Issuu on Google+

Kontaktoplysninger for:

Fredag: kl. 8.00 - 15.30.

Private virksomheder Grossister

Daginstitutioner Skoler Uddannelsesinstitutioner Anden offentlig virksomhed

74 31 17 10

74 31 05 24

74 31 19 19

kundeservice1@abena.dk

horeca@abena.dk

grossist@abena.dk

Fax: 74 62 97 37

Fax: 74 62 97 37

Fax: 74 31 19 04

Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa . www.abena.dk

KAT41/DK/02.2012/ 933263 Abena Grafisk

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 16.00.

Hoteller Restauranter Cateringvirksomheder

Forbrugsartikler 2012/2013

Telefonerne er 책bne:

Hospitaler Plejehjem Hjemmeplejen

Forbrugsartikler


Indhold

Plastposer og sække Side 11

Affaldssystemer

Aftørringspapir

Side 39

Side 57

Rengøring

Sæbe, creme og desinfektion

Handsker og beskyttelsesbeklædning

Side 109

Side 203

Side 281

Førstehjælp

Borddækning

Drikkevarer og konfekture

Engangsog cateringartikler

Side 315

Side 325

Side 381

Side 405

3


Plastposer og sække

Affaldstyper og sækkevalg............................................................... 13 100 liters affaldssække................................................................... 14 100 liters snøresække..................................................................... 15 Diverse affaldssække......................................................................... 16 Sække til Sækko-Boy.......................................................................... 19 Papir-affaldssække med print........................................................ 22 Containersække................................................................................... 23 Diverse specialvarer.......................................................................... 24 BioBag...................................................................................................... 27 Spandeposer, LDPE............................................................................ 28 Spandeposer, HDPE........................................................................... 31 Bin-Line poser....................................................................................... 33 Bæreposer............................................................................................. 34 Poser til fødevarer.............................................................................. 35 Easygrip lynlåsposer........................................................................... 38 Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

11


Plast Nordens bredeste sortiment af plastposer og sække Poly-Line-sortiment består af udvalgte plastposer og sække, som er opdelt i 3 kategorier. Grøn emballagefarve indikerer HDPE-produkter, bordeaux emballage indikerer LDPE-produkter, og det helt unikke ”Supersækken”-sortiment i LLDPE-kvalitet har farven blå. De 3 forskellige farver symboliserer hver deres produktkategori og giver et godt overblik over hvilke produkter, man bør vælge til hvilke formål.

Plast og miljøet Plastposer og sække af polyethylen kan uden problemer indgå i den normale dagrenovation, der behandles på offentlige forbrændingsanlæg, idet plasten erstatter noget af den olie, der fremmer en effektiv forbrænding af andet affald. Polyethylen indeholder ikke miljøskadelige tilsætningsstoffer og tungmetaller, og omdannes ved forbrænding til vand og kuldioxid. Samtidig kan plastposer og sække, som ikke anvendes til fødevarer, med fordel fremstilles miljøvenligt ved brug af genbrugsplast. På denne måde indsamles genbrugsplast fra genbrugsstationer og lignende, hvorefter det i en ressourcebesparende proces, som skåner miljøet rengøres og omsmeltes til regenerat, der anvendes til produktion af nye plastprodukter .

Indsamlet plastspild

Regenerat

Færdigvare

Produktion

Kvaliteter HDPE-produkter Produkterne er velegnet til opsamling af let affald og bruges hovedsageligt som spandeposer. Man bør vælge et produkt fra denne kategori, hvis man i sin virksomhed har en hyppig affaldshåndtering. Et økonomisk godt valg. LDPE-produkter Produkterne er velegnet til opsamling af tungere affald og bruges hovedsageligt som spandeposer og regenerat affaldssække. Man bør vælge produkter fra denne kategori, hvis man i sin virksomhed har en mindre hyppig affaldshåndtering samt høje krav til kvaliteten. En god balance mellem pris og kvalitet.

12

LLDPE-produkter Produkterne er velegnet til opsamling af tungt affald og bruges hovedsageligt som affaldsække. Produkterne er i kraft af produktionsmetode samt råvarevalg det mest nyskabende på markedet. Produkterne er halv tykkelse i forhold til konventionelle affaldssække, men med samme styrkeegenskaber. Med disse produkter får man en unik vare med store pris-, kvalitets- og logistikfordele.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Affaldstyper og sækkevalg Let affald Papiraffald Plastaffald

Engangsartikler

Blandet affald Industripap Haveaffald

Industriafffald Kontorpapir

Tungt affald Konserves Storkøkken

Byggeaffald Glas

Re-duce

cy cl Re-

e -us

R

Re

e

Produkterne er velegnet til opsamling af let affald og produceret af 100% produktionsspild, hvilket sikrer en ensartet kvalitet i lav tykkelse. Abenas bæredygtige affaldssække nedbringer verdens CO2 udslip, da varerne dels er produceret med begrænset brug af råvarer, dels en stor andel af genbrugsplast. Man bør vælge disse sække i sin virksomhed, hvor man har en hyppig affaldshåndtering af let affald.

Produkterne er velegnet til opsamling af blandet samt tungt affald.

Produkterne er velegnet til opsamling af blandet samt tungt affald.

Produkterne er i kraft af produktionsmetode samt nøje udvalgte virgin råvarer det mest nyskabende på markedet.

Produkterne er fremstillet af 100% genbrugsplast.

Produkterne er halv tykkelse i forhold til konventionelle affaldssække, men med samme styrkeegenskaber. Med disse produkter får man en unik vare med store pris-, kvalitetsog logistikfordele.

Indsamlet plastaffald fra genbrugsstationer, virksomheder og andre miljøer bliver smeltet om til regenerat og herefter ekstruderet til affaldssække. Genbrug er en miljøvenlig måde at anvende plasten på, da genfremstilling af regenerat ikke er særlig ressourcekrævende.

Vores miljøkoncept hedder RE3: Re-duce Re-use Re-cycle

Se ikonerne inde i kataloget for korrekt valg af sæk.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

13


100 liters affaldssække 70x110 cm, sort

Re-duce

Re-

R

e -us

cy cl

e

Re

Varenr. 1369 1293 1388 1401 1453 100030 1390 1397 8669

Tykkelse 20 my 40 my 45 my 25 my 35my 52 my 55 my 70 my 90 my

Affaldstype Let Blandet Blandet Blandet Tungt Tungt Tungt Tungt Tungt

Antal pr. rulle 20 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/36 25/40 20/48 25/50 15/60 10/80 10/80 10/48 10/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 13,80 15,25 11,35 12,50 12,40 13,65 10,15 11,20 12,55 13,85 14,75 13,40 14,15 15,60 19,80 21,85 28,50 31,45

Tykkelse 20 my 40 my 45 my 25 my 35my 55 my

Affaldstype Let Let Blandet Blandet Tungt Tungt

Antal pr. rulle 20 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/40 25/40 24/32 25/50 15/60 10/56

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 21,05 23,20 17,25 19,00 19,30 21,25 11,55 12,75 15,60 17,20 24,90 27,45

70x110 cm, transparent

Re-duce

Re-

R

e -us

cy cl

e

Re

Varenr. 1370 1294 13369 1402 1454 1392

70x110 cm, grå og hvid Varenr. 1389 1391

Tykkelse 60 my 60 my

Affaldstype Tungt Tungt

Antal pr. rulle Farve 10 stk Grå 10 stk Hvid

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/56 10/64

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 19,85 18,00 24,10 21,85

Tykkelse 20 my 25 my

Affaldstype Let Blandet

Antal pr. rulle 25 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/60 25/50

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,85 14,20 10,35 11,40

70x110 cm, blå

cy cl Re-

R

e -us

14

Re-duce

e

Re

Varenr. 1971 9969

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


100 liters affaldssække 70x110 cm, rød Varenr. 1972

Tykkelse 36 my

Affaldstype Blandet

Antal pr. rulle Farve 25 stk Rød

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 39,20 35,55

Tykkelse 36 my

Affaldstype Blandet

Antal pr. rulle Farve 25 stk Gul

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 39,20 35,55

Tykkelse 36 my

Affaldstype Blandet

Antal pr. rulle Farve 25 stk Grøn

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 39,20 35,55

70x110 cm, gul Varenr. 1973

70x110 cm, grøn Varenr. 1974

100 liters snøresække Sække med snoreluk, sort Varenr. 1949 1950

Tykkelse 30 my 55 my

Affaldstype Blandet Tungt

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle Størrelse (cm) krt. pr. pll. 72x104 18/60 10 stk 72x104 10/40 10 stk

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 16,40 18,05 22,10 24,35

Affaldstype Blandet Tungt

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle Størrelse (cm) krt. pr. pll. 72x104 18/60 10 stk 72x104 10/40 10 stk

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 20,25 22,30 32,45 35,75

Sække med snoreluk, transparent Varenr. 1948 1951

Tykkelse 30 my 55 my

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

15


Diverse affaldssække Affaldssække på rulle

Affaldssække rulle - grå Varenr. 1236 8720

Størrelse (cm) 51x80 87x130

Affaldstype Tykkelse Tungt 45 my Tungt 80 my

Indhold 40 l 210 l

Antal pr. rulle 24 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/30 8/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 33,55 30,45 43,20 39,20

Størrelse (cm) 50x70 75x115 75x115 70x105 72x112 80x125

Affaldstype Let Let Let Blandet Tungt Tungt

Tykkelse 15 my 20 my 20 my 40 my 70 my 55 my

Indhold 35 l 135 l 135 l 90 l 125 l 170 l

Antal pr. rulle 50 stk 10 stk 25 stk 10 stk 20 stk. 25 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 25/60 15/36 25/40 8/36 6/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,70 12,90 8,95 8,10 15,55 14,10 11,95 10,85 40,75 36,95 48,25 43,75

Størrelse (cm) 72x112 75x110 82x138 87x140

Affaldstype Tungt Tungt Tungt Tungt

Tykkelse 100 my 70 my 70 my 87 my

Indhold 100 l 110 l 200 l 240 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/32 10/56 6/40 8/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 48,50 44,00 36,65 33,25 42,45 38,50 53,25 48,30

Affaldssække rulle - sort

Re-duce

R

e

R

Re-

cy cl

R

e

e -us

e

Re

Re-

e -us

cy cl

Re-duce

Re

Re-

e -us

cy cl

Re-duce

Re

Varenr. 1367 1366 1368 100028 9306 8258

Affaldssække rulle - hvid Varenr. 1408 1410 8667 1420

16

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Diverse affaldssække . Affaldssække på rulle Affaldssække løse

Affaldssække rulle - transparent Varenr. 100029 1899 1450

Størrelse (cm) 70x105 70x120 100x100

Affaldstype Blandet Tungt Tungt

Tykkelse 40 my 70my 50 my

Indhold 90 l 110 l 125 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 200 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/40 10/56 1/20

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 17,65 16,00 37,05 33,60 1375,85 1247,95

Størrelse (cm) 72x112

Affaldstype Tykkelse Tungt 100 my

Indhold 100 l

Antal pr. rulle 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 51,90 47,10

Størrelse (cm) 72x112 72x112

Affaldstype Tykkelse Tungt 70 my Tungt 97 my

Indhold 100 l 100 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 150/28 100/28

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 237,90 215,75 332,60 301,65

Størrelse (cm) 88x110 72x112

Affaldstype Tykkelse Tungt 70 my Tungt 97 my

Indhold 115 l 100 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/40 100/48

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 308,85 280,15 346,85 314,60

Affaldstype Tungt Tungt Tungt Tungt

Indhold 60 l 60 l 40 l 135 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/30 150/30 200/32 50/20

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 269,15 296,75 480,90 436,20 375,90 340,95 1287,65 1167,95

Affaldssække rulle - gul Varenr. 1407

Affaldssække løse - sort Varenr. 1400 1405

Affaldssække løse - grå Varenr. 1445 1406

Affaldssække løse - transparent Varenr. 1346 1345 1230 1415

4 LDPE

Størrelse (cm) 60x100 60x100 50x80 75x145

Tykkelse 60 my 100 my 100 my 150 my

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

17


Diverse affaldssække . Sække med knudehåndtag Kanalsække

Sække m/knudehåndtag uden perforerede huller Varenr. 13339 8947

4 LDPE

Størrelse (cm) 75x139 82x158

Affaldstype Tykkelse Tungt 50 my Let 30 my

Indhold 125 l 200 l

Antal pr. rulle 8 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/40 15/42

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 17,75 19,60 25,05 22,70

Sække m/knudehåndtag med perforerede huller Varenr. 1338 1339

Størrelse (cm) 85x160 75x139

Affaldstype Tykkelse Tungt 56 my Blandet 50 my

Indhold 200 l 125 l

Antal pr. rulle 10 stk 8 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/24 15/40

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 53,35 48,40 27,45 24,90

Farve Grå Grå Gul

Affaldstype Tungt Tungt Tungt

Tykkelse 70 my 90 my 70 my

Indhold 100 l 100 l 100 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40 10/44 10/40

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 48,35 43,85 58,60 53,15 55,40 50,25

Farve Hvid

Affaldstype Tykkelse Let 40 my

Indhold 40 l

Antal pr. rulle 25 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 39,15 35,50

Kanalsække, 70x101 cm Varenr. 1940 1945 1941

Kanalsæk, 52,5x65 cm Varenr. 1935

Affaldsstativ til plastopsamling Varenr. 9615

Hospi-stativ med pedalstang og lågpose

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/23

Til sække varenr.: 1338, 1339, 8947 Pris pr. 1 stk ved

18

1 karton 687,80

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Varenr. 2380

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/2

Til kanalsække og lågposer Pris pr. 1 stk ved

1 karton 2074,15


Sække til Sækko-Boy Kildesortering

Sækko-Boy stativerne er velegnede til brug på sygehuse, kontorer, industri m.m. Til brug i køkkener, skyllerum og andre fugtige rum anbefales den eloxerede model med låg og bund i eloxeret aluminium samt specielle gummihjul Sækkene findes i forskellige farver, hvilket muliggør brugen af Sækko-Boy til systematisk indsamling af affald. De mange farve muligheder gør sorteringen enkel og overskuelig.

Sækko-Boy stativerne findes i afsnittet Affaldssystemer. Grå Varenr. 1251 1651 1281 1681

Størrelse (cm) 55x80 55x80 55x103 55x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Blandet

Tykkelse 55 my 35 my 60 my 35 my

Indhold 40 l 40 l 60 l 60 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 32/60 15/56 24/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 9,55 10,55 9,15 8,30 13,30 12,05 11,80 10,70

19


Sække til Sækko-Boy Kildesortering

Blå Varenr. 1252 1652 1265 1280 1680 1288 1423 1623 1426

Størrelse (cm) 55x80 55x80 55x103 55x103 55x103 55x103 76x103 76x103 76x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Tungt Blandet Tungt Tungt Blandet Tungt

Tykkelse 55 my 35 my 35 my 60 my 35 my 100 my 60 my 35 my 100 my

Indhold 40 l 40 l 60 l 60 l 60 l 60 l 120 l 120 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 25 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 32/60 10/40 15/56 24/60 15/32 15/40 18/60 10/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,30 12,45 11,15 10,10 33,85 30,70 15,40 13,95 13,80 12,50 28,60 25,95 21,90 19,85 19,60 17,75 38,35 34,75

Varenr. 1253 1653 1283 1683 1287

Størrelse (cm) 55x80 55x80 55x103 55x103 55x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Blandet Tungt

Tykkelse 55 my 35 my 60 my 35 my 100 my

Indhold 40 l 40 l 60 l 60 l 60 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 32/60 15/56 24/60 15/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,95 14,30 12,70 11,50 18,70 16,95 16,55 15,00 31,00 28,10

Varenr. 1254 1654 1282 1682 1422 1622

Størrelse (cm) 55x80 55x80 55x103 55x103 76x103 76x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Blandet Tungt Blandet

Tykkelse 55 my 35 my 60 my 35 my 60 my 35 my

Indhold 40 l 40 l 60 l 60 l 120 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 32/60 15/56 24/60 15/40 18/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,50 12,70 11,60 10,50 16,10 14,60 14,05 12,75 25,25 22,90 22,35 20,30

Gul

Hvid

20

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sække til Sækko-Boy Kildesortering

Grøn Varenr. 1266 1277 1677

Størrelse (cm) 55x103 55x103 55x103

Affaldstype Tungt Tungt Blandet

Tykkelse 35 my 60 my 35 my

Indhold 60 l 60 l 60 l

Antal pr. rulle 25 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40 15/56 24/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 30,50 33,65 20,30 18,45 17,85 16,20

Varenr. 1278 1678 1289 1424 1624

Størrelse (cm) 55x103 55x103 55x103 76x103 76x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Tungt Blandet

Tykkelse 60 my 35 my 100 my 60 my 35 my

Indhold 60 l 60 l 60 l 120 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/56 24/60 15/32 15/40 18/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 17,55 19,35 17,20 15,60 34,60 31,40 29,35 26,60 26,15 23,70

Varenr. 1279 1679 100026 100025

Størrelse (cm) 55x103 55x103 59x85 76x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Tungt

Tykkelse 60 my 35 my 35my 35my

Indhold 60 l 60 l 50 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/56 24/60 24/60 18/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,20 12,35 12,80 11,60 11,35 10,30 17,50 15,85

Varenr. 1255 1284 1684 1425

Størrelse (cm) 55x80 55x103 55x103 76x103

Affaldstype Tungt Tungt Blandet Tungt

Tykkelse 55my 60 my 35 my 60my

Indhold 40 l 60 l 60 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 15/56 24/60 15/40

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,95 12,10 21,30 19,35 18,85 17,10 20,00 18,15

Rød

Sort

Transparent

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

21


Papir-affaldssække Med print

Grønt affald, 70 g/m2 Varenr. 9049

Indhold 10 l

Farve Brun

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/126

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 113,05 102,50

Indhold 110 l 110 l

Farve Brun Brun

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/30 50/30

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 409,60 371,50 427,35 387,60

Indhold 110 l

Farve Brun

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/60

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1076,15 976,10

Størrelse (cm) 70x95

Indhold 95 l

Farve Brun

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/30

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 521,65 473,15

Størrelse (cm) 70x110

Indhold 110 l

Farve Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/30

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 516,25 468,25

Indhold 110 l

Farve Gul

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/51

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1077,20 977,05

Størrelse (cm) 38,5x39

Hold Danmark Rent, 60 g/m2 Varenr. 9004 9005

Størrelse (cm) 70x110 70x110

Udførsel Uden logo Med logo

Hold Danmark Rent, 70 g/m2 + PE-indlæg 50 my Varenr. 9009

Størrelse (cm) 70x110

Marine Refuse Sack, 70 g/m2 Varenr. 9046

Kun til Papir, 70 g/m2 Varenr. 9006

Klinisk Risikoaffald, 70 g/m2 + PE-indlæg 60 my Varenr. 9012

22

Størrelse (cm) 70x110

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Containersække Til blandet affald

Sække

Hvor stor er din container? B

1514

Sække

Hvor stor er din container? D

D

120 - 140 l B: 480 mm H: 1060 mm D: 550 mm

H

1524

180 - 190 l B: 480 mm H: 1080 mm D: 730 mm

1515 1525

1518

H

1528

240 l B: 575 mm H: 995 mm D: 795 mm

1526

660 - 760 l B: 1280 mm H: 1290 mm D: 850 mm

770 - 800 l B: 1370 mm H: 1290 mm D: 1280 mm

1519 1529

1516

B

1000 l B: 1470 mm H: 1290 mm D: 1280 mm

1520 1530

330 - 370 l B: 625 mm H: 1000 mm D: 955 mm

1517 1527

Sort, 40 my Varenr. 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520

Størrelse (cm) 92x144,5 114x150 124x151 146x160 196x175,5 196x191 228x172,5

Indhold 140 l 180 l 240 l 350 l 600 l 800 l 1000 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 9 stk 6 stk 5 stk 6 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/42 12/36 10/36 10/28 10/24 10/24 10/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 34,85 31,60 43,90 39,80 46,10 41,80 38,35 34,75 37,70 34,20 34,40 31,20 43,00 39,00

Størrelse (cm) 92x144,5 114x150 124x151 146x160 196x175,5 196x191 228x172,5

Indhold 140 l 180 l 240 l 350 l 660 l 800 l 1000 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 9 stk 6 stk 5 stk 6 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/42 12/36 10/36 10/28 10/24 10/24 10/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 31,25 28,35 48,45 43,95 52,40 47,50 49,40 44,80 53,80 48,80 48,20 43,70 59,20 53,70

Transparent, 40 my Varenr. 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

23


Diverse specialvarer . . Lågposer Sengebordsposer Handy-lock

Lågposer, hvid Varenr. 1090 1092 1145

2 HDPE

4 LDPE

4 LDPE

Materiale HDPE LDPE LDPE

Affaldstype Let Blandet Blandet

Størrelse (cm) 30x35 30x35 40x47

Tykkelse 10 my 19 my 19 my

Antal pr. rulle 100 stk 100 stk 100 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/60 10/132 10/55

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,05 12,20 20,80 18,85 29,70 26,95

Materiale LDPE LDPE

Størrelse Affaldstype (cm) Blandet 17x32 Blandet 22x35

Tykkelse 19 my 19 my

Antal pr. rulle 100 stk 100 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/236 10/150

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,25 9,30 14,90 13,50

Sengebordsposer , hvid Varenr. 1025 1042

Affaldspose til seng. Anvendes på hospitaler, plejehjem m.m. Posen vikles én gang rundt om sengens stel og den ene lomme lægges inden i den anden, således at de to poselommer ligger dobbelt, hvorved posen forstærkes og ikke falder ned.

4 LDPE

Sengebordsposer , hvid Varenr. 1910

Materiale LDPE

Størrelse Affaldstype (cm) Blandet 25x65

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/54

Tykkelse 25 my

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 99,10 89,90

Affaldspose til seng. Anvendes på hospitaler, plejehjem m.m. Posen vikles én gang rundt om sengens stel og den ene lomme lægges inden i den anden, således at de to poselommer ligger dobbelt, hvorved posen forstærkes og ikke falder ned.

4 LDPE

Handy-lock pose, hvid Varenr. 1905

Størrelse LDPE

Affaldstype Blandet

Tykkelse 40 my

Indhold 1,9 l

Sengebordspose med limstreg til påklæbning på f.eks. skabe m.m..

4 LDPE

24

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/110

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 53,60 48,60


Diverse specialvarer . . Strækfilm Pallehætter Poselukkere

Strækfilm, transparent Varenr. 4521

Bredde 45,0 cm

Længde 300,0 m

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/22

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 108,95 98,80

Stk. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 25 stk 1/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 248,45 225,35

Stk. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 50 stk 1/20

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1377,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/240 1000/240 1000/160

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 213,60 372,10 1076,55

Tykkelse 20 my

Benyttes til indpakning / foliering af emballage, paller og kartoner.

4 LDPE

Stikvognshætte, transparent Varenr. 1464

Tykkelse 50 my

Størrelse (cm) Bredde 128x192 83 cm

Benyttes som plasthætte til stikvogne/madvogne.

4 LDPE

Pallehætte, transparent Varenr. 1465

Tykkelse 70 my

Størrelse (cm) Bredde 210x160 127 cm

Benyttes til beskyttelse af varer på paller.

4 LDPE

Poselukker Varenr. 2180 2182 2183

Størrelse 12,0 cm 18,0 cm 32,0 cm

Farve Rød Rød Rød

Plastik strip til lukning af poser.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

25


Diverse. specialvarer Stålsnører Vandopløselige sække

Stålsnører Varenr. 2165 2160 2167 2170 2173 2174 2660

Varebeskrivelse Galvaniseret Galvaniseret Galvaniseret PE belagt PE belagt PE belagt Drillapparat

Længde 15,0 cm 20,0 cm 25,0 cm 15,0 cm 20,0 cm 25,0 cm 30,0 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5000/40 5000/40 5000/20 5000/40 5000/40 5000/20 50/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 50,85 57,60 71,70 64,70 74,05 85,60 119,70

Stk. pr. rulle 25

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/80

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 149,70 135,75

Benyttes til lukning af sække.

Varmtvands-opløselige sække, transparent Varenr. 1805

Størrelse (cm) 55x100

Tykkelse 20 my

Liter 60 l

Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækkene opløses 100% ved 60 C varmt vand. Husk korrekt forvask og korrekt dosering af vaskepulver.

Varmtvands-opløselige sække, transparent Varenr. 1804 1810

Størrelse (cm) 42x65 76x103

Tykkelse 20 my 20 my

Liter 40-45 l 120 l

Stk. pr. pk. 100 100

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/12 5/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 413,10 374,70 790,35 716,85

Liter 60 l

Stk. pr. pk. 100

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 721,50 654,45

Koldtvands-opløselige sække, transparent Varenr. 1806

Størrelse (cm) 66x84

Tykkelse 25 my

Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækken opløses så snart den kommer i berøring med koldt vand. Vådt tøj bør derfor vikles ind i et tørt klæde/håndklæde for at undgå opløsning af sækken.

26

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


BioBag

Biologisk nedbrydelige og komposterbare

Hovedbestanddelen af råstoffet i bioposen er majsstivelse. Bioposen nedbrydes hurtigt i naturen, alt efter komposteringsmetode samt temperatur. Hjemmekompost: Poserne nedbrydes i samme takt som det øvrige organiske materiale i kompostbunken.

Central kompostering: Nedbrydning på 10-45 dage. Bioposen bliver først nedbrudt ved kontakt med microorganismer i naturen, og ikke ved normal opbevaring i f.eks. køkkenet. Bioposen opløses ikke i vand og der er ingen lækageproblemer ved opbevaring af madaffald.

Bio-Sække Varenr. 1536 1537 1538

Størrelse (cm) 82x105 87x132 113x139

Indhold 60-80 l 120-140 l 190-240 l

Tykkelse 18 my 18 my 18 my

Farve Natur Natur Natur

Antal pr. rulle 20 stk 16 stk 12 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/56 12/56 12/56

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 93,50 103,10 103,10 93,50 103,10 93,50

Varenr. 14441 1534

Størrelse (cm) 43x45 60x74

Indhold 10 l 35 l

Tykkelse 17 my 18 my

Farve Natur Natur

Antal pr. rulle 25 stk 40 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 18/96 14/56

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 23,65 26,10 103,10 93,50

Varenr. 14443

Størrelse (cm) 20x30

Indhold 3l

Tykkelse 24 my

Farve Sort

Antal pr. rulle 50 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/126

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 26,40 23,95

Bio-Pose

Hundepose

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

27


Spandeposer - LDPE Til blandet affald

Håndtering

Sortiment

Logistik

Spandeposerne er foldet, så de fylder mindst muligt ved brug og opbevaring. God håndtering.

Standardsortiment dækker 15-50 liter poser i 2 kvaliteter.

Alle typer spandeposer er 100% optimeret til en EUR-palle.

B

Posevalg ved blandet affald

B

Ø

For miljøets skyld er det vigtigt, at man ikke bruger for meget plast per tømning. Vi arbejder målrettet mod, at vores kunder bruger den rigtige pose til den rigtige opgave. Nedenstående oversigt hjælper dig til at vælge den rigtige pose til Jeres affaldssystemer.

D

H

H

H

Rund Ø x H

D

Firkantet B x D x H

Rektangel BxDxH

Varenr.

Posestr.

Farve

Liter

Logistik

Hvor stor er din affaldsspand

1127

37 x 50 cm

Hvid

15

56 x 30 stk.

Ø 23,5 x 32 cm

18,5 x 18,5 x 33 cm

25 x 12 x 33 cm

1180

50 x 50 cm

Klar

20

28 x 50 stk.

Ø 30 x 32 cm

25 x 25 x 32 cm

31,5 x 18,5 x 32 cm

1195

50 x 60 cm

Klar

30

28 x 50 stk.

Ø 30 x 40 cm

25 x 25 x 40 cm

31,5 x 18,5 x 40 cm

1225

50 x 70 cm

Klar

40

24 x 50 stk.

Ø 30 x 50 cm

25 x 25 x 50 cm

31,5 x 18,5 x 50 cm

1305

60 x 60 cm

Klar

40

18 x 50 stk.

Ø 37,5 x 32 cm

30 x 30 x 40 cm

36,5 x 23,5 x 40 cm

1315

60 x 70 cm

Klar

45

20 x 50 stk.

Ø 37,5 x 42 cm

30 x 30 x 48 cm

36,5 x 23,5 x 50 cm

1365

65 x 70 cm

Klar

45

12 x 50 stk.

Ø 41 x 42 cm

32,5 x 32,5 x 45 cm

39 x 26 x 49 cm

1335

60 x 85 cm

Klar

50

20 x 40 stk.

Ø 37,5 x 57 cm

30 x 30 x 60 cm

36,5 x 23,5 x 59 cm

Transparent Varenr. 1180 1195 1225 1305 1315 1335 1341 1365 1440

Størrelse (cm) 50x50 50x60 50x70 60x60 60x70 60x85 60x100 65x70 85x100

Indhold 20 l 30 l 40 l 40 l 45 l 50 l 60 l 45 l 120 l

Antal pr. rulle 50 stk 50 stk 50 stk 50 stk 50 stk 40 stk 25 stk 50 stk 25 stk

4 LDPE

28

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 28/60 28/60 24/48 18/60 20/48 20/48 18/60 12/72 12/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,00 10,90 14,80 13,45 16,85 15,30 17,55 15,90 19,65 17,80 19,05 17,30 17,40 15,75 20,15 18,30 24,85 22,50


Spandeposer - LDPE Til blandet affald

Grå Varenr. 1035 1095 1126 1205 1235

Størrelse (cm) 19x25 30x36 37x50 50x65 51x80

Indhold 1,5 l 6l 15 l 30 l 40 l

Antal pr. rulle 40 stk 60 stk 30 stk 24 stk 24 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 72/132 32/72 56/72 32/72 28/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,55 3,25 10,60 9,60 6,75 6,15 10,35 9,40 14,60 13,25

Størrelse (cm) 37x50 37x60

Indhold 15 l 20 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 56/72 20 stk 56/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 6,75 6,15 7,80 7,10

Størrelse (cm) 37x50 37x50 37x50

Indhold 15 l 15 l 15 l

Antal pr. rulle 30 stk 30 stk 30 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 56/60 56/72 56/72

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 6,85 6,20 6,75 6,15 6,75 6,15

Størrelse (cm) 37x50

Indhold 15 l

Antal pr. pk. 60 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/54

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 20,70 18,75

Størrelse (cm) 45x52

Indhold 20 l

Antal pr. pk. 50 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/54

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 20,15 18,30

4 LDPE

Hvid Varenr. 1127 1137 4 LDPE

Assorteret, blå og gul Varenr. 1125 1128 1131

Farve Assorteret Blå Gul

4 LDPE

Rød/gul/grøn, 3x20 stk Varenr. 14413

4 LDPE

Grøn/sort, 2x25 stk Varenr. 14481

4 LDPE

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

29


Spandeposer - LDPE Til blandet affald

Til Sækko-Boy Office Varenr. 102013 102014

Størrelse (cm) 34,5x66,5 34,5x60

Indhold 20 l 20 l

Farve Sort Grøn

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 16/96 30 stk 16/96

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,25 10,20 10,55 9,55

Størrelse (cm) 44x50

Indhold 20 l

Farve Grå

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 20 stk 24/80

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 9,70 8,80

4 LDPE

Affaldsposer m/snøreluk Varenr. 14428

4 LDPE

30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Spandeposer - HDPE Til let affald

B

Posevalg ved let affald

B

Ø

For miljøets skyld er det vigtigt, at man ikke bruger for meget plast per tømning. Vi arbejder målrettet mod, at vores kunder bruger den rigtige pose til den rigtige opgave. Nedenstående oversigt hjælper dig til at vælge den rigtige pose til Jeres affaldssystemer.

D

H

H

H

Rund Ø x H

D

Firkantet B x D x H

Rektangel BxDxH

Varenr.

Posestr.

Farve

Liter

Logistik

Hvor stor er din affaldsspand?

1117

37 x 50 cm

Hvid

15

72 X 30 stk.

Ø 23,5 x 32 cm

18,5 x 18,5 x 33 cm

25 x 12 x 33 cm

1171

50 x 50 cm

Klar

20

32 x 50 stk.

Ø 30 x 32 cm

25 x 25 x 32 cm

31,5 x 18,5 x 32 cm

1185

50 x 60 cm

Klar

30

32 x 50 stk.

Ø 30 x 40 cm

25 x 25 x 40 cm

31,5 x 18,5 x 40 cm

1210

50 x 70 cm

Klar

40

32 x 50 stk.

Ø 30 x 50 cm

25 x 25 x 50 cm

31,5 x 18,5 x 50 cm

1300

60 x 60 cm

Klar

40

32 x 50 stk.

Ø 37,5 x 32 cm

30 x 30 x 40 cm

36,5 x 23,5 x 40 cm

1310

60 x 70 cm

Klar

45

26 x 50 stk.

Ø 37,5 x 42 cm

30 x 30 x 48 cm

36,5 x 23,5 x 50 cm

1360

65 x 70 cm

Klar

45

28 x 50 stk.

Ø 41 x 42 cm

32,5 x 32,5 x 45 cm

39 x 26 x 49 cm

1330

60 x 85 cm

Klar

50

28 x 40 stk.

Ø 37,5 x 57 cm

30 x 30 x 60 cm

36,5 x 23,5 x 59 cm

Transparent Varenr. 1171 1185 1210 1300 1310 1330 1360 1371

Størrelse (cm) 50x50 50x60 50x70 60x60 60x70 60x85 65x70 65x85

Indhold 20 l 30 l 40 l 40 l 45 l 50 l 50 l 55 l

Antal pr. rulle 50 stk 50 stk 50 stk 50 stk 50 stk 40 stk 50 stk 50 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 32/84 32/72 32/60 32/60 26/60 28/60 28/48 24/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 5,80 5,25 6,90 6,25 8,35 7,55 8,45 7,65 9,75 8,85 9,80 8,90 10,50 9,50 16,15 14,65

2 HDPE

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

31


Spandeposer - HDPE Til let affald

Assorteret og enkeltfarvet Varenr. 1115 1118 1119 1120 1121

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 72/84 72/84 72/84 72/84 72/84

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,70 3,35 3,40 3,10 3,45 3,15 3,45 3,15 3,45 3,15

Indhold 15 l 15 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 72/84 50 stk 30/132

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,40 3,10 6,55 5,95

Størrelse (cm) 37x50 50x65

Indhold 15 l 30 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 72/84 100 stk 20/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,40 3,10 23,40 21,25

Størrelse (cm) 37x65

Indhold 20 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 50 stk 32/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,25 11,10

Indhold 30 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 25 stk 24/112

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 8,45 7,90

Størrelse (cm) 37x50 37x50 37x50 37x50 37x50

Indhold 15 l 15 l 15 l 15 l 15 l

Størrelse (cm) 37x50 40x50

Farve Assorteret Blå Grøn Rød Gul

Antal pr. rulle 30 stk 30 stk 30 stk 30 stk 30 stk

2 HDPE

Grå Varenr. 1116 1150 2 HDPE

Hvid Varenr. 1117 1200 2 HDPE

Sort, til skakt Varenr. 1186

2 HDPE

Affaldspose med knudehåndtag, blå Varenr. 14496

Størrelse (cm) 50x60

2 HDPE

32

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Bin-Line poser Til affald i runde spande

Sortiment

Sortimentet dækker fra 3 - 40 l poser. 20, 30 og 40 l fås i 2 kvaliteter alt efter affaldstype.

Funktionalitet

Stjernebunden giver en yderst stærk bundsvejs og posen følger spandens runde facon.

100% tilpasset

Optimal udnyttelse, undgå overforbrug af plast per tømning.

Bin-Line, hvid, 10 my, let affald Varenr. 1320 1321 1332 1322 1323 1324 1331

Størrelse (cm) 29x35 34x39 40x57 44,5x54 38,5x77,5 47x84 60x90

Indhold 3l 5l 12 l 15 l 20 l 30 l 40 l

Antal pr. rulle 20 stk 20 stk 20 stk 20 stk 20 stk 20 stk 20 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/350 10/300 10/380 10/180 10/175 10/150 10/120

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,10 2,79 4,90 4,45 4,50 4,10 5,70 5,20 6,90 6,25 8,80 8,00 11,65 10,55

Indhold 20 l 30 l 40 l

Antal pr. rulle 15 stk 15 stk 15 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/300 10/216 10/180

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,05 9,10 13,35 12,10 17,45 15,80

Bin-Line Plus, hvid, 20 my, blandet affald Varenr. 1333 1334 1336

Størrelse (cm) 38,5x77,5 47x84 60x90

Affaldspose - specielt designet til rund pedalspand.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

33


Bæreposer

Øl-, blok- og med knudehåndtag Bæreposer, hvid Varenr. 105020 1920 105021 105022 105023 105024 1925

Størrelse (cm) 37,5x45 40x45 40x45 42x45 45x50 50x55 55x60

Indhold 14 l 15 l 15 l 16 l 21 l 28 l 30 l

Tykkelse 45 my 40 my 45 my 45 my 45 my 45 my 40 my

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/54 500/30 500/42 500/42 500/42 500/24 400/24

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 127,92 118,92 111,88 104,38 136,45 126,85 143,25 133,20 169,28 157,38 205,29 190,94 193,01 180,31

Størrelse (cm) 30x30

Indhold 6l

Tykkelse 50 my

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/42

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 93,70 87,05

Størrelse (cm) 18,5x28 25x32 24,5x40,5 37,5x43 46x54 76x56

Indhold 2,4 l 4,1 l 5l 13 l 20 l 40 l

Stk. pr. blok 50 100 100 100 50 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/182 1000/120 1000/108 1000/62 1000/36 500/60

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 5,70 5,20 12,25 11,10 13,95 12,65 24,82 23,57 33,28 31,43 54,06 51,11

Indhold 15 l 15 l

Farve Blå Hvid

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 50/36 30 stk 50/30

4 LDPE

Ølbæreposer, transparent Varenr. 1915

Benyttes til at bære øl i. Posen passer til 6 flasker øl.

