Page 1

BASES DEL CONCURS FOTOGRAFIA “MANEL PEREZ I PONZ” 2013

-

Podran participar al certamen totes aquelles persones que compleixin les bases exposades.

-

En cas que el participant sigui menor d’edat haurà de presentar conjuntament una autorització expressa del pare,la mare o tutors/es legals

-

La temàtica de les fotografíes per l’edició 2013 serà “ El meu racó del barri” i hauran d’estar realitzades en qualsevol dels següents processos ; color ,blanc i negre o sèpia

-

Els treballs a concurs s’hauran de presentar en format paper fotogràfic i cada participant podrà fer entrega d’un màxim de dos treballs

-

El format del treballs a concurs tindran una mesura de 20 x 30 cm.Totes les fotografíes es presentaran muntades sobre un paspartú o cartolina que tindrà una mesura de 30 x 40 cm. Al revers s'anotarà el pseudònim del concursant i en sobre apart el nom, adreça, telèfon i e-mail, del concursant (en el sobre també haurà de figurar el pseudònim)

-

Tots els treballs a concurs hauran d’incloure un espai, indret o racó propi del Camp de l’Arpa o del Clot, com a element definitori i motiu del certamen, i al dors el participant haurà d’incloure l’adreça de la ubicació actual.

-

La convocatòria queda oberta d’ençà la publicació d’aquestes bases i fins el 5 d’novembre de 2013.

-

Un jurat integrant per professionals del sector i representants del món associatiu derterminaran els treballs guanyadors. No es concedirà més d’un premi per participant en una mateixa edició.

-

Els treballs guanyadors presentats al certamen seran exposats a la seu social de La Formiga Martinenca, carrer Mallorca 580 i després a la seu de l’Associació al carrer Sant Antoni Mª Claret, 358.


-

Amb l’enviament de les fotografíes al certamen es confirma automàticament que aquestes queden lliures de drets i podran ser ofertes per l’organització a terceres persones per la seva difusió.

-

La participació a aquest certamen suposa l’acceptació de totes les bases del concurs, quedant el jurat capacitat per dictaminar.

-

Els premis serán lliurats el día 13 d’novembre a les 20 hores a la Sala d’Actes de la Formiga Martinenca, carrer Mallorca 580

-

Bases del concurs foto 2013 blog  

Nova edició del Concurs de Fotografia del Camp de l'Arpa, Memorial "Manel Perez i Ponz"

Bases del concurs foto 2013 blog  

Nova edició del Concurs de Fotografia del Camp de l'Arpa, Memorial "Manel Perez i Ponz"

Advertisement