__MAIN_TEXT__

Page 1

Her bor du altid midt i centrum! - velkommen til et stĂŚrkt og aktivt lokalsamfund

x Landsbyordning og skole x Kirke og kultur x Sport og underholdning x Natur og historie LĂŚs mere pĂĽ www.lokalsamfund-vestrup.dk


iges s t e d n a k t r Så ko

r i og l alle konfirmande og stort tillykke ti p. Vognsild og Østru omkring Vestrup, et Aars og hør meg d or N r pa S i os Besøg rmantemødre og konfi ds be , er kl n O e. mer ed e kan vi udstyre m ili m fa ge ri øv s n de den sikrer konfirman I så s vi be ve ga den høje rente. skal vi se Konfirmandkonto, r du opretter din forældre. e din e rn ge Det med småt: Nå og hedskort og pas) (fast rente) legitimation (Sund med 12 pct. p.a. .000 kr. forrentes 25 til . op 13 ud 20 sk Ind cember dspunktet til 6. de t. p.a. fra oprettelsesti skud med 0,75 pc ind tes ren for Herefter (variabel rente).

Vi ses i Spar Nord Aars Himmerlandsgade 70 Telefon 72 24 58 00

tættere på


Forord Igennem et års tid er vi nogle lokale borgere, der har arbejdet med ideen om at gøre vores lokalområde mere synligt. Derfor har vi sammen med alle lokale foreninger samt skole og Kernehus taget initiativ til at få lavet en folder med alle nødvendige oplysninger om de forskellige foreninger og institutioner Andre vigtige medspillere som lokale pengeinstitutter og ejendomsmæglere har også været inddraget i processen. Du står her med resultatet af denne proces og vi håber, du kan nde mange nyttige oplysninger om området. Folderen ndes i øvrigt også som e-katalog. Alle oplysninger om lokalområdet ndes også på vores nyoprettede hjemmeside for hele skoledistriktet: www.lokalsamfund-vestrup.dk På denne nye hjemmeside for hele vores lokalområde, er der også en kalender, hvor man kan se alle begivenheder der sker i lokalområdet, ligesom der også er direkte adgang til såvel Vognsilds, Østrups som Gislum-Nyrups hjemmesider samt Vestrup Skole og Kernehuset. Med disse ord håber initiativgruppen, at vi med dette initiativ kan være med til at få ere nye tilyttere til området, men også, at vi, der bor her, også vil få øjnene endnu mere op for alle de fantastiske muligheder, der er i lokalområdet. De bedste ønsker

Initiativgruppen

Scan koden for at komme ind på www.lokalsamfund-vestrup.dk

3


Indhold KFUM Spejderne, Vestrup ...................................................... side 5 LBO Kernehuste, Vestrup Skole ............................................ side 6 Minihal, Vestrup ....................................................................... side 7 Vestrup Skole og LBO Kernehuset ........................................ side 8 Den Danske Folkekirke ........................................................... side 9 Østrup Vandværk ..................................................................... side 10 Østrup Idrætsforening.............................................................. side 11 Østrup Borgerforening ............................................................ side 12 Østrup Naturanlæg ................................................................... side 13 Østrup Gymnastik Forening ................................................... side 14 Østrup & Vognsild Pensionistforening .................................. side 15 Vognsild Idræts- og Boldklub ................................................. side 16 Naturrum ved søen i Vognsild ................................................ side 17 Vognsild Beboerforening ........................................................ side 18 Ungdomsklubben Wonderground, Vognsild ......................... side 19 Vognsild Vandværk .................................................................. side 20 Det lille Rigsarkiv, Gislum og Vognsild ................................ side 21 Gislum/Nyrup Borgerforening ............................................... side 22

4


KFUM

Spejderne Vestrup

Kan du lide at lave bål, spise i det fri, tage på lejr og være sammen med andre børn, så er spejder noget for dig.

Fakta:

Spejderne i Vestrup består af 3 grupper.

– Bæver 0. kl. og 1. kl. – Ulve

2. kl. og 3. kl.

– Spejder fra 4. kl. til 8. kl.

Vi elsker at være ude, både

sommer og vinter og lægger Kan du lide at være aktiv, kreativ og elsker du at være ude, så er spejder noget for dig

stor vægt på rummelighed, samarbejde og socialt

samvær med plads til alle.

Vil du gerne vide mere så er du velkommen til at besøge os på www.facebook.com Eller kontakte Gruppeleder Annegrethe Pedersen på tlf 60259466 eller på agkp@spejdernet.dk

Du er også altid velkommen til at besøge os i spejderhytten som ligger lige over for Vestrup skole 0. kl til 3. kl. har møde om onsdagen fra kl 18.00 til 19.30

4. kl. til 8. kl. har møde om mandagen fra kl 19.00 til 20.30 5


LBO Kernehuset Vestrup Skole

Kernehuset - Vestrup Skole Vestrupvej 15, Vestrup, 9600 Aars Telefon 99 66 89 10 Leder Lone Vestergaard

☺ Busforbindelser til udugter. Vi benytter desuden skolens faciliteter såsom: ☺ Sløjd, gymnastiksal, legeplads, multibane,sportsplads, musiklokale, hjemkundskab osv.. Endvidere bruger vi også spejderhytten til diverse aktiviteter.

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 6.21 - 16.45 Fredag kl. 6.21 - 15.45 Hvem er vi? ☺ En Landsbyordning med børnehave og SFO ved Vestrup Skole ☺ 10 engagerede pædagoger. ☺ Ca. 50 dejlige børnehavebørn. ☺ Ca. 50 skønne SFO børn. Hvad har vi? ☺ Stor opbakning fra forældre og lokalsamfund. Forældrekredsen giver en fantastisk opbakning til alle arrangementer lige fra forældremøder til sommerfesten – altid fuldt hus. ☺ Skønne og store ude områder. ☺ Blid overgang fra børnehave til SFO og skole. ☺ Skurvogn i umiddelbar nærhed i lille skov.

6

Hvad tilbyder vi? ☺ Svømning. ☺ Udugter. ☺ Cykelture på cykelstien. ☺ Gymnastik ugentlig. ☺ Mulighed for morgenmad. ☺ Maddage. ☺ Smør-selv-dage. ☺ Mælk til frokost. ☺ Frugtordning. ☺ Førskolegrupper. ☺ I det hele taget et aktivt ude liv. Ud over de traditionelle mærkedage har vi julefest, sommerfest, kaffedage, bedste/oldedage, efterårsudugt, dyrskuebesøg, arbejdslørdag m.m. ☺ Vi er certiceret som Idræts-, leg- og bevægelsesbørnehave/SFO.


Minihal Vestrup

I bestræbelserne på at gøre landdistrikterne mere attraktive og styrke idræt, samt forenings- og fritidslivet i de små landsbysamfund har en gruppe af borgere med repræsentanter fra bl.a. idræts-, borger- og kulturforeningerne, på tværs af byerne Østrup, Vestrup, Vognsild, Nyrup og Gislum, nedsat en projektgruppe med det formål at opføre en minihal beliggende i Vestrup.

Arbejdsgruppen har erkendt, at de nuværende faciliteter end ikke modsvarer de nuværende behov for samlings- og aktivitetssteder, hvilket virker hæmmende for nye spændende tiltag. Desuden er der et stort ønske om at få samlet flest mulige foreningsaktiviteter på ét sted, så foreningssamarbejdet også kan komme de aktive til gode - med samvær og gensidig inspiration på tværs af alder og interesser. Se yderligere information på http://vognsild.dk/foreninger/minihal-vestrup.html Kontakt arbejdsgruppen: minihal.vestrup@gmail.com

7

2013

Minihallens placering og udformning Minihallen udformes og placeres, så den danner en naturlig overgang mellem Kernehuset og Vestrup Skoles hovedbygning. Minihallen med tilhørende rum gangarealer etc., bliver på i alt 908 m2.


