Page 1

Recycled

‫احمد عالی‬

Ahmad Aali AARAN ART GALLERY


Ahmad Aali

‫بازیافت‬

1391 ‫ بهمن‌ماه‬27

‫ شب‬9 ‫بعدازظهر تا‬3 ‫افتتاحیه ساعت‬ 1391 ‫ اسفندماه‬15 :‫اختتامیه‬ ‫ بعداز ظهر‬7 ‫ صبح تا‬11 ‫روزهـای دیگر ساعت‬ ).‫(جمعه‌های غیرافتتاحیه تعطیل است‬

‫گالری آران‬

12 ‫ پالک‬،‫ کوچه دی‬،‫خردمند شمالی‬ 88829086‫ـ‬7 :‫تلفن‬

Recycled

Opening of the Exhibition

Friday, February 15 2013 Closing Date

Thuesday, March 5 2013 AARAN ART GALLERY

and No.12 , Dey St. , North Kheradm 86-7 290 Tel: +98-21-888 TEHRAN - IRAN www.aarangallery.com AARAN ART GALLERY

‫ سعید بهروزی‬:‫عکاسی دیجیتال از نقاشی‌ها‬ )‫ سهراب مهدوی (تهران اونیو‬:‫ترجمه‬ ‫ حسین فیلی‌زاده‬:‫طراح گرافیک‬

rouzi Digital Photography: Saeed Beh ran Avenue) Translation: Sohrab Mahdavi (Teh h Graphic Design: Hossein Filizade


