Page 1

REVISTA 7.qxd

08/02/2011

20:22

PÆgina 1

LA VEU DEL CAMP DE L’ARPA I N F O R M AT I U D E L ´ A S S O C I A C I Ó D E V E Ï N S I C O M E R C I A N T S D E L C A M P D E L ´ A R PA 1 e r T R I M E S T R E 2 0 11 - N ú m . 7

CAVALCADA DE REIS 2011: TOT UN EXIT

CONTINGUTS Pàg.1. Cavalcada de reis 2011: TOT UN ÈXIT.

Pàg.2. Sempre en la memòria.

Pàg 3. Funciona...? El servei municipal de neteja.

Pàg.4. Reformes a Can Miralletes

Pàg. 5. La cultura als carrers

Pàg. 6. El C.P. Sant Martí està en perill.

Pàg. 7. La política respon: Iniciativa per Catalunya (ICV-EAUiA)


REVISTA 7.qxd

08/02/2011

20:22

PÆgina 2

La cavalcada de Reis d'aquest any, organitzada com sempre per la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa tindrà per molts de nosaltres una significació molt especial. Per aquesta ocasió, l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa, la Formiga Martinenca i l'Acadèmia Aymara, varem marxar plegats al capdavant de la cavalcada. Més de 60 persones compartint comparsa, un cotxe, un camió decorat replet d'infants llançant caramels, i molta il·lusió i ganes de passar-ho del tot bé, compartint unes hores per fer gaudir centenars de persones que esperaren la marxa de carrosses pels carrers del Clot i del Camp de l'Arpa. Desenes de quilos de caramels llançats en direcció els centenars de mans ansioses de prendre'ls a l'aire, cares il·lusionades dels infants aplegats al voltant de la marxa de comparses i carrosses i sobretot un any més, la voluntariosa dedicació d'entitats, associacions i persones disposades a fer d'aquesta festa, la festa de famílies i infants del barri. La comparsa de l'associació, Els Beduïns, va comptar amb la presència de les nenes guanyadores del concurs de ball infantil de festa major, organitzada per la nostra entitat, i que, acompanyades de pares i mares, varen desfilar davant la carrossa de l'associació. Volem aprofitar aquestes línies per agrair el treball desinteressat, seriós i ple d'energia i ganes de passar-ho bé de l'Aïna i la Lis, que juntament amb la resta de companyes de FEM FOLLON, aconseguiren que la nostra, fos una de les comparses més lluïdes de les cavalcades organitzades a Sant Martí.

SEMPRE EN LA MEMÒRIA El passat dissabte 06 de Novembre, el Districte de Sant Martí, va fer possible una petició de la nostra associació, col·locant una placa commemorativa al Passatge de la Memòria, un petit racó carregat d'història associativa ubicat al c/ Rogent. A l'acte oficial de col·locació de la placa en record d'en Manel Pérez, hi assistiren entre d'altres, la seva vídua, Cristina Prades i els seus fills i familiars directes, el Regidor Francesc Narváez, acompanyat de diversos consellers, companys de l'associació i amics i amigues que volgueren estar presents en l'homenatge a la memòria d'en Manel En els parlaments, el Regidor Francesc Narváez, la Consellera del Camp de l'Arpa Pilar Oliva i Lluís Fuentes en representació de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa, varen glosar la vida dedicada a la lluita veïnal, social i política d'en Manel. Es glosà etapes de la seva vida com la dedicació a l'activisme veïnal des de les entitats de veïns del Clot-Camp de l'Arpa i més recentment de la fundació i treball des de l'AAVV i Comerciants del Camp de l'Arpa o el seu compromís polític amb el Partit dels Socialistes. - 2 -


