De Studiekeuzekrant voor havo/vwo, januari 2019

Page 1

De StudieKeuzeKrant

R O O W VO O/V AV H

SKK

Go Pabo Special

nie De hbo uwste o din pleigen

Open Dage n proef stude , ren, meel oopd ag

VOOR ELKE HAV0/VWO SCHOLIER (ÉN JE OUDERS) januari/februari 2019, 6e jaargang nr 25

Verspreid op de 232 grootste vo-scholen

Inhoud Open dagen, proef studeren, meeloop dag

3

Ben jij hun held van de toekomst?

5

3 redenen om blij te worden van de pabo

5

Voor jou op een rij gezet: de nieuwste

7, 8, 9

opleidingen (bachelor en associated degree)

Wat is een baangarantie?

11


WIE WIL JIJ ZIJN VOOR DE WERELD VAN MORGEN?

BEING SOCIAL IS WHAT YOU ARE. Kijk op avans.nl voor meer informatie over de opleiding Social Work in Breda en ’s-Hertogenbosch. OPEN DAG: 2 februari 10.00 - 16.00 uur

OPEN DAG

ZATERDAG 2 FEB 2018 10.00 - 15.00 UUR / / / /

Bedrijfskunde Communicatie Human Resource Management HBO-ICT

/ / / /

Studeren doe je in Ede De Christelijke Hogeschool Ede helpt je om jouw talenten te ontdekken en leidt je op tot een professional. Omdat de wereld mensen nodig heeft die stevig in hun schoenen staan, er zijn voor een ander en groepen kunnen verbinden. Ontdek de mogelijkheden die de CHE jou te bieden heeft.

Leraar basisonderwijs Godsdienst Pastoraal Werk Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing Social Work

/ Verpleegkunde / Journalistiek

Kijk voor meer informatie op CHE.nl

Leraar basisonderwijs wordeN?

“Het is niet ‘ zomaar een klas, ‘ klas!” het is jouw A NT- I E! B AA N GAR

OPEN AVOND 5 FEBRUARI óók - 21.00 uur universitaire 19.00 Amsterdam en Alkmaar pabo en sportklas www.ipabo.nl

Start je studie met een baangarantie!

OPEN DAG zaterdag 9 februari 10.00-12.30

PROEFSTUDEREN vrijdag 25 januari 8.30-16.00 Meld je aan op: WWW.THOMASMOREHS.NL

LERAAR BASISONDERWIJS: Maak het verschil voor kinderen in Ro�erdam!


SKK

3 Colofon EXEMPLAREN BIJBESTELLEN Wilt u extra kranten van De Studiekeuzekrant bijstellen? Stuur ons een e-mail en wij regelen het: info@aan-de-slag.nl

De krant wordt vijf keer per jaar verspreid op de 232 grootste vo- en mbo-scholen.

DE STUDIEKEUZEKRANT is een uitgave van: Uitgeverij Aan de slag Houtmarkt 57 2011 AL Haarlem www.aan-de-slag.nl

Volgende uitgave De Studiekeuzekrant Deadline: 8 maart 2019 Op de scholen: 12 maart 2019

Contactpersoon Frank Meijer M 06 - 44718618 E info@aan-de-slag.nl

Redactie

Open dagen, proef studeren, meeloop dagen Als je bezig bent met je studiekeuze zijn er veel (gratis) middelen die je kunnen helpen. Online kun je zoveel vinden dat je al snel van het padje af raakt. Op DeStudiekeuzekrant.nl is de informatie overzichtelijk en beperkt. De opleidingen zelf bieden tegenwoordig veel gratis ondersteuning aan de studiekiezer: meeloopdagen, open dagen, proef studeren, de ‘loopbaanadviseur dag’ en zelfs de ‘late beslissers dag’.

Yvette Doornbosch, Tauns de Hond, Frank Meijer, Han Sjakes, Elvira Steijne

Advertentieverkoop: Frank Meijer Tel. 06 4471 8618

Het grote voordeel is dat je tijdens deze dagen op de opleiding bent en tussen de studenten rondloopt: de enige manier om erachter te komen ‘hoe het daar voelt’ en of je er op je gemak bent. Ga je binnenkort kennismaken met een nieuwe school of opleiding op een open dag? Hier zijn slimme tips, zodat je weet wat je ongeveer kunt verwachten!

Open dag Probeer tijdens een open dag vooral studenten te spreken die de opleiding volgen. Dan hoor je van de ervaringsdeskundige waarom zij of hij een opleiding leuk vindt en wat lastig is. Bedenk ook waar je zelf de voorkeur aan geeft: vind je het prettig om deel uit te maken van een grote groep studenten of wil je juist in kleine groepen werken ter kennismaking? Werk je graag onder begeleiding of liever zelfstandig?

