Page 1

Patiënten begeleiding

Op verzoek van een patiënt, zullen “Bikur Cholim” vrijwilligers de patiënten begeleiden tijdens doktersbezoeken.

Vervoer

De Joodse gemeenschap kent haar eigen tradities en daarom is het soms moeilijk(er) om de betrokkene(n) te begrijpen en gepast verder te helpen. De culturele verschillen, de taalproblematiek en het wederzijds vertrouwensgebrek zijn belangrijke knelpunten.

Overal ter wereld waar er een Joodse gemeenschap gevestigd is, bestaat er al jaren “Bikur Cholim”organisaties, waardoor ze al verder staan dan in ons land.

Wat doet “Bikur Cholim”? Bezoeken “Bikur Cholim” coördineert thuis- en ziekenhuisbezoeken aan patiënten. Deze populaire dienst is mogelijk dankzij onze toegewijde team van trouwe en meertalige vrijwilligers. In uitputtende situaties zorgt “Bikur Cholim” voor een aanwezigheid aan de bedzijde van patiënten ’s nachts in ziekenhuizen.

In de meeste ziekenhuizen, die gesitueerd zijn in de nabijheid van een Joodse gemeenschap rondom de wereld, werd door de betrokken instelling een kamer aan “Bikur Cholim” ter beschikking gesteld. Deze kamers worden “Bikur Cholim” kamers genoemd en hebben de volgende functie: Omdat Joodse patiënten enkel koosjere voeding eten, heeft het als gevolg dat de patiënt en zijn begeleider het grootste gedeelte van hun eten zelf moeten meenemen. Voor het opwarmen van eten mogen enkel toestellen gebruikt worden die uitsluitend voor koosjere voeding bestemd zijn. In deze kamers wordt de nodige toestellen ter beschikking gesteld om het eten volgens de traditie te kunnen klaarmaken. Behalve voeding en keukengerei kun je er ook Joodse literatuur en ander ontspanningsmateriaal terugvinden. Orthodoxe joden gaan immers zelden naar de cafetaria omdat daar enkel niet – koosjere voeding en drank te verkrijgen is. En voor diegenen die niet naar TV kijken is een ontspanningsruimte belangrijk. Bovendien dienen deze kamers ook als gebedsplek. De volgende ziekenhuizen beschikken al over “Bikur Cholim” kamers: ZNA Middelheim, St. Vincentiusziekenhuis, Eeuwfeestkliniek, UZ Leuven - campus Gasthuisberg en binnenkort ook in St. Augustinusziekenhuis. De ziekenhuizen stellen de kamers ter beschikking en “Bikur Cholim” beheert de kamers en vult wekelijks de voor de patiënten en hun familie essentiële voorraden aan.

Maaltijdenverdeling “Bikur Cholim” zal trachten om warme en koude voedzame maaltijden aan patiënten (en hun partner) te bezorgen, zowel tijdens hun ziekenhuisverblijf als bij hen thuis. De maaltijdendienst bezorgt op aanvraag maaltijden op maat, zoals voor patiënten die een speciaal dieet moeten volgen.

Uitleendienst De uitleendienst bestaat uit een 4-tal categorieën: 1

Medische- en mobiliteitstoestellen en voorzieningen i.s.w. met mutualiteiten en kruisverenigingen

2

Speciaal meubilair

3

Bibliotheek van Joodse literatuur, muziek, DVD’s, audiovisuele materiaal, spellen en speelgoed

4

Religieus materiaal en producten

Logies “Bikur Cholim” doet haar best om desgewenst een onderkomen te zoeken in de nabijheid van eender welk ziekenhuis voor familieleden van patiënten in de nabijheid van hun geliefden, om er een nacht of het weekend (sabbat) door te brengen.

GERUSTSTELLEND

Tevens wil “Bikur Cholim” een contactpunt zijn voor overheidsdiensten en andere organisaties in het Welzijn- en gezond sector mbt kwesties die de Joodse gemeenschap aanbelangt. Deze doelgroep is niet altijd bereikbaar door bovengenoemde diensten en “Bikur Cholim” wil daar als brugfunctie dienstdoen.

“Bikur Cholim” kan haar taken uitvoeren dankzij de meer dan 200 vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. De vrijwilligers zijn verdeeld in verschillende teams die verder toevertrouwd zijn aan de verschillede diensten en activiteiten die “Bikur Cholim” aan haar klanten aanbiedt.

WEGWIJZEND

Om deze moeilijkheden weg te werken is de organisatie “Bikur Cholim” in het leven geroepen, waarbij er op basis van de cultuur en taalkennis, ondersteuning geboden kan worden aan professionele werkers om hun werk vlot te laten verlopen. Naast haar kerntaak biedt “Bikur Cholim” nog een aantal bijkomende diensten zoals verder beschreven.

“Bikur Cholim” benadrukt, dat ze hoe dan ook geen bestaande organisaties wil en zal vervangen en dat ze enkel aanvullende hulp zal verschaffen aan de bestaande diensten, organisaties, instellingen en noodbehoevende.