REVISTA 7.qxd

08/02/2011

20:22

PÆgina 3

FUNCIONA?... EL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA Ara fa un parell d'anys, varem rebre amb prudència però esperançats, l'anunci del Regidor del Districte de la decisió municipal d'arbitrar un nou sistema, més descentralitzat, d'assignació del servei de neteja i manteniment de la ciutat. Amb l'esperit de vertebrar un millor servei, de més qualitat i més econòmic per les arques publiques, l'assignació del servei no es limitaria a un sola empresa, cada Districte de la ciutat comptaria amb els serveis d'una mateixa empresa, i diverses han vingut des d'aleshores realitzant aquest servei amb resultats desiguals. Les primeres xifres aportades pels representants del districte varen fer pensar en que de ben segur la decisió fou del tot encertada; compromís de més assiduïtat en la recollida de brossa, un millor i més rigorós manteniment dels carrers, i comptar amb una flota de vehicles dedicats a la neteja de més i millor qualitat, especialment en l'aspecte acústic. Aquestes premisses, conjuntament amb la substitució dels vells contenidors per nous i més moderns, així com la distribució de contenidors de reciclatge orgànic, ens col·locaren al mapa, com una de les ciutats europees amb més preocupació per la neteja i la recollida de residus. Passats els anys, des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa, i tot i donar un vot de confiança, considerem que la concessió del servei a URBASER per 430 milions € fins el 2017 no pot considerar-se del tot positiu. Els carrers del cor del Camp de l'Arpa no tenen un aspecte de neteja profunda com si és palpable en d'altres carrers més transitats, els vehicles de neteja no són vistos amb l'assiduïtat promesa o la proliferació de residus al voltant dels contenidors és habitual sense que es faci visible una actuació de brigades de neteja de manera àgil. Som conscients que no es tracta d'un problema de d'abast polític, però volem fer un clam perquè des del Districte de Sant Martí es faci corresponsable l'empresa que obtingué la contracta del servei al barri perquè rectifiqui i compleixi els criteris de responsabilitat que feren possible l'obtenció del servei. Des de l'associació estem disposats a seure i negociar amb els responsables polítics i els gestors pertinents per a fer arribar consideracions i punts febles detectats on es fa més que evident la manca d'un servei de neteja i manteniment que el nostre barri necessita.

ALU

ALUMINIOS MIG, S.L. Muntanya, 34-36 baixos, 08901 L’Hospitalet de Llobregat - Tel. 93 162 50 80 - 3 -


REVISTA 7.qxd

08/02/2011

20:22

PÆgina 4

REFORMES A CAN MIRALLETES Com ja varem apuntar al passat número del butlletí, ara fa dos anys que l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa varem presentar un document per rehabilitar i remodelar els Jardins de Can Miralletes. Dos anys desprès, i un cop recollit el projecte de millora al PAD municipal, ara s'està fent realitat la remodelació dels esmentats jardins, un espai públic ajardinat, cor neuràlgic del nord del Camp de l'Arpa. El projecte de remodelació coordinat per Parc i Jardins, escomet les següents obres: 1. Pavimentació de la rampa (vial de serveis) amb sauló estabilitzant. 2. Elevació del muret ubicat al c/ Conca amb totxana manual per protegir l'ajardinament. 3. Obertura d'un nou pas als jardins al costat de la zona de jocs infantils. 4. Arranjament dels murs de pedra ubicats a la vessant del carrer Indústria. 5. Renovació de l'àrea de gossos, ampliant els marges actuals amb zona verda. 6. Renovació i anivellació d'embordalls. 7. Millora de la xarxa de rec. 8. Actuació de jardineria. Tot i la inicial satisfacció per fer-se realitat l'obra de remodelació d'aquest espai públic, no podem expressar una total complaença amb la definició global de l'obra, al no veure's garantits en el projecte executat i encara no finalitzat, els aspectes més importants que varem negociar amb el Districte de Sant Martí. Analitzant el projecte des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa trobem a faltar, entre d'altres aspectes fonamentals per acometre; a) Revisió i millora de l'enllumenat dels jardins. b) Facilitar la sortida del vial de servei pavimentat per la vessant del c/St. Antoni Mª Claret. c) Pavimentació de la zona peatonal central del parc, en lloc de tornar a ubicar-hi sorra. d) Replantat d'espècies de flora autòctona als jardins. e) Garantir l'ubicació i manteniment de mobiliari urbà a l'interior del parc. Confiem en poder seure i negociar amb els responsables municipals la incorporació al projecte d'aquests punts que considerem dignificaran completament aquest espai d'oci urbà, essencial pel barri del Camp de l'Arpa. Tot i no estar d'acord amb la totalitat del projecte val a dir que una de les principals consideracions que varem proposar; l'accessibilitat de les persones amb discapacitat motriu a l'interior dels jardins, sembla haver-se incorporat, facilitant l'accés normalitzat de les cadires de rodes a la major part del parc.

