Page 183

temaprojekter //BYEN – KULTURLANDSKABER KUNSTLANDSKABER

FRA JORD TIL KUNST

Sculpture by the Sea er et af de mest succesfulde landskabsprojekter i Aarhus de seneste år. Her blev 60 skulpturer fra hele verden, både i 2009 & 2011, placeret langs kysten med op mod 600.000 besøgende. Vores mål er at udvide konceptet og give kunst i det urbane og naturlige landskab en central placering.

- Sten, glas, papir og stof

Her placeres kunsten i nedlagte og ubrugte industriområder, bydele under omdannelse samt på vilde kyststrækninger og bynære strandarealer. Således skabes unikke rum med kunsten som afsæt for individuel refleksion, socialt samvær og kunstoplevelser. Tanken er de kommende år at udvikle en serie markante kunstlandkabsprojekter, der præger regionen i vinter- og sommerhalvåret. Sculpture by the Sea er et oplagt udgangspunkt og vil blive afholdt igen i 2013, 2015 og 2017. Andre kunstlandskabsprojekter i Region Midtjylland, der kunne videreudvikles i de kommende år, er Lys, Landskab og Stemmer i Østjylland som et klart bud på et projekt, der afsøger landskabets iboende identitet. Der arbejdes samtidig på landkunstprojekter såsom Krakamarken ved Randers samt Land Art i Nationalpark Skjern. Samtlige projekter skabes og kurateres særligt til den pågældende lokation i et samarbejde mellem lokale og internationale kunstnere. Projektet dækker udvikling af skulpturer i forskelligt materiale i varierende landskaber inklusiv medieprojektioner og installationer med lys og lyd. Projektet etableres i samarbejde med kunstmuseer og kunsthaller i Regionen på baggrund af idékonkurrencer, workshops og residencies. I 2017 forventes der 6 større landskabsprojekter afholdt forskellige steder i regionen.

95

Et interessant omdrejningspunkt for det tværkommunale samarbejde i regionen i forberedelsesårene 2013-16 bliver fortællinger og gentænkning af materialerne sten, glas, papir og stof. Temaprojekterne har relevans for flere emner i 2017 og omfatter både en kunst-, videns-, naturkultur- og samfundsdel. Materialerne fortolkes, bearbejdes og undersøges af såvel teoretikere som praktikere på en lang række områder såsom natur, krop, klima, kunst, mode, arkitektur, teknologi og produktinnovation. Projektet relaterer sig til Vækstforums handlingsplan for erhvervsudvikling 2010-12, hvor der er fokus på intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst, herunder cradle to cradle-tankegangen. Sigtet er at gentænke og udvide hvert enkelt materiales betydning og anvendelsesmulighed: Hvad sker der i mødet mellem materialer, moderne tænkning og kreativitet? Projekterne skal være eksperimenterende og tværgående innovationssamarbejder, gerne mellem offentlige og private aktører. Der involveres kunstnere, arkitekter og designere, som arbejder med materialerne samt uddannelsesinstitutioner, forskere og kreative erhverv fra hele regionen, herunder Holstebro, Herning, Randers, Silkeborg, Horsens, Grenå, Ebeltoft og Ringkøbing. Konkrete samarbejdspartnere kan være Silkeborg Papirfabrik, Glasmuseet i Ebeltoft, Anglifabrikken i Herning, TEKO Herning og Fur Museum. Der etableres fire temaprojekter i årene 2013, -14, -15 og -16, hvert år sit materiale, samt et samlet projekt i august 2017.

earth forms, gill russell, Kraka Marken, randers urban

Profile for Aarhus 2017

Ansøgning til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017  

Aarhus' samlede ansøgning til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Inkl. alle bilag.

Ansøgning til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017  

Aarhus' samlede ansøgning til titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Inkl. alle bilag.

Advertisement