, tommelfinger, kno og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Overhånd i spandex. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. CE 07 095.07 CE 08 095.08 CE 09 095.09 CE 10 095.10 CE 11 095.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1371881 1371882 1371883 1371885 1371886

5701952095070 5701952095087 5701952095094 5701952095100 5701952095117

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

63

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Havehandsker MaxiFlex Ultimate 34-874 Fingerdyppet strikhandske i nylon/lycra m/nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Silikone fri. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 063.07 CE 08 063.08 CE 09 063.09 CE 10 063.10 CE 11 063.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1288035 1288037 1288043 1288044 1288062

5701952063079 5701952063086 5701952063093 5701952063109 5701952063116

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

4141

MaxiFlex Endurance 34848 Fingerdyppet strikhandske i nylon/ lycra med nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Extra nitril dotter i Håndfladen. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 074.07 CE 08 074.08 CE 09 074.09 CE 10 074.10 CE 11 074.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1347470 1347472 1347473 1347474 1347475

5708233074076 5708233074083 5708233074090 5708233074106 5708233074113

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

4141

OX-ON PowerGrab Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld med latex belægning i håndflade og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 06 062.16 CE 07 062.17 CE 08 062.18 CE 09 062.19 CE 10 062.20 CE 11 062.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5647609 5647610 5647611 5647612 5647613 5187569

4529819 4529820 4529821 4529822 4529823 4529824

5701952062164 5701952062171 5701952062188 5701952062195 5701952062201 5701952062218

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

3141

64


Havehandsker Power Grab Plus Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld m/MicroFinish latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 098.07 CE 08 098.08 CE 09 098.09 CE 10 098.10 CE 11 098.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1434283 1434285 1434287 1434288 1434290

5701952098071 5701952098088 5701952098095 5701952098101 5701952098118

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

3242

OX-ON Nippon

Str.

Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i blødt kalveskind. Overhånd i polyester. Let bomulds for i håndflade. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

CE 06 076.06 CE 07 076.07 CE 08 076.08 CE 09 076.09 CE 10 076.10 CE 11 076.11 CE 12 076.12

Artnr. Tunnr. 5725689 5915106 5915107 5915108 5915109 5915110 5645055

Finfonr.

EAN

4529623 4529624 4529625 4529626 4529627 4529628 4529629

5701952076062 5701952076079 5701952076086 5701952076093 5701952076109 5701952076116 5701952076123

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

2111

OX-ON Kenwo Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i okshud. Overhånd i spandex. M/ velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 076.17 CE 08 076.18 CE 09 076.19 CE 10 076.20 CE 11 076.21 CE 12 076.22

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5769580 5769581 5769582 5769584 5769585 5009555

4529630 4529631 4529632 4529633 4529634 4529635

5701952076178 5701952076185 5701952076192 5701952076208 5701952076215 5701952076222

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1131

65

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Havehandsker OX-ON Keox Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i gedeskind. Overhånd i spandex. M/ velcro luk. Anvendelse: Lettere arbejdsopgaver, fritid og hobby (minimal risiko). Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 08 176.28 CE 09 176.29 CE 10 176.30 CE 11 176.31

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1447935 1447940 1447941 1447942

5701952176281 5701952176298 5701952176304 5701952176311

Salgsenhed:0 par . Antal/colli: 0 par

OX-ON Carat Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i gedeskind. Overhånd i bomuld/lycra. Let bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 058.08 CE 09 058.09 CE 10 058.10 CE 11 058.11 CE 12 058.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5331975 5331976 5331978 5331979 5331980

4804340 4804341 4804328 4804329 4804330

5701952058082 5701952058099 5701952058105 5701952058112 5701952058129

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 96 par

OX-ON Kids Håndflade og tommelfinger i blødt PU og overhånd i bomuld. PE-belagt manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. 4-6 år 056.04 6-8 år 056.05 8-10 år 056.06

Tunnr.

Finfonr.

5802254 4530533 5802255 4530534 5802256 4530535

EAN 5701952056040 5701952056057 5701952056064

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

66


Korrekt handskevalg Abenas mangeårige erfaring inden for handsker er din hjælp til det korrekte valg af handsker til netop dit formål. Alle vores engangshandsker er klassificeret som medicinske undersøgelseshandsker og opfylder alle dele af EN 455standarderne. Det absolut vigtigste parameter ved valget af engangshandske er det tiltænkte anvendelsesområde og det heraf følgende behov for beskyttelse mod forskellige risici. Abena har i samarbejde med førende producenter udviklet handsker, der modsvarer markedets krav, og samtidig sikrer at brugeren ikke behøver at gå på kompromis med beskyttelse, komfort og pris. Nedenstående guide sikrer dit korrekte valg af engangshandske.

Anvendelse, vinyl

Anvendelse, latex

Til korte rengøringsopgaver, hvor man ikke er i kontakt med stærke kemikalier. Ikke egnet til plejeopgaver, hvor man kommer i kontakt med blod og andre kropsvæsker.

Til korte rengøringsopgaver, hvor man ikke er i kontakt med stærke kemikalier. Til plejeopgaver. Til opgaver, hvor man er i kontakt med blod og andre kropsvæsker. Til håndtering af fødevarer.

Til håndtering af ikke fede fødevarer.

Handskemballagen har en farvekode, så det er lettere at skelne mellem størrelserne Vælg altid en pudderfri handske frem for en pudret Pudder i handsker stammer fra produktionsprocessen og bør i reglen undgås, da pudderet kan have uhensigtsmæssige bivirkninger såsom hudirritationer samt luftbåren spredning af latexproteiner, der virker fremmende på latexallergi.

Anvendelse, nitril

Farvekoden: X-Small

Til korte rengøringsopgaver.

Til plejeopgaver. Til opgaver, hvor man er i kontakt med blod og andre kropsvæsker. Til håndtering af fødevarer. Til håndtering af medicin, herunder også cytostatica og hormoncremer. Til håndtering af en lang række kemikalier.

På alle handskeæsker handskeæskerfindes findesenen overskuelig information omom overskuelig information indholdet i æsken. indholdet i æsken.

Small

Medium

OBS!

Arbejdes der med kemikalier, bør man kende gennemtrængningstiden for det specifikke kemikalie på den valgte handske for at minimere eventuelle risici for kemikaliegennemtrængning. Abena hjælper dig gerne med nærmere oplysninger og vejledning.

Large

Hospicare Abena Nitrile Latex Vinyl Powderfree Powdered

XS L

X-Large

S

M XL

Clear White

Natural Blue

24cm

30cm

Medical Examination Gloves Small

6-7

100 pcs

67

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Engangshandsker Abena nitrilhandske pudderfri Engangshandske i nitril. Pudderfri. Usteril. Blå m/teksturerede fingerspidser og rullekant. Godkendt til håndtering af alle fødevarer op til +40 grader. Godkendelse: EN 455 EN 374

Str. Artnr. CE 08 3959 CE 09 3960 CE 10 3961

Tunnr.

Finfonr.

5759020 4529783 5759021 4529784 5759023 4529785

EAN 5703538118371 5703538118418 5703538118456

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Abena nitrilhandske pudderfri Engangshandske i nitril. Pudderfri. Usteril. Hvid m/teksturerede fingerspidser og rullekant. Godkendt til håndtering af alle fødevarer op til +40 grader. Godkendelse: EN 455 EN 374

Str. XS S M L XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN

3940 3941 3942 3943 3944

4804366 4804367 4804368 4804369 4804370

5703538117619 5703538117657 5703538117695 5703538117732 5703538117770

5360213 5360217 5360218 5360220 5360221

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

N-Dex Nitril original pudret Engangshandske i nitril. Pudret. Usteril. Blå m/glat overflade og rullekant. Godkendelse: EN 420 EN 374

Str. Artnr. CE 07 146.17 CE 08 146.18 CE 09 146.19 CE 10 146.20

Tunnr.

Finfonr.

EAN

4704383 4704391 4704409 4704417

4529764 4529765 4529766 4529767

5701952146178 5701952146185 5701952146192 0038054677909

Salgsenhed:20 æsker . Antal/colli: 20 æsker

68


Engangshandsker N-Dex Plus let pudret Engangshandske i nitril. Pudret. Usteril. Blå m/glat overflade og rullekant. Godkendelse: EN 420 EN 374

Str. Artnr. CE 07 146.60 CE 08 146.61 CE 09 146.62 CE 10 146.63

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5631404 5631405 5631406 5631407

4529772 4529988 4529773 4529774

5701952146604 5701952146611 0038054678197 0038054678104

Salgsenhed:20 æsker . Antal/colli: 20 æsker

N-Dex Free nitril pudderfri Engangshandske i nitril. Pudderfri. Usteril. Sort m/teksturerede fingerspidser og rullekant. Accelerator-fri. Godkendelse: EN 420 EN 374 EN 1149

Str. Artnr. CE 07 146.91 CE 08 146.92 CE 09 146.93 CE 10 146.94

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5752437 5752438 5752439 5752440

4529990 4529991 4529992 4529993

0038054687779 0038054687786 0038054687793 0038054687700

Salgsenhed:20 æsker . Antal/colli: 20 æsker

Touch N Tuff nitril pudret Engangshandske i nitril. Pudret. Usteril. Grøn m/teksturerede fingerspidser og rullekant. Godkendelse: EN 420 EN 374

Str. S M L XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

146.96 5032588 4529775 146.97 5032589 4529776 146.98 5032590 4529777 146.99 5032591 4529778

EAN 0076490493394 5701952146970 5701952146987 5701952146994

Salgsenhed:10 æsker . Antal/colli: 10 æsker

69

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Engangshandsker Touch N Tuff nitril pudderfri Engangshandske i nitril. Pudderfri. Usteril. Grøn m/nuprede fingerspidser. Rullekant. Godkendt til håndtering af fødevarer. Godkendelse: EN 420 EN 374

Str. M L XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

147.17 5032596 4529791 147.18 5032597 4529792 147.19 5032587 4529793

EAN 5701952147175 5701952147182 5701952147199

Salgsenhed:10 æsker . Antal/colli: 10 æsker

Abena vinylhandske pudderfri Engangshandske i vinyl. Pudderfri. Usteril. Transparent m/glat overflade og rullekant. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer op til +40 grader. Godkendelse: EN 455

Str. S M L XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

145.57 5893503 4529753 145.58 5893504 4529754 145.59 5893505 4529755 145.60 5893506 4529756

EAN 5703538937613 5703538937651 5703538937699 5703538937736

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Abena vinylhandske pudret Engangshandske i vinyl. Pudret. Usteril. Transperant m/glat overflade og rullekant. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer op til +40 grader. Godkendelse: EN 455

Str. Artnr. CE 07 146.07 CE 08 146.08 CE 09 146.09 CE 10 146.10

Tunnr.

Finfonr.

EAN

3459831 3459849 3459856 3459864

4529760 4529761 4529762 4529763

5703538937859 5703538937897 5703538937934 5703538937972

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

70


Engangshandsker Abena latexhandske pudderfri Engangshandske i latex. Pudderfri. Usteril. Naturfarvet m/glat overflade og rullekant. Godkendt til håndtering af alle fødevarer op til +40 grader. Godkendelse: EN 455

Str. S M L XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

148.08 5821050 4529999 148.09 5821051 4530000 148.10 5821052 4530001 148.11 5120285 4804365

EAN 5703538935619 5703538935657 5703538935695 5703538935374

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Abena latexhandske pudret Engangshandske i latex. Pudderfri. Usteril. Naturfarvet m/glat overflade og rullekant. Godkendt til håndtering af alle fødevarer op til +40 grader. Godkendelse: EN 455

Str. XS S M L XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN

680.07 680.08 680.09 680.10 680.11

4804371 4529799 4529800 4529801 4529802

5703538935459 5703538935497 5703538935534 5703538935572 5703538935411

5360652 8293052 8293060 8293078 5765774

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Copolymer engangshandske

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. 90 cm. 4373 5031346 4529786

EAN 5701952043736

Engangshandske i LDPE/polyethene. Lyseblå transperant m/tekstureret overflade. Godkendt til håndtering af fødevarer. Godkendelse: EN 420 EN 455

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

71

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Engangshandsker

Quick/tynd PE-handske m/prægning Engangshandske i PE. Tynd og med prægning. Anvendelse: Tankstationshandske. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 147.08 3460052 4529779 CE 10 147.10 3460060 4529780

EAN 5703538134814 5703538134852

Salgsenhed:50 ps . Antal/colli: 50 ps

Tankstationshandske polyethylen

Str.

Artnr. Tunnr. 147.55

Finfonr.

1252828 4804364

EAN 5741213010305

Engangshandske i LDPE/polythene. Transperant m/tekstureret overflade. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Salgsenhed:14 æsker . Antal/colli: 14 æsker

72


Chrom 6 Free handsker OX-ON Eco-Line 1 Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 069.08 CE 09 069.09 CE 10 069.10 CE 11 069.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309856 5309811 5309813 5309814

4804331 4804332 4804333 4804334

5701952069088 5701952069095 5701952069101 5701952069118

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

Eco Line 2 Riggerstyle Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i Chrom 6 free svineskind. Let for i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 071.08 CE 09 071.09 CE 10 071.10 CE 11 071.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309858 5309859 5309860 5358256

4804342 4804343 4804344 4804345

5701952071081 5701952071098 5701952071104 5701952071111

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Eco-Line 3 Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i nitril. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 073.08 CE 09 073.09 CE 10 073.10 CE 11 073.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309818 5309819 5309871 5309872

4804389 4804390 4804391 4804392

5701952073085 5701952073092 5701952073108 5701952073115

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

73

Handsker

Handsker


Handsker

Handsker Chrom 6 free handsker

OX-ON ECO Garden Håndflade, tommelfinger, kno og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Overhånd i spandex. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. CE 07 095.07 CE 08 095.08 CE 09 095.09 CE 10 095.10 CE 11 095.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1371881 1371882 1371883 1371885 1371886

5701952095070 5701952095087 5701952095094 5701952095100 5701952095117

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON ECO Stone Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Overhånd i spandex. Let for i håndflade. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. CE 09 095.19 CE 10 095.20 CE 11 095.21

Tunnr.

Finfonr.

1455123 1455125 1455126

EAN 5701952095193 5701952095209 5701952095216

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

74


Åndedrætsværn

Partikel masker............................................................................... Sikkerhedsmasker.......................................................................... Halv- og helmasker samt tilbehør.............................................. Motor forsynet samt tilbehør.....................................................

Side Side Side Side

80 87 88 99


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

Indånding af skadelige og farlige stoffer bør for enhver pris

undgås !

Indånding af skadelige og farlige stoffer bør for enhver pris undgås, da det kan skade dit helbred. Det kan på kortere eller længere sigt medføre sygdom, invaliditet eller død i en for tidlig alder. I praksis vil der være mange situationer, hvor åndedrætsværn er den nødvendige løsning, enten alene eller som supplement til andre løsninger.

forureningen. Desuden skal luftforsynet åndedrætsværn bruges, når der forefindes højere koncentrationer af forurening end filtrene er beregnet til. Indenfor filtrende åndedrætsværn skelner man mellem tre typer.

Åndedrætsværn er et værnemiddel, som beskytter mod skader på åndedrætsorganer og hjerne. I dit valg af åndedrætsværn kan du vælge mellem luftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med filter.

Luftforsynet åndedrætsværn skal bruges, når der er oxygenmangel, og der ikke findes filtre, som kan fjerne

76

1

Filtrende ansigtsmasker med faste filtre eller helt af filtermateriale

2

Hel- og halvmasker med udskiftelige filtre

3

Turboåndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

1

Filtrende ansigtsmasker

Filtrende ansigtsmasker kaldes også korttidsmasker og fås både til partikler (herunder støv) og til gasser og dampe samt blandinger af disse. Maskerne dækker næse, mund og hage, og i de fleste tilfælde er masken udstyret med en udåndingsventil for at lette vejrtrækningen og øge komforten. De består enten helt af filtermateriale eller har fast indbyggede filtre og er vedligeholdelsesfri. Maskerne skal være mærket med filterklassen samt et R (reusable) for masker til flergangsbrug eller NR (non reusable) for masker til engangsbrug. Nogle masker er ligeledes mærket med f.eks. FFP2D. Dmærkningen (Dolomit testen) betyder, at materialet har en særlig stor støvkapacitet, så modstanden kun stiger langsomt i takt med støvoptagelsen. Masker med D-mærkning er egnet til flergangsbrug. Fordelen ved vedligeholdelsesfri masker er, at hver gang filteret er opbrugt, får man en ny maske. Hygiejne- og komfortmæssigt giver det store fordele, og samtidig sikrer man, at man altid har en maske, der er funktionsdygtig. Skal man kun lejlighedsvis bruge maske, er de vedligeholdelsesfrie masker et godt valg.

2

Hel- og halvmasker

Hel- og halvmasker med udskiftelige filtre kan anvendes med filtre mod partikler (herunder støv), mod gasser og dampe samt blandinger af disse. Helmasker dækker, som navnet også siger, hele ansigtet, dvs. hage, mund, næse og øjne. Halvmasker adskiller sig ved, at de ikke dækker øjnene men derimod hage, mund og næse. Disse typer masker er forsynet med indåndingsventil, udåndingsventil og udskiftelige filtre og skal være mærket med filterklassen samt et R (reusable) for masker til flergangsbrug eller NR (non reusable) for masker til engangsbrug. Maskerne skal i større eller mindre grad vedligeholdes. Det er bl.a. meget vigtigt, at membranerne i udåndingsventilerne holdes rene og skiftes, hvis de er beskadigede. Maskehuset skal desuden altid rengøres og vedligeholdes mellem brug. Fordelen ved hel- og halvmasker er, at man ved brug af samme maske kan skifte mellem forskellige filtertyper. Det kræver samtidig, at man har et reservedelslager, og at maskerne kontinuerligt bliver efterset og vedligeholdt mellem brug.

3

Turboåndedrætsværn

Ved et filtrende åndedrætsværn med en turbo-enhed sørger en batteridrevet ventilator for, at luften suges gennem et eller flere filtre og føres til selve åndedrætsværnet. Turboudstyret kombineres med hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med et tætsluttende visir. Det er vigtigt at påpege, at filtrende åndedrætsværn med en turbo-enhed ikke er friskluftforsynet åndedrætsværn. Friskluftforsynet åndedrætsværn Ved friskluftforsynet åndedrætsværn føres ren luft fra en kompressor gennem et rør- eller slangesystem samt en filterenhed som blæser luften ind i åndedrætsværnet. Friskluftforsynet åndedrætsværn kombineres med hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med et tætsluttende visir.

77


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Filtertyper I forbindelse med brugen af filtrende åndedrætsværn er det vigtigt, at man vælger det rigtige filter, således at man sikrer, at man bliver beskyttet. Gas/damp-filtre beskytter ikke mod partikler, og omvendt beskytter partikelfiltre ikke mod gasser og dampe. Kombinerede filtre beskytter mod både partikler og gasser/dampe.

Filter

Der findes tre typer af partikelfiltre i form af P1, P2 og P3. P1 er den mindst effektive, og P3 er den mest effektive. Partikelfiltre fjerner faste og væskeformige partikler fra luften, der suges igennem dem. Efterhånden som stadig flere partikler optages vil luftmodstanden i filtrene øges. Partiklerne kan være røgpartikler, støv, fibre, væsketåge eller mikroorganismer som eksempelvis bakterier eller virus. Gas/damp-filtre dækker de fleste giftige dampe, organiske, uorganiske, sure gasser etc. I den forbindelse er det meget vigtigt at finde ud af, hvilken type kemikalie, man skal arbejde med. Der findes i dag utroligt mange blandingsprodukter, hvorfor det kan være en stor hjælp at fremskaffe et sikkerhedsdatablad, som er lovpligtigt, og som også beskriver, hvilke personlige værnemidler, der påkræves i arbejdet med netop det blandingsprodukt. Gas/damp-filtre findes i flere forskellige typer og klasser. Klasse 1 er den mindre størrelse, klasse 2 den mellemste, mens klasse 3 er den meget store og kun har særlige anvendelser.

Partikelfiltre

Levetid for partikelfiltre Modstanden i partikelfiltre øges, når f.eks. støvpartikler optages. Når modstanden ved at trække vejret bliver ubehageligt stor, er det som regel det, der afgør, hvornår filtret/masken skal skiftes. Dette gælder både for udskiftelige partikelfiltre til hel- og halvmasker og for partikelfiltrene i de såkaldte filtrende ansigtsmasker betegnet eksempelvis FFP2D.

Anden nyttig information omkring åndedrætsværn

Når man skal vælge og bruge åndedrætsværn, er det vigtigt at overveje en række ting. Alle masker begrænser mere eller mindre udsynet og kan derfor øge risikoen for at overse farer. Derfor er det vigtigt, at man sikrer, at masken har en god tilpasnings- og tætningsevne til ansigtet, og at der forekommer så lille varme- og fugtophobning som overhovedet muligt. Desuden skal åndingsmodstanden ligeledes være så lille som muligt. Derudover skal man altid stille sig selv en række spørgsmål, før man foretager det endelige valg af åndedrætsværn. Er der risiko for iltmangel? Det er der eksempelvis i mange brønde, tanke, siloer og andre typer af beholdere. Hvilken luftforurening drejer det sig om, og i hvilke koncentrationer? Her tænkes på støv, dampe, gasser, aerosoler eller en kombination af disse. Tidsbestemmelser for anvendelse af åndedrætsværn Der ligger i dansk lovgivning en begrænsning på 3 timers brug af filtrende åndedrætsværn totalt på en hel arbejdsdag. Grundlaget for denne regel er at undgå vand i lungerne, da brugerens åndedræt indeholder kondens, som efter længere tids brug omdannes til vand, da alt kondens ikke kan komme væk fra masken. Er det påkrævet at bruge åndedrætsværn udover 3 timer, skal man

78

eksempelvis bruge et turboåndedrætsværn. Man skal ved brug af turboåndedrætsværn sikre, at indholdet i miljøet, hvor der arbejdes, har et min. iltindhold på 17 %, samt at man bruger de rigtige filtre, som passer til opgaven. Såfremt iltindholdet er under 17 %, eller der ikke findes filtre, der sikrer mod et kemikalie, skal man bruge friskluftforsynet åndedrætsværn.

Standarder for åndedrætsværn EN 136 Helmasker En 140 Halvmasker EN 143 Partikelfiltre EN 149:2001 + A1:2009 Filtrende ansigtsmasker mod partikler EN 405:2001 + A1:2009 Filtrende ansigtsmasker mod gasser/partikler EN 12941 Åndedrætsværn, motordrevne med hjelm/hætte EN 12942 Åndedrætsværn med turboenhed EN 14387 Gasfiltre og kombinationsfiltre EN 14594 Trykluftforsynet hætte/visir


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Kort information omkring leverandører af åndedrætsværn Dräger Dräger er en global leverandør inden for sikkerheds- og medicinteknik. ”Teknologi for Life” er deres ledende filosofi, og udtrykker det særlige ansvar Dräger føler for livet. Produkterne beskytter, støtter og redder liv på hospitaler, industrien, minedrift, brandslukning og redningstjenester. Dräger er i dag repræsenteret i mere end 190 lande over hele verden og har egne salgs- og servicevirksomheder i over 40 lande. Produktion og udvikling foregår på verdensplan i Kina, Tyskland, Holland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika og USA. For at sikre at Dräger altid er på forkant, investeres der årligt 6,6 procent af indtægterne til forskning og udvikling. Dräger blev grundlagt i 1889, har været et børsnoteret selskab siden 1979 og er noteret på Tysklands TecDax indeks. Dräger tilbyder et komplet program indenfor personbeskyttelse, deriblandt let åndedrætsværn. Produkterne er udviklet til at yde størst mulig sikkerhed overfor brugerne, ligesom der altid er fokus på komfort ved brug. Så valget af Dräger produkter sikrer en komfortabel og sikker arbejdsdag.

3M Hvad enten opgaven hedder slibning, maling, skæring, fræsning, boring og svejsning, stiller hver opgave nogle særlige krav. Det store udvalg af åndedrætsværn fra 3M hjælper dig med at holde dig beskyttet i en lang række arbejdsmiljøer. 3M har det bredeste udvalg af filtrerende ansigtsmasker mod partikler, halv- og helmasker med udskiftelige filtre, turboåndedrætsværn og luftforsynede åndedrætsværn til så bred en vifte af industrielle og andre anvendelsesformål som muligt. Alle åndedrætsværn er udviklet med udgangspunkt i de hårdeste arbejdsmiljøer. 3M har gjort en stor indsats for at finde ud af, hvad der får folk til at bruge åndedrætsværn. Da komforten er afgørende, er de gået over minimumskravene i standarden og har gjort deres værn så komfortable som muligt, så dine medarbejdere ikke kun har dem på, men rent faktisk også ønsker at have dem på.

Uvex Nyhed fra Uvex. Gennem de seneste par år har Uvex ekspanderet deres sortiment til at dække fra top til tå. Som noget nyt lancerer Sækko nu det nyeste tiltag fra Uvex, nemlig filtermasker. Maskerne er af en høj kvalitet, men samtidig attraktive rent prismæssigt. Som med alle andre Uvex produkter er der lagt vægt både på sikkerhed og kvalitet, men i høj grad også komforten ved maskerne. Der er mange små detaljer ved maskerne som optimerer komforten, såsom PE tætningen der giver en ekstra høj sikkerhed men samtidig også absorberer en del af sveden og er behagelig mod huden.

79


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Partikel masker

Dräger X-Plore 1720 FFP2V

Str.

Artnr. Tunnr. 314.21

Finfonr.

1259626 4804326

EAN 4026056003372

Dräger X-plore 1700 serien er den nye generation af filtrerende ansigtsmasker til engangsbrug. Maskerne yder effektiv beskyttelse mod støv samt faste og flydende partikler. Maskens fleksible næseklemme giver god pasform, og sikker tætning omkring næsen.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 48 æsker

Dräger Xplore 1320V masker FFP2V

Str.

Artnr. Tunnr. 314.25

Finfonr.

1347044

EAN 4026056003563

Dräger x-plore 1300 serien er en serie af filtrerende ansigtsmasker til engangsbrug. Masken sidder tæt og er nem at tilpasse til ansigtet. Masken yder effektiv beskyttelse mod støv samt faste og flydende partikler.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 48 æsker

80


Partikel masker Filtermaske 8822 FFP2 M/Ventil

Str.

Artnr. Tunnr.

315.14

Finfonr.

4639035 4529521

EAN 4046719143542

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 6 æsker

Filtermaske 8710Bpt FFP1

Str.

Artnr. Tunnr.

315.15

Finfonr.

3459393 4529522

EAN 4046719143245

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved mindre sundhedsfarligt støv, som forefindes i industri, land- og skovbrug 1 som f.eks. pap, tekstil, fjer, grafit, ler, pollen, slibning af aluminium, gibs og kvartsfri sten.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 6 æsker

Filtermaske 8810 FFP2

Str.

Artnr. Tunnr.

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

315.20

Finfonr.

3459401 4529523

EAN 4046719143467

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 6 æsker

81

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Partikel masker

Filtermaske FFP2 M/Ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 319.22

Finfonr.

5826828 4529529

EAN 4046719143306

Foldbar sikkerhedsmaske med ventil, der beskytter mod sundhedsfarlige, giftige, faste og væskeformige partikler. Indhold pr. æske: 10 stk. Hver maske i egen forpakning.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 4 æsker

Filtermaske FFP3 M/Ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 319.32

Finfonr.

5826829 4529568

EAN 4046719143412

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerolsoler med middel til høj giftighed. Kan anvendes som FFP2 samt arbejde med partikler\aerosoler fra cement, kalk, gødning, asbest, kaustisk soda, svejserøg samt bakterier, svampespore, vira osv. Med rød elastik.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 4 æsker

82


Partikel masker Silv-air classic 2210 FFP2 Uvex P2 maske med ventil. Smart design der er tilpasset ansigtsformen. Med blød PE tætning for større sikkerhed. 360 graders udåndingsventil sikrer høj komfort og sikkerhed. Afrundet metal næseclip sikrer optimal tilpasning ved næsen. Blød og let justerbar elastik.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

8732210 1470740

EAN 4031101485683

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 180 æsker

Silv-air classic 2210 FFP2 carbon

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

8732220 1470741

EAN 4031101485690

Uvex P2 maske med ventil. Smart design der er tilpasset ansigtsformen. Med blød PE tætning for større sikkerhed. 360 graders udåndingsventil sikrer høj komfort og sikkerhed. Afrundet metal næseclip sikrer optimal tilpasning ved næsen. Blød og let justerbar elastik. Carbon/kulfibre i maskerne fjerner lugtgener.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 180 æsker

Silv-air classic 2310 FFP3 Uvex P3 maske med ventil. Smart design der er tilpasset ansigtsformen. Med blød PE tætning for større sikkerhed. 360 graders udåndingsventil sikrer høj komfort og sikkerhed. Afrundet metal næseclip sikrer optimal tilpasning ved næsen. Blød og let justerbar elastik.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

8732310 1470742

EAN 4031101485706

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 180 æsker

83

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Partikel masker

OX-ON Maske FFP1NR D m/ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.05

Finfonr.

5961844 4529510

EAN 5701952313051

Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved mindre sundhedsfarligt støv som forefindes i industri, land- og skovbrug 1 som f.eks. pap, tekstil, fjer, grafit, ler, pollen, slibning af aluminium, gibs og kvartsfri sten.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

OX-ON Maske FFP1NR D Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved mindre sundhedsfarligt støv som forefindes i industri, land- og skovbrug 1 som f.eks. pap, tekstil, fjer, grafit, ler, pollen, slibning af aluminium, gibs og kvartsfri sten.

Str.

Artnr. Tunnr. 313.10

Finfonr.

5691548 4529511

EAN 5701952313105

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

84


Partikel masker OX-ON Maske FFP2NR D Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-/kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Str.

Artnr. Tunnr. 313.15

Finfonr.

5691555 4529513

EAN 5701952313150

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

OX-ON Maske FFP2NR D m/ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.20

Finfonr.

5691571 4529515

EAN 5701952313204

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-/kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

OX-ON Foldbar maske M/Vent FFP2NRD

Str.

Artnr. Tunnr. 313.22

Finfonr.

5630677 4529517

EAN 5701952313228

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-/kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

85

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Partikel masker OX-ON Maske FFP3NR D m/ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.30

Finfonr.

5962989 4529518

EAN 5701952313303

Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med middel til høj giftighed. Kan anvendes som FFP2 samt arbejde med partikleraerosoler fra cement, kalk, gødning, asbest, kaustisk soda, svejserøg samt bakterier, svampespore, vira osv.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

Foldbar maske FFP3 m/ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.33

Finfonr.

5260865

EAN 5701952313334

Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med middel til høj giftighed. Kan anvendes som FFP2 samt arbejde med partikleraerosoler fra cement, kalk, gødning, asbest, kaustisk soda, svejserøg samt bakterier, svampespore, vira osv.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

OX-ON Maske FFP2NR D m/ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.60

Finfonr.

5041345 4529519

EAN 5701952313600

Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly/kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

86


Sikkerhedsmasker Sikkerhedsmaske 4251 FFA1 P2D

Str.

Artnr. Tunnr.

316.00

Finfonr.

4357836 4529526

EAN 4046719143580

Vedligeholdelsesfri sikkerhedsmaske som beskytter mod organiske dampe og partikler. Maskerne er dolomittestede, og giver derfor brugeren en væsentlig bedre beskyttelse. Kombineret kul- og partikelfilter.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

Sikkerhedsmaske 4255 FFA2 P3D

Str.

Artnr. Tunnr.

318.00

Finfonr.

4704680 4529565

EAN 4046719143634

Vedligeholdelsesfri sikkerhedsmaske som beskytter mod organiske dampe og partikler. Maskerne er dolomittestede, og giver derfor brugeren en væsentlig bedre beskyttelse.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

Sikkerhedsmaske 4277 FFAB E1P3D

Str.

Artnr. Tunnr. 319.00

Finfonr.

5840287 4529566

EAN 5010027661431

Vedligeholdelsesfri sikkerhedsmaske som beskytter mod organiske dampe, uorganiske og sure gasser samt partikler. Maskerne er dolomittestede, og giver derfor brugeren en væsentlig bedre beskyttelse.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

87

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Halv- og helmasker samt tilbehør Dräger X-Plore 3300 Dräger X-plore serien er robuste halvmasker til tvillingefiltre, udviklet til at sikre den højeste grad af komfort og sikkerhed. Maskerne kan leveres i tre forskellige størrelser.

Str. S M L

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

314.03 5273902 4804321 314.04 5273903 4804322 314.05 5273904 4804313

EAN 4026056001095 4026056001101 4026056001118

Salgsenhed:1 stk

Dräger X-Plore 5500 Den dobbelte tætningsramme og den tredobbelte tætningsrand giver sikker beskyttelse og tætslutning uanset ansigtsform. Den store rude af polycarbonat giver bæreren et stort synsfelt. Den høje grad af bestandighed over for kemiske og mekaniske påvirkninger sikrer masken en lang levetid. Bajonettilslutninger.

Str.

Artnr. Tunnr. 314.08

Finfonr.

5298519 4804323

EAN 4026056001057

Salgsenhed:1 stk

Dräger 4390 halvmaske RD91

Str. M/L

Artnr. Tunnr. 314.11

Finfonr.

1292510

EAN 5701952314119

Let, bekvem og økonomisk halvmaske til enkeltfiltre. Passer til Dräger X-plore RD90 filtre .

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 30 pk.

88


Halv- og helmasker samt tilbehør Dräger Xplore 3500 Dräger X-plore 3500 serien er robuste halvmasker til tvilingefiltre, udviklet til at sikre den højeste grad af komfort og sikkerhed. Maskerne kan leveres i tre forskellige størrelser. X-plore 3500 halvmasken er fremstillet i det specielt hudvenlige og komfortable DrägerFlex materiale.

Str. M

Artnr. Tunnr. 314.34

Finfonr.

1347041

EAN 4026056001071

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Dräger Painter Set Malerpakken Dräger X-plore 3300-halvmaske (størrelse M) og to A2-P3-filtre er specielt sammensat med henblik på beskyttelseskravene ved arbejde med farver og lakker.

Str. M

Artnr. Tunnr. 314.40

Finfonr.

5298533 4804315

EAN 4026056005437

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 25 sæt

Dräger kemi sæt Kemipakken Dräger X-plore« 3300-halvmaske (størrelse M) og to A1 B1 E1 K1 Hg-P3D-filtre yder beskyttelse ved omgang med kemikalier.

Str. M

Artnr. Tunnr. 314.45

Finfonr.

5298540 4804316

EAN 4026056005444

Salgsenhed:1 sæt

89

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

90


Halv- og helmasker samt tilbehør Dräger Construction Set

Str.

Artnr. Tunnr.

Dräger Construction set består af en komfortabel halvmaske Dräger X-plore 3500 og to Pure P3 filtre. Det giver perfekt beskyttelse mod støvpartikler.

M

314.44

Finfonr.

1347045

EAN 4026056004317

Salgsenhed:1 sæt

Dräger X-plore pure filter P3R

Str.

Artnr. Tunnr.

314.70

Finfonr.

5298523 4804303

EAN 4026056001293

P3 partikelfilter mod faste og væskeformige partikler (samt sure gasser under grænseværdi). Passer t/3300 og 5500.

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 11 sæt

Dräger filter A2 Kemiske filtre til anvendelse mod organiske dampe.

Str.

Artnr. Tunnr. 314.50

Finfonr.

5298524 4804302

EAN 4026056005376

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 10 sæt

91

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Halv- og helmasker samt tilbehør Dräger filter A2/P3D Kemiske filtre til anvendelse mod organiske dampe.

Str.

Artnr. Tunnr. 314.75

Finfonr.

5298525 4804304

EAN 4026056005413

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 7 sæt

Dräger filter ABEK1HG/ P3D

Str.

Artnr. Tunnr. 314.80

Finfonr.

5298526 4804305

EAN 4026056004775

Aktivkulfilter til beskyttelse mod organiske og uorganiske dampe, samt sure gasser, ammoniak og partikler. Dolomittestet.

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 7 sæt

Dräger 990 ABEK1-Hg P3 RDfilter

Str.

Artnr. Tunnr. 314.16

Finfonr.

1292517 4804301

EAN 4026056000760

Kombinationsfilter (RD90) til halvmaske X-plore 4390 og 4790. Beskytter mod organiske/uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak samt partikler og aerosoler.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

92


Halv- og helmasker samt tilbehør

Dräger P3 Filter T/Xplore 4790

Str.

Artnr. Tunnr. 314.15

Finfonr.

1305504

EAN 4026056001026

Partikelfilter P3. Passer til X-plore 4390 og 4790.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 1 æske

Dräger A2P3D filter Kombinationsfilter der beskytter mod organiske dampe og aerosoler og partikler.

Str.

Artnr. Tunnr. 314.17

Finfonr.

EAN

1455727

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 5 stk

93

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Halv- og helmasker samt tilbehør

Halvmaske 3M 6100 Vedligeholdelsesfri letvægtshalvmaske i 3 størrelser med bajonetfatning. Anvendes med 3M 2000-seriens partikelfiltre, 3M 6000-seriens gas-dampfiltre eller en kombination af disse.

Str. S M L

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

317.03 5946364 4529560 317.04 5796461 4529561 317.05 7855893 4529562

EAN 0051131528758 4001895949470 4001895949517

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 8 stk

Helmaske Oh6800 Vedligeholdelsesfri helmaske i 3 størrelser med bajonetfatning. Samme filtre og filterholdere som til 6000 masken.

Str. M

Artnr. Tunnr. 322.49

Finfonr.

5690582 4529572

EAN 0051138660482

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

94


Halv- og helmasker samt tilbehør A2 filtre 6055 Kemiske filtre til anvendelse mod organiske dampe. 3M 6055 A2 filter.

Str.

Artnr. Tunnr. 317.35

Finfonr.

5681101 4529538

EAN 4046719143818

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 4 æsker

P2 filtre 2125 med fatning Partikelfiltre med fatning. Anvendes i forbindelse med 3M 502 filterholder. 3M 2125 P2 partikelfilter mod faste og væskeformige partikler.

Str.

Artnr. Tunnr. 317.14

Finfonr.

5796487 4529532

EAN 5701952317141

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 4 æsker

P3 filtre 2135 med fatning Partikelfiltre med fatning. Anvendes i forbindelse med 3M 502 filterholder. 3M 2135 P3 partikelfilter mod faste og væskeformige partikler (samt sure gasser under grænseværdi).

Str.

Artnr. Tunnr. 317.15

Finfonr.

7855919 4529533

EAN 5701952317158

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 4 æsker

95

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Halv- og helmasker samt tilbehør Filterholder med fatning502

Str.

Artnr. Tunnr.

317.10

Finfonr.

7855901 4529564

EAN 0051138543754

Filterholder med fatning til kobling af 3M 6000-seriens gas-dampfiltre med 3Mseriens partikelfiltre.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 8 æsker

ABE1 kombinationsfiltre 6057

Str.

Artnr. Tunnr. 317.25

Finfonr.

5796495 4529535

EAN 0051131528895

Multifilter mod organiske dampe, uorganiske gasser samt sure gasser. 3M 6057 ABE1 filter.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 8 æsker

Formaldehydfilter 6075 Beskytter mod formaldehyd samt organiske dampe med kogepunkt over 65 grader.

Str.

Artnr. Tunnr. 317.26

Finfonr.

5120284 4529536

EAN 0051138542207

Salgsenhed:8 æsker . Antal/colli: 8 æsker

96


Halv- og helmasker samt tilbehør K1 filtre 6054 mod ammoniak

Str.

Artnr. Tunnr. 317.20

Finfonr.

7860919 4529534

EAN 5701952317202

Kemisk filter til anvendelse mod ammoniak. 3M 6054 K1 filter.

Salgsenhed:8 æsker . Antal/colli: 8 æsker

Filter AXP3 Filter mod lavtkogende gasser/dampe. 3M 6098 AXP3.

Str.

Artnr. Tunnr. 317.36

Finfonr.