4 LDPE

Blokbæreposer, hvid Varenr. 1705 1715 1719 1725 1730 1735

Varebeskrivelse Udstanset Udstanset T-shirt T-shirt T-shirt T-shirt

2 HDPE

Bæreposer med knudehåndtag Varenr. 1113 1114

Størrelse (cm) 37x60 37x60

4 LDPE

34

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 16,73 15,63 16,33 15,28


Poser til fødevarer Løse med og uden ventilhuller

Standardposer løse, transparent Varenr. 1005 1007 8275 1015 1040 8823 8271 8821 8822 1045 8276 1078 1383 8824 8273 1060 1075 8272 1100 1376 1155 1377 8826 1190 8923 1379 8825 1375 1430

Størrelse (cm) 9x18 11x23 14x23 15x30 20x24 19x30 18x36 19x38 19x48 20x40 20x40 28x36 25x38 23x46 25x45 25x50 27x50 30x40 30x60 30x60 40x60 40x60 42x60 50x60 40x80 50x70 65x80 70x80 80x130

Tykkelse 25 my 19 my 25 my 25 my 20 my 25 my 25 my 25 my 25 my 25 my 50 my 25 my 25 my 40 my 25 my 25 my 25 my 25 my 25 my 50 my 25 my 50 my 40 my 25 my 60 my 70 my 50 my 19 my 25 my

Indhold 0,5 l 0,75 l 1l 1,5 l 1,5 l 2,3 l 3l 3,2 l 4l 4l 4l 4,5 l 5l 6l 6l 6l 7l 7l 12,5 l 13 l 20,5 l 20,5 l 22 l 30 l 30,5 l 36 l 64 l 55 l 130 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/440 5000/60 1000/198 1000/224 1000/150 1000/126 1000/168 1000/108 1000/96 1000/120 500/112 1000/112 1000/98 1000/60 1000/60 1000/72 1000/68 1000/96 1000/63 500/63 1000/42 500/42 1000/25 1000/28 100/112 250/48 250/40 1000/22 300/16

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 4,15 3,75 5,10 4,60 5,30 4,80 7,20 6,50 7,80 7,10 8,55 7,75 10,85 9,85 11,20 10,15 13,35 12,10 12,70 11,50 24,85 22,50 15,60 14,15 13,80 12,50 23,55 21,40 19,70 17,85 19,45 17,60 20,40 18,50 18,55 16,80 26,85 24,35 54,20 49,15 35,35 32,05 70,30 63,75 58,40 52,95 44,10 40,00 114,00 103,40 149,50 135,60 148,30 134,50 67,90 61,55 160,35 145,45

Tykkelse 25 my 25 my 25 my 25 my 25 my 25 my

Indhold 2l 3l 3,5 l 6,5 l 7,5 l 8,5 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/196 1000/108 1000/120 1000/70 1000/84 1000/54

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 8,55 7,75 10,25 9,30 15,30 13,85 17,10 15,50 21,90 19,85 21,60 19,55

4 LDPE

Standardposer med ventilhuller, løse, transparent Varenr. 8283 9964 8284 9963 8285 9962

Størrelse (cm) 15x30 18x36 20x40 25x45 25x50 27x50

4 LDPE

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

35


Poser til fødevarer Frugtposer, transparent Varenr. 1863 1866 1883

Beskrivelse Med hank Med hank Uden hank

Størrelse 26x41 cm 32x36 cm 34x49 cm

Kapacitet 3 kg 3 kg 5 kg

Stk. pr. rulle 250 stk 250 stk 200 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/45 20/30 25/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 16,55 15,00 17,15 15,55 13,70 12,45

2 HDPE

Isterningpose til knust is Varenr. 1978

Isterningpose til 24 isterninger 4 LDPE

Varenr. 1979

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/216

Poser pr. pk.: 20 stk. Pris pr. 1 pk. ved

4 LDPE

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/216

Poser pr. pk.: 10 stk. 1 karton 13,30

1 palle 12,05

Pris pr. 1 pk. ved

1 karton 8,00

1 palle 7,25

Husholdningsposer, transparent Varenr. 1055 1080 1140

Størrelse (cm) 28x34 28x45 37x50

Tykkelse 10 my 10 my 19 my

Indhold 3l 5l 15 l

Stk. pr. rulle 70 stk 70 stk 40 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/64 50/40 25/70

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 5,70 5,20 8,20 7,45 9,15 8,30

Størrelse (cm) 28x34 23x50

Tykkelse 20 my 20 my

Indhold 6l 7l

Stk. pr. rulle 50 stk 35 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/96 24/96

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 9,60 8,70 10,35 9,40

2 HDPE

Brødposer, transparent Varenr. 14419 14420

4 LDPE

36

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Poser til fødevarer

Fryseposer, transparent Varenr. 1020 1050 1065 1083 1157 1158

Tykkelse 40 my 40 my 40 my 40 my 40 my 50 my

Indhold 2l 4l 6l 10 l 15 l 40 l

Stk. pr. rulle 60 stk 44 stk 30 stk 25 stk 30 stk 20 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/144 15/160 15/144 25/96 25/44 20/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 8,05 7,30 8,50 7,70 8,85 8,05 8,80 8,00 17,10 15,50 24,35 22,10

Størrelse (cm) 20x38

Tykkelse 20 my

Indhold 4l

Stk. pr. rulle 100 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 35/50

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,40 9,45

Størrelse (cm) 31x45,5

Tykkelse 100 my

Indhold 9l

Stk. pr. rulle 50 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/40

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 45,40

Størrelse (cm) 15x35 20x40 25x50 28x53 40x60 45x85

4 LDPE

Koge-/frysepose, transparent Varenr. 13356

2 HDPE

Sprøjtepose, transparent Varenr. 860601

4 LDPE

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

37


Easygrip lynlåsposer Med og uden skrivefelt

Lynlåspose uden skrivefelt, i displayboks, 50 my Varenr. 108030 108031 108032 108033 108034 108035 108036 108037 108038 108039 108040 108041 108042 108043 108044

Størrelse (cm) 5,5x6,5 6x8 7x10 8x12 10x10 10x15 12x18 15x25 17x23 17,5x25 17,5x30 20x35 23x32 25x35 30x40

Farve Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/100 1000/36 1000/25 1000/20 1000/20 1000/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 51,75 46,95 64,70 58,65 84,45 76,60 104,00 94,35 109,80 99,55 144,40 130,95 196,15 177,90 319,95 290,20 333,85 302,80 368,05 333,80 429,15 389,25 540,85 490,55 569,30 516,40 719,25 652,40 962,65 873,15

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/140 1000/80 1000/100 1000/100 1000/36 1000/25 1000/25 1000/100 1000/30 1000/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 73,20 66,40 95,75 86,85 118,00 107,05 210,70 191,10 272,20 246,90 391,05 354,70 447,15 405,55 467,10 423,65 600,45 544,60 679,10 615,95 798,00 723,80 323,85 293,75 616,60 559,30 745,30 676,00

4 LDPE

Lynlåspose med skrivefelt, i displayboks, 50 my Varenr. 108045 108046 108047 108048 108049 108050 108051 108052 108053 108054 108055 108056 108057 108058

Størrelse (cm) 6x8 7x10 8x12 10x15 12x18 15x20 15x25 17x23 17,5x30 20x30 23x32 10x15 15x20 15x25

Farve Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent

4 LDPE

38

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Affaldssystemer

Sækko-Boy............................................................................................... 41 Step-on containere............................................................................. 42 Affaldsstativer....................................................................................... 43 Kildesortering........................................................................................ 44 Affaldsspande i plast med push låg............................................ 46 Affaldsspande i plast eller metal.................................................. 47 Pedalspande.......................................................................................... 48 Hygiejnespande og rekvisitter....................................................... 49 Madame-poser..................................................................................... 51 Spande til vægophæng..................................................................... 52 Papirkurve............................................................................................... 55 Outdoor askebægre........................................................................... 56 Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

39


Affaldssystemer Poser og spande til ethvert behov at de er nemme at udskifte, og at der forbruges mindre plast per tømning.

Abenas produktsortiment omfatter en lang række produkter til alle former for indendørs såvel som udendørs affaldshåndtering – fra det tungeste storskrald til det letteste kontoraffald – og det er vores mål at tilbyde Nordens bredeste spandesortiment.

På den måde undgår du spild og sparer samtidig penge både i brug og i forbindelse med fragt og afskaffelse – og så er det godt for miljøet.

I vores sortiment finder du spandeposer, der er optimalt tilpasset de enkelte affaldsspande, hvilket betyder,

BINS – spørg efter Abenas store spandekatalog! Abena har lanceret et splinternyt, omfattende spandekatalog, der præsenterer et bredt spektrum af effektive løsninger inden for affaldshåndtering med mere end 600 produkter fordelt over 140 sider.

Fra klassiske pedalspande til revolutionerende nyskabelser Med BINS samles et væld af traditionelle, tidløse spandeprodukter og de nyeste innovationer i ét katalog, der giver et komplet, forkromet overblik over mulighederne på markedet. Abenas helt egen serie såvel som det store udvalg fra VIPP, Simplehuman, V-part, Wesco og Brabantia med mere når hele vejen rundt, og omfatter indendørs og udendørs affaldsspande, hygiejneløsninger til toiletter, udendørs askebægre og meget, meget mere.

I BINS finder du alle Abenas egne spandeprodukter såvel som kendte mærkevarer fra alle markedets førende producenter – lige fra de mest eksklusive til de mest økonomiske produkter. De spande, der tilbydes i dette forbrugsartikelkatalog, er kun et lille udsnit af det komplette sortiment, der præsenteres i BINS-kataloget.

s

al bin

Ped

ling

l peda

yc Rec

:

H

bins

W/B D

43 cm cm cm : 21,8 : 38,2 : Ø : -

Sales

. Stee

12 12 12

:

43 cm cm cm : 59,3 : 38,2 : Ø : -

ack

l/Bl

15

. Stee

1767

type bag no.: Use

Sales

f Co

nTe

1

. Stee

:

soft

+P

MSS : -

Sales

unit

1

-

ing lid

clos

4

133

4

132

6

133

ycling

-

cm 63,6 cm cm : 49,5 W/B : 45,9 D : Ø : :

H

-

30 30

. Stee

+PP

MSS : -

Sales

l al liner d i meta Met span Inder tic liner d i plast Plas span Inder er Hold Sack keholder Sæk

InDh

unit

1

-

6

133

ycling

-

e nism ng lid meka closi lukke Soft pet oor use brug Dæm outd dørs d for til uden Suite gnet nting Vele mou wall ontering y for Read til vægm Klar

nting nd mou grouontering y for Read til jordm Klar t hing rdan nde guis reta mme Fire dhæ extin . self lukkende Bran tant resis er . selvs Fire dsikk Bran

ded is inclufølger Sand med Sand ded are inclu r Keys nøgle Inkl.

P

lser orte . Fork frit stål ations . Stål l . Rust l . stee Abbrevi : Steel less stee less rit stål. Stain stain l

lid ated låg or activtiveret Sens orak Sens ant esist UV-r esistent UV-r

UV

olD

sfoR

S

W

træ tik . Plasd . Hårdt tic Woo . Gummi : Plas er : Hard n lene er : Rubb ethy polym : Nylo RU ial r : Poly NY este ylene : Spec PE prop risat : Poly SP lyme : Poly PY : Copo PP ABS .

: inium tet rustfd stee : Mat SS Børs anize et stål f alum MSS niser proo : Galv Galva osionaluminium GS fri : Corr Rust ALU

oved endt appr Food varegodk Føde

Tegn

Pro Fakta duktserie om stå rne ...... Pro ............ Ikonsaduktmodu l og alumin ...... mlinge lerne ium ............ n ...... .................. ............ .................. ............ ...... ...... ............ .................. .................. .............. ............ ............ ...... DseR 6 ............ ............ ....... IeR: Vores ............ .......... 9 ............ V-PAR egen ser 10 T ie ...... ............ We 12 VIPP...sco ............ .................. .................. Simple .................. .................. .................. .................. ............ ............ hum ............ ............ Bra an ...... Hailo bantia...... .................. .................. .................. .................. ............ Rubbe .................. .................. .................. .................. .................. ................ . 15 Sækko rmaid .................. .................. ............ .................. ................ 49 ............ ............ ...... -Boy...... .................. ............ 69 ............ ............ ....... ............ ............ ............ 80 ............ ......... ............ ...... ............ MInD 95 ............ .................. .................. ........... ...... 10 ............ Re PR ...... ............ .................. ... 11 5 oDUK Bante ..... ............ x ............ T se 11 3 RM ......... RIeR: 125 7 KatrinIG .................. .................. ............ ............ ............ ............ Tork ............ ...... ............ Madam.................. .................. .................. .................. . 12 e......... .................. .................. .................. ............ Eas 9 VaremiSeal ............ .................. .................. .................. .................. ................. 5 ............ ............ ............ ............ ærken ............ 13 eutral .................. .................. ............ .................. .. 13 1 ...... e pro . 13 2 dukter.................. ........................................ 13 3 ............ .................. .......... ............ ...... 134 3 ............ ........ 13 ........ 13 5

else

gRUn

6

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

n ge? linr de mtyde sad be on- hva

f yk raftr int proo finge erpr Fing t mod Sikre tning y duty belas ible Heavkraftig n poss Til ratiomulig te separing Was sorte Kilde

:

ack

l/Bl

17

1767

rec ct bin for Pedal of waste:

+

136

and

+

4

nTs

53

Ik

The Fac Produc The ts about t Series The IcoProduct Steel and .................. n Co Modules Alumin .................. llec ium ...... ......

tion ............ .................. .................. .................. MaIn ...... ............ ...... ...... ............ .................. ................ . seRIe 6 ............ ...... s: Our ............ ......... 9 V-PAR own ser ......... 10 T............ ies............ We 12 VIPP...sco ............ .................. .................. ............ ............ ............ ............ Sim ...... ............ Bra plehuman .................. ............ .................. ...... Hailo bantia...... .................. .................. .......................................... .................. ...... ...... .......... ............ ............ .................. ............ Rubbe .................. 15 Sækko rmaid .................. .................. .................. .................. ................ 49 ............ ............ ...... -Boy...... .................. ............ 69 ...... ............ ............ . ............ ...... ............ 80 ............ .................. .................. .................. ......... MIno 95 ...... ............ ..... ...... 10 ............ .................. ............... R PR ...... ............ oDUC 11 5 Bante ............ ........... T se x ............ 11 3 RM ......... RIes: 125 7 KatrinIG .................. .................. ............ ............ ............ ............ ............ Tork ...... ............ Madam.................. .................. .................. .................. ..... 129 e......... .................. .................. .................. ............ Eas BrandiSeal ............ .................. .................. .................. .................. ................. ............ ............ ............ ............ neutra ............ 13 ...... .. 13 1 ...... ...... ...... l pro ducts .................. .................. .................. ............. 13 2 ...... ...... ...... ............ ............ .................. .................. .... 13 3 .... 13 3 ...... ............ ............ .............. ............ 135 4

liner

-

type bag no.: Use

le o

Stee

1

Sales

Produ

Tab

. Mat

type bag no.: Use

unit

type bag no.: Use

unit

5

-

37

1763

h ct bin wit Pedal of waste:

Produ

+PP

MSS : -

ack

l/Bl

16

rec ct bin for Pedal of waste:

+PP

MSS : -

119

ycling

rec ct bin for Pedal of waste:

Produ

cm 68,8 cm : 38 cm : 36 : Ø : -

:

W/B D

l

Produ

:

H

35

1767

W/B D

-

2

W/B D

:

1

-

-

cm 63,6 cm cm : 59,3 : 38,2 : Ø : -

unit

4

133

-

ing lid

clos

1

:

Sales

ing lid

clos

4

132

5

30

H

1

-

H

+P

MSS : -

:

soft

132

of waste type bag no.: Use

unit

unit

119

ycling

119 -

: of waste type bag no.: Use

52

Sales

5

ycling

for rec

1

soft

Sales

type bag no.: Use

+PP

MSS : -

type bag no.: Use

unit

and

liner

Produ

:

ack

l/Bl

14

1767

rec ct bin for Pedal of waste:

Produ

+PP

MSS : -

1764

h ct bin wit Pedal of waste:

W/B D

12 12

:

41

Stee

r and

h line

Ped

+P

MSS : -

n tio ecan? ol e Chey m t ondo Ic at e - wh

bin Pedal

43 cm cm cm : 40,5 : 38,2 : Ø : -

:

. Mat

Stee

. Mat

wit al bin :

Th

13

1767 ct

Produ

l

H

ack

l/Bl

. Stee

Produ

:

15

W/B D

12

l

36

1763 ct

an ith w d pe en ui ed eq is c. tm ct sti re du pla sty ct pro of ud . r tik e r nta t e las Th ine co p r B l kte f fo G ner edu d a d . in n s pb ro ve o P pa ge til r. pro ra K D ders dt re ap ve en va in is e n b dk ke r bi nd fo go drik e a nd er g Th od n -o sa B fo G th ede de ng i sk an fø hi w 13 is ia Sp af gu K g ng in ed. d D rin ni te uk ext ud va sl ea of cl t tr ng. or til g in le t. e en ati ba is nd re nd on A ys be o sa de ha er s tc B a ith se klu G htr be s. w el ha rin po in de de as es ct rp en r a l d m En e iv du nge rf rla un e K re co i us D g pro -f ove ft kl ct gro d. r ee in e nti r e bæ du s t e ikk Th a fo ud re erB an e cl pro kte k e G th bl in e ys. nd . eve i du ftry th ita s l u ke tl w Th ke s . ro ts su art s ti r ik B P era te rs kte G ore is g p K g e kte ca ite du r. D fin øre lg ct tin m di l du ro le fø in y in P øg så du ou stg d d pro ts it K n fa me pro m gi c D re un er an le di pa e o e iv fl g g a gro . r. t k de Th . N in t c r d an lite te gs B on fo e ng uc i G ti uk rin y lud . ifre t ha d c fixa rod te m ad nc rd ite C ro jo dP on re s i B p nde ac gra G ner K st me is t i lo . ap D g. M ki m ct se ifte k in l fa t ra n ti la du ng Sk m sæ t i ilog ti ar s K ru . gh k pro u kl g D dre ei t i r rin e o nt re s. u n g a i al s t e te Th . M tw rd os ri r. te on B on ne ovæ on , ta xp / G ti uk M ate ale s ett ic m re e e og . m ri te fixa rod ng. n e of e no ca r ct ate P ri fire am nd r e th be di ve le . K te is fl du In gi pe rfo ic mre us ith n D on r. ro uktm n ct to m B t p ve art u m lge G A ve w ca du n s d d ren K dæ t o ta si liar t, te pro fø D pro is ild g ate va ca r en mi or d/ r ygti e s ci e di ve an eh fa sh t e sd Th r re In gi so nd of B o B n pr t in as re kte nd G d/ t n G A / s ø m ge ng du ta K pro te tilh er e an og g. D ro s co to ni ca r P od n hv , m fire e t a ert kli di e K m r. is g. th en e In vis kk vi er m i D er e si ud ct in iv e et B n is m r m el mm G A nd ild du ish kr d d lar e o ei K u to fla D be me rk pro g bra d gu m th ue r ve e in lo a d fo d t e nde om lig rt Th -ext ta ke an ee . ng B lf a , s o ko kte ke ca ta s e. fr n ri G se h tio er rtr r du uk S e on u r ith rø l s o w uc nc ro s IN a ic g on fo e be P elv d to fu B le t lo ik ive er s r K s en . pe e . P os ata en D er af l n t i so ui . ud n e c o th es m c t b iko n ed eq c el ug a du se es kti of r - the is evi tm en un br å ste pro ted ct g d nt atu w in re e p e etj rf k e o fl i l du din d nt ne t fe a fe e sty t b ens Th gra l ta en eb de pro o ud nt, B te po c t ag is s. kte t s tt øj r er. le . G in e gh r m du ge p es es si id du e n fa t e old Th ba de et er a a el co pro for ch ro g V-r tn B / en P byg U s kte eh nt, om vt. kk G ck ith th ed e. al y u ea K d is r fa ste d. du os w on m et e ty D in sa i e nti ke yo of m p s d ro ct olo i d f a ug r s P -/ es gh vi se e y i m pe m ret an du c K e er Br a ui nis d V-r di ty ek es th rr o D kk S r. t p pro o U n eq ha æ n g o tt ds m r sta e e go N c s e s I i u A bin w bo e be e t e be r kk Th ng n e B ri ’t e ag . f B ka m et. bi m g e lu B ri kte e G sc on th e ing G cu us ts l a ns m log lå nde t r en du farv Th os de d d a se fo m de ge gle ta ro j ns pe B l d P hø e n G ft c el e at ka de m an un bl ro K r ørs an dæ D re so nti lige r af ita nvi fo nd k Sp , su e si se r fo de de K g is mp avy l u er. es sæ nge si D sva ct da he . t ti els lyd r se En ts a er du in ne giv fo t u . K uk b hv le en pro nd eg al d D od ikke af r om e a w de gt . ab u t u n r g i l t e ge pr r en Th rs eq fo c tu ru ti su fr B oo e in kte g til g b væ nd G td is ry bl s du i fu u pet si ct ve ta rt o bu i a r ro go tegn s du nd P le su g p pa le æ a K e væ on is tin se ns. pro s ve lm D g i til m r ge ct u e d te b o a t e bru t e t re du m Th lo as r ne ikk al . B w e kte ge pro o eg r w d G ste r th r ge r de a e .N du e r- . fo o l g o w fo lu e ith de t e fø ro m Th n d nc P g es n d bl w B nti kte e re t i ng ta n K o ild pa G ou D ald ui tio æ du m lk s pa se s m a ro er ph aff t ti dre is in P D . pre ng go r. n b ne an K g. le is nti ara bi m D n de eg ed væ ge e o ct ou ep c s til føl hæ gs er m Th in du m n te n n h ar d B n ri rpro it kl e G tio as . de me r tm e gw w nts eso . an m ra t e sæ Th n -in e ld Sp sa ki ere ilt m B nti kte gs K g G ou bu art get old D rin du n h s p m ro ri te yg be ha om P nte ra db n c K o in te bi o D m pa r ara e tw se og ha p Th th te . n se B i ras ts G nw de to w en so . an ed e tio -in m ld re Sp m ki lde ilt art 12 K g bu p et ho D n ri s om ygg be te ha c db te n e in bi re an r ara e th ith ha ep Th th w n es B i d G nw de tr pe en an ed ui tio ed Sp m eq K g is l. tm D n ri ct ta re te du me sty pro of ud . r tal e r te e Th ine m B l kte f G ner du d a in ro n P pa K D ders in

Rekvirér kataloget ved Abena Kundeservice eller ved konsulenten i dit område.

40

54 cm cm : 38 cm : 36 : Ø : -

:

H

25 cm : 51,5 cm H : 29 cm W/B : 27 D : Ø : -


Sækko-Boy

Stativer til kildesortering 40 ltr. Sækko-Boy, hvid Varenr. 2023 2025 2026

Varebeskrivelse Uden låg Med låg, uden pedal Med låg og pedal

Ved affaldstype:

(HxB) cm 60x35,5 60x35,5 60x35,5

Dybde (cm) 35,5 35,5 35,5

Let

Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 681,65 764,65 1.021,90

Blandet

Tungt

1651 - 1654

1251-1254

60 ltr. Sækko-Boy, hvid Varenr. 2055 2056 2060 2052

Varebeskrivelse Uden låg Med låg, uden pedal Med låg og pedal Med låg og pedal, eloxeret

Ved affaldstype:

(HxB) cm 85x35,5 85x35,5 85x35,5 87x35,5

Dybde (cm) 35,5 35,5 35,5 35,5

Let

Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 681,60 769,75 1.021,90 1.306,90

Blandet

Tungt

1677 - 1684

1277-1284

120 ltr. Sækko-Boy, hvid Varenr. 2095 2096

Varebeskrivelse Uden låg Med låg, uden pedal

Ved affaldstype:

(HxB) cm 85x46,5 85x46,5

Dybde (cm) 46,5 46,5

Let

Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 880,45 1.087,55

Blandet

Tungt

1622 - 1624

1422 - 1424

Tilbehør til Sækko-Boy (mindstekøb 1 stk.) Varenr. 2121 2122 2123 2127 2124 2125

Varebeskrivelse Sækkeholder Hjul til Sækko-Boy (ikke vnr. 2052) Låg til 40/60 liter Sækko-Boy uden pedal Låg til 60 liter Sækko-Boy med pedal Låg til 120 liter Sækko-Boy Hængsler til låg (inkl. skruer)

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt. 2500 100 1 1 1 100

Pris pr. stk. ved 1 karton 6,95 42,35 189,15 325,20 223,65 13,15

41


Step-On containere Pedalbetjente med låg

Epoxylakeret aluminium Varenr. 170700

Farve Hvid

Rumindhold Højde 55 l 60,0 cm

Bredde 30,0 cm

Dybde 30,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 2.203,75

Højkvalitets aluminiums container med tætsluttende låg. Til inden- og udendørs brug til kraftig belastning

Ved affaldstype:

Let

Benyt pose, varenr.:

Blandet

Tungt

1651-1654

1251-1254

Epoxylakeret aluminium Varenr. 170701

Farve Hvid

Rumindhold Højde 110 l 80,0 cm

Bredde 39,0 cm

Dybde 39,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 3.163,15

Højkvalitets aluminiums container med tætsluttende låg. Til inden- og udendørs brug til kraftig belastning

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Polyethylen Varenr. 2032 2033 2034

Farve Blå Hvid Rød

Rumindhold 87 l 87 l 87 l

Ved affaldstype:

Højde 82,5 cm 82,5 cm 82,5 cm

Bredde 41,0 cm 41,0 cm 41,0 cm

Dybde 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm

Let

Benyt pose, varenr.:

42

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt. 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.786,55 1.786,60 1.786,60

Blandet

Tungt

1622-1624

1422-1424


Affaldsstativer Til specialanvendelse

Hospi-stativ med pedalstang og lågpose Varenr. 2380

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 40 l 76,0 cm

Bredde 42,0 cm

Dybde 40,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 2.074,15

Stativet anvendes med kanalsække og lågposer. Ved tryk på pedal- stangen vipper stativet fremad og affald kan smides i sækken. Låget løftes ikke.

Ved affaldstype:

Let

Blandet

Benyt pose, varenr.:

Tungt

1935

Affaldsstativ, lysgrå Varenr. 2397 2398

Varebeskrivelse Rumindhold Højde Bredde Stativ 100 l 108,0 cm 50,5 cm Låg 42,7 cm Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Dybde 44,0 cm 42,7 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 391,55 143,55

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Affaldsstativ med bøjle, stål Varenr. 2391 2392

Varebeskrivelse Rumindhold Højde Stativ 100 l 98,0 cm Låg

Bredde 58,0 cm

Dybde 40,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 481,75 163,00

Galvaniseret affaldsstativ med to store hjul. Har stabil bund, så man kan transportere større mængder affald. Låg kan bestilles separat. Stativet passer til 100 liters sække.

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Plastopsamlingsstativ, galvaniseret stål Varenr. 9615

Farve Stål

Rumindhold 240 l

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Højde 115,0 cm

Diameter 50,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 687,80

Let

Blandet

Tungt

8947

1339

1338

Affaldsspand med hjul og låg Varenr. 2333

Farve Hvid

Rumindhold 76 l

Ved affaldstype:

Højde 72,0 cm

Diameter 49,0 cm

Let

Benyt pose, varenr.:

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.037,30

Blandet

Tungt

1622-1624

1422-1424

43


Kildesortering Slim Jim system

Effektiv størrelse og form til anvendelse i snævre rum Let at rengøre - lang levetid Effektiv kildesortering med udskiftelige toppe Hjul kan forbinde flere enheder eller bruges individuelt

Affaldsspande til kraftig belastning Varenr. 2910 2911

Farve Grå Grå

Rumindhold Højde 60 liter 63,2 cm 87 liter 76,2 cm

Bredde 27,0 cm 27,0 cm

Dybde 58,7 cm 58,7 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 342,35 498,15

Affaldsspand til indendørs brug. Velegnet til køkkener, barer m.m. Pladsbesparende og nem at rengøre.

Ved affaldstype:

Let

Benyt pose, varenr.:

Blandet

Tungt

1622-24

1422-1424

Hjul til Slim Jim Varenr. 2913

Farve Sort

Højde 27,5 cm

Bredde 38,1 cm

Dybde 59,5 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 674,45

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 308,55

Passer til varenr. 2910 og 2911

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 176386

44

Varebeskrivelse Låg med slidefunktion

Farve Sort

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Kildesortering Slim Jim system

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 176387

Varebeskrivelse Sidehængslet låg til løft

Farve Sort

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 264,45

Varebeskrivelse Plastlåg, lukket Plastlåg, lukket

Farve Grå Gul

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 260,35 260,35

Varebeskrivelse Plastlåg med 2 huller Plastlåg med 2 huller Plastlåg med 2 huller Plastlåg med 2 huller

Farve Brun Grøn Rød Gul

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 259,35 259,35 259,35 259,35

Varebeskrivelse Plastlåg med slids

Farve Blå

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/4

Pris pr. stk. ved 1 karton 259,30

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 2912 176388

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 176405 176389 176390 176391

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 176392

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

45


Affaldsspande i plast Med push låg

Affaldsspand med push låg Varenr. 170702

Rumindhold Højde 47 l 78,0 cm

Diameter 41,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. stk. ved 1 karton 270,60

Tungt

Affaldsspand med push låg Varenr. 170703

Rumindhold Højde 60 l 81,0 cm

Diameter 45,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 365,90

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Affaldsspand med push låg Varenr. 170704

Rumindhold Højde 90 l 91,0 cm

Diameter 52,0 cm

Ved affaldstype:

Stk. pr. krt. 1

Let

Benyt pose, varenr.:

Pris pr. stk. ved 1 karton 511,45

Blandet

Tungt

1622-1624

1422-1424

Affaldsspand med aftageligt vippelåg Varenr. 176271

Farve Hvid

Rumindhold Højde 50 l 75,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

46

Bredde 40,0 cm

Dybde 30,0 cm

Let 1330

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt. 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 143,50

Tungt

1335


Affaldsspande i plast eller metal Affaldsspand, hvid - Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU Varenr. 2316 2317

Varebeskrivelse Rumindhold Højde Spand 50 l 54,0 cm Låg 3,5 cm

Ved affaldstype:

Diameter 34,3 cm 40,0 cm

Stk. pr. pk. / Mindstekøb stk. pr. krt. 1 stk 1/10 1 stk 1/25

Let

Benyt pose, varenr.:

Pris pr. stk. ved 1 karton 322,85 68,70

Blandet

Tungt

1402

1454

Affaldsspand med låg - Smiley Varenr. 170705 170706 170707 170708

Farve Blå Grøn Gul Rød

Rumindhold 75 l 75 l 75 l 75 l

Højde 75,0 cm 75,0 cm 75,0 cm 75,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 46,0 cm 46,0 cm 46,0 cm 46,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 743,15 743,10 743,10 743,15

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Affaldsspand med push låg, inderspand Varenr. 176237 176238 176239 176240 170729 176241

Farve Mat sort Sort Blå Grå Mat rustfri stål Rustfri stål

Rumindhold 40 l 40 l 40 l 40 l 40 l 40 l

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Højde 74,0 cm 74,0 cm 74,0 cm 74,0 cm 74,0 cm 74,0 cm

Diameter 34,0 cm 34,0 cm 34,0 cm 34,0 cm 34,0 cm 34,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1 1 1 1 1

Let

Blandet

1324

1334

Pris pr. stk. ved 1 karton 728,80 728,80 728,80 728,80 764,65 764,65 Tungt

Affaldsspand med pushlåg, open top Varenr. 2375 2377

Farve Børstet stål Stål

Rumindhold 50 l 50 l

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Højde 83,2 cm 70,5 cm

Diameter 40,5 cm 40,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Let

Blandet

1331

1336

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.532,35 1.069,05

Tungt

47


Pedalspande i stål Med plast inderspand

3 liter Varenr. 176442 176443 176444

Farve Hvid Sort Rustfri stål

Højde 26,0 cm 26,0 cm 26,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 17,0 cm 17,0 cm 17,0 cm

Let

Stk. pr. krt. 1 1 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 83,05 83,00 91,20

Tungt

1320

5 liter Varenr. 176446 176445 176447 176448

Farve Sort Hvid Rustfri stål Mat stål

Højde 28,0 cm 28,0 cm 28,0 cm 28,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 20,0 cm 20,0 cm 20,0 cm 20,0 cm

Let

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 114,80 114,80 127,10 131,20

Tungt

1321

12 liter Varenr. 176451 176449 176450 176452

Farve Rustfri stål Hvid Sort Mat stål

Højde 40,0 cm 40,0 cm 40,0 cm 40,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 25,0 cm 25,0 cm 25,0 cm 25,0 cm

Let

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 197,85 177,30 177,30 208,10

Tungt

1332

20 liter Varenr. 176456 176453 176454 176455

Farve Mat stål Hvid Sort Rustfri stål

Højde 46,0 cm 46,0 cm 46,0 cm 46,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

48

Diameter 29,0 cm 29,0 cm 29,0 cm 29,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Let

Blandet

1323

1333

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 263,40 246,00 246,00 263,40

Tungt


Pedalspande i stål Med plast inderspand

30 liter Varenr. 176457 176458 176459 176460

Farve Hvid Sort Rustfri stål Mat stål

Højde 66,0 cm 66,0 cm 66,0 cm 66,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 29,0 cm 29,0 cm 29,0 cm 29,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Let

Blandet

1324

1334

Pris pr. stk. ved 1 karton 348,50 348,50 246,00 418,20

Tungt

Hygiejnespande og rekvisitter Blespand Varenr. 2450 2451

Størrelse Standard Maxi

Farve Hvid og grøn Hvid og grøn

Højde 50,0 cm 85,0 cm

Diameter 17,5 cm 17,5 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/2 1/1

Pris pr. stk. ved 1 karton 434,60 868,15

Affaldsspand specielt til bleer og andet hygiejne affald. Med en speciel lukkemekanisme sluttes der tæt om den ble, som kommes i spanden så lugtgener undgås. Plastposen i den tilhørende refill-cassette er tilmed parfumeret og behandlet med anti-bakterielt middel, der skal forhindrer bakterievækst og lugt. Ved affaldstype:

Topdel

Refill

Benyt pose, varenr.:

2459

2455

Refill til blespand Varenr. 2455 2457

Passer til Vnr. 2450 Vnr. 2451

Kvalitet 18 my 35 my

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt. 6 6

Pris pr. stk. ved 1 karton 77,90 91,25

Refill-kasette til affaldsspand specielt til bleer og andet hygiejne affald. Med en speciel lukkemekanisme sluttes der tæt om den ble, som kommes i spanden så lugtgener undgås. Plastposen i den tilhørende refill-cassette er tilmed parfumeret og behandlet med anti-bakterielt middel, der skal forhindre bakterievækst og lugt.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

49


Hygiejnespande og rekvisitter Hygiejnespand Varenr. 2325 2326

Farve Stål Hvid

Rumindhold 3l 3l

Højde 28,4 cm 25,0 cm

Ved affaldstype:

Diameter 18,6 cm 17,0 cm

Let

Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 416,15 208,05

Tungt

1320

Dispenser til toiletpapir - til vægmontering Varenr. 2329

Materiale Metal/plast

Farve Mindstekøb Hvid/eloxeret 1 stk

Stk. pr. krt. 6

Pris pr. stk. ved 1 karton 72,80

Toiletbørste til vægmontering Varenr. 2331

Materiale Stål

Højde 42,6 cm

Bredde 11,6 cm

Dybde 12,5 cm

Mindstekøb Stk. pr. krt. 1 stk 2

Pris pr. stk. ved 1 karton 360,80

Højde 38,3 cm

Bredde 14,0 cm

Dybde 15,5 cm

Mindstekøb Stk. pr. krt. 1 stk 2

Pris pr. stk. ved 1 karton 200,90

Dispenser til 3 ekstra toiletruller Varenr. 2332

50

Materiale Stål

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Madame-poser Hygiejnepose Varenr. 1328

