AAU Matchmaker 2018, nr. 4

Page 4

TEM A : STUDE N TE RSAM A R B EJD E

4

A AU MATC HM AK E R

TEMA

STUDENTERSAMARBEJDE

G L E M PA S T E U R F R I S K M Æ L K I N Y T LY S

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP TIL AT ERSTATTE DEN 150 ÅR GAMLE PASTEURISERINGSTEKNOLOGI MED EN NY TEKNOLOGI, DER ER TI GANGE SÅ ENERGIEFFEKTIV. MED SÅ ÅBNE ARME BØD AAU START-UPPEN LYRAS OP TIL SAMARBEJDE OG BLEV I FORÅRET ET SAMARBEJDS-HUB FOR HELE NI GRUPPER STUDERENDE. DET HAR FÅET STOR INDFLYDELSE PÅ LYRAS’ STRATEGISKE KOMMUNIKATION, VALG AF IT-SYSTEMER OG POTENTIELLE EKSPORTMARKEDER.