5698309 4529539

EAN 5701952317363

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 8 æsker

ABEK1 mod org. og uorg. dampe

Str.

Artnr. Tunnr.

317.37

Finfonr.

5769368 4529540

EAN 5701952317370

Multifilter mod organiske og uorganiske dampe, sure gasser og ammoniak.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 8 æsker

97

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Halv- og helmasker samt tilbehør HGP3 HGP P3 mod kviksølvdampe og partikler også med chlor. Passer til 3M halv- og helmasker i 6000 og 7000 serien.

Str.

Artnr. Tunnr. 317.38

Finfonr.

5772319 4529541

EAN 5701952317387

Salgsenhed:4 æsker . Antal/colli: 4 æsker

Opbevaringsboks Til 6000halvmaske

Str.

Artnr. Tunnr.

317.08

Finfonr.

5185696 4529563

EAN 4001895175886

3M 7290 Opbevaringsboks er lavet for at brugeren skal kunne opbevare 3Ms halvmasker og filtre. Den er lavet af hård plast og er lufttæt.

Salgsenhed:4 stk . Antal/colli: 4 stk

ABEK2P3 filtre 6099 ABEK2P3SL filtre 6099

Str.

Artnr. Tunnr.

317.99

Finfonr.

5197444

EAN 5701952317998

Salgsenhed:16 æsker . Antal/colli: 16 æsker

98


Motor forsynet samt tilbehør Dräger X-plore kampagnesæt m/visir

Str.

Artnr. Tunnr. 335.01

Finfonr.

1306192 4804320

EAN 5701952335015

Motordrevet filtrerende åndedrætsværn. Sættet består af: Dräger X-plore 7500 motorenhed med batteri, lader og slange, varenr. 335.00 Beskyttelsesvisir, polycarbonat med hætte til X-Plore 7500, varenr. 335.30 Sort opbevaringstaske, varenr. 348.89

Salgsenhed:1 stk

Dräger X-plore kampagnesæt m/hjelm

Str.

Artnr. Tunnr.

335.02

Finfonr.

1441048

EAN 5701952335022

Motordrevet filtrerende åndedrætsværn. Sættet består af: Dräger X-plore 7500 motorenhed med batteri, lader og slange, varenr. 335.00 Beskyttelseshjelm, med visir til X-Plore 7500, varenr. 335.40 Sort opbevaringstaske, varenr. 348.89

Salgsenhed:1 sæt

Komplet luftskærm m/poly-visir

Str.

Artnr. Tunnr. 335.30

Finfonr.

1283562 4804287

EAN 4026056004027

Dräger X-plore slibevisir med specialudviklet ventilationskanal er en optimal kombination af åndedræts- og øjenbeskyttelse, som giver ekstra komfort.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

99

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Motor forsynet samt tilbehør P3 filter t/X-Plore 7500 P3 filter til Dräger X-Plore 7500 turboenhed, motordrevet filtrerende åndedrætsværn. P3 filtre er specielt velegnet ved fjernelse af maling og slibning i forbindelse med træbearbejdning, sanering ved asbestarbejder eller ved male-/ lakeringsarbejder.

Str.

Artnr. Tunnr. 335.70

Finfonr.

1283563 4804308

EAN 4026056000838

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

A2-P3 filter t/X-Plore 7500

Str.

Artnr. Tunnr. 335.75

Finfonr.

1283564 4804309

EAN 4026056000845

A2P3 filter til Dräger X-Plore turboenhed, motordrevet filtrerende åndedrætsværn. A2P3 filtre er specielt velegnet til træbearbejdning og male-/lakeringsarbejde med opløsningsholdige stoffer, malinger, blegemidler m.m.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

ABEK2-HGP3D filter t/X-Plore 7500

Str.

Artnr. Tunnr. 335.81

Finfonr.

1283566 4804310

EAN 4026056001033

Kombinationsfilter til anvendelse mod organiske/uorganiske dampe, sure gasser, ammoniak samt partikler/aerosoler.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 54 stk

100


Motor forsynet samt tilbehør Dräger beskyttelseshjelmm/visir

Str.

Artnr. Tunnr. 335.40

Finfonr.

1417350

EAN 5701952335404

Dräger X-plore« sikkerhedshjelm med visir. Slibevisir med specialudviklet ventilationskanal er en optimal kombination af åndedræts- og øjenbeskyttelse, som giver ekstra komfort.Velegnet til områder hvor der stilles krav om brug af sikkerhedshjelm.

Salgsenhed:1 stk

Dräger X-Plore 7500 Modular Set

Str.

Artnr. Tunnr. 335.00

Finfonr.

1283561 4804327

EAN 4026056004454

Dräger X-plore 7500 motordrevne åndedrætsværn giver effektiv beskyttelse uden åndingsmodstand mod gasser, dampe og partikler. Det brede område for anvendelse spænder fra malearbejde til arbejde i den kemiske industri, den petrokemiske industri og landbrug.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Åndedrætsslange t/X-plore7500

Str.

Artnr. Tunnr. 335.13

Finfonr.

1440128

EAN 5701952335138

Dräger X-plore« flexslange TH2. Slange til brug med ansigtsdele i beskyttelsesklasse TH2.

Salgsenhed:1 stk

101

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Motor forsynet samt tilbehør X-plore 7500 batteri Genopladeligt NiMH-batteri til X-plore 7500

Str.

Artnr. Tunnr. 335.05

Finfonr.

1440127

EAN 5701952335053

Salgsenhed:1 stk

Ansigtstætning t/335.30

Str.

Artnr. Tunnr. 335.35

Finfonr.

EAN

1420798

Salgsenhed:1 stk

Dækruder t/Dräger beskyttelsesvisir

Str.

Artnr. Tunnr. 335.25

Finfonr.

1374805

Salgsenhed:1 pk.

102

EAN 5701952335251


Motor forsynet samt tilbehør Compact Air turbo unit komplet

Str.

Artnr. Tunnr. 336.00

Finfonr.

5844157 4529323

EAN 8713223111645

Motorenhed til kombination med bl.a. Junior A og B. Leveres med bælte, slange, long life batteri, oplader, luftstrømsindikator m.m. i skumforet kuffert. Batterikapacitet: Min. 6 timer. Løst batteri vare nr. 336.05.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 6 stk

North P3 filter P3 Filter. God teknisk kvalitet som bl.a. bruges til turboværn som Compact Air. Med DIN-gevind. Til støv, faste partikler og væskeformige partikler, asbest, pulver, virus og bakterier.

Str.

Artnr. Tunnr. 336.70

Finfonr.

5217383 4529543

EAN 5701952336708

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 16 stk

North kombi filter A2P3

Str.

Artnr. Tunnr.

A2P3 Kombinationsfilter i plastbox til Compact Air turboværn. Med DINgevind.

336.75

Finfonr.

5217384 4529544

EAN 5701952336753

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 16 stk

103

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Motor forsynet samt tilbehør North kombifilter A2B2E2K2P3

Str.

Artnr. Tunnr. 336.81

Finfonr.

5217385 4529545

EAN 5701952336814

Arbin Kombi Filter A2B2E2 K2P3.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 16 stk

Batteri t/Compact Air Løst batteri til Compact Air. Batterikapacitet: Min. 6 timer.

Str.

Artnr. Tunnr. 336.05

Finfonr.

5844158 4529324

EAN 5701952336050

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Junior Avl luftskærm

Str.

Artnr. Tunnr.

Junior A-vl er en ansigtsskærm med bajonetfatning til luftslange fra Compact Air. Skærmen er forsynet med pandeskjold og hagebeskyttelse af helt klart acetat samt udskiftelige acetatdækruder. Ekstra dækruder kan leveres i pakke a 100 stk. Vægt: 590g

338.30

Finfonr.

5752443 4529326

EAN 8713223156967

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

104


Motor forsynet samt tilbehør Purelite Xstream

Str.

Artnr. Tunnr.

Purelite Xtream er et selvstændigt letvægts åndedrætsværn (PAPR) der yder all-in-one sikkerhed mod støv, røg og partikler, kombineret med øjen- og ansigtsbeskyttelse mod stød og stænk. Det integrerede genopladelige NiMH batteri leverer ren luft via et par høj effektive P2 partikelfilter i op til 8 timeres kontinuerlig brug. Der er ikke behov for særskilte øjne-, ansigts- og åndedrætsværn idet Purelite Xstream opfylder disse sikkerhedskrav i en let iført enhed, der kombinerer komfort og økonomi.

337.00

Finfonr.

5844159 4529486

EAN 5701952337002

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

Filtre T/Purelite Extreme Filtre T/Purelite Extreme

Str.

Artnr. Tunnr.

337.01

Finfonr.

1257976 4804311

EAN 5701952337019

Salgsenhed:1 pk.

Batteri 8 t.t/Purelite Extreme

Str.

Artnr. Tunnr.

337.11

Finfonr.

1257980

EAN 5701952337118

Batteri 8 T. T/Purelite Extreme

Salgsenhed:1 stk

105

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn


Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Motor forsynet samt tilbehør Oplader t/Purelite Extreme/ny model

Str.

Artnr. Tunnr. 337.18

Finfonr.

1380876

EAN 5701952337187

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Dækruder t/Purelite Extreme

Str.

Artnr. Tunnr. 337.13

Finfonr.

1420854

EAN 5701952337132

Dækruder T/Purelite Extreme 10 Stk.

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 10 pk.

Visir t/Purelite Extreme Visir T/Purelite Extreme

Str.

Artnr. Tunnr. 337.14

Finfonr.

1420964

EAN 5701952033713

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

106


Høreværn

Passive høreværn............................................................................ Passive høreværn til hjelmmontering......................................... Radiohøreværn/Aktive høreværn............................................... Radiohøreværn/Aktive høreværn til hjelmmontering............ Reservedele til høreværn............................................................. Ørepropper.....................................................................................

Side Side Side Side Side Side

112 120 122 126 128 132


Høreværn

Høreværn

Hørelsen har afgørende betydning for vores liv

Forestil dig et liv uden kommunikation med dine omgivelser. Et liv hvor du ikke længere kan høre lyde i naturen og uden hverdagens forskellige lyde og musik… Der anmeldes over 1500 arbejdsbetingede høreskader om året i Danmark, og det er et stort handicap for de personer som mister hele eller dele af hørelsen. Skader på hørelsen er uoprettelige, og der kan gå flere år fra skaden er opstået, til effekten indtræffer. Der er en klar sammenhæng mellem nedsat hørelse og den støjpåvirkning man udsættes for. Det er både støjstyrken og varigheden af denne, der er afgørende for om en høreskade opstår. 108

Arbejdstilsynet anbefaler, at alle bruger høreværn i miljøer, hvor støjbelastningen overstiger 80 dB(A), spidsbelastningen overstiger 135 dB(C) eller støjen i øvrigt er skadelig eller generende. Arbejdsgiver skal stille høreværn til rådighed ved belastning over 80 dB eller spidsbelastning over 135dB(C).


Høreværn

Høreværn

Almindelig støj Umiddelbar fysisk skade 160 db

Ved belastning over 85 dB skal der altid benyttes høreværn En øgning i lydstyrken på 3 dB svarer til en fordobling af belastningen. Dette betyder at ved en øgning på 3 dB, opnås der den samme belastning af øret på den halve tid.

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på: 85 dB(A) i 8 timer 88 dB(A) i 4 timer 91 dB(A) i 2 timer

Maksimal tilladt eksponering med høreværn 140 db Øjebliklig smertetærskel 130 db Kort eksponering på dette niveau kan forårsage høreskade og ringen for øret 120 db

Ekstremt højt 100 db

Påbud høreværn ved eksponering i 8 timer over dettte niveau 85 db

94 dB(A) i 1 time 97 dB(A) i 30 minutter 100dB(A) i 15 minutter

Høreværn skal stilles til rådighed ved 80 db

Ikke skadelig 75 db

Et høreværn skal ikke dæmpe støjen mest muligt, men derimod tilstrækkeligt. Et støjniveau på 80 - 85 dB (A) giver brugeren mulighed for at kommunikere med omgivelserne og samtidig høre advarselssignaler og lign.

Behageligt 50 db

Tærskel for hvad der er hørebart 20 db

Industriel støj

Kanonslag 162 db

Haglgevær 170 db

Pistol 166 db

Ballon som sprænges 157 db

Motor som eftertændes 140 db

Start af jetmotor 150 db

Eksplosion 140 db

Grise skrig 130 db

Trykluftsbor 130 db

Oxygensvejsning 121 db

Hammerslag 120 db

Pivende legetøj 135 db Formel 1 racerbil 130 db

Torden 120 db

Jetfly på startbane 120 db

Motorsav 118 db

Publlikum på stadion 117 db

Grædende baby 110 db

Motorcykel 105 db

Cd afspiller 105 db

Motorgræsklipper 94 db

Undergrundsbane 90 db

Cockpit i propelfly 88 db

Brandalarm 85 db

Blender 85 db

Hårtørrer 80 db

Alarmklokke 75 db

Støvsuger 74 db

Rumraket 188 db

Pressemaskine 116 db Generator 116 db

Ambulance sirense 112 db

Accellerende trykluft skiftenøgle lastbil 102 db 114 db Bulldozer 100 db

Industriel brandalarm 95 db

Båndsav 93 db

Gaffeltruck 87 db

Håndsav 85 db

Elevator 85 db

Ringende telefon 82 db Drejebænk 81 db Normal samtale Stort kontor 60 db 50 db

Symaskine 60 db

Opvaskemaskine 60 db

baggrundsmusik 50 db

Regnbyge 50 db

Papir krølning Transformator 50 db 50 db

Stille bibliotek 40 db

Køleskab 43 db

Stille kontor 40 db

Hørbar hvisken 30 db

Normal åndedrag 10 db 0 db

Tilladte grænser for eksponering (EU direktiv 2003/10/EC)

109


Høreværn

Høreværn

Høreværns dæmpning: HML / SNR HML metoden benyttes for at vise høreværnets forventede dæmpning i Decibel.

H (High) - viser dæmpning af højfrekvente lyde M (Medium) - viser dæmpning af mellemfrekvente lyde L (Low) - viser dæmpning af lavfrekvente lyde HML metoden bruges typisk i de sammenhænge, hvor der er en større koncentration af lav- mellem eller højfrekvente lyde. En måling på arbejdspladsen kan fastslå styrken af eksempelvis de højfrekvente lyde, og derved kan det korrekte høreværn vælges, så den optimale beskyttelse opnås.

SNR Værdi (Simplified Noise level Reduction) er en angivelse af høreværnets dæmpning for generel støj. Efter måling af støj på arbejdspladsen, kan høreværnets SNR værdi trækkes fra støjniveauet, og derefter skal støjen, som øret udsættes for nå ned på 75 - 80 dB, for at høreværnet er tilstrækkeligt dæmpende.

Eksempel: Støjniveau: Høreværnets dæmpning: Støj som øret udsættes for:

104 dB - 26 dB =78 dB

Dermed er høreværn med SNR værdi på 24 - 29 korrekt dæmpende i den givne situation

Alle høreværn solgt i Europa skal være mærket med SNR værdi. Denne værdi giver brugeren en mere enkel metode at vælge det korrekte høreværn ud fra. Ved analyse af arbejdspladsens støjniveau kan det beregnes hvilken type høreværn der skal benyttes i en given arbejdssituation.

100% anvendelse Høreskader afhænger ikke bare af det aktuelle støjniveau, men også den tid, man udsættes for støjen. Bare 5 minutter skødesløshed i løbet af en 8-timers arbejdsdag kan i sidste ende føre til livsvarig tab af hørelsen.

100% anvendelse Giver den forventede beskyttelse.

110

CE standarder for høreværn EN 352-1 Kopper EN 352-2 Ørepropper EN 352-3 Hjelmkopper EN 352-4 Niveau-afhængige ørekopper EN 352-5 Ørekopper med aktiv lyddæmpning EN 352-6 Ørekopper med audiokommunikation

Det er derfor utrolig vigtigt at anvende høreværn hele tiden i støjfyldte miljøer, hvis du vil opnå den beskyttelse, som høreværn giver. Vælg et behageligt høreværn, der passer til dig og dine behov.

99% anvendelse Bare 5 minutters skødesløshed om dagen reducerer effekten af høreværnet betydeligt.

90% anvendelse Praktisk talt ingen beskyttelse.


Høreværn

Høreværn Howard Leight / Bilsom Howard Leight / Bilsom er en del af Sperian Protection, der er verdens største virksomhed, som udelukkende beskæftiger sig med personlige værnemidler. Dette sikrer fortsat fokus på design og videreudvikling af produkter i verdensklasse. Nøgleord for deres produkter er avanceret præstationsevne, komfort og design. Howard Leight tilbyder produkter af højeste kvalitet indenfor både ørekopper og ørepropper. Flere af Bilsoms produkter er kompatible med beskyttelseshjelme fra Balance.

Peltor/3M Den svenske producent af høreværn Peltor er i dag en del af 3M. Peltor/3M er en af verdenslederne indenfor sikkerhedsprodukter. 3M’s mål er at udvikle og anvende sikkerhedsprodukter, der har mindst mulig indvirkning på mennesker, miljø og arbejdsplads. Høreværn virker kun efter hensigten, hvis de bliver brugt! Derfor har Peltor altid stræbt efter at skabe de mest komfortable høreværn på markedet.

Uvex Uvex er en af verdens førende producenter af personlige værnemidler med fabrikker placeret strategisk i Europa og resten af verden og beskæftiger i dag ca. 2.000 medarbejdere worldwide. Uvex fremstiller alle Uvex-ørepropper på deres fabrik i det sydlige Sverige. Dette sikrer til stadighed en fremragende og ensartet kvalitet på produkterne. Uvex tilbyder mange typer propper – bl.a. ”aktive” propper der udover at beskytte hørelsen også sikrer brugeren en høj talegengivelse. Det betyder at bruger kan høre tale uden at skulle fjerne propperne og derved udsætte sig for en farlig situation.

111


Høreværn

Høreværn Passive høreværn Bilsom Leightning L1 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010922 5348478 4804224

EAN 7312550109229

Passivt høreværn med behagelig hovedbøjle og bløde puder, som giver komfort ved langtidsbrug. SNR 30 / H:31 M:28 L:23. Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1011998

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Bilsom Leightning L2 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010923 5348479 4804225

EAN 7312550109236

Passivt høreværn med behagelig hovedbøjle og bløde puder, som giver komfort ved langtidsbrug. SNR 31 / H:31 M:29 L:23. Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1011999

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Bilsom Leightning L3 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010924 5348481 4804226

EAN 7312550109243

Passivt høreværn til hjelmmontering. SNR 31 / H:30 M:29 L:24. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 1012000

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

112


Passive høreværn Bilsom Leightning L1 blister

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1028490 1322202 5022123

EAN 7312550284902

Passivt høreværn med hovedbøjle . SNR 30/H:31 M:28 L:23. Godkendelse: EN 352 Samme Som 1010922 men i blister pakke. Hygiejnesæt: 1011998.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 12 stk

Bilsom Leightning L2N høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1011995 5348484 5022122

EAN 7312550119952

Passivt høreværn med nakkebøjle. SNR 31/H:31 M:29 L:22. Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1011999

Salgsenhed:20 stk . Antal/colli: 20 stk

Bilsom Leightning L0F høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1013461 5348475 4804230

EAN 7312550134610

Passivt foldbart høreværn. SNR 25/H:27 M:21 L:17. Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1011998

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

113

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Passive høreværn Bilsom Thunder T3 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010970 5348473 4804227

EAN 7312550109700

Passivt høreværn med hovedbøjle. Ekstraordinær beskyttelse og komfort. SNR 36 / H:37 M:34 L:26. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 1010976

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Bilsom Mach 1 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Passivt høreværn med bløde puder, der begrænser tryk ved langvarigt brug. Høreværn uden metaldele, så velegnet til arbejdsmiljø med elektrisk påvirkning. SNR 23 / H:29 M:20 L:13. Godkendelse: EN 352

1010421 5348487 4804223

Finfonr.

EAN 7312550104217

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Bilsom Viking V1 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010925 1305929 5022119

EAN 7312550109250

Bilsom Viking V1 høreværn. Passivt flerposition høreværn, hvor bøjle kan placeres ovenpå hovedet, bag hovedet eller under hagen. SNR 30 / H:32 M:28 L:21. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 1011998

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

114


Passive høreværn Bilsom Viking V3 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1011170 1305932 5022121

EAN 7312550111703

Passivt flerposition høreværn. SNR 32

Salgsenhed:20 stk . Antal/colli: 20 pk.

Peltor Optime 1 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Optime 1 med hovedbøjle beskytter bredt . Det kombinerer en flad profil med stor indvendig dybde, hvilket gør det nemt at benytte sammen med andet udstyr og giver behagelig plads til øret. Det er ideelt til brug i miljøer med moderat industristøj som f.eks værksteder, pladeværksteder og trykkeriarbejde, men er også velegnede udendørs ved f.eks græsslåning eller i forbindelse med hobby- og fritidsaktiviteter.SNR:27 / H:32. M:25 L:15 Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt 333.831.

333.77

Finfonr.

5161313 4529379

EAN 7318640033221

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Peltor Optime 2 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Optime 2 høreværnet med hovedbøjle er blevet udviklet til krævende støjfyldte miljøet og dæmper selv meget lavfrekvent støj i maksimalt omfang. Tætningsringene har ventileringskanaler og er overtrukket med en blød og formtilpasset hygiejnefolie.Velegnet til miljøer med betragtelig industristøj, i forbindelse med anlægsmaskiner, i lufthavne eller til landbrugsarbejde. SNR:31 / H:34 M:29 L:20.Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 333.84

333.78

Finfonr.

5161314 4529380

EAN 7318640033313

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

115

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Passive høreværn Peltor Optime 3 høreværn H540A411SV

Str.

Artnr. Tunnr.

333.79

Finfonr.

5161315 4804237

EAN 7318640033382

Optime 3 med hovedbøjle er et high performance-høreværn. Beskyttelsen er baseret på en teknologi med en dobbelt beklædning, der minimerer resonans i kopskallen og dermed resulterer i maksimal højfrekvent dæmpning. En akustisk forbindelse mellem det inderste hulrum og hulrummet mellem beklædningerne giver maksimal lavfrekvent dæmpning. Optime 3 repræsenterer effektiv beskyttelse og størst mulig komfort til brugeren. SNR:34/ H:40 M:32 L:22 Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt:333.85 / HY 54.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Peltor Optime 3 høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Optime 3 høreværnet er et high performance-høreværn og er blevet udviklet til brug i ekstremt støjfyldte miljøer. Tætningsringene er brede og fyldt med blødt plasticskum for at give den bedst mulige pasform og et lavt kontakttryk. Optime 3 høreværnet repræsenterer effektiv beskyttelse og størst mulig komfort til brugeren. SNR:31/ H:40 M:32 L:23 Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 333.85

330.42

Finfonr.

5107668 4804231

EAN 7318640033399

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 10 stk

Peltor Optime 2

Str.

Artnr. Tunnr.

Optime 2 høreværnet er blevet udviklet til krævende støjfyldte miljøet og dæmper selv meget lavfrekvent støj i maksimalt omfang. Tætningsringene har ventileringskanaler og er overtrukket med en blød og formtilpasset hygiejnefolie.Velegnet til miljøer med betragtelig industristøj. SNR:31 / H:34 M:29 L:20.Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 333.84

330.98

Finfonr.

1257043 5022126

EAN 7318640033337

Salgsenhed:20 stk . Antal/colli: 20 stk

116


Passive høreværn

3M ørekopper 1440

Str.

Artnr. Tunnr.

De har patenterede justerbare spændesystemer og kopperne kan både rettes til vandret og lodret, så de passer netop til dit hoved! De er udstyret med en ekstra bred hovedbøjle som giver bedre balance, og en god tilpasning. SNR:27 / H:31 M:24 L:16 Godkendelse: EN 352

330.39

Finfonr.

1337392 5022124

EAN 8711428031829

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 6 stk

3M ørekopper økonomi

Str.

Artnr. Tunnr.

Økonomi Høreværn . De er udstyret med en ekstra bred hovedbøjle som giver bedre balance, en god tilpasning til hovedet og bedre komfort. Ørekopperne vejer desuden kun 171 gram, det sikrer den bedste komfort og mulighed for at anvende dem i længere tid. SNR 23 / H: 31 M: 20 L: 13. Godkendelse: EN 352

311.23

Finfonr.

5328146 4804236

EAN 4046719047758

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 6 stk

117

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Passive høreværn Peltor Kid Neon høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Peltor Kid høreværn dæmper støjen effektivt og fjerner de skadelige niveauer uden samtidig at lukke omverdenen ude. Høreværnet er elastisk og har en strømlinet profil uden fremstående dele der kan hænge i. Peltor Kid vejer kun 140 g. passer børn op til 7 år. Peltor Kid findes i to karakteristiske farver, neonrosa og neongrøn. SNR:27 / H:32 M:25 L:15 Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt : HY51.

330.63

Finfonr.

5161322 4804232

EAN 7318640040328

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Peltor Kid Neon høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Peltor Kid høreværn dæmper støjen effektivt og fjerner de skadelige niveauer uden samtidig at lukke omverdenen ude. Høreværnet er elastisk og har en strømlinet profil uden fremstående dele der kan hænge i. Peltor Kid vejer kun 140 g. passer børn op til 7 år. Peltor Kid findes i to karakteristiske farver, neonrosa og neongrøn. SNR:27 / H:32 M:25 L:15 Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt : HY51.

330.64

Finfonr.

5161323 4804233

EAN 7318640040335

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

OX-ON Hobby høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Høreværn Detail et allround høreværn til såvel industri- som hobbybrug. Pakket på ophæng.SNR: 27 / H:31 M:23 L:15 Godkendelse: EN 352

330.06

Finfonr.

7915101 4529378

EAN 5701952330065

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 60 stk

118


Passive høreværn OX-ON Junior lime

Str.

Artnr. Tunnr.

Fint børnehøreværn med blød skumpude for komfort, selvjusterende kopper for en god pasform hvilket giver en god forsegling mod støj. SNR: 27 dB / H: 33 M:24 L:15. Godkendelse: EN 352

331.08

Finfonr.

1445543

EAN 5701952331086

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 36 stk

OX-ON Junior pink

Str.

Artnr. Tunnr.

Et fint børnehøreværn med blød skumpude for komfort, selvjusterende kopper for en god pasform hvilket giver en god forsegling mod støj. SNR: 27 dB / H: 33 M:24 L:15. Godkendelse: EN 352

331.07

Finfonr.

1445541

EAN 5701952331079

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 36 stk

OX-ON Handy foldbar høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

331.06

Finfonr.

1288318 5022127

EAN 5701952331062

Et foldbart detailhøreværn, selvjusterende kopper for en god pasform hvilket giver en god forsegling mod støj. Forefindes kun i blisterpakning. SNR: 27 dB / H: 33 M:24 L:15. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 80 stk

119

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Passive høreværn til hjelmmontering Bilsom Leightning L1H høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1012539 5348482 4804228

EAN 7312550125397

Passivt høreværn til hjelmmontering. SNR 28/ H:31 M:25 L:19 Incl. Adaptor 3711, 3712 og 3721, der passer til de mest gængse hjelme . Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1011998

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 20 sæt

Bilsom Leightning L3H høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1012541 5348485 4804229

EAN 7312550125410

Passivt høreværn til hjelmmontering. SNR 31/H30-M29-L24 Incl. Adaptor 3711, 3712 og 3721, der passer til de mest gængse hjelme. Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1012000

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 20 sæt

Peltor H31 t/mont. på G2000 C hjelm

Str.

Artnr. Tunnr.

332.85

Finfonr.

1455732

EAN 7318640002951

Et lavt, strømlinet høreværn. Svarer til Optime 2. Sidder tæt til hovedet og er uden fremspringende dele. De brede, komfortable tætningsringe sidder helt tæt og giver ideel komfort selv ved brug over lange perioder. SNR 27. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:20 stk . Antal/colli: 20 stk

120


Passive høreværn til hjelmmontering Peltor Optime 1 høreværnt/hjelmmon

Str.

Artnr. Tunnr.

333.80

Finfonr.

5161316 4529381

EAN 7318640033269

Optime 1 til hjelmmontering beskytter bredt . Det kombinerer en flad profil med stor indvendig dybde, hvilket gør det nemt at benytte sammen med andet udstyr og giver behagelig plads til øret. SNR:27 / H:32. M:25 L:15. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt 333.81 / HY 51.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Peltor Optime 2 t/hjelmmontage

Str.

Artnr. Tunnr.

333.81

Finfonr.

5161317 4529382

EAN 7318640033320

Optime 2 høreværnet til hjelmmontering er blevet udviklet til krævende støjfyldte miljøet og dæmper selv meget lavfrekvent støj i maksimalt omfang. Tætningsringene har ventileringskanaler og er overtrukket med en blød og formtilpasset hygiejnefolie. SNR:31 / H:34 M:29 L:20. Godkendelse: EN 352. hygiejnesæt: 333.84 / HY 52

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Peltor Optime 3 t/hjelmmontage

Str.

Artnr. Tunnr.

333.82

Finfonr.

5161318 4804221

EAN 5700030297016

Optime 3 til hjelmmontering er et high performance-høreværn. Beskyttelsen er baseret på en teknologi med en dobbelt beklædning, der minimerer resonans i kopskallen og dermed resulterer i maksimal højfrekvent dæmpning. En akustisk forbindelse mellem det inderste hulrum og hulrummet mellem beklædningerne giver maksimal lavfrekvent dæmpning. Optime 3 repræsenterer effektiv beskyttelse og størst mulig komfort til brugeren. SNR:34 / H:40 M:32 L:22. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt:333.85 / HY 54.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

121

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Radiohøreværn/Aktive høreværn

Bilsom Radio høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Høreværnet med AM/FM radio, der begrænser radiostøjniveauet til 82 dB(A). Konstrueret til både udendørs og indendørs arbejdsklima. 140 timers levetid med to AA-batterier. SNR: 28 / H:30 M:25 L:20. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 1008000

1010375 5340179 4804259

Finfonr.

EAN 7312550103753

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Bilsom Radio Hi-Vis høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1015210 5341217 4804261

EAN 7312550152102

Høreværn med indbygget FM/AMradio og AUX-indgang for tilslutning til MP3-afspillere eller andre audioenheder. Fluorescerende gule ørekopper og reflekterende hovedbøjle, som sikrer stor synlighed både dag og nat. Begrænser radiostøjniveauet til 82 dB(A). 140 timers levetid med to AA-batterier. Omfatter 3,5 mm jack kabel for tilslutning til andre enheder. SNR: 31 / H:31 M:28 L:23. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 1008000

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

122


Radiohøreværn/Aktive høreværn Bilsom Impact høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Høreværn, elektronisk støjfiltrering og lydforstærkning. Retningsbestemte stereomikrofoner, der forstærker lyden. Særdeles velegnet til brugere med nedsat hørelse. 700 timers brug med 2 stk. medfølgende AA batterier. SNR: 28 / H:27 M:25 L:19. Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1008000

1010376 5348467 4804263

Finfonr.

EAN 7312550103760

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Bilsom Impact Sport høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1013530 5348469 4804585

EAN 7312550135303

Aktivt jagthøreværn med hovedbøjle. Elektronisk støjfiltrering og lydforstærkning, lyde under 82 dB passerer mens lyde over 82 dB udelukkes. Med sine ekstra slanke ørekopper er der plads til skydevåbnets skæfte, designet specielt til hobbyskydning og jagt. SNR: 25 / H:24 M:22 L: 18. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 1015280

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Bilsom Electo høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Høreværn med lydforstærkning og indbygget FM/AM-radio. Tillader at vigtige kommunikationslyde passerer, mens radio er tændt. Lyde under 82 dB passerer mens lyde over 82 dB udelukkes. Separate knapper til radio og lydforstærker. Retningsbestemte mikrofonforstærkere og forbedret lydkvalitet. Begrænser støjniveauet og radiolydstyrken til 82 dB(A). 140 timers levetid med to AAbatterier. SNR: 28 / H:30 M:25 L:20. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt:1008000

1010374 5340172 4804258

Finfonr.

EAN 7312550103746

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

123

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Radiohøreværn/Aktive høreværn Peltor FM Radio høreværnHRXS7A-01

Str.

Artnr. Tunnr.

330.49

Finfonr.

5105690 4529406

EAN 7318640052949

Høreværnsradio med bred, blødt polstret hovedstykke. To af hinanden individuelt fjedrende rustfrie bøjler med lav topunktsophængning giver en unik jævn trykfordeling over hele den bløde brede tætningsring. Denne nye udgave har også jackstikindgang så man f.eks. kan tilføje en MP3 afspiller. SNR: 31 / H:32 M:29 L:22.Vægt: 340 g. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt:HY 73 (Varenr.333.90)

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Peltor Alert AM/FM Radiohøreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

330.89

Finfonr.

5161304 4804262

EAN 7318640038226

Peltor Alert er et niveauafhængigt høreværn (med medhør). Høreværnet har indbygget FM/AM-stereo radio. Audioindgang kan anvendes til kommunikationsradio m.m.Peltor Alert har en avanceret FM/AM stereo radio som standard. Lydniveauet er tilpasset sådan, at den ikke overstiger 82 dB (A). Audioindgang er standard. SNR:32 / H:31 M:29 L:24. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt:HY 79 (Varenr. 330.79)

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Peltor Alert Bluetooth

Str.

Artnr. Tunnr.

Trådløs forbindelse til telefoner ved hjælp af Bluetooth teknologi. Headset og telefon kan være op til 10 meter fra hinanden.Volumen og svarknappen på ørekoppen. Mikrofon med effektiv støjdæmpning for klar kommunikation. Med medhør. Høretelefonerne er bredde-monteret, og det giver mindst mulig resonans og forvrængning for glimrende lydgengivelse selv i meget støjende miljøer. Indbygget AM/FM stereo radio.SNR:32 / H:32 M:31 L:23. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: HY 79 (Varenr.330.79)

330.99

Finfonr.

1242966 4804265

EAN 5701952330997

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

124


Radiohøreværn/Aktive høreværn Peltor SportTac

Str.

Artnr. Tunnr.

Peltor SportTac er udviklet specielt til jægere og skytter, og har en blød niveauafhængig funktion, der eliminerer bratte lydafbrydelser og forstærker lave lyde. Høreværnet er sammenfoldelige for bekvem opbevaring. SNR:26 / H:29 M:23 L:16. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: HY68.

330.73

Finfonr.

5175777 4530697

EAN 7318640044852

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 10 stk

Peltor Optime Push To Listen

Str.

Artnr. Tunnr.

330.78

Finfonr.

5155058 4804234

EAN 7318640042032

Optime Push To Listen er et elektronisk passive høreværn - det har en passiv side og en elektronisk side. Du skal blot trykke på knappen for at lytte, åbne høreværnet for kommunikation. Den elektroniske funktion lukker automatisk efter 30 sek. Muligt at lukke tidligere, hvis ønsket. SNR: 31 dB / H: 33, M: 29, L: 21 .Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: HY 53”

Salgsenhed:20 stk . Antal/colli: 20 stk

Høreværn m/Fm Radio

Str.

Artnr. Tunnr.

Detailhøreværn med FM radio. Et godt økonomi radiohøreværn. SNR 25 / H:29 M: 21 L: 14. Godkendelse: EN 352

331.01

Finfonr.

5177947 4529407

EAN 5701952331017

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 30 stk

125

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Radiohøreværn/aktive høreværn til hjelmmontering

Bilsom Impact HF høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010632 5348468 4804264

EAN 7312550106327

Høreværn til hjelmmontering. Elektronisk støjfiltrering og lydforstærkning. Tillader at vigtige kommunikationslyde passerer, såsom alarmer, advarselssignaler og kollegers stemmer. Retningsbestemte stereomikrofoner, der forstærker lyden, så der opnås en mere naturlig lyd. Særdeles velegnet til brugere med nedsat hørelse. 2 stk. AA batterier medfølger t/700 timers brug. SNR: 27 / H:27 M:25 L:19. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt:1008000

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Bilsom Electo HF høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010631 5348466 4804260

EAN 7312550106310

Høreværn til hjelmmontering. Med lydforstærkning og indbygget FM/AM-radio. Tillader at vigtige kommunikationslyde passerer, mens radio er tændt. Lyde under 82 dB passerer mens lyde over 82 dB udelukkes. Separate knapper til radio og lydforstærker. Retningsbestemte mikrofonforstærkere og forbedret lydkvalitet. Begrænser støjniveauet og radiolydstyrken til 82 dB(A). 140 timers levetid med to AA-batterier. SNR: 28 / H:27 M:25 L:19. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt:1008000

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

126


Radiohøreværn/aktive høreværn til hjelmmontering

Peltor radiohøreværn t/hjelmmont.

Str.

Artnr. Tunnr.

333.89

Finfonr.

5161330 5022139

EAN 7318640038141

HRXS7A-01 til hjelmmontering. Peltors bestseller indenfor radiohøreværn, men til hjelmmontering. Denne nye udgave har også jackstikindgang så man f.eks. kan tilføje en MP3 afspiller. SNR:31 / H:32 M:29 L:22. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: HY 73 Varenr.333.90

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Peltor Alert Bluetooth t/hjelmmont.

Str.

Artnr. Tunnr.

330.95

Finfonr.

1437939 5022138

EAN 7318640049543

Trådløs forbindelse til telefoner ved hjælp af Bluetooth teknologi. Headset og telefon kan være op til 10 meter fra hinanden.Volumen og svarknappen på ørekoppen. Mikrofon med effektiv støjdæmpning for klar kommunikation. Høretelefonerne er bredde-monteret, og det giver mindst mulig resonans og forvrængning selv i meget støjende miljøer. Indbygget AM/FM stereo radio. SNR:31 / H:32 M:29 L:23 Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: HY 79 (Varenr.330.79)

Salgsenhed:1 stk

127

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Reservedele til høreværn Hygiejnesæt

Str.

Artnr. Tunnr.

Hygiejnesæt passer til Bilsom L1, L1H, L1N, L0, L0N og V1

1011998 5349281 4804268

Finfonr.

EAN 7312550119983

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 10 par

Hygiejnesæt

Str.

Artnr. Tunnr.

Hygiejnesæt passer til BilsomL2, L2N og L2F

1011999 5349282 4804269

Finfonr.

EAN 7312550119990

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 10 par

Hygiejnesæt

Str.

Artnr. Tunnr.

Hygiejnesæt passer til BilsomL3, L3H, L3N og V3

1012000 5349283 4804270

Finfonr.

EAN 7312550120002

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 10 sæt

128


Reservedele til høreværn Bilsom hygiejnesæt

Str.

Artnr. Tunnr.

Hygiejnesæt til Bilsom Electo, Bilsom Impact og Bilsom Radio

1008000 5349280 4804266

Finfonr.

EAN 7312550080009

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 10 par

Bilsom hygiejnefilt rulle a/100 par

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1000364 5349359 4804222

EAN 7312553455002

Absorberende filt til beskyttelse af hygiejnesæt til høreværn.

Salgsenhed:10 rl. . Antal/colli: 10 rl.

Bilsom hygiejnefilt 20 pk. á 5 par

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1000365 5349360 4804274

EAN 7312553456009

Absorberende filt til beskyttelse af hygiejnesæt til høreværn.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 100 æsker

129

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Reservedele til høreværn Hygiejnesæt t/Optime 1

Str.

Artnr. Tunnr.

Består af tætningsringe og dæmpningspuder.

333.83

Finfonr.

5161319 5022144

EAN 7318640337886

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Hygiejnesæt t/Optime 2

Str.

Artnr. Tunnr.

Består af tætningsringe og dæmpningspuder.

333.84

Finfonr.

5161320 5022141

EAN 7318640033795

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 20 sæt

Hygiejnesæt t/Optime 3

Str.

Artnr. Tunnr.

Består af tætningsringe og dæmpningspuder.

333.85

Finfonr.

5161321 4804271

EAN 7318640033801

Salgsenhed:10 sæt . Antal/colli: 10 sæt

130


Reservedele til høreværn Peltor hygiejnesæt HY 79

Str.

