Page 1

SÆSON 16 — 17

AT LÆRING FORESTILLINGER OG TEATERPÆDAGOGISKE TILBUD TIL GRUND- OG UNGDOMSUDDANNELSERNE

TEATER ER IKKE LUTTER LAGKAGE — DET ER OGSÅ EN DANS PÅ ROSER...


INDHOLD PÆDAGOGISKE TILBUD

UNDERVISNINGSMATERIALER — side 5 TEATERVÆRKSTEDER — side 6 SKRIVEVÆRKSTEDER — side 7 LÆRERKURSUSER — side 8 MØD EN SKUESPILLER — side 10 KOM BAG KULISSEN — side 11 EJ BLOT TIL LYST — side 12

UDVALGTE FORESTILLINGER

FAKIREN FRA BILBAO — side 14 ERASMUS MONTANUS — side 14 EN KVINDE UDEN BETYDNING — side 18 MEDEA — side 21 ANDRE FORESTILLINGER — side 23

INFO

VELKOMMEN — side 3 BILLET TIL 50 KR. — side 4 NYHEDSBREV — side 4 PRAKTISK — side 23

”Jeg ser store muligheder i scenekunsten, som kan øge elevernes mulighed for læring.” — Ina Rathman, skoleudvikler i virksomheden Teach og medlem af styregruppen for Ej blot til lyst på Aarhus Teater


TEATER ER IKKE LUTTER LAGKAGE – DET ER OGSÅ EN DANS PÅ ROSER … Kære underviser i folkeog gymnasieskolen Velkommen til Aarhus Teater! I sæson 2016/17 tilbyder vi 22 vidt forskellige forestillinger på vores 4 scener – Store Scene, Scala, Studio og Stiklingen. Forestillinger, der henvender sig til børn, unge, voksne og ældre fra 1 – 100 år. Forestillinger, der på hver sin måde fortæller om det at være menneske i dag, i Danmark og i verden. Og forestillinger, som dine ele­ ver kan opleve til blot en flad halvtredser. I denne brochure kan du læse om et udvalg af de forestillinger, som vi tror, vil have sær­ lig interesse for dig og dine elever. Og ikke mindst de mange teaterpædagogiske tilbud, som I kan få glæde af i forbindelse med v­ ores forestillinger. Faglig trivsel og lyst til læring En tur i teatret kan være med til at skabe øget trivsel i klassen. Ud af de vante rammer, en fælles oplevelse i teatermørket og den efter­ følgende snak om det, der foregik på scenen. Det kan i sig selv være vældig værdi­fuldt for den enkelte og for hele klassen.

Flere forskningsprojekter viser desuden også, at ind­dragelse af scenekunst i undervisningen kan være med til at skabe øget læring, og at æstetiske læreprocesser har en klar effekt på børn og unges læring – og får dem til at blom­ stre. Både menneskeligt og fagligt. En tur i ­teatret kan altså være mere end ’flødeskum’ i en travl skolehverdag. Aarhus Teater Læring — en ’lille ny’ i teaterfamilien Aarhus Teater har et væld af forskellige af­ delinger og faggrupper lige fra de kunstneriske og tekniske til de administra­tive og kommuni­ kative afdelinger. Aarhus Teater har barslet med en helt ny afdeling – nemlig ­Aarhus T ­ eater Læ­ ring (AT Læring) – der ser det som sin fornem­ meste opgave at knytte tættere bånd mellem teater og skole. Afdelingen består af profes­ sionelle teaterpædagoger, der bevæger sig i mellemrummet mellem den pædagogisk-di­ daktiske og den teateræstetiske verden med henblik på at tilbyde lærere og elever i folkeog gymnasie­skolen teaterpædagogiske op­ levelser, der kan bidrage til netop øget triv­ sel OG læring. Det får du under AT Læring … I sæson 2016-17 kan du udover vores forestil­ linger benytte dig af vores mange teaterpæda­ gogiske tilbud, såsom skrive- og teaterværk­ steder, rundvisninger mv. som enten er gratis eller har en mindre egenbetaling. Læs mere om alle tilbuddene i denne brochure. Rigtig god fornøjelse med vores tilbud i ­Aarhus Teater Læring! Morten Daugbjerg — Leder af Aarhus Teater Læring 


BILLIGERE END BIFFEN — GÅ I TEATRET FOR EN 50’ER! Mange tror, at det er dyrt at gå i teatret. Det er det ikke! En tur i Aarhus Teater mandag – torsdag koster nemlig kun 50 kr. for børn og unge under 25 år samt studerende. Dét er MEGET billigere end biffen! Og rabatten gælder vel at mærke ALLE vores fore­ stillinger på ALLE scener.* * På Store Scene gælder rabatten ikke O- og A-pladser til de ordinære forestilinger. Til ”Fakiren fra Bilbao” gælder rabatten dog alle pladser og alle dage.

FÅ SENESTE NYT FRA ATL Tilmeld dig vores særlige skolenyhedsbrev, så er du først med det seneste fra Aarhus Teater Læring. Vi udsender to forskellige nyhedsbreve ca. 10 gan­ ge om året, hvor vi i ord, billeder og video fortæller om vores aktiviteter og særtilbud i AT Læring. Det er også gennem nyhedsbrevet, at du modtager links til vores undervisningsmaterialer. Du kan vælge mellem to nyhedsbreve: — lærere i grunduddannelserne — lærere i ungdomsuddannelserne. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.aarhusteater.dk under AT Læring.


SÆSON 16 — 17

UNDERVISNINGSMATERIALER Til flere af vores forestillinger udarbejder vi fagrelevante undervisnings­ materialer, som du kan bruge i din undervisning i forskellige fag. Vi allierer os altid med fagpersoner, som har et specifikt kendskab til den mål- og alders­ gruppe, som materialet henvender sig til. Materialerne er gratis og kan lø­ bende downloades på vores skolesite.

FAKIREN FRA BILBAO Af Bjarne Reuter

ERASMUS MONTANUS Af Ludvig Holberg – gentænkt og iscenesat af Christian Lollike

EN KVINDE UDEN BETYDNING Af Oscar Wilde

LIVING DEAD Af Christian Lollike

MEDEA Af Euripides

NY UNGDOMSFORESTILLING Fra OPGANG2

SPILLEPERIODE 18. nov. – 21. dec. SCENE Store Scene RELEVANT FOR Dansk og Drama i indskoling og mellemtrin DOWNLOAD Primo november 2016

SPILLEPERIODE 10. feb. – 11. mar. SCENE Store Scene RELEVANT FOR Dansk, Drama og filosofi i ungdomsuddannelserne og folkeskolens udskoling DOWNLOAD Primo januar 2017

SPILLEPERIODE 2. sep. – 8. okt. SCENE Scala RELEVANT FOR Dansk, engelsk og drama, primært for ungdomsuddannelserne DOWNLOAD Medio august 2016 OBS Foredrag om Oscar Wilde ved Cand. Mag. Anne Valbjørn Odgaard. Tirsdag 6. sep kl. 18-19 SPILLEPERIODE 30. sep. – 29. okt. SCENE Stiklingen RELEVANT FOR Dansk, Drama og Samfunds­fag i primært ungdomsuddannelserne DOWNLOAD Primo september 2016

SPILLEPERIODE 27. jan. – 25. feb. SCENE Scala RELEVANT FOR Oldtidskundskab, Dansk og Drama i primært ungdomsuddannelserne DOWNLOAD Primo januar 2017

SPILLEPERIODE 14. – 25. mar. SCENE Siklingen RELEVANT FOR Dansk og Drama i folkeskolens udskoling INSPIRATION på www.blok2.dk / www.opgang2.dk primo marts 2017


TEATERVÆRKSTED — side 6

TEATERVÆRKSTED — PÅ AARHUS TEATER ”Det var meget intenst for mig som underviser at få lov at se eleverne fra sidelinjen, da de til slut i workshoppen skulle lave deres egne små scener. At se dem agere hvor det ikke var mig, der skulle sætte dem i gang, gjorde, at jeg fik et helt rent billede på, hvordan de arbejdede. De var meget koncentrerede, nærværende og fordybede og der opstod en masse små fine impulsive øjeblikke.” — Tina Houmand, Gudenåskolen, Ry

I teaterværkstedet er dine elever i centrum. Med en kombination af fysiske og mentale øvelser, der sætter krop og hoved i spil, op­ lever eleverne et både personligt og aktu­ elt møde med Aarhus Teaters forestillinger. Elev­erne bearbejder forestillingens tematik og æstetiske greb, og får en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til forestillingen.

STED Aarhus Teater (AT Lærings egne lokaler el. teatrets prøvesale) VARIGHED 3 timer TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage. Se datoer på: aarhusteater.dk under AT Læring

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ung­ domsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater og varetages af en profes­sionel teater­pædagog. Der kræves ingen forkund­skaber hos eleverne. Hvad får du og dine elever ud af et teaterværksted? Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret for­ hold til kunst og kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling og fortolkning styrkes. Og ikke mindst at elevernes selvværd kan øges. I sidste sæson kunne vi allerede i august melde om udsolgt til alle teaterværksteder i hele ­sæsonen. Vi anbefaler derfor, at du er hurtigt ude med din bestilling, så du og dine elever er sikre på at få et teaterværksted.

MÅLGRUPPE Lærere og elever på grunduddannelserne og ungdomsuddannelserne ANTAL Max 25 personer BESTILLING Se side 23

PRIS Skoler i Aarhus Kommune: Gratis Andre skoler: 1.000 kr. (OBS! Forudsætter samtidigt køb af minimum 20 teaterbilletter.) STØTTET AF ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune


SKRIVEVÆRKSTEDER “Skriveværkstedet giver en fantastisk mulighed for at lade eleverne arbejde med dansk­faget på en ander­ledes og koncentreret måde, der tilmed ­skaber nærvær og skrive­glæde. Dialoger skal skrives, og scener sættes! Både det talte sprog og den skriftsproglige kompetence er i spil - og det er fx oplagt at anvende teknikkerne fra skrive­værkstedet videre i ­arbejdet med essayet og kronikken.” — Gitte Lautrup Bestyrelsesformand i Dansklærerforeningens sektioner for hhx, htx, eux og eud og undervi­ ser på Tradium, Randers Tekniske Gymnasium

I skriveværkstedet udforsker eleverne sprog og fantasi i arbejdet med at skabe dialoger, karakte­ rer og gode historier. Ved hjælp af enkle skrive­ øvelser bliver dramatiske situationer til og ord og handling får liv. I skriveværkstedets kreative rum får den e ­ nkelte elev mulighed for at skrive sin egen dramatik og skabe sin egen fiktion. Skriveværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ung­ domsuddannelserne. Værkstederne foregår ude på jeres skole og varetages af en professionel dra­ matiker eller teaterpædagog. Skriveværkstedet varer ca. 3 timer. Der kræves i­ngen forkundskaber. Vi tilbyder typisk skriveværksteder til skoler inden for en radius af 30 km. Til skoler uden for Aarhus Kommune tillægges et transportgebyr.

STED Ude på skolerne VARIGHED 3 timer TID Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage. Se datoer på: aarhusteater.dk under AT Læring

MÅLGRUPPE Lærere og elever grund­uddannelserne (fra 6. klasse) og ungdomsuddannelserne ANTAL Max 25 personer BESTILLING Se side 23

PRIS Skoler i Aarhus Kommune: Gratis Andre skoler: 1.000 kr. (OBS! Forudsætter samtidigt køb af minimum 20 teaterbilletter.) STØTTET AF ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

SKRIVEVÆRKSTEDER — side 7

— PÅ DIN SKOLE


LÆRERKURSUS LÆRERKURSUS — side 8

— FAKIREN FRA BILBAO I sidste sæson deltog 90 undervisere i et udsolgt lærerkursus i forbindel­ se med Snedronningen. Vi fortsætter successen i sæson 2016-17 med Bjarne Reuters FAKIREN FRA BILBAO.

Lærerkurset til FAKIREN FRA BILBAO giver dig in­ spiration og konkrete redskaber til at arbejde med Bjarne Reuters bog og Aarhus Teaters forestilling i primært Dansk og Drama. Kurset vil vanen tro bestå af oplæg og prak­tiske øvelser, som vil gøre dig i stand til at arbejde d ­ irekte med Fakiren fra Bilbao i din undervisning. Følg med på aarhusteater.dk under AT Læring, hvor vi løbende offentliggør oplægsholdere på kurset.

AUG

SEP

OKT

NOV

18. NOV — 21. DEC

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

TID Torsdag 17. nov. 2016 Kl. 14 – 18 Herefter spisning og teaterforestilling

FORESTILLING Deltagerne får hver en billet til forpremieren på Fakiren fra Bilbao kl. 19.00 på Store Scene

MÅLGRUPPE Lærere med bl.a. Dansk og Drama folkeskolens indskoling og mellemtrin

FORPLEJNING Kaffe, te og vand samt en sandwich og 1 øl, vand eller vin kl. 16.

PRIS 250 kr. pr. deltager I prisen indgår work­ forplejningMED og I shop, SAMARBEJDE teaterforestilling. (Bindende tilmelding Fre-søn: 245-495,senest 1. november 2016) Man-tors: 195 – 344,PRISER TILMELDING Tlf.Se7020 side 4292 40 billet@aarhusteater.dk RABATTER


LÆRERKURSEUS — side 9

LÆRERKURSUS — ERASMUS MONTANUS

AUG

I sidste sæson deltog 100 undervisere i et ud­ solgt lærerkursus i for­ bindelse med Christian Lollikes ”Familien der kunne tale om alt”. Vi fortsætter succes­sen i sæson 2016/17 med ­ERASMUS MONTANUS.

SEP

Lærerkurset til ERAS­ MUS MONTANUS giver

dig inspiration og konkrete redskaber til at arbej­ de med Holbergs tekst og Christian Lollikes bear­ bejdelse og iscenesættelse. På kurset, der primært vil bestå af oplæg og fore­ drag, får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med ERASMUS MONTANUS i din undervisning. Følg med på aarhusteater.dk under AT Læring, hvor vi løbende offentliggør oplægsholdere på kurset.

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

10. FEB — 11. MAR

MAR

TID Onsdag 8. feb 2017 Kl. 14 – ca. 18 Herefter spisning og teaterforestilling MÅLGRUPPE Lærere med bl.a. Dansk, Drama, Historie i ungdoms­uddannelserne og folkeskolens ældste klasser

FORESTILLING Deltagerne får hver en billet til forpremieren på Erasmus Montanus kl. 19.30 på Store Scene FORPLEJNING Kaffe, te og vand samt en sandwich og 1 øl, vand eller vin kl. 18.

PRIS 250 kr. pr. deltager I prisen indgår work­ shop, forplejning og teaterforestilling. (Bindende tilmelding senest 30. januar 2017) TILMELDING Tlf. 7020 4292 billet@aarhusteater.dk

APR

MAJ

JUN

JUL


MØD EN SKUESPILLER — side 10 AUG

HELE SÆSON

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

Jacob Madsen Kvols

Sofia Nolsøe

Kjartan Hansen

Anders Baggesen

Mette Døssing

Inge Sofie Skovbo

Anne Plauborg Madsen

Christian Hetland

Bue Wandahl

Mikkel Becker Hilgart

Kim Veisgaard

Mathias Flint

Nanna Bøttcher

Julie Buch–Hansen

Simon Mathew

MØD EN SKUESPILLER — FRA AARHUS TEATER Hvordan arbejder en skuespiller? Hvordan bliver man skuespiller? Hvordan har du arbejdet med rollen i den forestilling, du medvirker i?

Det kan være nogle af de spørgsmål, som du og dine elever kan stille en af vores skuespillere fra ­vores ensemble. Mødet med skuespilleren vil t­ ypisk være på Aarhus Teater – men kan i enkelte tilfæl­ de også finde sted ude på din skole. Mødet kan handle om den konkrete forestilling og dens tematik eller mere generelt det at arbejde som skuespiller. Det er ikke en forudsætning, at I skal købe billetter til en forestilling, men det vil give dine elever en større oplevelse både at møde skuespilleren ’privat’ og på scenen. Du må ikke forvente et færdigt oplæg af skuespil­ leren, og det er derfor vigtigt, at dine elever er velforberedte og stiller spørgsmål.

APR

MAJ

JUN

JUL

TID Hele sæsonen. Typisk i for­ bindelse med at I skal se en forestilling på Aarhus Teater. Dato og tidspunkt aftales individuelt. Vi forsøger så vidt muligt at efterkomme alle ønsker, men der kan være perioder, hvor skuespillerne er optaget .

MÅLGRUPPE Lærere og elever i grund- og ungdoms-­ uddannelserne ANTAL DELTAGERE Ca. 25

VARIGHED ½ - 1 time PRIS Gratis BESTILLING Tlf. 7020 4292 billet@aarhusteater.dk


VIDEO:

BAG SCENEN Supplement inden jeres teaterbesøg Skuespiller Jacob Madsen Kvols viser dig rundt på Aarhus Teater og tager dig med bag kulisserne.

VIDEO OG RUNDVISNING — side 11

På aarhusteater.dk under AT Læring kan du lade dig inspirere af tidligere undervisningsmaterialer samt videoer, som giver et godt indblik i teatret og vores forestillinger.

Videoen er tænkt som et supplement til teaterbe­ søget, og skal give dine elever perspektiv, indsigt og baggrund, før de besøger Aarhus Teater. Du fin­ der videoen på aarhusteater.dk under AT Læring.

RUNDVISNING FOR SKOLER — KOM MED PÅ RUNDVISNING OG FÅ ET ENESTÅENDE INDBLIK I LIVET BAG SCENEN Turen går rundt i hele huset – til de forskellige scener, værksteder og rekvisitkælderen. Rund­ visningen begynder typisk ved teatrets hoved­ trappe i Teatergaden og varer 1 – 1½ time.

AUG

HELE SÆSON

Sæsonen igennem til­ byder vi r­ undvisninger, hvor du og dine ele­ ver får mulighed for at gå teatret efter i krog­ ene. En rundviser for­ tæller om husets his­ torie, om arkitekturen og udsmykningen.

SEP

Rundvisninger på teatret sker under hensyn­tagen til kunsten. Der kan være prøver på scener el­ ler i prøvesale samt travlhed på værksteder, der medvirker til, at vi ikke kan garantere, at turen går ­forbi alle scener og værksteder

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

VARIGHED ½ - 1 time

TID Hele sæsonen ANTAL DELTAGERE 25 personer

PRIS 30 kr. pr. elev – dog et mi­ nimumsbeløb på 600 kr. BESTILLING Tlf. 7020 4292 billet@aarhusteater.dk

MAJ

JUN

JUL


”Samsøgades Skole deltager i projektet, fordi vi har fokus på elevernes faglige læring og progression, som skal gå hånd i hånd med deres almene ­dannelse. Vi ser at dette projekt er eksemplarisk i forhold til det. Ligeledes er projektet med til at give danskundervisningen en variation, hvor skolen skaber ­læring uden for skolens matrikel – konceptet for ”Den åbne skole” i reformen.” — Martin Appel Loft, Skoleleder på Samsøgade Skole og medlem af styregruppen på EJ BLOT TIL LYST

”Jeg ser projektet som en best practice for ud­viklingen af Den åbne skole.” — Ida Krøgholt, lektor i Dramaturgi, Aarhus Universitet, leder af følgeforskning i EJ BLOT TIL LYST og medlem af projektets styregruppe


— ET PARTNERSKABSPROJEKT I DEN ÅBNE SKOLE Lærerens kompetenceløft EJ BLOT TIL LYST er Aarhus Teater Lærings nye teaterpædagogiske projekt i forbindelse med Den åbne skole, som vi laver i partnerskab med 6 folke­ skoler i Aarhus og Odder Kommune: Samsøgades Skole, Vorrevangskolen, Skjoldhøjskolen, Engdalsko­ len, Tranbjergskolen og Skovbakkeskolen (Odder). Projektet er 3-årigt og løber til og med 2018. Vi – teaterpædagogerne i AT Læring og partner­ skolerne – undersøger i fællesskab, hvad scene­ kunst og æstetiske læreprocesser kan bidrage med i folkeskolens danskundervisning både i forhold til læringsmål og elevernes generelle dannelsespro­ ces. Vi har særligt fokus på kompetenceudvikling af dansklærerne i forhold til at arbejde med sce­ nekunst i undervisningen. Metoden er en blanding af workshops for lærere, workshops med lærere og elever og ikke mindst det konkrete møde med Aarhus Teater, blandt an­ det i form af forestillinger, rundvisninger og møder med det kunstneriske personale.

Vi har sat os for, at 2.250 elever og 450 lære­ re i løbet af den 3-årige periode vil have del­ taget i EJ BLOT TIL LYST. Aarhus Universitet følger projektet og offentliggør projektets forskningsresultater i 2018. Læreruddannel­ sen i Aarhus, VIAUC, indgår som danskfaglig sparringspartner. EJ BLOT TIL LYST har et samlet budget på 3 mio. kr. Projektet støttes af A.P. Møller og Hu­ stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Al­ mene Formål kombineret med egenfinansie­ ring fra Aarhus Teater. Teamet bag EJ BLOT TIL LYST er teaterpædagogerne Rikke Man­ drella, Stine Guldborg og Jette Riise, som alle arbejder professionelt i mellemrummet mel­ lem skole og teater. Du kan løbende følge med i arbejdet i Ej blot til lyst på aarhusteater.dk under AT Læring. Her kan du se vores uddannelseshæfter, pla­ kater, videoer, presseomtale af EJ BLOT TIL LYST og meget mere. Hvis du har spørgsmål til Ej blot til lyst, er du velkommen til at kontakte os på: atl@aarhusteater.dk

EJ BLOT TIL LYST — side 13

EJ BLOT TIL LYST


FAK

Artwork: CZOO / Foto: David Bering

FAKIREN FRA BILBAO — Bjarne Reuters gyserkomedie

Tvillingerne Kamma og Tom flytter med deres mor ind i det faldefærdige hus Elgens Øje. Det har stået tomt i årevis, men de opdager hurtigt, at huset gemmer på en værdifuld hemmelig­ hed: den kost­bare kæmpediamant ­Koo-loon. Da to ud­spekulerede forbrydere opsøger hu­ set for at ­stjæle diamanten, starter en vild og drabelig skattejagt. For nu vil alle gerne have fingre i den sjældne ­diamant. Heldigvis får Kamma og Tom uventet magisk hjælp af cir­ kusspøgelset Fakiren fra Bilbao, da han bliver lukket ud af den kuglepen, han i 10 år har væ­ ret spærret inde i.

Bjarne Reuters populære gyserkomedie er årets sjove og uhyggelige julegave til hele familien. Tag med ind i et eventyrligt og humoristisk uni­ vers og mød blandt andre den mølædte Fakir, et ret så sært elghoved og den sleske bedemand Mooney med det løjerlige firma Hasta la vista.

PÆDAGOGISKE TILBUD —Undervisningsmateriale (uploades ­primo november) (s. 5) — Lærerkursus torsdag 17. nov. 2016 (s. 8) — Teater- og skriveværksteder (s. 6-7) — Mød en skuespiller (s. 10) — Rundvisning (s. 11)


FRA BILBAO

FAKIREN FRA BILBAO — side 15

KIREN

AUG

SEP

OKT

NOV

18. NOV — 21. DEC

DEC

AF Bjarne Reuter

JAN

ISCENESÆTTELSE Geir Sveaass SCENOGRAFI Camilla Bjørnvad MEDVIRKENDE Fanny Louise Bernth Mads Reuther* Nanna Bøttcher Jacob Madsen Kvols Holger Østergaard Julie Buch–Hansen Kjartan Hansen Anders Baggesen Bue Wandahl *Elev ved Den Danske Scenekunstskole, Skuespilleruddannelsen, Aarhus

FEB

MÅLGRUPPE Indskoling og mellemtrin, særligt Dansk og Drama SKOLEFORESTILLINGER Tirs, 22.nov. kl. 10 & 13 Ons, 23. nov. kl. 10 & 13 Tors, 24. nov. kl. 10 & 13 Tirs, 29. nov. kl. 10 Ons, 30. nov. kl. 10 Tirs, d. 6. dec. kl. 10 SPILLEPERIODE Store Scene 18. nov. – 21. dec. 2016

MAR

APR

PRIS 50 kr. til alle børn og unge under 25 år samt studerende med studie­ kort, mandag – torsdag

MAJ

Se alle øvrige normal priser på aarhusteater.dk

JUL

JUN


ERASMUS MONTANUS ERASMUS MONTANUS — Gentænkt af Christian Lollike

Foto: Isak Hoffmeyer / Portrætfoto: Stine Heilman, Robin Skjoldborg, PR

Hvad tror du på, Danmark?

Bondedrengen ­Rasmus Berg har studeret i Køben­havn og vender nu hjem til sin fødeby på ’bjerget’. Han er bedre­ vidende og arrogant og skaber hurtigt bølger i den hjemlige andedam. Han vigter sig med sit latiniserede navn Eras­ mus ­Montanus og be­ lærer vidt og bredt med en tunge, der drypper af filosofisk lærdom. Ikke mindst hans påstand om, at jorden er rund, får den lille by på den anden ende.

Lotte Andersen

I samarbejde med teatret Sort/Hvid og Aarhus 2017 får Holbergs klassiske komedie ERASMUS MON­ TANUS et kraftigt vrid på Store Scene. Ludvig Holberg markerede sig i 1700-tallet som en af Nordens epokegørende forfattere – en ­fremskridtets og fornuftens mand. Nu lægges hans ERASMUS MONTANUS i hænderne på en af vor tids mest markante scenekunstnere – dramatiker og instruk­ tør Christian Lollike. Sammen med et stærkt skue­ spillerhold gentænker, diskuterer og udfordrer han vores danske værdisæt i et globalt perspektiv. For hvor langt vil man gå for sin tro? Hvad står vi for, og hvad holder os sammen? Der bliver plads til både oplysningstidens og nu­ tidens æstetik, retorik og figurer, når armen bliver vredet om på dansk kulturarv og livssyn. Og så bliver ERASMUS MONTANUS bragt hjem. Styk­ ket var ­nemlig åbningsforestillingen ved Aarhus ­Teaters ­indvielse i år 1900.

PÆDAGOGISKE TILBUD — Undervisningsmateriale (uploades primo februar 2017) (s. 5) — Lærerkursus onsdag 8. februar 2017 (s. 9) — Teater- og skriveværksteder (s. 6-7) — Mød en skuespiller (s. 10) — Rundvisning (s. 11)

Lars Brygmann

Ole Thestrup


ERASMUS MONTANUS — side 17

US

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

AF Ludvig Holberg

JAN

BEARBEJDELSE & ISCENESÆTTELSE Christian Lollike

FEB

MEDVIRKENDE Andreas Jebro Lars Brygmann Lotte PollyAndersen Findlay Anders Baggesen INSTRUKTØR Zaki Youssef Nanna Bøttcher Alex Lowde Ole Thestrup SCENOGRAF Julie Buch–Hansen SimonStrindberg Mathew August Andreas Nikolai Petersen DRAMATIKER

10. FEB — 11. MAR

SCENOGRAFI Ida Grarup Nielsen David Gehrt

MAR

I SAMARBEJDE MED

APR

MÅLGRUPPE ­Ungdomsuddannelserne og udskoling – s­ ærligt Dansk, Historie, ­Samfundsfag og Drama Sara Hjort Ditlevsen SPILLEPERIODE Jesper Dupont StoreDøssing Scene Mette 10. MEDVIRKENDE feb. – 11. mar. 2017

PRIS I SAMARBEJDE MED 50 kr. til alle børn og unge under 25245-495,år samt Fre-søn: studerende med– studie­ Man-tors: 195 344,kort, mandag – torsdag PRISER

MAJ

Se alle normal Seøvrige side 40 priser på aarhusteater.dk RABATTER

JUL

JUN


EN KVINDE

Artwork: Yellow1 / Foto: Isak Hoffmeyer

UDEN BETYDNI EN KVINDE UDEN BETYDNING — Satiriske Oscar Wilde går i kødet på dekadencen

Oscar Wilde, der også stod bag ”Bunbury”, er kendt for sin ætsende kritik af det 19. århund­ redes victorianske overklassesnobberi – leve­ ret med replikker, der svirper som piskesmæld.

”Nothing spoils romance so much as a sense of humor in the woman”

EN KVINDE UDEN BETYDNING er skabt af den Reumert-­vindende duo instruktør N ­ icolei F ­ aber og sceno­graf Christian A ­ lbrechtsen, som også støbte anmeldersuccesen ”Beton” på Aalborg Teater.

Med elegance, charme og giftig spydighed ­af­klæder Oscar Wilde en verden, hvor posi­ tionerne skifter, empatien er falsk, og den kendte orden står for fald. EN KVINDE UDEN ­BETYDNING er klassisk Oscar Wilde, hvor over­klassen bliver spiddet på knappenåle som falmede sommerfugle.

Manden og kvinden i centrum af intrigerne er ­Aarhus Teaters Bue Wandahl og skuespiller ­Mette Horn. Mathias Sprogøe Fletting spiller den unge mand, der står imellem dem, og han får hermed sin ­debut på Aarhus Teater.

Vi møder prominente folk fra det højere borger­ skab, samlet på Fru Hunstantons gods for at ­pludre og gøre sig kloge på verden. Men i­dyllen sprækker, da dandyen Hr. Illingworth præsenterer sin nye personlige sekretær – en bankmand fra den helt almindelige og ubetydelige underklasse. Hvor uhørt! Og da bankmandens mor også invi­ teres til middag, er vi tæt på skandalen. Det vi­ ser sig dog, at hun spiller en ikke ubetydelig rol­ le. Snart p ­ ensles tidligere tiders udskejelser ud, og glemte ­romancer pibler frem.

PÆDAGOGISKE TILBUD — Undervisningsmateriale (uploades medio august 2016) (s. 5) — Teater- og skriveværksteder (s. 6-7) — Mød en skuespiller (s. 10) — Rundvisning (s. 11) — Gratis foredrag v. Anne Valbjørn Odgaard Tirsdag 6. sep kl.18-19 på Aarhus Teater Tilmelding: billet@aarhusteater.dk


EN KVINDE UDEN BETYDNING — side 19

ING

AUG

SEP

2. SEP — 8. OKT

OKT

NOV

DEC

AF Oscar Wilde

JAN

ISCENESÆTTELSE Nicolei Faber

FEB

SCENOGRAFI Christian Albrechtsen MEDVIRKENDE Mette Horn Bue Wandahl Mathias Sprogøe Fletting Inge Sofie Skovbo Kjartan Hansen Mette Døssing Kim Veisgaard Anne Plauborg Madsen Nanna Bøttcher Christian Hetland Julie Buch–Hansen Anders Baggesen Jacob Madsen Kvo

PRÆSENTERES I PARTNERSKAB MED

MAR

APR

MÅLGRUPPE Ungdomsuddannelserne og udskoling – særligt Engelsk, Dansk og Drama SPILLEPERIODE Scala 2. sep. – 8. okt. 2017

PRIS 50 kr. til alle børn og unge under 25 år samt studerende med studie­ kort, (gælder man – tors)

MAJ

Se alle øvrige normal priser på aarhusteater.dk

JUL

JUN


MEDE MEDEA — Den der ler sidst, ler bedst - men her er der ingen der ler ...

Artwork: CZOO / Foto: David Bering

Græsk drama i særklasse. Hvad er vi i stand til, når den, vi elsker overalt på jorden, pludselig skrider? Kan vi forstå og til­give et menneskes handlinger, når de fører til den mest grusomme form for hævn? M ­ EDEA er der, hvor ­livet gør mest ondt. En s­ kils­­missehistorie i sin mest klagende og n ­ ed­­rige udgave. En klassisk tragedie om v­ ores evne til at vende verden ryggen og tage skæbnen i egen hånd. Medea opgiver sin familie og sit land for sin store kærlighed, Jason. Sammen med deres to sønner flygter de til Korinth, hvor Kong ­Kreon giver dem eksil. Her svigter Jason ­Medea og gifter sig i stedet med kongens datter. Medea er ikke længere velkommen i landet. Hun er med ét en fremmed. Skærende ensomhed, sorg og vrede får en uudslukkelig hævntørst til at flam­ me i Medea. Og den driver hende ned ad en tragisk vej belagt med had, blod og bitre tårer. Selv om stykket har 2.500 år på­­bagen, går det

lige i hjertet med sine universelle, menneske­ lige temaer om kærlighed og had, hævn og forsoning, flugt og fremmedhed. Oplev Reumert-nominerede Mette Døssing i den hjerteskærende hoved­rolle som ­Medea iscene­ sat af den pris­vindende instruktør Rune David Grue, der siden 2008 har v­ æret hus­instruktør ved Det Røde Rum på Det Konge­lige ­Teater. Han har høstet stor ros for sin evne til at få k­lassik­erne til at ­gnistre, ­senest ­Dostojevskijs ”Kældermennesket” og Ibsens ”Hedda Ga­ bler”. På Aarhus Teater har han skabt ” ­ ­TV-­2 Teater­koncert” og ”Idioten”.

PÆDAGOGISKE TILBUD — Undervisningsmateriale (uploades medio august 2016) (s. 5) — Teater- og skriveværksteder (s. 6-7) — Mød en skuespiller (s. 10) — Rundvisning (s. 11)


MEDEA — side 21

EA

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

AF Euripides

JAN

ISCENESÆTTELSE Rune David Grue

27. JAN — 25. FEB

FEB

SCENOGRAFI Fransiska Zahle MEDVIRKENDE Mette Døssing Jacob Madsen Kvols Bue Wandahl Kim Veisgaard Jesper Dupont Mikkel Becker Hilgart Anne Plauborg Madsen Luise Skov* Sandra Türell Henningsen* *Elev ved Den Danske Scenekunstskole, Skuespilleruddannelsen, Aarhus

MAR

APR

MÅLGRUPPE Ungdomsuddannelserne og udskoling, særligt Oldtidskundskab, Dansk og Drama SPILLEPERIODE Scala 27. jan. – 25. feb. 2017

PRIS 50 kr. til alle børn og unge under 25 år samt studerende med studie­ kort, (gælder man – tors)

MAJ

Se alle øvrige normal priser på aarhusteater.dk

JUL

JUN


ANDRE SKOLERELEVANTE FORESTILLINGER AMERICAN SPIRIT Teaterkoncert i Johnny Cash’ fodspor

LIVING DEAD Horrorforestilling af Christian Lollike

DE RENE RUM Præsentationsforestilling af afgangsholdet 2016

KALDET En psykologisk thriller af Astrid Saalbach

NY UNGDOMSFORESTILLING Fra OPGANG2

MORPH Ny fysisk forestilling af Kristján Ingimarsson

JESUS CHRIST SUPERSTAR En guddommelig musical

SE MERE OM ALLE

VORES FORESTILLINGER I SÆSON 2016 – 17

PÅ AARHUSTEATER.DK

MEDVIRKENDE bl.a. Kira Skov, ­Caroline Henderson og Simon Mathew SPILLEPERIODE 25. aug. – 8. okt. 2016 SCENE Store Scene

