Page 1

E-MAGAZYN EKSPERCKI DLA STUDENTÓW

moda-eventy.pl

ABC STUDENTA

W IU Y AM IEN T PY M IM I O TW

Niezw ykłe w ywiady dla stu dentów


Drodzy Czytelnicy ! Marcin Maślak

N.

asz e-magazyn ”ABC Studenta” kierujemy do studentów, którzy szukają pracy lub planują założyć własną firmę.

Dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą gdzie chcą się realizować zawodowo lub jak szukać efektywnie pracy, przeprowadziliśmy rozmowę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. Jeśli jesteście wśród osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia zagranicą, chcecie poznać warunki życia i pracy w wybranych przez Was krajach - przeczytajcie wywiad z Katarzyną Kawka-Kopeć, pracującą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy jako Doradca EURES. W rubryce “Moja Kariera” znajdziecie wywiad z projektantką mody p. Dianą Walkiewicz, z którego dowiecie się jak to jest być na co dzień projektantką mody.

Jeżeli interesuje Was w przyszłości praca jako Rzecznik Prasowy, nie pomińcie wywiadu z p. Andrzejem Kulmatyckim - Dyrektorem Wydziału Zarządzania Informacją i Rzecznikiem Prasowym Kuratorium Oświaty w Warszawie. Aby Wasza wiedza na temat rynku pracy była pełna przeprowadziliśmy także rozmowę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie i Centrum Informacyjnym Służb Zatrudnienia ZIELONA LINIA, z których uzyskacie przydatne informacje na temat sposobów poszukiwania pracy, trendów na rynku pracy, poznacie strony www jakie warto odwiedzać w trakcie szukania pracy, a Ci z Was którzy planują założyć własną firmę dowiedzą się jak można starać się o dotacje z urzędu pracy. Chcemy poznać Wasze zdanie ! Poza magazynem “ABC STUDENTA” mamy także dla Was kilka innych pomysłów w ramach projektu “FRANCZYZA DLA STUDENTA”, który chcemy z Wami przedyskutować. Zapraszamy tych z Was, którzy planują założyć własną firmę, na naszą stronę moda-eventy.pl . Skontaktujcie się z nami telefonicznie lub poprzez email. Mamy przygotowane dla Was przez naszych Partnerów bezpłatne szkolenia, dzięki którym dowiecie się m.in. jak uzyskać dotacje i pomoc finansową na rozpoczęcie pierwszych działań Waszych firm. Magazyn “ABC STUDENTA” to pierwszy w Polsce tego typu magazyn w którym dołączane będą na kolejnych stronach w rubryce “MOJA KARIERA’’ wywiady z przedstawicielami zawodów jakie Was interesują. Zależy nam na Waszym zdaniu. Nie wahajcie się i ślijcie do nas swoje uwagi. Poinformujcie o czym chcecie przeczytać w następnych aktualizacjach magazynu. A ja w Waszym imieniu będę rozmawiał z kolejnymi osobami.

Miłej lektury ! Marcin Maślak

Redaktor Naczelny

Wydawca: Agencja Artystyczna “Poszukujący Ideałów” ul. Złota 61, 00-819 Warszawa tel. (22) 389 53 54, 790 490 825 Redaktor Naczelny: Marcin Maślak

M&E

MODA-EVENTY.PL

Zespół Redakcyjny: Sylwia Mazur Elżbieta Sutkowska Mateusz Garbarczyk Bartosz Nowakowski Redaktor Prowadząca: Paulina Wasiak

DTP: Arkadiusz Biegun Magdalena Śliwińska Fotoedycja: Wioletta Januś Reklama: abc.studenta@moda-eventy.pl

Materiały publikowane w magazynie są objęte ochroną prawa autorskiego. Przedruki są możliwe za zgodą wydawcy. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. MODA-EVENTY.PL


SPIS TREŚCI

PROJEKTANT MODY (MOJA KARIERA) “Oczywiście każdy zawód, każda rzecz ... wszystko ma swoje plusy i minusy. Bycie projektantką, a raczej tworzenie nowych wzorów sprawia mi ogromną przyjemność .... mimo wielu przeszkód nie przestaje myśleć o pracy prawie przez 90 % mojego czasu . Jeżeli ktoś lubi poświęcać swoje życie w imię swojej pracy to trafił idealnie.” - wywiad z Dianą Walkiewicz ....................... str. 10

KREATYWNA EUROPA “Wnioski o dofinansowanie składać mogą wszystkie instytucje i organizacje, zarówno prywatne jak i publiczne, AKTYWNIE działające na polu kultury i kreatywnym.” - wywiad z Katarzyną Zalewską ....................... str. 14

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W WARSZAWIE “Umowa zawarta na czas wakacji (a zatem na okres maksymalnie dwóch lub trzech miesięcy), może być rozwiązana przez pracownika lub pracodawcę - TYLKO na mocy porozumienia stron.” - wywiad z Marią Kacprzak-Rawa ...................... str. 16

CIiPKZ (Warszawa) “W ostatnich miesiącach klienci częściej informują nas o tym, że ich poszukiwanie pracy zakończyło się sukcesem. Można na tej podstawie wnioskować, iż jest więcej miejsc pracy niż w poprzednich latach.”

POLSKA RADA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH (PROM) “Zabiegamy aby w polskim rządzie było

- wywiad z Marzeną Mańturz .................. str. 4

miejsce koordynujące sprawy całej młodzieży, przygotowujące strategie, wdrażające je i monitorujące.”

EURES (WUP - Warszawa)

- wywiad z Tomaszem Klemt, Katarzyną Siemasz, Moniką Sobotka ................................................ str. 22

“Celem EURES jest ułatwienie mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmowania pracy poza krajem zamieszkania.” - wywiad z Katarzyną Kawką-Kopeć ....... str. 6

Pożyczki Mazowieckie “Zajmujemy się pożyczkami, ale nie po to, żeby zarobić na przedsiębiorcach, ale aby ich wspierać. Jesteśmy rozliczani z realizacji naszej misji, a nie z tego ile zarobiliśmy. Jesteśmy Partnerem dla przedsiębiorców, którzy uzyskują kapitał na rozwój, a województwo rozwija się gospodarczo” - wywiad z Michałem Bitnerem .............. str. 8

RZECZNIK PRASOWY (MOJA KARIERA) “Według mnie ma recepty na to jak zostać rzecznikiem prasowym. Osobiście nigdy, będąc w szkole średniej (wówczas tak się mówiło, dziś powiedziałbym ponadgimnazjalnej) a potem na studiach, nie myślałem o takim zawodzie.” - wywiad z Andrzejem Kulmatyckim .......... str. 26

ZIELONA LINIA (19524) “Celem ZIELONEJ LINII jest polepszenie dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług tak, aby zainteresowane osoby mogły szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji.” - wywiad z Martą Kuczynko ........................ str. 28

Materiały publikowane w magazynie są objęte ochroną prawa autorskiego. Przedruki są możliwe za zgodą wydawcy. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. MODA-EVENTY.PL


ABC STUDENTA

Wywiad / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

“Z naszych usług korzystają osoby, które z różnych powodów chcą lub muszą dokonać zmiany zawodowej i poszukują pomocy zarówno w podjęciu decyzji co do przyszłości zawodowej, wyznaczeniu kierunku zmian, jak i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia” Marzena Mańturz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

J

est to pierwsza nasza rozmowa na łamach magazynu “ABC Studenta”. Prosimy o przedstawienie się naszym Czytelnikom.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest jednostką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Zajmuje się świadczeniem usług z obszaru poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych. Na Mazowszu działa sześć naszych placówek. Jedna w Warszawie, pozostałe w byłych miastach wojewódzkich w: Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ostrołęce i Ciechanowie. Na początku naszej rozmowy proszę przybliżyć historię powstania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie ? Pierwsze Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaczęły powstawać w polskich urzędach pracy w 1995r. na mocy zawartego rok wcześniej porozumienia pomiędzy Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec a Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku zawarcia ww. porozumienia powstały pierwsze modelowe Centra Informacji. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie powstało w 1999 roku. Celem działalności placówki jest udzielanie pomocy osobom chcącym skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Początkowo Centrum świadczyło usługi zarówno dla młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Od roku 2004 specjalizuje się w pomocy wyłącznie osobom dorosłym. Na jakich polach na co dzień Państwo działają ? .

Prowadzimy działalność doradczą w czterech obszarach: * planowania kariery zawodowej * poszukiwania pracy * przygotowania do otwarcia działalności gospodarczej * rozwoju umiejętności osobistych niezbędnych na rynku pracy

Z naszych usług korzystają osoby, które z różnych powodów chcą lub muszą dokonać zmiany zawodowej i poszukują pomocy zarówno w podjęciu decyzji co do przyszłości zawodowej, wyznaczeniu kierunku zmian, jak i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia. Zdarza się, że powodem doświadczania trudności na rynku pracy są niedostateczne umiejętności osobiste jak np. asertywność czy komunikacja. Wspieramy naszych klientów w rozwoju tych umiejętności poprzez prowadzone w naszej placówce zajęcia grupowe. Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszy się samo zatrudnienie. Nasza placówka wychodzi naprzeciw temu zainteresowaniu. W naszej ofercie można znaleźć konsultacje, spotkania informacyjne oraz zajęcia warsztatowe, których celem jest przybliżenie tej tematyki. Porozmawiajmy o rynku pracy, z perspektywy Państwa codziennych rozmów prowadzonych z osobami Was odwiedzającymi. Jest lepiej i więcej miejsc pracy niż w ostatnich latach ? W ostatnich miesiącach klienci częściej informują nas o tym, że ich poszukiwanie pracy zakończyło się sukcesem. Można na tej podstawie wnioskować, iż jest więcej miejsc pracy niż w poprzednich latach. Z instytucji działających na rynku pracy płyną także informacje, iż znów zaczynamy mieć do czynienia z tzw. rynkiem pracownika. Identyfikując potrzeby osób szukających pracy (absolwentów szkół wyższych, policealnych i ponadgimnazjalnych) odnotowaliśmy, że niekiedy koniecznością jest podjęcie decyzji o zmianie zawodu, o udziale w szkoleniach, założeniu własnej firmy lub przekwalifikowaniu. U Państwa można uzyskać pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu tego typu problemów zawodowych. Prosimy poinformować Czytelników naszego magazynu - jak można skorzystać z Państwa usług poradnictwa zawodowego i jak przebiegają indywidualne konsultacje z Waszymi doradcami zawodowymi ? Aby skorzystać z naszej pomocy należy umówić się na konsultacje z doradcą zawodowym. Podczas pierwszej konsultacji zostanie zebrany wywiad zawodowy, zdefiniowany problem, oraz dobrany odpowiedni sposób pracy nad jego rozwiązaniem. Istnieje możliwość pracy indywidualnej obejmującej cykl konsultacji lub pracy grupowej korzystając z bogatej oferty zajęć warsztatowych. Prowadzimy także konsultacje drogą elektroniczną. Aby z nich skorzystać można kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem:

konsultacje@wup.mazowsze.pl

4 moda-eventy.pl


Wywiad / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

S

ABC STUDENTA

pójrzmy teraz na rynek pracy oczami maturzysty - absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej z województwa mazowieckiego.

Osoby pełnoletniej po liceum ogólnokształcącym, która stoi przed wyborem uczelni wyższej lub szkoły policealnej. Nie zawsze jest w 100% pewna gdzie chce dalej studiować. Często jest tak że wcześniej NIGDZIE nie pracowała. Nie zawsze potrafi rozpoznać własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Uświadomić sobie jakie ma własne atuty. Czy u Państwa może uzyskać pomoc w zakresie uświadomienia sobie swoich predyspozycji zawodowych ?. Myśląc o wyborze przyszłości zawodowej powinniśmy przede wszystkim skoncentrować się na wyborze obszaru, w którym chcemy spełniać się zawodowo. Aby to było możliwe pracujemy z naszymi klientami nad znajomością własnych predyspozycji zawodowych. Wykorzystujemy do tego celu zarówno testy, jak i różnego typu ćwiczenia i zadania. Poznawanie własnych zasobów i podejmowanie decyzji to proces wymagający czasu. Aby móc z niego skorzystać do doradcy zawodowego należy zgłosić się odpowiednio wcześnie tzn. przynajmniej kilka tygodni a najlepiej miesięcy przed tym momentem, kiedy musimy podjąć ostateczną decyzję.

właściwymi kryteriami. Nie zgodzę się z Państwem w kwestii tego, że miejsca i potrzeby rynku powinny determinować wybór kierunku studiów. Wybór kierunku powinien wynikać z uwzględnienia zarówno potrzeb rynku pracy, jak i własnych preferencji, potrzeb i możliwości. Jeśli wybierając kierunek dalszego kształcenia weźmiemy pod uwagę oba te kryteria z pewnością zwiększymy własną szansę na zawodowy sukces. Jeśli skoncentrujemy się wyłączenie na jednym z nich tzn. będziemy kierować się tylko własnymi potrzebami lub tylko potrzebami rynku nie jest możliwe osiągnięcie zadowalającego efektu.

Niekiedy realia są takie, że po studiach ciężko niektórym osobom znaleźć pracę - co wynika z nadpodaży absolwentów na najpopularniejszych kierunkach studiów. Czy posiadają Państwo informacje jakie to są aktualnie kierunki studiów ?.

Chcielibyśmy również poruszyć temat szkół zawodowych. Za kilkanaście lat może teoretycznie dojść do sytuacji że będzie brakować w Polsce osób, które np. upieką nam chleb. Czemu według Państwa rola szkół zawodowych ostatnio zmalała? I jak zmienić ten stan rzeczy ?

Rynek pracy w Polsce jest tak dynamiczny, że w zasadzie nie ma źródła, z którego można czerpać pełne i aktualne informacje na ten temat. Wszelkie badania w tym zakresie ulegają szybkiej dezaktualizacji. W naszej placówce zachęcamy klientów do samodzielnego zbierania informacji w obrębie zawodów, które rozważają. Uczymy ich zdobywania informacji i posługiwania się nimi.

W ostatnim czasie można zaobserwować szereg działań zmierzających do odbudowy szkolnictwa zawodowego. Są to zarówno działania związane z rozwiązaniami formalnymi, jak i z promowaniem kształcenia zawodowego. Z pewnością są one bardzo potrzebne. Pozwalają zwrócić uwagę młodzieży na fakt, że na rynku pracy funkcjonują różne zawody, wymagające różnych kwalifikacji i uprawnień, nie tylko wykształcenia wyższego. Ponadto kampanie społeczne promujące kształcenie na poziomie zawodowym pozwalają spojrzeć bardziej przychylnie i mniej stereotypowo na absolwentów szkół zawodowych.

