Luren 2021-22

Scroll for more

Page 1

Luren 2021 — 2022

FORENINGEN

NORDEN KARUP AFD. Hjemmeside: norden-karup.dk BBL

1


Bestyrelse, m.v. i Foreningen Norden, Karup Afdeling:

Formand Jann Rasmussen Risvænget 33, Frederiks Tlf.: 86 66 12 08

Næstformand Erik Madsen Viborgvej 26, Karup Tlf.(mobil): 30 23 03 26

Sekretær Ingrid Junker Østergade 38, Karup Tlf.(mobil): 23926520

Jørn Rasmussen

Bent Hansen

Anna M. Jensen

Solvænget 146, Frederiks

Tulipanvej 14, Skelhøje

Lyngparken 21, Karup

Tlf.(mobil): 21 48 88 17

Tlf.(mobil): 28 26 44 53

Tlf.(mobil): 53 29 98 16

Niels Christian Hansen, Grønhøj Skivevej 27

Suppleant Jens Andersen Solvænget 64, Frederiks Tlf.(mobil): 20129342

Kasserer Betty Rasmussen Aarestrupvej 83, Karup Tlf.(mobil): 6131 9635

tlf. 2096 9990

Email (formand): jannrasmussen@godmail.dk Email (næstformand) erikmadsen@newmail.dk

2


August 2021

Formanden har ordet. Et trist foreningsår ser nu ud til at gå mod lysere tider. Så der er ikke så meget at berette, for efter at vores generalforsamling i marts 2020 var overstået, og vi stod til at starte en ny sæson, lukkede det hele. Vi håbede selvfølgelig til det sidste, at turen til Island, som 20 havde meldt sig til, blev til noget. Men ak, 2 dage før afgang måtte Sørens rejser aflyse. Vi skulle så have haft generalforsamling i marts i år, men også denne blev aflyst. De 3 bestyrelsesmedlemmer, der skulle have været på valg i år: Anna Jensen, Erik Madsen, Ingrid Junker og suppl. Jens Andersen har indvilliget i at fortsætte et år mere, så de først i marts 2022 er på valg. Vores dygtige og akkurate kasserer, Betty Rasmussen er blevet bedt om at give jer en økonomisk oversigt over vores økonomi. Nyt tiltag. Da det ofte har vist sig, at besty69952,50 relsen skal have nyt ud til medlemmerne, opfordrer vi medlemmer, der har mail57169,32 adresse, til at vi må få den, så vi hurtigt kan 12783,32 nå jer. Så udfyld venligst kuponen, og så laver vi et kartotek.

Regnskab for 2020 Indtægter

Udgifter Årets overskud

Kassebeholdning

214,00

Skyldige omkost.

Jeg og bestyrelsen ønsker alle en god som13309,25 mer og håber på et godt foreningsår i den 467,50 kommende sæson.

Egenkapital

56208,96

Bankindestående Landskontoret

43153,21

Jann Rasmussen, formand

3


Sensommerudflugt til Birger Larsens museum i Viborg (for medlemmer) onsdag den 8.september 2021 kl. 19:00 Vi mødes på Ærøvej 7, Viborg . Niels Christian og Jørn har som sædvanlig grillen klar, og Erik rødvinen trukket op, og Birger Larsen giver en kop Larsen-kaffe.

Der vil være lotteri med gevinster fra nogle af vore sponsorer. Vi håber på et godt fremmøde på en forhåbentlig dejlig efterårsaften. I tilfælde af regnvejr er der læmuligheder.

Island rundt 2022. Rejseaften på Hotel Karup

mandag den 4.oktober kl. 19.00-21.00 Sørens rejser præsenterer: Turen er i uge 36 i 2022 (5/911/9) Pris for medlemmer ca.18.600 kr. For ikke medl. 19.300 kr .

Tillæg for eneværelse ikke prissat endnu . Afbestillingsforsikring kan tegnes.

I 2011 var vi i Island i 6 dage, hvor vi tog den lille cirkel. En flot tur og næste år opfylder vi mange medlemmers ønske om at se mere af dette spændende og meget smukke nordiske land. På rejsemødet vil en rejseleder gennemgå turen, og allerede den aften kan man tilmelde sig. Som sædvanlig kaffe med brød 40 kr. Tag jeres venner og bekendte med til rejseaftenen, hvis de er interesserede. 4


Oplev 17. maj i Stavanger i 2022 Hør om turen på rejseaftenen. Pris ??? kr. Turen starter mandag den 16.maj, hvor vi sidst på eftermiddagen kører til Hirtshals med bus og går om bord i Fjordlines dejlige færge, der sejler os til Stavanger, hvortil vi ankommer kl. 7.30 næste morgen. Her hentes vi i bus og køres til Sola badehotel, der serverer en god og solid morgenmad. Senere på formiddagen kører vi ind til Stavanger by, hvor festlighederne i anledning af 17.maj finder sted. I har dagen til egen disposition, så I kan benytte jer af tilbuddet til at undersøge denne nye olieby med ældgamle kvarterer og helt nye bygninger. Foreningen vil i god tid lave et mere udførligt program med bykort osv. På et nærmere bestemt sted og tidspunkt mødes vi igen og køres ud til Fjordlines skib, hvor vi har de samme kahytter og får aftenens lækre buffet med drikkevarer inkluderet. I turens pris er bus fra Karup, kahyt, morgenmad på Sola Strandhotel, aftenbuffet på vej hjem fra Stavanger og morgenmad inden ankomst til Hirtshals. Vi er hjemme igen onsdag den 18.maj sidst på formiddagen Vi håber, at vi kan præsentere den nøjagtige pris på rejsemødet, hvor I også kan tilmelde jer, men rederierne har også været hårdt ramte af coronaen, så mange priser er ikke kendte endnu.

