Page 1


indice saidas Magosto

2

Cine: O bosque Animado

4

Concerto

6

Museo de Arte Contemporanea

8

Teatro: Guyi Guyi

10

celebracions Nadal

12

Entroido

14

proxectos CRA: Nenos contando contos

18

Obradoiro de Audición e linguaxe Chaín: As árbores

20 22

Couso: 6 calacús

24

Guillufe A: Traballo en equipo

26

Guillufe B: A araña e máis eu

28

Equipo Normalización: Cousas da castaña

30

Peitieiros: As nosas receitas

32

Vilaza: A horta

36

Música: Sons agochados

38

Inglés: English Time

39

Recomendamos... Pedagoxía terapéutica: Autonomía

40

Biblioteca: recomendacións de lectura

41


Magosto en chan da lagoa

saidas

4

Escriba para introducir texto

04.11.2010


Guillufe

5 Saidas


Cine: o bosque animado

saidas

6

18.05.20 11


Vilaza

7 Saidas


CONTACONTOS E CONCERTO

saidas

8

28.03

.2011


Peitieiros B

9 Saidas


celebracions

10

Letras galegas PARA CELEBRAR O DÍA DAS LETRAS GALEGAS FIXEMOS UNS CARTEIS QUE, DESPOIS, EXPUXEMOS NO CENTRO COMERCIAL DE RAMALLOSA. TAMÉN ESCRIBIMOS UN LEMA

ALÍ, PUIDESTES VER OS CARTEIS QUE FIXERON COLES DE TODO O VAL MIÑOR

1 1 . 5 0 . 17


11

MARCO/GUILLUFE

11

Saidas

13.04.2 0


saidas

12

TEATRO: GUYI-GUYI


TEATRO: GUYI-GUYI

Saidas

18.05.20 11

13


celebracions

14

Festa de nadal

22.10.201


Chain/vilaza

15 celebracions

21.12. 2010


Celebracions

16 entroido


couso

celebracions

18.05.20 11

17


Celebracions

18 entroido


19

Peitieiros a

011

celebracions

04.03.2


PROXECTOS

20 caino


Todo o cra

21 PROXECTOS


PROXECTOS

22

OBRADOIRO DE LINGUAXE


AUDICION E LINGUAXE

23 PROXECTOS


PROXECTOS

24

As arbores


25 chain

PROXECTOS


PROXECTOS

26

6 calacus


27 couso

PROXECTOS


PROXECTOS

28

O barco e o avion


GUILLUFE A

29 PROXECTOS


PROXECTOS

30

A ARAÑA E MAIS EU


GUILLUFE B

31 PROXECTOS


PROXECTOS

32

Cousas da castaÑA


EQUIPO DE NORMALIZACION

33 PROXECTOS


PROXECTOS

34

As nosas receitas


peitieiros

35 PROXECTOS


PROXECTOS

36

As nosas receitas


peitieiros

37 PROXECTOS


PROXECTOS

38

HORTA PITUFA


39 VILAZA

PROXECTOS


PROXECTOS

40

Sons agochados/musica


English time/ingles

41 PROXECTOS


PEDAGOXIA TERAPEUTICA

Recomendamos...

44

SÍ QUE O PODO FACER SÓ O neno precisa crecer de forma saudable, para iso, é preciso darlle autonomía; que é a capacidade de actuar sen axuda dos outros, de valerse por sí mesmo. Moitos pais pensan que, anticipándose ás accións dos seus fillos ou facéndoas por eles, lles están axudando a superar as dificultades sin darse conta que é un reto e unha satisfacción para os nenos sentirse útiles sen ter que depender dos adultos. Cando deixamos aos nenos facer cousas por sí mesmos estamos favorecendo a tolerancia, a capacidade de estar a soas, a creatividade, a exploración do mundo e a aceptación de tempos de espera. Como podemos actuar cos nenos para que vaian adquirindo autonomía? 

Na alimentación: é importante que os nenos coman alimentos sólidos para fortalecer os músculos que interveñen na mastigación e deixalos comer sós empregando o garfo e a culler.

No desvestido e vestido: os nenos deben desvestirse e vestirse sós, facilitándolle este labor con prendas frouxas, zapatillas sen cordóns…

Na orde e na limpeza: os nenos deben manter as súas cousas ordeadas e limpas e sempre deixando a zona de xogo recollida.

Nas habilidades funcionais: podemos proporlles sinxelos problemas cotiáns para que eles busquen posibles solucións e tamén encomendarlles algúns recados para favorecer a atención e a memoria, empregando sempre unha linguaxe adaptada á súa idade pero non infantilizada. Tamén, debemos telos en conta e facelos partícipes da vida diaria na casa, como poñer a mesa, levar a roupa á cesta…

Así, conseguiremos que os nenos:  Medren como persoas.  Teñan menos dependencia dos adultos.  Teñan maior autoestima, xa que lles dará seguridade en sí mesmos.


A CANCELA 44 (2011)  

Revista escolar do CRA ANTIA CAL 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you