Page 1

1988 ­ RAMÓN OTERO PREDRAYO BIOGRAFIA (1888-1976) Don Ramón Otero Pedrayo , naceu en Ourense no ano 1888. Morreu no ano 1976.Tivo na súa familia un ambiente culto e liberal. Estudou bacharelato en Ourense, e en Madrid Filosofía e Dereito. Foi Catedrático de Xeografía e Historia en Burgos, Santander onde casou-e Ourense. Colaborou en LA CENTURIA, e foi membro do Seminario de Estudios Galegos. En 1937, despois dun expediente, foi dado de baixa no escalafón de catedráticos, e non sería reposto ata 1948.En 1950, ós 62 anos, oposita e gaña a Cátedra de Xeografía da Universidade de Santiago. OBRAS -O purgatorio de don Ramiro. -Escrito na néboa. -Contos do camiño e da rúa. -O mesón dos ermos -A casa soia. A casa da soia Nas queixumosas táboas brosladas finalmente polo verme analista de insomnios e fantasmas repousou o mou pai no cadoleito, e inda a piedade de unha bágoa de ólio garda a lembranza gosalleira e triste pra o fillo sempre na querida coimbra, neno xiado de augural pavura pola friaxe glacial de aquela man quentor de Deus, forteza e recompensa.

Alumnos de 6º de EP do Ceip López Ferreiro

Letras 1988 uxia  

letras galegas 1988

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you