Page 1

Grøntveien 6 eneboliger Store Brevik, Son


3D-illustrasjoner og tegninger i prospektet er veiledende og kan avvike fra virkeligheten. Det tas forbehold om ev. endring og trykkfeil.

KONTAKT: PĂĽl Andreas Pedersen +47 990 90 941 pal.andreas.pedersen@abchus.no abchus.no

Store Brevik

4


Velkommen til Grøntveien Et etablert, populært og særdeles barnevennlig boområde.


Innhold 6 10 12 18 22 26 28 32 34 38 40

Boligene Boligpriser Tegninger Innvendig Leveranse Beliggenhet NĂŚromrĂĽde Fritidstilbud Son Transport Nabolaget

Store Brevik

6


Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: @abchus

Grøntveien

7


Boligene

Det er lagt vinn på arealeffektive boliger, hvor det leveres integrert carportløsning og takoverbygde inngangsparti. Inngangspartiet preges av en romslig og lys atmosfære, det er logisk plassert i nøytral sone, og skiller oppholdssoner og sovesoner slik at sonene kan brukes uavhengig av hverandre. Resterende rom i 1. etasje er barnerom, tv-stue, bad og boder. 2. etasje består av stue/kjøkken med egen masteravdeling.

Store Brevik

8


Sol og utsikt er en viktig trivselsfaktor og dette har vi lagt ned et stort fokus på i opparbeidelsen av romløsningene. Vi har designet oppholdsrommene med store, åpne vindusflater som gir mye lys og varme. Mot nord og sør, hvor hovedsakelig soverommene ligger, bærer rommene preg av en mer lukket og intim atmosfære. Alle boliger er plassert slik at utsiktsforhold, sol og uteoppholdssoner er mest mulig optimalt området sett under ett.

Grøntveien

9


Store Brevik


Grøntveien

11


Boligpriser

P

P

P

P

3

4

Felles lek

P

2 P

P

5

P P

1

P P P

Store Brevik

12

6


1 2 3 4 5 6

BRA 161,1 m2 BRA 161,1 m2 BRA 136,4 m2 BRA 136,4 m2 BRA 159,4 m2 BRA 159,4 m2

Grøntveien

5.950.000,5.940.000,5.800.000,5.800.000,5.940.000,5.950.000,-

13


Type 1

N 3

2

3

4

2 5

1

1

Hus 1 & 2

Store Brevik

SØR-VEST

SØR-ØST

NORD-ØST

NORD-VEST

14

6


2. ETASJE

Pipe

Balkong 10,5 m2

Tv/stue/kjøkken 63,5 Pipe m2

Balkong 10,5 m2

Tv/stue/kjøkken

Hall/trapp

63,5 m2

3,1 m2 14 13 12

Bad

1

A: 5,5 m2

Hall/trapp 2

11 10

3,1 m2

3

9

7

5

6

14 4

13

8

12

2

10

3

9

4

8

7

2. Etasje 1:100

1

6

A: 5,5 m2

5

Bad

11

Type 1B - Hus 1

2. Etasje 1:100 Type 1B - Hus 1

1. ETASJE Sportsbod 5,1 m2

Bad

Sov

5,8 m2

7,8 m2

Tv/stue/gjest Sov

Sov

Bad 5,8 m2

Hall/trapp 16,3 m2

2 12,7 11,2 m2 m

Sov 9,4 m2

Vask/tekn.

27,5 m2

12

4,9 m2

1

Hall/trapp

11

10

2

16,3 m29

3

13

8

Gard 3,5 m2

12

10

3

9

Gard

4

8

3,5 m2

7

11

2

5

1

6

1. Etasje 1:100

7

Vask/tekn.