Varebeskrivelse Bredde Hvid 12,5 cm

Længde 24,5 cm

Mindstekøb 750 stk

Stk. pr. krt. 750

Pris pr. 30 stk ved 1 karton 1 palle 33,20 30,10

Varenr. 1981 1982

Varebeskrivelse Bredde Bølgemotiv 25,0 cm Kunstmotiv 25,0 cm

Længde 36,5 cm 36,5 cm

Mindstekøb 500 stk 500 stk

Stk. pr. krt. 500 500

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 42,55 38,55 44,10 40,00

Varenr. 1985

Varebeskrivelse Bredde Uden tryk 25,0 cm

Længde 36,5 cm

Mindstekøb 500 stk

Stk. pr. krt. 500

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 37,75 34,25

Varenr. 1996

Varebeskrivelse Bredde Vand/sten 24,5 cm

Længde 35,0 cm

Mindstekøb 500 stk

Stk. pr. krt. 500

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 41,05 37,25

Stk. pr. krt. 100 50 100

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 71,75 71,75 91,20 91,20 67,65 67,65

Madamepose

Re-duce

cy cl

Re-

e -us

R

Re

e

Madamepose

Madamepose

Re-duce

cy cl

Re-

e -us

R

Re

e

Madame-stativ Varenr. 2000 2001 2010

Materiale Aluminium Stål Aluminium

Farve Alu Hvid Hvid

Bredde 2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm

Længde 35,5 cm 35,5 cm 35,5 cm

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

51


Spande til vægophæng

Papirkurv Varenr. 116753

Farve Sølv/sort

Rumindhold Højde 25 l 66,5 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 40,0 cm

Dybde 17,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. stk. ved 1 karton 901,00

Tungt

Papirkurv Varenr. 170109

Farve Stål

Rumindhold Højde 25 l 46,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 35,5 cm

Dybde 15,5 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1210

1225

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.288,45

Tungt

Papirkurv Varenr. 170223

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 25 l 55,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

52

Bredde 33,0 cm

Dybde 23,0 cm

Stk. pr. krt. 2

Let

Blandet

1210

1225

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 333,15

Tungt


Spande til vægophæng Papirkurv Varenr. 170224

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 50 l 55,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 42,0 cm

Dybde 28,0 cm

Stk. pr. krt. 2

Let

Blandet

1310

1315

Pris pr. stk. ved 1 karton 466,40

Tungt

Papirkurv Varenr. 170500

Farve Hvid

Rumindhold Højde 18 l 20,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 27,7 cm

Dybde 17,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1210

1225

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.045,50

Tungt

Papirkurv Varenr. 170503

Farve Hvid

Rumindhold Højde 50 l 68,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 38,0 cm

Dybde 25,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.257,70

Tungt

Affaldsspand Varenr. 240327

Farve Alu

Rumindhold Højde 40 l 67,8 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 37,3 cm

Dybde 19,3 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.796,80

Tungt

Papirkurv Varenr. 2674

Farve Stål

Rumindhold Højde 40 l 60,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 31,0 cm

Dybde 22,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1310

1315

Pris pr. stk. ved 1 karton 958,40

Tungt

Trådstativ Varenr. 2545

Farve Hvid

Rumindhold Højde 31 l 40,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 34,0 cm

Dybde 23,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/10

Let

Blandet

1300

1305

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 114,80

Tungt

53


Spande til vægophæng Trådstativ Varenr. 2355 2356

Farve Hvid Hvid

Rumindhold Højde 15 l 42,0 cm 15 l 36,0 cm

Ved affaldstype:

Bredde 28,0 cm 25,0 cm

Dybde 17,5 cm 17,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/10 1/10

Let

Blandet

Benyt pose, varenr.:

1115-1121

1125-1131

Rumindhold Højde 20 l 35,0 cm

Bredde 32,0 cm

Pris pr. stk. ved 1 karton 63,55 50,25

Tungt

Papirkurv Varenr. 170140

Farve Hvid

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Dybde 22,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/5

Let

Blandet

1300

1305

Pris pr. stk. ved 1 karton 155,80

Tungt

Affaldsstativ Varenr. 170225

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 40 l 50,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 32,0 cm

Dybde 25,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/6

Let

Blandet

1310

1315

Pris pr. stk. ved 1 karton 189,65

Tungt

Papirkurv Varenr. 170504 170505

Farve Antracit Lysgrå

Rumindhold Højde 21 l 36,0 cm 21 l 36,0 cm Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 24,5 cm 24,5 cm

Dybde 24,5 cm 24,5 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Let

Blandet

1210

1225

Pris pr. stk. ved 1 karton 274,70 274,70 Tungt

Affaldsstativ Varenr. 2906

Farve Sort

Rumindhold Højde 10 l 33,0 cm

Bredde 26,0 cm

Dybde 21,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 184,50

Affaldsspand til montering på låge/væg

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

54

Let

Blandet

1150

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Tungt


Papirkurve Sækko-Boy Office Varenr. 2062

Farve Sort

Rumindhold Højde 16 og 19 l 54,2 cm

Bredde 26,3 cm

Dybde 40,5 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 447,90

Stativet anvendes til indendørs kildesortering i bl.a. kontormiljøer

Ved affaldstype:

Let

Blandet

Benyt pose, varenr.:

Tungt

102013-102014

Papirkurv Varenr. 2305

Farve Grå

Rumindhold Højde 11,5 l 30,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/5

Diameter 25,5 cm

Let

Blandet

1150

1322

Pris pr. stk. ved 1 karton 55,35

Tungt

Papirkurv Varenr. 2309 2310

Farve Hvid Grå

Rumindhold Højde 14 l 32,0 cm 14 l 32,0 cm Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 26,0 cm 26,0 cm

Dybde 26,0 cm 26,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/5 1/5

Let

Blandet

1185

1195

Pris pr. stk. ved 1 karton 92,25 92,25 Tungt

Papirkurv Varenr. 2313 2314 2315

Farve Grøn Hvid Grå

Rumindhold 25 l 25 l 25 l

Højde 39,0 cm 39,0 cm 39,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 33,0 cm 33,0 cm 33,0 cm

Dybde 33,0 cm 33,0 cm 33,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/5 1/5 1/5

Let

Blandet

1310

1315

Pris pr. stk. ved 1 karton 174,25 174,25 174,25

Tungt

Papirkurv Varenr. 2320

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 21 l 32,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 29,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1171

1180

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 492,00

Tungt

55


Outdoor askebægre Askebæger, klar til vægmontering Varenr. 170400

Farve Sort

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 208,10

Dybde 7,5 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 217,30

Bredde 28,0 cm

Dybde 14,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 308,50

Bredde 24,0 cm

Dybde 24,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 814,90

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.365,30 1.144,90

Materiale Stål

Højde 16,0 cm

Diameter 16,0 cm

Farve Materiale Sort og grå Stål

Højde 32,0 cm

Bredde 26,5 cm

Materiale Stål

Højde 37,0 cm

Materiale Stål

Højde 88,0 cm

Askebæger, klar til vægmontering Varenr. 170401

Askebæger, klar til vægmontering Varenr. 170402

Farve Sort

Askebæger, Inderspand i metal Varenr. 170403

Farve Sort

Askebæger, klar til vægmontering Varenr. 2336 2370

56

Farve Alu Alu

Materiale Højde Aluminium 50,0 cm Aluminium 30,0 cm

Diameter 6,0 cm 6,0 cm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Aftørringspapir

Håndklædeark og hygiejne.................................................. 59 Papirhåndklæder, nonstop.................................................. 60 Papirhåndklæder, interfold................................................. 62 Papirhåndklæder, multifold................................................. 63 Papirhåndklæder, C- og CZ-fold........................................ 65 Håndklæderuller, midi........................................................... 67 Håndklæderuller, mini........................................................... 70 Håndklæderuller til dispensersystemer........................ 71 Køkkenruller............................................................................... 74 Toiletpapir................................................................................... 75 Toiletpapir til dispensersystemer.................................... 78 Jumbo toiletruller.................................................................... 79 T3 Natural serien.................................................................... 81 Ansigtsservietter..................................................................... 82 Papirlommetørklæder........................................................... 82 Lejepapir...................................................................................... 82

Værkstedsruller....................................................................... 84 Væg- og gulvstativer............................................................... 87 Industriaftørring, Sontara.................................................... 88 Industriaftørring, Wipex og Katrin................................... 89 Industriaftørring, Kimberly-Clark og Tork..................... 90 Dispensere, Mercury, stål/plast..................................... 91 Dispensere, Transparent, hvid plast.............................. 92 Dispensere, stål....................................................................... 94 Hærværkssikrede dispensere, metal............................ 95 Dispensere, hvid metal......................................................... 96 Dispensere, Katrin, plast..................................................... 97 Dispensere, Katrin, stål........................................................ 100 Dispensere, Kimberly-Clark................................................. 101 Dispensere, Tork...................................................................... 103 Dispensere, Lotus, stål......................................................... 106 Dispensere, Lotus, plast....................................................... 107

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

57


Aftørringspapir Det rigtige aftørringspapir uanset behov

Miljøvenlige papirprodukter

Hos Abena er vi eksperter i aftørringspapir, og i vores sortiment på området finder du altid et produkt, der tilfredsstiller dine behov, uanset om du har fokus på kvalitet, pris eller miljøvenlighed. Care-Ness er Abenas egen alsidige produktserie inden for aftørringspapir.

Vi har stor fokus på at købe miljøcertificerede produkter. Ca. 70% af vores papirartikler har et miljømærke som fx EU-blomsten, Svanemærket, Den Blå Engel og FSC-mærket. Alle produkter og leverandører er udvalgt med stor omhu, hvor vi har fokus på funktion og leverandørens fleksibilitet samt miljø- og kvalitetsstyringssystem. De fleste af vores leverandører er ISO 9001- og ISO 14001-certificeret.

Konceptet er bygget op omkring et enkelt design, der gør det let at adskille vores produkter fra andre produkter på markedet, og er kendetegnet ved høj kvalitet til en god pris. Herudover forhandler vi naturligvis alle de førende produkter på markedet fra bl.a. Katrin, Tork, Kimberly-Clark og Lotus.

Kvaliteter

Sådan finder du de rigtige håndklædeark

Excellent Højeste kvalitet (blå). Fremstillet af nyfiber. Vores bedste kvalitet mht. sugeevne, styrke og komfort. Anvendes de steder, hvor man stiller høje krav til aftørringspapir.

Hos Abena finder du håndklædeark i mange størrelser til enhver dispenser og i enhver kvalitet. Når din papirdispenser skal fyldes op, skal du blot være opmærksom på, hvilke håndklædeark der passer i dispenseren. Målene på håndklædearkene svarer til de enkelte dispenseres indvendige mål – hvis du er i tvivl om hvilke ark, der passer til din dispenser, kan du derfor måle dispenserens indvendige bredde og dybde og sammenligne disse med håndklædearkenes mål.

Classic Middel kvalitet (bordeaux). Fremstillet af genbrugspapir af meget høj kvalitet. Produktet er hvidt, har en god sugeevne og føles blødt og komfortabelt. Benyttes bl.a. hvor der er stort forbrug. Nature Laveste kvalitet (grøn). Fremstillet af genbrugspapir. Opfylder de basale krav fra brugeren. Anvendes hvor der er simple behov for aftørring og ikke de store krav til komfort.

. ndv e Indv. bredde I dybd

dybde Du finder målene på håndklædeark og dispensere under de respektive varenr.

Varer mærket med dette røde linjesymbol i kataloget, er Care-Ness varer i anden emballage end vist herover.

58

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklædeark og hygiejne Hygiejnisk aftørring Der findes mange forskellige aftørringsløsninger på markedet, og hver især har de enkelte løsninger forskellige fordele og ulemper. Fx er fordelen ved automatiske håndtørrere, at man undgår papiraffald. Men til gengæld blæser de restvand ned på gulvet og på tøjet, er dyre i drift, tager lang tid om at tørre hænderne og er uhygiejniske, da varmen øger antallet af bakterier.

Abena anbefaler brug af håndklædeark til aftørring Aftørringspapir fra papirdispensere er den mest effektive og mest hygiejniske aftørringsløsning. Måden hvorpå papirark af typen nonstop, interfold og multifold er foldet bevirker, at hele håndklædearket udnyttes. Det betyder, at hænderne tørres fuldstændigt på kort tid ved brug af mellem 1 og 5 ark i gennemsnit, afhængig af papirkvalitet og længde. De enkelte ark hænger klar i dispenseren, så man kun rører ved det papir, man skal bruge, og papiret kan desuden bruges til at lukke for vandhanen efter brug, så man helt undgår kontakt med bakterier. Samtidig bidrager aftørring med papir til at udrydde de bakterier på hænderne, der ikke er fjernet ved håndvask. Papirdispensere bruger ikke strøm og kan fyldes med en lang række forskellige papirtyper – fra genbrugspapir til eksklusivt kvalitetspapir.

T3 Natural – verdens første papir af mælkekartoner! Abena har en stærk tradition inden for miljøvenlige indkøb og produktionsmetoder, og vi prioriterer udviklingen af bæredygtige innovationer meget højt. Derfor er vi stolte af at have introduceret en revolutionerende verdensnyhed inden for aftørringspapir: T3 Natural – verdens eneste genbrugspapir med nyfiber-egenskaber og optimal bæredygtighed!

Fremstillet af 100% genbrugt emballage Ved hjælp af en nyudviklet teknologi kan cellulosefibrene i de kendte Tetra Pak-emballager adskilles fra plastfolien, og de rene fibre genanvendes som Abenas T3 Natural aftørringspapir. Den overskydende plastfolie omdannes efterfølgende til ny varmeenergi, for derved at sikre et 100% genbrug af emballagerne. Dette giver helt nye muligheder inden for bæredygtighed og miljøvenlighed – og tilmed

Nonstop dybde ca. 8 cm

Interfold dybde ca. 10,2 cm

Multifold dybde ca. 11,5 cm

uden at gå på kompromis med papirkvaliteten! T3 Natural er, pga. den unikke fremstillingsproces, det eneste genbrugspapir i verden med en sugeevne og slidstyrke på niveau med aftørringspapir af nyfiber.

Et økonomisk valg Med T3 Natural går økonomi, bæredygtighed og kvalitet hånd i hånd – aftørringspapiret er særdeles miljøvenligt, og er samtidig billigere end sammenlignelige nyfiberprodukter! Den unikke kombination af høj kvalitet, miljøhensyn og en god pris gør T3 Natural til noget helt særligt. Derfor kan produktet anbefales til daglig brug stort set alle steder, hvor der i dag anvendes aftørringspapir.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

59


Papirhåndklæder Nonstop

Care-Ness Excellent TAD, hvid Varenr. 114020 114019

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 18g 20,5 x 32 2-lags, 18g 20,5 x 24

Dybde 8 cm 8 cm

Ark pr. pk. 100 130

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/32 2600/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 141,80 156,35 97,75 107,80

Størrelse B x L (cm) 23,5 x 24 23,5 x 24 23,5 x 24 23 x 24 22 x 34 22 x 17 20,6 x 24 20,6 x 24 20,6 x 24

Dybde 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Ark pr. pk. 125 150 150 220 100 200 125 150 150

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3125/24 3750/28 3750/28 5500/28 3500/28 6400/24 3125/28 3750/28 3750/28

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 96,65 106,60 91,05 100,40 71,95 79,35 63,40 69,90 134,55 148,35 64,65 71,30 96,65 106,60 91,05 100,40 71,95 79,35

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 20g 23,5 x 24

Dybde 8 cm

Ark pr. pk. 150

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3750/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 71,95 79,35

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 22g 21 x 24 1-lags, 39g 21 x 24

Dybde 8 cm 8 cm

Ark pr. pk. 150 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2250/48 3000/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 70,85 78,10 59,25 65,30

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags, 39g 21 x 24

Dybde 8 cm

Ark pr. pk. 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 52,30 57,65

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6124 6121 6136 6132 6111 6134 114012 114013 114014

Varebeskrivelse 3-lags, 18g 2-lags, 25g 2-lags, 20g 1-lags, 40g 2-lags, 19g 2-lags, 19g 3-lags, 18g 2-lags, 25g 2-lags, 20g

Care-Ness Excellent, blå Varenr. 6137

Care-Ness Classic, hvid Varenr. 114002 114001

Care-Ness Classic, blå Varenr. 114000

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 60

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Papirhåndklæder Nonstop

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6120

Dybde 8 cm

Ark pr. pk. 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/48

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 65,65 59,50

Størrelse B x L (cm) 23,5 x 34 20,6 x 34 23,5 x 25 23,5 x 25 23,5 x 24 23,5 x 24

Dybde 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm

Ark pr. pk. 90 90 144 144 150 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1890/32 1890/36 3024/32 3024/32 2700/24 4500/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 153,45 139,20 178,90 162,30 144,90 131,45 124,05 112,50 90,10 81,70 75,65 68,60

Størrelse B x L (cm) 21,2 x 34 21,2 x 34 21,2 x 25,5

Dybde 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm

Ark pr. pk. 100 110 150

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2100/28 2310/28 3150/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 223,60 202,80 228,05 206,85 163,30 148,10

Dybde 8 cm 8 cm

Ark pr. pk. 190 190

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3800/36 3800/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 122,95 111,50 85,10 77,20

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags, 39g 21 x 24

Katrin Plus, Classic og Basic Varenr. 6129 170241 170095 170096 170090 170097

Varebeskrivelse 3-lags, Plus 3-lags, Plus 2-lags, Plus 2-lags, Classic 2-lags, Basic 1-lags, Basic

Tork Premium H2 Express, hvid Varenr. 239057 239058 239059

Varebeskrivelse 2-lags, 4-fold 2-lags, 4-fold 2-lags, 3-fold

Lotus, hvid og natur Varenr. 110435 117011

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags 21,3 x 23,4 2-lags 21,3 x 23,4

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

61


Papirhåndklæder Interfold

Athena® er luksus prægningen der gør at papiret føles ekstra blødt. Denne kraftige prægning giver en større sugeevne, hvilket medfører mindre forbrug af papir.

Leonida® er en unik prægning der gør at håndklædearkene føles meget bløde og har en høj sugeevne.

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 114004 114003 6116 6115 6119

Varebeskrivelse 3-lags, Athena 3-lags, Athena 3-lags, Leonida 3-lags, Leonida 2-lags, Leonida

Størrelse B x L (cm) 22 x 36 22 x 27 22 x 42 22 x 32 22 x 32

Dybde 9 cm 9 cm 9 cm 10,2 cm 10,2 cm

Ark pr. pk. 100 130 100 125 160

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1800/32 2340/32 2000/32 2500/32 3200/32

114015

2-l., letopløselig 23 x 23,5

10,2 cm

242

3630/34

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags 23 x 23,5

Dybde 9,5 cm

Ark pr. pk. 220

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3960/16

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 168,50 185,80 127,00 140,00 238,55 263,05 185,70 204,75 162,90 147,75 111,20

100,85

T3 Natural, sand Varenr. 114018

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 62

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 70,55 64,00


Papirhåndklæder Interfold

Kimberly-Clark, hvid Varenr. 8944 8943 8942 8941 9141

Varebeskrivelse 3-lags, Kleenex 2-lags, Kleenex 2-lags, Kleenex 1-lags, Scott 1-lags, Scott

Størrelse B x L (cm) 21,5 x 31,5 21,5 x 41,5 21,5 x 31,5 21,5 x 31,5 21 x 21

Dybde 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm

Ark pr. pk. 96 94 124 180 274

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2880/16 2820/16 3720/16 2700/28 4110/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 279,90 253,85 320,10 290,35 221,45 200,85 143,35 130,00 95,75 86,85

Papirhåndklæder Multifold

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6158 6133

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 3-lags 24x21,5 2-lags 25x21,5

Dybde 11,5 cm 11,5 cm

Ark pr. pk. 150 210

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2250/24 3150/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 92,40 101,85 98,30 89,15

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags 24x43

Dybde 11,5 cm

Ark pr. pk. 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 139,75 154,10

Størrelse B x L (cm) 25x46 24,8x23 25x23

Dybde 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm

Ark pr. pk. 124 214 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1860/24 3210/28 5000/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 151,65 167,20 87,35 96,30 58,05 64,00

Care-Ness Classic, blå Varenr. 6172

Care-Ness Classic, hvid Varenr. 6128 6113 6122

Varebeskrivelse 2-lags 2-lags 1-lags

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

63


Papirhåndklæder Multifold

Care-Ness Classic, grøn Varenr. 6118

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags 25x23

Dybde 11,5 cm

Ark pr. pk. 214

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3210/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 84,05 76,25

Størrelse B x L (cm) 25x34,5 25x23 25x23

Dybde 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm

Ark pr. pk. 160 214 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/32 3210/24 5000/28

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 114,25 125,95 73,80 81,40 40,75 44,95

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags 25x23

Dybde 11,5 cm

Ark pr. pk. 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5000/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 43,75 39,65

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags 25x23

Dybde 11,5 cm

Ark pr. pk. 230

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4600/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 42,80 38,80

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6110 6114 6117

Varebeskrivelse 2-lags 2-lags 1-lags

NB! Varenr. 6110 er ikke i Care-Ness emballage.

Care-Ness Nature, grøn Varenr. 6112

Care-Ness Nature, blå Varenr. 6107

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 64

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Papirhåndklæder Multifold

Tork H3 Premium, Advanced og Universal, zig-zag, hvid Varenr. 239060 239061 239062

Varebeskrivelse 2-lags, Prem. 2-lags, Adv. 1-lags, Univ.

Størrelse B x L (cm) 23x23 24,8x23 23x23

Dybde 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm

Ark pr. pk. 170 200 266

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2550/28 3000/28 3990/20

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 176,05 159,65 122,45 135,00 90,15 99,40

Papirhåndklæder C- og CZ-fold

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6105 6127

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 25g 23x31 2-lags, 20g 23x31

Dybde 9,5 cm 9,5 cm

Ark pr. pk. 153 153

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3060/28 3060/28

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 125,85 114,15 99,95 90,65

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 22g 23x33 2-lags, 21,5g 23x33

Dybde 9 cm 9 cm

Ark pr. pk. 96 96

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2304/28 2304/28

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 112,70 102,25 102,25 112,70

Dybde 9,5 cm 9,5 cm 9,5 cm

Ark pr. pk. 120 156 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/28 3744/28 4000/16

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 96,05 105,90 54,50 60,10 42,20 46,50

Care-Ness Classic, hvid Varenr. 9239 6138

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6106 6101 6103

Varebeskrivelse 2-lags, 19,5g 1-lags, 43g 1-lags, 40g

Størrelse B x L (cm) 25x31 25x33 25x31

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

65


Papirhåndklæder C- og CZ-fold

Care-Ness Nature, grøn Varenr. 6100

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags, 40g 25x33

Dybde 9,5 cm

Ark pr. pk. 168

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3360/16

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 60,60 54,95

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, Plus 24x33 1-lags, Basic 24x33

Dybde 9,5 cm 9,5 cm

Ark pr. pk. 100 180

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/24 3600/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 140,05 154,40 69,20 62,75

Katrin Plus, hvid Varenr. 170094 170093

Tork H3 Advanced og Universal, hvid Varenr. 239063 239064

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, Adv. 24,8x31 1-lags, Univ. 25x31

Dybde 9,5 cm 9,5 cm

Ark pr. pk. 120 192

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/28 4608/28

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 139,70 126,70 61,60 55,85

Varenr. 6109

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, Plus 24x27,5

Dybde 9,5 cm

Ark pr. pk. 120

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 71,50 64,85

Lotus, natur

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 66

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklæderuller Midi

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6156 6164 6157 6168 6159

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse 2-lags, uden hylse 1-lags, med hylse 1-lags uden hylse 1-lags, uden hylse

Bredde 20,3 cm 20,3 cm 20,3 cm 20,0 cm 20,0 cm

Længde 153,0 m 153,0 m 320,0 m 320,0 m 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32 6/32 6/28 6/36 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 32,90 36,30 33,80 37,30 49,65 54,75 51,95 57,30 51,90 57,25

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse

Bredde 19,5 cm

Længde 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 46,75 51,55

Care-Ness Excellent, blå Varenr. 6174

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

67


Håndklæderuller Midi

T3 Natural, sand Varenr. 110015

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse

Bredde 25,0 cm

Længde 200,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 51,60 46,80

Varebeskrivelse 1-lags, med hylse, hvid 1-lags, med hylse, hvid 1-lags, uden hylse, hvid 1-lags, uden hylse, hvid

Bredde 20,8 cm 20,3 cm 20,3 cm 21,5 cm

Længde 300,0 m 300,0 m 300,0 m 275,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32 6/32 6/32 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 38,40 42,30 28,15 25,50 30,70 27,85 47,95 52,85

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse

Bredde 20,3 cm

Længde 150,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 33,40 36,80

Varebeskrivelse 1-lags, med hylse 1-lags, med hylse 1-lags, uden hylse

Bredde 21,0 cm 20,5 cm 20,5 cm

Længde 300,0 m 300,0 m 275,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32 6/36 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 25,50 28,15 25,50 28,15 43,00 47,40

Care-Ness Classic Varenr. 6165 6160 6155 6169

Care-Ness Classic, blå Varenr. 9510

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6161 6162 6163

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 68

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklæderuller Midi

Care-Ness Nature, blå Varenr. 6167

Varebeskrivelse 1-lags, med hylse

Bredde 20,0 cm

Længde 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/44

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 26,45 29,15

Varebeskrivelse 1-lags, Plus - hvid 1-lags, Basic - hvid 1-lags, Basic - natur

Bredde 20,5 cm 20,5 cm 20,5 cm

Længde 280,0 m 320,0 m 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/28 6/36 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 68,45 75,45 59,35 65,40 43,15 39,15

Bredde 24,5 cm 24,5 cm 20,5 cm

Længde 160,0 m 275,0 m 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/28 6/24 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 95,80 86,90 94,45 85,65 50,30 45,60

Katrin uden hylse Varenr. 170106 170101 170210

Tork - uden hylse, hvid og gul Varenr. 239046 239047 239049

Varebeskrivelse 2-lags, Advanced M1, hvid 2-lags, Advanced M2, hvid 1-lags, Universal, gul

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

69


Håndklæderuller Mini

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6151 6144 6152 6148 6147

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse 1-lags, uden hylse 1-lags, med hylse 1-lags, uden hylse 1-lags, uden hylse

Bredde 20,3 cm 20,3 cm 20,3 cm 20,0 cm 20,0 cm

Længde 72,0 m 72,0 m 120,0 m 115,0 m 120,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/32 12/32 12/32 12/32 12/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 18,30 20,15 19,95 22,00 18,75 20,70 18,30 20,15 19,55 21,60

Varebeskrivelse 1-lags, uden hylse 1-lags, med hylse 1-lags, med hylse 1-lags, uden hylse

Bredde 21,5 cm 20,8 cm 20,3 cm 20,3 cm

Længde 120,0 m 120,0 m 120,0 m 120,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 11/32 12/32 12/32 12/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 21,00 23,15 19,55 21,60 14,05 12,75 17,40 15,75

Varebeskrivelse 1-lags, med hylse 1-lags, uden hylse 1-lags, med hylse

Bredde 20,5 cm 20,5 cm 20,5 cm

Længde 120,0 m 110,0 m 100,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/32 10/32 12/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 15,70 17,35 16,45 18,10 13,35 14,70

Varebeskrivelse 1-lags, Plus - hvid 1-lags, Basic - hvid 1-lags, Basic - natur

Bredde 20,5 cm 20,5 cm 20,5 cm

Længde 110,0 m 116,0 m 100,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/45 12/45 12/45

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 31,20 34,40 20,20 22,25 19,35 17,55

Care-Ness Classic, hvid Varenr. 6149 6145 6140 6150

NB! Varenr. 6149 er ikke i Care-Ness emballage.

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6142 6143 6141

Katrin uden hylse Varenr. 170105 170100 170107

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 70

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklæderuller Mini

Kimberly-Clark, hvid og blå Varenr. 9505 9142

Varebeskrivelse Bredde 1-lags, med hylse, Scott 24,0 cm 1-lags, med hylse, WyPall L20 24,0 cm

Længde 52,9 m 52,9 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/20 24/16

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 51,80 47,00 25,95 23,50

Varebeskrivelse 2-lags, Advanced M1, hvid 1-lags, Advanced M1, hvid 1-lags, Universal M1, hvid 1-lags, Universal M1, gul

Længde 75,0 m 120,0 m 120,0 m 115,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 11/32 11/32 11/32 11/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 46,45 51,20 41,05 45,25 22,45 20,40 18,10 19,95

Tork, uden hylse Varenr. 239050 239051 239052 239053

Bredde 21,5 cm 21,5 cm 21,0 cm 20,5 cm

Håndklæderuller Til dispensersystemer

Care-Ness Excellent og Nature Varenr. 6135 9111 6126 6125 6130

Varebeskrivelse 3-lags, med hylse, hvid, Exc. 3-lags, med hylse, hvid, Exc. 2-lags, med hylse, hvid, Exc. 2-lags, med hylse, Excel. 1-lags stoprulle, hvid, Exc.

Bredde 20,3 cm 22,0 cm 25,0 cm 20,0 cm 24,7 cm

Længde 100,0 m 65,0 m 57,0 m 57,0 m 105,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/44 10/40 18/18 18/21 10/28

6131

1-lags stoprulle, Nature

25,0 cm

90,0 m

12/28

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 39,50 43,60 25,70 28,35 31,25 28,35 23,45 21,30 48,80 53,80 26,40

23,95

NB! Varenr. 6135, 9111, og 6131 er ikke i Care-Ness emballage.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

71


Håndklæderuller Til dispensersystemer

Katrin System Varenr. 9139 9240 9508

Varebeskrivelse 2-lags, Plus - hvid 2-lags, Classic - hvid 2-lags, Classic - blå

Bredde 21,0 cm 21,0 cm 21,0 cm

Længde 100,0 m 160,0 m 130,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/36 6/36 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 99,55 90,30 108,35 98,30 100,45 91,10

Læs mere om den tilhørende Katrin system dispenser: Varenr. 2677 under afsnittet: Dispensere - Katrin.

Kimberly-Clark, hvid Varenr. 119514 119515

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse, Kleenex 1-lags, med hylse, Scott

Bredde 20,0 cm 20,0 cm

Længde 130,0 m 304,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/36 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 100,40 91,05 143,35 130,00

Tilhørende Kimberly-Clark dispenser: Varenr. 119513. Læs mere om den under afsnittet: Dispensere - Kimberly-Clark.

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 72

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklæderuller Til dispensersystemer

Tork Advanced Matic Varenr. 239044

Varebeskrivelse 2-lags, H1 - hvid

Bredde 21,0 cm

Længde 150,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/28

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 127,90 116,00

Tilhørende Tork system dispensere: Varenr. 110011 og 117524. Læs mere om dem under afsnittet: Dispensere - Tork.

Lotus enMotion Varenr. 6139 117015

Varebeskrivelse 2-lags, - hvid 2-lags, - blå

Bredde 24,7 cm 24,7 cm

Længde 143,0 m 143,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 102,45 112,95 102,45 112,95

Læs mere om de tilhørende Lotus enMotion dispensere: Varenr. 2646 og 2686 under afsnittet: Dispensere - Lotus.

Lotus Impulse Varenr. 117014

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Bredde 19,5 cm

Længde 143,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 90,00 81,60

Læs mere om de tilhørende Lotus enMotion dispensere: Varenr. 117018, 2647 og 2648 under afsnittet: Dispensere - Lotus.

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

73


Køkkenruller Care-Ness Excellent Varenr. 6079 6080

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/45 28/18

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 23,05 25,40 5,35 5,90

Rl. pr. pk. 4 4 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 28/18 32/15 28/21

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 5,00 5,50 4,15 4,55 3,80 4,20

Længde 16,8 m

Rl. pr. pk. 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 32/15

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 3,95 3,55

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Længde 21,0 m

Rl. pr. pk. 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 32/27

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 10,15 9,20

Varebeskrivelse 2-lags, Advanced, hvid 2-lags, Universal, natur

Længde 39,2 m 25,8 m

Rl. pr. pk. 2 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 14/35 32/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 14,05 12,75 7,95 8,75

Varebeskrivelse 2-lags, hvid 2-lags, hvid

Længde 100,0 m 17,9 m

Varebeskrivelse 2-lags, hvid 2-lags, hvid 2-lags, hvid

Længde 17,9 m 18,0 m 14,0 m

Varenr. 6075

Varebeskrivelse 2-lags, natur

Varenr. 170091

Varenr. 239080 239081

Care-Ness Classic Varenr. 6070 6076 115011

Care-Ness Nature

Katrin Plus

Tork

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 74

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Toiletpapir Care-Ness Excellent og BIO-Active Varenr. 6047 6017 6037 6039 113015 6040 6045

Varebeskrivelse 3-lags 3-lags 2-lags 2-lags 2-lags 2-lags 2-lags

Længde 34,2 m 23,4 m 100,0 m 72,0 m 50,0 m 34,3 m 22,0 m

Antal ark 248 ark 180 ark 800 ark 600 ark 400 ark 250 ark 200 ark

Rl. pr. pk. 8 8 1 4 4 8 10

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 72/16 48/22 12/99 20/35 40/24 64/18 80/12

113012

2-lags - BIO

30,0 m

250 ark

8

48/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 3,65 4,05 4,40 4,85 12,30 13,55 6,05 6,65 6,30 6,95 2,87 3,15 2,14 2,36 4,65

4,25

Care-Ness Excellent i ark Varenr. 6059

Varebeskrivelse Længde 2-lags, hvid 20,5 cm

Ark pr. pk. 300

Varenr. 113018 113017

Varebeskrivelse Længde 2-lags, sand 44,0 m 2-lags, sand 17,6 m

Antal ark 400 ark 160 ark

Varebeskrivelse 2-lags, hvid 2-lags, hvid 2-lags, hvid 2-lags, hvid

Antal ark 400 ark 250 ark 250 ark 200 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 9000/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 63,05 57,20

Rl. pr. pk. 6 10

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/42 120/10

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 4,25 3,85 1,69 1,53

Rl. pr. pk. 6 8 8 8

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 42/18 64/27 64/18 64/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 3,80 3,45 2,22 2,01 2,77 2,51 1,77 1,95

T3 Natural

Care-Ness Classic Varenr. 6031 6025 6030 6024

Længde 50,0 m 34,3 m 34,3 m 28,0 m

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

75


Toiletpapir Care-Ness Nature Varenr. 6019 6016 6009 6010

Antal ark 250 ark 306 ark 1087 ark 500 ark

Antal pr. pk. 8 6 1 6

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 64/30 42/36 24/36 42/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 1,59 1,75 2,31 2,55 11,45 12,60 2,47 2,73

Varebeskrivelse 2-lags Plus, hvid 2-lags Classic, hvid 2-lags Classic, hvid 2-lags Basic, natur 1-lags Basic, natur

Længde 50,4 m 50,0 m 34,7 m 50,4 m 80,0 m

Ark pr. rl/ rl. pr. pk 360 ark/6 400 ark/6 248 ark/8 360 ark/6 640 ark/6

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 42/27 42/30 64/27 42/27 42/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 10,10 9,15 6,60 6,00 3,20 2,91 6,40 5,80 3,90 3,50

Varebeskrivelse Længde 2-lags, hvid 21,5 cm

Ark pr. pk. 300

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 9000/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 61,45 55,70

Varebeskrivelse Længde 2-lags, hvid 30,0 m

Antal ark 243 ark

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 40/16

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 6,40 5,80

Varebeskrivelse 2-lags, natur 2-lags, natur 1-lags, natur 1-lags, natur

Længde 31,3 m 38,3 m 150,0 m 62,5 m

Katrin Plus, Classic og Basic Varenr. 170085 170240 170087 170078 6011

Katrin Plus i ark Varenr. 170088

Kimberly-Clark, Kleenex Varenr. 6042

Rl. pr. pk. 2

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 76

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Toiletpapir Kimberly-Clark i ark Varenr. 8945 8954

Varebeskrivelse Længde 2-lags, Kleenex 18,5 cm 2-lags, Scott 18,5 cm

Ark pr. pk. 200 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 7200/32 9000/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 72,40 65,65 52,95 48,05

Tork Premium, Advanced og Universal Længde 34,7 m 34,7 m 38,1 m

Antal ark 248 ark 248 ark 272 ark

Rl. pr. pk. 6 1 8

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 42/27 24/72 64/27

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 7,30 6,60 2,97 3,25 3,50 3,90

Varenr. 6036 6035

Varebeskrivelse Længde 2-lags, Pref. 50,0 m 2-lags, Stand. 60,0 m

Antal ark 400 ark 480 ark

Rl. pr. pk. 4 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/35 20/35

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 5,10 4,60 5,20 4,70

Varenr. 8620

Varebeskrivelse Længde 2-lags, hvid 22,5 cm

Ark pr. pk. 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10000/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 58,15 52,75

Varenr. 239071 239087 239072

Varebeskrivelse 3-lags, hvid 2-lags, hvid 2-lags, natur

Lotus Preference og Standard

Lotus i ark

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

77


Toiletpapir

Til dispensersystemer

Katrin, hvid Varenr. 9229 6038

Varebeskrivelse 2-lags, Plus 2-lags, Classic

Længde 85,0 m 100,0 m

Antal ark 680 ark 801 ark

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 36/30 36/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 18,70 16,95 18,25 16,55

Tilhørende Katrin system dispenser: Varenr. 2676. Læs mere under afsnittet: Dispensere - Katrin.

