Page 1


FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS ____________________________________________________________________________________________

TURINYS

• Kas tai yra bankrotas? • Bankroto istorija trumpai • Požiūrio į bankrotą skirtumai įvairiose šalyse • Fizinių asmenų bankrotas Europos Sąjungoje • Fizinių asmenų bankrotas Didžiojoje Britanijoje • Fizinių asmenų bankrotas Lietuvoje • Kiti galimi sprendimai • Kur kreiptis? • Savo padėties pagerinimo būdai • Kaip skolintis?

___________________________________________________________________________________________ 2 PAVYZDYS © 2011


FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS ____________________________________________________________________________________________

KAS

TAI YRA BANKROTAS?

„Išsaugoti, tai kas įgyta – ne mažesnis menas, negu tai įgyti.“ Ovidijus

Bankrotas – tai teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja savo negalėjimą grąžinti skolas. Privaloma bankroto paskelbimo sąlyga – kaip fizinių, taip ir juridinių asmenų atžvilgiu – yra asmens nemokumas, t.y. negebėjimas vykdyti savo įsipareigojimų. Trečioji šalis perima skolininko finansinių reikalų tvarkymą kreditorių naudai. Tai bus arba administratorius arba nemokumo specialistas. Pagrindinis bankroto tikslas – likviduoti visą skolininko turtą ir paskirstyti gautas lėšas (bei visas gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, siekiant atsikratyti beviltiškų skolų ir pradėti gyvenimą iš naujo. Bankrotas suteikia galimybę pradėti veiklą iš naujo tais atvejais, kai skolos yra didelės ir mažai tikėtina, kad skolininkas kada nors galės jas grąžinti. Įsiskolinimo reiškinys yra laikomas natūralia ir neišvengiama išsivysčiusių šalių ekonomikos augimo pasekme. Įsiskolinimas (t.y. efektyviai veikianti kreditų rinka) skatina ūkio augimą ir prisideda prie visuomenės gerovės lygio kėlimo. Tačiau, viena iš pagrindinių išsivysčiusių šalių problemų yra per didelis fizinių asmenų ir namų ūkių įsiskolinimas. Fizinių asmenų bankrotas – tai kovos su šia problema būdas. Tiesa, per didelis įsiskolinimas yra tiesiogiai susijęs su krizinėmis situacijomis, o ne su pačiu įsiskolinimo reiškiniu. Dažniausios asmenų įsiskolinimo priežastys yra: kreditai būstui, mokslui, vartojimo paskolos, išperkamoji automobilių nuoma, paskolų asmeniniam verslui garantavimas nuosavu turtu. ___________________________________________________________________________________________ 3 PAVYZDYS © 2011


FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS ____________________________________________________________________________________________

Laikoma, kad įsiskolinimui viršijus 20% grynųjų namų ūkio pajamų, kyla grėsmė, kad įsiskolinimas taps per dideliu. Fizinių asmenų nemokumo priežastys gali būti: - struktūrinės ir makroekonominės (mokesčiai, infliacija, didelė pragyvenimui skirtų išlaidų dalis), - krizinės gyvenimo situacijos (nelaimingi atsitikimai, skyrybos, artimo asmens mirtis ir t.t.), - nesugebėjimas spręsti asmenines finansines problemas, analizuoti finansų rinką, finansinių paslaugų esmės nesupratimas, - etinės ir gyvenimo būdo (t.y. vidutinės klasės asmenų imami kreditai, skirti prabangaus, jų galimybes viršijančio gyvenimo užsitikrinimui), - susijusios su požiūriu (rytuose vyrauja požiūris „pirma susitaupau, tada perku“, tuo tarpu vakaruose – „pirma perku, vėliau moku“). Atminkite, kad svarstydami bankroto paskelbimo galimybes, visada turite įvertinti galimus alternatyvius variantus.

