Page 1

Artikel fra

2012-4

Av, av – mine bisser!

Red.: Arne Christensen
 

 

 

Frederiks tandlÌger deltager i det frivillige arbejde pü nystartet mobil tandklinik for udsatte borgere i Viborg. har svÌrt ved at overholde aftaler, og flere kan vÌre opgivet af de almindelige praktiserende tandlÌger. I august 2012 übnede en ny mobil tandklinik for udsatte i Viborg kommune. Det skete, efter at en arbejdsgruppe med reprÌsentanter for forskellige grupper af udsatte sammen med fagfolk har vurderet, hvordan man bedst kunne tilbyde en bedre tandpleje og –behandling til den gruppe af udsatte personer i Viborg og omegn, som pü grund af deres levevis og misbrug ofte har en ringe tandhygiejne, og som følge heraf kan have store problemer med meget dürlige tÌnder. Baggrund Viborg Kommune har et Fattigdomsrüd, som jÌvnligt tager ud, hvor de udsatte borgere fÌrdes og mødes med dem for at drøfte ting af fÌlles interesse. Noget af det, som de udsatte har givet udtryk for, at de kunne ønske sig af Viborg Kommune, er hjÌlp til en bedre tandsundhed.

HjÌlp ja – men hvordan? Fattigdomrüdet har efterfølgende besluttet at vÌre behjÌlpelig med dette, hvis indsatsen kunne baseres pü frivillighed ville rüdet gerne stille klinik og materialer til rüdighed samt organisere indsatsen. Man har i arbejdet i Viborg trukket pü erfaringer fra en mobil tandklinik i Randers, som man dÊr har haft i drift et par ür. Det har dog vist sig, at det af flere praktiske grunde er ret kompliceret at nü gruppen af udsatte med en mobil tandklinik: Der er store krav til vand og el; klinikken kan ikke fungere i frostvejr, sü man skal rüde over opvarmet garage; det tager flere timer at gøre klinikken klar og ligesü, nür den skal lukkes ned igen; og endelig skal der vÌre tid og faciliteter til sterilisering af udstyr. Dertil kommer, at der er be-

Den almindelige angst for tandlÌgebehandling og en vis skam over tandsituationen deler de med mange blandt den øvrige del af befolkningen. Men deres sÌrlige forhold medfører ofte yderligere forringet livskvalitet, ligesom det kan vÌre svÌrt for mange at indtage almindelig føde, hvis man simpelthen ikke kan tygge maden. Det er ogsü kendt, at denne gruppe er kendetegnet ved, at de 3
Den mobile tandklinik får ord med på vejen..

handlinger, som ikke kan foretages i en mobil klinik, f.eks. behandling under narkose. Arbejdsgruppen havde 3 mulige scenarier: 1. Behandling på stationær tandklinik. Billigt at iværksætte og drive, i alt ca. 10.000 kr. 2. Viborg kommune lejer Randers’ mobile klinik 4-6 dage/gange årligt. Det forventes det at koste årligt ca. 50.000 kr. 3. Viborg kommune køber og driver egen mobil tandklinik. Antages at koste ca. 1.7 mio. kr. Det blev løsning 2 Arbejdsgruppen havde anbefalet, at der skulle vælges løsning 1, men resultatet af den administrative og politiske behandling blev, at Viborg kommune valgte at leje den mobile klinik fra Randers. Som billederne viser, er der tale om en ombygget autocamper, som er indrettet med tandlægeudstyr. Pengene til projektet stammer fra Fattigdomsrådet og satspuljen.

4

Frederiks tandlæger tager første tørn Tandlæge Ole Schmidt fra Frederiks er kendt for sit alternative arbejde i flere sammenhænge. Han har været initiativtager til Havredal Praktiske Landbrugsskole og Havredal Gl. Skole, og flere gange om året tager han til Grønland og er tandlæge for de 800 mennesker i Qaanaaq ved Thule. Det er derfor ikke så mærkeligt, at personkredsen omkring det nye projekt i Viborg snart tog kontakt til Ole for at høre, om han kunne være behjælpelig med det vigtigste, nemlig selve tandlægearbejdet. Ole Schmidt fortæller til BorgerNyt, at han syntes, det er en rigtig god sag, som han gerne vil være med til at gøre en indsats for. Han har fået klinikassistent Birgit Finderup Jensen fra tandklinikken i Frederiks med som makker, og de to har som de første startet arbejdet i den mobile tandklinik. Birgit og Ole har arbejdet som et team i mere end 35 år, og det betyder naturligvis meget for godt behandlingsforløb.
På studiebesøg i København Både Birgit og Ole har i foråret været på studiebesøg på Danmarks første klinik for udsatte borgere i Kofoeds skole og Mændenes Hjem i København, og her i begyndelsen af oktober havde Ole en tjans nogle dage på Kofoeds skole, så begge har fået god viden og erfaring med behandling af denne gruppe personer, og de fået et meget nyttigt fagligt netværk indenfor området. Ole fortæller videre, at de fik et meget positivt indtryk af arbejdet i København: ”Der var en ansat klinikdame, som fast og bestemt styrede forretningen. Hun bestemte, hvilke patienter, der skulle behandles, hun gav dem tider og sørgede for aftaler med tandlæger, indkøb og alt det praktiske. Den model er Birgit og jeg fortalere for. I Viborg er tandplejen for de udsatte borgere udsprunget af en kommunalt ønske, og det er noget andet, end hvis det var tandlægestyret. Jeg syntes, der mangler en faglig organisator.