Tork Advanced T6 Varenr. 240342

Varebeskrivelse 2-lags, uperforeret, hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 27/28

Længde 100,0 m

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 19,35 17,55

Tilhørende Tork dispenser: Varenr. 117542. Se mere under afsnittet: Dispensere - Tork.

Lotus SmartOne Varenr. 6021

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Længde 207,0 m

Antal ark 1150 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/64

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 45,85 41,55

Tilhørende Lotus SmartOne dispensere: Varenr. 2664 og 117013. Se mere under afsnittet: Dispensere - Lotus.

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 78

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Jumbo toiletruller Lotus Compact Varenr. 6012

Varebeskrivelse 2-lags uden hylse, hvid

Længde 112,0 m

Antal ark 900 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 36/33

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 21,65 19,60

Tilhørende Lotus Nextturn system dispensere: Varenr. 110012 og 110000. Læs mere under afsnittet: Dispensere - Lotus.

Care-Ness Excellent og BIO-Active, hvid Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 36,85 40,65 30,40 33,50 19,00 20,95 19,00 20,95

Varenr. 6052 6058 6057 110170

Varebeskrivelse Midi, uperforeret Midi, uperforeret Midi, uperforeret Mini, perforeret

Antal lag 2-lags 2-lags 2-lags 2-lags

Længde 380,0 m 300,0 m 170,0 m 170,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/30 6/30 12/32 12/32

111012 111011

Midi, perforeret, BIO Midi, perforeret, BIO

2-lags 2-lags

300,0 m 180,0 m

6/28 8/30

Varenr. 111013

Varebeskrivelse Midi, perforeret, sand

Antal lag 2-lags

Længde 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/28

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 24,30 22,05

Varebeskrivelse Midi, uperforeret, hvid Midi, uperforeret, hvid

Antal lag 2-lags 2-lags

Længde 380,0 m 180,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/42 12/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 33,55 30,45 16,60 15,05

44,75 29,70

40,55 26,95

T3 Natural

Care-Ness Classic Varenr. 6051 6056

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

79


Jumbo toiletruller Care-Ness Nature Varenr. 6054 6050

Varebeskrivelse Maxi, uperforeret, natur Maxi, uperforeret, natur

Antal lag 1-lags 1-lags

Længde 660,0 m 480,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/24 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 28,15 25,50 24,00 21,75

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 67,75 61,45 38,70 35,10

Katrin Plus, Classic og Basic, hvid Varenr. 170084 170083

Varebeskrivelse Plus Midi, uperforeret Plus Mini, uperforeret

Antal lag 2-lags 2-lags

Længde 310,0 m 160,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/42 12/36

170082 170081 170080

Classic Midi, perforeret Classic Midi, perforeret Classic Mini, perforeret

2-lags 2-lags 2-lags

440,0 m 340,0 m 200,0 m

6/42 6/42 12/40

58,10 46,80 29,05

52,70 42,45 26,35

170076 170077

Basic Maxi, uperforeret Basic Midi, uperforeret

1-lags 1-lags

585,0 m 435,0 m

6/36 6/42

38,10 33,20

34,55 30,10

Varebeskrivelse Midi, uperforeret, hvid

Antal lag 2-lags

Længde 380,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/42

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 71,00 64,40

Antal lag 2-lags 1-lags 1-lags 1-lags 1-lags

Længde 360,0 m 500,0 m 240,0 m 660,0 m 480,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/36 6/36 12/36 6/24 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 62,55 56,70 65,20 59,15 50,30 45,60 46,15 41,85 30,40 27,55

Kimberly-Clark, Scott Varenr. 6049

Tork Advanced og Universal, hvid Varenr. 117526 239067 239070 239069 239068

Varebeskrivelse Maxi, perfo., Advanced Maxi, perfo., Advanced Mini, perfo., Advanced Maxi, uperfo., Universal Maxi, perfo., Universal

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 80

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


T3 Natural serien Genbrug en karton og spar en verden!

Herunder præsenterer vi samtlige papirvarer fra vores revolutionerende T3 Natural-serie. Hvis du ikke allerede har været forbi side 59, kan du dér læse mere om baggrunden for T3 Natural, om processen fra Tetra Pak-emballage til genbrugspapir, og om nogle af de mange fordele ved T3 Natural.

110015

114018

Håndklæderulle, midi,

Håndklædeark

2 ruller/krt.

220 ark/pk.

Se vare og priser på side 68

Se vare og priser på side 62

113018

Toiletpapir 6 ruller/pk. Se vare og priser på side 75

113017

Toiletpapir, 10 rl./pk. Se vare og priser på side 75

111013

Jumbo toiletrulle, midi , 6 ruller/krt. Se vare og priser på side 79

125110

125111

Dispenserserviet

Serviet, ¼-fold

600 stk/pk.

500 stk/pk.

Se vare og priser på side 362

Se vare og priser på side 362

Har du større udfordringer eller behov for omfattende løsninger inden for papirgenbrug, affaldshåndtering og miljø, er du altid velkommen til at kontakte os. Hos Abena brænder vi for disse områder, og vi hjælper dig gerne med at gøre en forskel for både miljøet og din pengepung. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

81


Ansigtsservietter Care-Ness Excellent Varenr. 6210

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Størrelse 21x20 cm

Antal pr. pk. 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4000/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 88,50 80,30

Papirlommetørklæder Care-Ness Excellent Varenr. 6220

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Størrelse 21x20,7 cm

Antal pr. pk. 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 83,75 75,95

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/16 9/18 12/24 6/15 9/18 12/24 9/24 12/12

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 65,05 59,00 41,25 45,45 40,90 37,10 107,30 118,30 35,25 38,85 40,50 36,70 25,10 27,65 98,25 89,10

Lejepapir Luksus Varenr. 4625 4624 116212 4606 4605 4604 4620 4612

Varebeskrivelse 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret WypAll L20

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Blå Hvid Blå

Mål: B x L (cm x m) 70x70 59x50 52x50 50x150 50x50 50x50 39x50 51x58,5

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 82

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Lejepapir Natur Varebeskrivelse 2-lags, Perforeret 1-lags, Uperforeret 1-lags, Uperforeret

Farve Natur Natur Natur

Mål: B x L (cm x m) 50x68 65x70 50x70

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/24 6/24 6/28

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 48,05 43,55 53,90 48,90 47,30 42,90

Varenr. 4618 4616 4615 4617 4639 4614 4634

Varebeskrivelse 1-lags, Uperforeret 1-lags, Perforeret 1-lags, Perforeret 1-lags, Perforeret 1-lags, Uperforeret 1-lags, Perforeret 1-lags, Uperforeret

Farve Blå Blå Blå Blå Blå Blå Blå

Mål: B x L (cm x m) 70x65 70x65 60x65 58x65 58x65 50x65 50x65

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/24 6/24 6/36 6/36 6/22 6/36 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 144,55 131,10 146,15 132,55 125,50 113,80 125,40 113,75 99,65 90,40 104,40 94,70 99,65 90,40

4621

1-lags, Perforeret

Hvid

50x65

6/48

Varenr. 116213 116211 4600

Nyfiber med PE

Dispenser til lejepapir, rustfrit stål Varenr. 2575

85,65

Dispenser til lejepapir, plast

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/135

Max. papirbredde: 60 cm Pris pr. 1 stk ved

94,45

Varenr. 2570

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/50

Max. papirbredde: 51 cm

1 Karton 357,00

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 162,55

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

83


Værkstedsruller

Care-Ness Excellent Varenr. 6183 6199 6200 6208 6189 6203

Varebeskrivelse 4-lags, perforeret 4-lags, perforeret 4-lags, perforeret 2-lags, perforeret 2-lags, perforeret 1-lags, uperforeret

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid

Mål: B x L (cm x m) 37x360 29x402,8 23x360 26x600 26,5x380 33x1180

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 1/42 2/24 2/18 2/32 1/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 361,75 328,10 260,65 236,45 203,30 184,40 176,75 194,90 128,35 141,50 299,85 330,60

Varebeskrivelse 3-lags, perforeret 2-lags, perforeret 2-lags, perforeret 2-lags, perforeret

Farve Blå Blå Blå Blå

Mål: B x L (cm x m) 37x380 38,5x380 38x360 21,7x380

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24 2/12 2/16 2/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 243,50 268,50 169,35 186,70 160,40 176,80 114,75 126,55

Care-Ness Excellent Varenr. 6204 6205 110271 6206

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 84

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Værkstedsruller Care-Ness Classic Varenr. 6191 112010 6184 6187

Varebeskrivelse 3-lags, perforeret 2-lags perforeret 2-lags, perforeret 2-lags, perforeret

Farve Blå Blå Blå Blå

Mål: B x L (cm x m) 37,6x360 37x360 37x380 22x360

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 2/24 1/55 2/20

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 254,50 280,60 168,05 185,25 196,65 178,40 127,10 140,10

Varebeskrivelse 2-lags, perforeret

Farve Grøn

Mål: B x L (cm x m) 24x510

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/21

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 190,90 173,15

Varebeskrivelse 2-lags, perforeret 1-lags, perforeret 1-lags, uperforeret

Farve Hvid Hvid Hvid

Mål: B x L (cm x m) 23,5x380 26x950 23x1000

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/42 2/20 2/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 129,75 117,65 150,00 136,05 105,35 116,15

Mål: B x L (cm x m) 28x1000 23x1000

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/18 2/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 135,90 123,30 106,45 117,35

Care-Ness Classic Varenr. 6185

Care-Ness Classic Varenr. 6207 6212 6202

NB! Varenr. 6212 og 6202 er ikke i Care-Ness emballage.

Care-Ness Nature Varenr. 6182 110200

Varebeskrivelse 1-lags, uperforeret 1-lags, perforeret

Farve Natur Natur

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

85


Værkstedsruller Care-Ness Nature Varenr. 6181

Varebeskrivelse 1-lags, perforeret

Farve Blå

Mål: B x L (cm x m) 29x800

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 125,85 138,75

Varebeskrivelse Farve Plukæske Hvid 1/4-fold Hvid

Mål: B x L (cm x cm) 42x25 31,7x33

Antal pr. box 90 ark 56 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 810/12 1008/15

Pris pr. 100 ark ved 1 Karton 1 Palle 119,65 108,50 80,95 73,45

Varebeskrivelse 3-lags, perforeret 2-lags, perforeret

Farve Blå Blå

Mål: B x L (cm x m) 36,9x255 36,9x510

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 1/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 479,35 434,75 532,45 482,95

Varebeskrivelse 1-lags, uperforeret

Farve Natur

Mål: B x L (cm x m) 32x1050

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 235,05 213,20

WyPall L40 klude Varenr. 6099 6098

Tork Advanced Advanced Performance W1 Varenr. 117549 117546

Lotus Standard Varenr. 6180

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 86

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Væg- og gulvstativer

Gulvstativ, metal

Vægstativ, metal

Varenr. 2579

Varenr. 2582

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Max. rulle bredde 40 cm Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Max. rulle bredde 37 cm

1 Karton 256,70

Pris pr. 1 stk ved

Gulvstativ, metal

1 Karton 276,20

Vægstativ, metal

Varenr. 9501

Varenr. 9502

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/62

Max. rulle bredde 40 cm Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/90

Max. rulle bredde 33cm

1 Karton 256,70

Pris pr. 1 stk ved

Gulvstativ, Tork W1

1 Karton 276,20

Vægstativ, Tork W1

Varenr. 117547

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/7

Max. rulle bredde 45 cm Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 117548

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/23

Max. rulle bredde 45 cm

1 Karton 712,70

1 Palle 646,45

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 480,85

1 Palle 436,15

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

87


Industriaftørring Sontara

Ekstra stærkt nonwoven materiale (i begge retninger) både i våd og tør tilstand Fnugfri og stor og hurtig sugeevne Anvendelig til mange typer væsker, fx. vand, olie, benzin og opløsningsmidler. Tåler alle opløsningsmidler Anvendelsesområder: - Polering (også af følsomme overflader) - Aftørring af vådt og tørt smuds (olie, fedt, støv mv.) Industri: Levnedsmiddel, trykkerier, biler, værksteder, elektronik og rengøring

Sontara EC, plukæske

Sontara EC, 1/4 fold i pose Varenr. 6307

30,5x30,5 cm - 100 stk/pk Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 162,10

1 Palle 147,05

Sontara EC, rulle - perforeret

Varenr. 6308

Varenr. 6309

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 250/66

30,5x42 cm - 250 stk/æske Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 241,90

Varenr. 6310

1 Palle 219,45

Pris pr. 1 rl. ved

Varenr. 116011

32,5x42 cm - 200 stk/æske 1 Karton 258,95

1 Palle 234,85

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1200/18

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 138,70

1 Palle 125,80

Sontara Light, rulle - perforeret Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/66

30,5x42 cm - 300 stk/æske Pris pr. 100 stk ved

1 Palle 703,05

30,5x30,5 cm - 200 stk/pk

Sontara Light, plukæske Varenr. 116012

1 Karton 775,10

Sontara Light, 1/4 fold i pose Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 200/60

Pris pr. 100 stk ved

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

30,5 cm x 152 m

Sontara SPS, plukæske

1 Karton 187,70

Varenr. 116013

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

30,5 cm x 190 m 1 Palle 170,25

Pris pr. 1 rl. ved

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 88

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1000/18

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

1 Karton 830,75

1 Palle 753,50


Industriaftørring Wipex

Meget stærk både våd og tør Stor sugeevne (også olie) Fnugfri Aftørring/optørring af væsker (også kemikalier) Industri: Maskiner, værktøj og elektronik

Anvendelsesområder: - Polering (også af følsomme overflader) - Aftørring af vådt og tørt smuds (olie, fedt, støv mv.) - Rengøringsmidler/opløsningsmidler

Wipex Special i pakke, viskose, hvid Varenr. 6300

Wipex Special, perf. rulle, viskose, hvid Varenr. 6302

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 400/48

30x38 cm - 50 ark/pk Pris pr. 100 ark ved

30,0 cm x 152 m

1 Karton 143,75

1 Palle 130,40

God sugeevne Meget blød Fnugfri Industri: trykkerier, bilindustri

Pris pr. 1 rl. ved

1 Palle 499,35

Wipex Soft, tissue/latex, perf. rulle, hvid Varenr. 6305

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 600/24

30x38 cm - 50 stk/pk Pris pr. 100 ark ved

1 Karton 550,50

Anvendelsesområder: - Aftørring af følsomme og glatte overflader - Rengøringsmidler/opløsningsmidler

Wipex Soft, tissue/latex, hvid Varenr. 6303

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/40

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/36

30,0 cm x 266 m

1 Karton 83,25

1 Palle 75,50

Pris pr. 1 rl. ved

1 Karton 642,50

1 Palle 582,75

Industriaftørring Katrin

Poly Roll box, nonwoven, perforeret Varenr. 9579

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/24

32,5 cm x 292 m - 800 stk/pk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 937,25

1 Palle 850,10

Poly box, nonwoven

Poly box, nonwoven

Varenr. 9589

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/70

30x42 cm - 300 stk/box Pris pr. 100 ark ved

Varenr. 170108

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 750/16

32,5x32,3 m - 75 stk/box

1 Karton 190,80

1 Palle 173,05

Pris pr. 1000 ark ved

1 Karton 2102,70

1 Palle 1907,20

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

89


Industriaftørring . Kimberly-Clark Tork

WyPall X60, 1/4 fold i pose, hvid Varenr. 9143

WyPall L40, hvid Varenr. 6195

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 912/24

31,5x36,5 cm - 76 stk/pk Pris pr. 100 stk ved

31,5 cm x 259 m

1 Karton 117,65

1 Palle 106,70

Tork W4 dispenser til top-pak Varenr. 117545

Pris pr. 1 rl. ved

Varenr. 9544

Rød/sort

1 Palle 609,15

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1000/28

38,5x32,4 cm - 200 stk/pk 1 Karton 271,75

1 Palle 271,75

Top-Pak 510, hvid

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 50,05

1 Palle 45,40

Top-Pak 520, grå

Varenr. 117550

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 750/28

38,5x42,8 cm - 150 stk/pk Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 117551

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 700/28

38,5x42,8 cm - 140 stk/pk

1 Karton 189,85

1 Palle 172,20

Pris pr. 100 stk ved

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 90

1 Karton 671,60

Top-Pak 420, hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/100

Pris pr. 1 stk ved

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/36

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

1 Karton 206,00

1 Palle 186,85


Dispensere Mercury . Stål/Plast

Sæbedispenser Varenr. 116754

Varebeskrivelse Til refill

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/288

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 544,90

Indv. mål (D x B) 13x26 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/63

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 562,60

Sæbe Tilhørende varer

160126

Papirdispenser Varenr. 116750

Varebeskrivelse Til multifold håndklædeark

Kvalitet: Excellent Classic Nature Tilhørende vare, fx:

114004

6113

6114

Papirdispenser Varenr. 116751

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 562,60

Kvalitet: Excellent Classic Tilhørende vare, fx:

6057

6056

Papirdispenser Varenr. 116752

Varebeskrivelse Til toiletpapir i ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 562,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 901,00

Kvalitet: Excellent Tilhørende vare, fx:

6059

Papirkurv Varenr. 116753

Varebeskrivelse Til vægmontering

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Rumindhold 25 l

Let

Blandet

1330

1335

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Tungt

91


Dispensere .

Transparent Hvid plast Sæbedispenser Varenr. 2542

Varebeskrivelse Til påfyldning

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/300

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 196,75

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/76 1/114

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 242,30 196,80

Flydende sæbe Tilhørende varer 119983 119988

6760, 7767

Papirdispenser Varenr. 2562 2561

Indv. mål (D x B) 11,5x27 cm 11,5x27 cm

Varebeskrivelse Til håndklædeark, Maxi Til håndklædeark, Mini

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6111 / 6133

114002 / 6113

6120 / 6117

Papirdispenser Varenr. 2560

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/75

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 242,30

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6168

6155

6165

Papirdispenser Varenr. 2554

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Varebeskrivelse Til mini håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 197,10

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6147

6150

6143

Papirdispenser Varenr. 2679

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, U-Cut

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 925,20

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/95

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 242,30

Kvalitet: Excellent 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6135

Papirdispenser Varenr. 2522

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 92

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

6054


Dispensere .

Transparent Hvid plast Papirdispenser Varenr. 2502

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/208

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 196,80

Kvalitet: Excellent Classic 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6057

6056

Papirdispenser Varenr. 2503

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/112

Varebeskrivelse Til 2 ruller toiletpapir

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 291,55

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6047

6030

6016

Sæbedispenser Varenr. 2574 2543

Varebeskrivelse Til påfyldning Til påfyldning

Rumindhold 750ml 375 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/308 1/385

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 153,40 134,90

Indv. mål (D x B) 12x26 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 194,05

Flydende sæbe Tilhørende varer 119992

6760, 7767

Papirdispenser Varenr. 2587

Varebeskrivelse Til håndklædeark, Maxi

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119992

Tilhørende vare, fx:

6116

6113

6114

Papirdispenser Varenr. 2588

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 241,00

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119992

Tilhørende vare, fx:

6168

6155

6165

Papirdispenser Varenr. 2586

Indv. mål (diam.) 34 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 160,35

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119992

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

6054

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

93


Dispensere .

Transparent Hvid plast Papirdispenser Varenr. 2585

Indv. mål (diam.) 26,5 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/140

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 126,55

Kvalitet: Excellent Classic 119992

Tilhørende vare, fx:

6058

6056

Papirdispenser Varenr. 8623 8647

Varebeskrivelse Til toiletpapir i ark Til toiletpapir i ark

Størrelse Maxi Mini

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/240 1/330

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 131,90 65,65

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/190

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 505,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 589,90

Kvalitet: Excellent 119992

Tilhørende vare, fx:

6059

Dispensere Stål

Sæbedispenser Varenr. 2673

Varebeskrivelse Til refill

Rumindhold 1500 ml

Flydende sæbe Tilhørende varer 119998

6760, 7767

Papirdispenser Varenr. 2671

Indv. mål (D x B) 11,5x26 cm

Varebeskrivelse Til håndklædeark, Maxi

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119998

Tilhørende vare, fx:

6121

114002

6120

Papirdispenser Varenr. 2672

Indv. mål (diam.) 34 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/84

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 421,35

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119998

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 94

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

6050


Hærværkssikrede dispensere Metal

Sæbedispenser Varenr. 2684

Varebeskrivelse Til refill

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/119

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2148,90

Flydende sæbe Tilhørende varer 119989

6469, 6501, 6511, 6521, 6525, 6527

Papirdispenser Varenr. 2683

Indv. mål (D x B) 11,5x25 cm

Varebeskrivelse Til håndklædeark, Maxi

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/64

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1875,80

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119989

Tilhørende vare, fx:

6115

6113

6117

Papirdispenser Varenr. 2685

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2159,00

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119989

Tilhørende vare, fx:

6168

6155

6165

Papirdispenser Varenr. 2682

Indv. mål (diam.) 31 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2120,15

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119989

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

6050

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

95


Dispensere Hvid metal

Papirdispenser Varenr. 2527

Indv. mål (D x B) 11,5x27 cm

Varebeskrivelse Til multifold håndklædeark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 190,65

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119985

Tilhørende vare, fx:

6133

6113

6117

Papirdispenser Varenr. 2525

Indv. mål (D x B) 9x26 cm

Varebeskrivelse Til c-fold håndklædeark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/64

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 143,25

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119985

Tilhørende vare, fx:

6105

6106

6101

Papirdispenser Varenr. 2510

Indv. mål (diam.) 34,5 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/54

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 242,75

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119997

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

6054

Papirdispenser Varenr. 2517

Indv. mål (diam.) 28,5 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/63

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 270,90

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119997

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

6050

Papirdispenser Varenr. 2509

Indv. mål (diam.) 21 cm

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120

Kvalitet: Excellent Classic 119997

Tilhørende vare, fx:

6057

6056

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 96

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 253,50


Dispensere . Katrin Plast

Sæbedispenser Varenr. 170222

Varebeskrivelse Til skumsæberefill

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/104

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 466,10 422,75

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/104

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 388,40 352,30

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/152

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 320,70 290,90

Skumsæbe Tilhørende varer 119987

170231

Sæbedispenser Varenr. 170220

Varebeskrivelse Til sæbepatron

Flydende sæbe Tilhørende varer 119987

170228, 170230, 170252

Sæbedispenser Varenr. 170221

Varebeskrivelse Til skumsæberefill

Rumindhold 500 ml

Skumsæbe Tilhørende varer 119987

170232, 170250

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

97


Dispensere . Katrin Plast

Sæbedispenser Varenr. 170219

Varebeskrivelse Til sæbepatron

Rumindhold 500 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/152

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 267,25 242,40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/20 1/60 1/45

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 374,50 339,65 325,70 295,45 290,15 263,20

Flydende sæbe Tilhørende varer 119987

170228, 170230, 170252

Papirdispenser Varenr. 170214 170213 170212

Kvalitet: 119987

Indv. mål (D x B) 10x25,5 cm 10x25,5 cm 10x25,5 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark - Maxi Til nonstop håndklædeark - Midi Til nonstop håndklædeark - Mini

Tilhørende vare, fx:

Plus Classic Basic 170241

170096

170090

Katrin System dispenser Varenr. 170235 2677

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40 1/24

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri Til System håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1658,95 1421,75

Kvalitet: Plus Classic 119987

Tilhørende vare:

9139

9240

Katrin System dispenser Varenr. 2676

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Varebeskrivelse Til 2 ruller toiletpapir

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 569,60

Kvalitet: Plus Classic 119987

Tilhørende vare:

9229

6038

Papirdispenser Varenr. 170216

Kvalitet: 119987

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/45

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Tilhørende vare, fx:

Plus Classic Nature 170106

170101

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 98

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 374,45 339,60

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

170210


Dispensere . Katrin Plast

Papirdispenser Varenr. 170215

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48

Varebeskrivelse Til mini håndklæderuller

Kvalitet: 119987

Tilhørende vare, fx:

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 374,45 339,60

Plus Classic Nature 170105

170100

170107

Papirdispenser Varenr. 170218

Indv. mål (diam.) 31 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Kvalitet: 119987

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 354,30 321,40

Plus Classic Basic 170084

170082

170076

Papirdispenser Varenr. 170217

Indv. mål (diam.) 23 cm

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/45

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 301,00 273,00

Kvalitet: Plus Classic 119987

Tilhørende vare, fx:

170083

170080

Posedispenser Varenr. 170226

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Varebeskrivelse Til damehygiejneposer

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 253,75 230,15

Poser Tilhørende varer 119987

1997, 9506

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

99


Dispensere . Katrin Stål

Sæbedispenser Varenr. 2688

Varebeskrivelse Til påfyldning

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/145

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 587,90

Indv. mål (D x B) 11x25,5 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 470,30

Håndsæbe Tilhørende varer 119981

7767, 6760

Papirdispenser Varenr. 2697

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark

Kvalitet: 119981

Tilhørende vare, fx:

Plus Classic Basic 170241

170096

170090

Papirdispenser Varenr. 2666

Kvalitet: 119981

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/42

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Tilhørende vare, fx:

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1117,00

Plus Classic Basic 170106

170101

170210

Papirdispenser Varenr. 2698

Kvalitet: 119981

Indv. mål (diam.) 29,5 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Tilhørende vare, fx::

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 470,30

Plus Classic Basic 170084

170082

170076

Papirdispenser Varenr. 170127

Indv. mål (diam.) 24,5 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 519,75

Kvalitet: Plus Classic 119981

Tilhørende vare, fx:

170083

170080

Papirdispenser Varenr. 170128

Kvalitet: 119981

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/66

Varebeskrivelse Til 2 ruller toiletpapir

Tilhørende vare, fx:

Plus Classic Basic 170085

170240

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 100

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 496,85

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

170078


Dispensere Kimberly-Clark

Papirdispenser Varenr. 119513

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1323,35

Kvalitet: Kleenex Scott Tilhørende vare:

119514

119513

Sæbedispenser Varenr. 119525

Varebeskrivelse Til skumsæberefill, berøringsfri

Rumindhold 1200 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/66

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 663,50

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/200

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 140,40

Kvalitet: Skumsæbe Tilhørende vare:

119526

Sæbedispenser Varenr. 8952

Varebeskrivelse Til sæbepatron

Flydende sæbe Tilhørende varer

9125, 9118

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

101


Dispensere Kimberly-Clark

Papirdispenser Varenr. 8950

Indv. mål (D x B) 11x22,5 cm

Varebeskrivelse Til interfold håndklædeark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 321,15

Kvalitet: Kleenex Scott Tilhørende vare, fx

8943

8941

Papirdispenser Varenr. 8951

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120

Varebeskrivelse Til toiletpapir i ark

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 168,50

Kvalitet: Kleenex Scott 8945

Tilhørende vare, fx

8954

Sæbedispenser Varenr. 8949

Varebeskrivelse Til sæbepatron

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/200

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 140,50

Indv. mål (D x B) 11x22,5 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 321,00

Flydende sæbe Tilhørende varer

9125, 9118

Papirdispenser Varenr. 8948

Varebeskrivelse Til interfold håndklædeark

Kvalitet: Kleenex Scott Tilhørende vare, fx:

8943

8941

Papirdispenser Varenr. 7989 8953

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36 1/120

Varebeskrivelse Til toiletpapir i ark, med dobbelt udtræk Til toiletpapir i ark

Kvalitet: Kleenex Scott Tilhørende vare, fx:

8945

8954

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 102

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 367,40 168,50


Dispensere Tork

Sæbedispenser Varenr. 117511

Varebeskrivelse Til skumsæberefill, S3

Rumindhold 800 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 989,70

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/200

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 892,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/42

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2227,00

Skumsæbe Tilhørende varer

240340

119979

Sæbedispenser Varenr. 240324

Varebeskrivelse Til sæberefill - S1

Sæbe Tilhørende varer 119979

212065 / 212067

Tork Matic papirdispenser Varenr. 110011

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri

Kvalitet: 119979

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare:

239044

Papirdispenser Varenr. 240323

119979

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til interfold håndklædeark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1115,80

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239059

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

103


Dispensere Tork

Papirdispenser Varenr. 240325

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/72

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletpapir

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

119979

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1115,80

239070

Affaldsspand Varenr. 240327

Varebeskrivelse Til vægmontering

Rumindhold 40 l

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

119979

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/18

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1796,80

Tungt

Sæbedispenser Varenr. 117520

Varebeskrivelse Til sæberefill - S1

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 170,35

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/42

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 147,65

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/44

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 515,95

Sæbe Tilhørende varer 119979

212065 / 212067

Sæbedispenser Varenr. 117522

Varebeskrivelse Til sæberefill - S2

Rumindhold 800 ml

Sæbe Tilhørende varer 119979

212069 / 110013

Tork Matic papirdispenser Varenr. 117524

Varebeskrivelse Til Matic håndklæderuller, H1

Kvalitet: 119979

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239044

Papirdispenser til H2 Varenr. 117512 117541

119979

Indv. mål (D x B) 9x21,5 cm 9x21,5 cm

Varebeskrivelse Til interfold håndklædeark, høj Til interfold håndklædeark, lav

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/100 1/100

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239059

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 104

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 234,50 192,70 174,75

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Dispensere Tork

Papirdispenser til H3 Varenr. 117514 117533

119979

Indv. mål (D x B) 12x25 cm 12x25 cm

Varebeskrivelse Til multi-/C-fold håndklædeark, høj Til multi-/C-fold håndklædeark, lav

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/72 1/108

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 252,10 198,85 180,40

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239060

239061

239062

Papirdispenser Varenr. 117516

Kvalitet: 119979

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/75

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller, M2

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 228,70

Premium Advanced Universal 239046

Tilhørende vare, fx:

239049

Papirdispenser Varenr. 117518

Kvalitet: 119979

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120

Varebeskrivelse Til mini håndklæderuller, M1

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 182,95

Premium Advanced Universal 239050

Tilhørende vare, fx:

239053

Papirdispenser Varenr. 117531

119979

Indv. mål (diam.) 32 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller, T1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 222,80

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239067

239069

Papirdispenser Varenr. 117543

Kvalitet: 119979

Indv. mål (diam.) 25 cm

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller, T2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/108

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 191,10

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239070

Papirdispenser Varenr. 117542

Kvalitet: 119979

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/20

Varebeskrivelse Til Kompakt toiletpapir, T6

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 197,30

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

240342

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

105


Dispensere . Lotus Stål

Sæbedispenser Varenr. 900009

Varebeskrivelse Til skumsæberefill

Rumindhold 800 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/240

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1024,35

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 629,15

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/70

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1190,25

Sæbe

119980

Tilhørende varer

2695 / 2696

Papirdispenser Varenr. 117018

Varebeskrivelse Til Impulse håndklæderuller, berøringsfri

Kvalitet: Håndklæderulle

119982

Tilhørende vare:

117014

Papirdispenser Varenr. 900008

Kvalitet:

119980

Indv. mål (D x B) 9,5x25 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark

Tilhørende vare, fx:

Plus Standard 110435

117011

Papirdispenser Varenr. 900012

Indv. mål (diam.) 29 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/84

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1190,25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/160

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1190,25

119980

Papirdispenser Varenr. 900010

Varebeskrivelse Til 2 ruller toiletpapir, Compact

Kvalitet: Toiletrulle

119980

Tilhørende vare:

6012

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 106

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Dispensere . Lotus Plast

Sæbedispenser Varenr. 2649 117016

Varebeskrivelse Til skumrefill, berøringsfri Til skumrefill, berøringsfri

Rumindhold 1000 ml 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 163,80 163,80

Rumindhold 800 ml 800 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24 10/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 265,95 262,10

Farve Blå/hvid Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/16 1/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 581,45 581,55

Farve Blå/hvid Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/16 1/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 507,35 507,35

Farve Blå/hvid Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/128 1/128

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 522,05 522,05

Farve Blå/hvid Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40 1/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 575,15 575,15

Kvalitet: Skumsæbe 117017

Tilhørende vare:

119982

Sæbedispenser Varenr. 2694 2609

Varebeskrivelse Til refill Til refill Kvalitet: Skumsæbe Tilhørende vare:

2695, 2696

EnMotion papirdispenser Varenr. 2686 2646

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri Til håndklæderuller, berøringsfri Håndklæderuller Tilhørende vare:

119982

6139, 117015

Impulse papirdispenser Varenr. 2647 2648

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri Til håndklæderuller, berøringsfri Håndklæderulle Tilhørende vare:

119982

117014

SmartOne papirdispenser Varenr. 2664 117013

Varebeskrivelse Til SmartOne toiletpapir Til SmartOne toiletpapir Toiletrulle

119980

Tilhørende vare:

6021

Next turn Compact papirdispenser Varenr. 110012 110000

Varebeskrivelse Til 2 ruller compact toiletpapir Til 2 ruller compact toiletpapir Toiletpapir

119996

Tilhørende vare:

6012

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

107


Dispensere . Lotus Plast

Papirdispenser, blå Varenr. 117030

Kvalitet:

119996

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 295,00

Plus Standard 110435

117011

Papirdispenser, blå Varenr. 117031

Kvalitet:

119996

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark, maxi

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/126

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 325,00

Plus Standard 110435

117011

Papirdispenser, hvid Varenr. 117032

Kvalitet:

119996

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 295,00

Plus Standard 110435

117011

Papirdispenser, hvid Varenr. 117033

Kvalitet:

119996

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark, maxi

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/126

Plus Standard 110435

117011

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 108

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 325,00


Rengøring

Universalrengøring.................................................................. 111 Glasrens........................................................................................ 113 Sanitetsrengøring.................................................................... 114 Toiletrens..................................................................................... 119 Biorengøring, Sanoclean....................................................... 122 Toilethygiejne.............................................................................. 124 Lugtkontrol.................................................................................. 126 Gulvrengøring............................................................................. 128 Polish.............................................................................................. 132 Grundrengøring......................................................................... 133 Grundrengøring, special........................................................ 135 Køkkenrengøring...................................................................... 137 Køkkenrengøring, special...................................................... 140 Køkkenopvask, manuel dosering....................................... 143 Køkkenopvask, automatisk dosering............................... 144 Tøjvask, Neutral, manuel dosering................................... 147 Tøjvask, Bio-tex, manuel dosering..................................... 149 Tøjvask, automatisk dosering............................................. 151 Rekvisitter.................................................................................... 154 3M gulvrondeller...................................................................... 155 Dosering og tilbehør............................................................... 156 Nito Clean skumudlægning.................................................. 158 Microfiberklude.......................................................................... 160 Universalklude............................................................................ 162 Køkkenklud................................................................................... 164 Specialklude................................................................................ 164 Bomuldsklude............................................................................. 165 Svampe.......................................................................................... 166 Skurenylon................................................................................... 168

Opvaske- og afsæbningsbørster........................................ 169 Toiletbørster............................................................................... 170 Vinduesrengøring..................................................................... 171 Håndskrabere............................................................................ 171 Børster, koste og fejebakker............................................... 172 Fejekoste med gevind............................................................. 173 Fejekoste...................................................................................... 174 Skafter med gevind.................................................................. 175 Skafter uden gevind................................................................. 175 Skafter med klik......................................................................... 176 Adaptere til skafter.................................................................. 176 Fremførere med velcro......................................................... 177 Tilbehør til fremførere............................................................ 177 Tilbehør, redskabsophæng.................................................. 178 Gulvskrabere med drejeled og gevind............................. 179 Velcromopper............................................................................ 180 Mopper.......................................................................................... 184 Fladmopper med lommer..................................................... 185 Tør- og engangsmopper........................................................ 186 Moppesystemer........................................................................ 188 Rengøringsvogne...................................................................... 191 Tilbehør til vogne....................................................................... 193 Vogne............................................................................................. 194 Nilfisk støvsugere og tilbehør............................................. 195 Nilfisk tilbehør............................................................................. 196 Nilfisk maskiner......................................................................... 197 3M måtter................................................................................... 199 3M tekstilmåtter...................................................................... 201

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

109


Rengøring Alt inden for rengøring Abenas produktsortiment omfatter en lang række forskellige rengøringsprodukter - lige fra generel rengøring til manuel og automatisk opvask, tøjvask, og

særlige behov samt rekvisitter og maskiner til enhver rengøringsopgave. Følgende sider er et udpluk af vores brede sortiment.