Artnr. Tunnr.

Hygiejnesæt, som bl.a. passer til Litecom, Protac 2, Tactical og Alert.

330.79

Finfonr.

5161324 5022143

EAN 7318640000537

Salgsenhed:1 stk

Peltor hygiejnesæt

Str.

Artnr. Tunnr.

Hygiejnesæt HY 73 til Radio FM 330.49 og 333.89

333.90

Finfonr.

5161331 4804272

EAN 7318640000339

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 20 sæt

Bælteclips

Str.

Artnr. Tunnr.

Til fastgørelse og bæring af høreværn i bæltet.

1016730 5361982 4804240

Finfonr.

EAN 7312550167304

Salgsenhed:100 stk . Antal/colli: 100 stk

131

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Ørepropper Uvex X-Cap ørepropper på bøjle

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2125341 5185932 4529390

EAN 4031101340623

Superlet bøjlehøreværn, med ovale propper der giver øget komfort.Velegnet til arbejdssituationer, hvor der hyppigt skiftes mellem støjende og ikke-støjende miljø. SNR:24 / H:27 M:19 L:18 Godkendelse: EN 352. (løse propper: 2125346)

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 100 stk

Uvex X-Cap bøjlehøreværn/ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

306.82

Finfonr.

5378742 4804235

EAN 5701952306824

Superlet bøjlehøreværn i nyt design, med ovale propper der giver øget komfort. Velegnet til arbejdssituationer, hvor der hyppigt skiftes mellem støjende og ikkestøjende miljø. SNR:24 / H:27 M:19 L:18 Godkendelse: EN 352. (Løse propper: 2125346)

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 50 pk.

Uvex X-cap øreprop på bøjle m/knæk

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2125344 1447234

EAN 4031101404493

Superlet bøjlehøreværn med knæk, ovale propper der giver øget komfort.Velegnet til arbejdssituationer, hvor der hyppigt skiftes mellem støjende og ikke-støjende miljø. SNR:24 / H:27 M:19 L:18. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 180 stk

132


Ørepropper Uvex X-Cap løse ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2125346 5185933 4529391

EAN 4031101340630

Løse propper til X-Cap. De ovale propper giver maksimal beskyttelse, øget komfort og bedre talegengivelse. SNR:24 / H:27 M:19 L:18. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 ps . Antal/colli: 400 ps

EarCap bøjlehøreværn m/ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

306.05

Finfonr.

4286803 4529376

EAN 4046719343638

EAR CAPS Let bøjlehøreværn (8 gram) som kan hænge om halsen, når det ikke benyttes. Puderne kan let afmonteres og rengøres. SNR:23 / H:27 M:19 L:17. Godkendelse: EN 352. (løse propper: 306.06)

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 50 stk

Løse ørepropper t/EarCap

Str.

Artnr. Tunnr.

10 par løse propper til EAR CAPS (varenr: 306.05). SNR:23 / H:27 M:19 L:17. Godkendelse: EN 352

306.06

Finfonr.

7860893 4529396

EAN 5015415101490

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 50 æsker

133

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Ørepropper 3M ørepropper m/flexbøjle

Str.

Artnr. Tunnr.

311.22

Finfonr.

5328143 4804255

EAN 4046719049745

Ørepropper med flexbøjle bøjlen hjælper med at opretholde et konstant tryk uanset hovedstørrelse og dermed sikre dig mod høreskader! kan bæres bag hovedet eller under hagen og kan desuden let anbringes om halsen mellem brug. De runde propper går ikke ind i øregangen og giver dig derfor en bedre hygiejne. Desuden medfølger 2 ekstra sæt propper, som er lette at skifte ud. SNR:25 / H:30 M:21 L:18. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 6 par

Howard Leight QB1Hyg bøjlehøreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

3301282 5349353 4804256

EAN 0335523012828

Howard Leight bøjlehøreværn med glatte, ergonomiske ørepropper som sidder inde i øret for maksimal beskyttelse. Det patenterede bøjle-design forhindrer at propperne kommer i kontakt med snavsede og forurenede overflader. Letvægts bøjlehøreværn som kan medbringes overalt. Designet specielt for miljøer med uregelmæssige og periodiske støjgener. SNR 26 / H:28 M:22 L:21 Godkendelse: EN 352. (løse propper: 3301281)

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Howard Leight løs øreprop

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

3301281 5349358 4804250

EAN 0335523012811

Howard Leight propper til QB1Hyg bøjlehøreværn. Bløde propper som sidder delvist inde i øret, hvilket giver en kombination af beskyttelse og komfort. Letvægt. SNR:26 / H:28 M:22 L:21. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:4 æsker . Antal/colli: 4 æsker

134


Ørepropper Howard Leight QB3Hyg øreprop

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

3301279 5349356 4804249

EAN 0033552005360

Howard Leight bøjlehøreværn med meget bløde propper som sidder udenpå øret. Giver super komfort. Det patenterede bøjle-design forhindrer at propperne kommer i kontakt med snavsede og forurenede overflader. Letvægts bøjlehøreværn som kan medbringes overalt. Designet specielt for miljøer med uregelmæssige og periodiske støjgener. SNR23 / H:25 M:19 L:17. Godkendelse: EN 352 (løse ørepropper: 3301183)

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 100 stk

Howard Leight øreprop/løs

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

3301183 5349357 4804248

EAN 0335523011838

Meget bløde propper som sidder udenpå øret. Letvægt. Designet specielt for miljøer med uregelmæssige og periodiske støjgener. SNR23 / H:25 M:19 L:17. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 4 æsker

Percap bøjlehøreværn m/ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005952 1328586 5022134

EAN 7312550059524

Howard Leight Percap bøjlehøreværn med bløde propper,som sidder i øreåbningen. Adskillige muligheder for placering ved brug: over hovedet, under hagen og i nakken. Kompakt folde-design som gør det nemt at opbevare i lommen. SNR 24 / H:27 M:20 L:18. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 100 stk

135

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Ørepropper Løse ørepropper t/Percap1005952

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005980 1341044 5022128

EAN 7312550059807

Løse Percap ørepropper til Percap bøjlehøreværn (1005952). SNR 24 / H:27 M:20 L:18. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:10 par . Antal/colli: 100 par

Uvex Whisper + ørepropper m/snor

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2111212 5185934 4529385

EAN 4031101340654

Ørepropper anvendes ofte i snavsede arbejdsmiljøer og samler derfor snavsede partikler på overfladen hvilket kan medføre skader og irritation i øregangen. Øreproppens glatte, smudsafvisende overflade kan rengøres med vand og sæbe, hvilket giver brugeren komfort og sikkerhed. SNR 27 / H:27 M:24 L:22. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Uvex Whisper ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Ørepropper anvendes ofte i snavsede arbejdsmiljøer og samler derfor snavsede partikler på overfladen, hvilket kan medføre skader og irritation i øregangen. Øreproppens glatte, smudsafvisende overflade kan rengøres med vand og sæbe, hvilket giver brugeren komfort og sikkerhed. Pakket parvis i blisterpakning til ophæng. SNR 27 / H:27 M:24 L:22. Godkendelse: EN 352

306.90

Finfonr.

5378741 4804253

EAN 5701952306909

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 50 pk.

136


Ørepropper Uvex Whisper + ørepropperm/snor

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2111213 5185935 4529386

EAN 4031101340678

Fødevaregodkendt øreprop i formstøbt plast. Øreproppens glatte, smudsafvisende overflade kan rengøres med vand og sæbe. SNR 27 / H:27 M:24 L:22. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Uvex X-Fit ørepropper m/snor

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2112010 5187715 4529389

EAN 4031101312781

Meget høj dæmpning, der gør den egnet til høje lydniveauer gennem lang tid. God opfattelse af tale ved høje lydniveauer. Materialet er i blødt skum, hvilket giver høj brugerkomfort. Med snor. Indhold pr. æske: 100 par. SNR: 37 / H:36 M:34 L:34. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Uvex X-Fit ørepropper u/snor

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2112001 5185931 4529387

EAN 4031101312750

Den ergonomisk udformede uvex x-fit engangsprop har en meget høj dæmpning, 200 par i æske, pakket parvis.SNR 37 / H:36 M:34 L:34. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

137

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Ørepropper Uvex X-Fit Minidispenserm/øreprop

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2112013 5380628 4804241

EAN 4031101394794

Meget høj dæmpning, der gør den egnet til høje lydniveauer gennem lang tid. God opfattelse af tale ved høje lydniveauer. Materialet er i blødt skum, hvilket giver høj brugerkomfort. Uden snor. Indhold 50 par i minidispenser. SNR: 37 / H:36 M:34 L:34. Godkendelse: EN 352.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 72 æsker

Uvex X-Fit ørepropper u/snor

Str.

Artnr. Tunnr.

306.81

Finfonr.

5378739 4804252

EAN 5701952306817

Den ergonomisk udformede Uvex X-fit engangsprop har en meget høj dæmpning, der er velegnet til høje lydniveauer gennem lang tid, men der er alligevel lagt stor vægt på at give proppen en yderst jævn dæmpning, hvilket øger mulighederne væsentligt for at høre f.eks. advarselssignaler, tale mm i en støjende lydsituation. 5 par i blister. SNR 37 / H: 36 M: 34 L: 34. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 50 pk.

Uvex Com4-Fit U/Snor ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

2112004 5185930 4529388

EAN 4031101340593

En mindre øreprop, velegnet til små øregange, cylinderformet i blødt skum. SNR 33 / H:33 M:30 L:29. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

138


Ørepropper 3M ørepropper u/snor 5 Par Godkendelse: EN 352

Str.

Artnr. Tunnr.

311.21

Finfonr.

5328139 4804254

EAN 4046719047741

Salgsenhed:6 pk. . Antal/colli: 6 pk.

3M 1100 ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Ørepropper i blød PU. Forseglet parvis i plastpose, 200 par i dispenserbox. SNR:31 / H:31 M:27 L:24. Godkendelse: EN 352

306.00

Finfonr.

4036695 4529392

EAN 4001895874802

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 5 æsker

Ear Soft Neons Ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

306.01

Finfonr.

5115294 4529393

EAN 7318640025806

Ørepropper i miljøvenligt PU- skummateriale, 250 par i dispenserbox. SNR: 36H: 34 M:34 L:31 Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

139

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Ørepropper Ear Classic øreprop

Str.

Artnr. Tunnr.

Ørepropper EAR-ørepropper som effektivt udelukker skadelige og forstyrrende lyde. Leveres i dispenserbox med 250 par, pakket parvis i æske. SNR: 28 / H:30 M:24 L:22 Godkendelse: EN 352

306.10

Finfonr.

4357810 4529398

EAN 4046719343393

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 4 æsker

Max Lite ørepropper u/snor.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

3301120 5349288 4804244

EAN 0335523011203

Howard Leight skum øreprop (PU) ideel for brugere med små ører. Det let pressede skum ekspanderer skånsomt så langtids brug bliver komfortabelt. T-formen gør håndtering og anvendelse behagelig. SNR:34 H:32 M:32 L:31. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Multi Max ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Howard Leight´s er meget synlige ørepropper fremstillet til at passe alle størrelser. Den lidt indadgående gule ende passer i små øregange, mens den orange ende passer i større og mellemstore øregange. Leveres i boks med 200 par i plastposer. SNR:35/ H:33 M:32L:32 Godkendelse: EN 352

3301109 5349286 4804243

Finfonr.

EAN 0335523011098

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

140


Ørepropper Laser Lite ørepropper u/snor

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

3301105 5349287 4804251

EAN 0033552002031

Howard Leight´s skumpropper er meget synlige ørepropper fremstillet af selvregulerende skum, som passer til alle størrelser. Propperne er T-formede for lettere isætning og håndtering. Leveres i boks med 200 par i plastposer.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Howard Leight dispenser t/øreprop

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1013040 5349301 4804238

EAN 0335520130402

Beholder til løse ørepropper leveret med beslag så beholderen kan skrues op på væggen eller alternativt stilles på et bord. Beholderens munding fanger ørepropperne og forhindrer at de falder på gulvet. Frigives ved et simpelt vrid på knappen. Kan indholde 400 par Howard Leight ørepropper. Kan bruges til Howard Leight Max, Laser Lite, Multi Max og Matrix.

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

Laser Lite refill ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1013047 5349289 4804239

EAN 0335520130471

Laser Lite refill. 200 par pr. pose. Det selvtilpassende skum (PU) ekspanderer så øreproppen reelt passer til enhver bruger. Den afrundede t-form gør placering og fjernelse nem. SNR 35/H:34 M:3 L:31. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 ps . Antal/colli: 10 ps

141

Høreværn

Høreværn


Høreværn

Høreværn Ørepropper Bilsom 303L ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Bilsom ørepropper (large). Glatte og tilspidsede som gør dem nemme at indsætte og fjerne igen. Blødt PU skumpropper som tilpasses komfortabelt i øret. Glat overflade som sikrer god hygiejne. SNR 33 / H:32 M:29 L:29. Godkendelse EN 352.

1005073 1305927 5022129

Finfonr.

EAN 7312550050736

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 pk.

Howard Leight/Bilsom 303L ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

L

1005852 1388357 5022134

EAN 7312550058527

Bilsom ørepropper (large). 100 par pr beholder. Glatte og tilspidsede som gør dem nemme at indsætte og fjerne igen. Bløde PU skumpropper som tilpasses komfortabelt i øret. Glat overflade som sikrer god hygiejne. SNR 33 / H:32 M:29 L:29. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

Bilsomat 400 m/303L refill

Str.

Artnr. Tunnr.

Bilsom 303 refill ørepropper (large). 200 par pr. pose. Glatte og tilspidsede som gør dem nemme at indsætte og fjerne igen. Bløde PU skumpropper som tilpasses komfortabelt i øret. Glat overflade som sikrer god hygiejne. SNR 33 / H:32 M:29 L:29. Godkendelse: EN 352

1006186 1388111 5022128

Finfonr.

EAN 7312550061862

Salgsenhed:10 ps . Antal/colli: 10 ps

142


Øjenværn

Stelbriller.......................................................................................... Side 148 Goggles............................................................................................. Side 160 Visirer og ansigtsskærme.............................................................. Side 163


Øjenværn

Øjenværn

Anvendelse

Mærkning

Øjenværn skal anvendes ved ethvert arbejde, hvor der er risiko for skadelig påvirkning af øjnene. Øjenværn og ansigtsbeskyttelse kan opdeles i følgende 3 kategorier:

Brillens stel skal være mærket med følgende: - Producentens identifikation - EN Standarden - Anvendelsesområde (valgfrit) - Symbol for mekanisk styrke (valgfrit) • Ingen: Basiskrav. Modstår tryk fra stålkugle Ø 22 mm, vægt 43 g, tryk 100 N. • S: Forhøjet styrke. Modstår stålkugler Ø 22 mm, vægt 43 g, hastighed 5,1 m/s • F: Modstår partikler med høj hastighed og lav energi. Modstår stålkugler Ø 6 mm, vægt 0,86 g, hastighed 45 m/s • B: Modstår partikler med høj hastighed og middelhøj energi. Modstår stålkugler Ø 6 mm, vægt 0,86 g, hastighed 120 m/s • A: Modstår partikler med høj hastighed og høj energi. Modstår stålkugler Ø 6 mm, vægt 0,86 g, hastighed 190 m/s

- - -

Stelbriller er almindelige beskyttelsesbriller med linser af enten slagsfast polycarbonat eller kemikaliebestandig acetat. Goggles er beskyttelsesbriller, der slutter tæt til ansigtet. Brillerne kan være lukkede eller ventilerende. Visirer og ansigtsskærme anvendes for at beskytte brugeren mod stænk, partikler samt varme og lys under svejsning

Brillens linse skal være mærket med følgende: - Producentens identifikation - Filter og filtergrad - Optisk klasse - Symbol for beskyttelse mod smeltet metal (valgfrit) - Symbol for anti-rids belægning (valgfrit) - Symbol for anti-dug belægning (valgfrit) - Symbol for mekanisk styrke (valgfrit) • Ingen: Basiskrav. Modstår tryk fra stålkugle Ø 22 mm, vægt 43 g, tryk 100 N. • S: Forhøjet styrke. Modstår stålkugler Ø 22 mm, vægt 43 g, hastighed 5,1 m/s • F: Modstår partikler med høj hastighed og lav energi. Modstår stålkugler Ø 6 mm, vægt 0,86 g, hastighed 45 m/s • B: Modstår partikler med høj hastighed og middel høj energi. Modstår stålkugler Ø 6 mm, vægt 0,86 g, hastighed 120 m/s • A: Modstår partikler med høj hastighed og høj energi. Modstår stålkugler Ø 6 mm, vægt 0,86 g, hastighed 190 m/s 144


Øjenværn

Øjenværn

Beskyttelsesgrader på linsematerialer I nedenstående skema fremgår, hvilke linsematerialer der er modstandsdygtige mod forskellige påvirkninger. Modstandsdygtighed mod:

Klar polycarbonat

Svejselinse polycarbonat

Linse i acetat i poly-carbonat

Lamineret glaslinse

Slag Kemikalier UV-stråling IR-stråling Varme Ridser

Høj Middel Høj Middel Middel Høj

Høj Middel Høj Høj Middel Høj

Middel Høj Middel Middel Høj Middel

Høj Høj Middel Middel Høj Høj

På de efterfølgende sider vil egenskaber ved Uvex briller fremgå via symboler, som vist sidst i dette afsnit. Linsetyper Indenfor linser findes der mange forskellige typer og farver. Valg af linsetype afhænger helt af anvendelsesformålet. Nedenfor følger en beskrivelse af anvendelsesmuligheder for forskellige linsetyper. Klar: Lysblå: Gul: Grå:

Anvendes indendørs og under almindelige udendørs lysforhold. Anvendes ved vanskelige og dunkle lysforhold. Kontrast forstærkende. Anvendes ved vanskelige og dunkle lysforhold. Kontrast forstærkende Anvendes ved behov for dæmpning af sollys

Spejllinser: Mindsker forskellen mellem lyse og mørke områder samt reducerer reflekser. Alle linsetyper er godkendt i henhold til EN 166 og EN 170.

EN-standarder for øjenværn og ansigtsbeskyttelse

Standard EN 165 Øjenværn, ordliste

Standard EN 166 Øjenværn, krav og specifikationer

Standard EN 167 Øjenværn, optiske testmetoder

Standard EN 168 Øjenværn, ikke optiske testmetoder

Standard EN 169 Øjenværn, svejsefilter

Standard EN 170 Krav til filtre mod UV-stråling

Standard EN 172 Øjenværn, solbeskyttelsesfiltre til erhvervsarbejde

Standard EN 175 Øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning

Standard EN 379 Øjenværn, automatiske svejsefiltre

145


Øjenværn

Øjenværn

Kort information omkring leverandører af øjenværn

Uvex er en af verdens førende producenter af sikkerhedsbriller med fabrikken placeret i det sydlige Tyskland. Uvex startede med at producere briller tilbage i 1926 og beskæftiger idag ca. 2.000 medarbejdere worldwide. Det unikke ved en brille fra Uvex er belægningsteknologien, som i virkeligheden afgør, hvor længe en brille er i brug. Her tænkes især på, at man bruger brillen fuldt ud, og at man hele tiden f.eks. skal tørre dug af på indersiden. Med de nye belægningsteknologier overgår Uvex antidug

3M er en af verdenslederne indenfor sikkerhedsprodukter. 3M’s mål er at udvikle og anvende sikkerhedsprodukter, der har mindst mulig indvirkning på mennesker, miljø og arbejdsplads. 3M’s varemærke anses for førende indenfor øjenværn. Der tilbydes et omfattende sortiment af sporty øjenværn og beskyttelses- og sikkerhedsbriller. 3M benytter den enestående og patenterede DX-coating. DX-coatingen er en unik kombination, idet den er ridsefast, antistatisk, forhindrer tildugning og beskytter mod kemikalier. Dette bevirker, at linserne forbliver klare og dermed yder vital beskyttelse af øjnene over en længere periode.

146 146

standarden med mere end 3,5 gange og adskiller sig ved at have permanente belægninger, dvs. at belægningerne aldrig vaskes af ved rengøring af produkterne. En anden markant fordel ved Uvex er, at man altid opnår 100 % uv beskyttelse både på klare og mørke linser. Uvex har samtidig stor fokus på optisk klasse, dvs. at minimere den forvrængning, der altid vil være, når man ser gennem en linse, og man har i dag de bedste optiske klasser på beskyttelsesbriller.


Øjenværn

Øjenværn Nedenfor beskrives og illustreres egenskaberne ved en Uvex brille. Uvex 1 : Uvex Supravision Extreme Permanent antidug behandling, som bevirker, at linserne ikke dugger til på indersiden. Brillerne er særdeles velegnede til folk, der arbejder under meget fugtige forhold samt i høje temperaturer. Er ligeledes behandlet med anti-rids.

Uvex 1

Uvex 2 : Uvex Supravision Performance Reaktionstiden er 3 gange længere i forhold til standarden, når det gælder anti-dug. Brillerne er særdeles velegnede til folk, der arbejder i høje temperaturer og i arbejdsmiljøer, der kræver hyppig rengøring af brillerne. Uvex 2

Uvex 3 : Uvex Supravision NC Ved hjælp af den nye nano-teknik, er brillerne smudsafvisende og lette at rengøre blot med vand. Desuden er belægningen meget ridse- og kemikalieresistent. Dugfri. Uvex 3

Uvex 4 : Uvex Supravision HC-AF Supravision HC-AF teknologien gør det muligt at påføre en belægning, der gør linsen permanent dugfri på indersiden og yderst ridsebestandig på ydersiden. Uvex 4

Uvex 5 : Uvex Optidur NC Ved hjælp af den nye nano-teknik, er brillerne smudsafvisende og lette at rengøre blot med vand samt meget kemikalieresistente. Uvex 5

Uvex 6 : Uvex Optidur 4C Plus Ved Uvex Optidur 4C Plus kombineres 4 funktioner i en linse, permanent dugfrie, ridseresistente, anti-statistiske egenskaber samt 100 % UV-beskyttelse. Uvex 6

Uvex 7 : Individuel brillestangs indstilling Individuel indstilling af brillestangen gør, at sikkerhedsbrillen kan tilpasses ethvert ansigt og hovedform. Dette sikrer høj brugerværdi. Uvex 7

Uvex 8 : Individuel længde indstilling Individuel længde indstilling af brillestangen gør, at brillerne kan tilpasses ethvert ansigt og hovedform. Dette sikrer, at brugeren brillerne sidder perfekt og er komfortable. Uvex 8

Uvex 9 : Uvex Quattroflex Fire puder rundt om ørets følsomme omgivelser sikrer en behagelig, trykfri pasform. Uvex 9

Uvex 10 : Uvex ”Easy to Clean” Uvex-briller er nemme at rengøre og mindre modtagelig for snavs. Uvex 10

147 147


Øjenværn

Øjenværn Stelbriller Uvex I-Vo Sort/Grå Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort. Belagt med optidur NC, som gør brillerne ekstremt ridsefaste og meget reistente over for kemikalier. UV 2.1,2.

Artnr. Tunnr. 9160277 5213781

Finfonr.

EAN

4529445

4031101356082

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex I-Vo Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort. Belagt med Optidur 3000 og UV.

Artnr. Tunnr. 9160024 5186629

Finfonr.

EAN

4529442

4031101277226

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex I-Vo Blå/Orange Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort. Belagt med Supravision og UV.

Artnr. Tunnr. 9160025 5213782

Finfonr.

EAN

4529443

4031101290621

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

148


Stelbriller Uvex I-Vo Blå/Grå Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort. Belagt med optidur NC, som gør brillerne ekstremt ridsefaste og meget reistente over for kemikalier. UV 2.1,2.

Artnr. Tunnr. 9160120 5186643

Finfonr.

EAN

4529444

4031101293172

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex I-Vo Blå/Orange Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort. Belagt med Optidur NC.

Artnr. Tunnr. 9160020 5186637

Finfonr.

EAN

4529441

4031101270029

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex Ivo, Blå/Orange, Klar Linse

Artnr. Tunnr. 9160023 1421199

Finfonr.

EAN

5022155

4031101270036

Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort. Belagt med Supravision HC-AF.

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

149

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Stelbriller Uvex I-Vo blå/orange - gul linse

Artnr. Tunnr. 9160520 5186645

Finfonr.

EAN

5022156

4031101260433

Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort. Blå/orange m/gul linse

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex Winner Brille Disse stelløse metalbriller giver klart syn i alle retninger. De store linser sikrer fortrinlig beskyttelse i hele synsfeltet. Næsepuderne tilpasser brillen til næsen, hvilket gør brillen komfortabel at bruge i længere perioder. Kvalitetsfjedre på stængerne gør disse robuste briller meget fleksible. Brillen er ridsefast og med en antidug belægning der giver bedre udsyn. Grå linse: UV 5-2,5

Artnr. Tunnr. 9159118 5360010

Finfonr.

EAN

4804284

4031101407234

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex Winner brille Disse stelløse metalbrille giver klart syn i alle retninger. De store linser sikrer fortrinlig beskyttelse i hele synsfeltet beskyttelse i hele synsfeltet. Næsepuderne tilpasser brillen til næsen, hvilket gør brillen komfortabel at bruge i længere perioder. Kvalitetsfjedre på stængerne gør disse robuste briller meget fleksible. De tynde brillearme gør at denne brille er fantastisk god sammen med høreværn o.l.Brillen er ridsefast og med en antidug belægning der giver bedre udsyn. Klar linse: UV2-1,2.

Artnr. Tunnr. 9159105 5360009

Finfonr.

EAN

4804283

4031101407241

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 150 stk

150


Stelbriller Uvex Pheos grå/sort grå linse

Artnr. Tunnr. 9192285 1483233

Finfonr.

EAN

4031101494050

Smart brille med flerkomponent stel for øget komfort og bevægelsesfrihed. Den kurvede linse giver en god pasform og derved øget beskyttelse. Linserne er med supravision belægning.Der er antidug på indersiden og antirids på ydersiden.

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 160 stk

Uvex Pheos sort/grøn klar linse

Artnr. Tunnr. 9192225 1483235

Finfonr.

EAN

4031101494036

Smart brille med flerkomponent stel for øget komfort og bevægelsesfrihed. Den kurvede linse giver en god pasform og derved øget beskyttelse. Linserne er med supravision belægning.Der er antidug på indersiden og antirids på ydersiden.

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 160 stk

Uvex Pheos sort/gul brun linse

Artnr. Tunnr. 9192385 1483236

Finfonr.

EAN

Smart brille med flerkomponent stel for øget komfort og bevægelsesfrihed. Den kurvede linse giver en god pasform og derved øget beskyttelse. Linserne er med supravision belægning.Der er antidug på indersiden og antirids på ydersiden.

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 160 stk

151

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Stelbriller Uvex Pheos orange spejl linse

Artnr. Tunnr. 9192881 1483237

Finfonr.

EAN

Smart brille med flerkomponent stel for øget komfort og bevægelsesfrihed. Den kurvede linse giver en god pasform og derved øget beskyttelse. Linserne er med supravision belægning.Der er antidug på indersiden og antirids på ydersiden.

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 160 stk

Uvex Pheos orange/sort mørk linse

Artnr. Tunnr. 9192245 1483238

Finfonr.

EAN

4031101494043

Smart brille med flerkomponent stel for øget komfort og bevægelsesfrihed. Den kurvede linse giver en god pasform og derved øget beskyttelse. Linserne er med supravision belægning.Der er antidug på indersiden og antirids på ydersiden.

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 160 stk

Uvex Pheos grå klar linse Smart brille med flerkomponent stel for øget komfort og bevægelsesfrihed. Den kurvede linse giver en god pasform og derved øget beskyttelse. Linserne er med supravision belægning.Der er antidug på indersiden og antirids på ydersiden.

Artnr. Tunnr. 9192215 1483239

Finfonr.

EAN

4031101493923

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 160 stk

152


Stelbriller Uvex Athletic Briller Smart lodde/svejse brille med lynhurtigt og nemt skift af glassene.Ved at klikke de to gule låse op på siden af stængerne skiller man let stellet ad og kan skifte de to glas/lenserne. Athletic brillens kurvede design giver et bredt synsfelt.

Artnr. Tunnr. 9185043

Finfonr.

EAN

4031101356266

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex Astrospec Blå Standard slibebrille med klar lense. Længdeindstillelige stænger og vinkling af lensen er mulig. Antirids belægninger øger holdbarheden.

Artnr. Tunnr. 9168021 5186631

Finfonr.

EAN

4529485

4031101251394

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 100 stk

Uvex Cybric Sort/Orange Sort/orange m/klar linse Optidur 4C og UV

Artnr. Tunnr. 9188177 5213784

Finfonr.

EAN

4529450

4031101356105

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

153

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Stelbriller Uvex Superfit, grå linse Fler komponent brille fra Uvex. Bløde flader på indersiden giver høj komfort. Brillens udformning gør, at man frit kan bevæge sig uden at brillen glider ned eller føles irriterende. Antidug belægning på indersiden, og antirids belægning på ydersiden.Vægt på kun 21 gram. Grå linse.

Artnr. Tunnr. 9178386 1419099

Finfonr.

EAN

5022159

4031101476568

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex Superfit Optidur brille

Artnr. Tunnr. 9178065 1390512

Finfonr.

EAN

5022157

4031101471952

Fler komponent brille fra Uvex. Bløde flader på indersiden giver høj komfort. Brillens udformning gør, at man frit kan bevæge sig uden at brillen glider ned eller føles irriterende. Antidug belægning på indersiden og antirids belægning på ydersiden.Vægt på kun 21 gram. Klar linse.

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex Superfit, gul linse Fler komponent brille fra Uvex. Bløde flader på indersiden giver høj komfort. Brillens udformning gør, at man frit kan bevæge sig uden at brillen glider ned eller føles irriterende.Antidug belægning på indersiden, og sntirids belægning på ydersiden.Vægt på kun 21 gram. Gul linse.

Artnr. Tunnr. 9178385 1419098

Finfonr.

EAN

5022158

4031101476551

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

154


Stelbriller Uvex Skyper Sx2 Blå Bred model af slibebrillen.Vinkling af lenser samt længdeindstillelige brillestænger giver optimal pasform og komfort. Optidur belægning gør at smuds, støv osv. Ikke fæstner så let på lensen og at den er nem at rengøre.

Artnr. Tunnr. 9197023 5186647

Finfonr.

EAN

4529452

4031101251509

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 200 stk

Uvex Racer Silver Mirror Sporty og let metalbrille. Perfekt pasform. Individuel indstillelig næsebøjle giver ekstra god bærekomfort.

Artnr. Tunnr. 9153881 1305481

Finfonr.

EAN

4804282

4031101422800

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 150 stk

Uvex Racer MT Sporty og let metalbrille. Perfekt pasform. Individuel indstillelig næsebøjle giver ekstra god bærekomfort. Mørk linse.

Artnr. Tunnr. 9153106 1425033

Finfonr.

EAN

5022154

4031101422787

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 150 stk

155

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Stelbriller Uvex Super Otg ”Super let “”overbrille”” som passer over langt de fleste styrkebriller. Med de fleksible og bløde brillestænger mærker man intet tryk på hovedet og man har 100% bevægelsesfrihed. Super alternativ til støvbriller !! Antidug belægning på indersiden og antirids på ydersiden af lensen”

Artnr. Tunnr. 9169065 1306323

Finfonr.

EAN

4804285

4031101417882

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 160 stk

3M briller Comfort En beskyttelsesbrille med klart glas, der via de mange funktioner sikrer dig høj komfort. Med de indstillelige og bløde brillestænger får du en meget komfortabel løsning. Brillen beskytter mod UVA, UVB og UVC stråler, er ridsebestandig, og en speciel belægning på beskyttelsesbrillen reducerer dugdannelse og giver dig bedre udsyn.

Artnr. Tunnr. 311.07 5328154

Finfonr.

EAN

4804279

4046719061433

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

3M briller Comfort En beskyttelsesbrille med mørkt glas, der via de mange funktioner sikrer dig høj komfort. Med de indstillelige og bløde brillestænger får du en meget komfortabel løsning. Brillen beskytter mod UVA, UVB og UVC stråler, er ridsebestandig, og en speciel belægning på beskyttelsesbrillen reducerer dugdannelse og giver dig bedre udsyn.

Artnr. Tunnr. 311.08 5328155

Finfonr.

EAN

4804280

4046719061440

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

156


Stelbriller 3M Classic B m/klar glas Brugervenlig og funktionel, let brille som kan benyttes uden på de fleste typer normale briller og er velegnet til besøgende i produktionshaller og lignende. Moderne, sportsligt design med klart glas og med fokus på letvægt og komfort.

Artnr. Tunnr. 311.01 5328148

Finfonr.

EAN

4804275

4046719061402

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

Slibebrille (besøgsbrille) Slibebrille fremstillet af polycarbonat med sidebeskyttelse. Kan bæres udenpå egne briller.Velegnet som gæstebrille.

Artnr. Tunnr. 330.53 4013314

Finfonr.

EAN

4529430

5038428027441

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 200 stk

OX-ON Eyepro Meget let beskyttelsesbrille med justerbare stænger og klart glas.

Artnr. Tunnr. 334.24 5844155

Finfonr.

EAN

4529438

5701952334247

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 300 stk

157

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Stelbriller OX-ON Speed XTS mirror

Artnr. Tunnr. 334.51 1445120

Finfonr.

EAN

5701952334513

Linsen giver 99,9% beskyttelse mod UV-A, UV-B og UV-C, i bølgelængdeområdet 180-380 nm. Anti slip gummi på stængerne giver ekstra komfort, Universal skridsikre gummi næse bro til den mest behagelige pasform.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 60 stk

OX-ON Speed XTS dark Linsen giver 99,9% beskyttelse mod UV-A, UV-B og UV-C, i bølgelængdeområdet 180-380 nm. Anti slip gummi på stængerne giver ekstra komfort, Universal skridsikre gummi næse bro til den mest behagelige pasform.

Artnr. Tunnr. 334.52 1445123

Finfonr.

EAN

5701952334520

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 60 stk

OX-ON Speed XTS clear Linsen giver 99,9% beskyttelse mod UV-A, UV-B og UV-C, i bølgelængdeområdet 180-380 nm. Anti slip gummi på stængerne giver ekstra komfort, Universal skridsikre gummi næse bro til den mest behagelige pasform.

Artnr. Tunnr. 334.53 1445124

Finfonr.

EAN

5701952334537

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 60 stk

158


Stelbriller OX-ON Space Clear Meget let beskyttelsesbrille med justerbare stænger og klar glas fremstillet af polycarbonat.

Artnr. Tunnr. 334.28 5103404

Finfonr.

EAN

4529440

5701952334285

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 300 stk

OX-ON Space Yellow Beskyttelsesbrille med justerbare stænger og gult glas. Fremstillet af slagfast polycarbonat.

Artnr. Tunnr. 334.23 5103406

Finfonr.

EAN

4529437

5701952334230

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 300 stk

OX-ON Space Dark Meget let beskyttelsesbrille med justerbare stænger og mørkt glas fremstillet af polycarbonat. Beskytter mod UV-stråler.

Artnr. Tunnr. 334.27 5103405

Finfonr.

EAN

4529439

5701952334278

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 300 stk

159

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Goggles Uvex Ultrasonic Goggle

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN

Goggle i grå/sort sporty design og m/klar linse. Markedets letteste goggle/støvbrille. Brillen er med panorama synsvinkel, og et bredt elastikbånd. Blødt TPE materiale giver høj komfort. Gogglen er ridsefast og har antidugfunktion. Meget god kemikalieresistens. 100% UV-beskyttelse. UV 2-1,2. Supravision HC-AF.

9302280 5186633

4529455

4031101251578

Salgsenhed:4 stk . Antal/colli: 72 stk

Uvex Ultrasonic google Goggle i blåt sporty design og m/klar linse. Markedets letteste goggle/støvbrille. Brillen er med panorama synsvinkel, og et bredt elastikbånd. Blødt TPE materiale giver høj komfort. Gogglen er ridsefast og har permanent antidug funktion -. Meget god kemikalieresistens. 100% UV-beskyttelse. UV 2-1,2. Supravision Ekstrem.

Artnr. Tunnr. 9302600 1390530

Finfonr.

EAN

5022160

4031101781488

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 160 stk

Uvex Carbonvision brille Verdensnyhed fra Uvex. Minigoggle som er 100% garanteret dugfri på indersiden af linsen. Bredt og behageligt hovenbånd samt antirids beskyttelse på ydersiden af linsen. Blødt TPE materiale på rammen giver en øget komfort, og gør at man kan bære brillen længere uden gener.

Artnr. Tunnr. 9307276 1390518

Finfonr.

EAN

5022161

4031101472027

Salgsenhed:4 stk . Antal/colli: 160 stk

160


Goggles Uvex Carbonvision brille Verdensnyhed fra Uvex. Minigoggle som er 100% garanteret dugfri på indersiden af linsen. Bredt og behageligt hovenbånd samt antirids beskyttelse på ydersiden af linsen. Blødt TPE materiale på rammen giver en øget komfort, og gør at man kan bære brillen længere uden gener.

Artnr. Tunnr. 9307375 1390515

Finfonr.

EAN

5022162

4031101472003

Salgsenhed:4 stk . Antal/colli: 160 stk

Uvex Hi-C M/Klar Glas

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN

Lukket brille m/elastikbånd Antidug (Acetat linse)

9306767 5213788

4529458

4031101333168

Salgsenhed:4 stk . Antal/colli: 100 stk

3M beskyttelsesbriller Super

Artnr. Tunnr. 311.02 5328149

Finfonr.

EAN

4804276

4001895821189

Beskytter mod partikler og gnister med middel hastighed f.eks. ved slibemaskiner, stålbørstningsarbejde med motor- og båndsav.Beskytter også mod smeltet metal og stænk fra væsker.Ventilationshuller mindsker dug i brillen.

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

161

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Goggles 3M Premium/Comfort kapselbrille

Artnr. Tunnr. 311.11 1337387

Finfonr.

EAN

5022146

4046719061464

En goggle der er yderst velegnet til arbejde i ekstreme miljøer, f.eks til uden på egne briller. Brillen er i polycarbonat, og er god til fx.slibearbejde. Brillen er ridsebestandig, og en speciel belægning erducerer dugdannelse og giver bedre udsyn. Brillen beskytter desuden mod UVA, UVB og UVC-stråling.

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

Airmaster Beskyttelsesbrille. Goggle lavet af polycarbonat. Med udluftningshuller og elastik. Slagfasthed klasse F.

Artnr. Tunnr. 330.46 3719937

Finfonr.

EAN

4529427

5701952330461

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 144 stk

beskyttelsesbrille Goggle i gennemsigtig PVC med linse af polycarbonat. Resistent overfor olie og fugt. Overdækkende støv- og væsketætte ventilationshuller.

Artnr. Tunnr. 330.51 3719952

Finfonr.

EAN

4529429

5701952330515

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 144 stk

162


Visirer og ansigtsskærme Forestry Kit/skovsæt Høre- og hovedværnssæt med nakkeslag til professionelle skovarbejdere. Høreværn med dæmpning på SNR 28. Ved udskiftning af netvisir bestilles varenr. 1017293. Alternativ: polyvisir, varenr. 1017294. Godkendelse: EN 397.

Artnr. Tunnr. 1017291 1305936

Finfonr.

EAN

4804213

7312550172919

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

Supervizor SHV9AC acetatvisir

Artnr. Tunnr. 1004587 1343194

Finfonr.

EAN

5022098

7312550045879

Visir i acetat som kan monteres på Balance AC hjelm vha. adaptor 1000243. Til arbejde med risiko for stænk med kemiske væsker.

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 10 stk

Howard Light visir polycarbonat

Artnr. Tunnr. 1017294 1323406

Finfonr.

EAN

5022164

7312550172940

Polycarbonat visir til udskiftning/montering på bøjle (varenr. 1017800) eller skovsæt (varenr. 1017291). Til montering på hjelm bruges adaptor (varenr. 1000243).

