Page 2

Sektion 1: Side 3 Bettefanden Side 26 Kreta 2011

Sektion 2 (side 11-22): Programhæfte

Dårlig kommuneplanlægning..

Redaktion: Bente Larsen (kasserer, ansvh.) 8666 1623 Jørgen Poulsen (mødeleder) 8666 1732 Erling Jensen (annoncer) 8666 1379 Kurt Hald (foreningsnyt, omdelere) 2484 5207 Gurli Stoldt (sekretær) 2423 5575 Lis Linde 8666 1585 Arne Christensen (redigering) 2141 9886

bentekjeld@webspeed.dk bogjpoulsen@privat.dk anjaotto@webspeed.dk khald@post3.tele.dk gurlistoldt@webspeed.dk abchris@mail.dk

Oplag: P-NYT udsendes 4 gange årligt til 1376 modtagere (pr. sep 2011). Til 87 modtagere sendes bladet pr. post; til de øvrige 1289 fordeles bladet direkte i postkassen af et korps af frivillige omdelere. Deadline: P-NYT udkommer marts, juni, september, december. Frist for indlevering af materiale er: 1. februar, 1. maj , 1. august og 1. november

Redaktionens postadresse: P-NYT, Dagcentret Parkallé 2, Frederiks, 7470 Karup J. 2

Husk venligst at oplyse afsender.

P-Nyt 2011-3  

Ældreblad for den tidligere Karup kommune

P-Nyt 2011-3  

Ældreblad for den tidligere Karup kommune

Advertisement