Page 1

Bæredygtighed og energireduktion Varmeinstallationer/opvarmningsmuligheder Klimaskærm: Fundament, gulv, tag, vinduer og døre Certificeringsstandarder og projektsamarbejdsformer Bæredygtige materialer: Æstetiske og tekniske muligheder Økonomisk potentiale og finansieringsformer Eksempler på renoveringer Og meget mere på kurset:

BÆREDYGTIG ENERGIRENOVERING

ENERGIOPTIMERING - BÆREDYGTIGT BYGGERI - RENOVERING

“Jeg har fået lejlighed til at opdatere min viden indenfor ‘bæredygtig energirenovering’ og kurset har igen bekræftet mig i, at viden i dette emne vil have stor betydning for fremtidens renovering.” NIELS BLOCH -JENSEN, ARKITEKT MAA, DELTAGER PÅ BER F11


BÆREDYGTIG ENERGIRENOVERING

ENERGIOPTIMERING - BÆREDYGTIGT BYGGERI - RENOVERING

Vil du også vide mere? Efteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus

udbyder i samarbejde med VIA University College et 6-ugers kursus i “Bæredygtig Energirenovering” (BER).

Formål

Formålet med kurset er at sætte kursisten i stand til at medvirke til udvikling og opbygning af nye standarder og løsninger inden for bæredygtigt byggeri og energirigtig renovering. Få viden om metode, projektering, strategier, design, nyeste standarder og finansielle muligheder inden for bæredygtig energirenovering. Se programmet på www.ber.aarch.dk

Form

Kurset udbydes på fuld tid over 6 uger, hvor der veksles mellem teori, cases og projektarbejde. Undervisning foregår i blokke af 3 x 2 hele dage. Der afsluttes med en mundtlig eksamen.

Tid og sted

Kurset afvikles fra d. 31. oktober 2011 til og med d. 9. december 2011. Kurset afholdes på VIA University College, Horsens.

Målgruppe

Beskæftigede og ledige arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører med to- års relevant erhvervserfaring.

Pris

13.900 kr. Der er mulighed for at søge om SVU (www.svu.dk).

Tilmelding

Læs nærmere og tilmeld dig på www.ber.aarch.dk

HUSK VI DESIGNER OGSÅ VIRKSOMHEDSTILRETTEDE KURSER LÆS NÆRMERE PÅ WWW.EFTERUDDANNELSEN.AARCH.DK

efteruddannelsen: arkitektskolen aarhus

Bæredygtig Energirenovering E2011  

ENERGIOPTIMERING - BÆREDYGTIGT BYGGERI - RENOVERING “Jeg har fået lejlighed til at opdatere min viden indenfor ‘bæredygtig energirenovering’...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you