6

4

5

14

4,9 m2

Carport

13

11,2 m2

Type 1B - Hus 1

1. Etasje 1:100 Type 1B - Hus 1

Grøntveien

7,8 m2

14

9 x 21

Tv/stue/gjest

Sportsbod 5,1 m2

m2

9 x 21

12,7

Sov 9,4 m2

Sov

15

Carport 27,5 m2


Type 2

N 33

2

4

2 5

1

1

Hus 3

Store Brevik

SØR-VEST

SØR-ØST

NORD-ØST

NORD-VEST

16

6


2. ETASJE

Stue/kjøkken Stue/kjøkken

Balkong Balkong

50,4 m2 50,4 m2

9,0 m2 9,0 m2

11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14

Pipe Pipe

Gang Gang

Sov Sov

11,4 m2 11,4 m2

3,2 m2 3,2 m2

Bad Bad

5,9 m2 5,9 m2

2. Etasje Etasje 1:100 1:100 2.

1. ETASJE

Sportsbod Sportsbod

Bad Bad

5,0 m2 5,0 m2

3,7 m2 3,7 m2

Sov Sov

7,0 m2 7,0 m2

Tv/stue/gjest Tv/stue/gjest

11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14

8,0 m2 8,0 m2

Sov Sov

7,2 m2 7,2 m2

Hall/trapp Hall/trapp

Vask/Tekn Vask/Tekn

Gard. Gard.

6,4 m2 6,4 m2

2,4 m2 2,4 m2

14,8 m2 14,8 m2

1. Etasje Etasje 1:100 1:100 1. Grøntveien

17


Type 3

N 4

Hus 4

Store Brevik

SØR

VEST

NORD

ØST

18


2. ETASJE

Stue/kjøkken

Balkong

49,8 m2

9,1 m2 Pipe

Stue/kjøkken

9,1 m2

49,8 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Balkong

Sov

Pipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gang Bad

3,7 m2

Gang

6,0 m2

11,4 m2

Sov 11,4 m2

3,7 m2

Bad 6,0 m2

2. Etasje 1:100 2. Etasje 1:100

8 x 21

8 x 21

1. ETASJE

Tv/stue/gjest 7,4 m2

7,4 m2

Sov 7,0 m2

Hall/trapp

Vask/Tekn

7,0 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16,2 m2

Sov

Bad Hall/trapp3,7 m2 16,2 m2

Sov 7,0 m2

7,0 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tv/stue/gjest

Sov

Bad

6,1 m2

Sportsbod Vask/Tekn

Sportsbod

3,7 m2

5,0 m2

1. Etasje 1:100 1. Etasje 1:100 Grøntveien

5,0 m2

6,1 m2

19


Type 4

N

5 6

Hus 5 & 6

SØR-VEST FASADE SØR-VEST

SØR-ØST

FASADE SØR-ØST

FASADE NORD-ØST NORD-ØST

NORD-VEST

FASADE NORD-VEST

Store Brevik

20


7 7

5 5

4 4

6 6

2. ETASJE

3 3

Bad Bad

8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14

2 2 1 1

2 4,9 4,9 m m2

Hall/trapp Hall/trapp

2 3,3 3,3 m m2

Tv/stue/kjøkken Tv/stue/kjøkken

2 62,6 62,6 m m2

Balkong Balkong

2 10,0 10,0 m m2

Pipe Pipe

2. Etasje 1:100 Type Type 2B 2B -- Hus Hus 6 6

1. ETASJE

Carport Carport

Sportsbod Sportsbod

2 30,2 30,2 m m2

Bad Bad

2 5,8 5,8 m m2

3 3 2 2 1 1

Tv/stue/gjest Tv/stue/gjest

2 10,4 10,4 m m2

7 7

6 6

4 4

5 5

2 5,2 5,2 m m2

8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14

Gard Gard

2 3,5 3,5 m m2

Hall/trapp Hall/trapp

2 14,9 14,9 m m2

Sov Sov

2 13,5 13,5 m m2

Vask/tekn. Vask/tekn.

2 6,5 6,5 m m2

1. Etasje 1:100 Grøntveien

Type Type 2B 2B -- Hus Hus 6 6

21

Sov Sov

2 7,1 7,1 m m2

Sov Sov

2 9,0 9,0 m m2


Leveranse Dette dokumentet angir den generelle leveransen av boligene på Grøntveien. Utover denne beskrivelse og hva som inngår i leveransen, tilbyr hus leverandøren Abc-Hus, tilvalg og endringer i samsvar med hva du som kunde måtte ønske. Leveringsbeskrivelse for boligen gjelder alltid fremfor tegning. Kjøkken og baderomsmøbler bli levert. Andre møbler på tegningene er ikke inkludert, men er tegnet inn som forslag til møblering. Det forbeholdes retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialvalg samt valg av leverandører og utstyr, under forutsetning av at dette ikke endrer opprinnelig funksjon, pris, kvalitet eller rominndeling. Toleranseklasser: Generelt leveres det etter toleranseklasser i henhold til NS 3420, med normalkrav for trehus.

Store Brevik

26


1.  BESKRIVELSE AV PARKERING, UTOMHUS- OG FELLES ANLEGG Det opparbeides parkeringsplass på gårdsplass, hvorav hver enhet får 1 parkeringsplass i carport, og 1

leveres isolert 150 mm. –– I etasjeskille leveres 22 mm fukt-

Balkong/terrassedør: Balkongdør leveres utadslående

bestandige gulvsponplater som

med glasshøyde iht. tegning. Dørene

undergulv.

leveres ferdig overflatebehandlet fra

3.  UTVENDIGE VEGGER

parkeringsplass på gårdsplass. Totalt

fabrikk i farge hvit (S0502Y) og med 2-lags energispareglass. Utvendig er de kledd med alu i farge sort. Tilfreds-

2 parkeringsplasser pr. enhet. Carport

Kledning med liggende retning som

stiller byggeforskriftenes (TEK 10) krav

har en tilhørende bod. Denne leveres

vist på fasadetegning. Kledning og

til u-verdi.

uisolert.

staffasje leveres i grunnet panel av gran.

6.  INNERTAK (HIMLING)

henhold til godkjent utomhusplan.

–– Utlekting for lufting av kledning

Himlinger i boligrom:

Støttemurer iht. tegning leveres hvor

–– Vindtettplate og vindsperre duk

Himlinger leveres med 13 mm gipspla-

terrengtilpassing ikke lar seg arronde-

–– 36x198 mm bindingsverk

ter som er sparklet og malt i hvit.

re med stedlige masser. Trapper opp

–– 200 mm mineralull

til inngangspartiet blir levert i henhold

–– Plastfolie som innvendig

Utomhusarealer opparbeides i

til utomhusplan. Felles adkomstveier blir anlagt i

­diffusjonssperre

4. YTTERTAK

7. INNVENDIGE VEGGER OG DØRER Innervegg mellom boligrom:

henhold til tegninger og levert med

Standard bindingsverk i varierende

asfaltgrus som topplag.

Det leveres med grå takpapp med

dimensjoner tilpasset bærekonstruk-

Gårdsplasser i tilknytning til hus og

liggende profiler. Tak isoleres med 300

sjoner og rørføringer, isolert og kledd

carport leveres med grus. Det leveres

mm isolasjon, plast og utlekking.

med gipsplater som er sparklet og

veilys. Driften av felles strøm, vei og

malt i hvit (S0502Y). Innvendige veg-

infrastruktur blir overtatt av sameiet.

Takrenner og nedløpsrør:

Alle påkrevde og nødvendige sikrings

–– Takrenner og nedløpsrør leveres i

tiltak blir ivaretatt.

2.  GRUNNMUR OG GULV PÅ TERRENG, BJELKELAG OG ETASJE-SKILLER

sort plastbelagt stål. –– Takrennekroker og holdere for nedløpsrør leveres i fargen sort.

5.  VINDUER OG UTVENDIGE DØRER

Grunnmur/gulv på terrengnivå:

ger er isolert med 70mm isolasjon. Innvendige yttervegger: Innvendige yttervegger med unntak av bad leveres isolert og kledd med gipsplater som er sparklet og malt i hvit, (S0502Y). Vegger våtrom:

Gulv på terrengnivå leveres som støpt

Vinduer:

BAD: Det leveres baderoms kabiner.

plate på mark med 250 mm isolasjon,

Vinduer med 3-lags energiglass som

Standardflis på vegg er 30x60 cm.

ringmur og radonduk. Dersom boligen

tilfredsstiller byggeforskriftenes (TEK

Tilvalg er mulig.

er i skrå terreng benyttes isolert grunn-

10) krav til u-verdi. Vinduer leveres

VASKEROM: Utenpå bindingsverk

mur iht krav.

overflatebehandlet fra fabrikk i farge

monteres det 13 mm gips som spar-

hvit (S0502Y. Utvendig er de kledd

klet og males.

