Page 1

Artikel fra

2012-1

Danmarks midtpunkt

Red.: Arne Christensen


Danmarks midtpunkt, Jyllands midtpunkt og Jyllands hjerte – hvor er de steder? På et redaktionsmøde blev det nævnt, at ”Jyllands hjerte ligger jo lige her i nærheden”. Nå, spændende - og hjertet er vel så det samme som midtpunktet? Næh, nej – midtpunktet ligger på vejen mellem Viborg og Holstebro. Nå, altså Danmarks midtpunkt? Næh, nej – Danmarks midtpunkt ligger (muligvis!) ved Rørvig på Sjælland! Er De forvirret? Det var red. også, men kun kort tid, for så var internettet igen til rådighed med flere oplysinger:

bæk fra Høgild mose løber ud i Karup å. Stedet er noget helt enestående i Danmarks historie og omtales allerede i 1656. Her mødtes i alt 18 skel! Så man kunne stå oppe på stenen og kaste en sten i 3 stifter (Århus, Viborg og Ribe), i 3 sysler (Loversyssel, Hardsyssel og Omersyssel), i 3 amter (Silkeborg, Lunde-næs og Hald), i 3 herreder (Lysgård, Ginding og Fjends), i 3 sogne (Karup, Haderup og Resen) og i 3 bymarker (Karup, Hessellund og Høgild).

Stenen, der markerer ”Jyllands hjerte” Jyllands hjerte Historien om ”Jyllands hjerte” kan læses på www.karuplokalhistorie.dk og lyder som følger: I gammel tid lå der i århundreder en skelsten på det sted, hvor en lille 8

Et sagn fortæller, at en herremand flyttede stenen, og at den herefter havnede i mosejord. Bl.a. Jeppe Aakjær ledte efter stenen uden held, men da en gårdmand i Egelund gravede tørv under 2. verdenskrig, stødte han på den meget store sten


og fik den flyttet hjem til gården et par år efter. Her fandt lokalhistorikeren Ole Michaelsen den for 25 år siden, og i 1987 blev den anbragt, hvor den står i dag som et minde om en svunden tid, kun et stenkast fra sin oprindelige placering. Jyllands centrum 10 km vest for Viborg ved hovedvej 16 står en sten , der siges at markere Jyllands midtpunkt. Også den ære, er der flere andre steder, der kræver retten til, men kun her ved rastepladsen er det fastslået med uforgængelige bogstaver i en solid sten.

Problemet er, at man kan regne det ud på flere måder, så man får præcis det resultat, man gerne vil have. Hvordan skal Bornholm for eksempel vægte i forhold til Skagen? Og hvad med Læsø? For slet ikke at tale om Færøerne og Grønland? Man kan tegne mange forskellige polygoner og anvise, hvor midtpunktet falder i den polygon. Men det er til syvende og sidst et spørgsmål om, hvordan man vælger at lave beregningen. Odder regner sig f.eks. for landets midtpunkt, hvis man trækker 2 diagonale linier fra hjørne til hjørne (..og altså ikke tager Bornholm med!). Grindsted og Fredericia har også gode grunde, og Rørvig, som ligger på Sjælland ved Isefjordens udmunding, regner sig for at være en så sikker kandidat, at man også her har grebet til at fastslå det som en kendsgerning ved at hugge det i sten (- og ikke medregner Christiansø, Færøerne og Grønland)

Som man kan se, er den rejst af Viborg Turistforening, og det er der nok en god grund til, for den praktiske værdi af at have Jyllands centrum i nærheden, er først og fremmest at lokke turister til området. Danmarks centrum Mindst seks byer hævder at være 'Danmarks geografiske midtpunkt'. De ligger både på Sjælland, Fyn, Samsø og i Jylland, men alle mener de at have krav på titlen.

PS I Norge ligger landets midtpunkt faktisk et stykke inde i Sverige! Mindst 20 forskellige steder gør krav på at være Europas geografiske midtpunkt 9

Profile for Arne Christensen

Danmarks midtpunkt  

Danmarks midtpunkt