Page 1

Maandblad van Sint Antonius van Padua

De

Liefdadigheid November 2011 Nr11. 117de jaar

Madrid...

waar de jongeren samenkomen !


Inhoud pagina 3 Madrid... waar de jongeren samenkomen ! pagina 6 Een jonge en universele Kerk ! (WDJ)

De Liefdadigheid November 2011 Nr11

© Ab Editions, A. Delzennestraat nr9, 7800 Aat. België. Ver. uit.: M. Valentin

http://www.DeLiefdadigheid.be Omslag: Abonnementen (Ab Editions bvba): België: 1 jaar, 12 nummers: 21,50 €, andere landen: 28,00 €, te storten naar: BIC : CPHBBE75 IBAN : BE 06 1262 0212 3822 (126-2021238-22)

Chloé Schoofs

pagina 11 « Jullie vertrekken vandaag niet met vakantie ! Jullie vertrekken op bedevaart » (WDJ) Simon Selvais

pagina 14 Activiteiten en ontmoetingen (WDJ) Bruno Hainaut

pagina 16 Het Negende Gebod van de Decaloog Françoise Vandenneucker

pagina 24 Het krachtige visioen van Don Bosco Pastoor Paul de Cock

pagina 24 Parels van wijsheid — We hopen voluit te leven en we leven nooit... Jean-Luc Dubart

« De Liefdadigheid » est aussi disponible en français sous le titre « La Charité ».

pagina 30 Werk der Broden van Sint Antonius


WDJ 2011

Madrid... waar de jongeren samenkomen !

De WJD zijn een evenement dat door de Kerk wordt georganiseerd voor en met jongeren. Dit evenement trekt duizenden jongeren uit heel de wereld aan, die hun katholieke geloof beter willen leren kennen en vriendschapsbanden willen smeden en verbintenissen van hoop willen aangaan tussen verschillende continenten, mensen en culturen. Dit evenement wordt elk jaar gevierd op Palmpasen. In België komen de jongeren elk jaar samen op initiatief van de pastorale diensten in heel het land, maar om de twee of drie jaar nemen de WJD de vorm aan van een enorm festival, waar jongeren uit de hele wereld op afkomen.

Bij zijn verkiezing tot paus in 1978 had Johannes-Paulus II aan de jongeren gezegd: « Jullie zijn de toekomst van de wereld en de hoop van de Kerk ». In 1984 nodigde hij de jeugd uit om met Palmpasen naar Rome te komen om een bijzonder jubileum voor de jeugd te komen vieren. Die eerste bijeenkomst heeft toen bijna 300.000 jongeren aangetrokken. In het jaar 1985, dat door de UNO werd uitgeroepen tot het internationale jaar van de jeugd, wilde paus Johannes-Paulus die bijzondere gebeurtenis nog eens overdoen. Het was het succes van deze twee grote bijeenkomsten dat JohannesPaulus II er toe aangezet heeft om van de Wereld Jongeren Dagen een

3


De WJD hebben achtereenvolgens plaatsgevonden in Buenos Airess (1987), Sint Jacob van Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denverr (1993), Manila (1995), Parijs (1997), Rome e (Jubileum 2000), Toronto o (2002), Keulen (2005), Sydney y (2008), Madrid d (2011) en de eerstvolgende zijn voorzien voor 2013 in Rio de Janeiro, in BraziliĂŤ !

4


Madrid... WDJ 2011 officieel, geregeld terugkerend evenement te maken. Vele jongeren keren terug van de WJD met de overtuiging dat hun leven erdoor is veranderd, dat wat zij daar gehoord hebben zo indringend is geweest dat ze er een heel eind mee voort kunnen op de weg van het christelijke leven. Wie zijn die jonge WJD-aanhangers ? Hun profiel is alvast zeer gevarieerd: er zijn jonge studenten bij, maar ook werkende jongeren, uit verschillende sociaal-culturele middens en uit alle streken van België. 69% van hen is tussen 18 en 30 jaar oud. Wij nodigen u uit om via de getuigenissen van Chloe uit de Doornikse groep « Les détournai démontai », Bruno en Simon, die hebben deelgenomen aan de WJD 2011 in Madrid, kennis te maken met het vuur en het enthousiasme van de duizenden jongeren die daarheen gegaan zijn om elkaar te ontmoeten...

Fotos © JMJ.BE

5


voor meer...


schrijf u in !

"De Liefdadigheid" November 2011 - 117de jaar  
"De Liefdadigheid" November 2011 - 117de jaar  

Maandblad van Sint Antonius van Padua... Schrijf u in !