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

163

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Visirer og ansigtsskærme Pandeskjold A-Ear-O H8 Samme visirfastgørelse som H4 Hovedbeklædning, men med etpræcisionslukkesystem på hovedremmen, der giver en komfortabel og tætsiddende pasform. Krone i termoplastik i høj styrke for at give beskyttelse mod slag i et bredt temperaturinterval. Easy change udskiftningssystem.

Artnr. Tunnr. 332.02 5357888

Finfonr.

EAN

4804257

5015415102428

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 10 stk

Visir t/pandeskjold H8 Det 2 mm tykke klare polycarbonatvisir med dimensionerne 230 x 370 mm giver glimrende beskyttelse over for slagpåvirkning (tungt mekanisk arbejde), væsker og varme. Skjoldet går ind under fæstet for at give ekstra støtte.

Artnr. Tunnr. 332.03 1293223

Finfonr.

EAN

5705595330093

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 10 stk

Komplet luftskærm m/poly-visir

Artnr. Tunnr. 335.30 1283562

Finfonr.

EAN

4804287

4026056004027

Dräger X-plore slibevisir med specialudviklet ventilationskanal er en optimal kombination af åndedræts- og øjenbeskyttelse, som giver ekstra komfort.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

164


Visirer og ansigtsskærme Visir t/balance Ac hjelm Visir til Balance AC hjelm med indbygget visir. Adaptor til: 1000243.

Artnr. Tunnr. 332.36 5217411

Finfonr.

EAN

4529478

7311450157897

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Visorama ansigtsvisir m/skærm

Artnr. Tunnr. 330.65 3720042

Finfonr.

EAN

4529416

5701952330652

Opklappelig ansigtsskærm af slagfast polycarbonat med indstilleligt hoved- og nakkebånd. Skærmmål: 345 x 220 mm.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 30 stk

Løs skærm t/Visorama Løs ansigtsskærm af slagfast polycarbonat passer til vare nr. 330.27 + 330.65. Skærmmål: 345 x 220 mm.

Artnr. Tunnr. 330.67 4019238

Finfonr.

EAN

4529417

5701952330676

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 100 stk

165

Øjenværn

Øjenværn


Øjenværn

Øjenværn Tilbehør Uvex Brilletaske Stor og robust brilletaske som er aldeles velegnet til opbevaring af googles men passer også til mange andre Uvex sikkerhedsbriller. Der er ligeledes plads til opbevaring af reserve linser.

Artnr. Tunnr. 9954501 5186639

Finfonr.

EAN

4529424

4031101143996

Salgsenhed:25 stk . Antal/colli: 100 stk

Uvex Brilletaske - Buet Smart brilletaske som er aldeles velegnet til opbevaring af eksempelvis alle I-Vo briller. Det smarte design og robustheden gør, at din brille er godt beskyttet mod alle eksterne mekaniske påvirkninger.

Artnr. Tunnr. 9954600 5186638

Finfonr.

EAN

4529425

4031101264707

Salgsenhed:24 stk . Antal/colli: 144 stk

Uvex Brillesnor - Blå Smart brillesnor der passer til alle slags Uvex sikkerhedsbriller. Brillesnoren er justerbar og meget let at påsætte.

Artnr. Tunnr. 9958006 5217403

Finfonr.

EAN

4031101411323

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 100 stk

166


Hovedværn

Hjelme.............................................................................................. Side 170 Tilbehør............................................................................................ Side 181


Hovedværn

Hovedværn

Pas på hovedet !

Beskyttelseshjelm skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres uden risiko for skader på hovedet. På alle arbejdspladser er sikkerhedshjelm påkrævet, hvis der er fare for nedfaldende elementer eller risiko for at støde hovedet.

Tilbehør: Vi tilbyder forskellige typer tilbehør og reservedele til hjelme, som gør brugen mere komfortabel. Se i afsnittet ”tilbehør” for et udpluk af det tilbehør, som vi udbyder.

78

9 10

10

11 12

Enkelte hjelme fås med en rød UV-indikator Når indikatoren gradvist har mistet alt farve, skal hjelmen udskiftes da materialet er nedbrudt.

Beskyttelseshjelmens produktionsdato fremgår af mærkning i hjelmen. Eksempel:

456

Beskyttelseshjelme er fremstillet af plast, typisk Polyethylen (PE), som giver en sikker hjelm kombineret med lav vægt. Den lave vægt betyder god bærekomfort og sikrer at bæreren kan benytte hjelmen hele arbejdsdagen.

Hjelmens levetid: Beskyttelseseffekten garanteres i højst 5 år, men udefrakommende faktorer kan påvirke dette. Hvis hjelmen benyttes udendørs, bliver hjelmens levetid, grundet UV-stråler fra solen, reduceret til højst 3 år. Efter højst 1 års brug i udendørs miljø har fluorescerende hjelme mistet sin fluorescerende effekt og anbefales derfor udskiftet, for at den optimale visibilitet bevares.

123

En beskyttelseshjelm kan beskytte hovedet mod stød, men derudover kan der være andre beskyttende egenskaber, såsom beskyttelse mod elektrisk spænding, varmestråling eller stænk af smeltet metal. Valg af beskyttelseshjelm skal tage udgangspunkt i en analyse af de risici, der er i forbindelse med arbejdet.

Produktionsdatoen som vist på eksemplet: 10 måned 2010 168


Hovedværn

Hovedværn Uanset hjelmtype skal hjelmen udskiftes omgående, hvis den bliver udsat for tryk, klem eller fald fra højder! EN standarder for hovedværn: EN 397: Industrisikkerhedshjelme Denne europæiske standard specificerer de fysiske krav og krav til ydeevne, prøvningsmetoder og mærkningskrav til industrisikkerhedshjelme. De obligatoriske krav gælder for hjelme til almindelig brug i industrien. Yderligere krav til ydeevnerne er angivet til kun at gælde, hvor de specielt er erklæret af hjelmfabrikanten - se afsnittet: supplerende tests. EN 812: Besøgshjelme/sikkerhedscaps: Sikkerhedscaps i overensstemmelse med EN 812 beskytter mod skader, der opstår, når man rammer stillestående genstande. Sikkerhedscaps yder ikke nok beskyttelse mod nedfaldende genstande og kan kun bruges i tilfælde, hvor en sikkerhedshjelm ikke er obligatorisk som iflg. EN 397. Supplerende tests: Udover den gængse EN standard, kan hjelme være testet for andre forhold, som i så fald er stemplet i hjelmen. Se symbolforklaringen, til højre, for nærmere detaljer.

Symbolforklaring: Modstandsdygtig overfor kulde ned til -20° C Modstandsdygtig overfor kulde ned til -30° C Modstandsdygtig overfor varme op til +150° C Modstår stænk af smeltet metal Opfylder krav i forhold til sidepåvirkning Elektrisk isolerende

Balance Balance hjelme produceres i Sverige af Björnkläder AB. Allerede i begyndelsen af 50’erne udviklede Björnkläder sin første beskyttelseshjelm, og firmaet har været førende indenfor beskyttelseshjelme lige siden. Björnkläder giver brugeren gode og gennemtestede produkter, som lever op til den samme høje standard hver gang, og derfor er Balancehjelme i dag de mest benyttede hjelme i Skandinavien. Udover tilbehør og reservedele fra Björnkläder er Balancehjelme fuldt kompatible med produkter fra flere andre leverandører, som eksempelvis høreværn fra Bilsom.

Uvex Inspireret af naturen og deres mission for at beskytte arbejderen, har Uvex udviklet en unik og innovativ række beskyttelseshjelme til de miljøer, hvor risikoen for arbejdsskader på hovedet er størst. Uvex er en af verdens førende producenter af personlige værnemidler med fabrikker placeret strategisk i Europa og resten af verden og beskæftiger i dag ca. 2.000 medarbejdere worldwide.

Peltor/3M Den svenske producent af høreværn Peltor er i dag en del af 3M. Peltor/3M er en af verdens førende producenter af sikkerhedsprodukter. 3M’s mål er at udvikle og anvende sikkerhedsprodukter, der har mindst mulig indvirkning på mennesker, miljø og arbejdsplads. På baggrund af fortsat produktudvikling og fornyelse, kan Peltor i dag tilbyde et førsteklasses udvalg indenfor hovedværn og tilbehør hertil.

169


Hovedværn

Hovedværn Hjelme Balance Ac hjelm Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UV-stråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70° C) og kulde ( - 40° C).Vægt: 393 g. Godkendelse: EN 397

Artnr. Tunnr. 332.26 5840252

Finfonr.

EAN

4529364

7394238132835

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Ac hjelm Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UV-stråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70° C) og kulde ( - 40° C).Vægt: 393 g. Godkendelse: EN 397

Artnr. Tunnr. 332.25 5840251

Finfonr.

EAN

4529363

7394238132859

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Ac hjelm Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UV-stråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70° C) og kulde ( - 40° C).Vægt: 393 g. Godkendelse: EN 397

Artnr. Tunnr. 332.27 5840253

Finfonr.

EAN

4529365

7394238132866

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

170


Hjelme Balance Ac hjelm Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UV-stråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70° C) og kulde ( - 40° C).Vægt: 393 g. Godkendelse: EN 397

Artnr. Tunnr. 332.28 5855512

Finfonr.

EAN

4529366

7394238132873

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Ac hjelm Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UV-stråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70° C) og kulde ( - 40° C).Vægt: 393 g. Godkendelse: EN 397

Artnr. Tunnr. 332.29 5840254

Finfonr.

EAN

4529367

7394238132880

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Ac hjelm Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Farve: Fluorescerende gul. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UVstråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70° C) og kulde ( - 40° C).Vægt: 393 g. Godkendelse: EN 397

Artnr. Tunnr. 332.13 1242556

Finfonr.

EAN

5022102

5701952332137

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

171

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Hjelme Balance AC hjelm Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Farve: Fluorescerende orange. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Artnr. Tunnr. 332.90 1448698

Finfonr.

EAN

7311450538771

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Ac hjelm m/nakkeskrue

Artnr. Tunnr. 332.12 1265611

Finfonr.

EAN

4804216

7311450698277

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med nakkeskrue og ventilationshuller. Nakkeskruen sikrer hurtig tilpasning af hjelm. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UV stråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70 gr. C) og kulde ( - 40 gr. C). Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:24 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Ac hjelm m/nakkeskrue

Artnr. Tunnr. 332.14 5384472

Finfonr.

EAN

4804217

7394238132903

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med nakkeskrue og ventilationshuller. Nakkeskruen sikrer hurtig tilpasning af hjelm. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UV stråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70 gr. C) og kulde ( - 40 gr. C). Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:24 stk . Antal/colli: 24 stk

172


Hjelme Balance Ac hjelm m/nakkeskrue

Artnr. Tunnr. 332.39 1265613

Finfonr.

EAN

4804220

5701952332397

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med nakkeskrue og ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:24 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Ac hjelm Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller og indbygget visir af slagfast polycarbonat. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor UV-stråler samt de fleste opløsningsmidler. Modstandsdygtig overfor varme (70° C) og kulde ( - 40° C) Vægt: 449 g. Godkendelse: EN 397 og EN 166.

Artnr. Tunnr. 332.32 5708142

Finfonr.

EAN

4529369

7394238131579

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Hd hjelm m/nakkeskrue

Artnr. Tunnr. 332.49 1372098

Finfonr.

EAN

5022104

7394238056131

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med nakkeskrue, ventilationshuller og kort skygge. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

173

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Hjelme Balance Hd hjelm m/indbygget visir

Artnr. Tunnr. 331.66 1422266

Finfonr.

EAN

5701952331666

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller, kort skygge og indbygget visir. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397 og EN 166.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Hd hjelm m/indbygget visir

Artnr. Tunnr. 331.67 1422263

Finfonr.

EAN

7394238096298

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller, kort skygge og indbygget visir. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397 og EN 166.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Balance Hd hjelm m/indbygget visir

Artnr. Tunnr. 331.69 1422268

Finfonr.

EAN

5701952331697

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller, kort skygge og indbygget visir. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397 og EN 166.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

174


Hjelme Uvex Airwing Bwr hjelm m/nakkeskrue

Artnr. Tunnr. 9762030

Finfonr.

EAN

Sikkerhedshjelm i Polyethylen med nakkeskrue for nem tilpasning til hovedstørrelse. Sekspunktophængt indsats. Forsynet med slids for nem montering af diverse udstyr. Svedrem (varenr: 9760005). Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:25 stk . Antal/colli: 25 stk

Uvex Airwing BWr hjelm m/nakkeskrue

Artnr. Tunnr. 9762130 1455679

Finfonr.

EAN

5701952621309

Sikkerhedshjelm i Polyethylen med nakkeskrue for nem tilpasning til hovedstørrelse. Sekspunktophængt indsats. Forsynet med slids for nem montering af diverse udstyr. Svedrem (varenr: 9760005). Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:25 stk . Antal/colli: 25 stk

Uvex Airwing E-Wr hjelm t/1000 volt

Artnr. Tunnr. 9760030 5360231

Finfonr.

EAN

5022114

4031101324463

Sikkerhedshjelm uden ventilationshuller designet til arbejde med risiko for strømpåvirkning op til 1000 V ac. Polyethylenhjelm med unikt ventilationssystem. Tåler temperaturer fra - 20° C til +50° C. Sekspunktophængt indsats. Passer til hovedstørrelse: 52-64 cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:25 stk . Antal/colli: 25 stk

175

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Hjelme Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752040

Finfonr.

EAN

4031101496603

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752140

Finfonr.

EAN

4031101496610

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752240

Finfonr.

EAN

4031101496627

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

176


Hjelme Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752340

Finfonr.

EAN

4031101496634

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752440

Finfonr.

EAN

4031101496641

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752540

Finfonr.

EAN

4031101496658

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

177

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Hjelme Peltor G2000C Solaris m/uv-ind.

Artnr. Tunnr. 332.75 5161306

Finfonr.

EAN

5022105

5015415101537

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Peltor G2000C Solaris m/uv-ind.

Artnr. Tunnr. 332.76 5161307

Finfonr.

EAN

5022106

7318640050419

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Peltor G2000C Solaris m/uv-ind.

Artnr. Tunnr. 332.77 5161308

Finfonr.

EAN

5022107

5015415101575

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

178


Hjelme Peltor G2000C Solaris m/uv-ind.

Artnr. Tunnr. 332.78 5161309

Finfonr.

EAN

5022108

5015415101636

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Peltor G2000C Solaris m/uv-ind.

Artnr. Tunnr. 332.79 5161311

Finfonr.

EAN

5022109

5015415101797

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Peltor G2000C Solaris m/uv-ind.

Artnr. Tunnr. 332.80 5161312

Finfonr.

EAN

5022110

7318640050457

Ergonomisk udformet sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats med brede tekstilbånd og svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig over for uv-stråler, de fleste opløsningsmidler og smeltet metal. Tåler lave temperaturer til -30° C. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

179

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Hjelme Miller klatrehjelm Klatrehjelm med hagerem i topkvalitet. Kan indstilles til hovedstørrelse: 53 - 61cm. Lav vægt (1545 gram), som gør hjelmen behagelig ved langtids brug. Godkendelse: EN 397

Artnr. Tunnr. 1010177 1483249

Finfonr.

EAN

7312550101773

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Hard Cap A1 - sort Rigtig god og komfortabel besøgshjelm. Ideel i de tilfælde, hvor en sikkerhedshjelm ikke er påkrævet. Hard Cap A1 er ikke godkendt som industrisikkerhedshjelm. Godkendelse. EN 812

Artnr. Tunnr. 332.57 1454316

Finfonr.

EAN

5038428049757

Salgsenhed:20 stk . Antal/colli: 20 stk

Forestry Kit/skovsæt Høre- og hovedværnssæt med nakkeslag til professionelle skovarbejdere. Høreværn med dæmpning på SNR 28. Ved udskiftning af netvisir bestilles varenr. 1017293. Alternativ: polyvisir, varenr. 1017294. Godkendelse: EN 397.

Artnr. Tunnr. 1017291 1305936

Finfonr.

EAN

4804213

7312550172919

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

180


Tilbehør

Bilsom Electo HF høreværn

Artnr. Tunnr. 1010631 5348466

Finfonr.

EAN

4804260

7312550106310

Høreværn til hjelmmontering. Med lydforstærkning og indbygget FM/AM-radio. Tillader at vigtige kommunikationslyde passerer, mens radio er tændt. Lyde under 82 dB passerer mens lyde over 82 dB udelukkes. Separate knapper til radio og lydforstærker. Retningsbestemte mikrofonforstærkere og forbedret lydkvalitet. Begrænser støjniveauet og radiolydstyrken til 82 dB(A). 140 timers levetid med to AA-batterier. SNR: 28 / H:27 M:25 L:19. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt:1008000

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Bilsom Impact HF høreværn

Artnr. Tunnr. 1010632 5348468

Finfonr.

EAN

4804264

7312550106327

Høreværn til hjelmmontering. Elektronisk støjfiltrering og lydforstærkning. Tillader at vigtige kommunikationslyde passerer, såsom alarmer, advarselssignaler og kollegers stemmer. Retningsbestemte stereomikrofoner, der forstærker lyden, så der opnås en mere naturlig lyd. Særdeles velegnet til brugere med nedsat hørelse. 2 stk. AA batterier medfølger t/700 timers brug. SNR: 27 / H:27 M:25 L:19. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt:1008000

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

181

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Tilbehør Bilsom Leightning L1H høreværn

Artnr. Tunnr. 1012539 5348482

Finfonr.

EAN

4804228

7312550125397

Passivt høreværn til hjelmmontering. SNR 28/ H:31 M:25 L:19 Incl. Adaptor 3711, 3712 og 3721, der passer til de mest gængse hjelme . Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1011998

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 20 sæt

Bilsom Leightning L3H høreværn

Artnr. Tunnr. 1012541 5348485

Finfonr.

EAN

4804229

7312550125410

Passivt høreværn til hjelmmontering. SNR 31/H30-M29-L24 Incl. Adaptor 3711, 3712 og 3721, der passer til de mest gængse hjelme. Godkendelse: EN 352 Hygiejnesæt: 1012000

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 20 sæt

Bilsom adaptor/bundplade Adaptorsæt: 3712 til montering af visirholder & visir på hjelm evt. m/ høreværn. Passer til følgende hjelmmærker: Balance, Bullard, LAS, MSA,Voss og Opus

Artnr. Tunnr. 1000243 1323505

Finfonr.

EAN

5022094

7312553712006

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 20 par

182


Tilbehør Hjelmindsats t/Balance Ac hjelm

Artnr. Tunnr. 332.50 5840256

Finfonr.

EAN

4529345

5701952332502

Hjelmindsats til Balance AC standard hjelm

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 10 stk

Hjelmindsats t/Balance Ac hjelm

Artnr. Tunnr. 332.37 5177908

Finfonr.

EAN

4529344

7394238131418

Hjelmindsats til Balance AC hjelm. Indsatsen benyttes ved indbygning af visir i hjelm

Salgsenhed:20 stk . Antal/colli: 20 stk

Visir t/balance Ac hjelm Visir til Balance AC hjelm med indbygget visir. Adaptor til: 1000243.

Artnr. Tunnr. 332.36 5217411

Finfonr.

EAN

4529478

7311450157897

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

183

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Tilbehør Supervizor SHA66M visirholder

Artnr. Tunnr. 1004583 1343192

Finfonr.

EAN

5022096

7312550045831

Visirholder i metal som monteres på Balance AC hjelm med polycarbonatvisir (varenr. 1004584) eller acetatvisir (varenr. 1004587).Passer til Bilsom høreværn (til hjelmmontering).

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Supervizor SHV9AC acetatvisir

Artnr. Tunnr. 1004587 1343194

Finfonr.

EAN

5022098

7312550045879

Opklappelig ansigtsskærm af slagfast polycarbonat med indstilleligt hoved- og nakkebånd. Skærmmål: 345 x 220 mm.

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 10 stk

Supervizor SHV9PC polyvisir

Artnr. Tunnr. 1004584 1343193

Finfonr.

EAN

5022097

7312550045848

Visir i polycarbonat som monteres på Balance AC hjelm vha. visirholder (varenr. 1004583) og sammen med Bilsom høreværn (til hjelmmontering).

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

184


Tilbehør Howard Leight netvisir t/hjelm

Artnr. Tunnr. 1017293 1421088

Finfonr.

EAN

5022099

7312550172933

Netvisir til udskiftning/montering på bøjle (varenr. 1017800) eller skovsæt (varenr. 1017291). Til montering på hjelm bruges adaptor (varenr. 1000243).

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Howard Light visir polycarbonat

Artnr. Tunnr. 1017294 1323406

Finfonr.

EAN

5022164

7312550172940

Polycarbonat visir til udskiftning/montering på bøjle (varenr. 1017800) eller skovsæt (varenr. 1017291). Til montering på hjelm bruges adaptor (varenr. 1000243).

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Bøjle m/netvisir t/montering

Artnr. Tunnr. 1017800 1323416

Finfonr.

EAN

5022100

7312550178003

Bøjle til montering på Balance hjelm. Født med netvisir (varenr: 1017293) og kan udskiftes med polyvisir (varenr: 1017294). Til montering på hjelm bruges adaptor (varenr: 1000243).

Salgsenhed:10 stk . Antal/colli: 10 stk

185

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Tilbehør Svedrem - skind Svedrem af skind til fastgørelse i Balance AC hjelm.

Artnr. Tunnr. 332.51 5840257

Finfonr.

EAN

4529346

7394238132934

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Hagerem til Balance Ac hjelm

Artnr. Tunnr. 332.53 5840259

Finfonr.

EAN

4529347

5701952332533

Hagerem til Balance AC hjelm

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Hagerem elastik Elastisk hagerem til montering på hjelm. Kompatibelt med JSP-hjelme og Uvex Super Boss II Expo hjelme (9752040 9752540).

Artnr. Tunnr. 330.24 5953469

Finfonr.

EAN

4529336

5701952330249

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

186


Tilbehør

Strikket hjelmhue Strikket hjelmhue til brug under sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 332.62 5840267

Finfonr.

EAN

4530629

7394238396749

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 600 stk

187

Hovedværn

Hovedværn


Hovedværn

Hovedværn Tilbehør Poplinhue flonelsfor Poplinhue med flonelsfor til fastspænding i hjelm

Artnr. Tunnr. 332.63 5840266

Finfonr.

EAN

4529337

7394238398590

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Poplinhue flonelsfor lang Poplinhue - lang med flonelsfor til fastspænding i hjelm.

Artnr. Tunnr. 332.64 5840268

Finfonr.

EAN

4529338

7394238398637

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Løse bomuldshætter Løs bomuldshætte. Anvendes kun til beskyttelse mod stoffer med ingen eller lav risiko. Kat. 1

Artnr. Tunnr. 308.00 5893497

Finfonr.

EAN

4530531

5701952308002

Salgsenhed:250 stk . Antal/colli: 250 stk

188


Faldsikring

Seler/Seleveste/Mastebælter........................................................ Støtteliner/falddæmpningsliner.................................................... Livliner/arbejdsliner m/falddæmper............................................ Faldstoptajler/miniblokke............................................................. Forankring........................................................................................ Faldsikringssæt................................................................................ Evakuering........................................................................................ Opbevaring/mærkning...................................................................

Side Side Side Side Side Side Side Side

194 199 202 205 209 213 216 219


Faldsikring

Faldsikring

Inden brugen af faldsikringsudstyr: Inden man starter en given opgave, hvor man skal arbejde i en højde over 2 m., er det vigtigt at vurdere arbejdets omfang tidsmæssigt, da det i henhold til gældende lovgivning kun er tilladt, at bruge faldsikring i max. 4 timer pr projekt. Den optimale løsning for arbejde i højen er afdækning af arbejdsområdet med rækværk eller stillads. Det er også af stor vigtighed inden arbejdets start, at sikre sig et stabilt forankringspunkt,et punkt som skal kunne klare et træk på min. 1.000 kg. Punktet skal helst hvis det er muligt være over hovedhøjde, for at mindske faldlængden. I piktogrammerne til højre, er der vist 3 eksempler på faldlængder, ved forankring over hovedhøjde, ved hofte & ved fødderne. Eksemplerne viser tydeligt anbefaling af forankring over hovedet, man skal som max. Beregne en faldlængde på 6,75 m. ( se piktogram )

Before fall

Before fall

Vi gør du opmærksom på at hvis man anvender en faldstoptalje, kan man opnå faldlængde på under 3 m.

Faldlængden beregnes på følgende måde:.

After fall

- faldlængder 2 x 2 meter - Sikkerhedsline på 2 m + 1,75 m - personhøjde & sikkerhedsmargen på 1 m. i alt 6,75 m. Det mest optimale forankringspunkt er over hovedhøjde på brugeren, da det giver kortest faldlængde.

også Det er e højde at tag vigtigt uleffekten, d for pen t på sidste som vis vor brugeren am h or piktog r r sig ud i en f bevæge inkel ifht. storv ringsForank t. punkte

190

Before fall

After fall

After fall


Faldsikring

Faldsikring Eftersyn: Der er af stor vigtighed også for ens egen sikkerhed, at vedligeholde faldsikringsudstyret, samt at overholde det årlige eftersynUdstyret skal kontrolleres af en inspektør, godkendt af producenten. Der kan for nogle brancher eks. Kemisk industri være kortere mellem intervallerne mellem eftersynene. Holdbarhed: Der forskelligt fra den enkelte producent hvad man anbefaler af levetid på faldsikringsudstyr. De producenter som vi opererer med siger at udstyret, som vi i daglig tale kalder det blødeudstyr seler, falddæmperliner, livliner har en max. Levetid på 10 år fra produktionsdatoen, dog max. 5 år i brug, dette er for at sikre brugeren, da vejr & vind nedbryder udstyret. Dette gør sig også gældende for faldstoptaljer, hvor levetiden dog kan være længere afhængigt af hvilken type man vælger. Miller Faldsikringsudstyr: Miller produceres af anerkendt producent Sperian Protection, som er en Worldwide producent & distributør af ikke kun faldsikring, men også andre mærkevarer indenfor personlig sikkerhed eks. Bilsom, Howard Leight. Sperian Protection har sin udgangspunkt i USA, og har kontor/lager på de forskellige kontinenter, Sækko Industri A/S bliver serviceret fra det Nordiske kontor beliggende i Sverige. Miller produkterne er høj kvalitetsprodukter, til den professionelle bruger, som værdsætter stor funktionalitet til det daglige arbejde.

EN Standarder på faldsikringsudstyr: N 341

Nedfiringsudstyr

EN 353-1 Glidesystemer med uelastisk ankerline N 353-2 Glidesystemer med fleksibel ankerline EN 354

Liner EN 355 Falddæmpere, energiabsorbere

EN 358

Støttebælter og -liner

EN 360

Automatiske fangindretninger

EN 361

Seler EN 362 Forbindelsesled

EN 363

Faldsikringssystemer

EN 364

Prøvningsmetoder

EN 365

Mærkning og brugsanvisninger

EN 795

Forankringsudstyr

EN 1496 Redningsudstyr - løfteanordninger Se evt. Arbejdstilsyntets AT -vejledning D 5.5 Faldsikring

191


Faldsikring

Faldsikring

Det er vigtigt at tænke sig om!

Er uheldet ude: Der er vigtigt at man altid arbejder som minimum 2 personer sammen, da man ved et evt. fald, øjeblikkeligt skal have hjælp til at komme ned fra ulykkesstedet. Det værst tænkelige scenarie er at hvis man hænger i sit faldsikringsustyr i mere end 20-30 min. kan udvikle traumer som eks. Blodpropper, blødning i indre organer etc. Miller har i sortimentet en (stigbøjle) ”Relief step” som vi anbefaler bliver solgt med hver gang man sælger en faldsikringsele – vest. For at forebygge evt. traumer.

Arbejde i brønd: Ved arbejde i eks. Brønd/tank er det i første omgang vigtigt at undersøge om der er ilt nok i arbejdsområdet, som min 17% ilt.Vi anbefaler her et treben påmonteret en faldstoptalje MihtEvac som er en kombi faldstoptalje med indbygget evakueringshejs. Denne faldstoptalje må ikke bruges til ned- opfiring af eks.Værktøj, der anbefales til disse Opgaver taljen ”Manhandler”

192


Faldsikring

Faldsikring

Faldsikringens 10 bud Korrekt brug af udstyr til faldsikring - din livline

1)

2)

3)

4)

5) 6)

Du skal anvende faldsikring i højde over 2 meter

- ved udførelse af opgaver i højde over 2 meter eller 1 meter fra lodret fald på fladt arbejdssareal skal der benyttes falsikringsudstyr.

Du må maksimalt anvende faldsikring i 4 timer

- hvis opgaven ikke kan løses indenfor 4 timer, skal der anvendes stillads eller afskærmning.

Forankringspunktet skal kunne klare en vægt på 1.000 kg. - og det skal etableres over hovedhøjde.

Du skal tælle din egen højde med i beregningen af faldlængden

Længde på faldlinen + personhøjde = faldlængde Ved brug af faldline beregnes faldlængde på min. 5,75 til 6,75 m.Ved brug af faldstoptalje vil faldlængden være under 3 m.

Vejledning er et krav, før du tager udstyret i brug

Faldsikring er et klasse 3 produkt, som betyder, at forkert brug kan medføre svær legemsbeskadigelse eller i værste fald dødsfald. Grundig vejledning før ibrugtagning er derfor et krav, og øverste ledelse i virksomheden har ansvaret for, at dette sker.

Det er farligt at hænge i en sele - derfor skal du udarbejde en evakueringsplan

Når man hænger i en sele, opstår der stor tryk på kroppen fra selerne. Hænger man i en sele i mere end 20-25 min., kan der opstå traumer som blodpropper, indre blødninger eller blodstyrtninger.

7)

Undersøg din vægt i forhold til specifikationen på udstyret

8)

Du skal registrere det, når du første gang tager udstyret i brug

9)

Du skal sende udstyret til inspektion straks efter et fald - inspektionen skal ske hos en autoriseret instans der skal have certifikat til at servicere og godkende det pågældende fabrikat.

10)

Du skal sende udstyret til inspektion mindst 1 gang om året

- Udstyrets kapacitet kan variere fra 100-150 kg.

Der skal føres logbog over udstyret og noteres ibrugtagningsdato, serienummer og produktionsdato.

- inspektionen skal ske hos en autoriseret instans der skal have certifikat til at servicere og godkende det pågældende fabrikat.

193


Faldsikring

Faldsikring Seler/Seleveste/Mastebælter OX-ON C3 standard helsele

Str.

Artnr. Tunnr. 348.01

Finfonr.

1438598

EAN 5701952082339

Standard helsele, med forankringspunkt på ryggen, samt 2 stropper ved bryst til forankring. EN 361.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

OX-ON V5 Luksus helsele Luksus helsele, med rygstøttebælte, med D-ring i ryg til forankring, samt 2 stropper ved bryst, til forankring.str. M-XL.

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. M/XL 348.61 1438613

EAN 5701952348619

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 15 stk

OX-ON V5 Luksus helsele Luksus helsele, med rygstøttebælte, samt D-ring til forankring, 2 stropper ved bryst, til forankring. Str. XXL.

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. XXL 348.62 1445596

EAN 5701952348626

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 13 stk

194


Seler/Seleveste/Mastebælter OX-ON faldsikringsvest Faldsikringsvest med fokus på optimal komfort.Vesten er i åndbar Cordura. Forsynet med refleksstriber og snøreluk i siden til regulering af størrelse.Vesten er forsynet med Click-on spænder, der gør det næmt at tage den på.

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. L/XL 347.55 5217304 4530604

EAN 3660348001359

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

OX-ON hi-viz vest m/ quickspænder

Str. L

Artnr. Tunnr. 348.66

Finfonr.

1449557

EAN 5701952348664

OX-ON hi-viz vest m/Kvickspænder, vesten er lavet i et brandhæmmende materiale, er godkendt efter EN371.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

OX-ON Mastebælte Mastebælte m/kernmantel positioneringsreb og 2 fastgørelsesringe og krog. EN 358/1999.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN

358.02

5701952358021

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

195

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Seler/Seleveste/Mastebælter Miller titanbælte Støttebælte med 2 D-ringe i rustfrit stål på siden af bæltet. Lav vægt. CE-certificeret - EN 358.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1008232 1315508 4804541

EAN 3660681033826

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Miller Duraflex Mao4 2-punkts helsele, fæstepunkt for og bag. Med TEFLON-overfladebehandling, der giver helselen længere holdbarhed. Er forsynet med specialfremstillede elastomerbånd, der giver større komfort - større sikkerhed - større produktivitet. Opfylder EN 361.

Str. S

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1002850 1315953 4804515

EAN 7312559871059

Salgsenhed:5 stk . Antal/colli: 5 stk

Miller Duraflex Mao4 2-punkts helsele, fæstepunkt for og bag. Med TEFLON-overfladebehandling, der giver helselen længere holdbarhed. Er forsynet med specialfremstillede elastomerbånd, der giver større komfort - større sikkerhed - større produktivitet. Opfylder EN 361.

Str. M/L

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1002849 1315954 4804514

EAN 7312559871042

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

196


Seler/Seleveste/Mastebælter

Miller Duraflex Ma60 standard

Str. M/L

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005136 1315273 4804513

EAN 7312550051368

2-punkts kraftig helsele med bælte, fæstepunkt for og bag. Er behandlet med Teflon, en højteknologisk beskyttende overfladebehandling, der forlænger levetiden af selen. Opfylder EN 361.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Miller Duraflex highvis vest

Str. M/L

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010040 1315271 4804523

EAN 7312550100400

Gul 2-punkts vestsele med høj synlighed, der opfylder alle sikkerhedskrav på byggepladsen. Fæstepunkt for og bag. Med TEFLON-overfladebehandling, der giver helselen længere holdbarhed. Er forsynet med specialfremstillede elastomerbånd, der giver større komfort - større sikkerhed - større produktivitet. Snaplås. Opfylder EN 361/471. Str. M/L.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

197

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Seler/Seleveste/Mastebælter Miller Revolution R2 Premium

Str. S/M

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1014236 1315269 4804516

EAN 3660681034816

R2 Revolution Comfort /Duraflex elastisk selebånd og semi-fleksibel rygplade, der minimerer effekten af kantede/tunge karabinhager og mini faldblokke. Kvik indstilling/frikobling af skulderrem - kan gøres med 1 hånd. Pivotlink, der har en en unik vridekonstruktion, som giver større komfort ved bevægelser. Opfylder EN361.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Miller Revolution R2 Premium

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. L/XL 1014237 1315270 4804517

EAN 3660681034823

R2 Revolution Comfort /Duraflex elastisk selebånd og semi-fleksibel rygplade, der minimerer effekten af kantede/tunge karabinhager og mini faldblokke. Kvik indstilling/frikobling af skulderrem - kan gøres med 1 hånd. Pivotlink, der har en en unik vridekonstruktion, som giver større komfort ved bevægelser. Opfylder EN361.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Miller Revlution R5 R5 Revolution Dualtech selebånd og semi-fleksibel rygplade, der minimerer effekten af kantede/tunge karabinhager og mini faldblokke. Kvik indstilling/frikobling af skulderrem - kan gøres med 1 hånd. Pivotlink, der har en en unik vridekonstruktion, som giver større komfort ved bevægelser. Opfylder EN361.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1014255

EAN

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

198


Støtteliner/falddæmpningsliner OX-ON Støtteline 1,3 m OX-ON Støtteline kernmantel 1,3 m. EN 358.

Str.

Artnr. Tunnr. 348.67

Finfonr.

1455832

EAN 5701952348671

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Miller Titan støtteline 1,8m.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1008288 1315511 4804542

EAN 3660681039910

Titan 1,8 m støtteline med 2 stk Tvistlock-karabinhager. Til arbejde, der kræver begrænsede bevægelser og har høj potentiel faldlængde. Opfylder EN358

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Miller MC03 støtteline 4m Ideel til arbejde i højder med en sikker og understøttet håndfri position. Støttelinen monteres omkring en bærende konstruktion og forbindes derefter til Dringene på siden af operatørens bælte eller sele. Leveres med karabiner og legeret karabinhage, 22 mm åbning. EN 358

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1002880 1387522 5022332

EAN 7312559871219

Salgsenhed:25 stk . Antal/colli: 25 stk

199

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Støtteliner/falddæmpningsliner Miller Titan A3 standard Titan 3. Robust 2 meter falddæmper med stilladskrog. EN 355.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1013430 1315274 4804511

EAN 3660681035172

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Miller Titan klatreline Titan klatreline. Dobbelt stilladskroge og 2 meter falddæmper. EN 355.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1013431 1315275 4804512

EAN 3660681035189

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Miller Twin manyard klatreline

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1013970 1389546 5022331

EAN 3660681034304

Manyard er en unik klatreline designet til større manøvredygtighed og sikkerhed. Ved korrekt brug af Miller Twin Manyard klatreline reduceres risikoen for fald eller blokering. Den særlige vævede stødabsorberende kerne reducerer tryk ved fald. EN 355.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

200


Støtteliner/falddæmpningsliner

Miller Manyard falddæmpningsline

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005325 1315294 4804521

EAN 7312550053256

Den elastiske Manyard-falddæmpningsline er designet til stor bevægelighed og sikkerhed. Elasticiteten mindsker risikoen for at falde over eller hænge fast i linen betydeligt. Kernen i linen reducerer kraften i faldstop. Opfylder EN 355.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Miller Barracuda line Kombineret forankringsklemme og faldsikringsline, elastisk manyard på 1,75 m , der er den første praktiske koblingsanordning til stilladsarbejdere på markedet. Designet til forankring på et lodret rør over taljehøjde. Opfylder EN 795/355.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1010470 1315296 4804534

EAN 3660681028532

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

201

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Livliner/arbejdsliner m/falddæmper OX-ON arbejdsline 10m m/glidelås

Str.

Artnr. Tunnr. 348.53

Finfonr.

1438601

EAN 5701952348534

10 meter livline i kernmantelreb, rebglidelås med indbygget falddæmper. Livline og rebglidelås er monteret sammen, og kan ikke bruges særskilt. EN 353-2.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

OX-ON 20 m livline m/glidelås

Str.

Artnr. Tunnr. 348.03

Finfonr.

1438807

EAN 5708233348030

20 meter livline i kernmantelreb, rebglidelås med indbyggetfalddæmper. Livline og rebglidelås er monteret sammen, kan ikke bruges særskilt. EN 353-2

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

OX-ON 30 m livline m/glidelås

Str.

Artnr. Tunnr. 348.04

Finfonr.

