Issuu on Google+

Sänder ni fortfarande order via fax, e-mail och telefon? Trots att många företag, konsulter och integrationstjänster under tiotals år har försökt skapa affärsintegration mellan företag är de flesta företags affärssystem fortfarande dåligt uppdaterade vad gäller orderstatus och fakturor. Det kanske kan låta som en detalj, men effekten är långa informationsledtider, fördröjd reaktionsförmåga, försämrad effektivitet – och sämre konkurrenskraft. PipeChain WebEDI easy-in® gör det möjligt att snabbt komma igång med integrationer med leverantörer och dessutom till en låg kostnad. Baserat på vår långa erfarenhet inom många olika industrier har vi tagit fram standardiserade processer som automatiseras. Detta tar bort onödig administration, manuella fel och ser till

att ert affärssystem alltid är uppdaterat med leverantörers senaste status. Era leverantörer får besked vid ny eller förändrad order och arbetar i en webportal. Era inköpare, planerare eller avropare är alltid med senaste status och er fakturahantering automatiseras. Ni arbetar bara med avvikelser! Denna standardisering innebär även korta projekt där ni väljer vad som först skall integreras. Starta antingen med order och ordersvar, eller inkludera även leveransavisering och faktura. På 3-5 veckor är ni igång och vi tar hand om drift, support och utrullning samt utbildning mot era leverantörer. Boka gärna en timmes web- eller telefonmöte för demonstration och diskussion om era förutsättningar. Läs också gärna vår ”frågor och svar” för mer information.

Boka webbmöte:

Namn Befattning Företag Telefon E-mail Meddelande


testar 4