Skumringstimen i Norden: Mandag den 15. november kl. 19:00 på Frederiks Bibliotek tænder vi som andre 1500 steder i Norden stearinlysene, skænker et glas rødvin og sender et fad med snacks rundt. Årets oplæsningsbog er af den finske forfatterinde, Sally Salminen, der har skrevet en debutroman ”Katrina”, der lokkes via et ægteskab med en fattig fisker til Åland. Gunhild Boel, Karup har sagt ja til at læse 2 afsnit op. Vi har med glæde konstateret et stigende antal deltagere til disse aftener og håber på, at endnu flere benytter sig af tilbuddet om en hyggeaften på biblioteket. 5


Nordisk delikatesseaften 2022: Onsdag den 19. januar kl. 18:00 i Grønhøj Kulturhus. For 23. år i træk mødes vi med venner og bekendte i Grønhøjs hyggelige kulturhus for at spise nordiske delikatesser. Den rullende kok har lovet at servere storvildt fra Norden, og multebærrene er plukket og venter kun på at blive blandet til en isdessert. Som sædvanlig populære Grønhøjpriser på drikkevarerne. Pris: 270 kr.

Lotterisponsorer: Lokale sponsorer fra Grønhøj, Frederiks og Karup. Billetsalget starter mandag den 3. januar i Dagli` Brugsen i Frederiks, Skelhøje Købmandsgaard, Skoen i Karup og Niels Christian Hansen, Skivevej 27, Grønhøj tlf. 20969990. Sidste frist for køb og afhentning af betalte og bestilte billetter er lørdag den 15. januar. Der er kun 120 pladser. Pladsreservation: N.C. Hansen, Skoen eller Nanny Würtz på tlf. 42177677. Benyt jer af det, så I kommer til at sidde sammen med venner og bekendte . Arrangører: Grønhøj Kulturhus og Norden.

6


Generalforsamlingen: Mandag den 7. marts 2022 kl. 19:00 på Dagcenteret, Frederiks. Efter generalforsamlingen vil der blive vist dias fra turen til Øland og Gotland, ligesom der vil være ostebord og rødvin. Som sædvanlig slutter vi med lotteri med fine præmier, skænket af vore lokale sponsorer. Vi håber på det sædvanlige store fremmøde, hvor vi mødes til en hyggelig aften.

Forårsudflugt 2022 til Blichermuseet i Thorning Onsdag den 11 maj kl. 19:00 Vi mødes på Blichervej 30, Thorning Blicheregnens museum- Herberget Klima sikret Kirkegård også Kaldet plænen . Fortælling om stedet fra 1959 og til i dag. Niels Christian og Jørn har som sædvanlig grillen klar, og Erik rødvinen trukket op. Der vil være lotteri med gevinster fra nogle af vore sponsorer. Vi håber på et godt fremmøde på en forhåbentlig dejlig forårsaften. Nuværende æresmedlemmer i lokalafdelingen: Birthe Poulsen startede venskabssamarbejdet i Karup Byråd, har siddet i bestyrelsen i mange år og siden kasserer uden for bestyrelsen.

Nanny Würtz blev i 2012 udnævnt til æresmedlem, da hun i over 25 år har lagt et kolossalt stort arbejde i bestyrelsen. Jann Rasmussen blev i 2014 udnævnt til æresmedlem efter en formandsperiode på mere end 30 år og en uvurderlig indsats for lokalforeningen. Jann er tilbage som formand.

Redaktør: Jann Rasmussen, Layout: Erik Madsen Forside: Britta B. Lykkeskjold, Tryk: Havredal Praktiske Uddannelser 7


Kontingent 2021/2022

Kontingentformer: A: Personligt medlemskab

295 kr.

B: Husstandsmedlemskab

390kr.

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det fyldte 18. år. Der fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen. C: Pensionistmedlemskab

195 kr.

Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen samt førtidspensionister. D: Pensionist-parmedlemskab Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste når folkepensionsalderen, samt førtidspensionist par. Der fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen.

240 kr.

E: Støttemedlemskab Vi har ca. 20 støttemedlemmer; det er forretninger, firmaer og foreninger, der vil støtte lokalafdelingen, dog er der en begrænsning i rettigheder i forhold til alm. medlemmer. Beløbet tilfalder udelukkende lokalafdelingen.

235 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Foreningen Norden i Karup Sendes til: Jann Rasmussen, Risvænget 33, 7470 Karup J eller (jannrasmussen@godmail.dk) Navn

(inkl. e-mail/ tlf.nr.) Adresse Postnummer/By Medlems art

A

B

C

D

E

(sæt X) 8