Page 1

Kontaktoplysninger for:

Fredag: kl. 8.00 - 15.30.

Private virksomheder Grossister

Daginstitutioner Skoler Uddannelsesinstitutioner Anden offentlig virksomhed

74 31 17 10

74 31 05 24

74 31 19 19

kundeservice1@abena.dk

horeca@abena.dk

grossist@abena.dk

Fax: 74 62 97 37

Fax: 74 62 97 37

Fax: 74 31 19 04

Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa . www.abena.dk

KAT41/DK/02.2012/ 933263 Abena Grafisk

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 16.00.

Hoteller Restauranter Cateringvirksomheder

Forbrugsartikler 2012/2013

Telefonerne er 책bne:

Hospitaler Plejehjem Hjemmeplejen

Forbrugsartikler


Indhold

Plastposer og sække Side 11

Affaldssystemer

Aftørringspapir

Side 39

Side 57

Rengøring

Sæbe, creme og desinfektion

Handsker og beskyttelsesbeklædning

Side 109

Side 203

Side 281

Førstehjælp

Borddækning

Drikkevarer og konfekture

Engangsog cateringartikler

Side 315

Side 325

Side 381

Side 405

3


Plastposer og sække

Affaldstyper og sækkevalg............................................................... 13 100 liters affaldssække................................................................... 14 100 liters snøresække..................................................................... 15 Diverse affaldssække......................................................................... 16 Sække til Sækko-Boy.......................................................................... 19 Papir-affaldssække med print........................................................ 22 Containersække................................................................................... 23 Diverse specialvarer.......................................................................... 24 BioBag...................................................................................................... 27 Spandeposer, LDPE............................................................................ 28 Spandeposer, HDPE........................................................................... 31 Bin-Line poser....................................................................................... 33 Bæreposer............................................................................................. 34 Poser til fødevarer.............................................................................. 35 Easygrip lynlåsposer........................................................................... 38 Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

11


Plast Nordens bredeste sortiment af plastposer og sække Poly-Line-sortiment består af udvalgte plastposer og sække, som er opdelt i 3 kategorier. Grøn emballagefarve indikerer HDPE-produkter, bordeaux emballage indikerer LDPE-produkter, og det helt unikke ”Supersækken”-sortiment i LLDPE-kvalitet har farven blå. De 3 forskellige farver symboliserer hver deres produktkategori og giver et godt overblik over hvilke produkter, man bør vælge til hvilke formål.

Plast og miljøet Plastposer og sække af polyethylen kan uden problemer indgå i den normale dagrenovation, der behandles på offentlige forbrændingsanlæg, idet plasten erstatter noget af den olie, der fremmer en effektiv forbrænding af andet affald. Polyethylen indeholder ikke miljøskadelige tilsætningsstoffer og tungmetaller, og omdannes ved forbrænding til vand og kuldioxid. Samtidig kan plastposer og sække, som ikke anvendes til fødevarer, med fordel fremstilles miljøvenligt ved brug af genbrugsplast. På denne måde indsamles genbrugsplast fra genbrugsstationer og lignende, hvorefter det i en ressourcebesparende proces, som skåner miljøet rengøres og omsmeltes til regenerat, der anvendes til produktion af nye plastprodukter .

Indsamlet plastspild

Regenerat

Færdigvare

Produktion

Kvaliteter HDPE-produkter Produkterne er velegnet til opsamling af let affald og bruges hovedsageligt som spandeposer. Man bør vælge et produkt fra denne kategori, hvis man i sin virksomhed har en hyppig affaldshåndtering. Et økonomisk godt valg. LDPE-produkter Produkterne er velegnet til opsamling af tungere affald og bruges hovedsageligt som spandeposer og regenerat affaldssække. Man bør vælge produkter fra denne kategori, hvis man i sin virksomhed har en mindre hyppig affaldshåndtering samt høje krav til kvaliteten. En god balance mellem pris og kvalitet.

12

LLDPE-produkter Produkterne er velegnet til opsamling af tungt affald og bruges hovedsageligt som affaldsække. Produkterne er i kraft af produktionsmetode samt råvarevalg det mest nyskabende på markedet. Produkterne er halv tykkelse i forhold til konventionelle affaldssække, men med samme styrkeegenskaber. Med disse produkter får man en unik vare med store pris-, kvalitets- og logistikfordele.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Affaldstyper og sækkevalg Let affald Papiraffald Plastaffald

Engangsartikler

Blandet affald Industripap Haveaffald

Industriafffald Kontorpapir

Tungt affald Konserves Storkøkken

Byggeaffald Glas

Re-duce

cy cl Re-

e -us

R

Re

e

Produkterne er velegnet til opsamling af let affald og produceret af 100% produktionsspild, hvilket sikrer en ensartet kvalitet i lav tykkelse. Abenas bæredygtige affaldssække nedbringer verdens CO2 udslip, da varerne dels er produceret med begrænset brug af råvarer, dels en stor andel af genbrugsplast. Man bør vælge disse sække i sin virksomhed, hvor man har en hyppig affaldshåndtering af let affald.

Produkterne er velegnet til opsamling af blandet samt tungt affald.

Produkterne er velegnet til opsamling af blandet samt tungt affald.

Produkterne er i kraft af produktionsmetode samt nøje udvalgte virgin råvarer det mest nyskabende på markedet.

Produkterne er fremstillet af 100% genbrugsplast.

Produkterne er halv tykkelse i forhold til konventionelle affaldssække, men med samme styrkeegenskaber. Med disse produkter får man en unik vare med store pris-, kvalitetsog logistikfordele.

Indsamlet plastaffald fra genbrugsstationer, virksomheder og andre miljøer bliver smeltet om til regenerat og herefter ekstruderet til affaldssække. Genbrug er en miljøvenlig måde at anvende plasten på, da genfremstilling af regenerat ikke er særlig ressourcekrævende.

Vores miljøkoncept hedder RE3: Re-duce Re-use Re-cycle

Se ikonerne inde i kataloget for korrekt valg af sæk.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

13


100 liters affaldssække 70x110 cm, sort

Re-duce

Re-

R

e -us

cy cl

e

Re

Varenr. 1369 1293 1388 1401 1453 100030 1390 1397 8669

Tykkelse 20 my 40 my 45 my 25 my 35my 52 my 55 my 70 my 90 my

Affaldstype Let Blandet Blandet Blandet Tungt Tungt Tungt Tungt Tungt

Antal pr. rulle 20 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/36 25/40 20/48 25/50 15/60 10/80 10/80 10/48 10/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 13,80 15,25 11,35 12,50 12,40 13,65 10,15 11,20 12,55 13,85 14,75 13,40 14,15 15,60 19,80 21,85 28,50 31,45

Tykkelse 20 my 40 my 45 my 25 my 35my 55 my

Affaldstype Let Let Blandet Blandet Tungt Tungt

Antal pr. rulle 20 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/40 25/40 24/32 25/50 15/60 10/56

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 21,05 23,20 17,25 19,00 19,30 21,25 11,55 12,75 15,60 17,20 24,90 27,45

70x110 cm, transparent

Re-duce

Re-

R

e -us

cy cl

e

Re

Varenr. 1370 1294 13369 1402 1454 1392

70x110 cm, grå og hvid Varenr. 1389 1391

Tykkelse 60 my 60 my

Affaldstype Tungt Tungt

Antal pr. rulle Farve 10 stk Grå 10 stk Hvid

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/56 10/64

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 19,85 18,00 24,10 21,85

Tykkelse 20 my 25 my

Affaldstype Let Blandet

Antal pr. rulle 25 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/60 25/50

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,85 14,20 10,35 11,40

70x110 cm, blå

cy cl Re-

R

e -us

14

Re-duce

e

Re

Varenr. 1971 9969

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


100 liters affaldssække 70x110 cm, rød Varenr. 1972

Tykkelse 36 my

Affaldstype Blandet

Antal pr. rulle Farve 25 stk Rød

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 39,20 35,55

Tykkelse 36 my

Affaldstype Blandet

Antal pr. rulle Farve 25 stk Gul

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 39,20 35,55

Tykkelse 36 my

Affaldstype Blandet

Antal pr. rulle Farve 25 stk Grøn

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 39,20 35,55

70x110 cm, gul Varenr. 1973

70x110 cm, grøn Varenr. 1974

100 liters snøresække Sække med snoreluk, sort Varenr. 1949 1950

Tykkelse 30 my 55 my

Affaldstype Blandet Tungt

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle Størrelse (cm) krt. pr. pll. 72x104 18/60 10 stk 72x104 10/40 10 stk

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 16,40 18,05 22,10 24,35

Affaldstype Blandet Tungt

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle Størrelse (cm) krt. pr. pll. 72x104 18/60 10 stk 72x104 10/40 10 stk

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 20,25 22,30 32,45 35,75

Sække med snoreluk, transparent Varenr. 1948 1951

Tykkelse 30 my 55 my

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

15


Diverse affaldssække Affaldssække på rulle

Affaldssække rulle - grå Varenr. 1236 8720

Størrelse (cm) 51x80 87x130

Affaldstype Tykkelse Tungt 45 my Tungt 80 my

Indhold 40 l 210 l

Antal pr. rulle 24 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/30 8/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 33,55 30,45 43,20 39,20

Størrelse (cm) 50x70 75x115 75x115 70x105 72x112 80x125

Affaldstype Let Let Let Blandet Tungt Tungt

Tykkelse 15 my 20 my 20 my 40 my 70 my 55 my

Indhold 35 l 135 l 135 l 90 l 125 l 170 l

Antal pr. rulle 50 stk 10 stk 25 stk 10 stk 20 stk. 25 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 25/60 15/36 25/40 8/36 6/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,70 12,90 8,95 8,10 15,55 14,10 11,95 10,85 40,75 36,95 48,25 43,75

Størrelse (cm) 72x112 75x110 82x138 87x140

Affaldstype Tungt Tungt Tungt Tungt

Tykkelse 100 my 70 my 70 my 87 my

Indhold 100 l 110 l 200 l 240 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/32 10/56 6/40 8/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 48,50 44,00 36,65 33,25 42,45 38,50 53,25 48,30

Affaldssække rulle - sort

Re-duce

R

e

R

Re-

cy cl

R

e

e -us

e

Re

Re-

e -us

cy cl

Re-duce

Re

Re-

e -us

cy cl

Re-duce

Re

Varenr. 1367 1366 1368 100028 9306 8258

Affaldssække rulle - hvid Varenr. 1408 1410 8667 1420

16

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Diverse affaldssække . Affaldssække på rulle Affaldssække løse

Affaldssække rulle - transparent Varenr. 100029 1899 1450

Størrelse (cm) 70x105 70x120 100x100

Affaldstype Blandet Tungt Tungt

Tykkelse 40 my 70my 50 my

Indhold 90 l 110 l 125 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 200 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/40 10/56 1/20

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 17,65 16,00 37,05 33,60 1375,85 1247,95

Størrelse (cm) 72x112

Affaldstype Tykkelse Tungt 100 my

Indhold 100 l

Antal pr. rulle 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 51,90 47,10

Størrelse (cm) 72x112 72x112

Affaldstype Tykkelse Tungt 70 my Tungt 97 my

Indhold 100 l 100 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 150/28 100/28

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 237,90 215,75 332,60 301,65

Størrelse (cm) 88x110 72x112

Affaldstype Tykkelse Tungt 70 my Tungt 97 my

Indhold 115 l 100 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/40 100/48

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 308,85 280,15 346,85 314,60

Affaldstype Tungt Tungt Tungt Tungt

Indhold 60 l 60 l 40 l 135 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/30 150/30 200/32 50/20

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 269,15 296,75 480,90 436,20 375,90 340,95 1287,65 1167,95

Affaldssække rulle - gul Varenr. 1407

Affaldssække løse - sort Varenr. 1400 1405

Affaldssække løse - grå Varenr. 1445 1406

Affaldssække løse - transparent Varenr. 1346 1345 1230 1415

4 LDPE

Størrelse (cm) 60x100 60x100 50x80 75x145

Tykkelse 60 my 100 my 100 my 150 my

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

17


Diverse affaldssække . Sække med knudehåndtag Kanalsække

Sække m/knudehåndtag uden perforerede huller Varenr. 13339 8947

4 LDPE

Størrelse (cm) 75x139 82x158

Affaldstype Tykkelse Tungt 50 my Let 30 my

Indhold 125 l 200 l

Antal pr. rulle 8 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/40 15/42

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 17,75 19,60 25,05 22,70

Sække m/knudehåndtag med perforerede huller Varenr. 1338 1339

Størrelse (cm) 85x160 75x139

Affaldstype Tykkelse Tungt 56 my Blandet 50 my

Indhold 200 l 125 l

Antal pr. rulle 10 stk 8 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/24 15/40

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 53,35 48,40 27,45 24,90

Farve Grå Grå Gul

Affaldstype Tungt Tungt Tungt

Tykkelse 70 my 90 my 70 my

Indhold 100 l 100 l 100 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40 10/44 10/40

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 48,35 43,85 58,60 53,15 55,40 50,25

Farve Hvid

Affaldstype Tykkelse Let 40 my

Indhold 40 l

Antal pr. rulle 25 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 39,15 35,50

Kanalsække, 70x101 cm Varenr. 1940 1945 1941

Kanalsæk, 52,5x65 cm Varenr. 1935

Affaldsstativ til plastopsamling Varenr. 9615

Hospi-stativ med pedalstang og lågpose

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/23

Til sække varenr.: 1338, 1339, 8947 Pris pr. 1 stk ved

18

1 karton 687,80

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Varenr. 2380

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/2

Til kanalsække og lågposer Pris pr. 1 stk ved

1 karton 2074,15


Sække til Sækko-Boy Kildesortering

Sækko-Boy stativerne er velegnede til brug på sygehuse, kontorer, industri m.m. Til brug i køkkener, skyllerum og andre fugtige rum anbefales den eloxerede model med låg og bund i eloxeret aluminium samt specielle gummihjul Sækkene findes i forskellige farver, hvilket muliggør brugen af Sækko-Boy til systematisk indsamling af affald. De mange farve muligheder gør sorteringen enkel og overskuelig.

Sækko-Boy stativerne findes i afsnittet Affaldssystemer. Grå Varenr. 1251 1651 1281 1681

Størrelse (cm) 55x80 55x80 55x103 55x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Blandet

Tykkelse 55 my 35 my 60 my 35 my

Indhold 40 l 40 l 60 l 60 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 32/60 15/56 24/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 9,55 10,55 9,15 8,30 13,30 12,05 11,80 10,70

19


Sække til Sækko-Boy Kildesortering

Blå Varenr. 1252 1652 1265 1280 1680 1288 1423 1623 1426

Størrelse (cm) 55x80 55x80 55x103 55x103 55x103 55x103 76x103 76x103 76x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Tungt Blandet Tungt Tungt Blandet Tungt

Tykkelse 55 my 35 my 35 my 60 my 35 my 100 my 60 my 35 my 100 my

Indhold 40 l 40 l 60 l 60 l 60 l 60 l 120 l 120 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 25 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 32/60 10/40 15/56 24/60 15/32 15/40 18/60 10/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,30 12,45 11,15 10,10 33,85 30,70 15,40 13,95 13,80 12,50 28,60 25,95 21,90 19,85 19,60 17,75 38,35 34,75

Varenr. 1253 1653 1283 1683 1287

Størrelse (cm) 55x80 55x80 55x103 55x103 55x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Blandet Tungt

Tykkelse 55 my 35 my 60 my 35 my 100 my

Indhold 40 l 40 l 60 l 60 l 60 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 32/60 15/56 24/60 15/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,95 14,30 12,70 11,50 18,70 16,95 16,55 15,00 31,00 28,10

Varenr. 1254 1654 1282 1682 1422 1622

Størrelse (cm) 55x80 55x80 55x103 55x103 76x103 76x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Blandet Tungt Blandet

Tykkelse 55 my 35 my 60 my 35 my 60 my 35 my

Indhold 40 l 40 l 60 l 60 l 120 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 32/60 15/56 24/60 15/40 18/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,50 12,70 11,60 10,50 16,10 14,60 14,05 12,75 25,25 22,90 22,35 20,30

Gul

Hvid

20

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sække til Sækko-Boy Kildesortering

Grøn Varenr. 1266 1277 1677

Størrelse (cm) 55x103 55x103 55x103

Affaldstype Tungt Tungt Blandet

Tykkelse 35 my 60 my 35 my

Indhold 60 l 60 l 60 l

Antal pr. rulle 25 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40 15/56 24/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 30,50 33,65 20,30 18,45 17,85 16,20

Varenr. 1278 1678 1289 1424 1624

Størrelse (cm) 55x103 55x103 55x103 76x103 76x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Tungt Blandet

Tykkelse 60 my 35 my 100 my 60 my 35 my

Indhold 60 l 60 l 60 l 120 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/56 24/60 15/32 15/40 18/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 17,55 19,35 17,20 15,60 34,60 31,40 29,35 26,60 26,15 23,70

Varenr. 1279 1679 100026 100025

Størrelse (cm) 55x103 55x103 59x85 76x103

Affaldstype Tungt Blandet Tungt Tungt

Tykkelse 60 my 35 my 35my 35my

Indhold 60 l 60 l 50 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/56 24/60 24/60 18/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,20 12,35 12,80 11,60 11,35 10,30 17,50 15,85

Varenr. 1255 1284 1684 1425

Størrelse (cm) 55x80 55x103 55x103 76x103

Affaldstype Tungt Tungt Blandet Tungt

Tykkelse 55my 60 my 35 my 60my

Indhold 40 l 60 l 60 l 120 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/32 15/56 24/60 15/40

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,95 12,10 21,30 19,35 18,85 17,10 20,00 18,15

Rød

Sort

Transparent

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

21


Papir-affaldssække Med print

Grønt affald, 70 g/m2 Varenr. 9049

Indhold 10 l

Farve Brun

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/126

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 113,05 102,50

Indhold 110 l 110 l

Farve Brun Brun

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/30 50/30

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 409,60 371,50 427,35 387,60

Indhold 110 l

Farve Brun

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/60

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1076,15 976,10

Størrelse (cm) 70x95

Indhold 95 l

Farve Brun

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/30

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 521,65 473,15

Størrelse (cm) 70x110

Indhold 110 l

Farve Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/30

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 516,25 468,25

Indhold 110 l

Farve Gul

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/51

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1077,20 977,05

Størrelse (cm) 38,5x39

Hold Danmark Rent, 60 g/m2 Varenr. 9004 9005

Størrelse (cm) 70x110 70x110

Udførsel Uden logo Med logo

Hold Danmark Rent, 70 g/m2 + PE-indlæg 50 my Varenr. 9009

Størrelse (cm) 70x110

Marine Refuse Sack, 70 g/m2 Varenr. 9046

Kun til Papir, 70 g/m2 Varenr. 9006

Klinisk Risikoaffald, 70 g/m2 + PE-indlæg 60 my Varenr. 9012

22

Størrelse (cm) 70x110

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Containersække Til blandet affald

Sække

Hvor stor er din container? B

1514

Sække

Hvor stor er din container? D

D

120 - 140 l B: 480 mm H: 1060 mm D: 550 mm

H

1524

180 - 190 l B: 480 mm H: 1080 mm D: 730 mm

1515 1525

1518

H

1528

240 l B: 575 mm H: 995 mm D: 795 mm

1526

660 - 760 l B: 1280 mm H: 1290 mm D: 850 mm

770 - 800 l B: 1370 mm H: 1290 mm D: 1280 mm

1519 1529

1516

B

1000 l B: 1470 mm H: 1290 mm D: 1280 mm

1520 1530

330 - 370 l B: 625 mm H: 1000 mm D: 955 mm

1517 1527

Sort, 40 my Varenr. 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520

Størrelse (cm) 92x144,5 114x150 124x151 146x160 196x175,5 196x191 228x172,5

Indhold 140 l 180 l 240 l 350 l 600 l 800 l 1000 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 9 stk 6 stk 5 stk 6 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/42 12/36 10/36 10/28 10/24 10/24 10/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 34,85 31,60 43,90 39,80 46,10 41,80 38,35 34,75 37,70 34,20 34,40 31,20 43,00 39,00

Størrelse (cm) 92x144,5 114x150 124x151 146x160 196x175,5 196x191 228x172,5

Indhold 140 l 180 l 240 l 350 l 660 l 800 l 1000 l

Antal pr. rulle 10 stk 10 stk 10 stk 9 stk 6 stk 5 stk 6 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/42 12/36 10/36 10/28 10/24 10/24 10/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 31,25 28,35 48,45 43,95 52,40 47,50 49,40 44,80 53,80 48,80 48,20 43,70 59,20 53,70

Transparent, 40 my Varenr. 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

23


Diverse specialvarer . . Lågposer Sengebordsposer Handy-lock

Lågposer, hvid Varenr. 1090 1092 1145

2 HDPE

4 LDPE

4 LDPE

Materiale HDPE LDPE LDPE

Affaldstype Let Blandet Blandet

Størrelse (cm) 30x35 30x35 40x47

Tykkelse 10 my 19 my 19 my

Antal pr. rulle 100 stk 100 stk 100 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/60 10/132 10/55

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,05 12,20 20,80 18,85 29,70 26,95

Materiale LDPE LDPE

Størrelse Affaldstype (cm) Blandet 17x32 Blandet 22x35

Tykkelse 19 my 19 my

Antal pr. rulle 100 stk 100 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/236 10/150

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,25 9,30 14,90 13,50

Sengebordsposer , hvid Varenr. 1025 1042

Affaldspose til seng. Anvendes på hospitaler, plejehjem m.m. Posen vikles én gang rundt om sengens stel og den ene lomme lægges inden i den anden, således at de to poselommer ligger dobbelt, hvorved posen forstærkes og ikke falder ned.

4 LDPE

Sengebordsposer , hvid Varenr. 1910

Materiale LDPE

Størrelse Affaldstype (cm) Blandet 25x65

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/54

Tykkelse 25 my

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 99,10 89,90

Affaldspose til seng. Anvendes på hospitaler, plejehjem m.m. Posen vikles én gang rundt om sengens stel og den ene lomme lægges inden i den anden, således at de to poselommer ligger dobbelt, hvorved posen forstærkes og ikke falder ned.

4 LDPE

Handy-lock pose, hvid Varenr. 1905

Størrelse LDPE

Affaldstype Blandet

Tykkelse 40 my

Indhold 1,9 l

Sengebordspose med limstreg til påklæbning på f.eks. skabe m.m..

4 LDPE

24

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/110

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 53,60 48,60


Diverse specialvarer . . Strækfilm Pallehætter Poselukkere

Strækfilm, transparent Varenr. 4521

Bredde 45,0 cm

Længde 300,0 m

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/22

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 108,95 98,80

Stk. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 25 stk 1/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 248,45 225,35

Stk. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 50 stk 1/20

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1377,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/240 1000/240 1000/160

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 213,60 372,10 1076,55

Tykkelse 20 my

Benyttes til indpakning / foliering af emballage, paller og kartoner.

4 LDPE

Stikvognshætte, transparent Varenr. 1464

Tykkelse 50 my

Størrelse (cm) Bredde 128x192 83 cm

Benyttes som plasthætte til stikvogne/madvogne.

4 LDPE

Pallehætte, transparent Varenr. 1465

Tykkelse 70 my

Størrelse (cm) Bredde 210x160 127 cm

Benyttes til beskyttelse af varer på paller.

4 LDPE

Poselukker Varenr. 2180 2182 2183

Størrelse 12,0 cm 18,0 cm 32,0 cm

Farve Rød Rød Rød

Plastik strip til lukning af poser.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

25


Diverse. specialvarer Stålsnører Vandopløselige sække

Stålsnører Varenr. 2165 2160 2167 2170 2173 2174 2660

Varebeskrivelse Galvaniseret Galvaniseret Galvaniseret PE belagt PE belagt PE belagt Drillapparat

Længde 15,0 cm 20,0 cm 25,0 cm 15,0 cm 20,0 cm 25,0 cm 30,0 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5000/40 5000/40 5000/20 5000/40 5000/40 5000/20 50/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 50,85 57,60 71,70 64,70 74,05 85,60 119,70

Stk. pr. rulle 25

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/80

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 149,70 135,75

Benyttes til lukning af sække.

Varmtvands-opløselige sække, transparent Varenr. 1805

Størrelse (cm) 55x100

Tykkelse 20 my

Liter 60 l

Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækkene opløses 100% ved 60 C varmt vand. Husk korrekt forvask og korrekt dosering af vaskepulver.

Varmtvands-opløselige sække, transparent Varenr. 1804 1810

Størrelse (cm) 42x65 76x103

Tykkelse 20 my 20 my

Liter 40-45 l 120 l

Stk. pr. pk. 100 100

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/12 5/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 413,10 374,70 790,35 716,85

Liter 60 l

Stk. pr. pk. 100

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 721,50 654,45

Koldtvands-opløselige sække, transparent Varenr. 1806

Størrelse (cm) 66x84

Tykkelse 25 my

Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækken opløses så snart den kommer i berøring med koldt vand. Vådt tøj bør derfor vikles ind i et tørt klæde/håndklæde for at undgå opløsning af sækken.

26

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


BioBag

Biologisk nedbrydelige og komposterbare

Hovedbestanddelen af råstoffet i bioposen er majsstivelse. Bioposen nedbrydes hurtigt i naturen, alt efter komposteringsmetode samt temperatur. Hjemmekompost: Poserne nedbrydes i samme takt som det øvrige organiske materiale i kompostbunken.

Central kompostering: Nedbrydning på 10-45 dage. Bioposen bliver først nedbrudt ved kontakt med microorganismer i naturen, og ikke ved normal opbevaring i f.eks. køkkenet. Bioposen opløses ikke i vand og der er ingen lækageproblemer ved opbevaring af madaffald.

Bio-Sække Varenr. 1536 1537 1538

Størrelse (cm) 82x105 87x132 113x139

Indhold 60-80 l 120-140 l 190-240 l

Tykkelse 18 my 18 my 18 my

Farve Natur Natur Natur

Antal pr. rulle 20 stk 16 stk 12 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/56 12/56 12/56

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 93,50 103,10 103,10 93,50 103,10 93,50

Varenr. 14441 1534

Størrelse (cm) 43x45 60x74

Indhold 10 l 35 l

Tykkelse 17 my 18 my

Farve Natur Natur

Antal pr. rulle 25 stk 40 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 18/96 14/56

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 23,65 26,10 103,10 93,50

Varenr. 14443

Størrelse (cm) 20x30

Indhold 3l

Tykkelse 24 my

Farve Sort

Antal pr. rulle 50 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/126

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 26,40 23,95

Bio-Pose

Hundepose

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

27


Spandeposer - LDPE Til blandet affald

Håndtering

Sortiment

Logistik

Spandeposerne er foldet, så de fylder mindst muligt ved brug og opbevaring. God håndtering.

Standardsortiment dækker 15-50 liter poser i 2 kvaliteter.

Alle typer spandeposer er 100% optimeret til en EUR-palle.

B

Posevalg ved blandet affald

B

Ø

For miljøets skyld er det vigtigt, at man ikke bruger for meget plast per tømning. Vi arbejder målrettet mod, at vores kunder bruger den rigtige pose til den rigtige opgave. Nedenstående oversigt hjælper dig til at vælge den rigtige pose til Jeres affaldssystemer.

D

H

H

H

Rund Ø x H

D

Firkantet B x D x H

Rektangel BxDxH

Varenr.

Posestr.

Farve

Liter

Logistik

Hvor stor er din affaldsspand

1127

37 x 50 cm

Hvid

15

56 x 30 stk.

Ø 23,5 x 32 cm

18,5 x 18,5 x 33 cm

25 x 12 x 33 cm

1180

50 x 50 cm

Klar

20

28 x 50 stk.

Ø 30 x 32 cm

25 x 25 x 32 cm

31,5 x 18,5 x 32 cm

1195

50 x 60 cm

Klar

30

28 x 50 stk.

Ø 30 x 40 cm

25 x 25 x 40 cm

31,5 x 18,5 x 40 cm

1225

50 x 70 cm

Klar

40

24 x 50 stk.

Ø 30 x 50 cm

25 x 25 x 50 cm

31,5 x 18,5 x 50 cm

1305

60 x 60 cm

Klar

40

18 x 50 stk.

Ø 37,5 x 32 cm

30 x 30 x 40 cm

36,5 x 23,5 x 40 cm

1315

60 x 70 cm

Klar

45

20 x 50 stk.

Ø 37,5 x 42 cm

30 x 30 x 48 cm

36,5 x 23,5 x 50 cm

1365

65 x 70 cm

Klar

45

12 x 50 stk.

Ø 41 x 42 cm

32,5 x 32,5 x 45 cm

39 x 26 x 49 cm

1335

60 x 85 cm

Klar

50

20 x 40 stk.

Ø 37,5 x 57 cm

30 x 30 x 60 cm

36,5 x 23,5 x 59 cm

Transparent Varenr. 1180 1195 1225 1305 1315 1335 1341 1365 1440

Størrelse (cm) 50x50 50x60 50x70 60x60 60x70 60x85 60x100 65x70 85x100

Indhold 20 l 30 l 40 l 40 l 45 l 50 l 60 l 45 l 120 l

Antal pr. rulle 50 stk 50 stk 50 stk 50 stk 50 stk 40 stk 25 stk 50 stk 25 stk

4 LDPE

28

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 28/60 28/60 24/48 18/60 20/48 20/48 18/60 12/72 12/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,00 10,90 14,80 13,45 16,85 15,30 17,55 15,90 19,65 17,80 19,05 17,30 17,40 15,75 20,15 18,30 24,85 22,50


Spandeposer - LDPE Til blandet affald

Grå Varenr. 1035 1095 1126 1205 1235

Størrelse (cm) 19x25 30x36 37x50 50x65 51x80

Indhold 1,5 l 6l 15 l 30 l 40 l

Antal pr. rulle 40 stk 60 stk 30 stk 24 stk 24 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 72/132 32/72 56/72 32/72 28/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,55 3,25 10,60 9,60 6,75 6,15 10,35 9,40 14,60 13,25

Størrelse (cm) 37x50 37x60

Indhold 15 l 20 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 56/72 20 stk 56/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 6,75 6,15 7,80 7,10

Størrelse (cm) 37x50 37x50 37x50

Indhold 15 l 15 l 15 l

Antal pr. rulle 30 stk 30 stk 30 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 56/60 56/72 56/72

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 6,85 6,20 6,75 6,15 6,75 6,15

Størrelse (cm) 37x50

Indhold 15 l

Antal pr. pk. 60 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/54

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 20,70 18,75

Størrelse (cm) 45x52

Indhold 20 l

Antal pr. pk. 50 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/54

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 20,15 18,30

4 LDPE

Hvid Varenr. 1127 1137 4 LDPE

Assorteret, blå og gul Varenr. 1125 1128 1131

Farve Assorteret Blå Gul

4 LDPE

Rød/gul/grøn, 3x20 stk Varenr. 14413

4 LDPE

Grøn/sort, 2x25 stk Varenr. 14481

4 LDPE

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

29


Spandeposer - LDPE Til blandet affald

Til Sækko-Boy Office Varenr. 102013 102014

Størrelse (cm) 34,5x66,5 34,5x60

Indhold 20 l 20 l

Farve Sort Grøn

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 16/96 30 stk 16/96

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,25 10,20 10,55 9,55

Størrelse (cm) 44x50

Indhold 20 l

Farve Grå

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 20 stk 24/80

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 9,70 8,80

4 LDPE

Affaldsposer m/snøreluk Varenr. 14428

4 LDPE

30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Spandeposer - HDPE Til let affald

B

Posevalg ved let affald

B

Ø

For miljøets skyld er det vigtigt, at man ikke bruger for meget plast per tømning. Vi arbejder målrettet mod, at vores kunder bruger den rigtige pose til den rigtige opgave. Nedenstående oversigt hjælper dig til at vælge den rigtige pose til Jeres affaldssystemer.

D

H

H

H

Rund Ø x H

D

Firkantet B x D x H

Rektangel BxDxH

Varenr.

Posestr.

Farve

Liter

Logistik

Hvor stor er din affaldsspand?

1117

37 x 50 cm

Hvid

15

72 X 30 stk.

Ø 23,5 x 32 cm

18,5 x 18,5 x 33 cm

25 x 12 x 33 cm

1171

50 x 50 cm

Klar

20

32 x 50 stk.

Ø 30 x 32 cm

25 x 25 x 32 cm

31,5 x 18,5 x 32 cm

1185

50 x 60 cm

Klar

30

32 x 50 stk.

Ø 30 x 40 cm

25 x 25 x 40 cm

31,5 x 18,5 x 40 cm

1210

50 x 70 cm

Klar

40

32 x 50 stk.

Ø 30 x 50 cm

25 x 25 x 50 cm

31,5 x 18,5 x 50 cm

1300

60 x 60 cm

Klar

40

32 x 50 stk.

Ø 37,5 x 32 cm

30 x 30 x 40 cm

36,5 x 23,5 x 40 cm

1310

60 x 70 cm

Klar

45

26 x 50 stk.

Ø 37,5 x 42 cm

30 x 30 x 48 cm

36,5 x 23,5 x 50 cm

1360

65 x 70 cm

Klar

45

28 x 50 stk.

Ø 41 x 42 cm

32,5 x 32,5 x 45 cm

39 x 26 x 49 cm

1330

60 x 85 cm

Klar

50

28 x 40 stk.

Ø 37,5 x 57 cm

30 x 30 x 60 cm

36,5 x 23,5 x 59 cm

Transparent Varenr. 1171 1185 1210 1300 1310 1330 1360 1371

Størrelse (cm) 50x50 50x60 50x70 60x60 60x70 60x85 65x70 65x85

Indhold 20 l 30 l 40 l 40 l 45 l 50 l 50 l 55 l

Antal pr. rulle 50 stk 50 stk 50 stk 50 stk 50 stk 40 stk 50 stk 50 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 32/84 32/72 32/60 32/60 26/60 28/60 28/48 24/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 5,80 5,25 6,90 6,25 8,35 7,55 8,45 7,65 9,75 8,85 9,80 8,90 10,50 9,50 16,15 14,65

2 HDPE

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

31


Spandeposer - HDPE Til let affald

Assorteret og enkeltfarvet Varenr. 1115 1118 1119 1120 1121

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 72/84 72/84 72/84 72/84 72/84

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,70 3,35 3,40 3,10 3,45 3,15 3,45 3,15 3,45 3,15

Indhold 15 l 15 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 72/84 50 stk 30/132

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,40 3,10 6,55 5,95

Størrelse (cm) 37x50 50x65

Indhold 15 l 30 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 72/84 100 stk 20/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,40 3,10 23,40 21,25

Størrelse (cm) 37x65

Indhold 20 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 50 stk 32/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,25 11,10

Indhold 30 l

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 25 stk 24/112

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 8,45 7,90

Størrelse (cm) 37x50 37x50 37x50 37x50 37x50

Indhold 15 l 15 l 15 l 15 l 15 l

Størrelse (cm) 37x50 40x50

Farve Assorteret Blå Grøn Rød Gul

Antal pr. rulle 30 stk 30 stk 30 stk 30 stk 30 stk

2 HDPE

Grå Varenr. 1116 1150 2 HDPE

Hvid Varenr. 1117 1200 2 HDPE

Sort, til skakt Varenr. 1186

2 HDPE

Affaldspose med knudehåndtag, blå Varenr. 14496

Størrelse (cm) 50x60

2 HDPE

32

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Bin-Line poser Til affald i runde spande

Sortiment

Sortimentet dækker fra 3 - 40 l poser. 20, 30 og 40 l fås i 2 kvaliteter alt efter affaldstype.

Funktionalitet

Stjernebunden giver en yderst stærk bundsvejs og posen følger spandens runde facon.

100% tilpasset

Optimal udnyttelse, undgå overforbrug af plast per tømning.

Bin-Line, hvid, 10 my, let affald Varenr. 1320 1321 1332 1322 1323 1324 1331

Størrelse (cm) 29x35 34x39 40x57 44,5x54 38,5x77,5 47x84 60x90

Indhold 3l 5l 12 l 15 l 20 l 30 l 40 l

Antal pr. rulle 20 stk 20 stk 20 stk 20 stk 20 stk 20 stk 20 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/350 10/300 10/380 10/180 10/175 10/150 10/120

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 3,10 2,79 4,90 4,45 4,50 4,10 5,70 5,20 6,90 6,25 8,80 8,00 11,65 10,55

Indhold 20 l 30 l 40 l

Antal pr. rulle 15 stk 15 stk 15 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/300 10/216 10/180

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,05 9,10 13,35 12,10 17,45 15,80

Bin-Line Plus, hvid, 20 my, blandet affald Varenr. 1333 1334 1336

Størrelse (cm) 38,5x77,5 47x84 60x90

Affaldspose - specielt designet til rund pedalspand.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

33


Bæreposer

Øl-, blok- og med knudehåndtag Bæreposer, hvid Varenr. 105020 1920 105021 105022 105023 105024 1925

Størrelse (cm) 37,5x45 40x45 40x45 42x45 45x50 50x55 55x60

Indhold 14 l 15 l 15 l 16 l 21 l 28 l 30 l

Tykkelse 45 my 40 my 45 my 45 my 45 my 45 my 40 my

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/54 500/30 500/42 500/42 500/42 500/24 400/24

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 127,92 118,92 111,88 104,38 136,45 126,85 143,25 133,20 169,28 157,38 205,29 190,94 193,01 180,31

Størrelse (cm) 30x30

Indhold 6l

Tykkelse 50 my

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/42

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 93,70 87,05

Størrelse (cm) 18,5x28 25x32 24,5x40,5 37,5x43 46x54 76x56

Indhold 2,4 l 4,1 l 5l 13 l 20 l 40 l

Stk. pr. blok 50 100 100 100 50 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/182 1000/120 1000/108 1000/62 1000/36 500/60

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 5,70 5,20 12,25 11,10 13,95 12,65 24,82 23,57 33,28 31,43 54,06 51,11

Indhold 15 l 15 l

Farve Blå Hvid

Rll. pr. krt./ Antal pr. rulle krt. pr. pll. 30 stk 50/36 30 stk 50/30

4 LDPE

Ølbæreposer, transparent Varenr. 1915

Benyttes til at bære øl i. Posen passer til 6 flasker øl.

4 LDPE

Blokbæreposer, hvid Varenr. 1705 1715 1719 1725 1730 1735

Varebeskrivelse Udstanset Udstanset T-shirt T-shirt T-shirt T-shirt

2 HDPE

Bæreposer med knudehåndtag Varenr. 1113 1114

Størrelse (cm) 37x60 37x60

4 LDPE

34

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 16,73 15,63 16,33 15,28


Poser til fødevarer Løse med og uden ventilhuller

Standardposer løse, transparent Varenr. 1005 1007 8275 1015 1040 8823 8271 8821 8822 1045 8276 1078 1383 8824 8273 1060 1075 8272 1100 1376 1155 1377 8826 1190 8923 1379 8825 1375 1430

Størrelse (cm) 9x18 11x23 14x23 15x30 20x24 19x30 18x36 19x38 19x48 20x40 20x40 28x36 25x38 23x46 25x45 25x50 27x50 30x40 30x60 30x60 40x60 40x60 42x60 50x60 40x80 50x70 65x80 70x80 80x130

Tykkelse 25 my 19 my 25 my 25 my 20 my 25 my 25 my 25 my 25 my 25 my 50 my 25 my 25 my 40 my 25 my 25 my 25 my 25 my 25 my 50 my 25 my 50 my 40 my 25 my 60 my 70 my 50 my 19 my 25 my

Indhold 0,5 l 0,75 l 1l 1,5 l 1,5 l 2,3 l 3l 3,2 l 4l 4l 4l 4,5 l 5l 6l 6l 6l 7l 7l 12,5 l 13 l 20,5 l 20,5 l 22 l 30 l 30,5 l 36 l 64 l 55 l 130 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/440 5000/60 1000/198 1000/224 1000/150 1000/126 1000/168 1000/108 1000/96 1000/120 500/112 1000/112 1000/98 1000/60 1000/60 1000/72 1000/68 1000/96 1000/63 500/63 1000/42 500/42 1000/25 1000/28 100/112 250/48 250/40 1000/22 300/16

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 4,15 3,75 5,10 4,60 5,30 4,80 7,20 6,50 7,80 7,10 8,55 7,75 10,85 9,85 11,20 10,15 13,35 12,10 12,70 11,50 24,85 22,50 15,60 14,15 13,80 12,50 23,55 21,40 19,70 17,85 19,45 17,60 20,40 18,50 18,55 16,80 26,85 24,35 54,20 49,15 35,35 32,05 70,30 63,75 58,40 52,95 44,10 40,00 114,00 103,40 149,50 135,60 148,30 134,50 67,90 61,55 160,35 145,45

Tykkelse 25 my 25 my 25 my 25 my 25 my 25 my

Indhold 2l 3l 3,5 l 6,5 l 7,5 l 8,5 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/196 1000/108 1000/120 1000/70 1000/84 1000/54

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 8,55 7,75 10,25 9,30 15,30 13,85 17,10 15,50 21,90 19,85 21,60 19,55

4 LDPE

Standardposer med ventilhuller, løse, transparent Varenr. 8283 9964 8284 9963 8285 9962

Størrelse (cm) 15x30 18x36 20x40 25x45 25x50 27x50

4 LDPE

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

35


Poser til fødevarer Frugtposer, transparent Varenr. 1863 1866 1883

Beskrivelse Med hank Med hank Uden hank

Størrelse 26x41 cm 32x36 cm 34x49 cm

Kapacitet 3 kg 3 kg 5 kg

Stk. pr. rulle 250 stk 250 stk 200 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/45 20/30 25/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 16,55 15,00 17,15 15,55 13,70 12,45

2 HDPE

Isterningpose til knust is Varenr. 1978

Isterningpose til 24 isterninger 4 LDPE

Varenr. 1979

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/216

Poser pr. pk.: 20 stk. Pris pr. 1 pk. ved

4 LDPE

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/216

Poser pr. pk.: 10 stk. 1 karton 13,30

1 palle 12,05

Pris pr. 1 pk. ved

1 karton 8,00

1 palle 7,25

Husholdningsposer, transparent Varenr. 1055 1080 1140

Størrelse (cm) 28x34 28x45 37x50

Tykkelse 10 my 10 my 19 my

Indhold 3l 5l 15 l

Stk. pr. rulle 70 stk 70 stk 40 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/64 50/40 25/70

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 5,70 5,20 8,20 7,45 9,15 8,30

Størrelse (cm) 28x34 23x50

Tykkelse 20 my 20 my

Indhold 6l 7l

Stk. pr. rulle 50 stk 35 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/96 24/96

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 9,60 8,70 10,35 9,40

2 HDPE

Brødposer, transparent Varenr. 14419 14420

4 LDPE

36

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Poser til fødevarer

Fryseposer, transparent Varenr. 1020 1050 1065 1083 1157 1158

Tykkelse 40 my 40 my 40 my 40 my 40 my 50 my

Indhold 2l 4l 6l 10 l 15 l 40 l

Stk. pr. rulle 60 stk 44 stk 30 stk 25 stk 30 stk 20 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/144 15/160 15/144 25/96 25/44 20/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 8,05 7,30 8,50 7,70 8,85 8,05 8,80 8,00 17,10 15,50 24,35 22,10

Størrelse (cm) 20x38

Tykkelse 20 my

Indhold 4l

Stk. pr. rulle 100 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 35/50

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,40 9,45

Størrelse (cm) 31x45,5

Tykkelse 100 my

Indhold 9l

Stk. pr. rulle 50 stk

Rll. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/40

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 45,40

Størrelse (cm) 15x35 20x40 25x50 28x53 40x60 45x85

4 LDPE

Koge-/frysepose, transparent Varenr. 13356

2 HDPE

Sprøjtepose, transparent Varenr. 860601

4 LDPE

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

37


Easygrip lynlåsposer Med og uden skrivefelt

Lynlåspose uden skrivefelt, i displayboks, 50 my Varenr. 108030 108031 108032 108033 108034 108035 108036 108037 108038 108039 108040 108041 108042 108043 108044

Størrelse (cm) 5,5x6,5 6x8 7x10 8x12 10x10 10x15 12x18 15x25 17x23 17,5x25 17,5x30 20x35 23x32 25x35 30x40

Farve Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/100 1000/36 1000/25 1000/20 1000/20 1000/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 51,75 46,95 64,70 58,65 84,45 76,60 104,00 94,35 109,80 99,55 144,40 130,95 196,15 177,90 319,95 290,20 333,85 302,80 368,05 333,80 429,15 389,25 540,85 490,55 569,30 516,40 719,25 652,40 962,65 873,15

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/200 1000/200 1000/200 1000/200 1000/140 1000/80 1000/100 1000/100 1000/36 1000/25 1000/25 1000/100 1000/30 1000/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 73,20 66,40 95,75 86,85 118,00 107,05 210,70 191,10 272,20 246,90 391,05 354,70 447,15 405,55 467,10 423,65 600,45 544,60 679,10 615,95 798,00 723,80 323,85 293,75 616,60 559,30 745,30 676,00

4 LDPE

Lynlåspose med skrivefelt, i displayboks, 50 my Varenr. 108045 108046 108047 108048 108049 108050 108051 108052 108053 108054 108055 108056 108057 108058

Størrelse (cm) 6x8 7x10 8x12 10x15 12x18 15x20 15x25 17x23 17,5x30 20x30 23x32 10x15 15x20 15x25

Farve Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent Transparent

4 LDPE

38

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Affaldssystemer

Sækko-Boy............................................................................................... 41 Step-on containere............................................................................. 42 Affaldsstativer....................................................................................... 43 Kildesortering........................................................................................ 44 Affaldsspande i plast med push låg............................................ 46 Affaldsspande i plast eller metal.................................................. 47 Pedalspande.......................................................................................... 48 Hygiejnespande og rekvisitter....................................................... 49 Madame-poser..................................................................................... 51 Spande til vægophæng..................................................................... 52 Papirkurve............................................................................................... 55 Outdoor askebægre........................................................................... 56 Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

39


Affaldssystemer Poser og spande til ethvert behov at de er nemme at udskifte, og at der forbruges mindre plast per tømning.

Abenas produktsortiment omfatter en lang række produkter til alle former for indendørs såvel som udendørs affaldshåndtering – fra det tungeste storskrald til det letteste kontoraffald – og det er vores mål at tilbyde Nordens bredeste spandesortiment.

På den måde undgår du spild og sparer samtidig penge både i brug og i forbindelse med fragt og afskaffelse – og så er det godt for miljøet.

I vores sortiment finder du spandeposer, der er optimalt tilpasset de enkelte affaldsspande, hvilket betyder,

BINS – spørg efter Abenas store spandekatalog! Abena har lanceret et splinternyt, omfattende spandekatalog, der præsenterer et bredt spektrum af effektive løsninger inden for affaldshåndtering med mere end 600 produkter fordelt over 140 sider.

Fra klassiske pedalspande til revolutionerende nyskabelser Med BINS samles et væld af traditionelle, tidløse spandeprodukter og de nyeste innovationer i ét katalog, der giver et komplet, forkromet overblik over mulighederne på markedet. Abenas helt egen serie såvel som det store udvalg fra VIPP, Simplehuman, V-part, Wesco og Brabantia med mere når hele vejen rundt, og omfatter indendørs og udendørs affaldsspande, hygiejneløsninger til toiletter, udendørs askebægre og meget, meget mere.

I BINS finder du alle Abenas egne spandeprodukter såvel som kendte mærkevarer fra alle markedets førende producenter – lige fra de mest eksklusive til de mest økonomiske produkter. De spande, der tilbydes i dette forbrugsartikelkatalog, er kun et lille udsnit af det komplette sortiment, der præsenteres i BINS-kataloget.

s

al bin

Ped

ling

l peda

yc Rec

:

H

bins

W/B D

43 cm cm cm : 21,8 : 38,2 : Ø : -

Sales

. Stee

12 12 12

:

43 cm cm cm : 59,3 : 38,2 : Ø : -

ack

l/Bl

15

. Stee

1767

type bag no.: Use

Sales

f Co

nTe

1

. Stee

:

soft

+P

MSS : -

Sales

unit

1

-

ing lid

clos

4

133

4

132

6

133

ycling

-

cm 63,6 cm cm : 49,5 W/B : 45,9 D : Ø : :

H

-

30 30

. Stee

+PP

MSS : -

Sales

l al liner d i meta Met span Inder tic liner d i plast Plas span Inder er Hold Sack keholder Sæk

InDh

unit

1

-

6

133

ycling

-

e nism ng lid meka closi lukke Soft pet oor use brug Dæm outd dørs d for til uden Suite gnet nting Vele mou wall ontering y for Read til vægm Klar

nting nd mou grouontering y for Read til jordm Klar t hing rdan nde guis reta mme Fire dhæ extin . self lukkende Bran tant resis er . selvs Fire dsikk Bran

ded is inclufølger Sand med Sand ded are inclu r Keys nøgle Inkl.

P

lser orte . Fork frit stål ations . Stål l . Rust l . stee Abbrevi : Steel less stee less rit stål. Stain stain l

lid ated låg or activtiveret Sens orak Sens ant esist UV-r esistent UV-r

UV

olD

sfoR

S

W

træ tik . Plasd . Hårdt tic Woo . Gummi : Plas er : Hard n lene er : Rubb ethy polym : Nylo RU ial r : Poly NY este ylene : Spec PE prop risat : Poly SP lyme : Poly PY : Copo PP ABS .

: inium tet rustfd stee : Mat SS Børs anize et stål f alum MSS niser proo : Galv Galva osionaluminium GS fri : Corr Rust ALU

oved endt appr Food varegodk Føde

Tegn

Pro Fakta duktserie om stå rne ...... Pro ............ Ikonsaduktmodu l og alumin ...... mlinge lerne ium ............ n ...... .................. ............ .................. ............ ...... ...... ............ .................. .................. .............. ............ ............ ...... DseR 6 ............ ............ ....... IeR: Vores ............ .......... 9 ............ V-PAR egen ser 10 T ie ...... ............ We 12 VIPP...sco ............ .................. .................. Simple .................. .................. .................. .................. ............ ............ hum ............ ............ Bra an ...... Hailo bantia...... .................. .................. .................. .................. ............ Rubbe .................. .................. .................. .................. .................. ................ . 15 Sækko rmaid .................. .................. ............ .................. ................ 49 ............ ............ ...... -Boy...... .................. ............ 69 ............ ............ ....... ............ ............ ............ 80 ............ ......... ............ ...... ............ MInD 95 ............ .................. .................. ........... ...... 10 ............ Re PR ...... ............ .................. ... 11 5 oDUK Bante ..... ............ x ............ T se 11 3 RM ......... RIeR: 125 7 KatrinIG .................. .................. ............ ............ ............ ............ Tork ............ ...... ............ Madam.................. .................. .................. .................. . 12 e......... .................. .................. .................. ............ Eas 9 VaremiSeal ............ .................. .................. .................. .................. ................. 5 ............ ............ ............ ............ ærken ............ 13 eutral .................. .................. ............ .................. .. 13 1 ...... e pro . 13 2 dukter.................. ........................................ 13 3 ............ .................. .......... ............ ...... 134 3 ............ ........ 13 ........ 13 5

else

gRUn

6

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

n ge? linr de mtyde sad be on- hva

f yk raftr int proo finge erpr Fing t mod Sikre tning y duty belas ible Heavkraftig n poss Til ratiomulig te separing Was sorte Kilde

:

ack

l/Bl

17

1767

rec ct bin for Pedal of waste:

+

136

and

+

4

nTs

53

Ik

The Fac Produc The ts about t Series The IcoProduct Steel and .................. n Co Modules Alumin .................. llec ium ...... ......

tion ............ .................. .................. .................. MaIn ...... ............ ...... ...... ............ .................. ................ . seRIe 6 ............ ...... s: Our ............ ......... 9 V-PAR own ser ......... 10 T............ ies............ We 12 VIPP...sco ............ .................. .................. ............ ............ ............ ............ Sim ...... ............ Bra plehuman .................. ............ .................. ...... Hailo bantia...... .................. .................. .......................................... .................. ...... ...... .......... ............ ............ .................. ............ Rubbe .................. 15 Sækko rmaid .................. .................. .................. .................. ................ 49 ............ ............ ...... -Boy...... .................. ............ 69 ...... ............ ............ . ............ ...... ............ 80 ............ .................. .................. .................. ......... MIno 95 ...... ............ ..... ...... 10 ............ .................. ............... R PR ...... ............ oDUC 11 5 Bante ............ ........... T se x ............ 11 3 RM ......... RIes: 125 7 KatrinIG .................. .................. ............ ............ ............ ............ ............ Tork ...... ............ Madam.................. .................. .................. .................. ..... 129 e......... .................. .................. .................. ............ Eas BrandiSeal ............ .................. .................. .................. .................. ................. ............ ............ ............ ............ neutra ............ 13 ...... .. 13 1 ...... ...... ...... l pro ducts .................. .................. .................. ............. 13 2 ...... ...... ...... ............ ............ .................. .................. .... 13 3 .... 13 3 ...... ............ ............ .............. ............ 135 4

liner

-

type bag no.: Use

le o

Stee

1

Sales

Produ

Tab

. Mat

type bag no.: Use

unit

type bag no.: Use

unit

5

-

37

1763

h ct bin wit Pedal of waste:

Produ

+PP

MSS : -

ack

l/Bl

16

rec ct bin for Pedal of waste:

+PP

MSS : -

119

ycling

rec ct bin for Pedal of waste:

Produ

cm 68,8 cm : 38 cm : 36 : Ø : -

:

W/B D

l

Produ

:

H

35

1767

W/B D

-

2

W/B D

:

1

-

-

cm 63,6 cm cm : 59,3 : 38,2 : Ø : -

unit

4

133

-

ing lid

clos

1

:

Sales

ing lid

clos

4

132

5

30

H

1

-

H

+P

MSS : -

:

soft

132

of waste type bag no.: Use

unit

unit

119

ycling

119 -

: of waste type bag no.: Use

52

Sales

5

ycling

for rec

1

soft

Sales

type bag no.: Use

+PP

MSS : -

type bag no.: Use

unit

and

liner

Produ

:

ack

l/Bl

14

1767

rec ct bin for Pedal of waste:

Produ

+PP

MSS : -

1764

h ct bin wit Pedal of waste:

W/B D

12 12

:

41

Stee

r and

h line

Ped

+P

MSS : -

n tio ecan? ol e Chey m t ondo Ic at e - wh

bin Pedal

43 cm cm cm : 40,5 : 38,2 : Ø : -

:

. Mat

Stee

. Mat

wit al bin :

Th

13

1767 ct

Produ

l

H

ack

l/Bl

. Stee

Produ

:

15

W/B D

12

l

36

1763 ct

an ith w d pe en ui ed eq is c. tm ct sti re du pla sty ct pro of ud . r tik e r nta t e las Th ine co p r B l kte f fo G ner edu d a d . in n s pb ro ve o P pa ge til r. pro ra K D ders dt re ap ve en va in is e n b dk ke r bi nd fo go drik e a nd er g Th od n -o sa B fo G th ede de ng i sk an fø hi w 13 is ia Sp af gu K g ng in ed. d D rin ni te uk ext ud va sl ea of cl t tr ng. or til g in le t. e en ati ba is nd re nd on A ys be o sa de ha er s tc B a ith se klu G htr be s. w el ha rin po in de de as es ct rp en r a l d m En e iv du nge rf rla un e K re co i us D g pro -f ove ft kl ct gro d. r ee in e nti r e bæ du s t e ikk Th a fo ud re erB an e cl pro kte k e G th bl in e ys. nd . eve i du ftry th ita s l u ke tl w Th ke s . ro ts su art s ti r ik B P era te rs kte G ore is g p K g e kte ca ite du r. D fin øre lg ct tin m di l du ro le fø in y in P øg så du ou stg d d pro ts it K n fa me pro m gi c D re un er an le di pa e o e iv fl g g a gro . r. t k de Th . N in t c r d an lite te gs B on fo e ng uc i G ti uk rin y lud . ifre t ha d c fixa rod te m ad nc rd ite C ro jo dP on re s i B p nde ac gra G ner K st me is t i lo . ap D g. M ki m ct se ifte k in l fa t ra n ti la du ng Sk m sæ t i ilog ti ar s K ru . gh k pro u kl g D dre ei t i r rin e o nt re s. u n g a i al s t e te Th . M tw rd os ri r. te on B on ne ovæ on , ta xp / G ti uk M ate ale s ett ic m re e e og . m ri te fixa rod ng. n e of e no ca r ct ate P ri fire am nd r e th be di ve le . K te is fl du In gi pe rfo ic mre us ith n D on r. ro uktm n ct to m B t p ve art u m lge G A ve w ca du n s d d ren K dæ t o ta si liar t, te pro fø D pro is ild g ate va ca r en mi or d/ r ygti e s ci e di ve an eh fa sh t e sd Th r re In gi so nd of B o B n pr t in as re kte nd G d/ t n G A / s ø m ge ng du ta K pro te tilh er e an og g. D ro s co to ni ca r P od n hv , m fire e t a ert kli di e K m r. is g. th en e In vis kk vi er m i D er e si ud ct in iv e et B n is m r m el mm G A nd ild du ish kr d d lar e o ei K u to fla D be me rk pro g bra d gu m th ue r ve e in lo a d fo d t e nde om lig rt Th -ext ta ke an ee . ng B lf a , s o ko kte ke ca ta s e. fr n ri G se h tio er rtr r du uk S e on u r ith rø l s o w uc nc ro s IN a ic g on fo e be P elv d to fu B le t lo ik ive er s r K s en . pe e . P os ata en D er af l n t i so ui . ud n e c o th es m c t b iko n ed eq c el ug a du se es kti of r - the is evi tm en un br å ste pro ted ct g d nt atu w in re e p e etj rf k e o fl i l du din d nt ne t fe a fe e sty t b ens Th gra l ta en eb de pro o ud nt, B te po c t ag is s. kte t s tt øj r er. le . G in e gh r m du ge p es es si id du e n fa t e old Th ba de et er a a el co pro for ch ro g V-r tn B / en P byg U s kte eh nt, om vt. kk G ck ith th ed e. al y u ea K d is r fa ste d. du os w on m et e ty D in sa i e nti ke yo of m p s d ro ct olo i d f a ug r s P -/ es gh vi se e y i m pe m ret an du c K e er Br a ui nis d V-r di ty ek es th rr o D kk S r. t p pro o U n eq ha æ n g o tt ds m r sta e e go N c s e s I i u A bin w bo e be e t e be r kk Th ng n e B ri ’t e ag . f B ka m et. bi m g e lu B ri kte e G sc on th e ing G cu us ts l a ns m log lå nde t r en du farv Th os de d d a se fo m de ge gle ta ro j ns pe B l d P hø e n G ft c el e at ka de m an un bl ro K r ørs an dæ D re so nti lige r af ita nvi fo nd k Sp , su e si se r fo de de K g is mp avy l u er. es sæ nge si D sva ct da he . t ti els lyd r se En ts a er du in ne giv fo t u . K uk b hv le en pro nd eg al d D od ikke af r om e a w de gt . ab u t u n r g i l t e ge pr r en Th rs eq fo c tu ru ti su fr B oo e in kte g til g b væ nd G td is ry bl s du i fu u pet si ct ve ta rt o bu i a r ro go tegn s du nd P le su g p pa le æ a K e væ on is tin se ns. pro s ve lm D g i til m r ge ct u e d te b o a t e bru t e t re du m Th lo as r ne ikk al . B w e kte ge pro o eg r w d G ste r th r ge r de a e .N du e r- . fo o l g o w fo lu e ith de t e fø ro m Th n d nc P g es n d bl w B nti kte e re t i ng ta n K o ild pa G ou D ald ui tio æ du m lk s pa se s m a ro er ph aff t ti dre is in P D . pre ng go r. n b ne an K g. le is nti ara bi m D n de eg ed væ ge e o ct ou ep c s til føl hæ gs er m Th in du m n te n n h ar d B n ri rpro it kl e G tio as . de me r tm e gw w nts eso . an m ra t e sæ Th n -in e ld Sp sa ki ere ilt m B nti kte gs K g G ou bu art get old D rin du n h s p m ro ri te yg be ha om P nte ra db n c K o in te bi o D m pa r ara e tw se og ha p Th th te . n se B i ras ts G nw de to w en so . an ed e tio -in m ld re Sp m ki lde ilt art 12 K g bu p et ho D n ri s om ygg be te ha c db te n e in bi re an r ara e th ith ha ep Th th w n es B i d G nw de tr pe en an ed ui tio ed Sp m eq K g is l. tm D n ri ct ta re te du me sty pro of ud . r tal e r te e Th ine m B l kte f G ner du d a in ro n P pa K D ders in

Rekvirér kataloget ved Abena Kundeservice eller ved konsulenten i dit område.

40

54 cm cm : 38 cm : 36 : Ø : -

:

H

25 cm : 51,5 cm H : 29 cm W/B : 27 D : Ø : -


Sækko-Boy

Stativer til kildesortering 40 ltr. Sækko-Boy, hvid Varenr. 2023 2025 2026

Varebeskrivelse Uden låg Med låg, uden pedal Med låg og pedal

Ved affaldstype:

(HxB) cm 60x35,5 60x35,5 60x35,5

Dybde (cm) 35,5 35,5 35,5

Let

Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 681,65 764,65 1.021,90

Blandet

Tungt

1651 - 1654

1251-1254

60 ltr. Sækko-Boy, hvid Varenr. 2055 2056 2060 2052

Varebeskrivelse Uden låg Med låg, uden pedal Med låg og pedal Med låg og pedal, eloxeret

Ved affaldstype:

(HxB) cm 85x35,5 85x35,5 85x35,5 87x35,5

Dybde (cm) 35,5 35,5 35,5 35,5

Let

Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 681,60 769,75 1.021,90 1.306,90

Blandet

Tungt

1677 - 1684

1277-1284

120 ltr. Sækko-Boy, hvid Varenr. 2095 2096

Varebeskrivelse Uden låg Med låg, uden pedal

Ved affaldstype:

(HxB) cm 85x46,5 85x46,5

Dybde (cm) 46,5 46,5

Let

Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 880,45 1.087,55

Blandet

Tungt

1622 - 1624

1422 - 1424

Tilbehør til Sækko-Boy (mindstekøb 1 stk.) Varenr. 2121 2122 2123 2127 2124 2125

Varebeskrivelse Sækkeholder Hjul til Sækko-Boy (ikke vnr. 2052) Låg til 40/60 liter Sækko-Boy uden pedal Låg til 60 liter Sækko-Boy med pedal Låg til 120 liter Sækko-Boy Hængsler til låg (inkl. skruer)

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt. 2500 100 1 1 1 100

Pris pr. stk. ved 1 karton 6,95 42,35 189,15 325,20 223,65 13,15

41


Step-On containere Pedalbetjente med låg

Epoxylakeret aluminium Varenr. 170700

Farve Hvid

Rumindhold Højde 55 l 60,0 cm

Bredde 30,0 cm

Dybde 30,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 2.203,75

Højkvalitets aluminiums container med tætsluttende låg. Til inden- og udendørs brug til kraftig belastning

Ved affaldstype:

Let

Benyt pose, varenr.:

Blandet

Tungt

1651-1654

1251-1254

Epoxylakeret aluminium Varenr. 170701

Farve Hvid

Rumindhold Højde 110 l 80,0 cm

Bredde 39,0 cm

Dybde 39,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 3.163,15

Højkvalitets aluminiums container med tætsluttende låg. Til inden- og udendørs brug til kraftig belastning

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Polyethylen Varenr. 2032 2033 2034

Farve Blå Hvid Rød

Rumindhold 87 l 87 l 87 l

Ved affaldstype:

Højde 82,5 cm 82,5 cm 82,5 cm

Bredde 41,0 cm 41,0 cm 41,0 cm

Dybde 50,0 cm 50,0 cm 50,0 cm

Let

Benyt pose, varenr.:

42

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt. 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.786,55 1.786,60 1.786,60

Blandet

Tungt

1622-1624

1422-1424


Affaldsstativer Til specialanvendelse

Hospi-stativ med pedalstang og lågpose Varenr. 2380

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 40 l 76,0 cm

Bredde 42,0 cm

Dybde 40,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 2.074,15

Stativet anvendes med kanalsække og lågposer. Ved tryk på pedal- stangen vipper stativet fremad og affald kan smides i sækken. Låget løftes ikke.

Ved affaldstype:

Let

Blandet

Benyt pose, varenr.:

Tungt

1935

Affaldsstativ, lysgrå Varenr. 2397 2398

Varebeskrivelse Rumindhold Højde Bredde Stativ 100 l 108,0 cm 50,5 cm Låg 42,7 cm Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Dybde 44,0 cm 42,7 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 391,55 143,55

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Affaldsstativ med bøjle, stål Varenr. 2391 2392

Varebeskrivelse Rumindhold Højde Stativ 100 l 98,0 cm Låg

Bredde 58,0 cm

Dybde 40,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 481,75 163,00

Galvaniseret affaldsstativ med to store hjul. Har stabil bund, så man kan transportere større mængder affald. Låg kan bestilles separat. Stativet passer til 100 liters sække.

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Plastopsamlingsstativ, galvaniseret stål Varenr. 9615

Farve Stål

Rumindhold 240 l

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Højde 115,0 cm

Diameter 50,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 687,80

Let

Blandet

Tungt

8947

1339

1338

Affaldsspand med hjul og låg Varenr. 2333

Farve Hvid

Rumindhold 76 l

Ved affaldstype:

Højde 72,0 cm

Diameter 49,0 cm

Let

Benyt pose, varenr.:

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.037,30

Blandet

Tungt

1622-1624

1422-1424

43


Kildesortering Slim Jim system

Effektiv størrelse og form til anvendelse i snævre rum Let at rengøre - lang levetid Effektiv kildesortering med udskiftelige toppe Hjul kan forbinde flere enheder eller bruges individuelt

Affaldsspande til kraftig belastning Varenr. 2910 2911

Farve Grå Grå

Rumindhold Højde 60 liter 63,2 cm 87 liter 76,2 cm

Bredde 27,0 cm 27,0 cm

Dybde 58,7 cm 58,7 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 342,35 498,15

Affaldsspand til indendørs brug. Velegnet til køkkener, barer m.m. Pladsbesparende og nem at rengøre.

Ved affaldstype:

Let

Benyt pose, varenr.:

Blandet

Tungt

1622-24

1422-1424

Hjul til Slim Jim Varenr. 2913

Farve Sort

Højde 27,5 cm

Bredde 38,1 cm

Dybde 59,5 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 674,45

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 308,55

Passer til varenr. 2910 og 2911

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 176386

44

Varebeskrivelse Låg med slidefunktion

Farve Sort

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Kildesortering Slim Jim system

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 176387

Varebeskrivelse Sidehængslet låg til løft

Farve Sort

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 264,45

Varebeskrivelse Plastlåg, lukket Plastlåg, lukket

Farve Grå Gul

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 260,35 260,35

Varebeskrivelse Plastlåg med 2 huller Plastlåg med 2 huller Plastlåg med 2 huller Plastlåg med 2 huller

Farve Brun Grøn Rød Gul

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 259,35 259,35 259,35 259,35

Varebeskrivelse Plastlåg med slids

Farve Blå

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/4

Pris pr. stk. ved 1 karton 259,30

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 2912 176388

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 176405 176389 176390 176391

Låg til vnr. 2910 og 2911 Varenr. 176392

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

45


Affaldsspande i plast Med push låg

Affaldsspand med push låg Varenr. 170702

Rumindhold Højde 47 l 78,0 cm

Diameter 41,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. stk. ved 1 karton 270,60

Tungt

Affaldsspand med push låg Varenr. 170703

Rumindhold Højde 60 l 81,0 cm

Diameter 45,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 365,90

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Affaldsspand med push låg Varenr. 170704

Rumindhold Højde 90 l 91,0 cm

Diameter 52,0 cm

Ved affaldstype:

Stk. pr. krt. 1

Let

Benyt pose, varenr.:

Pris pr. stk. ved 1 karton 511,45

Blandet

Tungt

1622-1624

1422-1424

Affaldsspand med aftageligt vippelåg Varenr. 176271

Farve Hvid

Rumindhold Højde 50 l 75,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

46

Bredde 40,0 cm

Dybde 30,0 cm

Let 1330

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt. 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 143,50

Tungt

1335


Affaldsspande i plast eller metal Affaldsspand, hvid - Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU Varenr. 2316 2317

Varebeskrivelse Rumindhold Højde Spand 50 l 54,0 cm Låg 3,5 cm

Ved affaldstype:

Diameter 34,3 cm 40,0 cm

Stk. pr. pk. / Mindstekøb stk. pr. krt. 1 stk 1/10 1 stk 1/25

Let

Benyt pose, varenr.:

Pris pr. stk. ved 1 karton 322,85 68,70

Blandet

Tungt

1402

1454

Affaldsspand med låg - Smiley Varenr. 170705 170706 170707 170708

Farve Blå Grøn Gul Rød

Rumindhold 75 l 75 l 75 l 75 l

Højde 75,0 cm 75,0 cm 75,0 cm 75,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 46,0 cm 46,0 cm 46,0 cm 46,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 743,15 743,10 743,10 743,15

Let

Blandet

Tungt

1369

1388

1390

Affaldsspand med push låg, inderspand Varenr. 176237 176238 176239 176240 170729 176241

Farve Mat sort Sort Blå Grå Mat rustfri stål Rustfri stål

Rumindhold 40 l 40 l 40 l 40 l 40 l 40 l

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Højde 74,0 cm 74,0 cm 74,0 cm 74,0 cm 74,0 cm 74,0 cm

Diameter 34,0 cm 34,0 cm 34,0 cm 34,0 cm 34,0 cm 34,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1 1 1 1 1

Let

Blandet

1324

1334

Pris pr. stk. ved 1 karton 728,80 728,80 728,80 728,80 764,65 764,65 Tungt

Affaldsspand med pushlåg, open top Varenr. 2375 2377

Farve Børstet stål Stål

Rumindhold 50 l 50 l

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Højde 83,2 cm 70,5 cm

Diameter 40,5 cm 40,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Let

Blandet

1331

1336

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.532,35 1.069,05

Tungt

47


Pedalspande i stål Med plast inderspand

3 liter Varenr. 176442 176443 176444

Farve Hvid Sort Rustfri stål

Højde 26,0 cm 26,0 cm 26,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 17,0 cm 17,0 cm 17,0 cm

Let

Stk. pr. krt. 1 1 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 83,05 83,00 91,20

Tungt

1320

5 liter Varenr. 176446 176445 176447 176448

Farve Sort Hvid Rustfri stål Mat stål

Højde 28,0 cm 28,0 cm 28,0 cm 28,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 20,0 cm 20,0 cm 20,0 cm 20,0 cm

Let

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 114,80 114,80 127,10 131,20

Tungt

1321

12 liter Varenr. 176451 176449 176450 176452

Farve Rustfri stål Hvid Sort Mat stål

Højde 40,0 cm 40,0 cm 40,0 cm 40,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 25,0 cm 25,0 cm 25,0 cm 25,0 cm

Let

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 197,85 177,30 177,30 208,10

Tungt

1332

20 liter Varenr. 176456 176453 176454 176455

Farve Mat stål Hvid Sort Rustfri stål

Højde 46,0 cm 46,0 cm 46,0 cm 46,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

48

Diameter 29,0 cm 29,0 cm 29,0 cm 29,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Let

Blandet

1323

1333

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 263,40 246,00 246,00 263,40

Tungt


Pedalspande i stål Med plast inderspand

30 liter Varenr. 176457 176458 176459 176460

Farve Hvid Sort Rustfri stål Mat stål

Højde 66,0 cm 66,0 cm 66,0 cm 66,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 29,0 cm 29,0 cm 29,0 cm 29,0 cm

Stk. pr. krt. 1 1 1 1

Let

Blandet

1324

1334

Pris pr. stk. ved 1 karton 348,50 348,50 246,00 418,20

Tungt

Hygiejnespande og rekvisitter Blespand Varenr. 2450 2451

Størrelse Standard Maxi

Farve Hvid og grøn Hvid og grøn

Højde 50,0 cm 85,0 cm

Diameter 17,5 cm 17,5 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/2 1/1

Pris pr. stk. ved 1 karton 434,60 868,15

Affaldsspand specielt til bleer og andet hygiejne affald. Med en speciel lukkemekanisme sluttes der tæt om den ble, som kommes i spanden så lugtgener undgås. Plastposen i den tilhørende refill-cassette er tilmed parfumeret og behandlet med anti-bakterielt middel, der skal forhindrer bakterievækst og lugt. Ved affaldstype:

Topdel

Refill

Benyt pose, varenr.:

2459

2455

Refill til blespand Varenr. 2455 2457

Passer til Vnr. 2450 Vnr. 2451

Kvalitet 18 my 35 my

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt. 6 6

Pris pr. stk. ved 1 karton 77,90 91,25

Refill-kasette til affaldsspand specielt til bleer og andet hygiejne affald. Med en speciel lukkemekanisme sluttes der tæt om den ble, som kommes i spanden så lugtgener undgås. Plastposen i den tilhørende refill-cassette er tilmed parfumeret og behandlet med anti-bakterielt middel, der skal forhindre bakterievækst og lugt.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

49


Hygiejnespande og rekvisitter Hygiejnespand Varenr. 2325 2326

Farve Stål Hvid

Rumindhold 3l 3l

Højde 28,4 cm 25,0 cm

Ved affaldstype:

Diameter 18,6 cm 17,0 cm

Let

Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. krt. 1 1

Blandet

Pris pr. stk. ved 1 karton 416,15 208,05

Tungt

1320

Dispenser til toiletpapir - til vægmontering Varenr. 2329

Materiale Metal/plast

Farve Mindstekøb Hvid/eloxeret 1 stk

Stk. pr. krt. 6

Pris pr. stk. ved 1 karton 72,80

Toiletbørste til vægmontering Varenr. 2331

Materiale Stål

Højde 42,6 cm

Bredde 11,6 cm

Dybde 12,5 cm

Mindstekøb Stk. pr. krt. 1 stk 2

Pris pr. stk. ved 1 karton 360,80

Højde 38,3 cm

Bredde 14,0 cm

Dybde 15,5 cm

Mindstekøb Stk. pr. krt. 1 stk 2

Pris pr. stk. ved 1 karton 200,90

Dispenser til 3 ekstra toiletruller Varenr. 2332

50

Materiale Stål

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Madame-poser Hygiejnepose Varenr. 1328

Varebeskrivelse Bredde Hvid 12,5 cm

Længde 24,5 cm

Mindstekøb 750 stk

Stk. pr. krt. 750

Pris pr. 30 stk ved 1 karton 1 palle 33,20 30,10

Varenr. 1981 1982

Varebeskrivelse Bredde Bølgemotiv 25,0 cm Kunstmotiv 25,0 cm

Længde 36,5 cm 36,5 cm

Mindstekøb 500 stk 500 stk

Stk. pr. krt. 500 500

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 42,55 38,55 44,10 40,00

Varenr. 1985

Varebeskrivelse Bredde Uden tryk 25,0 cm

Længde 36,5 cm

Mindstekøb 500 stk

Stk. pr. krt. 500

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 37,75 34,25

Varenr. 1996

Varebeskrivelse Bredde Vand/sten 24,5 cm

Længde 35,0 cm

Mindstekøb 500 stk

Stk. pr. krt. 500

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 41,05 37,25

Stk. pr. krt. 100 50 100

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 71,75 71,75 91,20 91,20 67,65 67,65

Madamepose

Re-duce

cy cl

Re-

e -us

R

Re

e

Madamepose

Madamepose

Re-duce

cy cl

Re-

e -us

R

Re

e

Madame-stativ Varenr. 2000 2001 2010

Materiale Aluminium Stål Aluminium

Farve Alu Hvid Hvid

Bredde 2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm

Længde 35,5 cm 35,5 cm 35,5 cm

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

51


Spande til vægophæng

Papirkurv Varenr. 116753

Farve Sølv/sort

Rumindhold Højde 25 l 66,5 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 40,0 cm

Dybde 17,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. stk. ved 1 karton 901,00

Tungt

Papirkurv Varenr. 170109

Farve Stål

Rumindhold Højde 25 l 46,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 35,5 cm

Dybde 15,5 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1210

1225

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.288,45

Tungt

Papirkurv Varenr. 170223

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 25 l 55,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

52

Bredde 33,0 cm

Dybde 23,0 cm

Stk. pr. krt. 2

Let

Blandet

1210

1225

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 333,15

Tungt


Spande til vægophæng Papirkurv Varenr. 170224

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 50 l 55,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 42,0 cm

Dybde 28,0 cm

Stk. pr. krt. 2

Let

Blandet

1310

1315

Pris pr. stk. ved 1 karton 466,40

Tungt

Papirkurv Varenr. 170500

Farve Hvid

Rumindhold Højde 18 l 20,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 27,7 cm

Dybde 17,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1210

1225

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.045,50

Tungt

Papirkurv Varenr. 170503

Farve Hvid

Rumindhold Højde 50 l 68,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 38,0 cm

Dybde 25,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.257,70

Tungt

Affaldsspand Varenr. 240327

Farve Alu

Rumindhold Højde 40 l 67,8 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 37,3 cm

Dybde 19,3 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.796,80

Tungt

Papirkurv Varenr. 2674

Farve Stål

Rumindhold Højde 40 l 60,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 31,0 cm

Dybde 22,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1310

1315

Pris pr. stk. ved 1 karton 958,40

Tungt

Trådstativ Varenr. 2545

Farve Hvid

Rumindhold Højde 31 l 40,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 34,0 cm

Dybde 23,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/10

Let

Blandet

1300

1305

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 114,80

Tungt

53


Spande til vægophæng Trådstativ Varenr. 2355 2356

Farve Hvid Hvid

Rumindhold Højde 15 l 42,0 cm 15 l 36,0 cm

Ved affaldstype:

Bredde 28,0 cm 25,0 cm

Dybde 17,5 cm 17,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/10 1/10

Let

Blandet

Benyt pose, varenr.:

1115-1121

1125-1131

Rumindhold Højde 20 l 35,0 cm

Bredde 32,0 cm

Pris pr. stk. ved 1 karton 63,55 50,25

Tungt

Papirkurv Varenr. 170140

Farve Hvid

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Dybde 22,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/5

Let

Blandet

1300

1305

Pris pr. stk. ved 1 karton 155,80

Tungt

Affaldsstativ Varenr. 170225

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 40 l 50,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 32,0 cm

Dybde 25,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/6

Let

Blandet

1310

1315

Pris pr. stk. ved 1 karton 189,65

Tungt

Papirkurv Varenr. 170504 170505

Farve Antracit Lysgrå

Rumindhold Højde 21 l 36,0 cm 21 l 36,0 cm Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 24,5 cm 24,5 cm

Dybde 24,5 cm 24,5 cm

Stk. pr. krt. 1 1

Let

Blandet

1210

1225

Pris pr. stk. ved 1 karton 274,70 274,70 Tungt

Affaldsstativ Varenr. 2906

Farve Sort

Rumindhold Højde 10 l 33,0 cm

Bredde 26,0 cm

Dybde 21,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 184,50

Affaldsspand til montering på låge/væg

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

54

Let

Blandet

1150

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Tungt


Papirkurve Sækko-Boy Office Varenr. 2062

Farve Sort

Rumindhold Højde 16 og 19 l 54,2 cm

Bredde 26,3 cm

Dybde 40,5 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 447,90

Stativet anvendes til indendørs kildesortering i bl.a. kontormiljøer

Ved affaldstype:

Let

Blandet

Benyt pose, varenr.:

Tungt

102013-102014

Papirkurv Varenr. 2305

Farve Grå

Rumindhold Højde 11,5 l 30,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/5

Diameter 25,5 cm

Let

Blandet

1150

1322

Pris pr. stk. ved 1 karton 55,35

Tungt

Papirkurv Varenr. 2309 2310

Farve Hvid Grå

Rumindhold Højde 14 l 32,0 cm 14 l 32,0 cm Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 26,0 cm 26,0 cm

Dybde 26,0 cm 26,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/5 1/5

Let

Blandet

1185

1195

Pris pr. stk. ved 1 karton 92,25 92,25 Tungt

Papirkurv Varenr. 2313 2314 2315

Farve Grøn Hvid Grå

Rumindhold 25 l 25 l 25 l

Højde 39,0 cm 39,0 cm 39,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Bredde 33,0 cm 33,0 cm 33,0 cm

Dybde 33,0 cm 33,0 cm 33,0 cm

Stk. pr. pk. / stk. pr. krt. 1/5 1/5 1/5

Let

Blandet

1310

1315

Pris pr. stk. ved 1 karton 174,25 174,25 174,25

Tungt

Papirkurv Varenr. 2320

Farve Lysgrå

Rumindhold Højde 21 l 32,0 cm

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Diameter 29,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Let

Blandet

1171

1180

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. stk. ved 1 karton 492,00

Tungt

55


Outdoor askebægre Askebæger, klar til vægmontering Varenr. 170400

Farve Sort

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 208,10

Dybde 7,5 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 217,30

Bredde 28,0 cm

Dybde 14,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 308,50

Bredde 24,0 cm

Dybde 24,0 cm

Stk. pr. krt. 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 814,90

Stk. pr. krt. 1 1

Pris pr. stk. ved 1 karton 1.365,30 1.144,90

Materiale Stål

Højde 16,0 cm

Diameter 16,0 cm

Farve Materiale Sort og grå Stål

Højde 32,0 cm

Bredde 26,5 cm

Materiale Stål

Højde 37,0 cm

Materiale Stål

Højde 88,0 cm

Askebæger, klar til vægmontering Varenr. 170401

Askebæger, klar til vægmontering Varenr. 170402

Farve Sort

Askebæger, Inderspand i metal Varenr. 170403

Farve Sort

Askebæger, klar til vægmontering Varenr. 2336 2370

56

Farve Alu Alu

Materiale Højde Aluminium 50,0 cm Aluminium 30,0 cm

Diameter 6,0 cm 6,0 cm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Aftørringspapir

Håndklædeark og hygiejne.................................................. 59 Papirhåndklæder, nonstop.................................................. 60 Papirhåndklæder, interfold................................................. 62 Papirhåndklæder, multifold................................................. 63 Papirhåndklæder, C- og CZ-fold........................................ 65 Håndklæderuller, midi........................................................... 67 Håndklæderuller, mini........................................................... 70 Håndklæderuller til dispensersystemer........................ 71 Køkkenruller............................................................................... 74 Toiletpapir................................................................................... 75 Toiletpapir til dispensersystemer.................................... 78 Jumbo toiletruller.................................................................... 79 T3 Natural serien.................................................................... 81 Ansigtsservietter..................................................................... 82 Papirlommetørklæder........................................................... 82 Lejepapir...................................................................................... 82

Værkstedsruller....................................................................... 84 Væg- og gulvstativer............................................................... 87 Industriaftørring, Sontara.................................................... 88 Industriaftørring, Wipex og Katrin................................... 89 Industriaftørring, Kimberly-Clark og Tork..................... 90 Dispensere, Mercury, stål/plast..................................... 91 Dispensere, Transparent, hvid plast.............................. 92 Dispensere, stål....................................................................... 94 Hærværkssikrede dispensere, metal............................ 95 Dispensere, hvid metal......................................................... 96 Dispensere, Katrin, plast..................................................... 97 Dispensere, Katrin, stål........................................................ 100 Dispensere, Kimberly-Clark................................................. 101 Dispensere, Tork...................................................................... 103 Dispensere, Lotus, stål......................................................... 106 Dispensere, Lotus, plast....................................................... 107

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

57


Aftørringspapir Det rigtige aftørringspapir uanset behov

Miljøvenlige papirprodukter

Hos Abena er vi eksperter i aftørringspapir, og i vores sortiment på området finder du altid et produkt, der tilfredsstiller dine behov, uanset om du har fokus på kvalitet, pris eller miljøvenlighed. Care-Ness er Abenas egen alsidige produktserie inden for aftørringspapir.