Kan ikke erstatte en fast klinik Den mobile tandklinik kan være en ”reklamesøjle” og en god og synlig demonstration af en ny tandpleje, og den kan sikkert lokke brugere frem til et ufarligt tandlægebesøg, men hvis der virkelig skal tages fra (selvfølgelig på en hensynsfuld måde), så skal det være på en moderne, fast klinik, med digital journal og digital røntgen. Om selve bussen mener jeg faktisk, at den er alt for tung at betjene. Jeg tror ikke, vi skal ikke regne med, at vi får de frivillige tandplejere til at bruge tid på at køre bussen til og fra mødestedet og sørge for at rigge den til. Birgit og jeg modtog de første 7 interesserede klienter ved åbningen i august. Dem har vi telefonnumre til, og vi aftaler med dem, hvornår de skal møde op. Så dem er vi i gang med, og dem forsøger vi at få færdigbehandlet, når vi kan få tiderne til at passe. De får også mit mobilnummer, så hvis de efter endt behandling syntes, at de godt vil snakke, eller de er usikre på, om

..og snoren klippes af socialudvalgsformand Mette Nielsen

5
Ole og Birgit klar til den første kunde

alt er ok, så må de meget gerne kontakte mig. Man kan sige, at vi har taget disse 7 personer i vores varetægt hvad tandbehandling angår. Birgit og jeg har så fået lov til at låne en

tandklinik til opfølgende behandling på Vestre skole, når den ellers er ledig, og det skal vi så have til at passe med, hvornår vi har mulighed for at gå i aktion - og det er jo ikke altid, at det går så nemt! Vi er nu en 3-4 deltagere, men vi håber da, at der er flere, der vil tage en frivillig tørn med mobilklinikken” Oplægget til den mobile tandkliniks funktion er, at efter de indledende undersøgelser i mobilklinikken, vil det være det normale, at alle fået tilbudt at fortsætte i en af kommunens stationære klinikker, hvor der er bedre faciliteter til decideret behandling. 6

Ikke kun for Viborg-borgerne Klaus Fogh, som er leder af udsatteområdet i Viborg kommune fortæller til BorgerNyt, at det ville være ønskeligt, om man kunne dække hele Viborg Kommune med tilbuddet, men indtil videre gør antallet af frivillige tandlæger og klinikassistenter, at man kun magter at dække Viborg by. Til gengæld er det også der, at der er flest udsatte borgere. Men, i og med at det er en kommunal ordning, er tilbuddet naturligvis åbent for alle de af kommunens borgere, som genkender sig selv som en del af målgruppen. Der kunne sagtens være personer i Frederiks og omegn, som kunne få gavn af den gratis tandlægeordning, men så må de altså komme til bussens holdepladser i Viborg. De, som læser dette, og som måske kender personer i lokalområdet indenfor målgruppen, må naturligvis meget gerne henlede deres opmærksomhed på muligheden.
Bussen vil vÌre üben 2 dage hver anden müned (fra ca. kl. 9) og vil vÌre placeret skiftevis ved Rusmiddelcentret (Søndersøparken 7) og ved Forsorgshjemmet Vibohøj (Rørsangervej 5) i Viborg. Man skal ikke bestille tid men blot møde op. DesvÌrre er det ikke muligt at oplyse

en fast plan for übningsdage, sü folk fra Frederiksomrüdet, som ønsker at bruge mobilklikken, mü nok forhøre sig forinden. Der er desvÌrre heller ikke noget fast telefonnummer, som kan give oplysning, sü vi vil foreslü, at man spørger sin støtte/ kontaktperson fra kommunen eller ringer til Rusmiddelcentret pü tlf. 8787 7575. 

    Støt det lokale foreningsarbejde i Alhedens Borgerforening Medlemspris for 2012 og 2013 Husstand: 125,00 kr. Enlige: 75,00 kr. Betaling kan ske ved indbetaling til Frederiks Andelskasse Reg. Nr. 5959 Konto nr. 1076720

Husk altid adresse som minimum ved indbetaling Som sidste udvej er du/I altid velkommen til at komme omkring Granvej 2 med kontant betaling.

      Vi i borgerforeningen kunne tÌnke os, at vi fik lavet en sang om vores dejlige by, Frederiks. En by, hvor der er et godt sammenhold, og hvor borgerne støtter op om de ting, som sker i byen, f.eks. da vi skulle kÌmpe om at blive ürs by, og hvor der møder mange mennesker op. Eller til AIF arrangementer med fodbold, og andre ting i byen, som skal fejres af andre foreninger. Sü derfor vil vi gerne lave en konkurrence om, hvem der kan skrive den bedste sang til byen. Sangen, som vinder, vil sü blive offentliggjort til Julemarkedet den 24. november. Vinderen vil fü en lille prÌmie som tak.

SĂĽ fat blok og pen eller kom til tasterne pĂĽ computeren og giv os dit bud pĂĽ, hvordan sangen til Frederiks by skal vĂŚre. Vi skal have svarene senest den 19. november. Sangene kan afleveres hos: Casper Poulsen. Dalgasvej 32 Eller pĂĽ denne mailadresse : dreng1980@hotmail.com 7

Profile for Arne Christensen

Av, av, mine bisser!  

Av, av, mine bisser!  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded