Page 1

haver arkitektur + landskab + byplan + design + graďŹ sk design


Stockholm

Nesbyen Oslo

Randers

Herning

Silkeborg

København Odense


Vi tror på, at det unikke skabes af nysgerrighed. Af en evig søgen efter nye veje. Nye måder. Og nye udtryk.

årstiderne arkitekter Lige siden Årstiderne Arkitekter for mere end 20 år siden slog vores første streg, har vi dagligt udfordret os selv og vores kunder på et enkelt spørgsmål: Hvad er god arkitektur? Vi tror nemlig på, at det unikke skabes af nysgerrighed. Af en evig søgen efter nye veje. Nye måder. Og nye udtryk.

symbiose skaber boliger og bygninger, der både kan betragtes og bruges.

Samtidig tager vores løsninger afsæt i nogle af de værdier, der gennem generationer har skabt den enestående skandinaviske arkitekturtradition. Som bæredygtigt design, der holder længere end til det næste skift i moden. Som lys, der bruges til at skabe luft og liv. Og som æstetik og funktionalitet, der i en gennemtænkt

Hos Årstiderne Arkitekter er innovationen en af vores vigtigste drivkræfter. Innovation i processen. Innovation i designet. Innovation i materialerne. Et af resultaterne er, at vi i dag er blandt de førende i Norden inden for digitalt byggeri og 3D-projektering.

Hertil kommer vores skarpe fokus på de økonomiske, tekniske, juridiske og sociale aspekter af den enkelte opgave. En forståelse, der sikrer holistiske løsninger.

Vores palet af kompetencer omfatter bygningsarkitektur, design, grafik, byplanlægning, landskabsplanlægning og bæredygtighed. Tilgangen til opgaverne er konceptuel, og hvor det er muligt, udforsker vi det krydsfelt mellem områderne, hvor processen bliver mest dynamisk – og resultatet unikt. Årstiderne Arkitekter er i dag en af Danmarks største tegnestuer. Vi er ca. 130 medarbejdere fordelt på seks afdelinger i Danmark, Sverige og Norge.


De uderum vi opholder os i påvirker vores opfattelse af stedet, og de bygninger der er placeret i og omkring haven.

haven Haven er en del af boligen – især om sommeren flyttes mange af boligens aktiviteter ud i haven. Haven udgør ofte en lige så stor del af den daglige gænge, som selve boligen. Derfor bliver der også lagt mere og mere vægt på, at haven tilpasses den enkelte familie og at haven har sin egen karakter, identitet og funktionalitet. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvordan haven skal bruges – som socialt samlingssted, til afslapning, for børn, husdyr eller med køkkenhave. De uderum vi opholder os i påvirker vores opfattelse af stedet, og de bygninger der er placeret i og omkring haven.

I landskabsafdelingen spænder vores opgaver vidt fra parcelhushaver, villahaver, landbohaver, forhaver, terrasser til indkørsler mm. Opgavens omfang kan bestå i alt fra konsulentbesøg, forslag til haveplaner, hjælp til udførelse – afhængig af om kunden ønsker inspiration eller et detaljeret løsningsforlag. Vores grundtanke er at skabe individuelle og funktionelle løsninger såvel i helhed som i detalje, hvor kunden altid er i centrum uanset opgavens omfang. Det er vigtigt for os at skabe et velfungerende og inspirerende resultat – i løbende samarbejde og dialog med haveejeren.


ekseMPler På oPGavetYPer

helhed En af vores opgaver er at skabe helhed og sammenhæng. En have består ofte af flere forskellige rum med forskellige kvaliteter og funktioner. Det kan være indkørsel, forhave, terrasse, køkkenhave mm. Der tages højde for at rummene har samhørighed, skal være velfungerende og have oplevelsesmæssige kvaliteter året rundt.

detalJe Det handler om at skabe en helhed lige fra man ankommer til huset, og til man har fundet sig til rette i en af havens mange oaser. En helhed der sammenkobler æstetik og funktionalitet, og som binder hus og have sammen.

En detaljering af de enkelte elementer, materialer og planter der indgår i haveplanen er et vigtigt led i processen. En enkel og stilren haveplan kræver ofte en gennemarbejdet og sikker detajlering, hvorimod en mere varieret landskabshave kræver en mindre detaljering.

Uanset havens stilart og design vil detaljen udgøre en væsentlig del af havens finish, og være med til at fuldende helheden.


BelÆGninG/inventar

Planter Valg af planter er ikke kun et spørgsmål om at vælge de rigtige planter til det rigtige sted – hvilke planter vokser bedst hvor og hvordan – plantevalget er også med til at understrege havens design, funktionalitet og kvaliteter. Planter kan give skygge, opdele og skabe læ – planter kan være formklippede eller fritvok-

sende – give et frodigt udtryk, blomstre, dufte og give frugt mm. Der er mange forhold der spiller ind, og det er vigtigt at få netop den beplantning der passer til hus, helhed og detalje, og ikke mindst til de mennesker der skal bruge haven.

Valg af belægning og inventar – og omfang heraf – er en væsentlig og vigtig del af havens design. Det skal vælges med omhu, så det passer til både hus og have i stil og formsprog. Belægning og inventar vil kunne fungere både som identitets- og rumskabende elementer,

og danne rammen om forskellige terrasser, opholdssteder og stier i haven - alt efter hvilket udtryk man ønsker.


Proces Design af en have kræver en individuel løsning fra gang til gang og fra sted til sted, idet processen altid tager udgangspunkt i kundens behov og i den specifikke lokalitet. en løbende dialog med kunden er grundlagsskabende for afklaring af ønsker og behov under hele processen. en haveplan starter derfor altid med et besøg af en af vores landskabsarkitekter, som danner grundlag for det videre arbejde.