MEDVIRKENDE Özlem Saglanmak, Morten Burian, Maria Rich SPILLEPERIODE 2. sep. – 8. okt. 2016 SCENE Stiklingen

MEDVIRKENDE Afgangsholdet 2016 fra Skuespilleruddannelsen SPILLEPERIODE 23. sep. – 22. okt. 2016 SCENE Studio

MEDVIRKENDE Christian Hetland, Inge Sofie Skovbo, Mette Døssing, Mikkel Becker Hilgart, Kim Veisgaard, Anne Plauborg Madsen SPILLEPERIODE 30. sep. – 29. okt. 2016 SCENE Studio

MEDVIRKENDE Kjartan Hansen, Julie Buch-Hansen, Nanna Bøttcher, Kristján Ingimarsson, Thomas Bentin m.fl. SPILLEPERIODE 14. – 25. mar. 2017 SCENE Stiklingen

AF manden bag megasuccessen BLAM – Kristján Ingimarsson SPILLEPERIODE 11. apr. – 13. maj 2017 SCENE Scala

MEDVIRKENDE Simon Mathew i titelrollen sammen med et kæmpe hold på scenen SPILLEPERIODE 11. apr. – 13. maj 2017 SCENE Store Scene


PRAKTISK Telefon ved gruppebestilling 7020 4292 Se åbningstider på aarhusteater.dk Mail billet@aarhusteater.dk

TEATER- OG SKRIVEVÆRKSTEDER Pris Skoler i Aarhus Kommune: Gratis Andre skoler: 1.000 kr. Bestilling af værksteder Bestilling af et teater- eller skriveværksted forudsætter, at du samtidig k­ øber min. 20 billetter til en forestilling i sæsonen. Vi anbefaler, at du kombine­ rer værkstedet med den forestilling, I skal se (der kan dog være til­fælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at kombinere værksted og forestilling ­direkte; i de tilfælde bestiller du bare billetter til en anden forestilling).

Rabatten gælder man­ dag til torsdag på alle scener, dog ikke Oog A-pladser på Store Scene*

Sådan gør du: 1. Vælg den forestilling, du ønsker at arbejde med på teater- eller skrive­ værkstedet (se aarhusteater.dk) 2. Gå ind på www.aarhusteater.dk/at-laering og se, hvilke datoer og klokkeslæt, vi udbyder værksteder til de enkelte forestillinger 3. Bestil værksted og teaterbilletter — Send en mail til Aarhus Teater Læring på atl@aarhusteater.dk (skriv venligst ’Teaterværksted + skolens navn + klassetrin’ eller ’Skriveværk­ sted + Skolens navn + klassetrin´ i emnefeltet), og oplys: — Dato for det værksted, I ønsker Bestilling af teaterbilletter (min. 20 billetter) — Skriv hvilken skole, du kommer fra, skolens og dine kontakt­oplysninger (mail og telefon) 4. Vi sender en ordrebekræftelse til dig, når vi har modtaget din bestilling

Alle øvrige normalpriser kan ses på aarhusteater. dk, ved online billetkøb

Aflysning af værksteder Du kan aflyse værksteder op til 14 dage inden den aftalte dato. Herefter vil der være et aflysningsgebyr på 1.000 kr.

* Til Fakiren fra Bilbao gælder rabatten alle dage og alle plad­ ser i salen.

Aarhus Teaters værksteder er støttet af ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

BILLETPRISER 50 kr. til børn og unge under 25 år samt stude­ rende med studiekort

2 FRIBILLETTER TIL LÆREREN Hvis du som lærer køber billetter til din klasse, til­ byder vi dig 2 fribillet­ ter til den pågældende forestilling, så du kan nå at se den, inden du skal have din klasse med i teatret.

TRANSPORTRABAT MED MIDTTRAFIK Turkort for institutioner - pris helt ned til 10 kr. Turkortet er et klippekort med 10 klip og koster 500 kr. Et klip gælder for op til 5 personer. Kortet bestilles på Midttrafiks hjemmeside. Turkoret giver ret til kørsel i Midttrafiks område, i busser samt på Lemvig­ banen og Aarhus Nærbane. Kortet er ikke gyldigt på øvrige togstræk­ ninger. Læs mere på www.midttrafik.dk

PRAKTISK — side 23

BILLETBESTILLING Aarhus Teater Billetservice Teatergaden, 8000 Aarhus C


Aarhus Teater Billetservice Teatergaden 8000 Aarhus C Gruppetelefon: 7020 4292 billet@aarhusteater.dk aarhusteater.dk/at-laering

Aarhus Teater Læring Særligt for skoler  

Se hvad Aarhus Teater byder på særligt for skoler, gymnasier og ungdomsuddannelser i Sæson 16/17. Se mere på www.aarhusteater.dk/at-laering