‫خاطره‌های احمدعالی و حافظه‌ی جمعی ما‬ ‫ا‬ ‫حمد عالی ایستاده و خم شده و كارهایش را‬ ‫نگاه می‌كند‪ .‬پنجره‌ای میان او و عكس‌هایش‬ ‫فاصله انداخته است‪ .‬پنجره‌ا ‌‬ ‫ی كه بار تاریخ س‬ ‫ی‌وچند‌ساله را همراه دارد و این‌ بار را بر‬ ‫شان ‌ههای ع ِ‬ ‫كاس ما می‌گذارد‪ .‬او حسرت‌زده به‬ ‫عكس‌های چند دهه پیش خود می‌نگرد‬ ‫كه‬ ‫به جبر زمان و جامعه دیده نشده‌اند‪ .‬ابزار‬ ‫فنی ـ یعنی مته و آچار با ُمهر احمد عالی ـ‬ ‫در‬ ‫این نقاشی‪ ،‬نشان از اراده‌ی او دارد كه مع‬ ‫طوف به ساختن است‪ .‬پس او دست به كار‬ ‫م‌‬ ‫یشود‪ .‬اگر نمی‌گذارند این عك ‌‬ ‫سهای عزیز دیده‬ ‫شوند‪ ،‬او با قلم مو آن‌ها را نقاشی می‌كند‬ ‫ـی ‌‬ ‫ك بار هم همان سی‌وچند سال پیش روی ب‬ ‫رخی از آن‌ها را نقاشی كرده بود‪ .‬اما این بار‬ ‫او‬ ‫به تاریخ و بایگانی این عكس‌ها اندكی با فا‬ ‫صله نگاه می‌كند و هم‌هنگام بی‌فاصله نقاشی‬ ‫ی‬ ‫م‌‬ ‫كند‪ .‬شاید بتوان این مجموعه‌ی هنرمند را‬ ‫گونه‌ای حدیث نفس دانست‪ .‬پس بیهوده‬ ‫نی‬ ‫ست او خودنگاره‌ای قدیمی ـ این نقاشی ت‬ ‫اریخ ‪ 1346‬را با خود دارد ـ اما نادیده را به‬ ‫نم‬ ‫ایش می‌گذارد؛ خودنگاره‌ای كه پیش‌گویانه اما‬ ‫طنزآمیز منزلت هنرمند را در ‪ 34‬سال بعد‬ ‫بازمی‌نمایاند‪ .‬سپس به سراغ مادرش می‌رود و‬ ‫خاطره‌ای واقع‌نما و رویا‌گونه را از آن وجود عزیز‬ ‫پیش چشمان بیننده می‬ ‫‌گذارد‪ .‬زان پس سراغ همان عكس‌های پی ‌‬ ‫شگفته می‌رود و قلم‌مویش‬ ‫را بر‬ ‫تصویر آن‌ها می‌كشد‪ .‬این‌عكس‌ـ‌پیكر ‌ههای‬ ‫درهم‌پیچیده گاه در صندوقچه‌ای گرفتار‌اند‬ ‫و‬ ‫گاه مچاله‌ شده‌اند‪ ،‬گاه در پشت لفافی محب‬ ‫وس و گاه نیز تكه‌پار ‌ههایی هم‌پوشیده‌اند‪ .‬و در‬ ‫همه‬ ‫حال ُمهر زبان صدای این عكس‌ها را خام‬ ‫وش كرده است‪ ،‬و شاید آن قفل و جانشینی‬ ‫نشانه‌ی خطر به جای عدسی دوربین بر این‬ ‫نكته تأكید بیشتری می‌گذارد‪ .‬هر چند كه به‬ ‫گ‬ ‫مان من شاید بی آن ُمهر صدای این خاموشی‬ ‫در گوش‌هایمان پژواك بیشتری می‌داشت‪‌ .‬‬ ‫او رنگ‌مایه‌ها را چنان م ‌‬ ‫یسازد كه انگار نقر ‌ه‬ ‫های رنگ‌سایه‌های صفحه‌ی حساس عكس‬ ‫ه‬ ‫ستند و این نكته در كارهایی كه رنگ حضوری‬ ‫كمینه دارد ـ مانند فاصله بگیرید و محرمانه‬ ‫ـ بیشتر دیده م ‌‬ ‫یشود‪ .‬آمد و شد احمد عالی‬ ‫میان عكاسی و نقاشی پایانی ندارد‪ .‬می‌گویند‬ ‫ع‬ ‫كس در بیش از یك‌و‌نیم سده كه از ابداعش‬ ‫گذشته به حافظه‌‌ی جمعی ما شكل داده و‬ ‫خاطر‬ ‫‌ههای ما را مصور كرده است‪ .‬این‌جا هنرمند‬ ‫با نقاشی می‌كوشد تا خاطره‌ی عكس‌هایش‬ ‫از حافظه‌ی جمعی ما سترده نشود‪.‬‬ ‫اما هیچ ندانستم‬ ‫عكاس از مادرش آغازید و به نق ِ‬ ‫اشی‬ ‫اشی عكس‌هایش رسید‪ ،‬یا از نق ِ‬ ‫عكس‌هایش به نقش مادرش‪.‬‬ ‫مهران مهاجر‬


5

1346 . ‫ سانتی‌متر‬80×80 . ‫شاسی‬

‫ ترکیب مواد روی‬. ‫خودنگاره‬

1967 r mounted on board . 80×80 cm . Self-Portrait . mixed media on pape


‫خودنگاره ‪ .‬رنگ روغن‬

‫‪. 1977‬‬

‫روی بوم ‪ 130×130 .‬سانتی‌متر ‪1356 .‬‬

‫‪×130 cm‬‬ ‫‪Self-Portrait . oil on canvas . 130‬‬


‫‪7‬‬

‫خودنگاره ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 122×92 .‬سانتی‌متر ‪1358 .‬‬

‫‪×92 cm . 1979‬‬ ‫‪Self-Portrait . oil on canvas . 122‬‬


‫مادرم ‪ .‬رنگ روغن‬

‫‪cm . 2011‬‬

‫روی بوم ‪ 110×85 .‬سانتی‌متر ‪1390 .‬‬

‫‪My Mother . oil on canvas . 110×85‬‬


‫‪9‬‬

‫بدون عنوان ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 60×80 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪. 2012‬‬ ‫‪Untitled . oil on canvas . 60×80 cm‬‬


‫بدون عنوان ‪ .‬رنگ روغن‬

‫‪2012‬‬

‫روی بوم ‪ 60×45 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪Untitled . oil on canvas . 60×45 cm‬‬


‫‪11‬‬

‫بدون عنوان ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 60×60 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪. 2012‬‬ ‫‪Untitled . oil on canvas . 60×60 cm‬‬


‫بدون عنوان ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 60×79.5 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪cm . 2012‬‬ ‫‪Untitled . oil on canvas . 60×79.5‬‬


‫‪13‬‬

‫بدون عنوان ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 60×80 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪. 2012‬‬ ‫‪Untitled . oil on canvas . 60×80 cm‬‬


‫بدون عنوان ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 70×50 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪. 2012‬‬ ‫‪Untitled . oil on canvas . 70×50 cm‬‬


‫‪15‬‬

‫بدون عنوان ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 60×60 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪. 2012‬‬ ‫‪Untitled . oil on canvas . 60×60 cm‬‬


‫بدون عنوان ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 50×70 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪. 2012‬‬ ‫‪Untitled . oil on canvas . 50×70 cm‬‬


‫‪17‬‬

‫خودنگاره ‪ .‬رنگ روغن‬

‫روی بوم ‪ 110×85 .‬سانتی‌متر ‪1391 .‬‬

‫‪×85 cm . 2012‬‬ ‫‪Self-Portrait . oil on canvas . 110‬‬


mory ali and Our Collective Me Recollections of Ahmad A By Mehran Mohajer. ing his a door-window and contemplat Ahmad Aali is standing behind ghing ns to thirty odd years of history, wei photographs. This door-window ope tographs, ulders. He wistfully beholds his pho heavy on the photographer’s sho decades. wn publicly for the past several which fate has kept from been sho ad Aali , screw driver, wrench, with Ahm Hand tools in this painting – drill things. He artist’s penchant for constructing emblematic stamp – point to the with his photographs, then he’ll paint them gets busy. If he can’t show these . This once before, thirty odd years ago brush – he had painted over them . This through a historical, archival lens time, however, he is looking at them it is not n as autobiographical by nature; collection of the artist can be see painting to include an old self-portrait (the surprising, then, that he has chosen ting that been shown before. This is a pain is dated 1967) which has never on his t 34 years later. Next, he focuses prophesies the place of the artis dreamlike behold a seemingly realistic but mother and offers us a chance to tographs s his brush and goes over the pho incarnation of her. He then take a frame. intertwined bodies locked within mentioned earlier. These are overlapping At other times they appear as Sometimes they are crumpled. that issues Ahmad Aali’s ubiquitous stamp tattered images. In either case, jected,” “Go Slow,” “Quality Control,” ”Re excursive commands (“Expired,” tance”) n,” “Confidential,” “Keep Your Dis “Added Value,” “Contingency Pla lock on the e photographs, and perhaps the break the flow of content in thes camera sitting in the place of a lens on that letter chest and the Danger Sign (!) ation lam gh, in my opinion, without the exc is highlighting this point; even thou rated more in our ears. sign, the silence would’ve reverbe sitive that silvery shades appear like sen He chooses palette colors in a way e” and stamped with “Keep Your Distanc photographic surfaces. In works een . The oscillation of the artist betw “Confidential” this is more obvious t century ssant. We are told that, in the pas painting and photography is ince memory, aphy has shaped our collective and a half of its invention, photogr memory ever, the artist is inseminating the investing it with visuality. Here, how ve memory. of his photographs in our collecti portrait of ther Ahmad Aali started from the Still, I could never figure out whe ted his photographs with brush or he pain his mother and then painted his old portrait of his mother. photographs first before doing a


www.aarangallery.com

RECYCLED  

Solo exhibition by Master Ahmad Aali

RECYCLED  

Solo exhibition by Master Ahmad Aali

Advertisement