8


Den Danske Folkekirke En moderne institution med 2.000 års erfaring!

I mange byer er butikkerne desværre lukket, og kun sognekirkerne står tilbage. Gislum og Vognsild Kirker er her også endnu! Kirkerne består af aktive medlemmer, der sammen med de nyvalgte menighedsråd og præst har som sin fornemmeste opgave at danne ramme om livet og at støtte det aktive lokalsamfund. Kristendommens 2.000-årige erfaring og Folkekirkens velsmurte organisation giver lokalsamfundet og sognekirkerne en enorm ressource at trække på – til glæde for både landsbyer og kirke… Sammen styrker vi sammenholdet og livet i lokalsamfundet! Vi ses! Med venlig hilsen

9


    !  " " #$ " %& ' "  (

  

   )&*))   #  +     ,  

  $   "  #  

 

   

($$     #  ' '#. /0 #1 2$# ,#2 30$

10


ØSTRUP IDRÆTSFORENING

ØSTRUP IDRÆTSFORENING, som blev grundlagt i 1929, har i årenes løb udvidet med ere sportsgrene, så udbudet nu er temmelig bredt. Vognsild og Østrup fusionerede i 1991 deres håndbold og fodbold afdelinger under navnet VØ91. FORMAND:

Kirsten Olsen, Nørregade 24, Østrup, tlf.: 98 65 85 46 / 25 17 70 65

NÆSTFORMAND: Børge Dalsager, tlf.: 98 65 82 18 / 65 71 11 30 KASSERER:

Allan Bo Sørensen, tlf.: 98 65 88 99 / 20 78 07 66

SVØMNING:

Vi har svømmetid i Aars Svømmehal om tirsdagen fra kl. 19.00 til 20.00 i vinterhalvåret Kontaktperson: Conny Jensen, tlf.: 98 65 80 89 / 22 82 79 40 BADMINTON: Vi spiller i Gymnastiksalen på Vestrup skole Kontaktperson: Michael Dalsager, tlf.: 98 65 85 41 / 21 72 56 95 PETANQUE:

Leo Nørgaard, tlf.: 98 65 81 14 Birgit Kristensen, tlf.: 97 88 52 07 – Karen Dalsager

FODBOLD:

Vi har både en junior og en seniorafdeling og vi spiller skiftevis i Vognsild og Østrup Kasserer: Kirsten Olsen Øvrige udvalg: Allan Bo Sørensen / Lars Andersen / Kenneth Laustsen HÅNDBOLD: Kasserer: Øvrige:

Vi træner og spiller vores kampe i Østermarkshallen i Aars Conny Lausen, tlf.: 98 65 80 90 / 51 29 57 34 Jens Peter Hougaard, tlf.: 98 65 84 40 / 52 49 00 11 Linda S. Christensen, tlf.: 23 68 94 80

ØIF’S STØTTEFORENING: Lene Sæderup, tlf.: 98 65 85 04 / 61 12 17 80 Linda S. Christensen, tlf.: 23 68 94 80 – Linda Asbøl, tlf.: 22 39 40 04 Morten Olsen, tlf.: 21 72 97 75 – Lars West, tlf.: 25 77 94 16

11


Østrup Borgerforening Østrup borgerforening er stiftet i december 1936. Foreningens formål er at fremme alt, hvad der tjener byens og borgernes interesse. Foreningen står for drift, vedligeholdelse samt udlejning af byens medborgerhus, hvor der er plads til ca. 100 pers. Vi afholder ere årlige arrangementer bl.a. dilettant, fastelavnsfest og julemarked. Flere nye tiltag i støbeskeen. Foreningen hjælper til ved Østrups sommerfest, og sætter ag op i byen til særlige lejligheder. Som noget nyt i Østrup har vi fået et naturrum. Der er allerede en færdig sansehave til fri afbenyttelse, men der er ere projekter undervejs. Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af: Formand: Ernst S. Christensen, tlf.: 20813027 Kasserer: Michael Worsøe, tlf.: 28434334 Landsbyudvalget: Søren Sørensen, tlf.: 30271801 Medborgerhuset: Pia Christensen tlf.: 26388791 eller 98658239 Sekretær: Heidi Glerup, tlf.: 51234536

Mød os på: www.østrup-by.dk og facebook/østrup by

12


Østrup Naturanlæg I september 2012 blev Østrup Naturanlæg indviet. Østrup Naturanlæg er en del af Vesthimmerlands Kommunes udvikling af 6 naturrum i 2012, hvor Østrup blev udvalgt på baggrund af vores ideelle beliggenhed ved Himmerlandsstien, vores blanding af trygge rammer med træer som baggrund og de åbne vidder. Samtidig ligger det i nærheden af Lerkenfeld Å. Østrup Naturanlæg lever op til de 8 oplevelsesværdier: Trygt, vildt, artsrigt, rummeligt, åbent, fredfyldt, folkeligt og kulturhistorisk. Østrup Naturanlæg er blevet til en realitet takket være mange lokale drivkræfter der alle ønsker at gøre Østrup lidt grønnere. Vores håb er, at vi sammen med «Baneskoven» kan tilbyde lokale og andre brugere af Himmerlandsstien et naturligt opholdssted i kønne omgivelser. Østrup Naturanlæg er delt op i sektioner, der dækker over forskellige temaer; fx strand, frugttræer, surbundsbed, stauder og krydderurter. Det er et fristed, der appellerer til alle sanser. Børn kan boltre sig i «Baneskoven» eller på de kæmpestore stammer, der inviterer til klatring og sjov. Der ndes et madpakkehus og et bålsted samt et lille naturtoilet. Vand kan man nde i det nærliggende nyrenoverede medborgerhus. Det er muligt at låne komplet madlavningsudstyr. Henvendelse til Lars Kynæb tlf. 81 52 26 38. Vi glæder os til at modtage gæster i vores lille oase i hverdagen.

Billedet er taget i efteråret 2012 og viser Østrup Naturanlægs sektioner før beplantning Forår, sommer og efterår giver farver og liv…

13


Østrup Gymnastikforening har været aktiv i sit lokalområde i 43 år. Foreningen har igennem sit virke, bidraget til at forbedre deltagernes fysiske velbendende, igennem gymnastik i forskellige variationer samt dans. Men derudover har foreningen ved sin tilstedeværelse og samarbejde med andre foreninger, bidraget til at lokalområdet er et attraktivt sted at være. Det er klart at foreningens virke kræver menneskelige ressourcer fra gode ledere og hjælper samt bestyrelsen. Foreningen har 85 aktive og 6 ledere.

14


Østrup & Vognsild Pensionistforening Formand: Mie Nørgaard, tlf. 98658114 Næstformand: Lilly Pedersen, tlf. 98658100 Kasserer: Maja Kristensen, tlf. 98625274 Birgit Kristensen, tlf. 97885207 Aase Sørig, tlf. 98658253 Supleanter: Inger Christensen Emma Krog Afholder: Udugter, tøjparties, foredrag, spis-sammen aftener, banko m.m. og efter medlemsønsker Julefrokost

15


Idrætsliv: Volleyball – der spilles volleyball hver tirsdag i gymnastiksalen på Vestrup Skole, det er ren hygge og god motion. Krocket – Er man til en god portion frisk luft, køller og kugler, så er denne aktivitet lige sagen. Krocket har deres eget område på Vognsild Stadion, hvor der spilles hver lørdag, hele året. Deltager hver sommer i DGI’s turneringer. Fodbold: VØ91 Fodbold – her har vi i samarbejde med Østrup lavet en fælles fodboldafdeling, man skiftes i forårssæson / efterårssæson til at spille på Vognsild og Østrup Stadion. Håndbold: VØ91 Håndbold – her har vi i samarbejde med Østrup lavet en fælles håndboldafdeling, her benytter vi os af hallerne i Aars til træning og kampe.

Socialt samvær:

Vognsild by

Vognsild IdrætsͲ og Boldklub arrangerer flere ting i løbet af året, for at styrke samværet mellem byens beboere. Her kan nævnes Bankospil, Fastelavn – i samarbejde med Vognsild Kirkes Menighedsråd og Spejderne i Vestrup, Travetur, Skt. Hans og Sommerfest, fyldt med aktiviteter, som alle kan deltage i, det hele afsluttes med et brag af en fest lørdag aften.

Scan koden . .og besøg Opdaterede informationer omkring kontaktpersoner og arrangementer finder du på hjemmesiden

www.vognsild.dk Vognsild.dk

16


Naturrum ved søen i Vognsild I Vognsild har vi et grønt naturrum ved byens sø, hvor alle er velkomne. Her kan skole og børnehave fx tage børnene med på naturekspedition, her kan man stå på skøjter, her kan man holde børnefødselsdag, og her kan vi alle mødes til fællesspisning. Der er ere aktivitetsmuligheder i naturrummet. I 2013 indvies der en bålplads, en ydebro med vandkikkerter og en formidlingspavillon, hvor man blandt andet kan låne skenet og bålpander. Der indvies også en aktivitetsplads med udsigtstårn, klatreedderkop og hængekøjer.

17


Aktiviteter Vognsild og Omegns Beboerforening arrangerer dilettant i byens klubhus, affaldsindsamling på vejene i og omkring Vognsild foruden opsætning af flagallé 4 gange årligt i forbindelse med påske, pinse, konfirmation og byfest. Desuden arrangerer vi fællesspisning i byens klubhus og vi opstiller byens juletræ – med efterfølgende juletræs tænding.

Historie Vognsild er ca͘ 1200 år gammel. Navnet Vogn henviser til guden Odin og endelsen ild henviser til ordet Hille (hylde), hvorved menes et gudehus af træ. Vognsild, som derfor betyder Odins tempel, var en gammel hedensk kultplads. Dér har i tidernes morgen ligget en plads, hvor man tilbad guden Odin. Vognsild by Efter kristendommens indførsel ca͘ år 1000, blev der på stedet formodentlig bygget en trækirke som i løbet af 1100-tallet blev erstattet af den nuværende stenkirke. Tårn og våbenhus er senere tilbygninger. Scan koden og besøg Opdaterede informationer omkring kontaktpersoner og arrangementer finder du på hjemmesiden

www.vognsild.dk Vognsild.dk

18


Ungdomsklubben Wonderground er en klub for unge der går i 6. klasse og frem. Klubben holder til på Morumvej 24 i Vognsild. Der er klubaften hver tirsdag fra 19.00 til 21.30 Klubben råder over hyggelige lokaler hvor der er plads til snak og hygge. Der er billard, computere og alm spil, som frit kan benyttes. Der arrangeres ture, bl.a. biograf ture og vandplask i svømmehallen. Det er forældrene der er ”ansat” som ledere. Se kontakt info på www.vognsild.dk

19


Vognsild Vandværk a.m.b.a. blev stiftet den 8. september 1904 og forsyner hele Vognsild by og nærmeste omegn, med godt vand. Der er 136 medlemmer tilsluttet vandværket, som er veldrevet og har god økonomi. Da vandværket fyldte 100 år forærede det en smuk sten til byen. Stenen som også er en vandkunst, står placeret på byens jord, der ligger ved søen. Herunder ses det meste af vores ledningsnet.

Bestyrelsen består i dag af: Anders Kjær Kristensen, Tonni Klausen, Morten P. Rasmussen, Claus B. Christensen, Erling Christensen 20


Formand Jens Krog Leo Nørgaard _______NÌstformand __ _______ _______________ _______ ___________________________ __________ Niels _______Kasserer __ _______ _______________ ________Andersen __________________________ __________ Stegger og_____ Thomas _______Arkivledere __ _______ _______________ ___________ ____________Dige ______ __________ ______________ __ _________________________________________________ __________

21


Forening: Kontaktperson: Tlf: Mail: Link til hjemmmeside:

Gislum / Nyrup Borgerforening Lars Jensen, Risgårdsvej 25, 9600 Aars 40 61 19 37 nr.25@mail.dk www.gislum-nyrup.dk

Borgerforeningen blev stiftet i 1998, med det formål at samle unge, såvel som ældre i området til fælles aktiviteter. Vi forsøger at skabe rammer, så vi, som beboerne får mulighed for at kende vores nærmiljø, der ligger lige syd for Aars.

”Engang var her…, men nu er her Ingenting”, siger ere ældre her fra området. Men når vi får sat ord på udvikling og initiativ i området, så rummer det alt andet end Ingenting. Vi har heltids landbrugsbedrifter med forskellig produktion, deltid landbrug, hvor man er lønmodtager eller selvstændige ved siden af, lønmodtagere der er beskæftiget i det offentlige eller private erhvervsliv, selvstændige erhvervsdrivende, der er unge under uddannelse, der er pensionister, vi har en kirke med tilhørende præstegård.

Så det er muligt at skabe et miljø uden købmand og kro!! Borgerforeningen og Gislum Idrætsforening har i fællesskab Fælleshuset, som danner ramme om fællesspisning, der bliver holdt mandeaften og pigeaften, der er affaldsindsamling, vi har en årlig cykeltur ud i det blå, med overnatning i shelters, hvis man har lyst. Der er beboerfest med medbragt mad og aktiviteter på sportspladsen, som ligger i forbindelse med huset. Vi står selv for vedligehold af huset og derfor er der arbejdsdag, hvor vi mødes i hyggeligt lag og er fælles om arbejdet. Børneaktivitetsgruppen laver aktiviteter for de yngste. Der laves et årlig program som kan ses på vores hjemmeside. Der er mulighed for medlemmer af de to foreninger at leje Fælleshuset. Så skal du/I vælge område, så overvej dette til en ny fremtid på landet og i et udviklende fællesskab!

22


vi har fingeren på pulsen...

Er du v nye kunores de?

FÅ MERE UD AF DIN ØKONOMI... Lad os pege dig i den rigtige retning Med udgangspunkt i netop din økonomi og dine ønsker, kan vi hjælpe dig med at få mere overskud. Personligt og økonomisk. Ring eller kom ind i sparekassen og hør nærmere om, hvad du får ud af at blive kunde i Den Jyske Sparekasse.

www.djs.dk

23


Velkommen i Sparekassen Himmerland

Skift til os ...

 YLHUOLGWPHUHQĂ‹UYĂ‹UHQGH

PĂĽ facebook siger kunderne om os:

Fair bank Det med “nĂŚrvĂŚrendeâ€? er ikke bare et slogan. - det er en fornøjelse at komme i banken!

De tager sig tid til at lĂŚre DIG at kende, og er sĂĽ behagelige og hjĂŚlper dig gerne. Den bedste bank jeg nogensinde har haft.

Super god rüdgiver - hun er altid forberedt og klar med gode løsninger.

 /HQH

-HHV 

QÂœU ¸9LNDQPÂ’GHV Âś LJ G HU GHWSDVV

¸-HJHUNODUWLOH Q VQDNPHGGLJœ

+86.'HWHUQHPWRJKHOWJUDWLVDWVNLIWHWLORV5,1* Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

Profile for Aars Avis

Lokalsamfund Vestrup  

Vestrup, Østrup, Vognsild, åbent samfund

Lokalsamfund Vestrup  

Vestrup, Østrup, Vognsild, åbent samfund

Profile for aarsavis
Advertisement