Spotkaliśmy się z głosami, że miejsca pracy i potrzeby rynku powinny determinować wybór kierunku studiów, czy też rozpoczęcia nauki w szkole policealnej. Czy jako centrum pomagając na co dzień osobom w różnym wieku poszukującym pracy , macie konkretne propozycje dla pracodawców, uczelni wyższych i szkół policealnych ?. Co zrobić aby nie powiększała się liczba bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych i szkół policealnych ? Aby liczba bezrobotnych nadmiernie nie wzrastała trzeba przede wszystkim kierować się przy wyborze kierunku

Pomoc jaką Państwo oferują codziennie jest imponująca. Czy to prawda, że oferują Państwo także wsparcie mentalne dla osób szukających pracy ?. Cała nasza działalność to wsparcie doradcze. Nie oferujemy ofert pracy, nie szukamy jej w imieniu naszych klientów. Naszym celem jest wyposażenie osób w umiejętności dzięki którym staną się oni bardziej samodzielni i skuteczni. Aby było to możliwe pracujemy nad wyposażeniem naszych klientów w wiedzę o sobie i rynku pracy oraz w umiejętności niezbędne do skutecznego działania. Pracujemy także nad rozwijaniem postaw np. nad asertywnością. Na koniec rozmowy prosimy jeszcze o informacje dla naszych Czytelników, jak można się z Państwem kontaktować ? Informacje o naszej ofercie można znaleźć na stronie internetowej wupwarszawa.praca.gov.pl. Aby skorzystać z naszych usług najlepiej zadzwonić pod numer 532 22 08/41 i umówić się na konsultację z doradcą zawodowym. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Zapraszamy wszystkie osoby pragnące w sposób świadomy przejść przez życie zawodowe.

moda-eventy.pl

5


ABC STUDENTA

Wywiad / Doradca EURES - Katarzyna Kawka-Kopeć (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie)

“Celem EURES jest ułatwienie mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmowania pracy poza krajem zamieszkania, oraz wspomaganie pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze Wspólnoty. W oparciu o sieć informatyczną i ludzką” Katarzyna Kawka-Kopeć Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

J

est to pierwsza nasza rozmowa na łamach magazynu “ABC Studenta”. Prosimy o przedstawienie się naszym Czytelnikom.

Nazywam się Katarzyna Kawka-Kopeć, pracuję w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, jako Doradca EURES od 2005r. Na początku naszej rozmowy proszę przybliżyć historię powstania EURES ? EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia (ang. European Employment Services) zostały ustanowione przez Komisję Europejską w 1993 roku. Są siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz partnerów rynku pracy wspierającą mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego należą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz Szwajcarii. Celem EURES jest ułatwianie mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmowania pracy poza krajem zamieszkania oraz wspomaganie pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze Wspólnoty. EURES działa w oparciu o sieć informatyczną i ludzką. Ponad 1000 doradców EURES odpowiedzialnych jest za codzienny kontakt z osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w całej Europie. Dzięki EURES na całym obszarze działania sieci dochodzi do 150 tys. kontaktów miesięcznie pomiędzy poszukującymi pracy oraz pracodawcami. Rocznie na tej podstawie w UE/EOG znajduje zatrudnienie ok. 50 tys. osób. Ważnym elementem systemu jest strona internetowa www.eures.europa.eu gdzie znajduje się ponad, 800 tys. ofert pracy, 190 tys. CV potencjalnych pracowników oraz zarejestrowanych jest ponad 5 tys. pracodawców. Szacuje się, że oferty zamieszczone na tym portalu stanowią od 30 do 40% europejskiego rynku ofert pracy. Istotne znaczenie ma też krajowa strona EURES: www.eures.praca.gov.pl. W Polsce sieć EURES realizowana jest od dnia przyjęcia Polski do Unii Europejskiej czyli od 1 maja 2004r. Nasze usługi są bezpłatne.

Jaki zakres usług świadczą Państwo ? W Polsce działania sieci EURES są koordynowane przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a usługi świadczone są przez Doradców EURES i Asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy i Pośredników pracy ds. EURES z powiatowych urzędów pracy. W obszarach przygranicznych działają 2 partnerstwa EURES-T oraz 4 inicjatywy przygraniczne EURES. Oferta EURES skierowana do osób poszukujących pracy obejmuje m.in.: • - informowanie o wolnych miejscach pracy za granicą i w Polsce; • - pomoc i indywidualne doradztwo osobom poszukującym pracy zainteresowanym pracą w zakresie wolnych miejsc pracy oraz pomoc i wsparcie przy sporządzaniu podań i życiorysów; • - promowanie wiedzy nt. bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy; • - informowanie o możliwości zarejestrowania swojego życiorysu w bazie CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą, która jest dostępna dla pracodawców z zagranicy • - informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach UE/ EOG oraz Szwajcarii; • - informowanie o międzynarodowych targach pracy i innych wydarzeniach realizowanych w ramach EURES. Oferta EURES skierowana do pracodawców obejmuje m.in.:

• - pomoc pracodawcom w rekrutacji pracowników z innych krajów UE/EOG i Szwajcarii

• - usługi informacyjne i rekrutacyjne na rzecz pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników z innych krajów, z uwzględnieniem doradztwa i pomocy przy określaniu profilu potencjalnych kandydatów; • - możliwość zarejestrowania się w bazie CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą • - dostęp do CV osób poszukujących pracy z krajów UE/EOG i Szwajcarii, • - możliwość zamieszczenia ofert pracy w bazie ofert pracy EURES za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, • - możliwość przeprowadzenia przez doradców EURES rekrutacji i selekcji kandydatów z krajów UE/EOG i Szwajcarii, we współpracy z zagranicznymi doradcami EURES. Do innych zadań realizowanych przez EURES należy m.in.:

• - opracowywanie informacji o sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych krajach

• - aktualnych trendach na europejskim rynku pracy, z uwzględnieniem informacji o niedoborach i nadwyżkach na rynku pracy,

6 moda-eventy.pl


Wywiad / Doradca EURES - Katarzyna Kawka-Kopeć (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie)

W

ABC STUDENTA

styczniu 2014 roku państwa członkowskie UE/EOG oraz Szwajcaria wdrożyły reformę sieci EURES.

Zakłada ona znaczne rozszerzenie sfery usług oraz instytucji realizujących te usługi m.in. o prywatne agencje zatrudnienia. Ponadto od 1 stycznia 2015r. Ochotnicze Hufce Pracy są włączone w działania sieci EURES w Polsce. Nowe funkcje EURES wiążą się z wymianą informacji z zakresu staży i praktyk zawodowych, pośrednictwa pracy dla stażystów i praktykantów (o ile dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę). Jak pełnoletni obywatele polscy zainteresowani pracą za granicą w państwach UE, EOG lub Szwajcarii mogą znaleźć za pośrednictwem EURES zagraniczne oferty pracy ? Wszystkie oferty pracy rejestrowane w urzędach pracy za granicą znajdują się na międzynarodowej stronie EURES www.eures.europa.eu Ta strona na bieżąco zaciąga wszystkie zgłaszane oferty, co jest dużym ułatwieniem, ponieważ nie trzeba wchodzić na poszczególne strony urzędów pracy z danego kraju. Niektóre oferty znajdujące się na tej stronie mają znak flagi Unii Europejskiej co oznacza, że pracodawca również rozważa możliwość zatrudnienia pracownika z innego kraju. Każda oferta posiada opis dotyczący wymagań od kandydata, warunków zatrudnienia oraz informacje do kogo i jakim języku należy przesłać swoją aplikację. W przypadku ofert w ramach sieci EURES CV do Doradcy EURES lub bezpośrednio do pracodawcy. Oferty pracy na międzynarodowej stronie EURES będą dostępne głównie w języku kraju z którego pochodzą, choć np. w przypadku Norwegii jeśli język norweski nie jest wymagany od kandydata z zagranicy, oferta może być w języku angielskim. Kolejnym źródłem ofert pracy w ramach sieci EURES jest krajowa strona www.eures.praca.gov.pl na której znajdziemy te oferty pracy, które zagraniczni pracodawcy chcą promować dodatkowo w Polsce, czy jest to tylko część wszystkich ofert w ramach sieci ponieważ całość tak jak wspominałam znajduje się na głównej, międzynarodowej stronie. Są to przyjęte przez Polskich doradców EURES od Doradców EURES z zagranicy co jest gwarancją bezpieczeństwa danej oferty. Każda oferta w ramach sieci EURES musi być najpierw zarejestrowana w urzędzie pracy w kraju/mieście pracodawcy. Podczas rejestracji oferty jest weryfikowany pracodawca oraz warunki zatrudnienia jakie oferuje w ramach oferty. Oferty znajdujące się na krajowej stronie EURES równie posiadają pełny opis wymogów, warunków zatrudnienia oraz informacje o sposobie składania dokumentów.

Warto jeszcze korzystać z platformy www.europeanjobdays.eu na której odbywają się Europejskie Targi Pracy on-line. Jest to doskonały sposób na kontakt z zagranicznym pracodawcą czy Doradcą EURES będąc jeszcze w Polsce. Podczas takich targów można skorzystać z ofert pracy, porozmawiać w formie chatu z pracodawcą, czy doradcą EURES oraz wysłuchać prezentacji np. nt. warunków życia i pracy w danym kraju. Gdzie można zarejestrować swoje CV w ramach EURES ?  Swoje CV można zarejestrować na portalu międzynarodowych www.eures.europa.eu Z tej bazy korzystają zagraniczni pracodawcy zarejestrowani na portalu. Na tej stronie możemy również utworzyć konto EURES w ramach którego napływać będą na nasz adres e-mail najnowsze oferty pracy z branży jaka nas interesuje. Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w kraju, w którym zamierzamy podjąć pracę. Czy można uzyskać u Państwa tego typu pomoc ? Tak, oczywiście. Decyzja o wyjeździe musi być dobrze przemyślana, dlatego pomagamy i doradzamy w podjęciu takiej decyzji poprzez informacje nt. sytuacji na zagranicznych rynkach pracy, krokach jakie należy wykonać po przyjeździe, prawa pracy (jak np. powinna wyglądać umowa o pracę, stawki minimalne wynagrodzenia, wymiar urlopu itp.), systemów podatkowych, systemów opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, sposobów poszukiwania mieszkania, cen podstawowych produktów itp.. Na koniec rozmowy prosimy jeszcze o informacje dla naszych Czytelników, jak można się z Państwem kontaktować ? Wykaz polskiej kadry EURES znajduje się na polskiej stronie EURES www.eures.praca.gov.pl .

Kontakt do mnie: KATARZYNA KAWKA-KOPEĆ Funkcja: Doradca EURES Jednostka: WUP Warszawa Adres: Ciołka 10a, 01-402 Warszawa Telefon: (22) 532 22 35 Fax: (22) 532 22 05 E-mail: k.kawka@wup.mazowsze.pl Natomiast namiary na międzynarodową kadrę EURES znajduje się na stronie www.eures.europa.eu w zakładce: „Usługi sieci EURES”.

moda-eventy.pl

7


ABC STUDENTA

Wywiad / MICHAŁ BITNER - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

“Zajmujemy się pożyczkami, ale nie po to, żeby zarobić na przedsiębiorcach, ale aby ich wspierać. Jesteśmy rozliczani z realizacji naszej misji, a nie z tego ile zarobiliśmy. Aktywnie korzystamy ze środków unijnych, rządowych i samorządowych przeznaczanych na rozwój przedsiębiorczości. Jesteśmy Partnerem dla przedsiębiorców, którzy uzyskują kapitał na rozwój, a województwo rozwija się gospodarczo” Michał Bitner - doradca zarządu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

P.

rosimy na początku naszej rozmowy o przedstawienie się Czytelnikom magazynu "ABC SZEFA FIRMY”

Jesteśmy spółką, która udziela tanich pożyczek na założenie lub na rozwój firmy. Naszymi klientami są zarówno osoby, które są dopiero na etapie zakładania firmy, jak też doświadczeni przedsiębiorcy. Tak, czy inaczej, współpracujemy z małymi firmami – spółkami lub jednoosobowymi firmami. Forma prawna nie ma tu znaczenia. Ponieważ naszym właścicielem jest województwo mazowieckie, ograniczamy się do współpracy z tymi, którzy prowadzą lub chcą prowadzić działalność na terenie naszego województwa. Aha, i jeszcze jedna ważna informacja, nasza spółka ma misję!. Zostaliśmy powołani, żeby wspierać przedsiębiorców pożyczkami, więc staramy się, żeby te pożyczki były naprawdę tanie i nie ciążyły naszym klientom. 2) Od kiedy działa Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy i przez kogo został założony ? Fundusz powstał w 2005 roku – jedenaście lat temu – z inicjatywy władz województwa mazowieckiego. Zauważono, że małe firmy, a zwłaszcza młode małe firmy, muszą finansować swój rozwój z własnych środków lub korzystać z ówcześnie bardzo drogich kredytów bankowych. Przez to nie mogą się rozwijać, nie mogą inwestować, tworzyć nowych miejsc pracy i tak dalej. Postanowiono zatem stworzyć instytucję, która – przy wsparciu środków unijnych – będzie partnerem dla przedsiębiorców. Korzyść jest obopólna – przedsiębiorcy uzyskują kapitał na rozwój, a województwo rozwija się gospodarczo. 3) Teraz pożyczkę można otrzymać w każdym banku lub firmie pożyczkowej. Dlaczego firma miałaby się zdecydować na wzięcie pożyczki u Państwa? Zajmujemy się pożyczkami, ale nie po to, żeby zarobić na przedsiębiorcach, ale żeby ich wspierać. Bądźmy szczerzy – nie jesteśmy instytucją charytatywną i staramy się nie dokładać do naszego biznesu, ale z drugiej strony wystarcza nam, że pokrywamy nasze koszty. Jesteśmy rozliczani z realizacji naszej misji, a nie z tego, ile zarobiliśmy. Tym różnimy się od innych. Ale jest też jeszcze jedna różnica – aktywnie korzystamy ze środków unijnych, rządowych i samorządowych przeznaczanych na rozwój przedsiębiorczości.

8 moda-eventy.pl

Dzięki temu pozyskujemy kapitał, który następnie możemy przeznaczyć na udzielanie pożyczek. Dla odmiany, banki swój kapitał pozyskują z lokat bankowych swoich klientów. Przez to ich pożyczki są droższe. Podsumowując, jesteśmy tańsi, bo tanio zdobywamy pieniądze na pożyczki, a poza tym w swoich działaniach nie kierujemy się zyskiem. 4) Kto może a kto nie może skorzystać z Waszych usług ?. Czy firmy mające siedzibę poza terenem woj. mazowieckiego mogą starać się o pożyczkę u Państwa ? Zapraszamy przedsiębiorców lub tych, którzy są na etapie zakładania firmy. Istotne jest miejsce prowadzenia działalności, a nie to, gdzie jest siedziba. Jeśli firma działa w naszym województwie, to będzie przez nas mile widziana. Nie współpracujemy z dużymi firmami, te powinny korzystać z oferty bankowej. Przez duże firmy rozumiemy te, które zatrudniają ponad 250 pracowników lub mają obroty powyżej 50 milionów euro. Jak widać, zakres podmiotów, z którymi współpracujemy, jest duży – od firmy jednoosobowej do sporej wielkości przedsiębiorstwa. 5) Jakie warunki musi spełnić firma działająca DŁUŻEJ NIŻ ROK, aby zlożyć u Państwa wniosek o pożyczkę ?. A jakie warunki musi spełnić firma działająca KRÓCEJ NIŻ ROK, aby złożyć u Państwa wniosek o pożyczkę ? Warunki są takie same dla wszystkich. Jedyna różnica to inna maksymalna kwota pożyczki. Dla start-upów jest to 120 tysięcy

złotych, dla firm działających dłużej niż rok aż 500 tysięcy złotych.


Wywiad / MICHAŁ BITNER - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

ABC STUDENTA

6) Jakiej wysokości pożyczki Państwo udzielają ?. Na co można przeznaczyć otrzymaną pożyczkę ?. Jak długi może być okres spłaty pożyczki ?. Maksymalna wartość naszych pożyczek to pół miliona złotych. Okres spłaty – do pięciu lat. Przez pierwsze pół roku od udzielenia pożyczki możemy zaproponować karencję w spłacie kapitału – polega to na tym, że w tym okresie płaci się wyłącznie odsetki, a kapitał zaczyna się spłacać po zakończeniu karencji. Dzięki temu przez pierwsze sześć miesięcy spłacane raty są znacząco niższe. Często jest to okres inwestowania, w którym przedsiębiorca nie ma jeszcze przychodów i takie rozwiązanie pomaga obniżyć koszty działalności firmy. Pożyczki udzielane są na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy jest to działalność inwestycyjna, czy obrotowa. Cele pożyczki deklaruje klient. Będzie jednak musiał wykazać, że pieniądze wydał zgodnie z zadeklarowanym celem. 7) Czy to prawda że mają Państwo NAJTANIEJ oprocentowane pożyczki w woj. mazowieckim ?. Nasza oferta jest niewątpliwie jedną z najtańszych. Pamiętajmy, że oprócz oprocentowania liczy się wysokość prowizji, marż i innych opłat, które często opisane są małym drukiem. Niektórzy pożyczkodawcy wymagają także wykupienia innych produktów – na przykład ubezpieczeń – co może istotnie wpłynąć na koszt pożyczki. Dlatego, szukając ofert na rynku, warto zawsze wziąć pod uwagę całkowity koszt. W naszym przypadku głównym kosztem jest oprocentowanie pożyczki, które i tak jest bardzo niskie. 8) Pożyczki oprocentowane od 2,83 %, można wyczytać na Państwa stronie www. Dlaczego są takie tanie ?. Jak już wcześniej wspomniałem – nie działamy dla zysku. Dlatego możemy sobie pozwolić na obniżenie naszych dochodów. Po drugie aktywnie pozyskujemy pieniądze, które przeznaczamy na pożyczki. Na przykład, istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Przedsiębiorcy, którzy po takie pieniądze sięgają wiedzą, jak trudne jest ich rozliczenie. Dlatego my ten ciężar bierzemy na siebie – pozyskujemy środki unijne i z sukcesem je rozliczamy. Pozyskane środki możemy zaangażować w pożyczki udzielane klientom. Co bardzo ważne, z punktu widzenia klientów jest to już zwykła umowa pożyczki bez rygorów wynikających z prowadzenia projektów unijnych. 9) Co zrobić powinna osoba planująca otwarcie firmy, aby otrzymać u Państwa pożyczkę na założenie firmy ? Procedura przy pożyczkach na założenie i na rozwój firmy jest taka sama. Należy złożyć wniosek o pożyczkę wraz z wyliczeniami finansowymi i opisem przedsięwzięcia. Złożona dokumentacja jest następnie analizowana i oceniana. W zależności od wysokości pożyczki wymagamy różnej szczegółowości dokumentacji – przy pożyczkach do 60 tysięcy złotych wymagamy tylko uproszczonej dokumentacji projektu. Pożyczka musi być zabezpieczona – będziemy prosili o zaproponowanie zabezpieczenia. Może to być poręczenie, przewłaszczenie ruchomości lub hipoteka. Jesteśmy otwarci na propozycje klientów, natomiast dość

rygorystycznie pilnujemy, żeby jakość i wartość zabezpieczeń odpowiadały wartości pożyczek. Nasze pożyczki są tanie, ponieważ pilnujemy, żeby pożyczone pieniądze do nas wracały – posłużą przecież do udzielenia kolejnych pożyczek. Cała procedura kończy się podpisaniem umowy pożyczki. Pamiętajmy, że każdy wniosek jest inny i przez nas traktowany indywidualnie, dlatego szczegóły naszej współpracy będą się różnić w każdym przypadku. 10) W jaki sposób należy składać wnioski o pożyczkę w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym ? Są dwie możliwości – najprościej przez internet. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową (pozyczkimazowieckie.pl), skąd można pobrać wniosek. Wypełniony wniosek można przesłać za pośrednictwem strony internetowej. Druga możliwość to osobiste złożenie wniosku w siedzibie firmy (ul. Hoża 86 – w centrum Warszawy). Zawartość wniosku można omówić od razu z pracownikiem funduszu i uzyskać dodatkowe wyjaśnienia. Tak, czy inaczej, warto wcześniej się z nami skontaktować telefonicznie (tel. [22] 890 04 26) lub e-mailowo: (kontakt@pozyczkimazowieckie.pl) i omówić szczegóły. 11) Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o pożyczkę ?. W jaki sposób można dowiedzieć sie o Państwa decyzji w sprawie udzielenia pożyczki ? To zależy od jakości złożonego wniosku. Jeśli są tam błędy, braki, nieścisłości, prosimy o uzupełnienia. Na pewno nie odeślemy nikogo „z kwitkiem” z powodu błędów w dokumentacji. Pracujemy wtedy z klientem nad poprawieniem takiego wniosku. Jeśli jednak wniosek jest dobry, to czas od jego złożenia do podpisania umowy pożyczki zajmuje około miesiąca. Każdy projekt opisany we wniosku ma przypisanego swojego opiekuna spośród naszych pracowników. Wnioskodawca i opiekun przez cały okres rozpatrywania wniosku pozostają ze sobą w kontakcie. Opiekun na bieżąco przekazuje informacje o wszystkich istotnych sprawach i decyzjach. 12) Jak można się z Państwem skontaktować? Zapraszam na naszą stronę internetową: pozyczkimazowieckie.pl. Czekamy na kontakt mailowy pod adresem e-mail: kontakt@ pozyczkimazowieckie.pl lub telefoniczny pod numerem: [22] 890 04 26.

moda-eventy.pl

9


MOJA KARIERA

Wywiad / DIANA WALKIEWICZ - projektantka mody (www.devu.com.pl)

“Bycie projektantką, a raczej tworzenie nowych wzorów sprawia mi ogromną przyjemność ... mimo wielu przeszkód nie przestaję myśleć o pracy prawie przez 90% mojego czasu. Jeśli ktoś lubi poświęcać swoje życie w imię pracy to trafił idealnie” Diana Walkiewicz Projektantka Mody (www.devu.com.pl)

P.

rosimy na początku naszej rozmowy o przedstawienie się Czytelnikom magazynu "ABC STUDENTA", śledzących rubrykę “MOJA KARIERA”.

Witam Serdecznie. Nazywam sie Diana Walkiewicz. Z zamiłowania, pasji jak i wykształcenia jestem projektantka mody w specjalizacji sukien oraz obuwia. Jak trafiła Pani do świata mody ? Do świata mody można w 100% powiedzieć ze trafiłam szyjąc moją pierwszą suknie na swoją własną studniówkę. Wymarzywszy sobie model z moich marzeń i snów pewnej nocy stworzyłam go razem z mamą. Suknia wyszła idealnie, a po całej imprezie postanowiłam ją sprzedać żeby mieć pieniążki na kolejne modele. Tak zaczęła się moja droga z 1 sukienki do 2 , 3 itd. Ma Pani na koncie sporo sukcesów. Który był najważniejszy i najbardziej wpływający na Pani aktualne życie ? Jeżeli chodzi o sukcesy nie wiem czy umiem wybrać najważniejszy, ponieważ każdy wydawał się dla mnie bardzo ważny. Suknie występowały na Miss Polski, w programie "Taniec z gwiazdami", w filmach kinowych, w operze, na czerwonych dywanach, na dziewczynach w programie "Top Model", sesji podwodnej z 3 najlepszym fotografem na świecie . Bywały także na wielu wydarzeniach kulturalnych i konkursach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ciężko z tego wszystkiego i wielu innych wybrać coś najlepszego. Czy nowe kolekcje ubrań marki DEVU opowiadają jakąś historie ?. Na przykład łączą się z wyjazdami w określone miejsca lub Pani nowymi doświadczeniami życiowymi ?. Nowe wzory zaprojektowane na studniówki są stworzone dla współczesnych dziewczyn: kobiecych, szlachetnych, odważnych i z charakterem nie bojących się być księżniczkami, damami i kobietami z klasą.

10 moda-eventy.pl

Opowiadają historie właśnie takiej osoby, kobiety która nie boi się iść przez świat !. Pokonuje wszelkie przeszkody jest pewna siebie i świetnie sobie radzi, ma zasady których we współczesnym świecie tak mało osób ma. Ma swój styl połączony z gustem artystycznym. Ciężko pracuje na swój sukces, aby w przyszłości wyrosnąć na cudowną kobietę. Ale w głębi duszy jest aniołem o ogromnym szlachetnym sercem. Takie historie opowiadają tworzone przeze mnie suknie i dla takich dam są stworzone. Gdzie szuka Pani inspiracji do tworzenia nowych kolekcji ? Podróżując po świecie inspiruje się wieloma krajami, a staram się wyciągnąć z każdego to co najpiękniejsze i ulokować to w produktach mojej marki DEVU. Może to być przepiękny kwiat z Tunezji, kolorowe rybki z Egiptu, zachód słońca na Chorwacji, wszystko co najpiękniejsze trafia na talerz mojej wyobraźni, a następnie zostaje skonsumowane :).


MOJA KARIERA

Wywiad / DIANA WALKIEWICZ - projektantka mody (www.devu.com.pl)

“Bycie projektantką, a raczej tworzenie nowych wzorów sprawia mi ogromną przyjemność ... mimo wielu przeszkód nie przestaję myśleć o pracy prawie przez 90% mojego czasu. Jeśli ktoś lubi poświęcać swoje życie w imię pracy to trafił idealnie” Diana Walkiewicz Projektantka Mody (www.devu.com.pl)

A

teraz porozmawiajmy o plusach i minusach bycia projektantką mody. Jak wygląda Pani typowy dzień pracy ?

Jeżeli klientka ma niestandardowe wymiary zapraszamy ją serdecznie do naszego salonu firmowego DEVU w Belchatowie przy ul. 1 Maja 1 . Przed przyjazdem prosimy powołać się na magazyn "ABC STUDENTA” i umówić termin wizyty.

Oczywiście każdy zawód, każda rzecz ... wszystko ma swoje plusy i minusy. Bycie projektantką, a raczej tworzenie nowych wzorów sprawia mi ogromną przyjemność .... mimo wielu przeszkód nie przestaje myśleć o pracy prawie przez 90 % mojego czasu . Jeżeli ktoś lubi poświęcać swoje życie w imię swojej pracy to trafił idealnie .

Na miejscu w przyjemnej atmosferze, za pomocą wykwalifikowanej kadry kobiet i centymetra krawieckiego - zbierzemy miarę z klientki. Wtedy przygotowana zostanie dla niej suknia na indywidualne zamówienie. Do tego możliwy będzie dobór koloru sukni, przy pomocy naszych próbników.

Prowadzenie własnej działalności przynosi również problemy: us, zusy , wynajmy lokalu , faktury i cała ta otoczka, którą też się trzeba zająć - wymagają silnych nerwów.

Co wyróżnia markę DEVU, na tle innych marek które także projektują i sprzedają sukienki na bale studniówkowe ?.

Tylko doświadczenie jest najlepszym nauczycielem, a jeżeli się nie poddamy i uparcie dążymy do celu to wszystko jest możliwe :). Najważniejsze, żeby kochać to co się robi, a rano wstawać z uśmiechem na twarzy i w takim też nastroju kłaść się spać. Życie jest tylko jedno i nikt za nas go nie przeżyje, więc schowajmy troski w skarpetkę i cieszmy się życiem bo jest piękne :). Kochajmy mocno, wierzmy w cuda i dbajmy o nasze zdrowie - reszta się ułoży. Kolekcja "SYLWESTER/ STUDNIÓWKA" jakiej niektóre LOOKI prezentujemy na łamach magazynu wygląda bardzo efektownie. Proszę powiedzieć naszym Czytelniczkom, czy każdy z polecanych modeli można kupić w dowolnych rozmiarach ? Każdy z modeli oferowanych na sylwestra i studniówki, dostępny jest w wielu rozmiarach począwszy od 32 do 48. Także możemy je uszyć w najróżniejszych kolorach. Załóżmy że przychodzi do Pani nasza Czytelniczka która nie ma figury modelki i sporą nadwagę. Jak wyglądać będzie KROK PO KROKU, uszycie dla niej wybranego modelu sukienki ?

Naszą firmę wyróżnia przede wszystkim 10 letnie doświadczenie, co daje nam wiele możliwości m.in. przy doborze wzorów i kolorów sukni studniówkowej. Polecają nas najlepsi. Sprostamy każdemu wyzwaniu i nie boimy sie mówić, że kochamy to co robimy. Na koniec naszej rozmowy proszę jeszcze poinformować naszych Czytelników, którzy nie praktykują zakupów przez internet - gdzie można aktualnie zobaczyć i kupić wybrane modele kolekcji "SYLWESTER/STUDNIÓWKA " ? Po modele studniówkowe zapraszamy do salonu firmowego DeVu w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 1 . Przez przyjazdem prosimy powołać się na magazyn "ABC MATURZYSTY" i umówić termin wizyty.

