Page 1

D ei Nynorske Fes tspela Foto: Stian Andersen

Ivar Aasen-tunet 24. - 28. juni 2009 Ørsta og Volda

Festspeldiktar Tove Bakke

Jon Fosse

Brit Bildøen

Frode Grytten

Marie Desplechin

Aasmund Nordstoga

m ed a n d re ord

Eva Laila Hilsen

Rolf Theil

Sigrid Louise Gundersen

Foto: Odd-Steinar Tøllefsen/TV3

Arve Henriksen

Utekonsert med Side Brok på Volda bygdetun laurdag 27. juni

!

Lurivar

Audun Skorgen, Inger Bakke, Stian Omenås

BokkeReidars Blues Band

Storm Weather Shanty Choir

Festspelpass kr 1200 Billettar til 40 arrangement www.billettluka.no/aasentunet Narvesen og 7-Eleven eller 70 04 75 84

www.aasentunet.no


S

2

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Velkomen til festspel I år er ”Med andre ord” tema for Dei nynorske festspela, og det blir verkeleg mange andre ord og språk å høyre desse fem festspeldagane! Omsetjing har vore viktig for utviklinga av det nynorske litterære språket. Når vi no har ein omsetjar og gjendiktar som festspeldiktar, løftar vi fram denne delen av litteraturen som ingen festival har gjort før oss. Festspeldiktar Tove Bakke får de møte i mange ulike samanhengar under Festspela, mellom anna på opplesing, i samtale, på konsert, og når ho loddar ut levande ord og dikt! Seks tidlegare festspeldiktarar kjem, i tillegg til andre forfattarar og omsetjarar. Omsetjing er blitt kalla det største språket i verda, det eine språket som er felles for oss alle. Festspeldiktar Tove Bakke seier det slik: ”For omsetjing, det er jo verda, det”. Og verda får de møte under Festspela! Forfattarar, musikarar og dansarar formidlar kultur frå alle verdsdelane bortsett frå Australia, og utøvarane kjem frå fjern og nær, frå Paris og Louisiana, frå Hallingdal og Hovdebygda. De får høyre musikk i mange sjangrar; viser, cajun, hip-hop, jazz, blues, klassisk og samtidsmusikk i tillegg til afrikanske og karibiske rytmar. Høyrest ikkje det spennande ut? Dei nynorske festspela er for born, ungdom og vaksne i alle aldrar. Programmet femner om litteratur, språk, musikk, biletkunst og dans, og vi tar i bruk nye scener i tillegg til dei som er godt etablerte som festspelscener. Har du vore i ein monteringshall på arrangement før? Festspela kan opplevast på tjue ulike arenaer i Ørsta og Volda på til saman femti arrangement, så det er berre å velje og vrake! For de som har jobb å passe på dagtid, kan det kanskje freiste å nytte lunsjpausen til å høyre forfattarar og omsetjarar lese frå bøkene sine på ein kafé i nærleiken? Den som har tid, kan vere med frå tidleg om morgonen til seine kvelden! Dei seine kveldstimane kan de slappe av på Målbar eller Festspelpøbb, i Ørsta eller Volda. Velkomen til engasjerande og gode festspelopplevingar!

Velkomne til Volda og Ørsta! Me helsar velkomne til Dei nynorske festspela 2009. Gjennom språket bygg me identitet. Volda og Ørsta har ein sterk identitet knytt til nynorsken og Aasentunet. Me er svært godt nøgde med at Ivar Aasen-tunet er lokalisert her i vårt område, og at kommunane har vertskapsfunksjon. Den arkitektoniske perla av Sverre Fehn har eit godt utgangspunkt

som kulturell møteplass for Søre Sunnmøre-regionen, og er strategisk lokalisert midt mellom våre to kommunesenter og ved portalen til Eiksundsambandet. Me ynskjer alle gjester frå fjern og nær velkomne til våre bygder og vonar at de får mange gode opplevingar! Til lukke med Dei nynorske festspela 2009!

Gudny Fagerhol Ordførar i Ørsta

Ragnhild Aarflot Kalland Ordførar i Volda

Frivillig under Festspela? – Kvart år er om lag femti personar med på å gjere Festspela til ei god oppleving for både utøvarar og publikum. Innsatsen dei frivillige gjer, er avgjerande for at vi skal kunne ha fest og spel fem flotte dagar kvar sommar, seier programansvarleg Åshild Widerøe. Som frivillig på Festspela får du god praksis innan kulturarbeid og ein unik sjanse til å knyte nye kontaktar.

Vi treng hjelp til mellom anna transport, dekorasjon, billettkontroll, rydding, vakthald og parkering. Dei som er frivillige, får fribillettar til festspelarrangement, t-skjorte og avslutningsfest med mat og drikke. Vil du vere med på laget? Ring 70 04 75 70 eller send ein e-post til admin@aasentunet.no.

Programmagasin Dei nynorske festspela 2009 Utgivar: Nynorsk kultursentrum, Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda Tlf 70 04 75 70 • Faks 70 04 75 71 www.aasentunet.no • admin@aasentunet.no Ansvarleg redaktør: Ottar Grepstad Redaktør: Gaute Øvereng I redaksjonen: Magni Hjertenes Flyum, Ottar Grepstad, Åshild Widerøe, Gaute Øvereng og Anders Aanes Produksjon: Aarflots Prenteverk AS Trykk: Sunnmørsposten/Polaris Trykk Nordvest Opplag: 38 000, av dette 36 000 som innstikk i Sunnmørsposten 10. juni


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

3

S

Opnar med Storegut og drikkeviser

Foto: Stian Andersen

Onsdag 24. juni står Aasmund Nordstoga på utescena i Ivar Aasen-tunet og held opningskonserten for Dei nynorske festspela. Mjølkebonden frå Vinje gav ut sin første CD Ein visefugg tidlegare i vår, ei samling gamle folkelege viser med til dels burlesk innhald. Festspelpublikummet blir mellom dei første som får høyre desse visene og meir til i konsertversjon. Salen i Aasen-tunet var fullsett av imponerte lyttarar då Aasmund

Nordstoga var her i fjor haust. Han turnerte då saman med bror Odd og Per Anders Buen Garnås med eit viseprosjekt basert på verket Storegut av Aasmund Olavsson Vinje. Opningskonserten på Festspela blir eit gledeleg gjenhøyr med den fabelaktige stemma til Aasmund Nordstoga, og denne gongen framfører han viser på dansk, bokmål og nynorsk frå mellom anna Ein visefugg og Storegut. Aasmund Nordstoga har saman med produsentane Jørund Fluge Samuelsen og John Vinge samla inn, omarrangert og spelt inn eit knippe gamle flotte viser som blei til CD-en Ein visefugg. – Det

skulle vere gamle, folkelege viser, gjerne med snert og brodd i teksten. Og melodiane skulle vere fine. Vi ville ta desse visene og sjangeren dei tilhøyrer på alvor. Ikkje fordi tekstane er så djupe, men for at humor skal bli morosamt, må ein ta han på alvor. Vi ville heller ikkje bruke «fikse» arrangement eller popifisere dei, men bruke akustiske instrument, forklarar Nordstoga til NTB. Aasmund Nordstoga kjem til Festspela med solid musikalsk støtte frå Abildsø spelemannslag. Dette er ein gjeng musikarar med bakgrunn frå pop, jazz og folkemusikk, med Åsmund Reistad på gitarar, John Vinge på piano/

keyboard, Daniel Sandén-Warg på feler, Jørund Fluge Samuelsen på diverse instrument og koring og Bjørn Holm på bass. Rikskonsertane har tinga ein turné med Aasmund Nordstoga og bandet til hausten, men først kjem dei til Aasen-tunet og opningskonserten for Dei nynorske festspela.

Onsdag 24. juni 21.30–22.45 Uteamfiet, Aasen-tunet Opningskonsert: Aasmund Nordstoga Kr 250 / 200


S

4

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Festspeldiktar Tove Bakke er blitt noko så sjeldan som ei omsetjarstjerne i Noreg. 

Foto: Matias Nordahl Carlsen

Alle dei fine orda Tove Bakke skriv så vakker nynorsk at ho får innbarka bokmålsfolk til å pløya gjennom mursteinstjukke bøker på nynorsk. Av Astrid Sverresdotter Dypvik – Eg er magnetisk tiltrekt av ord. Eg legg merke til orda overalt. T-trøyer med tekst, reklamar, avisframsider, alt blir lese, seier Tove Bakke. Årets festspeldiktar er ei kvinne med ein heilt eigen kjærleik til språk. Tove Bakke har omsett bøker frå sju språk. Ho har gitt norsk språkdrakt til både nobelprisvinnarar, humoristar og barnebokforfattarar. Under Festspela tek ho med seg alle språka til Hovdebygda under slagordet ”verda inn i

Aasen-tunet”. Bakke lovar at det blir mange språk å høyra; nynorsk, dansk, fransk, spansk og japansk. Intervjuet føregår i strålande solskin over to koppar rykande varm kaffi på ein fortauskafé på Majorstua i Oslo. Det går tidleg fram av samtalen at ho ikkje heilt stolar på journalistar. Tilbake til folket – Nynorsken er komen tilbake dit han skal vera, ut til vanlege folk, seier Bakke. Ho har klart noko alle målfolk drøymer om; å få innbitne bokmålsfolk til å pløya gjennom mursteinstjukke bøker på nynorsk. Tove Bakke har nemleg omsett Anna Gavaldas roman Saman er ein mindre åleine frå fransk. I skri-

vande stund har boka selt i meir enn 100 000 eksemplar. Omsetjinga har gjort Tove Bakke til den første omsetjarsuperstjerna i Noreg. Ho blir bedd om å signera bøker, og får ofte invitasjonar til å halda føredrag. Stadig mottek ho erklæringar av typen ”nå leser ikke jeg nynorsk, men...”, og som held fram med hemningslaus ros av språket i boka. – Det var til og med ein som ringde i jula, på 4. juledag. Mange lesarar er i rein 17.-maistemning. Mange seier også at dei kjenner seg att i språket. Det er jo nettopp det som er poenget med nynorsk, at det byggjer på det språket folk snakkar, seier Bakke. Gavalda er utgitt i 40 land, men ikkje alle elskar Gavalda. Ein kritikar kalla boka søtsuppe med emmen bismak.


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

– Det endar positivt. Mange norske kritikarar toler ikkje det. Men det er jo 600 sider først. Det er ikkje enden på visa som er viktig, det er sjølve visa som tel, seier Bakke og ler.

har fått mang ein lesar av Dag og Tid til å lengta seg til andre himmelstrøk. Tove Bakke og ektemannen har vore nokre månader kvar vinter i elleve år på Cuba. I 2007 hevda Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås i ei bok at Tove Bakke personifiFrå Sunnfjord til vestkanten serte den norske venstresidas knefall overfor Det var ikkje omsetjar ho skulle bli. Det var autoritære regime frå 1945 og fram til i dag. lærar. Det var alltid det ho sa då ho gjekk på Åmås brukte eit intervju i Klassekampen som barneskulen i Sande i Sunnfjord. bevis. Det var dette som gjorde at Tove Bakke – Eg visste jo ikkje om så mange andre vart skeptisk til journalistar. yrke heller, ler ho. Faren var vikar på – Eg svara journalisten om korleis det var trygdekontoret. Mora dreiv småbruket. Den for meg å arbeida på Cuba, og sa at om ein drivande dyktige norsklærarinna vart den kan oppdriva ein stikkontakt som fungerer første viktige læraren, sidan skulle det bli fleire. og finn ro, så går det jo an. Bakke vart den første i sin familie som studerte Dagen etter vart svara presenterte i ein ved universitetet. Ho byrja hausten 1973. I dag tekst som handla om vilkåra for forfattarar seier ho at ho ikkje ante kva ho gikk til. på Cuba. Då kunne det verke som om Bakke – Det første eg gjorde, var å melda tok nokså lett på det. meg opp i mellomfag fransk, fortel Bakke. – Eg har omsett den opposisjonelle Ho kom rett frå gymnaset frå Vinstra, og forfattaren Virgilo Piñera, og har vener som med berre fransk munnleg på skulen var sjølv er dissidentar. Han sjekka ikkje med kjennskapen til språket nokså overflatisk. meg. Då ville han ha funne ut at det var Ho studerte med vestkantjenter som hadde ei misforståing. Sjølv sjekkar eg alltid. Ein gått på fransklinja på gymnaset, ”med omsetjar må vera nøye, det burde Åmås også holmenkollvertinnekarriere i blikket”, som ha vore, seier Bakke. Bakke seier, og eit arsenal av tjukke ordbøker Men ho lærte ein ting av det heile – å be dei hadde arva frå tanter som tidlegare hadde om sitatsjekk på intervju. studert fransk. Ho var ikkje heilt som dei andre. Eit arbeidsjern – Eg visste jo ikkje forskjellen på ein Språket i Tove Bakkes omsetjingar flyt leikansonate og ein fiolinkvartett, seier ho. Sidan de lett. Bak ligg hardt arbeid. Omsetjingane vart det også mellomfag i litteraturvitskap er gjort ved sida av jobben som saksbehandog spanskstudiar. Eigentleg ville Bakke læra lar i Norsk kulturråd. Utgjevingslista fortel portugisisk, men valde spansk fordi ho tenkte om eit arbeidsjern. I løpet av dei siste ti åra det var meir matnyttig. Seinare lærte ho har ho gitt ut åtte bøker med gjendiktingar, portugisisk på eit sommarkurs. Hovudfaget omsett sju romanar, åtte teaterstykke og eit droppa ho ut av for å bli litteraturkritikar. utal barnebøker. Trass i prisar og heider er omsetjing Til Cuba ingen dans på roser. Den som vil omsetja til Ragnar Hovlands rapportar frå det solfylte nynorsk, møter mykje motstand. Karibia i mørke og slapsfylte vintermånader – Hadde det vore eit anna land der eit