- 4 -


REVISTA 7.qxd

08/02/2011

20:22

PÆgina 5

LA CULTURA ALS CARRERS Els darrers mesos de 2010 han significat per la nostra entitat un dels moments més àlgids de l'any, donada la gran càrrega d'activitats organitzades entre la Festa Major i Reis. Hi van haver actes adreçats a tota la família: com la xocolatada infantil amb animació i concurs de coreografies per infants amb més de 350 assistents; la festa per a infants i adults amb un taller de verdures intercultural a càrrec de Titirearte, i el recital de contes a càrrec de Lola, l'Encantadora de Contes. També varem organitzar actes per als més grans, com és el concert d'havaneres amb el grup Peix Fregit que concentrà dos centenars de persones en una nit rematada amb servei de rom cremat de franc pels assistents, i que constituí un dels actes centrals de la festa major. La cultura tingué un espai dedicat a la música al carrer amb les actuacions de la Coral Ressò, que ens apropà una variant de jazz i blues en format coral i a capella, i el grup Canal 4, que ens va apropar vells temes del pop i la música dels anys 60 i 70. La fotografia també va tenir espai entre els actes organitzats amb el lliurament de premis de la Primera edició del concurs de fotografia Memorial Manel Pérez i Ponz, dedicat en aquesta ocasió als racons predilectes del barri. La recollida de joguines noves per infants necessitats i regals per a gent gran, varen viure un any més la campanya solidària, amb la ja tradicional direcció del trànsit pel veterà Guàrdia Urbà Sr. Josep Sánchez i Esteban a l'eix dels carrers Freser amb Rogent a primers d'any, a qui volem agrair la seva desinteressada col·laboració. En aquesta edició cal afegir per primer cop, la presència del Rei Mag Melcior i els seus patges, els dies 03 i 04 de gener a La Formiga per recollir les cartes dels infants del barri i la possibilitat d'immortalitzar amb una fotografia la seva visita. Culminant les festivitats de Reis, l'organització de la comparsa i la caravana més vistosa i alegre de la Cavalcada de Reis del Clot-Camp de l'Arpa, va significar el colofó a un any d'actes inoblidables al Camp de l'Arpa.