Vi har stor fokus på at købe miljøcertificerede produkter. Ca. 70% af vores papirartikler har et miljømærke som fx EU-blomsten, Svanemærket, Den Blå Engel og FSC-mærket. Alle produkter og leverandører er udvalgt med stor omhu, hvor vi har fokus på funktion og leverandørens fleksibilitet samt miljø- og kvalitetsstyringssystem. De fleste af vores leverandører er ISO 9001- og ISO 14001-certificeret.

Konceptet er bygget op omkring et enkelt design, der gør det let at adskille vores produkter fra andre produkter på markedet, og er kendetegnet ved høj kvalitet til en god pris. Herudover forhandler vi naturligvis alle de førende produkter på markedet fra bl.a. Katrin, Tork, Kimberly-Clark og Lotus.

Kvaliteter

Sådan finder du de rigtige håndklædeark

Excellent Højeste kvalitet (blå). Fremstillet af nyfiber. Vores bedste kvalitet mht. sugeevne, styrke og komfort. Anvendes de steder, hvor man stiller høje krav til aftørringspapir.

Hos Abena finder du håndklædeark i mange størrelser til enhver dispenser og i enhver kvalitet. Når din papirdispenser skal fyldes op, skal du blot være opmærksom på, hvilke håndklædeark der passer i dispenseren. Målene på håndklædearkene svarer til de enkelte dispenseres indvendige mål – hvis du er i tvivl om hvilke ark, der passer til din dispenser, kan du derfor måle dispenserens indvendige bredde og dybde og sammenligne disse med håndklædearkenes mål.

Classic Middel kvalitet (bordeaux). Fremstillet af genbrugspapir af meget høj kvalitet. Produktet er hvidt, har en god sugeevne og føles blødt og komfortabelt. Benyttes bl.a. hvor der er stort forbrug. Nature Laveste kvalitet (grøn). Fremstillet af genbrugspapir. Opfylder de basale krav fra brugeren. Anvendes hvor der er simple behov for aftørring og ikke de store krav til komfort.

. ndv e Indv. bredde I dybd

dybde Du finder målene på håndklædeark og dispensere under de respektive varenr.

Varer mærket med dette røde linjesymbol i kataloget, er Care-Ness varer i anden emballage end vist herover.

58

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklædeark og hygiejne Hygiejnisk aftørring Der findes mange forskellige aftørringsløsninger på markedet, og hver især har de enkelte løsninger forskellige fordele og ulemper. Fx er fordelen ved automatiske håndtørrere, at man undgår papiraffald. Men til gengæld blæser de restvand ned på gulvet og på tøjet, er dyre i drift, tager lang tid om at tørre hænderne og er uhygiejniske, da varmen øger antallet af bakterier.

Abena anbefaler brug af håndklædeark til aftørring Aftørringspapir fra papirdispensere er den mest effektive og mest hygiejniske aftørringsløsning. Måden hvorpå papirark af typen nonstop, interfold og multifold er foldet bevirker, at hele håndklædearket udnyttes. Det betyder, at hænderne tørres fuldstændigt på kort tid ved brug af mellem 1 og 5 ark i gennemsnit, afhængig af papirkvalitet og længde. De enkelte ark hænger klar i dispenseren, så man kun rører ved det papir, man skal bruge, og papiret kan desuden bruges til at lukke for vandhanen efter brug, så man helt undgår kontakt med bakterier. Samtidig bidrager aftørring med papir til at udrydde de bakterier på hænderne, der ikke er fjernet ved håndvask. Papirdispensere bruger ikke strøm og kan fyldes med en lang række forskellige papirtyper – fra genbrugspapir til eksklusivt kvalitetspapir.

T3 Natural – verdens første papir af mælkekartoner! Abena har en stærk tradition inden for miljøvenlige indkøb og produktionsmetoder, og vi prioriterer udviklingen af bæredygtige innovationer meget højt. Derfor er vi stolte af at have introduceret en revolutionerende verdensnyhed inden for aftørringspapir: T3 Natural – verdens eneste genbrugspapir med nyfiber-egenskaber og optimal bæredygtighed!

Fremstillet af 100% genbrugt emballage Ved hjælp af en nyudviklet teknologi kan cellulosefibrene i de kendte Tetra Pak-emballager adskilles fra plastfolien, og de rene fibre genanvendes som Abenas T3 Natural aftørringspapir. Den overskydende plastfolie omdannes efterfølgende til ny varmeenergi, for derved at sikre et 100% genbrug af emballagerne. Dette giver helt nye muligheder inden for bæredygtighed og miljøvenlighed – og tilmed

Nonstop dybde ca. 8 cm

Interfold dybde ca. 10,2 cm

Multifold dybde ca. 11,5 cm

uden at gå på kompromis med papirkvaliteten! T3 Natural er, pga. den unikke fremstillingsproces, det eneste genbrugspapir i verden med en sugeevne og slidstyrke på niveau med aftørringspapir af nyfiber.

Et økonomisk valg Med T3 Natural går økonomi, bæredygtighed og kvalitet hånd i hånd – aftørringspapiret er særdeles miljøvenligt, og er samtidig billigere end sammenlignelige nyfiberprodukter! Den unikke kombination af høj kvalitet, miljøhensyn og en god pris gør T3 Natural til noget helt særligt. Derfor kan produktet anbefales til daglig brug stort set alle steder, hvor der i dag anvendes aftørringspapir.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

59


Papirhåndklæder Nonstop

Care-Ness Excellent TAD, hvid Varenr. 114020 114019

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 18g 20,5 x 32 2-lags, 18g 20,5 x 24

Dybde 8 cm 8 cm

Ark pr. pk. 100 130

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/32 2600/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 141,80 156,35 97,75 107,80

Størrelse B x L (cm) 23,5 x 24 23,5 x 24 23,5 x 24 23 x 24 22 x 34 22 x 17 20,6 x 24 20,6 x 24 20,6 x 24

Dybde 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Ark pr. pk. 125 150 150 220 100 200 125 150 150

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3125/24 3750/28 3750/28 5500/28 3500/28 6400/24 3125/28 3750/28 3750/28

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 96,65 106,60 91,05 100,40 71,95 79,35 63,40 69,90 134,55 148,35 64,65 71,30 96,65 106,60 91,05 100,40 71,95 79,35

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 20g 23,5 x 24

Dybde 8 cm

Ark pr. pk. 150

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3750/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 71,95 79,35

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 22g 21 x 24 1-lags, 39g 21 x 24

Dybde 8 cm 8 cm

Ark pr. pk. 150 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2250/48 3000/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 70,85 78,10 59,25 65,30

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags, 39g 21 x 24

Dybde 8 cm

Ark pr. pk. 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 52,30 57,65

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6124 6121 6136 6132 6111 6134 114012 114013 114014

Varebeskrivelse 3-lags, 18g 2-lags, 25g 2-lags, 20g 1-lags, 40g 2-lags, 19g 2-lags, 19g 3-lags, 18g 2-lags, 25g 2-lags, 20g

Care-Ness Excellent, blå Varenr. 6137

Care-Ness Classic, hvid Varenr. 114002 114001

Care-Ness Classic, blå Varenr. 114000

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 60

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Papirhåndklæder Nonstop

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6120

Dybde 8 cm

Ark pr. pk. 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/48

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 65,65 59,50

Størrelse B x L (cm) 23,5 x 34 20,6 x 34 23,5 x 25 23,5 x 25 23,5 x 24 23,5 x 24

Dybde 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm

Ark pr. pk. 90 90 144 144 150 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1890/32 1890/36 3024/32 3024/32 2700/24 4500/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 153,45 139,20 178,90 162,30 144,90 131,45 124,05 112,50 90,10 81,70 75,65 68,60

Størrelse B x L (cm) 21,2 x 34 21,2 x 34 21,2 x 25,5

Dybde 8,5 cm 8,5 cm 8,5 cm

Ark pr. pk. 100 110 150

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2100/28 2310/28 3150/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 223,60 202,80 228,05 206,85 163,30 148,10

Dybde 8 cm 8 cm

Ark pr. pk. 190 190

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3800/36 3800/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 122,95 111,50 85,10 77,20

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags, 39g 21 x 24

Katrin Plus, Classic og Basic Varenr. 6129 170241 170095 170096 170090 170097

Varebeskrivelse 3-lags, Plus 3-lags, Plus 2-lags, Plus 2-lags, Classic 2-lags, Basic 1-lags, Basic

Tork Premium H2 Express, hvid Varenr. 239057 239058 239059

Varebeskrivelse 2-lags, 4-fold 2-lags, 4-fold 2-lags, 3-fold

Lotus, hvid og natur Varenr. 110435 117011

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags 21,3 x 23,4 2-lags 21,3 x 23,4

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

61


Papirhåndklæder Interfold

Athena® er luksus prægningen der gør at papiret føles ekstra blødt. Denne kraftige prægning giver en større sugeevne, hvilket medfører mindre forbrug af papir.

Leonida® er en unik prægning der gør at håndklædearkene føles meget bløde og har en høj sugeevne.

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 114004 114003 6116 6115 6119

Varebeskrivelse 3-lags, Athena 3-lags, Athena 3-lags, Leonida 3-lags, Leonida 2-lags, Leonida

Størrelse B x L (cm) 22 x 36 22 x 27 22 x 42 22 x 32 22 x 32

Dybde 9 cm 9 cm 9 cm 10,2 cm 10,2 cm

Ark pr. pk. 100 130 100 125 160

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1800/32 2340/32 2000/32 2500/32 3200/32

114015

2-l., letopløselig 23 x 23,5

10,2 cm

242

3630/34

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags 23 x 23,5

Dybde 9,5 cm

Ark pr. pk. 220

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3960/16

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 168,50 185,80 127,00 140,00 238,55 263,05 185,70 204,75 162,90 147,75 111,20

100,85

T3 Natural, sand Varenr. 114018

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 62

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 70,55 64,00


Papirhåndklæder Interfold

Kimberly-Clark, hvid Varenr. 8944 8943 8942 8941 9141

Varebeskrivelse 3-lags, Kleenex 2-lags, Kleenex 2-lags, Kleenex 1-lags, Scott 1-lags, Scott

Størrelse B x L (cm) 21,5 x 31,5 21,5 x 41,5 21,5 x 31,5 21,5 x 31,5 21 x 21

Dybde 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm

Ark pr. pk. 96 94 124 180 274

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2880/16 2820/16 3720/16 2700/28 4110/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 279,90 253,85 320,10 290,35 221,45 200,85 143,35 130,00 95,75 86,85

Papirhåndklæder Multifold

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6158 6133

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 3-lags 24x21,5 2-lags 25x21,5

Dybde 11,5 cm 11,5 cm

Ark pr. pk. 150 210

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2250/24 3150/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 92,40 101,85 98,30 89,15

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags 24x43

Dybde 11,5 cm

Ark pr. pk. 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 139,75 154,10

Størrelse B x L (cm) 25x46 24,8x23 25x23

Dybde 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm

Ark pr. pk. 124 214 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1860/24 3210/28 5000/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 151,65 167,20 87,35 96,30 58,05 64,00

Care-Ness Classic, blå Varenr. 6172

Care-Ness Classic, hvid Varenr. 6128 6113 6122

Varebeskrivelse 2-lags 2-lags 1-lags

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

63


Papirhåndklæder Multifold

Care-Ness Classic, grøn Varenr. 6118

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags 25x23

Dybde 11,5 cm

Ark pr. pk. 214

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3210/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 84,05 76,25

Størrelse B x L (cm) 25x34,5 25x23 25x23

Dybde 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm

Ark pr. pk. 160 214 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/32 3210/24 5000/28

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 114,25 125,95 73,80 81,40 40,75 44,95

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags 25x23

Dybde 11,5 cm

Ark pr. pk. 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5000/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 43,75 39,65

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags 25x23

Dybde 11,5 cm

Ark pr. pk. 230

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4600/24

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 42,80 38,80

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6110 6114 6117

Varebeskrivelse 2-lags 2-lags 1-lags

NB! Varenr. 6110 er ikke i Care-Ness emballage.

Care-Ness Nature, grøn Varenr. 6112

Care-Ness Nature, blå Varenr. 6107

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 64

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Papirhåndklæder Multifold

Tork H3 Premium, Advanced og Universal, zig-zag, hvid Varenr. 239060 239061 239062

Varebeskrivelse 2-lags, Prem. 2-lags, Adv. 1-lags, Univ.

Størrelse B x L (cm) 23x23 24,8x23 23x23

Dybde 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm

Ark pr. pk. 170 200 266

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2550/28 3000/28 3990/20

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 176,05 159,65 122,45 135,00 90,15 99,40

Papirhåndklæder C- og CZ-fold

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6105 6127

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 25g 23x31 2-lags, 20g 23x31

Dybde 9,5 cm 9,5 cm

Ark pr. pk. 153 153

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3060/28 3060/28

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 125,85 114,15 99,95 90,65

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, 22g 23x33 2-lags, 21,5g 23x33

Dybde 9 cm 9 cm

Ark pr. pk. 96 96

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2304/28 2304/28

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 112,70 102,25 102,25 112,70

Dybde 9,5 cm 9,5 cm 9,5 cm

Ark pr. pk. 120 156 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/28 3744/28 4000/16

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 96,05 105,90 54,50 60,10 42,20 46,50

Care-Ness Classic, hvid Varenr. 9239 6138

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6106 6101 6103

Varebeskrivelse 2-lags, 19,5g 1-lags, 43g 1-lags, 40g

Størrelse B x L (cm) 25x31 25x33 25x31

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

65


Papirhåndklæder C- og CZ-fold

Care-Ness Nature, grøn Varenr. 6100

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 1-lags, 40g 25x33

Dybde 9,5 cm

Ark pr. pk. 168

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3360/16

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 60,60 54,95

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, Plus 24x33 1-lags, Basic 24x33

Dybde 9,5 cm 9,5 cm

Ark pr. pk. 100 180

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/24 3600/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 140,05 154,40 69,20 62,75

Katrin Plus, hvid Varenr. 170094 170093

Tork H3 Advanced og Universal, hvid Varenr. 239063 239064

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, Adv. 24,8x31 1-lags, Univ. 25x31

Dybde 9,5 cm 9,5 cm

Ark pr. pk. 120 192

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/28 4608/28

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 139,70 126,70 61,60 55,85

Varenr. 6109

Størrelse Varebeskrivelse B x L (cm) 2-lags, Plus 24x27,5

Dybde 9,5 cm

Ark pr. pk. 120

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 71,50 64,85

Lotus, natur

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 66

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklæderuller Midi

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6156 6164 6157 6168 6159

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse 2-lags, uden hylse 1-lags, med hylse 1-lags uden hylse 1-lags, uden hylse

Bredde 20,3 cm 20,3 cm 20,3 cm 20,0 cm 20,0 cm

Længde 153,0 m 153,0 m 320,0 m 320,0 m 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32 6/32 6/28 6/36 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 32,90 36,30 33,80 37,30 49,65 54,75 51,95 57,30 51,90 57,25

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse

Bredde 19,5 cm

Længde 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 46,75 51,55

Care-Ness Excellent, blå Varenr. 6174

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

67


Håndklæderuller Midi

T3 Natural, sand Varenr. 110015

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse

Bredde 25,0 cm

Længde 200,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 51,60 46,80

Varebeskrivelse 1-lags, med hylse, hvid 1-lags, med hylse, hvid 1-lags, uden hylse, hvid 1-lags, uden hylse, hvid

Bredde 20,8 cm 20,3 cm 20,3 cm 21,5 cm

Længde 300,0 m 300,0 m 300,0 m 275,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32 6/32 6/32 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 38,40 42,30 28,15 25,50 30,70 27,85 47,95 52,85

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse

Bredde 20,3 cm

Længde 150,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 33,40 36,80

Varebeskrivelse 1-lags, med hylse 1-lags, med hylse 1-lags, uden hylse

Bredde 21,0 cm 20,5 cm 20,5 cm

Længde 300,0 m 300,0 m 275,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32 6/36 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 25,50 28,15 25,50 28,15 43,00 47,40

Care-Ness Classic Varenr. 6165 6160 6155 6169

Care-Ness Classic, blå Varenr. 9510

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6161 6162 6163

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 68

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklæderuller Midi

Care-Ness Nature, blå Varenr. 6167

Varebeskrivelse 1-lags, med hylse

Bredde 20,0 cm

Længde 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/44

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 26,45 29,15

Varebeskrivelse 1-lags, Plus - hvid 1-lags, Basic - hvid 1-lags, Basic - natur

Bredde 20,5 cm 20,5 cm 20,5 cm

Længde 280,0 m 320,0 m 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/28 6/36 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 68,45 75,45 59,35 65,40 43,15 39,15

Bredde 24,5 cm 24,5 cm 20,5 cm

Længde 160,0 m 275,0 m 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/28 6/24 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 95,80 86,90 94,45 85,65 50,30 45,60

Katrin uden hylse Varenr. 170106 170101 170210

Tork - uden hylse, hvid og gul Varenr. 239046 239047 239049

Varebeskrivelse 2-lags, Advanced M1, hvid 2-lags, Advanced M2, hvid 1-lags, Universal, gul

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

69


Håndklæderuller Mini

Care-Ness Excellent, hvid Varenr. 6151 6144 6152 6148 6147

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse 1-lags, uden hylse 1-lags, med hylse 1-lags, uden hylse 1-lags, uden hylse

Bredde 20,3 cm 20,3 cm 20,3 cm 20,0 cm 20,0 cm

Længde 72,0 m 72,0 m 120,0 m 115,0 m 120,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/32 12/32 12/32 12/32 12/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 18,30 20,15 19,95 22,00 18,75 20,70 18,30 20,15 19,55 21,60

Varebeskrivelse 1-lags, uden hylse 1-lags, med hylse 1-lags, med hylse 1-lags, uden hylse

Bredde 21,5 cm 20,8 cm 20,3 cm 20,3 cm

Længde 120,0 m 120,0 m 120,0 m 120,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 11/32 12/32 12/32 12/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 21,00 23,15 19,55 21,60 14,05 12,75 17,40 15,75

Varebeskrivelse 1-lags, med hylse 1-lags, uden hylse 1-lags, med hylse

Bredde 20,5 cm 20,5 cm 20,5 cm

Længde 120,0 m 110,0 m 100,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/32 10/32 12/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 15,70 17,35 16,45 18,10 13,35 14,70

Varebeskrivelse 1-lags, Plus - hvid 1-lags, Basic - hvid 1-lags, Basic - natur

Bredde 20,5 cm 20,5 cm 20,5 cm

Længde 110,0 m 116,0 m 100,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/45 12/45 12/45

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 31,20 34,40 20,20 22,25 19,35 17,55

Care-Ness Classic, hvid Varenr. 6149 6145 6140 6150

NB! Varenr. 6149 er ikke i Care-Ness emballage.

Care-Ness Nature, natur Varenr. 6142 6143 6141

Katrin uden hylse Varenr. 170105 170100 170107

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 70

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklæderuller Mini

Kimberly-Clark, hvid og blå Varenr. 9505 9142

Varebeskrivelse Bredde 1-lags, med hylse, Scott 24,0 cm 1-lags, med hylse, WyPall L20 24,0 cm

Længde 52,9 m 52,9 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/20 24/16

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 51,80 47,00 25,95 23,50

Varebeskrivelse 2-lags, Advanced M1, hvid 1-lags, Advanced M1, hvid 1-lags, Universal M1, hvid 1-lags, Universal M1, gul

Længde 75,0 m 120,0 m 120,0 m 115,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 11/32 11/32 11/32 11/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 46,45 51,20 41,05 45,25 22,45 20,40 18,10 19,95

Tork, uden hylse Varenr. 239050 239051 239052 239053

Bredde 21,5 cm 21,5 cm 21,0 cm 20,5 cm

Håndklæderuller Til dispensersystemer

Care-Ness Excellent og Nature Varenr. 6135 9111 6126 6125 6130

Varebeskrivelse 3-lags, med hylse, hvid, Exc. 3-lags, med hylse, hvid, Exc. 2-lags, med hylse, hvid, Exc. 2-lags, med hylse, Excel. 1-lags stoprulle, hvid, Exc.

Bredde 20,3 cm 22,0 cm 25,0 cm 20,0 cm 24,7 cm

Længde 100,0 m 65,0 m 57,0 m 57,0 m 105,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/44 10/40 18/18 18/21 10/28

6131

1-lags stoprulle, Nature

25,0 cm

90,0 m

12/28

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 39,50 43,60 25,70 28,35 31,25 28,35 23,45 21,30 48,80 53,80 26,40

23,95

NB! Varenr. 6135, 9111, og 6131 er ikke i Care-Ness emballage.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

71


Håndklæderuller Til dispensersystemer

Katrin System Varenr. 9139 9240 9508

Varebeskrivelse 2-lags, Plus - hvid 2-lags, Classic - hvid 2-lags, Classic - blå

Bredde 21,0 cm 21,0 cm 21,0 cm

Længde 100,0 m 160,0 m 130,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/36 6/36 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 99,55 90,30 108,35 98,30 100,45 91,10

Læs mere om den tilhørende Katrin system dispenser: Varenr. 2677 under afsnittet: Dispensere - Katrin.

Kimberly-Clark, hvid Varenr. 119514 119515

Varebeskrivelse 2-lags, med hylse, Kleenex 1-lags, med hylse, Scott

Bredde 20,0 cm 20,0 cm

Længde 130,0 m 304,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/36 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 100,40 91,05 143,35 130,00

Tilhørende Kimberly-Clark dispenser: Varenr. 119513. Læs mere om den under afsnittet: Dispensere - Kimberly-Clark.

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 72

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndklæderuller Til dispensersystemer

Tork Advanced Matic Varenr. 239044

Varebeskrivelse 2-lags, H1 - hvid

Bredde 21,0 cm

Længde 150,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/28

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 127,90 116,00

Tilhørende Tork system dispensere: Varenr. 110011 og 117524. Læs mere om dem under afsnittet: Dispensere - Tork.

Lotus enMotion Varenr. 6139 117015

Varebeskrivelse 2-lags, - hvid 2-lags, - blå

Bredde 24,7 cm 24,7 cm

Længde 143,0 m 143,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32 6/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 102,45 112,95 102,45 112,95

Læs mere om de tilhørende Lotus enMotion dispensere: Varenr. 2646 og 2686 under afsnittet: Dispensere - Lotus.

Lotus Impulse Varenr. 117014

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Bredde 19,5 cm

Længde 143,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 90,00 81,60

Læs mere om de tilhørende Lotus enMotion dispensere: Varenr. 117018, 2647 og 2648 under afsnittet: Dispensere - Lotus.

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

73


Køkkenruller Care-Ness Excellent Varenr. 6079 6080

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/45 28/18

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 23,05 25,40 5,35 5,90

Rl. pr. pk. 4 4 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 28/18 32/15 28/21

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 5,00 5,50 4,15 4,55 3,80 4,20

Længde 16,8 m

Rl. pr. pk. 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 32/15

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 3,95 3,55

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Længde 21,0 m

Rl. pr. pk. 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 32/27

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 10,15 9,20

Varebeskrivelse 2-lags, Advanced, hvid 2-lags, Universal, natur

Længde 39,2 m 25,8 m

Rl. pr. pk. 2 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 14/35 32/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 14,05 12,75 7,95 8,75

Varebeskrivelse 2-lags, hvid 2-lags, hvid

Længde 100,0 m 17,9 m

Varebeskrivelse 2-lags, hvid 2-lags, hvid 2-lags, hvid

Længde 17,9 m 18,0 m 14,0 m

Varenr. 6075

Varebeskrivelse 2-lags, natur

Varenr. 170091

Varenr. 239080 239081

Care-Ness Classic Varenr. 6070 6076 115011

Care-Ness Nature

Katrin Plus

Tork

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 74

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Toiletpapir Care-Ness Excellent og BIO-Active Varenr. 6047 6017 6037 6039 113015 6040 6045

Varebeskrivelse 3-lags 3-lags 2-lags 2-lags 2-lags 2-lags 2-lags

Længde 34,2 m 23,4 m 100,0 m 72,0 m 50,0 m 34,3 m 22,0 m

Antal ark 248 ark 180 ark 800 ark 600 ark 400 ark 250 ark 200 ark

Rl. pr. pk. 8 8 1 4 4 8 10

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 72/16 48/22 12/99 20/35 40/24 64/18 80/12

113012

2-lags - BIO

30,0 m

250 ark

8

48/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 3,65 4,05 4,40 4,85 12,30 13,55 6,05 6,65 6,30 6,95 2,87 3,15 2,14 2,36 4,65

4,25

Care-Ness Excellent i ark Varenr. 6059

Varebeskrivelse Længde 2-lags, hvid 20,5 cm

Ark pr. pk. 300

Varenr. 113018 113017

Varebeskrivelse Længde 2-lags, sand 44,0 m 2-lags, sand 17,6 m

Antal ark 400 ark 160 ark

Varebeskrivelse 2-lags, hvid 2-lags, hvid 2-lags, hvid 2-lags, hvid

Antal ark 400 ark 250 ark 250 ark 200 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 9000/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 63,05 57,20

Rl. pr. pk. 6 10

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/42 120/10

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 4,25 3,85 1,69 1,53

Rl. pr. pk. 6 8 8 8

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 42/18 64/27 64/18 64/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 3,80 3,45 2,22 2,01 2,77 2,51 1,77 1,95

T3 Natural

Care-Ness Classic Varenr. 6031 6025 6030 6024

Længde 50,0 m 34,3 m 34,3 m 28,0 m

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

75


Toiletpapir Care-Ness Nature Varenr. 6019 6016 6009 6010

Antal ark 250 ark 306 ark 1087 ark 500 ark

Antal pr. pk. 8 6 1 6

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 64/30 42/36 24/36 42/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 1,59 1,75 2,31 2,55 11,45 12,60 2,47 2,73

Varebeskrivelse 2-lags Plus, hvid 2-lags Classic, hvid 2-lags Classic, hvid 2-lags Basic, natur 1-lags Basic, natur

Længde 50,4 m 50,0 m 34,7 m 50,4 m 80,0 m

Ark pr. rl/ rl. pr. pk 360 ark/6 400 ark/6 248 ark/8 360 ark/6 640 ark/6

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 42/27 42/30 64/27 42/27 42/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 10,10 9,15 6,60 6,00 3,20 2,91 6,40 5,80 3,90 3,50

Varebeskrivelse Længde 2-lags, hvid 21,5 cm

Ark pr. pk. 300

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 9000/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 61,45 55,70

Varebeskrivelse Længde 2-lags, hvid 30,0 m

Antal ark 243 ark

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 40/16

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 6,40 5,80

Varebeskrivelse 2-lags, natur 2-lags, natur 1-lags, natur 1-lags, natur

Længde 31,3 m 38,3 m 150,0 m 62,5 m

Katrin Plus, Classic og Basic Varenr. 170085 170240 170087 170078 6011

Katrin Plus i ark Varenr. 170088

Kimberly-Clark, Kleenex Varenr. 6042

Rl. pr. pk. 2

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 76

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Toiletpapir Kimberly-Clark i ark Varenr. 8945 8954

Varebeskrivelse Længde 2-lags, Kleenex 18,5 cm 2-lags, Scott 18,5 cm

Ark pr. pk. 200 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 7200/32 9000/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 72,40 65,65 52,95 48,05

Tork Premium, Advanced og Universal Længde 34,7 m 34,7 m 38,1 m

Antal ark 248 ark 248 ark 272 ark

Rl. pr. pk. 6 1 8

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 42/27 24/72 64/27

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 7,30 6,60 2,97 3,25 3,50 3,90

Varenr. 6036 6035

Varebeskrivelse Længde 2-lags, Pref. 50,0 m 2-lags, Stand. 60,0 m

Antal ark 400 ark 480 ark

Rl. pr. pk. 4 4

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/35 20/35

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 5,10 4,60 5,20 4,70

Varenr. 8620

Varebeskrivelse Længde 2-lags, hvid 22,5 cm

Ark pr. pk. 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10000/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 58,15 52,75

Varenr. 239071 239087 239072

Varebeskrivelse 3-lags, hvid 2-lags, hvid 2-lags, natur

Lotus Preference og Standard

Lotus i ark

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

77


Toiletpapir

Til dispensersystemer

Katrin, hvid Varenr. 9229 6038

Varebeskrivelse 2-lags, Plus 2-lags, Classic

Længde 85,0 m 100,0 m

Antal ark 680 ark 801 ark

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 36/30 36/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 18,70 16,95 18,25 16,55

Tilhørende Katrin system dispenser: Varenr. 2676. Læs mere under afsnittet: Dispensere - Katrin.

Tork Advanced T6 Varenr. 240342

Varebeskrivelse 2-lags, uperforeret, hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 27/28

Længde 100,0 m

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 19,35 17,55

Tilhørende Tork dispenser: Varenr. 117542. Se mere under afsnittet: Dispensere - Tork.

Lotus SmartOne Varenr. 6021

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Længde 207,0 m

Antal ark 1150 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/64

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 45,85 41,55

Tilhørende Lotus SmartOne dispensere: Varenr. 2664 og 117013. Se mere under afsnittet: Dispensere - Lotus.

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 78

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Jumbo toiletruller Lotus Compact Varenr. 6012

Varebeskrivelse 2-lags uden hylse, hvid

Længde 112,0 m

Antal ark 900 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 36/33

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 21,65 19,60

Tilhørende Lotus Nextturn system dispensere: Varenr. 110012 og 110000. Læs mere under afsnittet: Dispensere - Lotus.

Care-Ness Excellent og BIO-Active, hvid Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 36,85 40,65 30,40 33,50 19,00 20,95 19,00 20,95

Varenr. 6052 6058 6057 110170

Varebeskrivelse Midi, uperforeret Midi, uperforeret Midi, uperforeret Mini, perforeret

Antal lag 2-lags 2-lags 2-lags 2-lags

Længde 380,0 m 300,0 m 170,0 m 170,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/30 6/30 12/32 12/32

111012 111011

Midi, perforeret, BIO Midi, perforeret, BIO

2-lags 2-lags

300,0 m 180,0 m

6/28 8/30

Varenr. 111013

Varebeskrivelse Midi, perforeret, sand

Antal lag 2-lags

Længde 300,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/28

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 24,30 22,05

Varebeskrivelse Midi, uperforeret, hvid Midi, uperforeret, hvid

Antal lag 2-lags 2-lags

Længde 380,0 m 180,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/42 12/32

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 33,55 30,45 16,60 15,05

44,75 29,70

40,55 26,95

T3 Natural

Care-Ness Classic Varenr. 6051 6056

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

79


Jumbo toiletruller Care-Ness Nature Varenr. 6054 6050

Varebeskrivelse Maxi, uperforeret, natur Maxi, uperforeret, natur

Antal lag 1-lags 1-lags

Længde 660,0 m 480,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/24 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 28,15 25,50 24,00 21,75

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 67,75 61,45 38,70 35,10

Katrin Plus, Classic og Basic, hvid Varenr. 170084 170083

Varebeskrivelse Plus Midi, uperforeret Plus Mini, uperforeret

Antal lag 2-lags 2-lags

Længde 310,0 m 160,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/42 12/36

170082 170081 170080

Classic Midi, perforeret Classic Midi, perforeret Classic Mini, perforeret

2-lags 2-lags 2-lags

440,0 m 340,0 m 200,0 m

6/42 6/42 12/40

58,10 46,80 29,05

52,70 42,45 26,35

170076 170077

Basic Maxi, uperforeret Basic Midi, uperforeret

1-lags 1-lags

585,0 m 435,0 m

6/36 6/42

38,10 33,20

34,55 30,10

Varebeskrivelse Midi, uperforeret, hvid

Antal lag 2-lags

Længde 380,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/42

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 71,00 64,40

Antal lag 2-lags 1-lags 1-lags 1-lags 1-lags

Længde 360,0 m 500,0 m 240,0 m 660,0 m 480,0 m

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/36 6/36 12/36 6/24 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 62,55 56,70 65,20 59,15 50,30 45,60 46,15 41,85 30,40 27,55

Kimberly-Clark, Scott Varenr. 6049

Tork Advanced og Universal, hvid Varenr. 117526 239067 239070 239069 239068

Varebeskrivelse Maxi, perfo., Advanced Maxi, perfo., Advanced Mini, perfo., Advanced Maxi, uperfo., Universal Maxi, perfo., Universal

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 80

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


T3 Natural serien Genbrug en karton og spar en verden!

Herunder præsenterer vi samtlige papirvarer fra vores revolutionerende T3 Natural-serie. Hvis du ikke allerede har været forbi side 59, kan du dér læse mere om baggrunden for T3 Natural, om processen fra Tetra Pak-emballage til genbrugspapir, og om nogle af de mange fordele ved T3 Natural.

110015

114018

Håndklæderulle, midi,

Håndklædeark

2 ruller/krt.

220 ark/pk.

Se vare og priser på side 68

Se vare og priser på side 62

113018

Toiletpapir 6 ruller/pk. Se vare og priser på side 75

113017

Toiletpapir, 10 rl./pk. Se vare og priser på side 75

111013

Jumbo toiletrulle, midi , 6 ruller/krt. Se vare og priser på side 79

125110

125111

Dispenserserviet

Serviet, ¼-fold

600 stk/pk.

500 stk/pk.

Se vare og priser på side 362

Se vare og priser på side 362

Har du større udfordringer eller behov for omfattende løsninger inden for papirgenbrug, affaldshåndtering og miljø, er du altid velkommen til at kontakte os. Hos Abena brænder vi for disse områder, og vi hjælper dig gerne med at gøre en forskel for både miljøet og din pengepung. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

81


Ansigtsservietter Care-Ness Excellent Varenr. 6210

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Størrelse 21x20 cm

Antal pr. pk. 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4000/32

Pris pr. 1000 ark ved 1 Karton 1 Palle 88,50 80,30

Papirlommetørklæder Care-Ness Excellent Varenr. 6220

Varebeskrivelse 2-lags, hvid

Størrelse 21x20,7 cm

Antal pr. pk. 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 Karton 1 Palle 83,75 75,95

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/16 9/18 12/24 6/15 9/18 12/24 9/24 12/12

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 65,05 59,00 41,25 45,45 40,90 37,10 107,30 118,30 35,25 38,85 40,50 36,70 25,10 27,65 98,25 89,10

Lejepapir Luksus Varenr. 4625 4624 116212 4606 4605 4604 4620 4612

Varebeskrivelse 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret 2-lags, Perforeret WypAll L20

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Blå Hvid Blå

Mål: B x L (cm x m) 70x70 59x50 52x50 50x150 50x50 50x50 39x50 51x58,5

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 82

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Lejepapir Natur Varebeskrivelse 2-lags, Perforeret 1-lags, Uperforeret 1-lags, Uperforeret

Farve Natur Natur Natur

Mål: B x L (cm x m) 50x68 65x70 50x70

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/24 6/24 6/28

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 48,05 43,55 53,90 48,90 47,30 42,90

Varenr. 4618 4616 4615 4617 4639 4614 4634

Varebeskrivelse 1-lags, Uperforeret 1-lags, Perforeret 1-lags, Perforeret 1-lags, Perforeret 1-lags, Uperforeret 1-lags, Perforeret 1-lags, Uperforeret

Farve Blå Blå Blå Blå Blå Blå Blå

Mål: B x L (cm x m) 70x65 70x65 60x65 58x65 58x65 50x65 50x65

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/24 6/24 6/36 6/36 6/22 6/36 6/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 144,55 131,10 146,15 132,55 125,50 113,80 125,40 113,75 99,65 90,40 104,40 94,70 99,65 90,40

4621

1-lags, Perforeret

Hvid

50x65

6/48

Varenr. 116213 116211 4600

Nyfiber med PE

Dispenser til lejepapir, rustfrit stål Varenr. 2575

85,65

Dispenser til lejepapir, plast

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/135

Max. papirbredde: 60 cm Pris pr. 1 stk ved

94,45

Varenr. 2570

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/50

Max. papirbredde: 51 cm

1 Karton 357,00

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 162,55

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

83


Værkstedsruller

Care-Ness Excellent Varenr. 6183 6199 6200 6208 6189 6203

Varebeskrivelse 4-lags, perforeret 4-lags, perforeret 4-lags, perforeret 2-lags, perforeret 2-lags, perforeret 1-lags, uperforeret

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid

Mål: B x L (cm x m) 37x360 29x402,8 23x360 26x600 26,5x380 33x1180

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 1/42 2/24 2/18 2/32 1/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 361,75 328,10 260,65 236,45 203,30 184,40 176,75 194,90 128,35 141,50 299,85 330,60

Varebeskrivelse 3-lags, perforeret 2-lags, perforeret 2-lags, perforeret 2-lags, perforeret

Farve Blå Blå Blå Blå

Mål: B x L (cm x m) 37x380 38,5x380 38x360 21,7x380

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24 2/12 2/16 2/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 243,50 268,50 169,35 186,70 160,40 176,80 114,75 126,55

Care-Ness Excellent Varenr. 6204 6205 110271 6206

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 84

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Værkstedsruller Care-Ness Classic Varenr. 6191 112010 6184 6187

Varebeskrivelse 3-lags, perforeret 2-lags perforeret 2-lags, perforeret 2-lags, perforeret

Farve Blå Blå Blå Blå

Mål: B x L (cm x m) 37,6x360 37x360 37x380 22x360

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 2/24 1/55 2/20

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 254,50 280,60 168,05 185,25 196,65 178,40 127,10 140,10

Varebeskrivelse 2-lags, perforeret

Farve Grøn

Mål: B x L (cm x m) 24x510

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/21

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 190,90 173,15

Varebeskrivelse 2-lags, perforeret 1-lags, perforeret 1-lags, uperforeret

Farve Hvid Hvid Hvid

Mål: B x L (cm x m) 23,5x380 26x950 23x1000

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/42 2/20 2/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 129,75 117,65 150,00 136,05 105,35 116,15

Mål: B x L (cm x m) 28x1000 23x1000

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/18 2/24

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 135,90 123,30 106,45 117,35

Care-Ness Classic Varenr. 6185

Care-Ness Classic Varenr. 6207 6212 6202

NB! Varenr. 6212 og 6202 er ikke i Care-Ness emballage.

Care-Ness Nature Varenr. 6182 110200

Varebeskrivelse 1-lags, uperforeret 1-lags, perforeret

Farve Natur Natur

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

85


Værkstedsruller Care-Ness Nature Varenr. 6181

Varebeskrivelse 1-lags, perforeret

Farve Blå

Mål: B x L (cm x m) 29x800

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 125,85 138,75

Varebeskrivelse Farve Plukæske Hvid 1/4-fold Hvid

Mål: B x L (cm x cm) 42x25 31,7x33

Antal pr. box 90 ark 56 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 810/12 1008/15

Pris pr. 100 ark ved 1 Karton 1 Palle 119,65 108,50 80,95 73,45

Varebeskrivelse 3-lags, perforeret 2-lags, perforeret

Farve Blå Blå

Mål: B x L (cm x m) 36,9x255 36,9x510

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 1/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 479,35 434,75 532,45 482,95

Varebeskrivelse 1-lags, uperforeret

Farve Natur

Mål: B x L (cm x m) 32x1050

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Pris pr. 1 rl. ved 1 Karton 1 Palle 235,05 213,20

WyPall L40 klude Varenr. 6099 6098

Tork Advanced Advanced Performance W1 Varenr. 117549 117546

Lotus Standard Varenr. 6180

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 86

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Væg- og gulvstativer

Gulvstativ, metal

Vægstativ, metal

Varenr. 2579

Varenr. 2582

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Max. rulle bredde 40 cm Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Max. rulle bredde 37 cm

1 Karton 256,70

Pris pr. 1 stk ved

Gulvstativ, metal

1 Karton 276,20

Vægstativ, metal

Varenr. 9501

Varenr. 9502

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/62

Max. rulle bredde 40 cm Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/90

Max. rulle bredde 33cm

1 Karton 256,70

Pris pr. 1 stk ved

Gulvstativ, Tork W1

1 Karton 276,20

Vægstativ, Tork W1

Varenr. 117547

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/7

Max. rulle bredde 45 cm Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 117548

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/23

Max. rulle bredde 45 cm

1 Karton 712,70

1 Palle 646,45

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 480,85

1 Palle 436,15

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

87


Industriaftørring Sontara

Ekstra stærkt nonwoven materiale (i begge retninger) både i våd og tør tilstand Fnugfri og stor og hurtig sugeevne Anvendelig til mange typer væsker, fx. vand, olie, benzin og opløsningsmidler. Tåler alle opløsningsmidler Anvendelsesområder: - Polering (også af følsomme overflader) - Aftørring af vådt og tørt smuds (olie, fedt, støv mv.) Industri: Levnedsmiddel, trykkerier, biler, værksteder, elektronik og rengøring

Sontara EC, plukæske

Sontara EC, 1/4 fold i pose Varenr. 6307

30,5x30,5 cm - 100 stk/pk Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 162,10

1 Palle 147,05

Sontara EC, rulle - perforeret

Varenr. 6308

Varenr. 6309

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 250/66

30,5x42 cm - 250 stk/æske Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 241,90

Varenr. 6310

1 Palle 219,45

Pris pr. 1 rl. ved

Varenr. 116011

32,5x42 cm - 200 stk/æske 1 Karton 258,95

1 Palle 234,85

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1200/18

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 138,70

1 Palle 125,80

Sontara Light, rulle - perforeret Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/66

30,5x42 cm - 300 stk/æske Pris pr. 100 stk ved

1 Palle 703,05

30,5x30,5 cm - 200 stk/pk

Sontara Light, plukæske Varenr. 116012

1 Karton 775,10

Sontara Light, 1/4 fold i pose Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 200/60

Pris pr. 100 stk ved

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

30,5 cm x 152 m

Sontara SPS, plukæske

1 Karton 187,70

Varenr. 116013

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

30,5 cm x 190 m 1 Palle 170,25

Pris pr. 1 rl. ved

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 88

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1000/18

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

1 Karton 830,75

1 Palle 753,50


Industriaftørring Wipex

Meget stærk både våd og tør Stor sugeevne (også olie) Fnugfri Aftørring/optørring af væsker (også kemikalier) Industri: Maskiner, værktøj og elektronik

Anvendelsesområder: - Polering (også af følsomme overflader) - Aftørring af vådt og tørt smuds (olie, fedt, støv mv.) - Rengøringsmidler/opløsningsmidler

Wipex Special i pakke, viskose, hvid Varenr. 6300

Wipex Special, perf. rulle, viskose, hvid Varenr. 6302

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 400/48

30x38 cm - 50 ark/pk Pris pr. 100 ark ved

30,0 cm x 152 m

1 Karton 143,75

1 Palle 130,40

God sugeevne Meget blød Fnugfri Industri: trykkerier, bilindustri

Pris pr. 1 rl. ved

1 Palle 499,35

Wipex Soft, tissue/latex, perf. rulle, hvid Varenr. 6305

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 600/24

30x38 cm - 50 stk/pk Pris pr. 100 ark ved

1 Karton 550,50

Anvendelsesområder: - Aftørring af følsomme og glatte overflader - Rengøringsmidler/opløsningsmidler

Wipex Soft, tissue/latex, hvid Varenr. 6303

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/40

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/36

30,0 cm x 266 m

1 Karton 83,25

1 Palle 75,50

Pris pr. 1 rl. ved

1 Karton 642,50

1 Palle 582,75

Industriaftørring Katrin

Poly Roll box, nonwoven, perforeret Varenr. 9579

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/24

32,5 cm x 292 m - 800 stk/pk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 937,25

1 Palle 850,10

Poly box, nonwoven

Poly box, nonwoven

Varenr. 9589

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/70

30x42 cm - 300 stk/box Pris pr. 100 ark ved

Varenr. 170108

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 750/16

32,5x32,3 m - 75 stk/box

1 Karton 190,80

1 Palle 173,05

Pris pr. 1000 ark ved

1 Karton 2102,70

1 Palle 1907,20

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

89


Industriaftørring . Kimberly-Clark Tork

WyPall X60, 1/4 fold i pose, hvid Varenr. 9143

WyPall L40, hvid Varenr. 6195

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 912/24

31,5x36,5 cm - 76 stk/pk Pris pr. 100 stk ved

31,5 cm x 259 m

1 Karton 117,65

1 Palle 106,70

Tork W4 dispenser til top-pak Varenr. 117545

Pris pr. 1 rl. ved

Varenr. 9544

Rød/sort

1 Palle 609,15

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1000/28

38,5x32,4 cm - 200 stk/pk 1 Karton 271,75

1 Palle 271,75

Top-Pak 510, hvid

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 50,05

1 Palle 45,40

Top-Pak 520, grå

Varenr. 117550

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 750/28

38,5x42,8 cm - 150 stk/pk Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 117551

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 700/28

38,5x42,8 cm - 140 stk/pk

1 Karton 189,85

1 Palle 172,20

Pris pr. 100 stk ved

• Care-Ness varer markeret med dette røde liniesymbol, er ikke i Care-Ness emballage 90

1 Karton 671,60

Top-Pak 420, hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/100

Pris pr. 1 stk ved

Rl. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/36

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

1 Karton 206,00

1 Palle 186,85


Dispensere Mercury . Stål/Plast

Sæbedispenser Varenr. 116754

Varebeskrivelse Til refill

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/288

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 544,90

Indv. mål (D x B) 13x26 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/63

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 562,60

Sæbe Tilhørende varer

160126

Papirdispenser Varenr. 116750

Varebeskrivelse Til multifold håndklædeark

Kvalitet: Excellent Classic Nature Tilhørende vare, fx:

114004

6113

6114

Papirdispenser Varenr. 116751

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 562,60

Kvalitet: Excellent Classic Tilhørende vare, fx:

6057

6056

Papirdispenser Varenr. 116752

Varebeskrivelse Til toiletpapir i ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 562,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 901,00

Kvalitet: Excellent Tilhørende vare, fx:

6059

Papirkurv Varenr. 116753

Varebeskrivelse Til vægmontering

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

Rumindhold 25 l

Let

Blandet

1330

1335

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Tungt

91


Dispensere .

Transparent Hvid plast Sæbedispenser Varenr. 2542

Varebeskrivelse Til påfyldning

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/300

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 196,75

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/76 1/114

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 242,30 196,80

Flydende sæbe Tilhørende varer 119983 119988

6760, 7767

Papirdispenser Varenr. 2562 2561

Indv. mål (D x B) 11,5x27 cm 11,5x27 cm

Varebeskrivelse Til håndklædeark, Maxi Til håndklædeark, Mini

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6111 / 6133

114002 / 6113

6120 / 6117

Papirdispenser Varenr. 2560

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/75

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 242,30

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6168

6155

6165

Papirdispenser Varenr. 2554

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Varebeskrivelse Til mini håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 197,10

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6147

6150

6143

Papirdispenser Varenr. 2679

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, U-Cut

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 925,20

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/95

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 242,30

Kvalitet: Excellent 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6135

Papirdispenser Varenr. 2522

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 92

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

6054


Dispensere .

Transparent Hvid plast Papirdispenser Varenr. 2502

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/208

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 196,80

Kvalitet: Excellent Classic 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6057

6056

Papirdispenser Varenr. 2503

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/112

Varebeskrivelse Til 2 ruller toiletpapir

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 291,55

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119983 119988

Tilhørende vare, fx:

6047

6030

6016

Sæbedispenser Varenr. 2574 2543

Varebeskrivelse Til påfyldning Til påfyldning

Rumindhold 750ml 375 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/308 1/385

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 153,40 134,90

Indv. mål (D x B) 12x26 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 194,05

Flydende sæbe Tilhørende varer 119992

6760, 7767

Papirdispenser Varenr. 2587

Varebeskrivelse Til håndklædeark, Maxi

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119992

Tilhørende vare, fx:

6116

6113

6114

Papirdispenser Varenr. 2588

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 241,00

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119992

Tilhørende vare, fx:

6168

6155

6165

Papirdispenser Varenr. 2586

Indv. mål (diam.) 34 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 160,35

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119992

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

6054

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

93


Dispensere .

Transparent Hvid plast Papirdispenser Varenr. 2585

Indv. mål (diam.) 26,5 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/140

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 126,55

Kvalitet: Excellent Classic 119992

Tilhørende vare, fx:

6058

6056

Papirdispenser Varenr. 8623 8647

Varebeskrivelse Til toiletpapir i ark Til toiletpapir i ark

Størrelse Maxi Mini

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/240 1/330

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 131,90 65,65

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/190

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 505,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 589,90

Kvalitet: Excellent 119992

Tilhørende vare, fx:

6059

Dispensere Stål

Sæbedispenser Varenr. 2673

Varebeskrivelse Til refill

Rumindhold 1500 ml

Flydende sæbe Tilhørende varer 119998

6760, 7767

Papirdispenser Varenr. 2671

Indv. mål (D x B) 11,5x26 cm

Varebeskrivelse Til håndklædeark, Maxi

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119998

Tilhørende vare, fx:

6121

114002

6120

Papirdispenser Varenr. 2672

Indv. mål (diam.) 34 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/84

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 421,35

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119998

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 94

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

6050


Hærværkssikrede dispensere Metal

Sæbedispenser Varenr. 2684

Varebeskrivelse Til refill

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/119

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2148,90

Flydende sæbe Tilhørende varer 119989

6469, 6501, 6511, 6521, 6525, 6527

Papirdispenser Varenr. 2683

Indv. mål (D x B) 11,5x25 cm

Varebeskrivelse Til håndklædeark, Maxi

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/64

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1875,80

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119989

Tilhørende vare, fx:

6115

6113

6117

Papirdispenser Varenr. 2685

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2159,00

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119989

Tilhørende vare, fx:

6168

6155

6165

Papirdispenser Varenr. 2682

Indv. mål (diam.) 31 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2120,15

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119989

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

6050

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

95


Dispensere Hvid metal

Papirdispenser Varenr. 2527

Indv. mål (D x B) 11,5x27 cm

Varebeskrivelse Til multifold håndklædeark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 190,65

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119985

Tilhørende vare, fx:

6133

6113

6117

Papirdispenser Varenr. 2525

Indv. mål (D x B) 9x26 cm

Varebeskrivelse Til c-fold håndklædeark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/64

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 143,25

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119985

Tilhørende vare, fx:

6105

6106

6101

Papirdispenser Varenr. 2510

Indv. mål (diam.) 34,5 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/54

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 242,75

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119997

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

6054

Papirdispenser Varenr. 2517

Indv. mål (diam.) 28,5 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/63

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 270,90

Kvalitet: Excellent Classic Nature 119997

Tilhørende vare, fx:

6052

6051

6050

Papirdispenser Varenr. 2509

Indv. mål (diam.) 21 cm

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120

Kvalitet: Excellent Classic 119997

Tilhørende vare, fx:

6057

6056

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 96

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 253,50


Dispensere . Katrin Plast

Sæbedispenser Varenr. 170222

Varebeskrivelse Til skumsæberefill

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/104

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 466,10 422,75

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/104

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 388,40 352,30

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/152

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 320,70 290,90

Skumsæbe Tilhørende varer 119987

170231

Sæbedispenser Varenr. 170220

Varebeskrivelse Til sæbepatron

Flydende sæbe Tilhørende varer 119987

170228, 170230, 170252

Sæbedispenser Varenr. 170221

Varebeskrivelse Til skumsæberefill

Rumindhold 500 ml

Skumsæbe Tilhørende varer 119987

170232, 170250

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

97


Dispensere . Katrin Plast

Sæbedispenser Varenr. 170219

Varebeskrivelse Til sæbepatron

Rumindhold 500 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/152

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 267,25 242,40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/20 1/60 1/45

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 374,50 339,65 325,70 295,45 290,15 263,20

Flydende sæbe Tilhørende varer 119987

170228, 170230, 170252

Papirdispenser Varenr. 170214 170213 170212

Kvalitet: 119987

Indv. mål (D x B) 10x25,5 cm 10x25,5 cm 10x25,5 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark - Maxi Til nonstop håndklædeark - Midi Til nonstop håndklædeark - Mini

Tilhørende vare, fx:

Plus Classic Basic 170241

170096

170090

Katrin System dispenser Varenr. 170235 2677

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40 1/24

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri Til System håndklæderuller

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1658,95 1421,75

Kvalitet: Plus Classic 119987

Tilhørende vare:

9139

9240

Katrin System dispenser Varenr. 2676

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Varebeskrivelse Til 2 ruller toiletpapir

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 569,60

Kvalitet: Plus Classic 119987

Tilhørende vare:

9229

6038

Papirdispenser Varenr. 170216

Kvalitet: 119987

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/45

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Tilhørende vare, fx:

Plus Classic Nature 170106

170101

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 98

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 374,45 339,60

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

170210


Dispensere . Katrin Plast

Papirdispenser Varenr. 170215

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48

Varebeskrivelse Til mini håndklæderuller

Kvalitet: 119987

Tilhørende vare, fx:

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 374,45 339,60

Plus Classic Nature 170105

170100

170107

Papirdispenser Varenr. 170218

Indv. mål (diam.) 31 cm

Varebeskrivelse Til maxi jumbo toiletruller

Kvalitet: 119987

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 354,30 321,40

Plus Classic Basic 170084

170082

170076

Papirdispenser Varenr. 170217

Indv. mål (diam.) 23 cm

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/45

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 301,00 273,00

Kvalitet: Plus Classic 119987

Tilhørende vare, fx:

170083

170080

Posedispenser Varenr. 170226

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Varebeskrivelse Til damehygiejneposer

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 253,75 230,15

Poser Tilhørende varer 119987

1997, 9506

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

99


Dispensere . Katrin Stål

Sæbedispenser Varenr. 2688

Varebeskrivelse Til påfyldning

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/145

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 587,90

Indv. mål (D x B) 11x25,5 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 470,30

Håndsæbe Tilhørende varer 119981

7767, 6760

Papirdispenser Varenr. 2697

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark

Kvalitet: 119981

Tilhørende vare, fx:

Plus Classic Basic 170241

170096

170090

Papirdispenser Varenr. 2666

Kvalitet: 119981

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/42

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller

Tilhørende vare, fx:

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1117,00

Plus Classic Basic 170106

170101

170210

Papirdispenser Varenr. 2698

Kvalitet: 119981

Indv. mål (diam.) 29,5 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Tilhørende vare, fx::

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 470,30

Plus Classic Basic 170084

170082

170076

Papirdispenser Varenr. 170127

Indv. mål (diam.) 24,5 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 519,75

Kvalitet: Plus Classic 119981

Tilhørende vare, fx:

170083

170080

Papirdispenser Varenr. 170128

Kvalitet: 119981

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/66

Varebeskrivelse Til 2 ruller toiletpapir

Tilhørende vare, fx:

Plus Classic Basic 170085

170240

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 100

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 496,85

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

170078


Dispensere Kimberly-Clark

Papirdispenser Varenr. 119513

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1323,35

Kvalitet: Kleenex Scott Tilhørende vare:

119514

119513

Sæbedispenser Varenr. 119525

Varebeskrivelse Til skumsæberefill, berøringsfri

Rumindhold 1200 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/66

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 663,50

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/200

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 140,40

Kvalitet: Skumsæbe Tilhørende vare:

119526

Sæbedispenser Varenr. 8952

Varebeskrivelse Til sæbepatron

Flydende sæbe Tilhørende varer

9125, 9118

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

101


Dispensere Kimberly-Clark

Papirdispenser Varenr. 8950

Indv. mål (D x B) 11x22,5 cm

Varebeskrivelse Til interfold håndklædeark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 321,15

Kvalitet: Kleenex Scott Tilhørende vare, fx

8943

8941

Papirdispenser Varenr. 8951

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120

Varebeskrivelse Til toiletpapir i ark

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 168,50

Kvalitet: Kleenex Scott 8945

Tilhørende vare, fx

8954

Sæbedispenser Varenr. 8949

Varebeskrivelse Til sæbepatron

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/200

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 140,50

Indv. mål (D x B) 11x22,5 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 321,00

Flydende sæbe Tilhørende varer

9125, 9118

Papirdispenser Varenr. 8948

Varebeskrivelse Til interfold håndklædeark

Kvalitet: Kleenex Scott Tilhørende vare, fx:

8943

8941

Papirdispenser Varenr. 7989 8953

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36 1/120

Varebeskrivelse Til toiletpapir i ark, med dobbelt udtræk Til toiletpapir i ark

Kvalitet: Kleenex Scott Tilhørende vare, fx:

8945

8954

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 102

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 367,40 168,50


Dispensere Tork

Sæbedispenser Varenr. 117511

Varebeskrivelse Til skumsæberefill, S3

Rumindhold 800 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 989,70

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/200

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 892,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/42

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2227,00

Skumsæbe Tilhørende varer

240340

119979

Sæbedispenser Varenr. 240324

Varebeskrivelse Til sæberefill - S1

Sæbe Tilhørende varer 119979

212065 / 212067

Tork Matic papirdispenser Varenr. 110011

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri

Kvalitet: 119979

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare:

239044

Papirdispenser Varenr. 240323

119979

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til interfold håndklædeark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1115,80

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239059

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

103


Dispensere Tork

Papirdispenser Varenr. 240325

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/72

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletpapir

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

119979

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1115,80

239070

Affaldsspand Varenr. 240327

Varebeskrivelse Til vægmontering

Rumindhold 40 l

Ved affaldstype: Benyt pose, varenr.:

119979

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/18

Let

Blandet

1330

1335

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1796,80

Tungt

Sæbedispenser Varenr. 117520

Varebeskrivelse Til sæberefill - S1

Rumindhold 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 170,35

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/42

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 147,65

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/44

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 515,95

Sæbe Tilhørende varer 119979

212065 / 212067

Sæbedispenser Varenr. 117522

Varebeskrivelse Til sæberefill - S2

Rumindhold 800 ml

Sæbe Tilhørende varer 119979

212069 / 110013

Tork Matic papirdispenser Varenr. 117524

Varebeskrivelse Til Matic håndklæderuller, H1

Kvalitet: 119979

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239044

Papirdispenser til H2 Varenr. 117512 117541

119979

Indv. mål (D x B) 9x21,5 cm 9x21,5 cm

Varebeskrivelse Til interfold håndklædeark, høj Til interfold håndklædeark, lav

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/100 1/100

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239059

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 104

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 234,50 192,70 174,75

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Dispensere Tork

Papirdispenser til H3 Varenr. 117514 117533

119979

Indv. mål (D x B) 12x25 cm 12x25 cm

Varebeskrivelse Til multi-/C-fold håndklædeark, høj Til multi-/C-fold håndklædeark, lav

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/72 1/108

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 252,10 198,85 180,40

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239060

239061

239062

Papirdispenser Varenr. 117516

Kvalitet: 119979

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/75

Varebeskrivelse Til midi håndklæderuller, M2

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 228,70

Premium Advanced Universal 239046

Tilhørende vare, fx:

239049

Papirdispenser Varenr. 117518

Kvalitet: 119979

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120

Varebeskrivelse Til mini håndklæderuller, M1

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 182,95

Premium Advanced Universal 239050

Tilhørende vare, fx:

239053

Papirdispenser Varenr. 117531

119979

Indv. mål (diam.) 32 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller, T1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 222,80

Kvalitet:

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239067

239069

Papirdispenser Varenr. 117543

Kvalitet: 119979

Indv. mål (diam.) 25 cm

Varebeskrivelse Til mini jumbo toiletruller, T2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/108

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 191,10

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

239070

Papirdispenser Varenr. 117542

Kvalitet: 119979

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/20

Varebeskrivelse Til Kompakt toiletpapir, T6

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 197,30

Premium Advanced Universal

Tilhørende vare, fx:

240342

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

105


Dispensere . Lotus Stål

Sæbedispenser Varenr. 900009

Varebeskrivelse Til skumsæberefill

Rumindhold 800 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/240

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1024,35

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 629,15

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/70

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1190,25

Sæbe

119980

Tilhørende varer

2695 / 2696

Papirdispenser Varenr. 117018

Varebeskrivelse Til Impulse håndklæderuller, berøringsfri

Kvalitet: Håndklæderulle

119982

Tilhørende vare:

117014

Papirdispenser Varenr. 900008

Kvalitet:

119980

Indv. mål (D x B) 9,5x25 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark

Tilhørende vare, fx:

Plus Standard 110435

117011

Papirdispenser Varenr. 900012

Indv. mål (diam.) 29 cm

Varebeskrivelse Til midi jumbo toiletruller

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/84

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1190,25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/160

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1190,25

119980

Papirdispenser Varenr. 900010

Varebeskrivelse Til 2 ruller toiletpapir, Compact

Kvalitet: Toiletrulle

119980

Tilhørende vare:

6012

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 106

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Dispensere . Lotus Plast

Sæbedispenser Varenr. 2649 117016

Varebeskrivelse Til skumrefill, berøringsfri Til skumrefill, berøringsfri

Rumindhold 1000 ml 1000 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 163,80 163,80

Rumindhold 800 ml 800 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24 10/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 265,95 262,10

Farve Blå/hvid Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/16 1/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 581,45 581,55

Farve Blå/hvid Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/16 1/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 507,35 507,35

Farve Blå/hvid Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/128 1/128

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 522,05 522,05

Farve Blå/hvid Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40 1/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 575,15 575,15

Kvalitet: Skumsæbe 117017

Tilhørende vare:

119982

Sæbedispenser Varenr. 2694 2609

Varebeskrivelse Til refill Til refill Kvalitet: Skumsæbe Tilhørende vare:

2695, 2696

EnMotion papirdispenser Varenr. 2686 2646

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri Til håndklæderuller, berøringsfri Håndklæderuller Tilhørende vare:

119982

6139, 117015

Impulse papirdispenser Varenr. 2647 2648

Varebeskrivelse Til håndklæderuller, berøringsfri Til håndklæderuller, berøringsfri Håndklæderulle Tilhørende vare:

119982

117014

SmartOne papirdispenser Varenr. 2664 117013

Varebeskrivelse Til SmartOne toiletpapir Til SmartOne toiletpapir Toiletrulle

119980

Tilhørende vare:

6021

Next turn Compact papirdispenser Varenr. 110012 110000

Varebeskrivelse Til 2 ruller compact toiletpapir Til 2 ruller compact toiletpapir Toiletpapir

119996

Tilhørende vare:

6012

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

107


Dispensere . Lotus Plast

Papirdispenser, blå Varenr. 117030

Kvalitet:

119996

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 295,00

Plus Standard 110435

117011

Papirdispenser, blå Varenr. 117031

Kvalitet:

119996

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark, maxi

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/126

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 325,00

Plus Standard 110435

117011

Papirdispenser, hvid Varenr. 117032

Kvalitet:

119996

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 295,00

Plus Standard 110435

117011

Papirdispenser, hvid Varenr. 117033

Kvalitet:

119996

Indv. mål (D x B) 9x24 cm

Varebeskrivelse Til nonstop håndklædeark, maxi

Tilhørende vare, fx:

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/126

Plus Standard 110435

117011

Nummeret der er anført ved nøglerne, skal oplyses ved rekvirering af nye nøgler. 108

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 325,00


Rengøring

Universalrengøring.................................................................. 111 Glasrens........................................................................................ 113 Sanitetsrengøring.................................................................... 114 Toiletrens..................................................................................... 119 Biorengøring, Sanoclean....................................................... 122 Toilethygiejne.............................................................................. 124 Lugtkontrol.................................................................................. 126 Gulvrengøring............................................................................. 128 Polish.............................................................................................. 132 Grundrengøring......................................................................... 133 Grundrengøring, special........................................................ 135 Køkkenrengøring...................................................................... 137 Køkkenrengøring, special...................................................... 140 Køkkenopvask, manuel dosering....................................... 143 Køkkenopvask, automatisk dosering............................... 144 Tøjvask, Neutral, manuel dosering................................... 147 Tøjvask, Bio-tex, manuel dosering..................................... 149 Tøjvask, automatisk dosering............................................. 151 Rekvisitter.................................................................................... 154 3M gulvrondeller...................................................................... 155 Dosering og tilbehør............................................................... 156 Nito Clean skumudlægning.................................................. 158 Microfiberklude.......................................................................... 160 Universalklude............................................................................ 162 Køkkenklud................................................................................... 164 Specialklude................................................................................ 164 Bomuldsklude............................................................................. 165 Svampe.......................................................................................... 166 Skurenylon................................................................................... 168

Opvaske- og afsæbningsbørster........................................ 169 Toiletbørster............................................................................... 170 Vinduesrengøring..................................................................... 171 Håndskrabere............................................................................ 171 Børster, koste og fejebakker............................................... 172 Fejekoste med gevind............................................................. 173 Fejekoste...................................................................................... 174 Skafter med gevind.................................................................. 175 Skafter uden gevind................................................................. 175 Skafter med klik......................................................................... 176 Adaptere til skafter.................................................................. 176 Fremførere med velcro......................................................... 177 Tilbehør til fremførere............................................................ 177 Tilbehør, redskabsophæng.................................................. 178 Gulvskrabere med drejeled og gevind............................. 179 Velcromopper............................................................................ 180 Mopper.......................................................................................... 184 Fladmopper med lommer..................................................... 185 Tør- og engangsmopper........................................................ 186 Moppesystemer........................................................................ 188 Rengøringsvogne...................................................................... 191 Tilbehør til vogne....................................................................... 193 Vogne............................................................................................. 194 Nilfisk støvsugere og tilbehør............................................. 195 Nilfisk tilbehør............................................................................. 196 Nilfisk maskiner......................................................................... 197 3M måtter................................................................................... 199 3M tekstilmåtter...................................................................... 201

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

109


Rengøring Alt inden for rengøring Abenas produktsortiment omfatter en lang række forskellige rengøringsprodukter - lige fra generel rengøring til manuel og automatisk opvask, tøjvask, og

særlige behov samt rekvisitter og maskiner til enhver rengøringsopgave. Følgende sider er et udpluk af vores brede sortiment.

Miljørigtige rengøringsmidler Vores rengøringsprodukter udvælges på baggrund af kvalitet såvel som miljøvenlighed, og Abenas egen produktserie, Puri-Line, består udelukkende af svanemærkede produkter og dækker alle gængse rengøringsopgaver:  Opvask  Universalrengøring  Gulvpleje  Sanitetsrengøring  Toiletrens

 Grov rengøring  Maskinopvask  Afspænding  Tøjvask

I alle kasser med 1 l Puri-Line medfølger doseringsenheden EasyDose, der sikrer korrekt dosering, så du undgår overforbrug og opnår det optimale rengøringsresultat. Produktetiketterne indeholder doserings- og anvendelsespiktogrammer samt en farvekodning, som giver et hurtigt og nemt overblik over, hvor produktet skal bruges og hvordan.

Dosering med EasyDose

Vi stiller udførlig dokumentation til rådighed Hos Abena lægger vi stor vægt på, at det skal være nemt for dig at få adgang til den dokumentation, du har brug for. Derfor kan du til enhver tid hente både produktdatablade og sikkerhedsdatablade på AbenaOnline, og vi stiller med glæde APB-skabeloner og logbøger til rådighed. Samtidig garanterer vi, at vores produkter og leverandører altid lever op til REACHreglerne og øvrige lovkrav.

Velegnet Produktet er særligt velegnet til opgaven og giver •• bedre resultater end andre produkter. Egnet • Produktet er egnet til opgaven. Uegnet Produktet må ikke anvendes til opgaven, da det kan beskadige maskiner, inventar, gulve eller lignende. Ingen effekt Produktet må gerne anvendes til opgaven, men har ingen eller ekstremt ringe effekt.

110

Produkternes egnethed vurderes i fire forskellige grader:

Abena anbefaler ovenstående egnethedsmærkning i forbindelse med almindelig rengøring. Har du særlige udfordringer, er du altid velkommen til at kontakte os og få hjælp til at finde det bedste produkt til opgaven.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Universalrengøring Sur Effektive over for kalkbelægninger og rustdannelser.

pH-værdien på et rengøringsmiddel er et udtryk for væskens syre-/baseegenskaber.

1 2

Sanitets- og toiletrens

3 4 5 Neutral

6

Lettere rengøring

Opvask og universal rengøring

7 8

Vaskepleje

Sådan læses skalaen: pH-skalaen er speciel, fordi det neutrale punkt ikke er 0, men midt på skalaen - altså 7. Desuden er afstanden mellem de hele tal ikke udtryk for en jævn stigning. Hver gang pH-værdien ændres, fx fra 8 til 9, bliver midlet 10 gange mere aggressivt. Stiger pH-værdien i en brugsopløsning med to hele tal, fx fra 8 til 10, bliver midlet altså 10x10=100 gange stærkere - og dermed 100 gange bedre til at fjerne fedt og protein. I den anden ende af skalaen: For hvert helt tal under 7 bliver midlet 10 gange mere surt - og dermed bedre til at fjerne kalk.

9 Alkalisk Særlig velegnet til fjernelse af fedtstoffer.

10 11 12

Grundrens

13 14

Puri-Line Startpakke Varenr. 160526

Varebeskrivelse Puri-Line Startpakke

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/66

Pris pr. 1 pk. ved køb af 1 Karton 1 Palle 205,26 186,51

Indeholder et komplet sæt af rengøringsmidler: Puri-Line opvask vnr. 160511, Puri-Line universalreng. vnr. 160513, Puri-Line vaskepleje vnr. 160515, Puri-Line sanitet vnr. 160517, Puri-Line toiletrens vnr. 160519, Puri-Line grundrens vnr. 160520, og 5 stk. Easy-dose vnr. 160522

Puri-Line Universalrengøring Varenr. 160513 160514

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 20,99 19,14 99,10 90,10

Anvendes til daglig all-round rengøring af alle overflader der tåler vand. Opløser fedt, snavs m.m. Dosering: 10-25 ml til 5 l.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

• •

• •

pH-værdi 7,0/7,0

111


Universalrengøring Puri-Line Universalrengøring Varenr. 160523 160524

Varebeskrivelse Uden duft og farve Uden duft og farve

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 20,99 19,14 99,10 90,10

Anvendes til daglig all-round rengøring af alle overflader der tåler vand. Opløser fedt, snavs m.m. Dosering: 10-25 ml til 5 l.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

• •

• •

• •

pH-værdi 7,0/7,0

Neutral Universalrengøring Varenr. 165051

Varebeskrivelse Uden duft og farve

Indhold 750 ml

Mindstekøb 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/80

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 30,76 27,96

Neutral Universalrengøring er til rengøring af vaskbare overflader, såsom gulve, malede flader, rustfrit stål, fliser, sanitet, hårde hvidevarer og andre vaskbare overflader. Rengører effektivt og efterlader helt rene, blanke og pletfrie overflader. Er deklareret i samarbejde med Astma- og Allergi Forbundet. Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

• •

• •

• •

pH-værdi 7,0/7,0

Tana Universalrengøring, SR 13 Varenr. 6320 6322

Varebeskrivelse Med farve og duft Med farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 31,25 28,40 128,36 116,66

Effektiv universalrengøring med super duft. Indeholder alkohol som garanterer hurtig optørring, samt stribefrie overflader. Egnet til alle vandfaste overflader, samt polish behandlede gulve. Ikke egnet til ubehandlet træ

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

• •

• •

• •

pH-værdi 9,0/8,0

Tana Universalrengøring AZ 70 Varenr. 6318 6321

Varebeskrivelse Med farve og duft Med farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 27,79 25,24 125,63 114,13

Stærk universalrengøring med salmiak. Hurtig og effektiv rengøring selv ved lav dosering. Fjerner nemt fedt og olie. Velegnet til alle gulvvaskemaskiner, skuremaskiner og til manuel vask.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

112

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 11,0/8,5


Universalrengøring . Glasrens Inor Quick&Easy Varenr. 6317 6315

Varebeskrivelse Med farve og duft Quick&Easy Sprayhoved

Indhold 325 ml

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/210 1/600

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 96,45 87,55 120,10 108,95

Universalrengøring til alle vandresistente overflader. Perfekt til fugtning af microfiber mopper. Sikker og nem dosering gennem Quick & Easy Systemet, der gør overdosering umulig.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

• •

pH-værdi 9,0/8,5

Tana Sprinter Multiclean, 750 ml Varenr. 4647

Varebeskrivelse Med duft og farve

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 37,03 33,63

Klar-til-brug universalrengøring. Kan anvendes til alle overflader der tåler vand.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

pH-værdi 7,0/7,0

Tana Sprinter Power, 750 ml Varenr. 4693

Varebeskrivelse Med farve og duft

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 39,23 35,63

Fjerner smuds- og fedtaflejringer samt nikotin fra glas- og spejloverflader, f.eks. vinduer, spejle, vitriner o.s.v.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

pH-værdi 11,0/11,0

Tana Glass & Window Cleaner Varenr. 6327 6276

Varebeskrivelse Med farve og duft Med farve og duft

Indhold 750 ml 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 31,53 28,63 111,45 101,30

Til stribefri rengøring af glas, spejle og andre overflader der tåler vand. Fjerner fx nemt og hurtigt olie og nikotin.

Inventar Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 7,0/7,0

113


Sanitetsrengøring

Puri-Line Sanitetsrens sur Varenr. 160517 160518

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 40,79 37,09 172,25 156,45

Anvendes til daglig rengøring af sanitære installationer. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 2,4/5,6

Puri-Line Sanitetsrens sur Varenr. 160531 160532

Varebeskrivelse Uden farve og duft Uden farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 40,79 37,09 172,25 156,45

Anvendes til daglig rengøring af sanitære installationer. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 2,4/5,6

Puri-Line Alkalisk Sanitetsrens Varenr. 160538 160539

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 33,96 30,86 134,65 122,35

Alkalisk sanitetsrengøring, fjerner dagligt kalkslør, snavs, fedt, kalksæbe m.m. Dosering: 10-15 ml til 5 l vand.

114

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sanitetsrengøring BIOcleaner Sanitetsrens Varenr. 162514

Varebeskrivelse Sanitetsrens

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/83

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 52,33 47,53

Anvendes til daglig rengøring af sanitære installationer. Sanitetsrens og lugtbekæmpelse i et produkt. Biologisk forebyggelse af lugtproblemer.

H

Y G

I

E

N

E

TM

BIOcleaner Sanitetsrens klar til brug Varenr. 162523

Varebeskrivelse Sanitetsrens

Indhold 750 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/55

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 41,95 38,15

Klar-til-brug biologisk sanitetsrens. Rengøring, lugtbekæmpelse og lugt forebyggelse i en arbejdsgang.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Sanitetsrens, Tasonil Varenr. 6223

Varebeskrivelse Med farve og duft

Indhold 1l

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 36,90 33,50

Tyktflydende surt sanitetsrengøringsmiddel med ekstra kalkfjerner. Anvendes dagligt i områder med hårdt vand. Ekstra højt indhold af korrosionsinhibitor sikrer skånsom rengøring af amaturer. Super vedvarende duft. Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som marmor, granit og lignende.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 0,5/3,0

Sanitetsrens, Sanicid Varenr. 6274

Varebeskrivelse Med farve og duft

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 36,43 33,08

Sanitetsrengøringsmiddel med kalkfjerner. Påføres kalk og snavs, lad virke kort, tør eller skyl med vand. Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som marmor, granit og lignende.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 3,0/3,0

115


Sanitetsrengøring Santan til Quick&Easy Varenr. 6279 6315

Varebeskrivelse Med farve og duft Quick&Easy Sprayhoved

Indhold 325 ml

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/210 1/600

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 106,25 96,40 120,10 108,95

Intensivt rengøringsmiddel til sanitært brug. Til alle syrefaste flader i sanitære anlæg og svømmehaller. Sikker og nem dosering gennem Quick & Easy Systemet, der gør overdosering umulig.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 0,5/2,5

Sanitetsrens, Tasanit Varenr. 6342

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 1l

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 37,25 33,85

Surt sanitetsrengøringsmiddel med ekstra kalkfjerner. Anvendes dagligt i områder med hårdt vand, samt som kalkfjerner. Ekstra højt indhold af korrosionsinhibitor sikrer skånsom rengøring af amaturer. Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som marmor, granit og lignende.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 0,5/3,0

Liva Afkalker soft Varenr. 6391 6392

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 19,80 18,05 95,75 87,05

Anvendes til daglig rengøring af sanitære installationer. Er specielt velegnet til udlægning med skumsprøjte. Rengør samt fjerner kalkaflejringer. Efterlader en blank overflade

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

pH-værdi 0,5/1,4

Tana Kalkfjerner, BR 75 Varenr. 4629 4863

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 44,49 40,39 213,19 193,59

Stærk afkalker, der fjerner kraftige kalkbelægninger og indgroet snavs. Skader ikke forkromet armatur. Kan anvendes i svømmehaller, toiletter, bruse- og baderum på alle syrefaste overflader

116

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • • • •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 0,5/1,5


Sanitetsrengøring Liva Klosetvæske Varenr. 6359

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 2,5 l

Mindstekøb 4 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/52

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 77,77 70,67

Anvendes til kemiske toiletter i fritidshuse, både, camping m.m. Hældes direkte i opsamlingstanken. Fjerner ubehagelig lugt og virker bakteriedræbende

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

pH-værdi

• •

9,5

Sanoclean Spærrevæske Varenr. 160080

Varebeskrivelse Spærrevæske

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/75

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 140,83 127,78

Anvendes i bl.a. vandfrie urinaler og tørklosetter samt øvrige steder, hvor der ønskes en minimering af lugt og fordampning

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

pH-værdi

• •

Sanoclean Uri-rent Varenr. 160081

Varebeskrivelse Uri-rent

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/75

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 68,30 62,05

Voksholdigt rengøringsmiddel til vandfrie urinaler, der danner en smudsafvisende hinde på overfladen.

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

pH-værdi 7,0/7,0

BIOzyme Varenr. 162518 162519 160052

Varebeskrivelse Med duft Uden duft Forstøver til Biozyme

Indhold 1l 1l

Mindstekøb 6 stk 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/83 6/83 100/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 136,08 123,48 135,63 123,13 13,00 11,80

Biologisk lugtfjerner, der eliminerer lugtproblemer og forebygger at lugtgener opstår.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

117


Sanitetsrengøring Mugfjerner Varenr. 162800

Varebeskrivelse Med klor

Indhold 500 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 karton 1 Palle 72,19 65,54

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/36 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 13,90 12,65 50,70 46,20

Fjerner pletter og misfarvninger på bl.a. fuger i baderum og lignende.