Etasjeskiller-, gulv-, og dekkekonstruk-

med alu-beslag i farge sort.

sjon:

Dører: –– Innvendige dører og karmer er

Standard bjelkelag mellom 1. og 2.

Hoveddør:

etasje leveres enten i prefabrikkerte

Dørblad leveres ferdig overflatebe-

elementer eller plassbygges.

handlet fra fabrikk. Hovedinngangsdør leveres utadslående med vrider,

–– Bjelkelaget prosjekteres og dimen-

forsikringsgodkjent (FG) låskasse og

sjoneres i henhold til gjeldende

sylinder. Det medfølger 3 stk nøkler til

toleransekrav.

hver bolig.

–– Bjelkelag mellom 1. og 2. etasje

Grøntveien

27

ferdig overflatebehandlet med flat terskel. –– Dører av type hvit kompakt dører


med dempelist med låskasse og

Tilvalg etter avtale. Hvitevarer er ikke

lydhimling og i uisolerte boder, kjel-

vrider. Se guide for valg av type.

en del av leveransen. Se vedlegg.

lerrom og i garasjekjeller legges åpent

Det leveres en tilpasset pakke med

anlegg med kabel og utenpåliggende

baderomsmøbler som kommer frem i

hvite stikkontakter og brytere. Det le-

en egen tilvalgsbrosjyre.

veres automatsikringer og jordfeilvern

8. INNVENDIGE GULVOVERFLATER BAD: Det leveres flislagt gulv i 30x60

12. VENTILASJON

cm, mørk grå utførelse. Tilvalg er

på hver kurs. Stikkontaktene leveres med innbygget barnevern. bortsett fra jordingsstikkontakter for stasjo-

mulig. Dusj sone har nedsenk og

Det leveres komplett balansert ventila-

nære bruksgjenstander som er slik

15x15 cm fliser. Badet blir levert som

sjonsanlegg med varmegjenvinning.

plassert at de vanligvis ikke tilknyttes

en kabin. VASKEROM: Det leveres flislagt gulv i 30x60 cm m/ sokkelflis, mørk grå

13.  SANITÆR- OG RØRLEGGERARBEID

utførelse.

andre apparater (f.eks. stikkontakt for kjøleskap, komfyr o.l.). Anlegget er dimensjonert slik at alle oppholdsrom kan varmes opp med elektriske

ENTRE/HALL: Det leveres flislagt gulv

Anlegget leveres som rør-i-rør system

ovner som tilkobles via stikkontak-

i 30x60 cm mørk grå utførelse.

og water safe med 2 punkter. Nød-

ter. Utkobling av strømtilførselen til

WC: Det leveres 30x60 cm flis mørk

vendig lufting for avløp føres over tak

komfyr/platetopp dersom det oppstår

grå med sokkel flis. Tilvalg mulig.

i egen takhatt. Utstyr inntegnet med

fare for overoppheting. (Komfyrvakt).

ØVRIGE ROM: Utover det leveres

stiplede/brutte linjer er ikke en del av

Overspenningsvern kl. II i hovedforde-

det 3-stavs 14mm eikeparkett i alle

leveransen. Nedenfor angis den gene-

lingstavlen. Det leveres ringeknapp,

oppholdsrom.

relle leveransen av sanitærutstyr:

ringeklokke og transformator. Det

9.  LISTVERK OG FORINGER

–– Sluk i gulv

elektrisk varmeovner/panelovner. Det

–– Vannbesparende hvit vegghengt

leveres varmekabel med termostat på

Foringer og listverk til vinduer og dører samt listverk til gulv og tak leveres overflatebehandlet i hvit fra fabrikk.

leveres ikke armatur, belysningsutstyr,

toalett med sete og lokk –– Dusj leveres med ettgreps blande batteri og dusjgarnityr.