Miljørigtige rengøringsmidler Vores rengøringsprodukter udvælges på baggrund af kvalitet såvel som miljøvenlighed, og Abenas egen produktserie, Puri-Line, består udelukkende af svanemærkede produkter og dækker alle gængse rengøringsopgaver:  Opvask  Universalrengøring  Gulvpleje  Sanitetsrengøring  Toiletrens

 Grov rengøring  Maskinopvask  Afspænding  Tøjvask

I alle kasser med 1 l Puri-Line medfølger doseringsenheden EasyDose, der sikrer korrekt dosering, så du undgår overforbrug og opnår det optimale rengøringsresultat. Produktetiketterne indeholder doserings- og anvendelsespiktogrammer samt en farvekodning, som giver et hurtigt og nemt overblik over, hvor produktet skal bruges og hvordan.

Dosering med EasyDose

Vi stiller udførlig dokumentation til rådighed Hos Abena lægger vi stor vægt på, at det skal være nemt for dig at få adgang til den dokumentation, du har brug for. Derfor kan du til enhver tid hente både produktdatablade og sikkerhedsdatablade på AbenaOnline, og vi stiller med glæde APB-skabeloner og logbøger til rådighed. Samtidig garanterer vi, at vores produkter og leverandører altid lever op til REACHreglerne og øvrige lovkrav.

Velegnet Produktet er særligt velegnet til opgaven og giver •• bedre resultater end andre produkter. Egnet • Produktet er egnet til opgaven. Uegnet Produktet må ikke anvendes til opgaven, da det kan beskadige maskiner, inventar, gulve eller lignende. Ingen effekt Produktet må gerne anvendes til opgaven, men har ingen eller ekstremt ringe effekt.

110

Produkternes egnethed vurderes i fire forskellige grader:

Abena anbefaler ovenstående egnethedsmærkning i forbindelse med almindelig rengøring. Har du særlige udfordringer, er du altid velkommen til at kontakte os og få hjælp til at finde det bedste produkt til opgaven.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Universalrengøring Sur Effektive over for kalkbelægninger og rustdannelser.

pH-værdien på et rengøringsmiddel er et udtryk for væskens syre-/baseegenskaber.

1 2

Sanitets- og toiletrens

3 4 5 Neutral

6

Lettere rengøring

Opvask og universal rengøring

7 8

Vaskepleje

Sådan læses skalaen: pH-skalaen er speciel, fordi det neutrale punkt ikke er 0, men midt på skalaen - altså 7. Desuden er afstanden mellem de hele tal ikke udtryk for en jævn stigning. Hver gang pH-værdien ændres, fx fra 8 til 9, bliver midlet 10 gange mere aggressivt. Stiger pH-værdien i en brugsopløsning med to hele tal, fx fra 8 til 10, bliver midlet altså 10x10=100 gange stærkere - og dermed 100 gange bedre til at fjerne fedt og protein. I den anden ende af skalaen: For hvert helt tal under 7 bliver midlet 10 gange mere surt - og dermed bedre til at fjerne kalk.

9 Alkalisk Særlig velegnet til fjernelse af fedtstoffer.

10 11 12

Grundrens

13 14

Puri-Line Startpakke Varenr. 160526

Varebeskrivelse Puri-Line Startpakke

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/66

Pris pr. 1 pk. ved køb af 1 Karton 1 Palle 205,26 186,51

Indeholder et komplet sæt af rengøringsmidler: Puri-Line opvask vnr. 160511, Puri-Line universalreng. vnr. 160513, Puri-Line vaskepleje vnr. 160515, Puri-Line sanitet vnr. 160517, Puri-Line toiletrens vnr. 160519, Puri-Line grundrens vnr. 160520, og 5 stk. Easy-dose vnr. 160522

Puri-Line Universalrengøring Varenr. 160513 160514

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 20,99 19,14 99,10 90,10

Anvendes til daglig all-round rengøring af alle overflader der tåler vand. Opløser fedt, snavs m.m. Dosering: 10-25 ml til 5 l.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

• •

• •

pH-værdi 7,0/7,0

111


Universalrengøring Puri-Line Universalrengøring Varenr. 160523 160524

Varebeskrivelse Uden duft og farve Uden duft og farve

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 20,99 19,14 99,10 90,10

Anvendes til daglig all-round rengøring af alle overflader der tåler vand. Opløser fedt, snavs m.m. Dosering: 10-25 ml til 5 l.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

• •

• •

• •

pH-værdi 7,0/7,0

Neutral Universalrengøring Varenr. 165051

Varebeskrivelse Uden duft og farve

Indhold 750 ml

Mindstekøb 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/80

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 30,76 27,96

Neutral Universalrengøring er til rengøring af vaskbare overflader, såsom gulve, malede flader, rustfrit stål, fliser, sanitet, hårde hvidevarer og andre vaskbare overflader. Rengører effektivt og efterlader helt rene, blanke og pletfrie overflader. Er deklareret i samarbejde med Astma- og Allergi Forbundet. Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

• •

• •

• •

pH-værdi 7,0/7,0

Tana Universalrengøring, SR 13 Varenr. 6320 6322

Varebeskrivelse Med farve og duft Med farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 31,25 28,40 128,36 116,66

Effektiv universalrengøring med super duft. Indeholder alkohol som garanterer hurtig optørring, samt stribefrie overflader. Egnet til alle vandfaste overflader, samt polish behandlede gulve. Ikke egnet til ubehandlet træ

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

• •

• •

• •

pH-værdi 9,0/8,0

Tana Universalrengøring AZ 70 Varenr. 6318 6321

Varebeskrivelse Med farve og duft Med farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 27,79 25,24 125,63 114,13

Stærk universalrengøring med salmiak. Hurtig og effektiv rengøring selv ved lav dosering. Fjerner nemt fedt og olie. Velegnet til alle gulvvaskemaskiner, skuremaskiner og til manuel vask.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

112

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 11,0/8,5


Universalrengøring . Glasrens Inor Quick&Easy Varenr. 6317 6315

Varebeskrivelse Med farve og duft Quick&Easy Sprayhoved

Indhold 325 ml

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/210 1/600

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 96,45 87,55 120,10 108,95

Universalrengøring til alle vandresistente overflader. Perfekt til fugtning af microfiber mopper. Sikker og nem dosering gennem Quick & Easy Systemet, der gør overdosering umulig.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

• •

pH-værdi 9,0/8,5

Tana Sprinter Multiclean, 750 ml Varenr. 4647

Varebeskrivelse Med duft og farve

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 37,03 33,63

Klar-til-brug universalrengøring. Kan anvendes til alle overflader der tåler vand.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

pH-værdi 7,0/7,0

Tana Sprinter Power, 750 ml Varenr. 4693

Varebeskrivelse Med farve og duft

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 39,23 35,63

Fjerner smuds- og fedtaflejringer samt nikotin fra glas- og spejloverflader, f.eks. vinduer, spejle, vitriner o.s.v.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

pH-værdi 11,0/11,0

Tana Glass & Window Cleaner Varenr. 6327 6276

Varebeskrivelse Med farve og duft Med farve og duft

Indhold 750 ml 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 31,53 28,63 111,45 101,30

Til stribefri rengøring af glas, spejle og andre overflader der tåler vand. Fjerner fx nemt og hurtigt olie og nikotin.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 7,0/7,0

113


Sanitetsrengøring

Puri-Line Sanitetsrens sur Varenr. 160517 160518

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 40,79 37,09 172,25 156,45

Anvendes til daglig rengøring af sanitære installationer. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 2,4/5,6

Puri-Line Sanitetsrens sur Varenr. 160531 160532

Varebeskrivelse Uden farve og duft Uden farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 40,79 37,09 172,25 156,45

Anvendes til daglig rengøring af sanitære installationer. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 2,4/5,6

Puri-Line Alkalisk Sanitetsrens Varenr. 160538 160539

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 33,96 30,86 134,65 122,35

Alkalisk sanitetsrengøring, fjerner dagligt kalkslør, snavs, fedt, kalksæbe m.m. Dosering: 10-15 ml til 5 l vand.

114

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sanitetsrengøring BIOcleaner Sanitetsrens Varenr. 162514

Varebeskrivelse Sanitetsrens

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/83

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 52,33 47,53

Anvendes til daglig rengøring af sanitære installationer. Sanitetsrens og lugtbekæmpelse i et produkt. Biologisk forebyggelse af lugtproblemer.

H

Y G

I

E

N

E

TM

BIOcleaner Sanitetsrens klar til brug Varenr. 162523

Varebeskrivelse Sanitetsrens

Indhold 750 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/55

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 41,95 38,15

Klar-til-brug biologisk sanitetsrens. Rengøring, lugtbekæmpelse og lugt forebyggelse i en arbejdsgang.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Sanitetsrens, Tasonil Varenr. 6223

Varebeskrivelse Med farve og duft

Indhold 1l

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 36,90 33,50

Tyktflydende surt sanitetsrengøringsmiddel med ekstra kalkfjerner. Anvendes dagligt i områder med hårdt vand. Ekstra højt indhold af korrosionsinhibitor sikrer skånsom rengøring af amaturer. Super vedvarende duft. Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som marmor, granit og lignende.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 0,5/3,0

Sanitetsrens, Sanicid Varenr. 6274

Varebeskrivelse Med farve og duft

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 36,43 33,08

Sanitetsrengøringsmiddel med kalkfjerner. Påføres kalk og snavs, lad virke kort, tør eller skyl med vand. Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som marmor, granit og lignende.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 3,0/3,0

115


Sanitetsrengøring Santan til Quick&Easy Varenr. 6279 6315

Varebeskrivelse Med farve og duft Quick&Easy Sprayhoved

Indhold 325 ml

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/210 1/600

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 106,25 96,40 120,10 108,95

Intensivt rengøringsmiddel til sanitært brug. Til alle syrefaste flader i sanitære anlæg og svømmehaller. Sikker og nem dosering gennem Quick & Easy Systemet, der gør overdosering umulig.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 0,5/2,5

Sanitetsrens, Tasanit Varenr. 6342

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 1l

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 37,25 33,85

Surt sanitetsrengøringsmiddel med ekstra kalkfjerner. Anvendes dagligt i områder med hårdt vand, samt som kalkfjerner. Ekstra højt indhold af korrosionsinhibitor sikrer skånsom rengøring af amaturer. Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som marmor, granit og lignende.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 0,5/3,0

Liva Afkalker soft Varenr. 6391 6392

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 19,80 18,05 95,75 87,05

Anvendes til daglig rengøring af sanitære installationer. Er specielt velegnet til udlægning med skumsprøjte. Rengør samt fjerner kalkaflejringer. Efterlader en blank overflade

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 0,5/1,4

Tana Kalkfjerner, BR 75 Varenr. 4629 4863

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 44,49 40,39 213,19 193,59

Stærk afkalker, der fjerner kraftige kalkbelægninger og indgroet snavs. Skader ikke forkromet armatur. Kan anvendes i svømmehaller, toiletter, bruse- og baderum på alle syrefaste overflader

116

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 0,5/1,5


Sanitetsrengøring Liva Klosetvæske Varenr. 6359

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 2,5 l

Mindstekøb 4 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/52

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 77,77 70,67

Anvendes til kemiske toiletter i fritidshuse, både, camping m.m. Hældes direkte i opsamlingstanken. Fjerner ubehagelig lugt og virker bakteriedræbende

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

pH-værdi

• •

9,5

Sanoclean Spærrevæske Varenr. 160080

Varebeskrivelse Spærrevæske

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/75

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 140,83 127,78

Anvendes i bl.a. vandfrie urinaler og tørklosetter samt øvrige steder, hvor der ønskes en minimering af lugt og fordampning

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

pH-værdi

• •

Sanoclean Uri-rent Varenr. 160081

Varebeskrivelse Uri-rent

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/75

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 68,30 62,05

Voksholdigt rengøringsmiddel til vandfrie urinaler, der danner en smudsafvisende hinde på overfladen.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

pH-værdi 7,0/7,0

BIOzyme Varenr. 162518 162519 160052

Varebeskrivelse Med duft Uden duft Forstøver til Biozyme

Indhold 1l 1l

Mindstekøb 6 stk 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/83 6/83 100/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 136,08 123,48 135,63 123,13 13,00 11,80

Biologisk lugtfjerner, der eliminerer lugtproblemer og forebygger at lugtgener opstår.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

117


Sanitetsrengøring Mugfjerner Varenr. 162800

Varebeskrivelse Med klor

Indhold 500 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 karton 1 Palle 72,19 65,54

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/36 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 13,90 12,65 50,70 46,20

Fjerner pletter og misfarvninger på bl.a. fuger i baderum og lignende.

Liva Klorrens Varenr. 4789 8218

Varebeskrivelse Klor Klor

Indhold 1l 5l

Klorrens med stabilisator. Desinficerer, bleger, renser og fjerner lugt

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • •

pH-værdi

12,0

Liva Afløbsrens Varenr. 4849 4704

Varebeskrivelse Afløbsrens Afløbsrens

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/30 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 41,80 38,00 176,35 160,15

Kraftig afløbsrens som opløser fedt, hår, sæberester m.m. Afløbsrensen ødelægger ikke installationerne i afløbssystemerne, hverken PVC-rør, emalje, metalrør eller gummipakninger. Må ikke anvendes på aluminium, zink, tin, bly, glasflader, bakelit og lakerede overflader

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

pH-værdi 13,0/13,0

BIOdrain Afløbsrens Varenr. 162520 162521

Varebeskrivelse Afløbsrens Afløbsrens

Indhold 1l 20 l

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Biologisk afløbsrens, der fjerner og forebygger ophobning og tilstopning af afløb.

H

Y G

I

E

N

E

TM

118

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/83 1/24

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 102,83 93,38 1369,75 1487,30


Toiletrens

Puri-Line Toiletrens Varenr. 160519 160525

Varebeskrivelse Med duft Uden farve og duft

Indhold 750 ml 750 ml

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/65 12/65

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 24,17 22,02 24,17 22,02

Anvendes til rengøring af toiletkummer, fjerner rust og kalkbelægninger.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

119


Toiletrens BIOtoilet cleaner Varenr. 162524

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 750 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/55

Pris pr. 0 ved køb af 1 Karton 1 Palle 46,52 42,22

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/80

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 35,34 32,09

Biologisk toiletrens, der fjerner og forebygger bakterie- og lugtproblemer.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Tana Toiletrens Varenr. 6328

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Tyktflydende effektiv WC-rens med duft. Fjerner nemt og hurtigt kalk og andre belægninger i toiletkummer og urinaler

Closan Toiletrens Varenr. 165067 6335 165066

Varebeskrivelse Toiletrens Grøn Anti Kalk Med eddike

Indhold 725 ml 725 ml 725 ml

Mindstekøb 12 stk 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/65 12/65 12/65

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 18,42 20,17 20,82 18,97 20,17 18,42

Indhold 5 stk

Mindstekøb 1 æske

Stk. pr. krt/ krt. Pr. pll. 14/336

Pris pr. æske ved køb af 1 Karton 1 Palle 28,52 25,87

Anvendes til rengøring af toiletkummer

Closan Fresh WC-stick Varenr. 165170

Varebeskrivelse Med duft

WC-frisker med rengørende effekt. Passer til IFÖ-toiletter.

120

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Toiletrens Closan Ocean Toiletskyl Varenr. 6337 6338

Varebeskrivelse Flydende WC-frisker Ocean Refill til WC-frisker Ocean

Størrelse 55 ml 55 ml

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/66 12/160

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 21,23 19,28 15,28 13,88

Størrelse 55 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/72

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 21,23 19,28

Flydende WC frisker med rengørende effekt.

Closan Citrus Toiletskyl Varenr. 6438

Varebeskrivelse Flydende WC-frisker Citrus

Flydende WC frisker med rengørende effekt.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

121


Rengøring med bioteknologi – fremtidens hygiejneløsninger!

Abenas nye produktserie, Vision Sanoclean, løser nogle af vores tids største udfordringer med stigende krav til hygiejne samt udvikling af resistente bakterier, der kan være et problem for traditionelle kemiske løsninger. Vision Sanoclean er en produktserie, der gør brug af

både kemiske virkemidler, mikroorganismer og enzymer, så en rengøringsopgave ikke blot løses her og nu, men kilden til problemet elimineres, samtidig med at produktet forebygger, at problemet genopstår.

Bioteknologi – hvad er det?

3-i-1 løsning - sådan virker produktet!

Vision Sanoclean-produkterne benytter moderne bioteknologi – naturens eget rengøringssystem – til at opnå optimale rengøringsresultater. Produkterne indeholder biologiske mikroorganismer, der aktiveres ved fx lugtgener. De udvalgte mikroorganismer lever af netop de organiske affaldsstoffer, der er årsagen til lugtproblemerne, og eliminerer effektivt disse fra overflader, fuger, rør, sprækker, afløb, tekstiler og beholdere med mere. Samtidig med at årsagen til den dårlige lugt fjernes og omdannes til vand og kuldioxid, forebygger mikroorganismerne, at problemet genopstår.

 Rengøring og problemløsning – Vision Sanoclean rengører og fjerner fedt, snavs, biofilm og eliminerer samtidig kilder til lugtgener.

122

Forebyggelse – Produktet efterlader mikroorga- nismer på de rengjorte overflader, der reducerer ny ophobning af fedt, snavs, urinsten, kalk og lignende.

 Bakteriekontrol – Mikroorganismerne eliminerer bakterier og forebygger effektivt mod smitte. Vision Sanoclean-produkterne virker meget hurtigt og effektivt og kan bruges på alle typer overflader og pletter. Produkterne indeholder ikke opløsningsmidler og er fuldt nedbrydelige i naturen.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Bioteknologi og Vision Sanoclean – styrker i forhold til kemiske rengøringsmidler Vision Sanoclean

Kemi

 Vision Sanoclean eliminerer kilden og dermed årsagen til et problem.  Vision Sanoclean forebygger problemer før de opstår og virker derfor også imellem rengø- ringsopgaverne.  Vision Sanoclean skaber ikke resistente bakterier.  Vision Sanoclean er pH-neutralt og beskadiger ingen overflader.  Vision Sanocleans forebyggende effekt reducerer rengøringsbehovet.  Vision Sanoclean benytter naturens egne kræfter og er miljøvenligt og fuldt nedbrydeligt.

 Kemiske rengøringsmidler kan have problemer med at komme resistente bakterier til livs.  Kemiske rengøringsmidler løser ”blot” problemet - og ikke årsagen til problemet!  Kemiske rengøringsmidler virker her og nu og kan ikke forebygge.

Produkter og rengøringsopgaver

162514

BIOcleaner

162523

162518

BIOcleaner

BIOzyme

BIOzyme uden parfume

klar-til-brug

Daglig rengøring Til daglig rengøring af overflader med lugtgener eller risiko for dette – fx toiletrum, omklædningsrum, affaldsrum, trapper, tekstiler på gulve og møbler, beholdere, hoteller, restauranter, diskoteker/natklubber, områder med husdyr, busser, tog, færger etc.

162519

Lugteliminering Til særligt belastede områder eller til uheld og uventede situationer, der kræver hurtig lugtkontrol, fx toiletter, urinaler, gulve og gulvtæpper, områder med husdyr, biler, taxier, busser, færger, hoteller, restauranter, diskoteker etc.

162524

160316

161317

162520

162521

BIOtoiletcleaner

BIOgenius dispenser

BIOgiene refill

BIOdrain

BIOdrain

Rengøring af toiletter og urinaler Til rengøring af toiletkummer og urinaler samt til forebyggelse af snavs, urinsten og kalk – toiletterne er 99,9% bakteriefrie i mere end 24 timer!

Beholdere, brønde, vandlåse mv. Til rensning af overflader samt forebyggelse af ophobning i vandlåse og rør (og hermed også til lugteliminering). Til vedligeholdelse og lugtkontrol af brønde, septiktanke og lignende beholdere og anlæg.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

123


Toilethygiejne BioGenious dispenser Varenr. 160316

Varebeskrivelse Autosanitizer, excl. batterier

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/30

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 499,20

Anvendes til rengøring og lugtkontrol af toiletter og urinaler. Automatisk og effektiv. 1 stk. refil holder 60 eller 90 dage afhængig af programmering. Excl. batteri

H

Y G

I

E

N

E

TM

Plastic saddle kit Varenr. 150468

Varebeskrivelse Til autosanitizer

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/95

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 108,75 98,60

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/64 6/66

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 114,65 104,00 114,65 104,00

Til installation af 160316 Autosanitizer.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Biogiene Refill Varenr. 161317 161318

Varebeskrivelse Madarin Purinel Bio Purinel

Indhold 600 ml 600 ml

Anvendes som refill til toilet- og urinaldispenser. Desinficerer og rengør toiletter og urinaler.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Metalflex slange med fittings, 20 cm Varenr. 150466

Plastrør med adaptor, 2 m Varenr. 150467

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 144/72

Mindstekøb: 1 stk

H

Y G

I

E

N

Pris pr. 1 stk ved køb af

E

TM

124

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/60

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 264,95

1 Palle 240,35

H

Y G

I

E

N

Pris pr. 1 stk ved køb af

E

TM

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

1 Karton 85,50

1 Palle 77,55


Toilethygiejne Urinaltablet - Sanoclean Bio Varenr. 160090

Varebeskrivelse Med citrus duft

Mindstekøb 1 æsk

Stk. pr. krt./ Pris pr. 1 æsk ved køb af krt. pr. pll. 1 Karton 1 Palle 12/36 151,98 137,93

Anvendes som lugtfjerner. Med bakteriesporer, der effektivt fjerner kilden til lugtproblemer. Tabletten fungerer med meget små mængder vand, og er derfor vandbesparende, og holder længere (ca. 4 uger afhængig af antal skyl/besøg). 30 stk. pr. spand

WC-frisker - Citrus - Sanoclean Varenr. 160097

WC-frisker - Blomst - Sanoclean Varenr. 160098

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/300

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 14,79

1 Palle 13,44

Urinalfrisker i kurv - Sanoclean Varenr. 160091

Pris pr. 1 stk ved køb af

Varenr. 160093

Mindstekøb: 24 stk 1 Karton 14,40

1 Palle 13,05

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 72/48

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 33,49

1 Palle 30,39

Duftblok - Scentinel, blomsterduft

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/81

Mindstekøb: 12 æsk Pris pr. 1 æsk ved køb af

1 Palle 13,44

Mindstekøb: 12 stk

WC-blok - Closan Ocean - 55 ml Varenr. 6336

1 Karton 14,79

Urinalmåtte med duft

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/300

Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/294

Varenr. 150481

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/152

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 40,71

1 Palle 36,96

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 24,30

1 Palle 22,05

Duftblok - Scentinel, citrusduft Varenr. 150483

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/171

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 24,30

1 Palle 22,05

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

125


Lugtkontrol VisionAir Dispenser LCD og kampagnepakke. Varenr. 150306 150352

Varebeskrivelse Dispenser LCD, hvid plast Kampagnepakke inkl. refill + 4 batt.

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/33 12/33

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 327,60 312,00

Med VisionAir sikres et lugtfrit og indbydende toiletrum. Den nye refill-teknologi er udviklet til at fjerne dårlige og uønskede lugte i rummet. De naturlige olier er europæisk udviklede og nye teknologier sikrer, at duften dækker store arealer i længere tid.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Duftrefill - 100 ml Varenr. 150401 150402 150403 150406

Varebeskrivelse Med frisk duft Med frisk citron duft Med frisk blomster duft Med frisk natur duft

Duftvariant Clean Air Citrus Zest Floral Field Marine Fresh

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/231 12/231 12/231 12/231

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 126,07 114,37 126,07 114,37 126,07 114,37 126,07 114,37

Varebeskrivelse Med frisk duft Med frisk citron duft Med frisk blomster duft Med frisk natur duft

Duftvariant Clean Air Citrus Zest Floral Field Marine Fresh

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/96 12/96 12/96 12/96

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 227,27 206,17 227,27 206,17 227,27 206,17 227,27 206,17

Mindstekøb 8 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/200 10/100

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 165,65 150,25 159,65 144,80

Anvendes som aerosolrefill til duftdispenser eller manuel brug. Indeholder neutraliserende og minimal duft til indikering af frisk og behagelig duft. Holder op til 90 dage.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Duftrefill - 276 ml Varenr. 160331 160332 160333 160334

Anvendes som aerosolrefill til duftdispenser eller manuel brug. Indeholder neutraliserende og minimal duft til indikering af frisk og behagelig duft. Holder op til 90 dage.

H

Y G

I

E

N

E

TM

AirX 19 - Bio lugtfjerner Varenr. 162507 162508

Varebeskrivelse Mikrobiologisk lugtfjerner Kabinet til Air X 19

Anvendes til fjernelse af dårlig lugt på bl.a. toiletter. Under den naturligt fordampning frigøres mikroorganismer, som absorberer og neutraliserer dårlig lugt. Da formen er fast er der ingen væsker, der kan dryppe, og i modsætning til traditionelle geler, heller ikke noget, der tørrer ud eller danner skorpe.

126

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Lugtkontrol AirX 17 lugtfjerner Varenr. 162505

AirX 66 lugtfjerner, spray, 1 l Varenr. 162504

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 72/100

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/45

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 95,55

1 Palle 86,65

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 180,90

1 Palle 164,15

Odorgon Varenr. 162522

Varebeskrivelse Med sprayhoved

Indhold 750 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/55

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 97,75 88,75

Fjerner ubehagelig lugt, f.eks. mados, tobakslugt, urinlugt og lignende. Sprayes direkte på overflader, eller ud i rummet.

H

Y G

I

E

N

E

TM

BIOzyme Varenr. 162518 162519 160052

Varebeskrivelse Med duft Uden duft Forstøver til Biozyme

Indhold 1l 1l

Mindstekøb 6 stk 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/83 6/83 100/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 136,08 123,48 135,63 123,13 13,00 11,80

Biologisk lugtfjerner, der eliminerer lugtproblemer og forebygger at lugtgener opstår.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

127


Gulvrengøring

Puri-Line Vaskepleje Varenr. 160515 160516

Varebeskrivelse Med farve og duft Med farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 32,44 29,49 119,65 108,70

Sæbebaseret vaskeplejemiddel uden voks. Anvendes til rengøring og vedligehold af alle typer gulv der tåler vand. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand.

Linoleum

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 8,7/7,0

Puri-Line Vaskepleje Varenr. 160527 160528

Varebeskrivelse Uden farve og duft Uden farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 32,44 29,49 119,65 108,70

Sæbebaseret vaskeplejemiddel uden voks. Anvendes til rengøring og vedligehold af alle typer gulv der tåler vand. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand.

Linoleum

128

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

pH-værdi 8,7/7,0


Gulvrengøring Respekt Vaskepleje m. voks Varenr. 4702 4661

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 3 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 42,01 38,16 135,70 123,30

Vaskeplejemiddel med voks. Anvendes til rengøring og vedligeholdelse af alle vaskbare gulve. Særdeles velegnet til sten-, flise-, og terrazzogulve, linoleum m.m. Rengør gulvet og efterlader en tynd plejefilm, som giver næring og beskytter gulvene. Kan også anvendes i gulvvaskemaskiner. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand. Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 8,0/7,0

Natursæbe - Respekt Varenr. 4653 4654

Varebeskrivelse Natursæbe Natursæbe

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/40 3/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 21,55 19,60 74,65 67,90

Ren vegetabilsk sæbe. Anvendes til daglig rengøring af gulve, som tåler vand, f.eks. sten, terrazzo, vinyl m.m., samt lettere rengøring. Vasker og plejer og efterlader en tynd sæbebaseret plejefilm. Dosering: 25 ml til 5 l vand.

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

• •

pH-værdi 12,5/8,8

Probat Natursæbe Varenr. 165061

Varebeskrivelse Natursæbe

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/90

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 33,47 30,37

Probat Natursæbe rengør og plejer i en og samme arbejdsgang. Kombinationen af kokos- og sojasæbe giver en mild og plejende virkning, samtidigt med at gulvet rengøres. Gulvene bliver smukkere og lettere at holde.

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

pH-værdi 11,0/ 9,5

Probat Træsæbe Hvid Varenr. 165059

Varebeskrivelse Træsæbe, hvid

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/90

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 33,47 30,37

Probat Træsæbe Hvid beskytter mod snavs, pletter og slid. Bruges af både professionelle og private til vask og pleje af lyse trægulve, ubehandlede, ludbehandlede og olierede. Probat Træsæbe Hvid indeholder hvide farvepigmenter, der vedligeholder farven på ludbehandlede gulve samt genopfrisker farven på ubehandlede og olierede trægulve. Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 11,0/ 9,5

129


Gulvrengøring Probat Træsæbe Varenr. 165060

Varebeskrivelse Træsæbe

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/90

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 33,47 30,37

Probat Træsæbe til alle træsorter er specielt udviklet til rengøring og pleje til alle sorter trægulve - ubehandlede, ludbehandlede, olierede og lakerede. Produktet beskytter mod snavn, pletter og slid - og bruges af både professionelle og private til vask og pleje af trægulve. Inderholder mild og plejende kokos- og sojasæbe. Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 11,0/ 9,5

Sæbespåner Varenr. 6396

Varebeskrivelse Sæbespåner

Indhold 0,5 kg

Mindstekøb 4 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/192

Pris pr. 1 pk. ved køb af 1 Karton 1 Palle 18,02 16,37

Rene vegetabilske sæbespåner. Anvendes til rengøring, uldvask, læderpleje, fodbad og patientpleje

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 10,5/9,5

Tana Floor Cleaner S Varenr. 160530

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/39

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 195,78 177,73

Skånsomt gulvplejemiddel uden voks, med antistatisk virkning. Særlig velegnet til gulve behandlet med Tana Green Care Polish.

Linoleum

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 8,0/7,0

Tana Floor & Surface Cleaner Varenr. 4854 4855

Varebeskrivelse Gulv og overfladerengøring Gulv og overfladerengøring

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 26,40 24,00 119,69 108,74

Anvendes til rengøring af gulve og andre overflader der tåler vand

Linoleum

130

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

• •

pH-værdi 8,5/7,5


Gulvrengøring Tana Vaskepleje, Tawip Varenr. 6333 6334

Varebeskrivelse Vaskepleje, Tawip Vaskepleje, Tawip

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 39,59 35,99 199,58 181,23

Polerbar højkoncentreret vaske-pleje med vandopløselige polymerer. Plejefilmen gør den daglige rengøring lettere og fornyes ved hver vask. Giver flot glans og skridhæmmende virkning. Kan anvendes i gulvvaskemaskiner samt til manuel vask.

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 9,0/7,5

Tana Vaskepleje, Vionet Varenr. 6332

Varebeskrivelse Vaskepleje, Vionet

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 196,36 178,31

Højeffektiv vaskepleje uden voks. Giver en silkemat skridsikker plejefilm, som fornyes ved hver vask. Tørrer hurtigt op. Kan anvendes i gulvvaskemaskiner samt til manuel vask

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

• •

pH-værdi 8,0/7,5

Tana Træpleje, Lamitan Varenr. 6329 6331

Varebeskrivelse Træpleje, Lamitan Træpleje, Lamitan

Indhold 1l 10 l

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 1/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 39,74 36,14 348,64 316,74

Højkoncentreret vaskepleje uden voks, til daglig rengøring. Specielt velegnet til gulve, der kun tåler fugtrengøring. Effektiv rengøring og imprægnering af laminat, linoleum, kork og trægulve. Gør gulvet vandtæt. (Goretex effekt). Kan anvendes i gulvvaskemaskiner samt til manuel vask. Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 4,5/6,0

Tana Innomat, til maskinel gulvrengøring Varenr. 6339

Varebeskrivelse Til rengøringsmaskiner

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 165,82 150,67

Lavtskummende vaskepleje specielt udviklet til brug i kombinationssmaskiner. Påfører gulvet en silkemat skridsikker plejefilm. Effektiv selv ved lav dosering (0,5%).

Linoleum

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

pH-værdi 10,5/9,0

131


Polish Tana Polish, Green Care Varenr. 163100

Varebeskrivelse Polish, Green Care

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 451,14 409,39

Metalfri polish til stærkt trafikerede gulve. Kan high-speed poleres for øget glans og holdbarhed.

Tana Vaskepolish, B 250 Varenr. 6244

Varebeskrivelse Vaskepolish, B 250

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 288,14 261,49

Kombineret polish og vaskeplejemiddel. Ved 1. behandling påføres 2-3 lag B250. Maskinpolering (max. 400 rpm) øger filmens holdbarhed og glans. Ved efterfølgende pleje og vedligehold vaskes gulvet med en 1-2% opløsning af B250.

Tana Polish, Longlife Diamond Varenr. 6313

Varebeskrivelse Polish, Longlife Diamond

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 367,49 333,49

Anvendes på gulve, hvor der ønskes maksimal slidstyrke, holdbarhed og glans. Kan high-speed poleres for maksimal glans og holdbarhed.

Tana Grunder, Polymer Primer Varenr. 6324

Varebeskrivelse Grunder, Polymer Primer

Indhold 10 l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40

Anvendes til grundbehandling af porøse gulve (kork, linoleum etc.) inden slutbehandling med polish.

132

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 1054,39 956,89


Grundrengøring

Puri-Line Grundrens Varenr. 160520 160521

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 27,75 25,20 100,80 91,65

Anvendes til alle typer grundrengøring af svært snavsede emner, fx. olieforurenende flader og lignende. Dosering: 10 ml til 5 l vand.

Tana fedt- og olieopløser, Tanin Varenr. 6347

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 250,79 227,84

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til periodisk rengøring af stærkt tilsmudsede overflader. Super effektivt mod fedt og olie. En ægte problemløser i køkken samt industri.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

133


Grundrengøring Tana Stripper, Green Care Varenr. 163101

Varebeskrivelse Polishfjerner

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/30

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 304,29 276,19

Grundrengøringsmiddel til alle vandbestandige gulvbelægninger. Særlig velegnet til afrensning af gulve behandlet med Tana Green Care Polish.

Tana Grundrengøring, Quick Stripper Varenr. 6311

Varebeskrivelse Polishfjerner

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 264,54 240,29

Anvendes som grundrengøringsmiddel og polishfjerner. Virker ekstremt hurtigt. Opløser fuldstændigt slidte voks- og polymerfilm uden hjælp fra maskiner. Ingen lugtgener. Egnet til alle vandfaste, alkaliresistente gulvbelægninger.

Tana Polishfjerner, Linax Plus Varenr. 6312

Varebeskrivelse Til linoleum m.m.

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 224,13 203,43

Polishfjerner til linoleum og gummigulve, samt grundrengøring af ikke-alkaliresistente gulve

Skumdæmper, Liva Varenr. 4703

Varebeskrivelse Skumdæmper

Indhold 5l

Mindstekøb 3 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 249,40 226,45

Anvendes til at regulere overskumningssituationer, bl.a. i gulvvaskemaskiner, opvaskemaskiner m.m. Normaldosering: 1-2 dl pr. 10 l vand

134

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Grundrengøring, special Liva Harpiksfjerner Varenr. 4787

Varebeskrivelse Harpiksfjerner

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 221,15 200,75

Fjerner harpiks på idrætsgulve m.v. Dosering: 1 dl harpiksfjerner til 10 l vand

Graffitifjerner - vådserviet Varenr. 164045

Gummifjerner - vådserviet Varenr. 164044

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/64

Mindstekøb: 25 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Mindstekøb: 25 stk 1 Karton 23,05

1 Palle 20,90

Limfjerner - vådserviet Varenr. 164043

Pris pr. 1 stk ved køb af

Varenr. 164042

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/64

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Palle 20,90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/64

Mindstekøb: 25 stk 1 Karton 23,05

1 Palle 20,90

Pletfjernerspray, Tuba - 500 ml

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 23,05

1 Palle 20,90

Tyggegummifjerner, Gum-Ex - 400 ml Varenr. 4800

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 8/63

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 23,05

Pletfjerner - vådserviet

Mindstekøb: 25 stk

Varenr. 168939

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/64

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/120

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 50,86

1 Palle 46,16

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 141,56

1 Palle 128,46

Pletfjerner, Absorb it all Varenr. 162502

Varebeskrivelse Pletfjerner

Indhold 7 kg

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/42

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 240,60 218,25

Anvendes som absorberende middel til opsugning af spild. Virksom overfor både olie og vandige væsker

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

135


Grundrengøring, special Væskebehandlingsboks Varenr. 168918

Varebeskrivelse Til desinfektion

Indhold Se herunder

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/8

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 1298,45 1177,70

Anvendes til nemt og hygiejnisk at opsamle og håndtere mulige smitsomme kropsvæsker såsom opkast, urin, afføring, blod med mere. 5x rengørings-kit, 1x desinfektionsspray, 1x absorberende pulver og 2x håndterings-kit (kanyler).

Super absorberende pulver Varenr. 162500 162501

Varebeskrivelse Til væskeopsamling Til væskeopsamling

Indhold 100 g 500 g

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/8 24/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 325,30 295,05 1377,25 1249,20

Anvendes som absorberende middel til opsugning af spild, og kan optage 300 gange sin egen vægt.