- 5 -


REVISTA 7.qxd

08/02/2011

20:22

PÆgina 6

EL C.P. SANT MARTI ESTÀ EN PERILL!!!! Sí amics, el Centre Parroquial de Sant Martí corre el risc de desaparèixer. Després de 65 anys al servei del barri, ara el Mossèn ens vol fer fora d'una de les sales que fem servir per realitzar les nostres activitats. I us preguntareu, perquè?? Doncs ben be, no ho sabem. Hem intentat parlar amb ell diverses vegades, però no n'hem tret l'entrellat!!!! Us fem 5 cèntims de la situació: Fa més de 65 anys, quan fer gala de la identitat catalana, no només estava mal vist, si no que a mes a mes era perillós, un mossèn valent i agosarat (Mossèn Laureà), va decidir jugar fort i apostar per la dansa catalana. Va apostar per nosaltres, i nosaltres ens hem fet valedors de la seva aposta durant tot aquest temps sense defallir. Aquest mossèn era tant valent, que ens va deixar inclús una part de la seva vivenda per tal que a l'Esbart no li faltés un lloc on assajar, un lloc on desar les seves coses. Després, una colla d'homes i dones emprenedors, amb mes ganes que recursos van començar a construir, amb l'aprovació d'aquest Mossèn, el que ara és el Centre Parroquial. On abans només hi havia una extensió de sorra i una palmera, ara hi ha una entitat que al llarg de quatre generacions ha permès de forma totalment altruista que nens i nenes del barri poguessin practicar, esports, dansa, teatre, etc. i tot dins d'un ambient sà i controlat. Durant tots aquests anys els diferents mossens que han passat per la parròquia, han mantingut aquesta situació. Ara, l'actual Mossèn diu que el passat no compta, que l'esforç que van fer les persones que amb la seva il·lusió i les seves pròpies mans van aixecar el que ara es el Centre Parroquial, no val per res, i ens vol fer fora de l'espai on fins ara hem tingut casa nostra, on tenim dos dels tresors més preuats per nosaltres, el vestuari de l'Esbart, fet al llarg d'aquests 65 anys, i el local d'assaig de la mainada i de moltes altres seccions del centre parroquial, i com que no volem marxar, aquest any per la Festa Major, va impedir que l'Esbart Sant Martí ballés com ho fa cada any, i ja en fa 33, dins de l'església del Clot sabent que aquesta actuació és la més emblemàtica i la més estimada per nosaltres, com a mesura de pressió. Per això vem decidir de ballar al carrer, i així ho vem fer. Amb un fred que pelava, però nosaltres allà i vosaltres (els que ens veu venir a veure) també!!! Després de la festa major, vem rebre una notificació judicial on se'ns citava per anar a un judici per desnonament en precari que està senyalat pel proper mes de març. Ens vem quedar glaçats, primer no ens vol rebre i tot un plegat ens presenta una demanda!!!!!! Davant d'aquesta situació tan descoratjadora hem pensat demanar-vos a vosaltres, que ens coneixeu, que ens estimeu, que sabeu qui som i que fem, que estigueu amb nosaltres, que ens feu costat, de manera que Mossèn Manel vegi que sí tenim un passat i que volem tenir un futur, i que el volem tenir al Centre Parroquial, a casa nostra!! Que hem treballat dur i ens ho mereixem!!!! Li volem fer saber que en un mon on cadascú va a la seva, encara hi ha reductes on les persones treballen juntes per aconseguir un objectiu comú de forma desinteressada i que per la seva decisió això està en perill de desaparèixer. Només demanem, RESPECTE pel treball fet durant tots aquests anys, per les diferents seccions del Centre Parroquial i sobretot, el que creiem que ha mancat fins ara: DIÀLEG!! Diàleg per a poder arribar a compartir el que és de tots - 6 -


REVISTA 7.qxd

08/02/2011

20:22

PÆgina 7

LA POLÍTICA RESPON: INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV-EUiA). Francesc Carmona i Pontaque. Conseller de la Gent Gran del Districte de Sant Martí.

AAVV: ¿Creus que el retorn de CiU al govern de la Generalitat afectarà, i de quina manera, als barris com el nostre? Sí. És evident que les polítiques de CiU que van executar en el passat i les que han plantejat en el seu programa electoral són regressives en lo social, mediambiental i en àmbits com l'educació (reducció del pressupost per a la setmana blanca), la sanitat (diuen que ens apuntem a una mútua privada) i la seguretat (ja han suprimit el programa contra la violència de gènere). En concret, equipaments de caràcter social com la residència de gent gran o d'altres, amb l'excusa de la crisi, no els faran. Pensem que els canvis més durs pels treballadors i treballadores i les classes populars no es donaran en una primera fase perquè hi ha les eleccions municipals a la vista i perquè per CiU, com diu el seu Conseller de Sanitat, primer cal fer pedagogia: introduir en les mentalitats de la ciutadania que la cosa pública ha d'estar al servei dels interessos privats. Els vots de molts (els que han votat a la dreta) serviran per fer polítiques a favor de molts pocs. Davant el desconcert dels projectes de d'altres partits d'esquerres, la nostra coalició ICV-EUiA vol ser el referent de l'esquerra, verda i transformadora, per defensar els serveis públics i els drets de la ciutadania que tant han costat aconseguir. AAVV: ¿Quines són les principals aportacions que el grup municipal d'ICV-EUiA ha aconseguit integrar en el model de govern actual del Districte de Sant Martí? En el àmbit de les nostres responsabilitats com a consellers del govern del districte hem treballat en especial per a l'atenció a les persones: sanitat, gent gran, medi ambient,... Sense que sigui exclusiu de la nostra coalició, en matèria de pressupostos hem contribuït ha reforçar les polítiques socials, el manteniment de l'espai públic, la neteja i el foment de l'ocupació i la generació d'oportunitats econòmiques. En d'altres àmbits, els nostres vots als plenaris de districte sempre han estat decisius per millorar propostes d'urbanisme o vetar propostes esbojarrades de la dreta (CiU+PP). I en general, pensem que hem ajudat a apropar el districte a les persones i les entitats. AAVV: Les entitats de la ciutat ens veiem immerses en un procés de debat i discussió sobre el model de participació idoni. Quina és l'aposta del seu grup en matèria de participació associativa vers el proper mandat municipal? Des de sempre la nostra coalició ICV-EUiA ha defensat una política horitzontal de participació ciutadana, on el paper del teixit associatiu té un protagonisme dins de les polítiques transformadores que des del nostre compromís d'esquerres hem impulsat en el Govern de la Ciutat. És evident que la proliferació d'Òrgans de Participació no sempre reflecteix una major participació ciutadana. Hem tingut exemples que així ho demostren. La Participació ha de ser quelcom assumit i entès com una política de proximitat i complicitat com a garantia per una ciutat - 7 -