Liva Klorrens Varenr. 4789 8218

Varebeskrivelse Klor Klor

Indhold 1l 5l

Klorrens med stabilisator. Desinficerer, bleger, renser og fjerner lugt

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• • • •

pH-værdi

12,0

Liva Afløbsrens Varenr. 4849 4704

Varebeskrivelse Afløbsrens Afløbsrens

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/30 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 41,80 38,00 176,35 160,15

Kraftig afløbsrens som opløser fedt, hår, sæberester m.m. Afløbsrensen ødelægger ikke installationerne i afløbssystemerne, hverken PVC-rør, emalje, metalrør eller gummipakninger. Må ikke anvendes på aluminium, zink, tin, bly, glasflader, bakelit og lakerede overflader

Alu Rustfrit stål Spejle/glas Sanitet Toilet Klinker Natursten Ubeh. træ Lak. træ

• •

pH-værdi 13,0/13,0

BIOdrain Afløbsrens Varenr. 162520 162521

Varebeskrivelse Afløbsrens Afløbsrens

Indhold 1l 20 l

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Biologisk afløbsrens, der fjerner og forebygger ophobning og tilstopning af afløb.

H

Y G

I

E

N

E

TM

118

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/83 1/24

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 102,83 93,38 1369,75 1487,30


Toiletrens

Puri-Line Toiletrens Varenr. 160519 160525

Varebeskrivelse Med duft Uden farve og duft

Indhold 750 ml 750 ml

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/65 12/65

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 24,17 22,02 24,17 22,02

Anvendes til rengøring af toiletkummer, fjerner rust og kalkbelægninger.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

119


Toiletrens BIOtoilet cleaner Varenr. 162524

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 750 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/55

Pris pr. 0 ved køb af 1 Karton 1 Palle 46,52 42,22

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/80

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 35,34 32,09

Biologisk toiletrens, der fjerner og forebygger bakterie- og lugtproblemer.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Tana Toiletrens Varenr. 6328

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Tyktflydende effektiv WC-rens med duft. Fjerner nemt og hurtigt kalk og andre belægninger i toiletkummer og urinaler

Closan Toiletrens Varenr. 165067 6335 165066

Varebeskrivelse Toiletrens Grøn Anti Kalk Med eddike

Indhold 725 ml 725 ml 725 ml

Mindstekøb 12 stk 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/65 12/65 12/65

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 18,42 20,17 20,82 18,97 20,17 18,42

Indhold 5 stk

Mindstekøb 1 æske

Stk. pr. krt/ krt. Pr. pll. 14/336

Pris pr. æske ved køb af 1 Karton 1 Palle 28,52 25,87

Anvendes til rengøring af toiletkummer

Closan Fresh WC-stick Varenr. 165170

Varebeskrivelse Med duft

WC-frisker med rengørende effekt. Passer til IFÖ-toiletter.

120

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Toiletrens Closan Ocean Toiletskyl Varenr. 6337 6338

Varebeskrivelse Flydende WC-frisker Ocean Refill til WC-frisker Ocean

Størrelse 55 ml 55 ml

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/66 12/160

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 21,23 19,28 15,28 13,88

Størrelse 55 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/72

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 21,23 19,28

Flydende WC frisker med rengørende effekt.

Closan Citrus Toiletskyl Varenr. 6438

Varebeskrivelse Flydende WC-frisker Citrus

Flydende WC frisker med rengørende effekt.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

121


Rengøring med bioteknologi – fremtidens hygiejneløsninger!

Abenas nye produktserie, Vision Sanoclean, løser nogle af vores tids største udfordringer med stigende krav til hygiejne samt udvikling af resistente bakterier, der kan være et problem for traditionelle kemiske løsninger. Vision Sanoclean er en produktserie, der gør brug af

både kemiske virkemidler, mikroorganismer og enzymer, så en rengøringsopgave ikke blot løses her og nu, men kilden til problemet elimineres, samtidig med at produktet forebygger, at problemet genopstår.

Bioteknologi – hvad er det?

3-i-1 løsning - sådan virker produktet!

Vision Sanoclean-produkterne benytter moderne bioteknologi – naturens eget rengøringssystem – til at opnå optimale rengøringsresultater. Produkterne indeholder biologiske mikroorganismer, der aktiveres ved fx lugtgener. De udvalgte mikroorganismer lever af netop de organiske affaldsstoffer, der er årsagen til lugtproblemerne, og eliminerer effektivt disse fra overflader, fuger, rør, sprækker, afløb, tekstiler og beholdere med mere. Samtidig med at årsagen til den dårlige lugt fjernes og omdannes til vand og kuldioxid, forebygger mikroorganismerne, at problemet genopstår.

 Rengøring og problemløsning – Vision Sanoclean rengører og fjerner fedt, snavs, biofilm og eliminerer samtidig kilder til lugtgener.

122

Forebyggelse – Produktet efterlader mikroorga- nismer på de rengjorte overflader, der reducerer ny ophobning af fedt, snavs, urinsten, kalk og lignende.

 Bakteriekontrol – Mikroorganismerne eliminerer bakterier og forebygger effektivt mod smitte. Vision Sanoclean-produkterne virker meget hurtigt og effektivt og kan bruges på alle typer overflader og pletter. Produkterne indeholder ikke opløsningsmidler og er fuldt nedbrydelige i naturen.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Bioteknologi og Vision Sanoclean – styrker i forhold til kemiske rengøringsmidler Vision Sanoclean

Kemi

 Vision Sanoclean eliminerer kilden og dermed årsagen til et problem.  Vision Sanoclean forebygger problemer før de opstår og virker derfor også imellem rengø- ringsopgaverne.  Vision Sanoclean skaber ikke resistente bakterier.  Vision Sanoclean er pH-neutralt og beskadiger ingen overflader.  Vision Sanocleans forebyggende effekt reducerer rengøringsbehovet.  Vision Sanoclean benytter naturens egne kræfter og er miljøvenligt og fuldt nedbrydeligt.

 Kemiske rengøringsmidler kan have problemer med at komme resistente bakterier til livs.  Kemiske rengøringsmidler løser ”blot” problemet - og ikke årsagen til problemet!  Kemiske rengøringsmidler virker her og nu og kan ikke forebygge.

Produkter og rengøringsopgaver

162514

BIOcleaner

162523

162518

BIOcleaner

BIOzyme

BIOzyme uden parfume

klar-til-brug

Daglig rengøring Til daglig rengøring af overflader med lugtgener eller risiko for dette – fx toiletrum, omklædningsrum, affaldsrum, trapper, tekstiler på gulve og møbler, beholdere, hoteller, restauranter, diskoteker/natklubber, områder med husdyr, busser, tog, færger etc.

162519

Lugteliminering Til særligt belastede områder eller til uheld og uventede situationer, der kræver hurtig lugtkontrol, fx toiletter, urinaler, gulve og gulvtæpper, områder med husdyr, biler, taxier, busser, færger, hoteller, restauranter, diskoteker etc.

162524

160316

161317

162520

162521

BIOtoiletcleaner

BIOgenius dispenser

BIOgiene refill

BIOdrain

BIOdrain

Rengøring af toiletter og urinaler Til rengøring af toiletkummer og urinaler samt til forebyggelse af snavs, urinsten og kalk – toiletterne er 99,9% bakteriefrie i mere end 24 timer!

Beholdere, brønde, vandlåse mv. Til rensning af overflader samt forebyggelse af ophobning i vandlåse og rør (og hermed også til lugteliminering). Til vedligeholdelse og lugtkontrol af brønde, septiktanke og lignende beholdere og anlæg.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

123


Toilethygiejne BioGenious dispenser Varenr. 160316

Varebeskrivelse Autosanitizer, excl. batterier

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/30

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 499,20

Anvendes til rengøring og lugtkontrol af toiletter og urinaler. Automatisk og effektiv. 1 stk. refil holder 60 eller 90 dage afhængig af programmering. Excl. batteri

H

Y G

I

E

N

E

TM

Plastic saddle kit Varenr. 150468

Varebeskrivelse Til autosanitizer

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/95

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 108,75 98,60

Mindstekøb 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/64 6/66

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 114,65 104,00 114,65 104,00

Til installation af 160316 Autosanitizer.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Biogiene Refill Varenr. 161317 161318

Varebeskrivelse Madarin Purinel Bio Purinel

Indhold 600 ml 600 ml

Anvendes som refill til toilet- og urinaldispenser. Desinficerer og rengør toiletter og urinaler.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Metalflex slange med fittings, 20 cm Varenr. 150466

Plastrør med adaptor, 2 m Varenr. 150467

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 144/72

Mindstekøb: 1 stk

H

Y G

I

E

N

Pris pr. 1 stk ved køb af

E

TM

124

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/60

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 264,95

1 Palle 240,35

H

Y G

I

E

N

Pris pr. 1 stk ved køb af

E

TM

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

1 Karton 85,50

1 Palle 77,55


Toilethygiejne Urinaltablet - Sanoclean Bio Varenr. 160090

Varebeskrivelse Med citrus duft

Mindstekøb 1 æsk

Stk. pr. krt./ Pris pr. 1 æsk ved køb af krt. pr. pll. 1 Karton 1 Palle 12/36 151,98 137,93

Anvendes som lugtfjerner. Med bakteriesporer, der effektivt fjerner kilden til lugtproblemer. Tabletten fungerer med meget små mængder vand, og er derfor vandbesparende, og holder længere (ca. 4 uger afhængig af antal skyl/besøg). 30 stk. pr. spand

WC-frisker - Citrus - Sanoclean Varenr. 160097

WC-frisker - Blomst - Sanoclean Varenr. 160098

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/300

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 14,79

1 Palle 13,44

Urinalfrisker i kurv - Sanoclean Varenr. 160091

Pris pr. 1 stk ved køb af

Varenr. 160093

Mindstekøb: 24 stk 1 Karton 14,40

1 Palle 13,05

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 72/48

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 33,49

1 Palle 30,39

Duftblok - Scentinel, blomsterduft

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/81

Mindstekøb: 12 æsk Pris pr. 1 æsk ved køb af

1 Palle 13,44

Mindstekøb: 12 stk

WC-blok - Closan Ocean - 55 ml Varenr. 6336

1 Karton 14,79

Urinalmåtte med duft

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/300

Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/294

Varenr. 150481

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/152

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 40,71

1 Palle 36,96

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 24,30

1 Palle 22,05

Duftblok - Scentinel, citrusduft Varenr. 150483

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/171

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 24,30

1 Palle 22,05

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

125


Lugtkontrol VisionAir Dispenser LCD og kampagnepakke. Varenr. 150306 150352

Varebeskrivelse Dispenser LCD, hvid plast Kampagnepakke inkl. refill + 4 batt.

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/33 12/33

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 327,60 312,00

Med VisionAir sikres et lugtfrit og indbydende toiletrum. Den nye refill-teknologi er udviklet til at fjerne dårlige og uønskede lugte i rummet. De naturlige olier er europæisk udviklede og nye teknologier sikrer, at duften dækker store arealer i længere tid.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Duftrefill - 100 ml Varenr. 150401 150402 150403 150406

Varebeskrivelse Med frisk duft Med frisk citron duft Med frisk blomster duft Med frisk natur duft

Duftvariant Clean Air Citrus Zest Floral Field Marine Fresh

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/231 12/231 12/231 12/231

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 126,07 114,37 126,07 114,37 126,07 114,37 126,07 114,37

Varebeskrivelse Med frisk duft Med frisk citron duft Med frisk blomster duft Med frisk natur duft

Duftvariant Clean Air Citrus Zest Floral Field Marine Fresh

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/96 12/96 12/96 12/96

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 227,27 206,17 227,27 206,17 227,27 206,17 227,27 206,17

Mindstekøb 8 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/200 10/100

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 165,65 150,25 159,65 144,80

Anvendes som aerosolrefill til duftdispenser eller manuel brug. Indeholder neutraliserende og minimal duft til indikering af frisk og behagelig duft. Holder op til 90 dage.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Duftrefill - 276 ml Varenr. 160331 160332 160333 160334

Anvendes som aerosolrefill til duftdispenser eller manuel brug. Indeholder neutraliserende og minimal duft til indikering af frisk og behagelig duft. Holder op til 90 dage.

H

Y G

I

E

N

E

TM

AirX 19 - Bio lugtfjerner Varenr. 162507 162508

Varebeskrivelse Mikrobiologisk lugtfjerner Kabinet til Air X 19

Anvendes til fjernelse af dårlig lugt på bl.a. toiletter. Under den naturligt fordampning frigøres mikroorganismer, som absorberer og neutraliserer dårlig lugt. Da formen er fast er der ingen væsker, der kan dryppe, og i modsætning til traditionelle geler, heller ikke noget, der tørrer ud eller danner skorpe.

126

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Lugtkontrol AirX 17 lugtfjerner Varenr. 162505

AirX 66 lugtfjerner, spray, 1 l Varenr. 162504

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 72/100

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/45

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 95,55

1 Palle 86,65

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 180,90

1 Palle 164,15

Odorgon Varenr. 162522

Varebeskrivelse Med sprayhoved

Indhold 750 ml

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/55

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 97,75 88,75

Fjerner ubehagelig lugt, f.eks. mados, tobakslugt, urinlugt og lignende. Sprayes direkte på overflader, eller ud i rummet.

H

Y G

I

E

N

E

TM

BIOzyme Varenr. 162518 162519 160052

Varebeskrivelse Med duft Uden duft Forstøver til Biozyme

Indhold 1l 1l

Mindstekøb 6 stk 6 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/83 6/83 100/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 136,08 123,48 135,63 123,13 13,00 11,80

Biologisk lugtfjerner, der eliminerer lugtproblemer og forebygger at lugtgener opstår.

H

Y G

I

E

N

E

TM

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

127


Gulvrengøring

Puri-Line Vaskepleje Varenr. 160515 160516

Varebeskrivelse Med farve og duft Med farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 32,44 29,49 119,65 108,70

Sæbebaseret vaskeplejemiddel uden voks. Anvendes til rengøring og vedligehold af alle typer gulv der tåler vand. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand.

Linoleum

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 8,7/7,0

Puri-Line Vaskepleje Varenr. 160527 160528

Varebeskrivelse Uden farve og duft Uden farve og duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 32,44 29,49 119,65 108,70

Sæbebaseret vaskeplejemiddel uden voks. Anvendes til rengøring og vedligehold af alle typer gulv der tåler vand. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand.

Linoleum

128

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

pH-værdi 8,7/7,0


Gulvrengøring Respekt Vaskepleje m. voks Varenr. 4702 4661

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 3 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 42,01 38,16 135,70 123,30

Vaskeplejemiddel med voks. Anvendes til rengøring og vedligeholdelse af alle vaskbare gulve. Særdeles velegnet til sten-, flise-, og terrazzogulve, linoleum m.m. Rengør gulvet og efterlader en tynd plejefilm, som giver næring og beskytter gulvene. Kan også anvendes i gulvvaskemaskiner. Dosering: 10-25 ml til 5 l vand. Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 8,0/7,0

Natursæbe - Respekt Varenr. 4653 4654

Varebeskrivelse Natursæbe Natursæbe

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/40 3/48

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 21,55 19,60 74,65 67,90

Ren vegetabilsk sæbe. Anvendes til daglig rengøring af gulve, som tåler vand, f.eks. sten, terrazzo, vinyl m.m., samt lettere rengøring. Vasker og plejer og efterlader en tynd sæbebaseret plejefilm. Dosering: 25 ml til 5 l vand.

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

• •

pH-værdi 12,5/8,8

Probat Natursæbe Varenr. 165061

Varebeskrivelse Natursæbe

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/90

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 33,47 30,37

Probat Natursæbe rengør og plejer i en og samme arbejdsgang. Kombinationen af kokos- og sojasæbe giver en mild og plejende virkning, samtidigt med at gulvet rengøres. Gulvene bliver smukkere og lettere at holde.

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

pH-værdi 11,0/ 9,5

Probat Træsæbe Hvid Varenr. 165059

Varebeskrivelse Træsæbe, hvid

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/90

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 33,47 30,37

Probat Træsæbe Hvid beskytter mod snavs, pletter og slid. Bruges af både professionelle og private til vask og pleje af lyse trægulve, ubehandlede, ludbehandlede og olierede. Probat Træsæbe Hvid indeholder hvide farvepigmenter, der vedligeholder farven på ludbehandlede gulve samt genopfrisker farven på ubehandlede og olierede trægulve. Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 11,0/ 9,5

129


Gulvrengøring Probat Træsæbe Varenr. 165060

Varebeskrivelse Træsæbe

Indhold 1l

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/90

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 33,47 30,37

Probat Træsæbe til alle træsorter er specielt udviklet til rengøring og pleje til alle sorter trægulve - ubehandlede, ludbehandlede, olierede og lakerede. Produktet beskytter mod snavn, pletter og slid - og bruges af både professionelle og private til vask og pleje af trægulve. Inderholder mild og plejende kokos- og sojasæbe. Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 11,0/ 9,5

Sæbespåner Varenr. 6396

Varebeskrivelse Sæbespåner

Indhold 0,5 kg

Mindstekøb 4 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/192

Pris pr. 1 pk. ved køb af 1 Karton 1 Palle 18,02 16,37

Rene vegetabilske sæbespåner. Anvendes til rengøring, uldvask, læderpleje, fodbad og patientpleje

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 10,5/9,5

Tana Floor Cleaner S Varenr. 160530

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/39

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 195,78 177,73

Skånsomt gulvplejemiddel uden voks, med antistatisk virkning. Særlig velegnet til gulve behandlet med Tana Green Care Polish.

Linoleum

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 8,0/7,0

Tana Floor & Surface Cleaner Varenr. 4854 4855

Varebeskrivelse Gulv og overfladerengøring Gulv og overfladerengøring

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 26,40 24,00 119,69 108,74

Anvendes til rengøring af gulve og andre overflader der tåler vand

Linoleum

130

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

• •

pH-værdi 8,5/7,5


Gulvrengøring Tana Vaskepleje, Tawip Varenr. 6333 6334

Varebeskrivelse Vaskepleje, Tawip Vaskepleje, Tawip

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 10 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 39,59 35,99 199,58 181,23

Polerbar højkoncentreret vaske-pleje med vandopløselige polymerer. Plejefilmen gør den daglige rengøring lettere og fornyes ved hver vask. Giver flot glans og skridhæmmende virkning. Kan anvendes i gulvvaskemaskiner samt til manuel vask.

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 9,0/7,5

Tana Vaskepleje, Vionet Varenr. 6332

Varebeskrivelse Vaskepleje, Vionet

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 196,36 178,31

Højeffektiv vaskepleje uden voks. Giver en silkemat skridsikker plejefilm, som fornyes ved hver vask. Tørrer hurtigt op. Kan anvendes i gulvvaskemaskiner samt til manuel vask

Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

• •

pH-værdi 8,0/7,5

Tana Træpleje, Lamitan Varenr. 6329 6331

Varebeskrivelse Træpleje, Lamitan Træpleje, Lamitan

Indhold 1l 10 l

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/48 1/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 39,74 36,14 348,64 316,74

Højkoncentreret vaskepleje uden voks, til daglig rengøring. Specielt velegnet til gulve, der kun tåler fugtrengøring. Effektiv rengøring og imprægnering af laminat, linoleum, kork og trægulve. Gør gulvet vandtæt. (Goretex effekt). Kan anvendes i gulvvaskemaskiner samt til manuel vask. Linoleum

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

pH-værdi 4,5/6,0

Tana Innomat, til maskinel gulvrengøring Varenr. 6339

Varebeskrivelse Til rengøringsmaskiner

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 165,82 150,67

Lavtskummende vaskepleje specielt udviklet til brug i kombinationssmaskiner. Påfører gulvet en silkemat skridsikker plejefilm. Effektiv selv ved lav dosering (0,5%).

Linoleum

• •

Vinyl/PVC Gummi Ubeh. træ Lak. træ Glas. klinker Natursten Cement/Beton

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

pH-værdi 10,5/9,0

131


Polish Tana Polish, Green Care Varenr. 163100

Varebeskrivelse Polish, Green Care

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 451,14 409,39

Metalfri polish til stærkt trafikerede gulve. Kan high-speed poleres for øget glans og holdbarhed.

Tana Vaskepolish, B 250 Varenr. 6244

Varebeskrivelse Vaskepolish, B 250

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 288,14 261,49

Kombineret polish og vaskeplejemiddel. Ved 1. behandling påføres 2-3 lag B250. Maskinpolering (max. 400 rpm) øger filmens holdbarhed og glans. Ved efterfølgende pleje og vedligehold vaskes gulvet med en 1-2% opløsning af B250.

Tana Polish, Longlife Diamond Varenr. 6313

Varebeskrivelse Polish, Longlife Diamond

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 367,49 333,49

Anvendes på gulve, hvor der ønskes maksimal slidstyrke, holdbarhed og glans. Kan high-speed poleres for maksimal glans og holdbarhed.

Tana Grunder, Polymer Primer Varenr. 6324

Varebeskrivelse Grunder, Polymer Primer

Indhold 10 l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40

Anvendes til grundbehandling af porøse gulve (kork, linoleum etc.) inden slutbehandling med polish.

132

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 1054,39 956,89


Grundrengøring

Puri-Line Grundrens Varenr. 160520 160521

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 27,75 25,20 100,80 91,65

Anvendes til alle typer grundrengøring af svært snavsede emner, fx. olieforurenende flader og lignende. Dosering: 10 ml til 5 l vand.

Tana fedt- og olieopløser, Tanin Varenr. 6347

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 250,79 227,84

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til periodisk rengøring af stærkt tilsmudsede overflader. Super effektivt mod fedt og olie. En ægte problemløser i køkken samt industri.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

133


Grundrengøring Tana Stripper, Green Care Varenr. 163101

Varebeskrivelse Polishfjerner

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/30

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 304,29 276,19

Grundrengøringsmiddel til alle vandbestandige gulvbelægninger. Særlig velegnet til afrensning af gulve behandlet med Tana Green Care Polish.

Tana Grundrengøring, Quick Stripper Varenr. 6311

Varebeskrivelse Polishfjerner

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 264,54 240,29

Anvendes som grundrengøringsmiddel og polishfjerner. Virker ekstremt hurtigt. Opløser fuldstændigt slidte voks- og polymerfilm uden hjælp fra maskiner. Ingen lugtgener. Egnet til alle vandfaste, alkaliresistente gulvbelægninger.

Tana Polishfjerner, Linax Plus Varenr. 6312

Varebeskrivelse Til linoleum m.m.

Indhold 5l

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 224,13 203,43

Polishfjerner til linoleum og gummigulve, samt grundrengøring af ikke-alkaliresistente gulve

Skumdæmper, Liva Varenr. 4703

Varebeskrivelse Skumdæmper

Indhold 5l

Mindstekøb 3 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 249,40 226,45

Anvendes til at regulere overskumningssituationer, bl.a. i gulvvaskemaskiner, opvaskemaskiner m.m. Normaldosering: 1-2 dl pr. 10 l vand

134

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Grundrengøring, special Liva Harpiksfjerner Varenr. 4787

Varebeskrivelse Harpiksfjerner

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 221,15 200,75

Fjerner harpiks på idrætsgulve m.v. Dosering: 1 dl harpiksfjerner til 10 l vand

Graffitifjerner - vådserviet Varenr. 164045

Gummifjerner - vådserviet Varenr. 164044

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/64

Mindstekøb: 25 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Mindstekøb: 25 stk 1 Karton 23,05

1 Palle 20,90

Limfjerner - vådserviet Varenr. 164043

Pris pr. 1 stk ved køb af

Varenr. 164042

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/64

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Palle 20,90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/64

Mindstekøb: 25 stk 1 Karton 23,05

1 Palle 20,90

Pletfjernerspray, Tuba - 500 ml

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 23,05

1 Palle 20,90

Tyggegummifjerner, Gum-Ex - 400 ml Varenr. 4800

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 8/63

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 23,05

Pletfjerner - vådserviet

Mindstekøb: 25 stk

Varenr. 168939

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/64

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/120

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 50,86

1 Palle 46,16

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 141,56

1 Palle 128,46

Pletfjerner, Absorb it all Varenr. 162502

Varebeskrivelse Pletfjerner

Indhold 7 kg

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/42

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 240,60 218,25

Anvendes som absorberende middel til opsugning af spild. Virksom overfor både olie og vandige væsker

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

135


Grundrengøring, special Væskebehandlingsboks Varenr. 168918

Varebeskrivelse Til desinfektion

Indhold Se herunder

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/8

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 1298,45 1177,70

Anvendes til nemt og hygiejnisk at opsamle og håndtere mulige smitsomme kropsvæsker såsom opkast, urin, afføring, blod med mere. 5x rengørings-kit, 1x desinfektionsspray, 1x absorberende pulver og 2x håndterings-kit (kanyler).

Super absorberende pulver Varenr. 162500 162501

Varebeskrivelse Til væskeopsamling Til væskeopsamling

Indhold 100 g 500 g

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/8 24/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 325,30 295,05 1377,25 1249,20

Anvendes som absorberende middel til opsugning af spild, og kan optage 300 gange sin egen vægt.

AirX 66 lugtfjerner, spray, 1 l Varenr. 162504

AirX 66 lugtfjerner, 5 l Varenr. 168915

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/45

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 2/60

Mindstekøb: 2 stk 1 Karton 180,90

1 Palle 164,15

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 702,85

1 Palle 637,70

Sprøjtevogn til AirX 66 Varenr. 168917

136

Varebeskrivelse Til AirX 66

Rumindhold 12 l

Mindstekøb 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 613,95


Køkkenrengøring Grovkøkken rengøring, Caterrent Varenr. 6450

Varebeskrivelse Med farve

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 75,60 68,75

Til rengøring og affedtning af gulve, vægge, ovne, maskiner m.m. Opløser animalske/vegetabilske fedtstoffer. Ved svært snavs påsmøres produktet ufortyndet på den ønskede overflade og virker i 20 min hvorefter der skylles grundigt. Lavtskummende - kan derfor anvendes til højtryksrengøring. Normaldosering: 1 dl til 10 l vand Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

pH-værdi

13,0/9,5

• •

Liva Super D7 Varenr. 7603

Varebeskrivelse Rengøring og desinfektion

Indhold 5l

Mindstekøb 3 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 97,60 88,70

Rengøringsmiddel med desinficerende effekt. Anvendes til rengøring og desinfektion af redskaber, maskiner og kølerum m.m.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

pH-værdi

7,5/7,0

• •

• •

Desinfektion, Liva Varenr. 6451

Varebeskrivelse Desinfektion

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 93,20 84,70

Anvendes til desinfektion af redskaber, maskiner (fx slush-ice maskiner, solarier m.m.) og kølerum. Påfør på rene overflader og lad virke i 15 min. skyl derefter grundigt. Affald gennemvædes af produktet for at fjerne dårlig lugt. Ved forstøvning på tekstiler, plast m.m. fjernes statisk elektricitet. Godkendt af Fødevarestyrelsen (J.nr. 2008-20-5409-01095). Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

pH-værdi

8,5/7,5

• •

Sur skumrengøring ME 220 Varenr. 4798

Varebeskrivelse Sur skumrengøring

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 178,55 162,15

Anvendes til rengøring og afkalkning af maskiner og lokaler. Produktet giver et kraftigt og stabilt skum og er derfor velegnet til rengøring af lodrette overflader. Nedbryder kalk- og proteinbelægninger og er derudover virksomt mod rustpletter på produktionsudstyr. Bør ikke anvendes på ubehandlet aluminium, let metallegeringer og ikke alkalibestandige overflader. Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

pH-værdi

1,0/1,5

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

• •

137


Køkkenrengøring Alkalisk skumrengøring ME 110 Varenr. 4795

Varebeskrivelse Uden duft

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 175,70 159,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Anvendes til rengøring af produktionsmaskiner, gulve, vægge og loft. Løsner effektivt fedt, protein, sukker og lign. Er også velegnet til rengøring af ubehandlet aluminium, let metallegeringer og ikke-alkalibestandige overflader. Har en god skummende effekt og er derfor velegnet til udlægning med skumudstyr. Anvende vandtemperatur på 10-50 grader, og lad ikke skummet tørre ind. Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

• •

• •

pH-værdi 13,3/11,6

Neutral skumrengøring ME 310 Varenr. 165142

Varebeskrivelse Neutral skumrengøring

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 178,45 162,05

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Anvendes til rengøring af produktionsmaskiner og -lokaler. Løsner effektivt snavs, sukker, ikke-indtørrede fedt- og proteinbelægninger m.v. Giver et kraftigt, stabilt skum.

Grill og ovnrens, Liva Varenr. 6458 6466

Varebeskrivelse Stærk alkalisk ovnrens Stærk alkalisk ovnrens

Indhold 1l 5l

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 26,50 24,10 89,70 81,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 3/36

Anvendes til rengøring af grill, ovne, friturekogere m.m. Må IKKE anvendes på bakelit og lakerede overflader. Påføres med pumpe eller børste. Varm grill/ovn op til 50grader. Lad virke 15-30min. vask af med rigeligt vand - evt. tilsat lidt eddike.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

• • •

pH-værdi 13,0

Convectrens, Liva Varenr. 4796

Varebeskrivelse Ovnrens til convectovne

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 231,75 210,40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Anvendes til convectovne, som har automatisk indtag af ovnrens. Må ikke anvendes på bakelit og lakerede overflader.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

138

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 13,0


Køkkenrengøring Convectskyl, Liva Varenr. 4797

Varebeskrivelse Skyllemiddel til convectovne

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 207,65 188,55

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Neutraliserings- og afspændingsvæske til convectovne. Anvendes til afskylning efter brug af Liva Convectrens

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask.

• •

pH-værdi

7,0/7,0

Tana - Grease E3 Varenr. 163102

Varebeskrivelse Til fedt- og ovnrens

Indhold 750 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 48,03 43,63

Opløser hurtigt og effektivt olie- og fedtholdigt snavs på alle vand- og alkalibestandige overflader. Fremragende resultat ved rengøring af genstridigt snavs i ovne og grill. OBS! Må ikke anvendes i automat ovne. Parfumefri.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

• • •

• •

pH-værdi 11,4

Tana fedt- og olieopløser, Tanin Varenr. 6347

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 250,79 227,84

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til periodisk rengøring af stærkt tilsmudsede overflader. Super effektivt mod fedt og olie. En ægte problemløser i køkken samt industri.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

pH-værdi 14,0/12,0

139


Køkkenrengøring, special Overfladedesinfektion Varenr. 6716 6718

Varebeskrivelse Vådserviet Ståldispenser til 6717

Indhold 100 stk 1 stk

Mindstekøb 100 stk 1 stk

Stk. pr. krt./Pris pr. 100 ark ved køb af krt. pr. pll. 1 Karton 1 Palle 1200/42 99,84 90,64 6/128 66,70/stk

Miljøvenlig desinfektionsserviet til overflader og armaturer. Sikrer bakteriefrie genstande og overflader. Minimerer risikoen for infektioner. Specielt velegnet til brug i fødevareindustrien, hospitals- og plejesektoren, hvor der stilles store krav til hygiejne. Godkendt af Fødevarestyrelsen (J.nr. 2007-20-5409-01043)

Skurecreme, Tana Varenr. 6239

Varebeskrivelse Med lemon duft

Indhold 500 ml

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/72

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 21,90 19,95

Ekstra finkornet marmorgranulat. Til effektiv rengøring af keramik, emalje, samt rustfrie overflader i køkken og sanitære områder.

Kaffekande/maskinrens, Liva Varenr. 4658

Varebeskrivelse Maskinrens

Indhold 1 kg

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/90

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 95,05 86,20

Anvendes til rengøring af kaffemaskiner, termo- og glaskander m.m. Dosering: 1 mål kafferens til 2 l vand. Ved rengøring af automatiske maskiner og varmdriksautomater henvises til brugsanvisningen.

Afkalker, Liva Varenr. 6417

Varebeskrivelse Til kaffemaskiner

Indhold 1l

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 46,75 42,45

Anvendes til afkalkning af kaffemaskiner og vandkogere. Fjerner kalkaflejringer og urenheder. Dosering: 1 dl til 1 l vand.

140

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Køkkenrengøring, special

Stålpleje, Metapur - Tana Varenr. 4858

Varebeskrivelse Ikke oliebaeseret

Indhold 500 ml

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/120

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 75,93 68,98

Anvendes til vedligeholdelse, polering og beskyttelse af metaloverflader. Alt i en og samme arbejdsgang. Produktet er ikke oliebaseret, og derfor nemmere at arbejde med.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

Varebeskrivelse Polerer metal og plast

Indhold 600 ml

pH-værdi 6,9

Stålpleje - 3M Varenr. 6272

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 68,82 62,57

Anvendes til pleje og rengøring af rustfrie overflader, som f.eks. køleskabe, bordplader, emfang mv. Er ikke desinficerende, men lægger en tynd film på stålet således at overfladen bliver smuds- og fedtafvisende.

Stål Man. ovn Auto. ovn Skumrengøring Man. rengøring Desinfektion Afkalk. overfl. Afkalk. mask. •

pH-værdi

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

141


Køkkenrengøring, special Stålpleje, Liva Varenr. 4696 6452

Varebeskrivelse Oliebaseret Oliebaseret

Indhold 500 ml 5l

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 55,75 50,65 183,20 166,40

Anvendes til pleje, vedligeholdelse og rengøring af rustfrit stål, og gør det blankt og smudsafvisende. Bør ikke anvendes på flader, der kommer i berøring med fødevarer.

Glaskeramisk kogepladerens - 250 ml Varenr. 160650

Metalpudsecreme universal - 500 ml Varenr. 160654

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/186

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/150

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 34,43

1 Palle 31,28

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 56,06

1 Palle 50,91

Bistro Metalpudsecreme Varenr. 160655 160656

142

Varebeskrivelse Kobberpudsecreme Sølvpudsecreme

Indhold 1l 1l

Mindstekøb 6 stk 6 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/72 6/72

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 153,25 139,10 153,25 139,10


Køkkenopvask Manuel dosering

Puri-Line Håndopvask Varenr. 160511 160512

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft

Indhold 1l 5l

Håndopvask - uden farve og duft, 500 ml Varenr. 6264

Mindstekøb 12 stk 2stk

Varenr. 6325

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 13,42

1 Palle 12,22

Pris pr. 1 stk ved køb af

Varenr. 4864

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 56,64

1 Palle 51,39

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/44

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 87,39

Varenr. 6263

Mindstekøb: 4 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 8/60

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 87,39

1 Palle 79,39

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 42,35

Maskinopvaskepulver - uden klor, 1 kg

Maskinopvaskepulver - uden klor, 8 kg

Varenr. 6340

Varenr. 6341

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 8/36

Mindstekøb: 8 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 60,32

1 Palle 54,77

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 430,62

1 Palle 390,97

Opvasketabs Miele Professionel, 70 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/72

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Palle 38,45

Mindstekøb: 1 stk

Opvasketabs Neutral, 25 stk Varenr. 165057

1 Palle 79,39

Maskinopvaskepulver, 1 kg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/44

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Palle 7,65

Mindstekøb: 4 stk

Maskinopvaskepulver - med klor, 3 kg Varenr. 4868

1 Karton 8,35

Maskinopvaskepulver - uden klor, 3 kg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/24

Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 8/80

Mindstekøb: 8 stk

Håndopvask - med farve og duft, 5 l Varenr. 6326

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 18,30 16,65 80,05 72,80

Håndopvask - Ultra med farve og duft, 500 ml

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/85

Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/50 2/54

Varenr. 165550

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/96

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 31,05

1 Palle 28,15

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 147,11

143


Køkkenopvask Manuel dosering

Opvasketabs Bingo 4-i-1, 80 stk Varenr. 4759

Afspænding - uden farve og duft, 1 l Varenr. 6289

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/48

Mindstekøb: 5 pk. Pris pr. 1 pk. ved køb af

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 127,35

1 Palle 115,50

Afkalker til vaske- og opvaskemaskine, 250 g Varenr. 165551

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 42,17

1 Palle 38,37

Filtersalt - groft, til opvaskemaskine, 1,8 kg Varenr. 6421

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/130

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/45

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 44,35

1 Palle 40,25

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 9,60

1 Palle 8,70

Filtersalt - fint, til opvaskemaskine, 2 kg Varenr. 6420

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/45

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 8,85

1 Palle 8,05

Køkkenopvask Automatisk dosering

Puri-Line Maskinopvask Varenr. 160032 160030

144

Varebeskrivelse Uden klor Uden klor

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 425,39 386,24 753,20 683,20


Køkkenopvask Automatisk dosering

Perfekt opvaskeresultat I det professionelle køkken er der ofte tryk på. Derfor er det vigtigt at opvasken kører optimalt Med Abenas vaskekoncept får du: Miljørigtige løsninger Råd og vejledning Korrekt dosering Hjælp fra vores serviceafdeling Hjælp til håndtering af Dokumentation

Abena Maskinopvask Varenr. 160035 160036

Varebeskrivelse Med klor Med klor

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 378,74 343,89 639,15 579,70

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 388,19 352,49 639,15 579,70

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 422,64 383,69 704,95 639,45

Anbefales ikke til aluminium.

Abena Maskinopvask Varenr. 160033 160034

Varebeskrivelse Uden klor Uden klor

Anbefales ikke til aluminium.

Abena Maskinopvask Alu Varenr. 160088 160089

Varebeskrivelse Uden klor Uden klor

Velegnet til vask af aluminium.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

145


Køkkenopvask Automatisk dosering

Abena Maskinopvask Alu Varenr. 160086 160087

Varebeskrivelse Med klor Med klor

Indhold 12 kg 25 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 412,34 374,39 687,85 623,90

Indhold 5 kg 5 kg

Mindstekøb 2 stk 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/68 2/56

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 615,10 558,20 615,10 558,20

Velegnet til vask af aluminium.

Abena Compact maskinopvask Varenr. 165172 165173

Varebeskrivelse Classic uden klor Alu uden klor

Puri-Line Afspændingsmiddel Varenr. 160031 164046 160048

Varebeskrivelse Afspænding til maskine Afspænding til maskine Afspænding til maskine

Indhold 5 kg 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 310,63 281,93 634,20 575,25 1234,10 1119,40

Varenr. 161202 161200

Varebeskrivelse Til maskinopvask Til maskinopvask

Indhold 10 kg 25 kg

Mindstekøb 10 kg 25 kg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/98 25/40

Pris pr. kg ved køb af 1 Karton 1 Palle 7,10 6,45 5,95 5,40

Saltpoletter

146

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tøjvask . Neutral Manuel dosering

Hvor meget parfume har du på – ad gangen? Parfume kan øge risikoen for allergi. Alligevel finder du parfume i utallige cremer, vaskemidler, sæber og rengøringsmidler. Jo flere parfumer du omgiver dig med, jo større bliver din risiko, og det gør ikke livet lettere for dig. Du kan dog vælge at blive helt fri for parfume. Neutral har udviklet en hel serie produkter til rengøring, vask, baby og personlig pleje. De er fulde af gode og virksomme ingredienser,som renser og plejer. Derudover leder de dig sikkert uden om parfumer og andre unødvendige tilsætningsstoffer, der kan øge risikoen for allergi.

Neutral Storvask Varenr. 160047 165058

Indhold 15 kg 1,9 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 1/224

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 293,00 265,75 49,60 45,00

Vaskepulver til koge- og kulørtvask ved 30-95°C. Indeholder blegemiddel der bleger farvede pletter af tøjet. Storvask er et lavtskummende maskinvaskemiddel uden optisk hvidt, farve og duft, hvilket reducerer risikoen for allergiproblemer.

Neutral Professionel Compact Total Varenr. 6265 6261

Indhold 15 kg 2,5 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 4/56

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 363,10 329,35 78,73 71,43

Koncentreret vaskepulver til hvidt og lyst tøj - vasketemperatur 30-95°C. Indeholder enzymer mod proteinholdige pletter af fx blod, sved, urin samt blegemiddelforstærker (TAED) mod farveholdige pletter af fx kaffe, te, græs og rødvin. Anbefales ikke til uld og silke.

Neutral Professionel Compact Color Varenr. 6266 6260

Indhold 15 kg 2,5 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/30 4/56

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 392,75 356,25 78,73 71,43

Koncentreret vaskepulver til kulørt vask, iblødsætning og forvask. Uden blegemiddel, og dermed skånsom mod tøjets fibre og farver. Indeholder enzymer, der nedbryder og løsner blod og andre proteinholdige pletter samt fedt og olie.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

147


Tøjvask . Neutral Manuel dosering

Neutral Compact, 831 g Varenr. 165080 165081

Varebeskrivelse Hvidvask Kulørt vask

Indhold 831 g 831 g

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/64 12/64

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 36,67 33,27 36,67 33,27

Neutral Hvidvask med blegemiddel, til hvidt og lyst tøj. Neutral Kulørt vask uden blegemiddel, til kulørt tøj.

Neutral Flydende Tøjvask Varenr. 4802 4848

Varebeskrivelse Hvidvask Kulørt vask

Indhold 975 ml 975 ml

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 9/40 9/40

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 48,88 44,38 48,88 44,38

Indhold 500 ml 975 ml

Mindstekøb 12 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/72 9/200

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 28,69 26,04 48,88 44,38

Flydende vaskemiddel til maskinvask og håndvask.

Neutral Flydende Tøjvask Varenr. 165084 166000

Varebeskrivelse Uld- og finvask Black

Uld- og finvask til vask af uld, silke, dun og andre sarte tekstiler. Black til vask af sorte og mørke tekstiler.

Neutral Skyllemiddel Varenr. 165055 6262

Indhold 1l 2l

Mindstekøb 10 stk 1 stk

Skyllemiddel uden duft. Blødgør tøjet og modvirker statisk elektricitet.

148

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/60 6/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 20,75 18,90 27,98 25,53


Tøjvask . Bio-tex Manuel dosering

Bio-tex flydende vaskemiddel Varenr. 165091 165088 165011 165013

Varebeskrivelse Bio-tex Color Bio-tex White Bio-tex Black Bio-tex Sport & Active

Flydende vaskemidler til maskinvask og håndvask.

Indhold 975 ml 975 ml 975 ml 750 ml

Mindstekøb 9 stk 9 stk 9 stk 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 9/60 9/60 9/60 8/75

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 31,82 28,87 31,82 28,87 31,82 28,87 35,26 31,96

Indhold 850 g 850 g

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/64 12/64

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 35,46 32,16 35,22 31,92

Indhold 600 g

Mindstekøb 15 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 15/64

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 30,12 27,32

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 140,27 127,27

Bio-tex Compact vaskepulver Varenr. 165017 165014

Varebeskrivelse Bio-tex White Bio-tex Color

Vaskepulver til maskinvask og håndvask.

Bio-tex Håndvask Varenr. 165015

Særlig velegnet til håndvask. Anbefales ikke til uld og silke.

Bio-tex White Varenr. 169974

Indhold 5 kg

Velegnet til hvidt og lyst tøj, da Bio-tex White ud over de biologiske enzymer også indeholder optisk hvidt, blegemiddel og blegeforstærker. Bio-tex White er desuden velegnet til meget snavset tøj.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

149


Tøjvask . Bio-tex Manuel dosering

Bio-tex Pletspray Varenr. 164003

Indhold 750 ml

Mindstekøb 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/56

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 61,33 55,68

Til forbehandling af pletter inden tøjet vaskes. Fjerner pletter fra madvarer, blod, græs, sved. o.s.v.

Bio Vaskepulver Varenr. 6416 6403

Varebeskrivelse Bio Enzym 30 kulørt vask Bio Plus 33 hvidvask

Indhold 12,5 kg 12,5 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48 1/48

Pris pr. 1 pk. ved køb af 1 Karton 1 Palle 342,60 310,75 350,10 317,55

Indhold 25 ark

Mindstekøb 25 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/210

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 1,26 1,14

Vaskepulver til maskinvask og håndvask.

Tørretumblerserviet Varenr. 165161

Tørretumblerserviet, der blødgør tøjet og fjerner statisk elektricitet. Erstatter brugen af skyllemiddel.

150

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tøjvask

Automatisk dosering

Tøjvask Varenr. 160049 163011 160043

Varebeskrivelse Med duft Med duft Med duft

Indhold 5 kg 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 280,18 254,33 542,94 492,94 1048,00 950,55

Vask af alle tekstiltyper, 30-90 grader. Undtaget uld og silke. Hvidt tøj bliver blændende hvidt og kulørt tøj bevarer farverne klare.

Tøjvask Varenr. 163035 163036 163037

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft Uden duft

Indhold 5 kg 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 280,18 254,33 542,94 492,94 1048,20 950,75

Vask af alle tekstiltyper, 30-90 grader. Undtaget uld og silke. Hvidt tøj bliver blændende hvidt og kulørt tøj bevarer farverne klare.

Tøjvask - Basic

Uldvask Varenr. 160041

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/36

Med duft Pris pr. 1 stk ved køb af

Varenr. 163015

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Uden duft 1 Karton 304,48

1 Palle 276,38

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved køb af

1 Karton 608,24

1 Palle 552,19

151


Tøjvask

Automatisk dosering Skyllemiddel Varenr. 163038 163014

Varebeskrivelse Med duft Med duft

Indhold 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 271,05 245,85 495,75 449,65

Flydende skyllemiddel til alle typer vaskemaskiner. Gør tøjet blødt, behageligt og let at stryge.

Skyllemiddel Varenr. 163039 163025

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft

Indhold 10 kg 20 kg

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 271,05 245,85 495,80 449,70

Flydende skyllemiddel til alle typer vaskemaskiner. Gør tøjet blødt, behageligt og let at stryge.

Skyllemiddel Varenr. 163019

Varebeskrivelse Uden duft

Indhold 5 kg

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 153,68 139,58

Flydende skyllemiddel til tøjvask i alle vaskemaskiner. Gør tøjet blødt, behageligt og let at stryge. Velegnet til antistatisk behandling af tæppegulve.

Skyllemiddel Varenr. 160040

Varebeskrivelse Med duft

Indhold 5 kg

Mindstekøb 3 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 153,68 139,58

Flydende skyllemiddel til tøjvask i alle vaskemaskiner. Gør tøjet blødt, behageligt og let at stryge. Velegnet til antistatisk behandling af tæppegulve.

152

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tøjvask

Automatisk dosering Vaskeforstærker Varenr. 163016

Varebeskrivelse Til olie og fedtpletter

Indhold 12 kg

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 624,64 567,04

Flydende alkalisk vaskeforstærker. Til anvendelse i blødt samt middelhårdt vand. Velegnet i alle typer vaskemaskiner.

Blegemiddel uden klor Varenr. 163026 163027 163017

Varebeskrivelse Uden duft Uden duft Uden duft

Indhold 5 kg 10 kg 20 kg

Mindstekøb 3 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/36 1/15 1/12

Pris pr. 1 stk ved køb af 1 Karton 1 Palle 212,98 193,38 419,49 380,99 798,05 723,85

Blegemiddel uden klor er velegnet til blegning af tekstiler i automatiske vaskeanlæg med doseringsudstyr. Velegnet til hvide og kulørte tekstiler med undtagelse af uld og silke. Bleger ved temperaturer over 70°C.

Tilbehør til maskin- og tøjvask Mobil dunkevogn til 20-25 kg dunke, undgå tunge løft ved rengøring. 7579

Mobil dunkevogn til 10- 12 kg dunke, undgå tunge løft ved rengøring.

169264

Rustfrit ophæng til 5 kg dunke så rengøring under dunkene er muligt. Plugs og skruer medfølger. 169263

Rustfrit ophæng til 10 -12 kg dunke så rengøring under dunkene er muligt. Plugs og skruer 169262 medfølger.

Tilbehør til tøjvask Vaskerivogn med kurv, firkantet

Vaskerivogn med kurv, rund

7581 7634

Vaskerivogn med håndtag og kurv, rund

169964

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Dunkeåbner, kan anvendes til 5, 10 og 25 kg dunke.

165552

153


Rekvisitter til rengøring Funktionelle rengøringsrekvisitter i høj kvalitet Abenas brede sortiment af rekvisitter gør det muligt at klare alle typer rengøringsopgaver. Vi forhandler en del kendte mærker, men tilbyder også egne og neutrale

brands. Sortimentet er sammensat med henblik på kvalitet, funktionalitet, hygiejne, ergonomi og miljø.

Svampe og klude Sortimentet af svampe og klude indeholder et væld af forskellige produkttyper - fra almindelige universalklude og køkkensvampe til Nanotech-klude, melaminsvampe og andre specialprodukter.

Skafter Med gevind – passer til koste, skrabere og mopper med gevind. Du kan vælge mellem træ-/aluskafter og faste skafter/teleskopskafter. Med klik – passer til fremfører m.m. til klik. Du kan vælge mellem faste skafter og teleskopskafter.

Tør

Fugt

Våd

Mopper Vores moppesortiment er sammensat til at kunne klare både tør-, fugt- og våd- mopning. Tørmopning anbefales til store arealer, hvor der skal opsamles støv, papirstykker og andet fastgroet snavs. Fugtmopning er vores anbefaling til næsten alle opgaver. Kan anvendes på alle vaskbare overflader, til støv, skidt, og fastgroet snavs mv. Vådmopning kan anbefales til meget snavsede steder fx entreer og trapper. Engangsmopper Velegnede til større arealer og steder, hvor der skal opsamles støv og snavs uden brug af vand.

154

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Børster, koste og gulvskrabere Når der er fokus på hygiejne og ergonomi.

Vileda-systemer Abena er nu også Vileda-forhandler. I kataloget finder du et udpluk af vores Vileda-sortiment, der bl.a. omfatter Swep mopper og UltraSpeed moppesæt. Vogne Vi tilbyder et bredt udvalg af rengøringsvogne i forskellige udformninger og brands og til alle rengøringsmetoder. Her i kataloget finder du et udpluk af vores sortiment – kontakt os for at få hjælp til at finde den vogn, der passer bedst til dine behov. Nilfisk støvsugere og maskiner Abena forhandler støvsugere og rengøringsmaskiner fra Nilfisk, og du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information om produkterne. Måtter 3M Det danske vejr byder på alt lige fra regn og mudder til sne og slud, og derfor er det en god idé at beskytte dine indgangspartier med et måttesystem fra 3M. Sådan undgår du, at vand, sand, mudder og andet snavs slæbes med ind i bygningen, og kan derfor spare på rengøringen og samtidig give et godt førstehåndsindtryk til besøgende.


3M gulvrondeller Hastighed Opgave

Standard Speed < 250 rpm

High Speed < 600 rpm

Super High Speed < 1200 rpm

Ultra High Speed < 3000 rpm

Opskuring

163405/16” 163417/16” 163429/16” 163406/17” 163418/17” 163430/17” 163409/20” 163421/20” 163433/20”

Rengøring Ubehandlede gulve 163441/16” 163442/17” 163445/20”

Behandlede gulve 163448/16” 163449/17” 163450/20”

Spray rengøring Behandlede gulve 163458/16” 163459/17” 163462/20”

163448/16” 163449/17” 163450/20”

163441/16” 163442/17” 163445/20”

163464/17” 163466/21”

Ubehandlede gulve

Polering

163472/16” 163473/17” 163476/20”

163472/16” 163473/17” 163476/20”

163481/16” 163489/16” 163482/17” 163490/17” 163484/20” 163492/20”

163489/16” 163490/17” 163492/20”

163464/17” 163466/21”

163464/17” 163466/21”

Rengøring og polering Terrazzo- og marmorgulve

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

155


Dosering og tilbehør

Bruseflaske Varenr. 169081 169082

Farve Blå Rød

Rumindhold 600 ml 600 ml

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/63 6/63

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 55,95 50,75 55,95 50,75

Etiket Soft afkalker Puri-Line Universalrengøring Puri-Line Vaskepleje Puri-Line Sanitetsrens sur Puri-Line Sanitetsrens alkalisk

Rumindhold 600 ml 600 ml 600 ml 600 ml 600 ml

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/60 6/60 6/60 6/60 6/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 62,10 56,35 62,10 56,35 62,10 56,35 62,10 56,35 62,10 56,35

Bruseflasker med etiket Varenr. 169083 169084 169085 169086 162551

156

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Dosering og tilbehør Pumpe til 5 l dunk til Puri-Line Varenr. 2736

Pumpe til 5 l dunk til Tana Varenr. 2771

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/10

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 93,35

Pumpe til 1 l rengøring Varenr. 160561

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 165587

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 500/16

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 47,50

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 169015

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/48

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 44,75

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 25,00

Dysesæt assorteret, 15 stk. pr. sæt Varenr. 7710

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/60

Mindstekøb: 1 stk

Doseringsanlæg til flere produkter

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Mindstekøb: 1 sæt 1 Karton 1196,00

Doseringsanlæg til 4 produkter, slange: 160028

Pris pr. 1 sæt ved

1 Karton 80,05

Skumanlæg, Klyn

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/72

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 52,80

Stænkflaske, 0,5 l

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 167566

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/32

Mindstekøb: 1 stk

Målekande, 0,5 l

Varenr. 168695

1 Karton 80,25

Forpræpareringskande, 1,5 l

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 165138

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 150/16

Varenr. 160027

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/45

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 1634,95

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 4153,55

1 Palle 3767,40

157


Nito Clean skumudlægning

ME 110 Skumrengøring, alkalisk, uden duft Varenr. 4795

ME 220 Skumrengøring, surt, 5 l Varenr. 4798

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/36

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 175,70

1 Palle 159,60

Skumsprøjte inkl. strålerør og dyser, 2,5 l Varenr. 4675

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 4674

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 1155,00

158

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/40

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 1646,70

Beholder til injektor, 1,4 l Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/96

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 162,15

Mindstekøb: 1 stk

Injektor med sugeslange Varenr. 7593

1 Karton 178,55

Ergo skumsprøjte inkl. strålerør og dyser

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/36

Varenr. 7529

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/42

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 474,50

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 120,35


Nito Clean skumudlægning Beholder til injektor - 2,5 l Varenr. 4670

Pistol til skumsprøjte, koldt vand op til 40 gr. Varenr. 9763

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 142,60

Ergo Kombi pistol til skumsprøjte, varmt vand Varenr. 9863

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9765

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 561,55

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 4677

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/20

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 242,60

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 7710

Mindstekøb: 1 stk

Ophæng til 4675 enkelt - plast

Pris pr. 1 sæt ved

Varenr. 4673

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/78

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 463,70

Koldtvandsslange - 15 m

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 694,90

Varmtvandsslange - 15 m Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/40

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 80,05

Ophæng - rustfrit stål

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 4676

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Mindstekøb: 1 sæt 1 Karton 57,45

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 74,25

Dysesæt assorteret, 15 stk. pr. sæt

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/300

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/78

Mindstekøb: 1 stk

Koblingshus med gevind, til 1/2'' og 3/4'' hane

Varenr. 4672

1 Karton 90,25

Slangekobling - 1/2" hane

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 4678

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/60

Mindstekøb: 1 stk

Vinkel strålerør - alu/plast Varenr. 4671

1 Karton 252,70

Strålerør - plast

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/100

Varenr. 169890

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/10

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 473,90

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 1395,40

159


Microfiberklude

De splittede fibre i en microfiberklud giver en bedre sugeevne og bedre skrubbeeffekt. Kludene anvendes tørre til afstøvning og fugtige til rengøring. Ved brug af microfiber-klude opnås følgende: Mindre forbrug af rengøringsmidler Hurtig og effektiv rengøring Kluden løfter og fanger snavs, derved opnår man en bedre hygiejne, da kluden ikke blot flytter snavs fra et sted til et andet.

Kluden fås i flere forskellige farver, så man har mulighed for at opdele efter opgaver – derved mindskes risiko for kryds kontaminering Absorberer og holder på væsken Mindre forbrug af vand Færre løft af tunge spande For at skåne hænderne, når der arbejdes med microfiber anbefaler vi at bruge handsker. Abena varenr. 3887 til 3891

Vikan Varenr. 165500 165501 7588

Størrelse (cm) 32x32 32x32 32x32

Farve Blå Grøn Rød

Mindstekøb 5 stk 5 stk 5 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/96 100/96 100/96

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 24,20 21,95 24,20 21,95 24,20 21,95

Anvendes fugtig til alm. inventarrengøring på hårde overflader. Kan også anvendes tør til opsamling af støv ved hjælp af statisk elektricitet.

Nilfisk Varenr. 4750 4751 4752 4753

Størrelse (cm) 32x32 32x32 32x32 32x32

Farve Blå Rød Gul Grøn

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/24 50/24 50/24 50/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 32,55 29,50 32,55 29,50 32,55 29,50 32,55 29,50

Varenr. 4770 4771 4772 4773

Størrelse (cm) 40x40 40x40 40x40 40x40

Farve Blå Rød Gul Grøn

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/12 300/12 300/12 300/12

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 37,65 34,15 37,65 34,15 37,65 34,15 37,65 34,15

Microfiberklude gør det meste af inventaret rent uden brug af unødige kræfter. Støvet bliver bundet i kluden. Kan bruges fugtig og tør på de fleste hårde underlag.

Microfiberklud

Anvendes til alle overflader, der tåler vand. Dog bør man være forsigtig overfor bløde træsorter samt olieret eller ubehandlet træ. Tør klud: Fjerner støv og snavs m.m. ved hjælp af statisk elektricitet. Fugtig/våd klud: Fibrene slider snavset fra overfladen og afspænder overfladen. Snavs og vand suges ind i de tynde fibre. Hvis kluden fyldes med vand og sæbe vil den ikke udføre arbejdet godt nok, og overfladen bliver stribet.

160

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Microfiberklude QuickStar uddannelsesklud universal Varenr. 169013

Størrelse (cm) 38x40

Farve Blå

Mindstekøb 20 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 37,00 33,55

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 37,00 33,55

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60 100/60 100/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 36,15 32,80 36,15 32,80 36,15 32,80

Med påtrykt piktogram der viser anvendelse. Stribe- og fnugfrit resultat.

Quickstar uddannelsesklud sanitet Varenr. 169014

Størrelse (cm) 38x40

Farve Rød

Mindstekøb 20 stk

Med påtrykt piktogram der viser anvendelse. Stribe- og fnugfrit resultat.

NanoTech Microfiberklud Varenr. 168990 168991 168992

Størrelse (cm) 38x40 38x40 38x40

Farve Gul Grøn Rød

Mindstekøb 5 stk 5 stk 5 stk

Microfiber klud med sølv. Bakterierne dør indenfor 12 timer ved direkte kontakt med sølvet i kluden. Mikrofibrene fjener bakterier og snavs, når overfladen tørres af. Kluden kan opbevares fugtigt op til 24 timer uden bakterietilvækst og ubehagelig lugt.

Vileda Quick'n Dry system Varenr. 168905 168903

Varebeskrivelse Quick'n Dry aftørringsklud Dispenser til Quick'n Dry

Størrelse (cm) Mindstekøb 25x1000 4 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/40 4/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 135,10 122,50 241,30 218,85

Aftørringsklud, på rulle. Den virker som en svamp, men føles som en klud. Kluden absorberer op til 15 gange sin egen vægt og efterlader en tør overflade.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

161


Microfiberklude Glasklud Varenr. 4754 4952

Varebeskrivelse Blå Blå

Størrelse 45x45 32x32

Mindstekøb 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/24 200/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 64,25 58,30 25,35 23,00

Varenr. 4944 7638

Varebeskrivelse Vileda Glasklud - blå Vileda Glasklud - grå

Størrelse 39x55 40x40

Mindstekøb 5 stk 5 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 125/24 5/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 39,65 35,95 21,95 24,20

Glasklud

Universalklude .

85% viscose 15% polypropylen Blå Varenr. 4950 4969 496501 4970 8020 161500

Tykkelse 145g/m2 140g/m2 140g/m2 140g/m2 120g/m2 110g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 45 stk 40x38 100 stk 40x38 400 stk 40x38 450 stk 38x38 450 stk 38x38 500 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 450/12 100/60 400/16 450/16 450/16 500/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 2,79 2,53 1,53 1,39 1,73 1,57 1,53 1,39 1,28 1,16 1,27 1,15

Varenr. 4962 4964 4971 161501

Tykkelse 140g/m2 140g/m2 140g/m2 110g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 100 stk 40x38 400 stk 40x38 450 stk 38x38 500 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60 400/15 450/16 500/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 1,53 1,39 1,72 1,56 1,53 1,39 1,27 1,15

Rosa

162

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Universalklude .

85% viscose 15% polypropylen Gul Varenr. 4961 4966 4972

Tykkelse 140g/m2 140g/m2 140g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 100 stk 40x38 400 stk 40x38 450 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60 400/16 450/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 1,53 1,39 1,73 1,57 1,53 1,39

Varenr. 4967

Tykkelse 140g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 1,53 1,39

Varenr. 162552

Tykkelse 140g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 38x40 400 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 400/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 2,12 1,92

Varenr. 4968

Tykkelse 140g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x38 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 1,52 1,38

Hvid

Sort

Assorterede

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

163


Køkkenklud Lavette Super er en hygiejnisk køkkenklud. Den åbne struktur i kluden giver mange fordele: God absorberingsevne God opsamlingseffekt Madrester mm. skylles nemt ud af kluden. Kluden kan vaskes i maskine op til 15 gange.

Køkkenklud - Lavette Super, 51x36 cm Varenr. 160662

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 150/36

Mindstekøb: 150 stk Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 237,30

1 Palle 215,25

Specialklude Rengøringsklud, viscose, 34x50 cm Varenr. 6083

Karklud vævet, 32x35 cm Varenr. 4963

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 500/40

Mindstekøb: 500 stk Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 147,05

1 Palle 133,40

Gulvklud, vaffelvævet, 40x48 cm Varenr. 4960

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 4958

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 5,35

1 Palle 4,85

164

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/16

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 10,05

1 Palle 9,10

Kokkeviskestykke, 50x100 cm Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 60/20

Mindstekøb: 5 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 3,05

Mindstekøb: 10 stk

Gulvklud, 50x59 cm Varenr. 4943

1 Karton 3,35

Gulvklud, vaffelvævet, 50x60 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/20

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 240/24

Varenr. 4949

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/24

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 21,25

1 Palle 19,30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70


Bomuldsklude

Håndklæde, 100% bomuldsfrotté, 50x30 cm Varenr. 9981

Håndklæde, 100% bomuldsfrotté, 50x90 cm Varenr. 9982

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 144/40

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 19,95

1 Palle 18,10

Vaskeklud, 100% bomuldsfrotté, 30x30 cm Varenr. 9983

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 38,65

1 Palle 35,05

Stofble - hvid, 100% bomuld, 80x80 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 48/40

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 36/12

Varenr. 9985

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/28

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 13,40

1 Palle 12,15

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 9,70

1 Palle 8,80

165


Svampe Skuresvamp, 7,5x15 cm Varenr. 4974 4975 4973

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/36 100/24 100/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 3,30 2,99 3,30 2,99 3,30 2,99

Farve Ass.

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 0,72 0,66

Egenskaber Ridsefri Ridsefri Ridsefri Ridsefri

Farve Gul Blå Rød Grøn

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60 100/60 100/60 100/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 10,05 9,10 10,05 9,10 10,05 9,10 10,05 9,10

Materiale Polyetherskum

Farve Gul

Mindstekøb 200 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/6

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 5,05 4,55

Egenskaber Med slibekorn Med slibekorn Med slibekorn

Farve Grøn Hvid Mørkeblå

Anvendes til rengøring f.eks. i køkkener til gryder, grill, pander m.m.

Køkkensvamp, 6x9x3 cm Varenr. 4982

Indhold 10 stk pr. pakke

Skuresvamp PurActive High, 6,5x14x4,5 cm Varenr. 168993 168994 168995 168996

Effektiv ridsefri svamp. Fjerner let og skånsomt fedt og snavs på alle hårde overflader.

Tavlesvamp, 11x20x5 cm Varenr. 4945

166

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Svampe Melaminsvamp, 7x11,5x3 cm Varenr. 4885

Materiale Melamin

Farve Hvid

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 400/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 5,05 4,55

Pletfjerner til de sværeste pletter. Produktet fjerner de fleste pletter uden brug af vaskemiddel. f.eks. farvekridt og tusch, skomærker, indtørrede pletter af sæbe og vand. Bruges på alle hårde og glatte overflader.

Rensesvamp stål Varenr. 6354

Materiale Stål m/legering

Størrelse 60 g

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 20,50 18,55

Varenr. 6351

Indhold 12 stk pr. pakke

Størrelse (cm) Mindstekøb 6x6 12 pk.

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/160

Pris pr. 1 pk. ved 1 Karton 1 Palle 12,25 11,10

Varebeskrivelse Til sanitetsrengøring

Størrelse (cm) Mindstekøb 9x12,5 12 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/168

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 17,85 16,20

Ståluld

Rengøringssvamp Varenr. 165582

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

167


Skurenylon Skurenylon Varenr. 4882 4983

Størrelse (cm) Mindstekøb 16x13 20 stk 16x21 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/105 100/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 5,80 5,25 2,77 2,51

Varebeskrivelse Grov Medium Fin

Farve Brun Blå Hvid

Mindstekøb 10 stk 10 stk 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/100 10/100 10/100

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 22,25 20,20 22,25 20,20 22,25 20,20

Varebeskrivelse Med gevind til skaft Med håndgreb

Størrelse (mm) 95x230 95x230

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/36 10/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 205,30 186,20 162,35 147,25

Farve Blå Grøn

Skurenylon, 24,5x2,3x12,5 cm Varenr. 9770 9771 9772

Skurenylonholder Varenr. 9768 9769

168

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Opvaske- og afsæbningsbørster Opvaskebørste, plast, hårdhed: blød Varenr. 9707

Opvaskebørste, plast, hårdhed: stiv Varenr. 9708

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/224

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/160

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 17,25

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,65

Opvaskebørste, plast, hårdhed: medium

Opvaskebørste, plast, hårdhed: medium

Varenr. 970900

Varenr. 970902

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/24

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 24,40

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: blød Varenr. 9700

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9701

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 47,35

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9704

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 27,45

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 30,10

Håndbørste, plast, hårdhed: blød

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/96

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/40

Mindstekøb: 1 stk

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: medium Varenr. 983600

1 Karton 44,60

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: blød

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/80

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/160

Mindstekøb: 1 stk

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: medium Varenr. 970300

1 Karton 24,40

Afsæbningsbørste, plast, hårdhed: stiv

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/120

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/24

Varenr. 971200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/80

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 27,45

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 58,65

Kærnebørste, plast, hårdhed: stiv Varenr. 9816

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/80

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 29,10

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

169


Toiletbørster

Toiletbørste i polypropylen, firkantet skål Varenr. 9705

Toiletbørste i polypropylen, rund skål Varenr. 9706

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/40

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 38,20

Toiletbørste i stål, til vægmontering Varenr. 2331

Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 360,80

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/24

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

170

Varenr. 9789

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/10

Mindstekøb: 1 stk

Vaskesuger i træ/gummi Varenr. 9781

1 Karton 14,85

Toiletbørste i plast, langt skaft og kantbørste

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 2/30

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/60

1 Karton 40,95

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 183,35


Vinduesrengøring . Håndskrabere Vinduesvask Varenr. 9735 9734 9736 9737

Varebeskrivelse Pels, microfiber Holder Vinduesskraber Vinduesskraber

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 1 stk 25 1 stk 25 1 stk 35 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/152 10/80 10/120 10/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 56,55 50,40 57,95 63,60

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 25 5 stk 25 1 stk 50-80 1 stk 250 ml 1 stk 5 stk 40x40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/144 5/260 10/132 4/56 1/800 5/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 734,55 666,25 72,20 134,35 171,55 25,10 21,95 24,20

Sæt til rengøring af vinduer og glaspartier Varenr. 168896 7563 9840 9848 168907 7638

Varebeskrivelse Vinduespudser sæt, komplet Vinduesmoppe Fremfører med velcro, plast Ergoskaft Sprayflaske Vileda Glasklud - grå

Anvendes til rengøring af vinduer og glaspartier. Sættet indeholder skaft, fremfører, mopper, klude og forstøverflaske

Håndskraber, 25 cm, refill: 169139 Varenr. 973000

Håndskraber, 25 cm, refill: 169140

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/16

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 166015

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/25

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 70,75

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 67,75

Håndskraber med stålblad Varenr. 9767

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/32

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 130,15

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

171


Børster . Koste . Fejebakker Neglebørste, med greb, stiv Varenr. 9820

Grill/kogepladebørste Varenr. 9822

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/90

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 14,05

Radiatorbørste, Ø 3 cm Varenr. 9895

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 37,40

Håndkost, stiv Varenr. 9715

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/42

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/78

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 46,55

Håndkost, blød

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 41,65

Afstøver til loft m/teleskopskaft, 170 cm Varenr. 9716

Varenr. 9893

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/60

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9718

1 Karton 40,95

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9717

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 173,45

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 9719

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 15,90

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 14,85

Afløbsrenser til håndvask, 30 cm - Ø 1,5 cm Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/40

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/50

Mindstekøb: 1 stk

Fejebakke, metal Varenr. 9813

1 Karton 58,65

Fejebakke, plast uden gummilæbe

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/50

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 60/24

Mindstekøb: 1 stk

Fejebakke, plast med gummilæbe Varenr. 9720

1 Karton 61,75

Støvkost, teleskop: 75-110 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/12

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/6

Mindstekøb: 1 stk

Langskaftet fejeblad med kost

172

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/80

Varenr. 9818

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 15/40

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 43,55

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 39,80


Fejekoste med gevind

Fejekost Varenr. 9721

Varebeskrivelse Bredde (cm) Blød 30

Skaft 9754

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 53,15

Varenr. 9722 9723

Varebeskrivelse Bredde (cm) Medium 30 Medium 40

Skaft 9794 9794

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/80 5/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 70,40 101,35

Skaft 975600

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/30

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 182,20

Fejekost

Kombinationskost, kraftig 2-faset Varenr. 9773

Varebeskrivelse Bredde (cm) Stiv/blød 40

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

173


Fejekoste Fejekost med gevind Varenr. 9724 9725 9726 9727 9810

Varebeskrivelse Blød Medium Blød Medium Stiv

Bredde (cm) 40 40 60 60 60

Skaft 9753 9753 9753 9753 9753

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120 1/120 1/150 1/150 1/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 156,95 119,65 220,40 173,10 162,90

Varenr. 9812 9728

Varebeskrivelse Bredde (cm) Stiv u/gevind 30,8 Medium m/g. 34,7

Skaft 9823 9753

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/20 5/30

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 90,85 75,35

Varebeskrivelse Bredde (cm) Stiv 27,5

Skaft 975600

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/80

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 125,05

Varebeskrivelse Stiv Stiv Stiv

Skaft 9754 9754 9753

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/80 5/64 5/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 43,95 46,55 39,35

Gadekost

Gulv-/væg vaskebørste med gevind Varenr. 971300

Gulvskrubbe med gevind Varenr. 9731 9815 9817

174

Bredde (cm) 30 28 30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Skafter med gevind Teleskopskaft Varenr. 9752 9755 169866

Farve Hvid aluminium Hvid aluminium Grå glasfiber

Størrelse (cm) Mindstekøb 100-180 1 stk 125-181 1 stk 200-600 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40 5/40 1/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 118,85 259,20 1850,25

Varenr. 975600 9754 9806

Farve Hvid aluminium Aluminium Aluminium

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 150 150 1 stk 130 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40 10/60 10/50

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 121,75 46,55 41,35

Materiale Træ, ulakeret

Størrelse (cm) Mindstekøb 155 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 51,55

Skaft, fast

Skafte/Fremfører Varenr. 9753

Skafter uden gevind Træskaft Varenr. 9823

Størrelse (cm) 150

Mindstekøb 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 36,85

175


Skafter med klik Teleskopskaft Varenr. 9848 160360 165597 9787

Varebeskrivelse Ergoskaft Ergoskaft, topjusteret Globe, ergoskaft 3-delt

Størrelse (cm) Mindstekøb 50-80 1 stk 105-170 1 stk 90-160 1 stk 150-400 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/56 6/21 10/32 10/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 171,55 245,25 92,15 248,00

Varenr. 169012

Varebeskrivelse Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 184,30

Varenr. 6349

Varebeskrivelse Aluskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 150 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 119,65

Vileda

Aluskaft

Adaptere til skafter Adapter Varenr. 169910 168920 165578 168974 165592

176

Varebeskrivelse Til Merry moppe Fra gevind til klik Fra klik til gevind Fra klik til konus, vinduesskraber Fra klik til klik med knæk

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/20 10/440 10/440 10/96 1/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 9,90 21,00 8,20 12,05 63,60


Fremførere med velcro Vikan - Superior Varenr. 9450 9451 9452

Varebeskrivelse Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu

Størrelse (cm) Mindstekøb 28 1 stk 40 1 stk 55 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/24 10/24 10/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 106,20 158,65 195,50

Varebeskrivelse Fremfører med velcro, plast Fremfører med velcro, plast Fremfører med velcro, plast

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 1 stk 40 1 stk 60 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/132 10/60 10/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 134,35 190,00 230,80

Vikan - Komposit Varenr. 9840 9841 9842

Tilbehør til fremførere Velcro strips Varenr. 162023 165591 165133 168820 168769 168821

Varebeskrivelse Til superior Til superior Til superior Til komposit Til komposit Til komposit

Størrelse (cm) Mindstekøb 28 1 stk 40 1 stk 55 1 stk 25 5 stk 40 5 stk 60 5 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 19,75 34,00 43,05 27,55 31,75 46,30

177


Tilbehør . Redskabsophæng

Til 3 skafte

3 holdere, 6 kroge og 2 klemmer Varenr. 9788

Varenr. 9780

Stk. pr. krt.: 1

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 25 stk 1 Karton 143,45

Til 6 redskaber

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 550,90

Til 4 redskaber

Varenr. 169540

Varenr. 169541

Stk. pr. krt.: 1

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 169542

1 Karton 273,75

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 222,40

Til 1 skaft Varenr. 7552

Stk. pr. krt.: 1

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt.: 1

Mindstekøb: 1 stk

Til 1 redskab, rustfri

178

Stk. pr. krt.: 25

Stk. pr. krt.: 20

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 90,10

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 25,20


Gulvskrabere Med drejeled og gevind

40 cm Varenr. 169154 169157 169160 169159 169158 166011 169138

Varebeskrivelse Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Refill Refill

Farve Hvid Grøn Blå Rød Gul Hvid Sort

Skaft 975600 975601 975602 975603 975604

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/32 10/32 10/32 10/32 10/32 20/48 20/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 181,50 181,50 181,50 181,50 181,50 65,50 65,50

Varenr. 973800 973801 169156 169155 169153 169137 169139

Varebeskrivelse Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Refill Refill

Farve Hvid Grøn Blå Rød Gul Hvid Sort

Skaft 975600 975601 975602 975603 975604

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/36 10/36 10/36 10/36 10/36 20/48 20/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 204,45 204,45 204,45 204,45 204,45 77,80 77,80

Varenr. 166014 975001 975002 975003 975004 166012 169135

Varebeskrivelse Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Refill Refill

Farve Hvid Grøn Blå Rød Gul Hvid Sort

Skaft 975600 975601 975602 975603 975604

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 20/48 20/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 210,80 210,60 210,60 210,60 210,60 90,10 90,10

Varenr. 977700 169603 169604 169605 169606 169134 169133

Varebeskrivelse Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Gulvskraber Refill Refill

Farve Hvid Grøn Blå Rød Gul Hvid Sort

Skaft 975600 975601 975602 975603 975604

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 20/48 20/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 217,75 217,75 217,75 217,75 217,75 103,70 103,70

50 cm

60 cm

70 cm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

179


Velcromopper

Skafterne på de følgende sider er vores anbefaling. Se det komplette sortiment på skafter side 150 - 151. Nedenstående fremførere med velcro passer til alle skafter med klik.

Vikan - Dry 24 Varenr. 9912 9911 9451 9452 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 60 1 stk 40 1 stk 55 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/15 50/15 10/24 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 102,15 122,15 158,65 195,50 245,25

Unik støv-samler med stor evne til at samle støv og affald/større patikler. Perfekt til rengøring af alle typer hårde, flade gulve. Kan klare små mængder vand uden at hænge fast i underlaget. Anbefales ikke til klinkegulve, skridsikker gulv eller sanitære overflader

Tør

180

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Velcromopper Vikan - Easy Move Varenr. 165581 165580 9451 9452 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 60 5 stk 40 1 stk 55 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/32 50/32 10/24 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 79,80 98,55 158,65 195,50 245,25

Kan anvendes på alle glatte gulve

Tør

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

••

Vikan - Damp 42 Varenr. 9915 9914 9451 9452 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 40 1 stk 60 40 1 stk 55 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/15 50/15 10/24 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 152,55 185,75 158,65 195,50 245,25

Er velegnet til voks- eller sæbebehandlede gulve, hvor mønsteret i væven bidrager til øget effektivitet og fugtmagasinet i moppen sikrer jævn fugtighed. Anvendes med 50% fugt for bedste rengøringseffekt og bruges til opsamling af støv og løse partikler. Efterlader ikke væskespor på overfladen, men danner en fugthinde, der forhindrer, at støv hvirvles op. Efterlader ikke snavset vand, hvor bakterier og skimmel kan trives. Passer til ErgoClean moppefremførere med velcro.

Tør

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

••

Vikan - Super Weave Varenr. 168881 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/24 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 57,40 158,65 245,25

Anvendes til fugtmopning af alle gulve med glat overflade

Tør

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

181


Velcromopper Vikan - Damp 41 Varenr. 165599 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/96 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 87,75 158,65 245,25

Anvendes til alle typer hårde, flade gulve og andre overflader. Fibrene opsamler støv, snavs, bakterier og fjerner pletter og fladesnavs. Anvendes med 175% fugt for at opnå den bedste rengøringseffekt. Bruges fugtig til oopsamling af støv og løse partikler.

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

Vikan - Damp 43 Varenr. 9926 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/25 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 159,25 158,65 245,25

Anvendes med 100% fugt for at opnå den bedste rengøringseffekt. Bruges fugtig til opsamling af støv og løse partikler. Den fugtige moppe efterlader ikke væskespor på overfladen, men danner en fugthinde, der hurtigt fordamper. Fugten hjælper med at samle støvet, og forhindrer at støv hvivles op i luften.

Fugt

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

Vikan - Damp 48 Varenr. 168729 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/15 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 84,05 158,65 245,25

Velegnet til alle typer af gulvoverflader. God til både grov rengøring og i renere områder.

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

Fugt

Vikan - Super Wet/Damp Varenr. 9896 9450 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 10 stk 28 1 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Anvendes til rengøring af alle glatte overflader der tåler vand

Fugt

182

Våd

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/24 10/24 10/24 6/21

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 51,10 106,20 158,65 245,25


Velcromopper Vikan - Wet 61 Varenr. 9921 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/15 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 145,90 158,65 245,25

Garnmoppe til alle våde metoder - vekselvask - dryp- og kopsystem. Specielt velegnet til rengøring af entrÚer, trapper og andre meget snavsede områder. Våd metode bør ikke anvendes til trægulve eller ubehandlet linolium Ved brug af våde mopper anbefales eftertørring med en tør moppe, således at det opløste snavs fjernes og overfladen efterlades ren og tør.

Våd

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

••

Voks-/sæbe-behandlede gulve

Vikan - Scrub Varenr. 9928 9451 160360

Varebeskrivelse Velcromoppe Fremfører med velcro, alu Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 5 stk 40 1 stk 105-170 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/25 10/24 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 119,40 158,65 245,25

Anvendes til skridsikre gulve, til at fjerne graffitti f.eks. på toiletter på skoler og til genstridige pletter. Må ikke anvendes på træ og ubehandlet linoleum.

Våd

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

• •

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Voks-/sæbe-behandlede gulve

183


Mopper Vikan Varenr. 9923 9896 9840 9848

Varebeskrivelse Tavle- og bordmoppe Velcromoppe Fremfører med velcro, plast Ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 5 stk 25 10 stk 25 1 stk 50-80 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/18 50/24 10/132 4/56

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 101,40 51,10 134,35 171,55

Varenr. 7563 9840 9848

Varebeskrivelse Vinduesmoppe Fremfører med velcro, plast Ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 5 stk 25 1 stk 50-80 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/260 10/132 4/56

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 72,20 134,35 171,55

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/100 10/8 6/21

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 120,05 175,75 245,25

Er effektiv til fastgroet snavs og kan anvendes både våd og tør.

Vikan

Anvendes til rengøring af vinduer, glaspartier, spejle og andre sarte overflader.

Vikan Varenr. 9891 9890 160360

Varebeskrivelse Inventarmoppe Inventarmoppeholder Ergoskaft, topjusteret

Størrelse (cm) Mindstekøb 55 5 stk 81 1 stk 105-170 1 stk

Anvendes til afstøvning af trange og svært tilgængelige steder som reoler, lamper, radiatorer og rør mv. Microfibrene samler støv, snavs og hår ved hjælp af statisk elektricitet, når moppen bruges tør. Forhindrer at støv hvirvles op i luften. Let fugtet med vand opløses snavs og fedt. Kan vaskes ved temperaturer op til 95 grader og tørretumbles ved 55 grader. Brug aldrig skyllemiddel, klor eller andre blegemidler.

184

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Fladmopper med lommer

Fladmoppe Varenr. 160305 6385 160312 165597

Varebeskrivelse Åbne kantløkker Lukkede løkker Fremfører med magnet Globe, ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 40 1 stk 40 1 stk 90-160 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/16 12/54 10/48 10/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 64,30 85,05 248,60 92,15

Varenr. 160307 160315 165597

Varebeskrivelse Til bred presse Fremfører Globe, ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 40 1 stk 40 1 stk 90-160 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/56 10/56 10/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 100,75 416,55 92,15

Anvendes til alle gulvoverflader der tåler vand. God vaske- og optørringsevne. Tåler kogevask og tørretumbling.

