Page 1

MÓDULO 5:

"IMPLICACIÓN ACTIVA. RECURSOS. FERRAMENTAS DE AUTOR"

TAREFA Alumno/a

As ferramentas de autor permiten elaborar paquetes de actividades que funcionan en web. Existen na rede moitos recursos didácticos elaborados con diferentes ferramentas ademais das que nos propoñemos dar a coñecer neste itinerario de formación Despois de documentarnos sobre as características principais destas aplicacións, sobre o seu funcionamento e as súas posibilidades, imos pasar á aplicación práctica destes recursos na aula. Imos crear un DIRECTORIO TEMÁTICO; un grupo de enlaces a recursos na web sobre unha temática concreta. Estes recursos deben ser analizados, seleccionados e organizados para a súa posta en práctica. Un directorio temático será de moita utilidade para a súa aplicación en aula, para elaborar webquest ou para ir creando un banco de recursos. Nesta tarefa buscaremos, analizaremos e seleccionaremos recursos elaborados coas ferramentas de autor propostas neste itinerario ; Jclic, Ardora e Lim, (Tamén podedes engadir outros recursos de xeito voluntario)

Seguiremos este proceso:

1.- Coñecer e analizar cada una das ferramentas propostas. 2.- Identificar as actividades e as posibilidades de cada unha delas 3.- Escoller un tema de traballo, pode ser curricular ou ben transversal (Ex: A paz) Escoller tamén un nivel de ensinanza para o que irá dirixido o traballo. 4.- Buscar na rede 2 actividades feitas con JClic, 2 actividades feitas con Ardora e tamén 2 actividades feitas con Lim, todas elas referidas ao tema escollido. 5.- Copiar os links correspondentes e cumprimentar no formulario pdf. 6.- Crear un directorio temático (ou un pequeno banco de recurso) 7.- Publicar na rede o noso directorio temático (Blog, dropbox, google drives…) 8.- Valorar a experiencia e o aporte das Tic e das ferramentas de autor no ensino


TEMA:

NÚMEROS NATURAIS E ENTEIROS

ENSINANZA:

MATEMÁTICAS

NIVEL :

CONTIDOS QUE SE TRABALLARÁN:

1º ESO

Os números enteiros. Concepto. Operacións.

2 Actividades JClic Descrición

Enlace ou páxina web

Numeros enteiros.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1341

Numeros enteiros.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2063

2 Actividades Ardora Descrición

Enlace ou páxina web

Números enteiros. Concepto. Operacións...

http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/cadernosPaco/espazoWeb/P6NEnteros/nEnter.htm

Repasa a división

http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/cadernosPaco/espazoWeb/P5Division/divWeb.htm

2 Actividades Lim Descrición

Enlace ou páxina web

Repaso de operacións con números naturais

Repaso do producto e división de naturais

http://educalim.com/biblioteca/mate/mate.html

http://www.tinglado.net/?id=repasando-operaciones

OUTROS RECURSOS PARA ESTE TEMA: Descrición

Enlace ou páxina web

Vídeo de Troncho e Poncho

http://www.amolasmates.es/flash/troncho_poncho.html

Páxina Web (Matemáticas 1º ESO)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/06/0004/contenido.htm

Exercicios interactivos de números enteiros.

http://www.amolasmates.es/mates_interactivas/Definitivo%20Enteros/textoentero.html

Exercicios interactivos de operacións combinadas

http://www.edu.xunta.es/centros/iesasbarxas/aulavirtual/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1788

Exercicios con solucións en formato pdf

http://www.edu.xunta.es/centros/iesasbarxas/aulavirtual/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1823

Enlace á publicación na web

Describe brevemente como levarías estes recursos á aula: Empezaría proxectando o vídeo de Troncho e Poncho. Exporía exemplos prácticos e coñecidos por eles nos que figuran nº enteiros (http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/ enteros_p.html ) Farían operacións con nº naturais e enteiros (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/Visuali zarPagina.aspx?IdRecurso=6547 ) Finalmente pasaría a resolver problemas nos que tiveran que aplicar operacións con números enteiros

Tarefa módulo 5  
Tarefa módulo 5  

Tarefa módulo 5 do curso PLATEGA: NIVEL MEDIO INICIAL EN TECONOLOXÍAS DA INFORMACIÓN