“Bikur Cholim” kamers

In een acute situatie waarbij iemand naar het ziekenhuis moet, wordt indien nodig de kinderoppas uitgevoerd door “Bikur Cholim” vrijwilligers. Tevens zullen ze voor de voeding zorgen. Als het verblijf in een ziekenhuis voor een langere periode is organiseren de vrijwilligers een kinderoppas met alle andere nodige faciliteiten voor rest van de familie. Behalve bovengenoemde diensten wordt er ook gezorgd voor babysitten aan pasgeborenen.

STEUNEND

“Bikur Cholim” is een vrijwilligersorganisatie die opgericht is in 2008 en zich kosteloos bezig houdt om alleenstaande, bejaarde en zieke uit de Joodse gemeenschap bij te staan in het kader van de welzijn- en ziekenzorg.

Gezien de grote nood en behoefte van de dienstverlening wil “Bikur Cholim” een inhaalbeweging doen, en de globale hulp die door de buitenlandse organisaties wordt verstrekt ook in België aanbieden.

RAADGEVEND

Wat is “Bikur Cholim”?

“Bikur Cholim” assisteert bij het zittende en liggend vervoer van patiënten naar ziekenhuizen in heel België.

Babysitten dienst


Administratieve ondersteuning Sommige patiënten van de Joodse gemeenschap zijn de plaatselijke taal niet machtig. Deze patiënten kunnen altijd terecht bij “Bikur Cholim” om te vertalen of helpen met het invullen van documenten.

Medisch Advies Centrum Op verzoek van patiënten zal “Bikur Cholim” in samenspraak met de huisarts een gepaste specialist en/of ziekenhuis adviseren. In geval van heel specifieke aandoeningen zal “Bikur Cholim” via haar breed netwerk van contacten met buitenlandse “Bikur Cholim” organisaties een doorverwijzing naar het buitenland voorstellen.

Opvang van buitenlandse patiënten

Waar opereert Bikur Cholim? “Bikur Cholim” opereert op heel het Belgisch grondgebied. Wie kan beroep doen op de diensten van “Bikur Cholim”? Ziekenhuizen, rusthuizen, klinieken, psychiatrische instellingen, internaten, overheidsdiensten, medici, paramedici en alle gezondheid- en welzijnwerkers.

Wat zijn de toekomstplannen? Thuishulphelpers

Patiënten en begeleidende familie uit het buitenland, die naar België komen om medische redenen, worden verwelkomd op de luchthaven en naar onderkomens gebracht, geregeld door “Bikur Cholim”. Zij krijgen ook, indien nodig, plaatselijk medische hulp en tal van praktische hulp.

De vergrijzing van de bevolking komt er stilletjes aan, meer een meer bejaarden willen hun oude dag thuis doorbrengen. Om die reden is “Bikur Cholim” een project aan het uitwerken om bejaarden deze mogelijkheid te bieden door thuishulp helpers te bezorgen.

Preventieve en informatie campagnes

Seniorenzorg

In samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten op federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk vlak zal “Bikur Cholim” de algemene gezondheidscampagnes die de overheid voert aan de ganse bevolking, op een gepaste manier overbrengen aan de Joodse gemeenschap.

“Bikur Cholim” plant een telefoonopvolging voor alleenstaande bejaarden, om hun welzijn en veiligheid op te volgen.

Presentaties aan professionele gezondheids- en welzijnwerkers Overheidsdiensten, instellingen en organisaties die dat wensen, kunnen een vraag aan “Bikur Cholim” richten om een presentatie te komen geven over hoe om te gaan met Joodse patiënten.

PAS - Gepersonifieerde Alarmsystemen “Bikur Cholim” volgt de aanvraag en plaatsing van een unieke gepersonifieerd alarmsysteem, dat aangepast wordt aan de noden van de Joodse gemeenschap. Dit houdt een uniek actieplan in voor zaterdag (sabbat) en Joodse feestdagen, wanneer het lokaliseren van familieleden en sleutelhouders problematisch kan zijn.

Contactpunt voor externe diensten

Training Tot Sensibiliseren

“Bikur Cholim” staat ook ter beschikking van de overheid, instellingen of organisaties die op één of andere manier de Joodse gemeenschap wil bereiken mbt het samenwerken in het kader van gezondheid en welzijn.

“Bikur Cholim” werkt aan een trainingsprogramma en aan een richtlijnenbrochure om medisch hulpverleners te sensibiliseren voor de unieke culturele en religieuze noden van de Joodse patiënt.

Jacob Jacobsstraat 22, 2de verd. 2018 Antwerpen, België Tel: 0.32.33.34.35 info@bikur-cholim.be www.bikur-cholim.be

ABC INFO FOLDER #4

DEC. '10

ABC Folder #4 (Nederlands) 2011  

ABC Folder #4 (Nederlands) 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you