Page 1

De danske innovationscentre i udlandet - Genvejen til viden, eksperthjælp og højt kvalificeret arbejdskraft

AALBORG • ESBJERG • KØBENHAVN


De danske innovationscentre i udlandet AAU Matchmaking har indgået samarbejde med innovationscentrene i Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland. Samarbejdet har til formål at tilbyde virksomheder, forskere og andre interessenter en indgang til internationale markeder og samarbejdspartnere i miljøer, hvor innovation og nytænkning er topprioritet. Hvert innovationscenter har certificerede matchmakere, som har tæt kontakt til Matchmaking-sekretariatet, og som bl.a. vil kunne bidrage til at formidle kontakter og yde rådgivning.

Hvad er et innovationscenter? Et innovationscenter er en dansk repræsentation i udlandet, der bistår danske virksomheder og forskere, som ønsker adgang til internationale kilder til innovation. Der er indtil videre oprettet innovationscentre i Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland. Centrene er etablerede gennem et samarbejde mellem Eksportrådet i Udenrigsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. På centrene arbejder udsendte medarbejdere fra de to ministerier samt en række lokalansatte medarbejdere inden for forskning, innovation og investeringsfremme. Hvem kan få hjælp på de danske innovationscentre i udlandet? Danske virksomheder, forskere, organisationer, netværk og andre kan benytte de danske innovationscentre i udlandet til at få adgang til internationale kilder til innovation. Dette betyder bl.a., at de gennem centrene kan få assistance til at finde samarbejdspartnere, netværk, teknologi, viden og risikovillig kapital. De kan også få foretaget markedsanalyser, få vurderet forretningsplaner eller få rådgivning i forbindelse med etablering. Endelig ydes der assistance i forbindelse med planlægning og gennemførelse af skræddersyede delegationsbesøg. Innovationscentrene henvender sig især til danske virksomheder, forskningsinstitutioner og organisationer/myndigheder, som er parate til at igangsætte innovationsdrevne aktiviteter i udlandet inden for ICT, Life Science og Cleantech.


Hvad koster det? I overensstemmelse med Eksportrådets retningslinjer for brugerbetaling beregnes honorar for de individuelle kommercielle ydelser, som innovationscentrene leverer (pr. 1. jan. 2011, 815kr./time). Centrene tilbyder også en række gratisydelser – især i relation til støtte af danske forskningsinstitutioners aktiviteter. Eksempelvis bistår de med kontakter til udenlandske forskernetværk, arrangerer workshops og konferencer med deltagelse af danske og udenlandske forskere inden for lovende forskningsområder, ligesom centrene også formidler information om de seneste trends og samarbejdsmuligheder gratis. Dette sker bl.a. gennem opsøgende besøg på danske universiteter samt udgivelse af gratis nyhedsbreve og blogs. Centrene holder desuden diverse arrangementer for at tiltrække talentfulde udenlandske forskere og studerende til Danmark. Kan man få tilskud til køb af ydelser på innovationscentrene? Det er muligt for små og mellemstore virksomheder at få tilskud til køb af rådgivning fra innovationscentrene. Tilskud gives gennem innovationspakker eller Innovation Camps.

Tilskud gennem innovationspakker Virksomheder med under 50 ansatte og med en årlig omsætning på under 50 mio. kr. kan søge om tilskud til rådgivning gennem innovationspakker. En innovationspakke kan eksempelvis indeholde: › vurdering af forretningsplan gennem sparring, review boards og netværk › markedsvurdering for teknologier, opfindelser og konkurrenter › kortlægning af og kobling til potentielle forsknings- og innovationspartnere › adgang til risikovillig kapital gennem introduktion, kortlægning, rådgivning og netværk En innovationspakke omfatter 25 timers rådgivning på et bestemt marked, hvortil der gives 50% tilskud. Læs mere om innovationspakkerne og find ansøgningsskema på www.eksportraadet.dk under Eksportrådet tilbyder > Kom i gang med internationalisering > Innovation.


