Eksistens og kristendom - et gratis undervisningsforløb

Page 1

eksistens og k r i s t e n dom Et gratis undervisningsforløb

BLIV KLOG PÅ: Bibelen Kirkens historie Den kristne tro Kristendom til DAGlig Et undervisningstilbud fra midtbyens kirker i Aarhus Aarhus Domkirke | Vor Frue Kirke | Sct. Pauls Kirke Sct. Lukas Kirke | Langenæs Kirke | Skt. Markus Kirke Skt. Johannes Kirke | Christianskirken


Eksistens og Kristendom – et undervisningsforløb I løbet af et år kan du få indblik i kristendommens grundlæggende tanker og overvejelser. Følger du forløbet, kan du sige, du virkeligt ved noget om kristendommen. Vil du være med, skal du helst inden 26. januar 2016 give besked med navn, mail og telefonnummer på: BRAR@KM.DK eller tlf. 2972 8521. Forløbet er delt ind i fire emner – formidlet af dygtige forskere og præster med noget på hjerte: 1. 2. 3. 4.

Bibelen Kirkens historie Den kristne tro Kristendom til daglig

Emnerne gennemgås ved to aftenforedrag hver fjortende dag kl. 17-20.30 i en periode på 3-4 gange, som afsluttes med en temalørdag. Derefter følger som regel en pause til at fordøje, inden der tages fat på næste emne. Der er indlagt spisepause, hvor der kan købes mad og drikke. Undervisningen er gratis, men mad og drikke à 50 kr. pr. gang og ekskursionen til København er mod betaling. Afslutningsforedragene om lørdagen er åbne for andre end tilmeldte deltagere.

HUSK TILMELDING. BEMÆRK: Enkelte emner kan påbegyndes, inden det tidligere emne er afsluttet. De første gange om Bibelen er stedet enten Domkirkens sognegård, Skt. Clemens Gård, Kannikegade 12, 1. eller Vor Frue Kirkes sognegård, Nicolaigården, Vestergade 21.


FØRSTE FORLØB BIBELEN Torsdag 28. januar 2016 Vor Frue Kirkes sognegård, Nicolaigården, Vestergade 21 Gammel Testamente Underviser: Professor Kirsten Nielsen Kl. 17-18.30 | Det bibelske billedsprog Hvorfor bruger Bibelen så mange forskellige billeder om Gud? Kunne det ikke siges mere ligeud? Giver det mening at bruge billederne af Gud i dag, og teksterne, der blev til i en helt anden sammenhæng? Hvorfor sammenlignes Gud også med en løve, ørn, klippe eller ild? Kl. 19-20.30 | Det onde og Den Onde Hvordan forklarede man lidelsen i Det Gamle Testamente? Giver det stadig mening at tale om Djævelen eller om Guds straf? Er lidelser Guds pædagogiske midler til at opdrage mennesker? Kan Gud være menneskets modstander?

Torsdag 11. februar 2016 Aarhus Domkirkes sognegård Skt. Clemens Gård, Kannikegade 12, 1. Gammel Testamente Underviser: Professor Hans Jørgen Lundager Jensen Kl. 17-18.30 | Det Gamle Testamente og den skønne gudstjeneste Aarhus Domkirke er fremfor alt et rum der gør indtryk ved sin storhed og sin skønhed som et ”tempel”, hvor Gud og hans præster har hjemme. Hvilke værdier og opfattelser af Gud rummer det? Kan det genkendes i nutiden? Kl. 19-20.30 | Det Gamle Testamente og den intelligente gudstjeneste Den tankestrømning, der for eftertiden har gjort størst indtryk, er historien – den lange fortælling om forholdet mellem guddommen Jahve og folket Israel, der skal uddanne og belære og bearbejde menneskers bevidsthed, hukommelse og vilje. Det kan ses i Aarhus Domkirke.


Torsdag 25. februar 2016 Vor Frue Kirkes sognegård, Nicolaigården, Vestergade 21 Ny Testamente Underviser: Centerleder Birgitte Graakjær Hjort Kl. 17-18.30 | Paulus og livet i menighederne Paulus er både elsket og forhadt for flere af sine synspunkter. Han har spillet en grundlæggende rolle i kirken og for afgørende dele af det, som kirken står for. Hvem var han? Og hvad var nogle af hans vigtigste anliggender? Kl. 19-20.30 | Paulus og livet i menighederne (fortsat) Centrale tekster gennemgås og analyseres.

Torsdag 10. marts 2016 Aarhus Domkirkes sognegård Skt. Clemens Gård, Kannikegade 12, 1. Ny Testamente Underviser: Lektor Helge Kjær Nielsen Kl. 17-18.30 | Evangeliefortællingerne Hvorfor har evangeliernes forfattere, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, skabt en helt ny genre til at fortælle om Jesus og skriver så forskelligt om ham? Er der en rød tråd i de enkelte evangelier? Kan vi komme tilbage til den historiske Jesus? Kl. 19-20.30 | Evangeliefortællingerne (fortsat) Centrale tekster gennemgås og analyseres.

Lørdag 2. april 2016 Aarhus Domkirkes sognegård Skt. Clemens Gård, Kannikegade 12, 1. Åbent afslutningsforedrag til Bibelen Tilmelding: BRAR@KM.DK eller tlf. 2972 8521 Foredragsholder: Professor Erik A. Nielsen Kl. 13-15 | Hvad er et mytisk-poetisk sprog? Og hvad bibelsk er der i det?


ANDET FORLØB KIRKENS HISTORIE Lørdag 2. april 2016 Aarhus Domkirkes sognegård Skt. Clemens Gård, Kannikegade 12, 1. Kirkens historie Underviser: Lektor Troels Rønsholdt Kl. 9.30-12.30 | Kirkens opståen og konsolidering fra oldtid til middelalder Hvad fik en lille religiøs sekt til at udvikle sig fra en bevægelse til en stor kirke? Hvordan fik man samling på den religiøse bekendelse med bevarelse af forbindelsen til Jesu forkyndelse? Hvorfor blev det kirkens bekendelse og ikke f.eks. gnosticismen, der gik af med sejren? Hvilken betydning fik de store teologiske skikkelser for selvforståelsen? – Udviklingen fra oldtid til middelalder? Pavedømmets udvikling og samspil med statsmagten? Kirkebyggeriets udvikling? Hvad skyldtes den begyndende opdeling i en østlig og vestlig kirke, og hvordan udviklede de sig væk fra hinanden? Mariadyrkelsen og hvorfor den blev så omfattende? Billedstrid? Det nye Europa med pavens centrale magt?

Torsdag 14. april 2016 Skt. Johannes Kirkes sognegård Johannesgården, Skt. Johannes allé 1 Kirkens historie Underviser: Lektor Troels Rønsholdt Kl. 17-18.30 | Kirken i middelalderen Kirkens magt og misbrug? Kirkens behov for store reformer? Munkevæsenet som dannende, bevidstgørende, social og kritisk institution? De religiøse vækkelser og korstogene? Kirke, universiteter, skolastik og kirkeret? Den sorte død? Kirkesplittelsen og koncilierne? Kl. 19-20.30 | Danmarks og Nordens kirker i Europa Hvorfor kom overgangen fra asatro til kristendom? Hvordan kunne langt over 1000 kirker bygges landet over på 100 år? Hvordan var samspillet mellem konge og kirke i Danmark og mellem de nordiske kirke og resten af Europa? Klostre og kultur?