Fladmoppe

Anvendes til alle gulvoverflader der tåler vand. God vaske- og optørringsevne. Tåler kogevask og tørretumbling.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

185


Tør- og engangsmopper Akrylmopper Varenr. 165562 165563 165564 166620 166621 166622

Varebeskrivelse Tørmoppe Tørmoppe Tørmoppe Fremfører, alu Fremfører, alu Fremfører, alu

Størrelse (cm) Mindstekøb 60 1 stk 80 1 stk 100 1 stk 60 1 stk 80 1 stk 100 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/200 5/150 5/150 1/600 1/600 1/300

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

••

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 111,45 131,45 148,55 65,70 77,15 185,70

Saksemoppe, akryl Varenr. 9470 9469

Varebeskrivelse Størrelse (cm) Mindstekøb Akrylmoppe til saksefremfører 100 2 stk Saksefremfører 100 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/60 1/60

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

••

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 168,45 481,35

Fremfører Varenr. 6386 6348 6349

186

Varebeskrivelse Moprulle, PE-fiberpels Fremfører Aluskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 60x20 5 rl. 60 1 stk 150 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/12 10/56 50/60

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 153,00 315,75 119,65


Tør- og engangsmopper Velcro-moppe Varenr. 162517 6348 6349

Varebeskrivelse Danmoppe, 100% polyester Fremfører Aluskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 60 35 stk 60 1 stk 150 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 35/20 10/56 50/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 113,10 315,75 119,65

Varenr. 9931 9932 9929 165597

Varebeskrivelse Wipes 18g/m2, olieimpræg. Wipes 40g/m2, olieimpræg. Fremfører Globe, ergoskaft

Størrelse (cm) Mindstekøb 60x25 100 stk 60x30 100 stk 60 1 stk 90-160 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/45 500/30 25/6 10/32

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 0,57 1,53 209,10 92,15

Gulv wipes

Skridsikre gulve Glatte gulve Strukturgulve Voks-/sæbe-behandlede gulve

9931 hvid 9932 gul

Fejeblad til pose Varenr. 169025

• • • •

Varenr. 169031

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/60

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/60

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 390,10

Multi Squeegee gummiskraber, 50 cm

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 212,25

Multi Squeegee refill, 50 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/99

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

•• ••

Sweeper til fejeblad, 35 cm

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 169011

• • •

Varenr. 169010

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/99

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 187,90

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 89,05

187


Moppesystemer

Swep system Varenr. 169018 164041 169012

Varebeskrivelse Swep Classic Extra mop Swep Classic fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 35 1 stk 35 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/40 10/48 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 151,60 #I/T 184,30

Bruges som supplement til de øvrige mopper på ekstra snavsede områder. Udmærket til brug ved fugt- og vådrengøring af f.eks. entrÚer, toiletter og trapper. Meget høj sugeevne. Vaskes ved 70 grader.

Swep system Varenr. 169020 169021 169022 169028 169029 169030 169012

Varebeskrivelse Swep Duo MicroTech mop Swep Duo MicroTech mop Swep Duo MicroTech mop Swep Duo fremfører Swep Duo fremfører Swep Duo fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 35 1 stk 50 1 stk 75 35 1 stk 50 1 stk 75 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/24 25/24 20/24 10/60 10/50 10/30 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 191,25 229,40 266,00 216,25 234,70 324,90 184,30

Dobbeltsidet garnmoppe anvendes til mikrofiberrengøring for bedste snavsoptagelse. Høj modstandskraft mod kemikalier, maksimal holdbarhed. Bør ikke anvendes på olie-/sæbebehandlede trægulve i våd eller fugtig tilstand. Kan vaskes op til 1.000 gange ved op til 95 grader.

188

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Moppesystemer Swep system - Duo Varenr. 168894 169029 169012

Varebeskrivelse Swep Duo Allround mop Swep Duo fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 50 1 stk 50 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/24 10/50 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 219,05 234,70 184,30

Dobbeltsidet garnmoppe anvendes fugtig eller våd på de fleste gulvoverflader. God rengøringseffekt, god sugeevne og holdbarhed. Lav friktion selv på ubehandlede linoleumsgulve.

Swep system - Duo Varenr. 168936 168748 169028 169029 169012

Varebeskrivelse Swep Duo Microplus mop Swep Dou Microplus mop Swep Duo fremfører Swep Duo fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 1 stk 35 1 stk 50 35 1 stk 50 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/48 30/60 10/60 10/50 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 211,75 241,10 216,25 234,70 184,30

Dobbeltsidet mikromoppe, problemløseren som rengør i dybden. Især velegnet til tørmopning, vægrengøring, gummigulve og gulve med strukturbelægning. Mindsker friktion takket være grove fiberstriber og lav vægt. Anvendes tør eller fugtig.

Ultraspeed Mini Varenr. 168790 164031 164032 164033

Varebeskrivelse UltraSpeed Mini startsæt Spand med vrider Moppe incl. fremfører og skaft Mop refill, 2-pak

Størrelse (cm) Mindstekøb 10 l 1 stk 10 l 1 stk 34 1 stk 34 1 pk

Pris pr. 1 stk ved Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1 Karton 1/12 275,75 8/8 101,50 8/18 173,25 6/68 152,75/pk

Startsæt bestående af 1 spand med presse (10L), 1 mop fremfører, 1 mikromop og et teleskaft 80-140cm. UltraSpeed Mini er udviklet specielt til rengøring af små områder (10-30m2) såsom kontorer, caféer, butikker, køkkener, toiletter, hotelværelser mv. Kan anvendes til rengøring af vægge, lofter, fliser, bordplader, trapper og andre svært tilgængelige områder. Skaft kan justeres 80-140 cm.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

189


Moppesystemer Fugt system - Ultraspeed Varenr. 169023 169024 169027 169012

Varebeskrivelse Ultra Speed startsæt Ultra Speed MicroPlus mop Ultra Speed fremfører Teleskopskaft, 4 farver

Størrelse (cm) Mindstekøb 25 l 1 stk 40 1 stk 40 1 stk 100-180 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/12 25/48 10/54 10/52

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1086,00 118,55 151,80 184,30

Ideelt til små og mindre enheder. Startsæt indeholder 1 stk. MicroPlus mop og 1 stk. fremfører. Skaft bestilles seperat.

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

••

Rundmoppesystem, bomuld Varenr. 9761 9762 9759 9760 9754

Varebeskrivelse Rundmoppe til skafte med Rundmoppe til skafte med Moppespand Vrideskål Aluminium

Størrelse (cm) Mindstekøb 250 g 1 stk 200 g 1 stk 15 l 1 stk 1 stk 150 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 25/24 30/40 10/18 10/32 10/60

Anvendes til vådmopning af gulve, hvor der ikke er meget plads. Fnugger ikke.

190

Skridsikre gulve

Glatte gulve

Strukturgulve

Voks-/sæbe-behandlede gulve

• •

• •

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 35,20 32,05 51,55 18,45 46,55


Rengøringsvogne

Lille kombivogn til drypmopper Varenr. 2073

Bredde (cm) 56

Længde (cm)

Højde (cm) 108

58 Lille ergonomisk kombivogn til drypsystem. Tilhørende varer: Fladmoppe med lommer 6385, Fremfører 160312, Skaft 165597.

Stk. pr. krt.: 1 stk Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 3503,15

Stor kombivogn til drypmopper Varenr. 7586

Bredde (cm) 56

Længde (cm)

Højde (cm) 108

105 Stor ergonomisk kombivogn til drypsystem. Tilhørende varer: Fladmoppe med lommer 6385, Fremfører 160312, Skaft 165597

Stk. pr. krt.: 1 stk Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 4988,15

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

191


Rengøringsvogne

Vogn med elektrisk pumpesystem Varenr. 165129

Bredde (cm) 55

Længde (cm)

Højde (cm) 104

110 Ergo vogn indeholdende: Micro bund lille, gavl t/styr, gavl kort, håndtag lille, bakkeholder samt box beslag, plastbakke, mopboxe, redskabsholder, mopholder t/bundramme, lille kurv og spande.

Stk. pr. krt.: 1 stk Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 8700,00

Kompakt vogn - ekstra smal Varenr. 169281

Bredde (cm) 37

Længde (cm)

Højde (cm) 102,5

44 Ergo vogn indeholdende: Micro bund lille, gavl t/styr, gavl kort, håndtag lille, bakkeholder samt box beslag, plastbakke, mopboxe, redskabsholder, mopholder t/bundramme, lille kurv og spande.

192

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt.: 1 stk Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 3063,85


Tilbehør til vogne Rist til moppespand Varenr. 7583

Materiale Rustfrit stål

Størrelse (cm) Mindstekøb 48 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/28

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 482,50

Varenr. 7584

Farve Blå

Størrelse (l) 22

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 215,15

Varenr. 7595

Farve Blå

Størrelse (l) 6

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 67,35

Varenr. 7596

Farve Rød

Størrelse (l) 6

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 67,35

Moppespand

Inventarspand

Inventarspand

Redskabsholder Varenr. 7599

Redskabsholder - Toolflex Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/30

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 169965

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/9

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 29,65

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 65,90

193


Vogne Rullebord Varenr. 169718 169915 169916 169985

Varebeskrivelse 3 hylder med slingrekant 2 hylder med slingrekant Med styr, 3 hylder og slingrekant Med styr, 2 hylder og slingrekant

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt. 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2487,00 1921,40 2853,40 2239,00

Varenr. 169264 7579

Varebeskrivelse Til 10-12 kg dunke Til 20-25 kg dunke

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt. 1 stk 1 stk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 657,15 657,15

Varebeskrivelse Til 1 kasse med 30 stk øl/vand

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt. 1 stk

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 457,45

Dunkvogn

Vogn til øl- og vandkasser Varenr. 7675

194

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Nilfisk støvsugere og tilbehør

Nilfisk UZ 934 Varenr. 2808 10 meter ledning Mindstekøb 1 stk Anvendes overalt. Maskinen har en effektiv sugeevne og en støvpose, der kan rumme 10L. P.g.a. det kompakte design er den let at komme rundt med, og let at opbevare. Den er lydsvag, og filtreringssystemet fanger selv de fineste støvpartikler.

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18 Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2141,75

Nilfisk GD 930 Varenr. 2820

2 sugestyrker 15 meter ledning

Med HEPA-filter

Mindstekøb 1 stk

Anvendes overalt. Maskinen har en fantastisk sugestyrke med en sagte, summende baggrundslyd med henblik på endnu mere lydsvag drift i støjfølsomme områder, som f.eks. rengøring i arbejdstiden på kontorer m.m. Den opfanger effektivt selv mikroskopiske partikler og forhindrer dem i at blive sendt ud i atmosfæren igen.

Børstemundstykke, 30 cm Varenr. 2818

Varenr. 2819

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 5/58

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 235,50

Mundstykke til tørsugning

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 321,40

Fugemundstykke til GD 930 og UZ 934 Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 4036,95

Kombimundstykke

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 169984

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18

Varenr. 169970

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/58

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 361,60

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 30,80

195


Nilfisk tilbehør Fugemundstykke til GD 930 og UZ 934 Varenr. 168704

Børstemundstykke til GD 930 og UZ 934 Varenr. 7635

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 15/32

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 65,00

Pris pr. 1 stk ved

Støvsugerslange til GD 930, 1,9 m Varenr. 2815

Varenr. 2810

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 358,00

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 2814

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 298,00

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 169990

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 250/24

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 776,00

Udblæsningsfilter til UZ 934 Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/80

Mindstekøb: 1 stk

196

1 Palle 14,10

Mindstekøb: 1 stk

Hepa filter til UZ 934

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 15,55

HEPA filter til GD 930

Mindstekøb: 10 stk

Varenr. 169938

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 150/24

Mindstekøb: 10 stk

Støvposer til UZ 934, 10 l Varenr. 2809

1 Karton 280,00

Støvposer til GD 930, 15 l

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/18

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/10

Mindstekøb: 1 stk

Teleskoprør til GD 930 og UZ 934, 50-100 cm Varenr. 7626

1 Karton 95,00

Støvsugerslange til UZ 934, 1,9 m

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/20

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/18

Varenr. 7623

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 35/18

Mindstekøb: 5 stk 1 Karton 560,00

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 33,40


Nilfisk maskiner

BA 410 Gulvvasker Varenr. 169986

Mindstekøb 1 stk Kan håndtere alle typer gulve, og kan ydermere klare strippingopgaver. En kompakt maskine med en vaskebredde på 43 cm. Maskinen er enkel at bruge og vedligeholde. Den vasker ca. 1300 m2/timen.

:

SC 350 Gulvvasker Varenr. 168824

Mindstekøb 1 stk Komplet batteridrevet walk-behind gulvvasker, der kan vaske og tørre i alle retninger - både fremad og baglæns. Har en vaskebredde på 37 cm. Optima batterier giver høj produktivitet og en konstant ydeevne. Maksimal vasketid 1 time og 15 min. Maskinen er brugervenlig og kræver ingen undervisning. Leveres komplet med batterier, børste og lader.

:

BR 752 Gulvvasker Varenr. 168900

Mindstekøb 1 stk Super kompakt design gør det nemt at rengøre alle områder. Ekstra god opsugning og ydeevne. Maskinen har et egonomisk rat og automatisk hastighedskontrol, der øger operatørens sikkerhed.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

:

197


Nilfisk maskiner

BA 531 Gulvvasker Varenr. 169888

Mindstekøb 1 stk Walk-behind maskinen har et meget lavt lydniveau, som gør det muligt at benytte maskinen i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder. Gulvet vaskes og tørres i en og samme arbejdsgang, og det kompakte design gør det muligt at komme helt ind til væggen. Maskinen er udstyret med et ECO system, som når det er aktiveret kan spare op til 50% af vandforbruget. 1L vand

:

GWD 335 våd/tør suger Varenr. 7676

Mindstekøb 1 stk Modulopbygget maskine som kan ændres fra en til to motors maskine, samt skifte størelse på beholder.

:

SW 750 Fejemaskine Varenr. 168845

Mindstekøb 1 stk En batteridrevet fejemaskine til lette rengøringsopgaver. Er ultrakompakt og derfor let at manøvrere rundt. Bruges til rengøringsopagver der kræver lidt mere end en manuel fejemaskine, f.eks. på tankstationer, indkøbscentre, stiarealer m.m.

198

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

:


3M måtter

Gør et godt indtryk! En bygnings indgangsparti formidler et af de første indtryk ved besøg. Derfor er en elegant og samtidig effektiv beskyttelse mod skidt og snavs vigtig.

Med Nomads modulmåtter sikres indgangspartier - med eller uden reces (nedsænkning) - en kombinationsløsning af høj kvalitet, uden at gå på kompromis med den individuelle designfleksibilitet.

Nomad Modul 8900 Varenr. 627525

Størrelse (cm) 30x30

Farve Grå

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 165,25

Kombinationsmåtte af skrabe- og tekstilmåtter, forskellige farve og mønstre. Anvendes til høj trafik (5000 passager daglig).

Nomad Modul 8300 med tekstil Varenr. 168885

Størrelse (cm) 30x30

Farve Grå

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/36

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 141,86

anvendes til høj trafik (5000 passager daglig). Anvendes til indgangspartier.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

199


3M måtter Safety Walk 3270 med bagside Varenr. 627568

Størrelse (cm) 90x150

Farve Sort

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1210,49

Anvendes som aflastningsmåtte ved stående arbejde i tørre arealer fx ved samlebåndsarbejde og arbejde i produktionshaller, hvor der er begrænset brug af stærke kemikalier. Måttens formål er at reducere muskelspændinger samt ubehag og træthed i kroppen.

Safety Walk 5100 Varenr. 627565

Størrelse (cm) 90x150

Farve Sort

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 2192,80

Anvendes i industri- og fødevaresektoren, hvor måtten giver en skridsikker overflade og samtidig har en aflastende effekt. Den er konstrueret så en vogn sagtens kan køre på overfladen af måtten.

Nomad Terra 8100 Varenr. 627535 627536

Størrelse (cm) 90x150 120x180

Farve Grå Grå

Mindstekøb 1 stk 1 stk

En måtte uden bagside til høj trafik. Anvendes udendørs eller i reces.

200

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/12 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1966,70 3547,50


3M tekstilmåtter Nomad

Gør et godt indtryk! Snavs, støv og fugt efterlader synlige mærker i bygningen og giver et negativt førstehåndsindtryk af virksomheden. Samtidig giver det også en betydelig ekstra udgift til rengøring og reducerer sikkerheden. Derfor er det vigtigt at holde indgangspartier rene og tørre.

Nomad Aqua 8500 Varenr. 627500 627510 627520

Farve Grå Grå Grå

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/15 1/20 1/15

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1719,30 3037,85 4558,85

Størrelse (cm) 60x90 90x150 130x200 130x300

Farve Grå Grå Grå Grå

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/15 1/16 1/20 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 549,40 1420,20 2704,90 3751,45

Størrelse (cm) 60x90 90x150 120x180

Farve Sort Sort Sort

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/10 1/30 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 334,35 833,15 1337,35

Størrelse (cm) 90x150 130x200 130x300

Kombinationsmåtte til høj trafik. Anvendes indendørs.

Nomad Aqua 6500 Varenr. 627554 627550 627551 627552

Kombinationsmåtte til medium trafik. Anvendes indendørs.

Nomad Aqua 4500 Varenr. 627541 627540 627539

Kombinationsmåtte til lav trafik. Anvendes indendørs.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

201


3M tekstilmåtter Nomad

Nomad Basic Varenr. 627569

Størrelse (cm) 117x190

Farve Sort

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2/20

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 328,00

God ekstramåtte til ekstra belastede områder. Kan også bruges som stationær måtte på steder med lav trafik

Nomad 4300 Klæbemåtte Varenr. 169934 169894 169877 169876

Størrelse (cm) 45x115 90x115 45x90 60x115

Farve Blå Blå Blå Blå

Mindstekøb 6 stk 6 stk 6 stk 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/16 6/16 6/16 6/16

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 544,16 962,70 456,25 718,45

Farve Grå Grå Grå

Mindstekøb 1 stk 1 stk 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24 1/20 1/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 589,00 1181,00 1435,00

Anvendes hvor der kræves høj grad af hygiejne, fx hospitaler, laboratorier m.m. Fastholder effektivt de fineste partikler.

Nomad miljømåtter med bagside Varenr. 627580 627581 627582

Størrelse (cm) 85x150 115x180 85x300

Miljømåtte fremstillet af 96% genbrugsmaterialer. Konstruktionen reducerer skridningsrisikoen. Designet op til 500 passager pr. dag. Den er afsluttet med en fiberkant, og er let at rengøre - kræver kun støvsugning.

202

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sæbe . Creme . Desinfektion

Hudcreme, lotion...................................................................... 205 Håndcreme, lotion.................................................................... 208 Specialcremer, salver, olier................................................. 212 Flydende håndsæbe................................................................ 215 Håndsæbe, skum...................................................................... 221 Sæbe, antibakteriel.................................................................. 225 Sæbe, dusch............................................................................... 226 Hårshampoo............................................................................... 230 Intimsæbe.................................................................................... 232 Vaskelotion, alternativ til vand og sæbe......................... 233 Vådservietter.............................................................................. 234 Skumvaskeklude........................................................................ 235 Læbepomade............................................................................. 236 Deodoranter............................................................................... 237 Mundhygiejne............................................................................. 238 Mellemrumsbørster................................................................ 239 Tandbørster................................................................................ 240

Tandpasta.................................................................................... 241 Børnetandbørster.................................................................... 243 Børnetandbørster og -pasta............................................... 244 Desinfektion................................................................................. 245 Hud- og hånddesinfektion i flasker.................................... 246 Hud- og hånddesinfektion til dispensere........................ 247 Overfladedesinfektion............................................................. 250 Seat cleaner................................................................................ 254 Desinfektionsservietter.......................................................... 255 Håndrens...................................................................................... 257 Dispensere.................................................................................. 260 Tråddispensere......................................................................... 261 Pumper......................................................................................... 264 Berøringsfrie dispensere...................................................... 266 Manuelle dispensere.............................................................. 268 Sæbedispensere....................................................................... 272 Hotel Supplies............................................................................ 277

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

203


Hudpleje

Hudpleje med respekt for kvalitet, sundhed og miljø Vores hud bliver udsat for meget i det daglige, og derfor er det vigtigt at pleje den med effektive kvalitetsprodukter, der beskytter, nærer og genopbygger. Abena tilbyder en komplet hudplejeserie, der er udviklet og produceret med stor respekt for kvalitet, sundhed og miljø på baggrund af mange års erfaring inden for forskellige sektorer som bl.a. levnedsmiddelindustrien, hospitals– og sundhedssektoren samt skoler og børneinstitutioner mv.

Pleje af huden styrker helbredet Huden er kroppens største organ, og har til opgave at beskytte os mod de ydre faktorer, som vi dagligt udsættes for. Huden har en lang række vigtige funktioner, som fx at holde på væske og at danne en beskyttende barriere, som forhindrer bakterier og andre skadelige mikroorganismer i at trænge ind i kroppen. Hvis huden dagligt udsættes for let slid, eller periodisk for kraftige påvirkninger, kommer den i ubalance. Det medfører ofte hudproblemer eller hudsygdomme som tør hud, revner eller eksem, hvilket – udover de generelle gener det giver – yderligere reducerer hudens beskyttende egenskaber. Dette kan undgås ved daglig pleje med de rigtige produkter, og Abena har gjort denne opgave let – vi tilbyder et komplet sortiment af produkter til pleje, rengøring, vask og desinfektion af huden, og sørger for at alle dine behov er dækket ind.

Abenas hudplejeserie Serien er opdelt i forskellige farvegrupper ifølge nedenstående farvekodning: Grå:

Blå:

Grøn:

Vask uden vand

Gul:

Lotion og creme

Rød:

Abenas hudplejesortiment er fremstillet af udvalgte ingredienser af høj kvalitet og en stor del af produkterne er både svanemærket og allergimærket. 204

Specialcreme, salver og andre specialprodukter

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Vask med vand

Desinfektion af hud og overflader


Hudcreme . Lotion

Abena hudplejelotion - Skincare lotion Varenr. 6652 6653

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 16% fedt Uden farve og parfume, 16% fedt

Størrelse 100 ml 500 ml

Antal stk. pr. karton 6 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 25,04 50,53

Lotion til pleje af hele kroppen, velegnet til normal hud, trænger hurtigt ind og virker ikke fedtet. Indeholder fugtgivende og plejende ingredienser. Kan også anvendes til pleje af hænder og ansigt. pH 5-6.

Tilhørende dispenser til varenr. 6653

Tråddispenser 2756

Abena hudplejelotion - Skincare lotion Varenr. 6655

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume, 16% fedt

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 51,83

Lotion til pleje af hele kroppen, velegnet til normal hud, trænger hurtigt ind og virker ikke fedtet. Indeholder fugtgivende og plejende ingredienser. Kan også andvendes til pleje af hænder og ansigt. Med mild duft. pH 5-6.

Tilhørende dispenser til varenr. 6655

Tråddispenser 2756

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

205


Hudcreme . Lotion Abena hudplejecreme - Body cream Varenr. 6971

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 26% fedt

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,82

Plejende hudcreme til hele kroppen, hænder og ansigt. Trænger hurtigt ind i huden. Har et højt indhold af vegetabilske olier, som plejer uden at virke fedtende. Indeholder Shea Butter, som har særdeles hudvenlige egenskaber, hvoraf blødgøring og regenerering er de vigtigste. Indeholder glycerin, der bevarer fugten i huden. pH 5-6.

Decubal hudplejecreme - Clinic cream Varenr. 212511 212513

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 38% fedt Uden farve og parfume, 38% fedt

Størrelse 100 g 475 g

Antal stk. pr. karton 10 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 57,22 187,60

Cremen giver pleje, fugt og fedt til selv den mest sarte og tørre hud, der kræver ekstra omsorg. God som daglig pleje. Med et fedtindhold på 38% kan den bruges på hele kroppen - også hvis du har eksem, atopisk eksem og psoriasis.

Decubal hudplejecreme - Body cream Varenr. 212518 212520

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 40% fedt Uden farve og parfume, 40% fedt

Størrelse 100 g 485 g

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 101,71 348,31

Cremen er udviklet til tør hud, trænger hurtigt ind og er nem at påføre, selv på beskadiget hud. Er velegenet til atopisk dermatitis, eksem eller frostkinder.

Decubal hudplejelotion - Body lotion Varenr. 212516

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 16% fedt

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 30

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 67,30

Klassisk fugtcreme til daglig pleje af tør og sart hud. pH-værdi 4,5. Kan anvendes over hele kroppen og på udsatte steder.

206

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Hudcreme . Lotion Deb hudplejelotion - Mitzi Varenr. 6537 6553

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume, 10,5% fedt Uden farve, med parfume, 10,5% fedt

Størrelse 200 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 53,43 241,53

Plejende hudcreme der holder huden blød og smidig. Hjælper med at genskabe hudens naturlige balance. Velegnet som all-round hudcreme. Egnet til brug under arbejdshandsker.

Tilhørende dispenser til varenr. 6553

Deb 2741, 2764, 2776, 150377

Neutral hudplejelotion Varenr. 165085

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 29,03

Neutral hudlotion er en mild lotion til brug på hele kroppen. Er velegnet til børn og personer med vanskelig eller sart hud. Indeholder fugtgivende og hudplejende indgredienser. Indeholder ikke parfume, farvestoffer og parabener. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Tork hudplejelotion - Premium Varenr. 110013

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 90,50

Fed creme til pleje af hænder og hele kroppen, indeholder glycerin der tilfører huden fugt.

Tilhørende dispenser til varenr. 110013

Tork 117522

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

207


Håndcreme . Lotion

Abena håndcreme - Hand cream Varenr. 6962 6965

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 24% fedt Uden farve og parfume, 24% fedt

Størrelse 75 ml 500 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 16,47 39,46

Mild plejende håndcreme. Trænger hurtigt ind i huden. Har et højt indhold af vegetabilske olier, som plejer uden at virke fedtende. Indeholder Shea Butter, som har særdeles hudvenlige egenskaber, hvoraf blødgøring og regenerering er de vigtigste. Indeholder glycerin, der bevarer fugten i huden. pH 5-6.

Tilhørende dispenser til varenr. 6965

Tråddispenser 2756

Abena håndcreme - Hand cream Varenr. 7770 6656

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume, 24% fedt Uden farve, med parfume, 24% fedt

Størrelse 75 ml 500 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 16,31 55,96

Mild plejende håndcreme. Trænger hurtigt ind i huden. Har et højt indhold af vegetabilske olier, som plejer uden at virke fedtet. Indeholder Sheabutter, som har særdeles hudvenlige egenskaber, hvoraf blødgøring og regenerering er de vigtigste. Indeholder glycerin der bevarer fugten i huden. Med mild duft. pH 5-6 Tilhørende dispenser til varenr. 6656

Tråddispenser 2756

Abena håndlotion Varenr. 6931

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 11% fedt

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 74,38

Anvendes til rutinemæssig håndpleje. Cremen blødgør og beskytter huden. Trænger hurtigt ind i huden, så man hurtigt kan genoptage arbejdet. pH 5-6

Tilhørende dispenser

208

Abena berøringsfri

6900, 6909

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndcreme . Lotion Abena håndlotion Varenr. 6932

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 11% fedt

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 88,54

Anvendes til rutinemæssig håndpleje. Cremen blødgør og beskytter huden. Trænger hurtigt ind i huden, så man hurtigt kan genoptage arbejdet. pH 5-6

Tilhørende dispenser

Tråddispenser 6898, 6899, 6995

Decubal håndcreme - Hand cream Varenr. 212532

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 37% fedt

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 93,76

Håndcreme med lanolin og naturlige olier, der plejer og blødgører samt E-vitamin og hyaluronsyre, der fugter og beskytter. Cremen har en lækker konsistens og trænger hurtigt ind i huden.

Decubal håndcreme - Hand cream Varenr. 212536

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, økologisk

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 97,26

Håndcremen fugter og beskytter tørre hænder, indeholder hyldeblomst og solsikkeolie, der plejer og blødgører huden.

Neutral håndcreme Varenr. 165089

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 75 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 28,04

Neutral håndcreme er en mild håndcreme, der kan anvendes efter hver håndvask. Specielt velegnet til personer med vanskelig eller sart hud. Indeholder ikke parfume, farvestoffer og parabener. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

209


Håndcreme . Lotion Natusan håndcreme Varenr. 212012

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 75 ml

Antal stk. pr. karton 24

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 20,20

Anvendes til beskyttelse af hænderne før vådt arbejde og som efterfølgende pleje. Anvend kun små mængder, ellers vil hænderne føles fedtede efterfølgende.

Deb håndcreme - Pure Restore Varenr. 150385 6541

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 150 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 38,95 212,88

Mild creme uden parfume og farvestoffer, til brug efter arbejde, som er med til at holde huden sund og sikre, at den ikke tørrer ud.

Tilhørende dispenser til varenr. 6541

Deb 2741, 2764, 2776, 150377

Deb håndcreme - Universal Protect Varenr. 6543 6544

Varebeskrivelse Med farve, uden parfume Med farve, uden parfume

Størrelse 150 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 31,20 149,63

Universal creme til brug før arbejde, beskytter huden ved kontakt med vand- og ikke vandopløslige stoffer. Fedter ikke.

Tilhørende dispenser til varenr. 6541

Deb 2741, 2764, 2776, 150380

Plum håndcreme - Plutect Dual Varenr. 150013 6881

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 100 ml 700 ml

Antal stk. pr. karton 18 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 40,71 253,34

Hudplejecreme til brug før og under arbejde med skiftende arbejdsprocesser, der involverer både vandbaserede og ikkevandbaserede stoffer. Anvendes på tørre og rene hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 6881

210

MP 2000

6883, 6884, 6892

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndcreme . Lotion Plum håndcreme - Handy Plus Varenr. 150014 150015

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume, bag-in-box

Størrelse 200 ml 700 ml

Antal stk. pr. karton 12 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 69,17 158,59

Genopbyggende håndcreme. Til pleje af normal og tør hud. Let parfumeret. Hjælper huden med at genopbygge sin naturlige barrierefunktion. Trænger hurtigt ind i huden. Anvendes på rene og tørre hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 150015

MP 2000

6883, 6884, 6892

Plum håndcreme - Plutect Aqua Varenr. 150011 6880

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 100 ml 700 ml

Antal stk. pr. karton 18 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 25,26 114,04

Håndcreme til brug før og under arbejde med vand og vandbaserede stoffer. Anvendes på rene og tørre hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 6880

MP 2000

6883, 6884, 6892

Plum håndcreme - Plutect Olio Varenr. 150012 6865

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 100 ml 700 ml

Antal stk. pr. karton 18 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 25,26 96,65

Håndcreme til brug før og under arbejde med olie, støv og ikke-vandbaserede stoffer. Anvendes på rene og tørre hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 6865

MP 2000

6883, 6884, 6892

Plum håndcreme - Handy Creme Varenr. 6882

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 207,84

Genopbyggende hudplejecreme til pleje af tør og sart hud. Anvendes på tørre og rene hånder. Uden parfume.

Tilhørende dispenser til varenr. 6882

MP 2000

6883, 6884, 6892

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

211


Specialcremer . Salver . Olier Abena hudplejesalve - Skincare ointment Varenr. 7759 6659

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 41% fedt Uden farve og parfume, 41% fedt

Størrelse 75 ml 150 ml

Antal stk. pr. karton 12 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,86 47,09

Salve til pleje og forebyggelse af specielt irriteret og tør hud. Egnet til sart hud der kræver særlig pleje, og hjælper til at genoprette huden. Salven er særdeles god til ekstra tør og problematisk hud. Produktet har en høj barriereeffekt, og er derfor egnet til pleje ved inkontinens og børn. pH 5-6

Abena activ gel Varenr. 6654

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 250 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,65

Med naturlige rene æteriske olier som pebermynte, eukalyptus og menthol, der fremmer blodgennemstrømningen. Med fugtighedsregulator der forhindrer udtørring af huden. Aktiv Gel er specielt velegnet til sengeliggende patienter for at forebygge liggesår. Kan anvendes i terapi ved behandling af ledsmerter, forstrækninger, stød og forstuvninger. Virker forfriskende på åndedrættet. Fremstillet helt uden konserveringsmidler.

Abena zinksalve - Zinc ointment Varenr. 6996 6963

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 20% zinkoxid Uden farve og parfume, 20% zinkoxid

Størrelse 15 ml 100 ml

Antal stk. pr. karton 250 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 11,93 27,89

Mild zinksalve med 20% zinkoxid. Særlig effektiv og plejende som barrierecreme ved decubitus og inkontinens. Særlig velegnet til spædbørnspleje, da den er svanemærket og deklareret i samarbejde med Astama-Allergi Danmark. Indeholder ikke parabener. Indeholder allantoin, som virker beroligende på huden. Let at påføre, nem at fjerne.

Abena fedtcreme - Intensive care Varenr. 6988 6966 6970

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 70% fedt Uden farve og parfume, 70% fedt Uden farve og parfume, 70% fedt

Størrelse 30 ml 100 ml 200 ml

Antal stk. pr. karton 20 12 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 15,87 25,26 43,14

Ekstra nærende, fugtgivende og genopbyggende creme til meget tør og beskadiget hud. Fedtindhold 70%. Let konsistens der gør den behagelig i brug, selv på sart og revnet hud.

212

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Specialcremer . Salver . Olier Abena barrieresalve - Barrier ointment Varenr. 6992

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 30 ml

Antal stk. pr. karton 150

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 12,30

Abena stødpude-/hudsalve anvendes som en vandafvisende salve på belastede hudområder som bleområder, hudfolder samt irritation omkring næse og mundvig. Påføres tør hud.

Decubal fedtcreme - Intensive cream Varenr. 212526

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 70% fedt

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 110,87

Ekstra nærende, fugtgivende og genopbyggende creme til meget tør og beskadiget hud. Fedtindhold 70%. Let konsistens der gør den behagelig i brug, selv på sart og revnet hud.

Neutral fedtcreme - Intensiv creme Varenr. 165044

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 70% fedt

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 9

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 40,16

Neutral Intensiv creme er en glycerinbaseret creme, der genopretter hudens fugtighedsbalance og hjælper til med at forebygge hudproblemer. Gør huden blød og smidig. Også velegnet til børns sarte hud. Indeholder ikke parfume, farvestoffer og konserveringsmidler - herunder parabener.

Neutral zinksalve - Baby Varenr. 165087

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 100 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,22

Neutral baby zinksalve beroliger og afhjælper mindre hudirritationer på røde babynumser. Cremen plejer, beskytter og tilfører samtidigt huden fedtstof Indeholder ikke parfume, parabener og farvestoffer. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

213


Specialcremer . Salver . Olier Abena hudplejeolie - Oil spray Varenr. 6666

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume, 100% fedt

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 34,53

Olie med vitamin E og bisabolo gør det muligt at rense meget sart hud, samtidig med at man beskytter den mod fugt og liggesår. Hurtig og ren i brug. Kan anvendes til rensning ved skift af forbindinger og plastre eller som massageolie ved tør og sprækket hud. Hygiejnisk, praktisk og tidsbesparende da olien er i en sprayform.

Decubal hudplejeolie - Body oil Varenr. 212523

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 100% fedt

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 140,41

Lindrende olie til tør og kløende hud. Sprayes på og optages med det samme. Olien er uden parfume, men kan tilsættes den medfølgende grapefrugt olie uden konservering.

Neutral hudplejeolie - Baby Varenr. 165076

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, 100% fedt

Størrelse 150 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 23,29

Neutral babyolie hjælper til, at huden ikke udtørrer. Kan anvendes i badekar, til lotion, til fjernelse af arp i hovedbunden og til babymassage. Olien indeholder ingen unødvendige tilsætningstoffer såsom parfume, parabener & farvestoffer. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

214

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Flydende håndsæbe

Abena håndsæbe - Liquid soap Varenr. 6661 6760

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 12 2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 17,19 88,54

Håndsæbe er en mild sæbe med en behagelig duft og med høj genindfedtningsevne beregnet til hyppig håndvask. Svanemærket sikrer et optimalt miljøvalg kombineret med høj produktkvalitet. pH 4-5

Pumpe

Tilhørende pumpe til 6760

7771

Tilhørende dispenser til 6661

Dispenser 2756

Abena håndsæbe Varenr. 6921

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 55,58

Mild, hygiejnisk håndsæbe der forebygger hudirritation. Hænderne fugtes inden sæben påføres. Skyl og tør hænderne grundigt efterfølgende. Anvend eventuelt en genopbyggende hudcreme. pH 4-5.

Tilhørende dispenser

Abena berøringsfri

6900, 6909

Abena håndsæbe Varenr. 6933 6922

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 120 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 10 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 13,13 64,48

Mild, hygiejnisk håndsæbe der forebygger hudirritation. Hænderne fugtes inden sæben påføres. Skyl og tør hænderne grundigt efterfølgende. Anvend eventuelt en genopbyggende hudcreme. pH 4-5.

Tilhørende dispenser til 6922

Tråddispenser 6898, 6899, 6995

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

215


Flydende håndsæbe Decubal håndsæbe - Hand wash Varenr. 212529

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 300 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 45,93

Mild sæbe til hyppig vask af tørre og/eller eksemramte hænder. Med naturlige olier og fugtgivere. Med E vitamin og kamille der beskytter og beroliger tør og irriteret hud.

Neutral håndsæbe - Cremesæbe Varenr. 165050

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 300 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 17,35

Neutral cremesæbe er velegnet til personer, der nemt får tør og irriteret hud. Glycerinen er fugtbevarende og gør huden blød og smidig. Er uden parfume og farvestoffer og er fremstillet af så få råvarer som praktisk muligt. Det er en handy og hygiejnisk sæbe til brug i både badeværelset og i køkkenet. Har en pH-værdi på 4,7.

Deb håndsæbe - Pure Wash Varenr. 6948 6532

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml 2000 ml

Antal stk. pr. karton 6 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 84,89 99,25

Cremesæbe uden farve og parfume til fjernelse af almindeligt snavs.

Tilhørende dispenser til varenr. 6948

Deb 2741, 2764, 2776, 150370

Tilhørende dispenser til varenr. 6532

Deb 150373

Deb håndsæbe - Lotion Wash Varenr. 6470 6281 6535

Varebeskrivelse Med farve og parfume Med farve og parfume Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml 2000 ml 4000 ml

Antal stk. pr. karton 6 4 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 54,13 113,80 204,95

Cremesæbe let parfumeret til fjernelse af almindeligt snavs.

Tilhørende disp. til varenr. 6470

216

Deb 2741, 2764, 2776, 150370

Tilhørende disp. til varenr. 6281

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Deb 150373

Tilhørende disp. til varenr. 6535

Deb 2750


Flydende håndsæbe Deb håndsæbe - Cutan Varenr. 6574

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 67,15

Specielt udviklet til opfyldelse af de særligt høje krav inden for hudhygiejne på hospitaler, i plejesektoren og levnedsmiddelindustrien.

Tråddispenser

Tilhørende dispenser til varenr. 6574

6898, 6899, 6995

Abena håndsæbe - Mercury Varenr. 160126

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 55,08

Mild cremesæbe til hyppig håndvask. Hænderne fugtes med tempereret vand inden påføring. Vask og tør grundigt efterfølgende. Anvend eventuelt plejende hudcreme.

Sæbedispenser

Tilhørende dispenser til varenr. 160126

116754

Plum håndsæbe - Fresh Varenr. 150537 150536

Varebeskrivelse Let parfumeret Let parfumeret

Størrelse 500 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 5 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 45,20 65,38

Ekstra mild og hudvenlig håndsæbe. Med behagelig frisk duft. Til almindelig og daglig håndvask.

Tråddispenser

Tilhørende dispenser til varenr. 150536

6898, 6899, 6995

Plum håndsæbe - Mild Varenr. 6896 150538

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, bag-in-box Uden farve og parfume

Størrelse 1400 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 8 3

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 78,03 259,26

Ekstra mild og meget hudvenlig håndsæbe. Uden farve og parfume. Specielt velegnet til intimvask og den meget hyppige håndvask i forbindelse med f.eks. patientpleje, rengøring o.lign. En håndsæbe der tager hensyn til huden og miljøet.

Tilhørende dispenser til varenr. 6896

MP 2000

6883, 6884, 6892

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

217


Flydende håndsæbe Plum håndsæbe - Nature Varenr. 150540 150542

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume, bag-in-box

Størrelse 500 ml 1400 ml

Antal stk. pr. karton 12 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 38,55 79,85

Ekstra mild og meget hudvenlig håndsæbe til normal og hyppig håndvask. Uden farve og parfume.

Tilhørende dispenser til varenr. 150542

MP 2000

6883, 6884, 6892

Katrin håndsæbe - Handwash Varenr. 170228

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 59,90

Mild håndsæbe, som er velegnet til hyppig brug. Anvendes sammen med vand, gnides grundigt i hænderne i minimum 30 sekunder, skylles derefter med vand.

Tilhørende dispenser til varenr. 170228

Katrin 170219

Katrin håndsæbe - Natural handwash Varenr. 170253

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 94,65

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 74,85

Sæbe til hyppig vask. Fjerner hurtigt og effektivt lettere snavs/smuds.

Tilhørende dispenser til varenr. 170253

Katrin 170220

Katrin håndsæbe - Handwash Varenr. 170227

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Mild håndsæbe, som er velegnet til hyppig brug. Anvendes sammen med vand, gnides grundigt i hænderne i minimum 30 sekunder, skylles derefter med vand.

Tilhørende dispenser til varenr. 170227

218

Katrin 170220

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Flydende håndsæbe Kimberly-Clark håndsæbe - Hand cleanser Varenr. 8955

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 55,05

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 55,05

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 68,80

Størrelse 1000 ml

All-round sæbe til regelmæssig brug. Fjerner effektivt lettere snavs/smuds.

Tilhørende dispenser til varenr. 8955

Kimberly-Clark

8949, 8952

Kimberly-Clark håndsæbe - Hand cleanser Varenr. 9118

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Sæbe til hyppig vask. Fjerner hurtigt og effektivt lettere snavs/smuds.

Tilhørende dispenser til varenr. 9118

Kimberly-Clark

8949, 8952

Kimberly-Clark håndsæbe - Ultra Varenr. 9119

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Særlig cremet sæbe til håndvask med et rigt skum. Fjerner effektivt lettere smuds/snavs og plejer hænderne med udtræk af Aloe Vera planten.

Tilhørende dispenser til varenr. 9119

Kimberly-Clark

8949, 8952

Kimberly-Clark håndsæbe - Luksus Varenr. 9122

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 73,75

Antiseptisk håndsæbe hvis høje indhold af triclosan virker stærkt bakterie- og svampedræbende. Sæben anvendes sammen med vand og indgnides grundigt overalt på hænder og håndled. Anbefalet kontaktid for maksimal effekt er 30 sek. Sæben er skånsom mod huden, da den ikke indeholder alkohol. Tilhørende dispenser til varenr. 9122

Kimberly-Clark

8949, 8952

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

219


Flydende håndsæbe Tork håndsæbe - Premium Varenr. 212065

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 62,65

Mildt parfumeret håndsæbe, der giver rene og friske hænder og forebygger hudirritation. Lang holdbarhed med op til 1000 vaske pr. flaske.

Tilhørende dispenser til varenr. 212065

Tork 240324, 117520

Tork håndsæbe - Premium Varenr. 212067

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 62,65

Uparfumeret håndsæbe, der er ekstra mild mod sart hud. Lang holdbarhed med op til 1000 vaske pr. flaske.

Tilhørende dispenser til varenr. 212067

Tork 240324, 117520

Tork håndsæbe - Premium Varenr. 212069

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 475 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 46,35

Håndsæbe, der giver rene og friske hænder og forebygger hudirritation. Lang holdbarhed med op til 475 håndvaske pr. flaske.

Tilhørende dispenser til varenr. 212069

220

Tork 117522

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndsæbe . Skum

Abena skumsæbe Varenr. 150221 150220

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, pumpeflaske Uden farve og parfume, 5 l dunk

Størrelse 250 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 6 3

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 23,42 67,94

Skumsæbe til håndvask og vask af hele kroppen. Sæben er svanemærket. Sæben er baseret på milde vakseaktive stoffer og er derfor meget hudvenlig og egnet til sart og irriteret hud samt børn, da sæben nemt fordeles i hænderne og er nem at skylle af. Uden farve og parfume.

Vision200 Skumsæbe - Luxury Foam Wash Varenr. 150320 150321

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve og parfume

Størrelse 200 ml 200 ml

Antal stk. pr. karton 12 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 39,75 39,75

Lækker cremet skumsæbe, nem at påføre hænderne og nem at skylle af, tilsat hudplejemiddel mod udførring af hænderne. Refillen giver minimum 500 doser.

Tilhørende dispenser

Vision200 150300

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

221


Håndsæbe . Skum Vision400 skumsæbe - Luxury Foam Wash Varenr. 150312 150313

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve og parfume

Størrelse 400 ml 400 ml

Antal stk. pr. karton 6 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 52,95 52,95

Lækker, cremet skumsæbe. Nem at påføre hænderne og nem at skylle af. Tilsat hudplejemiddel mod udtørring af hænderne. Refillen giver minimum 1000 doser.

Tilhørende dispenser

Vision400 150301

Vision2000 skumsæbe - Luxury Foam Wash Varenr. 150327 150328

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve og parfume

Størrelse 650 ml 650 ml

Antal stk. pr. karton 6 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 71,70 71,70

Lækker, cremet skumsæbe. Nem at påføre hænderne og nem at skylle af. Tilsat hudplejemiddel mod udtørring af hænderne. Refillen giver minimum 2000 doser.

Tilhørende dispenser

Vision2000

Vision2000 no touch

150302

150312

Deb skumsæbe - FloraFree Varenr. 6296

Varebeskrivelse Uden farve, parfume og konserveringsmiddel

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 66,48

Skumsæben er hudvenlig, vandbesparende og økonomisk i brug. Påføres våde hænder, efterskyl med rent vand og brug evt. en genopbyggende håndcreme. Holdbarheden er 30 mdr. i åbnet tilstand, fordi sæben er i en patron, som tilsluttes lukket dispenser.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2753, 2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Deb skumsæbe - Clear Foam Wash Varenr. 150368 150361 150360

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml 1200 ml 2000 ml

Antal stk. pr. karton 6 3 4

Pris pr. 1 stk. ved 1 karton 98,33 80,80 130,20

Mild skumsæbe med farve og parfume.

Tilhørende disp. til varenr, 150368

222

Dispenser

Deb Cleanse

2741, 2764, 2776

150372

Tilhørende disp. til varenr, 150361

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Touchfree 150382, 150379, 150535

Tilhørende disp. til varenr, 150360

Deb Cleanse 150372


Håndsæbe . Skum Deb skumsæbe - Azure Foam Wash Varenr. 150362

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 1000ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 66,70

Mild skumsæbe med farve og parfume.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Deb skumsæbe - Original Foam Wash Varenr. 6514

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 61,38

Mild skumsæbe, uden farve, med parfume.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Deb skumsæbe - Energy Foam Wash Varenr. 6282

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 59,28

Deb Energy Foam kan påføres våde hænder. Skyl hænderne i rent vand efter grundig vask.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Kimberly-Clark skumsæbe - Kleenex luksus Varenr. 119526

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1200 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 108,95

Sæbe til hyppig vask. Fjerner hurtigt og effektivt lettere snavs/smuds.

Tilhørende dispenser

Kimberly-Clark No touch 119525

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

223


Håndsæbe . Skum Tork skumsæbe - Premium S3 Varenr. 240340

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 800 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 155,35

Produktet er lavet til at vaske hænder med og kan også, med omtanke, bruges andre steder på kroppen. I begge tilfælde bør produktet vaskes ordentligt af, efterfulgt af aftørring.

Tilhørende dispenser

Tork No touch 117511

Katrin skumsæbe - Foamwash Varenr. 170232 170231

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume

Størrelse 500 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 65,80 92,70

Mild håndsæbe, som er velegnet til hyppig brug. Anvendes sammen med vand, gnides grundigt i hænderne i minimum 30 sekunder, skylles derefter med vand.

Tilhørende dispenser til varenr. 170232

Katrin

Tilhørende dispenser til varenr. 170231

170221

Katrin 170222

Lotus skumsæbe - Enmotion Varenr. 2695

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 800 ml

Ekstra plejende og mild skumsæbe til håndvask.

Tilhørende dispenser

224

Lotus 90009, 2609, 2694

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 130,25


Sæbe . Antibakteriel Deb skumsæbe - PureBac Foam Wash Varenr. 6947

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 97,70

Parfumefri skumsæbe specielt til miljøer hvor der håndteres fødevarer og hvor der stilles krav til en høj håndhygiejnestandard. Sæben opfylder kravene til EN1499, EN12054 og EN1275 og er uden konserveringsmidler og parfume. Ideel til hyppig håndvask.

Tilhørende dispenser

Dispenser

2741, 2764, 2776

Deb Cleanse 150372

Tork håndsæbe - Premium Varenr. 117528

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 63,65

Stopper kontaminering og spredning af bakterier i følsomme miljøer, f.eks. restauranter og cateringkøkkener, fødevareindustrien og wellness-centre, hvor hygiejnen skal være helt i top. Testet og godkendt iht. EN 1040- og EN 1499-standarderne. EN 1499-testen verificerer, at håndvasken gør hænderne 99,9 % bakteriefri.

Tilhørende dispenser

Tork 240324, 117520

Lotus skumsæbe - Enmotion Varenr. 2696

Varebeskrivelse Med farve, uden parfume

Størrelse 800 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 105,45

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 181,80

En parfumefri, antibakteriel skumsæbe, der hæmmer udviklingen af bakterier.

Tilhørende dispenser

Lotus 90009, 2609, 2694

Lotus skumsæbe - Enmotion Varenr. 117017

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antibakteriel skumsæbe til håndvask, egnet til brug i køkkener, restauranter, fødevare virksomheder og hvor hygiejnen skal være i top. Produktet lever op til EN1500. pH 7-9.

Tilhørende dispenser

Lotus 2694, 117016

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

225


Sæbe . Dusch Abena hår- og bodyshampoo - Mild cream soap Varenr. 7766 7767

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 6 2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 19,75 138,18

Mild cremesæbe med høj genindfedtningsevne til hyppig håndvask. Specialudviklet til brug på levnedsmiddelproducerende virksomheder. Med praktisk og hygiejnisk pumpe. pH 4-5.

Tilhørende dispenser til varenr. 7766

Tråddispenser

Tilhørende pumpe til varenr. 7767

2756

Pumpe 7771

Abena hår- og bodyshampoo - Shower and bathing soap Varenr. 6662 6762

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume

Størrelse 500 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 6 2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 36,58 227,24

Dush- og badesæbe. Lige effektiv til både hår og krop. Mild sæbe på basis af en mild tensidkombination. Koncentreret og drøj i brug.

Tilhørende dispenser til varenr. 6662

Tråddispenser

Tilhørende pumpe til varenr. 6762

2756

Pumpe 2754

Abena hår- og bodyshampoo - Shower and bathing oil Varenr. 6663

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 38,88

En dush- og badeolie der forebygger sart og tør hud, blander sig med vandet og skummer godt. Velegnet som hårshampoo til personer med specielt tør hovedbund. Personer med dybe hudfolder bør benytte denne olie frem for sæbe. Indeholder æteriske olier, naturligt Jojobaolie og Aloe Vera, der virker beroligende, inflammationsdæmpende på rød og sart hud. Tilfører huden fugtighed. Kan anvendes til vask af spædbørn og til bad og dush af patienter på sygehuse og plejehjem. Hudneutral pH 5,5 Tilhørende dispenser

Tråddispenser 2756

Abena hår- og bodyshampoo - Hair and body soap Varenr. 6980

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 9

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 34,36

Dush- og badesæbe. Lige effektiv til både hår og krop. Mild sæbe på basis af en mild tensidkombination, der kan bruges som allround sæbe på sygehuse og institutioner. Meget koncenteret hvorfor den er meget drøj i brug. Hudneutral pH 5,5.

Tilhørende dispenser

226

Tråddispenser 2756

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sæbe . Dusch Abena hår- og bodyshampoo - Hair and body soap Varenr. 6983

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 49,08

Dush- og badesæbe. Lige effektiv til både hår og krop. Mild sæbe på basis af en mild tensidkombination, der kan bruges som allround sæbe på sygehuse og institutioner. Meget koncenteret hvorfor den er meget drøj i brug. Hudneutral pH 5,5.

Tråddispenser

Tilhørende dispenser

6898, 6899, 6895

Vision200 hår- og bodyshampoo - Hair & body Varenr. 150308

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 45,80

Hair & body shampoo er velegnet til både krop pg hår. Giver håret og kroppen pleje uden at udtørre huden og hårbunden. Har en frisk, let citrusduft. Refillen giver minimum 500 doser.

Tilhørende dispenser

Vision200 150300

Vision2000 hår- og bodyshampoo - Hair & body Varenr. 150309

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 650 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 77,40

Hair & body shampoo er velegnet til både krop og hår. Giver håret og kroppen pleje uden at udtørre huden og hårbunden. Har en frisk, let citrusfrugt duft. Refillen giver minimum 2000 doser.

Tilhørende dispenser

Vision2000

Vision2000 no touch

150302

150312

Decubal hår- og bodyshampoo - Shower & Bath Oil Varenr. 212524

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 62,78

Mild badeolie til tør og irriteret hud. Olien er uden duft, men der følger en grapefrugtolie med, som kan tilsættes efter ønske.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

227


Sæbe . Dusch Neutral bodyshampoo - Showergel Varenr. 165049 165090

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 30 ml 250 ml

Antal stk. pr. karton 100 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 7,35 17,77

Neutral shower gel er en mild bodyshampoo med pH 4,7 til bad og brus. Er specielt velegnet til børn og personer med vanskelig eller sart hud. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Deb bodyshampoo - Septer Varenr. 6503

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 5000 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 197,96

Mild allround cremesæbe som kan anvendes over hele kroppen og i ansigtet. Påføres våde hænder, da vand aktiverer vaskeevnen. Skyl med rent vand og brug derefter en genopbyggende hudcreme. Holdbarheden er 12 mdr., når sæben påfyldes dispenser, mens den er 30 mdr., når sæben er i en patron som tilsluttes en lukket dispenser.

Tilhørende pumpe

Pumpe 2828

Deb hår- og bodyshampoo - Hair & Body Wash Varenr. 150378 8726 160125

Varebeskrivelse Med farve og parfume Med farve og parfume Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml 2000 ml 4000 ml

Antal stk. pr. karton 6 4 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 77,40 108,90 255,55

Cremesæbe til krop og hår med en forfriskende duft.

Tilhørende disp. til varenr, 150378

Dispenser

Deb Cleanse Shower

2741, 2764, 2776

150371

Tilhørende disp. til varenr, 8726

Deb Cleanse Shower 150374

Tilhørende disp. til varenr, 160125

Deb 2750

Deb hår- og bodyshampoo - Crème Wash Varenr. 6290 6275

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume

Størrelse 1000 ml 2000 ml

Antal stk. pr. karton 6 4

Eksklusiv hår- og bodyshampoo. Anvendes over hele kroppen og i ansigtet.

Tilhørende disp. til varenr, 6290

228

Dispenser

Deb Cleanse Shower

2741, 2764, 2776

150371

Tilhørende disp. til varenr, 6275

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Deb Cleanse Shower 150374

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 74,58 113,06


Sæbe . Dusch Deb hår- og bodyshampoo - Badeshampoo Varenr. 6509

Varebeskrivelse Med parfume

Størrelse 5000 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 112,56

En velduftende og rigtskummende lotionsæbe til hånd-, hår- og kropsvask. Velegnet til personale på kontorer, skoler og lettere snavset industri. Påføres sammen med vand for at aktivere vaskeevnen. Skyl grundigt og brug evt. derefter en genopbyggende hudcreme.

Tilhørende pumpe

Pumpe 2828

Katrin hår- og bodyshampoo - Head & Body Varenr. 170230 170229

Varebeskrivelse Med farve og parfume Med farve og parfume

Størrelse 500 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 60,70 80,20

Mild shampoo til hår og krop, som er velegnet til hyppig brug.

Katrin

Tilhørende dispenser til varenr. 170230

170219

Tilhørende dispenser til varenr. 170229

Katrin 170220

Kimberly-Clark hår- og bodyshampoo Varenr. 9125

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 53,10

Hår- og bodyshampoo. Indeholder balsam som gør håret nemmere at rede ud og giver et luksuriøst skum, der virker plejende og fugtgivende.

Tilhørende dispenser

Kimberly-Clark

8949, 8952

Tork hår- og bodyshampoo - Premium Varenr. 212066

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 62,65

Mildt parfumeret brusebadssæbe, der gør hår og hud ren og frisk og forebygger hudirritation. Lang holdbarhed med op til 1000 vaske pr. flaske.

Tilhørende dispenser

Tork 240324, 117520

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

229


Hårshampoo

Abena hårshampoo - Hair shampoo Varenr. 6664 6764

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume

Størrelse 500 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 6 2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 38,93 239,24

Mild plejende shampoo til alle hårtyper. Efterlader håret rent og blødt. Nem at skylle ud, så der ikke er sæberester, der kan irritere hovedbunden.

Tilhørende dispenser til varenr. 6664

Dispenser

Tilhørende pumpe til varenr. 6764

2756

Pumpe 2754

Abena hårshampoo - Hair shampoo Varenr. 6800

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 37,53

Mild plejende shampoo til alle hårtyper. Efterlader håret rent og blødt. Nem at skylle ud, så der ikke er sæberester, der kan irritere hovedbunden.

Tilhørende dispenser

230

Dispenser 2756

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Hårshampoo Decubal hårshampoo - Mild Varenr. 212528

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 62,76

Mild shampo der vasker håret rent uden at udtørre hårbunden. Med milde vaskeaktiver der ikke udtørrer. Efterlader håret blødt og let at sætte. Kan anbefales til daglig brug. Med kokosolie, shea butter og heved ekstrakt, der plejer og blødgør hår og hovedbund.

Neutral hårshampoo Varenr. 165033 165079

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 250 ml 30 ml

Antal stk. pr. karton 8 100

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 30,04 7,44

Neutral shampoo er en mild hårshampoo som kan benyttes dagligt til alle hårtyper. Specielt velegnet til personer med sart hovedbund. pH-værdien er 4,7. Deklareret i samarbejde med Astmas-Allergi Danmark.

Neutral balsam Varenr. 165070

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 260 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 31,26

Neutral balsam er en mild hårbalsam til alle hårtyper, som gør håret let at rede ud og giver glans og fylde. Specielt velegnet til børns fine hår. Er uden parfume, parabener og farve. Er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

231


Intimsæbe Abena intimsæbe - Intimate care Varenr. 6985 6665

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, pH 3.5 Uden farve og parfume, pH 3.5

Størrelse 100 ml 500 ml

Antal stk. pr. karton 12 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 22,38 40,33

Et vaskeprodukt til følsom hud og til intimpleje. Særlig mild og irritationsfri. Cremet konsistens og let at skylle bort. pH 3,5 reguleres med mælkesyre, der er ekstra hudvenligt.

Tilhørende dispenser

Dispenser 2756

Vivag intimsæbe - Intimate care Varenr. 212081

Varebeskrivelse Uden farve og parfume, pH 3.5

Størrelse 50 ml

Antal stk. pr. karton 40

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 13,85

Den milde Vivag intimsæbe har en lav pH på 4 og er særdeles velegnet til dem der ønsker at opretholde den intime hygiejne på en mild og skånsom måde uden at forstyrre fugtbalancen eller irritere den sarte hud. Vivag intimsæbe er helt fri for parfume og farvestoffer samt konserveringsmiddel.

232

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Vaskelotion

Alternativ til vand og sæbe Abena vaskecreme - Washing lotion Varenr. 6964

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 36,01

Mild og effektiv vaskecreme, alternativ til vand og sæbe. Fjerner dårlig lugt og snavs effektivt. Efterlader en beskyttende hinde på huden. Indeholder plejemidler der binder fugten, gør huden blød og reducerer irritation.

Dispenser

Tilhørende dispenser

2756

Abena vaskecreme - Washing lotion Varenr. 6657 6757

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume Uden farve, med parfume

Størrelse 500 ml 5000 ml

Antal stk. pr. karton 6 3

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 35,75 220,78

Mild og effektiv vaskecreme, alternativ til vand og sæbe. Fjerner dårlig lugt og snavs effektivt. Efterlader en beskyttende hinde på huden. Indeholder plejemidler der binder fugten, gør huden blød og reducerer irritation.

Tilhørende dispenser til varenr. 6657

Dispenser 2756

Abena vaskeskum - Washing foam Varenr. 6658

Varebeskrivelse Uden farve, med parfume

Størrelse 400 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 39,31

Vaskeskum som er pH-neutral. Fri for tensider der fører til hudirritation. God renseevne pga. det plejende mikroskum. Skummet falder hurtigt sammen, og er derfor let at arbejde med. Vaskeskummet indeholder særlige plejestoffer til den udsatte hud (panthenol, bisabolol, hamamelisekstrakt). Egner sig også til spædbørn, da vaskeskummet er meget hudvenligt. Miljøvenlige drivgasser CO2 og proban/butan.

Abena hår- og bodyshampoo - Hair and body wash Varenr. 7004 6993

Varebeskrivelse Uden farve og parfume Uden farve og parfume

Størrelse 120 ml 200 ml

Antal stk. pr. karton 30 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 11,35 16,37

Til vask af krop og hår uden brug af vand. Velegnet til sengeliggende og besværede patienter. Den flydende væske påføres patienten over hele kroppen og i håret og kan eftertørres med klud eller papirserviet. Fjerner ubehagelig lugt og efterlader huden genopfrisket.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

233


Vådservietter Abena vådservietter - Moist skin cleansing wipes Varenr. 6595

Varebeskrivelse Uden parfume

Størrelse 20x27 cm

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 39,30

Denne vådserviet har en behagelig rensende og fugtighedsgivende effekt. Servietten er lavet i en meget blød kvalitet, der føles behagelig på huden. Den store størrelse (20x27 cm) gør den ideel til mange forskellige opgaver lige fra håndvask til sengebad af patienter. Fjerner effektivt svedsalte og dårlig kropslugt. Et alternativ til vand og sæbe.

Abena vådservietter - Moist skin cleansing wipes Varenr. 6597 6598

Varebeskrivelse Uden parfume, i box Uden parfume, refill

Størrelse 20x18 cm 20x18 cm

Antal stk. pr. karton 12 12

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 26,05 16,60

Denne vådserviet har en behagelig rensende og fugtighedsgivende effekt. Servietten er lavet i en meget blød kvalitet, der føles behageligt på huden. En traditionel klud i 18x20 cm i en smart boks og refill system. Fjerner effektivt svedsalte og dårlig kropslugt. Indeholder kamille og Bisabolol, som lindrer rød og irriteret hud og genopbygger huden. Et alternativ til vand og sæbe.

234

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Skumvaskeklude

Abena skumvaskeklude Varenr. 4984 4986 4985

Varebeskrivelse Basic Soft, 2,8 mm Classic Super Soft, 2,8 mm Excellent Super Soft, 3,5 mm

Størrelse 19x19 cm 19x19 cm 19x19 cm

Antal stk. pr. karton 4200 4200 3000

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 169,30 198,00 332,10

Størrelse 19x19 cm

Antal stk. pr. karton 2500

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 178,00

Størrelse 19x25 cm

Antal stk. pr. karton 1000

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 208,30

Vaskeklud til personlig hygiejne

Abena papirvaskeklude Varenr. 246050

Varebeskrivelse Washcloths, 3-lags

Papirvaskeklude til personlig pleje og aftørring.

Abena papirvaskeklude Varenr. 246062

Varebeskrivelse Washcloths, 6-lags

Papirvaskeklude til personlig pleje og aftørring.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

235


Læbepomade Natusan læbepomade - Lip repair Varenr. 212002

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 4,8 g

Antal stk. pr. karton 100

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 6,20

Modvirker tørre, spukne eller revnede læber, modvirker ydre aggressive faktorer med E-vitamin og UVB filter. Reparerer og beroliger læberne.

Neutral læbepomade Varenr. 165078

Varebeskrivelse Uden farve, parfume og konserveringsmiddel

Størrelse 4,3 g

Antal stk. pr. karton 40

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 11,37

Neutral læbepomade hindrer udtørring og blødgør tørre og sprunkne læber. Deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Decubal læbebalsam - Lip & Dry Spots Balm Varenr. 212535

Varebeskrivelse Uden farve og parfume

Størrelse 30 ml

Intensiv pleje af tør og sprukken hud på læber, neglebånd og mindre områder.

236

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Antal stk. pr. karton 20

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 59,00


Deodoranter Neutral deodorant Varenr. 165077

Varebeskrivelse Roll-on, alkoholfri, uden farve og parfume

Størrelse 50 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 42,80

Specielt velegnet til personer med sart eller vanskelig hud og som derfor ikke tåler almindelige deodoranter. Modvirker selve sveddannelsen, og virker effektivt hele dagen. Er hudneutral og helt uden parfume. Deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Nivea deodorant Varenr. 212061

Varebeskrivelse Roll-on til mænd, uden farve og parfume

Størrelse 50 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 28,20

Størrelse 50 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 28,20

Anvendes på ren hud mod svedlugt.

Nivea deodorant Varenr. 212062

Varebeskrivelse Roll-on til kvinder, uden farve og parfume

Anvendes på ren hud mod svedlugt.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

237


Mundhygiejne Tandex tandstikkere Varenr. 239415

Varebeskrivelse Plast, trekantet, i æske

Indhold 80 stk

Antal stk. pr. karton 288

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 15,90

Trekantet plast tandstik som er fleksibel og aldrig knækker. Giver en effektiv rensning imellem tænderne, uden at tænder og tandkød tager skade.

keeps you smiling

Gastro-Line tandstikkere Varenr. 3724 239400

Varebeskrivelse Plast, trekantet, enkeltpakket Træ, trekantet, enkeltpakket

Indhold 1200 stk 3000 stk

Antal stk. pr. karton 1200 3000

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 144,90 148,45

Størrelse 25 m

Antal stk. pr. karton 288

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 16,90

Til pleje af tænder og tandkød.

Tandex tandtråd Varenr. 239414

Varebeskrivelse Flad, let vokset, i æske

25 meter flad tandtråd der er let vokset. Giver en effektiv behandling især af meget smalle tandmellemrum.

keeps you smiling

Zendium tandtråd Varenr. 165099

Varebeskrivelse I plastboks

Størrelse 20 m

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 23,45

Zendium Tandtråd er særligt velegnet til tætsiddende tænder, og kan nå ind og rense der hvor tandbørsten ikke kan nå ind. Huller i tænderne og tandkødsbetændelse starter ofte i tandmellemrummene, fordi det er umuligt at fjerne plakken mellem tænderne. Den mest effektive måde til at fjerne plak mellem tænderne er ved brug af tandtråd jævnligt. Zendium tandtråd er en flad tandtråd i en stærk kvalitet, som er fremstillet i nylon og belagt med en vokshinde, så den glider lettere mellem tænderne.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

238

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Mellemrumsbørster

Tandex mellemrumsbørster Varenr. 239405 239406 239407 239408 239409 239410 239411 239412 239413 239417

Varebeskrivelse X-Micro Fine, indeholder 6 stk + en hætte Micro Fine, indeholder 6 stk + en hætte Ultra Fine, indeholder 6 stk + en hætte Super Fine, indeholder 6 stk + en hætte Extra Fine, indeholder 6 stk + en hætte Fine, indeholder 6 stk + en hætte X-Fine tapered, indeholder 6 stk + en hætte Tapered, indeholder 6 stk + en hætte Medium, indeholder 6 stk + en hætte Display til ophæng af mellemrumsbørster

Størrelse 0,35 mm 0,40 mm 0,45 mm 0,50 mm 0,60 mm 0,70 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,20 mm

Antal stk. pr. karton 288 288 288 288 288 288 288 288 288 5

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 U/b

Mellemrumsbørster med specialdesignede ergonomiske håndtag. Det fleksible håndtag gør det let at nå selv mellemrummene bagerst i munden. Børsten giver en effektiv og skånsom rensning både for tænder og tandkød.

keeps you smiling

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

239


Tandbørster Tandex tandbørste Varenr. 212210

Tandex tandbørste Varenr. 6610

Antal stk. pr. karton: 144

Solo voksen, medium

keeps you smiling

Pris pr. 1 stk ved

Voksen, blød 1 karton 9,60

Tandex tandbørste Varenr. 212212

keeps you smiling

Varenr. 212117

Antal stk. pr. karton: 144

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 9,60

Tandex protesebørste Varenr. 6615

keeps you smiling

1 karton 19,65

keeps you smiling

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 9,60

keeps you smiling

240

Pris pr. 1 stk ved

Antal stk. pr. karton: 144

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 9,60

Zendium tandbørste Varenr. 165096

Antal stk. pr. karton: 12

Antal stk. pr. karton: 12

Active V Shape, soft 1 karton 17,45

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 17,45

Zendium tandbørste Varenr. 165027

Antal stk. pr. karton: 12

Clinic, soft med ergonomisk skaft

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

1 karton 6,85

Voksen, hård

Zendium tandbørste Varenr. 165039

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 212214

Antal stk. pr. karton: 144

Active V Shape

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Antal stk. pr. karton: 144

Tandex tandbørste

Zendium tandbørste Varenr. 165097

1 karton 3,85

Barn, 2-6 år, soft

Voksen, medium Pris pr. 1 stk ved

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 6600

Antal stk. pr. karton: 30

Tandex tandbørste

keeps you smiling

Antal stk. pr. karton: 144

Tandex tandbørste

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 212213

1 karton 9,45

Voksen, junior, medium

Assorterede farver

keeps you smiling

Pris pr. 1 stk ved

Tandex tandbørste

Voksen, ekstra soft med skrå nakke

keeps you smiling

Antal stk. pr. karton: 144

1 karton 23,20

Antal stk. pr. karton: 12

Clinic, medium med ergonomisk skaft

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 24,90


Tandpasta Zendium tandpasta Varenr. 165034 165040

Varebeskrivelse Sensitive Sensitive

Størrelse 15 ml 75 ml

Antal stk. pr. karton 50 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 4,37 22,33

Zendium Sensitiv er en ekstra mild tandpasta specielt udviklet til at give blottede tandhalse ekstra beskyttelse mod rodkaries og slibeskader. Indeholder ekstra beskyttende og milde ingredienser og beskytter blottede tandhalse imod isninger i tænderne.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Zendium tandpasta Varenr. 212126

Varebeskrivelse Frisk mint

Størrelse 15 ml

Antal stk. pr. karton 50

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 4,37

Zendium Frisk Mint plejer dine tænder effektivt og mildt. Indeholder både flour, enzymer og colostrum. Flour forstærker tandemaljen og beskytter mod karies. Enzymerne styrker mundens eget forsvar mod bakterier, belægninger og syreangreb. Hermed mindsker du risikoen for en række mundhygiejnesygdomme. Slibemidlet i tandpastaen er skånsomt, så du undgår slibeskader på dine tænder.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Zendium tandpasta Varenr. 6606 6601

Varebeskrivelse Classic Classic

Størrelse 15 ml 75 ml

Antal stk. pr. karton 50 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 4,62 23,68

Zendium classic plejer tænder effektivt og mildt. Tandpastaen indeholder både flour, som forstærker tandemaljen og beskytter mod karies, enzymer og colostrum. Enzymerne styrker mundens eget forsvar mod bakterier, belægning og syreangreb. Slibemidlet i tandpasten er skånsomt, så du undgår slibeskader på dine tænder.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Zendium tandpasta Varenr. 165030

Varebeskrivelse Saliva Gel, mod sarte slimhinder og tør mund

Størrelse 75 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 27,98

Zendium Saliva Gel tandpasta indeholder enzymer, proteiner, fluor og xylitol til beskyttelse mod sarte slimhinder og tør mund.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

241


Tandpasta Zendium tandpasta Varenr. 165043

Varebeskrivelse Fresh + white

Størrelse 75 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 22,30

Zendium Fresh & White er en lavtslibende tandpasta, som renser tænderne på en skånsom og naturlig måde. Slibemidlet er mildt og polerer uden at lave slibeskader. Tandpastaen indeholder naturlige enzymer, colostrum (mælkeprotein) som styrker mundens naturlige forsvar, xylitol som hæmmer bakterievækst, og fluor som mindsker risikoen for huller i tænderne. Zink hæmmer dannelsen af de svovlholdige stoffer og modvirker dermed dårlig ånde.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Aquafresh tandpasta Varenr. 6604

Varebeskrivelse Fresh mint

Størrelse 75 ml

Antal stk. pr. karton 18

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 16,28

Til mild og effektiv pleje af tænder. Tandpastaen indeholder fluor. Fluor forstærker tandemaljen og beskytter mod karies. Slibemidlet i tandpastaen er skånsomt, så der undgås slibeskader på tænderne.

Tandex prevent gel Varenr. 239416

Varebeskrivelse Med klorhexidin og flour, tube

Størrelse 15 ml

Antal stk. pr. karton 288

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 25,35

Specielt udviklet gel med 0,2% sodiumfluoride. Styrker emaljen og beskytter mod plak og karies. Giver en effektiv rensning imellem tænderne. For det bedste resultat, kombiner med Flexi.

keeps you smiling

242

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Børnetandbørster

Zendium tandbørste Varenr. 165042

Varebeskrivelse Postmand Per, barn, 0-5 år

Antal stk. pr. karton 24

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 16,05

Tandbørsten har et smalt gummibelagt børstehoved med medium bløde, afrundede børstehår, som ikke kan skade tænder og tandkød. Børsten er designet til blid børstning af børns tænder, er god til helt små børn fra 0-5 år. Skaftet har et skridsikkert greb og ligger godt i både børns og voksnes hænder.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Zendium tandbørste Varenr. 165028

Varebeskrivelse Junior, 6-12 år

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 16,05

Tandbørsten er udviklet til børn mellem 6 og 12 år, den er specielt udviklet til at beskytte børns blivende tænder. Børsten har er smalt børstehoved med medium bløde afrundede børste hår. Skaftet har et skridsikkert greb og ligger derfor godt i børns hænder.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

243


Børnetandbørster og -pasta Tandex tandbørste Varenr. 6605

Antal stk. pr. karton 144

Varebeskrivelse Junior, 6-12 år, medium

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 6,85

Tandbørstning. Tandbørsten har et bredt og solidt skaft, som giver bedre greb om tandbørstningen. Børsterne er ikke kridtet eller på anden måde tilsat kemikalier. Bløde og afrundede børster, derved undgåes slibeskader. Tåler autoklavering (skoldning). Tandbørsterne er assorteret.

keeps you smiling

Zendium tandpasta Varenr. 165098 165048

Varebeskrivelse Asterix, indeholder flour og xylitol Asterix, indeholder flour og xylitol

Størrelse 15 ml 50 ml

Antal stk. pr. karton 50 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 4,72 16,73

Zendium Junior Asterix, er specielt udviklet til børns blivende tænder. Slibemidlet i tandpastaen er mildt og skåner derfor emaljen. Zendium Junior har samme indhold af flour som Zendium Første Tand og indeholder desuden xylitol, som er et naturligt stof, der hæmmer bakterievæksten. Fluoren beskytter mod karies og enzymerne forstærker mundens eget forsvar. Zendium Junior har en mild lakrids/mintsmag.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

Zendium tandpasta Varenr. 6603 165095

Varebeskrivelse Postmand Per, mindre slibeeffekt Postmand Per, mindre slibeeffekt

Størrelse 15 ml 50 ml

Antal stk. pr. karton 50 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 4,72 16,67

Zendium Første Tand, Postmand Per, er en tandpasta specielt udviklet til beskyttelse af børns mælketænder. Har desuden lav slibeeffekt, mindre end den almindelige Zendium tandpasta, og indholder et mildt skummemiddel. Har en mild, naturlig, børnevenlig smag. Er uden natriumlaurylsulfat.

S T Y R K E R M U N D E N S E G E T F O R S VA R

244

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Desinfektion

Desinfektion til privat og professionel brug

Desinfektion til levnedsmiddelindustrien

Abena tilbyder flydende desinfektion, gel og servietter til alle desinfektionsopgaver, lige fra forskellige former for hånddesinfektion til aftørring af instrumenter, desinfektion af huden før injektion samt overfladedesinfektion mv. Vores brede sortiment inden for desinfektion omfatter en lang række produkter, der er specielt udviklede og særligt velegnede til forskellige formål – fx til levnedsmiddelindustrien, til børneinstitutioner eller til desinfektion af IT-udstyr.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man som hovedregel altid skyller efter med rent vand efter brug af overfladedesinfektion, før man håndterer fødevarer på den desinficerede overflade, for at undgå at efterlade rester af midlets indholdsstoffer i maden.

God håndhygiejne forebygger sygdom Håndhygiejne betragtes som den vigtigste enkeltstående faktor til forebyggelse af kontaktsmitte, og derfor er det vigtigt at supplere almindelig håndvask med hånddesinfektion. Samtidig kan regelmæssig desinfektion af overflader og udstyr som fx skriveborde, telefoner, mus og tastaturer, puslemadrasser samt dørhåndtag reducere mængden af bakterier, svampe og vira med op til 99,999% og på den måde forhindre smitsomme sygdomme.

I modsætning til overfladedesinfektion skal hånddesinfektion ikke godkendes af Fødevarestyrelsen, og det er derfor producentens eget ansvar, at hånddesinfektionsmidler ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til fødevarerne. Ved brug af hurtigt fordampende midler, der ikke efterlader indholdsstoffer på hænderne, behøver man ikke at skylle efter med vand. Bemærk at Fødevarestyrelsen som udgangspunkt ikke accepterer desinfektion som en decideret erstatning for at vaske hænder.

Hånddesinfektion - sådan gør du: Synligt skidt og snavs fjernes med vand og sæbe Benyt 2-5 ml væske eller gel Hele hånden smøres ind (inkl. håndryg, håndled og mellem fingrene) Desinfektionsmidlet gnides ind i minimum 30 sekunder

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

245


Hud- og hånddesinfektion I flasker

Abena hånddesinfektion Varenr. 6904 6923 6929 6917

Varebeskrivelse 85%, flydende med vippelåg 85%, flydende med vippelåg 85%, flydende med vippelåg 85%, flydende med pumpe

Størrelse 80 ml 120 ml 150 ml 600 ml

Antal stk. pr. karton 12 12 24 15

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 16,88 18,01 21,87 48,27

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt, og dræber 99,9% af de mest almindelige bakterier på 30 sek. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Indeholder glycerin som plejemiddel. Lever op til EN 1500 og DS 2451-2. Tilhørende dispenser til varenr. 6917

Tråddispenser

Beslag

150023

150024

Abena hånddesinfektion Varenr. 6914 6924 6918

Varebeskrivelse 85%, gel med vippelåg 85%, gel med vippelåg 85%, gel med pumpe

Størrelse 80 ml 120 ml 600 ml

Antal stk. pr. karton 12 12 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 17,08 18,31 51,31

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt, og dræber 99,9% af de mest almindelige bakterier på 30 sekunder. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt over alt i min. 30 sek, til tørhed opnåes. Er tilsat glycerin som hudplejemiddel og fortykningsmiddel, så den er nem at arbejde med. Lever op til EN 1500 og DS 2451-2. Tilhørende dispenser til varenr. 6918

Tråddispenser

Beslag

150023

150024

Abena hånddesinfektion Varenr. 6902 6913

Varebeskrivelse 85%, flydende til ståldispenser 85%, gel til ståldispenser

Størrelse 1000 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 76,49 66,18

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt, og dræber 99,9% af de mest almindelige bakterier på 30 sek. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Indeholder glycerin som plejemiddel. Lever op til EN 1500 og DS 2451-2.

Tilhørende dispenser

Tråddispenser 6898, 6899, 6995

Abena hånddesinfektion Varenr. 6901

Varebeskrivelse 85%, flydende, bag-in-box

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 59,98

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt, og dræber 99,9% af de mest almindelige bakterier på 30 sek. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Indeholder glycerin som plejemiddel. Lever op til EN 1500 og DS 2451-2.

Tilhørende dispenser

246

Dispenser 6900, 6909

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Hud- og hånddesinfektion Til dispensere

Brenntag hånddesinfektion - Idu-San Varenr. 212092

Varebeskrivelse 82%, flydende med pumpe

Størrelse 600 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 57,95

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt, og dræber 99,9% af de mest almindelige bakterier på 30 sek. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Indeholder glycerin som plejemiddel. Lever op til EN 1500 og DS 2451-2.

Tilhørende dispenser

Dispenser

Beslag

150023

150024

Brenntag hånddesinfektion - Idu-San Varenr. 6934

Varebeskrivelse 82%, gel med pumpe

Størrelse 600 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 47,86

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt, og dræber 99,9% af de mest almindelige bakterier på 30 sek. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Indeholder glycerin som plejemiddel. Lever op til EN 1500 og DS 2451-2.

Tilhørende dispenser

Dispenser

Beslag

150023

150024

Deb hånddesinfektionsskum - InstantFoam Varenr. 6951 150611 6952

Varebeskrivelse 75%, skum med pumpe 75%, skum med pumpe 75%, skum med pumpe

Størrelse 47 ml 250 ml 400 ml

Antal stk. pr. karton 12 6 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 32,56 106,79 114,44

Hånddesinfektionsskum til alle situationer hvor rene og sterile procedurer er påkrævet. Mindst 3 ml af produktet påføres synligt rene og tørre hænder og indgnides overalt i min 15 sek. til tørhed opnås. Lever op til EN 1500.

Deb hånddesinfektionsskum - InstantFoam Varenr. 150375 6950

Varebeskrivelse 75%, skum, refill 75%, skum, refill

Størrelse 1000 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 3 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 152,95 206,65

Hånddesinfektionsskum til alle situationer hvor rene og sterile procedurer er påkrævet. Mindst 3 ml af produktet påføres synligt rene og tørre hænder og indgnides overalt i min 15 sek. til tørhed opnås. Lever op til EN 1500.

Tilhørende dispenser til varenr. 6950

Deb 150376, 150384

Tilhørende pumpe til varenr. 150375

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Deb touchfree 6953

247


Hud- og hånddesinfektion Til dispensere

Deb hånddesinfektion - Florafree Varenr. 6517

Varebeskrivelse 80%, gel, refill

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 80,98

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. 2 til 3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt overalt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Holdbarheden er ca. 12 mdr., når gel omhældes til dispenser, mens holdbarheden bliver 30 mdr., når produktet er i en patron som tilsluttes en lukket dispenser. Lever op til EN 1500. Deb

Tilhørende dispenser

150376, 150384, 2741, 2764, 2776

Deb hånddesinfektion - Hospital Varenr. 6525

Varebeskrivelse 80%, gel

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 98,98

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Lever op til EN 1500.

Tilhørende pumpe

Pumpe 2726

Sterisol hånddesinfektion Varenr. 212400

Varebeskrivelse 81%, flydende, refill

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 53,45

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Lever op til EN 1500.

Tilhørende dispenser

Dispenser 212393

Sterisol hånddesinfektion Varenr. 212395

Varebeskrivelse 81%, flydende, med vippelåg

Størrelse 120 ml

Antal stk. pr. karton 24

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 22,90

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Lever op til EN 1500.

248

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Hud- og hånddesinfektion Til dispensere

Sterisol hånddesinfektion Varenr. 212388

Varebeskrivelse 81%, gel med pumpe

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 33,13

Hånddesinfektionsgel baseret på ethanol (87% alkohol), dræber mikroorganismer på huden, tilsat glycerin der modvirker udtørring af huden, godkendt ifølge EN12791 og EN1500.

Plum hånddesinfektion Varenr. 6893

Varebeskrivelse 85%, gel med pumpe

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 5

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 40,37

Ethanolbaseret desinfektionsgel med genindfedtende effekt. Indeholder 6% IPA. Til effektiv fjernelse af bakterier og vira fra hænderne i forbindelse med patientpleje på hospitaler. Godkendt i henhold til europæisk standard pr. EN12054 og EN1500.

Plum hånddesinfektion Varenr. 150539

Varebeskrivelse 85%, gel til ståldispenser

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 88,80

Ethanolbaseret desinfektionsgel med genindfedtende effekt. Indeholder 6% IPA. Til effektiv fjernelse af bakterier og vira fra hænderne i forbindelse med patientpleje på hospitaler. Godkendt i henhold til europæisk standard pr. EN12054 og EN1500.

Tilhørende dispenser

Combi Plum 150532, 150541

Lotus hånddesinfektionsskum - Enmotion Varenr. 117026

Varebeskrivelse Med ethanol og hydrogenperoxid

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 174,95

Hånddesinfektionsskum til alle situationer hvor rene sterile procedurer er påkrævet. Lever op til EN 1500.

Tilhørende dispenser

Lotus berøringsfri 117016, 2649

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

249


Overfladedesinfektion Abena overfladedesinfektion Varenr. 6942

Varebeskrivelse 70%, uden glycerol

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 47,42

Overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Anvendes uden efterskylning med vand. Produktet lever op til EN1276 og EN1650.

Tilhørende dispenser

Pumpe

Tråddispenser

6944

2756

Abena overfladedesinfektionsservietter Varenr. 6941

Varebeskrivelse 70%, uden glycerol

Størrelse 20x20 cm

Indhold 150 stk

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 116,15

Overfladedesinfektionsservietter til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Leveres i hvid plastdispenser med vippelåg. Produktet lever op til EN1276 og EN1650, og er godkendt af fødevarestyrelsens J. nr.:2007-20-5409-01043.

Tilhørende dispenser

Dispenser 2756, 6740

Wet Wipe overfladederengøring Varenr. 160534 160529

Varebeskrivelse Størrelse Universal rengøringsklud, grøn 20x30 cm Universal rengøringsklud, grøn 30x43 cm

Indhold 25 stk 20 stk

Antal stk. pr. karton 500 240

Pris pr. 25 stk ved 1 karton 46,40 45,90

Engangsklud klar til hurtig rengøring af alle overflader der tåler vand, indeholder sæbe og vand. En sikker måde at undgå spredning af bakterier. Brug 1 klud pr. patient på hospitaler og institutioner for at bryde smittevejen. Eftertørring er ikke nødvendig.

Tilhørende dispenser til varenr. 160534

Dispenser 160540

Tilhørende dispenser til varenr. 160529

Dispenser 160541

Wet Wipe overfladederengøring Varenr. 160537

Varebeskrivelse Størrelse Desinfektion, med ethanol, blå 20x30 cm

Indhold 25 stk

Antal stk. pr. karton 500

Pris pr. 25 stk ved 1 karton 54,35

Engangsklud klar til rengøring og overfladedesinfektion i en arbejdsgang. Kluden med ethanol, vand og sæbe desinficerer effektivt mod multiresistente bakterier, f.eks. MRSA og ESBL, colibakterier, legionella og andre vegetative bakterier samt de fleste vira. Anvendes på oprationsstuer, i intensivafsnit, undersøgelsesrum, sengestuer og på alt apparatur der tåler ethanol. Eftertørring er ikke nødvendig. Tilhørende dispenser til varenr. 160537

250

Dispenser 160540

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Overfladedesinfektion Wet Wipe overfladederengøring Varenr. 160536 160533

Varebeskrivelse Størrelse Desinfektion, uden ethanol, gul 20x30 cm Desinfektion, uden ethanol, gul 30x43 cm

Indhold 25 stk 20 stk

Antal stk. pr. karton 500 240

Pris pr. 25 stk ved 1 karton 46,90 47,60

Desinficerende engangsklude klar til rengøring og desinfektion af alle overflader, apparater og tastaturer, der tåler vand. Kluden fjerner bakterier og virus som MRSA og kolibakterier på operationsstuer, sengestuer på hospitaler og plejehjem, i sanitære rum, i fødevaresektoren, i lægepraksis og tandlægeklinikker med mere. Specielt velegnet til sensitive instrumenter, prober og skanningsudstyr, som ikke tåler ethanol. Tilhørende dispenser til varenr. 160536

Dispenser 160540

Tilhørende dispenser til varenr. 160533

Dispenser 160541

Wet Wipe overfladederengøring Varenr. 160535

Varebeskrivelse Desinfektion, med klor, hvid

Størrelse 30x45 cm

Indhold 5 stk

Antal stk. pr. karton 120

Pris pr. 5 stk ved 1 karton 44,95

Desinficerer effektivt mod clostridium difficile, alle kendte virusfamilier, bakterier, sporer, skimmel- og gærsvampe samt indkapslede vira (HIV og Hepatitis B). Anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter ved patienter i isolation samt på alle overflader, der tåler klor. Indeholder 1000-2000 ppm klor. Kontakttid 10 minutter. Tilhørende dispenser til varenr. 160533

Dispenser 160541

Proren overfladedesinfektionsservietter Varenr. 6716

Varebeskrivelse 70%, uden glycerol

Størrelse 18x18 cm

Indhold 100 stk

Antal stk. pr. karton 1200

Pris pr. 100 ark ved 1 karton 99,84

Miljøvenlig desinfektionsserviet til overflader og armatur. Sikrer bakteriefrie genstande og overflader. Minimerer risikoen for infektioner. Specielt velegnet til brug i fødevareindustrien, hospitals- og plejesektoren, hvor der stilles store krav til hygiejne.

Tilhørende dispenser

Tråddispenser 6718

Brenntag overfladedesinfektion Varenr. 6959

Varebeskrivelse 70%, uden glycerol

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 42,16

Overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Anvendes uden efterskylning med vand. Produktet lever op til EN1276 og EN1650.

Tilhørende dispenser

Tråddispenser 2756

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

251


Overfladedesinfektion Brenntag overfladedesinfektion - Rodalon Varenr. 160118 160119 212166

Varebeskrivelse 10% desinfektionsmiddel 10% desinfektionsmiddel 10% desinfektionsmiddel

Størrelse 1000 ml 5000 ml 10000 ml

Antal stk. pr. karton 12 4 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 43,83 153,76 249,50

Rodalon 10% er godkendt af Fødevarestyrelsen til anvendelse som desinfektionsmiddel i virksomheder omfattet af Bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.m. Rodalon er skånsom ved materialer og kan anvendes på alle vandfaste flader og kan derfor anvendes alle steder hvor der ønskes et bakteriefrit miljø. Anvendes dog især indendørs til desinfketion hvor der håndteres eller opbevares fødevarer. Eks. levnedsmiddelproduktion, storkøkkener, catering, børnehaver m.v.

Brenntag overfladedesinfektion - Rodalon Varenr. 160124 212165

Varebeskrivelse Desinfektionsmiddel i sprayflaske 5% desinfektionsmiddel, indendørs

Størrelse 750 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 8 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 43,90 48,85

Ved rengøring af køkkenborde og spækbrætter eller badeværelset. Her dannes ofte sorte pletter omkring brusere, på badeforhæng og i fugerne mellem fliserne. Rodalon spray sikrer også mod bakterier og dårlig lugt fra toiletkumme samt fra hundekurve, kattebakker osv. Og beskytter udendørs tekstiler som parasoller, telte og havehynder mod at blive jordslået. Endelig kan Rodalon Spray bruges mod plamager af skimmelsvamp f.eks. i fugtige kælderrum. Rodalon bleger ikke og lugter ikke ubehageligt.

Brenntag Rodalon S Varenr. 212406

Varebeskrivelse Rengøring og desinfektion i 1 trin

Størrelse 20 kg

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 969,80

Skummende rengøringsmiddel med indhold af desinficerende stoffer fra grupperne af kvarternære ammonium og biguanid forbindelser. Brugsopløsningens pH-værdi er 12.

Brenntag overfladedesinfektion Varenr. 160611

Varebeskrivelse 70%, desinfektionsserviet

Størrelse 8,5x12 cm

Indhold 100 stk

Antal stk. pr. karton 3600

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 63,40

Overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Godkendt af fødevarestyrelsen i henhold til j.nr.: 2009-20-5409-00106 til at der ikke skal efterskylles/eftertørres med vand.

252

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Overfladedesinfektion Brenntag overfladedesinfektionsservietter - Wipex Varenr. 160612 160113 160114

Varebeskrivelse Med ethanol og PHMB Med ethanol og PHMB Med ethanol og PHMB

Størrelse 13x18 cm 20x20 cm 20x23,5 cm

Indhold 100 stk 150 stk 500 stk

Antal stk. pr. karton 1000 1500 500

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 56,20 124,35 374,70

Til desinfektion af overflader, senge og stole samt overtræk af plastik, læder etc. Virksom mod norovirus, MRSA. Produktet lever op til EN1276 og EN1650 og er godkendt af fødevarestyrelsen iht. J. nr.: 581.1520-0013 PR nr. 2175512.

Tilhørende dispenser til 160113

Tråddispenser 150027

Brenntag desinfektionsmiddel - ACT 340 Plus Varenr. 160615

Varebeskrivelse Tablet, med klor

Indhold 150 stk.

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 407,25

Til desinfektion af ultralydkar, sugeaggregater m.m. ACT 340 PLUS afgiver aktivt klor (HoCl) som er det aktive desinficerende stof.

Brenntag desinfektionsmiddel - Oxylon Varenr. 212169

Varebeskrivelse Tablet, med klor

Indhold 300 stk.

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 234,80

Brusetabletter, der indeholder klor. Til desinfektion af overflader og instrumenter. Oxylon tabs er et universal desinfektionsmiddel, som anvendes når der er brug for et ikke skummende og hurtigtvirkende desinfektionsmiddel, som virker mod bakterie- og svampesporer. Oxylon tabs frigiver klor i stoffets mest desinfektionsaktive form, som hypoklorsyre, også kendt som aktivt klor.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

253


Seat cleaner Vision200 seat cleaner - Seat Sanitizer Foam Varenr. 150323

Varebeskrivelse Med parfume

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 39,75

Desinfektion til toiletsæder. Spray på et stykke toiletpapir og aftør toiletsædet. Efterlader toiletsædet hygiejnisk rent. Refillen giver minimum 500 doser.

Tilhørende dispenser

Vision200 150300

Vision400 seat cleaner - Seat Sanitizer Foam Varenr. 150322

Varebeskrivelse Med parfume

Størrelse 400 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 68,05

Desinfektion til toiletsæder. Spray på et stykke toiletpapir og aftør toiletsædet. Efterlader toiletsædet hygiejnisk rent. Refillen giver minimum 1000 doser.

Tilhørende dispenser

Vision400 150301

Deb seat cleaner Varenr. 6950

Varebeskrivelse 75%, skum, refill

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 206,65

Desinfektionsskum til toiletsæder og til alle situationer hvor rene og sterile procedurer er påkrævet. Produktet påføres et stykke toiletpapir, hvorefter toiletsædet aftørres. Til hånddesinfektion påføres skummet synligt rene og tørre hænder og indgnides overalt i min 15 sek. til tørhed opnås. Lever op til EN 1500.

Tilhørende dispenser

ProLine 150534

Katrin desinfektionsskum Varenr. 170250

Varebeskrivelse Med ethanol

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 208,70

Anvendes til hygiejnisk rengøring af toiletsædet før brug. Toilet Seat Cleaner påføres et stykke toiletpapir, hvorefter toiletsædet aftørres.

Tilhørende dispenser

254

Katrin 170221

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Desinfektionsservietter Brenntag desinfektionsservietter - Idu-Scrub Varenr. 228177

Varebeskrivelse Størrelse 82% ethanol, 0,5% klorhexidin 14x19 cm

Indhold 50 stk

Antal stk. pr. karton 1200

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 54,25

Indeholder 82% ethanol, 0,5% klorhexidin og 2% glycerol. Anvendes til afspritning af huden, hvor man ønsker langtidseffekten af klorhexidin.

Brenntag desinfektionsservietter - Idu-San Varenr. 228205

Varebeskrivelse 82% ethanol

Størrelse 14x19 cm

Indhold 50 stk

Antal stk. pr. karton 1200

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 73,60

Antal stk. pr. karton 1200

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 54,25

Indeholder 82% ethanol og 2% glycerol. Anvendes til afspritning af huden.

Brenntag desinfektionsservietter - Hospital Varenr. 228206

Varebeskrivelse 82% ethanol

Størrelse 14x19 cm

Indhold 50 stk

Indeholder 82% ethanol. Anvendes til desinfektion af overflader samt små instrumenter. Eller til afspritning af hud.

Proren hånddesinfektionsservietter - Hand care Varenr. 6717

Varebeskrivelse 19% alkohol

Størrelse 18x18 cm

Indhold 100 stk

Antal stk. pr. karton 1200

Pris pr. 100 ark ved 1 karton 99,84

Miljøvenlig antibakteriel serviet, der let og effektivt fjerner bakterier, svampe og virus fra hænder. Hudvenlig pga. lavt alkoholindhold (19%) med langtidsvirkende, plejende effekt, som sikrer bløde og bakteriefri hænder. Godkendt af Fødevare- og Veterinærdirektoratet til brug i levnedsmiddelindustrien samt hospitals- og plejesektoren, hvor der stilles store krav til hygiejne. pH-neutral.

Tilhørende dispenser

Tråddispenser 6718

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

255


Desinfektionsservietter Brenntag injektionsservietter Varenr. 228180

Varebeskrivelse Størrelse 82% ethanol, 0,5% klorhexidin 5x6 cm

Indhold 150 stk

Antal stk. pr. karton 3600

Pris pr. 150 stk ved 1 karton 19,65

Indeholder 82% ethanol og 0,5% klorhexidin. Anvendes til afspritning af huden, hvor man ønsker langtidseffekten af klorhexidin.

Brenntag injektionsservietter - Idu-Scrub Varenr. 160619

Varebeskrivelse Størrelse 82% ethanol, 0,5% klorhexidin, 3x6 cm

Indhold 200 stk

Antal stk. pr. karton 10000

Pris pr. 200 stk ved 1 karton 18,55

Indeholder 82% ethanol og 0,5% klorhexidin. Til afspritning af huden før blokader, anlæggelse af drop CVK. Til aftørring af hud og hænder, især ved punktur og bloddyrkning, hvor en kombination af alkohol og klorhexidin bør anvendes.

Vitrex injektionsservietter Varenr. 227538

Varebeskrivelse 70% isopropylalkohol

Størrelse 3x6 cm

Indhold 100 stk

Antal stk. pr. karton 10000

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 14,00

Antal stk. pr. karton 10000

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 14,00

Anvendes til desinfektion af mindre område, fx før injektion eller blodprøvetagning.

Vitrex injektionsservietter Varenr. 6994

Varebeskrivelse 82% ethanol

Størrelse 3x6 cm

Indhold 50 stk

Anvendes til desinfektion af mindre område, fx før injektion eller blodprøvetagning.

256

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndrens Deb håndrens - Swarfega Varenr. 6475 6477

Varebeskrivelse Grøn, i dåse, med farve og parf. Grøn, i dunk, med farve og parf.

Størrelse 1100 ml 4500 ml

Antal stk. pr. karton 6 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 84,15 235,89

Håndrens til afrensning af svær snavs, som olie/fedt/tjære/maling/harpiks. Kan også anvendes som pletfjerner til tekstiler. Påføres tørre hænder og indgnides grundigt i huden så snavs og olie opløses. Skyl med rent vand og vask hænderne med alm. håndsæbe. Brug evt. en genopbyggende hudcreme derefter.

Tilhørende dispenser til varenr 6477

Pumpe 2777

Deb håndrens - Lime Wash Varenr. 6472 6487

Varebeskrivelse Med farve og parfume Med farve og parfume

Størrelse 2000 ml 4000 ml

Antal stk. pr. karton 4 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 136,66 270,71

Med mikro polykugler. Mild håndrens med en kombination af majsgranulat og lime ekstrakt. Fjerner almindelige tilsmudsninger som olie, fedt, og snavs. Indeholder fugtihedsbevarende ingredienser.

Tilhørende dispenser til varenr. 6472

Deb Cleanse Heavy

Tilhørende dispenser til varenr. 6487

2745

Deb Cleanse Heavy 150381

Deb håndrens - Citrus Power Wash Varenr. 150390 150391

Varebeskrivelse Med farve og parfume Med farve og parfume

Størrelse 2000 ml 4000 ml

Antal stk. pr. karton 4 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 185,85 254,70

Effektiv dybderensende håndrens, som indeholder en kombination af ekstrakt af naturlig orangeolie og majsgranulat. Fjerner en bred vifte af snavs som tjære, blæk, bitumen, klæbestoffer, mange oliebaserede malinger, olie, fedt og svær snavs. Indeholder fugtighedsbevarende middel, som hjælper med at holde huden blød og smidig efter brug. Tilhørende dispenser til varenr. 150390

Deb Cleanse Heavy

Tilhørende dispenser til varenr. 150391

2745

Deb Cleanse Heavy 150381

Deb håndrens - Natural Power Wash Varenr. 6490 6491

Varebeskrivelse Med farve og parfume Med farve og parfume

Størrelse 2000 ml 4000 ml

Antal stk. pr. karton 4 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 158,21 315,04

Effektiv dybderensende håndrens, som indeholder en kombination af solsikkeolie og majsgranulat. Effektiv til fjernelse af mineralbaseret olie, fedt, tjære, bitumen, maling, klæbestoffer med mere. Indeholder fugtighedsbevarende ingredienser.

Tilhørende dispenser til varenr. 6490

Deb Cleanse Heavy 2745

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Tilhørende dispenser til varenr. 6491

Deb Cleanse Heavy 150381

257


Håndrens Deb håndrens - Ultra Wash Varenr. 150386

Varebeskrivelse Med farve og parfume

Størrelse 2000 ml

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 235,05

Effektiv specialhåndrens baseret på en kombination af Dibastisk Ester og majsgranulat til afrensning af maling, tryksværte, harpiks, klæbestoffer og svær snavs. Indeholder fugtighedsgivende middel, som hjælper til at holde huden blød og smidig efter brug.

Deb Cleanse Ultra

Tilhørende dispenser

150383

Deb renseserviet - Swarfega Varenr. 6424

Varebeskrivelse Black Box Ultra Wipes

Indhold 150 ark

Antal stk. pr. karton 4

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 274,43

Praktisk renseserviet som nemt og hurtigt fjerner maling, lak, lim, polyester, tryksværte, epoxy samt olie og anden svær snavs fra huden. Aftør til snavset er opløst og absorberet af servietten. Egnet til at fjerne harpiks og graffiti.

Deb renseserviet - Swarfega Varenr. 6471

Varebeskrivelse Black Box Ultra Wipes

Indhold 50 ark

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 100,48

Praktisk renseserviet som nemt og hurtigt fjerner maling, lak, lim, polyester, tryksværte, epoxy samt olie og anden svær snavs fra huden. Aftør til snavset er opløst og absorberet af servietten. Egnet til at fjerne harpiks og graffiti.

Plum håndrens - Super Plum Varenr. 6878 6866

Varebeskrivelse Bag-in-box I dåse

Størrelse 1400 ml 3000 ml

Antal stk. pr. karton 8 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 123,90 206,95

Mild håndrens i pastaform. Er baseret på vegetabilske olier og er uden opløsningsmidler. Fjerner effektivt men skånsomt olie, oliesnavs, trykfarver og almindeligt snavs. Anvendes på våde hænder.

Tilhørende dispenser til varenr. 6878

258

MP 2000

6883, 6884, 6892

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Håndrens Plum håndrens - Plulac Varenr. 6877

Varebeskrivelse Bag-in-box

Størrelse 1400 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 284,85

Specialhåndrens i pastaform. Er specielt udviklet til fjernelse af lak, harpiks, lim og andre klæbrige tilsmudsninger. Anvendes på våde hænder.

Tilhørende dispenser

MP 2000

6883, 6884, 6892

Plum håndrens - Plulux Varenr. 6889

Varebeskrivelse Bag-in-box

Størrelse 1400 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 162,38

Kraftigt virkende håndrens i pastaform. Fjerner effektivt men skånsomt fastsiddende og klæbrige tilsmudsninger som diesel- og hydraulikolie, sodblandet olie, metal- og cementstøv. Anvendes på våde hænder.

Tilhørende dispenser

MP 2000

6883, 6884, 6892

Plum håndrens - Profi Varenr. 150009

Varebeskrivelse Bag-in-box

Størrelse 1400 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 94,30

Supereffektiv håndrens i pastaform. Fjerner selv det kraftigste snavs såsom diesel- og hydraulikolie, sodblandet olie, metalstøv og andet klæbrigt blandingssnavs. Leveres med pumpe, anvendes på våde hænder. Dispensersystemer: CombiPlum, MP2000.

Tilhørende dispenser

MP 2000

6883, 6884, 6892

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

259


Dispensere

Kvalitetsdispensere giver besparelser og høj hygiejne Korrekt dosering af sæbe og desinfektion m.v. kan give store besparelser, og Abenas sortiment af dispensersystemer er designet med henblik på at være økonomisk i brug og samtidig sikre optimale hygiejnestandarder. Overordnet kan sortimentet inddeles i følgende typer: Elektroniske, håndfrie dispensersystemer Sensoraktivering garanterer optimal hygiejne. Automatisk dosering giver besparelser og minimerer spild. Praktiske og nemme at bruge. 1-2 års garanti på modellerne.

Skræddersyede løsninger Hos Abena er vi opmærksomme på, at det samme produkt ikke er egnet til både værkstedet og hotelfoyeren. Derfor tilbyder vi en bred vifte af produkter tilpasset individuelle brancher og anvendelsesområder, der sikrer, at du altid får en løsning der er skræddersyet til dine behov. Vores sortiment omfatter bl.a. meget små dispensere, der passer perfekt til den begrænsede plads på mange plejehjem, eksklusive dispenserserier til alle rum på hoteller, rustfrie dispensere til badet, særlige dispensere og sæbeprodukter til børneinstitutioner, dispenserløsninger der imødekommer alle krav til egenkontrol og HACCP inden for levnedsmiddelindustrien og meget mere.

Tråddispensere Enkle og funktionelle. Med kort arm til almindelig brug eller med albuebetjening for optimal hygiejne (håndfri). Optimal dosering. Særligt velegnede til levnedsmiddelindustrien, sygeplejen, plejehjem osv. Almindelige dispensersystemer Forskellige størrelser, farver, udformninger og designs. Økonomiske i brug, optimal dosering. Dispensere til ethvert behov i forskellige prisklasser. Med BioCote, som reducerer bakterier og svampe på dispenseren og derved forhindrer overførsel af disse. Udover det brede sortiment af dispensere tilbyder vi et stort udvalg af refillprodukter, der omfatter flydende håndsæbe, skumsæbe, håndrens, badesæbe, kropssæbe, hårshampoo, creme, lotion, flydende hånddesinfektion, skumdesinfektion og desinfektionsgel. 260

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tråddispensere

Abena tråddispenser Varenr. 150023 150024

Varebeskrivelse Mobil dispenser til 600 ml flasker Beslag til mobil tråddispenser

Størrelse 600 ml

Antal stk. pr. karton 10 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 65,35 44,00

Mobil dispenser til ophæng på sengegavle og borde mm. hvor der er brug for desinfektionsmiddel.

Tilhørende varer til 150023

Flydende hånddesinfektion

Hånddesinfektionsgel

6917, 212092

6918, 6934

Abena tråddispenser Varenr. 6995

Varebeskrivelse Med 10 cm arm, til håndbetjening

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 122,75

Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levnedsmiddelsektoren m.fl. I dispenseren isættes Abena sæbe-, creme- eller hånddesinfektionsrefiller, som er et lukket system, der ved brug forbliver tæt for tilbageløb og hindrer mikroorganismer i refiller.

Tilhørende varer

Flydende sæbe

Creme

Hånddesinfektion

Hår- og kropssæbe

6574, 6922

6932

6913, 6902, 6571, 150539

6983

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

261


Tråddispensere Abena tråddispenser Varenr. 6898

Varebeskrivelse Med 6 cm arm, til håndbetjening

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 104,75

Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levnedsmiddelsektoren m.fl. I dispenseren isættes Abena sæbe-, creme- eller hånddesinfektionsrefiller, som er et lukket system, der ved brug forbliver tæt for tilbageløb og hindrer mikroorganismer i refiller.

Tilhørende varer

Flydende sæbe

Creme

Hånddesinfektion

6922

6932, 6572

6913, 6902, 6571

Abena tråddispenser Varenr. 6899

Varebeskrivelse Med 14 cm arm, til albuebetjening

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 104,75

Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levnedsmiddelsektoren m.fl. I dispenseren isættes Abena sæbe-, creme- eller hånddesinfektionsrefiller, som er et lukket system, der ved brug forbliver tæt for tilbageløb og hindrer mikroorganismer i refiller.

Tilhørende varer

Flydende sæbe

Creme

Hånddesinfektion

6922

6932, 6572

6913, 6902, 6571

Wet Wipe tråddispenser Varenr. 160540 160541

Antal stk. pr. karton 25 25

Varebeskrivelse Til mini Wet Wipe pakker 20x30 cm Til maxi Wet Wipe pakker, 30x43 cm

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 117,25 143,95

Dispenser til at hænge på væggen. Den er fjederpåvirket, hvilket medfører at pakkerne er meget nemme at tage kluden fra, uanset om påhængene er fulde eller halvtomme.

Tilhørende varer til varenr. 160540

Wet Wipe klude 160534, 160536, 160537

Tilhørende varer til varenr. 160541

Wet Wipe klude 160529, 160533, 160535

Sterisol tråddispenser Varenr. 212393

Varebeskrivelse Til refiller

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 178,00

Specielt udviklet til opfyldelse af de særligt høje krav inden for hudhygiejne på hospitaler, i plejesektoren og levnedsmiddelindustrien.

Tilhørende varer

262

Flydende sæbe

Creme

Desinfektion

212396, 212398, 212399

212394

212393

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tråddispensere Abena tråddispenser Varenr. 6940

Varebeskrivelse Til dispenser box

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 5

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 147,95

Antal stk. pr. karton 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 42,35

Ståldispenser til ophæng af overfladedesinfektionsservietter.

Overfladedesinfektionsservietter Tilhørende varer

6941

Abena ståldispenser Varenr. 2756

Varebeskrivelse Til 500 ml Abena flaske og 1 l rund flaske

Størrelse 500 ml

Stativet anvendes som vægholder til alle Abena 500 ml flaske med pumpe samt overfladedesinfektion 6942.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

263


Pumper

Abena pumpe Varenr. 7771

Varebeskrivelse Til sæber

Størrelse Til 5000 ml

Antal stk. pr. karton 100

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 122,20

Pumpe til sæbe.

Tilhørende varer

Flydende sæbe

Cremesæbe til kroppen

6760

7767

Abena pumpe Varenr. 6944

Varebeskrivelse Til overfladedesinfektion

Størrelse Til 1000 ml

Pumpe til overfladedesinfektion, sikrer en optimal dosering.

Overfladedesinfektion Tilhørende varer

264

6942

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 22,10


Pumper Abena pumpe Varenr. 2754

Varebeskrivelse Til sæbe, hårshampoo og washing lotion

Størrelse Til 5000 ml

Antal stk. pr. karton 20

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 67,70

Pumpen doserer den rigtige mængde produkt ca. 1,2ml og er hygiejnisk i brug.

Tilhørende varer

Flydende sæbe

Hårshampoo

6762

6764

Deb pumpe Varenr. 2727

Varebeskrivelse Til håndrens

Størrelse Til 4500 ml

Antal stk. pr. karton 25

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 173,80

Antal stk. pr. karton 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 49,30

Pumpe til nem og hygiejnisk dosering af creme, sæbe eller sprit-gel i dunke.

Håndrens Tilhørende varer

6477, 6480, 6559

Deb pumpe Varenr. 2728

Varebeskrivelse Til sæber

Størrelse Til 5000 ml

Pumpe til nem og hygiejnisk dosering af creme, sæbe eller sprit-gel i dunke.

Sæbe Tilhørende varer

6533, 6503

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

265


Berøringsfrie dispensere Abena elektronisk dispenser Varenr. 6900

Varebeskrivelse Til bag-in-box refiller

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 9

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 380,65

Elektronisk berøringsfri dispenser som via en infrarød fotocelle aktiverer dispenseringen. Dispenseringsdosis er 2 ml kan justeres til 2x2 ml, 3x2 ml og 4x2ml. Dispenseren drives af 4 AA-batterier, som medfølger ved levering. Batterierne rækker til 40.000-50.000 dispenseringer. På bagpladen er der monteret to ekstra nøgler. Der medfølger mærkater, så man kan påsætte mærkat afhængig af refillprodukt. Flydende håndsæbe

Creme

Hånddesinfektion

6921

6931

6901

Tilhørende varer

Abena stander med elektronisk dispenser Varenr. 160618

Varebeskrivelse Til bag-in-box refiller

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 2839,20

Elektronisk berøringsfri dispenser som via en infrarød fotocelle aktiverer dispenseringen. Dispenseringsdosis = 1,7ml. Dispenseren drives af 6 AA-batterier, som medfølger ved leveringen. Dispenseren er monteret på en stander, så den kan stilles op, hvor man ønsker det. Der medfølger brugervejledning, der kan monteres på standeren. Flydende håndsæbe

Creme

Hånddesinfektion

6921

6931

6901

Tilhørende varer

Elektronisk dispenser Varenr. 6909 6982 6981

Varebeskrivelse Dispenser til bag-in-box refill Motor til dispenser, varenr. 6909 Nøgle og lås til dispenser, varenr. 6909

Størrelse 700 ml

Antal stk. pr. karton 10 42 100

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 532,60 15,00 23,50

Elektronisk berøringsfri dispenser som via en infrarød fotocelle aktiverer dispenseringen. Dispenseringsdosis = 1,7 ml. Dispenseren drives af 6 AA-batterier. Batterierne rækker til 10.000 dispenseringer. På bagpladen af den elektroniske dispenser er der skruehuller, der stemmer overens med de mest udbredte dispensersystemer, så man nemt kan afmontere gamle dispensere og opsætte de nye. Der medfølger mærkater, så man kan påsætte mærkat afhængig af refillprodukt. Tilhørende varer

Flydende håndsæbe

Creme

Hånddesinfektion

6921

6931

6901

Vision2000 elektronisk dispenser Varenr. 150303

Varebeskrivelse Til refiller

Størrelse 650 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 390,00

Vision2000 berøringsfri dispenser er en elegant tidløs løsning til 650 ml refiller, alle 400 ml Vision refiller passer også til systemet. Vision2000 berøringsfri dispenser kan indstilles til at give en eller to doseringer pr. aktivering. 6 batterier giver op til 25.000 doser pr. batteriskift. Dispenseren har en højde på 25 cm. Leveres uden batterier. Skal placeres min. 25 cm over alle flader.

Tilhørende varer

266

Skumsæbe

Hår- og kropssæbe

Hånddesinfektion

150327, 150328

150309

150325

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Berøringsfrie dispensere Deb ProLine stander Varenr. 6954 6953

Varebeskrivelse Stander til Deb touch free dispenser Elektronisk dispenser til 1 l refiller

Størrelse 1000 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 2827,85 800,00

Størrelse 1200 ml 1200 ml 1200 ml

Antal stk. pr. karton 1 1 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 800,00 800,00 800,00

Stander til Proline touchfree dispenser.

Hånddesinfektionsskum Tilhørende varer

150375

Deb elektronisk dispenser Varenr. 150535 150382 150379

Varebeskrivelse Transparent blå, til 1,2 l refiller Sort & krom, til 1,2 l refiller Silverline, til 1,2 l refiller

Effektiv berøringsfri dispenser i nyt design til brug af alle Deb 1,2 ltr. produkter. Bruger 4 stk. D-batterier som giver op til 92000 doseringer tilsvarende cirka 3 år. Dispenseren har en garanti på 5 år forudsat korrekt installation og anvendelse.

Tilhørende varer

Skumsæbe

Hånddesinfektion

150361

150375

Lotus elektronisk dispenser Varenr. 117016 2649

Varebeskrivelse Til skumsæbe refiller, hvid Til skumsæbe refiller, blå

Størrelse 1000 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 163,80 163,80

Sæbedispenser med lås til skumsæbe refiller.

Tilhørende varer

Skumsæbe

Hånddesinfektion

117017

117026

Kimberly-Clark elektronisk dispenser Varenr. 119525

Varebeskrivelse Til skumsæbe refiller, hvid

Størrelse 1200 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 663,50

Elektronisk dispenser med sensor.

Skumsæbe Tilhørende varer

119526

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

267


Berøringsfrie dispensere Tork elektronisk dispenser Varenr. 117511

Varebeskrivelse Til skumsæbe refiller, S3

Størrelse 800 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 989,70

Dispenser til skumsæbe. Den sensordrevne dispenser giver præcis den rette mængde skumsæbe. 100% touch free. Den glatte overflade gør dispenseren let at rengøre.

Skumsæbe Tilhørende varer

240340

Manuelle dispensere Vision200 manuel dispenser Varenr. 150300

Varebeskrivelse Til refiller

Størrelse 200 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 133,20

Til skumsæbe, hair & body, hånddesinfektion og seatcleaner. Giver 500 doseringer pr. refill

Tilhørende varer

Skumsæbe

Hår- og kropssæbe

Hånddesinfektionsgel

Seat cleaner

150320, 150321

150308

150326

150323

Vision400 manuel dispenser Varenr. 150301

Varebeskrivelse Til refiller

Størrelse 400 ml

Antal stk. pr. karton 12

Til skumsæbe, hair & body, hånddesinfektion og seatcleaner. Giver 1000 doseringer pr. refill

Tilhørende varer

268

Skumsæbe

Hånddesinfektionsgel

Seat cleaner

150312, 150313

150314

150322

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 141,95


Manuelle dispensere Vision2000 manuel dispenser Varenr. 150302

Varebeskrivelse Til refiller

Størrelse 650 ml

Antal stk. pr. karton 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 222,30

Vision2000 dispenseren er en optimal elegant og funktionel løsning til områder, hvor der er brug for større volumen på refillerne. Dispenseren er til 650 ml refiller, men 400 ml refiller passer også til systemet. Dispenseren har en højde på 25 cm.

Tilhørende varer

Skumsæbe

Hår- og kropssæbe

Hånddesinfektionsgel

150327, 150328

150309

150325

Deb manuel dispenser Varenr. 2741 2764 2776

Varebeskrivelse Hvid, til refill Blå, til refill Silverline, til refill

Størrelse 1000 ml 1000 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1 1 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 395,65 395,65 407,35

Dispenser til creme- og sæbepatroner. Med skinnende finish, som er nem at rengøre. Skueglas viser, hvornår patronen skal udskiftes. Økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild.

Tilhørende varer

Cremesæbe

Skumsæbe

Hår- og kropssæbe

6574, 6948, 6470

6296, 150362, 6514

150378, 6290

Desinfektion

Creme

6550, 6571, 6517 6544, 6541, 6553

Deb manuel dispenser Varenr. 150380

Varebeskrivelse Gul, til creme refill

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 15

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 325,00

Manuel patrondispenser til 1 liter. Farven er gul, til creme der anvendes til før arbejde. Dispenseren har en illustration påført, som viser proceduren for brug af cremer. Dispenseren er beskyttet med BioCote, som er et antimikrobielt stof, der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCote slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livsvarigt garanti på dispenserne ved normal brug. Creme Tilhørende varer

6544, 6553

Deb manuel dispenser Varenr. 150370 150373

Varebeskrivelse Blå, til cremesæbe refill Blå, til cremesæbe refill

Størrelse 1000 ml 2000 ml

Antal stk. pr. karton 15 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 325,00 441,00

Manuel patrondispenser til henholdsvis 1 og 2 liter. Farven er blå, til cremesæbe. Dispenseren er beskyttet med BioCote, som er et antimikrobielt stof, der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCote slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livsvarig garanti på dispenserne ved normal brug.

Tilhørende varer til varenr. 150370

Cremesæbe 6574, 6948, 6470

Tilhørende varer til varenr. 150373

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Cremesæbe 6532, 6281

269


Manuelle dispensere Deb manuel dispenser Varenr. 150371 150374

Varebeskrivelse Blå, til hair & body refill Blå, til hair & body refill

Størrelse 1000 ml 2000 ml

Antal stk. pr. karton 15 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 325,00 441,00

Manuel patrondispenser til henholdsvis 1 og 2 liter. Farven er blå, til hair & bodyshampoo. Dispenseren er beskyttet med BioCote, som er et antimikrobielt stof, der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCote slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livsvarig garanti på dispenserne ved normal brug.

Tilhørende varer til varenr. 150371

Hår- og kropssæbe 150378, 6290

Tilhørende varer til varenr. 150374

Hår- og kropssæbe 8726, 6275

Deb manuel dispenser Varenr. 2745 150381

Varebeskrivelse Lilla, til håndrens refill Lilla, til håndrens refill

Størrelse 2000 ml 4000 ml

Antal stk. pr. karton 1 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 409,05 421,10

Manuel patrondispenser til henholdsvis 2 og 4 liter. Farven er lilla, til håndrens. Med illustration. Dispenseren er beskyttet med BioCote, som er et antimikrobielt stof, der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCote slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livsvarig garanti på dispenserne ved normal brug.

Tilhørende varer til varenr. 2745

Håndrens 6490, 150390, 6472

Tilhørende varer til varenr. 150381

Håndrens 6487, 150391, 6491

Deb manuel dispenser Varenr. 150383

Varebeskrivelse Sort, til håndrens refill

Størrelse 2000 ml

Antal stk. pr. karton 8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 800,00

Manuel patrondispenser til 2 liter håndrens. Farven er sort, til en speciel håndrense. Med illustration. Dispenseren er beskyttet med BioCote, som er et antimikrobielt stof, der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCote slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livsvarig garanti på dispenserne ved normal brug.

Tilhørende varer

Håndrens 150386

Deb manuel dispenser Varenr. 150372

Varebeskrivelse Lyseblå, til skumsæbe refill

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 15

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 325,00

Manuel patrondispenser til 1 liter. Farven er lyseblå, til skumsæbe. Dispenseren er beskyttet med BioCote, som er et antimikrobielt stof, der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCote slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livsvarig garanti på dispenserne ved normal brug.

Tilhørende varer

270

Skumsæbe 6296, 150362, 6514

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Manuelle dispensere Deb manuel dispenser Varenr. 150376 150384

Varebeskrivelse Rød, til desinfektionsskum refill Hvid, til desinfektionsskum refill

Størrelse 1000 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 15 15

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 325,00 325,00

Manuel patrondispenser til 1 liter. Farven er rød, til hånddesinfektion. Med illustation. Dispenseren er beskyttet med BioCote, som er et antimikrobielt stof, der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCote slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livsvarig garanti på dispenserne ved normal brug.

Tilhørende varer

Desinfektion 6550, 6571, 6517

Deb manuel dispenser Varenr. 150377

Varebeskrivelse Grøn, til creme refill

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 15

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 325,00

Manuel patrondispenser til 1 liter. Farven er grøn, til brug af håndcreme efter arbejde. Med illustration. Dispenseren er beskyttet med BioCote, som er et antimikrobielt stof der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCote slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livsvarig garanti på dispenserne ved normal brug. Creme

Tilhørende varer

6541, 6553

Deb manuel dispenser Varenr. 2753

Varebeskrivelse Sofie-dispenser, til skumsæbe

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 3 karton 136,40

Specielt designet til børn. Dispenseren er beskyttet med BioCoate, som er et antimikrobielt stof, der hæmmer væksten af bakterier og mug. BioCoate slides ikke op og virker derfor hele dispenserens levetid. Der er livslang garanti på dispenseren ved normal brug.

Tilhørende varer

Flydende håndsæbe

Skumsæbe

Undervisningssæt 1

Supplementssæt

6948

6296

933047

933048

Plum manuel dispenser - MP2000 Varenr. 6884 6883 6892

Varebeskrivelse Til bag-in-box refiller Til bag-in-box refiller Til bag-in-box refiller

Størrelse 1400 ml 2 x 1400 ml 3 x 1400 ml

Antal stk. pr. karton 1 1 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 339,00 450,00 564,00

Et fleksibelt, hygiejnisk og driftsikkert dispensersystem i en solid røgfarvet polycarbonat kappe. Kan let tilpasses arbejdspladsens individuelle behov for håndhygiejne. Fås i 3 forskellige størrelser hvori alle 700 og 1400 ml bag-in-box forpakninger kan kombineres.

Tilhørende varer

Sæbe

Creme

Håndrens

6879, 150536, 150537, 150538, 150540, 150542, 6896

6881, 6880, 6865, 6882, 150015

6878, 6877, 6889, 150009

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

271


Sæbedispensere

Mercury sæbedispenser Varenr. 116754

Varebeskrivelse Til håndsæbe refiller

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 544,90

Dispenser til sæbepatroner. Den skinnende finish gør den nem at rengøre. Skueglasset viser, hvornår patronen skal udskiftes. Dispenseren er ideel til toiletrum med jævnt forbrug.

Flydende sæbe Tilhørende varer

272

160126

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sæbedispensere Abena sæbedispenser Varenr. 2542

Varebeskrivelse Til sæbepåfyldning

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 196,75

Dispenser til sæbepåfyldning. Med skinnende finish som er nem at rengøre og klar front, som viser hvornår der er behov for påfyldning. Velegnet til kontormiljøer og lettere snavset industri med et moderat forbrug af sæbe.

Flydende sæbe Tilhørende varer

6760, 7767

Abena sæbedispenser Varenr. 2543 2574

Varebeskrivelse Til sæbepåfyldning Til sæbepåfyldning

Størrelse 375 ml 750 ml

Antal stk. pr. karton 1 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 134,90 153,40

Dispenser til sæbepåfyldning. Med glat overflade som er nem at rengøre. Skueglas gør det nemt at se, hvornår genopfyldning er påkrævet.

Flydende sæbe Tilhørende varer

6760, 7767

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

273


Sæbedispensere Sæbedispenser Varenr. 2673

Varebeskrivelse Til sæbepåfyldning

Størrelse 1500 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 505,60

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 2148,90

Sæbedispenser ttil sæbepåfyldning.

Flydende sæbe Tilhørende varer

6760, 7767

Sæbedispenser Varenr. 2684

Varebeskrivelse Til sæbe refill

Størrelse 1000 ml

Hærværkssikker sæbedispenser i rustfri stål til refiller.

Tilhørende varer

Flydende sæbe

Hånddesinfektion

6948, 6470, 150378, 6290

6925

Katrin sæbedispenser Varenr. 170219

Varebeskrivelse Til sæbe refill

Størrelse 500 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 267,25

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 388,40

Sæbedispenser til refiller.

Flydende sæbe Tilhørende varer

170228, 170230, 170253

Katrin sæbedispenser Varenr. 170220

Varebeskrivelse Til sæbe refill

Størrelse 1000 ml

Sæbedispenser til refiller.

Flydende sæbe Tilhørende varer

274

170227, 170229, 170253

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Sæbedispensere Katrin sæbedispenser Varenr. 170221 170222

Varebeskrivelse Til skumsæbe refill Til skumsæbe refill

Størrelse 500 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 320,70 466,10

Sæbedispenser til refiller.

Tilhørende varer til 170221

Skumsæbe

Tilhørende varer til 170222

170232, 170250

Skumsæbe 170231

Katrin sæbedispenser Varenr. 2688

Varebeskrivelse Til sæbepåfyldning

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 587,90

Dispenser med lås til 1L flydende sæbe i bulk pack. Vindue indikerer, når en genopfyldning er nødvendig. Holdbar og i smart og elegant design.

Flydende sæbe Tilhørende varer

6760, 7767

Kimberly-Clark sæbedispenser - Aqua Varenr. 8949

Varebeskrivelse Til sæbe refill

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 140,50

Lukket sæbedispenser med integreret rude, som gør det nemt at kontrollere indholdet af sæbe. Udført i robust ABS plast, der er nemt at rengøre. Sæben skiftes ved at tilslutte ny patron, så man undgår spild.

Flydende sæbe Tilhørende varer

8955, 9118, 9119 9122, 9125

Kimberly-Clark sæbedispenser - Ripple Varenr. 8952

Varebeskrivelse Til sæbe refill

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 140,40

Lukket sæbedispenser med integreret rude, som gør det nemt at kontrollere indholdet af sæbe. Udført i robust ABS plast, der er nemt at rengøre. Sæben skiftes ved at tilslutte ny patron, så man undgår spild.

Flydende sæbe Tilhørende varer

8955, 9118, 9119 9122, 9125

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

275


Sæbedispensere Tork sæbedispenser Varenr. 240324

Varebeskrivelse Til sæbe refill , S1

Størrelse 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 892,70

Sæbedispenser til refiller.

Tilhørende varer

Flydende sæbe

Antibak. sæbe

212065, 212066 212067, 212058

117528

Tork sæbedispenser Varenr. 117522 117520

Varebeskrivelse Til sæbe refill , S2 Til sæbe refill , S1

Størrelse 500 ml 1000 ml

Antal stk. pr. karton 1 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 147,65 170,35

Dispenser med lås til sæbepåfyldning, front med klar plast nederst gør det nemt at se, hvornår der skal påfyldes.

Sæbe Tilhørende varer til varenr 117522 212069, 212070

Creme

Seat Cleaner

110013

117564

Sæbe Tilhørende varer til varenr 117520 212067, 212065, 212158

Hår- og kropssæbe

Antibak. sæbe

212066

117528

Lotus sæbedispenser Varenr. 900009

Varebeskrivelse Rustfri, til skumsæbe refill

Størrelse 800 ml

Antal stk. pr. karton 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1024,35

Dispenser til sæbepatroner. Den skinnende finish gør den nem at rengøre. Skueglasset viser, hvornår patronen skal udskiftes. Dispenseren er ideel til toiletrum med jævnt forbrug.

Skumsæbe Tilhørende varer

2695, 2696

Lotus sæbedispenser - Enmotion Varenr. 2609 2694

Varebeskrivelse Hvid, til skumsæbe refill Blå, til skumsæbe refill

Størrelse 800 ml 800 ml

Antal stk. pr. karton 10 1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 262,10 265,95

Dispenser til sæbepåfyldning. Nem at rengøre. Front i tonet plast gør det nemt at overskue, hvornår påfyldning er nødvendig.

Skumsæbe Tilhørende varer

276

2695, 2696

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Hotel supplies

Høj kvalitet og eksklusivt design Abenas brede sortiment inden for hotel supplies til badeværelset består af en lang række private labelprodukter, der giver hotelgæsterne en oplevelse af ekstra forkælelse og velvære. Samtidig bidrager private label-produkterne til ekstra branding af dit hotel, da gæsterne ofte tager produkterne med sig hjem.

Du får: Høj kvalitet Eksklusivt design Mulighed for private label God kundeoplevelse God reklame Bredt sortiment

De to serier Neutral og Prija er af høj kvalitet og et eksklusivt design til fornuftige priser.

Neutral (serie) Enkelt farvevalg Standardserie Høj kvalitet Passer godt sammen med evt. private label-produkter Bredt sortiment

Prija (serie) Eksklusivt design Højeste kvalitet Bredt sortiment

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Private label Design efter eget valg Minimum 5000 stk./ produkt Mulighed for grafiske forslag Neutral/Prija kan også vælges som private label

277


Hotel supplies Bath and shower gel Varenr. 6723

Bodylotion Varenr. 6724

Antal stk. pr. karton: 216

41 ml

Antal stk. pr. karton: 216

41 ml

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 2,30

Shampoo

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 3,59

Shampoo Varenr. 6729

Varenr. 6721

Antal stk. pr. karton: 216

41 ml

Antal stk. pr. karton: 500

10 ml

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 2,30

Bodylotion

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 0,69

Bath and shower gel Varenr. 6733

Varenr. 6722

Antal stk. pr. karton: 500

6 ml

Antal stk. pr. karton: 600

10 ml

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 1,22

Dental set

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 0,66

Neglefil og neglestick Varenr. 6727

Varenr. 6726

Antal stk. pr. karton: 500

Antal stk. pr. karton: 1000

Tandbørste og tandpasta Pris pr. 1 stk ved

1 karton 4,55

Shower cap

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 2,47

Hygiejnesæt Varenr. 6735

Varenr. 6732

Antal stk. pr. karton: 1000

Antal stk. pr. karton: 1000

4 vatpinde og 3 vatkugler Pris pr. 1 stk ved

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 1,16

Skopuds

1 karton 2,37

Sysæt Varenr. 6728

Antal stk. pr. karton: 1000

Varenr. 6725

Antal stk. pr. karton: 1000

Svamp til skopuds Pris pr. 1 stk ved

278

1 karton 2,29

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 1,37


Hotel supplies Sæbe

Sæbe Varenr. 6731

Varenr. 6730

Antal stk. pr. karton: 500

Rektangulær sæbe 25 g Pris pr. 1 stk ved

Rund sæbe 15 g

1 karton 2,22

Hair and body gel Varenr. 6804

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 0,72

Shampoo Varenr. 6805

Antal stk. pr. karton: 400

20 ml Pris pr. 1 stk ved

Antal stk. pr. karton: 300

Antal stk. pr. karton: 400

20 ml 1 karton 1,70

Bath foam

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 1,70

Shampoo Varenr. 6806

Varenr. 6808

Antal stk. pr. karton: 400

20 ml Pris pr. 1 stk ved

12 ml 1 karton 1,70

Bath foam & shampoo Varenr. 6807

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 0,54

Bath foam Varenr. 6809

Antal stk. pr. karton: 600

12 ml Pris pr. 1 stk ved

Antal stk. pr. karton: 600

Antal stk. pr. karton: 600

12 ml 1 karton 0,54

Hygiejnesæt

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 0,54

Shaving kit Varenr. 6816

Varenr. 6815

Antal stk. pr. karton: 1000

4 vatpinde og 3 vatkugler Pris pr. 1 stk ved

Antal stk. pr. karton: 600

Engangsskraber og skum

1 karton 1,81

Sæbe

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 2,92

Sæbe Varenr. 6810

Antal stk. pr. karton: 500

Rektangulær sæbe 12 g Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 6811

Antal stk. pr. karton: 300

Rund sæbe 15 g

1 karton 0,52

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 0,88

279


Hotel supplies Showergel og shampoo Varenr. 161031

Håndsæbe Varenr. 161032

Antal stk. pr. karton: 24

330 ml Pris pr. 1 stk ved

Antal stk. pr. karton: 24

330 ml 1 karton 32,87

Hoteldispenser

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 32,87

Hygiejnestrip

Varenr. 161030

Varenr. 6821

Antal stk. pr. karton: 20

Antal stk. pr. karton: 2000

Indikerer at toilettet er rengjort Pris pr. 1 stk ved

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 30,85

Vådserviet

1 karton 0,28

Vådserviet Varenr. 6812

Varenr. 6710

Antal stk. pr. karton: 400

Lemon Pris pr. 1 stk ved

Antal stk. pr. karton: 400

Green tea 1 karton 0,91

Drikkeglas

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 1,24

Neglefil Varenr. 6822

Varenr. 6817

Antal stk. pr. karton: 600

25 ml Pris pr. 1 stk ved

Antal stk. pr. karton: 1000

Neglefil og neglestick 1 karton 1,47

Dental set

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 1,59

Shower cap Varenr. 6814

Antal stk. pr. karton: 1000

Varenr. 6813

Antal stk. pr. karton: 1000

Tandbørste og tandpasta Pris pr. 1 stk ved

1 karton 3,30

Hygiejnepose Varenr. 1328

Pris pr. 30 stk ved

280

Antal stk. pr. karton: 750

1 karton 33,20

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 0,98


Handsker

Farvekoder.................................................................................. 283 Handsker til professionelle.................................................. 283 Guide til korrekt handskevalg, sundhedssektoren... 284 Nitrilhandsker, pudderfrie................................................... 285 Latexhandsker, pudderfrie.................................................. 287 Vinylhandsker, pudderfrie.................................................... 289 Latexhandsker, pudrede...................................................... 290 Vinylhandsker, pudrede........................................................ 291 Vægholdere til handskeæsker.......................................... 292 Quickhandsker.......................................................................... 293 Copolymerhandsker............................................................... 293 Beskyttelseshandsker........................................................... 294 Guide til korrekt handskevalg, fødevareindustrien, rengøring m.m................................................................... 295 Bomuldshandsker, ikke klorblegede............................... 296 Polyesterhandsker.................................................................. 297 Vinyl- og nitril arbejdshandsker......................................... 297

Latex arbejdshandsker......................................................... 298 Polyamidhandsker................................................................... 299 Driver handsker i gedeskind............................................... 300 Oksehudshandsker................................................................. 301 Halvdyppede nitrilhandsker................................................. 302 Halvdyppede latexhandsker................................................ 303 Gedeskindshandsker.............................................................. 303 Beskyttelsesbeklædning og personlige værnemidler................................................ 304 Spisestykker, engangs, vaskbare..................................... 305 Hovedbeklædning.................................................................... 306 Beklædningsdele...................................................................... 308 Jakker og kitler......................................................................... 309 Åndedrætsværn, masker.................................................... 311 Høreværn.................................................................................... 313 Øjenværn..................................................................................... 314

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

281


Engangshandsker

Handsker til ethvert formål Behovet for beskyttelse varierer alt efter typen af arbejdsopgaver, og varigheden af disse. Ingen handske dækker samtlige behov for beskyttelse, men uanset hvad du arbejder med, findes der en handske, der passer til netop dig. Derfor består Abenas sortiment af mange forskellige handsketyper og handskekvaliteter.

Vores latex- og nitrilhandsker er testet for virusgennemtrængelighed, og mange af handskerne er desuden godkendt til håndtering af fødevarer. Tests og godkendelser mv. fremgår af de respektive datablade.

Tre forskellige typer, to kvaliteter

EN 374-2 Beskyttelse mod mikroorganismer

Medicinske undersøgelseshandsker inddeles overordnet i tre forskellige typer, som er fremstillet af forskellige materialer og bruges til forskellige formål: vinyl, latex og nitril. Se vores guide til korrekt handskevalg og få hjælp til at vælge den rigtige handsketype.

EN 374-2 Beskyttelse mod lavrisikokemikalier

Herudover er vores undersøgelseshandsker inddelt i to forskellige kvalitetsniveauer, der er udviklet til at tilgodese forskellige behov for komfort, kvalitet og sikkerhed: Abena og Hospi-Care.  Abena-handsken er kendetegnet ved en god standardkvalitet til en fair pris.  Hospi-Care-handsken karakteriseres af ekstra høj kvalitet og specielle indbyggede egenskaber. De forskellige egenskaber beskrives under de respektive handsker.

Mærkning og lovkrav Alle vores handsker er CE-mærkede og overholder som minimum kravene i de europæiske standarder EN 455-1, EN 455-2 og EN 455-3. Stikprøvekontrol for huller foretages ud fra inspektionsniveau G1/AQL 1,5, som er kravet for handsker til medicinsk anvendelse.

282

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


X-Small

Small

Farvekoder For hurtig valg og genkendelse er vores handskeemballager farvekodede. Det vil sige, at hver størrelse har en farve. Denne farve går igen for alle kvaliteter af engangshandsker.

Medium

Large

X-Large

XX-Large

Handsker til professionelle Anvendelse, vinyl

Anvendelse, latex

Anvendelse, nitril

Til korte rengøringsopgaver, hvor man ikke er i kontakt med stærke kemikalier. Ikke egnet til plejeopgaver, hvor man kommer i kontakt med blod og andre kropsvæsker. Til håndtering af ikke fede fødevarer.

Til korte rengøringsopgaver, hvor man ikke er i kontakt med stærke kemikalier. Til plejeopgaver. Til opgaver, hvor man er i kontakt med blod og andre kropsvæsker. Til håndtering af fødevarer.

Til korte rengøringsopgaver. Til plejeopgaver. Til opgaver, hvor man er i kontakt med blod og andre kropsvæsker. Til håndtering af fødevarer. Til håndtering af medicin, herunder også cytostatica og hormoncremer. Bruges hvor patient eller plejeper sonale er allergisk over for latex. Til håndtering af en lang række kemikalier.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

283


Guide til korrekt handskevalg Sundhedssektoren

Er der tale om rene procedurer, fx skift af sengetøj (ikke kontamineret), måling af blodtryk og puls eller lign.? NEJ Ikke sterile nitrilhandsker bruges til håndtering af medicin. Kommer man i kontakt med kemikalier, bør man sikre sig, at handskens barriere er testet over for det pågældende kemikalie.

JA

Handsker er ikke nødvendige God håndhygiejne er tilstrækkelig.

Yderligere vurdering i forhold til handskevalg er nødvendig.

JA NEJ

Er der risiko for at komme i kontakt med kemikalier/medicin?

Ikke sterile vinylhandsker anvendes ved procedurer og ikkeinvasive indgreb, hvor der er behov for en beskyttende barriere, og hvor der ikke er risiko for at komme i kontakt med kropsvæsker.

Ikke sterile latex- og nitrilhandsker anvendes ved opgaver så som blodsukkermåling, anlæggelse af perifere venekatetre, sårsoignering i rene omgivelser, skift af forbindinger ved dræn, udførelse af intim patientpleje, tømning af kateterposer og håndtering af urinkolber.

JA

NEJ

Sterile operationshandsker i latex og syntetisk materiale anvendes ved operative og invasive indgreb.

Farvekodning: Handsker ikke nødvendige Ingen risiko for at komme i kontakt med kropsvæsker Risiko for at komme i kontakt med kropsvæsker

284

NEJ

Er der risiko for at komme i kontakt med kropsvæsker?

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Er der behov for sterilt udstyr?

JA

Sterile latex- og nitrilhandsker anvendes ved invasive indgreb og til sterile procedurer. Fx. skift af forbindinger ved centrale venekatetre, epiduralkatetre, soignering af sår, blærekateterisation og anlæggelse af ernæringssonde.


Nitrilhandsker Pudderfrie

Nitril undersøgelseshandsker Hvid udgave Optimal beskyttelse Ekstra elastiske

Indeholder ingen latexproteiner Ru fingerspidser for bedre greb Godkendt til håndtering af fødevarer

Velegnet til plejeopgaver Velegnet til medicinhåndtering

Abena, hvid Varenr. 290411 290412 290413 290414 290415

Håndfladebredde ca. 76 mm 86 mm 98 mm 107 mm 115 mm

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

EN374

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 150/10 150/10 150/10 150/10 150/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 55,55 61,25 55,55 61,25 55,55 61,25 55,55 61,25 55,55 61,25

EN374

Nitril undersøgelseshandsker Blå for ekstra synlighed Optimal beskyttelse Ekstra elastiske

Indeholder ingen latexproteiner Ru fingerspidser for bedre greb Godkendt til håndtering af fødevarer

Velegnet til plejeopgaver Velegnet til medicinhåndtering

Abena, blå Varenr. 290417 290418 290419 290420 290421

Håndfladebredde ca. 76 mm 86 mm 98 mm 107 mm 115 mm

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

EN374

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 150/10 150/10 150/10 150/10 150/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 53,60 59,10 53,60 59,10 53,60 59,10 53,60 59,10 53,60 59,10

EN374

Nitril undersøgelseshandsker Blå for ekstra synlighed Optimal beskyttelse Ekstra elastiske

Indeholder ingen latexproteiner Ru fingerspidser for bedre greb Godkendt til håndtering af fødevarer

Velegnet til plejeopgaver Velegnet til medicinhåndtering

HospiCare, hvid Varenr. 3940 3941 3942 3943 3944

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

EN374

Håndfladebredde ca. 76 mm 86 mm 98 mm 107 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 59,50 65,65 59,50 65,65 59,50 65,65 59,50 65,65 59,50 65,65

EN374

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

285


Nitrilhandsker Pudderfrie

Nitril undersøgelseshandsker Blå for ekstra synlighed Optimal beskyttelse Indeholder ingen latexproteiner

Ru fingerspidser for bedre greb Godkendt til håndtering af fødevarer Velegnet til medicinhåndtering Kraftigere handske med højere brudstyrke

Findes også i 150 stk. æske - se www.abenaonline.dk Til håndtering af en lang række kemikalier

HospiCare, blå Varenr. 290423 3958 3959 3960 3961 3945

Håndfladebredde ca. 76 mm 86 mm 98 mm 107 mm 115 mm 120 mm

Størrelse X-small Small Medium Large X-large Xx-large EN374

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10 90/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 57,25 63,10 59,50 65,65 59,50 65,65 59,50 65,65 59,50 65,65 59,50 65,65

EN374

Nitril undersøgelseshandsker, acceleratorfri Mørkeblå handsker Optimal beskyttelse

God gennemfølingsevne Ru fingerspidser for bedre greb

Velegnet til brug ved hårfarvning Fri for gummikemikalier (acceleratorer)

HospiCare, mørkeblå Varenr. 290400 290401 290402 290403

Håndfladebredde ca. 80 mm 95 mm 110 mm 115 mm

Størrelse Small Medium Large X-large

Nitril undersøgelseshandsker, lang Blå for ekstra synlighed 30 cm, ekstra langt skaft Optimal beskyttelse

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Indeholder ingen latexproteiner Ru fingerspidser for bedre greb Godkendt til håndtering af fødevarer Velegnet til medicinhåndtering

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 66,80 73,65 66,80 73,65 66,80 73,65 66,80 73,65

Kraftigere handske med højere brudstyrke Til håndtering af en lang række kemikalier

HospiCare, blå - Lang engangshandske Varenr. 290431 3924 3925 3926 3927

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

EN374

286

Håndfladebredde ca. 78 mm 86 mm 98 mm 107 mm 115 mm

Længde 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

EN374

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 66,85 73,70 66,85 73,70 66,85 73,70 66,85 73,70 66,85 73,70


Latexhandsker Pudderfrie

Latex undersøgelseshandsker God barriere Glat overflade for bedre gennem følingsevne

Godkendt til håndtering af fødevarer Velegnet til plejeopgaver

Abena, natur Varenr. 8817 4387 4388 4389 4381

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

Latex undersøgelseshandsker God barriere Ru overflade for bedre greb

Håndfladebredde ca. 75 mm 80 mm 95 mm 110 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 42,10 46,40 42,10 46,40 42,10 46,40 42,10 46,40 42,10 46,40

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 44,00 48,50 44,00 48,50 44,00 48,50 44,00 48,50 44,00 48,50

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 53,90 59,45 53,90 59,45 53,90 59,45 53,90 59,45

Godkendt til håndtering af fødevarer Velegnet til pleje opgaver

Abena, natur, med ru overflade Varenr. 290121 290122 290123 290124 290125

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

Latex undersøgelseshandsker Blå for ekstra synlighed God barriere

Håndfladebredde ca. 75 mm 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Ru overflade for bedre greb Godkendt til håndtering af fødevarer

Abena, blå Varenr. 3928 3929 3930 3931

Størrelse Small Medium Large X-large

Håndfladebredde ca. 80 mm 95 mm 110 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

287


Latexhandsker Pudderfri

Latex undersøgelseshandsker, lang 30 cm, ekstra langt skaft God barriere

Ru overflade for bedre greb Velegnet til plejeopgaver

Abena, natur, lang Varenr. 290120 3920 3921 3922 3923

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

Latex undersøgelseshandsker God barriere Ru overflade for bedre greb

Håndfladebredde ca. 75 mm 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Speciel form, der belaster hånden mindre Dobbeltklorineret, så den er nem at tage på

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 52,80 58,20 52,80 58,20 52,80 58,20 52,80 58,20 52,80 58,20

Meget lavt indhold af allergifremkaldende proteiner

HospiCare, natur Varenr. 3864 3892 3893 3894 3895

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

Latex undersøgelseshandsker God barriere Ru overflade for bedre greb

Håndfladebredde ca. 75 mm 80 mm 95 mm 110 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 47,85 52,75 47,85 52,75 47,85 52,75 47,85 52,75 47,85 52,75

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 47,85 52,75 47,85 52,75 47,85 52,75 47,85 52,75 47,85 52,75

Speciel form, der belaster hånden mindre Lavt indhold af allergifremkaldende proteiner

HospiCare, natur, dobbeltklorineret Varenr. 3875 3876 3877 3878 3879

288

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

Håndfladebredde ca. 75 mm 80 mm 95 mm 110 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Vinylhandsker Pudderfrie

Vinyl undersøgelseshandske God pasform Glat overflade for bedre gennemfølings evne

Godkendt til håndtering af ikke fede fødevarer ’

Velegnet til kontakt med urenheder i et kort tidsrum

Abena, transparent Varenr. 4431 4424 4425 4426 4430

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

Vinyl undersøgelseshandsker Blå for ekstra synlighed God pasform

Håndfladebredde ca. 75 mm 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Glat overflade for bedre gennem følingsevne

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 32,72 35,87 32,83 35,98 32,92 36,07 33,13 36,28 33,44 36,59

Godkendt til håndtering af ikke fede fødevarer

Abena, blå Varenr. 3896 3897 3898 3899

Størrelse Small Medium Large X-large

Vinyl undersøgelseshandsker, phthalatfri God pasform Glat overflade for bedre gennemfølings evne

Håndfladebredde ca. 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Godkendt til håndtering af fødevarer (uden begrænsninger) Velegnet til kontakt med urenheder i et kort tidsrum

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 33,63 36,88 33,82 37,07 33,96 37,21 34,18 37,43

Fri for ftalater

HospiCare, transparent Varenr. 290211 290212 290213 290214 290215

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

Håndfladebredde ca. 75 mm 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 34,37 37,87 34,43 37,93 34,49 37,99 34,53 38,03 34,60 38,10

289


Latexhandsker Pudrede

Pudder i handsker stammer fra produktionsprocessen og bør i reglen undgås, da pudderet kan have uhensigtsmæssige bivirkninger såsom hudirritationer samt luftbåren spredning af latex-proteiner, der virker fremmende på latexallergi. Latex undersøgelseshandsker God barriere Glat overflade for bedre gennemfølings evne

Godkendt til håndtering af fødevarer Velegnet til plejeopgaver

Abena, natur Varenr. 4383 4384 4385 4386 4382

Størrelse X-small Small Medium Large X-large

Latex undersøgelseshandsker Blå for ekstra synlighed God pasform

Håndfladebredde ca. 75 mm 80 mm 95 mm 110 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 32,45 35,75 32,45 35,75 32,45 35,75 32,45 35,75 32,45 35,75

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 33,00 36,40 33,00 36,40 33,00 36,40 33,00 36,40

Ru overflade for bedre greb Godkendt til håndtering af fødevarer

Abena, blå Varenr. 3936 3937 3938 3939

290

Størrelse Small Medium Large X-large

Håndfladebredde ca. 80 mm 95 mm 110 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Vinylhandsker Pudrede

Vinyl undersøgelseshandsker God pasform Glat overflade for bedre gennemfølings evne

Godkendt til håndtering af ikke fede fødevarer

Velegnet til kontakt med urenheder i et kort tidsrum

Abena, transparent Varenr. 4390 4391 4392 4393

Størrelse Small Medium Large X-large

Vinyl undersøgelseshandsker Blå for ekstra synlighed God pasform

Håndfladebredde ca. 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Glat overflade for bedre gennemfølings evne

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 29,24 32,04 29,90 32,70 30,26 33,06 30,00 32,80

Godkendt til håndtering af ikke fede fødevarer

Abena, blå Varenr. 4314 4315 4316 4317

Størrelse Small Medium Large X-large

Håndfladebredde ca. 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10 100/10 100/10 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 30,20 33,10 30,33 33,23 30,55 33,45 30,72 33,62

291


Vægholdere Til handskeæsker

Vægholder til 3 æsker Varenr. 2546

Højde 56 cm

Materiale

Bredde 16 cm

Rustfrit stål

Dybde 12 cm

Handskestativet passer til 3 æsker handsker. Kan også anvendes til ansigtsservietter i æske.

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt.: 1/32 Pris pr. 1 stk ved 1 karton 551,95

Vægholder til 2 æsker Varenr. 2547

Materiale Metal

Højde 22,5 cm

Bredde 27 cm

Dybde 10,4 cm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/16

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 67,40

Materiale Metal

Højde 10,3 cm

Bredde 27 cm

Dybde 8 cm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/48

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 41,70

Materiale Polystyren

Højde 20 cm

Bredde 10 cm

Dybde 16,5 cm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/50

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 43,95

Vægholder til 1 æske Varenr. 2549

Vægholder til 1 æske Varenr. 2548

292

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Quickhandsker Til lettere arbejdsopgaver, hvor handsken ikke belastes voldsomt Præget på ydersiden

Håndtering af vasketøj Spisesteder ved fremstilling af sandwich På tankstationer

Pakket i poser 18 my

LDPE handsker Varenr. 4370 4371

Størrelse Small Medium

Længde 310 mm 320 mm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/50 100/50

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 81,45 73,85 81,45 73,85

Copolymerhandsker 90 cm copolymerhandsken kan anvendes til veterinært brug

Veterinærhandske Varenr. 4373

Størrelse One size

Længde 900 mm

Mindstekøb 100 stk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 54,70 49,60

Størrelse Small Medium

Længde 310 mm 320 mm

Mindstekøb 5000 stk 100 stk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/50 100/50

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 107,65 97,60 115,05 104,35

22 my

LDPE handsker Varenr. 4375 4376

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

293


Beskyttelseshandsker

Beskyt dine hænder Abenas sortiment inden for beskyttelseshandsker omfatter en række forskellige handsketyper, herunder arbejdshandsker af forskellige materialer, bomuldshandsker til brug under engangshandsker samt kraftige handsker af vinyl, neopren, latex og nitril.

Bruger du beskyttelseshandsker af vinyl, neopren, latex eller nitril, anbefaler Abena, at du bruger en ny handske hver gang – afhængig af arbejdsopgave kan handskerne dog anvendes flere gange, hvis de ikke udsættes for stærkt slid.

Abenas beskyttelseshandsker er kraftigere end vores medicinske undersøgelseshandsker, og er beregnede til at beskytte dine hænder bedst muligt. De kan anvendes til et bredt udvalg af arbejdsopgaver såvel indendørs som udendørs, fx i køkkenet, ved rengøring, på værkstedet og til brolægningsarbejde.

Pas på kemikalier Beskyt dine hænder – brug altid beskyttelseshandsker når du arbejder med stærke kemikalier, rengøringsmidler og lignende.

Vælg den rigtige handske Inden du vælger beskyttelseshandske, er det vigtigt at afdække hvilket behov, du har for beskyttelse. Se efter nedenstående symboler og find den handske, der passer til dig.

EN 374-2 Beskyttelse mod mikro- organismer

EN 374-2 Beskyttelse mod lavrisikokemikalier

EN 374-3 Beskyttelse mod kemikalier

EN 388 Beskyttelsesbeklædning, handsker mod mekaniske risici

294

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Guide til korrekt handskevalg Fødevareindustrien, rengøring m.m. Fysisk belastning

Stor Stor

Lille

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Tørt/koldt/varmt

Til at flytte tunge, varme eller kolde genstande: Nylonhandsker med plastdotter

Mere end 10 min. arbejde

Fugtigt

Traditionel rengøring: Kemikalier: Blå/pink latex Blå vinyl

Nitril, Latex/ neoprene

Sår på hænder:

Kemikalier:

Latex, Nitril engangshandske

Nitril engangshandske

Blandet

Handsker der absorberer sved i handsken: Bomuldshandsker

Tør mad (brød) og ikke-fede fødevarer: PE, Vinyl engangshandske

Alle slags madvarer inkl. fede fødevarer såsom laks, ost, mos og fars: Latex eller nitril engangsnhandske

Se desuden vores cytostatica og kemikalieguide på www.abenaonline.dk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

295


Bomuldshandsker Ikke klorblegede

Tynde bomuldshandsker til brug under engangshandsker for at absorbere fugt Ikke klorblegede

Løs strikket Varenr. 4369 4354

Størrelse Dame str.8 Herre str.10

Længde 270 mm 290 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/50 12/50

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 2,76 2,50 2,45 2,23

Varenr. 4356

Størrelse 10

Længde 290 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/50

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 3,25 2,97

Tæt strikket

Blød handske i bomuld til anvendelse under alle slags handsker for at absorbere sved og fugt. Yder beskyttelse ved arbejde i koldt miljø. Beskytter huden i tilfælde af eksem. Ved anvendelse af handsker i mere end 10 minutter, anbefales det altid at anvende en inderhandske.

Løs strikket, fingerløse Varenr. 4366

Størrelse One size

Længde 230 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 50/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 199,05 180,50

Blød fingerløs bomuldshandske til anvendelse under alle slags handsker for at absorbere sved og fugt. Er særlig velegnet til anvendelse under handsker, hvor gennemfølingsevnen på fingerspidserne ønskes bevaret. Yder beskyttelse ved arbejde i koldt miljø. Beskytter huden i tilfælde af eksem.

Tricot Varenr. 281731 281734 281736 281735 281732 281733

296

Størrelse 6 7 8 9 10 11

Længde 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/25 12/25 12/25 12/25 12/25 12/25

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 9,20 8,35 9,20 8,35 9,20 8,35 9,20 8,35 9,20 8,35 9,20 8,35


Polyesterhandsker Med plastdupper

Med plastdotter Varenr. 4358 4359 4360 4361

Størrelse 7 8 10 11

Håndfladebredde ca. 80 mm 90 mm 110 mm 115 mm

Længde 250 mm 260 mm 260 mm 260 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/20 12/20 12/20 12/20

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 7,30 6,60 7,30 6,60 7,30 6,60 7,30 6,60

Vinyl- og nitril arbejdshandsker Vinyl Ftalatfri Med velour

Anatomisk form Med mønster for bedre greb

Blå Til rengøring

Med velour inderside, ftalatfri Varenr. 4362 4363 4364 4365

Størrelse 7 8 9 10

Ekstra kraftig til groft arbejde Med velour Anatomisk form

Håndfladebredde ca. 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Med mønster for bedre greb Blå God barriere mod kemikalier

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 25/8 25/8 25/8 25/8

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 22,07 20,02 22,08 20,03 22,10 20,05 22,11 20,06

Se vores kemikalie-guide på www.abenaonline.dk

Med velour inderside Varenr. 3861 3862 3863

Størrelse 8 9 10

EN374

AJK

EN374

Håndfladebredde ca. 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 330 mm 330 mm 330 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/12 12/12 12/12

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 18,90 17,15 18,90 17,15 18,90 17,15

EN388

4101

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

297


Latex arbejdshandsker Pink, indvendig velourisering Varenr. 3851 3852 3853 3854

Størrelse 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5

EN374

EN374

Håndfladebredde ca. 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/12 12/12 12/12 12/12

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 7,90 7,15 7,90 7,15 7,90 7,15 7,90 7,15

Håndfladebredde ca. 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm 125 mm

Længde 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 7,50 6,80 7,50 6,80 7,50 6,80 7,50 6,80 7,50 6,80

Håndfladebredde ca. 95 mm 105 mm 115 mm 125 mm

Længde 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/12 12/12 12/12 12/12

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 14,75 13,40 14,75 13,40 14,75 13,40 14,75 13,40

Håndfladebredde ca. 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm

Længde 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/12 12/12 12/12 12/12

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 10,95 9,95 10,95 9,95 10,95 9,95 10,95 9,95

EN388

1010

AKL

Blå, indvendig velourisering Varenr. 3841 3842 3843 3844 3845

Størrelse 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10-10,5

EN374

EN374

EN388

1010

AKL

Sort, indvendig velourisering Varenr. 3831 3832 3833 3834

Størrelse 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10-10,5

EN374

EN374

ABK

EN388

2020

Gul, uden velour Varenr. 3821 3822 3823 3824

Størrelse 7 8 9 10

EN374

EN374

EN388

0011

298

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Polyamidhandsker

Halvdyppet strikhandske Velegnet til mikrofiberklude

Hvid, til microfiberklude Varenr. 3887 3888 3889 3890 3891

Størrelse 6 7 8 9 10

Længde i mm 250 250 250 250 250

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 10/10 12/12 12/12 12/12 12/12

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 45,40 41,20 45,40 41,20 45,40 41,20 45,40 41,20 45,40 41,20

EN388

4131

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

299


Driver handsker i gedeskind

Natural, slip-on model Fantastisk god pasform Foret, blød og smidig

Slidstærk Anvendelse: I gartnerier, industrien, byggeindustrien og allround

Cat I EN 420

Natur, foret Varenr. 490039 490040 490041 490042 490043 490044

300

Størrelse 7 8 9 10 11 12

Længde i mm 230 240 250 260 270 280

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/10 12/10 12/10 12/10 12/10 12/10

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 62,55 56,70 62,55 56,70 62,55 56,70 62,55 56,70 62,55 56,70 62,55 56,70


Oksehudshandsker

7 cm gummieret manchet, negle- og knoforstærkning God pasform

Let foret i håndfladen Slidstærk

Anvendelse: God, allround arbejdshandske Cat. II EN 420

Gul/hvid, 7 cm gummineret manchet, let foret Varenr. 490024 490025 490026 490027 490028

Størrelse 8 9 10 11 12

Længde i mm 240 250 260 270 280

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/5 12/5 12/5 12/5 12/5

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 26,65 29,40 26,65 29,40 26,65

EN388

4121

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

301


Halvdyppede nitrilhandsker

Thorflex Halvdyppet, tynd nitrilhandske Overhånd i lycra og polyester

God fingerspidsføling og godt greb Anvendelse: Elektronik, flisemurer, auto og VVS-branchen

Cat II EN 420

Sort, lycra overhånd Varenr. 490018 490019 490020 490021 490022 490023

Størrelse 7 8 9 10 11 12

Længde i mm 230 240 250 260 270 280

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 22,25 20,20 22,25 20,20 22,25 20,20 22,25 20,20 22,25 20,20 22,25 20,20

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/6 12/6 12/6 12/6

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 19,70 19,70 19,70 17,85 19,70 17,85 19,70 19,70

EN388

4121

Overhånd i lycra/bomuld Slidstærk handske

Anvendelse: Lettere industri, bygge industri, auto Cat. II EN 420

Blå, slidstærk Varenr. 490045 490046 490047 490048

Størrelse 8 9 10 11

Længde i mm 240 250 260 270

EN388

4111

302

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Halvdyppede latexhandsker Overhånd strikket polyester/bomuld Ru i håndfladen, der giver et godt og sikkert greb

Meget slidstærk Anvendelse: Entreprenørarbejde, brolægning, træ- og metalindustrien

CAT II EN 420

Gul, overhånd i polyester, ribkant Varenr. 490034 490035 490036 490037 490038

Størrelse 7 8 9 10 11

Længde i mm 230 240 250 260 270

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 18,80 17,05 18,80 17,05 18,80 17,05 18,80 17,05 18,80 17,05

EN388

4221

Gedeskindshandsker Med lycra stofoverhånd og velcrolukning Uforet God pasform

God fingerføling Med negleforstærkning

Anvendelse: Lettere industri, bygge industri, auto, allround Cat. I EN 420

Natur, lycra overhånd, velcrolukning,uforet Varenr. 490029 490030 490031 490032 490033

Størrelse 7 8 9 10 11

Længde i mm 230 240 250 260 280

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Par pr. pk./ pk. pr. krt. 12/10 12/10 12/10 12/10 12/10

Pris pr. 1 par ved 1 karton 1 palle 38,15 34,60 38,15 34,60 38,15 34,60 38,15 34,60 38,15 34,60

303


Beskyttelsesbeklædning og personlige værnemidler

Sikkerhed på arbejdspladsen En sikker arbejdsplads og tilstrækkelig beskyttelse af medarbejdere kræver korrekt udstyr. Abena har et bredt sortiment inden for beskyttelsesbeklædning og personlige værnemidler med mange anvendelsesmuligheder. Kvalitet, komfort og anvendelighed er nøgleord i vores sortiment på området, og vi rådgiver gerne om både valg og brug af produkterne.

304

Beskyttelsesbeklædning og værnemidler Personlig beskyttelsesbeklædning og værnemidler (fx beskyttelsesbriller, engangsdragter, hårnet, forklæder mv.) er vigtig i mange situationer og kan opfylde flere formål: Forebygger og beskytter mod skader på personer og tøj mv. Minimerer risikoen for spredning af smitte med vira/bakterier Får medarbejderne til at føle sig trygge under arbejdet Bidrager til at opretholde en hygiejnisk standard under forskellige processer Hjælper virksomheden til at efterleve lovkrav om beskyttelsesudstyr

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Spisestykker . Engangs Vaskbare

1-lags, med lomme, 14my Varenr. 4319

1-lags, med lomme, 1x23g/m2 Varenr. 4475

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 900/42

37x70 cm, mindstekøb 100 stk Pris pr. 100 stk ved

1 karton 41,55

37x58 cm, mindstekøb 900 stk 1 palle 37,65

Med lomme og bindebånd, 28 g/m2 Varenr. 4329

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 4331

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 600/54

1 karton 62,65

1 palle 56,80

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 500024

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 900/42

1 karton 61,30

1 palle 55,60

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 330210

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 600/54

1 karton 53,65

1 palle 48,65

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 330212

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 900/18

1 karton 44,55

1 palle 40,45

Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 900/18

1 karton 39,55

1 palle 35,85

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 900/18

1 karton 50,05

1 palle 45,40

Vaskbar hagesmæk til børn, med trykknap

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 30/48

50x90 cm, mindstekøb 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 palle 52,10

38x70 cm, mindstekøb 100 stk

Vaskbar hagesmæk med trykknap Varenr. 4214

1 karton 57,45

Med vendbar lomme, 2x18g/m2

38x60 cm, mindstekøb 100 stk Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 900/42

38x70 cm, mindstekøb 100 stk

Med vendbar lomme, 2x18g/m2 Varenr. 330211

1 palle 69,45

Uden lomme, 28g/m2

38x75 cm Pris pr. 100 stk ved

1 karton 76,55

37x70 cm, mindstekøb 100 stk

Med limstreg, tissue 23 gsm, PE 14my Varenr. 4332

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 600/54

Med tape og vendbar lomme, 20g/m2

37x70 cm, mindstekøb 100 stk Pris pr. 100 stk ved

1 palle 40,55

37x55 cm

Uden lomme, 28g/m2 Varenr. 4330

1 karton 44,75

Med vendbar lomme, 2x18g/m2

37x70 cm Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 900/42

1 karton 106,05

Varenr. 408400

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/90

28x58,5 cm 1 palle 96,20

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 45,05

1 palle 40,85

305


Hovedbeklædning Hovedbeklædning, snood caps Varenr. 4565 4566 4534 4567 4561 4562 4536 4563 4564 4535

Størrelse Small Medium Large X-large Small Medium Large X-large Xx-large Large

Farve Blå Blå Blå Blå Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Rød

Mindstekøb 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 1000/12 1000/12 1000/12 1000/12 1000/12 1000/12 1000/12 1000/12 1000/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 72,55 65,80 72,55 65,80 72,55 65,80 72,55 65,80 72,55 65,80 72,55 65,80 72,55 65,80 72,55 65,80 72,55 65,80 72,55 65,80

Anvendes som hovedbeklædning, hvor der kræves høj hygiejnisk standard, eks. ved fremstilling og pakning af fødevarer.

Hovedbeklædning, hårnet Varenr. 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4508 4509

Størrelse Small Medium Large Small Medium Medium Medium Medium

Farve Blå Blå Blå Hvid Hvid Rød Gul Grøn

Mindstekøb 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24 1000/24 1000/24 1000/24 1000/24 1000/24 1000/24 1000/24

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 25,05 22,70 25,05 22,70 25,05 22,70 25,05 22,70 25,05 22,70 25,05 22,70 25,05 22,70 25,05 22,70

Hårnet anvendes i situationer, hvor der er behov for høj hygiejnisk standard, såsom ved fremstilling af fødevarer, i hospitalsregi mm. Hårnettet er fremstillet af nonwoven fibre, elastikken er latexfri, og samlingen uden brug af kemikalier.

Skægbind Varenr. 4568

306

Tykkelse 16 gsm

Farve Hvid

Mindstekøb 100 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/20

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 46,80 42,45


Hovedbeklædning

Hovedbeklædning, kokkehue Varenr. 3800

Materiale Papir

Højde 23 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/60

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 583,65 529,40

Varenr. 3801

Materiale Nonwoven

Stk. pr. krt./ Mål i cm (BxL) krt. pr. pll. 8,5x27,5 1000/30

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 116,85 106,00

Skråhue

Hovedbeklædning, kokkehue Varenr. 3807

Materiale Nonwoven, 100% viscose og PVC tape

Højde 25 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/40

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 25,35 23,00

Størrelse 23x27x34,5 cm

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/32

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 493,30

Multidispenserbox Varenr. 227499

Farve Hvid

Let og hygiejnisk opbevaring af mange forskellige produkter, såsom hårnet, overtrækssko, overtræksærmer eller ørepropper. Dispenseren er fremstillet af hvidfarvet plexiglas med klart frontlåg. Genopfyldes nemt ved at løfte låget foroven. Produkterne dispenseres nemt og hygiejnisk via åbningen fortil. Kan stå eller hænges på væggen. Skruer og rawplugs til ophæng medfølger.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

307


Beklædningsdele Overtrækssko, LDPE Varenr. 4400 4401 4417 4414

Farve Blå Blå Blå Blå

Tykkelse 35 my 35 my 50 my 75 my

Længde 36 cm 41 cm 41 cm 41 cm

Mindstekøb 100 stk 100 stk 100 stk 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/18 2000/18 1000/32 1000/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 27,35 24,80 34,00 30,85 42,45 38,50 84,90 77,00

Mindstekøb 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/42

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 299,55 271,70

Mindstekøb 50 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/18

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1817,05 1648,10

Mindstekøb 100 stk 2000 stk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/20 100/20

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 23,90 21,65 29,70 26,95

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.

Overtrækssko, NW 35 g/m2, PE 60my Varenr. 4402

Materiale Nonwoven og polyethylen

Længde 37 cm

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.

Overtræksstøvler med grå skridhæmmende tape Varenr. 9803

Materiale LDPE

Længde 38 cm

Skridhæmmende overtrækssko, som bruges i vådrum.

Ærmemanchet, LDPE Varenr. 4439 4532

Tykkelse 20 my 30 my

Farve Hvid Blå

Længde 40 cm 40 cm

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.

308

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Beklædningsdele Engangsforklæde, LDPE Varenr. 4530 4531 4542 4543 4345 4347 108059

Tykkelse 35 my 35 my 35 my 35 my 30 my 30 my 25my

Farve Blå Blå Blå Blå Hvid Hvid Transparent

Størrelse 85x130 cm 85x150 cm 85x130 cm 85x150 cm 80x110 cm 80x130 cm 81x125 cm

Forpakning Blok Blok Yderpose Yderpose Papdispenser Papdispenser Display boks

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 50/10 50/10 100/5 100/5 100/5 100/5 50/9

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 101,00 91,60 116,35 105,50 109,00 98,85 116,05 105,25 88,10 79,90 93,80 85,10 48,40

Farve Hvid

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/32

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 493,30

Multidispenserbox Varenr. 227499

Størrelse 23x27x34,5 cm

Let og hygiejnisk opbevaring af mange forskellige produkter, såsom hårnet, overtrækssko, overtræksærmer eller ørepropper. Dispenseren er fremstillet af hvidfarvet plexiglas med klart frontlåg. Genopfyldes nemt ved at løfte låget foroven. Produkterne dispenseres nemt og hygiejnisk via åbningen fortil. Kan stå eller hænges på væggen. Skruer og rawplugs til ophæng medfølger.

Jakker og kitler Engangsdragt, non-woven Varenr. 4528 4569 4570 4529

Størrelse Large X-large Xx-large Large

Farve Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Hvid

Tykkelse 30 gsm 30 gsm 30 gsm 30 gsm

Pris pr. 100 stk. ved Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1 karton 1 palle 50/12 14,55/stk. 13,2/stk. 50/15 1359,15 1232,80 50/15 1359,30 1232,90 50/12 14,55/stk. 13,2/stk.

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm. Er med elastik i ærmer, ben og hætte. Lynlås på fronten.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

309


Jakker . Kitler Besøgsjakke, non-woven og polypropylen Varenr. 240195 4541

Størrelse Small/medium Large/x-large

Farve Hvid Hvid

Tykkelse 45 g/m2 45 g/m2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/16 50/16

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1126,35 1021,60 1126,35 1021,60

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds, f.eks ved fabriksbesøg hvor høj hygiejnisk standard er påkrævet. Er med trykknapper på fronten. Uden elastik i ærmer

Besøgsjakke, LDPE Varenr. 4533

Størrelse Xx-large

Farve Blå

Tykkelse 15 my

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/9

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 558,20 506,30

Mindstekøb 5 stk 5 stk

Stk. pr. krt. 50 50

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 9,60 8,70 8,50

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.

Beskyttelseskittel Varenr. 240171 240174

Størrelse Large X-large

Farve Gul Gul

Tykkelse 40 g/m2 40 g/m2

Væsketæt kittel med manchet i ærmerne og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse af personale, samt for at undgå krydskontamineringer, f.eks. i forbindelse med smitsomme sygdomme, som f.eks. MRSA. Latexfri. Er til engangsbrug.

Beskyttelseskittel Varenr. 240172 240173

Størrelse Large X-large

Farve Blå Blå

Tykkelse 35 g/m2 35 g/m2

Mindstekøb 5 stk 5 stk

Stk. pr. krt. 50 50

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 7,50 7,50

Væskeafvisende kittel med elastik i ærmerne og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse af personale, samt for at undgå krydskontamineringer, f.eks. i forbindelse med smitsomme sygdomme. Latexfri. Er til engangsbrug.

310

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Åndedrætsværn . Masker Åndedrætsværn - FFP2 NR D, uden ventil Varenr. 9421

Godkendt iht. EN149:2001+A1:2009

Størrelse One size

Stk. pr. pk. 20

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/18

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 12,25 11,10

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes som åndedrætsværn ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Næsebøjle og hovedstropper sikrer optimal tilpasning. Må iht. arbejdsmiljøloven max benyttes 3 timer/døgn. Beskytter ikke mod gasser og dampe.

Åndedrætsværn - FFP2 NR D, med ventil Varenr. 9422

Godkendt iht. EN149:2001+A1:2009

Størrelse One size

Stk. pr. pk. 10

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/18

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 18,25 16,55

Filtrerende ansigtsmaske, der kan anvendes som åndedrætsværn ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Næsebøjle og hovedstropper sikrer optimal tilpasning. Ventilen sikre lettere vejrtrækning og mindsker varmeophobning. Må i henhold til arbejdsmiljøloven max benyttes 3 timer/døgn. Beskytter ikke mod gasser og dampe.

Åndedrætsværn - FFP3, uden ventil Varenr. 239023

Godkendt iht. EN149:2001+A1:2009

Størrelse One size

Stk. pr. pk. 20

Pk. pr. krt. 6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 65,10

Filterende ansigtsmaske, der anvendes som åndedrætsværn ved støvpartikler, aerosoler, samt mikroorganismer. Beskytter ikke mod gasser og dampe. Må max. Anvendes 3 timer /dg. Er til engangsbrug.

Åndedrætsværn - FFP3 NR D, med ventil Varenr. 400312

Godkendt iht. EN149:2001+A1:2009

Størrelse One size

Stk. pr. pk. 5

Pk. pr. krt. 12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 75,40 68,40

Filtrerende ansigtsmaske, der anvendessom åndedrætsværn, hvor man ønsker ekstra beskyttelse. Beskytter brugeren mod udefra kommende luftbårne mikroorganismer. Ventilen sørger for lettere vejrtrækning og mindsker varmeophobning. Man anbefaler at anvende masken max. 3 timer. Er til engangsbrug. Beskytter ikke mod gasser og dampe.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

311


Åndedrætsværn . Masker Åndedrætsværn - FFA2 P3 D, med ventil Varenr. 9424

Godkendt iht. EN405:2002

Størrelse One size

Stk. pr. pk. 1

Pk. pr. krt. 4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 207,65 188,35

Vedligeholdelsesfri sikkerhedsmaske som beskytter mod organiske dampe fra stoffer med kogepunkt over 65 gr.C, som anført af fabrikanten, samt partikler. Er D-mærket og formet til at give bedre pasform og komfort. Er til flergangsbrug. Når filtrene er opbrugte skiftes hele masken. Læs altid brugsanvisningen før brug.

Åndedrætsværn - FFABE1 PD3, med ventil Varenr. 9485

Godkendt iht. EN405:2002

Størrelse One size

Stk. pr. pk. 1

Pk. pr. krt. 10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 227,85 206,65

Vedligeholdelsesfri sikkerhedsmaske, som beskytter mod organiske dampe med kogepunkt over 65 gr.C, uorganiske- og sure gasser, samt ammoniak og partikler. Er D-mærket og formet til at give bedre pasform og komfort. Er til flergangsbrug. Når filterene er opbrugte skiftes hele masken. Læs altid brugsanvisningen før brug.

Operationsmaske med bindebånd, 3-lags Varenr. 220898

Størrelse One size

Kvalitet Type II

Stk. pr. pk. 50

Pk. pr. krt. 20

Pris pr. 50 stk ved 1 karton 17,55

3-lags maske med bindebånd. Foldet 3 gange og med næseklemme, der sikrer god pasform. Bindebåndene er bløde og stærke samt kan justeres til perfekt pasform. Anvendes som beskyttelse af omgivelser mod smitte f.eks. i forbindelse med operationer, hvor der ikke er risiko for stænk af blod og vævsvæsker. Kan endvidere benyttes af smitsomme patienter til beskyttelse af omgivelser f.eks. i forbindelse med Influenza A (H1N1) Type II maske. Latexfri. Opfylder kravene ift. EN 14683:2005, (BFE.>99%)

Operationsmaske med øreelastik, 3-lags Varenr. 220899

Størrelse One size

Kvalitet Type II

Stk. pr. pk. 50

Pk. pr. krt. 40

Pris pr. 50 stk ved 1 karton 17,55

3-lags maske med øreelastikker. Foldet 3 gange og med næseklemme, der sikrer god pasform. Anvendes som beskyttelse af omgivelser mod smitte f.eks. i forbindelse med operationer, hvor der ikke er risiko for stænk af blod og vævsvæsker. Kan endvidere benyttes af smitsomme patienter til beskyttelse af omgivelser f.eks. i forbindelse med Influenza A (H1N1). Type II maske. Latexfri. Opfylder kravene ift. EN 14683:2005 (BFE¿.>99%)

312

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Høreværn Ørepropper

Ørepropper med snor Varenr. 9488

Varenr. 9487

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt.: 250/4

Gul Pris pr. 1 par ved

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt.: 100/1

Gul / blå 1 pakke 2,96

1 karton 2,68

Pris pr. 1 par ved

1 pakke 15,85

1 karton 14,40

Multidispenserbox Varenr. 227499

Størrelse 23x27x34,5 cm

Farve Hvid

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/32

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 493,30

Let og hygiejnisk opbevaring af mange forskellige produkter, såsom hårnet, overtrækssko, overtræksærmer eller ørepropper. Dispenseren er fremstillet af hvidfarvet plexiglas med klart frontlåg. Genopfyldes nemt ved at løfte låget foroven. Produkterne dispenseres nemt og hygiejnisk via åbningen fortil. Kan stå eller hænges på væggen. Skruer og rawplugs til ophæng medfølger.

Høreværn med radio Varenr. 400313

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/1

Størrelse One size

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 861,00

Høreværn med am/fm radio, der begrænser radiostøjniveauet til ca. 82 db. Konstrueret til både udendørs og indendørs arbejdsklima. 140 timers levetid med AA-batterier.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

313


Øjenværn Øjenværn Varenr. 400311

Materiale Polycarbonat

Farve Klar

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/200

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 12,75

Anvendes som øjenværn til beskyttelse mod stænk i øjnene. Egen brille kan bæres under. Kan afsprittes med 70% overfladedesinfektion efter brug og anvendes flere gange. Er et personligt værnemiddel, når det anvendes i sygeplejen. Ideelt som besøgsbrille

Øjenværn Varenr. 239036

Materiale Polycarbonate linse og antidug

Farve Klar

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/200

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 28,15

Lukket beskyttelsesbrille. Ramme med direkte ventilation lavet af gennemsigtigt pvc. Fleksibel og hårdfør. Resistent overfor vand, olie og kemikalier. Kan afsprittes med 70% overfladedesinfektion og anvendes flere gange.

Øjenværn Varenr. 9420 9447

Varebeskrivelse Farve Lukket med elastikbånd, Blå Lukket med elastikbånd, PVC-fri Sort

Mindstekøb 1 stk 1 stk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/100 4/18

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 68,70 94,90

Tætsiddende, lukket brille. Velegnet til arbejdsprocessor, hvor der er risiko for stænk af kemikalier, samt ved risiko for stænk med mikroorganismer fra smittebærende patienter. Udluftning i siderne via indbyggende luftkanaler, gør brillen dugfri. Stellet er i et fleksibelt materiale, der sammen med den justerbare elastik giver en unik pasform og gør brillen meget komfortabel at bære. Velegnet til langtidsbrug. Kan bæres over egen brille. 100% UV beskyttelse. Acetatlinse.

314

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Førstehjælp

Plum øjenskyl......................................................................................... 317 Plum plastre og renseservietter.................................................. 319 Snøgg plastre........................................................................................ 320 Førstehjælpskasse.............................................................................. 321 Førstehjælp............................................................................................ 321 Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

315


Førstehjælp - det lille beredskab, når uheldet er ude

Kvalitetsprodukter til førstehjælp Rigtig mange skader kan enten behandles eller reduceres ved hjælp af førstehjælp – lige fra pludselige hjertestop til uheld med kemikalier i øjnene under rengøring og børnenes insektstik på campingpladsen. Hos Abena tilbyder vi en række kvalitetsprodukter til førstehjælp og håndtering af uheld – og dette afsnit viser kun et udpluk af vores omfattende sortiment på området.

Ulykker kommer oftest uventet Ulykker og skader opstår oftest uventet, og derfor er det meget vigtigt altid at have et lille beredskab ved hånden, så man er forberedt, når uheldet er ude – det kan både redde liv og minimere skadernes omfang. Samtidig giver det tryghed på arbejdspladsen at vide, at der er hjælp at hente, når man får brug for det.

ZOLL AED Plus hjertestarter Når et menneske falder om med pludseligt hjertestop, kan et elektrisk stød/defibrillering inden for få minutter betyde forskellen på liv eller død. Derfor er det af meget stor betydning, at førstehjælpen påbegyndes så hurtigt som muligt. Med ZOLL AED Plus behøver du ingen erfaring med førstehjælp, for at redde liv. Hjertestarteren guider dig som førstehjælper gennem hele genoplivningen og afgiver et elektrisk stød, hvis det er nødvendigt. Samtidig hjælper produktet dig til at give korrekt hjertemassage. Ved hjælp af lyd og billeder føres du igennem hele forløbet forbundet med et hjertestop – hjertestarterens elektrode skal blot placeres på den tilskadekomne. Abena anbefaler ZOLL AED Plus til enhver arbejdsplads. Læs mere om produktet i dette afsnit eller på www.abenaonline.dk 316

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Plum øjenskyl

Øjenskylleflaske, NaCl Varenr. 6874

Varebeskrivelse 0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)

Indhold 500 ml

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 79,00

CE-mærket flaske med 0,9% steril natriumklorid. Den er udstyret med ergonomisk øjenkop, støvhætte og en udførlig brugervejledning på etiketten. Flasken kan bruges til genopfyldning i stationer eller løse. Holdbarhed: 3 år. Skylletid: Ca. 5 min.

Øjenskylleflaske, pH-neutral Varenr. 6875

Varebeskrivelse Neutral 4,9% Fosfatbuffer

Indhold 200 ml

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/10

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 97,55

En lille og handy CE-mærket flaske med 4,9% steril fosfatbuffer, der neutraliserer væsken i øjet ved kemiske uheld. Flasken er let at have med sig i den specialdesignede bæltetaske, i førstehjælps-kassen, i værktøjskassen o. lign. Kan også opsættes i en vægholder. Den er udstyret med ergonomisk øjenkop, støvhætte og en udførlig brugervejledning på etiketten. Skylletid: Ca. 2 min.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

317


Plum øjenskyl Åben vægstation med 1 fl. NaCI Varenr. 6870

Varebeskrivelse 0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)

Indhold 500 ml

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 162,55

Vægstation med 1 x 500 ml Plum Øjenskyller og løst pictogram. Specielt velegnet til steder, hvor øjeblikkelig skylning er påkrævet, til mindre arbejdspladser - samt til mobile arbejdspladser. Skylletid: Ca. 5 min.

Åben vægstation med 2 fl. NaCI Varenr. 6871

Varebeskrivelse 0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)

Indhold 500 ml

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 319,35

En hurtig øjenskylleløsning, der er let at placere tæt ved arbejdsstedet. Stationen er udstyret med spejl og tydelig brugervejledning for at sikre en hurtig og korrekt øjenskylning ved uheld. Ikke velegnet til steder med støv og snavs. Skylletid: 2 x 5 min.

Lukket støvtæt vægstation m/2 fl. NaCI Varenr. 6872

Varebeskrivelse 0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)

Indhold 500 ml

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 383,25

Støvtæt vægstation i slag-fast flamingo med 2 x 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til produktionsområder med meget snavs og støv - samt til mobile arbejdspladser. Er udstyret med pictogram på fronten og spejl indvendig i låget. Skylletid: 2 x 5 min.

Lukket støvtæt vægstation med 1 fl. NaCl, 1 fl. pH neutral Varenr. 6873

Varebeskrivelse 0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)

Stk. pr. pk./ Indhold pk. pr. krt. 200+500 ml 1/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 418,10

Støvtæt vægstation i slag-fast flamingo med 200 ml pH Neutral og 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til områder, hvor der er risiko for både kemiske og mekaniske uheld. Er udstyret med pictogram på fronten og spejl indvendig i låget. Skylletid: 2 min. og 5 min.

318

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Plum plastre og renseservietter Plasterdispenser med blå plastre, Quickfix Varenr. 6886 6891

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/10 6/8

Varebeskrivelse Inkl. 2 pakker blå sporbare plastre á 45 stk. Refill med 45 stk. plaster, sporbart

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 207,25 62,90

QuickFix er et smart hygiejnisk plasterkoncept bestående af en væghængt dispenser med plads til 2 plasterforpakninger. De blå sporebare plastre er sterile og har indbygget metalflade så de kan spores. Velegnet til områder med krav til høj hygiejne - også velegnet til våde miljøer.

Plasterdispenser med vandtætte plastre, Quickfix Varenr. 6887 6890

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/10 6/8

Varebeskrivelse Inkl. 2 pakker vandfaste plastre á 45 stk Refill med 45 stk. plaster, vandfast

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 174,95 42,55

QuickFix er et smart plasterkoncept bestående af en væghængt dispenser med plads til 2 plasterforpakninger. De vandfaste plastre er åndbare og vandafvisende og er derfor specielt velegnede til arbejdspladser med fugtigt eller vådt miljø.

Sårrenseserviet, Quick Clean Varenr. 222089

Varebeskrivelse Steril

Størrelse 13x20cm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 40/11

Pris pr. 40 stk ved 1 karton 60,30

Enkeltpakkede servietter anvendes til rensning af mindre sår, f.eks. i forbindelse med rift eller hudafskrab, samt insektstik.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

319


Snøgg plastre

Snøgg Soft 1 Varenr. 221784 221778

Varebeskrivelse Snøgg Soft 1 skumplaster Snøgg Soft 1 skumplaster

Farve Beige Blå

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/96 1/96

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 97,40 128,15

Anvendes til fiksering og polstring overalt på kroppen. Klæber på sig selv ikke til hud eller hår.

Snøgg plasterautomat Varenr. 221769

Varebeskrivelse Til Soft1 plastre

Stk. pr. pk./ Farve pk. pr. krt. Blå/gul/klar 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 307,50

Plasterautomat anvendes til hygiejnisk opbevaring og nem dispensering af Soft 1 plastre. Automaten er let at montere og genopfylde. Leveres uden Soft 1 plastre.

320

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Førstehjælpskasse Førstehjælpskasse Varenr. 224128

Varebeskrivelse Til brug ifm førstehjælp

Farve Grøn

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/20

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 112,75

Indhold: 1 stk plasterrulle 2,5cm x 5m, 8 stk elastisk plaster 6x10cm, 3 stk kompresforbinding 8x10cm, 1 stk kompresforbinding 10x12cm, 2 stk gazekompres 40x60cm, 1 stk gazekompres 60x80cm, 2 stk gazebind 6cm x 4m, 3 stk gazebind 8cm x 4m, 1 stk alu-tæppe 160x210cm, 6 stk gazekompres 10x10cm, 2 stk armklæder 136x96x96cm, 1 stk saks, 4 stk engangshandsker, 1 stk førstehjælpsfolder, 10 stk plasterstrips 19x72mm, 10 stk sårrenseservietter, 1 stk pincet.

Førsthjælpstaske Varenr. 224129

Varebeskrivelse Til brug ifm førstehjælp

Farve Rød

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/40

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 101,50

Indhold: 1 stk plasterrulle 2,5cm x 5m, 8 stk elastisk plaster 6x10cm, 3 stk kompresforbinding 8x10cm, 1 stk kompresforbinding 10x12cm, 2 stk gazekompres 40x60cm, 1 stk gazekompres 60x80cm, 2 stk gazebind 6cm x 4m, 3 stk gazebind 8cm x 4m, 1 stk alu-tæppe 160x210cm, 6 stk gazekompres 10x10cm, 2 stk armklæder 136x96x96cm, 1 stk saks, 4 stk engangshandsker, 1 stk førstehjælpsfolder, 10 stk plasterstrips 19x72mm, 10 stk sårrenseservietter, 1 stk pincet.

Førstehjælp Anvendes i forbindelse med genoplivning ved hjertestop. Indeholder: Hjertestarter med LCD skærm, bæretaske/vægbeslag, batterier type Duracell123A Lithiummangandioxid (10stk), låg til at skabe frie

luftveje, 2 sæt CPR-D padz elektroder med feed back teknologi (5 års holdbarhed), Rescue Net Code Review (data program), dansk brugsanvisning. Kommer incl. taske eller vægbeslag efter valg.

Hjertestarter med stemmeguide og LCD-skærm Varenr. 232275 Varebeskrivelse

Incl. 2 sæt CPR-D Padz Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/24 Pris pr. 1 stk ved 1 karton 13.800,00

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

321


Førstehjælp Plaster til bi- og hvepsestik, Bee-Patch Varenr. 221858

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 5/180

Varebeskrivelse Plaster til bi- og hvepsestik

Pris pr. 5 stk ved 1 karton 46,15

Bee-Patch er et nyt patenteret plaster, der anvendes til behandling af bi- og hvepsestik. Plasteret indeholder Suchrose, der er et sukkerstof. Via osmose trækker sukkerstoffet giften ud efter stikket. Ved at fjerne giften, fjerner man smerten og hævelsen efter stikket. Der er smertelindring efter kun 5 min. Sukkeret er lukket inde i plasteret og tiltækker derfor ikke andre hvepse og bier. Ved allergi overfor bi- eller hvepsestik skal lægens anbefaling mht. medicinering følges.

Kølespray, Burnshield Varenr. 222290

Varebeskrivelse Til køle- og brandssårsbehandling

Indhold 125 ml

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/48

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 69,35

Anvendes ved forbrændinger. Området sprayes og varmen fordamper gennem materialet. Gentag behandlingen efter behov.

Brandsårsbehandling, AbsorBurn Varenr. 222286 222287 222288 222289

Varebeskrivelse Hydrogel, steril Hydrogel, steril Hydrogel, steril Hydrogel på tube

Størrelse 5x5 cm 10x10 cm 20x20 cm 100 ml

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 10/10 10/10 1/20 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 21,55 23,60 57,40 35,90

AbsorBurn anvendes til førstehjælp ved brandsår og skoldninger. Kan endvidere lindre ved solskoldning, insektbid, brandmand og brændenælder. Gelen har en kølende og lindrende effekt - med mellem 6-7 grader og begrænser derved såvel skadens omfang som smerten. Er meget enkel at anvende - læg gelen på det skadede område og lad det ligge i minimum 30-45 minutter. Gentag evt. behandlingen.

Kølebehandling, Easy Ice Varenr. 221517

Varebeskrivelse Kuldepose

Størrelse 14x18 cm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 25/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 12,95

Anvendes som kuldeterapi ved skader som forstuvning, slag og overfladiske brandsår for at reducere smerte og hævelse. Er til engangsbrug. Før brug trykkes let på posen, hvorved inderposen brister og indholdet bliver koldt. Ryst posen så indholdet fordeles. Posen bliver kold (5-0 grader C) i løbet af meget kort tid. Det er vigtigt at beskytte huden med et ekstra lag, eksempelvis lærredsklud for ikke at skade huden med kulde.

322

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Førstehjælp Køle-varmebehandling, Nexcare Cold/hot Varenr. 221518

Varebeskrivelse Kuldepose-/varmepose

Størrelse 10x26,5 cm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 71,35

Anvendes både som kølepose eller varmepude alt afhængig af det ønskede brug. Kan opbevares i fryseren og forbliver kold i 20-30 min. Kan opvarmes i varmt vand eller mikroovn. Der medfølger nonwoven pose til beskyttelse af huden.

Puskapsel, Støbepap Varenr. 4310

Varebeskrivelse 100% genbrugsfibre. Steriliserbar.

Størrelse 14x25 cm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 300/1

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,90 443,45

Nyreformet puskapsel af pap. Kan anvendes til opbevaring af instrumenter, sprøjter og lign. i forbindelse med plejesituationer. Kan endvidere anvendes til forskellige former for væsker f.eks. opkast, urin m.m.

Puskapsel, plastik Varenr. 240008

Varebeskrivelse Engangs, steriliserbar

Størrelse 12,5x25 cm

Mindstekøb 25 stk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 100/5

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1,60

Til opbevaring af instrumenter, sprøjter. Kan også anvendes til skyllevæsker, mund og sårpleje og til opkast.

Luft-/Søsygepose Varenr. 123311

Udførsel 70 g/m2 + 15 g PE

Mål (B x L) 7,5x13 cm

Højde 26,0 cm

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 500/1

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 445,45 404,05

Pose til sø- og luftsyge

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

323


Førstehjælp Opkastningspose Varenr. 227465

Materiale Polyethylen

Rumindhold 1,5 l

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 50/8

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 2,11

Anvendes ved opkastning. Efter brug snøres posen sammen og lukkes ved hakket i kanten.

Dispenser til opkastningsposer Varenr. 227466

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 1/6

Varebeskrivelse Til ca. 50 poser af vnr. 227465

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 246,00

Dispenser til opkastposer. Monteres på væggen. Giver en hygeijnisk opbevaring og nem håndtering af poserne.

Spyttekrus Varenr. 5061 5066

Varebeskrivelse Spyttekrus af polypropylen Låg til spyttekrus

Størrelse 225 ml

Mindstekøb 1000 stk 2000 stk

Stk. pr. pk./ pk. pr. krt. 25/40 2000/1

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 764,70 693,60 581,90 527,80

Anvendes til opbevaring af forskellige væsker - eks. Dansk Vand ifm mundpleje. Kan endvidere anvendes som spyttekrus.

324

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Borddækning

Victoria Spunlace..................................................................... 327 Airlaid servietter, ensfarvet................................................ 328 Textú airlaid................................................................................ 331 Soul airlaid.................................................................................. 332 Band airlaid................................................................................ 333 Scottish airlaid.......................................................................... 334 Style airlaid................................................................................. 335 Tratto airlaid.............................................................................. 336 Victoria......................................................................................... 336 Havet............................................................................................. 337 Charlotte...................................................................................... 337 Kuvertløbere, airlaid, perforeret....................................... 338 Check Pink.................................................................................. 339 Check Blue.................................................................................. 340 Leela Green................................................................................ 341 Rio................................................................................................... 342 Plus middagsservietter, præget 2-lags........................ 343 Papirservietter, nyfiber......................................................... 344 Papirservietter, 1/8-fold, nyfiber..................................... 349 Lara Orange............................................................................... 351 Green Stripes............................................................................ 352 Design servietter, papir........................................................ 353 Emeli, 1-lags papir................................................................... 354 Fødselsdags-sortiment......................................................... 355

Stikduge, polysoft, lamineret.............................................. 356 Stikduge, airlaid, papir........................................................... 357 Dækkeservietter, airlaid....................................................... 358 Rulleduge, polysoft, lamineret............................................ 359 Rulleduge, airlaid...................................................................... 360 Rulleduge, damask.................................................................. 361 EasyOne........................................................................................ 362 T3 Natural.................................................................................. 362 Økonomiservietter.................................................................. 363 Dispensere til økonomiservietter..................................... 364 Antiklys.......................................................................................... 365 Rustiklys....................................................................................... 366 Servietlys..................................................................................... 367 Kronelys....................................................................................... 368 Alter- og dekorationslys samt tilbehør.......................... 369 Rillede bloklys............................................................................. 370 Bloklys........................................................................................... 372 Fyrfadslys..................................................................................... 374 Tealight holder.......................................................................... 375 Relight Candle........................................................................... 376 Tulipanlys..................................................................................... 377 Lysbowler.................................................................................... 378 Starlight....................................................................................... 379 Udendørslys............................................................................... 380

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

325


Borddækning og tilbehør Sortimentet til ethvert selskab Uanset hvor stort, småt, formelt eller afslappet dit selskab er, har Abena de ideelle borddækningsprodukter og tilbehør til lejligheden. Sortimentet er velegnet til alle former for hoteller, restauranter, caféer og kantiner mv. af alle størrelser.

Gastro-Line er Abenas egen produktserie inden for bl.a. borddækning og er kendetegnet ved særlig fokus på kvalitet til prisen.

Papirservietter fås i forskellige flotte farver og designs og i forskellige kvaliteter. Papirservietter består generelt af 100% nyfibre og de fleste papirservietter i sortimentet er svanemærket.

Airlaidservietter er af meget høj kvalitet og findes i et bredt udvalg af farver og designs. Materialet er blødt, har en meget høj sugeevne og udstråler eksklusivitet. Samtidig er airlaidservietter mere holdbare end papirservietter og ideelle til flotte servietfoldninger.

Duge, kuvertløbere, stikduge og dækkeservietter fås i forskellige kvaliteter – airlaid, damask, papir og polysoft – samt i forskellige mønstre og farver, der matcher en lang række servietter.

Lys tilbyder vi bl.a. i form af stagelys, bloklys, dekorationslys, fyrfadslys, lysbowler og udendørslys i mange forskellige farver og udformninger. Lysene er fremstillet med fokus på kvalitet af enten ren paraffin eller ren stearin.

326

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Victoria Spunlace

Luksuskvalitet i særklasse Ekstra tyk og lækker Flot perlemorseffekt

Middagsserviet Varenr. 122510 122550

Farve Hvid Hvid

Størrelse (cm) Kvalitet 70 g/m2 40x40 70 g/m2 48x48

Mindstekøb 600 stk 400 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 25/24 25/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1560,60 1415,50 2203,85 1998,95

327


Airlaid servietter Ensfarvet

Middagsserviet Varenr. 3601 3610 95154

Farve Hvid Hvid Hvid

Størrelse (cm) 50x50 48x48 40x40

Kvalitet 65g/m2 60g/m2 60g/m2

Mindstekøb 320 stk 500 stk 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 40/8 50/10 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1643,90 1491,05 1466,10 1329,80 899,70 816,05

Farve Creme Creme

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 48x48 60g/m2 40x40

Mindstekøb 500 stk 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2063,40 1871,55 1211,40 1098,75

Middagsserviet Varenr. 3420 95180

328

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Airlaid servietter Ensfarvet

Middagsserviet Varenr. 3441 95150

Farve Rød Rød

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 48x48 60g/m2 40x40

Mindstekøb 500 stk 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2063,40 1871,55 1211,40 1098,75

Farve Bordeaux Bordeaux

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 48x48 60g/m2 40x40

Mindstekøb 500 stk 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2063,40 1871,55 1211,40 1098,75

Farve Blå Blå

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 48x48 60g/m2 40x40

Mindstekøb 500 stk 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2063,40 1871,55 1211,40 1098,75

Farve Grøn Grøn

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 48x48 60g/m2 40x40

Mindstekøb 500 stk 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2063,40 1871,55 1211,40 1098,75

Farve Mocca Mocca

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 48x48 60g/m2 40x40

Mindstekøb 500 stk 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2063,40 1871,55 1211,40 1098,75

Farve Sort Sort

Størrelse (cm) Kvalitet 1x60g/m2 48x48 60g/m2 40x40

Mindstekøb 500 stk 1000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10 50/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2063,40 1871,55 1211,40 1098,75

Middagsserviet Varenr. 3442 95151

Middagsserviet Varenr. 3444 95153

Middagsserviet Varenr. 3443 95152

Middagsserviet Varenr. 3422 95182

Middagsserviet Varenr. 3430 95156

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

329


Airlaid servietter Ensfarvet

Middagsserviet Varenr. 120950

Farve Avocado

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1211,40 1098,75

Farve Aubergine

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1211,40 1098,75

Farve Violet

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1211,40 1098,75

Farve Gammelrosa

Størrelse (cm) Kvalitet 60 g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1211,40 1098,75

Farve Pink

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1211,40 1098,75

Farve Turkis

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1211,40 1098,75

Middagsserviet Varenr. 120951

Middagsserviet Varenr. 120952

Middagsserviet Varenr. 120953

Middagsserviet Varenr. 120954

Middagsserviet Varenr. 120955

330

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Textú Airlaid

Middagsserviet, Creta, 40x40 cm, 60g/m2 Varenr. 121022

Tilhørende kuvertløbere:

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1380,25

1 palle 1251,90 95297

Middagsserviet, creme, 40x40 cm, 60g/m2 Varenr. 121023

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk 121150 Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1380,25

1 palle 1251,90

Se yderligere under Kuvertløbere

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

331


Soul Airlaid

Middagsserviet, hvid, 40x40 cm, 60g/m2 Varenr. 121011

Tilhørende kuvertløbere:

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1380,25

1 palle 1251,90 95296

Middagsserviet, Creta, 40x40 cm, 60g/m2 Varenr. 121010

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1380,25

1 palle 1251,90

121150

Middagsserviet, avocado, 40x40 cm, 60g/m2 Varenr. 121012

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

332

121152 1 karton 1380,25

1 palle 1251,90

Se yderligere under Kuvertløbere

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Band Airlaid

Middagsserviet, rosa, 40x40 cm, 60g/m2 Varenr. 121018

Tilhørende kuvertløbere:

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1380,25

1 palle 1251,90

Middagsserviet, sand, 40x40 cm, 60g/m2 Varenr. 121019

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

121160

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1380,25

1 palle 1251,90

Middagsserviet, Creta, 40x40 cm, 60g/m2 Varenr. 121014

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

121150

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1380,25

1 palle 1251,90

Se yderligere under Kuvertløbere

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

333


Scottish Airlaid

Middagsserviet, Scottish Varenr. 95322

Farve Grå

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1380,25 1251,90

Farve Creme

Størrelse (cm) Kvalitet 60 g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1380,25 1251,90

Middagsserviet, Scottish Varenr. 121026

334

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Style Airlaid

Middagsserviet, Style Varenr. 121024

Farve Creme

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1380,25 1251,90

Farve Nocciola

Størrelse (cm) Kvalitet 60g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1380,25 1251,90

Middagsserviet, Style Varenr. 121025

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

335


Tratto Airlaid

Middagsserviet, turkis, 40x40 cm, 60 g/m2 Varenr. 121027

Middagsserviet, pink, 40x40 cm, 60 g/m2 Varenr. 121028

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk 1 karton 1380,25

1 palle 1251,90

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1380,25

1 palle 1251,90

Middagsserviet, Victoria Varenr. 121029

336

Farve Sort

Størrelse (cm) Kvalitet 60 g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1380,25 1251,90


Havet . Charlotte Airlaid

Middagsserviet, blå/creme, 40x40 cm Varenr. 121030

Stikdug, creme/blå, 80x80 cm Varenr. 121220

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/12

Mindstekøb: 600 stk Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/1

Mindstekøb: 50 stk 1 karton 1737,75

1 palle 1576,20

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 984,05

1 palle 892,55

Middagsserviet, Charlotte Varenr. 3440

Farve Hvid/grå

Størrelse (cm) Kvalitet 65g/m2 50x50

Mindstekøb 320 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 40/8

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1920,85 1742,30

337


Kuvertløbere . Airlaid Perforeret

Kuvertløber, hvid 0,4x24 m, 60g/m2 Varenr. 95296

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 4 stk Pris pr. 1 stk ved

1 karton 87,45

1 palle 79,35

Kuvertløber, creme 0,4x24 m, 60g/m2 Varenr. 95297

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 4 stk Pris pr. 1 stk ved

1 karton 119,45

1 palle 108,35

Kuvertløber, aubergine 0,4x24 m, 60g/m2 Varenr. 121157

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 4 stk Pris pr. 1 stk ved

1 karton 119,45

1 palle 108,35

Kuvertløber, avocado 0,4x24 m, 60g/m2 Varenr. 121152

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 4 stk Pris pr. 1 stk ved

1 karton 119,45

1 palle 108,35

Kuvertløber, Creta 0,4x24 m, 60g/m2 Varenr. 121150

Kuvertløber, Mocca 0,4x24 m, 60g/m2 Varenr. 95287

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 4 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 4 stk 1 karton 119,45

1 palle 108,35

Kuvertløber, sort 0,4x24 m, 60g/m2 Varenr. 95299

Pris pr. 1 stk ved

338

1 karton 119,45

1 palle 108,35

Kuvertløber, rosa 0,4x24 m, 60g/m2

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 4 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Varenr. 121160

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 4 stk 1 karton 119,40

1 palle 108,30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 119,45

1 palle 108,35


Check Pink

Frokostserviet papir, Duni Varenr. 127110

Farve Pink

Størrelse (cm) Kvalitet 3x17g/m2 33x33

Mindstekøb 500 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 631,95 573,20

Farve Pink

Størrelse (cm) Kvalitet 70g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1918,35 1740,00

Farve Pink

Størrelse (m) Kvalitet 70g/m2 0,4x24

Mindstekøb 4 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 170,15 154,35

Farve Pink

Størrelse (cm) Kvalitet 70 g/m2 84x84

Mindstekøb 100 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 20/5

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1233,70 1119,00

Middagsserviet, Dunilin Varenr. 126133

Kuvertløber, Dunicel Varenr. 126240

Stikdug, Dunicel Varenr. 120852

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

339


Check Blue

Frokostserviet, Duni Varenr. 127111

Farve Blå

Størrelse (cm) Kvalitet 3x17g/m2 33x33

Mindstekøb 500 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/10

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 631,95 573,20

Farve Blå

Størrelse (cm) Kvalitet 70g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1918,35 1740,00

Farve Blå

Størrelse (m) Kvalitet 70 g/m2 0,4x24

Mindstekøb 4 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 170,15 154,35

Farve Blå

Størrelse (cm) Kvalitet 70 g/m2 84x84

Mindstekøb 100 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 20/5

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1233,70 1119,00

Middagsserviet, Dunilin Varenr. 126134

Kuvertløber, Dunicel Varenr. 126242

Stikdug, Dunisilk+ Varenr. 120853

340

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Leela Green

Middagsserviet, Dunilin Varenr. 126135

Farve Grøn

Størrelse (cm) Kvalitet 70 g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1918,35 1740,00

Farve Grøn

Størrelse (m) Kvalitet 70 g/m2 0,4x24

Mindstekøb 4 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 170,15 154,35

Kuvertløber, Dunicel Varenr. 126243

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

341


Rio

Middagsserviet, Dunilin Varenr. 126136

Farve Pink

Størrelse (cm) Kvalitet 70 g/m2 40x40

Mindstekøb 600 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1918,35 1740,00

Farve Pink

Størrelse (m) Kvalitet 70 g/m2 0,4x24

Mindstekøb 4 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 170,15 154,35

Farve Pink

Størrelse (cm) Kvalitet 70 g/m2 84x84

Mindstekøb 100 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 20/5

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1233,70 1119,00

Kuvertløber, Dunicel Varenr. 126244

Stikdug, Dunicel Varenr. 120854

342

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Plus middagsservietter Præget 2-lags

Hvid, 38x38 cm Varenr. 125050

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/42

Mindstekøb: 1680 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 282,80

1 palle 256,50

Champagne , 38x38 cm Varenr. 125051

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Mindstekøb: 1440 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 423,80

1 palle 384,40

Gul, 38x38 cm

Orange, 38x38 cm Varenr. 125052

Varenr. 125053

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Mindstekøb: 1440 stk Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Mindstekøb: 1440 stk

1 karton 423,80

1 palle 384,40

Rød, 38x38 cm

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 423,80

1 palle 384,40

Bordeaux, 38x38 cm

Varenr. 125054

Varenr. 125055

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Mindstekøb: 1440 stk Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Mindstekøb: 1440 stk

1 karton 423,80

1 palle 384,40

Blå, 38x38 cm

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 423,80

1 palle 384,40

Grøn, 38x38 cm Varenr. 125056

Varenr. 125057

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Mindstekøb: 1440 stk Pris pr. 1000 stk ved

Mindstekøb: 1440 stk

1 karton 423,80

1 palle 384,40

Brun, 38x38 cm Varenr. 125058

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 423,80

1 palle 384,40

Sort, 38x38 cm Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Mindstekøb: 1440 stk Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Varenr. 125059

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 40/36

Mindstekøb: 1440 stk

1 karton 423,80

1 palle 384,40

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 423,80

1 palle 384,40

343


Papirservietter Nyfiber

Hvid Varenr. 3276 3273 3286 3161 120450 120412

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Kaffeserviet, 3-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 1400 stk 33x33 2000 stk 24x24 2800 stk 24x24 200 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 70/20 100/20 140/20 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 346,50 314,30 221,65 201,05 288,80 261,95 252,45 229,00 193,75 175,70 154,15 139,80

Varenr. 3283 3177 95123 120414

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 33x33 1400 stk 33x33 2000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 70/20 100/20 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 379,95 344,60 278,90 252,95 171,00 155,10

Champagne

344

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Papirservietter Nyfiber

Sand Varenr. 95173 95124

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 33x33 2000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 278,90 252,95

Varenr. 3279 95160 3289 3164 95102 120411

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Frokostserviet, 1-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 70 stk 40x40 2000 stk 33x33 70 stk 33x33 100 stk 33x33 4000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 70/20 100/20 250/16 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,40 319,60 379,95 344,60 278,90 252,95 134,50 122,00 171,00 155,10

Varenr. 120755 120551

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 33x33 2000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 278,90 252,95

Varenr. 3285 3196 3265 120417

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 33x33 1400 stk 33x33 2000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 70/20 100/20 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 379,95 344,60 278,90 252,95 171,00 155,10

Gul

Orange

Terracotta

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

345


Papirservietter Nyfiber

Antikrosa Varenr. 3269 3267 3173 120416

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 33x33 1400 stk 33x33 2000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 70/20 100/20 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 379,95 344,60 278,90 252,95 171,00 155,10

Varenr. 3277 3275 3287 3162 95100 120413

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Frokostserviet, 1-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 70 stk 40x40 2000 stk 33x33 1400 stk 33x33 100 stk 33x33 4000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 70/20 100/20 250/16 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,45 319,65 379,95 344,60 278,90 252,95 134,50 122,00 171,00 155,10

Varenr. 3282 3274 3292 3167 95101 120419

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Frokostserviet, 1-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 1400 stk 33x33 2000 stk 33x33 4000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 70/20 100/20 250/16 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,45 319,65 379,95 344,60 278,90 252,95 134,50 122,00 171,00 155,10

Varenr. 120754 120611

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 3-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 250 stk 33x33 250 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/5 50/5

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 379,95 344,60

Rød

Bordeaux

Mørk lilla

346

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Papirservietter Nyfiber

Pastelblå Varenr. 120753 120550 120511 120410

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Frokostserviet, 1-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 33x33 2000 stk 33x33 4000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 250/16 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 278,90 252,95 134,50 122,00 171,00 155,10

Varenr. 3278 3271 3288 3166 95105 120421

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Frokostserviet, 1-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 1400 stk 33x33 100 stk 33x33 4000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 70/20 100/20 250/16 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,40 319,60 379,95 344,60 278,90 252,95 134,50 122,00 171,00 155,10

Varenr. 120752 120610

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 3-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 250 stk 33x33 250 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/5 50/5

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 379,95 344,60

Blå

Limegrøn

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

347


Papirservietter Nyfiber

Grøn Varenr. 3280 3272 3290 3165 95103 120420

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Frokostserviet, 1-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 70 stk 33x33 100 stk 33x33 4000 stk 24x24 200 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 70/20 100/20 250/16 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,45 319,65 379,95 344,60 278,90 252,95 134,50 122,00 171,00 155,10

Varenr. 120751

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05

Varenr. 95172 95125 120422

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Frokostserviet, 2-lags Kaffeserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 33x33 2000 stk 24x24 4000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 200/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 278,90 252,95 171,00 155,10

Mocca/Brun

Sort

348

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Papirservietter . 1/8-fold Nyfiber

Hvid Varenr. 95273 95263 95253

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 2000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 100/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 346,50 314,30 221,65 201,05 203,45 184,50

Varenr. 95277

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05

Varenr. 95264 95254

Varebeskrivelse Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 2000 stk 33x33 2000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 100/20 100/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 352,40 319,60 279,85 253,80

Champagne

Gul

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

349


Papirservietter . 1/8-fold Nyfiber

Rød Varenr. 95270 95260 95250

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 2000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 100/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,40 319,60 279,85 253,80

Varenr. 95271 95261 95251

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 2000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 100/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,40 319,60 279,85 253,80

Varenr. 95276 95266 95256

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 2000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 100/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,40 319,60 279,85 253,80

Varenr. 95275 95265 95255

Varebeskrivelse Middagsserviet, 3-lags Middagsserviet, 2-lags Frokostserviet, 2-lags

Størrelse (cm) Mindstekøb 40x40 1400 stk 40x40 2000 stk 33x33 2000 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 70/20 100/20 100/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 488,45 443,05 352,40 319,60 279,85 253,80

Bordeaux

Blå

Grøn

350

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Lara Orange

Kaffeserviet, 3-lags Farve Gul/orange

Størrelse (cm) Kvalitet 3x19gr/m2 25x25

Mindstekøb 240 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 20/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 689,35 625,25

Varenr. 120665

Farve Gul/orange

Størrelse (cm) Kvalitet 3x19gr/m2 33x33

Mindstekøb 240 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 20/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 753,10 683,10

Varenr. 121159

Farve Gul/orange

Størrelse (cm) Kvalitet 60 g/m2 0,4x5

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 6/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 36,55 33,15

Varenr. 121211

Farve Orange

Størrelse (cm) Kvalitet 60 g/m2 80x80

Mindstekøb 10 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/10

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1212,10 1099,45

Varenr. 122216

Frokostserviet, 3-lags

Kuvertløber

Stikdug

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

351


Green Stripes

Kaffeserviet, 3-lags Farve Grøn

Størrelse (cm) Kvalitet 3x19gr/m2 25x25

Mindstekøb 240 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 20/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 689,35 625,25

Varenr. 120664

Farve Grøn

Størrelse (cm) Kvalitet 3x19gr/m2 33x33

Mindstekøb 240 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 20/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 753,20 683,20

Varenr. 121158

Farve Grøn

Størrelse (cm) Kvalitet 60 g/m2 0,4x5

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 6/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 36,55 33,15

Varenr. 122215

Frokostserviet, 3-lags

Kuvertløber

352

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Design servietter Papir

Blomstersymphonie serviet, 33x33 cm, 1-lags Varenr. 122250

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/48

Mindstekøb: 1440 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 316,75

1 palle 287,30

Flora serviet, 33x33 cm, 1-lags Varenr. 122252

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/48

Mindstekøb: 1440 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 316,75

1 palle 287,30

Flora serviet, 33x33 cm, 1-lags Varenr. 122253

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/48

Mindstekøb: 1440 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 316,75

1 palle 287,30

Efterårsblade serviet, 33x33 cm, 3-lags Varenr. 120663

Påskelilje serviet, 33x33 cm, 3-lags Varenr. 120661

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 20/12

Mindstekøb: 240 stk Pris pr. 1000 stk ved

Mindstekøb: 240 stk 1 karton 772,05

1 palle 700,30

Stedmorsblomster serviet, 33x33 cm, 3-lags Varenr. 120662

Pris pr. 1000 stk ved

Varenr. 120666

Mindstekøb: 240 stk 1 karton 772,05

1 palle 700,30

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 20/12

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 753,20

1 palle 683,20

Historisk Rose, 33x33 cm, 3-lags

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 20/12

Mindstekøb: 240 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 palle 700,30

Mindstekøb: 240 stk

Orange Lilje serviet, 33x33 cm, 3-lags Varenr. 120667

1 karton 772,05

Akelei Serviet, 33x33 cm, 3-lags

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 20/12

Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 20/12

Varenr. 120668

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 20/12

Mindstekøb: 240 stk 1 karton 753,20

1 palle 683,20

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 753,20

1 palle 683,20

353


Emeli

1-lags papir

Frokostserviet, hvid/lilla Varenr. 120520

Dækkeserviet, hvid/lilla Varenr. 121560

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 500/2

Mindstekøb: 1000 stk Pris pr. 1000 stk ved

Mindstekøb: 600 stk

1 karton 316,75

1 palle 287,30

Frokostserviet, hvid/blå/grøn Varenr. 120522

Pris pr. 1000 stk ved

Varenr. 121562

Mindstekøb: 1000 stk 1 karton 316,75

1 palle 287,30

354

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 100/6

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 584,00

1 palle 529,70

Dækkeserviet, hvid/rød/grøn

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 500/2

Mindstekøb: 1000 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 palle 529,70

Mindstekøb: 600 stk

Frokostserviet, hvid/rød/grøn Varenr. 120521

1 karton 584,00

Dækkeserviet, hvid/blå/grøn

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 500/2

Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 100/6

Varenr. 121561

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 100/6

Mindstekøb: 600 stk

1 karton 316,75

1 palle 287,30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 584,00

1 palle 529,70


Fødselsdags-sortiment

Dug med flag, 1,2 x 50 m Varenr. 3606

Serviet med flag, 1-lags, 1/4-fold Varenr. 3608

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/3

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 50 stk 1 karton 153,65

1 palle 153,65

Flag på hvid pind Varenr. 3402

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 272,60

1 palle 247,25

Lys med flag Varenr. 121317

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 25/8

Mindstekøb: 200 stk Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/24

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 24/1

Mindstekøb: 24 stk 1 karton 182,25

1 palle 165,30

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 7,50

1 palle 6,80

Sugerør med knæk Varenr. 17236

Størrelse 0,6 cm x 24,0 cm

Farve Rød/hvid

Mindstekøb 2500 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 250/10

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 63,10 57,25

355


Stikduge . Polysoft Lamineret

Plastlamineret dug til flergangsbrug Kan tørres af med fugtig klud og genbruges Perfekt til inden- og udendørsbrug Med diskret bladmønster

Stikdug Varenr. 95310

Farve Hvid

Størrelse 90x90cm

Mindstekøb 144 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 865,30 784,85

Varenr. 95326

Farve Creme

Størrelse 90x90cm

Mindstekøb 144 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 865,30 784,85

Varenr. 95311

Farve Gul

Størrelse 90x90cm

Mindstekøb 144 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 865,30 784,85

Varenr. 95312

Farve Blå

Størrelse 90x90cm

Mindstekøb 144 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 865,30 784,85

Varenr. 95313

Farve Bordeaux

Størrelse 90x90cm

Mindstekøb 144 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/12

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 865,30 784,85

Stikdug

Stikdug

Stikdug

Stikdug

356

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Stikduge . Airlaid Papir

Hvid, 60g/m2, 80x80 cm, airlaid Varenr. 3452

Bordeaux, 60g/m2, 80x80 cm, airlaid Varenr. 3455

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/100

Mindstekøb: 100 stk Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 100 stk 1 karton 597,10

1 palle 541,55

Blå, 60g/m2, 80x80 cm, airlaid Varenr. 3453

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 3454

Mindstekøb: 100 stk 1 karton 679,95

1 palle 616,70

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/100

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 679,95

1 palle 616,70

Sort, 60g/m2, 80x80 cm, airlaid Varenr. 122710

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/100

Mindstekøb: 100 stk Pris pr. 100 stk ved

1 palle 616,70

Mindstekøb: 100 stk

Rød, 60g/m2, 80x80 cm, airlaid Varenr. 122711

1 karton 679,95

Grøn, 60g/m2, 80x80 cm, airlaid

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/100

Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/100

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/100

Mindstekøb: 100 stk 1 karton 679,95

1 palle 616,70

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 679,95

1 palle 616,70

Hvid, Papir Varenr. 3460 3461 3462 3464 3463

Kvalitet 90 g/m2 90 g/m2 90 g/m2 90 g/m2 90 g/m2

Størrelse (cm) Mindstekøb 60x60 250 stk 60x70 250 stk 70x70 250 stk 70x80 250 stk 80x80 250 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 250/1 250/1 250/1 250/1 250/1

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 123,05 111,60 130,80 118,60 140,50 127,45 194,15 176,10 194,25 176,20

357


Dækkeservietter Airlaid

Hvid, 30x40 cm, 60g/m2 Varenr. 95144

Creme, 30x40 cm, 60g/m2 Varenr. 95145

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/4

Mindstekøb: 1000 stk Pris pr. 1000 stk ved

Mindstekøb: 1000 stk

1 karton 692,15

1 palle 627,80

Rød, 30x40 cm, 60g/m2 Varenr. 95140

Pris pr. 1000 stk ved

Varenr. 95141

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/4

1 karton 1038,25

1 palle 941,70

Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/4

1 karton 1038,25

1 palle 941,70

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/4

Mindstekøb: 1000 stk Pris pr. 1000 stk ved

358

1 karton 1038,25

1 palle 941,70

Varenr. 95142

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/4

Mindstekøb: 1000 stk

Sort, 30x40 cm, 60g/m2 Varenr. 122650

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/4

Grøn, 30x40 cm, 60g/m2

Mindstekøb: 1000 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 palle 941,70

Mindstekøb: 1000 stk

Blå, 30x40 cm, 60g/m2 Varenr. 95143

1 karton 1038,25

Bordeaux, 30x40 cm, 60g/m2

Mindstekøb: 1000 stk Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/4

1 karton 1038,25

1 palle 941,70

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1038,25

1 palle 941,70


Rulleduge . Polysoft Lamineret

Plastlamineret dug til flergangsbrug Kan tørres af med fugtig klud og genbruges Perfekt til inden- og udendørsbrug Med diskret bladmønster

Hvid Varenr. 95190

Farve Hvid

Kvalitet 80g/m2

Størrelse (m) Mindstekøb 1,2x25 1 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 337,35 306,00

Varenr. 95194

Farve Creme

Kvalitet 80g/m2

Størrelse (m) Mindstekøb 1,2x25 1 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 337,35 306,00

Varenr. 95192

Farve Blå

Kvalitet 80g/m2

Størrelse (m) Mindstekøb 1,2x25 1 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/4

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 337,35 306,00

Creme

Blå

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

359


Rulleduge Airlaid

Hvid, 1,2x25 m, 60g/m2 Varenr. 95204

Champagne, 1,2x25 m, 60g/m2 Varenr. 95205

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 karton 216,00

1 palle 195,90

Creme, 1,2x20 m, 70g/m2 Varenr. 95208

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 95200

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 269,60

1 palle 244,50

1 palle 244,50

Varenr. 95203

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 1 stk 1 karton 269,60

1 palle 244,50

Grøn, 1,2x25 m, 60g/m2

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 269,60

1 palle 244,50

Sort, 1,2x25 m, 60g/m2 Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 1 stk

360

1 karton 269,60

Blå, 1,2x25 m, 60g/m2

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk

Pris pr. 1 stk ved

1 palle 244,50

Mindstekøb: 1 stk

Bordeaux, 1,2x25 m, 60g/m2

Varenr. 95202

1 karton 269,60

Rød, 1,2x25 m, 60g/m2

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 95201

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Varenr. 95206

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/4

Mindstekøb: 1 stk 1 karton 269,60

1 palle 244,50

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 269,60

1 palle 244,50


Rulleduge Damask

Hvid, 50 g/m2, 1,2x50 m Varenr. 3550

Creme, 1x45g/m2, 1,2x50 m Varenr. 3747

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/6

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 karton 105,75

1 palle 95,90

Rød, 1x45g/m2, 1,2x50 m Varenr. 3551

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 3556

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/6

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 188,90

1 palle 171,35

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/6

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 188,90

1 palle 171,35

Grøn, 1x45g/m2, 1,2x50 m Varenr. 3554

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/6

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/6

Mindstekøb: 1 stk 1 karton 188,90

1 palle 171,35

Sort, 1x45g/m2, 1,2x50 m

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 188,90

1 palle 171,35

Elsaks til rulledug Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/6

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

1 palle 171,35

Mindstekøb: 1 stk

Blå, 1x45g/m2, 1,2x50 m

Varenr. 3748

1 karton 188,90

Bordeaux, 1x45g/m2, 1,2x50 m

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 3555

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/6

Varenr. 129912

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Mindstekøb: 1 stk 1 karton 188,90

1 palle 171,35

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 55,55

1 palle 50,40

361


EasyOne

EasyOne dispenserserviet Varenr. 122050

Borddispenser på fod, sort/transparent Varenr. 122014

Borddispenser, sort/transparent Varenr. 122015

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 87,55 79,45

Stk. pr. pk/ Størrelse (cm) Kvalitet pk. pr. krt. 2x15,1g/m2 170/36 16x27

Varebeskrivelse Interfold 2-lags

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Mindstekøb: 1 stk 2 karton 281,80

Pris pr. 1 stk ved

3 karton 199,10

T3 Natural T3 Dispenser serviet, 1x19g/m2, sandfarve Varenr. 125110

Frokostserviet, 1x19g/m2, sandfarve Varenr. 125111

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 600/8

Mindstekøb: 4800 stk Pris pr. 1000 stk ved

362

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 500/8

Mindstekøb: 4000 stk

1 karton 68,05

1 palle 61,70

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 79,60

1 palle 72,20


Økonomiservietter 1-lags, 1/4 fold, 24x24 cm Varenr. 124850

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 500/10

Mindstekøb: 5000 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 39,85

1 palle 36,15

2-lags, 1/4 fold, 24x24 cm Varenr. 124851

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/10

Mindstekøb: 2500 stk Pris pr. 1000 stk ved

2 karton 117,30

2 palle 106,40

1-lags, 1/4 fold, 33x33 cm Varenr. 3175

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 100/46

Mindstekøb: 100 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 68,70

1 palle 62,35

1-lags, 1/8 topfold, 33x33 cm Varenr. 124852

1-lags, novafold, 33x33 cm Varenr. 95132

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 500/10

Mindstekøb: 5000 stk Pris pr. 1000 stk ved

Mindstekøb: 4800 stk

1 karton 69,65

1 palle 63,20

1-lags, disposerviet, 21x26 cm Varenr. 95135

Pris pr. 1000 stk ved

Varenr. 95050

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/24

1 karton 59,95

1 palle 54,40

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 250/36

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 49,60

1 palle 45,00

1-lags, multifold, 400 ark, 33x33 cm Varenr. 12207

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 200/40

Mindstekøb: 8000 stk Pris pr. 1000 stk ved

1 palle 81,05

Mindstekøb: 9000 stk

Just-One serviet, 2-lags, 24x16 cm Varenr. 12208

1 karton 89,35

2-lags, bulk-pack, 11x18 cm

Mindstekøb: 6000 stk Pris pr. 1000 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 200/24

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 12/1

Mindstekøb: 12 stk

1 karton 91,90

1 palle 83,35

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 26,60

1 palle 24,15

363


Dispensere til økonomiservietter

Holder til kaffeserviet, 1/4 fold Varenr. 2601

Holder til disposerviet Varenr. 2603

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/12

Tilhørende varenr.: 124850 Pris pr. 1 stk ved

Tilhørende varenr.: 95135

1 karton 45,70

Holder til frokostserviet, 1/4 fold Varenr. 2605

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 2606

Tilhørende varenr.: 95130, 3175

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 122013

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 15620

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/30

1 karton 89,05

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Tilhørende varenr.: 8623 Pris pr. 1 stk ved

364

Varenr. 8623

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Tilhørende varenr.: 95050, 2544 (stativ)

T3 borddispenser Varenr. 122016

1 karton 105,90

Dispenser til bulk-pack, Maxi

Tilhørende varenr.: 12207 Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/10

Tilhørende varenr.: 12207

1 karton 161,05

Vægstativ til non-stop dispenser Varenr. 15621

1 karton 293,15

Bordstativ til non-stop dispenser

Tilhørende varenr.: 12208, 122050, 95132 Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/1

Tilhørende varenr.: 95135

1 karton 160,40

Just-One bordispenser Varenr. 2612

1 karton 35,55

Dispenser Til Novafold/Compactfold

Tilhørende varenr.: 12208, 122050 Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/48

Tilhørende varenr.: 124852

1 karton 56,15

Just-One bordispenser - mini Varenr. 122011

1 karton 38,20

Holder til 1/8 fold

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/12

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/80

1 karton 164,85

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 131,90


Antiklys .

100% paraffin Brændetid: 6 timer Hvid, 18 cm Varenr. 3501

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/6

Mindstekøb: 50 stk Pris pr. 100 stk ved

1 karton 155,80

1 palle 141,35

Champagne, 18 cm Varenr. 95040

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/6

Mindstekøb: 50 stk Pris pr. 100 stk ved

1 karton 155,80

1 palle 141,35

Gul, 18 cm Varenr. 3504

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/6

Mindstekøb: 50 stk Pris pr. 100 stk ved

1 karton 155,80

1 palle 141,35

Rød, 18 cm

Mørk bordeaux, 18 cm Varenr. 3502

Varenr. 3507

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/6

Mindstekøb: 50 stk Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 50 stk 1 karton 155,80

1 palle 141,35

Mørkeblå, 18 cm Varenr. 3506

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 155,80

1 palle 141,35

Mørkegrøn, 18 cm Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/6

Mindstekøb: 50 stk Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/6

Varenr. 3505

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/6

Mindstekøb: 50 stk 1 karton 155,80

1 palle 141,35

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 155,80

1 palle 141,35

365


Rustiklys .

100% paraffin Brændetid: 11 timer

Hvid, 29 cm

Creme, 29 cm Varenr. 95500

Varenr. 95506

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/1

Mindstekøb: 50 stk Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/1

Mindstekøb: 50 stk 1 karton 345,85

1 palle 313,70

Rød, 29 cm

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 345,85

1 palle 313,70

Sort, 29 cm Varenr. 95501

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/1

Mindstekøb: 50 stk Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 95507

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 50/1

Mindstekøb: 50 stk 1 karton 345,85

1 palle 313,70

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 345,85

1 palle 313,70

Lilla, 29 cm Varenr. 95513

366

Mindstekøb: 50 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 50/1

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 345,85 313,70


Servietlys .

100% paraffin Brændetid: 8 timer Hvid, 25 cm Varenr. 3631

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/6

Mindstekøb: 180 stk Pris pr. 100 stk ved

1 karton 201,60

1 palle 182,85

Champagne, 25 cm Varenr. 95030

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/6

Mindstekøb: 180 stk Pris pr. 100 stk ved

1 karton 201,60

1 palle 182,85

Rød, 25 cm Varenr. 3633

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/6

Mindstekøb: 180 stk Pris pr. 100 stk ved

1 karton 201,60

1 palle 182,85

Mørkegrøn, 25 cm Varenr. 3635

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/6

Mindstekøb: 180 stk Pris pr. 100 stk ved

1 karton 201,60

1 palle 182,85

Mørk bordeaux, 25 cm Varenr. 3636

Mørkeblå, 25 cm Varenr. 3634

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/6

Mindstekøb: 180 stk Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/6

Mindstekøb: 180 stk 1 karton 201,60

1 palle 182,85

Sort, 25 cm

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 201,60

1 palle 182,85

Hvid, brændetid: 7 timer, 25 cm Varenr. 95033

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 30/6

Mindstekøb: 180 stk Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 95039

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 100/1

Mindstekøb: 100 stk 1 karton 201,60

1 palle 182,85

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 181,25

1 palle 164,40

367


Kronelys

100% stearin Varenr. 3518 95086

Størrelse (cm) Ø 2,3x20 Ø 2,3x24

Brændetid 6 timer 9 timer

Farve Hvid Hvid

Mindstekøb 180 stk 100 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 30/6 20/5

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 417,15 378,40 435,80 395,30

Varenr. 95084 95085

Størrelse (cm) Ø 2,1x24 Ø 2,1x24

Brændetid 9 timer 9 timer

Farve Champagne Hvid

Mindstekøb 180 stk 30 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 30/6 30/6

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 326,90 296,50 326,90 296,50

Størrelse (cm) Ø 2,4x20

Brændetid 6 timer

Farve Hvid

Mindstekøb 120 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 30/4

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 835,05 757,45

100% paraffin

100% stearin, kanallys Varenr. 95087

368

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Alter- og dekorationslys Samt tilbehør

Alterlys, 100% stearin Varenr. 95062 95063

Størrelse (cm) Ø 7x25 Ø 7x34,5

Brændetid 51 timer 75 timer

Farve Hvid Hvid

Mindstekøb 6 stk 6 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/6 1/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 71,50 64,85 90,10 81,70

Brændetid 30 timer 39 timer 49 timer

Farve Hvid Hvid Hvid

Mindstekøb 12 stk 12 stk 12 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/12 1/12 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 28,05 25,45 34,90 31,65 42,60 38,60

Dekorationslys, 100% stearin Varenr. 95093 95094 95095

Størrelse (cm) Ø 4,5x23,5 Ø 4,5x30,5 Ø 4,5x38,5

Lysmanchetter, sølv Varenr. 3540

Voks klæbepuder til lys, 1 ark af 15 puder Varenr. 95097

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1000/1

1000 stk Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 15/30

450 stk 1 karton 40,75

1 palle 36,95

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 100 stk ved

1 karton 40,35

1 palle 36,60

369


Rillede bloklys 100% paraffin

Hvid Varenr. 121330 121331

Størrelse (cm) Ø 7x12 Ø 7x18

Brændetid 60 timer 90 timer

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/1 12/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 16,40 14,85 23,25 21,10

Varenr. 121332 121333

Størrelse (cm) Ø 7x12 Ø 7x18

Brændetid 60 timer 90 timer

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/1 12/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 16,40 14,85 23,25 21,10

Varenr. 121334 121335

Størrelse (cm) Ø 7x12 Ø 7x18

Brændetid 60 timer 90 timer

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/1 12/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 16,40 14,85 23,25 21,10

Champagne

Mørkelilla

370

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Rillede bloklys 100% paraffin

Avokado Varenr. 121336 121337

Størrelse (cm) Ø 7x12 Ø 7x18

Brændetid 60 timer 90 timer

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/1 12/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 16,40 14,85 23,25 21,10

Varenr. 121338 121339

Størrelse (cm) Ø 7x12 Ø 7x18

Brændetid 60 timer 90 timer

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/1 12/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 16,40 14,85 23,25 21,10

Varenr. 121340 121341

Størrelse (cm) Ø 7x12 Ø 7x18

Brændetid 60 timer 90 timer

Mindstekøb 12 stk 12 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/1 12/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 16,40 14,85 23,25 21,10

Mocca/Brun

Sort

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

371


Bloklys

100% paraffin

Hvid Varenr. 95091 95010 95020 95018 95024 121312

Størrelse (cm) Ø 5x12 Ø 6x12 Ø 7x12 Ø 6x18 Ø 7x18 Ø 9,6x30

Brændetid 25 timer 40 timer 53 timer 60 timer 80 timer 230 timer

Mindstekøb 12 stk 12 stk 12 stk 12 stk 12 stk 6 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 1/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 10,25 9,30 13,35 12,10 15,65 14,20 18,40 16,65 22,80 20,65 58,80 53,35

Varenr. 95092 95011 95021 95019 95025 95029 95028

Størrelse (cm) Ø 5x12 Ø 6x12 Ø 7x12 Ø 6x18 Ø 7x18 Ø 9,6x20 Ø 9,6x30

Brændetid 25 timer 40 timer 53 timer 60 timer 80 timer 150 timer 230 timer

Mindstekøb 12 stk 12 stk 12 stk 12 stk 12 stk 6 stk 6 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 6/1 1/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 10,25 9,30 13,35 12,10 15,65 14,20 18,40 16,65 22,80 20,65 39,00 35,40 58,80 53,35

Champagne

372

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Bloklys

100% paraffin

Rød, 80 timer, Ø 7x18 cm Varenr. 95027

Sort, 60 timer, Ø 6x18 cm Varenr. 95017

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 12/1

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 12 stk 1 karton 22,80

1 palle 20,65

Turkis, 80 timer, Ø 7x18 cm Varenr. 125550

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 125551

Mindstekøb: 12 stk 1 karton 22,80

1 palle 20,65

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 12/1

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 22,80

1 palle 20,65

Pink, 80 timer, Ø 7x18 cm Varenr. 125553

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 12/1

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

1 palle 16,65

Mindstekøb: 12 stk

Aubergine, 80 timer, Ø 7x18 cm Varenr. 125552

1 karton 18,40

Gammelrosa, 80 timer, Ø 7x18 cm

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 12/1

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 12/1

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 12/1

Mindstekøb: 12 stk 1 karton 22,80

1 palle 20,65

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 22,80

1 palle 20,65

Lys lilla, 80 timer, Ø 7x18 cm Varenr. 125554

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 12/1

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

1 karton 22,80

1 palle 20,65

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

373


Fyrfadslys

Hvid Varenr. 121320 121321

Kvalitet 100% paraffin 100% paraffin

Brændetid 4 timer 6 timer

Mindstekøb 600 stk 500 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 100/6 100/5

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 53,60 48,60 67,85 61,50

Varenr. 95295 121322

Kvalitet 100% stearin 100% paraffin

Brændetid 4 timer 8 timer

Mindstekøb 600 stk 400 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 100/6 50/8

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 62,05 56,30 121,50 110,20

Varenr. 3515

Kvalitet 100% paraffin

Brændetid 10 timer

Mindstekøb 160 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 40/4

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 340,25 308,60

Hvid

Hvid, maxi

374

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Tealight holder

Klar

Orange Varenr. 125625

Varenr. 125626

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 6/1

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 6/1

Mindstekøb: 6 stk 1 karton 18,80

1 palle 17,05

Rød

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 18,80

1 palle 17,05

Lilla Varenr. 125627

Varenr. 125628

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 6/1

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 6/1

Mindstekøb: 6 stk 1 karton 18,80

1 palle 17,05

Blå

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 18,80

1 palle 17,05

Limegrøn Varenr. 125629

Varenr. 125630

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 6/1

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 6/1

Mindstekøb: 6 stk 1 karton 18,80

1 palle 17,05

Pink

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 18,80

1 palle 17,05

Sort Varenr. 125631

Varenr. 125632

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 6/1

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 6/1

Mindstekøb: 6 stk 1 karton 18,80

1 palle 17,05

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 18,80

1 palle 17,05

Tealight holder tåler ikke opvaskemaskine. Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

375


Relight Candle Brændetid: 25 timer

Klar Varenr. 125611

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 4/1

Mindstekøb: 4 stk, incl. refill Pris pr. 1 stk ved

1 karton 38,80

1 palle 35,20

Fuchsia Varenr. 125612

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 4/1

Mindstekøb: 4 stk, incl. refill Pris pr. 1 stk ved

1 karton 38,80

1 palle 35,20

Rød Varenr. 125613

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 4/1

Mindstekøb: 4 stk, incl. refill Pris pr. 1 stk ved

1 karton 38,80

1 palle 35,20

Lilla

Blå Varenr. 125614

Varenr. 125615

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 4/1

Mindstekøb: 4 stk, incl. refill Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 4 stk, incl. refill

1 karton 38,80

1 palle 35,20

Limegrøn

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 38,80

1 palle 35,20

Sort Varenr. 125616

Varenr. 125617

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 4/1

Mindstekøb: 4 stk, incl. refill Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 4/1

Mindstekøb: 4 stk, incl. refill

1 karton 38,80

1 palle 35,20

Orange

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 38,80

1 palle 35,20

Refill Varenr. 125618

Varenr. 125610

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 4/1

Mindstekøb: 4 stk, incl. refill Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 20/4

Mindstekøb: 80 stk, incl. refill

1 karton 38,80

1 palle 35,20

Relight Candle tåler ikke opvaskemaskine. 376

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 4/1

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 7,50

1 palle 6,80


Tulipanlys

Brændetid: 40 timer

Tulipanlys, i frosted glas Varenr. 121325

Farve Hvid

Brændetid 40 timer

Mindstekøb 9 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 9/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 26,85 24,35

Farve Mørkegrå,

Brændetid 40 timer

Mindstekøb 9 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 9/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 26,85 24,35

Farve Limegrøn

Brændetid 40 timer

Mindstekøb 9 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 9/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 26,85 24,35

Farve Rød

Brændetid 40 timer

Mindstekøb 9 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 9/1

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 26,85 24,35

Tulipanlys, i frosted glas Varenr. 121326

Tulipanlys, i frosted glas Varenr. 121327

Tulipanlys, i frosted glas Varenr. 121328

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

377


Lysbowler

Brændetid: 70 timer

Transparent

Orange Varenr. 3467

Varenr. 95067

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/12

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 12 stk 1 karton 17,95

1 palle 16,30

Rød

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 17,95

1 palle 16,30

Grøn Varenr. 3468

Varenr. 95070

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/12

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/12

Mindstekøb: 12 stk 1 karton 17,95

1 palle 16,30

Sort

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 17,95

1 palle 16,30

Lilla Varenr. 95066

Varenr. 121370

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/12

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

378

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/12

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt.: 1/12

Mindstekøb: 12 stk 1 karton 17,95

1 palle 16,30

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 karton 17,95

1 palle 16,30


Starlight

Brændetid: 50 timer

Starlight stage, sort metal Varenr. 3489

Størrelse (mm) Ø 70x100

Mindstekøb 12 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 41,15 37,35

Starlight refill, rød Varenr. 3673

Størrelse (cm) 6,3x6,3

Brændetid 50 timer

Mindstekøb 30 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/30

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 12,85 11,65

Størrelse (cm) 6,3x6,3

Brændetid 50 timer

Mindstekøb 30 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/30

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 12,85 11,65

Starlight refill, hvid Varenr. 3497

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

379


Udendørslys

Fireball, creme Varenr. 95072

Størrelse (cm) Ø 10x4,5

Brændetid 4-5 timer

Mindstekøb 18 pk.

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/18

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 25,35 23,00

Varenr. 95075

Størrelse (cm) Ø 10x4,5

Brændetid 4 timer

Mindstekøb 18 pk.

