Page 18

Dagcentret Frederiks Husk, at ændringer til aktivitetskalenderen for brugerstyrede aktiviteter fremover bedes meddelt inden deadline (se side 2) til Dagcentret: asd@viborg.dk eller tlf. 8787 6410 ml. 8 og 9

Aktivitet

Tidspunkt

Ferie

Starter igen

Kontaktperson

S. Hald J.C. Poulsen E. Johansen B.Christiansen

2484 5207 8666 1144 8666 1299 2479 1275

8787 6410 8666 1732 8666 1748 2479 1275 8666 1754

Mandag Japansk kunstbroderi Billard Flittige hænder Papirflet

9 – 12 9.30 – 11.30 9.30 – 11.15 12.30 – 15

4/4 18/7 11/4

5/9 1/8 12/9 12/9

Tirsdag Bobspil Madlavning/mænd Damebillard Vævning Fællessang - lige uger

10 – 11.30 10 – 13 10 – 12 10 – 11.30 14 – 16

19/7 28/7 31/5 12/7 14/6

2/8 9/8 6/9 2/8 9/8

Dagcentret Jø. Poulsen Å. Gude B. Christiansen E. Märcher

9 – 9.45

4/5

21/9

N. Würtz

9 – 12 9 – 11.30 9 – 12 9 – 11.45 10 – 12.30 10 – 12 10 – 12 10 – 11.30 13 – 16 13 – 15.30 14 – 16 13.30 – 16

20/7 13/4 20/7 23/3

3/8 21/9 3/8 7/9 24/8 7/9 31/8 3/8 3/8 28/9 3/8 31/8

Onsdag Gymnastik Herrebagegruppe Knivholdet Stenhugning Porcelænsmaling Musiktræf – lige uger Billard Knipling – ulige uger Dart Stenhugning Computerundervisning* Kortklub Tæppecurling

25/5 11/5 20/7 20/7 6/4 13/7 25/5

8666 1065 / 4217 7677 Je. Poulsen 8666 1144 B. Laier 8666 1253 E. Toft 9710 1501 LOF 8666 2361 Dagcentret 8787 6410 H. Jensen 8666 1189 S. Hald 2484 5207 K. Larsen 2230 0122 M. Bitsch 8666 1217 A.B. Christensen 2141 9886 R. Petersen 8654 5847 K. Andreasen 8666 2121

..fortsættes næste side

* Tilmelding nødvendig

HUSK Vi syr i uge 4, 12 og 40 for RØDE KORS på Dagcentret. 18

P-Nyt 2011-3  

Ældreblad for den tidligere Karup kommune

P-Nyt 2011-3  

Ældreblad for den tidligere Karup kommune

Advertisement