Tilskud til fælles Innovation Camp En Innovation Camp er et målrettet rådgivnings- og netværksskabende forløb for en gruppe af små og mellemstore virksomheder. Campen kan planlægges og gennemføres i samarbejde med innovationscentrene eller andre af Udenrigsministeriets repræsentationer i udlandet. Tilbuddet om deltagelse i Innovation Camps henvender sig til erhvervs- og brancheorganisationer eller til en enkelt virksomhed, der kan stå som koordinator af en konkret camp på vegne af en gruppe på mindst fem virksomheder. Eksportrådets tilskud er på op til 50% af de fælles udgifter forbundet med gennemførelsen af en Innovation Camp.

Retningslinjer med ansøgningsvejledning samt betingelser og revisionsinstrukser kan findes på www.eksportraadet.dk under Eksportrådet tilbyder > Kom i gang med internationalisering > Innovation. Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgninger og til de deltagende danske virksomheders egne omkostninger til f.eks. fremstilling af individuelt markedsføringsmateriale. Desuden ydes der ikke tilskud til rejseog opholdsomkostninger. Hvad har andre gjort? Flere danske virksomheder har allerede benyttet innovationscentrenes ydelser. Se et par eksempler nedenfor – og flere på Eksportrådets hjemmeside www.eksportraadet.dk.

Dansk medicinalvirksomhed finder innovationspartner i Kina

Dansk elektronikvirksomhed finder investorer i USA

Innovationscenteret i Shanghai har bistået en dansk medicinalvirksomhed med følgende:

En dansk virksomhed, der udvikler akustiske produkter til private hjem, har fundet investorer ved hjælp af innovationscenteret i Silicon Valley. Innovationscenteret har bistået med følgende:

Partnersøgning efter kontraktforskningsinstitutioner i Kina til at bistå med basal forskning og prækliniske tests. Resultat: Medicinalvirksomheden har nu etableret et langsigtet samarbejde med to partnere fra Shanghai. Virksomheden bemærker, at samarbejdet med innovationscenteret har sparet denne for en masse tid og har givet tryghed i processen, fordi centeret har en god fornemmelse af det kinesiske marked. Direktøren bemærker desuden, at han absolut vil bruge centeret igen.

En vurdering af virksomhedens forretningsplan og forberedelse af virksomheden med henblik på præsentation af forretningsplanen for potentielle investorer samt introduktion af virksomheden til netværk Resultat: Virksomhedens tidligere investor blev overbevist om potentialet i virksomheden og tilbød en opfølgende investeringsrunde. Virksomheden bemærker, at denne uden innovationscenterets hjælp nok havde ventet med det amerikanske marked og måske aldrig rigtigt var kommet ind på dette.


Innovationsræs i Shanghai Aktivitet: Innovationscenteret i Shanghai gennemførte i 2009 et 48-timers ”innovationsræs”. Her konkurrerede en række kinesiske studerende med forskere fra en større dansk virksomheds lokale udviklingsenhed om at finde løsninger på en række problemstilllinger inden for vand og energi. Formål: Projektet var sidste del af innovationscenterets Chinese Talent Development program, der blev iværksat i 2008 og havde til formål at teste de færdigheder, som talentprogrammets deltagere var blevet introduceret for i to forudgående moduler.

Resultat: Forløbet genererede ca. 200 idéer, der til sidst udmøntedes i to løsningsforslag. Den danske virksomhed endte med at gøre brug af de to løsningsforslag og fik desuden etableret kontakter til relevante universiteter i Kina som et led i projektet.


Kontakt For rådgivning gennem innovationscentrene kontaktes centrene direkte. Kontaktinformation findes på centrenes hjemmesider: Innovation Center Denmark, Silicon Valley: www.innovationcenterdenmark.com Innovation Center Denmark, Shanghai: www.innovationcenterdenmark.cn Innovation Center Denmark, München: www.innovationcenterdenmark.de For generel information vedrørende innovationscentrene kontaktes Eksportrådet på tlf. 3392 0500 eller Forsknings- og Innovationsstyrelsen på tlf. 3544 6200. Generel information vedrørende centrene er desuden tilgængelig på Eksportrådets hjemmeside www.eksportraadet.dk under Eksportrådet tilbyder > Kom i gang med internationalisering > Innovation.

De danske innovationscentre i udlandet  

folder om de danske innovationscentre i udlandet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you