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/18

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 17,35 15,70

Størrelse (cm) Ø 15x30

Brændetid 6 timer

Mindstekøb 2 stk

Stk. pr. pk/ pk. pr. krt. 1/2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 166,45 150,95

Fireball, creme

Udendørslys, sort Varenr. 95064

380

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Drikkevarer og konfekture

Formalet kaffe....................................................................................... 383 Instant kaffe........................................................................................... 385 Kaffe - helbønner.................................................................................. 386 Kaffefiltre................................................................................................. 387 Foldefiltre, rundfiltre........................................................................... 388 Kaffemaskine, kander, afkalker..................................................... 389 Te i breve................................................................................................. 390 Te, løs te og tefiltre............................................................................. 392 Automatdrikke...................................................................................... 393 Brevchokolade, mælk, fløde............................................................ 394 Sukker, salt, peber m.m.................................................................... 395 Kildevand, Ice Tea................................................................................ 396 IsThe.......................................................................................................... 397 Saft, juice................................................................................................. 397 Slush ice, læskedrik............................................................................ 398 Chokolade................................................................................................ 399 Chokolade m.m..................................................................................... 401 Kiks, småkager..................................................................................... 402 Bolsjer....................................................................................................... 403 Tyggegummi.......................................................................................... 404 Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

381


Drikkevarer og konfekture Alle har en favorit – og Abena tilbyder også din Når det kommer til søde sager såvel som kolde drikke, varme drikke og tilbehør, har alle hver sin favorit – og intet selskab er komplet uden de rette drikkevarer og konfekture. Det samme gælder for mødelokalet, konfe-

rencestedet, receptionen og gavekurven. Derfor tilbyder Abena et bredt udvalg af både kendte klassikere, populære mærkevarer og prisrigtige kvalitetsprodukter inden for området, der imødekommer enhver smag.

Sortiment Produktområdet er inddelt i følgende fire afsnit, der giver et overblik over sortimentet. Drikkevarer Vores udvalg af drikkevarer er opdelt i henholdsvis varme drikke (som kaffe, te, kakao og cappuccino mv. af forskellige mærker som fx Gevalia, Merrild, BKI og Pickwick) og kolde drikke (herunder Aqua D´or kildevand og forskellige former for ice tea, saftevand, juice, slush ice og læskedrikke).

Tilbehørsprodukter til varme drikke Som bekendt kræver adskillige varme drikke forskellige former for tilbehør, herunder kaffe- og tefiltre, kaffefløde, sukker, sødetabletter med mere, og Abenas sortiment omfatter en meget bred vifte af disse produkter i forskellige størrelser, udformninger og typer. Vi tilbyder desuden alt det nødvendige tilbehør til virksomheder, der har installeret større eller mindre automater.

Konfekture og kiks I afsnittet om konfekture finder du populære produkter som Toblerone, Twist, Marabou og Daim såvel som Bolero-serien og en lang række andre chokoladetyper og -blandinger. Herudover tilbyder Abena også de verdenskendte Prince Roll kiks og forskellige klassikere som fx Café au Lu’s Bastogne eller Petit Écolier.

Bolcher og tyggegummi Sortimentet inden for bolcher og tyggegummi dækker de mest populære mærkevarer som Halls, V6 og Stimorol samt et godt udvalg af bolcheblandinger, der rammer plet, uanset om du er til sødt, surt eller stærkt.

382

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Formalet kaffe

Kaffe Bravo Varenr. 141420 141421

Størrelse 500 g 65 g

Mindstekøb 16 stk 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 16/40 100/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 38,60 35,00 5,20 4,70

Størrelse 1000 g 400 g 175 g

Mindstekøb 6 stk 16 stk 30 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/36 16/40 30/45

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 94,05 85,30 45,95 41,65 16,70 15,15

Størrelse 500 g 65 g

Mindstekøb 12 stk 64 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/36 64/56

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 42,65 38,65 5,65 5,15

Gevalia Økologisk Varenr. 121600 121620 121626

Gevalia Professionel Varenr. 121605 121625

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

383


Formalet kaffe

BKI Luxus, 500 g Varenr. 17349

BKI økologisk, 500 g Varenr. 17302

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 16/48

Mindstekøb: 16 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 16 stk 1 Karton 42,45

1 Palle 38,50

BKI Java Blanding, 500 g Varenr. 141423

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 16/40

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 31,95

1 Palle 29,00

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 16/48

Mindstekøb: 16 stk

384

1 Palle 49,00

Varenr. 121607

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 16/48

Mindstekøb: 16 stk

Merrild Blend No 97, 400 g

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 54,00

Merrild, 500 g

Mindstekøb: 16 stk

Varenr. 121637

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 16/32

1 Karton 33,10

1 Palle 30,00

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 47,40

1 Palle 43,00


Instant kaffe

Gevalia økologisk, Instant, 175 g Varenr. 121635

BKI Excellent Instant kaffe, 250 g Varenr. 17344

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/50

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 16 pk. 1 Karton 74,55

1 Palle 67,60

BKI Excellent Instant kaffe, sticks, 1,5 g Varenr. 17347

Pris pr. 1 pk. ved

1 Karton 86,00

1 Palle 78,00

BKI Excellent Instant kaffe, glas, 100 g

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 500/54

Mindstekøb: 500 stk Pris pr. 100 stk ved

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 16/40

Varenr. 17357

Stk. pr. krt/ krt. pr. pll.

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 144,25

1 Palle 130,85

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 24,45

1 Palle 22,20

385


Kaffe - helbønner

Gevalia Mastro Lorenzo Aroma Oro, økologisk - til espressokaffe Varenr. 121602

Indhold 1000 g

Mindstekøb 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 141,45 128,30

Mindstekøb 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 135,90 123,30

Gevalia Mastro Lorenzo Aroma Bar - til espressokaffe Varenr. 121603

Indhold 1000 g

Gevalia Professionel Continental Roast Varenr. 121638

Indhold 1000 g

Mindstekøb 8 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 8/24

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 109,15 99,00

Varenr. 141424

Indhold 1000 g

Mindstekøb 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/48

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 95,90 87,00

BKI Java

386

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Kaffefiltre Kaffefilter Varenr. 12000 12001 12011 12017 12002 12012

Størrelse Kaffefilter 1X2 Kaffefilter 1X4 Kaffefilter 1X4 Kaffefilter 1X4 Kaffefilter 1X6 Kaffefilter 1X6

Farve Hvid Hvid Ubleget Ubleget Hvid Ubleget

Antal pr. pk. 200 stk 200 stk 200 stk 200 stk 100 stk 100 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/56 12/56 12/56 6/90 12/56 12/56

Pris pr. 1 pk. ved 1 Karton 1 Palle 13,00 11,80 14,00 12,70 12,60 11,45 13,15 11,90 16,50 14,95 13,70 12,45

Varenr. 3706

Størrelse Kaffefilter 105

Farve Hvid

Antal pr. pk. 200 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/84

Pris pr. 1 pk. ved 1 Karton 1 Palle 522,80 474,20

Varenr. 3705

Størrelse Kaffefilter 106

Farve Hvid

Antal pr. pk. 100 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/108

Pris pr. 1 pk. ved 1 Karton 1 Palle 561,85 509,60

Varenr. 3707 3715 3709

Størrelse Pyramidefilter 202 Pyramidefilter 206 Pyramidefilter 220

Farve Hvid Hvid Hvid

Antal pr. pk. 100 stk 200 stk 100 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/108 1/160 2/66

Pris pr. 1 pk. ved 1 Karton 1 Palle 44,50 40,40 440,85 399,85 304,40 276,10

Kaffefilter

Kaffefilter

Pyramidefilter

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

387


Foldefiltre . Rundfiltre Foldefilter Varenr. 12005 12015 12006 12020 12016 12023 12007 12018 12008 12021 12022 12009

Størrelse 250/90 250/90 250/110 250/110 250/110 350/152 360/110 400/152 437/152 457/203 457/152 535/203

Farve Hvid Ubleget Hvid Hvid Ubleget Ubleget Hvid Hvid Hvid Hvid Ubleget Hvid

Antal pr. pk. 250 stk 250 stk 250 stk 100 stk 250 stk 250 stk 250 stk 250 stk 250 stk 250 stk 250 stk 250 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/54 4/54 4/54 10/40 4/54 2/84 2/63 2/56 2/36 2/42 2/36 2/24

Pris pr. 1 pk. ved 1 Karton 1 Palle 24,45 22,20 24,40 22,15 25,05 22,70 13,94 12,64 23,20 21,05 271,20 246,00 181,25 164,40 248,35 225,25 201,10 182,40 286,15 259,50 197,95 179,50 246,55 223,60

Varenr. 3714 3712 3713

Størrelse Ø 172mm Ø 244mm Ø 330mm

Farve Hvid Hvid Hvid

Antal pr. pk. 1000 stk 1000 stk 500 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96 1/48 1/48

Pris pr. 1 pk. ved 1 Karton 1 Palle 198,65 180,20 253,10 229,55 424,95 385,45

Størrelse 9 cm x 220 m

Farve Hvid

Mindstekøb 5 stk

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/140

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 94,05 85,30

Rundfilter

Filterrulle til friskbrygger Varenr. 12030

388

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Kaffemaskine . Kander . Afkalker

Bravilot Bonamat - Kaffemaskine, 1,7 l Varenr. 17350

Bonamat - Glaskande til vnr. 17350, 1,7 l Varenr. 17351

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/12

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 2475,40

1 Palle

Bonamat ISO - Termokande, 1,9 l Varenr. 170194

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 162,50

1 Palle

Bonamat Furento m. pumpe, 2,2 l Varenr. 170195

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/4

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/72

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/48

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 369,15

1 Palle

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 702,80

1 Palle

Rotpunkt - Termokande Varenr. 166995 166994 166996

Rumindhold 1l 1l 1l

Farve Sort Rød Hvid

Afkalker til kaffemaskine, 1 l Varenr. 6417

Mindstekøb 6 stk 6 stk 6 stk

Kaffekande/maskine rens - 1 kg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/50

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 109,15 99,00 109,15 99,00 109,15 99,00

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/12 6/12 6/12

Varenr. 4658

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/90

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 46,75

1 Palle 42,45

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 95,05

1 Palle 86,20 389


Te

Breve

Gemi - grøn/sort/hvid, økologisk, 6x20 brv Varenr. 121639

Pichwick - Top 12, 12x20 brv Varenr. 121632

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6 / 216

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 16,20

1 Palle 17,85

Pichwick - Top 6, 6x20 brv Varenr. 17386

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 17320

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/216

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/60

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 136,55

1 Palle 123,85

Pickwick - Earl Grey, 100 brv

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/100

Mindstekøb: 1 stk

390

1 Palle 14,70

Mindstekøb: 12 stk

Pickwick - æske i træ, 6x10 brv

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

Lipton - Top 12, 12x15 brv

Mindstekøb: 6 stk

Varenr. 121616

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Varenr. 121615

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/60

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 169,45

1 Palle 169,45

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 59,05

1 Palle 53,55


Te

Breve Pickwick - Earl Grey, 12x20 brv Varenr. 121617

Pickwick - English Breakfast, 12x20 brv Varenr. 121618

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

Pickwick - Sort te Variation, 12x20 brv

Pickwick - Frugtte Variation, 12x20 brv

Varenr. 121628

Varenr. 121629

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 121630

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Varenr. 121623

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Fredsted/Marcussen - Urte, 18x20 brv Varenr. 170144

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 18/54

Mindstekøb: 18 stk 1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Fredsted - Earl Grey, økologisk, 24x20 brv

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 16,20

1 Palle 14,70

Fredsted - Skovbær, økologisk, 24x20 brv

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/32

Mindstekøb: 24 pk. Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 14,70

Mindstekøb: 12 stk

Pickwick - Chai, 12x20 brv

Varenr. 17371

1 Karton 16,20

Pickwick - Lakridsrod, 12x20 brv

Mindstekøb: 12 stk

Varenr. 121631

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 14,70

Mindstekøb: 12 stk

Pickwick - Kamille Variation, 12x20 brv Varenr. 121633

1 Karton 16,20

Pickwick Grøn - Jordbær/citrongræs, 12x20 brv

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/144

Mindstekøb: 12 stk

Pickwick - Jordbær, 12x20 brv Varenr. 121624

1 Palle 14,70

Varenr. 17372

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/32

Mindstekøb: 24 pk. 1 Karton 19,90

1 Palle 18,05

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 19,90

1 Palle 18,05

391


Te

Løs te og tefiltre

Pickwick løs te Varenr. 121640 121641 121642

Beskrivelse Grøn te med citron Frugtte skovbær Earl Grey Klassisk

Størrelse 100 g 125 g 125 g

Telia - Tefilter lang, ubleget, 50 stk Varenr. 12191

Mindstekøb 12 stk. 12 stk. 12 stk.

Varenr. 12145

Mindstekøb: 15 pk. 1 Karton 8,55

1 Palle 7,75

Pris pr. 1 pk. ved

392

1 Karton 11,50

1 Palle 10,45

Telia - Tefilterholder, sort

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/108

Mindstekøb: 12 pk. Pris pr. 1 pk. ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/162

Mindstekøb: 10 pk.

Aromatic - Tefilter lang, hvid, 100 stk Varenr. 3708

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 22,15 20,10 22,15 20,10 22,15 20,10

Telia - Tefilter kort, ubleget, 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 15/132

Pris pr. 1 pk. ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/60 12/60 12/60

Varenr. 12411

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/96

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 31,45

1 Palle 28,50

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 13,40

1 Palle 12,15


Automatdrikke

Suchard Cacao S4, 1000 g Varenr. 121604

Suchard Cacao RA, 1000 g Varenr. 121613

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/36

Mindstekøb: 10 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 50,20

1 Palle 45,50

BKI Kakaodrik, 1000 g Varenr. 17305

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 170009

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/40

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 45,40

1 Palle 41,20

1 Karton 53,50

1 Palle 48,50

Le Royal whitener/kaffefløde, 750 g Varenr. 170004

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/60

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/60

Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 10 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/60

Mindstekøb: 10 stk 1 Karton 46,95

1 Palle 42,55

Le Royal mælketopping, max 1% fedt, 750 g

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 50,55

1 Palle 45,85

Gevalia Automattopping, 1000 g

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/60

Mindstekøb: 10 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 50,35

Mindstekøb: 10 stk

Le Royal Chokoladepulver, 1000 g

Varenr. 141425

1 Karton 55,50

Le Royal Chokoladepulver Luksus, 1000 g

Mindstekøb: 10 stk

Varenr. 170006

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/36

Varenr. 121627

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/48

Mindstekøb: 6 stk 1 Karton 46,30

1 Palle 42,00

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 81,95

1 Palle 74,35

393


Brevchokolade . Mælk . Fløde

Arla Minimælk, 0,5%, 15 ml Varenr. 170074

Kaffefløde, 10%, 7,5 ml Varenr. 170073

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/114

Mindstekøb: 100 stk Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 120 stk 1 Karton 81,25

1 Palle 73,70

Kaffemælk, 0,5%, 10 ml Varenr. 170042

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 170020

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/130

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 59,05

1 Palle 53,55

1 Karton 32,75

1 Palle 29,70

Suchard RA Chokoladedrik, 25 g Varenr. 121622

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/126

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/36

Mindstekøb: 100 stk 1 Karton 19,00

1 Palle 17,25

BKI Chokoladedrik, 25 g

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 243,95

1 Palle 221,30

BKI Chokocappuccino, 25 g Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/80

Mindstekøb: 100 stk

394

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 500/114

Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 12 stk

Pris pr. 100 stk ved

1 Palle 51,25

Mindstekøb: 500 stk

Flødepulver, 200 g

Varenr. 170002

1 Karton 56,50

Kaffeflødepulver, sticks, 2,5 g

Mindstekøb: 100 stk

Varenr. 17323

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 120/208

Varenr. 170014

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/80

Mindstekøb: 100 stk 1 Karton 222,55

1 Palle 201,85

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 250,05

1 Palle 226,80


Sukker . Salt . Peber m.m. Dansukker - sukkersticks, 5 g Varenr. 170070

Dansukker - hugget sukker, 2-stk/pk, 4,6 g Varenr. 170065

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 200/240

Mindstekøb: 200 stk Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 300 stk 1 Karton 27,20

1 Palle 24,65

Dansukker - rørsukkersticks, 5 g Varenr. 170071

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 170072

Mindstekøb: 200 stk 1 Karton 31,55

1 Palle 28,60

Varenr. 170067

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 500/114

1 Karton 20,85

1 Palle 18,90

1 Palle 16,90

Varenr. 170066

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1000/45

Mindstekøb: 1000 stk 1 Karton 24,70

1 Palle 22,40

Kandisticks, 10 g

Pris pr. 1000 stk ved

1 Karton 177,20

1 Palle 160,70

Hermesetas Rød - sødetabletter, 2-stk/pk Varenr. 17337

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/72

Mindstekøb: 100 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1000/144

Mindstekøb: 1000 stk 1 Karton 272,05

1 Palle 246,75

Saltbrev, displayboks, 1 g

Pris pr. 100 pk. ved

1 Karton 30,35

1 Palle 27,50

Peberbrev, displayboks, 0,17 g Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 2000/54

Mindstekøb: 2000 stk Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 18,65

Dansukker - hugget sukker, 2-stk/pk, 7 g

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/48

Pris pr. 1 pk. ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 10/64

Pris pr. 1 kg ved

Mindstekøb: 6 pk.

Varenr. 170044

1 Palle 34,15

Mindstekøb: 10 stk

Dansukker - stødt sukker, 2000 g

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 37,65

Dansukker - hugget sukker, 1000 g

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 170043

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 160/200

Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 500 stk

Varenr. 170068

1 Palle 23,10

Mindstekøb: 160 stk

Sukkersticks, 4,5 g Varenr. 171010

1 Karton 25,45

Dansukker - hugget rørsukker, 2-stk/pk, 6,6 g

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 200/240

Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/200

Varenr. 170045

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 2000/54

Mindstekøb: 2000 stk

1 Karton 8,55

1 Palle 7,75

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 8,55

1 Palle 7,75

395


Kildevand . Ice Tea

AquaDor Kildevand Varenr. 121405 121400 121407

Indhold 0,33 l 0,5 l 1,5 l

Denice Kildevand, 0,5 l Varenr. 17368

Mindstekøb 20 stk 20 stk 6 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/91 20/65 6/72

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 4,10 3,70 4,30 3,90 6,95 6,30

AquaDor med citrus/lime, 0,5 l Varenr. 121401

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/65

Mindstekøb: 20 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/65

Mindstekøb: 20 stk 1 Karton 3,75

1 Palle 3,40

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 8,50

AquaDor Ice Tea Fersken, sukkerfri, 0,5 l Varenr. 121402

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 20/65

Mindstekøb: 20 stk Pris pr. 1 stk ved

396

Priserne er inkl. pant men ekskl. moms. 1 Karton 8,50

1 Palle 7,70

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

1 Palle 7,70


IsThe

e h T s I

Butler IsThe Praktisk 5 liter bag-in-box kendt fra vin Kræver ikke køl Lang holdbarhed efter åbning - 2 måneder Nem at servere + serveres med rigelige mængder is Kan med fordel bruges som mixer til velkomstdrink Koncentreret, kan blandes op

Butler IsThe Varenr. 121425

Varebeskrivelse Lime og citron, bag in box

Indhold 5l

Mindstekøb 1 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/70

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 76,00 68,95

Saft . Juice 1 liter

Saft, rød, blandet, økologisk, 1 l, bland 1:3 Varenr. 1011

Saft, rød, blandet, 1 l, bland 1:4 Varenr. 1013

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/100

Mindstekøb: 6 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 19,30

1 Palle 17,50

Appelsinjuice koncentrat, 1 l, bland 1:4 Varenr. 1012

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 13,40

1 Palle 12,15

Æblejuice koncentrat, 1 l, bland 1:4

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/39

Mindstekøb: 12 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/39

Varenr. 1019

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/39

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 27,25

1 Palle 24,70

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 22,00

1 Palle 19,95

397


Slush ice . Læskedrik

Slush ice / Læskedrik Et sikkert hit ved enhver festlig lejlighed for både børn og voksne Kan bruges både som slush ice og læskedrik Vælg mellem forskellige farverige smagsvarianter Blandingsforhold for slush ice: 1+5 Blandingsforhold for læskedrik: 1 + 8 Abena sælger også al tilbehør - krus og sugerør med ske. Se under engangsartikler

Cola, 10 l

Sport, 10 l Varenr. 1000

Varenr. 1001

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 232,90

1 Palle 211,25

Hindbær, 10 l

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 232,90

1 Palle 211,25

Ocean Blue, 10 l Varenr. 1003

Varenr. 1004

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 232,90

1 Palle 211,25

Appelsin, 10 l

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 232,90

1 Palle 211,25

Ananas, 10 l Varenr. 1006

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

398

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Varenr. 1009

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/15

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 232,90

1 Palle 211,25

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 232,90

1 Palle 211,25


Chokolade . Twist Toblerone

Twist Varenr. 140615 140626 170320 140616 140614

Varebeskrivelse Twist - pose Twist - pose Twist - pose Twist - cylinder Twist - bulk pack

Størrelse 145 g 300 g 2 kg 2,5 kg 5 kg

Mindstekøb 30 stk 20 stk 3 stk 2 stk 5 kg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 30/40 20/32 3/28 2/48 1/40

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 21,55 19,50 52,25 47,40 323,60 293,50 325,25 295,00 650,50 590,00

Varenr. 140618 170321 140617 140619 140635

Varebeskrivelse Toblerone - bulk pack - 8,8 g Toblerone - minidisplay - 12,5 g Toblerone - cylinder - 6g Toblerone - 50 g Toblerone - 100 g

Størrelse 420 stk 108 stk 150 stk 20 stk 20 stk

Mindstekøb 1 krt. 1 stk 2 stk 20 stk 20 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/80 1/84 2/80 20/80 20/200

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 557,85 506,00 202,80 183,95 353,20 320,40 5,60 5,10 11,80 10,70

Toblerone

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

399


Chokolade . .

Marabou Daim Mars Mix

Marabou Premium Dark, 10 g, 120 stk Varenr. 170322

Marabou Premium Dark, gaveæske, 10 g, 21 stk Varenr. 140611

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/450

Mindstekøb: 1 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 160,80

1 Palle 145,85

Marabou Premium Mint, gaveæske, 10 g, 21 stk Varenr. 140629

Pris pr. 1 æsk ved

Varenr. 140610

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 35,45

1 Palle 32,15

400

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/40

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 668,80

1 Palle 606,60

Mars Miniature Mix, 3 kg Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 2/80

Mindstekøb: 2 stk Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 31,95

Mindstekøb: 1 stk

Daim - cylinder, 2,5 kg Varenr. 140628

1 Karton 35,25

Marabou Mix Box Display, 176 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/84

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/84

Varenr. 170338

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 3/30

Mindstekøb: 3 stk 1 Karton 381,75

1 Palle 346,25

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 458,80

1 Palle 416,15


Chokolade m.m. Bolero Lys, 5 g, 300 stk Varenr. 170030

Bolero Mørk, 5 g, 300 stk Varenr. 170029

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/64

Mindstekøb: 300 stk Pris pr. 100 stk ved

Mindstekøb: 300 stk 1 Karton 91,10

1 Palle 82,60

Bolero Mint Crisp, 5 g, 300 stk Varenr. 170031

Pris pr. 100 stk ved

Varenr. 17379

Mindstekøb: 300 stk 1 Karton 92,20

1 Palle 83,60

Varenr. 17031202

1 Palle 180,10

Toffino karameller, 4x400 g, 1600 stk

1 Karton 157,45

1 Palle 142,80

Chokolade mørk, Fairtrade, økologisk, 1 kg Varenr. 170335

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1600/40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/200

Mindstekøb: 1 stk

1 Karton 69,85

1 Palle 63,35

Niederigger Marcipanhjerter, 12,5 g, 100 stk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 614,10

1 Palle 557,00

Top 10 Mix, chokolade og småkager, 120 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 100/84

Mindstekøb: 100 stk Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 6/64

Pris pr. 1 kg ved

Mindstekøb: 1600 stk

Varenr. 170329

1 Palle 83,60

Mindstekøb: 6 kg 1 Karton 198,55

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 92,20

Franske Fristelser, 85 stk, 6x1 kg

Mindstekøb: 120 stk

Varenr. 17380

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/64

Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 120/64

Pris pr. 100 stk ved

1 Palle 83,60

Mindstekøb: 300 stk

Lady Kathy Chokolade, 120 stk Varenr. 170032

1 Karton 92,20

Bolero Lys med orange, 5 g, 300 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/64

Pris pr. 100 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/64

Varenr. 170035

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 120/64

Mindstekøb: 120 stk 1 Karton 238,00

1 Palle 215,85

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 210,85

1 Palle 191,25

Top Choco Mix, chokolade, 120 stk Varenr. 170037

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 120/64

Mindstekøb: 120 stk Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 214,25

1 Palle 194,35

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

401


Kiks . Småkager

Café au LU Bastogne, 260 g Varenr. 170334

LU Prince chokoladekiks, 300 g Varenr. 170347

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 21/32

Mindstekøb: 21 stk Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 24 stk 1 Karton 15,10

1 Palle 13,70

Café au LU Petit Ecolier Dark, 150 g Varenr. 170332

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 170333

Mindstekøb: 14 stk 1 Karton 15,25

1 Palle 13,80

1 Karton 19,30

1 Palle 17,50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/40

Mindstekøb: 12 stk

402

1 Palle 13,80

Varenr. 170345

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/40

Mindstekøb: 12 stk

Karen Volf - Orange Knas Choc´oat, 200 g

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 15,25

Karen Volf - Chocolate Chip Cookies, 200 g

Mindstekøb: 14 stk

Varenr. 170344

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 14/98

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 14/24

Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 12,50

Mindstekøb: 14 stk

Bisca - Danish Cookies, 400 g Varenr. 170346

1 Karton 13,80

Café au LU Petit Ecolier Milk, 150 g

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 14/98

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 24/60

1 Karton 21,55

1 Palle 19,50

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 20,40

1 Palle 18,50


Bolsjer .

Halls Heede Bolsjer Halls Varenr. 140717 140718 140719 140721 140722

Varebeskrivelse Halls Original Halls Liquorice Halls Wild Berry Halls Fruit Halls Extra Strong

Indhold 12 ps/æsk 12 ps/æsk 12 ps/æsk 12 ps/æsk 12 ps/æsk

Mini frugtbolsjer - 3500 g Varenr. 171518

Mindstekøb 4 æsker 4 æsker 4 æsker 4 æsker 4 æsker

Varenr. 170054

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/64

Pris pr. 1 cll ved

1 Karton 321,90

1 Palle 291,95

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 170053

Mindstekøb: 12 stk 1 Palle 61,00

Heede - Fyldte Ekstra, 2500 g

1 Karton 67,25

1 Palle 61,00

Heede - Chokoladefyldte, 2500 g Varenr. 170056

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/60

Mindstekøb: 4 stk 1 Karton 157,90

1 Palle 143,25

Heede - Stærke Gustav, 2500 g

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 157,90

1 Palle 143,25

Slikkepinde - displayboks, 150 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/60

Mindstekøb: 4 stk Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/54

Pris pr. 1 stk ved

Mindstekøb: 4 stk

Varenr. 170060

1 Palle 143,25

Mindstekøb: 12 stk 1 Karton 67,25

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 157,90

Heede - Hot Mix, 1000 g

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 12/54

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 4/60

Mindstekøb: 4 stk

Heede - Københavnerblanding, 1000 g

Varenr. 170055

Pris pr. æske ved 1 Karton 1 Palle 151,75 137,60 151,75 137,60 151,75 137,60 151,75 137,60 151,75 137,60

Heede - Københavnerblanding, 2500 g

Mindstekøb: 1 stk

Varenr. 170049

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/80 4/80 4/80 4/80 4/80

Varenr. 121651

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 150/135

Mindstekøb: 150 stk 1 Karton 157,90

1 Palle 143,25

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 100 stk ved

1 Karton 112,10

1 Palle 112,10

403


Tyggegummi . Stimorol V6

Stimorol, bulk pack, 2-stk/pk. Varenr. 212311 212312 212313 212314

Varebeskrivelse Stimorol Real Liquorice Stimorol Original Stimorol Peppermint Stimorol Wild Cherry

Stimorol - mini borddisplay, 2 stk/pk., 170 pk. Varenr. 212315

Indhold 250 pk. 250 pk. 250 pk. 250 pk.

Mindstekøb 1 krt. 1 krt. 1 krt. 1 krt.

Varenr. 212316

Mindstekøb: 1 stk 1 Karton 177,50

1 Palle 161,00

Pris pr. 1 stk ved

Varenr. 140714

Mindstekøb: 1 krt. 1 Karton 3623,90

1 Palle 3287,00

404

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 240/80

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 21,95

1 Palle 19,90

V6 Strong Mint - økonomipak, 50 stk/pk.

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 240/80

Mindstekøb: 12 pk. Pris pr. 1 stk ved

1 Palle 161,00

Mindstekøb: 12 pk.

V6 Liquorice - økonomipak, 50 stk/pk. Varenr. 140715

1 Karton 177,50

V6 Melon - økonomipak, 50 stk/pk.

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/30

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/144

Mindstekøb: 1 stk

Stimorol - stor borddisplay, 3-pk., 252 pk. Varenr. 140720

Pris pr. 1 stk ved 1 Karton 1 Palle 208,35 189,00 208,35 189,00 208,35 189,00 208,35 189,00

V6 - mini borddisplay, 2 stk/pk., 170 pk.

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/144

Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/80 1/80 1/80 1/96

Varenr. 140716

Pk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 240/80

Mindstekøb: 12 pk. 1 Karton 21,95

1 Palle 19,90

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 stk ved

1 Karton 21,95

1 Palle 19,90


Engangsartikler

Materialeguide.......................................................................................... 407 Hårde drikkeglas...................................................................................... 408 Splintfrie drikkeglas................................................................................ 409 Kopper, holdere........................................................................................ 412 Drikkebægre.............................................................................................. 413 Drikkebægre, dispensere.................................................................... 414 Coffee to go, Ripple wrap..................................................................... 415 Coffee to go................................................................................................ 416 Kander og krus......................................................................................... 419 Uni-Cups, termoskåle............................................................................. 420 Bestik............................................................................................................. 421 Paptallerkner............................................................................................. 423 Plasttallerkner........................................................................................... 424 Miljøprodukter........................................................................................... 425 Miljøbestik og -tallerkner...................................................................... 426 Miljøprodukter........................................................................................... 427 Gourmet Express, Octaview............................................................... 428 Salat/sushi emballage......................................................................... 429 Sushibakker................................................................................................ 430 Skåle.............................................................................................................. 432 Skåle med hængslede låg, bægre................................................... 433 Bægre........................................................................................................... 434 Burger-/flütesbakker............................................................................ 435 Sandwichbakker....................................................................................... 436 PP bakker.................................................................................................... 437 PP bakker Bistro...................................................................................... 438 PP bægre.................................................................................................... 439 PS bakker.................................................................................................... 440 Portionsbægre......................................................................................... 441 PS bægre.................................................................................................... 441 Diverse plastbægre................................................................................ 442 Diverse plastbakker og -bægre......................................................... 444 Ready2Cook alubakker......................................................................... 445 Alubakker med vinkelkant.................................................................... 446 Alubakker med rullekant...................................................................... 449 Aluforme med rullekant........................................................................ 451 Aluforme med vinkelkant...................................................................... 451 Gastronorm, alu....................................................................................... 452 Serveringsfade, alu................................................................................. 453 Serveringsfade med låg, plast........................................................... 454 Termokasser............................................................................................. 455 Smørrebrødsæsker, kagepapr......................................................... 456 Kagepapir, fadpapir................................................................................ 457

Fadpapir, brødposer............................................................................... 458 Brødposer................................................................................................... 459 Papirsposer................................................................................................ 460 Aluform, madfilm..................................................................................... 461 Bagepapir, madpakkepapir................................................................. 462 Muffinsforme, bageform...................................................................... 463 Alufolie.......................................................................................................... 464 PE-film........................................................................................................... 466 PE-guldfilm................................................................................................... 467 Special PVC-, kød-/grønt- og saran film........................................ 468 PVC-film........................................................................................................ 469 Dispensere................................................................................................. 470 Bagepapir, pergamentpapir............................................................... 471 Vokspapir, emballagepapir.................................................................. 472 Fast food emballage............................................................................... 473 Ice to go....................................................................................................... 479 Slikposer, menubokse............................................................................ 480 Kinaæsker, spisepinde.......................................................................... 481 Termobokse, termobakker................................................................. 482 Pizzaæsker................................................................................................. 484 Cold cups, låg............................................................................................ 485 Kopholder, sugerør................................................................................. 486 Bespisning.................................................................................................. 487 C-PET menu hovedret............................................................................ 488 C-PET menu biret..................................................................................... 489 PP menu hovedret.................................................................................. 490 A-PET menu biret..................................................................................... 491 C-PET standard hovedret..................................................................... 492 C-PET standard biret.............................................................................. 494 A-PET standard hovedret..................................................................... 495 A-PET standard biret............................................................................. 496 C-PET Gastronorm.................................................................................. 497 PP Gastronorm........................................................................................ 498 A-PET Gastronorm.................................................................................. 499 PP take away bakker.............................................................................. 500 Lågfolie......................................................................................................... 502 Alu, bespisning.......................................................................................... 503 Termo-/foldekasser............................................................................... 504 Termokasser, inderpose...................................................................... 505 Vacuumposer............................................................................................ 506 Kogeposer.................................................................................................. 506 Pålægsposer, krokodillenæbsposer............................................... 507 Etiket, elastikker....................................................................................... 508

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

405


Engangs- og cateringartikler

Kvalitet og bredt sortiment

Tre produktserier

Abenas produktsortiment inden for engangsartikler og catering spænder fra bægre og glas til kolde drikke, bægre til varme drikke, take away/fast food-emballage, køkkenemballage samt engangstallerkner, bestik og meget mere.

Sortimentet inden for engangsartikler omfatter bl.a. tre af Abenas egne produktserier:

Drikkeglas, bestik, tallerkner m.m. Hos os får du altid produkter af høj kvalitet til den rette pris. For at sikre dette udvælger vi kun de leverandører, der kan garantere for kvaliteten af deres produkter. Samtidig garanterer vi, at de produkter vi sælger, er sikre at benytte – og vi går ikke på kompromis, når det gælder fødevaresikkerhed.

Miljø og engangsartikler

Fast food-emballage m.m.

Madfilm, alufolie, alubakker og bagepapir m.m.

Det er manges opfattelse, at engangsprodukter altid påvirker miljøet i større grad end produkter til flergangsbrug. I denne sammenhæng er det dog vigtigt at tage energiudladningen i forbindelse med både produktion og afskaffelse i betragtning, samt at sammenholde dette med energiforbruget til produktion samt fx opvask gennem et produkts levetid.

At et produkt tilhører en af Abenas egne produktserier betyder, at der er lagt særlig vægt på kvalitet til prisen og udførlig dokumentation mv.

I Danmark indsamles affald og forbrændes på store anlæg med effektive filtre. Her forbrændes engangsartiklerne, og på denne måde genanvendes produkterne efter brug, idet forbrændingsprocessen tilføres nødvendig energi fra fx plastprodukter. Desuden produceres en række nye engangsprodukter i vores sortiment af korn, sukkerrør og majsstivelse, der er bionedbrydeligt og kompostérbart, ligesom Abena tilbyder både svanemærkede og FSC-mærkede engangsartikler. Det betyder, at du kan købe engangsprodukter med god samvittighed.

406

Bemærk at produkterne kan variere i forhold til de viste billeder. For opdaterede produktbilleder samt uddybende produktbeskrivelser henviser vi til www.abenaonline.dk.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Materialeguide Nedenstående materialeguide er udarbejdet som en hjælp til brugen af vores produkter.

Fryser

Mikroovn

Polystyren

PS

Ovn

Polypropylen

Aluminium

PP

C-PET

A-PET/R-PET

PVC fil 8 my

PVC fil 12 my

C-PET

A-PET R-PET

V

V

-30˚ - +220˚

-30˚ - +70˚

-30˚ - +40˚

-30˚ - +40˚

Anvendelse

Temperatur Begrænsninger

Forbrænding

-10˚ - +90˚

-30˚ - +130˚

-30˚ - +350˚

Må ikke Må ikke Op til +220˚ Op til +70˚ Op til +70˚ i Op til +130˚ anvendes til maks. 2 timer maks. 2 timer anvendes til maks. 30 min. maks. 2 timer rene fedtsyreholdige eller (Automatbægstoffer, olier salte fødevarer re dog også og madvarer ifm. rustfrit stål +71 - +90˚ opbevaret i olie maks. 15 min). Ved forbrænding udvikles CO2, vand og sod

SPECIAL PVC film

Ved forbrænding udvikles CO2, vand og sod

Ved forbrænding udvikles CO2, vand, sod og saltsyre

Ved forbrænding udvikles CO2, vand, sod og saltsyre

Bagepapir

PLA

CPLA

Polycarbonat

-30˚ - +220˚

-0˚ - +40˚

-0˚ - +80˚

-30˚ - +120˚

Er brandbart og må ikke røre ovnens sider eller varmelegeme

Kun til kolde fødevarer

Ved Ved Ved forbrænding forbrænding forbrænding udvikles CO2, udvikles CO2 og udvikles CO2, vand og sod aluminiumoxid vand og sod

PVDC film

PE film

V

V

LDPE

-30˚ - +140˚

-30˚ - +130˚

-30˚ - +70˚

Må ikke anvendes til smør, margarine, rene fedtstoffer, olier og madvarer opbevaret i olie

Anvendelse

Temperatur

Begrænsninger +41˚ - +140˚ +41˚ - +130˚ i maks.1 time. i maks. 30 min. Må ikke anven- Må ikke anvendes til rene des til rene fedtstoffer, olier fedtstoffer, olier og madvarer og madvarer opbevaret i olie opbevaret i olie Forbrænding

Ved forbrænding udvikles CO2, vand, sod og saltsyre

Ved forbrænding udvikles CO2, vand, sod og saltsyre

Ved forbrænding udvikles CO2, vand og sod

Ved forbrænding udvikles CO2, vand og sod

Ved forbrænding udvikles CO2, vand og sod, men er bionedbrydelig

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Tåler ikke anis som er indeholdt i bl.a. Pernod, Sambuca og Ouzo. Ved forbrænding udvikles CO2, vand og sod, men er bionedbrydelig

Ved forbrænding udvikles CO2, vand og sod

407


Hårde drikkeglas Hårde drikkeglas Varenr. 5505 5369 5510 5519 5530

Varebeskrivelse Snapseglas Shotglas Juiceglas Drikkeglas Ølglas

Rumindhold (netto) 2 cl 4 cl 10 cl 21 cl 25 cl

Rumindhold (brutto) 3 cl 5 cl 12 cl 24 cl 33 cl

Antal pr. pakke 50 25 50 30 25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/96 1000/60 1000/24 750/36 500/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 240,90 222,95 316,41 293,76 724,66 671,21 920,05 854,15 1328,26 1232,11

Varenr. 5527 5529

Rumindhold Varebeskrivelse (netto) Vinglas 15 cl Vinglas 20 cl

Rumindhold (brutto) 17 cl 22 cl

Antal pr. pakke 10 10

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/24 250/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1460,99 1345,14 1695,65 1562,10

Varenr. 5367 5521

Rumindhold Varebeskrivelse (netto) Champagneglas 10 cl Champagneglas 15 cl

Rumindhold (brutto) 14 cl 20 cl

Antal pr. pakke 12 12

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 144/18 240/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1976,17 1816,57 2943,30 2697,55

Varenr. 5368 5398

Rumindhold Varebeskrivelse (netto) Vinglas 10 cl Vinglas 20 cl

Rumindhold (brutto) 15 cl 24 cl

Antal pr. pakke 12 12

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/12 240/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1471,94 1354,54 1596,08 1473,78

Vinglas på fod

Champagneglas på fod

Vinglas på fod

408

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Splintfrie drikkeglas

Bløde drikkeglas Varenr. 8551 5593 5594 5595

Varebeskrivelse Fadølsglas Fadølsglas Fadølsglas Fadølsglas

Rumindhold (netto) 25 cl 30 cl 40 cl 50 cl

Rumindhold (brutto) 35 cl 40 cl 50 cl 60 cl

Antal pr. pakke 100 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2500/12 1600/18 1600/12 1600/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 456,56 421,81 516,10 480,60 635,02 588,67 825,17 762,02

Varebeskrivelse Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi

Rumindhold (netto) 20 cl 25 cl 33 cl 40 cl 50 cl 75 cl

Rumindhold (brutto) 25 cl 33 cl 40 cl 50 cl 60 cl 100 cl

Antal pr. pakke 100 50 50 50 50 25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2500/18 1250/24 1250/24 800/24 800/24 500/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 331,91 307,81 450,80 417,80 603,40 558,90 719,23 665,93 806,79 746,44 1253,55 1157,50

Bløde drikkeglas Varenr. 5624 5606 5607 5608 5632 5609

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

409


Splintfrie drikkeglas Bløde drikkeglas Varenr. 5582 131789

Rumindhold Varebeskrivelse (netto) Luksus 40 cl Hvælvet låg

Rumindhold (brutto) 50 cl

Antal pr. pakke 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 800/18 800/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 762,55 707,70 540,95 490,65

Rumindhold Varebeskrivelse (netto) Luksus 20 cl

Rumindhold (brutto) 25 cl

Antal pr. pakke 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 445,00 414,35

Rumindhold Varebeskrivelse (netto) Luksus 25 cl Fladt låg Hvælvet låg

Rumindhold (brutto) 33 cl

Antal pr. pakke 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1250/24 1250/32 1250/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 485,95 452,35 426,95 387,25 371,45 336,90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1250/24 1250/32 1250/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 544,75 508,35 426,95 387,25 371,45 336,90

Splintfri drikkeglas Varenr. 131645

Splintfri drikkeglas Varenr. 131646 131648 131788

Splintfri drikkeglas Varenr. 5391 131648 131788

410

VareRumindhold Rumindhold Antal pr. beskrivelse (netto) (brutto) pakke Luksus 30 cl 35 cl 50 Fladt låg 50 Hvælvet låg 50

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Splintfrie drikkeglas Splintfri drikkeglas Varenr. 5392 5394 131789

VareRumindhold Rumindhold Antal pr. beskrivelse (netto) (brutto) pakke Luksus 40 cl 45 cl 50 Fladt låg 50 Hvælvet låg 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 800/18 800/30 800/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 951,55 884,50 512,70 465,05 540,95 490,65

VareRumindhold Rumindhold Antal pr. beskrivelse (netto) (brutto) pakke Luksus 50 cl 65 cl 50 Fladt låg 50 Hvælvet låg 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 800/18 800/30 800/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1023,05 951,10 512,70 465,05 540,95 490,65

Varebeskrivelse Smoothie Låg Smoothie Låg

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24 1000/36 1000/12 1000/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1604,63 1475,98 775,50 703,40 2661,71 2443,91 889,55 806,85

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/28

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1980,40 1796,30

Splintfri drikkeglas Varenr. 5393 5394 131789

Splintfri drikkeglas Varenr. 5135 5137 5136 5138

Rumindhold Rumindhold Antal pr. (netto) (brutto) pakke 30 cl 35 cl 50 50 40 cl 50 cl 50 50

Bærehåndtag til glas Varenr. 16351

Varebeskrivelse Til 5 stk ølglas

Farve Hvid

Diameter 8.5 cm

Salg af øl på fx stadion, festival m.m.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

411


Kopper . Holdere Kaffekop Varenr. 5168 5390

Varebeskrivelse Farve Med hank Hvid Med hank Brun

Rumindhold Rumindhold (netto) (brutto) 15 cl 16 cl 18 cl 20 cl

Antal pr. pakke 25 25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/16 1000/15

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 776,73 721,28 591,40 547,10

Varenr. 5564 5566 5539

Varebeskrivelse Med hank Med hank Med hank

Farve Hvid Brun/hvid Hvid

Rumindhold Rumindhold (netto) (brutto) 20 cl 21 cl 20 cl 21 cl 25 cl 27 cl

Antal pr. pakke 50 50 35

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 800/24 800/24 700/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 656,80 605,55 734,65 676,15 1113,55 1030,55

Varenr. 5567 131862 5563 5568

Varebeskrivelse Combi kop Holder Holder Holder

Farve Hvid Sort Rød Blå

Rumindhold Rumindhold Antal pr. (netto) (brutto) pakke 80 21 cl 23 cl 12 12 12

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/18 144/40 144/40 144/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 337,44 312,64 6,70/stk. 6,10/stk. 6,10/stk.

Varebeskrivelse Bæger Bæger Holder Holder Holder

Rumindhold Rumindhold Farve (netto) (brutto) Hvid 20 cl 21 cl Brun/hvid 20 cl 21 cl Blå Hvid Sort

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/18 2000/24 500/10 500/10 24/162

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 234,82 219,42 286,36 266,51 2,45/stk. 2,45/stk. 6,15/stk.

Kaffekop

Combi kop

Automatbæger Varenr. 5570 5571 5580 8475 8977

412

Antal pr. pakke 100 80 25 25 24

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Kopper . Holdere Kaffekop Varenr. 131952 8977

Varebeskrivelse Farve Kop Hvid Holder Sort

Rumindhold Rumindhold Antal pr. (netto) (brutto) pakke 100 20 cl 21 cl 24

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/18 24/162

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 210,30 197,00 6,15/stk.

Drikkebægre Drikkebæger Varenr. 5540

Farve Hvid

Rumindhold (netto) 30 cl

Rumindhold (brutto) 31 cl

Antal pr. pakke 70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1750/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 798,10 734,65

Varenr. 5515 5572

Farve Hvid Hvid

Rumindhold (netto) 12 cl 20 cl

Rumindhold (brutto) 12,5 cl 21 cl

Antal pr. pakke 80 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4400/12 3000/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 222,97 205,97 204,51 190,46

Varenr. 5520 131936

Farve Hvid Hvid

Rumindhold (netto) 18 cl 20 cl

Rumindhold (brutto) 19 cl 21 cl

Antal pr. pakke 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/18 3000/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 201,09 187,24 178,55 166,45

Drikkebæger

Drikkebæger

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

413


Drikkebægre . Dispensere Drikkebæger Varenr. 5569

Farve Klar

Rumindhold (netto) 20 cl

Rumindhold (brutto) 21 cl

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 241,35 223,40

Varenr. 5284

Farve Blå

Rumindhold (netto) 20 cl

Rumindhold (brutto) 23 cl

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 319,86 296,01

Varenr. 5279 5280 5281 5282

Farve Rød Grøn Gul Blå

Rumindhold (netto) 18 cl 18 cl 18 cl 18 cl

Rumindhold (brutto) 19 cl 19 cl 19 cl 19 cl

Antal pr. pakke 100 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/16 3000/12 3000/12 3000/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 157,14 146,49 164,82 154,17 164,82 154,17 162,90 152,25

Antal pr. Indhold pakke Ca. 65 bægre 1 Ca. 60 bægre 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/30 12/18

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 333,75 294,95

Drikkebæger

Drikkebæger

Dispenser til drikkebæger Varenr. 2659 2651

Varebeskrivelse Farve Med trykknap Hvid Med nøgle Hvid

Dispenser 2659 til automat-, kaffe- og drikkebægre 5570, 5571, 5572, 5520, 5569, 5284. Dispener 2651 til automat-, kaffe- og drikkebægre 5570, 5571, 5572, 131936, 131952, 5520, 5569, 5284.

414

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Coffee to go . Ripple Wrap

Vores Ripple Wrap kopper til varme drikke består af 2-lags pap, som på grund af luften mellem de to lag har gode isolerende egenskaber, der holder indholdet varmt, uden at man brænder sine fingre. Produceret efter bæredygtige principper. Det betyder blandt andet, at pappet er fremstillet af råvarer fra skovområder, som genbeplantes

Holder indholdet varmt i længere tid Du brænder ikke dine fingre Ideel til branding, mulighed for tryk i 5 farver

Ripple wrap bæger Varenr. 5450 5451 5452 5453

Farve Brun Brun Brun Brun

Rumindhold (netto) 10 cl 24 cl 36 cl 48 cl

Rumindhold (brutto) 12 cl 25 cl 38 cl 49 cl

Antal pr. pakke 40 40 40 25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 1000/9 1000/6 500/8

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 879,27 807,52 1197,95 1106,20 1330,70 1228,40 1810,35 1672,40

Farve Sort Sort Sort Sort

Rumindhold (netto) 10 cl 24 cl 36 cl 48 cl

Rumindhold (brutto) 12 cl 25 cl 38 cl 49 cl

Antal pr. pakke 40 40 40 25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 1000/9 1000/6 500/8

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 854,31 807,52 1197,95 1106,20 1330,70 1228,40 1810,35 1672,40

Ripple wrap bæger Varenr. 131520 131521 131522 131523

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

415


Coffee to go

Kaffebæger Coffee beans Varenr. 131671 131623 131624 131625

Farve Sort Sort Sort Sort

Rumindhold (netto) 10 cl 24 cl 36 cl 48 cl

Rumindhold (brutto) 12 cl 25 cl 38 cl 49 cl

Antal pr. pakke 280 50 50 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2800/18 1000/24 1000/12 1000/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 449,26 413,36 573,74 533,24 673,96 628,36 1018,50 948,80

Farve Brun Brun Brun

Rumindhold (netto) 24 cl 36 cl 48 cl

Rumindhold (brutto) 28 cl 40 cl 49 cl

Antal pr. pakke 25 25 25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/12 600/8 600/8

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1116,24 1034,24 1276,22 1187,57 1608,27 1495,52

Double Wall Graphic Varenr. 132084 132085 132086

Double wall (2-lags pap med glat overflade) sikrer, at du ikke brænder fingrene og holder indholdet varmt i længere tid.

416

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Coffee to go Kaffebæger Enjoy Varenr. 131843 131844 131846 131847

Farve Brun/hvid Brun/hvid Brun/hvid Brun/hvid

Rumindhold (netto) 10 cl 24 cl 36 cl 48 cl

Rumindhold (brutto) 12 cl 25 cl 38 cl 49 cl

Antal pr. pakke 50 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24 1000/24 1000/12 1000/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 385,90 350,00 573,74 533,24 701,80 656,20 1018,50 948,80

Varenr. 5191 5516 5517

Farve Hvid Hvid Hvid

Rumindhold (netto) 20,5 cl 24 cl 36 cl

Rumindhold (brutto) 21 cl 25 cl 38 cl

Antal pr. pakke 50 50 65

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/16 1000/24 1040/15

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 319,65 297,95 709,34 656,24 932,56 862,86

Farve Hvid Hvid

Antal pr. Passer til pakke 24 cl 100 36 cl og 48 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24 1000/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 361,65 328,05 454,35 412,10

Farve Hvid Hvid Sort Sort

Passer til 24 cl 36 cl og 48 cl 24 cl 36 cl og 48 cl

Antal pr. pakke 100 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/21 1000/21 1000/21 1000/21

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 297,85 270,15 346,00 313,80 297,85 270,15 346,00 313,80

Kaffebæger

Drikkelåg til kaffebæger, med knap Varenr. 5433 5434

Låg til kaffebæger Varenr. 5511 5514 5197 5198

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

417


Coffee to go Rørepind Varenr. 5598 5176

Farve Natur Natur

Materiale Birketræ Birketræ

Varenr. 5174 5169 131591

Varebeskrivelse Til 4 kopper Til 2 bægre Til 4 kopper

Varenr. 5537 5574 5768 5600 5769 131592

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid

Varenr. 5578 5770 5765 8538

Tilhørende vare 5574, 5757 5768 5600 131592, 5769

Antal pr. pakke 1000 1000

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10000/48 5000/60

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 55,55 51,25 95,25 87,75

Materiale Karton Pap Pap

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/28 360/20 180/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1096,35 994,45 836,50 758,70 1954,20 1772,50

Rumindhold (brutto) 12 cl 20 cl 23 cl 30 cl 38 cl 50 cl

Antal pr. pakke 25 40 50 25 40 20

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/16 1000/18 1000/9 1000/12 1000/9 500/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 306,49 280,14 275,81 253,36 320,94 295,94 486,97 447,22 530,54 487,79 622,92 571,47

Farve Transparent Hvid Hvid Hvid

Antal pr. pakke 100 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24 1000/30 1000/24 1000/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 184,80 167,60 283,80 257,45 373,35 338,60 399,20 362,10

Længde 14 cm 19 cm

Kopholder

Termobæger Rumindhold (netto) 10 cl 18 cl 20 cl 25 cl 35 cl 48 cl

Låg

418

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Kander og krus Engangskande Farve Klar

Rumindhold 1l

Antal pr. pakke 10

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/16

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 1423,90 1291,50

Farve Klar Klar

Rumindhold 1l 1,8 l

Antal pr. pakke 6 6

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/48 6/40

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 113,75 103,20 184,35 167,20

Varenr. 7809 7810

Farve Klar Klar

Rumindhold 1,14 l 1,5 l

Antal pr. pakke 12 12

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/20 12/12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 96,55 87,55 135,40 122,80

Varenr. 5060 5065

Varebeskrivelse Farve Med graduering Naturel Tudkoppelåg Naturel

Rumindhold 225 ml

Antal pr. pakke 25 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 1000/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1020,00 944,80 648,65 588,35

Varebeskrivelse Rillekrus Rillekrus Rillekrus Låg, lille hul Låg, stort hul

Rumindhold 250 ml 250 ml 250 ml

Antal pr. pakke 60 10 10 10 10

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 60/30 60/30 60/30 30/30 30/30

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 20,50 19,10 21,70 12,25 12,25

Varenr. 131840

Flergangskande Varenr. 7808 131519

Flergangskande

Tudkoppeglas

Rillekrus m/ graduering Varenr. 5036 5037 5040 5043 5044

Farve Assorteret Klar Blå Hvid Hvid

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

419


Uni-Cups . Termoskåle

Ripple wrap uni-cup Varenr. 131830 131831 131832 131833

Varebeskrivelse Termoskål Termoskål Termoskål Låg

Farve Brun Brun Brun Hvid

Varenr. 5757 5319 5758 5647 5323 5760 5761

Varebeskrivelse Termoskål Termoskål Termoskål Termoskål Termoskål Termoskål Termoskål

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid

Varenr. 5578 5318 5648 5328

Tilhørende vare 5574, 5757 5319 5758, 5647 5323, 5760, 5761

Rumindhold Rumindhold (netto) (brutto) 24 cl 25 cl 36 cl 38 cl 48 cl 49 cl

Antal pr. pakke 25 25 25 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/12 500/12 500/12 500/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1498,45 1359,15 1593,40 1445,25 1776,45 1611,30 539,90 489,70

Rumindhold Rumindhold (netto) (brutto) 12 cl 13 cl 18 cl 19 cl 23 cl 24 cl 35 cl 36 cl 46 cl 47 cl 57 cl 58 cl 91 cl 92 cl

Antal pr. pakke 40 40 25 25 25 25 10

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 1000/6 500/12 500/12 500/9 500/9 240/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 336,20 304,95 413,90 375,45 464,75 421,50 560,50 508,40 877,95 796,35 1064,40 965,45 1203,90 1091,95

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24 1000/27 1000/21 500/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 184,80 167,60 354,90 321,90 498,50 452,15 565,95 513,35

Termoskål

Låg

420

Farve Transparent Hvid Hvid Hvid

Antal pr. pakke 100 100 100 50

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Bestik Bestik Varenr. 131572 131573 131574 131569

Varebeskrivelse Kniv Gaffel Spiseske Teske

Farve Sort Sort Sort Sort

Kvalitet Luksus Luksus Luksus Luksus

Længde 18.8 cm 18.5 cm 18.5 cm 15 cm

Antal pr. pakke 100 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/30 2000/16 2000/16 2000/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 550,75 512,00 558,43 519,68 554,59 515,84 446,98 413,28

Varenr. 131897 131898 131899 5588 5134

Varebeskrivelse Kniv Gaffel Spiseske Teske Kagegaffel

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid

Kvalitet Standard Standard Standard Standard Standard

Længde 18 cm 18 cm 18 cm 12.5 cm 13.5 cm

Antal pr. pakke 50 50 50 100 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1800/45 1800/36 1800/40 3000/72 1000/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 305,25 283,10 311,01 288,86 314,85 292,70 149,65 138,10 180,58 166,73

Varenr. 5590 5591 5592 5589

Varebeskrivelse Kniv Gaffel Ske Kaffeske

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid

Kvalitet Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi

Længde 16 cm 16.5 cm 16.5 cm 11 cm

Antal pr. pakke 100 100 100 1000

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/30 3000/36 3000/20 5000/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 202,05 187,70 201,41 187,06 203,97 189,62 88,74 82,39

Varebeskrivelse Kniv Gaffel Ske Teske

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid

Kvalitet Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi

Længde 16 cm 16.5 cm 16.5 cm 13 cm

Antal pr. pakke 25 25 25 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/54 2000/30 2000/36 2000/72

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 391,60 359,65 387,76 355,81 393,52 361,57 233,26 213,91

Bestik

Bestik

Bestik i detailforpakning Varenr. 5551 5552 5553 5554

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

421


Bestik Bestiksæt Varenr. 8390

Varebeskrivelse Rejsepakning

Farve Hvid

Antal pr. pakke 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1497,14 1367,24

Varenr. 131644

Varebeskrivelse Gaffel/ske

Farve Hvid

Længde 124 mm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/45

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 354,09 325,09

Gaffel/ske

Bestiklomme med luksus bestik Varenr. 120304

Varebeskrivelse 2-lags serviet buttermilk

Farve Bordeaux

Antal pr. pakke 30

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 150/25

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 4624,90 4194,90

Varenr. 5598 5176

Farve Natur Natur

Længde 14 cm 19 cm

Antal pr. pakke 1000 1000

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10000/48 5000/60

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 55,55 51,25 95,25 87,75

Varenr. 5177 5599

Varebeskrivelse Farve I pose Hvid I dispenserboks Hvid

Længde 13.2 cm 11 cm

Antal pr. pakke 1000 2000

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10000/73 12000/70

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 92,22 84,97 61,36 56,36

Farve Natur

Længde 6.5 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/25

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 35,65 32,35

Rørepind Materiale Birketræ Birketræ

Rørepind

Tandstikkere, til pindemadder Varenr. 6634

422

Varebeskrivelse Runde

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Paptallerkner Paptallerken Varenr. 5631 5633 5310

Varebeskrivelse Flad Flad Flad

Kvalitet Luksus Luksus Luksus

Farve Hvid Hvid Hvid

Diameter 18 cm 22 cm 29 cm

Antal pr. pakke 50 100 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/36 800/44 250/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 452,23 421,58 885,03 827,43 2293,77 2120,87

Varenr. 5637 5636 5315

Varebeskrivelse Dyb Flad Dyb bakke

Kvalitet Standard Standard Standard

Farve Hvid Hvid Hvid

Størrelse 19 cm 22 cm 16x19x3

Antal pr. pakke 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/30 500/70 500/28

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 799,91 744,36 685,05 640,35 686,76 641,76

Varenr. 5625 5630 5635

Varebeskrivelse Flad Flad Flad

Kvalitet Økonomi Økonomi Økonomi

Farve Hvid Hvid Hvid

Diameter 15 cm 18 cm 23 cm

Antal pr. pakke 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/30 1000/36 500/80

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 224,03 209,38 384,23 357,88 640,87 599,32

Varenr. 8166

Farve Hvid

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/75

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 7,45 6,75

Paptallerken

Paptallerken

Partyclips Diameter 31 mm

Antal pr. pakke 100

Clips til vinglas (fleregangs) som sættes på tallerken

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

423


Plasttallerkner Plasttallerken Varenr. 5133 5615 5108

Varebeskrivelse Flad Dyb Dyb

Kvalitet Luksus Luksus Luksus

Farve Hvid Hvid Hvid

Diameter 23 cm 16 cm 21 cm

Antal pr. pakke 50 25 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 700/24 500/24 900/35

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1515,94 1402,29 791,95 733,50 1776,85 1635,75

Varenr. 5605 5610 5604

Varebeskrivelse Flad Flad Dyb

Kvalitet Standard Standard Standard

Farve Hvid Hvid Hvid

Diameter 16 cm 22 cm 12 cm

Antal pr. pakke 100 50 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 900/72 650/42 1000/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 561,44 518,49 1018,35 946,00 851,90 786,90

Varenr. 5122 5132 5620 5121

Varebeskrivelse Flad Flad Flad Dyb

Kvalitet Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid

Diameter 16 cm 20.5 cm 22 cm 15 cm

Antal pr. pakke 100 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/21 1000/60 1000/28 1000/21

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 518,60 481,10 632,00 585,75 1068,00 990,10 932,85 863,95

Varenr. 5640 5841 5843

Varebeskrivelse Flad Flad Dyb

Kvalitet Lamineret Lamineret Lamineret

Farve Hvid Hvid Hvid

Diameter 22 cm 26 cm 15.3 cm

Antal pr. pakke 100 600 125

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/15 600/9 1000/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1217,35 1114,85 1822,25 1673,80 574,09 527,54

Plasttallerken

Plasttallerken

Skumtallerken

424

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Miljøprodukter

Abena kan også tilbyde bæredygtige emballager fremstillet af fornybare materialer. Produkterne er miljøvenlige og kan nedbrydes i naturen. Råvarerne er blandt andet træ, sukkerrør samt palmeblade. PLA kan på grund

af materialets naturlige oprindelse nedbrydes fx. drikkeglas af PLA i industrielle kompostsystemer inden for 45 til 60 dage under de rette forhold, hvilket reducerer miljøbelastningen betydeligt i forhold til traditionelle engangsprodukter.

Drikkeglas Varenr. 131876 131877 131878

Varebeskrivelse Bio glas Bio glas Låg

Varenr. 131879 131880 131881 131882

Varebeskrivelse Farve Kaffebæger Brun Kaffebæger Brun Låg 24 cl Hvid Låg 36 cl Hvid

Farve Klar Klar Klar

Rumindhold Rumindhold (netto) (brutto) 25 cl 27 cl 40 cl 42 cl

Antal pr. pakke 50 50 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/16 1000/12 1000/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 944,25 865,95 1311,90 1206,00 640,75 581,20

Rumindhold Rumindhold (netto) (brutto) 24 cl 25 cl 35 cl 36 cl

Antal pr. pakke 50 50 100 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 800/12 1000/21 1250/14

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1178,30 1082,35 1479,68 1362,43 806,85 731,85 1006,20 912,65

Kaffebæger

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

425


Miljøbestik og -tallerkner Bestik Varenr. 5395 5396 5397

Varebeskrivelse Kniv Gaffel Ske

Materiale Træ Træ Træ

Længde 16.5 cm 16.5 cm 16.5 cm

Antal pr. pakke 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/55 2000/55 2000/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 274,96 253,96 322,66 297,46 375,07 346,17

Varenr. 131883 131884 131885

Varebeskrivelse Kniv bio Gaffel bio Ske bio

Materiale CPLA CPLA CPLA

Længde 16.5 cm 16.5 cm 16.5 cm

Antal pr. pakke 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/96 1000/54 1000/60

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 982,94 897,99 1031,18 941,83 1027,05 938,80

Diameter 18 cm 23 cm 26 cm 18 cm 19x26 cm 26 cm

Antal pr. pakke 50 50 50 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24 500/28 500/24 1000/24 500/24 500/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 743,85 690,75 1341,60 1245,45 1534,30 1427,35 947,70 879,25 1578,75 1464,10 1651,45 1533,60

Bestik

Sukkerrør er en græstype, der har en fiberlængde der bevirker, at planten er særligt velegnet til fremstilling af miljøvenlige engangsprodukter. Produkterne er kraftige, og kan bruges i mikroovn. Sukkerrørsprodukter er fuldstændigt bionedbrydelige og kompos térbare.

Miljøtallerken Varenr. 5187 5188 5189 5628 5190 5627

426

Varebeskrivelse Flad Flad Flad Dyb Oval 3-rums

Materiale Sukkerrør Sukkerrør Sukkerrør Sukkerrør Sukkerrør Sukkerrør

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Miljøprodukter

Miljøtallerken Varenr. 131672 131673 131674

Varebeskrivelse Komposterbar Komposterbar Komposterbar

Materiale Palmeblad Palmeblad Palmeblad

Varenr. 131842

Varebeskrivelse Materiale Komposterbar Karton

Størrelse 24 cm x 24 17 cm x 17 20 cm

Antal pr. pakke 25 25 25

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/64 100/120 100/144

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 4487,45 4070,25 3066,55 2781,45 4555,90 4132,35

Diameter 23 cm

Antal pr. pakke 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1041,10 963,95

Miljøtallerken

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

427


Gourmet Express . Octaview Plastbakke ruminddelt Varenr. 131699 131677 131678

Varebeskrivelse 3-rums 6-rums Låg

Farve Sort Sort Klar

Rumindhold 3x20 cl 6x19 cl

Antal pr. pakke 240 240 220

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/24 240/32 220/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2067,30 1875,10 2068,10 1875,80 1862,60 1689,45

Varenr. 5461 5465 5464

Varebeskrivelse 1-rum 1-rum Låg

Farve Sort Klar Klar

Rumindhold 58,5 cl 58,5 cl

Antal pr. pakke 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/16 250/22 300/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 976,65 885,85 1081,15 980,60 891,45 808,55

Varenr. 131799 5460 5466 5463

Varebeskrivelse 1-rum 2-rums 2-rums Låg

Farve Sort Sort Klar Klar

Rumindhold 90 cl 2x60 cl 2x60 cl

Antal pr. pakke 50 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/15 250/15 250/15 250/15

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1683,10 1526,60 1868,20 1694,50 2256,20 2046,45 1926,80 1747,65

Farve Sort Sort Sort

Rumindhold 44,3 cl 64 cl 100 cl

Antal pr. pakke 405 270 190

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 405/16 270/12 190/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3244,70 2943,05 3566,25 3234,70 4286,40 3887,90

Plastbakke

Plastbakke

Plastbakke med hængslet låg Varenr. 5815 5817 5822

428

Varebeskrivelse Ottekantet Ottekantet Ottekantet

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Salat/sushi emballage

Sushibakke Varenr. 5968 5970 5966

Varebeskrivelse Lille Medium Stor

Varenr. 5969 5971 5967

Passer til 5968 5970 5966

B x L (cm) 15x17.7 14x22.8 18.7x26

H (cm) 2.7 2.9 2.9

Rumindhold (brutto) 30 cl 40 cl 55 cl

Antal pr. pakke 125 125 125

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/15 500/9 500/9

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 884,20 802,00 1022,65 927,55 1390,10 1260,85

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/40 500/36 500/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 829,10 752,00 947,85 859,70 1229,70 1115,40

Plast l책g Farve Klar Klar Klar

B x L (cm) 14.1x16.5 13x21.5 18x24.8

Antal pr. pakke 250 250 250

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

429


Sushibakker

Sushibakke Varenr. 131531

Varebeskrivelse Farve Lille Sort

B x L (cm) 9.4x10.9

H (cm) 3

Antal pr. pakke 90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1620/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 613,35 556,35

Varenr. 131533

Varebeskrivelse Farve Medium Sort

B x L (cm) H (cm) 10.9x18.5 3

Antal pr. pakke 90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 900/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1054,25 956,25

Varenr. 131535

Varebeskrivelse Farve Stor Sort

B x L (cm) H (cm) 13.4x18.5 3

Antal pr. pakke 90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 720/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1332,20 1208,35

B x L (cm) 9.3x10.9

Antal pr. pakke 90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1620/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 584,70 530,35

Sushibakke

Sushibakke

Plast l책g til 131531 (Sushi bakke) Varenr. 131532

430

Varebeskrivelse Farve Lille Klar

H (cm) 3

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


Sushibakker

Plast låg til 131533 (Sushi bakke) Varenr. 131534

Varebeskrivelse Farve Medium Klar

B x L (cm) H (cm) 10.9x18.5 3

Antal pr. pakke 90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 900/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1001,65 908,50

B x L (cm) H (cm) 13.4x18.5 3

Antal pr. pakke 90

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 720/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1298,80 1178,05

Plast låg til 131535 (Sushi bakke) Varenr. 131536

Varebeskrivelse Farve Stor Klar

Varenr. 131784

Varebeskrivelse Materiale Uindpakket Bambus

Ø x L (cm) Ø 0.5x21

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/35

Pris pr. 1000 par ved 1 karton 1 palle 347,85 315,50

Varenr. 131785

Varebeskrivelse Farve 2 stk./pk. Bambus

Ø x L (cm) Ø 0.5x21

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1500/50

Pris pr. 1000 par ved 1 karton 1 palle 421,05 381,90

Spisepinde

Spisepinde

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

431


Skåle Salatskål Varenr. 5936 5941

Farve Sort Sort

Rumindhold (brutto) 22 cl 90 cl

Diameter (cm) 13.6 cm 19.2 cm

Antal pr. pakke 300 300

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/24 300/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1227,70 1113,55 1883,45 1708,35

Varenr. 5959 5940 5942

Farve Klar Klar Klar

Rumindhold (brutto) 50 cl 90 cl 135 cl

Diameter (cm) 13.9 cm 19.2 cm 19.2 cm

Antal pr. pakke 300 300 300

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/24 300/16 300/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1513,65 1372,90 1725,25 1564,85 2248,40 2039,40

Salatskål

Låg til salatskål

Låg til salatskål

Varenr. 5939

Varenr. 5946

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/36

Passer til 5939, 5936, 5959 Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1226,00

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/20

Passer til 5940, 5941, 5942 1 palle 1112,00

Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1529,25

1 palle 1387,10

Låg til salatskål Varenr. 5947

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 300/24

5940, 5942 Pris pr. 1000 stk ved

1 karton 1549,40

1 palle 1405,35

Salatskål Varenr. 7811 7812

432

Varebeskrivelse Farve Salatskål Klar Låg Klar

Rumindhold Diameter (brutto) (cm) 119 cl 17.3 cm 17.5 cm

Antal pr. pakke 300 300

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/20 300/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1441,80 1307,75 1072,85 973,10


Skåle med hængslede låg . Bægre Salatbæger med hængslet låg Varenr. 5960 5961 5962 5963 5964

Varebeskrivelse Salatbæger Salatbæger Salatbæger Salatbæger Salatbæger

Farve Klar Klar Klar Klar Klar

Rumindhold (brutto) 25 cl 37 cl 50 cl 76 cl 100 cl

Antal pr. pakke 100 100 100 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 800/9 600/9 600/9 300/9 300/9

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1243,50 1127,90 1627,50 1476,20 1630,95 1479,35 2480,00 2249,45 2850,95 2585,90

Varenr. 7815 7816 7817

Varebeskrivelse Salatskål Salatskål Salatskål

Farve Klar Klar Klar

Rumindhold (brutto) 40 cl 50 cl 75 cl

Antal pr. pakke 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/8 500/10 350/10

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 976,30 885,50 1315,30 1193,00 1486,75 1348,50

Varebeskrivelse Lille Mellem Stor Låg

Farve Klar Klar Klar Klar

Rumindhold (brutto) 28,5 cl 40 cl 55 cl

Antal pr. pakke 50 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/20 600/20 600/20 600/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 695,80 631,10 926,15 840,05 979,15 888,10 571,30 518,20

Antal pr. pakke 125

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/60

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 491,72 448,87

Salatskål

Pronto salatbæger Varenr. 131873 131874 131755 131756

Ske til Pronto salatbægre Varenr. 131757

Varebeskrivelse Farve Ske Hvid

Længde 80 mm

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

433


Bægre

Eclipse salatskål Varenr. 132111 132112 132113 132114 132115 132116 132117 132118 132119 132120

434

Farve Sort Sort Klar Sort Låg Klar Sort Klar Sort Låg

B x L (cm) 12.8x12.8 12.8x12.8 12.8x12.8 12.8x12.8 12.8x12.8 17.4x17.4 17.4x17.4 17.4x17.4 17.4x17.4 17.4x17.4

H (cm) 3.9 5.5 7 7 2.1 5.1 5.1 6.7 6.7 2.1

Rumindhold (brutto) 25 cl 37,5 cl 50 cl 50 cl 75 cl 75 cl 100 cl 100 cl

Antal pr. pakke 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/24 600/16 600/16 600/16 600/24 600/12 600/12 600/12 600/12 600/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 711,60 645,45 751,70 681,80 791,80 718,20 791,80 718,20 661,50 600,00 1182,70 1072,75 1182,70 1072,75 1242,80 1127,25 1242,80 1127,25 992,25 900,00


Bægre Plastbæger Varenr. 131863 131865 131866 131868 131870 131872

Varebeskrivelse B x L (cm) Salatskål 9x14 Låg 9.5x14.5 Salatskål 11.6x17.6 Salatbæger 11.6x17.6 Salatbæger 11.6x17.6 Låg 12x17.95

H (cm) 2.6 1.33 3.5 4.65 7.1 1.34

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 60 20 cl 68 72 35 cl 72 45 cl 66 75 cl 66

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 840/20 952/20 648/20 648/20 594/20 594/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 698,95 633,95 468,85 425,25 781,55 708,90 781,55 708,90 1090,80 989,40 649,20 588,85

Varenr. 131864 131865 131867 131869 131871 131872

Varebeskrivelse B x L (cm) Salatbæger 9x14 Låg 9.5x14.5 Salatbæger 11.6x17.6 Salatbæger 11.6x17.6 Salatbæger 11.6x17.6 Låg 12x17.95

H (cm) 2.6 1.33 3.5 4.65 7.1 1.34

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 60 20 cl 68 72 35 cl 72 45 cl 66 75 cl 66

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 840/20 952/20 648/20 648/20 594/20 594/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 698,95 633,95 468,85 425,25 781,55 708,90 781,55 708,90 1090,80 989,40 649,20 588,85

Plastbæger

Burger-/flütesbakker Burgerbakke Varenr. 5820 5821

B x L (cm) 13.3x13.3 15.2x14.6

H (cm) 6.4 7.6

Antal pr. pakke 125 125

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 375/18 500/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1374,85 1247,05 1419,20 1287,25

H (cm) 7

Antal pr. pakke 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2897,20 2627,85

Flütesbakke med hængslet låg Varenr. 5814

B x L (cm) 10x24

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

435


Sandwichbakker Smørrebrødsbakke med hængslet låg Varenr. 5715 5716

Varebeskrivelse B x L (cm) 2-rums 14.5x16 3-rums 14.5x23.5

H (cm) 5 5

Antal pr. pakke 396 264

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 396/16 264/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2135,90 1937,35 2927,10 2654,95

H (cm) 8.5

Antal pr. pakke 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1070,80 971,25

H (cm) 6.2 8 7.8

Antal pr. pakke 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/16 500/16 500/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1253,40 1136,85 1294,15 1173,80 1733,15 1572,00

Sandwichbakke trekantet, med svejsekant Varenr. 5156

B x L (cm) 7x18.3

Sandwichbakke Trekantet, m/hængslet låg Varenr. 5195 5200 5201

436

Varebeskrivelse 2 skiver 3 skiver 4 skiver

B x L (cm) 6x18 6.8x18 8x18

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


PP bakker Plastbakke Antal pr. pakke 50 50 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 350/54 350/48 350/36 350/30 350/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 741,35 672,45 809,85 734,55 975,40 884,70 1154,35 1047,05 548,20 497,25

Varebeskrivelse Farve Med låg Sort

Rumindhold Antal pr. B x L (cm) (brutto) pakke 80 18.1x42.2 137,5 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 80/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 7125,40 6462,95

Varebeskrivelse 2-rums Låg 3-rums Låg

Farve Sort Klar Sort Klar

Rumindhold B x L (cm) cl (brutto) 20.3x23.8 20.3x23.8 20.3x23.8 63x13x13 20.3x23.8

Antal pr. pakke 250 250 250 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/16 250/24 250/6 250/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2018,05 1830,45 1460,45 1324,65 2018,05 1830,45 1460,45 1324,65

Varebeskrivelse Farve 1-rums Sort Låg Klar

Rumindhold B x L (cm) (brutto) 12.7x15.7 35,7 cl 12.7x15.7

Antal pr. pakke 250 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/25 250/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1039,55 942,90 774,95 702,90

Varenr. 131689 131690 131691 131692 131693

Varebeskrivelse Plastbakke Plastbakke Plastbakke Plastbakke Låg

Varenr. 131622

Farve Sort Sort Sort Sort Klar

B x L (cm) 10.8x14.5 10.8x14.5 10.8x14.5 10.8x14.5 11.5x15.2

Rumindhold (brutto) 40 cl 50 cl 70 cl 90 cl

Plastbakke

Take away emballage Varenr. 131852 131853 5494 5495

Take away bakke mini Varenr. 131848 131849

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

437


PP bakker Take away bakke medi Varenr. 131855 131856 131995 131857

Varebeskrivelse Lav Mellem Høj Låg

Farve Sort Sort Sort Klar

B x L (cm) 17x20.7 17x20.7 17x20.7 17x20.7

Varenr. 5180 5181 5182 5183 5184 5185

Varebeskrivelse Plastbakke Plastbakke Plastbakke Plastbakke Plastbakke Låg

Farve Klar Klar Klar Klar Klar Klar

B x L (cm) 8x10.5 8x10.5 8x10.5 8x10.5 8x10.5 7.8x10.8

Rumindhold (brutto) 48 cl 72 cl 100 cl

Antal pr. pakke 250 250 250 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/24 250/24 250/16 250/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1701,45 1543,30 1542,20 1398,80 1643,50 1490,70 1195,20 1084,10

Rumindhold (brutto) 12,5 cl 20 cl 25 cl 30 cl 50 cl

Antal pr. pakke 100 100 100 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/48 1000/48 1000/48 1000/32 1000/24 1000/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 316,85 287,40 318,50 288,90 325,00 294,75 414,40 375,85 536,20 486,35 289,35 262,45

Plastbakke

PP bakker Bistro Plastbakke Varenr. 132139 132140 132141 132142 132143 132144 132145 132146

438

Varebeskrivelse 1-rums lille 1-rums 1-rums Låg 1-rums 2-rums Låg 2-rums 3-rums Låg 3-rums

Farve Sort Sort Sort Klar Sort Klar Sort Klar

B x L (cm) 15.5x19 15.5x19 15.5x19 15.5x19 17.4x25.4 17.4x25.4 17.4x25.4 17.4x25.4

Rumindhold (brutto) 50 cl 70 cl 90 cl 58/33 cl

Antal pr. pakke 50 50 50 50 50 50 50 50

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/20 300/20 300/20 300/24 300/12 300/18 300/12 300/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1012,30 918,20 1142,55 1036,35 1172,70 1063,65 918,10 832,75 1693,80 1536,35 1292,95 1172,75 1693,80 1536,35 1292,95 1172,75


PP bægre Portionsbæger Varenr. 5232 5233 5234 5235 5236

Varebeskrivelse Bæger Bæger Bæger Bæger Låg

Farve Klar Klar Klar Klar Klar

Ø x H (cm) Ø 10.1x3.1 Ø 10.1x4.3 Ø 10.1x5 10.1x10.3 10.1 cm

Rumindhold (brutto) 12,5 cl 20 cl 25 cl 50 cl

Antal pr. pakke 100 100 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/36 1000/36 1000/24 1000/24 1000/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 316,90 287,45 318,50 288,90 325,05 294,80 537,55 487,55 289,35 262,45

Portionsbæger Varenr. 5481 5483

Varebeskrivelse Farve Bæger Naturel Låg Klar

Rumindhold Ø x H (cm) (brutto) Ø 6.9x6.8 15,5 cl 6.9 cm

Antal pr. pakke 1440 1440

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1440/15 1440/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 967,50 877,55 373,05 338,40

Varenr. 5070 5075

Varebeskrivelse Farve Plastbæger Hvid Låg Hvid

Rumindhold Ø x H (cm) (brutto) Ø 9.5x6.2 28 cl 9.5 cm

Antal pr. pakke 864 3648

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 504/16 3648/15

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1036,55 940,20 430,05 390,05

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg

Rumindhold Ø x H (cm) (brutto) Ø 12.2x5.1 40 cl 12.2 cm

Antal pr. pakke 504 1414

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 504/15 1414/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1949,90 1768,60 907,15 822,80

Plastbæger

Portionsbæger Varenr. 5077 5078

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

439


PS bakker

Plastbakke Varenr. 5112 5113 5114 5115 5116

Varebeskrivelse Plastbakke Plastbakke Plastbakke Plastbakke Låg

Varenr. 5215 5216

Varebeskrivelse Farve Plastbakke Klar Låg Klar

Varenr. 8498 5218

Varebeskrivelse Farve Plastbakke Klar Låg Klar

Varenr. 5217 5218

Varebeskrivelse Farve Plastbakke Klar Låg Klar

Farve Naturel Naturel Naturel Naturel Klar

B x L (cm) 10.4x14.1 10.4x14.1 10.4x14.1 10.4x14.1 11x14.6

Rumindhold (brutto) 35 cl 50 cl 83,5 cl 110 cl

Antal pr. pakke 50 50 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/8 500/16 500/12 500/20 500/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 702,35 637,05 776,80 704,55 915,75 830,60 1196,20 1085,00 600,40 544,55

Plastbakke Rumindhold (brutto) 28 cl

Antal pr. pakke 400 400

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 400/28 400/45

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 599,50 543,75 403,05 365,55

Rumindhold (brutto) 57 cl

Antal pr. pakke 500 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/20 500/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 942,80 855,15 780,50 707,95

Rumindhold (brutto) 86 cl

Antal pr. pakke 500 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/16 500/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1219,20 1105,85 780,50 707,95

Plastbakke

Plastbakke

440

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Portionsbægre Portionsbæger Varenr. 5354 5350 5358 5355 5351 5359 5356 5352 5357 5353 5360

Varebeskrivelse Portionsbæger Portionsbæger Låg Portionsbæger Portionsbæger Låg Portionsbæger Portionsbæger Portionsbæger Portionsbæger Låg

Farve Sort Klar Klar Sort Klar Klar Sort Klar Sort Klar Klar

Rumindhold (brutto) 3 cl 3 cl 5,7 cl 5,7 cl 9,2 cl 9,2 cl 11,3 cl 11,3 cl

Antal pr. pakke 250 250 100 250 250 100 250 250 250 250 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5000/30 5000/30 5000/30 2500/24 2500/24 2500/24 2500/18 2500/18 2500/18 2500/18 2500/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 200,70 182,05 200,70 182,05 164,40 149,10 262,85 238,45 262,85 238,45 199,05 180,50 333,85 302,80 333,85 302,80 365,00 331,05 365,05 331,10 233,40 211,70

PS bægre Portionsbæger Varenr. 8067 5513

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg Klar

Rumindhold Ø x H (cm) (brutto) Ø 7.5x4 10 cl 7.5 cm

Antal pr. pakke 60 60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1500/18 1500/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 344,70 312,65 251,35 228,00

Varebeskrivelse Bæger Bæger Bæger Låg

Ø x H (cm) Ø 9.5x5 Ø 9.5x5.8 Ø 9.5x5.8

Rumindhold (brutto) 20 cl 23,5 cl 23,5 cl

Antal pr. pakke 50 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 800/18 800/12 800/12 800/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 420,05 381,00 432,55 392,35 498,45 452,10 331,70 300,85

Portionsbæger Varenr. 5160 5080 5079 5085

Farve Naturel Hvid Naturel Klar

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

441


Diverse plastbægre

Marmelade/smør bæger Varenr. 5502 5503

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg Klar

Rumindhold Antal pr. Ø x H (cm) (brutto) pakke 50 Ø 4.5x3 3 cl 2400

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2400/24 2400/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 251,85 228,45 264,50 239,90

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg Klar

Rumindhold Antal pr. Ø x H (cm) (brutto) pakke 100 Ø 7.1x2.3 4,5 cl 1500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1500/27 1500/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 423,00 383,65 453,50 411,35

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg Klar

Rumindhold Antal pr. Ø x H (cm) (brutto) pakke 85 Ø 5.2x4.3 6,5 cl 3400

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3400/12 3400/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 309,95 281,15 280,90 254,75

Portionsbæger Varenr. 5507 5508

Portionsbæger Varenr. 5498 5499

442

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Diverse plastbægre Bæger Varenr. 5500 5501

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg Klar

Rumindhold Antal pr. Ø x H (cm) (brutto) pakke 50 Ø 7x4 10 cl 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/56 1000/54

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 406,80 369,00 359,80 326,35

Varenr. 131713 131714

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg Klar

Rumindhold Antal pr. Ø x H (cm) (brutto) pakke 50 Ø 10x5 18 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 1000/21

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 999,20 906,30 617,25 559,85

Varenr. 5271 5272

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg Klar

Rumindhold Antal pr. Ø x H (cm) (brutto) pakke 75 Ø 10.5x4.2 25 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1500/20 1500/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 716,75 650,10 723,00 655,75

Varebeskrivelse Farve Bæger Klar Låg Klar

Rumindhold Antal pr. Ø x H (cm) (brutto) pakke 20 Ø 9x6 26 cl 20

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 480/12 500/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1210,00 1097,50 540,80 490,50

Dessertbæger

Dessertbæger

Dessertbæger på fod Varenr. 5273 5274

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

443


Diverse plastbakker og -bægre Medicinbæger med graduering Ø x H (cm) Ø 3.7x4.1 Ø 3.7x4.1 Ø 3.7x4.1 Ø 3.7x4.1 Ø 3.7x4.1

Rumindhold (brutto) 30 ml 30 ml 30 ml 30 ml 30 ml

Antal pr. pakke 75 75 75 75 75 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3750/60 3750/60 3750/60 3750/60 3750/60 4000/50

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 115,93 115,93 115,93 115,93 115,93 135,35

Varebeskrivelse B x L (cm) Plastbakke 12.6x19 Låg 12.6x19

H (cm) 7.2 0,9

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 1 120 cl 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/12 600/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3492,55 3167,85 1822,20 1652,80

Varenr. 5230 5228

Varebeskrivelse Farve Kødbakke Hvid Absorber Hvid/sort

B x L (cm) 14x27 7.5x11.5

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 160 125 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 160/24 3000/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2051,95 1861,20 275,55 249,95

Varenr. 5650

Varebeskrivelse Æggebæger

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1600/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 384,61 352,06

Varenr. 5010 5011 5012 5013 5014 5020

Varebeskrivelse Bæger Bæger Bæger Bæger Bæger Låg

Varenr. 5475 5480

Farve Naturel Rød Gul Blå Grøn Hvid

Plastbakke

Kødbakke

Æggebæger

444

Farve Hvid

Antal pr. pakke 100

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Ready2Cook® alubakker

Ready2Cook® alubakker er den nye trend inden for take away emballage Produkterne udstråler eksklusivitet og giver fødevarerne en rigtig god præsentation De stabile og kraftige bakker gør det nemt at transportere varerne hjem

Retterne kan færdiggøres i ovnen eller serveres på bordet direkte fra bakken En række tilhørende transparente låg fuldender sortimentet

Alubakke Varenr. 131890 131891

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 13.8x23.4 4.3 Låg 14.5x24.1 2.5

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 95 94 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 380/42 500/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2803,00 2542,40 1780,55 1615,00

Varenr. 131892 131893 131894

Varebeskrivelse Alubakke Låg Låg

H (cm) 4.7 Lav Høj

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 140 cl 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 400/28 400/12 400/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3549,25 3219,30 2650,25 2403,85 2897,05 2627,70

Varenr. 131895 131896

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 19.3x29.3 4.5 Låg 20x30 2.6

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 192 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/36 200/15

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 4724,55 4285,30 3114,45 2824,90

Alubakke B x L (cm) 16.2x26.5 16.8x27.1 16.8x27.1

Alubakke

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

445


Alubakker med vinkelkant

Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 5708 5709

H (cm) 3.4

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 25 cl 1000

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24 1000/130

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 829,35 752,25 317,10 287,60

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 12.1x14.6 4 Alu/krt. l책g 11.8x14

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 43,5 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1600/12 1600/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 967,65 877,65 546,75 495,90

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 54 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 900/12 900/44

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1633,95 1482,05 484,60 439,50

Varebeskrivelse B x L (cm) Alubakke 9.6x12.2 Alu/krt. l책g 9.4x12

Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 5747 5748

Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 5775 5776

446

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 15.3x15.3 3.4 PE/krt. l책g 15.2x15.2

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


Alubakker med vinkelkant Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 5678 5735

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 68 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 1000/50

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1302,15 1181,10 417,50 378,65

B x L (cm) H (cm) 14.7x21.2 4.8 14x20.5 14x20.5

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 240 85 cl 240 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 960/12 960/24 1000/72

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1980,75 1796,60 775,70 703,55 735,60 667,20

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 11x21.4 5.4 PE/krt. låg 10.8x21.3

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 750 91 cl 1000

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 750/16 1000/70

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1668,05 1512,95 758,05 687,55

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 400 117 cl 400

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 400/12 400/90

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1925,85 1746,80 825,25 748,50

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 10.5x19.7 4.9 Alu/krt. låg 10.5x19.7

Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 131618 131811 5774

Varebeskrivelse Alubakke Plastiklåg Alu/krt. låg

Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 5742 5743

Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 5785 5786

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 18.3x23.3 3.6 PE/krt. låg 18.1x23.1

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

447


Alubakker med vinkelkant Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 5745 5746

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 13x25 7 Alu/krt. l책g 12.3x24.3

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 150 cl 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 800/16 800/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2776,65 2518,50 372,30 337,65

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 90 185 cl 400

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 360/18 400/70

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3348,25 3036,95 1045,60 948,40

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 275 190 cl 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 275/12 200/77

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3143,80 2851,50 905,80 821,55

Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 131619 5713

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 19x26.1 6.1 PE/krt. l책g 17.8x24.7

Aluminiumsbakke med vinkelkant Varenr. 5693 5691

448

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 20.6x30.8 3.8 PE/krt. l책g 20.5x30.5

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


Alubakker med rullekant

Retningslinjer ved brug af aluminiumsbakker i mikrobølgeovn: Anvend kun aluminiumsbakker der ikke er mere end 3 cm dybe. Max. fylddybde 2,5 cm. Anvend evt. vandbad, hvis bakken er dybere, fx. til opvarmning af pateer. Opvarm kun fyldte emballager. Er bakken halvtom, er der risiko for, at maden brænder på. Tag altid et evt. aluminiumfolie eller -låg af, da retten ellers ikke bliver opvarmet. Hvis retten skal dækkes til, benyt da en tallerken eller film beregnet til mikrobølgeovn.