AirX 66 lugtfjerner, spray, 1 l Varenr. 162504

AirX 66 lugtfjerner, 5 l Varenr. 168915

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/45

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 2/60

Mindstekøb: 2 stk 1 Karton 180,90

1 Palle 164,15

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 702,85

1 Palle 637,70

Sprøjtevogn til AirX 66 Varenr. 168917

136

Varebeskrivelse Til AirX 66

Rumindhold 12 l

Mindstekøb 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 613,95


Køkkenrengøring Grovkøkken rengøring, Caterrent Varenr. 6450

Varebeskrivelse Med farve

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 75,60 68,75

Til rengøring og affedtning af gulve, vægge, ovne, maskiner m.m. Opløser animalske/vegetabilske fedtstoffer. Ved svært snavs påsmøres produktet ufortyndet på den ønskede overflade og virker i 20 min hvorefter der skylles grundigt. Lavtskummende - kan derfor anvendes til højtryksrengøring. Normaldosering: 1 dl til 10 l vand Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

pH-værdi

13,0/9,5

• •

Liva Super D7 Varenr. 7603

Varebeskrivelse Rengøring og desinfektion

Indhold 5l

Mindstekøb 3 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 97,60 88,70

Rengøringsmiddel med desinficerende effekt. Anvendes til rengøring og desinfektion af redskaber, maskiner og kølerum m.m.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

pH-værdi

7,5/7,0

• •

• •

Desinfektion, Liva Varenr. 6451

Varebeskrivelse Desinfektion

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 93,20 84,70

Anvendes til desinfektion af redskaber, maskiner (fx slush-ice maskiner, solarier m.m.) og kølerum. Påfør på rene overflader og lad virke i 15 min. skyl derefter grundigt. Affald gennemvædes af produktet for at fjerne dårlig lugt. Ved forstøvning på tekstiler, plast m.m. fjernes statisk elektricitet. Godkendt af Fødevarestyrelsen (J.nr. 2008-20-5409-01095). Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

pH-værdi

8,5/7,5

• •

Sur skumrengøring ME 220 Varenr. 4798

Varebeskrivelse Sur skumrengøring

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 178,55 162,15

Anvendes til rengøring og afkalkning af maskiner og lokaler. Produktet giver et kraftigt og stabilt skum og er derfor velegnet til rengøring af lodrette overflader. Nedbryder kalk- og proteinbelægninger og er derudover virksomt mod rustpletter på produktionsudstyr. Bør ikke anvendes på ubehandlet aluminium, let metallegeringer og ikke alkalibestandige overflader. Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

pH-værdi

1,0/1,5

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

137


Køkkenrengøring Alkalisk skumrengøring ME 110 Varenr. 4795

Varebeskrivelse Uden duft

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 175,70 159,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Anvendes til rengøring af produktionsmaskiner, gulve, vægge og loft. Løsner effektivt fedt, protein, sukker og lign. Er også velegnet til rengøring af ubehandlet aluminium, let metallegeringer og ikke-alkalibestandige overflader. Har en god skummende effekt og er derfor velegnet til udlægning med skumudstyr. Anvende vandtemperatur på 10-50 grader, og lad ikke skummet tørre ind. Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

• •

• •

pH-værdi 13,3/11,6

Neutral skumrengøring ME 310 Varenr. 165142

Varebeskrivelse Neutral skumrengøring

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 178,45 162,05

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Anvendes til rengøring af produktionsmaskiner og -lokaler. Løsner effektivt snavs, sukker, ikke-indtørrede fedt- og proteinbelægninger m.v. Giver et kraftigt, stabilt skum.

Grill og ovnrens, Liva Varenr. 6458 6466

Varebeskrivelse Stærk alkalisk ovnrens Stærk alkalisk ovnrens

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 26,50 24,10 89,70 81,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 3/36

Anvendes til rengøring af grill, ovne, friturekogere m.m. Må IKKE anvendes på bakelit og lakerede overflader. Påføres med pumpe eller børste. Varm grill/ovn op til 50grader. Lad virke 15-30min. vask af med rigeligt vand - evt. tilsat lidt eddike.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

• • •

pH-værdi 13,0

Convectrens, Liva Varenr. 4796

Varebeskrivelse Ovnrens til convectovne

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 231,75 210,40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Anvendes til convectovne, som har automatisk indtag af ovnrens. Må ikke anvendes på bakelit og lakerede overflader.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

138

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 13,0


Køkkenrengøring Convectskyl, Liva Varenr. 4797

Varebeskrivelse Skyllemiddel til convectovne

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 207,65 188,55

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Neutraliserings- og afspændingsvæske til convectovne. Anvendes til afskylning efter brug af Liva Convectrens

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

• •

pH-værdi

7,0/7,0

Tana - Grease E3 Varenr. 163102

Varebeskrivelse Til fedt- og ovnrens

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 48,03 43,63

Opløser hurtigt og effektivt olie- og fedtholdigt snavs på alle vand- og alkalibestandige overflader. Fremragende resultat ved rengøring af genstridigt snavs i ovne og grill. OBS! Må ikke anvendes i automat ovne. Parfumefri.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

• • •

• •

pH-værdi 11,4

Tana fedt- og olieopløser, Tanin Varenr. 6347

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 250,79 227,84

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til periodisk rengøring af stærkt tilsmudsede overflader. Super effektivt mod fedt og olie. En ægte problemløser i køkken samt industri.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 14,0/12,0

139


Køkkenrengøring, special Overfladedesinfektion Varenr. 6716 6718

Varebeskrivelse Vådserviet Ståldispenser til 6717

Indhold 100 stk 1 stk

Mindstekøb 100 stk 1 stk

Stk. pr. krt./Pris pr. 100 ark ved køb af krt. pr. pll. 1 Karton 1 Palle 1200/42 99,84 90,64 6/128 66,70/stk

Miljøvenlig desinfektionsserviet til overflader og armaturer. Sikrer bakteriefrie genstande og overflader. Minimerer risikoen for infektioner. Specielt velegnet til brug i fødevareindustrien, hospitals- og plejesektoren, hvor der stilles store krav til hygiejne. Godkendt af Fødevarestyrelsen (J.nr. 2007-20-5409-01043)

Skurecreme, Tana Varenr. 6239

Varebeskrivelse Med lemon duft

Indhold 500 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/72

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 21,90 19,95

Ekstra finkornet marmorgranulat. Til effektiv rengøring af keramik, emalje, samt rustfrie overflader i køkken og sanitære områder.

Kaffekande/maskinrens, Liva Varenr. 4658

Varebeskrivelse Maskinrens

Indhold 1 kg

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/90

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 95,05 86,20

Anvendes til rengøring af kaffemaskiner, termo- og glaskander m.m. Dosering: 1 mål kafferens til 2 l vand. Ved rengøring af automatiske maskiner og varmdriksautomater henvises til brugsanvisningen.

Afkalker, Liva Varenr. 6417

Varebeskrivelse Til kaffemaskiner

Indhold 1l

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 46,75 42,45

Anvendes til afkalkning af kaffemaskiner og vandkogere. Fjerner kalkaflejringer og urenheder. Dosering: 1 dl til 1 l vand.

140

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Køkkenrengøring, special

Stålpleje, Metapur - Tana Varenr. 4858

Varebeskrivelse Ikke oliebaeseret

Indhold 500 ml

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/120

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 75,93 68,98

Anvendes til vedligeholdelse, polering og beskyttelse af metaloverflader. Alt i en og samme arbejdsgang. Produktet er ikke oliebaseret, og derfor nemmere at arbejde med.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

Varebeskrivelse Polerer metal og plast

Indhold 600 ml

pH-værdi 6,9

Stålpleje - 3M Varenr. 6272

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 68,82 62,57

Anvendes til pleje og rengøring af rustfrie overflader, som f.eks. køleskabe, bordplader, emfang mv. Er ikke desinficerende, men lægger en tynd film på stålet således at overfladen bliver smuds- og fedtafvisende.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

pH-værdi

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

141


Køkkenrengøring, special Stålpleje, Liva Varenr. 4696 6452

Varebeskrivelse Oliebaseret Oliebaseret

Indhold 500 ml 5l

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 55,75 50,65 183,20 166,40

Anvendes til pleje, vedligeholdelse og rengøring af rustfrit stål, og gør det blankt og smudsafvisende. Bør ikke anvendes på flader, der kommer i berøring med fødevarer.

Glaskeramisk kogepladerens - 250 ml Varenr. 160650

Metalpudsecreme universal - 500 ml Varenr. 160654

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/186

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/150

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 34,43

1 Palle 31,28

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 56,06

1 Palle 50,91

Bistro Metalpudsecreme Varenr. 160655 160656

142

Varebeskrivelse Kobberpudsecreme Sølvpudsecreme

Indhold 1l 1l

Mindstekøb 6 stk 6 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/72 6/72

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 153,25 139,10 153,25 139,10


Køkkenopvask Manuel dosering

Puri-Line Håndopvask Varenr. 160511 160512

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft

Indhold 1l 5l

Håndopvask - uden farve og duft, 500 ml Varenr. 6264

Mindstekøb 12 stk 2stk

Varenr. 6325

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 13,42

1 Palle 12,22

Pris pr. 1 stk ved køb af

Varenr. 4864

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 56,64

1 Palle 51,39

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/44

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 87,39

Varenr. 6263

Mindstekøb: 4 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 8/60

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 87,39

1 Palle 79,39

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 42,35

Maskinopvaskepulver - uden klor, 1 kg

Maskinopvaskepulver - uden klor, 8 kg

Varenr. 6340

Varenr. 6341

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 8/36

Mindstekøb: 8 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 60,32

1 Palle 54,77

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 430,62

1 Palle 390,97

Opvasketabs Miele Professionel, 70 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/72

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Palle 38,45

Mindstekøb: 1 stk

Opvasketabs Neutral, 25 stk Varenr. 165057

1 Palle 79,39

Maskinopvaskepulver, 1 kg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/44

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Palle 7,65

Mindstekøb: 4 stk

Maskinopvaskepulver - med klor, 3 kg Varenr. 4868

1 Karton 8,35

Maskinopvaskepulver - uden klor, 3 kg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/24

Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 8/80

Mindstekøb: 8 stk

Håndopvask - med farve og duft, 5 l Varenr. 6326

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 18,30 16,65 80,05 72,80

Håndopvask - Ultra med farve og duft, 500 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/85

Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Varenr. 165550

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/96

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 31,05

1 Palle 28,15

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 147,11

143


Køkkenopvask Manuel dosering

Opvasketabs Bingo 4-i-1, 80 stk Varenr. 4759

Afspænding - uden farve og duft, 1 l Varenr. 6289

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/48

Mindstekøb: 5 pk. Pris pr. 1 pk. ved køb af

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 127,35

1 Palle 115,50

Afkalker til vaske- og opvaskemaskine, 250 g Varenr. 165551

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 42,17

1 Palle 38,37

Filtersalt - groft, til opvaskemaskine, 1,8 kg Varenr. 6421

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/130

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/45

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 44,35

1 Palle 40,25

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 9,60

1 Palle 8,70

Filtersalt - fint, til opvaskemaskine, 2 kg Varenr. 6420

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/45

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 8,85

1 Palle 8,05

Køkkenopvask Automatisk dosering

Puri-Line Maskinopvask Varenr. 160032 160030

144

Varebeskrivelse Uden klor Uden klor

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 425,39 386,24 753,20 683,20


Køkkenopvask Automatisk dosering

Perfekt opvaskeresultat I det professionelle køkken er der ofte tryk på. Derfor er det vigtigt at opvasken kører optimalt Med Abenas vaskekoncept får du: Miljørigtige løsninger Råd og vejledning Korrekt dosering Hjælp fra vores serviceafdeling Hjælp til håndtering af Dokumentation

Abena Maskinopvask Varenr. 160035 160036

Varebeskrivelse Med klor Med klor

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 378,74 343,89 639,15 579,70

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 388,19 352,49 639,15 579,70

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 422,64 383,69 704,95 639,45

Anbefales ikke til aluminium.

Abena Maskinopvask Varenr. 160033 160034

Varebeskrivelse Uden klor Uden klor

Anbefales ikke til aluminium.

Abena Maskinopvask Alu Varenr. 160088 160089

Varebeskrivelse Uden klor Uden klor

Velegnet til vask af aluminium.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

145


Køkkenopvask Automatisk dosering

Abena Maskinopvask Alu Varenr. 160086 160087

Varebeskrivelse Med klor Med klor

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 412,34 374,39 687,85 623,90

Indhold 5 kg 5 kg

Mindstekøb 2 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/68 2/56

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 615,10 558,20 615,10 558,20

Velegnet til vask af aluminium.

Abena Compact maskinopvask Varenr. 165172 165173

Varebeskrivelse Classic uden klor Alu uden klor

Puri-Line Afspændingsmiddel Varenr. 160031 164046 160048

Varebeskrivelse Afspænding til maskine Afspænding til maskine Afspænding til maskine

Indhold 5 kg 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 310,63 281,93 634,20 575,25 1234,10 1119,40

Varenr. 161202 161200

Varebeskrivelse Til maskinopvask Til maskinopvask

Indhold 10 kg 25 kg

Mindstekøb 10 kg 25 kg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/98 25/40

Pris pr. kg ved køb af 1 Karton 1 Palle 7,10 6,45 5,95 5,40

Saltpoletter

146

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tøjvask . Neutral Manuel dosering

Hvor meget parfume har du på – ad gangen? Parfume kan øge risikoen for allergi. Alligevel finder du parfume i utallige cremer, vaskemidler, sæber og rengøringsmidler. Jo flere parfumer du omgiver dig med, jo større bliver din risiko, og det gør ikke livet lettere for dig. Du kan dog vælge at blive helt fri for parfume. Neutral har udviklet en hel serie produkter til rengøring, vask, baby og personlig pleje. De er fulde af gode og virksomme ingredienser,som renser og plejer. Derudover leder de dig sikkert uden om parfumer og andre unødvendige tilsætningsstoffer, der kan øge risikoen for allergi.

Neutral Storvask Varenr. 160047 165058

Indhold 15 kg 1,9 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 1/224

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 293,00 265,75 49,60 45,00

Vaskepulver til koge- og kulørtvask ved 30-95°C. Indeholder blegemiddel der bleger farvede pletter af tøjet. Storvask er et lavtskummende maskinvaskemiddel uden optisk hvidt, farve og duft, hvilket reducerer risikoen for allergiproblemer.

Neutral Professionel Compact Total Varenr. 6265 6261

Indhold 15 kg 2,5 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 4/56

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 363,10 329,35 78,73 71,43

Koncentreret vaskepulver til hvidt og lyst tøj - vasketemperatur 30-95°C. Indeholder enzymer mod proteinholdige pletter af fx blod, sved, urin samt blegemiddelforstærker (TAED) mod farveholdige pletter af fx kaffe, te, græs og rødvin. Anbefales ikke til uld og silke.

Neutral Professionel Compact Color Varenr. 6266 6260

Indhold 15 kg 2,5 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 4/56

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 392,75 356,25 78,73 71,43

Koncentreret vaskepulver til kulørt vask, iblødsætning og forvask. Uden blegemiddel, og dermed skånsom mod tøjets fibre og farver. Indeholder enzymer, der nedbryder og løsner blod og andre proteinholdige pletter samt fedt og olie.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

147


Tøjvask . Neutral Manuel dosering

Neutral Compact, 831 g Varenr. 165080 165081

Varebeskrivelse Hvidvask Kulørt vask

Indhold 831 g 831 g

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/64 12/64

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 36,67 33,27 36,67 33,27

Neutral Hvidvask med blegemiddel, til hvidt og lyst tøj. Neutral Kulørt vask uden blegemiddel, til kulørt tøj.

Neutral Flydende Tøjvask Varenr. 4802 4848

Varebeskrivelse Hvidvask Kulørt vask

Indhold 975 ml 975 ml

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 9/40 9/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 48,88 44,38 48,88 44,38

Indhold 500 ml 975 ml

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/72 9/200

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 28,69 26,04 48,88 44,38

Flydende vaskemiddel til maskinvask og håndvask.

Neutral Flydende Tøjvask Varenr. 165084 166000

Varebeskrivelse Uld- og finvask Black

Uld- og finvask til vask af uld, silke, dun og andre sarte tekstiler. Black til vask af sorte og mørke tekstiler.

Neutral Skyllemiddel Varenr. 165055 6262

Indhold 1l 2l

Mindstekøb 10 stk 1 stk

Skyllemiddel uden duft. Blødgør tøjet og modvirker statisk elektricitet.

148

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/60 6/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 20,75 18,90 27,98 25,53


Tøjvask . Bio-tex Manuel dosering

Bio-tex flydende vaskemiddel Varenr. 165091 165088 165011 165013

Varebeskrivelse Bio-tex Color Bio-tex White Bio-tex Black Bio-tex Sport & Active

Flydende vaskemidler til maskinvask og håndvask.

Indhold 975 ml 975 ml 975 ml 750 ml

Mindstekøb 9 stk 9 stk 9 stk 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 9/60 9/60 9/60 8/75

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 31,82 28,87 31,82 28,87 31,82 28,87 35,26 31,96

Indhold 850 g 850 g

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/64 12/64

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 35,46 32,16 35,22 31,92

Indhold 600 g

Mindstekøb 15 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/64

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 30,12 27,32

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 140,27 127,27

Bio-tex Compact vaskepulver Varenr. 165017 165014

Varebeskrivelse Bio-tex White Bio-tex Color

Vaskepulver til maskinvask og håndvask.

Bio-tex Håndvask Varenr. 165015

Særlig velegnet til håndvask. Anbefales ikke til uld og silke.

Bio-tex White Varenr. 169974

Indhold 5 kg

Velegnet til hvidt og lyst tøj, da Bio-tex White ud over de biologiske enzymer også indeholder optisk hvidt, blegemiddel og blegeforstærker. Bio-tex White er desuden velegnet til meget snavset tøj.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

149


Tøjvask . Bio-tex Manuel dosering

Bio-tex Pletspray Varenr. 164003

Indhold 750 ml

Mindstekøb 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/56

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 61,33 55,68

Til forbehandling af pletter inden tøjet vaskes. Fjerner pletter fra madvarer, blod, græs, sved. o.s.v.

Bio Vaskepulver Varenr. 6416 6403

Varebeskrivelse Bio Enzym 30 kulørt vask Bio Plus 33 hvidvask

Indhold 12,5 kg 12,5 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48 1/48

Pris pr. 1 pk. ved køb af 1 Karton 1 Palle 342,60 310,75 350,10 317,55

Indhold 25 ark

Mindstekøb 25 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/210

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 1,26 1,14

Vaskepulver til maskinvask og håndvask.

Tørretumblerserviet Varenr. 165161

Tørretumblerserviet, der blødgør tøjet og fjerner statisk elektricitet. Erstatter brugen af skyllemiddel.

150

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tøjvask

Automatisk dosering

Tøjvask Varenr. 160049 163011 160043

Varebeskrivelse Med duft Med duft Med duft

Indhold 5 kg 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 280,18 254,33 542,94 492,94 1048,00 950,55

Vask af alle tekstiltyper, 30-90 grader. Undtaget uld og silke. Hvidt tøj bliver blændende hvidt og kulørt tøj bevarer farverne klare.

Tøjvask Varenr. 163035 163036 163037

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft Uden duft

Indhold 5 kg 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 280,18 254,33 542,94 492,94 1048,20 950,75

Vask af alle tekstiltyper, 30-90 grader. Undtaget uld og silke. Hvidt tøj bliver blændende hvidt og kulørt tøj bevarer farverne klare.

Tøjvask - Basic

Uldvask Varenr. 160041

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/36

Med duft Pris pr. 1 stk ved køb af

Varenr. 163015

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Uden duft 1 Karton 304,48

1 Palle 276,38

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 608,24

1 Palle 552,19

151


Tøjvask

Automatisk dosering Skyllemiddel Varenr. 163038 163014

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 271,05 245,85 495,75 449,65

Flydende skyllemiddel til alle typer vaskemaskiner. Gør tøjet blødt, behageligt og let at stryge.

Skyllemiddel Varenr. 163039 163025

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft

Indhold 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 271,05 245,85 495,80 449,70

Flydende skyllemiddel til alle typer vaskemaskiner. Gør tøjet blødt, behageligt og let at stryge.

Skyllemiddel Varenr. 163019

Varebeskrivelse Uden duft

Indhold 5 kg

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 153,68 139,58

Flydende skyllemiddel til tøjvask i alle vaskemaskiner. Gør tøjet blødt, behageligt og let at stryge. Velegnet til antistatisk behandling af tæppegulve.

Skyllemiddel Varenr. 160040

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 5 kg

Mindstekøb 3 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 153,68 139,58

Flydende skyllemiddel til tøjvask i alle vaskemaskiner. Gør tøjet blødt, behageligt og let at stryge. Velegnet til antistatisk behandling af tæppegulve.

152

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tøjvask

Automatisk dosering Vaskeforstærker Varenr. 163016

Varebeskrivelse Til olie og fedtpletter

Indhold 12 kg

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 624,64 567,04

Flydende alkalisk vaskeforstærker. Til anvendelse i blødt samt middelhårdt vand. Velegnet i alle typer vaskemaskiner.

Blegemiddel uden klor Varenr. 163026 163027 163017

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft Uden duft

Indhold 5 kg 10 kg 20 kg

Mindstekøb 3 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 212,98 193,38 419,49 380,99 798,05 723,85

Blegemiddel uden klor er velegnet til blegning af tekstiler i automatiske vaskeanlæg med doseringsudstyr. Velegnet til hvide og kulørte tekstiler med undtagelse af uld og silke. Bleger ved temperaturer over 70°C.

Tilbehør til maskin- og tøjvask Mobil dunkevogn til 20-25 kg dunke, undgå tunge løft ved rengøring. 7579

Mobil dunkevogn til 10- 12 kg dunke, undgå tunge løft ved rengøring.

169264

Rustfrit ophæng til 5 kg dunke så rengøring under dunkene er muligt. Plugs og skruer medfølger. 169263

Rustfrit ophæng til 10 -12 kg dunke så rengøring under dunkene er muligt. Plugs og skruer 169262 medfølger.

Tilbehør til tøjvask Vaskerivogn med kurv, firkantet

Vaskerivogn med kurv, rund

7581 7634

Vaskerivogn med håndtag og kurv, rund

169964

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Dunkeåbner, kan anvendes til 5, 10 og 25 kg dunke.

165552

153


Rekvisitter til rengøring Funktionelle rengøringsrekvisitter i høj kvalitet Abenas brede sortiment af rekvisitter gør det muligt at klare alle typer rengøringsopgaver. Vi forhandler en del kendte mærker, men tilbyder også egne og neutrale

brands. Sortimentet er sammensat med henblik på kvalitet, funktionalitet, hygiejne, ergonomi og miljø.

Svampe og klude Sortimentet af svampe og klude indeholder et væld af forskellige produkttyper - fra almindelige universalklude og køkkensvampe til Nanotech-klude, melaminsvampe og andre specialprodukter.

Skafter Med gevind – passer til koste, skrabere og mopper med gevind. Du kan vælge mellem træ-/aluskafter og faste skafter/teleskopskafter. Med klik – passer til fremfører m.m. til klik. Du kan vælge mellem faste skafter og teleskopskafter.

Tør

Fugt

Våd

Mopper Vores moppesortiment er sammensat til at kunne klare både tør-, fugt- og våd- mopning. Tørmopning anbefales til store arealer, hvor der skal opsamles støv, papirstykker og andet fastgroet snavs. Fugtmopning er vores anbefaling til næsten alle opgaver. Kan anvendes på alle vaskbare overflader, til støv, skidt, og fastgroet snavs mv. Vådmopning kan anbefales til meget snavsede steder fx entreer og trapper. Engangsmopper Velegnede til større arealer og steder, hvor der skal opsamles støv og snavs uden brug af vand.

154

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Børster, koste og gulvskrabere Når der er fokus på hygiejne og ergonomi.

Vileda-systemer Abena er nu også Vileda-forhandler. I kataloget finder du et udpluk af vores Vileda-sortiment, der bl.a. omfatter Swep mopper og UltraSpeed moppesæt. Vogne Vi tilbyder et bredt udvalg af rengøringsvogne i forskellige udformninger og brands og til alle rengøringsmetoder. Her i kataloget finder du et udpluk af vores sortiment – kontakt os for at få hjælp til at finde den vogn, der passer bedst til dine behov. Nilfisk støvsugere og maskiner Abena forhandler støvsugere og rengøringsmaskiner fra Nilfisk, og du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information om produkterne. Måtter 3M Det danske vejr byder på alt lige fra regn og mudder til sne og slud, og derfor er det en god idé at beskytte dine indgangspartier med et måttesystem fra 3M. Sådan undgår du, at vand, sand, mudder og andet snavs slæbes med ind i bygningen, og kan derfor spare på rengøringen og samtidig give et godt førstehåndsindtryk til besøgende.


3M gulvrondeller Hastighed Opgave

Standard Speed < 250 rpm

High Speed < 600 rpm

Super High Speed < 1200 rpm

Ultra High Speed < 3000 rpm

Opskuring

163405/16” 163417/16” 163429/16” 163406/17” 163418/17” 163430/17” 163409/20” 163421/20” 163433/20”

Rengøring Ubehandlede gulve 163441/16” 163442/17” 163445/20”

Behandlede gulve 163448/16” 163449/17” 163450/20”

Spray rengøring Behandlede gulve 163458/16” 163459/17” 163462/20”

163448/16” 163449/17” 163450/20”

163441/16” 163442/17” 163445/20”

163464/17” 163466/21”

Ubehandlede gulve

Polering

163472/16” 163473/17” 163476/20”

163472/16” 163473/17” 163476/20”

163481/16” 163489/16” 163482/17” 163490/17” 163484/20” 163492/20”

163489/16” 163490/17” 163492/20”

163464/17” 163466/21”

163464/17” 163466/21”

Rengøring og polering Terrazzo- og marmorgulve

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

155


Dosering og tilbehør

Bruseflaske Varenr. 169081 169082

Farve Blå Rød

Rumindhold 600 ml 600 ml

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/63 6/63

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 55,95 50,75 55,95 50,75

Etiket Soft afkalker Puri-Line Universalrengøring Puri-Line Vaskepleje Puri-Line Sanitetsrens sur Puri-Line Sanitetsrens alkalisk

Rumindhold 600 ml 600 ml 600 ml 600 ml 600 ml

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/60 6/60 6/60 6/60 6/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 62,10 56,35 62,10 56,35 62,10 56,35 62,10 56,35 62,10 56,35

Bruseflasker med etiket Varenr. 169083 169084 169085 169086 162551

156

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Dosering og tilbehør Pumpe til 5 l dunk til Puri-Line Varenr. 2736

Pumpe til 5 l dunk til Tana Varenr. 2771

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/10

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 93,35

Pumpe til 1 l rengøring Varenr. 160561

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 165587

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 500/16

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 47,50

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 169015

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/48

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 44,75

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 25,00

Dysesæt assorteret, 15 stk. pr. sæt Varenr. 7710

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/60

Mindstekøb: 1 stk

Doseringsanlæg til flere produkter

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Mindstekøb: 1 sæt 1 Karton 1196,00

Doseringsanlæg til 4 produkter, slange: 160028

Pris pr. 1 sæt ved

1 Karton 80,05

Skumanlæg, Klyn

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/72

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 52,80

Stænkflaske, 0,5 l

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 167566

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/32

Mindstekøb: 1 stk

Målekande, 0,5 l

Varenr. 168695

1 Karton 80,25

Forpræpareringskande, 1,5 l

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 165138

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 150/16

Varenr. 160027

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/45

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 1634,95

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 4153,55

1 Palle 3767,40

157


Nito Clean skumudlægning

ME 110 Skumrengøring, alkalisk, uden duft Varenr. 4795

ME 220 Skumrengøring, surt, 5 l Varenr. 4798

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/36

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 175,70

1 Palle 159,60

Skumsprøjte inkl. strålerør og dyser, 2,5 l Varenr. 4675

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 4674

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 1155,00

158

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/40

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 1646,70

Beholder til injektor, 1,4 l Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/96

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 162,15

Mindstekøb: 1 stk

Injektor med sugeslange Varenr. 7593

1 Karton 178,55

Ergo skumsprøjte inkl. strålerør og dyser

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/36

Varenr. 7529

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/42

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 474,50

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 120,35


Nito Clean skumudlægning Beholder til injektor - 2,5 l Varenr. 4670

Pistol til skumsprøjte, koldt vand op til 40 gr. Varenr. 9763

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 142,60

Ergo Kombi pistol til skumsprøjte, varmt vand Varenr. 9863

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9765

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 561,55

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 4677

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/20

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 242,60

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 7710

Mindstekøb: 1 stk

Ophæng til 4675 enkelt - plast

Pris pr. 1 sæt ved

Varenr. 4673

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/78

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 463,70

Koldtvandsslange - 15 m

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 694,90

Varmtvandsslange - 15 m Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/40

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 80,05

Ophæng - rustfrit stål

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 4676

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Mindstekøb: 1 sæt 1 Karton 57,45

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 74,25

Dysesæt assorteret, 15 stk. pr. sæt

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/300

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/78

Mindstekøb: 1 stk

Koblingshus med gevind, til 1/2'' og 3/4'' hane

Varenr. 4672

1 Karton 90,25

Slangekobling - 1/2" hane

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 4678

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/60

Mindstekøb: 1 stk

Vinkel strålerør - alu/plast Varenr. 4671

1 Karton 252,70

Strålerør - plast

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/100

Varenr. 169890

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/10

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 473,90

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 1395,40

159


Microfiberklude

De splittede fibre i en microfiberklud giver en bedre sugeevne og bedre skrubbeeffekt. Kludene anvendes tørre til afstøvning og fugtige til rengøring. Ved brug af microfiber-klude opnås følgende: Mindre forbrug af rengøringsmidler Hurtig og effektiv rengøring Kluden løfter og fanger snavs, derved opnår man en bedre hygiejne, da kluden ikke blot flytter snavs fra et sted til et andet.

Kluden fås i flere forskellige farver, så man har mulighed for at opdele efter opgaver – derved mindskes risiko for kryds kontaminering Absorberer og holder på væsken Mindre forbrug af vand Færre løft af tunge spande For at skåne hænderne, når der arbejdes med microfiber anbefaler vi at bruge handsker. Abena varenr. 3887 til 3891

Vikan Varenr. 165500 165501 7588

Størrelse (cm) 32x32 32x32 32x32

Farve Blå Grøn Rød

Mindstekøb 5 stk 5 stk 5 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/96 100/96 100/96

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 24,20 21,95 24,20 21,95 24,20 21,95

Anvendes fugtig til alm. inventarrengøring på hårde overflader. Kan også anvendes tør til opsamling af støv ved hjælp af statisk elektricitet.

Nilfisk Varenr. 4750 4751 4752 4753

Størrelse (cm) 32x32 32x32 32x32 32x32

Farve Blå Rød Gul Grøn

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/24 50/24 50/24 50/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 32,55 29,50 32,55 29,50 32,55 29,50 32,55 29,50

Varenr. 4770 4771 4772 4773

Størrelse (cm) 40x40 40x40 40x40 40x40

Farve Blå Rød Gul Grøn

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/12 300/12 300/12 300/12

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 37,65 34,15 37,65 34,15 37,65 34,15 37,65 34,15

Microfiberklude gør det meste af inventaret rent uden brug af unødige kræfter. Støvet bliver bundet i kluden. Kan bruges fugtig og tør på de fleste hårde underlag.

Microfiberklud

Anvendes til alle overflader, der tåler vand. Dog bør man være forsigtig overfor bløde træsorter samt olieret eller ubehandlet træ. Tør klud: Fjerner støv og snavs m.m. ved hjælp af statisk elektricitet. Fugtig/våd klud: Fibrene slider snavset fra overfladen og afspænder overfladen. Snavs og vand suges ind i de tynde fibre. Hvis kluden fyldes med vand og sæbe vil den ikke udføre arbejdet godt nok, og overfladen bliver stribet.

160

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Microfiberklude QuickStar uddannelsesklud universal Varenr. 169013

Størrelse (cm) 38x40

Farve Blå

Mindstekøb 20 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 37,00 33,55

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 37,00 33,55

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60 100/60 100/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 36,15 32,80 36,15 32,80 36,15 32,80

Med påtrykt piktogram der viser anvendelse. Stribe- og fnugfrit resultat.

Quickstar uddannelsesklud sanitet Varenr. 169014

Størrelse (cm) 38x40

Farve Rød

Mindstekøb 20 stk

Med påtrykt piktogram der viser anvendelse. Stribe- og fnugfrit resultat.

NanoTech Microfiberklud Varenr. 168990 168991 168992

Størrelse (cm) 38x40 38x40 38x40

Farve Gul Grøn Rød

Mindstekøb 5 stk 5 stk 5 stk

Microfiber klud med sølv. Bakterierne dør indenfor 12 timer ved direkte kontakt med sølvet i kluden. Mikrofibrene fjener bakterier og snavs, når overfladen tørres af. Kluden kan opbevares fugtigt op til 24 timer uden bakterietilvækst og ubehagelig lugt.

Vileda Quick'n Dry system Varenr. 168905 168903

Varebeskrivelse Quick'n Dry aftørringsklud Dispenser til Quick'n Dry

Størrelse (cm) Mindstekøb 25x1000 4 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/40 4/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 135,10 122,50 241,30 218,85

Aftørringsklud, på rulle. Den virker som en svamp, men føles som en klud. Kluden absorberer op til 15 gange sin egen vægt og efterlader en tør overflade.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

161


Microfiberklude Glasklud Varenr. 4754 4952

Varebeskrivelse Blå Blå

Størrelse 45x45 32x32

Mindstekøb 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/24 200/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 64,25 58,30 25,35 23,00

Varenr. 4944 7638

Varebeskrivelse Vileda Glasklud - blå Vileda Glasklud - grå

Størrelse 39x55 40x40

Mindstekøb 5 stk 5 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 125/24 5/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 39,65 35,95 21,95 24,20

Glasklud

Universalklude .

85% viscose 15% polypropylen Blå Varenr. 4950 4969 496501 4970 8020 161500

Tykkelse 145g/m2 140g/m2 140g/m2 140g/m2 120g/m2 110g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 45 stk 40x38 100 stk 40x38 400 stk 40x38 450 stk 38x38 450 stk 38x38 500 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 450/12 100/60 400/16 450/16 450/16 500/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 2,79 2,53 1,53 1,39 1,73 1,57 1,53 1,39 1,28 1,16 1,27 1,15

Varenr. 4962 4964 4971 161501

Tykkelse 140g/m2 140g/m2 140g/m2 110g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 100 stk 40x38 400 stk 40x38 450 stk 38x38 500 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60 400/15 450/16 500/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 1,53 1,39 1,72 1,56 1,53 1,39 1,27 1,15

Rosa

162

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Universalklude .

85% viscose 15% polypropylen Gul Varenr. 4961 4966 4972

Tykkelse 140g/m2 140g/m2 140g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 100 stk 40x38 400 stk 40x38 450 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60 400/16 450/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 1,53 1,39 1,73 1,57 1,53 1,39

Varenr. 4967

Tykkelse 140g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 1,53 1,39

Varenr. 162552

Tykkelse 140g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 38x40 400 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 400/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 2,12 1,92

Varenr. 4968

Tykkelse 140g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 1,52 1,38

Hvid

Sort

Assorterede

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

163


Køkkenklud Lavette Super er en hygiejnisk køkkenklud. Den åbne struktur i kluden giver mange fordele: God absorberingsevne God opsamlingseffekt Madrester mm. skylles nemt ud af kluden. Kluden kan vaskes i maskine op til 15 gange.

Køkkenklud - Lavette Super, 51x36 cm Varenr. 160662

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 150/36

Mindstekøb: 150 stk Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 237,30

1 Palle 215,25

Specialklude Rengøringsklud, viscose, 34x50 cm Varenr. 6083

Karklud vævet, 32x35 cm Varenr. 4963

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 500/40

Mindstekøb: 500 stk Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 147,05

1 Palle 133,40

Gulvklud, vaffelvævet, 40x48 cm Varenr. 4960

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 4958

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 5,35

1 Palle 4,85

164

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/16

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 10,05

1 Palle 9,10

Kokkeviskestykke, 50x100 cm Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 60/20

Mindstekøb: 5 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 3,05

Mindstekøb: 10 stk

Gulvklud, 50x59 cm Varenr. 4943

1 Karton 3,35

Gulvklud, vaffelvævet, 50x60 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/20

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 240/24

Varenr. 4949

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/24

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 21,25

1 Palle 19,30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70


Bomuldsklude

Håndklæde, 100% bomuldsfrotté, 50x30 cm Varenr. 9981

Håndklæde, 100% bomuldsfrotté, 50x90 cm Varenr. 9982

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 144/40

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 19,95

1 Palle 18,10

Vaskeklud, 100% bomuldsfrotté, 30x30 cm Varenr. 9983

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 38,65

1 Palle 35,05

Stofble - hvid, 100% bomuld, 80x80 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 48/40

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 36/12

Varenr. 9985

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/28

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 13,40

1 Palle 12,15

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 9,70

1 Palle 8,80

165


Svampe Skuresvamp, 7,5x15 cm Varenr. 4974 4975 4973

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/36 100/24 100/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 3,30 2,99 3,30 2,99 3,30 2,99

Farve Ass.