Listverk leveres av typen slett i dimen-

–– Skyllekar i rustfritt stål med ettgreps

sjon 15x58 og 21x44. Flikk, fuging og

veggmontert blandebatteri (kun i

overmaling etter montasje er ikke del av leveransen. Se guide for tilvalg.

10.  INNVENDIG TRAPP

egne vaskerom)

med hvit grunnede vanger, rekkverk, håndløper, og furu med eik toning i trinnene. –– Trappen leveres med åpne trinn, barnesikringslist, Rekkverk/håndrekke på begge sider av trappeløp. Der det er bod arealer under trapp

Det leveres et kjøkken fra Svane.

Store Brevik

tilfredsstiller NEK 400, og de elektriske punktene er fordelt i forhold til denne.

15. BRANNSIKRING

ettgreps svingbart komplett med

Det leveres brannsluknings-apparat

uttak for oppvaskmaskin

iht. forskrift og 1 stk brannvarsler pr.

barnesikring mot skolling med blandeventil.

etasje.

16.  OPPVARMING OG PEIS

–– Kran for hagevanning med 1/2” ut kaster og innvendig avstenging

Stålpipe og peis ovn type Curve 100

–– Det leveres dusjvegg der det er

fra Heat&Glo med DuraPlus stålpipe

tegnet.

leveres som standard.

14. ELEKTRISKE INSTALLASJONER

leveres det med tette trinn.

11.  KJØKKEN OG BAD

på trappen. Det elektriske anlegget

–– Blandebatteri til kjøkkenbenk type

–– Varmtvannsbereder 200 liter med –– Trappa leveres overflatebehandlet

bad, vaskerom og i hall frem til starten

17.  SPESIELLE OPPLYSNINGER Følgende inngår ikke i leveransen:

Generelt:

–– Vaskeroms innredning.

Installasjonen leveres som skjult an-

–– Hvitevarer til kjøkken.

legg med innfelte hvite stikkontakter

–– Utvendige plattinger, terrasse på

og brytere i alle boligrom. På lydvegg/

28

bakkeplan


–– Varmeovner og varmeanlegg.

Tilvalg tilbys normalt innenfor en

treverk, maling mv. og i materialover-

–– Innvendig belysning, eller annet

fastsatt tilvalgs liste som utarbeides

ganger. Dette er normalt og kjøper

av selger/ABC-HUS, men det kan

kan ikke kreve utbedret eller gjøre

gis mulighet for spesielle ønsker så

gjeldende misligholdsbeføyelser for

elektrisk utstyr. –– Dusjkabinett/badekar med tilbehør.

fremt disse ikke er til hinder for felles

slike forhold, med mindre arbeidet

Det opprettes ett sameie for pro-

ferdigstilling av prosjektet. Det gis ikke

ikke er fagmessig utført. Det tas for-

sjektet som er ansvarlig for drift og

tilgang til å bruke andre leverandører.

behold om trykkfeil i salgsmaterialet.

vedlikehold av felles infrastruktur som

for begge parter. Det vil ikke bli gitt

vei, felles tekniske anlegg og veilys.

muligheter for å gjennomføre tilvalg til

18. GENERELT Sjakter og nedforinger:

de oppgitte priser etter at tilvalgsfristen er utløpt.

FORBEHOLD:

Fremføring av tekniske anlegg i boligen kan medføre at kanaler, rør

–– Opplysningene i salgsmaterialet

etc må legges åpent. I boligrom blir

er gitt av selger med forbehold

disse synlig innkasset. Ventilasjons-

om endringer, som av selger anses

enhet er plassert på egnet sted og

nødvendige eller hensiktsmessige for

fordelingsenhet for interne vannrør

å kunne gjennomføre prosjektet, dog

er i hovedsak plassert på vegg i eller

uten at endringene forringer den

til våtrom. Anleggene kan også være

generelle standarden og kvaliteten

plassert i andre rom avhengig av planløsning. Nedsenk av himling på enkelte områder kan forekomme.