For os er det vigtigt, at kunden ender op med en dejlig, funktionel have der kombinerer formfuldendt arkitektur med kundens ønsker og behov, som en helhed med omgivelserne. en symbiose mellem kundens ønsker og landskabsarkitektens streg.


Årstidernes Proceslinie

behovsafdækning

skitsering

detaljering

udførelse


BehovsaFdÆkninG

skitsering

kundens ønsker og behov er i centrum og derfor starter alle faser i Årstidernes Procesline med et kundebesøg. ved første kundebesøg analyseres de eksisterende forhold – planter og belægninger der skal bevares, lys og skygge, vind, jordbund, indkig og udsigter mm. Helheden mellem projektet og boligen er en vigtig faktor. vi ser på stilen i huset samt tager højde for placeringen af udgange og vinduer. Før mødet fremskaffes en grundplan over grunden med bygninger. Der bør også udarbejdes en “huskeliste” med kundens ønsker og behov til den kommende have, som landskabsarkitekten sammen med sine egne noter og registreringer kan tage med hjem. kundebesøget kan tilrettelægges sådan at det istedet for en behovsafdækning til en videre proces, fungerer som et konsultbesøg, såfremt kunden kun er interesseret i gode råd og tips til forbedringer i haven. Ønskes en videre bearbejdning af processen danner kundebesøget grundlag for det efterfølgende arbejde og for en god individuel plan.

detaljering

udførelse


behovsafdækning

skitserinG

Skitseringen tager udgangspunkt i behovsafdækningen. kundens ønsker til indhold og funktioner samt landskabsarkitektens registreringer og idéer. vi kommer med idéer og tanker til det overordnede formsprog og indretning af haven, samt inventar, beplantnings- og belægningstyper. For os er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem linier, former og rum. Haveplanen suppleres med beskrivende tekst og billeder. Der findes eksempler på karakterfulde plantesammensætninger, identitets- og rumskabende belægninger og inventar, alt sammen i forhold til en velfungerende og inspirerende helhed. vi ser det som en vigtig faktor, at haven fungerer både æstetisk og funktionelt, som en holdbar løsning og et realistisk resultat. Skitseringen afsluttes med en præsentation, der overordnet set kan danne grundlag for anlægsarbejdet. Præsentationen indeholder ikke terrænløsninger, belægningsmønstre, detaljer af inventar og beplantninger. Det kræver yderligere detaljering.

detaljering

udførelse


behovsafdækning

skitsering

Under detaljeringen gennemarbejdes haveplanen i detaljerne, så den svarer præcis til kundens behov og ønsker. Belægningsmønstre, terrænløsninger og plantesammensætninger detaljeres. materialer og mængder beskrives, og der medfølger en planteliste med beskrivelse af planteart, placering og antal for hvert enkelt bed. Såfremt der er placeret specialdesignet inventar til haven, medfølger en beskrivelse og detaljering af dette. Haveplanen præsenteres i en projektmappe med en farvelagt plan med beskrivelse, detaljer og referencer.

detalJerinG

udførelse

Den samlede detaljering vil fremstå som et ideelt grundlag for anlæg af haven. Herefter kan kunden selv vælge at anlægge haven eller indhente et tilbud fra eksempelvis en anlægsgartner. i forbindelse med indhentning af tilbud kan vi udføre økonomisk rådgivning af projektets samlede regnskab på flere områder, gennem alt fra indhentning af priser fra entreprenører og anlægsgartnere til effektiv planlægning af byggeperioden.


behovsafdækning

skitsering

Alt efter kundes behov udføres det nødvendige opfølgende arbejde. i udførelsen af haven arbejdes der tæt sammen med anlægsgartner, entreprenører for at opnå det ønskede resultat i forhold til det tegnede projekt. Det opfølgende arbejde udføres og følges på tæt hold, så intentionerne bag projektet bliver til virkelighed. vi ser det som vores ansvar, at styre projektet gennem den sidste fase, og løse eventuelle problemer undervejs.

detaljering

UdFØrelse

Samtidig kan vi komme med forslag til yderligere og uforudsete detaljeløsninger under anlægsarbejdet, samt tips til hvordan haven efterfølgende passes og plejes. Professionel planlægning, styring og tilsyn er en forudsætning for at kunden i sidste ende står med det ønskede resultat.


reFerencer

Âť


sĂ˜holt allÉ Privat have Silkeborg | Danmark


sĂ˜lYstveJ Privat have Silkeborg | Danmark


UGlesĂ˜veJ Privat have Silkeborg | Danmark


villa Petersen Privat have Horsens | Danmark


August 2009 Grafisk arbejde | Ă…rstiderne Arkitekter Foto | Ă…rstiderne Arkitekter


www.aarstiderne.dk

Danmark Silkeborg

Papirfabrikken 24 DK-8600 Silkeborg T   +45 7024 1000 Randers

Viborgvej 92 Skybox 2 DK-8900 Randers T   +45 7024 1026 Herning

Dalgasgade 11 DK-7400 Herning T   +45 9722 4227 Odense

Rugårdsvej 5 DK-5000 Odense C T   +45 7024 2300

Norge Oslo

Hegdehaugsveien 24 NO-0352 Oslo T   +47 2206 6180 Nesbyen

Jordeshagen 7 NO-3540 Nesbyen T  +47 3207 6760 sverige Stockholm

København

Ravnsborg Tværgade 5c, 3. sal DK-2200 København N T   +45 7024 2100

Ferkens Gränd 1 111 30 Stockholm T   +46 (0) 732 30 69 39 T +46 (0) 732 30 69 21

Have brochure  

Brochure fremstillet af Årstiderne Arkitekter