Page 1

Aat Baks B.V.

Aat Baks Gespecialiseerd in: Parkeervoorzieningen Verlichting Geokunststoffen en Asfaltwapening Luminescerende producten Valbrekende ondergronden Aat Baks B.V. is een Nederlandse onderneming. Alle informatie is in goed vertrouwen verstrekt en is, voor zover onze kennis strekt, correct. De vermelde informatie dient door de gebruiker te worden getoetst en vormt op geen enkele wijze onderdeel van een overeenkomst met Aat Baks B.V.

1


Aat Baks B.V. Reflectiescheurvorming Scheurvorming is een van de meest voorkomende schades aan asfaltverhardingen. Wanneer een gescheurde verharding wordt overlaagd met asfalt zullen de scheuren na korte tijd door de nieuwe overlaag doorgroeien tot aan het oppervlak. Hetzelfde gebeurt na overlagen van slechte naden, wegverbredingen en voegen in betonverhardingen of cementgebonden funderingen. Reflectiescheurvorming leidt tot snelle achteruitgang van de verharding, vooral in die gebieden waar water tot in de onderste lagen van de verharding kan doordringen. Reflectiescheuren kunnen worden veroorzaakt door: • verkeersbelasting (vooral tijdens koude periodes), • dagelijkse en seizoensgebonden temperatuurschommelingen, • op- en neerwaartse bewegingen van de ondergrond (bijvoorbeeld als gevolg van vorst, ongelijkmatige zettingen of uitdrogen van klei), Asfaltwapening verlaagt de trekspanningen en verdeelt deze over een groot oppervlak. Reflectiescheurvorming wordt daardoor vertraagd of zelfs voorkomen. Vereiste eigenschappen van asfaltwapening Mechanische eigenschappen Asfalt kan maar beperkt trekkrachten opnemen en scheurt al bij een kleine rek (ongeveer 3%). Effectieve asfaltwapening heeft een hoge stijfheid of een grote sterkte bij lage rek. Het materiaal dient al bij de kleinste vervorming aangesproken te worden; het moet bij geringe rek de spanningen absorberen. Spanningen veroorzaakt door thermische bewegingen worden over een langere periode opgelegd, soms verscheidene maanden. Het is daarom belangrijk dat het wapeningsmateriaal naast grote treksterkte uitstekende kruipeigenschappen heeft. ReforGrid is vervaardigd uit glasvezel. Glas heeft de benodigde stijfheid om asfalt te wapenen. ReforGrid combineert een hoge treksterkte met geringe rek. Het verhoogt de weerstand tegen trek- en schuifkrachten van asfaltbeton. Het vermindert rek gerelateerde scheuren en verbetert de weerstand van de verharding tegen deze spanningen. Het is duidelijk dat producten die vervaardigd zijn uit polyester of polipropyleen, met een maximale rek van 10 – 20%, vergeleken met producten vervaardigd uit glasvezel nauwelijks effectief zijn in het verminderen van reflectiescheuren in asfaltverhardingen. Hechting De effectiviteit van asfaltwapening is niet alleen afhankelijk van de stijfheid van de wapening, maar ook van de hechtstijfheid. De coating van ReforGrid beschermt niet alleen het glas, maar verbetert ook de hechting tussen het asfalt en de wapeningsstrengen. En de open mazen zorgen ervoor dat er direct contact is tussen de nieuwe overlaag en het bestaande gescheurde oppervlak, waardoor ook de hechtsterkte wordt verbeterd.

Aat Baks B.V. is een Nederlandse onderneming. Alle informatie is in goed vertrouwen verstrekt en is, voor zover onze kennis strekt, correct. De vermelde informatie dient door de gebruiker te worden getoetst en vormt op geen enkele wijze onderdeel van een overeenkomst met Aat Baks B.V.

2


Aat Baks B.V. Verwerking Aanbrengen zonder plooien is absoluut noodzakelijk voor een optimale werking. Geplooide wapening is minder effectief en veroorzaakt grote problemen bij het overlagen. De drukgevoelige lijmlaag van ReforGrid verzekert een effectieve installatie. De wapening blijft altijd vlak liggen, zonder plooien. Het is zeer eenvoudig aan te brengen. Vastspijkeren of spannen zijn overbodig. Eén verwerkingsploeg kan eenvoudig 10.000 m2 per dag aanbrengen.

Zorg voor het milieu Asfaltwapening moet vervaardigd zijn uit milieuvriendelijke materialen. Aan het eind van de levensduur van de verharding kan ReforGrid eenvoudig samen met het asfalt worden weg gefreesd. En omdat de basisgrondstoffen gelijk zijn aan die van asfalt kan ReforGrid samen met het teruggewonnen asfalt worden hergebruikt. ReforGrid Voordelen van ReforGrid • • • • • • • •

CE-markering, zelfklevend, hoge kwaliteit, concurrerende prijzen, beschikbaar in een range van treksterktes van 50 kN/m tot 200 kN/m, beschikbaar in maaswijdte van 25.4 mm, beschikbaarheid van glasvezel/ geotextiel combinaties, beschikbaar in rolbreedtes van 2 m.