5% RABATU

Przy zakupach na stronie devu.com.pl wpisz kod rabatowy “ABC STUDENTA” Promocja ważna w dniach 6.04 - 31.12.2017 r.

moda-eventy.pl

11


ABC STUDENTA

Wywiad / Biuro Programu KREATYWNA EUROPA - Katarzyna Zalewska

“Wnioski o dofinansowanie składać mogą wszystkie instytucje i organizacje, zarówno prywatne jak i publiczne, AKTYWNIE działające na polu kultury i kreatywnym. W tym przypadku osoby fizyczne nie są uprawnionym wnioskodawcą. Katarzyna Zalewska Biuro Programu KREATYWNA EUROPA

J

est to pierwsza nasza rozmowa na łamach magazynu „ABC Studenta". Prosimy o przedstawienie się naszym Czytelnikom.

Program Kreatywna Europa jest programem parasolowym, który objął programy realizowane w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013, czyli program Kultura, Media i Media Mundus. Program Kreatywna Europa obowiązuje w latach 2014-2020 i składa się z trzech komponentów: Media (skierowany do sektora audiowizualnego), Kultura (skierowany do sektora kultury i kreatywnego) i części międzysektorowej. Za jego wdrożenie odpowiada Komisja Europejska, a w jej imieniu zarządza nim Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury, która siedzibę ma w Brukseli. Jakie są cele i priorytety programu? Podstawowymi celami Programu jest umożliwienie sektorom kultury i kreatywnemu współpracę na poziomie szerszym niż lokalny czy regionalny. Działania, które wspiera Kreatywna Europa muszę mieć charakter międzynarodowy, zwiększający obieg europejskich dzieł i wytworów kultury, a co za tym idzie, powinny one w rezultacie docierać do szerokiej grupy odbiorców. Twórcom Programu zależy nie tylko na ponadnarodowym wymiarze realizowanych przedsięwzięć, lecz także na ich długotrwałym efekcie. Kolejnym z dążeń grantodawcy jest wspieranie mobilności artystów, twórców kultury i osób zawodowo związanych ze wspomnianymi sektorami w celu budowania partnerstwa i wymiany wiedzy oraz nabywania nowych kompetencji. Ostatnim z priorytetów jest rozwój publiczności, czyli proces zakładający nawiązanie trwałych relacji między instytucją kultury, a jej odbiorcami. Kto może, a kto nie może składać wniosków w ramach programu "KREATYWNA EUROPA" ? Wnioski o dofinansowanie składać mogą wszystkie instytucje i organizacje, zarówno prywatne jak i publiczne, aktywnie działające na polu kultury lub kreatywnym.

W tym przypadku osoby fizyczne nie są uprawnionym wnioskodawcą. O ile oczywistym jest, że instytucją spełniającą powyższe kryterium jest np. filharmonia czy teatr, to uniwersytet mógłby wydawać się bardziej jednostką edukacyjną, niż kulturalną, lecz o ile posiada wydział realizujący działania kulturalne, to również jest kwalifikowanym podmiotem. Drugim podstawowym wymogiem jest posiadanie osobowości prawnej od co najmniej 2 lat, najpóźniej w dniu terminu składania aplikacji do danego obszaru. Powyższy wymóg podyktowany jest potrzebą zagwarantowania, iż dana instytucja czy organizacja, która otrzyma dofinansowanie, ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji międzynarodowego projektu. Jakie strony internetowe warto odwiedzić, w poszukiwaniu funduszy na działania kulturalne? .

Zachęcamy do odwiedzenia strony Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury, gdzie można uzyskać informacje dotyczące wszystkich koordynowanych przez nich działań. Polecamy również stronę www.eurodesk.pl, na której można znaleźć wiadomości związane z działaniami unijnymi, adresowane w szczególności do młodzieży oraz labforculture.org – jest to platforma internetowa pozwalająca na zdobywanie informacji o europejskiej kulturze i sztuce. Porozmawiajmy teraz bardziej szczegółowo o obszarach grantowych komponentu "KULTURA" - zaczynając od PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ. Jakie najczęstsze błędy popełniają składający wnioski ?. Czy znany jest już termin składania wniosków w kolejnej turze ? Tak, nabór do obszaru Projekty Współpracy Europejskiej odbywać będzie się co roku, aż do 2020 roku, czyli daty zakończenia Programu Kreatywna Europa. Każdy następny nabór na wnioski będzie otwierany w lipcu i zamykany w pierwszą środę października danego roku o godz. 12:00. Jeśli chodzi o błędy we wnioskach, zazwyczaj wynikają one z niewłaściwego zrozumienia pytania lub z braku uważności. Najczęstsze błędy formalne to np. dołączanie nieaktualnych wzorów załączników lub pominięcie któregoś z nich, rozbieżności występujące między wymaganymi dokumentami lub podpisywanie dokumentów przez osoby do tego nieuprawnione. Natomiast najczęstsze błędy merytoryczne to zbyt esencjonalne i skrótowe odpowiedzi na pytania zawarte w e-formularzu oraz zbyt ogólny opis szczegółowy projektu, który jest jednym z załączników do wniosku. Nagminnym przypadkiem jest również nieświadomość punktacji – w przewodniku po danym obszarze znajduje się tabela przedstawiająca kryteria przyznawania grantu oraz pytania kontrolne, które mają ułatwić i pomóc wnioskodawcom w uwzględnieniu wszystkich istotnych kwestii.

14 moda-eventy.pl


Wywiad / Biuro Programu KREATYWNA EUROPA - Katarzyna Zalewska

ABC STUDENTA

P.

roszę jeszcze powiedzieć, kto może zostać liderem wniosku i czy zasady składania wniosków w następnej turze będą identyczne?

Liderem projektu może zostać każda organizacja lub instytucja, która spełnia ogólne kryteria uprawniające do wzięcia udziału w Programie, niezależnie od kraju, profilu kulturalnego czy wielkości. Grantodawca wskazuje jedynie na odmienny zakres obowiązków i praw, który, w przypadku objęcia roli lidera, jest znacznie większy: lider projektu pełni rolę koordynatora, co wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie i całościową odpowiedzialnością za prowadzenie działań projektowych oraz kwestie finansowe; to on reprezentuje pozostałych partnerów w kontaktach z Agencją Wykonawczą, która zarządza Programem Kreatywna Europa. PLATFORMY EUROPEJSKIE - jak radzą Państwo poszukiwać partnerów i przygotować się do złożenie wniosku w następnym roku? Sugerowałabym dużo wcześniej rozpocząć proces poszukiwania partnerów, tak, aby mieć czas na wspólną pracę przy formułowaniu celów i działań projektu. Zgodnie z wytycznymi Programu, wszyscy partnerzy powinni zarówno merytorycznie, jak i realizacyjnie uczestniczyć w tworzeniu przedsięwzięcia. Odradzamy partnerstwo „papierowe”, czyli ustanawiane jedynie po to, aby spełnić kryterium minimalnej liczby organizacji – z doświadczenia wiemy, że jest ono nietrwałe i niekorzystnie wpływa na powodzenie projektu. Znalezienie partnerów rzeczywiście bywa problematyczne, szczególnie w obszarze Platform, gdzie wymagane jest uczestnictwo co najmniej 11 organizacji z 10 różnych krajów. Niemniej staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i pomagamy w ich znalezieniu. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, gdzie znajduje się lista zagranicznych instytucji chcących wziąć udział w Programie. Można też pobrać stamtąd formularz, opisać w języku angielskim jakiego rodzaju działanie chce się zrealizować i przesłać na nasze adres mailowy. Wysyłamy taki formularz do pozostałych Biur Programu Kreatywna Europa, które swoimi kanałami informacyjnymi przekazują go zainteresowanym podmiotom.

Dwa polskie podmioty: Muzeum Architektoniczne we Wrocławiu członek platformy „Future Architecture” oraz Artur Burszta Biuro Literackie członek platformy „Literary Europe Live” znalazły się wśród członków wybranych platform w 2015 roku, które otrzymały granty. Zapewne rozmawiali Państwo z oboma podmiotami. Na bazie tych doświadczeń, prosimy w imieniu naszych Czytelników o rady i wskazówki praktyczne dla składających wnioski w 2017 roku. Tu sprawdza się znana rada: im wcześniej, tym lepiej. Dokumentacja obowiązująca przy najbliższym naborze (czyli wezwanie do składania wniosków, nowy przewodnik po obszarze oraz aktualne wzory załączników) opublikowana będzie w lipcu tego roku, ale już teraz można zapoznać się w ogólnymi wytycznymi i zacząć tworzyć roboczą koncepcję projektu. Najlepszym sposobem na skuteczne przygotowanie wniosku jest skrupulatne i dogłębne zapoznanie się wytycznymi obszaru i pozostałymi dostępnymi dokumentami. Przed napisaniem wniosku radzimy kilkakrotnie przeczytać przewodnik, aby mieć pewność, że wszystkie informacje są zrozumiałe i jasne. Jeśli pojawiłyby się wątpliwości, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub indywidualnych konsultacji. Gdzie AKTUALNIE podmioty działające w sektorach kultury i kreatywnym, mogą ubiegać się o dostęp do preferencyjnego finansowania? Od 2016 r. Został uruchomiony fundusz gwarancyjny na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, który będzie funkcjonował w ramach programu "Kreatywna Europa". Fundusz będzie funkcjonował do 2020 roku, a jego budżet został ustanowiony na poziomie 121 mln euro. W Polsce podmiotem, który koordynuje działania związane z funduszem gwarancyjnym jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku Banków Polskich.

Na koniec rozmowy prosimy jeszcze o informacje dla naszych Czytelników, jak można się z Państwem kontaktować? Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kreatywna-europa.eu, na której oprócz niezbędnych informacji dotyczących wytycznych Programu, odnajdą Państwo nasze dane kontaktowe. .

Polecamy nasz fanpage na Facebooku oraz na Instagramie, gdzie mogą Państwo śledzić działania przez nas organizowane oraz inicjatywy, w których uczestniczymy na zaproszenie innych organizacji.

moda-eventy.pl

15


ABC STUDENTA

Wywiad / Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie - Maria Kacprzak - Rawa

“Zmiana w ustawie daje możliwość kreowania naszej instytucji, nie tylko kontrolującej i nadzorującej, ale również doradzającej pracodawcom, oraz wspierającej ich w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników” Maria Kacprzak - Rawa Rzecznik Prasowy OIP w Warszawie

P.

aństwowa Inspekcja Pracy działa zgodnie z przyjętymi ustawowo zasadami, które jednak są stale modyfikowane. Czy w ostatnim czasie miały miejsce takie zmiany? A jeśli tak, to jakie?

Państwowa Inspekcja Pracy liczy już ponad 96 lat. Działa zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późniejszymi zmianami). Ostatnie zmiany w ustawie o PIP zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. i weszły w życie w sierpniu 2011 r. Nowelizacja umożliwiła inspektorom pracy podejmowanie szybszych i skuteczniejszych działań kontrolno -nadzorczych, stworzyła warunki do prowadzenia akcji prewencyjnych i promocyjnych wśród pracodawców oraz premiowania dobrze funkcjonujących podmiotów kontrolnych. Zmienione regulacje umożliwiły inspektorom pracy odstąpienie od stosowania środków prawnych wobec pracodawcy rozpoczynającego działalność, jeśli nie stwierdzą oni bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników bądź popełnienie wykroczenia z winy umyślnej. Wprowadzony został nowy środek prawny w postaci polecenia. Pozwoliło to na uproszczenie procedur kontrolnych w przypadku stwierdzenia drobnych nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy, które będą mogły być usunięte w trakcie albo niezwłocznie po zakończeniu kontroli. W ten sposób ułatwiona została praca inspektorów pracy. Nowela umożliwiła inspektorom pracy nakładanie mandatów karnych na sprawców wykroczeń z zakresu legalności zatrudnienia określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dotychczasowe przepisy pozwalały w takich sytuacjach jedynie skierowanie wniosku do sądu. Inspektor pracy może ukarać mandatem karnym pracodawcę za łamanie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia pracowników. Mandat może otrzymać także nielegalnie zatrudniony pracownik, który w urzędzie pracy został zarejestrowany jako bezrobotny i pobiera z tego tytułu zasiłek.

Zatem w drodze nowelizacji decyzje inspektora pracy dotyczące: - usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; - decyzji o wstrzymaniu prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub osób wykonujących tę pracę lub prowadzących działalność; - decyzji o skierowaniu pracowników do innych prac, jeżeli pracownicy zdaniem inspektora zostali dopuszczeni do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; - decyzji nakazującej wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy dalsza eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; - decyzji zakazującej wykonywanie pracy w miejscu, gdzie warunki pracy zagrażają bezpośrednio życiu lub zdrowiu pracowników mogą zostać podjęte w formie ustnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Należy zaznaczyć, że inspektor pracy w uzasadnionych wypadkach, szczególnie wobec pracodawcy rozpoczynającego działalność, w momencie gdy podczas kontroli nie stwierdzono istnienia bezpośredniego zagrożenia dla życia czy zdrowia pracowników lub popełnienia jakiegokolwiek uchybienia z winy umyślnej, ma swobodę podejmowania decyzji. Co jest istotne, może odstąpić od stosowania decyzji czy nakładania mandatu karnego, poprzestając na ustnym pouczeniu o sposobach zgodnego z wymogami prawa, zorganizowania pracy. Może również odebrać od podmiotu kontrolowanego oświadczenie o terminie usunięcia ujawnionych w toku kontroli uchybień. Bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku podejmowania przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych i promocyjnych mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa pracy. Należy podkreślić, że przepis ten w zasadzie sankcjonuje stan faktyczny, gdyż inspekcja pracy od wielu lat z powodzeniem, rozwija różne formy działalności prewencyjnej skierowanej do pracodawców. Zmiana w ustawie daje możliwość kreowania naszej instytucji, nie tylko kontrolującej i nadzorującej, ale również doradzającej pracodawcom, oraz wspierającej ich w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W związku z nowelizacją ustawy, zmieniono zakres działania inspekcji pracy, znosząc niektóre regulacje a zatem i niepotrzebne obowiązki. Na przykład, uchylają obowiązek kontroli przez inspektorów pracy przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych. Natomiast wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia jest bowiem i tak już sprawdzane przez wyspecjalizowane organa PIP podczas kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności.