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 0,72 0,66

Egenskaber Ridsefri Ridsefri Ridsefri Ridsefri

Farve Gul Blå Rød Grøn

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60 100/60 100/60 100/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 10,05 9,10 10,05 9,10 10,05 9,10 10,05 9,10

Materiale Polyetherskum

Farve Gul

Mindstekøb 200 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/6

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 5,05 4,55

Egenskaber Med slibekorn Med slibekorn Med slibekorn

Farve Grøn Hvid Mørkeblå

Anvendes til rengøring f.eks. i køkkener til gryder, grill, pander m.m.

Køkkensvamp, 6x9x3 cm Varenr. 4982

Indhold 10 stk pr. pakke

Skuresvamp PurActive High, 6,5x14x4,5 cm Varenr. 168993 168994 168995 168996

Effektiv ridsefri svamp. Fjerner let og skånsomt fedt og snavs på alle hårde overflader.

Tavlesvamp, 11x20x5 cm Varenr. 4945

166

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Svampe Melaminsvamp, 7x11,5x3 cm Varenr. 4885

Materiale Melamin

Farve Hvid

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 400/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 5,05 4,55

Pletfjerner til de sværeste pletter. Produktet fjerner de fleste pletter uden brug af vaskemiddel. f.eks. farvekridt og tusch, skomærker, indtørrede pletter af sæbe og vand. Bruges på alle hårde og glatte overflader.

Rensesvamp stål Varenr. 6354

Materiale Stål m/legering

Størrelse 60 g

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 20,50 18,55

Varenr. 6351

Indhold 12 stk pr. pakke

Størrelse (cm) Mindstekøb 6x6 12 pk.

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/160

Pris pr. 1 pk. ved 1 Karton 1 Palle 12,25 11,10

Varebeskrivelse Til sanitetsrengøring

Størrelse (cm) Mindstekøb 9x12,5 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 17,85 16,20

Ståluld

Rengøringssvamp Varenr. 165582

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

167


Skurenylon Skurenylon Varenr. 4882 4983

Størrelse (cm) Mindstekøb 16x13 20 stk 16x21 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/105 100/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 5,80 5,25 2,77 2,51

Varebeskrivelse Grov Medium Fin

Farve Brun Blå Hvid

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/100 10/100 10/100

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 22,25 20,20 22,25 20,20 22,25 20,20

Varebeskrivelse Med gevind til skaft Med håndgreb

Størrelse (mm) 95x230 95x230

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/36 10/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 205,30 186,20 162,35 147,25

Farve Blå Grøn

Skurenylon, 24,5x2,3x12,5 cm Varenr. 9770 9771 9772

Skurenylonholder Varenr. 9768 9769

168

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Opvaske- og afsæbningsbørster Opvaskebørste, plast, hårdhed: blød Varenr. 9707

Opvaskebørste, plast, hårdhed: stiv Varenr. 9708

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/224

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/160

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 17,25

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,65

Opvaskebørste, plast, hårdhed: medium

Opvaskebørste, plast, hårdhed: medium

Varenr. 970900

Varenr. 970902

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/24

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 24,40

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: blød Varenr. 9700

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9701

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 47,35

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9704

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 27,45

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 30,10

Håndbørste, plast, hårdhed: blød

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/96

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/40

Mindstekøb: 1 stk

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: medium Varenr. 983600

1 Karton 44,60

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: blød

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/80

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/160

Mindstekøb: 1 stk

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: medium Varenr. 970300

1 Karton 24,40

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: stiv

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/120

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/24

Varenr. 971200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/80

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 27,45

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 58,65

Kærnebørste, plast, hårdhed: stiv Varenr. 9816

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/80

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 29,10

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

169


Toiletbørster

Toiletbørste i polypropylen, firkantet skål Varenr. 9705

Toiletbørste i polypropylen, rund skål Varenr. 9706

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/40

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 38,20

Toiletbørste i stål, til vægmontering Varenr. 2331

Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 360,80

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/24

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

170

Varenr. 9789

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/10

Mindstekøb: 1 stk

Vaskesuger i træ/gummi Varenr. 9781

1 Karton 14,85

Toiletbørste i plast, langt skaft og kantbørste

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 2/30

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/60

1 Karton 40,95

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 183,35


Vinduesrengøring . Håndskrabere Vinduesvask Varenr. 9735 9734 9736 9737

Varebeskrivelse Pels, microfiber Holder Vinduesskraber Vinduesskraber

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 1 stk 25 1 stk 25 1 stk 35 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/152 10/80 10/120 10/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 56,55 50,40 57,95 63,60

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 25 5 stk 25 1 stk 50-80 1 stk 250 ml 1 stk 5 stk 40x40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/144 5/260 10/132 4/56 1/800 5/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 734,55 666,25 72,20 134,35 171,55 25,10 21,95 24,20

Sæt til rengøring af vinduer og glaspartier Varenr. 168896 7563 9840 9848 168907 7638

Varebeskrivelse Vinduespudser sæt, komplet Vinduesmoppe Fremfører med velcro, plast Ergoskaft Sprayflaske Vileda Glasklud - grå

Anvendes til rengøring af vinduer og glaspartier. Sættet indeholder skaft, fremfører, mopper, klude og forstøverflaske

Håndskraber, 25 cm, refill: 169139 Varenr. 973000

Håndskraber, 25 cm, refill: 169140

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/16

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 166015

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/25

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 70,75

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 67,75

Håndskraber med stålblad Varenr. 9767

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/32

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 130,15

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

171


Børster . Koste . Fejebakker Neglebørste, med greb, stiv Varenr. 9820

Grill/kogepladebørste Varenr. 9822

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/90

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 14,05

Radiatorbørste, Ø 3 cm Varenr. 9895

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 37,40

Håndkost, stiv Varenr. 9715

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/42

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/78

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 46,55

Håndkost, blød

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 41,65

Afstøver til loft m/teleskopskaft, 170 cm Varenr. 9716

Varenr. 9893

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/60

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9718

1 Karton 40,95

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9717

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 173,45

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9719

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 15,90

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 14,85

Afløbsrenser til håndvask, 30 cm - Ø 1,5 cm Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/40

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/50

Mindstekøb: 1 stk

Fejebakke, metal Varenr. 9813

1 Karton 58,65

Fejebakke, plast uden gummilæbe

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/50

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 60/24

Mindstekøb: 1 stk

Fejebakke, plast med gummilæbe Varenr. 9720

1 Karton 61,75

Støvkost, teleskop: 75-110 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/12

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/6

Mindstekøb: 1 stk

Langskaftet fejeblad med kost

172

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/80

Varenr. 9818

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 15/40

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 43,55

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 39,80


Fejekoste med gevind

Fejekost Varenr. 9721

Varebeskrivelse Bredde (cm) Blød 30

Skaft 9754

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 53,15

Varenr. 9722 9723

Varebeskrivelse Bredde (cm) Medium 30 Medium 40

Skaft 9794 9794

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/80 5/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 70,40 101,35

Skaft 975600

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/30

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 182,20

Fejekost

Kombinationskost, kraftig 2-faset Varenr. 9773

Varebeskrivelse Bredde (cm) Stiv/blød 40

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

173


Fejekoste Fejekost med gevind Varenr. 9724 9725 9726 9727 9810

Varebeskrivelse Blød Medium Blød Medium Stiv

Bredde (cm) 40 40 60 60 60

Skaft 9753 9753 9753 9753 9753

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120 1/120 1/150 1/150 1/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 156,95 119,65 220,40 173,10 162,90

Varenr. 9812 9728

Varebeskrivelse Bredde (cm) Stiv u/gevind 30,8 Medium m/g. 34,7

Skaft 9823 9753

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/20 5/30

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 90,85 75,35

Varebeskrivelse Bredde (cm) Stiv 27,5

Skaft 975600

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 125,05

Varebeskrivelse Stiv Stiv Stiv

Skaft 9754 9754 9753

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/80 5/64 5/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 43,95 46,55 39,35

Gadekost

Gulv-/væg vaskebørste med gevind Varenr. 971300

Gulvskrubbe med gevind Varenr. 9731 9815 9817

174

Bredde (cm) 30 28 30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Skafter med gevind Teleskopskaft Varenr. 9752 9755 169866

Farve Hvid aluminium Hvid aluminium Grå glasfiber

Størrelse (cm) Mindstekøb 100-180 1 stk 125-181 1 stk 200-600 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40 5/40 1/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 118,85 259,20 1850,25

Varenr. 975600 9754 9806

Farve Hvid aluminium Aluminium Aluminium

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 150 150 1 stk 130 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40 10/60 10/50

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 121,75 46,55 41,35

Materiale Træ, ulakeret

Størrelse (cm) Mindstekøb 155 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 51,55

Skaft, fast

Skafte/Fremfører Varenr. 9753

Skafter uden gevind Træskaft Varenr. 9823

Størrelse (cm) 150

Mindstekøb 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 36,85

175


Skafter med klik Teleskopskaft Varenr. 9848 160360 165597 9787

Varebeskrivelse Ergoskaft Ergoskaft, topjusteret Globe, ergoskaft 3-delt

Størrelse (cm) Mindstekøb 50-80 1 stk 105-170 1 stk 90-160 1 stk 150-400 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/56 6/21 10/32 10/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 171,55 245,25 92,15 248,00

Varenr. 169012

Varebeskrivelse Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 184,30

Varenr. 6349

Varebeskrivelse Aluskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 150 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 119,65

Vileda

Aluskaft

Adaptere til skafter Adapter Varenr. 169910 168920 165578 168974 165592

176

Varebeskrivelse Til Merry moppe Fra gevind til klik Fra klik til gevind Fra klik til konus, vinduesskraber Fra klik til klik med knæk

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/20 10/440 10/440 10/96 1/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 9,90 21,00 8,20 12,05 63,60


Fremførere med velcro Vikan - Superior Varenr. 9450 9451 9452

Varebeskrivelse Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu

Størrelse (cm) Mindstekøb 28 1 stk 40 1 stk 55 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/24 10/24 10/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 106,20 158,65 195,50

Varebeskrivelse Fremfører med velcro, plast Fremfører med velcro, plast Fremfører med velcro, plast

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 1 stk 40 1 stk 60 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/132 10/60 10/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 134,35 190,00 230,80

Vikan - Komposit Varenr. 9840 9841 9842

Tilbehør til fremførere Velcro strips Varenr. 162023 165591 165133 168820 168769 168821

Varebeskrivelse Til superior Til superior Til superior Til komposit Til komposit Til komposit

Størrelse (cm) Mindstekøb 28 1 stk 40 1 stk 55 1 stk 25 5 stk 40 5 stk 60 5 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 19,75 34,00 43,05 27,55 31,75 46,30

177


Tilbehør . Redskabsophæng

Til 3 skafte

3 holdere, 6 kroge og 2 klemmer Varenr. 9788

Varenr. 9780

Stk. pr. krt.: 1

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 25 stk 1 Karton 143,45

Til 6 redskaber

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 550,90

Til 4 redskaber

Varenr. 169540

Varenr. 169541

Stk. pr. krt.: 1

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 169542

1 Karton 273,75

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 222,40

Til 1 skaft Varenr. 7552

Stk. pr. krt.: 1

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt.: 1

Mindstekøb: 1 stk

Til 1 redskab, rustfri

178

Stk. pr. krt.: 25

Stk. pr. krt.: 20

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 90,10

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 25,20


Gulvskrabere Med drejeled og gevind

40 cm Varenr. 169154 169157 169160 169159 169158 166011 169138

Varebeskrivelse Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Refill Refill

Farve Hvid Grøn Blå Rød Gul Hvid Sort

Skaft 975600 975601 975602 975603 975604

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/32 10/32 10/32 10/32 10/32 20/48 20/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 181,50 181,50 181,50 181,50 181,50 65,50 65,50

Varenr. 973800 973801 169156 169155 169153 169137 169139

Varebeskrivelse Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Refill Refill

Farve Hvid Grøn Blå Rød Gul Hvid Sort

Skaft 975600 975601 975602 975603 975604

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/36 10/36 10/36 10/36 10/36 20/48 20/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 204,45 204,45 204,45 204,45 204,45 77,80 77,80

Varenr. 166014 975001 975002 975003 975004 166012 169135

Varebeskrivelse Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Refill Refill

Farve Hvid Grøn Blå Rød Gul Hvid Sort

Skaft 975600 975601 975602 975603 975604

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 20/48 20/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 210,80 210,60 210,60 210,60 210,60 90,10 90,10

Varenr. 977700 169603 169604 169605 169606 169134 169133

Varebeskrivelse Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Refill Refill

Farve Hvid Grøn Blå Rød Gul Hvid Sort

Skaft 975600 975601 975602 975603 975604

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 20/48 20/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 217,75 217,75 217,75 217,75 217,75 103,70 103,70

50 cm

60 cm

70 cm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

179


Velcromopper

Skafterne på de følgende sider er vores anbefaling. Se det komplette sortiment på skafter side 150 - 151. Nedenstående fremførere med velcro passer til alle skafter med klik.

Vikan - Dry 24 Varenr. 9912 9911 9451 9452 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 60 1 stk 40 1 stk 55 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/15 50/15 10/24 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 102,15 122,15 158,65 195,50 245,25

Unik støv-samler med stor evne til at samle støv og affald/større patikler. Perfekt til rengøring af alle typer hårde, flade gulve. Kan klare små mængder vand uden at hænge fast i underlaget. Anbefales ikke til klinkegulve, skridsikker gulv eller sanitære overflader

Tør

180

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Velcromopper Vikan - Easy Move Varenr. 165581 165580 9451 9452 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 60 5 stk 40 1 stk 55 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/32 50/32 10/24 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 79,80 98,55 158,65 195,50 245,25

Kan anvendes på alle glatte gulve

Tør

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

••

Vikan - Damp 42 Varenr. 9915 9914 9451 9452 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 40 1 stk 60 40 1 stk 55 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/15 50/15 10/24 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 152,55 185,75 158,65 195,50 245,25

Er velegnet til voks- eller sæbebehandlede gulve, hvor mønsteret i væven bidrager til øget effektivitet og fugtmagasinet i moppen sikrer jævn fugtighed. Anvendes med 50% fugt for bedste rengøringseffekt og bruges til opsamling af støv og løse partikler. Efterlader ikke væskespor på overfladen, men danner en fugthinde, der forhindrer, at støv hvirvles op. Efterlader ikke snavset vand, hvor bakterier og skimmel kan trives. Passer til ErgoClean moppefremførere med velcro.

Tør

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

••

Vikan - Super Weave Varenr. 168881 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/24 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 57,40 158,65 245,25

Anvendes til fugtmopning af alle gulve med glat overflade

Tør

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

181


Velcromopper Vikan - Damp 41 Varenr. 165599 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/96 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 87,75 158,65 245,25

Anvendes til alle typer hårde, flade gulve og andre overflader. Fibrene opsamler støv, snavs, bakterier og fjerner pletter og fladesnavs. Anvendes med 175% fugt for at opnå den bedste rengøringseffekt. Bruges fugtig til oopsamling af støv og løse partikler.

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

Vikan - Damp 43 Varenr. 9926 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/25 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 159,25 158,65 245,25

Anvendes med 100% fugt for at opnå den bedste rengøringseffekt. Bruges fugtig til opsamling af støv og løse partikler. Den fugtige moppe efterlader ikke væskespor på overfladen, men danner en fugthinde, der hurtigt fordamper. Fugten hjælper med at samle støvet, og forhindrer at støv hvivles op i luften.

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

Vikan - Damp 48 Varenr. 168729 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/15 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 84,05 158,65 245,25

Velegnet til alle typer af gulvoverflader. God til både grov rengøring og i renere områder.

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

Fugt

Vikan - Super Wet/Damp Varenr. 9896 9450 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 10 stk 28 1 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Anvendes til rengøring af alle glatte overflader der tåler vand

Fugt

182

Våd

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/24 10/24 10/24 6/21

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 51,10 106,20 158,65 245,25


Velcromopper Vikan - Wet 61 Varenr. 9921 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/15 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 145,90 158,65 245,25

Garnmoppe til alle våde metoder - vekselvask - dryp- og kopsystem. Specielt velegnet til rengøring af entrÚer, trapper og andre meget snavsede områder. Våd metode bør ikke anvendes til trægulve eller ubehandlet linolium Ved brug af våde mopper anbefales eftertørring med en tør moppe, således at det opløste snavs fjernes og overfladen efterlades ren og tør.

Våd

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

••

Voks-/sæbe-behandlede gulve

Vikan - Scrub Varenr. 9928 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/25 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 119,40 158,65 245,25

Anvendes til skridsikre gulve, til at fjerne graffitti f.eks. på toiletter på skoler og til genstridige pletter. Må ikke anvendes på træ og ubehandlet linoleum.

Våd

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Voks-/sæbe-behandlede gulve

183


Mopper Vikan Varenr. 9923 9896 9840 9848

Varebeskrivelse Tavle- og bordmoppe Velcromoppe Fremfører med velcro, plast Ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 5 stk 25 10 stk 25 1 stk 50-80 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/18 50/24 10/132 4/56

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 101,40 51,10 134,35 171,55

Varenr. 7563 9840 9848

Varebeskrivelse Vinduesmoppe Fremfører med velcro, plast Ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 5 stk 25 1 stk 50-80 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/260 10/132 4/56

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 72,20 134,35 171,55

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/100 10/8 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 120,05 175,75 245,25

Er effektiv til fastgroet snavs og kan anvendes både våd og tør.

Vikan

Anvendes til rengøring af vinduer, glaspartier, spejle og andre sarte overflader.

Vikan Varenr. 9891 9890 160360

Varebeskrivelse Inventarmoppe Inventarmoppeholder Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 55 5 stk 81 1 stk 105-170 1 stk

Anvendes til afstøvning af trange og svært tilgængelige steder som reoler, lamper, radiatorer og rør mv. Microfibrene samler støv, snavs og hår ved hjælp af statisk elektricitet, når moppen bruges tør. Forhindrer at støv hvirvles op i luften. Let fugtet med vand opløses snavs og fedt. Kan vaskes ved temperaturer op til 95 grader og tørretumbles ved 55 grader. Brug aldrig skyllemiddel, klor eller andre blegemidler.

184

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Fladmopper med lommer

Fladmoppe Varenr. 160305 6385 160312 165597

Varebeskrivelse Åbne kantløkker Lukkede løkker Fremfører med magnet Globe, ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 40 1 stk 40 1 stk 90-160 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/16 12/54 10/48 10/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 64,30 85,05 248,60 92,15

Varenr. 160307 160315 165597

Varebeskrivelse Til bred presse Fremfører Globe, ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 40 1 stk 90-160 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/56 10/56 10/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 100,75 416,55 92,15

Anvendes til alle gulvoverflader der tåler vand. God vaske- og optørringsevne. Tåler kogevask og tørretumbling.

Fladmoppe

Anvendes til alle gulvoverflader der tåler vand. God vaske- og optørringsevne. Tåler kogevask og tørretumbling.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

185


Tør- og engangsmopper Akrylmopper Varenr. 165562 165563 165564 166620 166621 166622

Varebeskrivelse Tørmoppe Tørmoppe Tørmoppe Fremfører, alu Fremfører, alu Fremfører, alu

Størrelse (cm) Mindstekøb 60 1 stk 80 1 stk 100 1 stk 60 1 stk 80 1 stk 100 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/200 5/150 5/150 1/600 1/600 1/300

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

••

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 111,45 131,45 148,55 65,70 77,15 185,70

Saksemoppe, akryl Varenr. 9470 9469

Varebeskrivelse Størrelse (cm) Mindstekøb Akrylmoppe til saksefremfører 100 2 stk Saksefremfører 100 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60 1/60

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

••

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 168,45 481,35

Fremfører Varenr. 6386 6348 6349

186

Varebeskrivelse Moprulle, PE-fiberpels Fremfører Aluskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 60x20 5 rl. 60 1 stk 150 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/12 10/56 50/60

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 153,00 315,75 119,65


Tør- og engangsmopper Velcro-moppe Varenr. 162517 6348 6349

Varebeskrivelse Danmoppe, 100% polyester Fremfører Aluskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 60 35 stk 60 1 stk 150 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 35/20 10/56 50/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 113,10 315,75 119,65

Varenr. 9931 9932 9929 165597

Varebeskrivelse Wipes 18g/m2, olieimpræg. Wipes 40g/m2, olieimpræg. Fremfører Globe, ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 60x25 100 stk 60x30 100 stk 60 1 stk 90-160 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/45 500/30 25/6 10/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 0,57 1,53 209,10 92,15

Gulv wipes

Skridsikre gulve Glatte gulve Strukturgulve Voks-/sæbe-behandlede gulve

9931 hvid 9932 gul

Fejeblad til pose Varenr. 169025

• • • •

Varenr. 169031

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/60

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/60

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 390,10

Multi Squeegee gummiskraber, 50 cm

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 212,25

Multi Squeegee refill, 50 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/99

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

•• ••

Sweeper til fejeblad, 35 cm

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 169011

• • •

Varenr. 169010

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/99

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 187,90

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 89,05

187


Moppesystemer

Swep system Varenr. 169018 164041 169012

Varebeskrivelse Swep Classic Extra mop Swep Classic fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 35 1 stk 35 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/40 10/48 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 151,60 #I/T 184,30

Bruges som supplement til de øvrige mopper på ekstra snavsede områder. Udmærket til brug ved fugt- og vådrengøring af f.eks. entrÚer, toiletter og trapper. Meget høj sugeevne. Vaskes ved 70 grader.

Swep system Varenr. 169020 169021 169022 169028 169029 169030 169012

Varebeskrivelse Swep Duo MicroTech mop Swep Duo MicroTech mop Swep Duo MicroTech mop Swep Duo fremfører Swep Duo fremfører Swep Duo fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 35 1 stk 50 1 stk 75 35 1 stk 50 1 stk 75 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/24 25/24 20/24 10/60 10/50 10/30 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 191,25 229,40 266,00 216,25 234,70 324,90 184,30

Dobbeltsidet garnmoppe anvendes til mikrofiberrengøring for bedste snavsoptagelse. Høj modstandskraft mod kemikalier, maksimal holdbarhed. Bør ikke anvendes på olie-/sæbebehandlede trægulve i våd eller fugtig tilstand. Kan vaskes op til 1.000 gange ved op til 95 grader.

188

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Moppesystemer Swep system - Duo Varenr. 168894 169029 169012

Varebeskrivelse Swep Duo Allround mop Swep Duo fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 50 1 stk 50 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/24 10/50 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 219,05 234,70 184,30

Dobbeltsidet garnmoppe anvendes fugtig eller våd på de fleste gulvoverflader. God rengøringseffekt, god sugeevne og holdbarhed. Lav friktion selv på ubehandlede linoleumsgulve.

Swep system - Duo Varenr. 168936 168748 169028 169029 169012

Varebeskrivelse Swep Duo Microplus mop Swep Dou Microplus mop Swep Duo fremfører Swep Duo fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 35 1 stk 50 35 1 stk 50 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/48 30/60 10/60 10/50 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 211,75 241,10 216,25 234,70 184,30

Dobbeltsidet mikromoppe, problemløseren som rengør i dybden. Især velegnet til tørmopning, vægrengøring, gummigulve og gulve med strukturbelægning. Mindsker friktion takket være grove fiberstriber og lav vægt. Anvendes tør eller fugtig.

Ultraspeed Mini Varenr. 168790 164031 164032 164033

Varebeskrivelse UltraSpeed Mini startsæt Spand med vrider Moppe incl. fremfører og skaft Mop refill, 2-pak

Størrelse (cm) Mindstekøb 10 l 1 stk 10 l 1 stk 34 1 stk 34 1 pk

Pris pr. 1 stk ved Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1 Karton 1/12 275,75 8/8 101,50 8/18 173,25 6/68 152,75/pk

Startsæt bestående af 1 spand med presse (10L), 1 mop fremfører, 1 mikromop og et teleskaft 80-140cm. UltraSpeed Mini er udviklet specielt til rengøring af små områder (10-30m2) såsom kontorer, caféer, butikker, køkkener, toiletter, hotelværelser mv. Kan anvendes til rengøring af vægge, lofter, fliser, bordplader, trapper og andre svært tilgængelige områder. Skaft kan justeres 80-140 cm.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

189


Moppesystemer Fugt system - Ultraspeed Varenr. 169023 169024 169027 169012

Varebeskrivelse Ultra Speed startsæt Ultra Speed MicroPlus mop Ultra Speed fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 l 1 stk 40 1 stk 40 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/12 25/48 10/54 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1086,00 118,55 151,80 184,30

Ideelt til små og mindre enheder. Startsæt indeholder 1 stk. MicroPlus mop og 1 stk. fremfører. Skaft bestilles seperat.

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

••

Rundmoppesystem, bomuld Varenr. 9761 9762 9759 9760 9754

Varebeskrivelse Rundmoppe til skafte med Rundmoppe til skafte med Moppespand Vrideskål Aluminium

Størrelse (cm) Mindstekøb 250 g 1 stk 200 g 1 stk 15 l 1 stk 1 stk 150 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/24 30/40 10/18 10/32 10/60

Anvendes til vådmopning af gulve, hvor der ikke er meget plads. Fnugger ikke.

190

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 35,20 32,05 51,55 18,45 46,55


Rengøringsvogne

Lille kombivogn til drypmopper Varenr. 2073

Bredde (cm) 56

Længde (cm)

Højde (cm) 108

58 Lille ergonomisk kombivogn til drypsystem. Tilhørende varer: Fladmoppe med lommer 6385, Fremfører 160312, Skaft 165597.

Stk. pr. krt.: 1 stk Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 3503,15

Stor kombivogn til drypmopper Varenr. 7586

Bredde (cm) 56

Længde (cm)

Højde (cm) 108

105 Stor ergonomisk kombivogn til drypsystem. Tilhørende varer: Fladmoppe med lommer 6385, Fremfører 160312, Skaft 165597

Stk. pr. krt.: 1 stk Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 4988,15

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

191


Rengøringsvogne

Vogn med elektrisk pumpesystem Varenr. 165129

Bredde (cm) 55

Længde (cm)

Højde (cm) 104

110 Ergo vogn indeholdende: Micro bund lille, gavl t/styr, gavl kort, håndtag lille, bakkeholder samt box beslag, plastbakke, mopboxe, redskabsholder, mopholder t/bundramme, lille kurv og spande.

Stk. pr. krt.: 1 stk Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 8700,00

Kompakt vogn - ekstra smal Varenr. 169281

Bredde (cm) 37

Længde (cm)

Højde (cm) 102,5

44 Ergo vogn indeholdende: Micro bund lille, gavl t/styr, gavl kort, håndtag lille, bakkeholder samt box beslag, plastbakke, mopboxe, redskabsholder, mopholder t/bundramme, lille kurv og spande.

192

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt.: 1 stk Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 3063,85


Tilbehør til vogne Rist til moppespand Varenr. 7583

Materiale Rustfrit stål

Størrelse (cm) Mindstekøb 48 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/28

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 482,50

Varenr. 7584

Farve Blå

Størrelse (l) 22

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 215,15

Varenr. 7595

Farve Blå

Størrelse (l) 6

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 67,35

Varenr. 7596

Farve Rød

Størrelse (l) 6

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 67,35

Moppespand

Inventarspand

Inventarspand

Redskabsholder Varenr. 7599

Redskabsholder - Toolflex Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/30

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 169965

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/9

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 29,65

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 65,90

193


Vogne Rullebord Varenr. 169718 169915 169916 169985

Varebeskrivelse 3 hylder med slingrekant 2 hylder med slingrekant Med styr, 3 hylder og slingrekant Med styr, 2 hylder og slingrekant

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt. 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2487,00 1921,40 2853,40 2239,00

Varenr. 169264 7579

Varebeskrivelse Til 10-12 kg dunke Til 20-25 kg dunke

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt. 1 stk 1 stk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 657,15 657,15

Varebeskrivelse Til 1 kasse med 30 stk øl/vand

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt. 1 stk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 457,45

Dunkvogn

Vogn til øl- og vandkasser Varenr. 7675

194

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Nilfisk støvsugere og tilbehør

Nilfisk UZ 934 Varenr. 2808 10 meter ledning Mindstekøb 1 stk Anvendes overalt. Maskinen har en effektiv sugeevne og en støvpose, der kan rumme 10L. P.g.a. det kompakte design er den let at komme rundt med, og let at opbevare. Den er lydsvag, og filtreringssystemet fanger selv de fineste støvpartikler.

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18 Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2141,75

Nilfisk GD 930 Varenr. 2820

2 sugestyrker 15 meter ledning

Med HEPA-filter

Mindstekøb 1 stk

Anvendes overalt. Maskinen har en fantastisk sugestyrke med en sagte, summende baggrundslyd med henblik på endnu mere lydsvag drift i støjfølsomme områder, som f.eks. rengøring i arbejdstiden på kontorer m.m. Den opfanger effektivt selv mikroskopiske partikler og forhindrer dem i at blive sendt ud i atmosfæren igen.

Børstemundstykke, 30 cm Varenr. 2818

Varenr. 2819

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/58

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 235,50

Mundstykke til tørsugning

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 321,40

Fugemundstykke til GD 930 og UZ 934 Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 4036,95

Kombimundstykke

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 169984

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18

Varenr. 169970

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/58

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 361,60

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 30,80

195


Nilfisk tilbehør Fugemundstykke til GD 930 og UZ 934 Varenr. 168704

Børstemundstykke til GD 930 og UZ 934 Varenr. 7635

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 15/32

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 65,00

Pris pr. 1 stk ved

Støvsugerslange til GD 930, 1,9 m Varenr. 2815

Varenr. 2810

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 358,00

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 2814

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 298,00

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 169990

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 250/24

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 776,00

Udblæsningsfilter til UZ 934 Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/80

Mindstekøb: 1 stk

196

1 Palle 14,10

Mindstekøb: 1 stk

Hepa filter til UZ 934

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 15,55

HEPA filter til GD 930

Mindstekøb: 10 stk

Varenr. 169938

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 150/24

Mindstekøb: 10 stk

Støvposer til UZ 934, 10 l Varenr. 2809

1 Karton 280,00

Støvposer til GD 930, 15 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/10

Mindstekøb: 1 stk

Teleskoprør til GD 930 og UZ 934, 50-100 cm Varenr. 7626

1 Karton 95,00

Støvsugerslange til UZ 934, 1,9 m

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/20

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/18

Varenr. 7623

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 35/18

Mindstekøb: 5 stk 1 Karton 560,00

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 33,40


Nilfisk maskiner

BA 410 Gulvvasker Varenr. 169986

Mindstekøb 1 stk Kan håndtere alle typer gulve, og kan ydermere klare strippingopgaver. En kompakt maskine med en vaskebredde på 43 cm. Maskinen er enkel at bruge og vedligeholde. Den vasker ca. 1300 m2/timen.

:

SC 350 Gulvvasker Varenr. 168824

Mindstekøb 1 stk Komplet batteridrevet walk-behind gulvvasker, der kan vaske og tørre i alle retninger - både fremad og baglæns. Har en vaskebredde på 37 cm. Optima batterier giver høj produktivitet og en konstant ydeevne. Maksimal vasketid 1 time og 15 min. Maskinen er brugervenlig og kræver ingen undervisning. Leveres komplet med batterier, børste og lader.

:

BR 752 Gulvvasker Varenr. 168900

Mindstekøb 1 stk Super kompakt design gør det nemt at rengøre alle områder. Ekstra god opsugning og ydeevne. Maskinen har et egonomisk rat og automatisk hastighedskontrol, der øger operatørens sikkerhed.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

:

197


Nilfisk maskiner

BA 531 Gulvvasker Varenr. 169888

Mindstekøb 1 stk Walk-behind maskinen har et meget lavt lydniveau, som gør det muligt at benytte maskinen i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder. Gulvet vaskes og tørres i en og samme arbejdsgang, og det kompakte design gør det muligt at komme helt ind til væggen. Maskinen er udstyret med et ECO system, som når det er aktiveret kan spare op til 50% af vandforbruget. 1L vand

:

GWD 335 våd/tør suger Varenr. 7676

Mindstekøb 1 stk Modulopbygget maskine som kan ændres fra en til to motors maskine, samt skifte størelse på beholder.

:

SW 750 Fejemaskine Varenr. 168845

Mindstekøb 1 stk En batteridrevet fejemaskine til lette rengøringsopgaver. Er ultrakompakt og derfor let at manøvrere rundt. Bruges til rengøringsopagver der kræver lidt mere end en manuel fejemaskine, f.eks. på tankstationer, indkøbscentre, stiarealer m.m.

198

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

:


3M måtter

Gør et godt indtryk! En bygnings indgangsparti formidler et af de første indtryk ved besøg. Derfor er en elegant og samtidig effektiv beskyttelse mod skidt og snavs vigtig.

Med Nomads modulmåtter sikres indgangspartier - med eller uden reces (nedsænkning) - en kombinationsløsning af høj kvalitet, uden at gå på kompromis med den individuelle designfleksibilitet.

Nomad Modul 8900 Varenr. 627525

Størrelse (cm) 30x30

Farve Grå

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 165,25

Kombinationsmåtte af skrabe- og tekstilmåtter, forskellige farve og mønstre. Anvendes til høj trafik (5000 passager daglig).

Nomad Modul 8300 med tekstil Varenr. 168885

Størrelse (cm) 30x30

Farve Grå

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 141,86

anvendes til høj trafik (5000 passager daglig). Anvendes til indgangspartier.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

199


3M måtter Safety Walk 3270 med bagside Varenr. 627568

Størrelse (cm) 90x150

Farve Sort

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1210,49

Anvendes som aflastningsmåtte ved stående arbejde i tørre arealer fx ved samlebåndsarbejde og arbejde i produktionshaller, hvor der er begrænset brug af stærke kemikalier. Måttens formål er at reducere muskelspændinger samt ubehag og træthed i kroppen.

Safety Walk 5100 Varenr. 627565

Størrelse (cm) 90x150

Farve Sort

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2192,80

Anvendes i industri- og fødevaresektoren, hvor måtten giver en skridsikker overflade og samtidig har en aflastende effekt. Den er konstrueret så en vogn sagtens kan køre på overfladen af måtten.

Nomad Terra 8100 Varenr. 627535 627536

Størrelse (cm) 90x150 120x180

Farve Grå Grå

Mindstekøb 1 stk 1 stk

En måtte uden bagside til høj trafik. Anvendes udendørs eller i reces.

200

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/12 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1966,70 3547,50


3M tekstilmåtter Nomad

Gør et godt indtryk! Snavs, støv og fugt efterlader synlige mærker i bygningen og giver et negativt førstehåndsindtryk af virksomheden. Samtidig giver det også en betydelig ekstra udgift til rengøring og reducerer sikkerheden. Derfor er det vigtigt at holde indgangspartier rene og tørre.

Nomad Aqua 8500 Varenr. 627500 627510 627520

Farve Grå Grå Grå

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/20 1/15

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1719,30 3037,85 4558,85

Størrelse (cm) 60x90 90x150 130x200 130x300

Farve Grå Grå Grå Grå

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/15 1/16 1/20 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 549,40 1420,20 2704,90 3751,45

Størrelse (cm) 60x90 90x150 120x180

Farve Sort Sort Sort

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/10 1/30 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 334,35 833,15 1337,35

Størrelse (cm) 90x150 130x200 130x300

Kombinationsmåtte til høj trafik. Anvendes indendørs.

Nomad Aqua 6500 Varenr. 627554 627550 627551 627552

Kombinationsmåtte til medium trafik. Anvendes indendørs.

Nomad Aqua 4500 Varenr. 627541 627540 627539

Kombinationsmåtte til lav trafik. Anvendes indendørs.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

201


3M tekstilmåtter Nomad

Nomad Basic Varenr. 627569

Størrelse (cm) 117x190

Farve Sort

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 328,00

God ekstramåtte til ekstra belastede områder. Kan også bruges som stationær måtte på steder med lav trafik

Nomad 4300 Klæbemåtte Varenr. 169934 169894 169877 169876

Størrelse (cm) 45x115 90x115 45x90 60x115

Farve Blå Blå Blå Blå

Mindstekøb 6 stk 6 stk 6 stk 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/16 6/16 6/16 6/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 544,16 962,70 456,25 718,45

Farve Grå Grå Grå

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24 1/20 1/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 589,00 1181,00 1435,00

Anvendes hvor der kræves høj grad af hygiejne, fx hospitaler, laboratorier m.m. Fastholder effektivt de fineste partikler.