___________________________________________________________________________________________ 4 PAVYZDYS © 2011


FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS ____________________________________________________________________________________________

BANKROTO

ISTORIJA TRUMPAI

„Pinigai, kuriuos turi, – laisvės įrankis; tie, kurių vaikaisi, – vergijos įrankis.“ Ž. Ž. Ruso

Žodis bankrotas kilo iš senovės lotynų „bancus“ (suolas ar stalas), ir „ruptus“ (sulaužytas). Šis „Bankas" – tai suolas, kurį pirmieji bankininkai turėjo viešose vietose, turguose, mugėse ir pan., ir ant kurio jie mokėjo pinigus, išrašinėjo vekselius ir t.t. Bankininkui žlugus, jis sulaužydavo savo suolą, taip visiems parodydamas, kad asmuo, kuriam priklausė suolas, nebegali tęsti savo veiklos. Kadangi ši praktika ypač dažnai buvo taikoma Italijoje, sakoma, kad terminas „bankrotas“ yra kilęs iš italų „banco rotto“, t.y. sulaužytas suolas. Senovės Graikijoje bankrotas neegzistavo. Jeigu skolininkas negalėdavo susimokėti savo skolų, jis, jo žmona ir vaikai tapdavo „skolos vergais" ir turėdavo atsilyginti kreditoriui savo fiziniu darbu. Daugelyje senovės Graikijos miestų-valstybių „skolos vergovė“ būdavo ribojama iki penkerių metų laikotarpio. Be to, tokiems vergams, skirtingai nei įprastiems, buvo garantuotas gyvybės ir galūnių išsaugojimas. Toroje, ar Senajame Testamente, pagal Mozės įstatymą, kas septinti metai būdavo skelbiami kaip šabo metai, kuriais būdavo atleidžiamos visos bendruomenės narių, bet ne „užsieniečių", skolos. Kas septintus šabo metus, t.y. kas keturiasdešimt devynerius metus, būdavo skelbiami jubiliejiniai metai, kuriais nuo visų skolų būdavo atleidžiami ne tik bendruomenės nariai, bet ir „užsieniečiai“, o taip pat suteikiama laisvė visiems „skolos vergams“. Pagal islamo mokymą, remiantis Koranu, nemokiam asmeniui turi būti suteiktas laikotarpis, kuriuo jis galėtų išmokėti savo skolą.

___________________________________________________________________________________________ 5 PAVYZDYS © 2011


FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS ____________________________________________________________________________________________

POŽIŪRIO

Į BANKROTĄ SKIRTUMAI ĮVAIRIOSE ŠALYSE

„Turtas – tai ne pats turto turėjimas, o mokėjimas tikslingai juo naudotis.“ M. Servantesas

Kalbant apie naujesnius laikus, egzistuoja du fizinių asmenų bankroto modeliai: anglo-amerikietiškas, vadinamas „fresh start“ (bankrutuoti gali kiekvienas panorėjęs, o skolų panaikinimo procedūra yra paprasta) ir kontinentinis-europietiškas, vadinamas „earned fresh start“ (bankrotas ir skolų panaikinimas galimas tik ne dėl savo kaltės į bėdą patekusiems, sąžiningiems skolininkams. Teisinės fizinių asmenų bankroto procedūros egzistuoja įvairiose šalyse visame pasaulyje ir yra labai įvairios: - nuo ypač konservatyvių (Kinija, Turkija, Egiptas, Vengrija, Čekija, Italija, Brazilija, Meksika, Argentina), - vidutinių (Indija, Japonija, Skandinavijos šalys, Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Izraelis, PAR, Kenija), - iki ypač liberalių (JAV, Didžioji Britanija, Kanada, Australija, Honkongas, Taivanis, Rusija, Nyderlandai). Skiriasi ne tik įvairių šalių įstatymai ar požiūris į bankrotą – skirtingas yra atskirų ES šalių pragyvenimo lygis, skiriasi vartojimo kreditų rinkos, socialinės apsaugos sistemos, sveikatos apsaugos politika, darbo rinkos ir t.t. Fizinių asmenų bankroto įstatymai įvairiose Europos Sąjungos šalyse skiriasi pagal: - asmens reabilitavimo laikotarpį (nuo 3 iki 6 metų), kuriuo nėra vykdomi išieškojimai ir apribojamos asmens teisės disponuoti savo turtu,