16 moda-eventy.pl


Wywiad / Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie - Maria Kacprzak - Rawa

ABC STUDENTA

Jakie cele i zadania realizują Państwo na co dzień ? Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy między innymi: nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. PIP może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. A jakie są najważniejsze zadania PIP w naszym regionie w perspektywie najbliższych lat? W jakim kierunku, Pani zdaniem, będą one się zmieniać wraz z unowocześnianiem przemysłu i gospodarki ? Program działania jest planowany na każdy rok i przyjmowany przez Radę Ochrony Pracy, która nadzoruje działalność Państwowej Inspekcji Pracy. Na 2016 r. Program działań zostanie przyjęty na posiedzeniu ROP, w grudniu. Oprócz kontroli tematycznych, priorytetem będą kontrole umów cywilno - prawnych, czas pracy i wynagrodzenia, legalność zatrudnienia oraz badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Prosimy o wyjaśnienie naszym Czytelnikom zasad zatrudniania młodych ludzi (16-18 lat). Co należy wiedzieć zanim podejmie się pracę ? (rodzaje umów, czas pracy, prace dopuszczalne i wzbronione) Młodociany, w wieku 16 - 18 który chce podjąć pracę jako pracownik, musi spełniać określone warunki: mieć co najmniej ukończone gimnazjum, posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca którą chce wykonywać nie zagraża ich życiu. Jeśli będą spełniać powyższe warunki, mogą być zatrudnieni na umowę o pracę. Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianemu pracownikowi opiekę i pomoc niezbędną do wykonywania powierzonej pracy w sposób właściwy i bezpieczny.

Pracownik młodociany może wykonywać tylko prace lekkie. Oznacza to, że pracodawca może zatrudnić go do prac lekkich, czyli takich, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Wykaz prac lekkich określa pracodawca zawsze po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy. Wykaz ten musi być także zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy. Z wykazem prac lekkich, jakie młodociany będzie mógł wykonywać, pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika, przed rozpoczęciem pracy.

Przykłady prac lekkich: 1) - sprzątanie wnętrz i pomieszczeń, 2) - prace porządkowe wokół budynków, 3) - biurowe prace pomocnicze, np. jako goniec, 4) - przenoszenie dokumentacji i sprzętu biurowego, 5) - zbieranie owoców (ograniczenie dźwigania ciężarów), 6) - porządkowanie i segregowanie archiwum, dokumentacji itp.... , 7) - obsługa drukarki, faksu i komputera (wyszukiwanie informacji z baz danych i internetu), Przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych znajdują się w Kodeksie pracy (art. 190 - 206 k.p). Pracownik młodociany pracuje krócej niż inni pracownicy. Jeżeli ma ukończone 16 lat i podejmuje pracę w czasie wakacji szkolnych, wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Ten wymiar czasu pracy obowiązuje młodocianego, nawet jeśli chce pracować u więcej niż jednego pracodawcy. Oznacza to, że może być zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy pod warunkiem, że łączny wymiar czasu pracy nie przekroczy 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Przy podpisywaniu umowy, pracodawca ma obowiązek uzyskać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innych pracodawców. Należy również pamiętać, że w wieku 16 - 18 nie można pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Młodzi ludzie, w wieku 16 - 18 lat i później, którzy chcą pracować, mogą być zatrudnieni na podstawie: 1) - umowy na czas określony, 2) - umowy na czas wykonywania określonej pracy, 3) - umowy w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

moda-eventy.pl

17


ABC STUDENTA

Wywiad / Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie - Maria Kacprzak - Rawa

“Umowa zawarta na czas wakacji (a zatem na okres maksymalnie dwóch lub trzech miesięcy), może być rozwiązana przez pracownika lub pracodawcę - TYLKO na mocy porozumienia stron. To oznacza, że na jej rozwiązanie musi się zgodzić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Umowy tej NIE MOŻNA jednostronnie wypowiedzieć, przed upływem terminu, na który została zawarta.” Maria Kacprzak - Rawa Rzecznik Prasowy OIP w Warszawie I) UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

III) Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Zawierana jest na określony czas (np. 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 2 miesiące), a zatem zawiera termin, z upływem którego ulega rozwiązaniu.

Taką umowę zawiera się na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika - np. z powodu jego dwumiesięcznych wakacji. Ponieważ pracodawca zatrudnia pracownika, żeby zastępował nieobecnego pracownika, umowa ta rozwiąże się z chwilą powrotu tego pracownika do pracy. Umowa ta może również zostać wypowiedziana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 3 dni robocze (art. 331 Kodeksu pracy). Taką umowę można również zawsze rozwiązać za zgodą obu stron.

Umowa na czas określony rozwiązuje się z mocy prawa z upływem terminu, na który została zawarta. Pracodawca ani pracownik nie mają zatem obowiązku wypowiadania tej umowy, ani też ustalania innego terminu jej rozwiązania. Umowa zawarta na czas wakacji (a zatem na okres maksymalnie 2 lub 3 miesięcy) może być rozwiązana przez pracownika lub pracodawcę tylko na mocy porozumienia stron. To oznacza, że na jej rozwiązanie musi się zgodzić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Umowy tej nie można natomiast jednostronnie wypowiedzieć przed upływem terminu, na który została zawarta. Natomiast można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Aby to zrobić w umowie musi być zapisany 2 - tygodniowy okres wypowiedzenia. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. II) Umowa na czas wykonywania określonej pracy Umowa ta zawierana jest na czas wykonania określonego zadania, np.. budowy jakiegoś obiektu lub jego remontu. W umowie nie określa się terminu jej zakończenia, gdyż jest on uzależniony od zakończenia prac, dla wykonania których zawarto umowę. Rozwiązanie umowy może nastąpić wcześniej, na mocy zgodnego porozumienia między stronami, pracownikiem a pracodawcą. Należy zwrócić uwagę na treść: umowa na czas wykonania określonej pracy musi zawierać zlecenie konkretnej pracy - np. wymurowanie danego muru. Nie może polegać na ogólnym określeniu zajęć, jakie pracownik ma wykonywać - np. murowanie na budowie. Umowa na czas wykonania określonej pracy zostaje zawarta, jeżeli dokładnie zostanie uzgodniony z pracodawcą rodzaj pracy, którą pracownik będzie wykonywał (np. wymurowanie konkretnego muru). Wówczas przyszły pracownik może postanowić, że zawiera umowę na czas wykonania właśnie tej pracy.

Przed przyjęciem do pracy, bez względu na rodzaj zawartej przez pracownika umowy, pracodawca ma obowiązek na swój koszt skierować kandydata do pracy, na badania lekarskie oraz przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. IV) Umowa z agencją pracy tymczasowej Pracownik może zawrzeć umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. Wówczas zostanie skierowany do pracodawcy na rzecz którego będzie świadczył pracę, czyli pracodawcy użytkownika. Agencja może zatrudnić na podstawie: - umowy o pracę na czas określony, - umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, - umowy o dzieło, - umowy zlecenia. Pracodawca, u którego młodociany, bądź powyżej 18 roku życia, będzie świadczył pracę, ma obowiązek uzgodnić z agencją rodzaj pracy, jaką będzie wykonywał i warunki jej realizacji. Musi również poinformować agencję o warunkach bhp i wynagrodzeniu, jakie będzie otrzymywał za wykonywaną pracę. Wynagrodzenie za pracę wypłaca agencja, a nie pracodawca, na rzecz którego będzie świadczona praca. Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej rozwiązuje się z upływem ustalonego okresu wykonywania tej pracy. Strony umowy mogą jednak przewidzieć jej wcześniejsze rozwiązanie. Umowy zawarte na okres nie przekraczający 2 tygodni mogą być rozwiązane za 3 - dniowym wypowiedzeniem, a umowy zawarte na okres przekraczający 2 tygodnie, mogą być rozwiązane za 1 tygodniowym wypowiedzeniem. Zasady, na jakich można podjąć zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, znajdują się w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz.1608, z późn. zm.). V) Umowa zlecenia Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Oznacza to, że ważna jest wykonywana przez zatrudnionego praca, czyli samo wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy. Rezultat tej czynności nie jest istotny. Zasadniczo za wykonanie zlecenia będzie należało się wynagrodzenie. Zlecenie może być jednak nieodpłatne, wtedy brak wynagrodzenia powinien być wyraźnie zaznaczony w umowie. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia przysługuje za samo "staranne działanie", nie zaś za jego rezultat.

18 moda-eventy.pl


Wywiad / Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie - Maria Kacprzak - Rawa

ABC STUDENTA

Przy umowie zlecenia, wykonujący ma obowiązek informować zleceniodawcę o przebiegu wykonywania umowy, a na zakończenie - przedstawić mu sprawozdanie z jej wykonania. Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia pracodawca nie ma obowiązku udzielenia zleceniobiorcy, urlopu wypoczynkowego lub innego zwolnienia od pracy. Należy pamiętać, że zawierając umowę zlecenia nie stajesz się pracownikiem. Zatem nie jesteś chroniony przepisami prawa pracy. Jednocześnie nie jesteś podporządkowany osobie, z którą podpisałeś umowę i nie musisz stosować się do jej poleceń. Zasady, na jakich możesz zawrzeć i wykonywać umowę zlecenia znajdziesz w kodeksie cywilnym (art. 734 - 751 kc). VI) Umowa o dzieło Poprzez zawarcie umowy o dzieło zobowiązujesz się do wykonania oznaczonego dzieła, to znaczy do uzyskania pewnego wyniku swoich działań. Zamawiający dzieło zobowiązuje się natomiast do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymasz powinna być określona w umowie, choć niekoniecznie kwotowo. W umowie mogą bowiem znaleźć się jedynie wskazówki do określenia wynagrodzenia po zakończeniu pracy. Powinny one określić, czego spodziewa się zamawiający i za co mógłby zapłacić wyższe wynagrodzenie, a co będzie odpowiadało za to, że otrzymasz niższe wynagrodzenie. Należy pamiętać, ze zawierając umowę o dzieło nie stajesz się pracownikiem. Nie jesteś zatem chroniony przepisami prawa pracy. Jednocześnie nie jesteś podporządkowany osobie, z którą podpisałeś umowę i nie musisz stosować się do jej poleceń. Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia, jeżeli wykonujesz pracę na podstawie umowy o dzieło pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego lub innego zwolnienia od pracy. Zasady, na jakich możesz zawrzeć i wykonywać umowę o dzieło znajdziesz w Kodeksie cywilnym (art. 627 - 646 kc.).

Jakie są konsekwencje podejmowania pracy "na czarno" ? Jeżeli w wyniku kontroli inspektor pracy stwierdzi, że pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy na piśmie może nałożyć na osobę odpowiedzialną - zgodnie z przepisami kodeksu pracy - mandat karny w wysokości do 2 tys. zł, a jeśli pracodawca łamie prawa pracownika kolejny raz i został już za to ukarany, to mandat może sięgnąć 5 tys.zł.

Inspektor może też skierować sprawę do właściwego sądu i jeśli ten zdecyduje się ukarać pracodawcę grzywną za naruszenie praw pracowniczych, to wyniesie ona od 1 tys. do 30 tys. zł. Ponadto inspektor pracy powiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który opierając się na przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ma prawo ukarać pracodawcę grzywną w wysokości do 5 tys. zł - jako płatnika składek, który nie dopełnił swojego obowiązku, czyli nie zgłosił wymaganych ustawą danych dotyczących zatrudnianego pracownika do odpowiednich ubezpieczeń bądź nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne w przewidzianym terminie. Jeżeli inspektor pracy uzna, że takie działanie pracodawcy stanowi naruszenie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może także z tego tytułu zgłosić sprawę do sądu. Za nie zgłoszenie wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy (lub podanie nieprawdziwych danych) grozi kara grzywny od 3 do 5 tys. zł. Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia o nielegalnych działaniach pracodawcy urząd kontroli skarbowej, przekazując informacje o nie płaceniu zaliczek na podatek dochodowy za pracownika. Wówczas urząd kontroli skarbowej może w stosunku do pracodawcy wszcząć postępowanie karnoskarbowe lub wykroczeniowe i nałożyć na winnego podatnika karę grzywny, która za wykroczenie skarbowe mieści się w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli jednak podatnik zostanie uznany winnym przestępstwa skarbowego, grozi mu kara grzywny w wysokości nawet 720 stawek dziennych, a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności do 3 lat. Za nielegalne zatrudnianie pracownika firma naraża się na grzywnę z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego. Natomiast pracownik, o ile nie jest zarejestrowany jako bezrobotny, nie powinien zostać obarczony sankcjami.

Udzielają Państwo nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy. W jakiej formie udzielane są porady ? W Okręgowym Inspektoracie Pracy udzielane są przez prawników, bezpłatne porady prawne. Realizowane są bezpośrednio dla osób które przychodzą w godzinach pracy urzędu, e-mailowo oraz telefonicznie. W 2014 roku pracownicy OIP w Warszawie udzielili ogółem 112 075 porad prawnych i technicznych, łącznej liczbie 50 942 interesantom (osobom pytającym). W ramach stałych dyżurów prawnych przyjęto, w biurach OIP Warszawa wraz z oddziałami (w Ciechanowie, Radomiu, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach) 20 817 osób. Ponadto, udzielono odpowiedzi na 1 674 pisemne zapytania prawne, z czego 933 stanowią e-maile, a na pozostałe zapytania odpowiedziano w formie listów (741). Pracownicy OIP Warszawa udzielili również 28 451 osobom, porad telefonicznych. moda-eventy.pl

19


ABC STUDENTA

Wywiad / Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie - Maria Kacprzak - Rawa

“W 2014 roku pracownicy OIP w Warszawie udzielili ogółem 112 075 porad prawnych i technicznych, łącznej liczbie 50 942 interesantom (osobom pytającym). W ramach stałych dyżurów prawnych przyjęto, w biurach OIP Warszawa wraz z oddziałami (w Ciechanowie, Radomiu, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach) 20 817 osób. Ponadto, udzielono odpowiedzi na 1 674 pisemne zapytania prawne.” Maria Kacprzak - Rawa Rzecznik Prasowy OIP w Warszawie Podmioty, którym udzielono porad prawnych to: - pracownicy, - byli pracownicy, - pracodawcy, - osoby ubiegające się o zatrudnienie, - pracownicy niepełnosprawni, - cudzoziemcy, - organy/urzędy, - służba bhp, - związki zawodowe, - społeczni inspektorzy pracy, - inni. Problematyka porad nie zmienia się od kilku lat, obserwuje się w miarę stałą listę pytań zadawanych przez zainteresowane podmioty. Zauważa się jednak wzrost w tematyce czasu pracy, wydaje się, że ma to związek ze znowelizowanymi przepisami i nowymi możliwościami, które pozwalają zachować w miarę stały poziom zatrudnienia w zakładach pracy, bez konieczności zwalniania pracowników. Znacząco wzrosła także liczba udzielonych porad z zakresu legalności zatrudnienia. Do pracowników porad prawnych zgłosiło się prawie dwukrotnie więcej cudzoziemców (szczególnie obywateli Ukrainy), którzy najczęściej szukali pomocy, ponieważ zostali oszukani przez nieuczciwych pracodawców (pracowali bez umów). Podobnie jak w latach ubiegłych, zauważa się u osób korzystających z usług naszego urzędu wysoką świadomość prawną. Zadawane pytania są coraz bardziej szczegółowe i konkretne. Nadal liczba osób zgłaszających się w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej jest bardzo wysoka. Osoby zainteresowane cały czas odsyłane są do nas z innych urzędów i organów (szczególnie ZUS, sądy, urzędy pracy i skarbowe), z uwagi na to, że jesteśmy jedną z niewielu instytucji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych.