5

S

Tove Bakke Fødd 1954 i Sunnfjord. Omsetjar og gjendiktar, arbeider først og fremst med fransk og spansk. Arbeider som saksbehandlar for skjønnlitteratur i Norsk kulturråd, og har vore redaktør i Kritikkjournalen. Bakke har gjendikta mellom andre Federica García Lorca, Gabriela Mistral og Virgilio Piñera. Ho har omsett romanar, lyrikk, skodespel og barnebøker frå fransk, engelsk, spansk, katalansk, portugisisk, svensk og bokmål. språk vart boikotta av forlag og bokklubbar, og mange i realiteten hadde yrkesforbod om dei brukte sitt eige språk, ville Noreg straks ha vore på pletten og protestert. Vi hadde sendt både Erik Solheim og Jonas Gahr Støre for å mekla. Pen-klubben ville ha engasjert seg, seier Bakke. Det byrja med Lorca Omsetjargjerninga byrja i det små. I 1977 omsette ho si første bok, Døden i vesten av den franske mellomalderhistorikaren Philippe Ariès. Men det var ikkje før på 1990-talet at ho byrja for alvor. – Eg skulle hjelpa Ragnar (Hovland) med å gjendikta seks dikt av Federico García Lorca til ein antologi for Samlaget, fortel Bakke. Det gjekk så bra at det vart til ei heil bok, Månen har tenner av elfenbein, som kom i 1996. – Då var eg blitt så hekta på Lorca at eg heldt fram åleine, seier ho. Den neste Lorca-boka, Appelsin og sitron, kom to år seinare. I 2003 fekk ho Bastianprisen, prisen omsetjarane sjølve deler ut, for omsetjinga av barneromanen Hund! Hund! av Daniel Pennac. Dei tre siste åra har ho vore nominert to gonger til prisen for vaksenbøker – éin for Gavalda og éin for eit teaterstykke av Lorca.

Her møter du festspeldiktaren Onsdag 24. juni 17.00–24.00 Kafeen, Aasen-tunet Tove Bakkes favorittrett 19.00–20.00 Salen, Aasen-tunet Opningshøgtid Kr 150 20.15 Gamletunet, Aasen-tunet Blomar ved bauta: Ivar Aasen-bautaen Torsdag 25. juni 11.30–12.00 Mylneriet, Volda Kaffi, bokstaveleg talt Kr 50

14.00–14.15 Basisutstillinga, Aasen-tunet Det usynlege språket Utstillingsopning 14.45–15.30 Litteratur med Landro: Tove Bakke Kr 100 23.30 Målbar, Møre folkehøgskule, Ørsta Språkbasar med andre ord

Fredag 26. juni 11.30–12.00 Fugl Føniks kaffibar, Ørsta Kaffi, bokstaveleg talt Kr 50

Laurdag 27. juni 17.30–18.30 Monteringshallen, Scana Volda Gir og propellar Kr 100

14.30–16.00 Salen, Aasen-tunet Med andre ord: dialekt i omsetjingar?

Søndag 28. juni 13.30–14.30 Salen, Aasen-tunet Kontinent av røyster Kr 150

18.00–19.30 Løa på Brudavolltunet, Ørsta Voggesong Kr 200

15.00–16.15 Uteamfiet, Aasen-tunet Aasen-stemnet 2009 Kr 200 / 150 / barn 100


S

6

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Jon Fosse har ordet Det er portrettboka om Jon Fosse litteraturelskarane ventar på i år. Det er på Dei nynorske festspela at publikum får det første innsynet i boka Cecilie N. Seiness har skrive om Jon Fosse, og som Det Norske Samlaget gir ut.

Forfattar på all verdas scener I dag er han omsett til 41 språk, bøker av han er utgitt i 20 land, og stykke av han har vore oppførte på meir enn 300 scener i alle verdsdelar. Kva var det Jon Fosse gjorde som førte han dit? Han debuterte med romanen Raudt, svart i 1983. Same hausten arrangerte Det Norske Samlaget litteraturseminar på Kiel-ferja. Alt før Færder fyr heldt Kjartan Fløgstad eit innleiingsforedrag. Då reiste ein ung, sjøsterk forfattar seg og sa: ”Eg trur eg er usamd i litteratursynet ditt, Kjartan”. Det er noko med debutantar som seier slikt. Journalist på tur Cecilie N. Seiness har vore journalist i Dag og Tid i ti år. I 2003 gjesta ho Festspela saman med veninna og sambygdingen Herborg Kråkevik frå Jondal. No har

Cecilie N. Seiness

ho teke ferja til hi sida av fjorden, til Fosse i Strandebarm, der diktaren og gjendiktaren voks opp. Som den gode journalisten ho er, har ho vore mange stader der det kunne vere stoff å finne. Noko av det første ho gjorde, var å gå gjennom mengdene av usortert materiale som Jon Fosse har deponert i Ivar Aasen-tunet. Der fann ho mellom anna den første klippboka han utstyrte seg

Jon Fosse

med, og som inneheld dei aller første tekstane han fekk på trykk. Sjå! sa Seiness. Styreleiar med billett Ein som raskt sikra seg billett til denne samtalen, var styreleiar Oddvar Haugland i Nynorsk kultursentrum. Han vil gjerne vite kva styremedlemene hans driv med, og Jon Fosse har vore styremedlem i Nynorsk kultur-

sentrum sidan 2008. Når Fosse får ordet, er det all grunn til å lytte.

Fredag 26. juni 13.00–14.00 Salen, Aasen-tunet Desse auga, desse orda Kr 150

Opning med overrasking

Kven får den store prisen?

Dei nynorske festspela opnar på mange språk, og held fram på endå fleire. Det blir ei opningshøgtid med stor kunst og sterke kjensler.

Årets nynorskbrukar blir i 2009 kåra for tiande gong. Prisen går til ”personar eller institusjonar som har synt evne til å bryte med språklege og kulturelle konvensjonar om bruk av nynorsk, som gjennom sitt føredøme eller praktiske arbeid gjer det lettare å vere nynorskbrukar, eller som skaper større allmenn forståing for nynorsk.”

Programleiaren Sigrid Louise Gundersen kjem rett frå Brussel og bind saman mellom andre festspeldiktaren Tove Bakke, songaren Aasmund Nordstoga, den franske forfattaren Marie Desplechin og opningstalaren Reidar Sandal. Sandal har både vore leiar i finanskomiteen på Stortinget og i Løvebakken Mållag dei siste fire åra. Den tidlegare utdanningsministeren er like kontant i språkpolitikken som i finanspolitikken.

Reidar Sandal

Difor kom svaret fort då han blei Kven får den store nynorskprisen spurd om å opne Dei nynorske i år? Det avslører Reidar Sandal, festspela. At det ventar han ei leiar i finanskomiteen i Storoverrasking, kunne ikkje han vite. tinget, under opningshøgtida onsdag 24. juni. Onsdag 24. juni 19.00–20.00 Salen, Aasen-tunet Opningshøgtid Kr 150

Årets nynorskbrukar møter Audhild Gregoriusdotter Rotevatn til samtale torsdag føremiddag. Dei fem siste prisvinnarane: 2004 Side Brok 2005 Kjartan Fløgstad 2006 Kari Traa 2007 Guri Vesaas 2008 ÅmliAvisa


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

7

S

Ekte menn på Volda bygdetun

Karane i Side Brok har fått meir hår på brystet og mindre på hovudet. Rytmen og orda har den populære hip-hop-gruppa framleis stålkontroll på. Laurdag under Festspela gir dei heimepublikummet og tilreisande ein kraftfull utekonsert på Volda bygdetun, slik berre ekte menn kan. Det har skjedd mykje rundt Side Brok denne våren. Få veker før den nye CD-en Ekte menn kom i butikkane, var dokumentarfilmen om dei, Heimegutar, opningsfilm for Den norske dokumentarfilmfestivalen. Til Festspela kjem dei med ei solid blåserekkje og mykje ny musikk med assosiasjonar til mellom anna ska, vestkystrock, r&b og soul.

– Vi har alltid vore inspirerte av og henta frå ulike sjangrar. For oss som oppdaga hip-hopen då den var ny på starten av åttitalet, er denne eklektiske tilnærminga ganske vanleg. Den gongen var alt lov i hip-hop, og eksperimentering og originalitet var viktige

stikkord, seier Runar Gudnason, også kjend som Sjef R eller Torstein Hyl.

konserten på Volda bygdetun er at vi har med oss blåsarrekkje, seier Gudnason.

Hip-hop er vanlegvis ein sjanger for klubbar og små lokale, men no skal Side Brok skape hip-hopstemning ute ein lys sommarkveld. – Vi er flinke til å tilpasse oss. Om vi spelar i sveitte og tronge klubbar, utandørs i skogen eller i eit klasserom klokka 9 om morgonen, så gir vi uansett alt. Kontakten med publikum er det viktigaste. Spesielt kjekt med

CD-en Ekte menn markerer ei utvikling også i tekstane til Side Brok. Det er mindre Ørsta-tematikk og meir allmenne problemstillingar. – Før som no lagar vi musikk og tekstar som vi likar, musikk som vi treng å lage akkurat når vi gjer det. Kva kritikarar og publikum seier, er alltid spennande, men eg har gitt opp å prøve å verte klok på det, seier

Tabanka Crew – Eg vart mektig imponert over kva dansarane i Tabanka Crew presterte, seier programansvarleg Åshild Widerøe. I vinter fekk ho oppleve denne dansegruppa, kjend frå Norske talenter, i eit forrykande danseshow. Konklusjonen hennar var klar: – Desse måtte vi berre ha på Festspela! Staden er Volda Bygdetun. Vi møter dei tidleg laurdag kveld, rett før Side Brok går på scena. Dei om lag femten dansarane vi får oppleve denne kvelden tilhøyrer nordens største Soca Dancehall Crew, har alle fått dansestipend og får no verdas første utdanning innan karibisk danseteknikk. Fleire av medlemene har

også bachelorgrad i dans frå Den Norske Balletthøgskulen. Det er med andre ord godt skolerte dansarar som kjem for å gi oss både tradisjonell og moderne afrikansk og karibisk dans. Heftig!

Laurdag 27. juni 20.00 Volda bygdetun Tabanka Crew og Side Brok Kr 300 / barn kr 150 / familie kr 750 Kulturrabatt for ungdom (50%)

Runar Gudnason. Publikum på Volda bygdetun kan i alle fall vente seg full trøkk, mykje blås, slesk lyd og ein kjempeflott festspelkveld med Side Brok.

Laurdag 27. juni 20.00 Volda bygdetun Side Brok og Tabanka Crew Kr 300 / barn kr 150 / familie kr 750 Kulturrabatt for ungdom (50%)


S

8

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Erotikk, med andre ord På revyscena kan kva som helst seiast. På soverommet også. Er salen i Ivar Aasentunet ein slik stad der omsetjarar og ordbokfolk kan snakke om erotikk med andre ord? Dei som kjem fredag kveld, får iallfall høyre kor vanskeleg det faktisk kan vere å finne dei rette erotiske uttrykka på eitt språk for det som skrive står på eit anna. Eit blygt språk? Kan eit språk vere blygt? Nei. Likevel, då Nynorskordboka blei lansert i 1986, kom spørsmålet alt på pressekonferansen. Ein journalist hadde bladd opp under F og K, og berre funne eine ordet han leitte etter. Kvifor mangla det andre ordet? ville mannen vite. Då andre opplaget blei trykt seinare same året, gjorde ordbokredaksjonen og forlaget éi endring. Det er i ordbøkene det står. Ivar Aasen laga i alders år, i 1881, ei liste med forklaring av om lag 150 ord under overskrifta ”Sexualia”. I ordboka si ville han halde utanfor ein del ord som ”kun bruges i grov og obscøn Tale”. Likevel var dei fleste orda på den

I Nynorskordboka finn du erotikk midt mellom erobring og erstatning. lista komne med. Meir kjent er det nok at psykologen Ola Raknes tok godt vare på fransk erotikk i ”Fransk-norsk ordbok” frå 1942. Eit skikkeleg språk? Romanen ”Sveve over vatna” av Ragnar Hovland frå 1982 er meir enn ein litterær Hovland-klassikar. Ein kritikar meinte det burde finnast ein pris for å skrive så lett og flott om erotikk på nynorsk.

Er nynorsk så skikkeleg eit språk? Nei. Omsetjingane av klassisk litteratur gav erotikken stemplet Godkjent, anten det var i Henrik Rytters omsetjing av norrøne Strengleikar i 1943, eller Magnus Ullelands omsetjing av Dekameronen i 1969–71. Det som går for å vere obskønt i ein kulturkrins, treng ikkje vere obskønt for andre. Og korleis

kan hint, scener, tekstar bli like elegante eller like direkte på det språket dei blir omsette til? Det handlar om erotikk, med andre ord. Fredag 26. juni 20.00–21.15 Salen, Aasen-tunet Erotikk, med andre ord Kr 150

Sjå Seglem inn i auga

Eit golfslag for nynorsken

Karl Seglem er ikkje berre ein av landets ypparste saksofonistar, han er også lyrikar. Tidlegare har han skrive musikk til Jon Fosse sine dikt, men Seglem kan òg skrive stemningsfulle tekstar.

Volda Golfklubb er for femte året på rad arrangør av Dei nynorske golfspela, der spelarar frå fjern og nær får svinge golfkøllene i vakre omgivnader på ni-holsbana i Vassbotnen i Volda.

Nokon har sagt at dikt = meining + musikk. Sjeldan stemmer dette betre enn for musikaren Karl Seglem si debutbok Stilla er ein åker, men det er ikkje ei songbok. Dikta er sterke og musikalske. Med stor autoritet skriv Seglem seg inn i ein sterk vestnorsk dikttradisjon med motiv henta frå vatn, fjord og fjell. Fredag tek han med seg både diktsamlinga og saksofonen til Volda omsorgssenter for ei triveleg føremiddagsstund.

Golfspela byrjar med eit trongt utslag over elva frå den gule utslagsstaden. Framfor utslaget er det eit vasshinder. På høgre side av slagleia er utmarka tjukk og vanskeleg, og ved sidan av slagleia er det sandgroper som lett fangar Du kan melde deg på turneringa opp ballen. Når du nærmar deg på www.golfbox.no. grønna, må du sjå opp for sandhola som er framfor til venstre. Laurdag 27. juni 10.30–16.00 Golfbana i Vassbotnen, Volda Det blir konkurrert i fem klasser; Dei nynorske golfspela 2009 junior, herre, senior, dame og GK Arrangør: Volda Golfklubb (grønt kort-spelarar).

Foto: Oddleiv Apneseth

Fredag 26. juni 11.00-11.30 Volda omsorgssenter Sjå meg inn i auga Kr 100 / honnør 50


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

9

S

Viser frå ein fargerik streiting Solodebuten til Stein Torleif Bjella er noko av det ypparste innan norskspråkleg musikk som har blitt gitt ut på lenge. DumDum Boys-gitarist Kjartan Kristiansen var den utløysande faktoren for at CD-en Heidersmenn blei innspelt. – Eg var veldig lett å be då Kjartan ringde og ville lage CD med mine songar. Det var berre veldig kult, seier Stein Torleif Bjella. Kristiansen er også med på gitar når Bjella spelar i Aasen-tunet fredag kveld. Saman med Tor-Egil Kreken på bass serverer dei to gitaristane visepsykiatri av beste merke. – Eg kallar gjerne sjangeren for ”mann med gitar”, for det er jo det det er, seier Bjella smilande. Stein Torleif Bjella bur i Øvre Ål der han arbeider som journalist i Hallingdølen, driv eit lite småbruk med shetlandsponniar, og skriv songar som er små forteljingar om vanlege folk. – Det var ein som kalla meg ”Den tause manns talsmann”, og det syntest eg var veldig flott, seier Bjella. Nokre platemeldarar frå hovudstaden skriv at det på Heiders-

Kjartan Kristiansen, Stein Torleif Bjella og Tor-Egil Kreken. menn er bygdeoriginalen sjølv som syng. Bjella har ikkje noko imot det. – Eg veit ikkje om eg er ein bygdeoriginal, men eg ser det meir som ei heidersnemning. Eigentleg er eg vel ein streiting med banklån som dei fleste andre. Det er ikkje så lett å vere fargerik i kvardagen, meiner Bjella.

ein dag tidlegare for å få med seg Bø og Bæ i festspelhumør. – Eg er kanskje landets største Bø og Bæ-fan, seier Bjella. – Ragnar Hovland sine omsetjingar er geniale. Eg har lese bøkene fillete for jentene mine, og eg har lese dei høgt for vaksne på fest. Det fungerer veldig bra, slår han fast.

No gler han seg veldig til å kome til Festspela, og vurderer å kome

Sjølv må han trappe litt ned på den daglege skrivinga i Halling-

dølen for å vere artist. – Det er ein ønskesituasjon for meg å få spele meir ute for folk, seier Stein Torleif Bjella. På Festspela kan du få oppleve at dette er ein ønskesituasjon for publikum òg. Fredag 26. juni 22.30–23.30 Salen, Aasen-tunet Heidersmenn Kr 200

Nye tonar frå Arve Henriksen Jazztrompetisten Arve Henriksen har lenge vore inspirert av diktaren Elling Vanberg (1937-1993) frå heimbygda Stryn. Lanseringskonserten for den nye CD-en Ellivan, med nykomponert jazzpoesi til tekstar av Vanberg, har han lagt til Festspela.

Foto: Johanna Diehl

Arve Henriksen har med seg musikarane Jan Bang, Terje Isungset og Karl Seglem i salen i Aasentunet. Elling Vanberg si stemme, i arkivopptak frå NRK, smeltar naturleg inn i musikken. Dette er poetisk jazz frå det ettertenksame og vare til det humoristiske og utadvende.

Alt med Arve Henriksen sin eineståande leikande, nyskapande og estetiske formsans. Som Vanberg sa det: – Eg driv med det eg trur på og trur på det umogelege.

Torsdag 25. juni 20.00–21.15 Salen, Aasen-tunet Ellivan Kr 200


S

10

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Tangohumør i verdsklasse Per Arne Glorvigen er ein av verdas ypparste utøvarar på sitt instrument, bandoneon. Søndag 28. april kjem han til Aasen-tunet for å setje punktum for Dei nynorske festspela på det tradisjonsrike Aasen-stemnet. Festlegare punktum skal ein leite lenge etter. Bandoneon er instrumentet som alltid blir assosiert med argentinsk tango, og det var i Argentina Glorvigen la grunnlaget for verksemda si som profesjonell bandoneonist. I tillegg til å spele tango har Glorvigen freista å utvide bandoneon-repertoaret til også å innehalde barokk, kletzmer, pop og ikkje minst samtidsmusikk. På Aasen-stemnet kjem han til å spele tango, meir tradisjonell musikk og musikk av legenda Astor Piazolla. Den danske avisa Børsen skriv at ”Per Arne Glorvigen er simpelthen en mester på sit instrument, og så er det forbløffende, at et så glødende argentinsk temperament kan brænde i en mand fra det temmelig kølige, norske Dovrefjell”. Musikken frå Glor-

Per Arne Glorvigen briljerer på bandoneon og med språksketsjar på Aasen-stemnet. Foto: Siri Juell Rasmussen vigen varmar, men han spelar òg på fleire knappar. Bandoneonisten har eit stort komisk talent og har i det siste spesialisert seg på språksketsjar. Til dette kan han knapt finne ein betre arena enn utescena ved Noregs einaste språkmuseum. Til Aasen-stemnet høyrer også den tradisjonsrike stemnetalen. I

år er det leiar i Noregs ungdomslag Gunhild Berge Stang som skal snakke om kultur, med andre ord. Damekoret Lyst frå Ørsta framfører smakebitar frå sitt nye repertoar og bidreg til å løfte allsongen på Aasen-stemnet til nye høgder. Kvar år syng heile stemnelyden med på Nordmannen av Ivar Aasen, ein tradisjon arrangøren sjølvsagt held på, med ein ny

vri. I år blir det Ivar Aasen både med eigne og andre ord, på norsk og engelsk.

Søndag 28. juni 15.00–16.15 Uteamfiet, Aasen-tunet Aasen-stemnet 2009 Kr 200 / 150 / barn 100

Blir Landro svar skuldig i år? Dialekt i omsetjingar Velkomen til Litteratur med Landro! Desse litterære dialogane i regi av kulturredaktør Jan H. Landro i Bergens Tidende er eksklusive for Dei nynorske festspela. Publikum får stadfesta noko dei har tenkt og oppdagar noko heilt ukjent, og nesten umerkeleg kjem Landro til stader i forfattarskapen der forfattaren tek til å leite etter orda. Heller ikkje i år nøyer Landro seg med å samtale med festspeldiktaren, Tove Bakke. Han får også sjansen til gå langsetter linjer og på tvers av alle sjangrar og kunstformer i eit nytt møte med Einar Økland, festspeldiktaren frå 2002. Sjansen for at det i år er Landro som må leite etter orda, er altså til stades.

Einar Økland

Torsdag 25. juni 14.45–15.30 Salen, Aasen-tunet Laurdag 27. juni 11.30–12.30 Møre folkehøgskule, Ørsta Litteratur med Landro Kr 100

Kem, ka og kven, kva – dialektformene og ordboksformene lever side om side i festspeldiktar Tove Bakke si omsetjing av Anna Gavalda sin roman Saman er ein mindre åleine (2005). Store lesarskarar har teke denne boka til seg, og fleire nemner at bruken av dialekt i omsetjinga bidreg til å gjere leseopplevinga nærmare. Ika Kaminka. Foto: Blunderbuss – For meg har det vore svært krevjande å gjenskape språk frå bøker frå japansk, mellom anna så ulike sfærar, seier Tove Bakke i Kafka på stranden (2005) av eit intervju i Dag og Tid. Fredag Haruki Murakami. møter ho andre omsetjarar og språkfolk til samtale om bruk av Fredag 26. juni 14.30–16.00 norske dialektar i omsetjingar. Salen, Aasen-tunet Med andre ord: Leiaren i Norsk OversetterforeDialekt i omsetjingar? ning, Ika Kaminka, er ein av Gratis deltakarane. Ho har omsett fleire


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

11

S

Ein svingande kveld med BokkeReidars BokkeReidars Blues Band er det eldste bluesbandet i Noreg, og no er dei nesten klare for museum. Torsdag 25. juni står dei med ryggen til det gamle Ivar Aasenmuseet og fyller uteamfiet i Aasen-tunet med velklingande og svingande blues på voldadialekt. – Det blir spennande å spele på utescena i Aasen-tunet for oss som til vanleg spelar inne der det er flate dansegolv, seier musikalsk leiar og bassist Svein Hunnes. Det er ingen grunn for publikum å sitje stille når BokkeReidars spelar, heller ikkje på konserten under Festspela. – For oss handlar det om å kommunisere med publikum uansett kva omgivnader vi spelar i. Og vi har ein svært Svein Hunnes og Klaus Blø gler seg til å fylle uteamfiet i Aasen-tunet med blå, svingande rytmar. energisk vokalist som er under– Det levde livet, supplerer Klaus prøvd å leggje ned eit par gonger, Hanssen på trommer. haldande i seg sjølv, seier HunBlø. – I god bluestradisjon er det men det gjekk ikkje, avsluttar I 2004 gav dei ut CD-en En time nes. – Det er trim berre å sjå på ikkje alltid det går bra, men ein Svein Hunnes. Det kan festspeltil som blei spelt inn i salen i han, legg gitarist Klaus Blø til. kan ha det kjekt likevel, seier Blø publikummet vere glade for! Aasen-tunet. Dei held for tida på smilande. med ein ny CD, og på Festspela Vokalist Gunnar Solheim har får vi høyre nokre smakebitar frå BokkeReidars har gitt publikum som dei andre i BokkeReidars over heile landet mange kjekke sterk tilknyting til Volda. På fest- det nye låtmaterialet. Alle sonTorsdag 25. juni 22.00–23.15 gane er på dialekt, og når vi spør opplevingar heilt sidan 1982, spelkonserten får vi også høyre Utescena, Aasen-tunet men alderen tyngjer ikkje. Mukva tekstane handlar om, har blåserekka med Trond Johnsen, BokkeReidars Blues Band låtskrivar Svein Hunnes eit enkelt sikken og trøkket har heller blitt Ivar Kvangardsnes og André Kr 200 svar: – Kvinnfolk, seier han og ler. meir saftig med åra. – Vi har Folkestad og ein stødig Terje H.

Sjanti på festspelferja Dei syng så ein kan kjenne lukta av salt sjøsprøyt langt inne på land. På festspelferja kjem Storm Weather Shanty Choir i sitt rette element, og sjølv i ein stille fjord vil dei skape bølgjer med sine friske sjømannssongar. Sjantikoret består av seks staute menn frå Stord og Sveio. Dei treffer publikum som ein tonal storm, kraftfullt og med sjel, slik dei trur mykje av songen blei gjennomført ombord på seglskutene i gamle dagar. Laurdag lettar dei anker frå Volda ferjekai på Folkestadferja med forfattarane Agnes Ravatn og Ragnar Hovland som litterært mannskap. Arrangøren stiller med nokre

stolar på det store dekket, men publikum må gjerne ta med seg eigne stolar, så vert det sitjeplassar til fleire. Kjøp billett, her blir det fullt!

Laurdag 27. juni 14.00–16.30 Volda ferjekai Festspelferja 2009 Kr 280 (ein smårett er inkludert i prisen)


S

12

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Bø og Bæ i festspelhumør Under Dei nynorske festspela er vi alle i festhumør, og Bø og Bæ har inspirert oss til å lage ein skikkeleg fest på utescena i Ivar Aasen-tunet. Når Bø og Bæ skal gjere noko, blir det ofte ugreitt. Dei blir forundra, men til slutt ordnar det seg likevel, utan at Bø og Bæ heilt veit korleis det har gått til. Når Bø og Bæ skal til Bo på fest, må dei både øve seg på å danse og pakke inn presang. Skodespelar Inger Bakke fortel og syng, og inviterer borna til å gjere klart for fest med bollar og festspelvatn ved langbord på utescena. Ein skikkeleg festhatt er også noko alle kan trenge før festen kan ta til. Bakke er skodespelar utdanna frå Bergen Teaterskole og Arts Educational London. Ho har arbeidd mykje med framsyningar som inneheld både musikk og teater, særleg for born. Framsyningstitlar som Berta Ert og Engel pengel seier noko om at dette er ein skodespelar som likar å leike, og leik skal det vere når vi arrangerer festspelfest! Bø og Bæ-bøkene av Lena og Olof Landstrøm har gjort suksess i mange land, og dei sjarmerande sauene går rett til hjarta på born i nær sagt alle aldrar. Blant vaksne har dei blitt reinaste kultfigurar, med all sin underfundige humor og djupe livsvisdom. Det er Ragnar Hovland som har omsett bøkene til norsk. Sjølv om Bø og Bæ ikkje kjem personleg til Aasentunet, kjem dei likevel, med Inger Bakkes hjelp, til å smitte oss med festhumøret sitt!

Fredag 26. juni 10.00–10.45 og 11.00–11.45 Utescena, Aasen-tunet Bø og Bæ i festspelhumør Kr 50 / familie kr 150

Arrangementet er eit samarbeid med Det Norske Samlaget.

Ordomvising med Lurivar

Det er ikkje mange museum som kan skilte med ein katt som omvisar, det kan Ivar Aasen-tunet. Omvisarkatten er dessutan ein katt av dei sjeldne, som både kan snakke, synge og snike. Lurivar er ein ordspionkatt som snik seg rundt på leiting etter fine, merkelege og morosame ord. Orda gøymer han på hemmeleg ordgøymeplassar, og kanskje er vi så heldige at han viser gjestane nokre av løyndomane sine.

Tunkatten Lurivar veit også eit og anna om ein som var nesten like ordleitegalen som han sjølv, og mellom kattesniking, song og høgtlesing kan han fortelje litt av kvart om ordleitaren Ivar Aasen.

Torsdag 25. juni 17.00 og 17.30 Aasen-tunet Lurivar-omvising og lesestund Kr 50 / familie kr 150

Lesestund med Maria Parr Endeleg! Endeleg kjem boka mange barn og foreldre har venta på. Maria Parr begeistra ein skare lesarar med hjarteknusaren Vaffelhjarte. Til hausten kjem Parr med sin andre roman, Tonje Glimmerdal, ei frodig skildring av ei uredd ti år gamal jente som er det einaste barnet i Glimmerdalen. Du treng ikkje vente til etter sommarferien for å kose deg med denne forteljinga. Maria Parr serverer sjølv fyldige smakebitar frå boka si i Aasen-tunet torsdag ettermiddag. Tonje Glimmerdal er alt seld til forlag i Belgia, Sverige og Tyskland. Det er ikkje mange norske barnebøker som er klare for utlandet før lansering!

Torsdag 25. juni 17.00 og 17.30 Aasen-tunet Lesestund og Lurivar-omvising Kr 50 / familie kr 150


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

13

S

Med bøker og post frå Ekset til Åsen Den siste dagen under Festspela, byd vi på ei unik turoppleving. Forteljaren Heidi Alice Aarseth tek oss med på ei heilt spesiell vandring nesten 200 år tilbake i tid, i 12-åringen Ivar Aasens fotspor frå Ekset til Åsen. I år er det 250 år sidan opplysingsmannen Sivert Aarflot vart fødd, og 200 år sidan prenteverket på Ekset vart etablert. Dei nynorske festspela markerer jubileet med ei vandring for born, der vi blir tatt med attende til tida då Ekset var eit viktig knutepunkt for opplysning. For den kunnskapshungrige gutungen i Åsegarden var vegen til Ekset kort, og her fann han bøker og aviser i rik monn. Han vart også god ven med barnebornet til Sivert Aarflot, den fire år yngre Sivert. Vi byrjar vandringa på Ekset, kor Aarseth fortel levande om trykkeriet og alt som skjedde der. Frå Ekset går turen til Åsen. Med fleire stopp undervegs og ei og anna overrasking kan vi garantere at dette vil bli ein tur utanom det vanlege. Heidi Alice Aarseth er førskulelærar og kunstpedagog, og har

Ivar Aasen-tunet og Sivert Aarflot-museumet inviterer til vandring i Ivar Aasens fotspor. fleire års erfaring med formidling for born. Ho gler seg til vandringa, og håper dette kan bli ei årviss hending. At dette er eit samarbeidsarrangement mellom Ivar Aasen-tunet og Sivert Aarflot-museet, meiner ho gjer det ekstra spennande. – Det kjennest viktig å vere med på eit arrange-

ment som kan sameine desse to musea, fordi dei har så mykje til felles når det gjeld skaping av ein kulturell identitet for folk i dette området dei siste 200 åra, seier Aarseth. Vandringa vil høve særleg godt for born på 9-12 år, men interes-

serte i alle aldrar er velkomne.

Søndag 28. juni 12.15–14.45 Aarflotmuseet til Aasen-tunet Med bøker og post frå Ekset til Åsen Kr 50 / familie kr 150

Ord- og musikkleik

Agent ordspion Lurivar

Dei kryp inn og ut gjennom null og tull og leitar etter dei små egga som skal spire. Inger Bakke, Stian Omenås og Audun Skorgen har laga ein ordleikande og musikalsk konsert med utgangspunkt i dikt av Marit Kaldhol.

Tunkatten Lurivar i Ivar Aasentunet er ikkje som kattar flest. Han er svært glad i bøker og er ein ivrig ordsamlar. I to år har han reist på skuleturné saman med ein forteljar, på ei reise gjennom ordverda og den nynorske barneboklitteraturen.

Jazztrompetisten Stian Omenås har laga musikken til konserten, som er blitt til gjennom leik med ord, omgrep, lyd, form, rytme, klang, rørsle, kropp og stemme. Dei tre språka som møtest – verbalspråk, musikkspråk og rørslespråk – utfordrar kvarandre og publikum ved å stille uvanlege spørsmål om tal og om tull. Noko er planlagt, og noko oppstår her og no under framføringa.

Stian Omenås og Inger Bakke Konserten passar best for born frå 5 år. Torsdag 26. juni 10.30–11.15 Utescena, Aasen-tunet Frå null til tull Kr 50 / familie kr 150

Framsyninga ”Katta i sekken” kjem på eit sjeldant besøk heim til Aasen-tunet under Festspela. Då vil Lurivar (Aslak Strønen) og forteljaren Unn Fyllingsnes ta med heile familien inn i ei verd av artige ord, musikk, gjøgleri og gode tekstar. Etter framsyninga vert det tunkatt-aktivitetar ute på tunet, og Lurivars ordløype til Høgetua

der Lurivar no har laga sitt eige bibliotek! Laurdag 27. juni 14.00–14.45 Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet Agent ordspion Lurivar av Aasen-tunet Kr 50 / familie 150


S

14

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Program for Dei nyno Onsdag 24. juni

Torsdag 25. juni

10.00 Ivar Aasen-statuen, Ørsta sentrum

09.00–10.30 Kafeen og utekafeen, Aasen-tunet

Blomar ved bauta: Ivar Aasen-statuen

Frukost i tunet

Direktør Ottar Grepstad 17.00–24.00 Kafeen, Aasen-tunet

Tove Bakkes favorittrett Kjøkkenleiar Milan Ilic 19.00–20.00 Salen, Aasen-tunet

OPNINGSHØGTID Programleiar på tre språk: Sigrid Louise Gundersen Prolog ved festspeldiktar Tove Bakke Forfattaren Marie Desplechin Omsetjardebutant Øystein Vidnes Aasmund Nordstoga Opningstale ved Reidar Sandal, leiar finanskomiteen i Stortinget Utdeling av prisen Årets nynorskbrukar 2009 Kr 150

20.15 Gamletunet, Aasen-tunet

Blomar ved bauta: Ivar Aasen-bautaen

God mat, smakfullt pålegg, varm drikk, viktige ord Brit Bildøen og Sigrid Louise Gundersen Kr 100 for frukostbuffet

10.15–11.00 Salen, Aasen-tunet

Språkskaparar med eigne og andre ord Eit program om Alf Hellevik og Magne Rommetveit Arr: Det Norske Samlaget Gratis

10.30–11.15 Utescena, Aasen-tunet

Frå null til tull Konsert med dikt av Marit Kaldhol Skodespelar Inger Bakke, Stian Omenås og Audun Skorgen Høver best for born frå 5 år Produsert av Møre og Romsdal fylkeskommune for skulekonsertordninga i Rikskonsertane Kr 50 / familie kr 150

Festspeldiktaren Tove Bakke les og kransar Ivar Aasen-bautaen

11.30–12.30 Salen, Aasen-tunet

20.30 Galleriet, Aasen-tunet

Debatt om aktuelle mediespørsmål Utdeling av Kultur- og kyrkjedepartementets nynorskpris for journalistar

Fosse i eit rom Eva Laila Hilsen stiller ut verka frå kunstmappene Eit rom, eit hus (2002) og Blå (2005) Gratis

21.30–22.45 Uteamfiet, Aasen-tunet

Opningskonsert: Aasmund Nordstoga

Medietimen

Arrangør: Nynorsk mediesenter Gratis

Festspeldiktar Tove Bakke i samtale med kulturredaktør Jan H. Landro Kr 100

V

God mat, smakfullt pålegg, varm drikk, viktige ord

T S S M

I samarbeid med Kontaktpunktet Kr 100 for frukostbuffet

10.15–11.00 Salen, Aasen-tunet

Ivar Aasen-minneforedraget 2009

2

Kr 100

S k v

17.00 og 17.30 Aasen-tunet

Lurivar-omvising Tunkatten Lurivar viser borna nokre av løyndomane sine i basisutstillinga 17.00 og 17.30

Lesestund i Gamlemuseet Maria Parr les frå den nye boka Tonje Glimmerdal Høver best for born frå 6 år Kr 50 / familie kr 150

18.00–18.45 Salen, Aasen-tunet

Heilt nye ord og tonar Eit verk av unge skrivarar og musikarar I samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Jazzklubben Volda Ørsta Kr 100 / gratis for alle under 20 år

10.00–10.45 og 11.00–11.45 Utescena, Aasen-tunet

Målbar kveld

Årets nynorskbrukar 2009 i samtale med Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

Prisvinnarens time

Kr 100

14.00–14.15 Basisutstillinga, Aasen-tunet

Det usynlege språket Temautstilling om omsetjing og gjendikting Opning ved forlagsdirektør Tove Lie

2

Bygd på boka Bø og Bæ i festhumør av Lena og Olof Landström Omsett av Ragnar Hovland Skodespelar Inger Bakke med forteljing og song

K K K

K

Høver best for born 3–6 år I samarbeid med Det Norske Samlaget Kr 50 / familie kr 150

2

11.00–11.30 Volda omsorgssenter

I Ø

Sjå meg inn i auga Karl Seglem spelar og les eigne dikt

F

S 2

Kr 100 / honnør 50

2

Ellivan

11.30–12.15 Salen, Aasen-tunet

Musikk til dikt av Elling Vanberg Arve Henriksen, Jan Bang, Terje Isungset og Karl Seglem

Reiseleiar: Rolf Theil

S 2 F A S g

20.00–21.15 Salen, Aasen-tunet

I samarbeid med NORCD Kr 200

All verdas språk I år: Dei ti verdsspråka Kr 100

Marie Desplechin og festspeldiktar Tove Bakke

13.00–13.45 Salen, Aasen-tunet

K

H

Svein Hunnes, Terje Hanssen, André Folkestad, Ivar Kvangardsnes, Klaus Blø, Gunnar Solheim og Trond Johnsen

Brit Bildøen

E

Bø og Bæ i festspelhumør

Kr 50

Kaffi, bokstaveleg talt

A K

Paal-Helge Haugen: Å løfte seg sjølv etter teksten

Kaffi, bokstaveleg talt

21.00 Målbar, Møre folkehøgskule, Ørsta

I samarbeid med Jazzklubben Volda Ørsta

Litteratur med Landro: Tove Bakke

Frukost i tunet

BokkeReidars Blues Band

Kr 50

Sal av mat og drikk frå 21.00 23.00 Festspeljam

14.45–15.30 Salen, Aasen-tunet

1 Ø

Festspeldiktar Tove Bakke

Kr 250 / 200

Festspelpøbb

Gratis under Festspela, elles inkludert i billettprisen til basisutstillinga

09.00–11.00 Kafeen og utekafeen, Aasen-tunet

22.00–23.15 Utescena, Aasen-tunet

Kaffi, bokstaveleg talt

11.30–12.00 Kafé Fru Svendsen, Ørsta

21.00 Studenthuset Rokken, Volda

Festspeldiktar Tove Bakke les

11.30–12.00 Fugl Føniks kaffibar, Ørsta

11.30–12.00 Mylneriet, Volda

Visefugg med Aasmund Nordstoga, Åsmund Reistad, John Vinge, Daniel Sandén-Warg, Jørund Fluge Samuelsen og Bjørn Holm

Sal av mat og drikk frå 21.00

Fredag 26. juni

Kr 200

21.00 Møre folkehøgskule, Ørsta

Målbar Sal av mat og drikk frå 21.00 23.30 Språkbasar med andre ord Festspeldiktar Tove Bakke, Rolf Theil, Odveig Klyve og fleire I samarbeid med Norsk forfattersentrum

21.00 Studenthuset Rokken, Volda

Festspelpøbb Sal av mat og drikk frå 21.00 24.00 Bob Dylan på nynorsk Tom Roger Aadland framfører songar frå Blod på spora Kr 50

Kr 50

13.00–14.00 Salen, Aasen-tunet

Desse auga, desse orda Jon Fosse i samtale med Cecilie N. Seiness I samarbeid med Det Norske Samlaget Kr 150

14.30–16.00 Salen, Aasen-tunet

Med andre ord: dialekt i omsetjingar? Samtale med m.a. festspeldiktar Tove Bakke og lka Kaminka, leiar Norsk Oversetterforening I samarbeid med Norsk Oversetterforening Gratis

M


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

15

S

orske festspela 2009 Laurdag 27. juni

18.00–19.30 Løa på Brudavoll-tunet, Ørsta

10.00–13.00 Volda sentrum

Voggesong

Frode Grytten les frå Gabba! Gabba! Hey! Storm Weather Shanty Choir syng Tabanka Crew dansar

Tove Bakke, Borghild Brekke, Sofie Hjertvik, Øystein Hovland, Karl Seglem, Merethe Vadstein Welle og Marie Louise Widnes

Arrangør: Ørsta bygdemuseumslag Kr 200

20.00–21.15 Salen, Aasen-tunet

Erotikk, med andre ord

Språkfolk og omsetjarar om det som kan vere vanskelege å seie, og endå verre å omsetje

Festspelfrukost og gatefestspel

I samarbeid med Volda handelsforening

10.00–13.00 Ørsta sentrum

Festspelfrukost og gatefestspel Bondens Marked Cajun du Nord spelar opp til dans I samarbeid med Ørsta Torg, Amfi Ørsta og Bondens Marked

Kr 150

10.30–16.00 Golfbanen i Vassbotnen, Volda

22.30–23.30 Salen, Aasen-tunet

Dei nynorske golfspela 2009

Heidersmenn

Konsert med Stein Torleif Bjella, Kjartan Kristiansen og Tor-Egil Kreken

Kr 200

21.00 Studenthuset Rokken, Volda

Golfturnering for femte gong Fem klassar: junior, herre, senior, dame og GK Konkurranseform: Stableford Påmelding: Golfbox Arrangør: Volda Golfklubb

Festspelpøbb

11.30–12.00 Det Grøne Treet, Volda

Sal av mat og drikk frå 21.00 23.00 Festspeljam

Kaffi, bokstaveleg talt Agnes Ravatn

I samarbeid med Jazzklubben Volda Ørsta

Kr 50

21.00 Møre folkehøgskule, Ørsta

Målbar

Sal av mat og drikk frå 21.00 24.00 Lynkviss Finn Totland og Sverre Tusvik Arrangør: Det Norske Samlaget Storm Weather Shanty Choir syng god natt

11.30–12.30 Målbar, Møre folkehøgskule, Ørsta

Litteratur med Landro: Einar Økland Einar Økland les og samtalar med kulturredaktør Jan H. Landro I samarbeid med Det Norske Samlaget Kr 100

13.00 Kunsthuset, Ørsta

Sommarutstilling Utstillingsopning

14.00–14.45 Uteamfiet, Aasen-tunet

Agent ordspion Lurivar av Aasentunet Tunkatten Lurivar (Aslak Strønen) og Unn Catodotter Fyllingsnes på tur i litteraturen i framsyninga ”Katta i sekken” Tunkatt-aktivitetar i tunet og Lurivars ordløype til Høgetua Høver best for born 6–10 år Kr 50 / familie 150

14.00–16.30 Volda ferjekai

FESTSPELFERJA 2009 Ord om bord Agnes Ravatn og Ragnar Hovland

Pressgang Storm Weather Shanty Choir med

Søndag 28. juni Håkon Vatle, Ronny Sætre, Rune Nesse, Vidar Vedå, Roald Kaldestad og Gisle Østrem

11.00–12.00 Uteamfiet, Aasen-tunet

Kr 280 (ein smårett er inkludert i prisen)

Liturgi ved Arne Moltubak Preike ved Jan Ove Ulstein Song ved Ørsta kyrkjekor

15.30–16.15 Salen, Aasen-tunet

Dette er Ivar Aasen Illustrert foredrag av direktør Ottar Grepstad Gratis

17.00–18.15 Salen, Aasen-tunet

Skuming i tusseskog Konsert med Knut Stiklestad (bass) og Sigstein Folgerø (flygel) Dikt av Hans H. Holm og Vinje til musikk av Dørumsgaard og Grieg

Festspelgudsteneste i det fri

Arrangørar: Ørsta sokneråd i samarbeid med Volda sokneråd

12.00–15.00 Kafeen og Jostein Nerbøvik-plassen, Aasen-tunet

Kyrkjekaffi med utsøkte kaker og den gode kaffien

Kr 150

12.15–14.45 Aarflot-museet til Aasen-tunet

17.30–18.30 Monteringshallen, Scana Volda, Volda

Med bøker og post frå Ekset til Åsen

Gir og propellar Frode Grytten, Tove Bakke, Cajun du Nord m. fl. Kr 100

Vandring i 12-åringen Ivar Aasens fotspor frå Sivert Aarflots prenteverk og postopneri til biblioteket i Ivar Aasen-tunet.

Heftige afrikanske og karibiske dansar

Høver særleg godt for born 9–12 år I samarbeid med nemnda for Sivert Aarflot-jubileet og Sunnmøre museum Kr 50 / familie 150

Side Brok

13.30–14.30 Salen, Aasen-tunet

20.00–22.00 Volda Bygdetun Sal av mat og drikk frå kl. 19.00

Tabanka Crew Forsterka med blåsarane Ola Welo (trompet), Peder Øyseth (tenorsax) og Erik Johannessen (trombone) Kr 300 / barn kr 150 / familie kr 750

22.00 Hotell Ivar Aasen, Ørsta

Dans med Cajun du Nord Dørene opnar 20.00

Kontinent av røyster Dikt av kvinner frå heile verda Med Ragnhild Hilt, Unn Vibeke Hol og Tove Bakke Ein produksjon frå Det Norske Teatret Kr 150

I samarbeid med Hotell Ivar Aasen Kr 250

15.00–16.15 Uteamfiet, Aasen-tunet

22.00 Studenthuset Rokken, Volda

Festspelpøbb

AASEN-STEMNET 2009 Allsong

Sal av mat og drikk frå 22.00 23.00 Alltid på ein søndag Hallgeir Opedal om å omsetje seg sjølv

Med andre ord: kultur

Kr 100

22.00 Møre folkehøgskule, Ørsta

MålBar Sal av mat og drikk frå 22.00 23.30 Ragnar Hovland les og pratar skit Ragnar Hovland les frå omsetjinga si Stiløvingar av boka Exercise de style av Raymond Queneau Kr 100

23.00 Det Grøne Treet, Volda

The Red Roosters Blues Band Kr 100 (Festspelpass gjeld ikkje) Billettsal ved inngangen

Ivar Aasen på norsk og på engelsk Damekoret Lyst Stemnetale ved Gunhild Berge Stang, leiar i Noregs Ungdomslag

Tangohumør Per Arne Glorvigen, bandoneon Kr 200 / 150 / barn 100

Meir info om billettar og arrangementsstader finn du på baksida.


S

16

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Verdspråka: – Dialektar med hær og flåte Språkprofessor Rolf Theil trur nordmenn flest er meir opptekne av språk enn elles i verda. På Festspela skal han snakke om ti verdsspråk. – Portugisisk, engelsk, spansk, eller kastiljansk som eg kallar det, russisk, fransk, arabisk, hindi/ urdu, kinesisk, tysk, persisk. – Det er dei ti språka eg har tenkt å snakke om i Aasen-tunet, seier Rolf Theil. – Kva er eigentleg kriteria for å vere eit verdsspråk? – Eit viktig kriterium er at språket har mange talarar. Men det åleine er ikkje nok. Språket må også ha mange andrespråkstalarar, ha offisiell status i fleire land og vere brukt i fleire land. Den jiddiske lingvisten Max Weinreich sa ein gong at eit språk er ein dialekt med ein hær og ein flåte. Verdsspråka er nok ei undergruppe av dette, seier Theil og humrar. Theil, som er oppvaksen rett utanfor Porsgrunn, er til dagleg tilsett som professor ved Universitetet i Oslo. Der underviser han i allmenn og afrikansk lingvistikk.

Frå basisutstillinga i Ivar Aasen-tunet – Kvifor blei det afrikansk lingvistikk? – Eg var så heldig å få pengar til eit forskingsprosjekt i Kamerun. Seinare har det blitt fleire andre land, til dømes Mali og Etiopia. Og så har eg arbeidd med språk i Namibia og nokre andre stader, seier Theil og legg til litt seinare at han har forska på språk både i Asia, Europa og Amerika. På det sistnemnde kontinentet er det

indianarspråk som opptek han.

prosjektet – éin for kvar dag.

– Det er det globale perspektivet som er mest tydeleg i forskinga mi.

– Arbeidet går jamt og trutt, for å seie det slik. Eg har vel skrive om lag 40 artiklar, seier Theil.

Theil arbeider også med andre prosjekt for Ivar Aasen-tunet. Når basisutstillinga skal fornyast i 2009, er det han som står bak posten Dagens språk. Theil skal skrive 366 artiklar om ulike språk i dette

Fredag 26. juni 11.30–12.15 Salen, Aasen-tunet All verdas språk Kr 100

Berre bokmål for borna?

Platepratmakarpris

Det vert omsett kring 700 barnebøker i Noreg kvart år. Eit fåtal av desse er på nynorsk, og dei fleste er omsett frå engelsk. Omsetjar Liv Hatle etterlyste mangfaldet i barnelitteraturen i ein kronikk i Bergens Tidende tidlegare i år.

Språksjonglør, radiopersonlegdom, ungdomsføredøme, friskt pust – godorda hagla då det vart kjent at ei av dei mest særeigne radiostemmene i NRK P3, Ronny Brede Aase, får Kultur- og kyrkjedepartementet sin nynorskpris for journalistar. Prisen vert delt ut torsdagen under Dei nynorske festspela.

”… sjølvsagt talar dei «kuuule» Kari Sørbø bokmål. Kva slags oppfatning Foto: Geirmund Henjum skal borna få av seg sjølve og i regi av Nynorsk mediesenter omverda? Dei trur sikkert at i den torsdag 25. juni. I tillegg til Liv store vide verda talar alle bokmål Hatle har ho mellom anna med med islett av engelsk. Marknadsseg den nye leiaren i Noregs Målkreftene styrer unge tankar og lag, Håvard B. Øvregård. verdisyn. (…) Men kan det vera rett at presse og forlagsverksemd Torsdag 25. juni 11.30–12.30 får driva utan omsyn til kulturSalen, Aasen-tunet politikk og språkpolitikk?” Medietimen Gratis Kari Sørbø innleier til debatt

– For meg er nynorsk eit fargerikt skriftspråk som gjer det lettare for meg å formidle kjensler på lufta. Dessutan synest eg det høyrest mykje finare ut, seier prisvinnaren til NRK P3, der han har arbeidd dei siste åra. Juryen seier i grunngjivinga for prisen at Ronny Brede Aase tykkjest å vere ein stolt nynorskbrukar som

Ronny Brede Aase Foto: Nadia Frantsen gjerne brukar særtrekka i språket sitt, mellom anna ved å omsetje til nynorsk på direkten når han får inn SMS-ar og anna på bokmål.


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

17

S

Dans og cajunmusikk på Hotell Ivar Aasen Svingande danserytmar frå Louisiana med franske tekstar framført av ein nordmann, ein danske, ein svenske og ein amerikanar – dei danseglade har mykje å sjå fram til laurdag kveld under Festspela. Bandet Cajun du Nord er eit av få nordiske band som dyrkar denne særeigne og friske musikken frå den franske kulturen sør i USA. På Hotell Ivar Aasen spelar dei seg rett i foten på danseglade sunnmøringar. Då festspeldiktar Tove Bakke blei spurd om kva type musikk ho ønskte seg på Festspela, var ho snar med å trekkje fram Cajun du Nord, ei gruppe Bakke er svært begeistra for. Cajun du Nord har spelt saman sidan 1991, og har turnert på festivalar og klubbar i Norden og rundt om i Europa. Gruppa har vore mykje i Louisiana, der dei har lært å framføre musikken på tradisjonelt vis, gjennom å spele, samarbeide og hente inspirasjon frå lokale musikarar og artistar. Den unge amerikanaren Joel Martin spelar einradar og syng på

Trekkspelaren Joel Martin og Cajun du Nord spelar opp til dans på Hotell Ivar Aasen. cajunfransk. Martin er også komponist og tekstforfattar, og lærer å byggje trekkspel i bestefaren sin verkstad. Felespelaren Elsebeth Krogh frå Danmark er leiar for gruppa og har levd og arbeidd med cajunmusikk sidan 80-talet. Som musikkpedagog og forfattar har ho skapt eit miljø for cajunkultur i Danmark og resten av Norden. Bassisten Gøran Lomaeus frå Sverige og trommeslagaren

Harald Aanes frå Noreg sørgjer for dei svingande danserytmane. Cajun og zydeco er musikksjangrar skapt av franske emigrantar som busette seg i sumpområdet i Louisiana etter kolonikrigen i 1755. Cajun-folket har levt isolert heilt fram til vår tid, og skapt sitt eige språk og sin eigen musikk. Etter kvart har musikken blitt påverka av både blues, rock,

country og jazz. Cajun-folket henta også inspirasjon frå musikken til farga creolar, som hadde sin bakgrunn i blues. På denne måten voks musikksjangeren zydeco fram. Laurdag 27. juni 22.00 Hotell Ivar Aasen Dans med Cajun du Nord Kr 250

I ein monteringshall

Klangfull bass i tunet

Frode Grytten gjorde stor suksess med skildringa av arbeidarmiljøet i Odda i boka Bikubesong. På Festspela får han nærkontakt med skipsindustrien når han kjem til monteringshallen på Scana Volda for å lese. Grytten tek for seg litt andre produksjonsmiljø i si siste bok Det norske huset, som mellom anna handlar om plankehytter og eigedomsmeklarar. Boka er rikt illustrert med Jens Hauge sine bilete av plankehytter Det norske huset Foto: Jens Hauge venleg og fengjande musikk under frå bustadområder og skogholt i det høge taket. heile Noreg. Bileta er også med når Grytten og festspeldiktar Tove Bakke les mellom gir og Laurdag 27. juni 17.30–18.30 propellar på Scana Volda laurdag Monteringshallen, Scana Volda ettermiddag. Gir og propellar Kr 100 Cajun du Nord bidreg med danse-

Songaren Knut Stiklestad og pianisten Sigstein Folgerø gir oss ein god time klassisk musikk med tekstar av Hans Henrik Holm og Aasmund Olavsson Vinje, laurdag ettermiddag. Musikken er av Arne Dørumsgaard og Edvard Grieg. Forfattaren Hans Henrik Holm vart fødd det året Ivar Aasen døydde, i 1896, og debuterte som forfattar med det episke diktverket Jonsoknatt i 1931. Han fekk ei svært delt mottaking i si samtid, men blir i dag rekna som ein stor og høgst eigenarta diktarpersonlegdom. Mange komponistar har late seg inspirere av tekstane hans, og under Festspela er det Arne Dørumsgaard sine melodiar

vi får høyre frå Knut Stiklestad si mektige og uttrykksfylle bassrøyst. Laurdag 27. juni 17.00–18.15 Salen, Aasen-tunet Skuming i tusseskog Kr 150


D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

9LYLOJMHUQHKDOGHIUDPPHG .XOWXUO¡IWHWRJVW\UNLQJDY Q\QRUVNHQLQ\HnU

Ver fri - bruk bussen kanskje møter du også kjentfolk på tur... Nyt utsynet til den fantastiske naturen som susar forbi deg på veg til- og frå jobb eller skule. Du kan slappe av, lese dagens avis eller førebu deg til arbeids- eller skuledagen under vegs. Stress ned, gløym ferjekøen, spar miljø og bilutgifter; Fjord1 Buss Møre skyssar deg trygt fram etter ruta. ruteinformasjon tlf 177 - www.fjord1.no

Havnevik FOTO: TONY HALL

Tenk framtid no! Spar fast – kvar månad Du veit at det er lurt å spare. Du har berre ikkje kome i gong. Start fast sparing no, så går resten av seg sjølv. Vi hjelper deg i gong. Ta kontakt med rådgivaren din, eller ring Kundeservice på tlf. 70 11 33 00.

FOTO: FRED JONNY HAMMERØ

www.sbm.no

Mastergradsstudium søk innan 15. juni

Nynorsk skriftkultur Mastergradsstudentane i Volda går inn i eit aktivt og kreativt miljø. Studentane arbeider tett med undervisarar og rettleiarar frå fleire fagmiljø i Volda, og frå andre institusjonar i inn- og utland. Mastergradsstudiet i nynorsk skriftkultur er eineståande i Noreg, og legg vekt på skriftkulturen allment, samstundes som det nynorske eksempelet vert brukt for å vise korleis menneska har forma skrifta, og skrifta har forma menneska.

På Sunnmøre har vi tilgang på mektigare naturopplevingar enn dei fleste kan drøyme om. Vi har mykje å vere stolte av – og mykje å ta vare på. Tussa har difor kjøpt elsertifikat, som ein garanti for at krafta vi sel til privatkundane våre er fornybar vasskraft. Hundre prosent fornybar energi betyr at både vi og kundane våre har teke eit val som gagnar naturen og miljøet vårt. www.tussa.no

www.hivolda.no

EIN LOKAL BIDRAGSYTAR

Studiet tilsvarar 120 studiepoeng, og kan takast på heiltid eller deltid. Undervisninga er organisert i tre vekesamlingar kvart semester. Det er også opning for utanlandsopphald. Studiet gir brei kulturkompetanse og kvalifiserer for arbeid i fagstillingar ved museum, i offentleg og privat kultursektor, i utdanningssektoren, i forlag, i media, i kulturadministrasjon, ved kulturformidlingsinstitusjonar. Fullført mastergrad gir høve til å søkje om opptak ved doktorgradsprogram. Kontakt instituttleiar Odd Monsson: om@hivolda.no, tlf: 70 07 50 43 eller Roger Ole Rangsæter: ror@hivolda.no, tlf: 70 07 50 16 ... med hjartet i Volda

Foto: Tegneren, Mørebil og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

18

www.tegneren.no

S


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

19

S

Kontinent av røyster Søndag kjem heile verda til Aasen-tunet, og det er kvinnene som snakkar. – Skulle ein mann ikkje ha meir enn den dansknorske litteraturen å lære av, så blei han ikkje klok nok, sa A.O. Vinje i ein tale i Bergen i 1869. – Den heile verdslitteraturen må til, slo han fast. Gjennom 150 år er små og store litterære verk frå alle verdsdelar omsette til nynorsk. Det tok til med Ivar Aasen. Alt i 1850-åra flytta han både Martin Luther og William Shakespeare inn i landsmålet. Seinare kom dei på rad og rekkje – Konfutse, Homer, Snorre, Dante, Boccaccio, Goethe, Rogers & Hammerstein, Neruda, Janosch. Fire store Mangt har vore skrive av menn, viktige ting er gjort av kvinner. Unn Vibeke Hol Foto: Fin Serck-Hanssen Ragnhild Hilt Etter 1950 har særleg Halldis Mohar det kome 24 bøker med gjen- enn tittelen frå denne serien. Det ren Vesaas, Guri Vesaas, Odveig diktingar til nynorsk og bokmål. Norske Teatret har sett saman eit Klyve og Tove Bakke omsett og Dette er ambisiøst nok i seg sjølv. program der publikum får møte gjendikta for lesarar i alle aldrar. I tillegg er dette ein serie gjennoko av dei beste som er skapt av diktingar der det er kvinner som samtidslyrikk verda rundt. FestSidan 1998 har Hanne Bramness diktar og kvinner som gjendiktar. speldiktaren Tove Bakke les orikresent og stilsikkert redigert ginaltekstane, og skodespelarane ein serie med gjendikta lyrikk på Både original og gjendikting Ragnhild Hilt og Unn Vibeke Hol Cappelen Damm. Serien heiter Poesitimen søndag har lånt meir frå Det Norske Teatret framfører ”Stemmens kontinent”, og til no

Foto: Fin Serck-Hanssen gjendiktingane.

Søndag 28. juni 13.30–14.30 Salen, Aasen-tunet Kontinent av røyster Kr 100

Haugen løftar seg etter teksten Voggesong på Brudavollen Paal-Helge Haugen debuterte som gjendiktar av asiatisk lyrikk i 1965 før han debuterte med eiga diktsamling tre år etter. Då han gjesta Festspela i fjor, nemnde han at han hadde eit uferdig foredrag. Om det kunne vere noko? Uferdig? Det manuskriptet vi las i fjor haust, ”Å løfte seg sjølv etter teksten”, gjekk utanpå det meste alt då. No har Haugen teke fram att manuskriptet og fullført si skapande tenking.

Fredag 26. juni 10.15–11.00 Salen, Aasen-tunet Ivar Aasen-minneforedraget 2009 Kr 100

Ivar Aasenminneforedraga 2005–2009 2005 Jorid Hovden: Idrettens kjønnspolitikk 2006 Andreas Hompland: Framsteg. Kulturelle og sosiologiske perspektiv på regionalisering 2007 Gunvor Risa: Undring og utforsking mellom Løland og Osland 2008 Atle Kittang: Kva er poenget med diktekunst i dag? 2009 Paal-Helge Haugen: Å løfte seg sjølv etter teksten

Ørsta bygdemuseumslag tek opp att suksessen frå i fjor med eige voggesongarrangement i løa på Brudavollen i Ørsta. – I år tek vi utgangspunkt i festspeltemaet ”Med andre ord” og nye, spennande aktørar er med, seier Arnold Hustad. Festspeldiktaren Tove Bakke framfører omsetjingar frå spansk av nobelsprisvinnaren Gabrielle Mistral til tonefølgje av Karl Seglem. Borghild Brekke syng, og tradisjonen tru inviterer ho utan-

landske aktørar til å syngje voggesongar på sitt eige språk. Merethe Vadstein Welle og Øystein Hovland deltek med voggesong og Sofie Hjertvik med instrumentalt innslag på tverrfløyte. Og ikkje minst, Marie Louise Widnes kåserer om voggesong og gir oss vokale smakebitar. Fredag 26. juni 18.00–19.30 Løa på Brudavolltunet, Ørsta Voggesong Kr 200


S

20 D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Rett i mål! Når du kjenner leselysta vakne, og du treng bøker på rappen: Velg mellom 55.ooo titlar – fakta og fiksjon, nytte og glede. Velkomen til rask og effektiv bokhandel på nettet! • Alle ordrar over kr 198,– får du fraktfritt tilsendt i Noreg. • Avbetaling utan pristillegg på ordrar over kr 750,– • Alltid gode boktilbod og rask ekspedering! • Kundeblad med knalltilbod 4 gonger i året. • STUDENTKONTO: Sjekk vår nettside! Ȏ

haugenbok.no

ST TE I dlar T h k S o b BE orske nett an 009) nn 1–2 10 n blant (Bok og Samfu

Postboks 175, 6101 Volda • epost@haugenbok.no • Tlf 70 07 45 00

Vi ynskjer festspeldiktaren Tove Bakke utøvarar og publikum velkomne til

DEI NYNORSKE FESTSPELA 2009

Ørsta kommune

Volda kommune

www.volda.kommune.no

frå samlaget

nye bøker

www.orsta.kommune.no

a n na g ava l da

Lykka er ein sjeldan fugl omsett av tove bakke kr 399,-

frode grytten

Noveller i samling kr 249,-

brit bil d øen

Litterær salong essay | kr 329,-

a g n es ravat n

Stillstand Sivilisasjonskritikk på lågt nivå

essay | kr 249,-


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

S

Frukost i tunet

   

2009

21

Ho snakkar japansk, fransk og islandsk og er i innspurten med ein mastergrad i internasjonal leiing. Språkmektige Sigrid Louise Gundersen frå Sauland i Telemark er ikkje berre programleiar for japanske gameshow på TV3. På Festspela er ho programleiar for opningshøgtida, og torsdag morgon fortel ho om språkmøte i EU og Belgia på frukosten i Aasen-tunet. Denne morgonen får ho også selskap av Brit Bildøen som les gjendiktingar frå serbisk og amerikansk. I år utvidar festspelarrangøren frukosttilbodet i tunet og serverer god mat og viktige ord både torsdag og fredag morgon. To gode høve til uformelt samvere for næringslivet og alle andre interesserte. Torsdag 25. juni 09.00–10.30 Kafeen og utekafeen, Aasen-tunet Frukost i tunet Kr 100 for frukostbuffet

Fredag 25. juni 09.00–11.00 Kafeen og utekafeen, Aasen-tunet Frukost i tunet Kr 100 for frukostbuffet

Ordmeistrane Torsdag føremiddag presenterer Det Norske Samlaget ordmeistrane Alf Hellevik, fødd 1909, og Magne Rommetveit, død 2009. Dei to var av same ulla, men ulike.

/ Posten

Hellevik laga ordlista som er seld i over 2,5 millionar eksemplar. Rommetveit redigerte Norsk landbruksordbok som knapt nok bøndene kjøpte.

www.heroyspelet.no

Rommetveit var meister i synonym og samla dei i storverket ”Med andre ord”. Hellevik uroa seg tidleg for engelsk import og hadde lite sans for at det tradisjonsrike ordet ”stemne” kring 1960 var i ferd med å vike for ”festival”. Begge var dei meir enn språkforskarar og ordbokforfattarar. Rommetveit gjorde skipinga av Kringkastingsringen i 1955 til eit lærestykke i organisasjonskunst. Hellevik var på den tida ”vår

Alf Hellevik fyrtårn i verda”, som Jostein Fet ein gong sa.

Torsdag 25. juni 10.15–11.00 Uteamfiet, Aasen-tunet Språkskaparar med eigne og andre ord Gratis


S

22 D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Fritt fram på bar og pøbb Ein god festival gjer publikum passe døgnville og fyller smaksløkane med inntrykk, og let ingen vere i tvil om kor det er kjekt å treffast utpå kvelden. Difor kan festspelgjestene kvar kveld velje mellom å runde av på Målbar i Ørsta eller Festspelpøbb i Volda.

Laurdag fortel Dagbladet-journalisten Hallgeir Opedal på festspelpøbben i Volda om korleis det var å omsetje seg sjølv til nynorsk då han i fjor gav ut boka ”Alltid på ein søndag”. Den kvelden skulle den britiske forfattaren Ian Sansom samtale med Ragnar Hovland på Målbar i Ørsta. Sansom måtte melde forfall. Då gav programtittelen seg sjølv: ”Ragnar Hovland les og pratar skit”.

Seinkveldar med program Nokre kveldar blir det program. Dei innslaga tek til så seint at alle først kan få med seg kva som helst av festspelprogram tidlegare på kvelden.

Seinkveldar til fritt snakk Nokre av desse seinkveldane på pøbb og bar er blanke og fine til fri bruk. Skulle nokon finne på å bruke mikrofonen, pianoet eller fløyta dei slumpa til å ta med på innerlomma, er det fritt fram. Det går også eit rykte om at nokre tilreisande veterangjester førebur ein kvisskveld på Målbar i Ørsta.

Torsdag har festspeldiktaren Tove Bakke invitert med seg språkforskaren Rolf Theil til ein språkbasar der både ord og diktlesing er blant gevinstane. Inntekta går til Redd Barna-kampanjen ABC reddar barna.

Kvar kveld opnar Målbar og Festspelpøbben kl. 21.00, men laurdag ein time seinare. Mat og drikk er til sals frå dørene opnar.

Målbar, Møre folkehøgskule, Ørsta Onsdag 24. juni 21.00 Torsdag 25. juni 21.00 23.30 Språkbasar med andre ord Fredag 26. juni 21.00 24.00 Lynkviss

Storm Weather Shanty Choir syng god natt Laurdag 27. juni 22.00 23.30 Ragnar Hovland les og pratar skit Kr 100

Ragnar Hovland

Foto: Herborg Pedersen

Festspelpøbb, Studenthuset Rokken, Volda Onsdag 24. juni 21.00 23.00 Festspeljam Torsdag 25. juni 21.00 24.00 Bob Dylan på nynorsk Kr 50

Fredag 26. juni 21.00 23.00 Festspeljam Laurdag 27. juni 22.00 23.00 Alltid på ein søndag Kr 100

Språket som ingen ser

Ferske røyster med eigne ord

Kvifor er det viktig å kunne lese verdslitteraturen på sitt eige morsmål? Kvifor les vi ikkje engelske bøker på engelsk? Og tenkjer vi over alt arbeidet som ligg bak ei omsetjing av eit litterært verk?

For tredje år på rad har ungdomar frå regionen vore med på skriveverkstad i Ivar Aasen-tunet i forkant av Festspela. Forfattaren Odveig Klyve møtte 15 skrivelystne ungdommar frå Ørsta, Herøy og Vanylven, og på ei helg fekk dei både skriveinspirasjon og gode råd til utvikling av eigen skrivekunst.

Slike spørsmål blei stilte under arbeidet med temautstillinga knytt til Festspela som i år har fått namnet Det usynlege språket. Temaet omsetjing synest å vere noko som vedgår mange, men som få tenkjer over kva eigentleg inneber. Gjennom fire banner og tolv plansjar ønskjer Ivar Aasentunet å leggje til rette for meir refleksjon og undring over kva omsetjing handlar om, både for lesaren og omsetjaren.

Den nynorske omsetjartradisjonen er mangfaldig, noko som kjem fram i temautstillinga Det usynlege språket

Resultatet frå denne skriveverkstaden vart ei samling tekstar dei har kalla Mitt ord – ditt ord. Under Dei nynorske festspela kjem nokre av ungdomane att for å lese eigne og andres tekstar. Nokre av tekstane har det då blitt sett musikk til. Arrangementet er eit samarbeid

med Norsk Forfattersentrum og Jazzklubben Volda Ørsta.

Torsdag 25. juni 18.00–18.45 Salen, Aasen-tunet Heilt nye ord og tonar Kr 100 (gratis for alle under 20 år)


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a 23

S

Litteratur i lunsjen – Det er godt å kunne senkje skuldrene i ein travel kvardag på ein kafé eller kaffibar og nyte rykande varm kaffi. Når ein i tillegg får servert god litteratur direkte frå omsetjaren eller forfattaren som har tatt turen for å lese for deg, så kan det ikkje bli betre, meiner programansvarleg Åshild Widerøe. Festspeldiktar Tove Bakke les på Mylneriet i Volda torsdag. Ho har omsett og gjendikta bøker frå mange språk, og no får vi høyre eit lite utval. Brit Bildøen kom tidlegare i år med boka Litterær salong som er utgangspunktet for lunsjen på Kafé Fru Svendsen i Ørsta torsdag. Boka har fått god mottaking, og det er blitt hevda at boka bør vere ein del av allmenndanninga til nordmenn flest. Kom og gjer opp di eiga meining! Torsdag 25. juni 11.30–12.00 Mylneriet, Volda Kaffi, bokstaveleg talt Festspeldiktar Tove Bakke Kr 50

Brit Bildøen

Marie Desplechin

Agnes Ravatn

Fredag ønskjer vertskapet på Fugl Føniks kaffibar velkomen forfattaren Marie Desplechin på fransk. Boka Aldri tilfreds er heilt ny på norsk, og vi får høyre forfattaren lese frå originalutgåva og festspeldiktaren Tove Bakke lese

frå omsetjinga si.

sosial angst, tek ho oss med til stader i det norske samfunnet som vanlegvis ikkje blir kommenterte, stader der ingenting skjer.

Torsdag 25. juni 11.30–12.00 Kafé Fru Svendsen, Ørsta Kaffi, bokstaveleg talt Brit Bildøen Kr 50

Laurdag les Agnes Ravatn frå boka Stillstand på Det Grøne Treet i Volda. I boka har ho samla essaya frå ein serie i Dag og Tid. På slentrande vis, iblanda mild Fredag 26. juni 11.30–12.00 Fugl Føniks kaffibar, Ørsta Kaffi, bokstaveleg talt Marie Desplechin, Tove Bakke Kr 50

Laurdag 27. juni 11.30–12.00 Det Grøne Treet, Volda Kaffi, bokstaveleg talt Agnes Ravatn Kr 50

Festspelgudsteneste i friluft Dette er Ivar Aasen

Jan Ove Ulstein held preika på den tradisjonsrike friluftsgudstenesta i Aasen-tunet søndag under Festspela. Ulstein er dosent ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag på Høgskulen i Volda, og forfattar. Han har skrive både barnebøker, dikt, salmar og ein roman i tillegg til ein mangfaldig fagleg produksjon. Friluftsgudstenesta i Aasen-tunet har røter tilbake til 1980-ta-

let, før Festspela blei etablerte. Gudstenesta er no ein viktig del av festspeltradisjonen, og kvart år er uteamfiet fylt av tilreisande frå heile Sunnmøre og Nordfjord. Kapellan Arne Moltubak er liturg, og Ørsta kyrkjekor bidreg med song. Søndag 28. juni 11.00–12.00 Uteamfiet, Aasen-tunet Festspelgudsteneste i det fri

Dette er Ivar Aasens pipe. Foto: Ragnar H. Albertsen – Er det ingen som snakkar om Ivar Aasen her? spurde ein forundra festspelgjest. Han hadde venta å høyre sist nytt om gamle Aasen på Dei nynorske festspela. I år får han det som han vil. Om Ivar Aasen er det sikkert halde like mange talar som det er timar i året. Berre i 1996 kom det fire biografiar på til saman fleire tusen sider. Kva meir er det då å seie? Eitkvart, håpar vi. Ivar

Aasen blir vi aldri ferdige med. For å vere på den sikre sida har foredragshaldar Ottar Grepstad med nokre bilete frå Aasens kvardagsliv som aldri er blitt viste offentleg før. Laurdag 27. juni 15.30–16.15 Salen, Aasen-tunet Dette er Ivar Aasen Gratis


S

24

D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a

Rom for Fosse i biletkunsten Jon Fosse fyller 50 år i september 2009. Ivar Aasentunet feirar han med samtaleprogram og kunstutstilling på Dei nynorske festspela. I august blir ei ny temautstilling frå Ivar Aasen-tunet vist for første gong under Fosse-dagane i Strandebarm i Hardanger. Unik salsutstilling Eva Laila-Hilsen er fødd i 1945 og har laga mykje biletkunst med sine tolkingar av skriftene til Jon Fosse. I 2002 samla ho ein del av dette som grafiske blad i kunstmappa Eit Rom - Eit Hus. Tre år seinare følgde ho opp med kunstmappa BLÅ. Den inneheld også ei CD-plate med musikk av Karl Seglem til dikt som Jon Fosse les sjølv. Begge desse mappene er i Ivar Aasen-tunets eige. Nynorsk kultursentrum var med og realiserte den eine, og den andre gav kunstnaren raust eit eksemplar av til tunet. No får publikum høve til å sjå alle desse bileta, i tillegg til dei som kunstnaren har med seg frå atelieret sitt på Fagernes til denne salsutstillinga.

Fosse i eit rom Utstillinga har fått tittelen Fosse i eit rom og blir vist i det nymåla Galleriet i Ivar Aasen-tunet under Dei nynorske festspela og like fram til 15. august. Rommet er viktig i det Fosse skriv. Det er sjeldan mange menneske til stades i tekstane hans. Mange av scenestykka har gjerne berre tre eller fire roller.

Også i romanane fører få ordet. Dei gjer det likevel i ulike rom – små, store, skrøpelege, sterke, og desse romma tilfører hendingane meining. Aldri var scenerommet større enn då Rogaland Teater fekk 20 000 til å ta turen ut i landskapet og sjå framsyninga Desse auga hausten 2008. Det er desse romma Hilsen går inn i og fyller med sine tydelege,

undrande bilete. Ho har stilt ut i mange land, og seinast i mai var ho med på ein stor kunst-triennale i Vilnius.

Onsdag 24. juni 20.30 Galleriet, Aasen-tunet Fosse i eit rom Gratis

Festspelfrukost til alle

Kunstrås i Ørsta

Laurdag føremiddag dekkjer handelsstanden på til gratis frukost for alle i sentrum av Ørsta og Volda. Festspelfrukosten er eit årvisst og svært populært tiltak med mykje folk og god stemning i gatene.

