Page 3

DET GODE FÆLLESSKAB SÅ ER VI KLAR MED DEN ANDEN UDGAVE AF ­KULTURMAGASINET CLEMENS. VI ER GÅET PÅ JAGT EFTER DET AARHUSIANSKE FÆLLESSKAB, OG DET FOLDER SIG UD PÅ MANGE MÅDER I BYEN.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Det tætteste fællesskab, vi har, er vores familie, hvor blodets bånd binder os sammen. Selvom familier splittes op, vil der

Det interesserer mig at finde ud af

stadig være et fællesskab. På arbejde kalder vi det netværk,

hvad fanden det her liv handler om / 4

og man kan også sagtens tale om religiøse fællesskaber, i

Voxpop / 10

hvert fald har vi gjort begrebet fællesskab og netværk til det

Nærvær i det moderne Aarhus / 14

gennemgående tema i det aktuelle magasin, du nu sidder med

En firkantet klods i de trekantede klodsers verden / 20

i hånden.

De standhaftige tinsoldater / 26

Derfor har vi spurgt en række aarhusianere, hvad fæl-

”Gud dog. Det giver mening!” / 32

lesskab betyder for dem. Skuespilleren Hans Rønne er snart

Gud to go / 36

aktuel på Svalegangen med forestillingen “Abrahams Børn”, der bl.a. handler om konflikterne mellem religionerne. Hans Rønnes pointe er, siger han, at forestillingen gør opmærksom på, at jødedom, islam og kristendom er andet end splid. Det er også et kulturelt og åndeligt slægtskab. Vi har også samlet en række personligheder fra det ­aarhusianske kultur- og erhvervsliv og kradset lidt i over­ fladen for at se, hvad der gemmer sig af holdninger til den fælles aarhusianske identitet. Aarhus Domkirke vil meget gerne fremstå som omdrejningspunkt for det gode fællesskab, og kirken rummer masser af kvalitet i den retning. Mød fx lederen af Clemens Drengekor Carsten Seyer Hansen, som gennem mange år har

Udgiver: Aarhus Domkirke Chefredaktør, ansv.: Poul Henning Bartholin, domprovst Redaktion: Jørgen Høg, HØG KOMMUNIKATION, indhold & konceptudvikling Jonna Fuglsang Keldsen, foto & konceptudvikling Brian Petersen Ørnbøl, journalist Lone Halkjær, Pure Lines - visuel kommunikation, design Tryk: Johnsen Graphic Solutions Distribution: Distribution Plus Oplag: 10.000

skabt et musikalsk fællesskab på et meget højt niveau på tværs af aldersskel og sangevner. Mød også et par af domkirkens præster, der hver giver sit bud på opfattelsen af det gode fællesskab. Go’ læselyst …

3

Profile for Aarhus Domkirke

Clemensf16  

Clemensf16  

Advertisement