Nomad miljømåtter med bagside Varenr. 627580 627581 627582

Størrelse (cm) 85x150 115x180 85x300

Miljømåtte fremstillet af 96% genbrugsmaterialer. Konstruktionen reducerer skridningsrisikoen. Designet op til 500 passager pr. dag. Den er afsluttet med en fiberkant, og er let at rengøre - kræver kun støvsugning.

202

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sæbe . Creme . Desinfektion

Hudcreme, lotion...................................................................... 205 Håndcreme, lotion.................................................................... 208 Specialcremer, salver, olier................................................. 212 Flydende håndsæbe................................................................ 215 Håndsæbe, skum...................................................................... 221 Sæbe, antibakteriel.................................................................. 225 Sæbe, dusch............................................................................... 226 Hårshampoo............................................................................... 230 Intimsæbe.................................................................................... 232 Vaskelotion, alternativ til vand og sæbe......................... 233 Vådservietter.............................................................................. 234 Skumvaskeklude........................................................................ 235 Læbepomade............................................................................. 236 Deodoranter............................................................................... 237 Mundhygiejne............................................................................. 238 Mellemrumsbørster................................................................ 239 Tandbørster................................................................................ 240

Tandpasta.................................................................................... 241 Børnetandbørster.................................................................... 243 Børnetandbørster og -pasta............................................... 244 Desinfektion................................................................................. 245 Hud- og hånddesinfektion i flasker.................................... 246 Hud- og hånddesinfektion til dispensere........................ 247 Overfladedesinfektion............................................................. 250 Seat cleaner................................................................................ 254 Desinfektionsservietter.......................................................... 255 Håndrens...................................................................................... 257 Dispensere.................................................................................. 260 Tråddispensere......................................................................... 261 Pumper......................................................................................... 264 Berøringsfrie dispensere...................................................... 266 Manuelle dispensere.............................................................. 268 Sæbedispensere....................................................................... 272 Hotel Supplies............................................................................ 277

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

203


Hudpleje

Hudpleje med respekt for kvalitet, sundhed og miljø Vores hud bliver udsat for meget i det daglige, og derfor er det vigtigt at pleje den med effektive kvalitetsprodukter, der beskytter, nærer og genopbygger. Abena tilbyder en komplet hudplejeserie, der er udviklet og produceret med stor respekt for kvalitet, sundhed og miljø på baggrund af mange års erfaring inden for forskellige sektorer som bl.a. levnedsmiddelindustrien, hospitals– og sundhedssektoren samt skoler og børneinstitutioner mv.

Pleje af huden styrker helbredet Huden er kroppens største organ, og har til opgave at beskytte os mod de ydre faktorer, som vi dagligt udsættes for. Huden har en lang række vigtige funktioner, som fx at holde på væske og at danne en beskyttende barriere, som forhindrer bakterier og andre skadelige mikroorganismer i at trænge ind i kroppen. Hvis huden dagligt udsættes for let slid, eller periodisk for kraftige påvirkninger, kommer den i ubalance. Det medfører ofte hudproblemer eller hudsygdomme som tør hud, revner eller eksem, hvilket – udover de generelle gener det giver – yderligere reducerer hudens beskyttende egenskaber. Dette kan undgås ved daglig pleje med de rigtige produkter, og Abena har gjort denne opgave let – vi tilbyder et komplet sortiment af produkter til pleje, rengøring, vask og desinfektion af huden, og sørger for at alle dine behov er dækket ind.

Abenas hudplejeserie Serien er opdelt i forskellige farvegrupper ifølge nedenstående farvekodning: Grå:

Blå:

Grøn:

Vask uden vand

Gul:

Lotion og creme

Rød:

Abenas hudplejesortiment er fremstillet af udvalgte ingredienser af høj kvalitet og en stor del af produkterne er både svanemærket og allergimærket. 204

Specialcreme, salver og andre specialprodukter

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Vask med vand

Desinfektion af hud og overflader


Hudcreme . Lotion

Abena hudplejelotion - Skincare lotion Varenr. 6652 6653

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 16% fedt Uden farve og parfume, 16% fedt

Størrelse 100 ml 500 ml

Antal stk. pr. karton 6 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 25,04 50,53

Lotion til pleje af hele kroppen, velegnet til normal hud, trænger hurtigt ind og virker ikke fedtet. Indeholder fugtgivende og plejende ingredienser. Kan også anvendes til pleje af hænder og ansigt. pH 5-6.

Tilhørende dispenser til varenr. 6653

Tråddispenser 2756

Abena hudplejelotion - Skincare lotion Varenr. 6655

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume, 16% fedt

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 51,83

Lotion til pleje af hele kroppen, velegnet til normal hud, trænger hurtigt ind og virker ikke fedtet. Indeholder fugtgivende og plejende ingredienser. Kan også andvendes til pleje af hænder og ansigt. Med mild duft. pH 5-6.

Tilhørende dispenser til varenr. 6655

Tråddispenser 2756

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

205


Hudcreme . Lotion Abena hudplejecreme - Body cream Varenr. 6971

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 26% fedt

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,82

Plejende hudcreme til hele kroppen, hænder og ansigt. Trænger hurtigt ind i huden. Har et højt indhold af vegetabilske olier, som plejer uden at virke fedtende. Indeholder Shea Butter, som har særdeles hudvenlige egenskaber, hvoraf blødgøring og regenerering er de vigtigste. Indeholder glycerin, der bevarer fugten i huden. pH 5-6.

Decubal hudplejecreme - Clinic cream Varenr. 212511 212513

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 38% fedt Uden farve og parfume, 38% fedt

Størrelse 100 g 475 g

Antal stk. pr. karton 10 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 57,22 187,60

Cremen giver pleje, fugt og fedt til selv den mest sarte og tørre hud, der kræver ekstra omsorg. God som daglig pleje. Med et fedtindhold på 38% kan den bruges på hele kroppen - også hvis du har eksem, atopisk eksem og psoriasis.

Decubal hudplejecreme - Body cream Varenr. 212518 212520

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 40% fedt Uden farve og parfume, 40% fedt

Størrelse 100 g 485 g

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 101,71 348,31

Cremen er udviklet til tør hud, trænger hurtigt ind og er nem at påføre, selv på beskadiget hud. Er velegenet til atopisk dermatitis, eksem eller frostkinder.

Decubal hudplejelotion - Body lotion Varenr. 212516

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 16% fedt

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 30

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 67,30

Klassisk fugtcreme til daglig pleje af tør og sart hud. pH-værdi 4,5. Kan anvendes over hele kroppen og på udsatte steder.

206

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Hudcreme . Lotion Deb hudplejelotion - Mitzi Varenr. 6537 6553

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume, 10,5% fedt Uden farve, med parfume, 10,5% fedt

Størrelse 200 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 53,43 241,53

Plejende hudcreme der holder huden blød og smidig. Hjælper med at genskabe hudens naturlige balance. Velegnet som all-round hudcreme. Egnet til brug under arbejdshandsker.

Tilhørende dispenser til varenr. 6553

Deb 2741, 2764, 2776, 150377

Neutral hudplejelotion Varenr. 165085

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 29,03

Neutral hudlotion er en mild lotion til brug på hele kroppen. Er velegnet til børn og personer med vanskelig eller sart hud. Indeholder fugtgivende og hudplejende indgredienser. Indeholder ikke parfume, farvestoffer og parabener. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Tork hudplejelotion - Premium Varenr. 110013

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 90,50

Fed creme til pleje af hænder og hele kroppen, indeholder glycerin der tilfører huden fugt.

Tilhørende dispenser til varenr. 110013

Tork 117522

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

207


Håndcreme . Lotion

Abena håndcreme - Hand cream Varenr. 6962 6965

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 24% fedt Uden farve og parfume, 24% fedt

Størrelse 75 ml 500 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 16,47 39,46

Mild plejende håndcreme. Trænger hurtigt ind i huden. Har et højt indhold af vegetabilske olier, som plejer uden at virke fedtende. Indeholder Shea Butter, som har særdeles hudvenlige egenskaber, hvoraf blødgøring og regenerering er de vigtigste. Indeholder glycerin, der bevarer fugten i huden. pH 5-6.

Tilhørende dispenser til varenr. 6965

Tråddispenser 2756

Abena håndcreme - Hand cream Varenr. 7770 6656

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume, 24% fedt Uden farve, med parfume, 24% fedt

Størrelse 75 ml 500 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 16,31 55,96

Mild plejende håndcreme. Trænger hurtigt ind i huden. Har et højt indhold af vegetabilske olier, som plejer uden at virke fedtet. Indeholder Sheabutter, som har særdeles hudvenlige egenskaber, hvoraf blødgøring og regenerering er de vigtigste. Indeholder glycerin der bevarer fugten i huden. Med mild duft. pH 5-6 Tilhørende dispenser til varenr. 6656

Tråddispenser 2756

Abena håndlotion Varenr. 6931

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 11% fedt

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 74,38

Anvendes til rutinemæssig håndpleje. Cremen blødgør og beskytter huden. Trænger hurtigt ind i huden, så man hurtigt kan genoptage arbejdet. pH 5-6

Tilhørende dispenser

208

Abena berøringsfri

6900, 6909

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndcreme . Lotion Abena håndlotion Varenr. 6932

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 11% fedt

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 88,54

Anvendes til rutinemæssig håndpleje. Cremen blødgør og beskytter huden. Trænger hurtigt ind i huden, så man hurtigt kan genoptage arbejdet. pH 5-6

Tilhørende dispenser

Tråddispenser 6898, 6899, 6995

Decubal håndcreme - Hand cream Varenr. 212532

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 37% fedt

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 93,76

Håndcreme med lanolin og naturlige olier, der plejer og blødgører samt E-vitamin og hyaluronsyre, der fugter og beskytter. Cremen har en lækker konsistens og trænger hurtigt ind i huden.

Decubal håndcreme - Hand cream Varenr. 212536

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, økologisk

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 97,26

Håndcremen fugter og beskytter tørre hænder, indeholder hyldeblomst og solsikkeolie, der plejer og blødgører huden.

Neutral håndcreme Varenr. 165089

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 75 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 28,04

Neutral håndcreme er en mild håndcreme, der kan anvendes efter hver håndvask. Specielt velegnet til personer med vanskelig eller sart hud. Indeholder ikke parfume, farvestoffer og parabener. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

209


Håndcreme . Lotion Natusan håndcreme Varenr. 212012

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 75 ml

Antal stk. pr. karton 24

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 20,20

Anvendes til beskyttelse af hænderne før vådt arbejde og som efterfølgende pleje. Anvend kun små mængder, ellers vil hænderne føles fedtede efterfølgende.

Deb håndcreme - Pure Restore Varenr. 150385 6541

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 150 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 38,95 212,88

Mild creme uden parfume og farvestoffer, til brug efter arbejde, som er med til at holde huden sund og sikre, at den ikke tørrer ud.

Tilhørende dispenser til varenr. 6541

Deb 2741, 2764, 2776, 150377

Deb håndcreme - Universal Protect Varenr. 6543 6544

Varebeskrivelse Med farve, uden parfume Med farve, uden parfume

Størrelse 150 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 31,20 149,63

Universal creme til brug før arbejde, beskytter huden ved kontakt med vand- og ikke vandopløslige stoffer. Fedter ikke.

Tilhørende dispenser til varenr. 6541

Deb 2741, 2764, 2776, 150380

Plum håndcreme - Plutect Dual Varenr. 150013 6881

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 100 ml 700 ml

Antal stk. pr. karton 18 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 40,71 253,34

Hudplejecreme til brug før og under arbejde med skiftende arbejdsprocesser, der involverer både vandbaserede og ikkevandbaserede stoffer. Anvendes på tørre og rene hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 6881

210

MP 2000

6883, 6884, 6892

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndcreme . Lotion Plum håndcreme - Handy Plus Varenr. 150014 150015

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume, bag-in-box

Størrelse 200 ml 700 ml

Antal stk. pr. karton 12 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 69,17 158,59

Genopbyggende håndcreme. Til pleje af normal og tør hud. Let parfumeret. Hjælper huden med at genopbygge sin naturlige barrierefunktion. Trænger hurtigt ind i huden. Anvendes på rene og tørre hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 150015

MP 2000

6883, 6884, 6892

Plum håndcreme - Plutect Aqua Varenr. 150011 6880

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 100 ml 700 ml

Antal stk. pr. karton 18 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 25,26 114,04

Håndcreme til brug før og under arbejde med vand og vandbaserede stoffer. Anvendes på rene og tørre hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 6880

MP 2000

6883, 6884, 6892

Plum håndcreme - Plutect Olio Varenr. 150012 6865

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 100 ml 700 ml

Antal stk. pr. karton 18 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 25,26 96,65

Håndcreme til brug før og under arbejde med olie, støv og ikke-vandbaserede stoffer. Anvendes på rene og tørre hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 6865

MP 2000

6883, 6884, 6892

Plum håndcreme - Handy Creme Varenr. 6882

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 207,84

Genopbyggende hudplejecreme til pleje af tør og sart hud. Anvendes på tørre og rene hånder. Uden parfume.

Tilhørende dispenser til varenr. 6882

MP 2000

6883, 6884, 6892

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

211


Specialcremer . Salver . Olier Abena hudplejesalve - Skincare ointment Varenr. 7759 6659

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 41% fedt Uden farve og parfume, 41% fedt

Størrelse 75 ml 150 ml

Antal stk. pr. karton 12 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,86 47,09

Salve til pleje og forebyggelse af specielt irriteret og tør hud. Egnet til sart hud der kræver særlig pleje, og hjælper til at genoprette huden. Salven er særdeles god til ekstra tør og problematisk hud. Produktet har en høj barriereeffekt, og er derfor egnet til pleje ved inkontinens og børn. pH 5-6

Abena activ gel Varenr. 6654

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 250 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,65

Med naturlige rene æteriske olier som pebermynte, eukalyptus og menthol, der fremmer blodgennemstrømningen. Med fugtighedsregulator der forhindrer udtørring af huden. Aktiv Gel er specielt velegnet til sengeliggende patienter for at forebygge liggesår. Kan anvendes i terapi ved behandling af ledsmerter, forstrækninger, stød og forstuvninger. Virker forfriskende på åndedrættet. Fremstillet helt uden konserveringsmidler.

Abena zinksalve - Zinc ointment Varenr. 6996 6963

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 20% zinkoxid Uden farve og parfume, 20% zinkoxid

Størrelse 15 ml 100 ml

Antal stk. pr. karton 250 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 11,93 27,89

Mild zinksalve med 20% zinkoxid. Særlig effektiv og plejende som barrierecreme ved decubitus og inkontinens. Særlig velegnet til spædbørnspleje, da den er svanemærket og deklareret i samarbejde med Astama-Allergi Danmark. Indeholder ikke parabener. Indeholder allantoin, som virker beroligende på huden. Let at påføre, nem at fjerne.

Abena fedtcreme - Intensive care Varenr. 6988 6966 6970

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 70% fedt Uden farve og parfume, 70% fedt Uden farve og parfume, 70% fedt

Størrelse 30 ml 100 ml 200 ml

Antal stk. pr. karton 20 12 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 15,87 25,26 43,14

Ekstra nærende, fugtgivende og genopbyggende creme til meget tør og beskadiget hud. Fedtindhold 70%. Let konsistens der gør den behagelig i brug, selv på sart og revnet hud.

212

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Specialcremer . Salver . Olier Abena barrieresalve - Barrier ointment Varenr. 6992

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 30 ml

Antal stk. pr. karton 150

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 12,30

Abena stødpude-/hudsalve anvendes som en vandafvisende salve på belastede hudområder som bleområder, hudfolder samt irritation omkring næse og mundvig. Påføres tør hud.

Decubal fedtcreme - Intensive cream Varenr. 212526

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 70% fedt

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 110,87

Ekstra nærende, fugtgivende og genopbyggende creme til meget tør og beskadiget hud. Fedtindhold 70%. Let konsistens der gør den behagelig i brug, selv på sart og revnet hud.

Neutral fedtcreme - Intensiv creme Varenr. 165044

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 70% fedt

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 9

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 40,16

Neutral Intensiv creme er en glycerinbaseret creme, der genopretter hudens fugtighedsbalance og hjælper til med at forebygge hudproblemer. Gør huden blød og smidig. Også velegnet til børns sarte hud. Indeholder ikke parfume, farvestoffer og konserveringsmidler - herunder parabener.

Neutral zinksalve - Baby Varenr. 165087

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,22

Neutral baby zinksalve beroliger og afhjælper mindre hudirritationer på røde babynumser. Cremen plejer, beskytter og tilfører samtidigt huden fedtstof Indeholder ikke parfume, parabener og farvestoffer. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

213


Specialcremer . Salver . Olier Abena hudplejeolie - Oil spray Varenr. 6666

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume, 100% fedt

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 34,53

Olie med vitamin E og bisabolo gør det muligt at rense meget sart hud, samtidig med at man beskytter den mod fugt og liggesår. Hurtig og ren i brug. Kan anvendes til rensning ved skift af forbindinger og plastre eller som massageolie ved tør og sprækket hud. Hygiejnisk, praktisk og tidsbesparende da olien er i en sprayform.

Decubal hudplejeolie - Body oil Varenr. 212523

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 100% fedt

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 140,41

Lindrende olie til tør og kløende hud. Sprayes på og optages med det samme. Olien er uden parfume, men kan tilsættes den medfølgende grapefrugt olie uden konservering.

Neutral hudplejeolie - Baby Varenr. 165076

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 100% fedt

Størrelse 150 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 23,29

Neutral babyolie hjælper til, at huden ikke udtørrer. Kan anvendes i badekar, til lotion, til fjernelse af arp i hovedbunden og til babymassage. Olien indeholder ingen unødvendige tilsætningstoffer såsom parfume, parabener & farvestoffer. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

214

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Flydende håndsæbe

Abena håndsæbe - Liquid soap Varenr. 6661 6760

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 12 2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 17,19 88,54

Håndsæbe er en mild sæbe med en behagelig duft og med høj genindfedtningsevne beregnet til hyppig håndvask. Svanemærket sikrer et optimalt miljøvalg kombineret med høj produktkvalitet. pH 4-5

Pumpe

Tilhørende pumpe til 6760

7771

Tilhørende dispenser til 6661

Dispenser 2756

Abena håndsæbe Varenr. 6921

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 55,58

Mild, hygiejnisk håndsæbe der forebygger hudirritation. Hænderne fugtes inden sæben påføres. Skyl og tør hænderne grundigt efterfølgende. Anvend eventuelt en genopbyggende hudcreme. pH 4-5.

Tilhørende dispenser

Abena berøringsfri

6900, 6909

Abena håndsæbe Varenr. 6933 6922

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 120 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 10 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 13,13 64,48

Mild, hygiejnisk håndsæbe der forebygger hudirritation. Hænderne fugtes inden sæben påføres. Skyl og tør hænderne grundigt efterfølgende. Anvend eventuelt en genopbyggende hudcreme. pH 4-5.

Tilhørende dispenser til 6922

Tråddispenser 6898, 6899, 6995

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

215


Flydende håndsæbe Decubal håndsæbe - Hand wash Varenr. 212529

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 300 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 45,93

Mild sæbe til hyppig vask af tørre og/eller eksemramte hænder. Med naturlige olier og fugtgivere. Med E vitamin og kamille der beskytter og beroliger tør og irriteret hud.

Neutral håndsæbe - Cremesæbe Varenr. 165050

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 300 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 17,35

Neutral cremesæbe er velegnet til personer, der nemt får tør og irriteret hud. Glycerinen er fugtbevarende og gør huden blød og smidig. Er uden parfume og farvestoffer og er fremstillet af så få råvarer som praktisk muligt. Det er en handy og hygiejnisk sæbe til brug i både badeværelset og i køkkenet. Har en pH-værdi på 4,7.

Deb håndsæbe - Pure Wash Varenr. 6948 6532

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml 2000 ml

Antal stk. pr. karton 6 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 84,89 99,25

Cremesæbe uden farve og parfume til fjernelse af almindeligt snavs.

Tilhørende dispenser til varenr. 6948

Deb 2741, 2764, 2776, 150370

Tilhørende dispenser til varenr. 6532

Deb 150373

Deb håndsæbe - Lotion Wash Varenr. 6470 6281 6535

Varebeskrivelse Med farve og parfume Med farve og parfume Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml 2000 ml 4000 ml

Antal stk. pr. karton 6 4 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 54,13 113,80 204,95

Cremesæbe let parfumeret til fjernelse af almindeligt snavs.

Tilhørende disp. til varenr. 6470

216

Deb 2741, 2764, 2776, 150370

Tilhørende disp. til varenr. 6281

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Deb 150373

Tilhørende disp. til varenr. 6535

Deb 2750


Flydende håndsæbe Deb håndsæbe - Cutan Varenr. 6574

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 67,15

Specielt udviklet til opfyldelse af de særligt høje krav inden for hudhygiejne på hospitaler, i plejesektoren og levnedsmiddelindustrien.

Tråddispenser

Tilhørende dispenser til varenr. 6574

6898, 6899, 6995

Abena håndsæbe - Mercury Varenr. 160126

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 55,08

Mild cremesæbe til hyppig håndvask. Hænderne fugtes med tempereret vand inden påføring. Vask og tør grundigt efterfølgende. Anvend eventuelt plejende hudcreme.

Sæbedispenser

Tilhørende dispenser til varenr. 160126

116754

Plum håndsæbe - Fresh Varenr. 150537 150536

Varebeskrivelse Let parfumeret Let parfumeret

Størrelse 500 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 5 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 45,20 65,38

Ekstra mild og hudvenlig håndsæbe. Med behagelig frisk duft. Til almindelig og daglig håndvask.

Tråddispenser

Tilhørende dispenser til varenr. 150536

6898, 6899, 6995

Plum håndsæbe - Mild Varenr. 6896 150538

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, bag-in-box Uden farve og parfume

Størrelse 1400 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 8 3

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 78,03 259,26

Ekstra mild og meget hudvenlig håndsæbe. Uden farve og parfume. Specielt velegnet til intimvask og den meget hyppige håndvask i forbindelse med f.eks. patientpleje, rengøring o.lign. En håndsæbe der tager hensyn til huden og miljøet.

Tilhørende dispenser til varenr. 6896

MP 2000

6883, 6884, 6892

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

217


Flydende håndsæbe Plum håndsæbe - Nature Varenr. 150540 150542

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 500 ml 1400 ml

Antal stk. pr. karton 12 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 38,55 79,85

Ekstra mild og meget hudvenlig håndsæbe til normal og hyppig håndvask. Uden farve og parfume.

Tilhørende dispenser til varenr. 150542

MP 2000

6883, 6884, 6892

Katrin håndsæbe - Handwash Varenr. 170228

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 59,90

Mild håndsæbe, som er velegnet til hyppig brug. Anvendes sammen med vand, gnides grundigt i hænderne i minimum 30 sekunder, skylles derefter med vand.

Tilhørende dispenser til varenr. 170228

Katrin 170219

Katrin håndsæbe - Natural handwash Varenr. 170253

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 94,65

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 74,85

Sæbe til hyppig vask. Fjerner hurtigt og effektivt lettere snavs/smuds.

Tilhørende dispenser til varenr. 170253

Katrin 170220

Katrin håndsæbe - Handwash Varenr. 170227

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Mild håndsæbe, som er velegnet til hyppig brug. Anvendes sammen med vand, gnides grundigt i hænderne i minimum 30 sekunder, skylles derefter med vand.

Tilhørende dispenser til varenr. 170227

218

Katrin 170220

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Flydende håndsæbe Kimberly-Clark håndsæbe - Hand cleanser Varenr. 8955

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 55,05

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 55,05

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 68,80

Størrelse 1000 ml

All-round sæbe til regelmæssig brug. Fjerner effektivt lettere snavs/smuds.

Tilhørende dispenser til varenr. 8955

Kimberly-Clark

8949, 8952

Kimberly-Clark håndsæbe - Hand cleanser Varenr. 9118

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Sæbe til hyppig vask. Fjerner hurtigt og effektivt lettere snavs/smuds.

Tilhørende dispenser til varenr. 9118

Kimberly-Clark

8949, 8952

Kimberly-Clark håndsæbe - Ultra Varenr. 9119

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Særlig cremet sæbe til håndvask med et rigt skum. Fjerner effektivt lettere smuds/snavs og plejer hænderne med udtræk af Aloe Vera planten.

Tilhørende dispenser til varenr. 9119

Kimberly-Clark

8949, 8952

Kimberly-Clark håndsæbe - Luksus Varenr. 9122

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 73,75

Antiseptisk håndsæbe hvis høje indhold af triclosan virker stærkt bakterie- og svampedræbende. Sæben anvendes sammen med vand og indgnides grundigt overalt på hænder og håndled. Anbefalet kontaktid for maksimal effekt er 30 sek. Sæben er skånsom mod huden, da den ikke indeholder alkohol. Tilhørende dispenser til varenr. 9122

Kimberly-Clark

8949, 8952

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

219


Flydende håndsæbe Tork håndsæbe - Premium Varenr. 212065

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 62,65

Mildt parfumeret håndsæbe, der giver rene og friske hænder og forebygger hudirritation. Lang holdbarhed med op til 1000 vaske pr. flaske.

Tilhørende dispenser til varenr. 212065

Tork 240324, 117520

Tork håndsæbe - Premium Varenr. 212067

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 62,65

Uparfumeret håndsæbe, der er ekstra mild mod sart hud. Lang holdbarhed med op til 1000 vaske pr. flaske.

Tilhørende dispenser til varenr. 212067

Tork 240324, 117520

Tork håndsæbe - Premium Varenr. 212069

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 475 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 46,35

Håndsæbe, der giver rene og friske hænder og forebygger hudirritation. Lang holdbarhed med op til 475 håndvaske pr. flaske.

Tilhørende dispenser til varenr. 212069

220

Tork 117522

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndsæbe . Skum

Abena skumsæbe Varenr. 150221 150220

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, pumpeflaske Uden farve og parfume, 5 l dunk

Størrelse 250 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 6 3

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 23,42 67,94

Skumsæbe til håndvask og vask af hele kroppen. Sæben er svanemærket. Sæben er baseret på milde vakseaktive stoffer og er derfor meget hudvenlig og egnet til sart og irriteret hud samt børn, da sæben nemt fordeles i hænderne og er nem at skylle af. Uden farve og parfume.

Vision200 Skumsæbe - Luxury Foam Wash Varenr. 150320 150321

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve og parfume

Størrelse 200 ml 200 ml

Antal stk. pr. karton 12 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 39,75 39,75

Lækker cremet skumsæbe, nem at påføre hænderne og nem at skylle af, tilsat hudplejemiddel mod udførring af hænderne. Refillen giver minimum 500 doser.

Tilhørende dispenser

Vision200 150300

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

221


Håndsæbe . Skum Vision400 skumsæbe - Luxury Foam Wash Varenr. 150312 150313

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve og parfume

Størrelse 400 ml 400 ml

Antal stk. pr. karton 6 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 52,95 52,95

Lækker, cremet skumsæbe. Nem at påføre hænderne og nem at skylle af. Tilsat hudplejemiddel mod udtørring af hænderne. Refillen giver minimum 1000 doser.

Tilhørende dispenser

Vision400 150301

Vision2000 skumsæbe - Luxury Foam Wash Varenr. 150327 150328

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve og parfume

Størrelse 650 ml 650 ml

Antal stk. pr. karton 6 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 71,70 71,70

Lækker, cremet skumsæbe. Nem at påføre hænderne og nem at skylle af. Tilsat hudplejemiddel mod udtørring af hænderne. Refillen giver minimum 2000 doser.

Tilhørende dispenser

Vision2000

Vision2000 no touch

150302

150312

Deb skumsæbe - FloraFree Varenr. 6296

Varebeskrivelse Uden farve, parfume og konserveringsmiddel

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 66,48

Skumsæben er hudvenlig, vandbesparende og økonomisk i brug. Påføres våde hænder, efterskyl med rent vand og brug evt. en genopbyggende håndcreme. Holdbarheden er 30 mdr. i åbnet tilstand, fordi sæben er i en patron, som tilsluttes lukket dispenser.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2753, 2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Deb skumsæbe - Clear Foam Wash Varenr. 150368 150361 150360

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml 1200 ml 2000 ml

Antal stk. pr. karton 6 3 4

Pris pr. 1 stk. ved 1 karton 98,33 80,80 130,20

Mild skumsæbe med farve og parfume.

Tilhørende disp. til varenr, 150368

222

Dispenser

Deb Cleanse

2741, 2764, 2776

150372

Tilhørende disp. til varenr, 150361

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Touchfree 150382, 150379, 150535

Tilhørende disp. til varenr, 150360

Deb Cleanse 150372


Håndsæbe . Skum Deb skumsæbe - Azure Foam Wash Varenr. 150362

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 1000ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 66,70

Mild skumsæbe med farve og parfume.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Deb skumsæbe - Original Foam Wash Varenr. 6514

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 61,38

Mild skumsæbe, uden farve, med parfume.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Deb skumsæbe - Energy Foam Wash Varenr. 6282

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 59,28

Deb Energy Foam kan påføres våde hænder. Skyl hænderne i rent vand efter grundig vask.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Kimberly-Clark skumsæbe - Kleenex luksus Varenr. 119526

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1200 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 108,95

Sæbe til hyppig vask. Fjerner hurtigt og effektivt lettere snavs/smuds.

Tilhørende dispenser

Kimberly-Clark No touch 119525

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

223


Håndsæbe . Skum Tork skumsæbe - Premium S3 Varenr. 240340

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 800 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 155,35

Produktet er lavet til at vaske hænder med og kan også, med omtanke, bruges andre steder på kroppen. I begge tilfælde bør produktet vaskes ordentligt af, efterfulgt af aftørring.

Tilhørende dispenser

Tork No touch 117511

Katrin skumsæbe - Foamwash Varenr. 170232 170231

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume

Størrelse 500 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 65,80 92,70

Mild håndsæbe, som er velegnet til hyppig brug. Anvendes sammen med vand, gnides grundigt i hænderne i minimum 30 sekunder, skylles derefter med vand.

Tilhørende dispenser til varenr. 170232

Katrin

Tilhørende dispenser til varenr. 170231

170221

Katrin 170222

Lotus skumsæbe - Enmotion Varenr. 2695

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 800 ml

Ekstra plejende og mild skumsæbe til håndvask.

Tilhørende dispenser

224

Lotus 90009, 2609, 2694

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 130,25


Sæbe . Antibakteriel Deb skumsæbe - PureBac Foam Wash Varenr. 6947

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 97,70

Parfumefri skumsæbe specielt til miljøer hvor der håndteres fødevarer og hvor der stilles krav til en høj håndhygiejnestandard. Sæben opfylder kravene til EN1499, EN12054 og EN1275 og er uden konserveringsmidler og parfume. Ideel til hyppig håndvask.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Tork håndsæbe - Premium Varenr. 117528

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 63,65

Stopper kontaminering og spredning af bakterier i følsomme miljøer, f.eks. restauranter og cateringkøkkener, fødevareindustrien og wellness-centre, hvor hygiejnen skal være helt i top. Testet og godkendt iht. EN 1040- og EN 1499-standarderne. EN 1499-testen verificerer, at håndvasken gør hænderne 99,9 % bakteriefri.

Tilhørende dispenser

Tork 240324, 117520

Lotus skumsæbe - Enmotion Varenr. 2696

Varebeskrivelse Med farve, uden parfume

Størrelse 800 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 105,45

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 181,80

En parfumefri, antibakteriel skumsæbe, der hæmmer udviklingen af bakterier.

Tilhørende dispenser

Lotus 90009, 2609, 2694

Lotus skumsæbe - Enmotion Varenr. 117017

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antibakteriel skumsæbe til håndvask, egnet til brug i køkkener, restauranter, fødevare virksomheder og hvor hygiejnen skal være i top. Produktet lever op til EN1500. pH 7-9.

Tilhørende dispenser

Lotus 2694, 117016

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

225


Sæbe . Dusch Abena hår- og bodyshampoo - Mild cream soap Varenr. 7766 7767

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 6 2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 19,75 138,18

Mild cremesæbe med høj genindfedtningsevne til hyppig håndvask. Specialudviklet til brug på levnedsmiddelproducerende virksomheder. Med praktisk og hygiejnisk pumpe. pH 4-5.

Tilhørende dispenser til varenr. 7766

Tråddispenser

Tilhørende pumpe til varenr. 7767

2756

Pumpe 7771

Abena hår- og bodyshampoo - Shower and bathing soap Varenr. 6662 6762

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume

Størrelse 500 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 6 2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 36,58 227,24

Dush- og badesæbe. Lige effektiv til både hår og krop. Mild sæbe på basis af en mild tensidkombination. Koncentreret og drøj i brug.

Tilhørende dispenser til varenr. 6662

Tråddispenser

Tilhørende pumpe til varenr. 6762

2756

Pumpe 2754

Abena hår- og bodyshampoo - Shower and bathing oil Varenr. 6663

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 38,88

En dush- og badeolie der forebygger sart og tør hud, blander sig med vandet og skummer godt. Velegnet som hårshampoo til personer med specielt tør hovedbund. Personer med dybe hudfolder bør benytte denne olie frem for sæbe. Indeholder æteriske olier, naturligt Jojobaolie og Aloe Vera, der virker beroligende, inflammationsdæmpende på rød og sart hud. Tilfører huden fugtighed. Kan anvendes til vask af spædbørn og til bad og dush af patienter på sygehuse og plejehjem. Hudneutral pH 5,5 Tilhørende dispenser

Tråddispenser 2756

Abena hår- og bodyshampoo - Hair and body soap Varenr. 6980

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 9

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 34,36

Dush- og badesæbe. Lige effektiv til både hår og krop. Mild sæbe på basis af en mild tensidkombination, der kan bruges som allround sæbe på sygehuse og institutioner. Meget koncenteret hvorfor den er meget drøj i brug. Hudneutral pH 5,5.

Tilhørende dispenser

226

Tråddispenser 2756

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sæbe . Dusch Abena hår- og bodyshampoo - Hair and body soap Varenr. 6983

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 49,08

Dush- og badesæbe. Lige effektiv til både hår og krop. Mild sæbe på basis af en mild tensidkombination, der kan bruges som allround sæbe på sygehuse og institutioner. Meget koncenteret hvorfor den er meget drøj i brug. Hudneutral pH 5,5.

Tråddispenser

Tilhørende dispenser

6898, 6899, 6895

Vision200 hår- og bodyshampoo - Hair & body Varenr. 150308

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 45,80

Hair & body shampoo er velegnet til både krop pg hår. Giver håret og kroppen pleje uden at udtørre huden og hårbunden. Har en frisk, let citrusduft. Refillen giver minimum 500 doser.

Tilhørende dispenser

Vision200 150300

Vision2000 hår- og bodyshampoo - Hair & body Varenr. 150309

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 650 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 77,40

Hair & body shampoo er velegnet til både krop og hår. Giver håret og kroppen pleje uden at udtørre huden og hårbunden. Har en frisk, let citrusfrugt duft. Refillen giver minimum 2000 doser.

Tilhørende dispenser

Vision2000

Vision2000 no touch

150302

150312

Decubal hår- og bodyshampoo - Shower & Bath Oil Varenr. 212524

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 62,78

Mild badeolie til tør og irriteret hud. Olien er uden duft, men der følger en grapefrugtolie med, som kan tilsættes efter ønske.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

227


Sæbe . Dusch Neutral bodyshampoo - Showergel Varenr. 165049 165090

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 30 ml 250 ml

Antal stk. pr. karton 100 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 7,35 17,77

Neutral shower gel er en mild bodyshampoo med pH 4,7 til bad og brus. Er specielt velegnet til børn og personer med vanskelig eller sart hud. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Deb bodyshampoo - Septer Varenr. 6503

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 5000 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 197,96

Mild allround cremesæbe som kan anvendes over hele kroppen og i ansigtet. Påføres våde hænder, da vand aktiverer vaskeevnen. Skyl med rent vand og brug derefter en genopbyggende hudcreme. Holdbarheden er 12 mdr., når sæben påfyldes dispenser, mens den er 30 mdr., når sæben er i en patron som tilsluttes en lukket dispenser.

Tilhørende pumpe

Pumpe 2828

Deb hår- og bodyshampoo - Hair & Body Wash Varenr. 150378 8726 160125

Varebeskrivelse Med farve og parfume Med farve og parfume Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml 2000 ml 4000 ml

Antal stk. pr. karton 6 4 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 77,40 108,90 255,55

Cremesæbe til krop og hår med en forfriskende duft.

Tilhørende disp. til varenr, 150378

Dispenser

Deb Cleanse Shower

2741, 2764, 2776

150371

Tilhørende disp. til varenr, 8726

Deb Cleanse Shower 150374

Tilhørende disp. til varenr, 160125

Deb 2750

Deb hår- og bodyshampoo - Crème Wash Varenr. 6290 6275

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume

Størrelse 1000 ml 2000 ml

Antal stk. pr. karton 6 4

Eksklusiv hår- og bodyshampoo. Anvendes over hele kroppen og i ansigtet.

Tilhørende disp. til varenr, 6290

228