Kunstråsa er eit nystarta prosjekt som fleire kunstgalleri i Ørsta kommune har gått saman om. Dei siste åra har kunstlivet, med utspring både i private initiativ og det frivillige organisasjonsarbeidet, vokse kraftig i Ørsta. Kunstråsa vil med felles brosjyre vise fram kunstopplevingane du kan få i Ørsta, og gjere kunsten lettare tilgjengeleg. Galleriet i Aasen-tunet, Galleri Bjørk (Marita Bett Jensen), Kunstdesign (Eve Liss Eikrem) og Kunsthuset/Ørsta Kunstlag inviterer til opningsvandring for Kunstråsa under Dei nynorske festspela laurdag 27. juni. Galleri Bjørk viser utstillinga Blått til lyst, Kunstdesign viser keramikkarbeid og biletverk av Roger Wagland, og i

Festspelfrukosten er meir enn mat. Også i år kjem både forfattarar og musikarar for å gi publikum ei ekstra oppleving. Frode Grytten les og Storm Weather Shanty Choir syng og Tabanka Crew dansar på torget i Volda, medan gågata i Ørsta blir fylt av cajunmusikk frå Cajun du Nord. I Ørsta blir det også arrangert Bondens Marked med eit stort utval av gardsmat.

Festspelfrukosten og gatefestspela blir til i samarbeid med Volda Handelsforening, Ørsta Torg, Amfi Ørsta og Bondens Marked. Laurdag 28. juni 10.00–13.00 Volda og Ørsta sentrum Festspelfrukost og gatefestspel Gratis

Kunsthuset er det kollektivutstilling, kunstbutikk og høve til å sjå noko av Olav Strømme-samlinga. Det blir også kunstutstilling på Møre folkehøgskule under Festspela, der kan ein sjå maleri i olje og akryl av Hennie Andersen.

Laurdag 27. juni 13.00 Kunsthuset Ørsta Sommarutstilling Utstillingsopning


D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ør s t a 25

Couscous og eg

Mine første og beste møte med couscous var hos Lidia Gonzalez, ei spanskalgirsk husmor. Familien var spanskspråkleg, og hadde budd i Algerie fleire generasjonar, dessverre med fransk statsborgarskap. Dei vart kasta ut av Algerie saman med franskmennene, men busette seg i Barcelona. Lidia var utruleg god til å lage mat, spesielt couscous. Dette var alltid deira festmat til 1. nyttårsdags lunsj, og alltid servert samtidig med nasjonalsporten i Spania, tyrefekting: Svære duftande suppetallerkar med couscous, med haugen på av gryn og rotgrønsaker og kylling. Som alle gode mødrer serverte ho tre gonger så store porsjonar som ein trong og dobbelt så mykje som ein kunne makte.

S

Festspelmat

Eg var så heldig å vere gjest der fleire nyttårsdagar, og vertinna reagerte kvar gong på at eg var så taus og bleik om nebbet, der eg sat og stirte ned i den herlege, fargerike maten. Om eg ikkje likte couscousen hennar? Om eg gjorde. Tove Bakke Siri Beate Velle og Milan Ilic med årets festspelkake

Onsdag 24. juni 17.00–24.00 Kafeen, Aasen-tunet Tove Bakkes favorittrett

Festspeldiktarens livrett, couscous, er berre eit av fleire velsmakande måltid kjøkkenleiar Milan Ilic i Aasen-tunet serverer under Festspela. Tunassistent Siri Beate Velle i Aasen-tunet er konditor og har laga ei lekker kake spesielt for Festspela.

fektkake med smak av lime, og ho har fått grønfargen som går igjen i festspelmateriellet og på festspel-t-skjorta i år.

Festspelkaka er ei nydeleg kon-

Festspelvatn frå Aasen-kjelda Nye varer i museumsbutikken Volda mineralvatn er ein fast samarbeidspartnar for Ivar Aasentunet og Dei nynorske festspela. I år leverer dei reint kjeldevatn på flaske til tørste festspelgjester. – Sukker får dei fleste av oss nok av, så etter å ha hatt eigen festspelbrus i mange år, ønskjer vi no å gi publikum tilbod om reint sukkerfritt kjeldevatn. Vatnet er sjølvsagt henta frå Aasen-kjelda, seier kjøkkenleiar Milan Ilic i kafeen i Ivar Aasen-tunet. Vi vonar at vatnet vil falle i smak hos både store og små festspelgjester.

Tunkattkrus og t-skjorter, nydelege kort med Aasen-gjenstandar og økologiske handlenett med Aasen-sitat er nokre av dei nye varene som museumsbutikken i Ivar Aasen-tunet byd på under Festspela. I tillegg er det sjølvsagt laga festspelkrus med tekst omsett av festspeldiktaren, og t-skjorter med Anna Gavalda-sitat. – I år har vi laga festspel-t-skjorta i to fargar, grøn og svart, seier tunvert Ingrid Opedal, som også trur tunkattt-skjortene i rosa, grønt og svart vert populære mellom dei yngste. Butikken har, i tillegg til standardutvalet med nynorskbøker, eit rikt

utval bøker av festspelforfattarane. CD-ar med musikk av Nordstoga, Side Brok, Stein Torleif Bjella, Storm Weather Shanty Choir med fleire byd butikken også på festspeldagane.


S

26 D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ă˜r s t a

9HONRPHQWLOHYHQW\UOHJH WXURSSOHYLQJDUL

nynorsksenteret.no 3ÆYHYVLGDQ\QRUVNVHQWHUHWQR Ä&#x;QQGXUHVVXUVVLGHUVRP NDQYHUHWLOJRGKMHOSL Q\QRUVNRSSOĂˆULQJD 5HVVXUVVLGHQHKMHOSHU GHJPHGÆÄ&#x;QQHIUDPWLO Q\QRUVNNXUVVSHOWHVWDU Q\QRUVNWHNVWDUSÆQHWWHW WLSVIRUVNLQJRJRYHUV\QDY PDQJHVODJ

‡6LONHYHJHQ².LQDVHSWHPEHU ‡.DSDGRNLD²7\UNLDRNWREHU ‡(J\SWRNWREHU

,QIRUPDVMRQRJSnPHOGLQJ SnYnUHQHWWVLGHU ZZZNXOWXUUHLVHUFRP WOI

Sivert Aarflot-museet Ope kvar søndag i juli og august frü kl. 12.00-17.00. Elles etter avtale. Tlf. 70 07 78 54 www.sivertaarflot.no

1\QRUVNVHQWHUHW

QDVMRQDOWVHQWHUIRUQ\QRUVNLRSSOĂˆULQJD

ZZZQ\QRUVNVHQWHUHWQR_HSRVWQ\QRUVNVHQWHUHW#KLYROGDQR

Kulturfylket Hordaland med festspelbyen Bergen ynskjer Sunnmøre lukke til med dei Nynorske festspela 2009!

+nYDUG%‘YUHJnUG /HLDUL1RUHJV0nOODJ

.YDHUGLWW PnOODJ"

Informasjon om fylket og fylkeskommunen, finn du pĂĽ

www.hordaland.no

%RUJXQG*LVNH+DUHLG +HU¥\1RUGGDO6NRGMH 6XOD6\NN\OYHQ8OVWHLQ 9DQ\OYHQ9ROGD‘UVNRJ HOOHU‘UVWD"

%/,0(' ZZZQPQR

Postkort

Postboks 7900, 5020 Bergen Tlf.: 55 23 90 00 Faks: 55 23 99 49

Festspelkrus

Postkort

Festspelprodukta og fleire andre nye varer med sĂŚrpreg finn du i butikken i Aasen-tunet og pĂĽ Internett. www.aasentunet.no/butikk


TELEFON: _________________________ E�POST: ____________________________________

POSTNR./POSTSTAD: _______________________________________________________________

ADRESSE: __________________________________________________________________________

NAMN:_____________________________________________________________________________

Svarsending 0091 0090 Oslo

AS

ÍŚÍ§Í§Í ‘”†ƌ‘”†‡‹†Č€ÇŁͼͧͨ͌ÍŁÍŁÍŁÍŁ

Eg tingar Dag og Tid frĂĽ no og fram til 1. oktober 2009 for 195 kroner

ELFESTSP RABATT

Dag og Tid for 195 kroner

www.dagogtid.no

Abonnement: Send inn denne kupongen, send e-post til tinging@dagogtid.no eller gĂĽ til

D E I N YN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n i 2 009 • Vo l da og Ă˜r s t a 27

S

2SQLQJVWLGHU 0nQIUH  7\VWRUV /DXUGDJ

7OI 6SLQQHULHW

›Â?‘Â?ˆ‡”ƒÂ?•‡ƒ˜†‡Ž‹Â?‰ÇŚ ’‡”ˆ‡Â?–ˆ‘”‰‘†‡Â?ޖ‡”Ǥ

% pĂĽ Inntil 50 elle ktu la e p ts s fe r. tt a rf fo ara

„‘‘Â?‹Â?‰̓Â?‘”†ƌ‘”†njŠ‘–‡ŽŽǤÂ?‘Č€™™™ǤÂ?‘”†ƌ‘”†njŠ‘–‡ŽŽǤÂ?‘


D ei Nynorske Fes tspela

S

28 D E I NYN O R S KE F E S T S P E L A • I v a r A a s e n - t u n e t • 24 . – 2 8 . j u n iIvar 2 009 • Vo l da og Ør s24. ta Aasen-tunet

- 28. juni 2009

Ørsta og Volda

Arrangementsstader 7

1. Ivar Aasen-statuen 2. Kafé Fru Svendsen 3. Volda el. mylne 4. Målbar, Møre Folkehøgskule 5. Fugl Føniks kaffibar 6. Det Grøne Treet 7. Brudavolltunet 8. Festspelfrukost Volda

9. Festspelfrukost Ørsta 10. Golfbanen i Vassbotnen 11. Scana Volda 12. Volda ferjekai 13. Festspelpøbb, Studenthuset Rokken 14. Volda bygdetun 15. Hotell Ivar Aasen 16. Kunsthuset - Ørsta kunstlag 4 5

12

9 2

8 6 13

14

16

3

10

1 11

Volda

Volda og Ørsta

Ørsta

Nynorsk kultursentrum

Billettar

- Ivar Aasen-tunet – eit nasjonalt dokumentasjonsog opplevingssenter for nynorsk skriftkultur - Dei Nynorske Festspela – ei årleg feiring av den nynorske skriftkulturen - nettstadene www.aasentunet.no og www.tunkatten.no

www.billettluka.no/aasentunet Narvesen og 7-Eleven over heile landet Telefon 70 04 75 84

Ivar Aasen-tunet

Opningstider

Billettprisar

15. juni - 15. august Måndag - fredag kl. 10-17 Laurdag og søndag kl. 12-17 Utvida opningstider under Festspela

Vaksne: 70,Barn (6-16), student, honnør: 35,Grupper (minst 15 personar inkl. leiar): 35,- pr person. Familie (inntil to vaksne): 150,Eigne prisar for barnehagegrupper og skuleklassar.

16. august - 14. juni Måndag - fredag kl. 10-16 Søndag kl. 12-17

15

Rabattar Eigen barnebillett på nokre arrangement, elles halv pris. Ev. honnør- eller studentbillett er oppført spesielt. Ikkje oppført billettpris: gratis tilgjenge. Kulturrabatt for ungdom (16-20) på Side Brok/Tabanka Crew Festspelpass kr 1200 Gir tilgjenge til alle festspelarrangement med unntak av The Red Rooster Band og påmeldingsavgift til Dei nynorske golfspela. NB: Også publikum med festspelpass må tinge plass på førehand til arrangement i lokale med avgrensa plass, t.d. i Salen i Ivar Aasen-tunet og for ferjeturen.

Takk til tilskotsgivarar og sponsorar

Volda kommune

Samarbeidspartnarar

Ørsta kommune

Amfi Ørsta l Bama l Bokbyen Fjærland l Blåmann Barnebokklubb l Bondens Marked l Det Grøne Treet l Det Norske Samlaget Det Norske Teatret l Friele l Fugl Føniks kaffibar l Hotell Ivar Aasen l Hovdebygda Idrottslag l Jazzklubben Volda Ørsta l Kafé Fru Svendsen Kontaktpunktet l Møre folkehøgskule l NORCD l Norsk Forfattersentrum l Norsk Oversetterforening l Nynorsk mediesenter l Ole Ringdal as Scana Volda l Sivert Aarflot-jubileet l Studenthuset Rokken l Sunnmøre museum l Tide l Tine l Volda Bil l Volda Bygdetun l Volda elektriske mylne Volda Golfklubb l Volda handelsforening l Volda sokneråd l Volda Mineralvatn l Volda omsorgssenter l Westres bakeri Ørsta bygdemuseumslag l Ørsta sokneråd l Ørsta Torg

Programmagasin for Dei nynorske festspela 2009  

Magasin med omtalar av arrangement ved Dei nynorske festspela 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you