Torsdag 28. april 2016 Skt. Johannes Kirkes sognegård Johannesgården, Skt. Johannes allé 1 Kirkens historie Underviser: Professor Kurt Ettrup Larsen Kl. 17-18.30 | Reformation Den spirituelle vækkelse? Nationale kirkebevægelser? Renæssancens kunst og bevidsthed? Martin Luther, teserne i Wittenberg, rigsdagen i Worms, Luthers bibeloversættelse og hovedskrifter? Den tyske reformation og den augsburgske konfession? De reformerte? Den nordiske reformation? Kl. 19-20.30 | Reformation, pietisme og oplysningstid Den engelske reformation? De reformerte i Sydeuropa? Den katolske modreformation? Trediveårskrigen og den westfalske fred? Ortodoksi og enevælde? Den pietistiske vækkelse og hernhuterne? Mission? Oplysningstid og revolutioner?

Torsdag 12. maj 2016 Skt. Johannes Kirkes sognegård Johannesgården, Skt. Johannes allé 1 Kirkens historie Underviser: Professor Kurt Ettrup Larsen Kl. 17-18.30 | Kirken og folket fra 1800 og frem Romantik og nationalisme? Religionskritik og teologisk reaktion? Den katolske kirke mellem konservatisme og modernisme? Adskillelse af stat og kirke i Frankrig? Kirkeudviklingen i Danmark og de folkelige vækkelser? Den industrielle revolution, urbaniseringen og kirkens sociale arbejde? Kl. 19-20.30 | Første verdenskrig og derefter Udviklingstro og liberalteologi? Første verdenskrig, kirkeudvikling og dialektisk teologi? Økumenisk arbejde og mission i kolonitiden? Den danske folkekirke, grundtvigianisme og Indre Mission? Anden verdenskrig og kirkekampen i Tyskland? Kirkerne i et delt Europa? Den katolske kirke og andet vatikanerkoncil? Folkekirken mod slutningen af et århundrede? Verdenskristendom?

Lørdag 18. juni 2016 Afsluttende ekskursion: Kirkens historie København: Domkirken, Nationalmuseets kirkesamling, Vartov, Kirkefondskirke.


TREDJE FORLØB DEN KRISTNE TRO Torsdag 1. september 2016 Vor Frue Kirkes sognegård, Nicolaigården, Vestergade 21 Den kristne tro: Gud og menneske Kl. 17-18.30 | Kristus i kosmos Underviser: Sognepræst Marianne Frank Larsen Hvordan kan én person, Jesus, frelse alle mennesker, og hvordan kan ét menneske være Gud? Hvad er forholdet mellem Guds skabelse og frelse? – Eksempler på den indledende teologi hos Irenæus. Kl. 19-20.30 | Menneskets grundlæggende synd og frie vilje Underviser: Professor Anders-Christian Jacobsen Hvorfor er mennesket grundlæggende på kant med tilværelsen og Gud, der har skabt alt og sat sig selv ind på det? Er mennesket underlagt Guds frelsesvilje, eller har det en fri vilje? Hvad kan mennesket gøre, og hvad kan det ikke gøre? Eksempler på menneskesynet hos Tertullian og Augustin.

Torsdag 15. september 2016 Vor Frue Kirkes sognegård, Nicolaigården, Vestergade 21 Den kristne tro: Guds eksistens og tilværelsen Underviser: Lektor Else Marie Wiberg Pedersen Kl. 17-18.30 | Kan man filosofere sig til Gud? Kan Gud bevises? Tanken om Gud og tilbedelsen af Gud? Er der et forsyn for mennesket, eller er alt frit? Hvor er kirkens plads i forholdet mellem Gud, mennesket og tilværelsen? Kan man gøre sig fortjent til Gud på andres vegne? Eksempler fra Anselm, Thomas og skolastikken. Kl. 19-20.30 | De udvalgtes vej Hvad betyder det for mennesker, at nogle af dem vælger at forlade alt verdsligt og koncentrere sig om Gud? Kan hellighed forplante sig eller give plads for de mindre hellige hos Gud? Eksempler fra munkevæsenets tankegang.


Torsdag 29. september 2016 Vor Frue Kirkes sognegård, Nicolaigården, Vestergade 21 Den kristne tro: Guds retfærdighed og troens inderlighed Kl. 17-18.30 | Martin Luthers radikale brud Underviser: Domprovst Poul Henning Bartholin Hvem giver mig min tro, og kan jeg stole på dens gyldighed i mit liv? Hvilken rolle spiller Guds løfter i mit liv, og hvilken rolle spiller jeg? Er kirken noget særligt eller blot de troendes fællesskab? Er der en verdensorden, hvor man kan skelne religion fra politik? Eksempler fra Martin Luther og reformationen. Kl. 19-20.30 | Den personlige Gud og menneskets personlighed Underviser: Professor Asger Højlund Hvordan få et troende forhold til Gud? Hvad betyder troen for min personlighed og mit liv? Er der noget i menneskets person og fornuft, som giver mig mulighed for selv at påtage mig ansvaret i forhold til verden og Gud? Eksempler fra Luthers teologi, pietismen og oplysningstiden.

Torsdag 13. oktober 2016 Vor Frue Kirkes sognegård, Nicolaigården, Vestergade 21 Den kristne tro: Nutidig teologi og kultur Kl. 17-18.30 | Den moderne verden og Guds verden Underviser: Sognepræst Peter Brøndum Hvordan kan Gud gøre sig gældende i en verden, hvor mennesket selv vil afgøre, om Gud er til, og hvad, det vil underlægge sig? Er der noget at bygge på i menneskets verden, eller er Gud den eneste, der kan gøre Gud gældende? Er der en filosofisk mulighed for Gud? Eksempler fra Barth og Tillich. Kl. 19-20.30 | Tro og forståelse Underviser: Postdoc Bjørn Rabjerg Er der noget særligt vedkommende ved kristendommen i en moderne verden? Hvad kan gøre en religiøs tydning mulig? Er der givne vilkår, som mennesket ikke kan gøre sig til herre over? Hvor er kristendommen i forhold til den omsiggribende videnskabelighed? K.E. Løgstrup og efterdialektisk teologi.


Lørdag 12. november 2016 Skt. Lukas Kirkes sognegård, Skt. Lukas Kirkeplads 1 ÅbNE afslutningsforedrag til Den kristne tro Tilmelding: BRAR@KM.DK eller tlf. 2972 8521 Kl. 10-12 | Grundtvig: Hvad var det, der gjorde Grundtvigs kristendomsopfattelse til livsoplysning og folkeeje? Underviser: Biskop Henrik Wigh-Poulsen N.F.S. Grundtvig var først og fremmest en kirkelig teologi, der inspireret af græsk forbillede gjorde sig tanker om en mere dynamisk kristentro, og inspireret af engelsk forbillede og de historiske forhold nåede til afklaring om, hvad danskhed og folkelighed er i kristen henseende. I kraft af hans salmer og sange har han han sit præg på både kristen og dansk selvforståelse. Kl. 13-15 | Kierkegaard: Hvad er afgørende for et liv som menneske? Underviser: Sognepræst Anders Thyrring Andersen Søren Kierkegaards gennemtænkning af den menneskelige eksistens’ karaktertræk både i sig selv og i forhold til kristendommen skabte en nyorientering inden for filosofi og menneskelig selvforståelse. Hans dialektiske tænkemåde og forståelse af mennesket som et forhold, der forholder sig til sig selv blev aldrig forladt i dansk teologisk tænkning.


FJERDE FORLØB KRISTENDOM TIL daglig Torsdag 27. oktober 2016 Skt. Lukas Kirkes sognegård, Skt. Lukas Kirkeplads 1 Kristendom til daglig: Religiøs praksis Kl. 17-18.30 | Bøn, meditation, religiøs disciplin – hvad gør det ved os? Underviser: Vejleder Peter Ruge I gudstjenesten er det, der udspiller sig inden i mennesker lige så vigtigt som det, der udspiller sig udenfor. Således sættes noget i bevægelse, som giver livet nyt perspektiv og ændrer holdninger til det. Hvad sker der under bøn, meditation, lovsang og andre religiøse livsformer. Kl. 19.15-20.15 | Hvilken betydning giver det at læse i Bibelen? Underviser: Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen Bibelen er udtryk for Guds historie med mennesker og i menneskers liv. Derfor er det væsentligt at se på livet og sig selv i lyset af den historie. Der står meget modsætningsfyldt i Bibelen, så det kan være vanskeligt at orientere sig. Hvad er god og vedkommende Bibellæsning.

Torsdag 24. november 2016 Skt. Lukas Kirkes sognegård, Skt. Lukas Kirkeplads 1 Kristendom til daglig: Kirkemusik Kl. 17-18.30 | Kirkemusik Underviser: Organist Poul S. Jacobsen Musik har altid været en væsentlig del af kristendommens udtryk. Musikken bærer noget frem, som møder noget i os selv, der er uden ord. Enhver kender til, hvordan en melodi kan give en salme en særlig karakter. Hvad betyder det? Martin Luther sagde, at djævelen ikke kan lide musik. Kl. 19-20.30 | Gennemgang af et kirkemusikalsk værk Underviser: Domorganist Kristian Krogsøe De store kirkemusikalske værker har sat afgørende præg på oplevelsen af musik i kirken. De rummer en særlig indsigt i kristendommen både i tekst og komposition – ikke mindst Händels Messias, som vil blive gennemgået. Billetter kan købes til opførelsen i Domkirken 12. dec. 2016.


Torsdag 5. januar 2017 Skt. Lukas Kirkes sognegård, Skt. Lukas Kirkeplads 1 Kristendom til DAGLIG: Hvad er en gudstjeneste? Hvordan er den blevet til, og hvad skal den til for? Kl. 17-18.30 | Gudstjenestens kendetegn Underviser: Sognepræst Bent Arendt Mange finder gudstjenesten kedelig, fordi den foregår i en særlig sammenhæng med et særligt sprog. Meget i gudstjenesten er bevaret fra den første kirke, og stadig er den det væsentligste kristne udtryk nært forbundet med salmernes poesi. Hvad kan man få ud af den? Kl. 19-20.30 | De lutherske sakramenter Underviser: Domprovst Poul Henning Bartholin Dåb og nadver har altid været indgang og delagtighed i Gud. Der handler Gud ligefremt og gør sig konkret gældende med fysiske tegn og elementer, som forbinder krop og ånd. Hvad gør dåb og nadver til kristne kendetegn og skillelinjer i forhold til troen og Guds nærvær? Hvad mente Luther?

Lørdag 21. januar 2017 Skt. Lukas Kirkes sognegård, Skt. Lukas Kirkeplads 1 Afsluttende lørdag til kristendom til daglig: Åbne afslutningsforedrag Tilmelding: BRAR@KM.DK eller tlf. 29728521 Underviser: Lektor Marie Vejrup Kl. 10-12 | Byens religioner Byens rum har mange religiøse udtryk, som man ikke uden videre bemærker. Ud over kirkernes markante fylde i byrummet er der meget andet at være opmærksom på, hvis man ser efter. Ikke mindst i kulturbyåret er det værd at bemærke. Kl. 13-15 | Kunstens Jesusbilleder. Især på dansk Underviser: Lektor Hans Jørgen Frederiksen Kl. 16 | Afslutningsgudstjeneste og diplomuddeling


p rov s t i . d k / a a r h u s d o m p rov s t i 1

3 4

2

HUSK TILMELDING. 1

Skt. Johannes Kirkes sognegård Johannesgården, Skt. Johannes allé 1

2

Skt. Lukas Kirkes Sognegård Skt. Lukas Kirkeplads 1

3

Vor Frue Kirkes sognegård Nicolaigården, Vestergade 21

4

Aarhus Domkirkes sognegård Skt. Clemens Gård, Kannikegade 12, 1.