Page 1

Artikel fra

2010-4

PortrĂŚt Ole Schmidt

Red.: Arne Christensen


Billede fra Qaanaaq, Grønland. Læs indlægget næste side.

2


Frederiksboer og eskimoer i tandlægestolen Tandlæge Ole Schmidt fortæller kort om sin vej fra Århus via Midtjylland til Færøerne og Grønland Qaanaaq, Nordvestgrønland Klokken er 16.30, jeg er lige kommet hjem fra arbejdet og nyder min eftermiddagskaffe. Fra mit store sydvendte vindue overskuer jeg hele den isfyldte fjord. Solen kan knap nok løfte sig op over bjergtoppene, der afgrænser fjorden mod syd. Vinteren har holdt sit indtog, og solen er ved at forlade os her i Nordvestgrønland, hvor jeg befinder mig. Den 24 oktober er den sidste lyse dag, og herefter vil vinterpolarmørket langsomt indtage området de næste 4 måneder. Den ugentlige flyver kom til middag og er netop lettet. Nu er der en uge, til der atter er en forbindelse, der knytter os til civilisationen længere sydpå. For 5. gang, nu på et 2 måneders job, befinder jeg mig i Thule området, hvor jeg er ansat som ene tandlæge chefdistriktstandlæge - i perioder på alt 5- 6 mdr hvert år. Drengedrømme En af drengedrømmene er gået i opfyldelse. Knud Rasmussen og hans

fantastiske beretninger fra Nordgrønland, som fyldte mit drengeværelse i Århus, har jeg nu fået lejlighed til at opleve fra 1. parket. Desværre er virkeligheden ikke som i drømmene. Knud Rasmussens Thule er blevet overtaget af USA - Thule Air Base, og alle efterkommere af Knud Rasmussens Thule område er i 1954 blevet forflyttet 150 km nordpå til Qaanaaq, som er en mindre bygd, der blev etableret i den anledning, med mini-lufthavn, skole, el- og vandværk, kommunekontor og sundhedshus, med læge og tandlægeklinik. Her, og i omkringliggende 3 mindre bygder – tilsammen et område, som er på størrelse med Midtjylland - bor ca. 900 mennesker. De nordligste bebyggelser i Grønland. Dette distrikt omfatter tandlægens arbejdsområde. Til Midtjylland som nyuddannet tandlæge Men det var ikke bare Grønland, jeg drømte om i Århus. Jeg var overbevist om, at så snart jeg havde fuldført

Oplag: P-NYT udsendes 4 gange årligt til 1385 modtagere (pr. dec 2010). Til 115 modtagere sendes bladet pr. post, til de øvrige 1270 fordeles bladet direkte i postkassen af et korps af frivillige omdelere. Deadline: P-NYT udkommer Marts, Juni, September, December. Frist for indlevering af materiale er: 1. februar, 1. maj , 1. august og 1. november 3


min tandlægeuddannelse, så ville jeg ud i verden. Først blev det til Midtjylland, hvor naturen og horisonten var stor, og behovet for tandpleje var næsten umætteligt. Derfor, straks dagen efter, at jeg havde afsluttet det sidste eksamensfag, lejede jeg en bil og kørte til Kjellerup, hvor en af mine gode (og dygtige) kammerater, Ole Janum, havde arbejde. Han havde nævnt, at der godt kunne blive et job til mig der. Jeg blev ansat samme dag, og flyttede nogle uger senere med mine sparsomme ejendele til Kjellerup, hvor jeg boede og arbejdede i 2 år. Derefter Færøerne – og Frederiks. Herefter skiltes vores veje. Ole Janum startede tandklinik i Karup, og jeg rejste til Færøerne. Jeg skulle etablere en kommunal tandpleje i Fuglefjord kommune. Her var jeg i 2 pragtfulde år, hvorefter jeg vendte til bage til Midtjylland, hvor jeg arbejdede formiddag hos Ole Janum i Karup og eftermiddag som undervisningsassistent på Tandlægehøjskolen i

Århus. Efter et par års pendlen, besluttede jeg at starte for mig selv. Tilfældigvis var Læge Bach i Frederiks ved at flytte sin praksis til Thorning, og han gav mig et særdeles favorabelt tilbud, hvor jeg kunne leje hans kliniklokaler på Kongemosevej. Her startede jeg tandklinik den 15. august 1974. Senere, da der blev behov for mere plads, flyttede klinikken ind i Andelskassens bestyrerbolig. For nogle år siden overtog min assistent og samarbejdspartner Martin Quist klinikken, og jeg fik en deltidsansættelse, som gav mig bl.a. mulighed for at søge vikariater i Grønlandstandplejen, hvor jeg nu er en del af den Grønlandske Cariuspatrulje. Selvom mit cpr nummer fortæller, at jeg er en årgang 1941, så håber jeg fortsat at kunne fastholde mit arbejde. Det har givet mig en daglig arbejdsglæde og mange gode oplevelser i et samvær med alle de spændende og kloge mennesker, som alle vores patienter jo også er.

Qaanaaq, sensommer

4

Profile for Arne Christensen

Portræt ole schmidt  

Portræt ole schmidt  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded