Page 1

MANIFESTATION OF UNITY Painting Exhibition of Farsad Labbauf in Collaboration with Massoud Nader

Opening of the Exhibition Friday 19th February 2010

AARAN ART GALLERY

and NO.12 , Dey St. , North Kheradm 86-7 290 Tel: +98-21-888 TEHRAN - IRAN www.aarangallery.com

‫منایشگاه نقاشی‌های فرساد لباف‬ ‫با همکاری مسعود نادر‬

1388 ‫ بهمن‌ماه‬30 ‫ شب‬9 ‫بعدازظهر تا‬3 ‫افتتاحیه ساعت‬ ‫ بعداز ظهر‬7 ‫ صبح تا‬11 ‫روزهای دیگر ساعت‬ ).‫(جمعه‌های غیرافتتاحیه تعطیل است‬

‫گالری آران‬

12 ‫ پالک‬،‫ کوچه دی‬،‫خردمند شمالی‬ 88829086‫ـ‬7 :‫تلفن‬ AARAN ART GALLERY


Farsad Labbauf Education ign, Providence, RI Bachelor 1987 Rhode Island School of Des of Industrial Design Design, Providence, RI 1982 – 86 Rhode Island School of Bachelor of Fine Arts, (with honors) hange Program) 1985 ESNCI, Paris France (Exc Solo Exhibitions: 2005 (12 Esfahanis) Mu2007 Niavaran Gallery Tehran, Iran ,Iran seum of Contemporary Art, Esfahan Photos) Art Center Gallery, 2005 12 Esfahanis – (Drawings & Esfahan, Iran ery, Boston, MA 1993 Beyond Flesh Kingston Gall Gallery, Boston, MA 1991 Vocabulary of Faith Kingston

‫فرساد لباف‬

‌ ‫فار‬ ‫غالتحصیل رشته طراحی ص‬ 1987 .‫ پرویدنس‬،‫نعتی دانشكده طراحی رود‌آیلند‬ ‌ ‫فار‬ ‫غالتحصیل رشته هنرهای زیبا‬ ،‫(با درجه افتخار) دانشكده طراحی رودآیلند‬ 1986‫ـ‬1982 .‫پرویدنس‬

.1985 ‫برنامه تبادل دانشجو پاریس‬ ‫منایشگا ‌ههای انفرادی‬

‫فرهنگسرای نیا‬ .)‫ اصفهانی‌ها‬12 ‫ (مجموعه‬2005 ‫وران تهران‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان‬ .‫ مجموعه اصفهانی‌ها عكاسی و طراحی‬2007 ‫گالری‬ .)‫ (فراتر از جسم‬1993 ‫كینگستون بوستون ـ‬ ‫گالری‬ .)‫ (ادبیات ایمان‬1991 ‫كینگستون بوستون ـ‬ ‫منایشگا ‌ههای گروهی‬

Group Exhibitions:

3

Gallery, Turin, Italy 2010 Verso Artecontemporanea 2010 Project B Gallery, Milan, Italy London, England 2009 Unveiled - Saatchi Gallery, Gallery, Amsterdam, The 2009 Back from the U.S. - Amstel Netherlands York, NY New 2008 Leslie Lohman Gallery ery, New York, NY 2007 Cool Aid - Andre Zarre Gall ne Gallery, New York, NY 2007 Per Square Foot - Dieu Don City Museum, Jersey City, 2006 The Zip Tie Project - Jersey NJ NJ , City ey Jers , eum 2004 Jersey (New) Jersey City Mus Fl mi, 2003 Havelli Inc., Mia

2010 ‫گالری هنر معاصر ورسو ـ تورین ایتالیا‬ 2010 ‫گالری پروژه ب ـ میالن ایتالیا‬

2009 ‫ هنر معاصر خاورمیانه‬. ‫گالری ساچی‬ ‫گالری‬ 2009 . ‫آمستل امستردام ـ بازگشت از امریكا‬

2003 Gallery at 49, New York, NY Vibe Gallery, Miami, Fl 2003 Land and Roots - Diaspora Bibliotheque Gabrielle-Roy, 2003 Happiness and Pretence Quebec, QC, Canada - New York, NY 2002 Monique Goldstrom Gallery onut Grove, FL 2002 Solange Rabello Gallery - Coc New York, NY Art, Modern 2002 Life of the City -Museum of 2002 gallery at 49, New York, NY man Art Foundation, New 2001 Body Language - Leslie Loh York, NY Public Collections: Saatchi Gallery, London, England of Contemporary Art, Esfahan, Iran

Museum , FL, USA Walt Disney Corporation, Orlando on paper, Tehran, Iran LAAL Collection – Iran 10 years Proskauer Rose, Newark, NJ, USA ey, New York, NY, USA Fragomen, Del Rey, Bernsen & Low , Zwolle, Netherlands College Health Care Corporation

2008 ‫گالری لسلی لوهمان نیویورك‬ 2007 ‫گالری آندره زاره نیوینرك‬ 2007 ‫گالری دیو دونه نیویورك‬ 2004 ‫موزه شهر جرزی ـ نیوجرزی‬ 2003 . ‫ میامی فلوریدا‬،‫هاولی‬ 2003 ‫ ـ نیویورك‬49 ‫گالری در‬

‫گالری وایب ی‬ 2003 .‫ساپورا میامی فلوریا ـ سرزمین‌ها و ریشه‌ها‬ ‫كتابخانه گابریل‬ 2003 .‫روی كوبك كانادا ـ خوشحالی و تظاهر‬ 2002 ‫ نیویورك‬. ‫گالری مونیك گولدستورم‬ 2002 ‫ فلوریدا‬،‫گالری رابلو سوالن‬

2002 ‫موزه مدرن نیویورك ـ زندگی شهر ـ‬ 2002‫ نیویورك ـ‬39 ‫گالری در‬

2001 . ‫ زبان جسم‬.‫بنیاد فرهنگی لسلی لومن‬ :‫آثار محفوظ در مجموعه‌ها‬ .‫مجموع ساچی لندن‬

.‫موزه هنرهای معاصر اصفهان‬

‫مج‬ .‫موعه سازمان والت دیسنی اورالندو فلوریدا‬ .‫مجموعه لعل (فریدون آو) ده سال روی كاغذ‬

.‫ نیو آرك نیوجرسی‬.‫مجموعه روز پروزآور‬ ‫مج‬ .‫ دل رو و برنسن و موی نیویورك‬،‫موعه فراگومن‬ .‫ زوله هلند‬،‫مجموعه كاجل درمانی‬


‫جيمز الكينز*‬ ‫نقاش ‌‬ ‫یهای لباف تركیبی هستند از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اکسپرسیونیستهای نسل اول‬ ‫و اصیل‪ :‬مانند اثر "امیر" که بعنوان نقطۀ‬ ‫آغازی‪ ،‬مدیون خود نگار ‌ههای‬ ‫وانگونگ است‪ .‬تصاویری که در آنها‪ ،‬پس زمینه‬ ‫همچون براد ‌ههای آهن اطراف‬ ‫آهن‌ربا به حرکت در آمده است‪ .‬البته این‬ ‫موضوع‪ ،‬در آثار اخیر او‬ ‫کنترل و در بقیه اجزای اثر ادغام شده است‪.‬‬ ‫‪2‬ـ سر زندگی و سر خوشی هنر"‬ ‫پاپ" یا "پس از پاپ"‌‪ :‬ساد ‌هترین نقاشی‌ها‪ ،‬مانند‬ ‫"ویلیام ‪ "2004 ،3‬بیش از همه‬ ‫شبیه کارهای "الکس کتز" هستند‪ ،‬زیراالگوها‬ ‫وتنوع رنگی ساده‌ای را نشان م ‌‬ ‫یدهند و از روانشاسی و عمی ‌‬ ‫قشدن دوری‬ ‫می‌گزینند‪.‬‬ ‫‪3‬ـ نقاشی‌های فیگوراتیو و سی‬ ‫اسی پس از جنگ جهانی دوم ‪ :‬که عمدتًا در‬ ‫غرب از طریق کارهای "لئون گا‬ ‫لوب" شناخته می‌شوند‪ .‬نقاشی‌های جنگ‬ ‫لباف نیز بر همین سیاق‌اند‪.‬‬ ‫البته به مرور کارهای این هنرمند تغییرکرده‌اند‪.‬‬ ‫کارهای خنستین لباف اکسپر‬ ‫سیونیستی بودند و پس از آن اکسپرسیونیسم‪،‬‬ ‫جزئی ازسیاست وی شد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ استتار‪ :‬در آثار "درمیانه" و‬ ‫"سرسرباز" (مطالعه شماره ‪ )16‬الگوهای او‬ ‫مجموعه‌ای از طر ‌‬ ‫حهای استتار و‬ ‫سای ‌ههایی مشبک و لکه‌لکه هستند‪ .‬سای ‌ههایی‬ ‫افتاده بر تندیس سربازی آمریکایی‬ ‫که زیر توری استتار پناه گرفته است‪ .‬سایه‌ی‬ ‫مشبک تبدیل به مناد ژورنالیسم و گزار ‌‬ ‫شهای رسانه‌ای شده است‪ ،‬و در‬ ‫نقاش ‌‬ ‫یهای با مت جنگ او‪ ،‬خ‬ ‫وشنویسی فارسی به ابزار مورد استفاده‌ی ارتش‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪5‬ـ استخوان‌ها و عضالت له شده‪:‬‬ ‫این نکته مخصوصًا در چند تا از خودنگاره‌ها‬ ‫پرنگ م ‌‬ ‫یشود‪ ،‬چرا که این آثار از‬ ‫فاصله‌ای بی نهایت نزدیک به تصویر در‌آمده‌اند‪.‬‬ ‫فاصله‌ای تا این حد کم‪ ،‬بدان‬ ‫معناست که هر ضربه قلم مو بافتی جداگانه و‬

‫شبیه پوست دارد‪ .‬این موضوع‬ ‫بیش از همه در "خودنگاره ‪ " 2003 ،1‬مشخص‬ ‫است‪ .‬دیگر خود‌نگاره‌ها از فاصلۀ‬ ‫دورتری به تصویر کشیده شده‌اند و حرکات‬ ‫قلم‌مو در در نقوش ادغام‬ ‫شده و دیگر استعاره‌ای برای پوست به شمار من ‌‬ ‫یروند‪.‬‬ ‫‪6‬ـ نقش‪ :‬لباف طراحی خوانده ا‬ ‫ست‪ ،‬ولی چیزی در آثار او نزدیک به عالق ‌ههای‬ ‫تزینی و آبستره "وول" و دیگر نقا‬ ‫شان الگ ‌وپرداز نیست‪ .‬لباف مشخصًا نقاشی‬ ‫فیگوراتیو است و نقوش در آثارش‬ ‫چون روکش و لعابی برای اجسام و اندامند‪.‬‬

‫(‪)Pattern Painters‬‬

‫‪7‬ـ خوشنویسی آشنایی که در‬ ‫کشورهای اسالمی‪ ،‬مساجد و دیگر چیزها را‬ ‫تزیین کرده است ‪ .‬بعضی از نقاش‬ ‫ی‌ها تقلیدی از نوشت ‌ههای مشکل یا ناخوانای‬ ‫منقش بر مساجد‪ ،‬بعضی دیگر‬ ‫یارآور خطوط ناخوانای طغری هستند‪ ،‬و بنظر‬ ‫م‌‬ ‫یرسد که نام اهلل بر آدم‌ها نق‬ ‫اشی شده اما نه به وضوح‌‪ ،‬و گویی خداوند تقریبًا‬ ‫حاضر و در حقیقت غایب است‪ .‬ب‬ ‫عضی از نقاشی‌ها نوشت ‌ههایی قابل خواندن‌اند‪.‬‬ ‫در "شعبده بازی آتش" ت‬ ‫قریبًا نوشته‌ای به خط کوفی ست‪( :‬اینکه م ‌‬ ‫یگویم‬ ‫"تقریبًا"‪ ،‬برای کسی مانند من‬ ‫است که آشنا با خط ومنت فارسی نیست و لزومًا‬ ‫ا‬ ‫سامی الهی را در طرح‌ها تشخیص منی‌دهد‪).‬‬ ‫نام غربی برای اینگونه نگارش که‬ ‫دیگر نوشنت نیست‪ ،‬گریفوناژ (خط ـ تصویر)‬ ‫است ‪ .‬نوعی به عمد ناخوانا نوشنت‬ ‫که تنها بیان حالت نوشنت است‪ .‬در "دوروتی"‬ ‫چنین بنظر م ‌‬ ‫یرسد که زن نش‬ ‫سته‪ ،‬غوطه‌ور در افکار و کالم خوش است‪ .‬گویی‬ ‫ترکیب ‌‬ ‫یست از اشارات بیانگرانه "آ‬ ‫لیس نیل" که با نوشته‌ای خالکوبی شده در هم‬ ‫تنیده‌اند‪ .‬شبیه به آنچه در رمان (مع‬ ‫روف تر از همه كتاب ‪Finnigan’s Wake‬‬ ‫جیمر جویس) با آن روبرو بوده‬ ‫‌ایم‪ ،‬ویا در کارهای هنرمندان شورید ‌هحالی‬ ‫همچون "آدولف ول‬ ‫فلی"‪" .‬ویلیام ‪ "2003 ،1‬از همه بیشتر به نقاش ‌‬ ‫یهای آلیس‬ ‫نیل شبیه است و "ویلیام ‪"2004 ،2‬‬ ‫مانند آثار ولفلی و یا نقاشیهای متاخر "لویس‬ ‫وین" از گربه‌ها‪ ،‬می‌درخشد‪.‬‬

‫* جیمز الكینر نویسنده مشهور و مورخ‬ ‫هنری در انستیتو هنری شیكاگو می‌باشد‪ .‬وی‬ ‫بیش از ده كتاب و رساله‌های متعدد در‬ ‫خصوص هنر و فرهنگ تصویری منتشر منوده‪.‬‬


James Elkins* Farsad Labbauf’s paintings are a

combination of:

ionism: This is also a 1. Original, first-generation express ch owes a large debt to point of departure, as in Amir, whi which the entire backsome Van Gogh self-portraits, in around a magnet. (Or ground is activated like iron filings has been controlled and like an aura or a halo.) But this integrated in the newer work.

-portraits, we view from a Self-portrait I (2003). In other self brushstrokes fuse into a slightly greater distance, and the metaphors. general pattern and lose their skin studied design, but noth6. Pattern painting:. Labbauf has t and decorative interest ing in his work is near the abstrac . Labbauf is insistently of Wool and other pattern painters on represented bodfigurative, so that pattern is overlaid ies.

post-Pop: The simplest 2. The exuberance of Pop and the most Katz-like, bepaintings, like William III (2004) are s and colors, and avoid cause they present simple pattern plex paintings, like the deeper psychology. The most com the insistently energetpartial self-portraits from 2008 and se: but more on that at ic Ameen, are more like Chuck Clo the end.

5

ting: known in the West 3. Postwar political figurative pain k. Labbauf’s War Paintmainly through Leon Golub’s wor changed: Labbauf’s early ings are in that vein. But this has and that expressionism work was about expressionism, became a part of his politics. Soldier Head, Study no. 4. Camouflage: In In-between and of camouflage pattern 16, the pattern becomes a mixture s cast over US soldiers and the dappled, gridded shadow lters made from camouwhen they take shelter under she dow look has become flaged meshwork. That gridded sha reporting, and in the waran icon of journalism and media Persian calligraphy has themed paintings it means that d by the military. been transformed into a device use cles: This is most ap5. The mashed-up bones and mus because they are done parent in a few of the self-portraits, s means that each inin extreme close-up. The close focu , and that texture is butdividual brushstroke has a texture pens most clearly in tery, greasy, and skinlike. This hap

to people in Islamic 7. The all-over calligraphy familiar ques and many other countries, which decorates mos mimic the intentionally things. Some of these paintings e mosques, and the imhard-to-read calligraphy in som ras. It is as if the name possible-to-read calligraphy in tugh ple, but not quite: as Allah is almost painted on the peo absent. Some paintings if it’s nearly present, but actually Juggler, for example, look almost like legible writing. Fire (When I say “almost,” looks almost like a kufiq inscription. someone who doesn’t I mean from my point of view, as wouldn’t necessarily recread Persian script or therefore .) ognize the divine name in a pattern -is-not-quite-writing that The Western word for this writinghandwriting, done for is griffonage: intentionally illegible as if the sitter is covered expressive effect. In Dorothy, it’s ds: it’s like a combinain her own thoughts, her own wor e Neel with literal bodytion of the expressive marks of Alic st famously in Joyce’s writing in tattooing, in fiction (mo k of psychotic artists who Finnegans Wake), and in the wor Adolf Wölffli. The most write over entire paintings, such as I (2003), and the most strongly Neel-like painting is William phic mania is William II strongly like a psychotic artist’s gra es, like Wölffli, or like (2004). That painting glows and shin late paintings of cats. the psychotic artist Louis Wain’s r and art historian at the School of James Elkins is a prominent write written and published more than The Art Institute of Chicago. He has on the arts and visual culture 10 books and numerous essays


:‫دیدگاه هنرمند‬ ‫مجموعه‌ای را که در‬ ‌ ‫پیش رو دارید در ارتباط با روش خطی نقاش‬ ‫ی‬ ‌ ‫ شک‬.‫های فیگوراتیو قبلی‌ام کشیده شده است‬ ‫لگیری این‬ ‌ ‫روش ترسيمي صورت تکام‬ ‫ل‬ ‫ برای‬،‫ باوری که بر مبنای آن‬.‫یافته باور من است‬ ‫ نقاشی‬،‫منایش صادقانه و حقیقی هر موضوع‬ ‫باید در تغییر و دگر‬ ‌ ‫ همانگونه که متامی اتفا‬.‫گونی مداوم باشد‬ ،‫قهای اطراف‬ ‫ ایده‌ها و افکار در حال‬،‫ مردم‬،‫ مناظر‬،‫اشیاء‬ ‫ برای شرح و‬.‫تغییر هستند‬ ‫بیان چیزهایی که همیشه بار سنگین و طاقت‌فر‬ ‫سای زمان را بر دوش می‌کشند و همینطور برای‬ ،‫منایش دنیایی که در آنیم‬ ‫فهمیدم الزم است تصاویری خلق شوند که در‬ .‫مرز میان کامل بودن و محو شدن قرار گیرند‬ ‌ ‫نکته الهام‌بخش و مهم دیگر در شک‬ ‫لدهی و پیشرفت استفاده از خط در آ‬ .‫ آشکار ساخنت متنامي برای وحدت است‬،‫ثارم‬ ‌ ‫همیشه احساس ضرورت م‬ ‫ی‬ ‫کردم تا از تقسی ‌مکردن سطح نقاشی به مناطق‬ ‫ برای‬.‫جداگانه از رنگ و موضوع اجتناب کنم‬ ‫ تالش‬،‫رسیدن به این هدف‬ ‫کردم روشی را برای بیان تصویری ابداع کنم که‬ ‫این وحدت را بدون توجه به موضوع دنبال‬ ‫ با وجود اینکه در‬.‫کند‬ ‫نگاه خنست موضوع در کار من جدا شده از ا‬ ‌ ‫ نگاهی نزدیکتر نشان م‬،‫طراف به نظر می‌رسد‬ ‫یدهد‬ ‫متامی نقاط نقاشی بوسیلۀ‬ .‫الیۀ رنگ پس زمینه به یکدیگر مربوط شده‌اند‬ ‫ مانع جدا به‬،‫این پس‌زمینه و محیط مشترک‬ ‌ ‫نظر رسیدن عناصر رنگ و موضوع م‬ ‫ این نقاشی‌ها کنکاشی در نق‬.‫یشود‬ ‫اشی فیگوراتیو با خط و تالشی سرخوشانه برای‬ .‫رسیدن به وحدت هستند‬ ‫ خوشنو‬،‫بخشی از منبع الهام این آثار‬ ‌ ‫یسی فارسی است و بازتاب میراث فرهنگی‌ام م‬ ‫یباشد و بخش دیگر که همیشه الهام‌بخش‬ ‫ کاشی‬،‫ نقش فرشها‬،‫من بوده‬ ‫ ایرانی بودمن در این‬.‫کاری و دیگر انواع پازل است‬ ‫ ساختار و روشی که هر‬،‫رنگهای در هم بافته‬ ‫ نهفته ا‬،‫اثر به سراجنام می‌رسد‬ ‫ و ماورای محتوای بی‌واسطه و مشخص‬.‫ست‬ ‫ با وجود اینکه موضوع‬،‫ در نهایت‬.‫آن می‌باشد‬ ‫اغلب نقاشی‌ها‬ ‫ کل اثر‬،‫صورت ظاهر چیزی است که کشیده شده‬ .‫غالبًا تالشی برای رسیدن به وحدت درون است‬ ‫فرساد لباف‬ Artist Statement painting. The forman with my linear style of figurative These works are done in configuratio that in order to truthfully iction is an evolution from my belief dep l oria pict of hod met this of tion nts, objects, scenes, t exist in a state of flux, as all eve describe any content, a painting mus depict something that stantly changing. To describe and con are s idea and ghts thou ple, peo . And so in describing the and imposing predicament of time was, is or will be carries the heavy een completion and create images that exist halfway betw to ary ess nec it d foun e hav I ld, wor dissolution. of lines in my paintings in creating and developing the use or fact ing ivat mot and n mai ther Ano against segmentaifestation of unity. Following an urge was the unveiling of a desire for man , I set out to create ted geographies of color and content isola into ace surf ting pain the of tion rdless of content. Even ch conveys this idea of unity rega a method of pictorial depiction whi their surroundings, upon s in my work seem isolated from ject sub the ce glan first at gh thou nected together by the all areas of each painting are con closer inspection it is revealed that r and content is at once und. The segmentation of both colo kgro bac the of r colo solid ing erly und works are an exploration A playful attempt at monism, these rejected by this shared geography. of figurative painting with lines. of my cultural heritage. hy, these works echo the influence Inspired in part by Persian calligrap al inspirations have style of painting some of my continu ar line this ing elop dev and ting In crea zles. In these tapestries tile works and different kinds of puz been weaving patterns of carpets, k is created, beyond k; depicted in the manner each wor wor my of s -nes sian Per the lies r, of colo t of my subjects are tent. Even though the sources of mos the immediacy and particularity of con for the union of the internal. external, my work is often an attempt Farsad Labbauf


‫‪7‬‬

‫ویلیام ـ‪. 2‬‬ ‫رنگ روغن روی کاغذ ‪ 61×48 .‬سانتی‌متر‬ ‫‪cm.‬‬ ‫‪William -II . oil on paper . 61×48‬‬


‫ویلیام ـ‪. 1‬‬ ‫رنگ روغن روی کاغذ ‪ 61×48 .‬سانتی‌متر‬

‫‪cm.‬‬ ‫‪William -I . oil on paper . 61×48‬‬

‫ویلیام ـ‪. 3‬‬ ‫رنگ روغن روی کاغذ ‪ 61×48 .‬سانتی‌متر‬

‫‪cm.‬‬ ‫‪William -III . oil on paper . 61×48‬‬


‫‪9‬‬

‫بدون عنوان (نیمه صورت) ‪.‬‬

‫رنگ‬ ‫روغن روی کاغذ ‪ 106/68×137 .‬سانتی‌متر‬

‫‪r . 106.68×137 cm.‬‬ ‫‪Untitled (Half-Face) . oil on pape‬‬

‫طراحی چشم ـ شماره ‪. 2‬‬

‫رنگ روغن روی کاغذ ‪ 55/8×71/1 .‬سانتی‌متر‬

‫‪r . 55.8×71.1 cm.‬‬ ‫‪Study of the eye - #2 . oil on pape‬‬


‫امین ‪ .‬رنگ‬ ‫روغن روی بوم ‪ 228/6×177/8 .‬سانتی‌متر‬

‫‪.6×177.8 cm.‬‬ ‫‪Ameen . oil on primed linen . 228‬‬


‫‪11‬‬

‫سر‬

‫سرباز (طرح شماره ‪. )61‬‬ ‫رنگ روغن روی کاغذ ‪ 61×45/72 .‬سانتی‌متر‬ ‫‪on paper . 61×45.72 cm.‬‬ ‫‪Soldier Head (Study - # 16) . oil‬‬


‫خود نگاره ‪. 2‬‬ ‫رنگ روغن روی کاغذ ‪ 66×50/8 .‬سانتی‌متر‬

‫‪66×50.8 cm.‬‬ ‫‪Self-portrait - II . oil on canvas .‬‬


‫‪13‬‬

‫خود نگاره ‪. 1‬‬ ‫رنگ روغن روی کاغذ ‪ 61×45/72 .‬سانتی‌متر‬ ‫‪45.72 cm.‬‬ ‫×‪Self-portrait - I . oil on paper . 61‬‬


‫جاناتان ‪.‬‬ ‫رنگ روغن روی بوم ‪ 122×96/52 .‬سانتی‌متر‬

‫‪.52 cm.‬‬ ‫‪Jonathan . oil on canvas . 122×96‬‬


‫‪15‬‬

‫امیر ‪.‬‬ ‫رنگ روغن روی بوم ‪ 122×96/52 .‬سانتی‌متر‬ ‫‪cm.‬‬ ‫‪Amir . oil on canvas . 122×96.52‬‬


‫در بین ‪ .‬رنگ روغن و ت‬ ‫رکیب مواد روی بوم ‪ 167×167 .‬سانتی‌متر‬

‫‪on canvas . 167×167 cm.‬‬ ‫‪In-between . oil and mixed media‬‬

Manifestation of Unity  

Solo exhibition by Farsad Labbauf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you