■ ■

uitgeverijaandeslag@gmail.com

Vormgeving: Floppy Design

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoe is het contact met de docenten? Hoeveel uur per week moet je gemiddeld studeren? Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar? Hoeveel studenten vallen uit? Waarom? Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’ die lastig zijn? Heb je tips om die wel te halen? Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in? Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of moet je juist opdrachten maken? Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding in andere steden? In welke beroepen komen de meeste studenten terecht? Zijn er ook studenten- of studieverenigingen verbonden aan deze studie? Is er een introductieperiode en hoe gaat dat?

(Bron: www.studiekeuze123.nl)

Artikelen of delen daarvan, evenals illustraties en advertenties, mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen. Auteursrechten voorbehouden aan de uitgever. Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van de gegevens in deze krant. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden redactie en advertenties.za

Hier nog wat slimme vragen die je aan een student kunt stellen op een open dag: ■ Hoeveel college-uren of contacturen heb je per week? ■ Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen of werkcolleges? ■ Werk je veel samen? ■ Hoe groot zijn de groepen?

Proef studeren Bij proef studeren wordt een les voor jou opgezet, vaak met een mix van theorie en praktijk. Je doet dit in een groep studenten. Je kunt ontdekken of de opleiding bij je past en of je de leerstof interessant vindt.

Je krijgt bijvoorbeeld een of meer opdrachten in een les, die je onder begeleiding van studenten of docenten gaat uitwerken. Het verschil met een meeloop dag, is dat bij een proefstudeer les inhoudelijk meer rekening wordt gehouden met studiekiezers. Groot voordeel: je komt in contact met andere studiekiezers, die misschien ook deze opleiding willen gaan doen en je komt sowieso in contact met leerlingen en studenten met dezelfde interesses. Dan kan het heel zinvol zijn om in de pauze met elkaar te praten. Je proeft de sfeer op de school en je krijgt een goede indruk van hoe de opleiding is. Meeloopdag Wil je individueel meelopen, onder begeleiding van een student? Meld je dan online aan voor een meeloop dag. Een student begeleidt je voor een dag op de hogeschool of universiteit. Het kan ook dat je een dag meedraait met een groep eerstejaars op de opleiding, terwijl de student naast je zit. Je volgt colleges en dat is een prima uitgangspunt om je interesses te delen met anderen. Omdat je tijdens de meeloop dag wordt gekoppeld aan een student, word je niet meteen in het diepe gegooid. Heel prettig, want je komt toch in een nieuwe omgeving met onbekende mensen terecht. En als de begeleidende student de tijd heeft, neemt hij of zij je na afloop misschien nog mee voor een toer door de stad. Ook niet onbelangrijk en … leuk!

Alle open dagen vind je op studiekeuze123.nl

www.destudiekeuzekrant.nl

januari/februari 2019


Kom studeren bij NHL Stenden

Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie)

Help je graag andere mensen? Lijkt het je interessant en leuk om mensen met psychische problemen te helpen via kunst of drama? Dan is de opleiding Vaktherapie jouw studie!

Social Work Kun je je goed inleven in anderen, vind je het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij? Ben je een verbinder en ondernemend ingesteld? Dan is Social Work jouw studie!

Daarom NHL Stenden! › Je wordt specialist in de therapievorm drama of beeldend vormen. › Met onderzoek ondersteun je de hulpverlening. › Je doet veel praktijkervaring op. › Je werkt samen in kleine groepen en krijgt veel persoonlijke aandacht. › De opleiding biedt mogelijkheden voor internationale uitwisseling en stage.

Daarom NHL Stenden! › Je geeft zelf vorm aan je studie en bepaalt, in overleg met je begeleider, hoe je jouw profiel invult. › Je ziet in wat mensen nodig hebben en je bent ondernemend. › Je leert in hechte groepen waar onderwijs en werkveld samenkomen. › Je gaat tijdens de studie werkplekleren, waarbij je aan de slag gaat bij leerbedrijven en instellingen. › Je ontwikkelt een scala aan vaardigheden, passend bij jouw talenten, die jou helpen het verschil te maken.

Pabo

De grootste van Noord-Nederland Bij NHL Stenden Hogeschool kies je de pabo die het beste bij je past. Er zijn vier locaties met ieder een eigen specialisatie: Leeuwarden, Groningen, Meppel en Emmen. Daarom NHL Stenden! › De enige internationale pabo in Nederland, (International Teacher Education for Primary Schools) in Meppel. › Keuze uit verschillende specialisaties bijvoorbeeld ‘Meertaligheid’ en ‘Wetenschap & Technologie’. › Academische Pabo in Groningen. › Je volgt een kleinschalige opleiding en krijgt veel persoonlijke begeleiding. › Je staat tijdens de opleiding veel voor de klas.

Kom naar de Open Dag op zaterdag 9 februari 2019. Check nhlstenden.com/opendag voor meer info!

www.destudiekeuzekrant.nl

januari/februari 2019


SKK

5

Ben jij hun held van de toekomst? De drie grootste misverstanden over mannen voor de klas

Kinderen (jongens én meisjes), ouders en professionals binnen het onderwijs zijn het erover eens: Meer mannen voor de klas zijn nodig. Een goede verdeling van mannen en vrouwen op de basisschool is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

1. Dat zijn softies Als je dat denkt, lees het volgende dan even. Aan het woord is Leraar van het Jaar Primair Onderwijs 2016, Wouter Siebers: “‘Ik nam een keer een klas over, waar ik al gauw merkte dat één meisje totaal genegeerd werd. Niet gepest, maar er werd gewoon niet tegen haar gesproken. Thuis heb ik daarover nagedacht, wat zou ik doen? Ik heb toen dat meisje eerst mijn vertrouwen gegeven en gezegd: “Er is iets aan de hand en je kunt het me vertellen”. Eerst zei ze van niet, maar na drie dagen kwam ze huilend bij m’n bureau. Daarna heb ik de groep er deelgenoot van gemaakt, en heel open gevraagd: ‘Hoe gaan jullie dit oplossen?” Ik wilde dat de klas het zelf deed. Na een tijdje werd het meisje weer in de groep opgenomen.” (Bron: Delerarenagenda.nl)

In deze tekst lees je: ■ Jongens zijn van harte welkom op de pabo ■ De drie grootste misverstanden over mannen voor de klas ■ Waarom Coen overstapte van de IT naar de klas Waarom jongens van harte welkom zijn op de pabo: ■ mannen vinden vaak leuker om computerles te geven en kunnen het vaak beter ■ mannen vullen beweging-onderwijs anders in ■ mannen communiceren anders dan vrouwen

mannen herkennen het gedrag van jongens en hebben hier meer begrip voor. Dat geldt ook voor de manier waarop jongens leren en zich ontwikkelen. jongens voelen zich vaak meer aangesproken door mannen. Mannen zijn voor hen een inspiratiebron. Bijvoorbeeld om later ook te kiezen voor het onderwijs. als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de maatschappij (waarbij kinderen met vrouwen en mannen te maken krijgen) is het belangrijk dat zij gewend zijn aan vrouwen én mannen voor de klas. werken in teams met vrouwen én mannen geeft een andere (betere) dynamiek

FAQ over de Pabo Q: Welke vooropleiding heb ik nodig voor de pabo? A: Voor de pabo heb je een vwo-, havo- of mbo4-diploma nodig. Vwo is sowieso genoeg. Bij mbo en havo moet je aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek hebben gehad. Als dat niet zo is, moet je een toelatingstoets doen. Q: Ik heb een AD-diploma (Associate Degree). Kan ik dan naar de pabo? A: Ja dat kan, maar vaak moet je dan eerst een toelatingstoets doen. Je mag naar de pabo als je kan laten zien dat je genoeg weet van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Je kunt je laten bijscholen. Kijk op goedvoorbereidnaardepabo.nl als je precies wilt weten hoe het zit. Q: Ik zit in havo-3. Wat is het slimste vakkenpakket voor mij? A: Zorg voor een combinatie van profiel en vakkenpakket met aardrijkskunde en geschiedenis, plus óf biologie óf natuurkunde óf natuur, leven en technologie (NTL). Overleg hierover met je decaan, want niet alle havo-scholen hebben dezelfde keuzemogelijkheden.

www.destudiekeuzekrant.nl

2. Kinderen hebben niks aan mannen voor de klas Mannen relativeren over het algemeen

meer en gebruiken meer humor in hun taal dan vrouwen. Daarom is het goed voor zowel jongens als meisjes dat er vrouwen én mannen voor de klas staan. 3. Mannen horen niet in het onderwijs Vrouwen geven even goed les als mannen. Onderzoek toont aan dat kinderen (en ouders) hun schooltijd anders beleven als er ook een man voor de klas staat.