Podsumowując tematykę poradnictwa prawnego w OIP Warszawa w roku 2014, jak co roku, należy uwzględnić specyfikę regionu warszawskiego, szczególnie umiejscowienie na Mazowszu siedzib dużych zagranicznych korporacji, organów centralnych, rządowych i samorządowych, jak również małych firm zatrudniających kilka, kilkanaście osób, a także prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 5 osób. Dodatkowo, cały czas wzrasta liczba pracowników napływowych. Te wszystkie elementy składają się na stosunkowo wysoką liczbę osób zgłaszających się do OIP Warszawa w celu uzyskania porady prawnej. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 osobiście: ul. Lindley’a 16, 00-973 Warszawa, V piętro, pokój nr 501 telefonicznie: (22) 211-80-50

Oddział w Ciechanowie Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 osobiście: ul. 17-go Stycznia 13, 06-400 Ciechanów, pokój nr 34 telefonicznie: (23) 672-31-41, (23) 672-99-70

Oddział w Ostrołęce Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 osobiście: ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka, pokój nr 2 telefonicznie: (29) 641-09-00 wew. 17, (29) 641-31-08

Oddział w Płocku Poniedziałek, środa, piątek: 8.00 – 13.00 / wt., czw.: 11:00 - 16:00 osobiście: ul. 1-go Maja 7a, 09-402 Płock, pokój nr 301 telefonicznie: 24 262-99-60

Oddział w Radomiu Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 osobiście: ul. B. Prażmowskiego 15, 26-600 Radom, pokój nr 62 telefonicznie: 48 360-19-89

Oddział w Siedlcach Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 osobiście: ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce, pokój nr 14 telefonicznie: 25 632-80-59

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej OIP Warszawa: http://www.warszawa.oip.pl/

20 moda-eventy.pl


Targi dla Szefów Firm i Top Managementu “ABC SZEFA FIRMY - LATO 2017”

23-25 maja 2017

abcszefafirmy.evenea.pl


ABC STUDENTA

Wywiad / Polska Rada Organizacji Młodzieżowych - www.prom.info.pl

“Departament d. Młodzieży jest pewnym hasłem - ważne żeby powstał, ale nie jest to cel sam w sobie. Zabiegamy aby w polskim rządzie było miejsce koordynujące sprawy całej młodzieży, przygotowujące strategie, wdrażające je i monitorujące.” Tomasz Klemt Przewodniczący Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

J

est to pierwsza nasza rozmowa na łamach magazynu „ABC STUDENTA”. Prosimy o przedstawienie się naszym Czytelnikom.

Tomasz Klemt – Przewodniczący Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych wywodzący się z Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Członkinie Zarządu PROM: Monika Sobotka z Akademickiego Związku Sportowego oraz Katarzyna Siemasz z Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Kraków. Na początku naszej rozmowy proszę przybliżyć genezę powstania Państwa organizacji? Katarzyna Siemasz: Kiedy przedstawiamy Polską Radę Organizacji Młodzieżowych musimy zacząć od tego, że PROM jest związkiem stowarzyszeń – tj. organizacją parasolową skupiającą wiele (aktualnie 38) organizacji członkowskich takich jak organizacje harcerskie ZHP, ZHR, sportowe jak AZS, studenckie, ale także lokalnie działające organizacje zrzeszające i zarządzane przez młodzież. Naszym zadaniem jest działanie w interesie młodzieży, szczególnie reprezentowanie naszych organizacji członkowskich wobec instytucji publicznych i decydentów. W Europie to przyjęta praktyka, prawie w każdym kraju funkcjonuje rada na kształt naszej, która jest pewnego rodzaju łącznikiem między organizacjami młodzieżowymi, a instytucjami i polityką. W Polsce prób stworzenia takiej Rady było kilka, jednak powstałe platformy uznawane były za niereprezentatywne i niedemokratyczne. PROM powołano w 2011 roku, jako efekt pracy Grupy Inicjatywnej, w skład której wchodziło ponad czterdzieści organizacji młodzieżowych. Jesteśmy więc relatywnie młodym ciałem, ale cały czas się rozwijamy, czego dowodem może być rosnąca liczba organizacji chcących dołączyć do naszych struktur.

Na jakich polach na codzień działa Polska Rada Organizacji Młodzieżowych? Monika Sobotka: PROM działa na polach dotyczących szeroko rozumianej młodzieży. Staramy się współpracować z jak największa grupą młodych ludzi i organizacji zrzeszających tą grupę. Nasze działania dotyczą współpracy z Ministerstwami. Staramy się dbać o nasze organizacje, opiniując różnego rodzaju programy dotyczące młodych ludzi czy uczestniczymy w obradach Sejmu i wypowiadamy swoje stanowiska na tematy dotyczące rynku pracy, nauki, młodych ludzi, spraw prawnych oraz projektów europejskich. Dodatkowo prowadzimy coraz więcej projektów europejskich takich jak: - Dialog Usystematyzowany który jest narzędziem komunikacji pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami politycznymi, którzy mają wpływ na to co  się dzieje w naszym kraju oraz w Unii Europejskiej odnośnie do kwestii związanych z młodzieżą. - Krok Naprzód, projekt dotyczący rzecznictwa postulatów młodych ludzi. Jest podsumowaniem dorobku organizacji młodzieżowych, które realizowały projekty dotyczące spotkań młodzieży z decydentami w ramach akcji 5.1 “Młodzieży w działaniu”.  - Liga Młodych Wyborców jest ogólnoeuropejską inicjatywą Europejskiego Forum Młodzieży (European Youth Forum), mającą na celu rozpoznanie problemów i oczekiwań młodych przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jest ruchem stworzonym przez młodych i dla młodych.  Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest też aktywna na polu międzynarodowym. Od listopada 2014 jesteśmy członkiem Europejskiego Forum Młodzieży (YFJ) – największej ponadnarodowej platformy współpracy rad narodowych i organizacji młodzieżowych w Europie. Oprócz tego współpracujemy też z innymi radami narodowymi na zasadzie współpracy dwustronnej. Do tej pory udało nam się współpracować z: - Niemiecką Federalną Radą Młodzieży (DBJR) - Białoruską Radą Młodzieży (RADA) - Rosyjską Radą Młodzieży (National Youth Council of Russia) - Narodową Radą Młodzieży na Ukrainie (NYC Ukraine) - Radą Ruchów Młodzieżowych w Izraelu (CYMI). Jednym z największych do tej pory zorganizowanych projektów międzynarodowych był projekt “Wspólna Pamięć, Wspólna Przyszłość”, który odbył się w 70. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Seminarium, którego głównym tematem była rola edukacji młodzieżowej w 70. lat po Holokauście, zostało zorganizowane przez PROM razem z Radą Niemiecką (DBJR) oraz Radą Izraelską (CYMI). Swoim udziałem seminarium uświetniła m.in. wiceministra edukacji Pani Ewa Dudek, Ambasadorka Izraela Pani Anna Azari oraz Konsul Generalny  Dr. Werner Köhler.

22 moda-eventy.pl


Wywiad / Polska Rada Organizacji Młodzieżowych - www.prom.info.pl

ABC STUDENTA

Ostatnio PROM starał się uzyskać wiedze na temat planów, poszczególnych partii politycznych w wyborach prezydenckich, w zakresie polityki młodzieżowej, a w piątek 25.09.2015 odbyła się debata w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partii startujących w wyborach. Rozmawialiśmy przede wszystkim o pomysłach poszczególnych z nich W OBSZARACH edukacji i rynku pracy w kontekście młodych. Jako Polska Rada Organizacji Młodzieżowych staramy się angażować w różnego rodzaju akcje społecznościowe. Ostatnio objęliśmy patronatem akcje Powiedzmy Stop Nienawiści. Jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje współpracy oraz oferujemy pomoc w zakresie tematyki młodzieżowej która jest głównym celem statutowym naszej organizacji.

Porozmawiajmy o rynku pracy, z perspektywy młodych osób. Jest lepiej w ostatnich latach, czy też niekoniecznie ? Monika Sobotka: Różnie to bywa. Młodzi ludzie, którzy już w liceum wiedzą czego chcą i wybierają właśnie tą ścieżkę kariery najczęściej osiągają swój cel determinacją i nietuzinkową wiedzą w zakresie swoich zainteresowań. Niestety nie każdy ma to szczęście, że w wieku 16-18 lat wie dokładnie kim chce zostać w przyszłości i niestety musi zaufać swojemu instynktowi lub też poradom starszych kolegów czy też rodziny, która chcąc dobrze nie zawsze potrafi przewidzieć wszystkie czynniki. Nawet najwięksi eksperci nie są w stanie określić po których kierunkach studenci będą mieli prace za 5 lat. Rynek się zmienia bardzo szybko. Dlatego dla tych którzy ambitnie patrzą w przyszłość sama uczelnia czy szkoła nie wystarcza. Starają się zdobywać doświadczenie zawodowe w trakcie trwania nauki. To jest bardzo dobre. Uczą się w ten sposób odpowiedzialności, zorganizowania i zaradności, które na pewno przydadzą im się w przyszłości. Niestety są też tacy, którzy nie wybiegają tak daleko w przyszłość i wolą wykorzystać ostatnie chwile wolności na studiach na zabawę i poznawanie świata. To oczywiście nic złego, pod warunkiem, że przeżywając ciekawe chwile powoli dochodzą do swoich zainteresowań i określają kierunek w jakim chcą iść. Według ostatnich badań firmy Manpower wynika, że pracodawcy wypisując wymagania na określone stanowisko, wymagają za dużo a pracownik, który spełnia te wymagania najczęściej nie jest zainteresowany posadą z prostego względu: oferta nie spełnia jego oczekiwań rozwoju osobistego. Z drugiej strony mam dwie główne (opozycyjne) grupy aplikantów. Pierwsza nie aplikuje na pozycje w których nie spełniają 100 procent wymagań a tym samym sami ograniczają sobie możliwość otrzymania pracy. Druga zaś wysyła swoje CV na bardzo dużą ilość ofert i traci swoją wiarygodność wśród pracodawcy. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie. Ciężko powiedzieć czy jest lepiej czy gorzej bo uważam, że w większości przypadków zależy to od specjalizacji. Mamy jednak jeszcze dużo do poprawienia zarówno po stronie pracodawców jak i aplikujących młodych ludzi. Ważna jest jednak determinacja oraz samorozwój do którego powinien dążyć każdy ambitny młody człowiek.

Niekiedy realia są takie, że po studiach ciężko niektórym absolwentom studiów znaleźć pracę co wynika z nadpodaży absolwentów na najpopularniejszych kierunkach studiów. Czy posiadają Państwo informacje, jakie aktualnie kierunki studiów są najpopularniejsze w Polsce i z czego wynika ta popularność ? Katarzyna Siemasz: Z badań wynika, że polska młodzież, a konkretniej maturzyści wybierają kierunki studiów, po których teoretycznie powinno być im łatwiej znaleźć pracę. Na przykład: dużym zainteresowaniem cieszy się informatyka czy ekonomia, co zdecydowanie wpisuje się w realia rynkowe i coraz większy popyt na osoby z takim wykształceniem. Oczywiście wciąż są pewne niedopasowania, czyli np. duża liczba chętnych na pedagogikę, co w kontekście aktualnych przemian demograficznych i zmniejszającej się liczby uczniów, doprowadza do dużego przerostu absolwentów tego kierunku, którym będzie bardzo ciężko znaleźć pracę w szkołach, których wiele jest przecież zamykanych. Podobnie można spojrzeć na wysoką liczbę chętnych do studiowania filologii angielskiej – choć angielski jest dziś wymagany przy większości stanowisk, ciężko oczekiwać, że jego znajomością będą mogli pochwalić się tylko absolwenci tego kierunku – młodzi Polacy chętnie uczą się angielskiego, bez względu na to, co studiują. Absolwenci filologii mają oczywiście bardzo specjalistyczną wiedzę, która owszem, jest niezbędna w zawodzie tłumacza, jednak ten rynek też jest ograniczony. Niektórzy twierdzą iż miejsca pracy i potrzeby rynku powinny determinować wybór kierunku studiów. Czy jako reprezentacja polskiej młodzieży macie konkretne propozycje dla pracodawców i uczelni wyższych ?. Co zrobić aby nie powiększała się liczba bezrobotnych absolwentów studiów ?. Katarzyna Siemasz: Myślę, że warto zacząć od Państwa tezy – nie zawsze i wszędzie to rynek powinnien dyktować wybory edukacyjne, szczególnie w kontekście szkolnictwa wyższego. Studia nie powinny pełnić roli specjalistycznych szkół zawodowych – swoją drogą fakt, że takich aktualnie w Polsce brakuje, a szkolnictwo zawodowe leży, jest dużym problemem. Bardzo spodobała mi się wypowiedź jednego z dyrektorów dużej korporacji, który twierdził, że woli zatrudniać absolwentów po filozofii – kierunku, o którym często się mówi, że nie przynosi żadnych perspektyw zawodowych, ponieważ są to ludzie, którzy mają świetne umiejętności myślenia, wyciągania wniosków, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. W dzisiejszej rzeczywistości większość firm zatrudniających młode osoby po studiach i tak inwestuje w trening przystosowujący do pracy na konkretnych programach; nawet jeśli są to osoby po zarządzaniu i tak muszą nauczyć się wewnętrznych systemów obowiązujących w firmie.

moda-eventy.pl

23


ABC STUDENTA

Wywiad / Polska Rada Organizacji Młodzieżowych - www.prom.info.pl

“Polska rzeczywistość jest taka, że tytuł magistra stał się standardem,a uniwersytety wypuszczają dużą liczbę młodych osób, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Tutaj na pewno potrzebna jest zmiana pewnego myślenia - podniesienie prestiżu szkolnictwa zawodowego, otwarcie się pracodawców na osoby bez dyplomu studiów.” Katarzyna Siemasz Europejskie Forum Studentów AEGEE - Kraków Katarzyna Siemasz: Absolwenci filozofii mają zaś ten atut w ręku, że często są lepiej przygotowani do przeprowadzania różnego rodzaju analiz i badań. Ten tok myślenia wpisuje się w koncepcję studiów, które przygotowują nie do konkretnego zawodu, ale uczą myślenia i sprzyjają ogólnemu rozwojowi. Z drugiej strony, polska rzeczywistość jest taka, że tytuł magistra stał się standardem, a uniwersytety wypuszczają dużą liczbę młodych osób, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Tutaj na pewno potrzebna jest zmiana pewnego myślenia – podniesienie prestiżu szkolnictwa zawodowego, otwarcie się pracodawców na osoby bez dyplomu studiów magisterskich. Także uczelnie mają duże pole do reform - wydaje się, że akademia dzisiaj ulega mcdonaldyzacji i oportunizmowi – jakość dyplomu ma niewielkie znaczenie, ale skoro wszyscy mają, to należy go zdobyć. Oczywiście można próbować ograniczyć liczbę uczelni, wprowadzić więcej krytycznego myślenia i przekazać inicjatywę studentom, ale pamiętajmy, że uczelnie to tylko jedna część całego systemu. Monika Sobotka: Mimo tego co mówi Kasia, że studia nie powinny pełnić roli szkół zawodowych to uważam, że uczelnia powinna w większym stopniu współpracować z rynkiem. Doszliśmy do takiego poziomu, że wiedza zdobywana na wyższych uczelniach ( generalizując) nijak się ma do wymagań rynku pracy. Nauka zaczyna być wielką abstrakcją w której brak jest praktyki. Już teraz można zauważyć, ze liczące się uczelnie wyższe, mające odpowiedni kapitał i starające się pozyskać studentów nastawiają się na współpracę z rynkiem pracy. Nie jest to skomplikowane. Wystarczy zapoznać się z aktualnymi badaniami, ale zapytać pracodawców jakie kompetencje są potrzebne na ich rynku. Dzięki niewielkim zmianom możliwy będzie lepszy start studentów na rynku pracy, a firmy będą chciały współpracować z uczelniami umożliwiając studentom np. staże lub praktyki. Uczelnia z drugiej strony powinna zadbać o jakość tych stażów aby nie było to przysłowiowe parzenie kawy. Walczymy o studenta, o młodego człowieka, który za kilka lat będzie tworzył główną siłę rynkową. Wyszkolenie go zarówno teoretycznie jak i praktycznie powinno być naszym celem.