REVISTA 7.qxd

08/02/2011

20:22

PÆgina 8

més justa i solidària. Com una implicació real de la ciutadania en un canvi social. Amb aquestes premisses, l'actual model de participació ha d'ajustar-se amb les realitats existents, alhora que ha de comportar un compromís per part de l'equip de Govern, d'una banda, i del moviment associatiu d'altra per anar avançant i poder generar sinergies que dins de la pluralitat puguin teixir un model de ciutat solidària i ecològica. Aquest debat sobre el model de participació ha de realitzar-se a tots els nivells: associatiu, ciutadà i polític, amb el denominador comú que els resultats siguin assumits per tothom amb una voluntat d'avançar col·lectivament amb transparència i confiança mútua. AAVV: ¿Quin és el principal repte que afronta el barri del Camp de l'Arpa de cara al futur més immediat? És difícil anomenar un únic repte ja que són múltiples els temes que ens preocupen. D'una banda tenim un barri antic, amb una trama densa i molt poblada, sense gairebé espais públics i manca d'equipaments i, el que és pitjor, sense massa sòl públic. Però comptem amb la gent del barri, les entitats i l'Eix Comercial. Hem de continuar l'arranjament dels carrers, les placetes, fent que l'espai públic estigui al servei de les persones. Hem d'aconseguir les zones verdes i els equipaments previstos en el pla de futur del barri: Alchemika, triangle Meridiana-Degà Bahí, interior Maragall-Conca,... Cal treballar amb els nouvinguts i estar molt pendents de tots els temes socials i de pobresa, com fins ara ha fet en Ricard Gomà, candidat a alcalde de la nostra coalició. AAVV: La nostra associació ha apostat amb fermesa per consolidar el Consell de Barri com una eina de vital importància per la participació ciutadana. ¿Milloraríeu aquest model participatiu o esteu d'acord amb la seva implantació i funcionament? Els Consells de Barri van néixer amb la voluntat d'apropar el govern de la ciutat als nostres barris. ICV-EUiA sempre ha defensat un model participatiu ple. En aquest sentit els Consells han de representar la Barcelona dels veïns i les veïnes. Ara mateix el model pateix de manca de competències concretes i, per moltes persones i entitats, això els invalida. A més, els consellers i conselleres de barri haurien de ser escollits de forma directa i llavors tenir responsabilitats executives. En el cas concret del Camp de l'Arpa, la relació històrica amb el Clot, les múltiples entitats i festes comunes fan necessari repensar la divisió en dos barris i apostar per una col·laboració dels Consells respectius o, fins i tot, la reunificació en un sol barri de mides i xifres acceptables.

Vins, embotits ibèrics i tracte familiar

BAR JALISCO C / d e l a I n d ú s t r i a , n º 1 9 7 , 0 8 0 2 5 B A R C E L O N A T. M ò b i l 6 9 6 . 4 9 . 1 9 . 0 7 - 8 -

BUTLLETÍ Nº 7 CAMP DE L'ARPA  
BUTLLETÍ Nº 7 CAMP DE L'ARPA  

Número 7 del butlletí de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa