AART / Transformation / Dansk

Page 1

TRANSFORMATION


AARHUS

KØBENHAVN

OSLO

Mariane Thomsens Gade 1c DK - 8000 Aarhus C

Njalsgade 17a DK - 2300 Copenhagens S

Bryggegata 7 NO - 0250 Oslo

+45 8730 3286 aart@aart.dk

+45 8730 3286 aart@aart.dk

+47 404 75 900 aart@aart.dk


Omslag

Multikulturhuset i Sønderborg var i 2018 en af tre finalister til Renoverprisen, der kürer Danmarks bedste renoveringsprojekter.


Fjordsgade forenings- og fritidshus / Aarhus


INDHOLD TRANSFORMATION

7

PERSPEKTIVER

8

TEAM

12

FORSKNING

15

PROJEKTER

19

DOKUMENTATION

54

AART ARCHITECTS

56


Vi analyserer eksisterende bygninger og bringer dem i spil på ny, så der i krydsfeltet mellem nyt og gammelt, nutid og fortid, opstår en verden af muligheder.

Kulturværftet / Helsingør


TRANSFORMATION Hos AART er vi drevet af at forløse det skjulte potentiale, som eksisterende bygninger rummer. Derfor byder vi ind med et specialiseret team af nøglemedarbejdere, når vi renoverer og revitaliserer bygninger til nye formål. Et team, hvor vi kombinerer håndværksmæssig erfaring og byggeteknisk ekspertise med den nyeste forskning på området. En stor del af landets erhvervsbygninger står tomme. Alene i hovedsstaden står mere en million erhvervskvadratmeter tomme, og i provinsen visner fortsat flere af småbyer hen, fordi butikker lukker og industriarbejdspladser flytter. Behovet for at transformere den eksisterende bygningsmasse har aldrig været større, og sammenholdt med at rive ned og bygge nyt rummer transformation et stort potentiale - for organisationer og samfund. I snart 20 år har vi arbejdet dedikeret med at forløse netop dette potentiale. Vi har arbejdet med at analysere eksisterende bygninger og bringe dem i spil på ny, så der i krydsfeltet mellem nyt og gammelt, nutid og fortid, opstår en verden af muligheder for at udvikle boliger, virksomheder, kulturinstitutioner og hele byområder. Transformation er med andre ord et kerneområde i vores rådgivning, og vi ser det som en af vores fornemste opgaver at fastholde bygningers bevaringsværdige kvaliteter, fremhæve dem på ny og føre dem videre i nye formål og funktioner - til gavn for vores kunder og glæde for de mange mennsker, som vil bo, lære, arbejde og, ja, leve og ånde i og omkring arkitekturen.

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

7


VÆRDISKABENDE PERSPEKTIVER

• Forlænger levetiden • Mindsker byggeaffaldet • Varierer bybilledet • Styrker identiteten • Bevarer kulturarven • Løfter bundlinjen

8

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Transformation mindsker byggeaffaldet Transformation skaber værdi på flere parametre. For eksempel udgør affald fra byggeriet 30 procent af alt det affald, der genereres i Danmark, og 97 procent af byggeaffald stammer fra nedrivning af eksisterende bygninger. Transformation er med andre ord en af de største knapper vi kan dreje på som samfund i den bæredygtige omstilling. Kilder: Concito og Teknologisk Institut

30%

97%

Så meget af alt det affald, der genereres i Danmark stammer fra byggebranchen.

Så meget af alt det byggeaffald, der genereres i byggebranchen, stammer fra nedrivning af eksisterende bygninger.

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

9Transformation har altid været en integreret del af vores rådgivning – og vel at mærke med en dyb dedikation til dansk byggeskik, hvor gennemarbejdede detaljer og klassiske materialer spiller smukt sammen med omgivelserne og de mennesker, det hele handler om. Transformation er derfor vokset frem som et naturligt kerneområde i vores rådgivning. Anders Tyrrestrup Stiftende partner i AART architects

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

11


TEAM Transformation er et håndværk, der kræver erfarne rådgivere. Det ved vi, og derfor har vi ikke alene etableret transformation som et kerneområde i vores rådgivning. Vi har også etableret et team af arkitekter, bygningskonstruktører og ph.d.-studerende, hvor håndværksmæssig grunduddannelse går hånd i hånd med forskning i arkitektonisk værdiskabelse. På den måde kan vi altid byde ind med højt kvalificerede kompetencer afstemt vores kunders visioner og det enkelte projekts krav og kompleksitet.

12

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Vi tilbyder en almen forståelse og specialiseret faglig forankring, som vi kan løfte ind i enhver opgave – og altid med et team af kompetente nøglemedarbejdere. Leder af transformationsteam

ANDERS TYRRESTRUP Ansvarlig partner for transformation Stiftende partner / Arkitekt

MIKKEL SEIER CHRISTOFFERSEN Leder af transformationsteam Arkitekt / Bygningskonstruktør / Tømrer

RENE SKAARUP LAURSEN Bygningskostruktør erfaring indenfor renovering og transformation.

NANNA BEHRENS DINESEN Arkitekt med speciale i bevaringsværdige bygninger

DAVID SOMMER Bygningskostruktør med erfaring indenfor renovering og transformation.

MIKKEL BÜLOW PETERSEN Bygningskostruktør erfaring indenfor renovering og transformation.

STINA RASK JENSEN Arkitekt og ph.d.-studerende med speciale i energirenoveringers sociale værdiskabelse

HELGE SKOVSTED Bygningskonstruktør og tømrer med mere end 30 års erfaring indenfor renovering og transformation

Mikkel Seier Christoffersen

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

13


Kulturværftet / Helsingør


En energirenovering transformerer det byggede miljø. Den påvirker beboernes liv på en meget direkte måde. Men som det er i dag, ved man faktisk meget lidt om, hvordan det påvirker deres livskvalitet og oplevelse af området som helhed. Forskningsprojektet ReVALUE rummer derfor spændende perspektiver. Velux Daylight Symposium / London

Stina Rask Jensen Arkitekt og ph.d.-studerende

FORSKNING Vi er drevet af at yde kompetent rådgivning, der bygger på et solidt vidensfundament. Derfor samarbejder vi løbende med forskningsinstitutioner for at få adgang til – og selv gå forrest i udviklingen af – den nyeste viden inden for det byggede miljø. Det gælder også inden for renovering og transformation, hvor vi aktuelt er engageret i forskningsprojektet ReVALUE. Projektet er støttet af Innovationsfonden og har fokus på at skabe og synliggøre merværdi i fremtidens energirenoveringer, og vi deltager som én blandt en række af byggebranchens største aktører, der tilsammen dækker byggeriets værdikæde. Som led i forskningsprojektet har vi tilknyttet arkitekt Stina Rask Jensenen som ph.d.-studerende. Hun arbejder med, hvad det betyder for beboernes livskvalitet, når deres boliger bliver grønnere. For renovering har i mange år handlet om at reducere bygningers energiforbrug. Det ser godt ud i driftsbudgettet og CO2-regnskabet, men det betyder samtidig, at man i branchen ikke har haft tilstrækkeligt øje for at styrke den sociale værdiskabelse, som ligger gemt i enhver renovering. Forskningsprojektet er et eksempel på, hvordan vi arbejder strategisk med at udvikle ny viden inden for renovering og transformation og indarbejde denne viden i vores projekter på tværs af skala og sektorer. I kraft af vores egne aktiviteter og tætte relationer til forskningsverdenen er vi således garant for at levere kompetent rådgivning baseret på den nyeste forskning inden for området. Samtidig tilbyder vi at samarbejde om evaluering af projekter, efter de er afleveret og taget i brug.

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

15Kulturværftet / Helsingør


Multikulturhus / Sønderborg


UDVALGTE PROJEKTER

Vi arbejder på tværs af skala og sektorer og har gennem årene transformeret alt lige fra historiske skole- og hospitalsbygninger til udtjente industri- og erhvervsbygninger. Med grundige analyser og gedigent håndværk har vi givet dem nye formål og funktioner, så de er kommet i brug på ny. På samme måde har vi arbejdet med boligsektoren, hvor vi har opdyrket erfaring med omdannelse af kontorbygninger til boliger og vice versa.

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

19


UNIVERSITETSBYEN Udviklingsplanen åbner for nye perspektiver på at omdanne Aarhus Kommunehospital til en byintegreret campus, hvor Aarhus Universitet møder bylivet og erhvervslivet på helt nye måder – indrammet af et af Danmarks mest karakterfulde byggede miljøer med en unik homogenitet i geometri og materialer.

20

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Ved at behandle og fremhæve de bevarede bygninger med nye elementer bringes en livlighed ind i bebyggelsen, samtidig med at den kommer til at fremstå som et af Danmarks arkitektonisk set allermest markante byområder. Tom Nielsen Professor på Arkitektskolen Aarhus

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

21


FAKTA Beliggenhed Aarhus, Danmark Konkurrence 2017, vinderforslag i parallelopdrag Størrelse 110.000 kvm Bygherre Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) Totalrådgiver AART architects Arkitekter AART architects E+N Landskabsarkitekt Møller & Grønborg Konsulent Trafikplan

22

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

Den konsekvente komposition af byrum og bygninger klædt i rød tegl har siden 1930'erne kendetegnet Aarhus Kommunehospital, men er de senere år blevet sløret af nye pavilloner og tilbygninger. Med omdannelsen til en byintegreret campus - Universitetsbyen fornys og forstærkes stedets oprindelige kvaliteter. Udviklingsplanen værner om stedets historiske potentiale samtidig med at skabe en fremsynet forandring af dette enestående sted i hjertet af Aarhus. En forandring, hvor det bedste fra fortiden bevares og bringes i spil med fremtidens studieliv og byliv – med helt nye muligheder for forskning, erhverv, boliger, caféer og oplevelser i smukt samspil med Universitetsparken, Midtbyen, Øgadekvarteret og Trøjborg. Udviklingsplanen for Universitetsbyen bygger på fire dogmer: det forstærker stedets historiske potentiale, forbinder det med den omkringliggende by, bringer det i spil med moderne livsformer og indrammer det i en robust planløsning. Tilsammen åbner de fire dogmer for nye perspektiver på udvekslingen mellem by og universitet, så byen tager farve af universitetet og omvendt. Alt sammen med fokus på at styrke fortællingen om Aarhus – nationalt og internationalt – som en levende og attraktiv universitetsby til glæde for både studerende, forskere, borgere og virksomheder.


TRANSFORMATION FRA HOSPITAL TIL BYINTEGRERET CAMPUS

Før

Efter

Før

Efter

Før

Efter

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

23


FJORDSGADE FORENINGS- OG FRITIDSHUS Den gamle Fjordsgades Skole er ikke alene renoveret. Den er også transformeret til et multifunktionelt forenings- og fritidshus, som vil samle lokalbefolkningen og skabe nye muligheder for idræt og kreativ udfoldelse på Frederiksbjerg. Projektet demonstrerer på den måde, hvordan bevaringsværdige bygninger kan bringes i spil på ny, så de fortsat skaber værdi for lokalsamfundet.

24

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


�

AART har set muligheder, som vi ikke selv har set. Det er sin sag at transformere en skole fra begyndelsen af 1900-tallet til nye anvendelige rumligheder, som tilgodeser nutidens krav og behov, og her har AART ydet en uvurderlig rĂĽdgivning. Per Dahl Pedersen Aarhus Kommune - Sport og Fritid

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

25


Aarhus Kommunen ønskede at give Fjordsgade Skole en ny funktion på Frederiksbjerg – særligt efter at bydelen har fået en ny skole. De historiske rammer er derfor blevet renoveret og transformeret, så bygningen i dag faciliterer alt fra yoga, boksning og e-sport til undervisning i kreative, sproglige og musiske fag. Og i hjertet af bygningen er skabt en kantine, hvor alle de forskellige interessefællesskaber kan mødes, så der opstår inspirerende synergier.

FAKTA Beliggenhed Aarhus, Danmark Konkurrence 2015, vinderforslag i tilbudskonkurrence Status Opført i 2018 Størrelse 6.000 kvm Bygherre Aarhus Kommune - Sport og Fritid Arkitekt AART architects Ingeniør Tækker Rådgivende Ingeniører

26

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

Transformationen er sket i tæt samarbejde med blandt andre AART designers, som har specialdesignet inventar til de mange nye faciliteter. Et samarbejde, der er gået hånd i hånd med en gennemgribende renoveringsopgave, hvor to nye trappekerne er etableret, nyt fundament er lagt i kælderen, gammelt tømmer er udskiftet bygningskonstruktionen og meget mere. Det hele med fokus på at opdatere de fysiske rammer i henhold til alle gældende myndighedskrav uden at gå på kompromis med bygningens bevaringsværdige kvaliteter. For at øge tilgængeligheden og flowet mellem etagerne er der ikke alene etableret nye trappekerne. Der er også installeret en elevator ved hovedindgangen. Elevatoren er beklædt med spejle, så den på den ene side næsten usynligt smelter sammen med bygningen og på den anden side står som en moderne kontrast til de historiske rammer. En detalje, som indkapsler selve essensen af arbejdet med at renovere og transformere den gamle skole. Et arbejde, der kort sagt har handlet om at forny for at kunne bevare.


TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

27


Renoveringsprocessen

Renoveringsprocessen

28

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Renoveringsprocessen

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

29


KULTURVÆRFTET Med mere end 700.000 besøgende om året er Kulturværftet en folkelig succes. Ikke alene har det revitaliseret Helsingørs havnefront. Det har også skabt nye muligheder for udviklingen af Helsingør som en moderne, kulturbærende by.

30

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Det er i den grad gået den rigtige vej. Strategien har været, at folk skulle holde op med kun at tænke på København, men tog os med i overvejelserne. Nu ved folk godt, at vi er her. Michael Foch Leder af Kulturværftet

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

31


32

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Som omdrejningspunkt for Kulturhavn Kronborg har Kulturværftet skabt et nyt samlingssted for borgere og besøgende og sat Helsingør på det kulturelle verdenskort – udråbt af New York Times som et af verdens mest seværdige steder. Det er blandt Danmarks mest omtalte kulturhuse og har tiltrukket store kulturbegivenheder som Kronprinseparrets Priser og verdens største designpris, Index Award. Læg dertil, at det rummer et af Danmarks mest benyttede biblioteker. Et bibliotek, der som et af blot to biblioteker i Europa har modtaget betegnelsen 'exceptionel' – den fornemste vurdering og anbefaling af Library Ranking Europe. Alt dette er blevet muligt ved at omdanne byens historiske skibsværft til et kulturhus med café, bibliotek, udstillingsrum, koncertsale og meget mere. Et kulturhus, der på skuldrene af fortiden sætter kursen for udviklingen af Helsingør fra industriby til kulturby – i hjertet af Danmarks måske mest historiske havn med udsigt til Kronborg og Øresund. Kulturværftet forener havnens værftshistoriske ånd med moderne kulturoplevelser, hvor besøgende kan opleve historiens vingesus i mødet mellem fortid og nutid. Med en ny glasarkade fremstår Kulturværftet som et ikonisk, inviterende kulturhus, hvor arkaden omslutter de gamle værftsbygninger og forbinder de mange kulturtilbud. Med sine sejlinspirerede, krystallinske former føjer arkaden en moderne kant og karakter til Kulturværftet, samtidig med at reflektere den historiske havn. De varierende former giver konstant anledning til nye indramninger af udsigten til Kronborg og Øresund, som på den måde bliver husets visuelle og historiske sigtepunkt. Mod syd er arkaden endvidere beklædt med perforerede tyndplader for at skabe et kulturhus tilpasset det lokale klima.

FAKTA Beliggenhed Helsingør, Danmark Konkurrence 2007, vincerforslag i åben international arkitektkonkurrence Status Opført i 2010 Størrelse 13,000 m2 Bygherre Helsingør Kommune Arkitekt AART architects Ingeniør Søren Jensen Hæderspriser The Structural Award Tyndpladegruppens Arkitekturpris The International Property Award

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

33


Før transformation

34

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Før transformation

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

35


MULTIKULTURHUS Multikulturhuset i Sønderborg viser, hvordan man kan omdanne, ikke alene tidligere industribygninger, men hele industrihavne til kulturelle katalysatorer for byudvikling. For hvor et forladt industriområde – med Ewers Pakhus som den historiske forankring – før adskilte byen fra bugten, står i dag et mangfoldigt kulturhus, som har bundet byen og dens mennesker sammen på ny.