Standaard soorten ReforGrid Product

Code

Treksterkte kN/m

Maaswijdtes mm

Rolbreedte m

≥ 50 x 50

Rek bij breuk % ≤ 3.0

50 kN zelfklevend glasvezel geogrid 100 kN zelfklevend glasvezel geogrid

RFG50/02

25.4 x 25.4

2.0

RFG100/02

≥ 100 x 100

≤ 3.0

25.4 x 25.4

2.0

Levensduurverlenging Vergeleken met een ongewapende asfaltoverlaag zal toepassing van ReforGrid de levensduur van een asfaltverharding 2 tot 3 maal verlengen. Ten aanzien van reflectiescheuren zal een overlaag van 4 cm met ReforGrid (100kN) gewapend asfalt zich hetzelfde gedragen als 8 tot 10 cm ongewapend asfalt. Door de grote treksterkte en de uitstekend hechting aan de asfaltlaag verhoogt de toepassing van ReforGrid bovendien het lastspreidend vermogen van de verharding.

Aat Baks B.V. is een Nederlandse onderneming. Alle informatie is in goed vertrouwen verstrekt en is, voor zover onze kennis strekt, correct. De vermelde informatie dient door de gebruiker te worden getoetst en vormt op geen enkele wijze onderdeel van een overeenkomst met Aat Baks B.V.

3


Aat Baks B.V. Combinatiesysteem Zoals eerder vermeld hangt het effect van asfaltwapening sterk af van de hechting. De hechtkracht is afhankelijk van de kwaliteit van de kleeflaag die tussen de lagen is aangebracht. De hechtkracht, en dus de levensduurverlenging, kan worden verhoogd door het toepassen van een ReforGrid/ PmB-hechtlaag combinatiesysteem. De voordelen van dit systeem zijn een duurzame en sterke aanhechting van de asfaltwapening, een duurzame visco-elastische hechting tussen de bestaande verharding en de nieuwe overlaag, een goede verankering en opname van bewegingen in de onderliggende lagen. Toepassing van dit systeem resulteert in verhoogde bescherming tegen scheur doorgroei, duurzame waterdichte afsluiting van de onderliggende lagen en verlengde levensduur van de verharding. Het is daardoor een duurzame en kosteneffectieve onderhoudsmaatregel. Vergeleken met een ongewapende asfaltoverlaag kan een combinatiesysteem de levensduur met een factor 5 tot 8 verlengen. ReforGrid Combi ReforGrid Combi is een composiet van ReforGrid en een lichtgewicht polyester, of als alternatief glasvezel vlies, met een gewicht van 100 g/m2. Het geotextiel wordt verzadigd met bitumen emulsie of, indien gewenst, met (polymeer gemodificeerd) bitumen. Verzadigd met bitumen vormt het geotextiel een waterdicht membraan. Hierdoor functioneert deze tussenlaag niet alleen als asfaltwapening, maar ook als waterdichte afsluiting van de onderliggende lagen, waardoor oppervlakte water niet in de constructie kan doordringen. Toepassing op gefreesde oppervlakken Omdat dit de effectiviteit van de wapening vermindert en de kans op beschadiging ervan verhoogt, wordt de toepassing van wapeningsmateriaal direct op een gefreesd oppervlak nooit aangeraden. In sommige gevallen echter, vooral in het geval van lokale reparaties, is er geen alternatieve oplossing. In deze gevallen wordt de toepassing van ReforGrid Combi aanbevolen. Het met bitumen verzadigde vlies doet dan dienst als beschermlaag tussen het gefreesde oppervlak en de glasvezelwapening. Toepassing op betonverhardingen Hetzelfde geldt bij overlaging van een betonverharding. Ook in dit geval dient eerst een uitvullaag te worden aangebracht, maar in uitzonderlijke gevallen, waar dit niet mogelijk is, kan ReforGrid Combi een oplossing bieden. Het met bitumen verzadigde vlies beschermt in dit geval de wapening tegen overmatige spanningen boven de uitzetvoegen.

Aat Baks B.V. T +31(0)79 3418578 F +31(0)79 3319569

M +31(0)626887419 E sales@ aat-baks.com

W ebsite:www.aat-baks-com Adres; Shakespearezijde 17, 2725NP, Zoetermeer voor infrastructuur en bouw Postbus 552 1620 AN Hoorn Nederland

Aat Baks B.V. is een Nederlandse onderneming. Alle informatie is in goed vertrouwen verstrekt en is, voor zover onze kennis strekt, correct. De vermelde informatie dient door de gebruiker te worden getoetst en vormt op geen enkele wijze onderdeel Tel.: +31 229 211011 van een overeenkomst met Aat Baks B.V.

Fax: +31 229 212614 Email: bobema.nederland@gmail.com Internet: www.bobema.nl

4

Documentatie ReforGrid  
Documentatie ReforGrid  

Documentatie ReforGrid

Advertisement