1438811

EAN 5708233348047

30 meter livline i kernmantelreb, rebglidelås med indbygget falddæmper. Livline og rebglidelås er monteret sammen, og kan ikke bruges særskilt. EN 353-2.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

202


Livliner/arbejdsliner m/falddæmper Miller tagreb 10 m. 10 m Reb med glidelås. Brugervenligt design med håndfri betjening, giver maksimal bevægelsesfrihed. 0,3 m line og koblingsanordning gør det nemmere at koble det til selen. Inkl. Rebforankringsline. Opfylder EN353-2.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1011190 1315496 4804508

EAN 7312550111901

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Miller tagreb 15 m. 15 m Reb med glidelås. Brugervenligt design med håndfri betjening, giver maksimal bevægelsesfrihed. 0,3 m line og koblingsanordning gør det nemmere at koble det til selen. Inkl. Rebforankringsline. Opfylder EN353-2.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1011700 1315500 4804510

EAN 3660681038852

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Miller tagreb 20 m. 20 m Reb med glidelås. Brugervenligt design med håndfri betjening, giver maksimal bevægelsesfrihed. 0,3 m line og koblingsanordning gør det nemmere at koble det til selen. Inkl. Rebforankringsline. Opfylder EN353-2.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1011191 1315504 4804509

EAN 3660681034564

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

203

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Livliner/arbejdsliner m/falddæmper

Miller vandret livline Slidstærkt flettet reb med to galvaniserede koblingsanordninger. Max arbejdslængde 12 meter.Må kun bruges af en person. Der medfølger to båndforankringsslynger på 1,5 m. Opfylder EN 795b.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1007610 1315948 4804522

EAN 7312550076101

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

204


Faldstoptaljer/miniblokke Miller Falcon 10 m. faldblok

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1011742 1315481 4804531

EAN 3660681030528

Faldsikkerhedsblok med 10 m galvaniseret stålwire med hurtigt udløsende bremsesystem der stopper et fald på få centimeter. Faldblokken har automatisk oprulning og et særdeles holdbart slagfast nylonhus. Opfylder EN360.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Miller Falcon 15 m. faldblok

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1011746 1315482 4804532

EAN 3660681030566

Faldsikkerhedsblok med 15 m galvaniseret stålwire med hurtigt udløsende bremsesystem der stopper et fald på få centimeter. Faldblokken har automatisk oprulning og et særdeles holdbart slagfast nylonhus. Opfylder EN360.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 3 stk

Miller Falcon 20 m. faldblok

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1011750 1315492 4804533

EAN 3660681030603

Faldsikkerhedsblok med 20 m galvaniseret stålwire med hurtigt udløsende bremsesystem der stopper et fald på få centimeter. Faldblokken har automatisk oprulning og et særdeles holdbart slagfast nylonhus. Opfylder EN360.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

205

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Faldstoptaljer/miniblokke Miller Mightevac blok 15 m sikkerhedsblok til Trepod (treben.) Med brugervenlig wirespil til redningsformål (op/ned). udveksling 5:1. Faldindikator. Livline er fremstillet af: 4,8 mm galvaniseret wirekabel. Opfylder EN 360. husk monteringsbeslag til treben 1005330.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005149 1315517 4804529

EAN 7312550051498

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Miller Mightevac blok 30 m sikkerhedsblok til Trepod (treben.) Med brugervenlig wirespil til redningsformål (op/ned). udveksling 5:1. Faldindikator. Livline er fremstillet af: 4,8 mm galvaniseret wirekabel. Opfylder EN 360. Husk monteringsbeslag til treben 1005331.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005160 1315900 4804530

EAN 7312550051603

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Manhandler wirespil Manhandler er kompakt og robust. Fungerer som både rednings- og materialespil. Nem at betjene, mekanisk virkningsgrad 5:1 med bremsesystem, der aktiveres ved for høj hastighed, samt belastningsindikator. Integreret beslag til MN10-fod. Maksimal belastning: 159 kg. Opfylder EN 1496.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005042 1315909 4804536

EAN 7312550050422

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

206


Faldstoptaljer/miniblokke

FOTO: Siemens AG

OX-ON Faldstoptalje 12 m/Protekt

Str.

Artnr. Tunnr. 348.57

Finfonr.

1455740

EAN 5701952348572

OX-ON Faldstoptalje 12 m/Protekt m책 ikke bruges horisontalt.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Miniblok 2,6 m Godkendt t/150 kg

Str.

Artnr. Tunnr. 348.63

Finfonr.

1455745

EAN 5701952348633

OX-ON Vertiqual miniblok godkendt til belastning p책 150 kg.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

207

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Faldstoptaljer/miniblokke

Miller Scorpion sikkerhedsblok

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1008588 1315480 4804543

EAN 7312550085882

Faldblok med swivel stilladskrog (63mm) til forankring. Arbejdsområde på op til 2,8 m giver større bevægelsesfrihed og øget produktivitet. Livlinen med tilbagetrækningsfunktion reducerer risikoen for snubleulykker. Teflon-beklædningen på livlinen giver en overlegen vand-/oliebestandighed og beskytter mod fedt, snavs og cementstøv. Opfylder EN360 og er CE-godkendt.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Miller Turbolite sikkerhedsblok

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1018014 1315479 4804545

EAN 3660681042668

Turbolite. Lille / kompakt faldblok 2 m (0,86 kg) med stilladskroge (65mm) hurtig udløsende bremsesystem der stopper et fald på få centimeter. Maximal belastning 5 kN, 136 kg. Opfylder EN 360 Godkendt til forankring i bunden af en lift.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

208


Forankring OX-ON vertikal karabinhage

Str.

Artnr. Tunnr. 348.56

Finfonr.

1438610

EAN 5701952348565

Stålkarabinhage 11 X 6 cm, med åbning på 1,96 cm.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Miller aluminium-karabin 16mm Tvistlock-Karabinhage. Anadiseret letmetal. Brudstyrke: mere end 28 kN.Opfylder EN 362

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1004316 1315936 4804520

EAN 7312550043165

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Miller skruekarabin m/17mm åbning

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1018960 1441989

EAN 3660681044440

Multifunktionel karabinhage i stål, som opfylder kravene i EN 362 klasse B. Styrke 25 kN.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

209

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Forankring OX-ON Polyester sling 2 m

Str.

Artnr. Tunnr. 348.64

Finfonr.

1455758

EAN 5701952348640

OX-ON Polyester sling 2 m. til forankring EN 795.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

OX-ON Polyester sling 1,2m

Str.

Artnr. Tunnr. 348.54

Finfonr.

1438603

EAN 5701952348541

OX-ON Polyester sling 1,2 m til forankring.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Forankringsgjord 2 Meter gjord. Bredde: 25 mm.

Str.

Artnr. Tunnr. 347.76

Finfonr.

5217310 4530653

EAN 3660348006019

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 15 stk

210


Forankring

Miller Sling 1,5 m. bånd Båndforankringsslynge, 1,5 m. 23 mm polyesterbånd. Brudstyrke: mere end 10 kN. Opfylder EN 795.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1002919 1315917 4804540

EAN 7312559871653

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Miller stålsling 1 m. Stålslynge i 6,3 mm galvaniseret stål med beskyttende plastkappe. Brudstyrke mere end 15 kN. Anvendes sammen med Falcon faldblok ved horsisontalt brug - alternativt som forankringsslynge som vist på fotoet. Opfylder EN 795. Længde: 1 m.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1002897 1315921 4804539

EAN 7312559871707

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

211

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Faldsikring Stålkrog Med automatisklukning. 62 mm. EN 362.

Str.

Artnr. Tunnr. 347.74

Finfonr.

5217305 4530652

EAN 3660348007054

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Bjælkekrog i/rustfri stål 140 mm Åbning. Anvendes ved tilkobling på rør, stigetrin o.lign. EN 362.

Str.

Artnr. Tunnr. 347.72

Finfonr.

5217306 4530646

EAN 3660348007078

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Transportabel forankringspunkt

Str.

Artnr. Tunnr. 347.80

Finfonr.

5217316 4530654

EAN 3660348006194

I rustfrit stål. Til fasgørelse i feks. Dør- eller vinduesåbning.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

212


Faldsikringssæt OX-ON Faldsikringssæt i taske

Str.

Artnr. Tunnr. 348.00

Finfonr.

1419260 5022328

EAN 5701952348008

OX-ON faldsikringssæt i taske, indeholder: standard sele, 10 m kernmantel arbejdsline med glidelås, samt polyester sling til forænkring.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

OX-ON Faldsikringssæt Lux

Str.

Artnr. Tunnr. 348.20

Finfonr.

1419261 5022329

EAN 5701952348206

OX-ON luksus faldsikringssæt i taske, indeholder: Luksus sele m/kvikspænder, 10 m kernmantel arbejdsline med glidelås, samt polyester sling til forankring.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 6 stk

Miller mastesæt Miller mastesæt, med Miller/Titan mastebælte, Miller/Titan støtteline 1,8 m. leveres i opbevaringspose. EN 358.

Str.

Artnr. Tunnr. 348.02

Finfonr.

1483557

EAN 5708233348023

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

213

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Faldsikringssæt Miller Tagsæt Sættet består af: Duraflex helsele, varenr. 1002849 15 m tagreb, varenr. 1011700 Miller sling, 1,5 m bånd, varenr. 1002919 Miller opbevaringstaske, varenr. 348.86.

Str.

Artnr. Tunnr. 357.20

Finfonr.

1316592 4804526

EAN 5701952357208

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Miller Tagsæt - Luksus Sættet består af: Revolution elastisk 2-punktssele, varenr. 1014237 15 m tagreb, varenr. 1011700 Miller sling, 1,5 m bånd, varenr. 1002919 Miller opbevaringstaske, varenr. 348.86.

Str.

Artnr. Tunnr. 357.25

Finfonr.

1316593 4804527

EAN 5701952357253

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Miller Barracuda sæt i taske

Str.

Artnr. Tunnr. 357.50

Finfonr.

1316806 4804560

EAN 5701952357505

Sættet består af: Duraflex helsele, varenr. 1002849 Barracuda falddæmpningsline, varenr. 1010470 Miller opbevaringstaske, varenr. 348.86.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

214


Faldsikringssæt

Miller bloksæt i taske Sættet består af: Duraflex helsele, varenr. 1002849 Falcon, 10 m faldblok, varenr. 1011742 Miller sling, 1,5 m bånd, varenr. 1002919 Miller stålsling, 1,0 m, varenr. 1002897 Karabinhage, varenr. 347.06 Miller opbevaringstaske, varenr. 348.86.

Str.

Artnr. Tunnr. 357.30

Finfonr.

1316594 4804558

EAN 5701952357307

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

Miller bloksæt luksus i taske

Str.

Artnr. Tunnr. 357.35

Finfonr.

1316596 4804559

EAN 5701952357352

Sættet består af: Revolution R2 elastisk 2-punktssele, varenr. 1014237 Falcon, 15 m faldblok, varenr. 1011746 Miller sling, 1,5 m bånd, varenr. 1002919 Miller stålsling, 1,0 m, varenr. 1002897 Karabinhage, varenr. 347.06 Miller opbevaringstaske, varenr. 348.86.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 999 stk

215

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Evakuering Miller Mightevac blok 15 m sikkerhedsblok til Trepod (treben.) Med brugervenlig wirespil til redningsformål (op/ned). udveksling 5:1. Faldindikator. Livline er fremstillet af: 4,8 mm galvaniseret wirekabel. Opfylder EN 360. husk monteringsbeslag til treben 1005330.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005149 1315517 4804529

EAN 7312550051498

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Miller fæste f/Mightevac 15 m.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005330 1315902 4804537

EAN 7312550053300

Monteringsbeslag til MightEvac. 15 meter. Bruges til montering af MightEvac blok på treben.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Miller Mightevac blok 30 m sikkerhedsblok til Trepod (treben.) Med brugervenlig wirespil til redningsformål (op/ned). udveksling 5:1. Faldindikator. Livline er fremstillet af: 4,8 mm galvaniseret wirekabel. Opfylder EN 360. Husk monteringsbeslag til treben 1005331.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005160 1315900 4804530

EAN 7312550051603

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

216


Evakuering Miller fæste f/Mightevac 30 m.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005331 1315906 4804538

EAN 7312550053317

Monteringsbeslag til MightEvac. 30 meter. Bruges til montering af MghtEvac blok på treben.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Miller Tripod trefod Treben i aluminium.Mobilt fæstepunkt til trange pladsforhold. Maksimal sikker arbejdsbelastning: 136 kg. Opfylder EN 795.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005041 1315516 4804535

EAN 7312550050415

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Manhandler wirespil Manhandler er kompakt og robust. Fungerer som både rednings- og materialespil. Nem at betjene, mekanisk virkningsgrad 5:1 med bremsesystem, der aktiveres ved for høj hastighed, samt belastningsindikator. Integreret beslag til MN10-fod. Maksimal belastning: 159 kg. Opfylder EN 1496.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1005042 1315909 4804536

EAN 7312550050422

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

217

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Evakuering

Miller Relief Step Box Stigbøjle for aflastning ved risiko for hængetrauma. 1 par pr. sele anbefales. Relief Step nedsætter effekten af ortostatisk intolerance, også kaldet ophængningsskader, der i yderste konsekvens kan betyde dødsfald.

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1100211 1315939 4804546

EAN 3660681034502

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 12 par

218


Opbevaring/mĂŚrkning Opbevaringstaske til faldsikring

Str.

Artnr. Tunnr. 348.91

Finfonr.

5095406 4530641

EAN 5701952348916

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

OX-ON opbevaringstaske Faldsikring

Str.

Artnr. Tunnr. 348.84

Finfonr.

1438607

EAN 5701952348848

OX-ON opbevaringstaske til faldsikring.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Opbevaringstaske sort m/OX-ON logo

Str.

Artnr. Tunnr. 348.89

Finfonr.

5298969 4804557

EAN 5701952348893

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

219

Faldsikring

Faldsikring


Faldsikring

Faldsikring Opbevaring/mĂŚrkning Opbevaringspose t/faldsikring

Str.

Artnr. Tunnr. 348.92

Finfonr.

5739102

EAN 5701952348923

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Miller faldsikringstaske tom

Str.

Artnr. Tunnr. 348.86

Finfonr.

1321665 4804556

EAN 5701952348862

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Miller Name-Tag Miller navnevedhĂŚng.

Str.

Artnr. Tunnr. 357.95

Finfonr.

1318444 4804561

EAN 5701952357956

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

220


Beskyttelsesdragter/ tilbehør


Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør

Den rigtige beklædning er

livsvigtig !

222


Hvis der i en given arbejdssituation foreligger en risiko for brugerens helbred eller sikkerhed, skal der anvendes personlige værnemidler (PPE) i henhold til EU direktiv 89/686/EEC.

Man kan klassificere PPE i tre hovedkategorier:

Kategori 1 – Minimal risiko, hvor brugeren fuldt ud kan identificere risiciene, og der kan kun forekomme overfladiske skader. F.eks. almindelig rengøring, havearbejde og lignende.

Kategori 2 – moderat risiko, hvor brugeren umiddelbart kan identificere risikoen, og der er risiko for permanente ikke livstruende skader.

Kategori 3 – Høj risiko, hvor brugeren enten ikke har mulighed for at bedømme, hvor farligt arbejdet er, og/eller der er risiko for alvorlige/fatale følger. F.eks. kemiske påvirkninger.

EN type

Beskrivelse

EN symbol

Gastæt - også i sømme og lynlås.

Type 1 Beskyttelsesbeklædning mod flydende og luftforEN943-1 EN943-2

Type 2 EN943-1

mige kemikalier, aerosoler og faste partikler.

Gastæt med tilført lufttryk (positivt overtryk) Beskyttelsesbeklædning som bevarer et positivt pres for at forhindre indtrængen af støv væsker og dampe.

EN14605

Væsketæt - også i sømme – højtryk Beskyttelsesbeklædning som kan beskytte mod stærke og retningsbestemte dyser af flydende kemiske væsker.

Type 4

Væsketæt - også i sømme - sprøjt & stænk Beskyttelsesbeklædning som kan beskytte mod flydende kemikalier.

Type 5

Støvpartikler - syede sømme Beskyttelsesbeklædning som kan beskytte hele kroppen mod luftbårne faste partikler.

Type 3

EN14605

EN ISO 13982-1&2

EN13034

Væskestænk - syede sømme Beskyttelsesbeklædning som giver begrænset beskyttelse mod en let spray af flydende kemikalier.

Type 7

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktive partikler.

Type 8

Beskyttelsesbeklædning mod smitsomme partikler.

Type 9

Beskyttelsesdragter med elektrostatiske egenskaber.

Type 6

EN1073-2

EN14126

EN1149-5

EN374

223

Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør


Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør OX-ON Coverall engangsdragt Beskyttelsesdragt i kategori 3 med hætte. Elastik ved hætte, ankler og talje, rib ved ærmer samt lynlås foran. Meget slidstærk. Godkendt som type 5 (partikeltæt) og 6 (begrænset stænktæt). EN 340:2003, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 10732:2002, EN 14126:2003/AC:2004. Kat 3 Type 5 og 6.

Str. Artnr. M 301.50 L 301.54 XL 301.58 XXL 301.62 XXXL 301.66

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5041347 5973761 5973762 5973763 5973764

4530547 4530548 4530549 4530550 4530551

5701952301508 5701952301546 5701952301584 5701952301621 5701952301669

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Tyvek Pro.Tech m/hætte Tyvek beskyttelsesdragt i katagori 3 med hætte. Elastik ved hætte, håndled og ankler.Yder bl.a. beskyttelse mod asbestfibre. Godkendt som type 5 (partikeltæt) og 6 (begrænset stænktæt). EN 13034:1997, EN 13982-1:2000, EN 10732:2002, EN 340:1993. Kat 3 Type 5 og 6.

Str. Artnr. S 302.05 M 302.10 L 302.15 XL 302.20 XXL 302.25 XXXL 302.30

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5307967 3957271 3957289 3957297 3957305 4210522

4804506 4530563 4530564 4530565 4530566 4530567

5450208000411 5450208000428 5450208000435 5450208000442 5450208000459 5701952302307

Salgsenhed:25 stk . Antal/colli: 100 stk

Macrocool Coverall 5/6 cat. 3 Macrocool heldragten giver en unik balance mellem komfort og beskyttelse. For øget åndbarhed er dragten med komfort panel, som begynder i hætten, dækker ryggen, og fortsætter ned på bagsiden af knæerne. Dragten er med 2-vejs lynlås med fuldt genlukkelig stormflap. Heldragten er en Cat. 3, CE type 5 og 6, for skadelig støv og stænk. EN 1149 giver anti-statisk beskyttelse, og EN 1073-2:2002 til beskyttelse mod nukleare partikler.

Str. S M L XL XXL 3XL 4XL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN

308.05 308.10 308.15 308.20 308.25 308.30 308.35

5022319 5022320 5022321 5022322 5022323 5022324 5022325

5016957001811 5016957001620 5016957001637 5016957001644 5016957001651 5016957001781 5016957001798

1380938 1380939 1380940 1380941 1380942 1380943 1380944

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

224


3M beskyttelsesdragt En beskyttelsesdragt der er lavet i et åndbart materiale, som giver brugeren stor komfort hele dagen. Der er elastik i hætte, talje, ved ærmerne og ankler for bedre pasform og bevægelsesfrihed, og er lavet med en 2-vejs lynlås for større bekvemmelighed og sikkerhed. Dragten er meget let i forhold til andre beskyttelsesdragter. Overholder EN1073-2 - Egnet til beskyttelse mod nukleare partikler.

Str. L

Artnr. Tunnr. 311.81

Finfonr.

1337388 5022326

EAN 4046719120963

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

PE-dragt T3/cat 2 3-lags beskyttelsesdragt i polyethylen. Svejsede sømme sikrer en bedre beskyttelse. Lynlåslukning. God slidstyrke, god modstandsdygtighed over for revner og perforering. Anvendelse: Rengøring og vedligehold indenfor medicinal-, kemiskog almen industri. EN 13034 kat 2 Type 6.

Str. L XL XXL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

215.54 4704706 4530552 215.58 4704714 4530553 215.62 4704722 4530554

EAN 5701952215546 5701952215584 5701952215621

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

PE-dragt spacel/cat 3 3-lags beskyttelsesdragt i polyethylen. Speciallukning og svejsede sømme sikrer en bedre beskyttelse. Lynlåslukning med gennemsigtig selvklæbende flap. God slidstyrke, god modstandsdygtighed over for revner og perforering. Anvendelse: Olie-, kemisk- og medicinalindustri, affaldshåndtering og transport af farlige stoffer. EN 14605 / EN 13034 kat 3 Type 3, 5.

Str. M L XL XXL

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

216.50 1292246 4804505 216.54 4704748 4530555 216.58 4704755 4530556 216.62 4704763 4530557

EAN 5701952216505 5701952216543 5701952216581 5701952216628

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

225

Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør


Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør

PP-dragt PP-dragt. Støvafvisende engangsdragt i kategori 1 med hætte, elastik ved håndled og ankler samt lynlås foran. Fremstillet af polypropolene. Non wowen. PPE direktiv 89/866 EEC Kat 1

Str. Artnr. M 304.10 L 304.15 XL 304.20 XXL 304.25 XXXL 304.30

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5992163 5953529 5953530 5953531 5992164

4530569 4530570 4530571 4530572 4530573

5701952304103 5701952304158 5701952304202 5701952304257 5701952304301

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Bomuldssprøjtedragt m/hætte

Str. L

Artnr. Tunnr. 306.15

Finfonr.

4704771 4530574

EAN 5701952306152

Bomuldsdragt med hætte samt elastik ved håndled og ankler. Anvendes kun til beskyttelse mod stoffer med ingen eller lav risiko. PPE direktiv 89/866 EEC Kat 1.

Salgsenhed:25 stk . Antal/colli: 25 stk

226


Tilbehør til dragter Forklæde i PE Tilbehør til engangsbeskyttelses dragter. Forklæde i hvid. Antistatisk. Størrelse 70 x 90 cm.

Str.

Artnr. Tunnr. 305.05

Finfonr.

5770329 4804501

EAN 5701952305056

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 100 stk

Ærmeskånere Macrobond m/ribkant

Str.

Artnr. Tunnr. 305.26

Finfonr.

5399194 4804507

EAN 5701952305261

Macrobond ærmeskånere er lavet af Macrobond stof, som er blødt og porøst. Som alle Macrobond produkter, modstår dette tilbehør, giftigt støv og stænk i overensstemmelse med CE Type 5 og 6. Macrobond er blødt og åndbart og derfor meget behageligt at have på - selv i lang tid. Disse ærmeskånere har en strikket ribkant som giver ekstra komfort.

Salgsenhed:1 cll . Antal/colli: 1 cll

Ærmeskånere Tilbehør til engangsbeskyttelses dragter. Ærmeskånere i hvid. Antistatisk. Størrelse 45 x 19 cm.

Str.

Artnr. Tunnr. 305.25

Finfonr.

8978835 4530609

EAN 5701952305254

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 100 par

227

Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør


Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør Tilbehør til dragter Tyvek beskyttelseshætte Tilbehør til Tyvek Protech Classic. EN 13034:1997 / EN 13982-1:2000 EN 10732:2002 / EN 340:1993 Kat 3 Type 5 og 6.

Str.

Artnr. Tunnr. 305.00

Finfonr.

5893498 4529575

EAN 5701952305001

Salgsenhed:100 stk . Antal/colli: 100 stk

Tyvek skoovertræk Tilbehør til Tyvek Protech Classic. EN 13034:1997 / EN 13982-1:2000 EN 10732:2002 / EN 340:1993 Kat 3 Type 5 og 6.

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. 41 CM 305.35 5770328 4530618

EAN

Salgsenhed:200 par . Antal/colli: 200 par

Støvleovertræk m/bindebånd

Str.

Artnr. Tunnr. 305.15

Finfonr.

8963324 4530617

EAN 5701952305155

Tilbehør til engangsbeskyttelses dragter. Støvleovertræk i hvid Antistatisk. Størrelse 36 x 47 cm.

Salgsenhed:100 par . Antal/colli: 100 par

228


Overtrækssko Overtrækssko kraftig m/P.E. bund

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. XXL 4418 1292247

EAN

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.

Salgsenhed:150 par . Antal/colli: 150 par

Overtrækssko CPE Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.15 x 36 cm.

Str.

Artnr. Tunnr. 615.10

Finfonr.

5984436 4530200

EAN 5703538136016

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 20 pk.

Skoovertræk - ekstra lange

Str.

Artnr. Tunnr. 615.11

Finfonr.

5984437 4530201

EAN 5703538136054

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.15 x 41 cm.

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 20 pk.

229

Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør


Beskyttelsesdragter/tilbehør

Beskyttelsesdragter/tilbehør Overtræksveste Selvlysende overtræksvest Til brug i bilen. Orange vest i 100 % polyester. 2 reflex striber a 5 cm.

Str.

Artnr. Tunnr. 348.70

Finfonr.

5120643 4530606

EAN 5701952348701

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Selvlysende overtræksvest t/børn

Str.

Artnr. Tunnr. 348.71

Finfonr.

5146564 4530607

EAN 4025888169140

Til brug i bilen eller på cyklen. Orange vest i 100 % polyester.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

Selvlysende overtræksvest Til brug i bilen. Neon gul vest i 100 % polyester. 2 reflex striber a 5 cm.

Str.

Artnr. Tunnr. 348.75

Finfonr.

5120644 4530608

EAN 5701952348756

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

230


Knæskånere


Knæskånere

Knæskånere

Pas på dit knæ... Optimal beskyttelse er en livslang investering!

232


Knæskånere

Knæskånere

Knæskånere Knælende arbejde er unaturligt, og derfor er det vigtigt at bruge de rigtige knæskånere. Hvad der er den mest optimale form for beskyttelse afhænger for eksempel af det arbejde, der skal udføres, hvor længe arbejdet vil vare og hvordan underlaget er. Sækko Industri A/S forhandler forskellige modeller af knæskånere og har desuden en pude i PE skum, som blandt andet er velegnet til havearbejde.

233


Knæskånere

Knæskånere OX-ON knæskåner m/gel Luksus knæskåner til arbejde på plane flader. Med gelé indlæg for maksimal komfort og beskyttelse. Med spændelukning. EN 14404:2004 type 1, level 1.

Str.

Artnr. Tunnr. 288.20

Finfonr.

1443302

EAN 5701952288205

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 10 par

OX-ON Knee 707 Luksus knæbeskytter til arbejde i knælende stilling på hårdt underlag. Patenteret fod der fordeler trykket på knæet og giver øget stabilitet. Gel-indlæg sikrer maksimal komfort og beskyttelse. Velcrolukning.

Str.

Artnr. Tunnr. 288.70

Finfonr.

5209910 4530626

EAN 5701952288700

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 10 par

Knæbeskytter m/plastskål 50900

Str.

Artnr. Tunnr. 290.00

Finfonr.

3720083 4530627

EAN 5701952290000

Knæbeskyttere fremstillet af Dupont Cordura nylon, som er et meget slidstærkt letvægtsmateriale. Fastgøres med praktisk velcro-lukning. Forsynet med plastskål til beskyttelse mod meget ujævn underlag.

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 25 par

234


235

Knæskånere

Knæskånere


Knæskånere

Knæskånere OX-ON Knæbeskyttere

Str.

Artnr. Tunnr.

Robust knæbeskytter med forside i PVC/ nylon og bagside i okselæder. Fastgøres med velcro-lukning.

288.00

Finfonr.

4751665 4530623

EAN 5701952288007

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 12 par

OX-ON Knæbeskyttere “Knee Pads”

Str.

Artnr. Tunnr. 288.50

Finfonr.

8433831 4530624

EAN 5701952288502

Robust knæbeskytter fremstillet af PVC/ nylon. Fastgøres med velcrolukning.

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 12 par

SAFE-ON Rainbow Garden

Str.

Artnr. Tunnr. 290.70

Finfonr.

1452883

EAN 5701952290703

Knæpude - produkt i blødt skum, som yder god beskyttelse ved knælende arbejde. Str.: 35 x 30 x 3 cm.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 32 stk

236


Sikkerhedsfodtøj

Træsko uden værn......................................................................... Træsko med værn.......................................................................... Sikkerhedssko................................................................................. Sikkerhedssandal............................................................................ Sikkerhedsstøvlet........................................................................... Tilbehør............................................................................................ Gummistøvler.................................................................................

Side Side Side Side Side Side Side

240 244 246 251 252 255 259


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Dette afsnit viser de muligheder vi kan tilbyde indenfor sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Indenfor kategorien sikkerhedsfodtøj tilbyder vi træsko med og uden kap, sko, hyttesko, sandaler, støvletter, støvler og gummistøvler. EN standard 345. Indenfor kategorien arbejdsfodtøj tilbyder vi træsko med og uden kap og gummistøvler. EN standard 347. Forkortelse

Betydning

Eksempel

SB S1 S1+ P

Grundlæggende krav opfyldt SB + A + E + lukket hæl S1 fodtøj med sømværn

F.eks. sikkerhedstræsko F.eks. sikkerhedssandal/perforeret sko F.eks. sikkerhedssandal m/sømværn

Generelt, dvs. indenfor både sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj har vi valgt at fokusere på sikkerhed, kvalitet, pasform, komfort og design. Alle former for sikkerheds-

fodtøj er designet og produceret i overensstemmelse med de Europæiske standarder og er CE-godkendte.

Stort set alt fodtøj er godkendt efter enten teststandarden EN ISO 20344 og mærkes iht. EN ISO 20345:2004 (sikkerhedsfodtøj) eller EN ISO 20347:2004 (arbejdsfodtøj). Dog kan det forekomme at fodtøj er godkendt efter EN 345 eller 347 som er den ”gamle” test-norm. Disse modeller kan sælges med denne mærkning indtil de udgår

eller ændres, hvorefter ”nye” modeller testes efter den nye standard. Sikkerhedsfodtøj generelt (En ISO 20345:2004) er udstyret med en tåkap, som kan bestå af forskellige materialer, der er testet til at modstå slag på 200 joule, hvilket betyder et 20 kg. lod som falder fra 1 meter og et tryk på 1500 kg.

Sikkerhedsfodtøj inddeles i 2 klasser: Klasse I som fremstilles af læder eller lign. materiale

Klasse II som fremstilles af gummi eller polyurethan

Følgende krav for SB er: • • • • • •

Frihøjde under tåkappe efter test; 14,5 mm. (for str. 43 og 44) i skoen (21 mm. I fri version). Ergonomiske krav (hvor få forsøgspersoner besvarer et spørgeskema) Krav til skridsikkerhed Styrke af overdel, bindsål og ydersål. Åndbarhed Hvis overdelen er af læder ingen indhold af Chrom VI

S2 S3 S4 S5

238

S1 + WRU S2 + P + slidmønster på ydersål SB + A + E S4 + P + slidmønster på ydersål

F.eks. sikkerhedssko/støvle F.eks. sikkerhedssko/støvle m/sømværn F.eks. sikkerhedsgummistøvle F.eks. sikkerhedsgummistøvle m/sømværn


ESD Fodtøj

Tillægsbetegnelser:

• Alt sikkerhedsfodtøj, som er godkendt iht. EN ISO 20345:2004 aflader statisk elektricitet.

Forkortelse P C A I HI CI E WR M AN WRU CR HRO FO

• ESD fodtøj testes efter EN ISO 20344:2004. • Aflader i området 100 kilo-ohm til 35 mega-ohm. • Mærket med tydeligt gult ESD-mærke på fodtøjet. • Antistatisk fodtøj testes efter ENISO 20344:2004

• Aflader i området 35 mega-ohm til 1giga-ohm.

Efterfølgende vil vi lade 2 af vores vigtigste samarbejdspartnere præsentere sig selv!

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj

Forklaring Sømværn Ledende fodtøj max. 100 kOhm Antistatisk fodtøj min. 100 kOhm - max. 1000 kOhm Elektronisk isolerende fodtøj Varmeisolerende fodtøj Kuldeisolerende fodtøj Trædefladens stødabsorbering min. 20 J Vandafvisende Vrist beskyttelse (kun EN 20345) Ankelbeskyttelse Vandgennemtrængning/ vandafvisning (overdel) Skærefast (overdel) Varmebestandighed (sålen) Olie- og benzinresistent (sålen) (kun EN20347 – det er SS i EN 20345)

”Sikkerhed i top, starter fra bunden” - Og det gjorde vi så -

Euro-Dan

Maspica

Euro-Dan Sko A/S blev grundlagt 9. januar 1976, og producerede dengang mode-træsko. I 1983 startede vi produktionen af sikkerhedstræsko, sikkerhedssko og jobfodtøj. Kvalitet er et nøgleord for Euro-Dan Sko A/S. Netop denne kompromisløse holdning til at levere sikker kvalitet gør, at Euro-Dan Sko A/S i dag er blandt de førende producenter af sikkerhedsfodtøj og jobfodtøj. Euro-Dan Sko A/S er meget kendt for at lave fodformet fodtøj, både med og uden sikkerhed. F.eks. er Flex Træsko og Walki Soft sikkerhedssko- og støvler, bygget over en læst vidde 13, som er meget fodformet. Vi producerer sikkerhedsfodtøj og jobfodtøj fra størrelse 34-51. Som noget nyt startede vi i 2004 fabrikationen af sikkerhedsfodtøj med Kevlar som værnesål. Det har den fordel at sikkerhedsfodtøj bliver meget mere fleksibelt og let. Fodtøj med Kevlar er godkendt som EN 345 S3.

Sixton Peak udspringer af passion og erfaringer efter mere end 30 år på markedet for teknisk fodtøj.

I 2009 flyttede Euro-Dan Sko til nyt domicil på Prins Christians Kvarter 32 i Fredericia.

Fokus på forskning, design og evnen til konstant at innovere sikrer til stadighed en produktion af høj kvalitet. Det har resulteret i at Maspica i dag repræsenterer det bedste, industrien kan tilbyde. Maspica er et team, hvor forskellige kombinationer af erfaringer og faglige kvalifikationer garanterer en effektiv, dynamisk og tilpasset service. Målet er at opnå ægte teamwork for sammen at opnå synergi mellem arbejdsgange og innovative teknologier. Teamet gør kundernes krav og udfordringer og krav til sine egne og med held nyttiggør forskellene på hver type fodtøj for at sikre maksimal sikkerhed i ethvert arbejdsmiljø. Fleksibiliteten af de anvendte løsninger betyder, at strategien hurtigt kan ændres med det formål at opnå resultater.

239


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Træsko uden værn OX-ON orange flex træsko u/kap OX-ON flex træsko uden hælkappe, med polstret vrist og cambrelle bindsål. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 C, olie- og benzinresistent og med shock absorber. EN 345

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

552.38 552.39 552.40 552.41 552.42 552.43 552.44 552.45 552.46 552.47 552.48

1434105 1434106 1434107 1434108 1434109 1434113 1434114 1434117 1434118 1434119 1434120

5022266 5022267 5022268 5022269 5022270 5022271 5022272 5022273 5022274 5022275 5022276

5703374114803 5703374114810 5703374114827 5703374114834 5703374114841 5703374114858 5703374114865 5703374114872 5703374114889 5703374114896 5703374114902

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

OX-ON orange flex træsko m/kap 0OX-ON flex træsko med hælkappe, med polstret vrist og cambrelle bindsål. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 C, olie- og benzinresistent og med shock absorber. EN 345

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

553.38 553.39 553.40 553.41 553.42 553.43 553.44 553.45 553.46 553.47 553.48

1434121 1434122 1434123 1434124 1434125 1434126 1434127 1434128 1434129 1434130 1434131

5022277 5022278 5022279 5022280 5022281 5022282 5022283 5022284 5022285 5022286 5022287

5703374114605 5703374114612 5703374114629 5703374114636 5703374114643 5703374114650 5703374114667 5703374114674 5703374114681 5703374114698 5703374114704

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Dansoft Flex træsko/tøffel Dansoft Flex træsko uden hælkappe, med polstret vrist, skind-dæksål og PU-sål. Varmebestandig op til 140? C, olie- og benzinresistent, med Shock Absorber.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

564.38 564.39 564.40 564.41 564.42 564.43 564.44 564.45 564.46 564.47

5294121 5294126 5294133 5294139 5294143 5294145 5294146 5294147 5294155 5294158

5022288 5022289 5022290 5022291 5022292 5022293 5022294 5022295 5022296 5022297

5708233564386 5708233564393 5708233564409 5708233564416 5708233564423 5708233564430 5708233564447 5708233564454 5708233564461 5708233564478

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 12 par

240


Træsko uden værn Dansoft Flex træsko/kap Dansoft Flex træsko med hælkappe, med polstret vrist, skind-dæksål og PU-sål. Varmebestandig op til 140? C, olie- og benzinresistent, med Shock Absorber.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

764.38 764.39 764.40 764.41 764.42 764.43 764.44 764.45 764.46 764.47

1473156 1473158 1473160 1473165 1473169 1473179 1473205 1473201 1473211 1473214

5703374117637 5703374117644 5703374117651 5703374117668 5703374117675 5703374117682 5703374117699 5703374117705 5703374117712 5703374117729

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 12 par

Euro-Dan PU-finér tøffel Bred fodformet træsko uden hælkappe. Indvendig træfinerbund. Polstret vrist. Sålen har en trædeflade i 9 mm. tyk bøgefinér med en PU-sål under.Varmebestandig op til 130 grader.

Str. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

521.34 521.35 521.36 521.37 521.38 521.39 521.40 521.41 521.42 521.43 521.44 521.45 521.46 521.47 521.48

3821105 3821113 3821121 3821139 3821147 3821154 3821162 3821170 3821188 3821196 3821204 3821212 3821220 5089080

4530475 4530476 4530477 4530478 4530479 4530480 4530481 4530482 4530483 4530484 4530485 4530486 4530487 4530488

5703374004432 5701952521357 5701952521364 5701952521371 5701952521388 5701952521395 5701952521401 5701952521418 5701952521425 5701952521432 5701952521449 5701952521456 5701952521463 5701952521470 5701952521487

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

Euro-Dan PU-finér m/kap Bred fodformet træsko med hælkappe. Indvendig træfinerbund. Polstret vrist. Sålen har en trædeflade i 9 mm. tyk bøgefinér med en PU-sål under.Varmebestandig op til 130 grader.

Str. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

523.34 523.35 523.36 523.37 523.38 523.39 523.40 523.41 523.42 523.43 523.44 523.45 523.46 523.47 523.48

3821360 3821378 3821386 3821394 3821402 3821410 3821428 3821436 3821444 3821451 3821469 3821477 3821485 5132976

4530433 4530434 4530435 4530436 4530437 4530438 4530439 4530440 4530441 4530442 4530443 4530444 4530445 4530446

5703374004739 5703374004746 5701952523368 5701952523375 5701952523382 5701952523399 5701952523405 5701952523412 5701952523429 5701952523436 5701952523443 5701952523450 5701952523467 5701952523474 5701952523481

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

241

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Træsko uden værn

Euro-Dan Flex tøffel u/værn Bred, fodformet Flex træsko uden hælkappe.Vidde 13. Med polstret vrist. Antistatisk PU-sål.Varmebestandig op til 140 grader C samt olie- og benzinresistent. Med Euro-Dan Shock Absorber.

Str. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Artnr.

Tunnr.

460-01.35 8985889 460-01.36 8985897 460-01.37 8985905 460-01.38 8985913 460-01.39 8985921 460-01.40 8985939 460-01.41 8985947 460-01.42 8985954 460-01.43 8985962 460-01.44 8985970 460-01.45 8985988 460-01.46 8985996 460-01.47 8986002 460-01.48 8986010 460-01.49 5041145

Finfonr.

EAN

5703374005606 5703374005613 5703374005620 5703374005637 5703374005644 5703374005651 5703374005668 5703374005675 5703374005682 5703374005699 5703374005705 5703374005712 5703374005729 5703374005736 5703374005743

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Flex m/kap u/værn Bred, fodformet Flex træsko med hælkappe.Vidde 13. Med polstret vrist. Antistatisk PU-sål.Varmebestandig op til 140 grader C samt olie- og benzinresistent. Med Euro-Dan Shock Absorber.

Str. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Artnr.

Tunnr.

480-01.35 8986028 480-01.36 8986036 480-01.37 8986044 480-01.38 8986051 480-01.39 8986069 480-01.40 8986077 480-01.41 8986085 480-01.42 8986093 480-01.43 8986101 480-01.44 8986119 480-01.45 8986127 480-01.46 8986135 480-01.47 8986143 480-01.48 8986150 480-01.49 5217349

Finfonr.

EAN

5703374006665 5703374006672 5703374006689 5703374006696 5703374006702 5703374006719 5703374006726 5703374006733 5703374006740 5703374006757 5703374006764 5703374006771 5703374006788 5703374006795

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

242


Træsko uden værn

Euro-Dan Flex tøffel u/værn Bred, fodformet Flex træsko uden hælkappe, med polstret vrist og microfiber bindsål.Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C. Olie- og benzinresistent. Med Euro-Dan Shock Absorber.

Str. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

460-15.35 1482958 460-15.36 1482960 460-15.37 1482961 460-15.38 1482962 460-15.39 1482963 460-15.40 1482964 460-15.41 1482965 460-15.42 1482966 460-15.43 1482968 460-15.44 1482969 460-15.45 1482970 460-15.46 1482972 460-15.47 1482973 460-15.48 1482974 460-15.49 1482976 460-15.50 1482977 460-15.51 1482978

Finfonr.

EAN

5703374086209 5703374086216 5703374086223 5703374086230 5703374086247 5703374086254 5703374086261 5703374086278 5703374086285 5703374086292 5703374086308 5703374086315 5703374086322 5703374086339 5703374086346 5703374086353 5703374086360

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Flex kap u/værn Bred, fodformet Flex træsko med hælkappe, med polstret vrist og microfiber bindsål.Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C. Olie- og benzinresistent. Med Euro-Dan Shock Absorber.

Str. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

480-15.35 1482982 480-15.36 1482983 480-15.37 1482986 480-15.38 1482988 480-15.39 1482990 480-15.40 1482991 480-15.41 1482992 480-15.42 1482994 480-15.43 1482995 480-15.44 1482997 480-15.45 1482999 480-15.46 1483000 480-15.47 1483001 480-15.48 1483002 480-15.49 1483003 480-15.50 1483004 480-15.51 1483005

Finfonr.

EAN

5703374085806 5703374085813 5703374085820 5703374085837 5703374085844 5703374085851 5703374085868 5703374085875 5703374085882 5703374085899 5703374085905 5703374085912 5703374085929 5703374085936 5703374085943 5703374085950 5703374085967

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

243

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Træsko med værn OX-ON orange flex m/værn u/kap OX-ON flex sikkerhedstræsko uden hælkappe, polstret vrist, pronose og cambrelle bindsål. Kevlar værnesål. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 C, olie- og benzinresistent og med shock absorber. EN 347

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

752.38 752.39 752.40 752.41 752.42 752.43 752.44 752.45 752.46 752.47

1447304 1447306 1447308 1447311 1447312 1447314 1447316 1447322 1447323 1447324

5701952752386 5701952752393 5701952752409 5701952752416 5701952752423 5701952752430 5701952752447 5701952752454 5701952752461 5701952752478

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

OX-ON orange flex m/værn og kap OX-ON flex sikkerhedstræsko med hælkappe, polstret vrist, pronose og cambrelle bindsål. Kevlar værnesål. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 C, olie- og benzinresistent og med shock absorber. EN 347

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

753.38 753.39 753.40 753.41 753.42 753.43 753.44 753.45 753.46 753.47

1447327 1447329 1447330 1447332 1447336 1447337 1447339 1447340 1447342 1447344

5701952753383 5701952753390 5701952753406 5701952753413 5701952753420 5701952753437 5701952753444 5701952753451 5701952753468 5701952753475

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Flex tøffel m/værn Bred, fodformet Flex sikkerhedstræsko uden hælkappe.Vidde 13. Pronose og polstret vrist. Antistatisk PU-sål.Varmebestandig op til 140 grader C samt olie- og benzinresistent. Med Euro-Dan Shock Absorber.

Str. Artnr. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Tunnr.

451-01.35 3822145 451-01.36 3822152 451-01.37 3822160 451-01.38 3822178 451-01.39 3822186 451-01.40 3822194 451-01.41 3822202 451-01.42 3822210 451-01.43 3822228 451-01.44 3822236 451-01.45 3822244 451-01.46 3822251 451-01.47 3822269 451-01.48 5638698 451-01.49 5638699

Finfonr.

EAN

5703374005309 5703374005316 5703374005323 5703374005330 5703374005347 5703374005354 5703374005361 5703374005378 5703374005385 5703374005392 5703374005408 5703374005415 5703374005422 5703374005439 5703374005446

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

244


Træsko med værn Euro-Dan Flex træsko m/værn og kap Bred, fodformet Flex sikkerhedstræsko med hælkappe.Vidde 13. Pronose og polstret vrist. Antistatisk PU-sål.Varmebestandig op til 140 grader C samt olie- og benzinresistent. Med Euro-Dan Shock Absorber.

Str. Artnr. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Tunnr.

471-01.35 3822277 471-01.36 3822285 471-01.37 3822293 471-01.38 3822301 471-01.39 3822319 471-01.40 3822327 471-01.41 3822335 471-01.42 3822343 471-01.43 3822350 471-01.44 3822368 471-01.45 3822376 471-01.46 3822384 471-01.47 3822392 471-01.48 5638700 471-01.49 5638701

Finfonr.

EAN

5703374006207 5703374006214 5703374006221 5703374006238 5703374006245 5703374006252 5703374006269 5703374006276 5703374006283 5703374006290 5703374006306 5703374006313 5703374006320 5703374006337 5703374006344

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

Euro-Dan Flex tøffel m/værnesål Bred, fodformet Flex sikkerhedstræsko uden hælkappe.Vidde 13. Med microfiber bindsål. Pronose og polstret vrist. Med kevlar-værnesål og antistatisk Pu-sål. Varmebestandig op til 140 grader C samt olie- og benzinresistent. Med Euro-Dan Shock Absorber.

Str. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

451-17.35 5638691 451-17.36 5638692 451-17.37 5638693 451-17.38 5638694 451-17.39 5949849 451-17.40 5949850 451-17.41 5949851 451-17.42 5949852 451-17.43 5949853 451-17.44 5949854 451-17.45 5949855 451-17.46 5949856 451-17.47 5949857 451-17.48 5638695 451-17.49 5638696 451-17.50 5157408 451-17.51 5157410

Finfonr.

EAN

5703374085004 5703374085011 5703374085028 5703374085035 5703374085042 5703374085059 5703374085066 5703374085073 5703374085080 5703374085097 5703374085103 5703374085110 5703374085127 5703374085134 5703374085141 5703374085158 5703374085165

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan flex træsko m/værn og kap Bred, fodformet Flex sikkerhedstræsko med hælkappe.Vidde 13. Med microfiber bindsål. Pronose og polstret vrist. Med kevlar-værnesål og antistatisk Pu-sål. Varmebestandig op til 140 grader C samt olie- og benzinresistent. Med Euro-Dan Shock Absorber

Str. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 51

Artnr.

Tunnr.

471-17.35 5145614 471-17.36 5145615 471-17.37 7738206 471-17.38 4705299 471-17.39 4705307 471-17.40 4705323 471-17.41 4705331 471-17.42 4705349 471-17.43 4705356 471-17.44 4705364 471-17.45 4705372 471-17.46 4705380 471-17.47 4705398 471-17.48 5687307 471-17.49 5908757 471-17.50 5157411 471-17.51 5157412

Finfonr.

EAN

5703374085400 5703374085417 5703374085424 5703374085431 5703374085448 5703374085455 5703374085462 5703374085479 5703374085486 5703374085493 5703374085509 5703374085516 5703374085523 5703374085530 5703374085547 5703374085554 5703374085561

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

245

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Sikkerhedssko Euro-Dan Walki Soft snøresko S3 Walki Soft sikkerhedssko. Bred og fodformet i vidde 13. Med oil nubuck overlæder, ankelpolstring og udvendig tåforstærker. Med Kevlar værnesål. Antistatisk double-density PU-sål.Varmeresistent op til 150 grader C. Olie. Og benzinresistent, med indbygget 3-punkt Eurodan shock absorber. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader. EN 345

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

620-17.38 1453800 620-17.39 1453832 620-17.40 1453833 620-17.41 1453834 620-17.42 1453835 620-17.43 1453837 620-17.44 1453838 620-17.45 1453839 620-17.46 1453840 620-17.47 1453841 620-17.48 1453842 620-17.49 1453845 620-17.50 1453846 620-17.51 1453847

Finfonr.

EAN

5703374070208 5703374070215 5703374070222 5703374070239 5703374070246 5703374070253 5703374070260 5703374070277 5703374070284 5703374070291 5703374070307 5703374070314 5703374070321 5703374070338

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Walki Soft sko S3 Walki Soft sikkerhedssko. Bred og fodformet i vidde 13. Med oil nubuck overlæder, Euro-Tex membran, ankelpolstring og udvendig tåforstærker. Med Kevlar værnesål. Antistatisk double-density PUsål.Varmeresistent op til 150 grader C. Olie. Og benzinresistent, med indbygget 3-punkt Eurodan shock absorber, indlægssål i formstøbt PU. Indlægssålen er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Sålen kan vaskes ved 30 grader C. EN 345

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

652-17.38 1453772 652-17.39 1453773 652-17.40 1453774 652-17.41 1453775 652-17.42 1453776 652-17.43 1453777 652-17.44 1453778 652-17.45 1453779 652-17.46 1453780 652-17.47 1453781 652-17.48 1453795 652-17.49 1453796 652-17.50 1453797 652-17.51 1453798

Finfonr.

EAN

5703374089200 5703374089217 5703374089224 5703374089231 5703374089248 5703374089255 5703374089262 5703374089279 5703374089286 5703374089293 5703374089309 5703374089316 5703374089323 5703374089330

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Walki Soft sandal S1P Bred fodformet sikkerhedssandal, i vidde 13, med oil nubuck overlæder, Euro-Tex membran, ankelpolstring og udvendig tåforstærker. Med kevlar som værnesål. Antistatisk double-density PU-sål, varmebestandig op til 150 grader C. Olie- og benzinresistent, med indbygget 3-punkt Euro-Dan Shock Absorber. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

693-17.38 1453475 693-17.39 1453745 693-17.40 1453747 693-17.41 1453749 693-17.42 1453756 693-17.43 1453757 693-17.44 1453758 693-17.45 1453759 693-17.46 1453760 693-17.47 1453761 693-17.48 1453762 693-17.49 1453764 693-17.50 1453767 693-17.51 1453769

Finfonr.

EAN

5703374091401 5703374091418 5703374091425 5703374091432 5703374091449 5703374091456 5703374091463 5703374091470 5703374091487 5703374091494 5703374091500 5703374091517 5703374091524 5703374091531

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

246


Sikkerhedssko Euro-Dan Walki Sport sko Fodformet sikkerhedssko.Vidde 12. Med Euro-Tex membran, ankelpolstring og udvendig tåforstærker. Med bred alu-tåkappe og kevlar som værnesål. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C. Olie- og benzinresistent. Med indbygget Euro-Dan Shock Absorber. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C.

Str. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Artnr.

Tunnr.

922-17.34 1468805 922-17.35 1468806 922-17.36 1468807 922-17.37 1468808 922-17.38 1468809 922-17.39 1468810 922-17.40 1468811 922-17.41 1468812 922-17.42 1468813 922-17.43 1468814 922-17.44 1468815 922-17.45 1468816 922-17.46 1468817 922-17.47 1468818 922-17.48 1468819 922-17.49 1468820 922-17.50 1468821

Finfonr.

EAN

5703374035160 5703374035122 5703374035139 5703374035146 5703374035153 5703374035009 5703374035016 5703374035023 5703374035030 5703374035047 5703374035054 5703374035061 5703374035078 5703374035085 5703374035092 5703374035108 5703374035115

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Walki Soft hyttesko Anvendelsen af de mest avancerede materialer gør disse sko robuste, komfortable og ekstrem lette. Skoens overdel og detaljer er produceret i materialer i høj kvalitet der gør dem velegnede til brug i tunge arbejdsmiljøer, som f.eks byggeri og snedkeri. Sålen er opbygget af flere lag PU som giver høj komfort og en slidstærk sål. Ydersålen er med selvrensende mønster og SRC design som gør at man står bedre fast på glatte og smudsige overflader. Skoen er med komposit tåkappe.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

657-17.38 1483008 657-17.39 1483009 657-17.40 1483010 657-17.41 1483011 657-17.42 1483012 657-17.43 1483028 657-17.44 1483014 657-17.45 1483016 657-17.46 1483017 657-17.47 148318 657-17.48 1483019 657-17.49 1483020 657-17.50 1483021 657-17.51 1483022

Finfonr.

EAN

5703374037805 5703374037812 5703374037829 5703374037836 5703374037843 5703374117859 5703374037867 5703374037874 5703374037881 5703374037898 5703374037904 5703374037911 5703374037928 5703374037935

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Walki Soft sko m/velcro Bred fodformet sikkerhedssko med velcro, i vidde 13, med oil nubuck overlæder. Euro-Tex membran, ankelpolstring og udvendig tåforstærker. Med kevlar som værnesål. Antistatisk double-density PUsål, varmebestandig op til 150 grader C. Olie- og benzinresistent, med indbygget 3-punkt Euro-Dan Shock Absorber. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

653-17.38 1483023 653-17.39 1483024 653-17.40 1483025 653-17.41 1483026 653-17.42 1483027 653-17.43 1483028 653-17.44 1483029 653-17.45 1483030 653-17.46 1483032 653-17.47 1483033 653-17.48 1483034 653-17.49 1483035 653-17.50 1483036 653-17.51 1483037

Finfonr.

EAN

5703374117804 5703374117811 5703374117828 5703374117835 5703374117842 5703374117859 5703374117866 5703374117873 5703374117880 5703374117897 5703374117903 5703374117910 5703374117927 5703374117934

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

247

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Sikkedhedssko Sixton Land sikkerhedssko S3 Anvendelsen af de mest avancerede materialer gør disse sko robuste, komfortable og ekstrem lette. Skoens overdel og detaljer er produceret i materialer i høj kvalitet der gør dem velegnede til brug i tunge arbejdsmiljøer, som f.eks. byggeri og snedkeri.Sålen er opbygget af flere PU lag som giver høj komfort og en slidstærk sål. Ydersålen er med selvrensende mønster og SRC design som gør at man står bedre fast på glatte og smudsige overflader. Skoen er med komposit tåkappe.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

654.38 654.39 654.40 654.41 654.42 654.43 654.44 654.45 654.46 654.47 654.48

1440881 1440882 1440883 1440884 1440885 1440886 1440887 1440888 1440889 1440890 1440891

8033959352540 8033959352557 8033959352564 8033959352571 8033959352588 8033959352595 8033959352601 8033959352618 8033959352625 8033959352632 8033959352649

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Sixton Land sikkerhedssko S3 Anvendelsen af de mest avancerede materialer gør disse sko robuste, komfortable og ekstrem lette. SKoens overdel og detaljer er produceret i materialer i høj kvalitet der gør dem velegnede til brug i tunge arbejdsmiljøer, som f.eks. byggeri og snedkeri.Sålen er opbygget af flere PU lag som giver høj komfort og en slidstærk sål. Ydersålen er med selvrensende mønster og SRC design som gør at man står bedre fast på glatte og smudsige overflader. Skoen er med komposit tåkappe.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

652.38 652.39 652.40 652.41 652.42 652.43 652.44 652.45 652.46 652.47 652.48

1440859 1440860 1440861 1440862 1440863 1440864 1440865 1440866 1440867 1440868 1440869

8033959352434 8033959352441 8033959352458 8033959352465 8033959352472 8033959352489 8033959352496 8033959352502 8033959352519 8033959352526 8033959352533

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

Sixton Land ruskind sko S1P Anvendelsen af de mest avancerede materialer gør disse sko robuste, komfortable og ekstrem lette. Skoens overdel og detaljer er produceret i materialer i høj kvalitet der gør dem velegnede til brug i tunge arbejdsmiljøer, som f.eks byggeri og snedkeri. Sålen er opbygget af flere lag PU som giver høj komfort og en slidstærk sål. Ydersålen er med selvrensende mønster og SRC design som gør at man står bedre fast på glatte og smudsige overflader. Skoen er med komposit tåkappe.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

655.38 655.39 655.40 655.41 655.42 655.43 655.44 655.45 655.46 655.47 655.48

1442968 1442970 1442971 1442972 1442973 1442975 1442976 1442977 1442978 1442979 1442980

8051772571115 8051772571122 8051772571139 8051772571146 8051772571153 8051772571160 8051772571177 8051772571184 8051772571191 8051772571207 8051772571214

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

248


Sikkerhedssko

Sixton Capri sikkerhedssko S1 ”Designet med henblik på maksimal komfort og holdbarhed gør at denne serie ligner “”street”” fodtøj. Den bløde og smidige overdel gør skoen blød og lækker at gå i, og mindsker trætte og ømme fødder. Sålen er opbygget af flere PU lag som giver høj komfort og en slidstærk sål. Ydersålen er med selvrensende mønster og SRC design som gør at man står bedre fast på glatte og smudsige overflader. Skoen er med komposit tåkappe.”

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

657.38 657.39 657.40 657.41 657.42 657.43 657.44 657.45 657.46 657.47 657.48

1441609 1441610 1441611 1441612 1441613 1441615 1441616 1441617 1441618 1441619 1441620

8033959352915 8033959352922 8033959352939 8033959352946 8033959352953 8033959352960 8033959352977 8033959352984 8033959352991 8033959353004 8033959353011

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Class sikkerhedssko S3 Klassisk sikkerhedssko i præget læder. Ydersål PU dual-density. Tåkappe i stål. Værnesål i stål.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

713.38 713.39 713.40 713.41 713.42 713.43 713.44 713.45 713.46 713.47 713.48

5948278 5948279 5948280 5948281 5948282 5948283 5948284 5948285 5948286 5948287 1378593

4530202 4530203 4530204 4530205 4530206 4530207 4530208 4530209 4530210 4530211 5022228

8033737026823 8033737026830 8033737026847 8033737026854 8033737026861 8033737026878 8033737026885 8033737026892 8033737026908 8033737026915 8033737026922

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

249

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Sikkerhedssko

Timberland Pro Mudsill Black S1P Sikkerhedssko i åndbart materiale. Antistatisk, udtagelig indersål. Tåkappe i stål. Mønstret, varmebestandig ydersål i gummi. Ruskind overdel. Let og fleksibel midtersål.Værnesål. Stødabsobering.

Str. Artnr. 36 6201067-36 37 6201067-37 38 6201067-38 39 6201067-39 40 6201067-40 41,5 6201067-41 43 6201067-43 44 6201067-44 45 6201067-45 46 6201067-46 47 6201067-47

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1488689 1488691 1488693 1488695 1488697 1488700 1488701 1488703 1488705 1488717 1488722

3603836026762 3603836026779 3603836026786 3603836026793 3603836026809 3603836026816 3603836026823 3603836026830 3603836026847 3603836026854 3603836026861

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 6 par

250


Sikkerhedssandal

Euro-Dan Walki Sport Sandal Fodformet sikkerhedssandal, i vidde 12, med Euro-Tex membran, og udvendig tåforstærkning. Med bred alu-tåkappe og kevlar som værnesål. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C. Olie- og benzinresistent. Med indbygget Euro-Dan Shock Absorber. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C.

Str. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Artnr.

Tunnr.

993-17.34 1468822 993-17.35 1468823 993-17.36 1468824 993-17.37 1468825 993-17.38 1468826 993-17.39 1468827 993-17.40 1468828 993-17.41 1468829 993-17.42 1468830 993-17.43 1468831 993-17.44 1468832 993-17.45 1468833 993-17.46 1468834 993-17.47 1468835 993-17.48 1468836 993-17.49 1468837 993-17.50 1468838

Finfonr.

EAN

5703374107102 5703374107119 5703374107126 5703374107133 5703374107140 5703374107157 5703374107164 5703374107171 5703374107188 5703374107195 5703374107201 5703374107218 5703374107225 5703374107232 5703374107249 5703374107256 5703374107263

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Sixton Portorico sandal S1P Anvendelsen af de mest avancerede materialer gør disse sko robuste, komfortable og ekstrem lette. Skoens overdel og detaljer er produceret i materialer i høj kvalitet der gør dem velegnede til brug i tunge arbejdsmiljøer, som f.eks byggeri og snedkeri.Sålen er opbygget af flere PU lag som giver høj komfort og en slidstærk sål. Ydersålen er med selvrensende mønster og SRC design som gør at man står bedre fast på glatte og smudsige overflader. Skoen er med komposit tåkappe.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

663.38 663.39 663.40 663.41 663.42 663.43 663.44 663.45 663.46 663.47 663.48

1441589 1441590 1441591 1441592 1441593 1441594 1441595 1441602 1441603 1441605 1441606

8033959354506 8033959354513 8033959354520 8033959354537 8033959354544 8033959354551 8033959354568 8033959354575 8033959354582 8033959354599 8033959354605

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

251

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Sikkerhedsstøvlet Euro-Dan Walki Sport Støvlet Fodformet sikkerhedsstøvlet.Vidde 12. Med Euro-Tex« membran, ankelpolstring og udvendig tåforstærker. Med bred alu-tåkappe og kevlar som værnesål. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C. Olie- og benzinresistent, med indbygget Euro-Dan Shock Absorber. Indlægssål i formstøbt PU som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C.

Str. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Artnr.

Tunnr.

942-17.39 1468792 942-17.40 1468793 942-17.41 1468795 942-17.42 1468796 942-17.43 1468797 942-17.44 1468798 942-17.45 1468799 942-17.46 1468800 942-17.47 1468801 942-17.48 1468802 942-17.49 1468804

Finfonr.

EAN

5703374035207 5703374035214 5703374035221 5703374035238 5703374035245 5703374035252 5703374035269 5703374035276 5703374035283 5703374035290 5703374035306

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Walki Soft støvlet S3 Bred fodformet sikkerhedsstøvlet, i vidde 13, med oil nubuck overlæder. Euro-Tex membran, ankelpolstring og udvendig tåforstærker. Med kevlar som værnesål. Antistatisk double-density PU-sål, varmebestandig op til 150 grader C. Olie- og benzinresistent med indbygget 3-punkt Euro-Dan Shock Absorber. Indlægssål i formstøbt PU, som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

672-17.38 1453849 672-17.39 1453857 672-17.40 1453859 672-17.41 1453860 672-17.42 1453861 672-17.43 1453862 672-17.44 1453863 672-17.45 1453864 672-17.46 1454152 672-17.47 1454156 672-17.48 1454160 672-17.49 1454161 672-17.50 1454164 672-17.51 1454165

Finfonr.

EAN

5703374089408 5703374089415 5703374089422 5703374089439 5703374089446 5703374089453 5703374089460 5703374089477 5703374089484 5703374089491 5703374089507 5703374089514 5703374089521 5703374089538

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Euro-Dan Walki støvlet m/for S3 Walki Soft sikkerhedsstøvlet. Bred, fodformet i vidde 13. Med oil nubuck overlæder, ankelpolstring udvendig tåforstærker. Med kevlar værnesål. Antistatisk double-density PU-sål, varmeresistent til 150 grader C. Olie- og benzinresistent med indbygget 3 punkt Eurodan Shock Absorber. Indlægssål i formstøbt PU som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Sålen kan vaskes ved 30 grader C. EN 345.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

636-17.38 1454642 636-17.39 1455133 636-17.40 1455135 636-17.41 1455136 636-17.42 1455139 636-17.43 1455141 636-17.44 1455144 636-17.45 1455146 636-17.46 1455147 636-17.47 1455148 636-17.48 1455149 636-17.49 1455151 636-17.50 1455152 636-17.51 1455153

Finfonr.

EAN

5703374080221 5703374080238 5703374080245 5703374080252 5703374080269 5703374080276 5703374080283 5703374080290 5703374080306 5703374080313 5703374080320 5703374080337 5703374080344 5703374080351

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

252


Sikkerhedsstøvlet Sixton Montauk støvlet S3 Robust sikkerhedsstøvlet i vandafvisende læder. Indersål: komfortsål.Ydersål: PU Dual-Density. Tåkappe i composite. Med værnesål.

Str. 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

651.38 651.39 651.40 651.40 651.41 651.42 651.43 651.44 651.45 651.46 651.47 651.48

1440846 1440847 1440848 1440848 1440849 1440851 1440852 1440853 1440854 1440855 1440856 1440857

8033959352656 8033959352663 8033959352670 8033959352670 8033959352687 8033959352694 8033959352700 8033959352717 8033959352724 8033959352731 8033959352748 8033959352755

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

Sixton Labrador støvlet S3 Anvendelsen af de mest avnacerede materialer gør disse sko robuste, komfortable og ekstrem lette. Skoens overdel og detaljer er produceret i materialer i høj kvalitet der gør dem velegnede til brug i tunge arbejdsmiljøer, som f.eks. byggeri og snedkeri.Sålen er opbygget af flere PU lag som giver høj komfort og en slidstærk sål. Ydersålen er med selvrensende mønster og SRC design som gør at man står bedre fast på glatte og smudsige overflader. Skoen er med komposit tåkappe.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

653.38 653.39 653.40 653.41 653.42 653.43 653.44 653.45 653.46 653.47 653.48

1440870 1440871 1440872 1440873 1440874 1440875 1440876 1440877 1440878 1440879 1440880

8033959352328 8033959352335 8033959352342 8033959352359 8033959352366 8033959352373 8033959352380 8033959352397 8033959352403 8033959352410 8033959352427

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Vega S3 sikkerhedsstøvlet Klassisk sikkerhedsstøvlet i præget læder. Ydersål PU dual-density: Tåkappe i stål. Værnesål i stål.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

716.38 716.39 716.40 716.41 716.42 716.43 716.44 716.45 716.46 716.47 716.48

5360233 5360234 5360235 5360236 5360237 5360238 5360239 5360240 5360241 5360242 5360243

4804490 4804491 4804492 4804493 4804494 4804495 4804496 4804497 4804498 4804499 4804500

8033737023136 8033737023143 8033737023150 8033737023167 8033737023174 8033737023181 8033737023198 8033737023204 8033737023211 8033737023228 8033737023235

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

253

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Sikkerhedsstøvlet Euro-Dan Walki Soft støvle S3 Walki Soft sikkerhedsstøvle. Bred, fodformet sikkerhedsstøvle.Vidde 13. Helforet med 100 % ren uld og udvendig tåforstærker. Med Kevlar værnesål. Antistatisk double-density PU-sål, varmeresistent op til 150 grader C. Olie- og benzinresistent, med indbygget 3-punkt Eurodan shock absorber. Inlægssål i formstøbt PU som er antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk. Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader. EN 345

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Artnr.

Tunnr.

611-17.38 1453987 611-17.39 1453991 611-17.40 1453993 611-17.41 1453994 611-17.42 1453996 611-17.43 1453998 611-17.44 1454001 611-17.45 1454003 611-17.46 1454004 611-17.47 1454006 611-17.48 1454007 611-17.49 1454011 611-17.50 1454012 611-17.51 1454014

Finfonr.

EAN

5703374089606 5703374089613 5703374089620 5703374089637 5703374089644 5703374089651 5703374089668 5703374089675 5703374089682 5703374089699 5703374089705 5703374089712 5703374089729 5703374089736

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Sixton Terranova støvle m/for S3 Sikkerhedsstøvle i kernelæder. Foring: Polar Thinsulate uld. Ergonomisk formet indersål i aluminium med fil som er åndbar, antistatisk, antibakteriel og absorberende.Vandtæt. S3.Ydersål kulderesistent og testet ned til -20 grader. EN 345

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

459.38 459.39 459.40 459.41 459.42 459.43 459.44 459.45 459.46 459.47 459.48

1341076 1341077 1341078 1341079 1341080 1341081 1341082 1341083 1341084 1341085 1341086

5022255 5022256 5022257 5022258 5022259 5022260 5022261 5022262 5022263 5022264 5022265

8033737025574 8033737025581 8033737025598 8033737025604 8033737025611 8033737025628 8033737025635 8033737025642 8033737025659 8033737025666 8033737025673

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Uvex quatro pro vinterstøvle S3 Robust moderne vinterstøvle med lynlås. Ekstra bred pasform.Vandafvisende læderoverdel.Varm fleeceforing. Indvendig lynlås - nem at tage på og af. Uvex 3D hydroflex skum i indersål for fremragende støddæmpning i hæl og forfod. Dobbelt densitet PUR udendørs sål med indbygget hælstøtte og beskyttelse. Særlig tæt, selvrensende 4,5 mm mønster med godt greb og svangstøtte når man klatrer. Polstret tåkappe til at beskytte overdelen. Mellemsål i stål. EN ISO 20345:2007 S3 SRC CL.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

8403238 8403239 8403240 8403241 8403242 8403243 8403244 8403245 8403246 8403247 8403248 8403249 8403250

1454325 1454326 1454327 1454328 1454329 1454330 1454331 1454332 1454333 1454334 1454335 1454336 1454337

4031101473987 4031101473994 4031101474007 4031101474014 4031101474021 4031101474038 4031101474045 4031101474052 4031101474069 4031101474076 4031101474083 4031101474090 4031101474106

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

254


Tilbehør

Euro-Dan Walki indlægssål Luksus indlægssål med svangstøtte. Åndbar og antistatisk. Fjerner fugt.Vaskbar ved 30 grader C. Komfortabel, anti bakteriel og hurtig tørrende. Tilpasser sig foden. Absorberer sved og lugt. Forhindrer dannelse af svamp.

Str. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

9900.34 9900.35 9900.36 9900.37 9900.38 9900.39 9900.40 9900.41 9900.42 9900.43 9900.44 9900.45 9900.46 9900.47 9900.48 9900.49 9900.50

1468839 1468840 1468841 1468842 1468843 1468844 1468845 1468846 1468847 1468848 1468849 1468850 1468851 1468855 1468857 1468858 1468859

5703374032206 5703374032213 5703374032220 5703374032237 5703374032244 5703374032251 5703374032268 5703374032275 5703374032282 5703374032299 5703374032305 5703374032312 5703374032329 5703374032336 5703374032343 5703374032350 5703374032367

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Luksus indlægssål m/ svangstøtte Luksus indlægssål med svangstøtte. Sålen er forsynet med selvklæbende område på undersiden for fastgørelse i fodtøjet. Sålen kan vaskes ved 30 grader og dryptørre.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

518.18 518.19 518.20 518.21 518.22 518.23 518.24 518.25 518.26 518.27 518.28

5010131 5010132 5010133 5010134 5010135 5010136 5010138 5010139 5010140 5010141 5010142

4804467 4804468 4804469 4804470 4804471 4804472 4804473 4804474 4804475 4804476 4804477

5701952518180 5701952518197 5701952518203 5701952518210 5701952518227 5701952518234 5701952518241 5701952518258 5701952518265 5701952518272 5701952518289

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 100 par

255

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Tilbehør Filtsåler

Str. Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

Standard filtsål til anvendelse i alle former for fodtøj.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

5826823 5826824 4705976 4705984 4705992 4706008 4706016 4706024 4706032 4706040

4804480 4804481 4804482 4804483 4804484 4804485 4804486 4804487 4804488 4804489

4002092902480 4002092902497 4002092902503 4002092902510 4002092902527 4002092902534 4002092902541 4002092902558 4002092902565 4002092909816

518.38 518.39 518.40 518.41 518.42 518.43 518.44 518.45 518.46 518.47

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 200 par

Snørebånd 90 cm. Snørebånd 90 cm. Sort. Passer til sko str. 34-37.

Str. Artnr. 519.05

Tunnr.

Finfonr.

5633671 4530261

EAN 4002092911642

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 240 par

Snørebånd polyamid 90 cm.

Str. Artnr. 519.06

Tunnr.

Finfonr.

5720220 4530262

EAN 9001406120904

Snørebånd 90 cm. Sort. Polyamid. Tåler bl.a. saltsyre. Passer til sko str. 34-37.

Salgsenhed: 12 par . Antal/colli: 360 par

256


Tilbehør

Snørebånd 120 cm. Snørebånd 120 cm. Sort. Passer til sko str. 38-43.

Str. Artnr. 519.10

Tunnr.

Finfonr.

5633673 4530263

EAN 4002092910737

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 120 par

Snørebånd 120 cm. Snørebånd 120 cm. Brun. Passer til sko str. 38-43.

Str. Artnr. 519.25

Tunnr.

Finfonr.

5633676 4530266

EAN 5701952519255

Salgsenhed: 25 par . Antal/colli: 25 par

257

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Tilbehør Snørebånd 90 cm. Snørebånd 90 cm. Brun. Passer til sko str. 34-37.

Str. Artnr. 519.20

Tunnr.

Finfonr.

5633675 4530265

EAN 5701952519200

Salgsenhed: 12 par . Antal/colli: 144 par

Snørebånd 120 cm. Snørebånd 120 cm. Brun. Passer til sko str. 38-43.

Str. Artnr. 519.25

Tunnr.

Finfonr.

5633676 4530266

EAN 5701952519255

Salgsenhed: 25 par . Antal/colli: 25 par

Snørebånd 150 cm. Snørebånd 150 cm. Brun. Passer til sko str. 44-48.

Str. Artnr. one size

Tunnr.

Finfonr.

EAN

519.26

5609541

4530267

Salgsenhed: 25 par . Antal/colli: 25 par

258


Gummistøvler PU gummistøvle med sikkerhed. Langskaftet. (41 cm). Med kraftig mønstret sål. Blød og varmeisolerende. Uden for. God resistens overfor mange kemikalier. Værnesål og tåkappe i stål. Godkendelse: S5WR

Str. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

514.36 514.37 514.38 514.39 514.40 514.41 514.42 514.43 514.44 514.45 514.46 514.47 514.48 514.49

5638707 5638708 5638709 8153017 8153025 8153033 8153041 8153058 8153066 8153074 8153082 8153090 5638710 5638711

4530352 4530353 4530354 4530355 4530356 4530357 4530358 4530359 4530360 4530361 4530362 4530363 4530364 4530365

5701952514366 5701952514373 5701952514380 5701952514397 5701952514403 5701952514410 5701952514427 5701952514434 5701952514441 5701952514458 5701952514465 5701952514472 5701952514489 5701952514496

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 5 par

Pvc-gummistøvle u/sikkerhed PVC gummistøvle uden sikkerhed med kraftig mønstret sål. (39 cm).

Str. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

500.36 500.37 500.38 500.39 500.40 500.41 500.42 500.43 500.44 500.45 500.46 500.47

5771456 5771464 7931892 3459138 3459146 3459153 3459161 3459179 3459187 3459195 3459203 3459211

4530234 4530235 4530236 4530237 4530238 4530239 4530240 4530241 4530242 4530243 4530244 4530245

5701952500369 5701952500376 5701952500383 5701952500390 5701952500406 5701952500413 5701952500420 5701952500437 5701952500444 5701952500451 5701952500468 5701952500475

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 10 par

Grøn nitril/PVC mix-gummistøvle Fritidsstøvle af naturgummi. Kortskaftet. Uden sikkerhed.

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

511.38 511.39 511.40 511.41 511.42 511.43 511.44 511.45 511.46 511.47 511.48

1390462 1390463 1390464 1390465 1390466 1390467 1390468 1390469 1390470 1390472 1390473

5022317 5022318 5022308 5022309 5022310 5022311 5022312 5022313 5022314 5022315 5022316

5701952511389 5701952511396 5701952511402 5701952511419 5701952511426 5701952511433 5701952511440 5701952511457 5701952511464 5701952511471 5701952511488

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 6 par

259

Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj


Sikkerhedsfodtøj

Sikkerhedsfodtøj Gummistøvler

Pvc gummistøvle m/ sikkerhed S5WR PVC gummistøvle med sikkerhed. Langskaftet. (39 cm). Med kraftig mønstret sål.Værnesål og tåkappe i stål. Uden for. Godkendelse: S5WR

Str. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

515.38 515.39 515.40 515.41 515.42 515.43 515.44 515.45 515.46 515.47

5771472 3609955 4021507 3609963 3609971 3609989 4021515 3609997 3610003 4021523

4530366 4530367 4530368 4530369 4530370 4530371 4530372 4530373 4530374 4530375

5701952515387 5701952515394 5701952515400 5701952515417 5701952515424 5701952515431 5701952515448 5701952515455 5701952515462 5701952515479

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 6 par

Sejlerstøvle Fritidsstøvle af naturgummi. Kortskaftet. Uden sikkerhed.

Str. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Artnr.

Tunnr.

Finfonr.

EAN

503.36 503.37 503.38 503.39 503.40 503.41 503.42 503.43 503.44 503.45 503.46

5930337 5930338 5930339 5930340 5930341 5930342 5930343 5930344 5930345 5930346 5930347

4530772 4530773 4530774 4530775 4530776 4530777 4530778 4530779 4530780 4530781 4530782

5701952503360 5701952503377 5701952503384 5701952503391 5701952503407 5701952503414 5701952503421 5701952503438 5701952503445 5701952503452 5701952503469

Salgsenhed: 1 par . Antal/colli: 12 par

260


Førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælp

Førstehjælp er vigtigt, nogle gange livsvigtigt. Førstehjælp vil sige hjælpeforanstaltninger, der skal påbegyndes på stedet for at opretholde livsvigtige kropsfunktioner eller begrænse skadens omfang. Hjælpeudstyret på arbejdspladserne bør være tilpasset de risici, der findes i virksomheden, samt antallet af ansatte og de til enhver tid gældende krav fra myndighederne. Sækko industri A/S har et bredt udvalg af førstehjælps produkter og står til enhver tid klar med uddybende vejledning og rådgivning.

Øjenskyl Er uheldet ude skal der reageres hurtigt.Ved stænk af alkali, syre eller andre skadelige stoffer er det vigtigt, at man straks påbegynder at skylle øjnene. Sækko Industri A/S har forskellige varianter af øjenskyl som sikrer at skylning kan begynde med det samme.

Når du skal beslutte hvilken løsning du skal vælge, bør du overveje følgende: 1. Løsningen skal være den lettest tilgængelige. 2. Løsningen skal være hurtig at betjene - selv i pressede situationer. 3. Løsningen skal være effektiv uden at forårsage yderligere skade.

262


Førstehjælp

Førstehjælp

Forbindingstavler Man kommer ikke uden om det - mindre småskader vil altid kunne ske på en arbejdsplads, de er nærmest en naturlig konsekvens af at få noget fra hånden. Ved brug af sårrens, plaster og forbindinger forebygges infektioner, der kan betyde daglig irritation og gener i forbindelse med arbejdet. Det er derfor en god idé at indrette arbejdspladsen så disse førstehjælpsartikler er nemme at bruge og let tilgængelige. Sækko Industri A/S anbefaler forbindingstavler på alle arbejdspladser. Disse er let synlige, godt organiserede og dækker behovet i de fleste situationer.

Førstehjælpskasser Hvor det ikke er muligt at hænge forbindingstavler op, tilbyder Sækko Industri A/S forskellige førstehjælpskasser. Disse er udviklet med det formål at være praktiske og let håndterlige. Vi har produktvarianter til arbejdspladsen, til bilen og til hjemmet. Vi vil efterfølgende lade to af vores samarbejdspartnere præsentere sig selv!

Cederroth

Plum

En virksomhed med fokus på hygiejne og sundhed. Cederroth er en dynamisk virksomhed med mange produkter inden for hygiejne, sundhed, sårpleje, husholdning og førstehjælp. Inden for hver produktkategori har virksomheden adskillige meget succesrige varemærker, der indtager en stærk position på et marked med hård konkurrence.Vi er blandt de få virksomheder inden for branchen, der arbejder med alt fra idé og forskning til færdigt produkt. De fleste af vores produkter fremstilles på egne fabrikker i Sverige, Spanien, Danmark og Polen.

Plum A/S er en familieejet virksomhed med rødder helt tilbage til 1860. I mere end 40 år har vi beskæftiget os med effektive og brugervenlige løsninger til virksomhedernes håndhygiejne og i ca. 15 år med førstehjælpsløsninger der gør din arbejdsplads til et tryggere sted at være.Vi betjener i dag en bred vifte af brugere inden for industri-, håndværks- og institutionsområdet. Gennem et tæt samarbejde med bl.a. hudlæger, sikkerhedsorganisationer og rådgivende instanser har vi igennem årene udviklet produkter, der vægter hudens krav om milde råvarer lige så højt som hensynet til effektivitet.

263


Førstehjælp

Førstehjælp Øjenskyl Plum øjenskylstation 2x500ml.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

EAN

338.79

4530685

5701684465219

5693558

Forseglede flasker med ergonomisk øjenkop, kan betjenes af 1 person. Steril væske. Udstyret med udførlig vejledning.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Plum øjenskyl 1x500ml medøjekop

Artnr. Tunnr. 338.78 5767291

Finfonr.

EAN

4530687

5701684460221

Flasken kan bruges løs eller til opfyldning i skyllestation 338.79. Steril væske. Udstyret med udførlig vejledning.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 12 stk

Øjenskylstation 2x500ml Forseglede flasker uden øjenkop. Steril væske.

Artnr. Tunnr. 338.80 5600254

Finfonr.

EAN

4530684

5701952338801

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 100 stk

264


Øjenskyl Øjenskyl 500ml uden øjekop

Artnr. Tunnr. 338.85 5600255

Finfonr.

EAN

4530688

5701952338856

Flasken kan bruges løs eller til opfyldning i skyllestation 338.80. Steril væske.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Øjenskyllestation 6x30ml Tavle til vægmontering. Steril væske. 6 flasker a 30ml.

Artnr. Tunnr. 338.00 5844165

Finfonr.

EAN

4530680

7393660005014

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Refill til Øjenskyllestation Refillflasker a 30 ml til opfyldning af 338.00. Æske med 18 flasker. Steril væske.

Artnr. Tunnr. 338.05 5844166

Finfonr.

EAN

4530686

7393660005021

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 24 æsker

265

Førstehjælp

Førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælp Øjenskyl Cederroth øjenskyl 2x500ml.

Artnr. Tunnr. 345.80 1470745

Finfonr.

EAN

7310617252000

Let håndterlig flaske med ergonomisk øjenkop. God væskestrømning. Steril væske. Til engangsbrug.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

Vægholder til øjenskyl Robust og praktisk vægholder. Flasken sidder fastlåst i vægholderen. Åbnes automatisk, når den vrides ud af holderen. Passer til montering på førstehjælpstavlen 345.60. Selvlysende instruktionsskilt medfølger.

Artnr. Tunnr. 345.71 5344886

Finfonr.

EAN

4804583

7310617200018

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Cederroth øjenskyl lommemodel 235ml

Artnr. Tunnr. 345.68 5344883

Finfonr.

EAN

4804581

7310617221013

Personlig flaske med øjenskyl i lommeformat med tilhørende hylster. Ergonomisk øjenkop og god væskestrøm. Åbnes med ét enkelt håndgreb. Til engangsbrug. Steril væske.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 18 stk

266


Øjenskyl Cederroth hylster til bælte

Artnr. Tunnr. 345.64 5344879

Finfonr.

EAN

4804584

7310617203002

Hylster i nylon med bælteholder. Til model 345.68.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

Øjenskyllespray 45 ml. Konstant spraytryk i 1 minut.Væsken er steril, også efter anbrud af flasken.

Artnr. Tunnr. 338.07 5099504

Finfonr.

EAN

4530682

7332343000267

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

Øjenskyllespray 250 ml. Øjenskyllespray 250 ml. Steril væske. Der kan skaffes tom vægholder 338.09.

Artnr. Tunnr. 338.06 5725909

Finfonr.

EAN

4530681

7332343000250

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 24 stk

267

Førstehjælp

Førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælp Førstehjælps-dispensere og tilhørende produkter Cederroth førstehjælpstavle -fuld

Artnr. Tunnr. 345.60 5327218

Finfonr.

EAN

4804563

7310801909000

Med tydelige og letforståelige instruktioner, der er trykt direkte på emballagerne. Let overskueligt. Indhold 2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppere, 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere, 1 Cederroth Beskyttelsespakke, 1 Salvequick Plasterdispenser, 1 Savett Sårrensdispenser og 1 Førstehjælpsinstruktion.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Salvequick plasterautomat m/indhold

Artnr. Tunnr. 345.73 5344889

Finfonr.

EAN

5022335

7310610019075

Nem at bruge. Når plasteret trækkes ud af dispenseren, løsnes det ene beskyttelsespapir, og plasteret kan sættes på kun med den ene hånd. Dispenseren fyldes enkelt ved hjælp af en specialnøgle. Forskellige refiller. Indhold: 40 tekstilplastre og 45 plastplastre. Størrelser: 72 x 19 mm og 72 x 25 mm.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Salvequick plasterautomat -tom

Artnr. Tunnr. 345.61 5344876

Finfonr.

EAN

4804566

7370801907000

Til brug for forskellige refiller.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

268


Førstehjælps-dispensere og tilhørende produkter

Salvequick plaster -plast Til opfyldning af 345.61. Smidig plast af høj kvalitet. Allergitestede. Indhold: 45 plastre (27 stk. 72x19 mm og 18 stk. 72x25 mm). 6 refiller/æske.

Artnr. Tunnr. 345.62 5327208

Finfonr.

EAN

4804567

7310610060367

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Salvequick plaster -textil Til opfyldning af 345.61. Føjelige tekstil af høj kvalitet. Allergitestede. Indhold: 40 plastre (24 stk. 72x19 mm og 16 stk. 72x25 mm). 6 refiller/æske.

Artnr. Tunnr. 345.63 5327222

Finfonr.

EAN

4804568

7310610064440

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

269

Førstehjælp

Førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælp Førstehjælps dispensere og tilhørende produkter Salvequick xl-plaster Til opfyldning af 345.61. Større plaster af høj kvalitet. Allergitestede. Indhold: 21 plastre (14 stk. 80x30 mm og 7 st. 80x60 mm). 6 refiller/æske.

Artnr. Tunnr. 345.65 5344880

Finfonr.

EAN

4804569

7310610064709

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Salvequick non-woven plaster

Artnr. Tunnr. 345.66 5344881

Finfonr.

EAN

4804570

7310610069438

Til opfyldning af 345.61. Til følsom hud. Fremstillet af polyester, limen er blidere. Allergitestede. Indhold: 43 plastre (27 stk. 72x19 mm og 16 stk. 72x25 mm). 6 refiller/æske.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Salvequick detectable plaster

Artnr. Tunnr. 345.69 5344884

Finfonr.

EAN

4804572

7310610067359

Til opfyldning af 345.61. Beregnet til brug inden for levnedsmiddelindustrien. Let synlige og opdages af de fleste metaldetektorer. Hvert plaster er sterilt emballeret. Allergitestede. Indhold: 35 sterile plastre (21 stk. 72x19 mm og 14 stk. 72x25 mm). 6 refiller/æske.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

270


Førstehjælps dispensere og tilhørende produkter Cederroth 4-i-1 kompres forbinding

Artnr. Tunnr. 345.72 5327223

Finfonr.

EAN

4804564

7310610019105

Steril universalforbinding med 4 funktioner: 1. Trykforbinding til kraftige blødninger. 2. Dækforbinding til overfladiske sår 3. Brandsårsforbinding via kompres med sårvenlig overflade 4. Midlertidig støttebandage. Tydelige farvebilleder og instruktioner trykt direkte på emballagerne. Indhold: 1 stk. kompres (14 x 23 cm) 2 stk. elastiske engangsbandager (10 cm x 3 m)

Salgsenhed:20 stk . Antal/colli: 400 stk

Cederroth 4-i-1 kompresforb. mini

Artnr. Tunnr. 345.74 5327224

Finfonr.

EAN

4804565

7310610019112

Lille steril første-forbinding. Specielt egnet til skader på fingre og tæer. Tydelige farvebilleder og instruktioner er trykt direkte på emballagerne. Indhold: 1 stk. kompres (8 x 12 cm) 1 stk. elastisk bandage (6 cm x 3 m)

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 30 stk

Cederroth beskyttelsespakke

Artnr. Tunnr. 345.76 5327225

Finfonr.

EAN

4804575

7310610025960

Til beskyttelse af hjælper ved førstehjælp. Åndedrætsmasken er udstyret med kontraventil. På beskyttelsesstykket af plast er der tydelige instruktioner i farver. Indhold: 1 stk. åndedrætsmaske med kontraventil, 4 stk. handsker, 2 stk. Savett Safety Skin Cleanser.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 24 æsker

271

Førstehjælp

Førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælp Førstehjælps dispensere og tilhørende produkter Savett sårservietautomat Incl. Indhold: 40 stk. Savett Sårrens 11 x 12 cm. Stykembalerede. Steril. Der benyttes specialnøgle, når refillen skal udskiftes.

Artnr. Tunnr. 345.77 5344891

Finfonr.

EAN

4804573

7310610032500

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Savett servietautomat refill

Artnr. Tunnr. 345.78 5327226

Finfonr.

EAN

4804576

7310610032272

Refill til 345.77.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 10 æsker

Plasterstrips disp. 25 pk. 9 stk.

Artnr. Tunnr. 345.29 5946426

Finfonr.

EAN

4530672

5701952345298

Lommepakninger, der hver indeholder 9 stk. plasterstrips i 3 forskellige størrelser. 4 stk. 2,0 x 7,2 cm 4 stk. 2,5 x 7,2 cm 1 stk. 5,3 x 7,2 cm

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

272


Førstehjælps dispensere og tilhørende produkter OX-ON Førsthjælpskasse Indeholder plastre, kompresser, forbindinger mm. i henhold til arbejdstilsynets anbefalinger. Pakket i grøn plastkasse. Opflyder kravene i den tyske DIN norm 13 164.

Artnr. Tunnr. 346.00 1321661

Finfonr.

EAN

4804577

5701952346004

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

OX-ON 1.hjælpspude Indeholder plastre, kompresser, forbindinger mm. i henhold til arbejdstilsynets anbefalinger. Pakket i rød nylonpose med lynlås.Opflyder kravene i den tyske DIN norm 13 164.

Artnr. Tunnr. 346.10 1321662

Finfonr.

EAN

4804578

5701952346103

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 40 stk

OX-ON 1.hjælps bæltepakke

Artnr. Tunnr. 346.80 1321663

Finfonr.

EAN

4804579

5701952346806

Indeholder plaster, forbinding mm. til brug ved mindre skader, pakket i rød nylon pose i lommeformat.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 250 stk

273

Førstehjælp

Førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælp Plastre

274


Plastre Snögg Soft 1 plaster blå (1 m.)

Artnr. Tunnr. 012134 1455666

Finfonr.

EAN

7034950121341

Blåt plaster. Absorberende, hudvenlig, tværelastisk og limfrit plaster. Selvklæbende. Fæster ikke til hud, hår eller sår. Indhold: Længde 100 cm, bredde 6 cm.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 120 æsker

Snögg Soft 1 plaster natur (1 m.)

Artnr. Tunnr. 012045 1455664

Finfonr.

EAN

7034950120450

Absorberende, hudvenlig, tværelastisk og limfrit plaster. Selvklæbende. Fæster ikke til hud, hår eller sår. Indhold: Længde 100 cm, bredde 6 cm.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 120 æsker

Snögg Soft 1 plaster natur (5 m.)

Artnr. Tunnr. 012053 1455665

Finfonr.

EAN

7034950120535

Absorberende, hudvenlig, tværelastisk og limfrit plaster. Selvklæbende. Fæster ikke til hud, hår eller sår. Indhold: Længde 500 cm, bredde 6 cm.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 96 æsker

275

Førstehjælp

Førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælp Plastre OX-ON plasteræske, 30 ass. plastre

Artnr. Tunnr. 346.40 1391290

Finfonr.

EAN

5022336

5701952346400

Elastiske plasterstrips. Indhold:10 stk. 19x72 mm, 10 stk. 25x72 mm og 10 stk. runde ø22 mm.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 360 stk

OX-ON plasteræske, 6cm.x1m.

Artnr. Tunnr. 346.45 1391292

Finfonr.

EAN

5022337

5701952346455

Textil plaster til afklipning.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 360 stk

Plaster 53x72 mm. Plaster i ikke-vævet materiale pakket i praktisk display-æske , str. 5,3x7,2 cm

Artnr. Tunnr. 345.36 5767294

Finfonr.

EAN

4530675

7311410956041

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 16 æsker

276


Skilte


Skilte


Skilte

Skilte

Foreskrifter for sikkerhedsskilte Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke bidrager til forståelsen, skal udelades. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse, farveog lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.

Anvendelse af sikkerhedsskilte

Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning. Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes. Bestilling af skilte foretages på følgende måde: Skiltets materiale samt størrelse ses efter artiklens første 4-6 varenumre. Vores skilte findes i 2 forskellige materialer: Plast = P, Folie= F. 4 forskellige størrelser: A4, A5, 225 (rundt skilt med en diameter på 225mm) og 200 (kvadratisk skilt på 200mm*200mm).

H453 Skiltets navn

P Skiltets materiale

A5 Skiltets størrelse

Ønskes andre skilte eller størrelser kontakt vores salgsafdeling: Sækko Industri A/S . Egelund A 23 . 6200 Aabenraa Tlf.: (+45) 7431 1888 . Fax: (+45) 7431 1860 e-mail: si@ox-on.dk . www.ox-on.dk

278


Skilte

Skilte

279


Designed to protect

Skilte


Skilte

Skilte ”Forbindskasse”

”Flugtvej tv.”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

H402FA4 H402FA5 H402PA4 H402PA5

5358278 5358279 5358276 5358277

5708233990031 5708233990048 5708233990017 5708233990024

H406FA4 H406FA5 H406PA4 H406PA5

5358282 5358283 5358280 5358281

5708233990079 5708233990086 5708233990055 5708233990062

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Øjenskyl”

”Flugtvej th.”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

H453FA4 H453FA5 H453PA4 H453PA4

5360017 5360019 5360015 5360015

5708233990154 5708233990161 5708233990130 5708233990130

H430FA4 H430FA5 H430PA4 H430PA4

5360030 5360031 5360027 5360027

5708233990239 5708233990246 5708233990215 5708233990215

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

Pil

”1 ste hjælp”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

H452FA4 H452FA5 H452PA4 H452PA5

5360068 5360731 5360065 5360066

5708233990437 5708233990444 5708233990413 5708233990420

H400FA4 H400FA5 H400PA4 H400PA5

5362901 5362902 5362899 5362900

5708233991922 5708233991939 5708233991908 5708233991915

Salgsenhed:1 stk

280

Salgsenhed:1 stk


”Brandmateriel”

”Pulverslukker”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

B234FA4 B234FA5 B234PA4 B234PA5

5360012 5360013 5358284 5360011

5708233990116 5708233990123 5708233990093 5708233990109

B235FA4 B235FA5 B235PA4 B235PA5

5360023 5360026 5360020 5360021

5708233990192 5708233990208 5708233990178 5708233990185

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Brandslange”

”Ildslukker”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

B244FA4 B244FA5 B244PA4 B244PA5

5360037 5360040 5360033 5360035

5708233990277 5708233990284 5708233990253 5708233990260

B237FA4 B237FA5 B237PA4 B237PA5

5360045 5360049 5360042

5708233990314 5708233990321 5708233990291 5708233990307

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

Brandslange

Pulverslukker

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

B226FA4 B226FA5 B226PA4 B226PA5

5360054 5360055 5360051 5360052

5708233990352 5708233990369 5708233990338 5708233990345

B225FA4 B225FA4 B225PA4 B225PA5

5360059 5360059 5360057 5360058

5708233990390 5708233990390 5708233990376 5708233990383

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

281

Skilte

Skilte


Skilte

Skilte 112-Skilt

”EX/Eksplosionsfare”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

B245FA4 B245FA5 B245PA4 B245PA5

5360734 5360735 5360732 5360733

5708233990475 5708233990482 5708233990451 5708233990468

A360FA4 A360FA5 A360PA4 A360PA5

1253312 1253313 1253310 1253311

5708233992257 5708233992264 5708233992233 5708233992240

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Eksplosionsfare”

”Farlig elektrisk spænding”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A300FA4 A300FA5 A300PA4 A300PA5

5360796 5361051 5360794 5360795

5708233990918 5708233990925 5708233990895 5708233990901

A301FA4 A301FA5 A301PA4 A301PA5

5361054 5361055 5361052 5361053

5708233990956 5708233990963 5708233990932 5708233990949

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Ætsende stoffer”

”Brandfarlige stoffer”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A302FA4 A302FA5 A302PA4 A302PA5

5361058 5361059 5361056 5361057

5708233990994 5708233991014 5708233990970 5708233990987

A303FA4 A303FA5 A303PA4 A303PA5

5361985 5361988 5361983 5361984

5708233991045 5708233991052 5708233991021 5708233991038

Salgsenhed:1 stk

282

Salgsenhed:1 stk


”Giv agt”

”Giftige stoffer”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A304FA4 A304FA5 A304PA4 A304PA5

5361992 5361993 5361989 5361990

5708233991083 5708233991090 5708233991069 5708233991076

A305FA4 A305FA5 A305PA4 A305PA5

5361998 5361999 5361995 5361996

5708233991120 5708233991137 5708233991106 5708233991113

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Pas på hængende last”

”Truck kørsel”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A343FA4 A343FA4 A343PA4 A343PA5

5362015 5362015 5362010 5362013

5708233991168 5708233991168 5708233991144 5708233991151

A342FA4 A342FA5 A342PA4 A342PA5

5362021 5362022 5362017 5362019

5708233991205 5708233991212 5708233991182 5708233991199

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Pas på kørende trafik”

”Glat”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A353FA4 A353FA5 A353PA4 A353PA5

5362041 5362042 5362023 5362024

5708233991243 5708233991250 5708233991229 5708233991236

A310FA4 A310FA5 A310PA4 A310PA5

5362047 5362049 5362044 5362046

5708233991281 5708233991298 5708233991267 5708233991274

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

283

Skilte

Skilte


Skilte

Skilte ”Her skydes med boltepistol”

”Giftfare ved brand/ NPK gødning”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A345FA4 A345FA5 A345PA4 A345PA5

5362390 5362391 5362388 5362389

5708233991328 5708233991335 5708233991304 5708233991311

A320FA4 A320FA5 A320PA4 A320PA5

5362394 5362395 5362392 5362393

5708233991366 5708233991373 5708233991342 5708233991359

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Oplag brandfarlige væsker”

”Trykflasker fjernes vedbrand”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A321FA4 A321FA5 A321PA4 A321PA5

5362678 5362680 5362396 5362676

5708233991403 5708233991410 5708233991380 5708233991397

A322FA5 A322FA5 A322PA4 A322PA5

5362689 5362689 5362683 5362684

5708233991458 5708233991458 5708233991427 5708233991434

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Brandnærende”

”Trykflasker fjernes vedbrand”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A330FA4 A330FA5 A330PA4 A330PA5

5362695 5362697 5362691 5362693

5708233991489 5708233991496 5708233991465 5708233991472

A322FA4 A322FA5 A322PA4 A322PA5

5362687 5362689 5362683 5362684

5708233991441 5708233991458 5708233991427 5708233991434

Salgsenhed:1 stk

284

Salgsenhed:1 stk


”Svejsning i rustfrit stål”

”Svejsning og skæring”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

A346FA4 A346FA5 A346PA4 A346PA5

5362713 5362715 5362706 5362712

5708233991564 5708233991571 5708233991540 5708233991557

A358FA4 A358FA5 A358PA4 A358PA5

5362833 5362835 5362831 5362832

5708233991601 5708233991618 5708233991588 5708233991595

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Må ikke sluttes”

”Adgang forbudt f/ uvedkommmende”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

F125FA5 F125PA4

1421195 1283948

5708233992288 5708233992271

F104FA4 F104FA5 F104PA4 F104PA5

5362856 5362857 5362853 5362854

5708233991649 5708233991656 5708233991625 5708233991632

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Rygning og åben ild forbudt”

”Rygning forbudt”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

F102FA4 F102FA5 F102PA4 F102PA5

5362865 5362866 5362859 5362863

5708233991687 5708233991694 5708233991663 5708233991670

F100FA4 F100FA5 F100PA4 F100PA5

5362871 5362872 5362867 5362869

5708233991724 5708233991731 5708233991700 5708233991717

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

285

Skilte

Skilte


Skilte

Skilte ”Må ikke startes”

”Må ikke berøres”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

F112FA4 F112FA5 F112PA4 F112PA5

5362877 5362878 5362874 5362875

5708233991762 5708233991779 5708233991748 5708233991755

F120FA4 F120FA5 F120PA4 F120PA5

5362888 5362889 5362880 5362885

5708233991809 5708233991816 5708233991786 5708233991793

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Mobiltelefon forbudt”

”Mad og drikkevarer forbudt”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

F118FA4 F118FA5 F118PA4 F118PA5

5362893 5362894 5362890 5362892

5708233991847 5708233991854 5708233991823 5708233991830

F141FA4 F141FA5 F141PA4 F141PA5

5362897 5362898 5362895 5362896

5708233991885 5708233991892 5708233991861 5708233991878

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

Åben ild forbudt

Rygning forbudt

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

F102F225 F102P225

5362925 5362918

5708233991991 5708233991984

F100F225 F100P225

5363208 5362926

5708233992028 5708233992011

Salgsenhed:1 stk

286

Salgsenhed:1 stk


Adgang Forbudt

Mobiltelefon forbudt

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

F104F225 F104P225

5363210 5363209

5708233992042 5708233992035

F118F225 F118P225

5363212 5363211

5708233992066 5708233992059

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Mad og drikkevarer forbudt”

”Åndedrætsværn påbudt”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

F141F225 F141P225

5363214 5363213

5708233992080 5708233992073

P103FA4 P103FA5 P103PA4 P103PA5

5360739 5360740 5360737 5360738

5708233990512 5708233990529 5708233990499 5708233990505

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Øjenværn påbudt”

”Hovedværn påbudt”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

P100FA4 P100FA5 P100PA4 P100PA5

5360747 5360748 5360743 5360746

5708233990550 5708233990567 5708233990536 5708233990543

P101FA4 P101FA5 P101PA4 P101PA5

5360751 5360752 5360749 5360750

5708233990598 5708233990604 5708233990574 5708233990581

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

287

Skilte

Skilte


Skilte

Skilte ”Høreværn påbudt”

”Hudbeskyttelse påbudt”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

P102FA4 P102FA5 P102PA4 P102PA5

5360760 5360767 5360757 5360759

5708233990635 5708233990642 5708233990611 5708233990628

P116FA4 P116FA5 P116PA4 P116PA5

5360770 5360771 5360768 5360769

5708233990673 5708233990680 5708233990659 5708233990666

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Beskyttelseshandsker påbudt”

”Fodværn påbudt”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

P105FA4 P105FA5 P105PA4 P105PA5

5360776 5360777 5360774 5360775

5708233990710 5708233990727 5708233990697 5708233990703

P104FA4 P104FA5 P104PA4 P104PA5

5360780 5360781 5360778 5360779

5708233990758 5708233990765 5708233990734 5708233990741

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

”Faldsikring påbudt”

”Ansigtsværn påbudt”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

P108FA4 P108FA5 P108PA4 P108PA5

5360784 5360785 5360782 5360783

5708233990796 5708233990802 5708233990772 5708233990789

P107FA4 P107FA5 P107PA4 P107PA5

5360788 5360789 5360786 5360787

5708233990833 5708233990840 5708233990819 5708233990826

Salgsenhed:1 stk

288

Salgsenhed:1 stk


”Støvmaske påbudt”

”Øjenværn påbudt”

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

P118FA4 P118FA5 P118PA4 P118PA5

5360792 5360793 5360790 5360791

5708233990871 5708233990888 5708233990857 5708233990864

P100F225 P100P225

5363216 5363215

5708233992103 5708233992097

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

Høreværn påbudt

Faldsikring påbudt

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

P102F225 P102P225

5363218 5363217

5708233992127 5708233992110

P108F225 P108P225

5363220 5363219

5708233992141 5708233992134

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

Fodgængere

Damer og herrer

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

P109F225 P109P225

5363225 5363222

5708233992165 5708233992158

PIC18F200

5363226

5708233992172

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

289

Skilte

Skilte


Skilte

Skilte Herrer

Damer

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

PIC19F200

5363227

5708233992189

PIC20F200

5363228

5708233992196

Salgsenhed:1 stk

Salgsenhed:1 stk

Kørestol

Hund i snor

Artnr.

Tunnr.

EAN

Artnr.

Tunnr.

EAN

PIC206F200

5363229

5708233992202

PIC12F200

5363230

5708233992219

Salgsenhed:1 stk

Hunde ej adgang

Artnr.

Tunnr.

EAN

PIC13F200

5363231

5708233992226

Salgsenhed:1 stk

290

Salgsenhed:1 stk


Detailsortiment

Handsker ...................................................................................... Åndedrætsværn.............................................................................. Høreværn ...................................................................................... Øjenværn ...................................................................................... Hovedværn...................................................................................... Beskyttelsesdragter....................................................................... Knæskånere..................................................................................... Førstehjælp...................................................................................... Udstillingsmateriel..........................................................................

Side Side Side Side Side Side Side Side Side

294 316 328 332 340 342 343 345 347


Detailsortiment

Detailsortiment

Detailsortiment Som totalleverandør af sikkerhedsløsninger, markedsfører og sælger Sækko Industri A/S en række af personlige værnemidler af meget høj kvalitet til detailhandelen i store dele af Europa, herunder handsker, åndedrætsværn, knæ, hoved - og ansigtsbeskyttelse til industri, byggeri og landbrug. Inden for personlige værnemidler tilbyder Sækko Industri A/S komplette Shop-in-Shop løsninger til detailhandelen i Europa og vores mangeårige samarbejde med kunder og leverandører gør os i stand til at tilbyde kvalitetsprodukter, som alle er i overensstemmelse med gældende normer og EU standarder. Sækko Industri´s klare og definerede Shop-in-Shop løsninger opfylder alle behovene inden for personlige værnemidler og trin for trin kan man udvikle simple Shop-in-Shop løsningerne til komplette koncepter, hvilket giver dig store økonomiske fordele i forhold til ”space management” og lagerstyring. Vore produkt- og brugsvejledninger fremhæver forskellene på de enkelte produkter, hvorved slutbrugeren altid er i stand til vælge netop det produkt som man har brug for og vores attraktive salgsemballager fremmer salget af de enkelte produkter

292


Detailsortiment

Detailsortiment

293


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker MaxiFlex Ultimate 34-874 Fingerdyppet strikhandske i nylon/lycra m/nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Silikone fri. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 063.07 CE 08 063.08 CE 09 063.09 CE 10 063.10 CE 11 063.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1288035 1288037 1288043 1288044 1288062

5701952063079 5701952063086 5701952063093 5701952063109 5701952063116

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

4141

MaxiFlex Endurance 34-848 Fingerdyppet strikhandske i nylon/ lycra med nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Extra nitril dotter i Håndfladen. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 074.07 CE 08 074.08 CE 09 074.09 CE 10 074.10 CE 11 074.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1347470 1347472 1347473 1347474 1347475

5708233074076 5708233074083 5708233074090 5708233074106 5708233074113

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

4141

MaxiCut Dry 34-450 Fingerdyppet strikhandske i glas/polyester/lycra med nitril belægning i håndfladen og fingerspidserne. Extra forstærkning mellem tommel og Pegefinger. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 097.08 CE 09 097.09 CE 10 097.10 CE 11 097.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1362737 1362738 1362739 1362740

5701952097081 5701952097098 5701952097104 5701952097111

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

4331

294


Handsker ActivGrip Advance Fingerdyppet strikhandske i nylon med dobbelt MicroFinish nitril belægning i håndflade og fingerspidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 061.17 CE 08 061.18 CE 09 061.19 CE 10 061.20 CE 11 061.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5157485 5157486 5157487 5157494 5187742

4530154 4530155 4530156 4530157 4530158

5701952061174 5701952061181 5701952061198 5701952061204 5701952061211

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

3121

ActivGrip Lite Hi Viz Yellow Fingerdyppet strikhandske i polyester med Micro Finish latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 086.07 CE 08 086.08 CE 09 086.09 CE 10 086.10 CE 11 086.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1420694 1420695 1420697 1420698 1420699

5022221 5022222 5022223 5022224 5022225

5701952086078 5701952086085 5701952086092 5701952086108 5701952086115

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

2131

Power Grab Plus Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld m/MicroFinish latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 098.07 CE 08 098.08 CE 09 098.09 CE 10 098.10 CE 11 098.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1434283 1434285 1434287 1434288 1434290

5701952098071 5701952098088 5701952098095 5701952098101 5701952098118

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

3242

295

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker OX-ON PowerGrab Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld med latex belægning i håndflade og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 06 062.16 CE 07 062.17 CE 08 062.18 CE 09 062.19 CE 10 062.20 CE 11 062.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5647609 5647610 5647611 5647612 5647613 5187569

4529819 4529820 4529821 4529822 4529823 4529824

5701952062164 5701952062171 5701952062188 5701952062195 5701952062201 5701952062218

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

3141

OX-ON Multi Grap Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld m/latex belægning. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 061.07 CE 08 061.08 CE 09 061.09 CE 10 061.10 CE 11 061.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1264374 1264376 1264377 1264378 1264380

5022185 5022186 5022187 5022188 5022189

5701952061075 5701952061082 5701952061099 5701952061105 5701952061112

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

1143

OX-ON Tian Fingerdyppet strikhandske i polyester/ bomuld med latex belægning i håndflade og fingerspidserne. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 064.37 CE 08 064.38 CE 09 064.39 CE 10 064.40 CE 11 064.41

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1449799 1449801 1449807 1449809 1449811

5701952064373 5701952064380 5701952064397 5701952064403 5701952064410

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

2242

296


Handsker

OX-ON Nippon Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i blødt kalveskind. Overhånd i polyester. Let bomulds for i håndflade. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 06 076.06 CE 07 076.07 CE 08 076.08 CE 09 076.09 CE 10 076.10 CE 11 076.11 CE 12 076.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5725689 5915106 5915107 5915108 5915109 5915110 5645055

4529623 4529624 4529625 4529626 4529627 4529628 4529629

5701952076062 5701952076079 5701952076086 5701952076093 5701952076109 5701952076116 5701952076123

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

2111

OX-ON Kenwo Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i okshud. Overhånd i spandex. M/ velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 076.17 CE 08 076.18 CE 09 076.19 CE 10 076.20 CE 11 076.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5769580 5769581 5769582 5769584 5769585

4529630 4529631 4529632 4529633 4529634

5701952076178 5701952076185 5701952076192 5701952076208 5701952076215

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1131

297

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker OX-ON Driver Håndflade og overhånd i blødt svineskind. Bomuldsforet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 06 066.06 CE 07 066.07 CE 08 066.08 CE 09 066.09 CE 10 066.10 CE 11 066.11 CE 12 066.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

8592412 8592404 4789517 4789525 4789533 4789541 4868907

4530073 4530074 4530075 4530076 4530077 4530078 4530079

5701952066063 5701952066070 5701952066087 5701952066094 5701952066100 5701952066117 5701952066124

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Driver II Håndflade og overhånd i blødt gedeskind. Bomuldsforet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 096.07 CE 08 096.08 CE 09 096.09 CE 10 096.10 CE 11 096.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5346867 5346868 5346869 5346870 5346871

4804346 4804347 4804348 4804349 4804350

5701952096077 5701952096084 5701952096091 5701952096107 5701952096114

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1121

OX-ON Technic 196 Håndflade ,tommelfinger og fingerspidser i blødt gedeskind. Overhånd i bomuld. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 196.08 CE 09 196.09 CE 10 196.10 CE 11 196.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

8748295 8748303 8748311 5946413

4529730 4529731 4529732 4529733

5701952196081 5701952196098 5701952196104 5701952196111

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

298


Handsker OX-ON Granit Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i oksehud. Overhånd i bomuld. Bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 08 075.08 CE 09 075.09 CE 10 075.10 CE 11 075.11 CE 12 075.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5917796 5917797 5917798 5917799 5917800

4529618 4529619 4529620 4529621 4529622

5701952075089 5701952075096 5701952075102 5701952075119 5701952075126

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 60 par

2123

OX-ON Carat Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i gedeskind. Overhånd i bomuld/lycra. Let bomuldsfor i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 058.08 CE 09 058.09 CE 10 058.10 CE 11 058.11 CE 12 058.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5331975 5331976 5331978 5331979 5331980

4804340 4804341 4804328 4804329 4804330

5701952058082 5701952058099 5701952058105 5701952058112 5701952058129

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 96 par

OX-ON High light Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i gedeskind, reflex forstærkning på knoerne. Overhånd i polyester. Let for i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 09 064.89 CE 10 064.90 CE 11 064.91

Tunnr.

Finfonr.

1453240 1453241 1453242

EAN 5701952064892 5701952064908 5701952064915

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

299

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker

OX-ON Stone Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i blødt oksehud. Overhånd i spandex. Let for i håndflade. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 056.08 CE 09 056.09 CE 10 056.10 CE 11 056.11 CE 12 056.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5138696 5138697 5138699 5138700 5138701

4529598 4529599 4529600 4529601 4529602

5701952056088 5701952056095 5701952056101 5701952056118 5701952056125

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

OX-ON Stone II Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i gedeskind. Overhånd i spandex. Let for i håndflade. Godkendelse EN 420 EN 388 Cat. 2 .

Str. Artnr. CE 08 048.08 CE 09 048.09 CE 10 048.10 CE 11 048.11 CE 12 048.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5343736 5343737 5343738 5343739 5343740

4804335 4804336 4804337 4804338 4804339

5701952048083 5701952048090 5701952048106 5701952048113 5701952048120

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

2111

300


Handsker OX-ON Eco-Line 1 Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 069.08 CE 09 069.09 CE 10 069.10 CE 11 069.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309856 5309811 5309813 5309814

4804331 4804332 4804333 4804334

5701952069088 5701952069095 5701952069101 5701952069118

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

Eco Line 2 Riggerstyle Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i Chrom 6 free svineskind. Let for i håndflade. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 071.08 CE 09 071.09 CE 10 071.10 CE 11 071.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309858 5309859 5309860 5358256

4804342 4804343 4804344 4804345

5701952071081 5701952071098 5701952071104 5701952071111

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Eco-Line 3 Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i nitril. Gummieret manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 073.08 CE 09 073.09 CE 10 073.10 CE 11 073.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5309818 5309819 5309871 5309872

4804389 4804390 4804391 4804392

5701952073085 5701952073092 5701952073108 5701952073115

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

301

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker

OX-ON ECO Garden Håndflade, tommelfinger, kno og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Overhånd i spandex. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. CE 07 095.07 CE 08 095.08 CE 09 095.09 CE 10 095.10 CE 11 095.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1371881 1371882 1371883 1371885 1371886

5701952095070 5701952095087 5701952095094 5701952095100 5701952095117

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON ECO Stone Håndflade, tommelfinger og negleforstærkning i Chrom 6 free gedeskind. Overhånd i spandex. Let for i håndflade. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. CE 09 095.19 CE 10 095.20 CE 11 095.21

Tunnr.

Finfonr.

1455123 1455125 1455126

EAN 5701952095193 5701952095209 5701952095216

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

302


Handsker OX-ON Zanic 1 Håndflade samt kno- og negleforstærkning i PU. Overhånd i polyester. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 044.08 CE 09 044.09 CE 10 044.10

Tunnr.

Finfonr.

1454069 1454070 1454072

EAN 5701952044085 5701952044092 5701952044108

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Zanic 2 Håndflade og negleforstærkning i syntetisk PU læder. Overhånd i polyester. M/ velcro luk. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 09 044.19 CE 10 044.20 CE 11 044.21

Tunnr.

Finfonr.

1454074 1454076 1454077

EAN 5701952044191 5701952044207 5701952044214

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Zanic 3 Håndflade og negleforstærkning i syntetisk læder og med extra PU læder forstærkning i håndfladen. Overhånd i spandex. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 09 044.29 CE 10 044.30 CE 11 044.31

Tunnr.

Finfonr.

1454079 1454084 1454086

EAN 5701952044290 5701952044306 5701952044313

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

303

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker OX-ON Xtreme 1 Håndflade, tommelfinger og fingerspidser i PU. Overhånd i polyester. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 078.07 CE 08 078.08 CE 09 078.09 CE 10 078.10 CE 11 078.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1266172 5217288 5217289 5217290 5217291

4804431 4530159 4530160 4530161 4530162

5701952078073 5701952078080 5701952078097 5701952078103 5701952078110

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1121

OX-ON Xtreme 2 Håndflade i microfiber m/PU forstærkning mellem tommel og pegefinger. Overhånd i Polyester og m/extra polstring på knoerne. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 079.10 5217292 4530163 CE 11 079.11 5217293 4530164

EAN 5701952079100 5701952079117

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Xtreme 3 Håndflade samt kno- og negleforstærkning i PU og overhånd i spandex.Velcroluk. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 07 080.07 CE 08 080.08 CE 09 080.09 CE 10 080.10 CE 11 080.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1266177 1266179 5217294 5217295 5217296

4804432 4804433 4530165 4530166 4530167

5701952080076 5701952080083 5701952080090 5701952080106 5701952080113

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

1121

304


Handsker OX-ON Xtreme 4 Håndflade i syntetisk læder med silicone dotter.Overhånd i neopren. M/velcro luk. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 081.10 5217297 4530168 CE 11 081.11 5217298 4530169

EAN 5701952081103 5701952081110

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Dark Håndflade i PU. Overhånd i spandex. M/ velcro luk. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 053.17 CE 08 053.18 CE 09 053.19 CE 10 053.20 CE 11 053.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5788145 5788147 5788148 5788149 5009556

4530133 4530134 4530135 4530136 4530137

5701952053179 5701952053186 5701952053193 5701952053209 5701952053216

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

3111

OX-ON Onyx Håndflade og fingerspidser i microfiber. Overhånd i spandex. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 054.08 CE 09 054.09 CE 10 054.10 CE 11 054.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5099567 5099568 5099570 5099571

4530138 4530139 4530140 4530141

5701952054084 5701952054091 5701952054107 5701952054114

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

305

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker OX-ON Nbr Yellow halvdyppet Jersey bomuldshandske med nitril belægning i håndfladen, fingrene og 50 % af håndryggen. Med ribkant. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 087.17 CE 08 087.18 CE 09 087.19 CE 10 087.20

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5802245 5802246 5802247 5802248

4529839 4529840 4529841 4529842

5701952087174 5701952087181 5701952087198 5701952087204

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 144 par

4111

OX-ON Red Pvc Heldyppet rød PVC-handske. 27 cm. Godkendelse: EN 420 EN 374 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 084.10 3999034 4529834

EAN 5701952084104

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

4121

OX-ON Red Pvc Heldyppet rød PVC-handske. 40 cm. Godkendelse: EN 420 EN 374 Cat. 2

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 10 085.10 3999042 4529835

EAN 5701952085101

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

4121

306


Handsker OX-ON Orange Pvc Heldyppet orange PVC-handske m/let bomulds lining. 30 cm. Ru i h책ndfladen. Godkendelse: EN 420 EN 388 EN 374.

Str. Artnr. CE 08 062.48 CE 09 062.49 CE 10 062.50

Tunnr.

Finfonr.

5689130 4529805 5689131 4529806 5689132 4529807

EAN 5701952062485 5701952062492 5701952062508

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 72 par

3121

OX-ON Black Heavyduty Sort gummihandske i kraftig latex med velourisering. 30 cm. Lang. Rullet kant. Godkendelse: EN 420.

Str. Artnr. CE 07 152.09 CE 08 152.10 CE 09 152.11 CE 10 152.12 CE 11 152.13

Tunnr.

Finfonr.

EAN

4377917 4377925 4377933 4377941 5041346

4530009 4530010 4530011 4530012 4530013

5024951000655 5024951000662 5024951000679 5024951000983 5701952152131

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

Black Heavyweight G17K Gummihandske i kraftig latex. Flock lined inderside. Sort med rullekant. 32 cm. lang. Godkendelse: EN 420 EN 388 EN 374

Str. 7.5 8.5 9.5 10.5

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

154.09 3115532 4529854 154.10 3115540 4529855 154.11 3115557 4529856 154.12 3115516 4530014

EAN 3252448001454 5010232997332 5010232997325 3252448001485

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 144 par

3121

307

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker PowerGrab Thermo Fingerdyppet strikhandske i Acryl/polyester med MicroFinish latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated.Vinterforet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 07 068.17 CE 08 068.18 CE 09 068.19 CE 10 068.20 CE 11 068.21

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5175762 5175783 5175784 5175785 5175779

4529828 4529829 4529830 4529831 4529832

5701952068173 5701952068180 5701952068197 5701952068203 5701952068210

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

1231

010

MaxiTherm 30-201 Fingerdyppet strikhandske i Acrylic/polyester med latex belægning i håndfladen og fingerspidserne. Tommelfingeren er 100% coated.Vinterforet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2

Str. Artnr. CE 07 099.07 CE 08 099.08 CE 09 099.09 CE 10 099.10 CE 11 099.11

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1328775 1328776 1328778 1328780 1328781

5701952099078 5701952099085 5701952099092 5701952099108 5701952099115

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

1241

OX-ON Thermo light Fingerdyppet strikhandske i Acryl/polyester m/latex belægning. Let foret. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 08 060.38 CE 09 060.39 CE 10 060.40 CE 11 060.41

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1432419 1432420 1432421 1432422

5022205 5022206 5022207 5022208

5701952060382 5701952060399 5701952060405 5701952060412

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

2243

308


Handsker OX-ON Thermo Håndflade, tommelfinger samt kno- og negleforstærkning i gedeskind. Overhånd og manchet i bomuld.Vinterforet også i manchet. Godkendelse: EN 420 EN 388 Cat. 2.