Husk: aldrig metal mod metal. Aluminiumsbakken må således hverken røre ovnens sider, dør eller bund eller nogen anden metalgenstand. På den måde undgås gnistdannelse og evt. beskadigelse af mikrobølgeovnen. Forlæng den anbefalede opvarmningstid med ca. 10%, da mikrobølgerne kun optages ovenfra. Benyt ikke bøjede, beskadigede eller allerede brugte bakker i mikro-bølgeovnen. Skyl bakkerne af og aflever dem til genbrug.

Aluminiumsbakke med rullekant Varenr. 5667

Varebeskrivelse B x L (cm) Alubakke 6.4x10

H (cm) 3.5

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 14 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1400/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 658,35 597,15

H (cm) 4.4 1

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 110 25 cl 110

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 990/36 990/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 710,40 644,35 664,00 602,30

H (cm) 4.3

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 100 34 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1050,60 952,90

Aluminiumsform med rullekant Varenr. 131615 131797

Varebeskrivelse B x L (cm) Alubakke 8x10.8 Låg 8.8x11.3

Aluminiumsform med rullekant Varenr. 5668

Varebeskrivelse B x L (cm) Alubakke 9.6x11.8

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

449


Alubakker med rullekant Aluminiumsbakke med rullekant Varenr. 131616 131798

Varebeskrivelse B x L (cm) H (cm) Alubakke 10.8x14.8 4.6 Låg 11.4x15.3 1

Rumindhold Antal pr. (brutto) pakke 110 50 cl 110

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 660/30 660/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1074,00 974,15 781,55 708,90

Rumindhold (brutto) 55 cl 61 cl 61 cl 110 cl 150 cl 205 cl 220 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1500/12 480/24 1200/16 680/12 300/20 300/15 180/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1210,30 1097,75 1158,60 1050,90 1351,05 1225,45 1815,20 1646,45 3225,20 2925,35 3867,10 3507,55 3553,25 3222,90

Aluminiumsbakke med rullekant Varenr. 5408 131621 5343 131617 5683 5337 131620

Varebeskrivelse Alubakke Alubakke Alubakke Alubakke Alubakke Alubakke Alubakke

B x L (cm) 8.8x18.8 139x191 20.4x9.2 10.4x23.2 12.2x25.1 10.6x33.7 11.8x30.3

H (cm) 5 32 4.9 6.2 6.8 8 8.3

Antal pr. pakke 100 80 1200 85 100 50 60

Aluform med rullekant Varenr. 5657 5659

Varebeskrivelse Ø x H (cm) Aluform Ø 7.6x1.5 Tærteform Ø 10.6x1.7

Rumindhold (brutto) 4,5 cl 9,4 cl

Antal pr. pakke 100 125

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3500/20 2250/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 296,30 268,75 419,25 380,30

Varenr. 5655

Varebeskrivelse Ø x H (cm) Askebæger Ø 9.4x1.3

Rumindhold (brutto) 6,6 cl

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1500/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 584,00 529,70

Rumindhold (brutto) 11,5 cl

Antal pr. pakke 150 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3000/28 2000/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 513,65 465,90 374,75 339,90

Alu-form

Aluform med rullekant Varenr. 5050 5661

450

Varebeskrivelse Ø x H (cm) Aluform Ø 8x3.7 Låg

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Aluforme med rullekant Aluform med rullekant Varebeskrivelse Ø x H (cm) Oval 8.7x12

Rumindhold (brutto) 26 cl

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 900/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 877,15 795,60

Varenr. 5330 5649

Varebeskrivelse Ø x H (cm) Rund Ø 15.1x2.6 Rund Ø 12.7x4.5

Rumindhold (brutto) 29,2 cl 35 cl

Antal pr. pakke 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/36 1200/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 894,60 811,45 1145,65 1039,15

Varenr. 5734 5331 5662 5332 5672

Varebeskrivelse Alu-tærteform Alu-tærteform Alu-tærteform Alu-tærteform Alu-tærteform

Rumindhold (brutto) 34,7 cl 51,2 cl 63,5 cl 70 cl 110 cl

Antal pr. pakke 125 100 100 100 125

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 875/16 700/16 600/16 400/12 500/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1197,90 1086,50 1481,85 1344,10 1055,05 956,95 2306,25 2091,85 2234,55 2026,80

Varenr. 5722

Aluform med rullekant

Tærteforme Ø x H (cm) Ø 16x2.2 Ø 15.4x3.4 Ø 19.5x2.5 Ø 24.9x2.2 Ø 21.4x4

Aluforme med vinkelkant Aluform med vinkelkant Varenr. 5669

Varebeskrivelse Ø x H (cm) Alu-form Ø 23x4

Rumindhold (brutto) 130 cl

Antal pr. pakke 100

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2755,00 2498,85

451


Gastronorm . Alu

Gastronorm 1/1 med rullekant Varenr. 5701 5053 5695

Varebeskrivelse Rektangulær Rektangulær Låg

Rumindhold (brutto) 535 cl 1002 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/20 50/20 50/36

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 13,35 12,10 17,15 15,55 10,85 9,85

H (cm) 4.3 6.4 10.2

Rumindhold (brutto) 269 cl 360 cl 520 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/16 100/24 100/20 100/56

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 3,70 3,35 4,75 4,30 11,50 10,45 2,68 2,43

H (cm) 6

Rumindhold (brutto) 360 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/24 100/117

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 4,80 4,35 2,32 2,10

H (cm) 8.2

Rumindhold (brutto) 272 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 150/20 150/64

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 6,40 5,80 3,70 3,35

B x L (cm) 32.5x52.5 32.5x52.5 327x527

H (cm) 3.8 8.7 16

B x L (cm) 26.2x32.2 26.2x32.2 26.4x32.4 26.4x32.4

Varebeskrivelse B x L (cm) Rektangulær 26.2x32.2 Låg 26x32.4

Gastronorm 1/2 med rullekant Varenr. 5705 5051 5819 5707

Varebeskrivelse Rektangulær Rektangulær Rektangulær Låg

Gastronorm 1/2 med vinkelkant Varenr. 5698 5699

Gastronorm 1/3 med rullekant Varenr. 5702 5703

452

Varebeskrivelse B x L (cm) Rektangulær 16.6x32.2 Låg 16.6x32

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Serveringsfade . Alu Serveringsfad oval, med prĂŚget bund Varebeskrivelse Luksus Luksus Luksus

B x L (cm) 24.3x35.1 28.7x43 35.9x54.8

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 80/24 50/16 30/28

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 7,30 6,60 13,30 12,05 19,55 17,70

Varenr. 5680 5681 5682

Varebeskrivelse Standard Standard Standard

B x L (cm) 24.3x35.1 28.7x43 35.9x54.8

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 80/24 50/16 60/16

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 5,10 4,60 8,80 8,00 12,45 11,30

Varenr. 5737

Varebeskrivelse Rund

Diameter 30.8 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 120/20

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 17,40 15,75

Varenr. 5697 5675

Varebeskrivelse 5-rums, rund 7-rums, rund

Diameter 27.6 cm 27.6 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 280/20 280/20

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 4,30 3,90 3,80 3,45

Varenr. 5676

Varebeskrivelse Pap

Højde 5.6 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/100

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 1,32 1,19

Varenr. 5403 5404 5405

Serveringsfad oval

Serveringsfad

Anretningstallerken

Afstandsring Farve Hvid

Se hele sortimentet pĂĽ www.abenaonline.dk

453


Serveringsfade med låg . Plast

God eksponering ved buffet Klare og tætte låg giver sikker hjemtransport Serveringsfad skum Varenr. 131984 131985 131986

Farve Sort Sort Sort

B x L (cm) 25x35 30.5x44.5 35x55

H (cm) 3 3 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 90/16 90/12 50/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1530,70 1388,40 2339,05 2121,55 3302,15 2995,15

Varebeskrivelse Farve Stor Sort Låg Klar

B x L (cm) 24.8x44.8 24.8x44.8

H (cm) 2.4 6.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 60/18 60/24

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 8,15 7,40 8,15 7,40

Varebeskrivelse Farve Lille Sort Låg Klar

B x L (cm) 24x35 24x35

H (cm) 1.8 4.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/12 100/12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 3,75 3,40 6,85 6,20

Varebeskrivelse Farve Stor Sort Låg Klar

B x L (cm) 28.5x42.5 28.5x42.5

H (cm) 2.3 5.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/12 100/12

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 5,55 5,05 9,00 8,15

Varebeskrivelse Lille Mellem Stor

Serveringsfad plast Varenr. 131826 131827

Serveringsfad plast Varenr. 5440 5441

Serveringsfad plast Varenr. 5442 5443

454

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Termokasser Gastro Box 1/2 Gastronorm Varenr. 131748

Antal pr. B x L x H (cm) pakke 33x39x28 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 295,10 267,65

Antal pr. B x L x H (cm) pakke 39x59.5x26 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 190,70 172,95

Varebeskrivelse Farve Kraftig Sort

Antal pr. B x L x H (cm) pakke 40x60x28 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/7

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 535,60 485,80

Varebeskrivelse Farve 25 my Transparent

B x L (cm) 122x63

Antal pr. pakke 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/35

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1202,00 1090,25

Varebeskrivelse Farve Kraftig Sort

Transportkasse til gastronorm bakker Varenr. 5904

Varebeskrivelse Farve Standard Gr책

Gastro box til gastronorm bakker Varenr. 5783

Inderpose til termokasse Varenr. 1373

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

455


Smørrebrødsæsker . Kagepap Smørrebrødsæske Varebeskrivelse B x L (cm) Hvid 32x44.5

H (cm) 6.5

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/56

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 213,60 193,75

Varebeskrivelse B x L (cm) Grå 30.5x44

H (cm) 7

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/40

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 307,35 278,75

Varenr. 16225

Varebeskrivelse B x L (cm) Hvid 29.5x43

H (cm) 2

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/36

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 466,10 422,75

Varenr. 16108 16109 16110 16111 16112 16118

Varebeskrivelse Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Kageæske

H (cm) 4.5 5 5 5 5 7

Antal pr. pakke 500 500 250 250 200 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/72 500/58 250/66 250/48 200/60 250/48

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 39,85 36,15 55,30 50,15 80,65 73,15 96,90 87,90 136,90 124,20 199,75 181,20

B x L (cm) 10.4x16.5 13x19 18x24

Antal pr. pakke 500 500 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/180 500/144 500/60

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 192,00 174,15 272,05 246,75 544,20 493,60

Varenr. 16238

Smørrebrødsæske Varenr. 16235

Serveringsfad pap

Kageæske B x L (cm) 15x15 14x22.5 22.5x22.5 19x29 22.5x38 24.5x24.5

Kagepap med lille ombøjet kant Varenr. 16151 16153 16154

456

Varebeskrivelse Luksus Luksus Luksus

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Kagepapir . Fadpapir Kagepapir Varenr. 3197 3198 3199 3201 3202 3203 3205 3206 3207 3208 3231

Varebeskrivelse Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund Udhugget rund

Diameter 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 24 cm 28 cm 30 cm 31 cm 34 cm 36 cm

Antal pr. pakke 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/60 2000/80 2000/80 2000/120 2000/60 2000/40 2000/60 2000/56 2000/36 2000/42 2000/42

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 81,55 73,95 89,65 81,35 128,05 116,15 135,80 123,20 150,15 136,20 200,95 182,30 263,15 238,65 301,15 273,15 293,55 266,25 393,35 356,75 446,55 405,05

Varenr. 3211 3212 3210 3232 3234

Varebeskrivelse Udhugget oval Udhugget oval Udhugget oval Rektangulær, udhugget Rektangulær, udhugget

B x L (cm) 27x36 27x36 37x50 26x37 30x40

Antal pr. pakke 500 250 500 500 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/45 1000/56 2000/20 1000/56 2000/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 387,25 351,25 475,90 431,65 709,40 643,45 488,15 442,75 529,20 480,00

Varenr. 3213 3214 3215 3235 3216 3217 3227 3218

Varebeskrivelse Præget, rund Præget, rund Præget, rund Præget, rund Præget, rund Præget, rund Præget, rund Præget, rund

Diameter 14 cm 18 cm 20 cm 22 cm 26 cm 29 cm 33 cm 36 cm

Antal pr. pakke 500 500 500 500 500 500 500 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/120 2000/80 2000/60 2000/60 2000/56 2000/56 2000/56 2000/36

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 73,55 66,70 97,60 88,50 118,30 107,30 147,70 133,95 186,15 168,85 230,55 209,10 249,65 226,45 289,70 262,75

Kagepapir

Fadpapir rund

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

457


Fadpapir . Brødposer Fadpapir oval Varenr. 3230 3224 3219 3228 3220 3221 3222 3225

Varebeskrivelse Præget, oval Præget, oval Præget, oval Præget, oval Præget, oval Præget, oval Præget, oval Præget, oval

B x L (cm) 19x29 22x32 24x36 26x39 29x46 33x50 36x55 40x62

Antal pr. pakke 500 500 500 500 500 500 500 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/60 1000/100 2000/32 1000/96 2000/28 1000/24 2000/20 2000/15

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 124,25 112,70 162,65 147,50 200,95 182,30 221,75 201,15 306,50 278,00 383,55 347,90 449,35 407,55 541,00 490,70

Varebeskrivelse Rektangulær, præget Rektangulær, præget

B x L (cm) 27x37 33x47

Antal pr. pakke 500 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/36 1000/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 335,35 304,20 365,40 331,45

Varebeskrivelse 1/4 kg 1/2 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 2,5 kg 3 kg 4 kg 10 kg

B x L (cm) 14x17.5 17x21.5 17x28 21x28 21x33 26x33 30x37 27x45.5 37x54.5

Antal pr. pakke 1000 1000 100 1000 1000 100 1000 1000 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/210 1000/112 1000/112 1000/84 1000/70 500/80 1000/42 1000/42 250/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 95,25 86,40 145,25 131,75 157,75 143,10 198,85 180,40 233,05 211,40 301,35 273,35 392,75 356,25 419,70 380,65 616,70 559,40

Fadpapir rektangulær Varenr. 3204 3223

Brødpose papir Varenr. 16023 16025 16024 16026 16027 16028 16029 16030 16037

458

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Brødposer

Franskbrødspose Varenr. 16035 16036 16520

Varebeskrivelse Lille Stor Franskbrødspapir

B x L (cm) 14x33 14x45 37.5x46

Antal pr. pakke 100 1000 3330 stk

Pris pr. 1000 stk ved Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1 karton 1 palle 500/100 217,95 197,65 1000/50 381,75 346,25 1/16 298,55/pk 270,80/pk

Varenr. 8469

Farve Brun

B x L (cm) 16x45.5

Antal pr. pakke 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/76

Rudepose

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 700,20 635,10

459


Papirsposer Grovbrødspose Varenr. 16016 16017

Farve Brun Hvid

B x L (cm) 16x37.5 16x46

Antal pr. pakke 500 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/84 500/50

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 345,00 312,90 372,55 337,90

Varenr. 16005 16006

Rumindhold 1/4 kg 1/2 kg

B x L (cm) 14x17.5 17x21.5

Antal pr. pakke 1000 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/210 1000/110

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 185,65 168,40 216,75 196,60

B x L (cm) 10.5x18 32x26 17x32

Antal pr. pakke 500 250 200

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/24 250/24 200/21

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1497,55 1358,35 1903,00 1759,90 3031,70 2796,65

B x L (cm) 12.5x22 11x26 17x32

Antal pr. pakke 250 250 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/40 250/36 250/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 836,40 758,60 865,45 785,00 1512,10 1371,50

Frugtpose

Papirpose med hank Varenr. 16330 16334 16336

Rumindhold 6l 17 l 26 l

Farve Hvid Brun Hvid

Klodsbundspose Varenr. 16040 16041 16042

Rumindhold 6l 9l 30 l

Papirsposer kan også udføres med kundetryk, således at din virksomhed opnår en stærk profilering. Kontakt vores konsulenter der rådgiver om mængder og priser.

460

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Alufolie . Madfilm Alufolie Anvendes til opvarmning, madlavning og dybfrysning af alle fødevarer. Bør ikke anvendes på skåle af rustfri stål indeholdende stærke, salte eller syreholdige fødevarer.

Alufolie Varenr. 10229

Varebeskrivelse Ostefolie

Kvalitet 10,5 my

Stk. pr. krt./ B (cm) x L (m) krt. pr. pll. 14x20 16/245

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,70 10,60

Varenr. 10232

Varebeskrivelse Alufolie

Kvalitet 10,5 my

Stk. pr. krt./ B (cm) x L (m) krt. pr. pll. 29x20 24/63

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,95 10,85

Varenr. 10236 10238

Varebeskrivelse Alufolie 1 rl. Alufolie 2-pk.

Kvalitet 10,5 my 11 my

Stk. pr. krt./ B (cm) x L (m) krt. pr. pll. 29x20 24/96 29.5x20 12/96

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,25 11,10 21,80 19,75

Varebeskrivelse Madfilm Madfilm

Kvalitet 12 my 9 my

Stk. pr. krt./ B (cm) x L (m) krt. pr. pll. 29x30 15/96 29x60 24/63

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 11,10 10,05 8,75 7,95

Varebeskrivelse Madfilm PE

Kvalitet 12 my

Stk. pr. krt./ B (cm) x L (m) krt. pr. pll. 29x10 15/96

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 12,75 11,55

Alufolie i box

Alufolie

PE film uperforeret Varenr. 15152 15126

Microbølgeovnsfilm Varenr. 15109

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

461


Bagepapir . Madpakkepapir Bagepapir Rul-let bagepapir anvendes til bagning, opbevaring og opvarmning af alle fødevarer og er også velegnet til brug i mikrobølgeovn.

Bagepapir ark Varenr. 11466

Kvalitet 40 g/m2

B x L (cm) 38x42

Antal pr. pakke 24

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/54

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 9,60 8,70

Kvalitet 40 g/m2

B x L (cm) 38x20

Antal pr. pakke 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/54

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 18,05 16,40

Kvalitet 38 g/m2

B x L (cm) 12x14.5

Antal pr. pakke 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/126

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 10,90 9,90

Kvalitet 38 g/m2

B x L (cm) 28x25

Antal pr. pakke 12

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 12/112

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 8,50 7,70

Kvalitet 38 g/m2

B x L (cm) 27x33

Antal pr. pakke 50 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 18/63

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 10,35 9,40

Bagepapir rulle Varenr. 11469

Mellemlægspapir Varenr. 11101

Madpakkepapir, rulle Varenr. 11105

Madpakkepapir, ark Varenr. 11482

462

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Muffinsforme . Bageforme

Muffinsform stor Kvalitet 50 g/m2

Diameter 6 cm

Antal pr. pakke 75 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 24/102

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 9,80 8,90

Kvalitet 65 g/m2

Diameter 5 cm

Antal pr. pakke 24 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 16/102

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 12,30 11,15

Varenr. 131839 131711

Størrelse Mellem Stor

Ø x H (cm) Ø 5x3.6 Ø 6.3x3.6

Antal pr. pakke 24 stk 24 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 125/20 125/16

Pris pr. 1 ark ved 1 karton 1 palle 14,45 13,10 18,70 16,95

Varenr. 3303

Varebeskrivelse Til lagkagebunde

Diameter 25 cm

Antal pr. pakke 1000

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/120

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 483,45 438,50

Varenr. 11303

Amerikansk muffinsform Varenr. 11307

Muffinsform i ark

Bageform

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

463


Alufolie

Anvendes til opvarmning, madlavning og dybfrysning af alle fødevarer. Alufolie bør ikke anvendes på skåle af rustfrit stål indeholdende stærke, salte eller syreholdige fødevarer.

Cater-Line er en stor produktfamilie med fokus på bruger venlighed, tryghed, dokumentation, miljø, kvalitet og pris. I denne serie findes over 70 praktiske produkter til det professio nelle køkken. Heri forefindes bl.a. Abenas alufolie, madfilm og bagepapir.

Madpakkefolie Varenr. 10067

Varebeskrivelse Løst pakkede ruller

Kvalitet 7 my

Stk. pr. krt./ B (cm x L (m) krt. pr. pll. 29.3x100 3/64

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 118,15 107,15

Varenr. 10062

Varebeskrivelse Løst pakkede ruller

Kvalitet 11my

Stk. pr. krt./ B (cm x L (m) krt. pr. pll. 29.5x150 3/120

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 83,70 75,90

Varenr. 10063

Varebeskrivelse Løst pakkede ruller

Kvalitet 11my

Stk. pr. krt./ B (cm x L (m) krt. pr. pll. 44x150 3/84

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 123,70 112,20

Alufolie

Alufolie

464

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Alufolie

Alufolie Varenr. 10251

Varebeskrivelse I ark

Kvalitet 13 my

Stk. pr. krt./ B (cm x L (cm) krt. pr. pll. 23x27 6/42

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 140,70 127,60

Varenr. 10070 10071

Varebeskrivelse I cut-box I cut-box

Kvalitet 11my 11my

Stk. pr. krt./ B (cm x L (m) krt. pr. pll. 29.5x150 3/72 44x150 3/54

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 87,10 79,00 124,50 112,90

Varenr. 10080 10081 10084

Varebeskrivelse I cut-box I cut-box I cut-box

Kvalitet 15 my 14 my 18 my

B (cm x L (m) 29.3x150 44x150 44x100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/72 3/60 3/60

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 117,90 106,95 164,90 149,55 145,00 131,50

Alufolie

Alufolie

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

465


PE-film

PE-film anvendes til opbevaring og nedfrysning af fødevarer PE-film og PE-guldfilm er især velegnet til fede fødevarer Nu leveres vores cutboxe med slide cutter

Velegnet til:

Ren fedt, olier og madvarer opbevaret i olie

••

PE film uperforeret Varenr. 3085 3090

Dispenser 2618/2620 2619/2625

Stk. pr. krt./ B (cm x L (m) krt. pr. pll. 30x300 4/84 45x300 4/56

Kvalitet 9 my 9 my Velegnet til:

Kolde retter (op til 40o C)

Lune retter (op til 70o C)

••

••

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 36,15 32,80 54,10 49,05 Varme retter (op til 140o C)

PE film uperforeret Varenr. 15563 15564

Varebeskrivelse I cut-box I cut-box Velegnet til:

466

Stk. pr. krt./ B (cm x L (m) krt. pr. pll. 30x300 3/72 45x300 3/54

Kvalitet 9 my 9 my

Kolde retter (op til 40o C)

Lune retter (op til 70o C)

••

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 42,20 38,30 59,35 53,80 Varme retter (op til 140o C)


PE-guldfilm Forbedret klæbeevne ift. alm. PE-film Kraftig tykkelse og god strækevne

Velegnet til:

Ren fedt, olier og madvarer opbevaret i olie

••

Guldfilm perforeret Varenr. 3040 3041 3042 3043 3044

Perforeret B (cm) x L (cm) 24 x 24 30 x 30 36 x 36 40 x 40 60 x 46

Længde 500 m 500 m 500 m 500 m 350 m

Velegnet til:

Kvalitet 12 my 12 my 12 my 12 my 12 my

Dispenser 2630/2635 2630/2635 2630/2635 2630/2635 2630/2635

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/72 4/72 4/48 4/48 4/48

Kolde retter (op til 40o C)

Lune retter (op til 70o C)

••

••

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 72,65 65,90 84,55 76,65 101,00 91,60 104,65 94,90 119,65 108,50

Varme retter (op til 140o C)

Guldfilm uperforeret Varenr. 3045 3046 3047

B (cm) x L (m) 30x300 45x300 60x300

Kvalitet 12 my 12 my 12 my

Velegnet til:

Dispenser 2618/2620 2619/2625 2617/2626

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/84 4/56 4/70

Kolde retter (op til 40o C)

Lune retter (op til 70o C)

••

••

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 41,60 37,70 59,15 53,65 85,65 77,65

Varme retter (op til 140o C)

Guldfilm uperforeret i cut-box Varenr. 15520 15521

B (cm) x L (m) 30x300 45x300

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/72 3/54

Kvalitet 12 my 12 my

Velegnet til:

Kolde retter (op til 40o C)

Lune retter (op til 70o C)

••

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 51,90 47,10 71,95 65,25

Varme retter (op til 140o C)

467


Special PVC-, kød-/grønt- og saran film Rigtig god klæbe- og strækevne Rigtig god antidug-effekt

Må anvendes i mikroovn op til 140o C i 1 time Må anvendes i varmeskab op til 80o C i 24 timer

Begrænsning:

Ren fedt, olier og madvarer opbevaret i olie

PVC film uperforeret Varenr. 15570 15571 15572 131962 131963

B (cm) x L (m) 30x300 45x300 60x300 30x1500 40x1000

Kvalitet 8 my 8 my 8 my 7 my 8,5 my

Velegnet til:

Dispenser 2618/2620 2619/2625 2617/2626

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/64 4/70 3/32 1/48 1/48

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 73,56 68,41 94,17 87,92 147,62 137,27 305,36 284,56 384,96 357,31

Kolde retter (op til 40o C)

Lune retter (op til 70o C)

Varme retter (op til 140o C)

••

••

••

PVC film perforeret Varenr. 15573 15574 15575

Perforeret B (cm) x L (cm) 30x30 40x40 60x46

Længde 500 m 500 m 500 m

Kvalitet 8 my 8 my 8 my

Velegnet til:

Dispenser 2630/2635 2630/2635 2630/2635

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/78 3/52 3/26

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 129,01 119,81 167,33 155,13 255,08 236,93

Kolde retter (op til 40o C)

Lune retter (op til 70o C)

Varme retter (op til 140o C)

••

••

••

PVC-film i 12 my er velegnet til indpakning af fersk kød og frisk grønt Saran film er ekstra lufttæt og er derfor velegnet til indpakning af ost PVC kødfilm uperforeret Varenr. 3066 3071

Varebeskrivelse Kødfilm Kødfilm

L (m) x B (cm) Kvalitet 45x1500 12 my 60x1500 12 my Velegnet til:

Kolde retter (op til 40o C)

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48 1/24 Lune retter (op til 70o C)

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 866,66 805,36 1132,80 1053,15 Varme retter (op til 140o C)

••

Ostefilm Varenr. 3052

Varebeskrivelse Saran

L (m) x B (cm) Kvalitet 13.5x200 10 my

Velegnet til:

468

Kolde retter (op til 40o C)

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/138

Lune retter (op til 70o C)

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 99,30 90,05

Varme retter (op til 140o C)


PVC-film Rigtig god klæbe- og strækevne God brudstyrke og antidug-effekt Må anvendes op til 40o C i 10 dage

Begrænsning:

Ren fedt, olier og madvarer opbevaret i olie

PVC film uperforeret Varenr. 3050 3060 3063

B (cm) x L (m) 30x300 45x300 60x300

Kvalitet 8 my 8 my 8 my

Velegnet til:

Dispenser 2618/2620 2619/2625 2617/2626

Kolde retter (op til 40o C)

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/119 4/80 4/70

Lune retter (op til 70o C)

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 66,93 62,43 98,87 92,22 140,96 131,46

Varme retter (op til 140o C)

••

PVC film perforeret Varenr. 3010 3015 3020 3025 3030 3029

Perforeret B (cm) x L (cm) 24x24 30x30 36x36 40x40 60x46 60x60

Længde 500 m 500 m 500 m 500 m 350 m 350 m

Velegnet til:

Kvalitet 8 my 8 my 8 my 8 my 8 my 8 my

Dispenser 2630/2635 2630/2635 2630/2635 2630/2635 2630/2635 2630/2635

Kolde retter (op til 40o C)

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/72 4/72 4/48 4/48 4/48 4/48

Lune retter (op til 70o C)

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 118,45 109,85 126,82 118,02 152,51 141,96 171,19 159,29 187,85 174,60 181,50 168,85 Varme retter (op til 140o C)

••

PVC film uperforeret Varenr. 3074 3075

Varebeskrivelse Madfilm Madfilm

B (cm) x L (m) Kvalitet 45x1000 8,5 my 60x1000 8,5 my Velegnet til:

Kolde retter (op til 40o C)

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48 1/24 Lune retter (op til 70o C)

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 381,89 355,54 541,10 502,95 Varme retter (op til 140o C)

••

PVC film uperforeret Varenr. 15518 15519

Varebeskrivelse I cut-box I cut-box

B (cm) x L (m) Kvalitet 30x250 8 my 45x250 8 my Velegnet til:

Kolde retter (op til 40o C)

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/72 3/54 Lune retter (op til 70o C)

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 71,58 66,38 103,86 96,46 Varme retter (op til 140o C)

••

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

469


Dispensere Dispenserne fås til både perforerede og uperforerede ruller. Der kan desuden vælges mellem rulleskær og savklinge varianter.

Dispenser med savklinge Varenr. 2620 2625 2626

Varebeskrivelse Dispenser med savklinge Dispenser med savklinge Dispenser med savklinge

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/120 1/80 1/60

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 151,90 176,80 199,25

2617-2619 2617-2619

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/110 1/80 1/42 10/10 1/100

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 302,95 335,35 402,30 364,90 93,20 272,20

Længde 30 cm 45 cm 60 cm

Dispenser med rulleskær Varenr. 2618 2619 2617 2622 2631

Varebeskrivelse Dispenser med rulleskær Dispenser med rulleskær Dispenser med rulleskær Rulleskær Håndtag til rulleskær

Længde 30 cm 45 cm 60 cm

Dispenser

Varenr. 2630 2635

Varebeskrivelse Til 1 rulle perforeret film Til 2 ruller perforeret film

Længde 24.5 cm 24.5 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96 1/56

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 166,00 211,95

Varebeskrivelse Placeres inde i filmrullen

Længde 30 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/120

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 42,85

Dispenser

Vægtstang til dispenser Varenr. 2624

470

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Bagepapir . Pergamentpapir Bagepapir Cater-Line bagepapir anvendes til bagning, opbevaring og opvarmning af alle fødevarer og er også velegnet til brug i mikrobølgeovn.

Bagepapir ark Varenr. 11003 11153 11155

Kvalitet 57 g/m2 40 g/m2 40 g/m2

B x L (cm) 45x60 45x60 30x52

Antal pr. pakke 500 stk 500 stk 500 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60 1/80 1/100

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 339,10 307,55 278,55 252,65 173,90 157,70

B x L (cm) 42x100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/54

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 126,40 114,65

B x L (cm) 68x84 42x68 34x42 28x34 23x28 17x21 11x21

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/30 10/50 5/96 5/80 5/112 5/80 5/66

Pris pr. 1 kg ved 1 karton 1 palle 31,15 28,25 31,15 28,25 31,15 28,25 32,15 29,15 32,15 29,15 32,15 29,15 32,15 29,15

Bagepapir rulle i cut-box Varenr. 11156

Kvalitet 40 g/m2

Pergament-ark Varenr. 11220 11221 11222 11223 11224 11226 11227

Varebeskrivelse Bleget greaseproof papir Bleget greaseproof papir Bleget greaseproof papir Bleget greaseproof papir Bleget greaseproof papir Bleget greaseproof papir Bleget greaseproof papir

Kvalitet 41 g/m2 41 g/m2 41 g/m2 41 g/m2 41 g/m2 41 g/m2 41 g/m2

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

471


Vokspapir . Emballagepapir Vokspapir Har en voksbelægning på begge sider, og er vandafvisende og er fedttæt. Velegnet til indpakning af kød, pålæg og hårde oste samt til nedfrysning af fødevarer.

Vokspapir Varenr. 16501 16502

Varebeskrivelse Kvalitet 1/4 ark 58-60 g/m2 1/6 ark 58-60 g/m2

B x L (cm) 34x42 28x34

Antal ark 1160 stk 1900 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/60 10/60

Pris pr. 1 kg ved 1 karton 1 palle 30,35 27,50 30,35 27,50

Varebeskrivelse Kvalitet Hvid tryk 49 g/m2

B x L (cm) 38x48

Antal ark 1400 ark

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/40

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 179,10 162,45

Emballagepapir Varenr. 16608

472

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Fast food emballage

Abena lancerer den nyeste trend inden for emballage til take away og ’to go’-fødevarer. Tilbyder du fx sunde fødevarer som salat i miljøvenlig take awayemballage, får du mulighed for at ramme en helt særlig kundegruppe af miljø- og sundhedsbevidste forbrugere, og du sender samtidig et budskab om, at du tager ansvar for miljøet.

Produkterne både er, og signalerer at de er, mere miljøvenlige, idet de er fremstillet helt eller delvist af naturlige materialer og ikke anvender fx plastik som laminering. Fx er vinduerne i vores salatbokse lavet af PLA, som er fremstillet af bl.a. korn og majsstivelse. Papmaterialet til en række af produkterne bærer desuden det anerkendte FSC-mærke, hvilket betyder at materialet stammer fra skove, der genbeplantes.

Burgerlomme Varenr. 131750 131828

Varebeskrivelse Lille Stor

Farve Brun Brun

B x L (cm) 13x13 19x19

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/240 1000/90

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 147,60 133,85 224,10 203,30

Varebeskrivelse Farve Pølsepapir Brun Burgerpapir Brun

B x L (cm) 12.5x20 30x40

Antal pr. pakke 1000 stk 1000 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/44 1/128

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 42,60 38,60 177,70 161,20

Pølsepapir/burgerpapir Varenr. 11145 11142

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

473


Fast food emballage Burgerbakke Varenr. 131730

Varebeskrivelse Farve Med låg Brun

B x L (cm) 12x12

H (cm) 8.2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2135,10 1936,60

Take away emballage Varenr. 131731 131732

Varebeskrivelse Farve Mellem Brun Stor Brun

B x L (cm) H (cm) 9.5x10 8.5 10.6x10.8 10.5

Rumindhold (brutto) 45 cl 70 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/15 300/15

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2043,50 1853,50 2478,65 2248,20

Varebeskrivelse Lille Låg Stor Låg

B x L (cm) H (cm) 8.9x11 7.2 10.1x11.9 14x19 4.5 14x19

Rumindhold Stk. pr. krt./ (brutto) krt. pr. pll. 50 cl 500/40 500/35 100 cl 500/12 500/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2157,15 1956,60 593,30 538,15 2605,70 2363,45 1067,90 968,60

Farve Brun Brun Brun

B x L (cm) 12x11 12x20 15.5x20

H (cm) 4.5 4.5 4.5

Rumindhold (brutto) 45 cl 90 cl 120 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/24 250/12 200/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3144,40 2852,05 3559,70 3228,75 3797,00 3444,00

Varebeskrivelse Farve Trekantet Brun

B x L (cm) 12x17

H (cm) 7

Antal pr. pakke 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3559,70 3228,75

Take away emballage Varenr. 131970 131971 131944 131945

Farve Brun Klar Brun Brun

Take away box rektangulær, med vindue Varenr. 131733 131734 131735

Varebeskrivelse Lille Mellem Stor

Sandwichbox dobbelt, med vindue Varenr. 131736

474

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Fast food emballage Pommes frites bakke Varenr. 16200 16201 16202 131860

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/44 500/40 500/32 600/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 373,90 339,15 402,60 365,20 490,75 445,15 943,30 855,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5000/48

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 64,71 60,11

H (cm) 2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 467,77 436,42

B x L (cm) 10x20

H (cm) 2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 398,92 373,97

B x L (cm) 13x20

Antal pr. pakke 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1500/25

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 305,05 287,40

Varebeskrivelse Nr. 0 Nr. 1 Nr. 2 Pommes Duo

B x L (cm) 7.5x13.5 8.2x15.2 10x16 5,2x12

Farve Assorterede

Længde 8.5 cm

Varebeskrivelse Farve Pølsebakke Hvid

B x L (cm) 9x20

Varenr. 16219

Varebeskrivelse Farve Pølsebakke Hvid

Varenr. 5623

Varebeskrivelse Farve Pølsebakke Hvid

H (cm) 3.7 4.3 5.3 5,2

Pommes frites gaffel Varenr. 5179

Pølsebakke med kant Varenr. 16216

Pølsebakke med kant

Pølsebakke

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

475


Fast food emballage Pølseæske Varenr. 16212 16214

Varebeskrivelse Størrelse Med fast låg Lille Med fast låg Stor

B x L (cm) 10x20 14x20

H (cm) 5 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/35 200/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 920,90 835,30 1114,00 1010,45

Varenr. 16217

Varebeskrivelse Med fast låg

Størrelse Ekstra stor

B x L (cm) 10x24

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1160,45 1052,55

Varenr. 5220

Varebeskrivelse 3-rums

B x L (cm) 5x10

H (cm) 2.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/30

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 306,15 277,65

Varenr. 108031

Varebeskrivelse Uden skrivefelt, i displaybox

B x L (cm) 6x8

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/200

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 64,70 58,65

B x L (cm) 7.5x17.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/144

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 123,30 111,85

Dybde (cm) 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/72

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 102,55 93,00

Pølseæske

Plastbakke ruminddelt

Lynlåspose

Fransk hotdog pose Varenr. 16324

Farve Hvid

Hotdogpose/slikpose Varenr. 16327

476

Farve Hvid

B x L (cm) 9x18

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Fast food emballage Grillpose B x L (cm) 16x29

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/120

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 754,85 684,65

Dybde 5.5 cm 9 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/120 250/100

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 816,05 740,20 1252,90 1136,45

Farve Hvid Hvid

B x L (cm) 13.5x14 15x16

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/240 1000/240

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 115,15 104,45 140,25 127,20

Farve Hvid

B x L (cm) 30x40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/96

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 211,75 192,05

Farve Hvid

B x L (cm) 33x40

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/102

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 192,00 174,15

Varenr. 16340

Farve Hvid

Dybde (cm) 6.5

Varenr. 16328 16329

Varebeskrivelse Farve Mellem Hvid Stor Hvid

B x H (cm) 17x31 20x35

Varenr. 16320 16322

Varebeskrivelse Lille Stor

Varenr. 11137

Varebeskrivelse 38 g/m2

Grillpose

Burgerlomme

Burgerpapir

Burgerpapir med PE belĂŚgning Varenr. 11141

Varebeskrivelse 35 g/m2 + 6 g/m2

Se hele sortimentet pĂĽ www.abenaonline.dk

477


Fast food emballage Pølsepapir Varenr. 11136 11103 11145

Varebeskrivelse Med tryk Uden tryk Pølsepapir

Farve Hvid m/ blå Hvid uden tryk Brun

Varenr. 5533 5534 5535

Varebeskrivelse Papbæger Papbæger Papbæger

Varenr. 5544 5545

Varebeskrivelse Diameter Til 30 cl 8 cm Til 40 og 50 cl 9 cm

B x L (cm) 12.5x20 12.5x20 12.5x20

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/44 10/44 10/44

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 47,00 42,60 34,95 31,70 42,60 38,60

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/15 1000/15 1000/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 585,80 543,85 856,58 795,48 1028,26 955,51

Antal pr. pakke 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/20 2000/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 167,70 152,10 223,70 202,90

Antal pr. pakke

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10/50 12/30

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 105,90 26,60 24,15

Antal pr. pakke 1000 stk 1000 stk 1000 stk

Papbæger Diameter 8 cm 9 cm 9 cm

Rumindhold Rumindhold (brutto) (netto) 34 cl 30 cl 48 cl 40 cl 60 cl 50 cl

Antal pr. pakke 100 50 50

Låg til bæger

Bordstativ t/serviet Varenr. 15620 12207

478

Varebeskrivelse Bordstativ t/serviet Serviet

Farve Sølv Hvid

400 stk

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Ice to go

Isbæger Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1664/10 1232/10 1680/12 645/10

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 862,26 790,66 1023,10 940,50 1145,64 1051,99 1450,13 1334,43

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 230/8 160/8 160/6

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 509,95 462,50 535,20 485,45 636,35 577,20

Antal pr. Længde (cm) pakke 9.5 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5000/28

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 181,40 166,75

Rumindhold (brutto) 22,5 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/36

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 534,16 487,71

Varenr. 131835 131836 131837 131838

Varebeskrivelse Isbæger Isbæger Isbæger Isbæger

Varenr. 131781 131782 131783

Varebeskrivelse Med låg Med låg Med låg

Farve Hvid Hvid Hvid

Varenr. 5270

Varebeskrivelse Farve Isspade Hvid

Varenr. 5410

Varebeskrivelse Farve Med hank Ass.

Farve Blå/grøn Blå/gul Blå/grå Blå/lysblå

Rumindhold Rumindhold (brutto) (netto) 16 cl 10 cl 20 cl 16 cl 30 cl 25 cl 40 cl 38 cl

Antal pr. pakke 52 44 105 43

Isboks Rumindhold (brutto) 75 cl 100 cl 150 cl

Isspade

Dessertbæger Antal pr. pakke 25

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

479


Slikposer . Menubokse Slikpose Varenr. 16010 16012

Farve Rød m/striber Rød m/striber

Varenr. 8158

Varebeskrivelse Med legetøj

B x L (cm) 7x11 12x17.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/200 1000/140

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 104,20 94,50 155,05 140,60

B x L (cm) 9.5x15

H (cm) 18

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/36

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 777,60 705,30

B x L (cm) 10x10.2

H (cm) 15.2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/50

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 325,05 294,80

Menuboks

1 æske indeholder 1 farveæske og 1 malehæfte

Menuboks Varenr. 131715

480

Varebeskrivelse Uden legetøj

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Kinaæsker . Spisepinde Kinaæske Varenr. 5320 5321 5322

Varebeskrivelse Lille Medium Stor

Farve Hvid Hvid Hvid

Rumindhold (brutto) 50 cl 75 cl 100 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/16 300/14 300/14

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1649,60 1496,25 1924,60 1745,65 2084,60 1890,80

Varenr. 131784

Varebeskrivelse Materiale Uindpakket Bambus

Ø x L (cm) Ø 0.5x21

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/35

Pris pr. 1000 par ved 1 karton 1 palle 347,85 315,50

Varenr. 131785

Varebeskrivelse Farve 2 stk./pk. Bambus

Ø x L (cm) Ø 0.5x21

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1500/50

Pris pr. 1000 par ved 1 karton 1 palle 421,05 381,90

Spisepinde

Spisepinde

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

481


Termobokse . Termobakker

Burgerbakke med fast låg Varenr. 5763

Varebeskrivelse Farve Boks Hvid

B x L (cm) 15x15

H (cm) 6.5

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/9

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 806,35 731,40

B x L (cm) 14x24

H (cm) 6

Antal pr. pakke 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/3

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1055,65 957,50

B x L (cm) 20x24

H (cm) 7

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/6

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1623,30 1472,40

Burgerbakke med hængslet låg, aflang Varenr. 5965

Varebeskrivelse Farve Bakke Hvid

Termobakke 1-rums, med fast låg Varenr. 5638

482

Varebeskrivelse Farve Bakke Hvid

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Termobokse . Termobakker Termobakke 2-rums, med fast l책g Varenr. 5772

Varebeskrivelse Farve Bakke Hvid

B x L (cm) 20x24

H (cm) 8

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/6

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1623,30 1472,40

Termobakke 3-rums, med fast l책g Varenr. 5639

Varebeskrivelse Farve Bakke Hvid

B x L (cm) 20x24

H (cm) 7

Antal pr. pakke 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/6

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1623,30 1472,40

Varenr. 5612 5613

Varebeskrivelse Farve Bakke Hvid Bakke Hvid

B x L (cm) H (cm) 13.5x22.5 2.5 13x26.5 2.5

Antal pr. pakke 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 250/12 250/8

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 639,60 580,15 883,50 801,40

Varenr. 132017 132018

Varebeskrivelse Farve Bakke Sort L책g Klar

B x L (cm) H (cm) 17.5x22.5 2 17.5x22.5 4.5

Antal pr. pakke 630 370

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 630/10 370/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 802,35 727,75 1655,60 1501,65

Termobakke

Termobakke

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

483


Pizzaæsker Buon Appetito Pizza H (cm) 3 3 3 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/33 100/36 100/10 50/28

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 144,90 131,45 186,15 168,85 281,85 255,65 665,80 603,90

Varebeskrivelse Farve 6-kantet Rød/sort 6-kantet Rød/sort

B x L x H (cm) H (cm) 29x29 3 32.5x32.5 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/33 100/33

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 134,15 121,65 169,75 153,95

Varebeskrivelse Farve Deep-Pan Blå/rød

B x L x H (cm) H (cm) 29x29 4.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/33

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 158,45 143,70

Varebeskrivelse Farve Calzone Rød/sort

B x L x H (cm) H (cm) 16.5x27 7

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/36

Pris pr. 100 stk ved 1 karton 1 palle 150,15 136,20

Varenr. 16242 16243 16244 16251

Varebeskrivelse Standard Standard Standard Standard

Varenr. 8651 8652

Farve Rød/sort Rød/sort Rød/sort Rød/sort

B x L (cm) 29x29 32x32 40x40 60x60

Treviso

American Deep Pan Pizza Varenr. 16259

Buon Appetito Calzone Varenr. 16245

484

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Cold cups . Låg Coca Cola bæger Varenr. 5546 5547 5548 5549

Farve Rød Rød Rød Rød

Rumindhold (brutto) 34 cl 48 cl 60 cl 100 cl

Rumindhold (netto) 30 cl 40 cl 50 cl 75 cl

Antal pr. pakke 100 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/12 1000/15 1000/15 800/8

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 589,80 547,45 856,00 794,30 1118,42 1036,92 1473,71 1370,26

Varenr. 5523 5524 5525 5196

Farve Blå Blå Blå Blå

Rumindhold (brutto) 34 cl 48 cl 60 cl 100 cl

Rumindhold (netto) 30 cl 40 cl 50 cl 75 cl

Antal pr. pakke 100 50 50 50

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/18 1000/15 1000/12 800/8

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 589,75 547,40 856,05 794,35 1118,47 1036,97 1474,01 1370,51

Varenr. 5544 5545 5550

Varebeskrivelse Til 30 cl Til 40 og 50 cl Til 75 cl

Diameter 8 cm 9 cm 11 cm

Antal pr. pakke 100 100 100

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/20 2000/12 2000/13

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 167,70 152,10 223,70 202,90 510,25 462,80

Farve Stål

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/24

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 768,75

Pepsi bæger

Låg til bæger

Dispenser til drikkebæger Varenr. 131654

Varebeskrivelse Metal/plast

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

485


Kopholder . Sugerør Kopholder Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 360/20 180/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 836,50 758,70 1954,20 1772,50

Antal pr. pakke 250 1000 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 10000/32 10000/9 2500/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 28,50 25,85 69,60 63,15 66,25 60,10

Længde 24 cm 24 cm 25.5 cm 24 cm

Antal pr. pakke 250 250 40 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2500/45 2500/36 1000/72 2500/32

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 63,10 57,25 57,35 52,00 77,65 70,45 68,35 62,00

Længde 21 cm 21 cm

Antal pr. pakke 250 250

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5000/25 10000/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 105,95 96,10 66,25 60,10

Varenr. 5169 131591

Varebeskrivelse Til 2 bægre Til 4 kopper

Materiale Pap Pap

Varenr. 17240 131740 17241

Varebeskrivelse Uden knæk Uden knæk Uden knæk

Farve Sort Sort Klar

Diameter 0.4 cm 0.7 cm 0.7 cm

Længde 13 cm 25 cm 25 cm

Varenr. 17236 17237 17033 17235

Varebeskrivelse Med knæk Med knæk Med knæk Enkeltpak.

Farve Rød/hvid Sort Ass. stribet Hvid/gul

Diameter 0,6 cm 0,6 cm 0,6 cm 0,6 cm

Varenr. 170064 17238

Varebeskrivelse Farve Med ske Sort Med ske Blå/hvid

Diameter 0,6 cm 0,6 cm

Sugerør

Sugerør med knæk

Sugerør

486

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Bespisning

Nye tendenser og kendt kvalitet Udviklingen inden for bespisningssystemer har ikke stået stille gennem tiden. Dette skyldes bl.a. ændrede ønsker og behov fra brugere såvel som nye produktionssteder og -teknikker samt skiftende tendenser inden for fødevareområdet og måden at levere og servere maden på. Hos Abena følger vi nøje med i udviklingen, og med Abena som samarbejdspartner er du derfor sikker på altid at have adgang til både de seneste nyheder og alle de kendte kvalitetsprodukter inden for området.

Sortimentet omfatter bl.a.: Menu-serien Standardbakker Bakker til take away Gastronorm-bakker Alubakker Lågfolie Termokasser

Komplet produktsortiment Abena fører et komplet produktprogram af fødevareemballage og tilbehør og kan betragtes som totalleverandør inden for bespisningssystemer.

Kompetent rådgivning Hos os handler et samarbejde ikke blot om at sende varer til vores kunder – vi sætter en ære i at give dig den bedst mulige rådgivning, så du altid får det rigtige produkt til opgaven og altid får mest muligt ud af de produkter, du køber. Vores konsulenter og produktspecialister har stor erfaring med rådgivning og vejledning – både til det store offentlige industrikøkken og den lille enkeltmandsvirksomhed.

Kundetilpassede løsninger Uanset om du skal bruge en standardbakke, aluminiumsbakke eller en anden produkttype, eller om du har særlige krav til funktionalitet, design, størrelse eller andre egenskaber, kan vi være behjælpelige med at give dig markedets bedste løsning inden for fødevareemballage og tilbehør.

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

487


C-PET menu hovedret

Menuserie, 1-rums Varenr. 5855 5856 5861 5889

Rumindhold (brutto) 100 cl 100 cl 150 cl L책g

Farve Hvid Sort Hvid Klar

B x L (cm) 17.6x23.8 17.6x23.8 17.6x23.8 17.6x23.8

H (cm) 4 4 6.4 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/42 240/36 200/42 240/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3112,80 2823,40 3112,80 2823,40 3112,80 2823,40 1863,05 1689,85

Rumindhold (brutto) 39,5/50 cl 39,5/50 cl L책g

Farve Hvid Sort Klar

B x L (cm) 17.6x23.8 17.6x23.8 18x24

H (cm) 4 4 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/36 240/42 240/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3112,80 2823,40 3112,80 2823,40 1863,05 1689,85

Rumindhold (brutto) 20/30/46 cl 20/30/46 cl L책g

Farve Hvid Sort Klar

B x L (cm) 17.6x23.8 17.6x23.8 17.6x23.8

H (cm) 4.5 4.5 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/24 240/24 240/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3112,80 2823,40 3112,80 2823,40 1863,05 1689,85

Menuserie, 2-rums Varenr. 5857 5858 5886

Menuserie, 3-rums Varenr. 5859 5860 5887

488

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


C-PET menu biret

Menuserie, 1-rums Varenr. 5474 5473 5862 5863

Rumindhold (brutto) 45 cl 45 cl 52,5 cl 52,5 cl

Farve Hvid Sort Hvid Sort

B x L (cm) 11.6x17.6 11.6x17.6 11.6x17.6 11.6x17.6

H (cm) 3.9 3.9 4.5 4.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 304/24 304/24 304/42 304/42

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1850,20 1678,20 1850,20 1678,20 1815,35 1646,55 1815,35 1646,55

Rumindhold (brutto) 15,5/27,5 cl 15,5/27,5 cl

Farve Hvid Sort

B x L (cm) 11.6x17.6 11.6x17.6

H (cm) 4 4

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 384/36 384/42

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1815,35 1646,55 1815,35 1646,55

Varebeskrivelse Højt Fladt Bestikholder

Farve Klar Klar Klar

B x L (cm) 11.6x17.6 11.6x17.6 11.6x17.6

H (cm) 3 1.7 2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 320/12 600/20 486/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 858,00 778,25 915,15 830,05 525,80 476,90

Menuserie, 2-rums Varenr. 5867 5868

Låg, oval, til biret Varenr. 5888 6000 5974

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

489


PP menu hovedret

Menuserie, 1-rums Varenr. 5421 5889

Rumindhold (brutto) 100 cl L책g

Farve Sort Klar

B x L (cm) 17.6x23.8 17.6x23.8

H (cm) 4 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/24 240/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2152,00 1951,90 1863,05 1689,85

Rumindhold (brutto) 39,5/50 cl 39,5/50 cl L책g

Farve Sort Hvid Klar

B x L (cm) 17.6x23.8 17.6x23.8 18x24

H (cm) 4 4 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/30 240/30 240/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2152,00 1951,90 2152,00 1951,90 1863,05 1689,85

Rumindhold (brutto) 20/30/46 cl 20/30/46 cl L책g

Farve Hvid Sort Klar

B x L (cm) 17.6x23.8 17.6x23.8 17.6x23.8

H (cm) 4.5 4.5 3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/30 240/24 240/18

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2152,00 1951,90 2152,00 1951,90 1863,05 1689,85

Menuserie, 2-rums Varenr. 5422 5423 5886

Menuserie, 3-rums Varenr. 5425 5424 5887

490

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


A-PET menu biret

Menuserie, 1-rums Varenr. 5866 5865 5864

Rumindhold (brutto) 30 cl 42,5 cl 52,5 cl

Farve Klar Klar Klar

B x L (cm) 11.6x17.6 11.6x17.6 11.6x17.6

H (cm) 2.9 3.6 4.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 750/20 750/20 750/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 960,50 871,20 1029,20 933,50 1029,20 933,50

Rumindhold (brutto) 15,5/27,5 cl

Farve Klar

B x L (cm) 11.6x17.6

Rumindhold (brutto) 4

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 900/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1029,20 933,50

Varebeskrivelse Højt Fladt Bestikholder Gaffel/ske

Farve Klar Klar Klar Hvid

B x L (cm) 11.6x17.6 11.6x17.6 11.6x17.6 124 mm

H (cm) 3 1.7 2

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 320/12 600/20 486/12 1000/45

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 858,00 778,25 915,15 830,05 525,80 476,90 354,09 325,09

Menuserie, 2-rums Varenr. 5869

Låg, oval, til biret Varenr. 5888 6000 5974 131644

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

491


C-PET standard hovedret

Standard serie, 1-rums Varenr. 131975 131472 131452 5342 5990 131466

Rumindhold (brutto) 89 cl 135 cl 135 cl 210 cl 210 cl Snap-on l책g

Farve Sort Hvid Sort Hvid Sort Klar

B x L (cm) 17.8x22.7 17.7x26.6 17.7x22.6 17.7x22.6 17.7x22.6 18.5x23.6

H (cm) 3 5 5 7.5 7.5 1.3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 423/16 324/20 324/20 300/20 300/20 250/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2049,00 1858,50 2062,25 1870,50 2062,25 1870,50 4286,45 3887,95 4286,45 3887,95 2262,80 2052,45

Rumindhold (brutto) 44,5/70 cl 44,5/70 cl

Farve Hvid Sort

B x L (cm) 17.7x22.6 17.7x22.6

H (cm) 4.5 4.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 468/20 468/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2062,25 1870,50 2062,25 1870,50

Standard serie, 2-rums Varenr. 131473 131456

492

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


C-PET standard hovedret

Standard serie, 2-rums Varenr. 131455 131475 131466

Rumindhold (brutto) 45/60 cl 45/60 cl Snap-on l책g

Farve Sort Hvid Klar

B x L (cm) 17.7x22.6 17.7x22.6 18.5x23.6

H (cm) 4.5 4.5 1.3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 324/20 324/20 250/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2062,25 1870,50 2062,25 1870,50 2262,80 2052,45

Rumindhold cl (brutto) 15,8/21/40,2 22,7/30/53,6 22,7/30/53,6 22,5/35,5/68 Snap-on l책g

Farve Hvid Hvid Sort Hvid Klar

B x L (cm) 17.7x22.6 17.7x22.6 17.7x22.6 178x227 18.5x23.6

H (cm) 3 4.5 4.5 50 1.3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 504/16 324/20 324/20 243/16 250/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2882,10 2614,15 2062,25 1870,50 2062,25 1870,50 4013,85 3640,65 2262,80 2052,45

Standard serie, 3-rums Varenr. 5878 131477 131457 131483 131466

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

493


C-PET standard biret

Standard serie, 1-rums Rumindhold (brutto) 40 cl 40 cl

Farve Sort Hvid

B x L (cm) 12.2x16 12.2x16

H (cm) 3.9 3.9

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 360/40 360/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1542,60 1399,20 1385,40 1256,60

Varenr. 131480 131450 131482 131451

Rumindhold (brutto) 51 cl 51 cl 66 cl 66 cl

Farve Hvid Sort Hvid Sort

B x L (cm) 12.7x17.1 12.7x17.1 12.7x17.1 12.7x17.1

H (cm) 3.6 3.6 5 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 360/40 360/40 360/40 360/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1325,80 1202,50 1385,90 1257,05 1463,05 1327,05 1463,05 1327,05

Varenr. 131487 131453

Rumindhold (brutto) 21,5/31,5 cl 31,5 cl

Farve Hvid Sort

B x L (cm) 12.7x17.1 127x171

H (cm) 3.9 39

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 264/40 264/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1463,05 1327,05 1463,05 1327,05

Varenr. 131454 131479

Standard serie, 1-rums

2-rums

494

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


A-PET standard hovedret

Standard serie, 1-rums Varenr. 131463 5991 131466

Rumindhold (brutto) 135 cl 210 cl Snap-on l책g

Farve Klar Klar Klar

B x L (cm) 17.7x22.6 17.7x22.6 18.5x23.6

H (cm) 5 7.5 1.3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 324/20 300/20 250/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1620,30 1469,65 3462,45 3140,50 2262,80 2052,45

Rumindhold (brutto) 45/60 cl Snap-on l책g

Farve Klar Klar

B x L (cm) 17.7x22.6 18.5x23.6

H (cm) 4.5 1.3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 324/20 250/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1867,60 1693,95 2262,80 2052,45

Standard serie, 2-rums Varenr. 131470 131466

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

495


A-PET standard biret

Standard serie, 1-rums Varenr. 131469

Rumindhold (brutto) 40 cl

Farve Klar

B x L (cm) 12.2x16

H (cm) 3.9

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 360/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1287,55 1167,85

Rumindhold (brutto) 51 cl 66 cl

Farve Klar Klar

B x L (cm) 12.7x17.1 12.7x17.1

H (cm) 3.5 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 360/40 360/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1178,40 1068,85 1252,00 1135,60

Rumindhold (brutto) 21,5/31,5 cl

Farve Klar

B x L (cm) 12.7x17.1

H (cm) 3.9

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 240/40

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1385,95 1257,10

Standard serie, 1-rums Varenr. 131460 131461

Standard serie, 2-rums Varenr. 131462

496

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


C-PET Gastronorm

1/6 GN Varenr. 5838

Rumindhold (brutto) 90 cl

Farve Sort

B x L (cm) 16.2x17.6

H (cm) 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 340/42

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2206,85 2001,65

Varenr. 5854 5476

Rumindhold (brutto) 198 cl 198 cl

Farve Sort Hvid

B x L (cm) 17.6x32.5 17.6x32.5

H (cm) 5 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 108/20 108/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 5007,90 4542,35 5007,90 4542,35

Varenr. 131458 131484

Rumindhold (brutto) 300 cl 300 cl

Farve Sort Hvid

B x L (cm) 26.5x32.5 26.5x32.5

H (cm) 5 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 120/20 120/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 7679,65 6965,65 7679,20 6965,25

Varenr. 131459 131485

Rumindhold (brutto) 500 cl 500 cl

Farve Sort Hvid

B x L (cm) 26.5x32.5 26.5x32.5

H (cm) 8 8

Pris pr. 1000 stk ved Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1 karton 1 palle 78/20 11247,90 10202,20 78/20 11247,95 10202,25

1/3 GN

1/2 GN

1/2 GN

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

497


PP Gastronorm

PP 1/3 GN Varenr. 131428

Rumindhold (brutto) 250 cl

Varenr. 131429 131431

Rumindhold (brutto) Farve 400 cl Hvid L책g Klar

Varenr. 131430 131431

Rumindhold (brutto) 500 cl L책g

Farve Hvid

B x L (cm) 17.5x32.5

H (cm) 6.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 144/8

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3783,45 3431,70

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 100/8 60/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 3769,70 3419,25 4791,45 4346,00

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 96/8 60/12

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 4198,10 3807,80 4791,45 4346,00

PP 1/2 GN B x L (cm) H (cm) 26.5x32.5 6 26.5x32.5 1

Antal pr. pakke 50 60

PP 1/2 GN

498

Farve Hvid Klar

B x L (cm) 26.5x32.5 26.5x32.5

H (cm) 8 1

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


A-PET Gastronorm

1/6 GN Varenr. 5837

Rumindhold (brutto) 90 cl

Farve Klar

B x L (cm) 16.2x17.6

H (cm) 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 340/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1782,55 1616,80

Varenr. 131467

Rumindhold (brutto) 300 cl

Farve Klar

B x L (cm) 26x32

H (cm) 5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 120/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 5967,85 5413,00

Varenr. 131468

Rumindhold (brutto) 500 cl

Farve Klar

B x L (cm) 26.5x32.5

H (cm) 8

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 78/20

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 7444,80 6752,65

1/2 GN

1/2 GN

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

499


PP take away bakker

PP Biret bakke Varenr. 131420 131421

Varebeskrivelse Farve 1-rums Klar 1-rums Sort

B x L (cm) H (cm) 11.4x13.8 5.3 11.4x13.8 5.3

Varebeskrivelse 1-rums 1-rums L책g

B x L (cm) 15.9x25 15.9x25 16.3x25.6

Rumindhold (brutto) 47 cl 47 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 300/16 300/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1081,10 980,55 870,15 789,25

Rumindhold (brutto) 120 cl 170 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 246/18 220/18 246/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2135,80 1937,25 2267,65 2056,80 1898,50 1722,00

Rumindhold Stk. pr. krt./ (brutto) krt. pr. pll. 40/70 cl 246/16 246/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2135,80 1937,25 1898,50 1722,00

PP take away emballage Varenr. 131422 131423 131427

Farve Sort Sort Klar

H (cm) 4.3 7 1.2

PP take away emballage Varenr. 131424 131427

500

Varebeskrivelse Farve 2-rums Sort L책g Klar

B x L (cm) H (cm) 15.9x25 4.5 16.3x25.6 1.2

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


PP take away bakker

PP take away emballage Varenr. 131425 131427

Varebeskrivelse Farve 3-rums Sort L책g Klar

B x L (cm) H (cm) 15.9x25 4.8 16.3x25.6 1.2

Rumindhold Stk. pr. krt./ (brutto) krt. pr. pll. 246/18 246/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2135,80 1937,25 1898,50 1722,00

Varebeskrivelse Farve 5-rums Sort L책g Klar

B x L (cm) H (cm) 15.9x25 4.6 16.3x25.6 1.2

Rumindhold Stk. pr. krt./ (brutto) krt. pr. pll. 240/16 246/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 2346,80 2128,60 1898,50 1722,00

Varebeskrivelse 1-rums 1-rums 1-rums 2-rums 2-rums

B x L (cm) 14.8x21.5 14.8x21.5 14.8x21.5 14.8x21.5 14.8x21.5

Rumindhold (brutto) 80 cl 100 cl 130 cl 40/50 cl 20/70 cl

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 200/24 200/24 280/8 200/24 200/24

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1809,50 1641,30 1809,50 1641,30 1864,60 1691,25 1809,50 1641,30 1854,75 1682,35

PP take away emballage Varenr. 131426 131427

PP take away emballage Varenr. 131922 132023 132024 131923 132025

Farve Sort Sort Sort Sort Sort

H (cm) 4 5 7 5 5

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

501


Lågfolie Lågfolie til A-PET og C-PET Varenr. 5891 5997 131981 131761 5993 5987 131651 131982 5994 5999 131983

Kvalitet 25 my 40 my 37 my, med antidug 40 my 40 my 25 my 25 my 37 my, med antidug 40 my 40 my 37 my, med antidug

Bredde (cm) 18.5 cm 22.8 cm 23 cm 29 cm 32.5 cm 34 cm 38 cm 42 cm 43 cm 45 cm 45 cm

Længde (m) 800 m 500 m 500 m 500 m 500 m 800 m 400 m 500 m 500 m 500 m 500 m

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/48 1/60 1/45 1/36 1/30 1/30 1/48 1/30 1/20 1/24 1/30

Pris pr. 1 rl. ved 1 karton 1 palle 1643,50 1490,70 1235,85 1120,95 2349,50 2131,05 1677,55 1521,55 1767,50 1603,20 2875,25 2607,95 1582,65 1435,50 4286,85 3888,30 2093,60 1898,95 2954,85 2680,15 4595,05 4167,85

Lågfolie til A-PET, C-PET og PP Varenr. 5982 131433 5895 131437 131432 131859 5349

Kvalitet 52 my 42 my 52 my 42 my 42 my 52 my 52 my

Bredde (cm) 18.5 cm 18.5 cm 23.8 cm 27.2 cm 34 cm 38 cm 43 cm

Længde (m) 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/60 1/60 1/45 1/60 1/60 1/30 1/42

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 903,90 819,85 692,75 628,35 1122,50 1018,15 1007,25 913,60 1285,50 1166,00 1895,60 1719,40 2130,25 1932,20

Varenr. 131442 131436 131434

Varebeskrivelse 65 my 65 my 65 my

Bredde (cm) 10 cm 27.2 cm 34 cm

Længde (m) 250 m 500 m 500 m

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1/72 1/36 1/45

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 605,10 548,85 2016,15 1828,70 2563,75 2325,40

Varenr. 5459

Varebeskrivelse Til lågfolie

Bredde (cm) 4 cm

Længde (m) 7.5 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 50/0

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 7,80 7,10

Lågfolie til PP

Kniv

502

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Alu . Bespisning Alu standard Hovedret Varenr. 5685 5686 5727 5687 5729

Rumindhold (brutto) 93 cl 31,5/41 cl 49,5/64,5 cl 17,5/24/38,5 21/29/49 cl

Varenr. 5688 5730 131466

Antal rum 1-rums 2-rums 2-rums 3-rums 3-rums

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/12 1000/9 600/16 1000/12 500/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1723,65 1563,40 1723,65 1563,40 1999,20 1813,35 1955,65 1773,80 1999,20 1813,35

1.3

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/32 1000/98 250/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 849,05 770,10 827,35 750,45 2262,80 2052,45

H (cm) 3.9 2.6

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/16 1400/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 826,65 749,80 659,00 597,70

B x L (cm) 14x19 11x16

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2500/84 1000/80

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 634,10 575,15 572,30 519,10

B x L (cm) 17.8x22.7 17.8x22.7 17.8x22.7 17.8x22.7 17.8x22.7

H (cm) 3 2.9 3.9 3 3.9

Varebeskrivelse Farve Forformet Plant folieark Snap-on l책g Klar

B x L (cm) 17.8x22.7 20x25.5 18.5x23.6

H (cm)

Varenr. 5725 5726

Rumindhold (brutto) 44 cl 30,8 cl

B x L (cm) 11x16 11x16

Varenr. 5723 5724

Varebeskrivelse Plant folieark Forformet

Alu-l책g

Alu Standard Biret Antal rum 1-rums 1-rums

Alu-l책g t/biret

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

503


Termo-/foldekasser Termokasse Varenr. 5900

Varebeskrivelse Farve 2-rums Gr책

B x L (cm) 24x49

H (cm) 9.6

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 18/2

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 150,25 136,30

Varenr. 5903

Varebeskrivelse Farve 16 hovedretter Gr책

B x L (cm) 42x61

H (cm) 24

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 3/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 245,75 222,90

Varenr. 131935

Varebeskrivelse Farve Termotaske Sort

B x L (cm) 20x27.5

H (cm) 24

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 5/40

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 240,40 218,05

Varebeskrivelse Farve Lille Brun

B x L (cm) 24.5x38

H (cm) 18

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/36

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 14,30 12,95

Varebeskrivelse Farve Stor Brun

B x L (cm) 24.5x38

H (cm) 27

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/32

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 17,75 16,10

Termokasse

Termotaske

Transport foldekasse Varenr. 5980

Transport foldekasse Varenr. 5981

504

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk


Termokasser . Inderpose Gastro Box 1/2 Gastronorm Varenr. 131748

Antal pr. B x L x H (cm) pakke 33x39x28 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 6/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 295,10 267,65

Antal pr. B x L x H (cm) pakke 39x59.5x26 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/6

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 190,70 172,95

Varebeskrivelse Farve Kraftig Sort

Antal pr. B x L x H (cm) pakke 40x60x28 1

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 4/7

Pris pr. 1 stk ved 1 karton 1 palle 535,60 485,80

Varebeskrivelse Farve 25 my Transparent

B x L (cm) 122x63

Antal pr. pakke 500

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 500/35

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1202,00 1090,25

Varebeskrivelse Farve Kraftig Sort

Transportkasse til gastronorm bakker Varenr. 5904

Varebeskrivelse Farve Standard Gr책

Gastro box til gastronorm bakker Varenr. 5783

Inderpose til termokasse Varenr. 1373

Se hele sortimentet p책 www.abenaonline.dk

505


Vacuumposer Vacuumpose Varenr. 5256 5238 5239 5247 5240 131812 5249 5241 131664 5257 5255 5242 5243

Kvalitet 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my

Bredde 16 cm 18 cm 19 cm 25 cm 29 cm 30 cm 30 cm 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm

Længde 20 cm 27 cm 30 cm 40 cm 30 cm 40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 40 cm 50 cm 60 cm 65 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/20 1000/20 1000/20 1000/32 1000/15 1000/16 1000/10 500/16 500/40 500/12 500/40 500/16 500/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 522,25 473,70 707,20 641,45 781,55 708,90 1474,60 1337,50 1169,75 1061,00 1238,10 1123,00 2005,55 1819,10 2259,80 2049,70 1837,75 1666,90 1716,80 1557,20 2423,50 2198,20 3107,70 2818,75 3280,40 2975,45

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 600/16 1000/16 1000/18 600/16 600/16

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 1211,95 1099,30 652,65 591,95 870,15 789,25 1553,85 1409,40 2842,45 2578,20

Vacuumposer kan bruges fra -40 til + 90 grader. Max. 1 time ved 90 grader.

Kogeposer Kogeposer Varenr. 131668 131670 131681 131682 131773

Kvalitet 90 my 90 my 90 my 90 my 90 my

Bredde 30 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm

Længde 40 cm 30 cm 35 cm 50 cm 60 cm

Kogeposer kan bruges fra -40 til +115 grader. Max. 1 time ved 115 grader.

506

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk


Pålægsposer Pålægsfolie Varenr. 5162

Farve Alu/transparent

Bredde 12 cm

Længde 19 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/104

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 246,75 223,80

Varebeskrivelse Med limluk, uden tryk

Bredde 18 cm

Længde 23.5 cm

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 1000/66

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 368,35 334,10

Pålægspose med limluk Varenr. 5161

Krokodillenæbsposer Krokodillenæbspose Varenr. 5211 5205 5212 5207 5206 5213 5250 5252 5251 5253

Varebeskrivelse Bredde Uperforeret 15 cm Uperforeret 15 cm Uperforeret 15 cm Uperforeret 20 cm Uperforeret 25 cm Uperforeret 30 cm Perforeret 15 cm Perforeret 15 cm Perforeret 20 cm Perforeret 25 cm

Længde 20 cm 25 cm 35 cm 25 cm 30 cm 40 cm 25 cm 35 cm 25 cm 30 cm

Krokodillenæbsmaskine Varenr. 5266

Rumindhold (brutto) 1l 1,25 l 2l 2l 3,5 l 7l 1,25 l 2l 2l 3,5 l

Antal pr. pakke 250 250 250 250 250 100 200 2000 200 250

Pris pr. 1000 stk ved 1 karton 1 palle 159,20 144,40 188,70 171,15 233,85 212,10 220,85 200,35 303,25 275,05 300,75 272,80 236,50 214,50 329,80 299,15 283,90 257,50 319,40 289,70

Glødetråd til krokodillenæbssvejser. Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/100

Krokodillenæbsmaskine Pris pr. 1 stk ved

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 2000/60 2000/40 2000/60 2000/50 2000/40 2000/30 2000/60 2000/60 2000/60 2000/40

Varenr. 5267

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll.: 1/0

Metal 30 cm

1 karton 1690,55

1 palle 1533,40

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Pris pr. 1 pk. ved

1 karton 418,10

1 palle 379,25

507


Etiket . Elastikker Etiket Varenr. 16371

Varebeskrivelse Alt-mulig-etiket

Antal pr. pakke 48 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/400

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 8,15 7,40

Varenr. 5175

Varebeskrivelse Elastikker

Antal pr. pakke 2700 stk

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 20/20

Pris pr. 1 pk. ved 1 karton 1 palle 51,40 46,60

B x L (cm) 2.4x5.5

Stk. pr. krt./ krt. pr. pll. 72/160

Pris pr. 1 æsk ved 1 karton 1 palle 15,60 14,15

Elastikker

Fødevarelabels Varenr. 6257

508

Varebeskrivelse Til mærkning af fødevarer

Farve Gul

Se hele sortimentet på www.abenaonline.dk

Forbrugskatalog 2012  

Forbrugskatalog, Abena

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you