TILVALG:

som er beskrevet. –– Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper kan gjøre gjeldene missligholdssanksjoner. –– Teksten i leveransebeskrivelsen går foran alle tegninger og andre

Hus leverandøren ABC-HUS og selger vil innkalle til møte for gjennomgang av tilvalgs muligheter.

beskrivelser. –– Mindre avvik mellom tegninger og skisser og den faktiske utførelsen av prosjektet kan påregnes.

Frister for når tilvalgsavtaler må foreligge i undertegnet stand bestemmes av selger av hensyn til rasjonell fremdrift. Etter tilvalgsmøtet får kjøper

–– 3D bilder og skisser er ment som illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen. –– Det som leveres, omfanget av dette

normalt ca 3-4 uker til å bestemme

og kvaliteten, fremgår av leveranse-

seg for hvilke tilvalg som ønskes. Sær-

beskrivelsen i dette dokument, samt i

skilt tilvalgsavtale må undertegnes og vil være bindende.

romskjemaet. –– Selger forbeholder seg retten til den endelige utformingen av utomhus-

Det vil ikke være mulig å gjennomføre tilvalg på bad eller kjøkken som

planen for prosjektet. –– Kjøper aksepterer at eventuelle

medfører endring av oppstikk for vann

avvik fra fremlagte opplysninger ikke

og avløp, plassering av komfyr eller

danner grunnlag for prisavslag og/

endringer av fasade. Videre vil det heller ikke være mulig å foreta endringer fra vanlig hengslet dør til skyvedør.

eller heving. –– Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, sprekker i skjøter på

Grøntveien

29


Beliggenhet

Store Brevik

30


Grøntveien

31


Nærområde Store Brevik ligger ca. 50 km syd for Oslo og er en spasertur (ca. 3,5 km) syd for idylliske Son sentrum. Dette er et etablert, populært og særdeles barne­ vennlig boområde. Kanskje først og fremst på grunn av nærheten til barnehager og Brevik skole som er lett tilgjengelig, gjennom nabolagets interne smågater. Ny barneskole er også under oppføring. Ungdomsskole, idretts- og svømmehall, kunstgressbane og klubbhus ligger på Grevlingen (gangavstand). Det er kort vei til nærbutikken Rema 1000, like nedenfor.

Store Brevik

32


BĂĽthavn og badestrand er bare fĂĽ minutters gange unna.

Store Brevik

34


Fritidstilbud I Son finnes det en rekke fritidstilbud. Her er blant annet tennisbaner, ridesenter, turområder og et aktivt seilemiljø i regi av Son seilforening. Det finnes også selvsagt et bredt tilbud til fotball og håndball interesserte. I tillegg er det lysløype og en liten slalombakke med heistrekk i Grevlingen og en 9-hulls golfbane på Stavnes/Laksa, ca en km nord for Son sentrum. Son har treningssenter både på Son Spa og Kondishuset. Sistnevnte er et samlingspunkt for Soon CK (en aktiv sykkelklubb). Yoga bedrives blant annet i Normarbygget på Sletta. Det er et godt utvalg av kulturelle innslag hele året igjennom, høytlesing på kafé, historiske gåturer, ulike musikalske fremføringer og diverse arrangementer i Son kulturkirke mm.


For ytterligere informasjon: Tennis: soontennis.no Seilforening: soon-seilforening.no Fotball: hsvfotball.no HĂĽndball: sonhk.no Golf: soongolf.no

Grøntveien

37


Son Med sykkelen er du i løpet av få minutter midt i sjarmerende Son sentrum som er kjent for å være en sommeridyll med nærmest sørlandspreg. Her eksisterer et godt utvalg restauranter og butikker, og ikke minst et rikt maritimt miljø samt flere gallerier og utstillinger av ulike størrelser. Son er av mange å anse som et kunstnersted der flere kunstnere og diktere har bosatt seg eller har vært bosatt. Son er et typisk turiststed som får besøk av bil- og båtturister, særlig om sommeren.


Du finner ogsĂĽ et tilbud innenfor helse som lege, tannlege og apotek i sentrumskjernen. Bebyggelsen i sentrum bestĂĽr i hovedsak av eldre bebyggelse fra hollender-tiden. Flere av de eldre byggene i Son er flotte, historiske byggverk.