Postulują Państwo powrót departamentu ds. młodzieży w resorcie edukacji, który już w przeszłości istniał. Czemu powinien znowu działać ? Tomasz Klemt: Departament ds. młodzieży jest pewnym hasłem – ważne żeby powstał, ale nie jest to cel sam w sobie. Zabiegamy aby w polskim rządzie było miejsce koordynujące sprawy całej młodzieży, przygotowujące strategie, wdrażające je i monitorujące. Wielu młodych ludzi z którymi się spotykamy zwraca uwagę, że kiedyś (w domyśle – PRL) było lepiej – władza troszczyła się o młodych, dawała jasne sygnały, jak warto pokierować swoim życiem, żeby znaleźć pracę, jaka jest droga do własnego mieszkania itp. Dziś młodzi ludzie czują się zagubieni – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia na kierunek zamawiany – chemia, na który rzekomo jest zapotrzebowanie. Następnie okazuje się, że wśród absolwentów chemii jest większe bezrobocie niż wśród absolwentów zarządzania. Chodzi więc o to by w Polsce było jedno miejsce, gdzie sprawy młodego pokolenia będą omawiane i zarządzane kompleksowo. Może być to departament ds. młodzieży ale wyobrażam sobie także ministra ds. młodzieży w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I o to jako PROM walczymy. Katarzyna Siemasz: Departament ds. młodzieży w resorcie edukacji jest dla nas też pewnego rodzaju symbolem – został powołany z okazji polskiej Prezydencji w Radzie UE, a po zakończeniu Prezydencji, zlikwidowany. W Polsce nie istnieje też spójna strategia na rzecz młodzieży, nie ma nawet obszerniejszej strategii demograficznej. Przy każdych wyborach, w czasie kampanii, temat młodzieży powraca, politycy walczą o nasze głosy, a potem nas ignorują i instrumentalizują. Dlatego zależy nam na departamencie, czy innym ciele, które będzie się interesami, sprawami młodzieży zajmować i włączać je do innych obszarów polityki. Chcielibyśmy również poruszyć temat szkół zawodowych. Za kilkanaście lat może dojść do sytuacji że nie będziemy mieli osób, które np. upieką nam chleb. Czemu według Państwa rola szkół zawodowych ostatnio zmalała? I jak zmienić ten stan rzeczy? Tomasz Klemt: Od roku 2002 rozpoczął się proces likwidacji techników na korzyć liceów profilowanych – dominującą tendencją było to, aby młodzież w Polsce miała średnie wykształcenie i maturę. Deprecjonowano wykształcenie zawodowe, a promowano szkoły, które przygotowywały do pójścia na studia. W tym czasie zamknięto wiele techników i szkół zawodowych, a te które przetrwały były przez wiele lat niedofinansowywane. Ubiegły rok został ogłoszony przez MEN rokiem szkolnictwa zawodowego. Cóż z tego? Szkoły nadal mają bardzo przestarzałą bazę dydaktyczną nieadekwatną do obecnych standardów sprzętowych funkcjonujących na rynku.

24 moda-eventy.pl


Wywiad / Polska Rada Organizacji Młodzieżowych - www.prom.info.pl

ABC STUDENTA

Tomasz Klemt: Są to olbrzymie pieniądze, które należy zainwestować w celu poprawy tego stanu rzeczy a organy prowadzące (powiaty a czasem gminy) nie są w stanie wyłożyć. Jednocześnie trzeba wspomnieć o niespójnych standardach – aby zdać maturę wystarczy 30% punktów, a aby zdać egzamin zawodowy konieczne jest uzyskanie progu 75% w części praktycznej i 50% w części teoretycznej. To już na etapie wyboru ścieżki kształcenia zniechęca uczniów do wyboru trudniejszego – technicznego. Należy też zauważyć, że Okręgowe Komisje Egzaminacyjne organizują liczne, próbne egzaminy maturalne, natomiast żadne OKE nie organizuje próbnych egzaminów zawodowych. Można więc postawić tezę o dyskryminacji uczniów techników i szkół zawodowych. Kolejną rzeczą są trudności z podręcznikami i ćwiczeniami dla uczniów omawianych szkół w związku z wprowadzoną nową podstawą programową. Wystarczy przyjrzeć się poszczególnym zawodom, np. technik spedytor czy technik usług pocztowych, do których podręczniki na rynku nie istnieją. Tak więc są to problemy, z którymi zmagają się szkoły zawodowe. W naszej diagnozie tych problemów znajdują się jednocześnie propozycje ich rozwiązania: * – wsparcie centrale w unowocześnianiu bazy dydaktycznej, * - systemowe zmiany w konstrukcji egzaminów i wsparcia procesu edukacji. Myślę, że mimo omawianych problemów młodzi Polacy z coraz większą świadomością podejmują wybory dotyczące ścieżki edukacji – a wskazane kroki polepszą sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. GŁOS MŁODZIEŻY TO MY - tak mógłbym krótko podsumować lekturę Państwa strony internetowej i naszą rozmowę. Prosimy na jej koniec Czytelnikom magazynu "ABC STUDENTA" zarekomendować projekty/ organizacje młodzieżowe, jakich usługi polecają Państwo młodym osobom planującym poszuki-wanie swojej 1-SZEJ PRACY lub założenie własnej firmy ? Katarzyna Siemasz: Myślę, że najważniejsze to generalna rekomendacja aktywności i zaangażowania społecznego dla młodych. Polacy i Polki są na ostatnim miejscu w UE pod względem partycypacji społecznej! Wszystkie organizacje lub na pewno zdecydowana większość pomagają w rozwoju osobistym i gwarantują zdobycie nowych kompetencji – oczywiście w większości są to umiejętności miękkie, ale nie należy ich bagatelizować w większości organizacji jest wiele okazji do prowadzenia warsztatów czy szkoleń czy zarządzania grupą ludzi. Zainteresowanym proponowałabym po prostu przejrzenie listy naszych organizacji członkowskich i wybrania tej, która działa w miejscu zamieszkania danej osoby i odpowiada jej profilem swojej działalności. Jeśli chodzi o projekty, to tutaj będę nieco konkretniejsza- z mojej perspektywy i doświadczeń polecam udział we wszelkich projektach międzynarodowych – pracodawcy zazwyczaj wymagają znajomości języków obcych, którą polska młodzież ma, ale często z niej nie korzysta, przez co staje się ona bierna.

Spotykając się z młodzieżą z innych krajów, poznajemy ciekawe osoby, ale też jesteśmy zmuszeni do aktywnego użycia angielskiego czy innych języków. Często też sam udział w projektach zagranicznych jest dobrze oceniany przez pracodawców – świadczy bowiem o otwartości, mobilności i elastyczności osób aplikujących o pracę. Monika Sobotka: Dodatkowo, należy podkreślić, że wyjazd na Erasmusa podczas studiów nie tylko da dużo znakomitych doświadczeń i wrażeń ale również będzie dowodem na umiejętność używania języka oraz radzenia sobie za granicą. Dla pracodawcy jest to dowodem kilku bardzo ważnych kompetencji miękkich takich jak zaradność czy otwartość. Dodatkowym atutem, choć jeszcze mało rozwiniętym w naszym kraju jest wolontariat. Wolontariat to nie jest wyzysk i harówka za darmo. To jest dużo więcej, zarówno dla zaangażowanego wolontariusza jak i dla potencjalnego pracodawcy. Pokazuje, że nam się chce, że jesteśmy otwarci, towarzyscy i ciekawi świata. Nam daje mnóstwo doświadczenia pracy z ludźmi, doświadczenia w organizacji różnych eventów oraz dużo ciekawych znajomości. Dlaczego o tym mówię? . Młodzi ludzie, gimnazjaliści, aby dostać się do liceum mają możliwość dostania dodatkowego punktu w zamian za wolontariat. Rozmawiałam ostatnio z jednym z rodziców, którego syn właśnie szedł do liceum i bardzo zależało mu aby dostał się do jednego z lepszych. Chcąc wykorzystać wszystkie możliwości, chciał odbyć również wolontariat. Zaczął szukać i okazało się, że jest bardzo ciężko. Zdziwiło mnie to ponieważ wiem , że wiele organizacji będących w PROMie otwarte są na taką pomoc, nawet nieletnich. Jako, że pracuje w Akademickim Związku Sportowym i znam od podszewki tu wszystkie projekty zapraszam na stronę wolontariat.azs.pl. Zapisując się na platformie można otrzymywać wszystkie propozycje dostępnego wolontariatu i wybrać najbardziej pasującą oferte. Uważam, że podczas nauczania na każdym poziomie, powinien być wymagany wkład wolontariatu. Takie działania uczą wielu przydatny kompetencji, które procentują w przyszłości. Zapraszamy na: www.prom.info.pl

moda-eventy.pl

25


MOJA KARIERA

Wywiad / ANDRZEJ KULMATYCKI - Dyrektor Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie

“Według mnie ma recepty na to jak zostać rzecznikiem prasowym. Osobiście nigdy, będąc w szkole średniej (wówczas tak się mówiło, dziś powiedziałbym ponadgimnazjalnej) a potem na studiach, nie myślałem o takim zawodzie.” Andrzej Kulmatycki Dyrektor Wydziału Zarządzania Informacją Rzecznik Prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie

P.

rosimy na początku naszej rozmowy o przedstawienie się Czytelnikom magazynu "ABC STUDENTA"

Andrzej Kulmatycki, Dyrektor Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie, wśród wielu zadań również – Rzecznik Prasowy. Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, komunikacji społecznej i komunikacji z mediami. Od blisko 15 lat kieruje komórkami ds. komunikacji, pełniąc funkcję rzecznika prasowego na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej. Od roku 2009 w Kuratorium Oświaty w Warszawie na stanowisku dyrektora Wydziału Zarządzania Informacją i rzecznika prasowego. Autor artykułów z zakresu media relations i informacji publicznej, prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji z mediami i dostępu do informacji publicznej. Jaką drogę trzeba przebyć aby zostać RZECZNIKIEM PRASOWYM ? Ciekawe pytanie… Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba mieć pewne predyspozycje. Wiążą się one m.in. z umiejętnością formułowania trafnego i jasnego przekazu, wyławianiem z natłoku informacji tych ważnych dla instytucji i odbiorcy, umiejętnym ich przedstawieniem, refleksem i odpornością na stres. Zapewne wiele osób kontaktujących się z prasą mogłoby dodać do tego zestawu szereg innych atrybutów rzecznika prasowego. Według mnie nie ma recepty na to jak zostać rzecznikiem prasowym. Osobiście nigdy, będąc w szkole średniej (wówczas tak się mówiło, dziś powiedziałbym ponadgimnazjalnej) a potem na studiach, nie myślałem o takim zawodzie.

Wręcz przeciwnie wydawało mi się, że nie mógłbym udzielać się publicznie, gdyż zjadłyby mnie trema i stres. Życie pokazuje, że wszystkiego można się nauczyć i zminimalizować swoje niedoskonałości. Trochę pomógł mi w tym epizod bycia dziennikarzem ale nie jest powiedziane, że tylko dziennikarz może być rzecznikiem. Niewątpliwie wiedza merytoryczna uzyskiwana podczas studiów czy kursów z zakresu public relations jest przydatna w późniejszej pracy rzecznika prasowego niemniej sama wiedza nie gwarantuje sukcesu. Znam wiele osób, które nie kończyły specjalistycznych szkoleń, studiów dziennikarskich, a dziś są świetnymi rzecznikami, co zawdzięczają swojej ciężkiej pracy. Porozmawiajmy teraz o plusach i minusach bycia rzecznikiem prasowym. Jak wygląda Pana typowy dzień pracy ? .

Po blisko 15 latach pracy na tym stanowisku w różnych instytucjach mogę powiedzieć, że nadal występują sytuacje, które mnie zaskakują. Na pewno będąc rzecznikiem prasowym nie można się nudzić - to zdaje się jest plusem tej pracy. Wciąż poznaje się nowe osoby, nowe tematy, a po udanym wywiadzie jest trochę satysfakcji, że wszystko dobrze poszło. Rzecznik ma ogląd na wszystko co dzieje się w urzędzie i w jego otoczeniu, a przynajmniej powinien mieć, więc „typowy” dzień rozpoczynam od przeglądu prasy i poczty mailowej i to już parę minut po godzinie siódmej rano. A potem trudno już mówić o rutynie, każdy dzień jest inny. Osoba, która jest rzecznikiem prasowym musi się liczyć z tym, że w odróżnieniu od większości koleżanek i kolegów z innych działów, godzina 16 nie jest końcem jej pracy, nawet jeśli wyjdzie z urzędu. Dziennikarze mają prawo zadzwonić po informację późnym popołudniem lub w weekend. Ta praca niewątpliwie wymaga dyspozycyjności z czym trzeba się pogodzić lub poszukać innego zajęcia. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła rok szkolny 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Zaplanowany został cały szereg przedsięwzięć zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i kuratoryjnym, usprawniających funkcjonowanie tego typu szkolnictwa. Czy mógłby Pan poinformować naszych czytelników jakie działania udało się zrealizować na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego ? Rzeczywiście na terenie województwa przeprowadziliśmy wspólnie z partnerami: szkołami, samorządami, organizacjami pracodawców różne działania. Miały one oprócz promocji szkodnictwa zawodowego dać młodzieży realną możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną. Przede wszystkim chodziło nam o to aby zainteresowani mogli „poczuć” zawód. Temu celowi służył na przykład „Tydzień Zawodowca”.