36

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Huset er et hit! Her kommer folk, der kan fortælle deres børn, at bedstefar arbejdede i pakhuset. Det er tradition og fornyelse, som mødes og giver mening. Bibliotekar Hovedbiblioteket i Sønderborg

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

37


FAKTA Beliggenhed Sønderborg, Danmark Konkurrence 2015, vinderforslag i totalentreprisekonkurrence Status Opført i 2017 Størrelse 5.500 kvm Bygherre Sønderborg Kommune Bygherre Sønderborg Kommune Entreprenør Hoffmann Arkitekter AART architects ZENI arkitekter Ingeniører Alectia / Niras

38

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

Det nye multikulturhus indfrier Sønderborg Kommunes vision om at samle flere kulturinstitutioner (heriblandt Sønderborg Hovedbibliotek og Sønderjyllands Kunstskole) i et ikonisk og inspirerende hus på byens havnefront, så den tidligere industrihavn omdannes til en levende og kulturbærende del af byen. Med sine mange kulturtilbud fremmer huset et moderne by- og kulturliv, men det sker på skuldrene af fortiden, så man som besøgende oplever havnens industrielle identitet og historiske betydning for byen. De kontrastfulde rammer er blevet til ved at kombinere et moderne og stramt komponeret nybyggeri med en ambitiøs renovering af det gamle Ewers Pakhus. Kontrasterne går på tværs af skala, og i inventaret er gammelt tømmer fra pakhuset således omsat til plinte og loungemøbler i nybyggeriet, mens moderne teknologi er bragt ind i pakhuset – eksempelvis i form af akrylstrukturer med dynamiske lyssætninger, der skaber et kontrastfuldt samspil med de gamle trækonstruktioner. Resultatet er et kulturhus, som har skabt nye muligheder for udviklingen af Sønderborg. Tusindvis af borgere strømmede til indvielsen, og med de nye rammer har hovedbiblioteket tiltrukket markant flere unge – en brugergruppe med stor betydning for byen, og hvis interesse det gamle hovedbibliotek havde svært ved at fange. Faktisk har det nye hovedbibliotek med et månedligt besøgstal på 50.000 tiltrukket dobbelt så mange besøgende, hvilket er langt over det forventede. Læg dertil, at freelancere har taget kulturhuset til sig som et moderne og fleksibelt arbejdsmiljø med en enestående udsigt og et mangfoldigt liv.


TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

39


Før transformation

Før transformation

40

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Før transformation

Før transformation

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

41


Bevaring af historisk facade

42

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


HOTEL SCANDIC AARHUS CITY Hotel Scandic Aarhus City forbinder 150 års byhistorie ved at integrere en af byens bedst bevarede facader som et karakterfuldt, arkitektonisk element. Hotellet afspejler bymidtens historiske bygninger, samtidig med at det tilføre bymidten en moderne, arkitektonisk karakter. Med sine lyse facadebånd lyser det op i bybilledet, mens facadens jordbrune farveskala går i dialog med de omkringliggende karrébygninger.

Som en moderne fortolkning af de smukke karrébygninger viderefører hotellet midtbyens historie, men skaber i kraft af sit stramme formsprog samtidig et spændingsfelt mellem nyt og gammelt. Et spændingsfelt, der kommer til udtryk i den historiske facade mod Østergade, der er bevaret og integreret som en del af hotellets karakter. Hotellet forener på den måde midtbyens historie med moderne hotel-, restaurant- og forretningsfaciliteter, hvor de besøgende kan opleve historiens vingesus i mødet mellem fortid og nutid. Med sine 228 hotelværelser er hotellet blandt de største hoteller i Aarhus. Det er organiseret som en femetagers bygning med en tilbagetrukket penthouseetage. Stueetagen er indrettet med specialdesignet inventar af Henrik Bønnelycke og byder på en imødekommende foyer, lyse konferencerum og stemningsfulde butik- og restaurantfaciliteter. Dertil kommer den udstrakte glasfacade, som eksponerer stueetagens liv, aktivitet og interiør mod byrummet. Sidst, men ikke mindst, har hotellet integreret flere bæredygtige tiltag. For eksempel producerer solcelleanlægget på taget 90 procent af den strøm, som bliver brugt på hotelværelserne. Med sit fuldt tilgængelige konferenceområde og sine 22 handicapvenlige hotelværelser er hotellet desuden designet som et af Danmarks mest tilgængelige hoteller. Og endelig har hotellet sine egne bistader på taget, så gæsterne kan nyde frisk, slynget honning hver dag.

FAKTA Beliggenhed Aarhus, Danmark Akkvisition 2010, privat opdrag Status Opført i 2012 Størrelse 18.000 kvm Bygherre A Engaard Norcap Arkitekter AART architects Bønnelycke (interiør) Krook & Tjäder (interiør) Ingeniør MOE

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

43


SVANEPARKEN Svaneparken blev opført i 1920 som tuberkulose hospital og husede senere indtil 1980’erne åndsvageforsorgens institution i Ebberødgård i Birkerød. Efter en gennemgribende renovering og ombygning er det gamle hospital blevet omdannet til en 2.000 m2 stor daginstitution med fem selvstændige institutioner, hvor specialdesignede inventarelementer skaber et farverigt og fantasifuldt legelandskab.

44

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Udvendigt er bygningen totalrenoveret med respekt for stedets historie, mens de indre rum er blevet redesignet for at skabe oplevelsesrige rammer for institutionernes 250 børn og et stærkt fællesskab på tværs af de fem institutioner. I hjertet af bygningen rejser sig således et dobbelthøjt fællesrum, der via glaspartier i varierende størrelser og former skaber visuel kontakt mellem institutionerne og giver børnene mulighed for at lege og danne venskaber på tværs af institutionerne. Alt inventaret er specialdesignet med udgangspunkt i børnenes behov og bygningens struktur. Det specialdesignede inventar udfordrer den traditionelle tilgang til design af daginstitutioner, da inventaret snarere end møbler fremstår som varierende rumelementer, der smelter sammen med bygningen og skaber et farverigt legelandskab af nicher, plateauer, huler og teater- og rutsjemøbler, hvor kun børnenes fantasi sætter grænserne. Legelandskabet videreføres i udearealerne, hvor parken danner ramme om en bred vifte af aktivitetsspots. Bearbejdelsen af parken udviser stor respekt for stedets historiske kvaliteter og naturskønne omgivelser, og som et spejlbillede på bygningens indre struktur er parken bygget op omkring en fælles zone, hvor hovedtrappen kan bringes i spil som amfiteater, og frugtlunde kan danne ramme om en bred vifte af fællesaktiviteter. Den fælles zone er omkranset af fem separate haver, der danner en privat zone for hver af de fem institutioner og giver børnene mulighed for at finde tryghed, hvad enten de leger inde eller ude.

FAKTA Beliggenhed Birkerød, Danmark Konkurrence 2010, vinderforslag i prækvalificeret projektkonkurrence Status Opført i 2012 Størrelse 2.000 kvm Bygherre FK Ejendom Totalentreprenør Enemærk o& Petersen Arkitekt AART architects Ingeniør Tækker

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

45


SCANDINAVIAN CENTER Omdannelsen af Scandinavian Center Aarhus åbner for nye perspektiver på at udvikle attraktive boliger i centrum af Aarhus. Det sker ved at konvertere kongrescentrets tidligere erhvervslejemål til delevenlige boliger målrettet unge.

AART har været en kompetent sparringspartner i forbindelse med omdannelsen af kontorbygningen Scandinavian Center til moderne, tidssvarende boliger. Brian Popp Sektionschef for renoveringsafdeling i CASA

46

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


FAKTA Aarhus tiltrækker stadig flere unge, der mangler et sted at bo, når de begynder deres nye liv som studerende. Og med en beliggenhed tæt på byens café- og natteliv er Scandinavian Center Aarhus en oplagt adresse. Kongrescentret er aldrig blevet den succes, som kommunen håbede, og med omdannelsen til delevenlige ungdomsboliger tilføres området derfor nyt liv. Omdannelsen omfatter 133 boliger, der spænder fra 60 til 120 kvadratmeter og tilsammen udgør 11.000 kvadratmeter. Lys og luft er vægtet højt i designet af boligerne, som alle har udgang til private altaner. Adgangen til boligerne sker via en svalegang, der omkranser et indre gårdmiljø, der inviterer til socialt samvær og om aftenen er sat i scene af integreret lyskunst.

Beliggenhed Aarhus, Danmark Akkvisition 2016, privat opdrag Status 2018, opført Størrelse 11.000 kvm Totalentreprenør Casa Arkitekt AART architects Ingeniør Niras

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

47


Før transformation

48

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Før transformation

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

49


ØVRIGE PROJEKTER

GLASMUSEET EBELTOFT Med respekt for museets historie tilpasser udvidelsen sig de eksisterende bygninger. Den forbinder bygningerne og samler museet i et generøst hovedgreb, der føjer en samlet identitet til museet og åbner det inviterende mod omgivelserne.

MUSHOLM Kåret til verdens mest socialt inkluderende sted og fremhævet verden over som et nybrud inden for tilgængelig arkitektur har udvidelsen af Musholm styrket fortællingen om Muskelsvindfonden som en fremsynet handicaporganisation.

FILMBY AARHUS Udvidelsen af Filmby Aarhus vil forandre filmbyen til en ny kuturdestination i byen. Med sine interaktive kunstinstallationers favntag med klima, sundhed og uddannelse vil udvidelsen vise, hvordan den digitale visuelle industri kan bidrage positivt oplevelsen af byer og udviklingen af samfund.

50

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


SUNDHEDSHUS Diakonissestiftelsens historiske teglstensbygninger omkranser det nye sundhedshus på Frederiksberg. Sundhedshuset er designet, så det både kontrasterer og smelter sammen med de historiske bygninger. En atriumgård vil udgøre husets hjerte, som bliver et nyt offentligt mødested med café, møderum og rum til udstillinger og større events.

SKOLEN PÅ DUEVEJ Udvidelsen af Skolen på Duevej er designet ud fra en bæredygtig helhedstankegang, hvor skolens sociale kvaliteter er vægtet højt. Målet med arkitekturen har været at skabe inspirerende rammer, som understøtter elevernes evne til at lære, samt at efterleve en række ambitiøse bæredygtige principper.

SUN-AIR AVIATION GROUP HQ Det nye hovedkontor indfrier SUN-AIR Aviation Groups mangeårige ønske om at samle de administrative ansatte i Billund på én lokation – som en åben og moderne organisation tæt integreret med de eksisterende hangarbygninger.

VILLEMOESKARRÉEN Med forslaget omdannes Willemoeskarréen til et offentligt samlingspunkt, der dels skaber nye muligheder for at dyrke lokale fællesskaber, og dels bliver et attraktivt boligområde for familier. Projektet fremstår på den måde som et eksempel på, hvordan glemte byrum kan forvandles til ressourcer til glæde og gavn for et helt lokalsamfund.

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

51


52

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


Vi har selv kontor på toppen af et smukt renoveret pakhus i København. Derudover har vi kontorer i Aarhus og Oslo.

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

53


nd

e

es oc pr

de proces

Værdiskabelse

Færdigt projekt

D

ok um e n te re

Nyt projekt

g

g in

lin id

Fo ra nk ri

ng

l id

m

Fo ra n

Fo r

g in kr

m

Fo r

Ska bende proces

e nd

nd

D

ok um e n te re

For os handler arkitektur om mere og andet end at skabe bygninger og byrum. Det handler i ligeså høj grad om at dokumentere den forskel, vi gør for vores kunder, og det aftryk, vi sætter på samfundet. Derfor arbejder vi dedikeret med at få indsigter i, hvordan vi skaber arkitektur med merværdi. Indsigter, der ikke alene sætter os i stand til at dokumentere værdien af vores arkitektur, men også til at renovere og transformere bygninger og byrum, der bygger på et informeret fundament af evidens og erfaring.

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

te re

Færdigt projekt

VÆRDISKABENDE DOKUMENTATION

54

Værdiskabelse es oc pr

e

es oc pr

VærdiskabelseSTIFTENDE PARTNERE Anders Tyrrestrup Torben Skovbjerg Larsen Anders Strange

For os er tillid nøglen til et succesfuldt samarbejde. Vores rådgivning bygger derfor på et solidt økonomisk fundament.

AART ARCHITECTS Vi etablerede AART architects i 2000, og som fem gange gazellevirksomhed og finalist til både Årets Ejerleder 2018 og EY Entrepreneur of the Year 2018 har vi siden blandet os med den danske vækstelite. Vi er vokset til 150 medarbejdere fordelt på kontorer i Aarhus, København og Oslo og er i dag engageret i projekter i hele Skandinavien. Projekterne spænder på tværs af skala og sektorer, men fælles for dem alle er viljen til at bringe arkitekturen i spil som en katalysator til at udvikle organisationer og samfund. Det er viljen til at gøre en forskel, fordi det giver mening for alle – og ikke mindst har en positiv effekt på bundlinjen for vores kunder og samfundet i bred forstand.

56

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTSØVRIGE PROJEKTER

FORTSAT

VIKINGTIDSMUSEUM Udvidelsen af Vikingtidsmuseet i Oslo løfter Norges kulturarv. Det sker ved at føje et cirkelslag til det eksisterende museum fra 1926, så nyt og gammelt forenes i et klart og karakterfuldt greb. Med cirkelslaget åbnes museet mod omgivelserne samtidig med, at der skabes en ny signatur, så der opstår nye muligheder for at tiltrække besøgende – faktisk forventes det at fordoble besøgstallet til 800.000 om året.

NICOLINEHUS Nico­linehus er et nyt bolig- og erhvervsbyggeri i hjertet af Aarhus' nye havnebydel – formet af pulsen af midtbyen og forenet med livet ved vandet. Nicolinehus har fundet inspiration i midtbyens gamle karréer, gen­tænkt ideen om gårdhaven indrammet af lejlighe­ der og tilpasset den til livet og klimaet ved vandet. Resultatet er en hybrid mellem den klassiske karré og det terrasserende landskab, hvor funktion og æstetik smelter sammen til en ny helhed.

BUTIKSTORVET Det nye butikstorv skal forvandle Billunds bymidte til et naturligt samlingssted for borgere og besøgende, når det efter planen står færdigt i efteråret 2020 som nabo til LEGO House. Planen er, at Butikstorvet skal huse seks bygninger, der tilsammen skal forene 4.500 kvadratmeter til butikker og kontorfaciliteter med 20 attraktive lejligheder.

58

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS


SKI CENTRUM Visionen med Ski centrum er at skabe en levende bymidte i tæt samspil med den omgivende by. En vision, som forløses ved at skabe en mangfoldighed af boliger, butikker og byrum bundet sammen af et fælles torv, så der opstår et summende byliv – på gadeplan og i højderne.

FREMTIDENS SENIORBOLIGER Modsat tidligere generationer lever seniorer i dag i den ’tredje alder’. De har overskud til at være aktive og engagere sig i andre mennesker. Visionen for Fremtidens Seniorbofællesskab i den nye naturbydel, Ringkøbing K, er derfor at genbesøge bofællesskabet som koncept, gentænke det og tilpasse det livet som aktiv senior.

NORDBYEN Tromsøs tidligere industrihavn skal forvandles til en levende del af byen. Det er formålet med helhedsplanen for den nye havnebydel, Nordbyen, der skal forbinde byen med vandet og forløse Tromsøs vision om at markere sig som arktisk hovedstad.

VANNKANTEN Vannkanten er historien om omdannelsen af Stavangers tidligere industrihavn til et attraktivt boligområde. Hvor tung industri tidligere adskilte byen fra bugten står i dag et af Europas største boligbyggerier i træ med en rigdom af offentlige pladser og passager – og en promenade, der strækker sig helt ind til den historiske bykerne. Vannkanten har da også tiltrukket stor interesse lokalt, nationalt og internationalt. Det er blevet fremhævet som et af Norges mest nyskabende boligbyggerier og kåret som verdens bedste af World Architecture News.

TRANSFORMATION / AART ARCHITECTS

59


Kulturværftet / Helsingør


FOTO

Adam Mørk Jens Markus Lindhe Kirstine Mengel Kontraframe Nicolai Perjesi Thomas Mølvig


Vi indlever os i vores kunders verden, udforsker og udfordrer den, sĂĽ vi sammen kan skabe en verden af muligheder for at leve sundere, smartere og mere sammenhĂŚngende liv - med arkitekturen som katalysator.