Grøntveien

39


Son er et område som ligger syd i Vestby kommune, og er plassert ved kysten med yrende båtliv og uteliv på sommeren. Det er rundt 5.500 innbyggere i Son.

Store Brevik

40


På veien inn til Son passerer du Son Spa, et flott sted for en hyggelig sammenkomst utendørs i sommerhalvåret.

Grøntveien

41


Transport

Son og Store Brevik har sentral beliggenhet på Østlandet, med praktisk pendleavstand til Oslo. Av- og påkjøring til E6 ved Tegnebyholtet er 10 minutter unna, samme sted ligger også Sonsveien stasjon. Hit kan du enkelt ta 540-bussen på omlag 20 minutter fra holdeplassen i Store Brevik vei. Bussen har timesavganger mellom Moss bussterminal og Vestby stasjon store deler av dagen. Flybussen stopper for av- og påstigning på Sonsveien. Bussene korresponderer med tog til Oslo. Det er stor parkeringsplass (ikke avgiftsbelagt) på Sonsveien stasjon. Etter den pågående utbyggingen av Follobanen vil for øvrig reisetiden til Oslo forkortes betraktelig i årene som kommer.

Store Brevik

42


Gardermoen

Oslo

Ski Drøbak

Ås

Vestby Son

Moss

Strømstad

MED BIL

Oslo

Ås

30MIN

Vestby

15MIN

Oslo

Son

15MIN

15MIN

Son

45MIN

Moss

Strømstad

50MIN


Nabolaget Vurdert av 45 lokalkjente

Spesielt anbefalt for familier med barn, etablerere og husdyreiere.

8.8/10 Veldig trygt

7.3/10 Godt vennskap

8.1/10 Veldig bra

Store Brevik

44


Kvalitet på barnehagene

Trafikk 8.5

9.0

Trygghet der barna ferdes

Gateparkering 7.6

8.6

Støynivået

Turmulighetene 9.5

9.6

Vedlikehold veier

Aktivitetstilbud 7.4

6.7

Vedlikehold hager

Shoppingutvalg 8.3

6.0

SKOLER OG BARNEHAGER

Brevik skole

1-7 Kl.

1.6 km

Grevlingen skole og kultursenter

8-10 kl.

4.6 km

Malakoff videregående skole

-

9.0 km

Kirkeparken videregående skole

-

9.2 km

Store Brevik barnehage

0-5 år

1.3 km

Solåsen Fus barnehage

0-6 år

1.5 km

Sjøhagen barnehage

0-6 år

2.5 km

Grøntveien

45


TRANSPORT

Oslo Gardermoen Sandefjord lufthavn Torp

99.0 km 58.3 km

Kambo stasjon

2.9 km

Gartnerveien

0.6 km

SPORT

Store Brevik

Friskis & Svettis Vestby Soon Treningssenter

1.4 km 2.0 km

Breivikbanen Kambo grus

1.5 km 3.8 km

46


VARER/TJENESTER

Grøntveien

Kambo Senter Mosseporten Senter

4.4 km 8.0 km

Kiwi Sjøhagen Coop Prix Kambo Forum

2.3 km 4.4 km

Vitusapotek Kambo Apoteket i Son

4.4 km 4.5 km

Son Vinmonopol Moss Vinmonopol

4.6 km 8.6 km

Rema 1000 Son Kiwi Sjøhagen

0.7 km 2.3 km

Mix Kiosk & Spill Narvesen Kiosk

4.7 km 6.4 km

Shell Tegnebyholtet Circle K Wulfsbergsgt.

5.5 km 8.8 km

47


Mine notater

Store Brevik

48


Mine notater

Grøntveien

49


abchus.no

Prospekt Grøntveien  

Velkommen til Grøntveien, Store Brevik, et etablert, populært og særdeles barnevennlig boområde. De 6 eneboligene er arealeffektive og lever...

Prospekt Grøntveien  

Velkommen til Grøntveien, Store Brevik, et etablert, populært og særdeles barnevennlig boområde. De 6 eneboligene er arealeffektive og lever...

Advertisement