___________________________________________________________________________________________ 6 PAVYZDYS © 2011


FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS ____________________________________________________________________________________________

- pasinaudojimo galimybes (bankrutuoti gali visi, tik nedaug įsiskolinę arba atvirkščiai – per daug įsiskolinę asmenys, tik tam tikrų rūšių įsiskolinimus turintys asmenys, asmenys nevykdantys individualios veiklos ir t.t.), - teisines pasekmes (skolų atidėjimas, atleidimas nuo skolų), - požiūrį į procedūrą (bauda, atidėjimas, „naujo gyvenimo“ palengvinimas, skolininko kaip piliečio ir mokesčių mokėtojo reabilitavimas). „Fresh start“ modelis yra taikomas tose šalyse, kuriose valstybė nedaug kišasi į kreditinių santykių reguliavimą, rinka remiasi laisvai sudaromomis sutartimis, bankai ir kredito įstaigos gali laisvai pasirinkti kreditavimo sąlygas, dėmesys socialinei apsaugai nėra didelis, o valstybė skatina verslumą ir rizikos prisiėmimą. „Earned fresh start“ modelį taikančiose šalyse didelis dėmesys skiriamas atsakingam kreditavimui, papildomam teisiniam reguliavimui, per didelio namų ūkio įsiskolinimo prevencijai. JAV galiojantis fizinių asmenų bankroto įstatymas buvo priimtas praėjusio amžiaus 7 dešimtmetyje ir yra laikomas vienu palankiausiu skolininkams. Tuo tarpu Europoje bankroto įstatymai fiziniams asmenims pradėti taikyti palyginus neseniai, tik praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje, bei išsiskiria sudėtingomis procedūromis. Praėjusio amžiaus pabaigos ekonominė krizė sukėlė tiek daug problemų, kad Europos valstybės buvo priverstos imtis atitinkamų sprendimų. 2000 m. Europos Taryba nutarė, kad Europos Sąjungos šalys turi sudaryti galimybes bankrutuoti ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims. Ir tokia galimybė egzistuoja beveik visose ES valstybėse. Pirmieji Europos šalių fizinių asmenų bankroto įstatymai pasižymėjo ypač griežtais reikalavimais – teisinius aspektus dažnai užgoždavo moralinis per daug įsiskolinusių asmenų pasmerkimas.

___________________________________________________________________________________________ 7 PAVYZDYS © 2011


FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS ____________________________________________________________________________________________

TAI PAVYZDYS,

YRA PARDUODAMŲ E-KNYGŲ PAVYZDYS.

KAIP IR E-KNYGOS, YRA APSAUGOTAS AUTORINĖMIS TEISĖMIS

-

KOPIJUOTI, SPAUSDINTI AR KITAIP PLATINTI DRAUDŽIAMA.

E-KNYGAS

APIE FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCEDŪRAS IR ĮVAIRIUS ASMENINIŲ

FINANSINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDUS GALIMA ĮSIGYTI MŪSŲ SVETAINĖJE ADRESU HTTP://BANKROTAS.ASMENS.INFO

IŠKILUS

KLAUSIMAMS: BANKROTAS@ASMENS.INFO

___________________________________________________________________________________________ 8 PAVYZDYS © 2011

Fizinių asmenų bankrotas  

Viskas apie asmeninių finansinių problemų sprendimo būdus ir fizinių asmenų bankroto procedūras

Fizinių asmenų bankrotas  

Viskas apie asmeninių finansinių problemų sprendimo būdus ir fizinių asmenų bankroto procedūras

Advertisement