Str. Artnr. CE 08 064.08 CE 09 064.09 CE 10 064.10 CE 11 064.11 CE 12 064.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

3998887 5796594 3998895 8301970 5994357

4529613 4529614 4529615 4529616 4529617

5701952064083 5701952064090 5701952064106 5701952064113 5701952064120

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

2222

OX-ON Technic Winter Håndflade ,tommelfinger og fingerspidser i blødt gedeskind. Overhånd i bomuld. Vinterforet. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. CE 09 196.59 CE 10 196.60 CE 11 196.61

Tunnr.

Finfonr.

1241362 4804400 1241363 4804401 1241365 4804402

EAN 5701952196593 5701952196609 5701952196616

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Winter Driver Håndflade i blødt gedeskind. Overhånd i Polyester.Vinterforet. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. CE 09 197.29 CE 10 197.30 CE 11 197.31 CE 12 197.32

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5057700 5994354 5994355 5103362

4530058 4530059 4530060 4530061

5701952197293 5701952197309 5701952197316 5701952197323

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 60 par

309

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker OX-ON High light winther Håndflade samt kno- og negleforstærkning i gedeskind.Vinterforet, flouriserende gul overhånd. Godkendelse Cat. 1.

Str. Artnr. CE 09 064.69 CE 10 064.70 CE 11 064.71

Tunnr.

Finfonr.

1476422 1476424 1476426

EAN 5701952064960 5701952064700 5701952064717

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Xtreme 5 Syntetisk nubuck læder i PU i håndflade og fingerspidserne. Overhånd i spandex. 7 cm manchet.Vinterforet også i manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 08 068.08 CE 09 068.09 CE 10 068.10 CE 11 068.11 CE 12 068.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1291865 1291866 1291867 1291868 1291877

5022209 5022210 5022211 5022212 5022213

5701952068081 5701952068098 5701952068104 5701952068111 5701952068128

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

OX-ON Xtreme 6 Syntetisk nubuck læder i PU i håndflade og fingerspidserne. Overhånd i spandex. M/velcro luk.Vinterforet. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. CE 08 094.08 CE 09 094.09 CE 10 094.10 CE 11 094.11 CE 12 094.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

1321641 1321642 1321643 1321644 1321645

5022214 5022215 5022216 5022217 5022218

5701952094080 5701952094097 5701952094103 5701952094110 5701952094127

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 72 par

310


Handsker OX-ON Flower 1 Fingerdyppet strikhandske i nylon m/latex belægning i overhånd og fingerspidser. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 07 093.07 1371544 5022177 CE 08 093.08 5341669 4804385

EAN 5701952093076 5701952093083

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 2 Fingerdyppet strikhandske i nylon m/latex belægning i overhånd og fingerspidser. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 07 093.17 1371545 5022178 CE 08 093.18 5341671 4804386

EAN 5701952093175 5701952093182

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 3 Fingerdyppet strikhandske i nylon m/latex belægning i overhånd og fingerspidser. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 07 093.27 1371546 5022172 CE 08 093.28 5341680 4804387

EAN 5701952093274 5701952093281

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 120 stk

311

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker OX-ON Flower 4 Fingerdyppet strikhandske i nylon m/latex belægning i overhånd og fingerspidser. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 07 093.37 1371547 5022179 CE 08 093.38 5341683 4804388

EAN 5701952093373 5701952093380

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 5 Håndflade i microfiber. Overhånd i bomuldsstof. Ribkant. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.58 5341695 4804382

EAN 5701952086580

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 7 Håndflade i bomuldsstof m/PVC-dotter. Overhånd i bomuldsstof. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.28 5341688 4804379

EAN 5701952086283

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

312


Handsker OX-ON Flower 8 Håndflade i bomuldsstof m/PVC-dotter. Overhånd i bomuldsstof. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.38 5341690 4804380

EAN 5701952086382

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 9 Håndflade i bomuldsstof m/PVC-dotter. Overhånd i bomuldsstof. Ribkant. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.18 5341687 4804378

EAN 5701952086184

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Flower 10 Håndflade i bomuldsstof m/PVC-dotter. Overhånd i bomuldsstof. Ribkant. Godkendelse: Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.78 5341686 4804384

EAN 5701952086788

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

313

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Handsker OX-ON Flower 11 Håndflade i microfiber. Overhånd i spandex. M/velcro luk. Godkendelse: EN 420 Cat. 1

Str. Artnr. Tunnr. Finfonr. CE 08 086.68 5341699 4804383

EAN 5701952086689

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Garden Basic Håndflade i bomuld m/PVC dotter og overhånd i bomuld/polyester. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 06 128.16 CE 07 128.17 CE 08 128.18 CE 09 128.19

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5146579 5146580 5146581 5146583

4529970 4529971 4529972 4529973

5701952128167 5701952128174 5701952128181 5701952128198

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Garden Plus Håndflade i bomuld der er imprægneret med PVC og overhånd i bomuld. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 06 129.16 CE 07 129.17 CE 08 129.18 CE 09 129.19

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5148033 5148034 5148035 5148037

4529974 4529975 4529976 4529977

5701952129164 5701952129171 5701952129188 5701952129195

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

314


Handsker OX-ON Garden Comfort Håndflade, tommelfinger, kno og negleforstærkning i blødt svineskind. Overhånd i spandex. Godkendelse: EN 420 Cat. 1.

Str. Artnr. CE 07 057.07 CE 08 057.08 CE 09 057.09 CE 10 057.10 CE 11 057.11 CE 12 057.12

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5146571 5146572 5146573 5146574 5146575 5146577

4529964 4529965 4529966 4529967 4529968 4529969

5701952057078 5701952057085 5701952057092 5701952057108 5701952057115 5701952057122

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Kids Håndflade og tommelfinger i blødt PU og overhånd i bomuld. PE-belagt manchet. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. 4-6 år 056.04 6-8 år 056.05 8-10 år 056.06

Tunnr.

Finfonr.

5802254 4530533 5802255 4530534 5802256 4530535

EAN 5701952056040 5701952056057 5701952056064

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 120 par

OX-ON Knit Strikhandske i 100% polyester med PVC dotter i håndfladen. Godkendelse: Cat. 1.

Str. Artnr. CE 07 070.07 CE 08 070.08 CE 10 070.10

Tunnr.

Finfonr.

3998960 4530116 3998978 4530117 3998986 4530118

EAN 5701952070077 5701952070084 5701952070107

Salgsenhed:12 par . Antal/colli: 240 par

315

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Åndedrætsværn OX-ON Maske FFP1NR D Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved mindre sundhedsfarligt støv, som forefindes i industri, land- og skovbrug som f.eks. pap, tekstil, fjer, grafit, ler, pollen, slibning af aluminium, gibs og kvartsfri sten.

Str.

Artnr. Tunnr. 313.11

Finfonr.

5946440 4529512

EAN 5701952313112

Salgsenhed:12 pk. . Antal/colli: 72 pk.

OX-ON Maske FFP2NR D Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Str.

Artnr. Tunnr. 313.16

Finfonr.

5946441 4529514

EAN 5701952313167

Salgsenhed:12 pk. . Antal/colli: 72 pk.

OX-ON Maske FFP2NR D m/ventil 1 stk

Str.

Artnr. Tunnr. 313.21

Finfonr.

5946442 4529516

EAN 5701952313211

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Salgsenhed:12 pk. . Antal/colli: 72 pk.

316


Åndedrætsværn OX-ON Maske FFP3NR D M/Ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.31

Finfonr.

5993503 4804291

EAN 5701952313310

OX-ON FFP3 m/ventil Beskytter mod sundhedsfarlige, faste og væskeformige partikler med høj toksicitet. 1 stk. pakning i SB-kort

Salgsenhed:12 pk. . Antal/colli: 72 pk.

OX-ON Maske FFP1NR D m/vENTIL

Str.

Artnr. Tunnr. 313.05

Finfonr.

5961844 4529510

EAN 5701952313051

Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved mindre sundhedsfarligt støv som forefindes i industri, land- og skovbrug 1 som f.eks. pap, tekstil, fjer, grafit, ler, pollen, slibning af aluminium, gibs og kvartsfri sten.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

OX-ON Maske FFP1NR D Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved mindre sundhedsfarligt støv som forefindes i industri, land- og skovbrug 1 som f.eks. pap, tekstil, fjer, grafit, ler, pollen, slibning af aluminium, gibs og kvartsfri sten.

Str.

Artnr. Tunnr. 313.10

Finfonr.

5691548 4529511

EAN 5701952313105

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

317

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Åndedrætsværn OX-ON Maske FFP2NR D Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-/kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Str.

Artnr. Tunnr. 313.15

Finfonr.

5691555 4529513

EAN 5701952313150

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

OX-ON Maske FFP2NR D m/ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.20

Finfonr.

5691571 4529515

EAN 5701952313204

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-/kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

OX-ON Foldbar maske M/Vent FFP2NRD

Str.

Artnr. Tunnr. 313.22

Finfonr.

5630677 4529517

EAN 5701952313228

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-/kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

318


Åndedrætsværn OX-ON Maske FFP2NR D m/ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.60

Finfonr.

5041345 4529519

EAN 5701952313600

Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan anvendes som FFP1, slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly/kobberfri maling samt sprøjtemaling af vandbaseret farve.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

OX-ON Maske FFP3NR D m/ventil

Str.

Artnr. Tunnr. 313.30

Finfonr.

5962989 4529518

EAN 5701952313303

Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med middel til høj giftighed. Kan anvendes som FFP2 samt arbejde med partikleraerosoler fra cement, kalk, gødning, asbest, kaustisk soda, svejserøg samt bakterier, svampespore, vira osv.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

Foldbar maske m/ventilFFP3

Str.

Artnr. Tunnr. 313.33

Finfonr.

5260865

EAN 5701952313334

Filtrerende ansigtsmaske der kan anvendes ved faste partikler og flydende aerosoler med middel til høj giftighed. Kan anvendes som FFP2 samt arbejde med partikleraerosoler fra cement, kalk, gødning, asbest, kaustisk soda, svejserøg samt bakterier, svampespore, vira osv.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 12 æsker

319

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Åndedrætsværn Halvmaske m/A1P2 filtre i blister

Str.

Artnr. Tunnr. 327.80

Finfonr.

1293019

EAN 5038428039819

Gas(halv)masken er designet til Maximask 2000 filter systemet. Gas og støv filtrene bruger for-filteruder og for-filterbetræk der kan bestilles uafhængigt af masken. Gasmaske og filter er ikke beregnet til brug ved brandslukning eller brug nær åben ild eller smeltet metal hvor antænding af filter kan resultere i udvikling af giftige dampe. Gas og P2 for-filter kan bruges som et kombinationsfilter.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Filtre Abek1+P2 t/327.80 i blister

Str.

Artnr. Tunnr. 327.82

Finfonr.

1293028

EAN 5038428064606

Gas(halv)masken er designet til Maximask 2000 filter systemet. Gas og støv filtrene bruger for-filteruder og for-filterbetræk der kan bestilles uafhængigt af masken. Gasmaske og filter er ikke beregnet til brug ved brandslukning eller brug nær åben ild eller smeltet metal hvor antænding af filter kan resultere i udvikling af giftige dampe. Gas og P2 for-filter kan bruges som et kombinationsfilter.

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 5 pk.

Filtre A1P2 t/327.80 i blister

Str.

Artnr. Tunnr. 327.81

Finfonr.

1293026

EAN 5038428043946

Gas(halv)masken er designet til Maximask 2000 filter systemet. Gas og støv filtrene bruger for-filteruder og for-filterbetræk der kan bestilles uafhængigt af masken. Gasmaske og filter er ikke beregnet til brug ved brandslukning eller brug nær åben ild eller smeltet metal hvor antænding af filter kan resultere i udvikling af giftige dampe. Gas og P2 for-filter kan bruges som et kombinationsfilter.

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 10 sæt

320


Åndedrætsværn 3M maske FFP1 Giver beskyttelse mod gasser og dampe. En maske med en lav profil, som giver et øget synsfelt. Parabolformet udåndingsventil giver lav udåndingsmodstand og reducerer varmeopbygningen inde i masken. Maskerne har ingen udskiftelige dele. Maskerne er et godt vedligeholdelsesfrit alternativ til maskerne med udskiftelige filtre. Selv om de er vedligeholdelsesfri, skal maskekanten dog rengøres mellem brug. Når filtrene er opbrugte - kasseres hele masken. Pakke med 3 stk.

Str.

Artnr. Tunnr. 311.51

Finfonr.

5328126 4804294

EAN 8711428042078

Salgsenhed:6 pk. . Antal/colli: 6 pk.

3M maske FFP1 Pakke med 3 stk.

Str.

Artnr. Tunnr. 311.54

Finfonr.

1267112

EAN 4046719009954

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 9 pk.

3M maske FFP2 Pakke med 3 stk.

Str.

Artnr. Tunnr. 311.52

Finfonr.

5328127 4804295

EAN 8711428042252

Salgsenhed:6 pk. . Antal/colli: 6 pk.

321

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Åndedrætsværn 3M maske FFP2 m/ventil Pakke med 3 stk.

Str.

Artnr. Tunnr. 311.53

Finfonr.

5328128 4804296

EAN 8711428042191

Salgsenhed:6 pk. . Antal/colli: 6 pk.

3M maske m/ventil FFP2 2 stk.

Str.

Artnr. Tunnr. 311.61

Finfonr.

5328136 4804297

EAN 5010027802919

Salgsenhed:6 pk. . Antal/colli: 6 pk.

3M maske m/ventil FFP3 3M-masken 9332C hører til 9300-serien, som er foldbare støvmasker med 3-fladers konstruktion. Masken kan bruges når du er i kontakt med følgende: gipsstøv, kalkstøv, plaststøv, metalstøv, træstøv, cementstøv, isoleringsfibre, slibestøv fra malede flader, pollen, støv fra gulvslibning, kautisk soda og kvartsstøv (stenstøv).

Str.

Artnr. Tunnr. 311.62

Finfonr.

5328137 4804290

EAN 4046719086283

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

322


Åndedrætsværn 3M halvmaskesæt 6223C 2 x A2 filtre, 2 x P3 filtre, 2 filtreoldere. 1 halvmaske

Str.

Artnr. Tunnr. 311.57

Finfonr.

5328132 4804318

EAN 4046719049684

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 4 stk

3M filter 6055 dr refill A2 refill til halv og helmasker

Str.

Artnr. Tunnr. 311.59

Finfonr.

5328134 4804307

EAN 3134375452830

Salgsenhed:6 sæt . Antal/colli: 6 sæt

3M partikelfilter P3 refill FFP3 refil til halv og helmasker

Str.

Artnr. Tunnr. 311.58

Finfonr.

5328133 4804306

EAN 6413175021352

Salgsenhed:6 sæt . Antal/colli: 6 sæt

323

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Åndedrætsværn

3M maske FFA1P2D FFA1P2 maske 4251C

Str.

Artnr. Tunnr. 311.56

Finfonr.

5328129 4804317

EAN 4046719049585

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 6 stk

Sikkerhedsmaske 4279 Ffab Ek1P3D

Str.

Artnr. Tunnr. 320.00

Finfonr.

5840288 4529569

EAN 4046719143696

”Vedligeholdelsesfri sikkerhedsmaske som beskytter mod organiske dampe, uorganiske og sure gasser, ammoniak samt partikler. “”Landbrugsmasken””. Maskerne er dolomittestede, og giver derfor brugeren en væsentlig bedre beskyttelse.”

Salgsenhed:4 stk . Antal/colli: 4 stk

324


Åndedrætsværn Dräger Painter Set Malerpakken Dräger X-plore 3300-halvmaske (størrelse M) og to A2-P3-filtre er specielt sammensat med henblik på beskyttelseskravene ved arbejde med farver og lakker.

Str. M

Artnr. Tunnr. 314.40

Finfonr.

5298533 4804315

EAN 4026056005437

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 25 sæt

Dräger kemi sæt Kemipakken Dräger X-plore« 3300-halvmaske (størrelse M) og to A1 B1 E1 K1 Hg-P3D-filtre yder beskyttelse ved omgang med kemikalier.

Str. M

Artnr. Tunnr. 314.45

Finfonr.

5298540 4804316

EAN 4026056005444

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 999 sæt

Dräger Construction Set Dräger Construction set består af en komfortabel halvmaske Dräger X-plore 3500 og to Pure P3 filtre. Det giver perfekt beskyttelse mod støvpartikler.

Str. M

Artnr. Tunnr. 314.44

Finfonr.

1347045

EAN 4026056004317

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 999 sæt

325

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Åndedrætsværn

Dräger A2/P3 filter Sæt Kemiske filtre til anvendelse mod organiske dampe.

Str.

Artnr. Tunnr. 314.76

Finfonr.

5378737 5022165

EAN 5701952314768

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 999 sæt

Dräger filter A2 Kemiske filtre til anvendelse mod organiske dampe.

Str.

Artnr. Tunnr. 314.50

Finfonr.

5298524 4804302

EAN 4026056005376

Salgsenhed:1 sæt . Antal/colli: 10 sæt

326


Åndedrætsværn

Sikkerhedssæt 3 dele Et sikkerhedssæt med P1 maske, brille og høreværn

Str.

Artnr. Tunnr. 313.02

Finfonr.

5360940 4804547

EAN 4027503002009

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 36 stk

3M sikkerhedssæt Sikkerhedssæt til gør-det-selv arbejdet. Sættet indeholder: 8810 Støvmaske. 2720- Sikkerhedsbrille med klart glas. 1100- 1 par ørepropper. Støvmasken kan eksempelvis bruges, når du er i kontakt med: gipsstøv, kalkstøv, metalstøv, træstøv, cementstøv, slibestøv fra malede flader, pollen, støv fra gulvslibning, kautisk soda og kvartsstøv (stenstøv). Sikkerhedsbrillerne ridsebestandige (antiscratch) og har anti-dugbehandlede glas (anti-fog). Desuden har de UV beskyttelse mod UVA og UVC-stråling.

Str.

Artnr. Tunnr. 311.31

Finfonr.

5328122 4804548

EAN 4001895908644

Salgsenhed:10 sæt . Antal/colli: 10 sæt

327

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Høreværn Bilsom Leightning L1 blister

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1028490 1322202 5022123

EAN 7312550284902

Passivt høreværn med hovedbøjle . SNR 30/H:31 M:28 L:23. Godkendelse: EN 352 Samme Som 1010922 men i blister pakke. Hygiejnesæt: 1011998.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 12 stk

Bilsom Radio Hi-Vis høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1015210 5341217 4804261

EAN 7312550152102

Høreværn med indbygget FM/AMradio og AUX-indgang for tilslutning til MP3-afspillere eller andre audioenheder. Fluorescerende gule ørekopper og reflekterende hovedbøjle, som sikrer stor synlighed både dag og nat. Begrænser radiostøjniveauet til 82 dB(A). 140 timers levetid med to AA-batterier. Omfatter 3,5 mm jack kabel for tilslutning til andre enheder. SNR: 31 / H:31 M:28 L:23. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 1008000

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

Bilsom Impact Sport høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Finfonr.

1013530 5348469 4804585

EAN 7312550135303

Aktivt jagthøreværn med hovedbøjle. Elektronisk støjfiltrering og lydforstærkning, lyde under 82 dB passerer mens lyde over 82 dB udelukkes. Med sine ekstra slanke ørekopper er der plads til skydevåbnets skæfte, designet specielt til hobbyskydning og jagt. SNR: 25 / H:24 M:22 L: 18. Godkendelse: EN 352. Hygiejnesæt: 1015280

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 5 stk

328


Høreværn OX-ON Junior lime

Str.

Artnr. Tunnr.

Fint børnehøreværn med blød skumpude for komfort, selvjusterende kopper for en god pasform hvilket giver en god forsegling mod støj. SNR: 27 dB / H: 33 M:24 L:15. Godkendelse: EN 352

331.08

Finfonr.

1445543

EAN 5701952331086

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 36 stk

OX-ON Junior pink

Str.

Artnr. Tunnr.

Et fint børnehøreværn med blød skumpude for komfort, selvjusterende kopper for en god pasform hvilket giver en god forsegling mod støj. SNR: 27 dB / H: 33 M:24 L:15. Godkendelse: EN 352

331.07

Finfonr.

1445541

EAN 5701952331079

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 36 stk

OX-ON Handy foldbar høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

331.06

Finfonr.

1288318 5022127

EAN 5701952331062

Et foldbart detailhøreværn, selvjusterende kopper for en god pasform hvilket giver en god forsegling mod støj. Forefindes kun i blisterpakning. SNR: 27 dB / H: 33 M:24 L:15. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 80 stk

329

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Høreværn OX-ON Hobby høreværn

Str.

Artnr. Tunnr.

Høreværn Detail et allround høreværn til såvel industri- som hobbybrug. Pakket på ophæng.SNR: 27 / H:31 M:23 L:15 Godkendelse: EN 352

330.06

Finfonr.

7915101 4529378

EAN 5701952330065

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 60 stk

3M ørekopper økonomi

Str.

Artnr. Tunnr.

Økonomi Høreværn . De er udstyret med en ekstra bred hovedbøjle som giver bedre balance, en god tilpasning til hovedet og bedre komfort. Ørekopperne vejer desuden kun 171 gram, det sikrer den bedste komfort og mulighed for at anvende dem i længere tid. SNR 23 / H: 31 M: 20 L: 13. Godkendelse: EN 352

311.23

Finfonr.

5328146 4804236

EAN 4046719047758

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 6 stk

3M ørepropper m/flexbøjle

Str.

Artnr. Tunnr.

311.22

Finfonr.

5328143 4804255

EAN 4046719049745

Ørepropper med flexbøjle bøjlen hjælper med at opretholde et konstant tryk uanset hovedstørrelse og dermed sikre dig mod høreskader! kan bæres bag hovedet eller under hagen og kan desuden let anbringes om halsen mellem brug. De runde propper går ikke ind i øregangen og giver dig derfor en bedre hygiejne. Desuden medfølger 2 ekstra sæt propper, som er lette at skifte ud. SNR:25 / H:30 M:21 L:18. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:6 par . Antal/colli: 6 par

330


Høreværn Uvex Whisper ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

Ørepropper anvendes ofte i snavsede arbejdsmiljøer og samler derfor snavsede partikler på overfladen, hvilket kan medføre skader og irritation i øregangen. Øreproppens glatte, smudsafvisende overflade kan rengøres med vand og sæbe, hvilket giver brugeren komfort og sikkerhed. Pakket parvis i blisterpakning til ophæng. SNR 27 / H:27 M:24 L:22. Godkendelse: EN 352

306.90

Finfonr.

5378741 4804253

EAN 5701952306909

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 50 pk.

Uvex X-Fit ørepropper u/snor

Str.

Artnr. Tunnr.

306.81

Finfonr.

5378739 4804252

EAN 5701952306817

Den ergonomisk udformede Uvex X-fit engangsprop har en meget høj dæmpning, der er velegnet til høje lydniveauer gennem lang tid, men der er alligevel lagt stor vægt på at give proppen en yderst jævn dæmpning, hvilket øger mulighederne væsentligt for at høre f.eks. advarselssignaler, tale mm i en støjende lydsituation. 5 par i blister. SNR 37 / H: 36 M: 34 L: 34. Godkendelse: EN 352

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 50 pk.

Uvex X-Cap bøjlehøreværn/ørepropper

Str.

Artnr. Tunnr.

306.82

Finfonr.

5378742 4804235

EAN 5701952306824

Superlet bøjlehøreværn i nyt design, med ovale propper der giver øget komfort. Velegnet til arbejdssituationer, hvor der hyppigt skiftes mellem støjende og ikkestøjende miljø. SNR:24 / H:27 M:19 L:18 Godkendelse: EN 352. (Løse propper: 2125346)

Salgsenhed:1 pk. . Antal/colli: 50 pk.

331

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Øjenværn I-Vo Grå Med Klar Linse Sort/grå stel og m/klar linse. Brillen er ridsefast og har antidugfunktion. Meget god kemikalieresistens. 100% UV-beskyttelse. UV 2-1,2. Supravision HC-AF.

Artnr. Tunnr. 334.44 5378744

Finfonr.

EAN

5022151

5701952334445

Salgsenhed:1 stk

I-Vo grå med grå linse Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort. Optidur 3000 og UV

Artnr. Tunnr. 334.43 5378743

Finfonr.

EAN

5022150

5701952334438

Salgsenhed:1 stk

Uvex Ivo m/klar linse Når det kommer til komfort og udseende går I-Vo ikke på kompromis, hvilket gør disse briller ekstremt populære. De er ikke kun særdeles sikre, men også meget komfortable og med et smart design. Dette er garanteret pga. Uvex’s 2-komponente teknologi som sikrer at brillerne ikke kun er stærke men også smarte. Bløde materialer omkring de sensitive dele af ansigtet (næse, pande og ører) garanterer permanent, maksimal komfort.

Artnr. Tunnr. 334.45 1293758

Finfonr.

EAN

5022152

5701952334452

Salgsenhed:1 stk

332


Øjenværn Uvex Winner M/Grå Linse Disse stelløse metalbriller giver klart syn i alle retninger. De store linser sikrer fortrinlig beskyttelse i hele synsfeltet. Næsepuderne tilpasser brillen til næsen, hvilket gør brillen komfortabel at bruge i længere perioder. Kvalitetsfjedre på stængerne gør disse robuste briller meget fleksible. Brillen er ridsefast og med en antidug belægning der giver bedre udsyn. Grå linse: UV 5-2,5

Artnr. Tunnr. 334.41 1255444

Finfonr.

EAN

5022148

5701952334414

Salgsenhed:1 stk

Uvex Winner M/Klar Linse Disse stelløse metalbriller giver klart syn i alle retninger. De store linser sikrer fortrinlig beskyttelse i hele synsfeltet. Næsepuderne tilpasser brillen til næsen, hvilket gør brillen komfortabel at bruge i længere perioder. Kvalitetsfjedre på stængerne gør disse robuste briller meget fleksible. Brillen er ridsefast og med enantidug belægning der giver bedre udsyn. Klar linse: UV2-1,2

Artnr. Tunnr. 334.40 1255443

Finfonr.

EAN

5022147

5701952334407

Salgsenhed:1 stk

Uvex Skyper Sx2, klar linse

Artnr. Tunnr. 334.46 1293759

Finfonr.

EAN

5022153

5701952334469

Fler komponent brille fra Uvex. Bløde flader på indersiden giver høj komfort. Brillens udformning gør, at man frit kan bevæge sig uden at brillen glider ned eller føles irriterende. Antidug belægning på indersiden og antirids belægning på ydersiden.Vægt på kun 21 gram. Klar linse.

Salgsenhed:1 stk

333

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Øjenværn 3M briller Comfort En beskyttelsesbrille med klart glas, der via de mange funktioner sikrer dig høj komfort. Med de indstillelige og bløde brillestænger får du en meget komfortabel løsning. Brillen beskytter mod UVA, UVB og UVC stråler, er ridsebestandig, og en speciel belægning på beskyttelsesbrillen reducerer dugdannelse og giver dig bedre udsyn.

Artnr. Tunnr. 311.07 5328154

Finfonr.

EAN

4804279

4046719061433

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

3M briller Comfort En beskyttelsesbrille med mørkt glas, der via de mange funktioner sikrer dig høj komfort. Med de indstillelige og bløde brillestænger får du en meget komfortabel løsning. Brillen beskytter mod UVA, UVB og UVC stråler, er ridsebestandig, og en speciel belægning på beskyttelsesbrillen reducerer dugdannelse og giver dig bedre udsyn.

Artnr. Tunnr. 311.08 5328155

Finfonr.

EAN

4804280

4046719061440

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

3M Classic B m/klar glas Brugervenlig og funktionel, let brille som kan benyttes uden på de fleste typer normale briller og er velegnet til besøgende i produktionshaller og lignende. Moderne, sportsligt design med klart glas og med fokus på letvægt og komfort.

Artnr. Tunnr. 311.01 5328148

Finfonr.

EAN

4804275

4046719061402

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

334


Øjenværn 3M beskyttelsesbriller Super

Artnr. Tunnr. 311.02 5328149

Finfonr.

EAN

4804276

4001895821189

En beskyttelsesbrille med klart glas, der via de mange funktioner sikrer dig høj komfort. Med de indstillelige brillestænger får du en meget komfortabel løsning. Brillen beskytter mod UVA, UVB og UVC stråler, er ridsebestandig, og en speciel belægning på beskyttelsesbrillen reducerer dugdannelse og giver dig bedre udsyn.

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

3M Premium/Comfort kapselbrille

Artnr. Tunnr. 311.11 1337387

Finfonr.

EAN

5022146

4046719061464

Beskyttelsesbrille. Goggle lavet af polycarbonat. Med udluftningshuller og elastik. Slagfasthed klasse F.

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

OX-ON Eyepro Meget let beskyttelsesbrille med justerbare stænger og klart glas.

Artnr. Tunnr. 334.24 5844155

Finfonr.

EAN

4529438

5701952334247

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 300 stk

335

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Øjenværn OX-ON Speed XTS mirror

Artnr. Tunnr. 334.51 1445120

Finfonr.

EAN

5701952334513

Linsen giver 99,9% beskyttelse mod UV-A, UV-B og UV-C, i bølgelængdeområdet 180-380 nm. Anti slip gummi på stængerne giver ekstra komfort, Universal skridsikre gummi næse bro til den mest behagelige pasform.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 60 stk

OX-ON Speed XTS dark Linsen giver 99,9% beskyttelse mod UV-A, UV-B og UV-C, i bølgelængdeområdet 180-380 nm. Anti slip gummi på stængerne giver ekstra komfort, Universal skridsikre gummi næse bro til den mest behagelige pasform.

Artnr. Tunnr. 334.52 1445123

Finfonr.

EAN

5701952334520

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 60 stk

OX-ON Speed XTS clear Linsen giver 99,9% beskyttelse mod UV-A, UV-B og UV-C, i bølgelængdeområdet 180-380 nm. Anti slip gummi på stængerne giver ekstra komfort, Universal skridsikre gummi næse bro til den mest behagelige pasform.

Artnr. Tunnr. 334.53 1445124

Finfonr.

EAN

5701952334537

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 60 stk

336


Øjenværn OX-ON Space Clear Meget let beskyttelsesbrille med justerbare stænger og klar glas fremstillet af polycarbonat.

Artnr. Tunnr. 334.28 5103404

Finfonr.

EAN

4529440

5701952334285

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 300 stk

OX-ON Space Yellow Beskyttelsesbrille med justerbare stænger og gult glas. Fremstillet af slagfast polycarbonat.

Artnr. Tunnr. 334.23 5103406

Finfonr.

EAN

4529437

5701952334230

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 300 stk

OX-ON Space Dark Meget let beskyttelsesbrille med justerbare stænger og mørkt glas fremstillet af polycarbonat. Beskytter mod UV-stråler.

Artnr. Tunnr. 334.27 5103405

Finfonr.

EAN

4529439

5701952334278

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 300 stk

337

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Øjenværn Uvex Ultrasonic goggle m/klar linse

Artnr. Tunnr. 334.42 5378745

Finfonr.

EAN

5022149

5701952334421

Goggle i grå/sort sporty design og m/klar linse. Markedets letteste goggle/støvbrille. Brillen er med panorama synsvinkel, og et bredt elastikbånd. Blødt TPE materiale giver høj komfort. Gogglen er ridsefast og har antidugfunktion. Meget god kemikalieresistens. 100% UV-beskyttelse. UV 2-1,2. Supravision HC-AF.

Salgsenhed:1 stk

Airmaster 240100 Beskyttelsesbrille. Goggle lavet af polycarbonat. Med udluftningshuller og elastik. Slagfasthed klasse F.

Artnr. Tunnr. 330.45 3719929

Finfonr.

EAN

4529426

5701952330454

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 72 stk

Beskyttelsesbrille Slibebrille i gennemsigtig PVC med linse af polycarbonat. Resistent overfor olie og fugt. Overdækkende støv- og væsketætte ventilationshuller.

Artnr. Tunnr. 330.50 3719945

Finfonr.

EAN

4529428

5701952330508

Salgsenhed:12 stk . Antal/colli: 72 stk

338


Ă&#x2DC;jenvĂŚrn

OX-ON Welder En svejsebrille der behageligt passer over personlige briller, let og komfortabel.

Artnr. Tunnr. 334.20 1291849

Finfonr.

EAN

5022163

5701952334209

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 16 stk

339

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Hovedværn Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752040

Finfonr.

EAN

4031101496603

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752140

Finfonr.

EAN

4031101496610

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752240

Finfonr.

EAN

4031101496627

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

340


Hovedværn Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752340

Finfonr.

EAN

4031101496634

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752440

Finfonr.

EAN

4031101496641

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

Super Boss II Expo sikkerhedshjelm

Artnr. Tunnr. 9752540

Finfonr.

EAN

4031101496658

Sikkerhedshjelm med ventilationshuller. Sekspunktophængt indsats og medfølgende svedrem. Forsynet med slids for nem montering af diverse tilbehør. Modstandsdygtig overfor kulde (- 20° C). Passer til hovedstørrelse: 52 - 61cm. Godkendelse: EN 397

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 25 stk

341

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Beskyttelsesdragter

OX-ON Coverall engangsdragt Beskyttelsesdragt i kategori 3 med hætte. Elastik ved hætte, ankler og talje, rib ved ærmer samt lynlås foran. Meget slidstærk. Godkendt som type 5 (partikeltæt) og 6 (begrænset stænktæt). EN 340:2003, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 10732:2002, EN 14126:2003/AC:2004. Kat 3 Type 5 og 6.

Str. Artnr. M 301.50 L 301.54 XL 301.58 XXL 301.62 XXXL 301.66

Tunnr.

Finfonr.

EAN

5041347 5973761 5973762 5973763 5973764

4530547 4530548 4530549 4530550 4530551

5701952301508 5701952301546 5701952301584 5701952301621 5701952301669

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 50 stk

342


Knæskånere OX-ON knæskåner m/gel

Str.

Artnr. Tunnr.

Luksus knæskåner til arbejde på plane flader. Med gelé indlæg for maksimal komfort og beskyttelse. Med spændelukning. EN 14404:2004 type 1, level 1.

288.20

Finfonr.

1443302

EAN 5701952288205

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 10 par

OX-ON Knee 707

Str.

Artnr. Tunnr.

Luksus knæbeskytter til arbejde i knælende stilling på hårdt underlag. Patenteret fod der fordeler trykket på knæet og giver øget stabilitet. Gel-indlæg sikrer maksimal komfort og beskyttelse. Velcrolukning.

288.70

Finfonr.

5209910 4530626

EAN 5701952288700

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 10 par

Knæbeskytter m/plastskål 50900

Str.

Artnr. Tunnr.

290.00

Finfonr.

3720083 4530627

EAN 5701952290000

Knæbeskyttere fremstillet af Dupont Cordura nylon, som er et meget slidstærkt letvægtsmateriale. Fastgøres med praktisk velcro-lukning. Forsynet med plastskål til beskyttelse mod meget ujævn underlag.

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 25 par

343

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Knæskånere OX-ON Knæbeskyttere

Str.

Artnr. Tunnr.

Robust knæbeskytter med forside i PVC/ nylon og bagside i okselæder. Fastgøres med velcro-lukning.

288.00

Finfonr.

4751665 4530623

EAN 5701952288007

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 12 par

OX-ON Knæbeskyttere “Knee Pads”

Str.

Artnr. Tunnr.

288.50

Finfonr.

8433831 4530624

EAN 5701952288502

Robust knæbeskytter fremstillet af PVC/ nylon. Fastgøres med velcrolukning.

Salgsenhed:1 par . Antal/colli: 12 par

SAFE-ON Rainbow Garden

Str.

Artnr. Tunnr.

290.70

Finfonr.

1452883

EAN 5701952290703

Knæpude - produkt i blødt skum, som yder god beskyttelse ved knælende arbejde. Str.: 35 x 30 x 3 cm.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 32 stk

344


Førstehjælp OX-ON plasteræske, 30 ass. plastre

Artnr. Tunnr. 346.40 1391290

Finfonr.

EAN

5022336

5701952346400

Elastiske plasterstrips. Indhold:10 stk. 19x72 mm, 10 stk. 25x72 mm og 10 stk. runde ø22 mm.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 360 stk

OX-ON plasteræske, 6cm.x1m.

Artnr. Tunnr. 346.45 1391292

Finfonr.

EAN

5022337

5701952346455

Textil plaster til afklipning.

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 360 stk

3M Nexcare småskadepakke

Artnr. Tunnr. 311.32 5328138

Finfonr.

EAN

4804574

8711428074840

Den lille førstehjælpskasse til bilen, kufferten, strandtasken, cykelkurven eller sommerhuset. Småskadepakken leveres i en praktisk plastikæske, der holder alle produkterne tørre og rene. Indhold: 3M Comfort Strips, 3M Protect Strips, 3M Steri-Strip, 3M Micropore, kompresser og vaskeservietter.

Salgsenhed:6 stk . Antal/colli: 6 stk

345

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Førstehjælp Snögg Soft 1 plaster blå (1 m.)

Artnr. Tunnr. 012134 1455666

Finfonr.

EAN

7034950121341

Blåt plaster. Absorberende, hudvenlig, tværelastisk og limfrit plaster. Selvklæbende. Fæster ikke til hud, hår eller sår. Indhold: Længde 100 cm, bredde 6 cm.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 120 æsker

Snögg Soft 1 plaster natur (1 m.)

Artnr. Tunnr. 012045 1455664

Finfonr.

EAN

7034950120450

Absorberende, hudvenlig, tværelastisk og limfrit plaster. Selvklæbende. Fæster ikke til hud, hår eller sår. Indhold: Længde 100 cm, bredde 6 cm.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 120 æsker

Snögg Soft 1 plaster natur (5 m.)

Artnr. Tunnr. 012053 1455665

Finfonr.

EAN

7034950120535

Absorberende, hudvenlig, tværelastisk og limfrit plaster. Selvklæbende. Fæster ikke til hud, hår eller sår. Indhold: Længde 500 cm, bredde 6 cm.

Salgsenhed:1 æske . Antal/colli: 96 æsker

346


Udstillingsmateriel Handske stativ trekantetH: 197 cm

Artnr. Tunnr. 998.70

Finfonr.

EAN

5701952998708

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Handskestativ 180 cm, m/15 kroge

Artnr. Tunnr. 998.36 1455630

Finfonr.

EAN

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

Handskestativ 205 cm, m/20 kroge

Artnr. Tunnr. 998.37 1455631

Finfonr.

EAN

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 1 stk

347

Detailsortiment

Detailsortiment


Detailsortiment

Detailsortiment Udstillingsmateriel Display t/børnehandske Tomt display til børnehandsker. Uden handsker.

Artnr. Tunnr. 106.00 5143816

Finfonr.

EAN

5701952106004

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 100 stk

OX-ON brille-display

Artnr. Tunnr. 334.21A 1422982

Finfonr.

EAN

5701952334216

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 20 stk

Mersalgskrog i zink m/10spyd

Artnr. Tunnr. 998.35 5383746

Finfonr.

EAN

5701952998357

Salgsenhed:1 stk . Antal/colli: 10 stk

348


Tlf. +45 74 31 18 88

Egelund A 23

Fax +45 74 31 18 60

DK-6200 Aabenraa

www.ox-on.com

KAT30/DK/05.2011/Abena Marketing

Telefonsalg åben 8.00-16.00 – (fredag til 14.30)

Sækko Industri

OX-ON katalog DK  

Katalog med beskyttelsesudstyr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you