26 moda-eventy.pl


Wywiad / ANDRZEJ KULMATYCKI - Dyrektor Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie

MOJA KARIERA

Zwróciliśmy się do dyrektorów szkół zawodowych o zorganizowanie dni otwartych, dla gimnazjalistów i ich rodziców, po to aby gimnazjaliści mogli zapoznać się bliżej z działalnością szkoły, pogłębić wiedzę na temat zawodów, w których szkoła kształci i dowiedzieć się co szkoła może zaoferować potencjalnym kandydatom. W wielu przypadkach gimnazjaliści mogli, oczywiście pod opieka nauczycieli, brać udział w warsztatach zawodowych. Z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty były także organizowane dla uczniów gimnazjów wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy. Mamy nadzieję, że tego typu działania będą obecnie kontynuowane oddolnie przez dyrektorów szkół kształcących w zawodach, którym powinno zależeć na rekrutacji młodzieży do swoich placówek. W ramach "Roku Szkoły Zawodowców" zaplanowane zostało m.in. dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez ścisłą współpracę szkół z przedsiębiorcami. Proszę poinformować przedsiębiorców z Warszawy i województwa czytających nasz magazyn - jak funkcjonuje w praktyce to przedsięwzięcie ?. Jakie są oczekiwania wobec pracodawców ?. Jak można rozpocząć współpracę z wybranymi szkołami ?. Oczywiście szkolnictwo zawodowe nie może funkcjonować w oderwaniu od realiów rynku pracy, jeśli ma być efektywne. Istotnym działaniem w zakresie kształcenia zawodowego jest umożliwienie uczniom szkół zawodowych realizowania praktycznej nauki zawodu (w formie praktyki zawodowych lub zajęć praktycznych) w przedsiębiorstwach, których profil działalności odpowiada zawodom, w których kształci szkoła. Nie trzeba tłumaczyć, że bardzo ważne jest to aby młodzi ludzie oprócz wiedzy zdobywali także umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy. Aby mogli przekonać się na czym polega dana profesja, jakich wymaga się predyspozycji, jakie są oczekiwania pracodawcy. W ten sposób mogą również zaprezentować siebie jako potencjalnego pracownika firmy. Staramy się wspierać różne formy współpracy szkół z pracodawcami. W ubiegłym roku szkolnym zorganizowaliśmy na przykład spotkanie dyrektorów gimnazjów m.in. z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych w celu wypracowania oferty współpracy Stref z gimnazjami. Poprosiliśmy Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Krajową Izbę Gospodarczą o przedstawienie pracodawcom oferty nawiązania współpracy ze szkołami zawodowymi. Mamy nadzieję, że ułatwi to przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe do zakładów pracy. Taka współpraca jest także korzystna dla pracodawców, którzy uzyskują wymierne korzyści wynikające m.in. z wpływu na organizację i sposób przeprowadzania praktycznej nauki zawodu, możliwości bezpośredniego przekazania szkołom swoich oczekiwania odnośnie kwalifikacji do wykonania określonego zawodu, promowania wizerunku firmy w środowisku jako pracodawcy odpowiedzialnego społecznie, wspierającego lokalną młodzież. Nie bez znaczenia jest to, że pracodawca zyskuje na koniec dobrze przygotowanego do podjęcia pracy absolwenta, a uczeń znajduje pracę.

Postanowiono również pomóc uczniom i ich rodzicom w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez stworzenie interaktywnej mapy szkół zawodowych i rozwój doradztwa zawodowego. Czy te postanowienia zostały zrealizowane ?. Gdzie można korzystać z mapy szkół zawodowych ?. Mapa Szkół Zawodowych została uruchomiona w ubiegłym roku szkolnym i jest dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - https://men.gov.pl/ Stworzona została po to, by gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół zawodowych działających w ich okolicy. Na mapie można znaleźć technika i zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży z terenu całego kraju, wraz z informacjami o zawodach, w których kształcą szkoły, miejscach praktyk u pracodawców oraz wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół. Aby znaleźć informacje o szkołach w wybranym powiecie, należy: kliknąć na właściwe województwo, po ukazaniu się listy powiatów należy wybrać powiat, a w nim wybraną szkołę. Także na stronie Kuratorium: http://www.kuratorium.waw.pl/ utworzyliśmy specjalny dział „Szkoła Zawodowców”, w którym umieszczane są na bieżąco aktualności dotyczące szkolnictwa zawodowego, informacje o najważniejszych wydarzeniach w szkołach zawodowych woj... mazowieckiego. Na przykład od początku 2016 r. są zamieszczane informacje nt. współpracy z pracodawcami, głównie pod kątem oferowanych przez pracodawców miejsc odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów. Czy Pan Rzecznik na koniec rozmowy mógłby powiedzieć, jak przebiegały u Pana egzaminy maturalne ? :). Jak Pan się do nich przygotowywał ?. Jakich porad udzieliłby Pan aktualnym maturzystom w Warszawie i woj. mazowieckim ? :) To było już tak dawno temu, jeszcze wtedy kiedy były tzw. stare matury, że mówiąc coś na ten temat mógłbym pomieszać fakty, a tego rzecznik nie powinien robić… :) Zapraszamy na: www.kuratorium.waw.pl

moda-eventy.pl

27


ABC STUDENTA

Wywiad / MARTA KUCZYNKO - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia “ZIELONA LINIA”

“Celem ZIELONEJ LINII jest polepszenie dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług tak, aby zainteresowane osoby mogły szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji. Aktualnie ZIELONA LINIA komunikuje się ze swoimi Klientami poprzez telefon, portale społecznościowe, aplikacje zewnętrzne (czat).” Marta Kuczynko - “ZIELONA LINIA” Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia

P.

rosimy na początku naszej rozmowy o przedstawienie się Czytelnikom magazynu "ABC STUDENTA”

Nazywam się Marta Kuczynko – pracuję w Centrum Informacyjnym Służb Zatrudnienia Zielona Linia, gdzie koordynuję pracę zespołu ds. redakcyjnych i promocyjnych. Zielona Linia to ogólnopolskie centrum informacyjne urzędów pracy. W ramach Centrum działa infolinia, gdzie konsultanci udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące usług i wsparcia oferowanego przez urzędy pracy, pomagają w wyszukiwaniu ofert pracy, szkoleń, informacji o źródłach finansowania działalności gospodarczej. Integralnym elementem Centrum jest serwis informcyjny: zielonalinia.gov.pl. Na stronach serwisu można znaleźć szereg przydatnych informacji na temat sposobów poszukiwania pracy, trendów na rynku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, praw i obowiązków wynikających z Kodeksu pracy. Można również skorzystać z przydatnych narzędzi, przyspieszających znalezienie pracy, a w przypadku pracodawców – pracownika. Na początku naszej rozmowy proszę przybliżyć genezę powstania ZIELONEJ LINII. Zielona Linia to innowacyjny system obsługi klientów polskich urzędów pracy, którego pierwowzór powstał w województwie podlaskim. System 7/24 powstał w roku 2007, w ramach projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. Liderem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, partnerami – Zarząd Województwa Podlaskiego oraz 14 powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego. Po roku funkcjonowania usługi i pozytywnej ocenie jej działania, została podjęta decyzja o rozszerzeniu zasięgu działania usługi na teren całej Polski. Realizacja ogólnopolskiego projektu pn. „Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” rozpoczęła się w październiku 2008 r. W ramach projektu utworzono krajowe Contact Center w Białymstoku oraz ponad 300, będących z nim w kontakcie, Punktów Abonencko-Konsultacyjnych w urzędach pracy we wszystkich województwach Polski. W takim formacie Centrum działa do dnia dzisiejszego.

28 moda-eventy.pl

Jakie są Państwa GŁÓWNE CELE I PRIORYTETY codziennych działań? Celem Zielonej Linii jest polepszenie dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług tak, aby zainteresowane osoby mogły szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji. Aktualnie Zielona Linia komunikuje się ze swoimi klientami poprzez telefon, stronę internetową, portale społecznościowe, aplikacje zewnętrzne (czat). Wachlarz nowoczesnych kanałów dostępowych powoduje, że klienci mogą wybrać najdogodniejszą dla siebie formę kontaktu z urzędem. Priorytetem w codziennych działaniach jest obsługa klientów poprzez różne kanały komunikacji oraz udzielanie informacji na jak najwyższym poziomie merytorycznym. Kto może, a kto nie może korzystać z Państwa usług? Z usług Zielonej Linii mogą korzystać wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką wsparcia z urzędu pracy, poszukiwania pracy, pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy, praw pracowniczych na rynku pracy, możliwych form zatrudnienia, trendów panujących na rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji. Zielona Linia przeznaczona jest również dla pracodawców, którzy zainteresowani są pomocą w rekrutacji pracowników, poszukują pracowników, czy informacji na temat możliwości ich zatrudnienia przy wsparciu urzędu pracy. Pytanie od naszych Czytelników. Czy działa u Państwa obsługa klientów za pośrednictwem SMS-ów? Nie obsługujemy klientów za pomocą SMS-ów. Można się z nami skontaktować telefonicznie, poprzez formularze kontaktowe, portale społecznościowe oraz czat. Zainteresowani klienci mogą również poprzez stronę internetową zapisać się do newslettera. Wówczas cyklicznie wysyłamy informacje dotyczące aktualnych form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy oraz odnośniki do różnych ciekawych opracowań z zakresu rynku pracy.


Wywiad / MARTA KUCZYNKO - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia “ZIELONA LINIA”

ABC STUDENTA

Jakie strony internetowe warto odwiedzić, w poszukiwaniu pracy? Na pewno stronę Zielonej Linii, gdzie oprócz wskazówek ekspertów zajmujących się rynkiem pracy, poradników związanych z poszukiwaniem pracy oraz innych przydatnych informacji można znaleźć wyszukiwarkę ofert pracy. Ponadto poprzez serwis internetowy można skorzystać z bezpłatnej usługi tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz tłumaczenia CV na j. angielski (Fabryka CV). Warto również zaglądać na strony takie jak: http://www.pracuj.pl/ http://gazetapraca.pl/ http://praca.gratka.pl/ http://pl.jobrapido.com/ http://oferty.praca.gov.pl http://www.goldenline.pl/ https://www.linkedin.com/polski

Prosimy naszym Czytelnikom planującym założyć firmę, wyjaśnić jak można starać się o dotacje z urzędu pracy?  Podstawowym warunkiem ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz określonego profilu pomocy i indywidualnego planu działania uwzględniającego tę formę wsparcia. Przed wypełnianiem wniosku, na podstawie którego przyznawane jest wsparcie, należy zapoznać się z regulaminem przyznawania środków. Regulamin, dostępny na stronie internetowej każdego urzędu pracy,  zawiera ogólne informacje na temat warunków, które należy spełniać oraz szczegółowe uregulowania dotyczące konkretnego urzędu pracy. To właśnie w regulaminie znajdują się informacje, na co można przeznaczyć środki oraz czego w ramach dofinansowania kupić nie można. Urzędy często zamieszczają na swoich stronach internetowych tzw. Katalog najczęściej popełnianych błędów, który może pomóc ustrzec się odrzucenia wniosku ze względów formalnych. Prawidłowo wypełniony wniosek, który można nazwać biznesplanem, wraz z kompletem załączników należy złożyć w urzędzie pracy osobiście lub przesłać pocztą. Warto zaznaczyć, że niektóre urzędy pracy wnioski o dotację przyjmują wyłącznie w ściśle określonych terminach. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych urzędów pracy lub dzwoniąc na naszą infolinię (nr infolinii: 19524). Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 30 dni. W kolejnych dniach, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, osoba bezrobotna podpisuje z urzędem pracy umowę o dofinansowanie i może zakładać firmę,  a następnie dokonywać niezbędnych, zadeklarowanych zakupów. Maksymalna kwota, którą urząd może przyznać w ramach dotacji, wynosi obecnie ponad 23 000 zł.

A na jakie dotacje z PUP może aktualnie liczyć firma zatrudniająca osobę bezrobotną? Wśród dostępnych w urzędzie pracy instrumentów rynku pracy znajduje się wiele form wsparcia. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem zarejestrowanej osoby bezrobotnej mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika lub na wyposażenie miejsca pracy. W ramach pomocy w finansowaniu wynagrodzenia urząd może przyznać środki na dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika lub refundować składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych pracodawca otrzyma zarówno refundację części wynagrodzenia oraz składek. Formą wsparcia, cieszącą się największą popularnością, jest staż, w ramach którego pracodawca - organizator stażu nie wypłaca wynagrodzenia, a stypendium zapewnia urząd pracy. Pracodawcy, którzy bardziej niż dofinansowania kosztów wynagrodzenia pracownika potrzebują funduszy na zakup niezbędnego sprzętu, mogą wnioskować do urzędu o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Bardzo istotną kwestią jest moment złożenia wniosku. Należy pamiętać, że aby skorzystać z pomocy urzędu w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek i poczekać na jego rozpatrzenie, a następnie zatrudnić zarejestrowaną osobę bezrobotną. Odwrotna kolejność powoduję utratę możliwości skorzystania ze wsparcia. Informacji na temat dostępności środków na poszczególne formy wsparcia w urzędach pracy należy szukać na stronach internetowych urzędów pracy. Można je także uzyskać, dzwoniąc na infolinię Zielonej Linii (19524).  

Na koniec naszej rozmowy prosimy jeszcze o informacje jak można się z Państwem kontaktować? Z Centrum skontaktować się można: - telefonicznie pod numerem 19524 (opłata jak za połączenie lokalne), - mailowo: kontakt@zielonalinia.gov.pl; - poprzez czat na: www.zielonalinia.gov.pl, - za pośrednictwem portali społecznościowych: https://www.facebook.com/zielonalinia19524 https://twitter.com/zielonalinia https://www.youtube.com/user/ZielonaLini https://plus.google.com/+zielonalinia/posts

moda-eventy.pl

29

E-magazyn ogólnopolski "ABC STUDENTA"  
E-magazyn ogólnopolski "ABC STUDENTA"  
Advertisement