Page 9

‫جمعه ‪ 25‬تیرماه ‪ 1389‬ـ ‪ 16‬جوالی ‪2010‬‬

‫‪Friday, 16th July 2010‬‬

‫آیدین رحیمی پورآزاد‬

‫کپی‌برداری از شهر‬ ‫متولد ‪1368‬‬

‫دانشجوی رشته عكاسی از دانشكده هنر و معماری‬

‫دانشگاه آزاد اسالمی‬

‫‪Aidin Rahimipour Azad‬‬ ‫اسلوب همیشگی‪ ،‬ترجیح دادم که بدون هیچ نوع داوری‪،‬‬

‫رنگ‪ ،‬حالتی اغواگرایانه پیدا کرده‌اند و مجبورمان می‌کنند که‬

‫بخش دیگری از این نقاشی‌ها که چند سالی است وارد فضای‬

‫اغواگرایانه اشان را از دست می‌دهند‪ .‬این مجموعه به حتلیل و‬

‫به صورت مستقیم و یک به یک‪ ،‬به عکاسی (کپی برداری)‬ ‫شهری شده‌اند بپردازم‪.‬‬

‫منایش این تکه فضاهای شهری می‌پردازد‪ .‬سندی از شهری که‬

‫نقاشی‌های دیواری به عنوان بخشی از فضاسازی‌های‬ ‫(احتمالًا خوب) در سطح شهر است؛ تقریبًا هرکجا را که‬

‫به هر روی‪ ،‬این تصاویر در حالتی شناور‪ ،‬در مرز عکاسی‬

‫شهری‪ ،‬که قاعدتًا کمترین هدفشان ایجاد یک حس متفاوت‬

‫آیدین رحیمی پورآزاد‬

‫از آجنا که دیوارنگاری‌های قدیمی که اکثرًا به نوعی نگاه آرمانی‬

‫نشسته‌اند و بخشی از فضای شهری را اشغال منوده‌اند‪.‬‬

‫آن را به کرات ثبت و تکرار کرده‌اند‪ ،‬این بار بر خالف آن‬

‫در نگاه اول شاید به دلیل قاب‌بندیشان یا وجود این همه‬

‫و مفهومی معطوف‌اند موضوعی است که بسیاری از عکاسان‬

‫در مقابلشان بایستیم؛ اما با کمی تأمل و نگاهی دوباره حالت‬

‫هر چند در نگاه اول خالی و بدون حضور مردمانش شده است‬

‫چشم می‌اندازیم‪ ،‬تبدیل به نقوشی نابه‌جا شده‌اند که بدون‬

‫تیر ماه ‪1389‬‬

‫‪9‬‬

‫هیچ رابطه‌ای با فضای اطرافشان در شهر‪ ،‬بر روی دیوارها‬ ‫اما تصاویرشان (برخالف سیمایی که در شهر با آنها مواجهیم)‪،‬‬

‫از مجموعه "کپی‌برداری از شهر" ‪ .‬عکاسی دیجیتال ‪ 40×58 .‬سانتی‌متر‬ ‫‪From Series: Copying The City . Digital Photography . 40×58 cm‬‬

‫اما کماکان نشانه‌هایی از حضور آدمها به چشم می‌خورد‪.‬‬

‫مستند (آنگونه که به عمق می‌رود و کنجکاوانه و با ممارست‬ ‫درون موضوع را می‌کاود) و عکاسی مستند (به معنای نگاهی‬ ‫آرشیوی‪ ،‬با قالب‌های تصویری صریح و به مثابه‌ی سندی‬

‫تصویری از یک مکان) قرار گرفته‌اند و شاهدانی حقیقی از‬ ‫فضای درون شهری هستند‪.‬‬

Tehran Documented  
Tehran Documented  

Group Exhibition

Advertisement