Coen: van IT Naar onderwijs Student Coen Timmer kwam na de havo in de informatietechnologie terecht, op een helpdesk en als systeembeheerder. Hij ontdekte dat hij liever een band met mensen heeft dan met computers. Zijn collega's in de informatietechnologie begrepen zijn stap naar de pabo niet. Coen: "Sommigen begrijpen absoluut niet waarom ik uit de IT-business naar het onderwijs overstap. Voor het geld doe ik het in ieder geval niet, ook al verdien je als leraar basisonderwijs niet eens heel slecht." (Bron: Het Onderwijsblad)

3 redenen om blij te worden van de pabo 1. Goede kans op een baan Veel meesters, juffen en docenten zijn aardig op leeftijd. Zij gaan in de komende jaren met pensioen. Er komen dus banen bij. De kansen op een baan zijn gunstig vanaf 2018. Vooral in de grote steden stijgt de vraag naar leraren en leraressen voor basisscholen. 2. Afwisselende opleiding Je leert natuurlijk hoe je moet lesgeven. Met vakken als onderwijskunde en didactiek. Maar je krijgt ook les in de vakken die je geeft op de basisschool, zoals biologie, aardrijkskunde, taal en geschiedenis. En er zijn ook veel praktische vakken, zoals toneel, handvaardigheid, tekenen en muziek. 3. Leren op de pabo is dóen Op de pabo zit je niet de hele dag met je neus in de boeken. Studeren op de pabo betekent heel veel dóen. Je loopt sowieso al vanaf het eerste jaar minimaal één dag stage op een basisschool.

januari/februari 2019


Woensdag 13 februari 15.00 - 20.00 uur

PABO • VERPLEEGKUNDE • SOCIAL WORK • KIND EN EDUCATIE GODSDIENSTLERAAR • GODSDIENST-PASTORAAL WERK

www.destudiekeuzekrant.nl

januari/februari 2019


SKK

7 Hbo’s presenteren flink wat nieuwe studies (B = bachelor, AD = associated degree)

Hbo opleidingen overzicht… ...de nieuwste op een rij!

Voedingsmiddelentechnologie, Van Hall Larenstein NIEUW BIJ VAN HALL LARENSTEIN Forensisch Laboratoriumonderzoek: Studeren met een motief. B Waarheidsvinding door wetenschap. Met deskundige analyses en betrouwbare resultaten maak jij opsporing, rechtspraak en preventie nog efficiënter. Als forensisch analist ben je breed georiënteerd en lever je naast de klassieke misdaadbestrijding een wezenlijke bijdrage aan maatschappelijke thema’s als voedselveiligheid, milieu-

zorg en dierenwelzijn. www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/Forensisch+Laboratoriumonderzoek International Business: Jouw toekomst in de Internationale Business. B Vind jij het leuk om over de grens te kijken? Ben jij ondernemend en houd je van samenwerken? Dan is International Business for the Future iets voor jou. Jij hebt vast ook gemerkt dat de internationale handel in de

wereld sterk groeit. Tegelijkertijd wordt de noodzaak steeds groter om rekening te houden met de toekomst van de aarde. www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/bachelor/International+Business Voedingsmiddelentechnologie: Stap in de wereld van food, marketing en technologie. AD De Associate degree Voedingsmiddelentechnologie leidt deskundige medewerkers

op die zich bezighouden met het product, het proces en de kwaliteit in de voedingsmiddelentechnologie. Als afgestudeerde zie je verbanden tussen de verschillende processen (kwaliteit en productie) in de voedingsmiddelentechnologie en heb je kennis van de relatie tussen grondstof en proces en kwaliteit van het eindproduct. www.hvhl.nl/studeren/opleidingen/associate+degree/Voedingsmiddelentechnologie NIEUW BIJ SAXION Creative Media and Game Technologies (English taught). B A virtual reality game, an interactive video and visual effects in movies have more in common than you might think. These products are all created by teams that combine creativity, technology and experience. Creative Media and Game Technologies (CMGT) offers you precisely this magical combination. www.saxion.nl/opleidingen/en/fulltime/bach elor/creative-media-and-gametechnologies Ontwikkel je verder en haal meer voldoening uit je werk met jonge kinderen. AD Ben je werkzaam in de voor- en/of vroegschoolse educatie of als onderwijsassistent in de onderbouw van het basisonderwijs? En wil jij jezelf graag verder ontwikkelen in het werken met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar? Begin dan per 1 september aan de nieuwe associate degree Pedagogisch Educatief Professional (ad PEP). www.saxion.nl/parttimeschool/opleidingen/ad/ADPEP

Forensisch Laboratoriumonderzoek, Van Hall Larenstein

www.destudiekeuzekrant.nl

januari/februari 2019


SKK

8 Hbo’s presenteren flink wat nieuwe studies (B = bachelor, AD = associated degree)

Hbo opleidingen overzicht… NIEUW BIJ HOGESCHOOL UTRECHT Deeltijd Fysiotherapie. B Wil je graag fysiotherapeut worden? Je studie optimaal combineren met je werken privéleven? Dat kan met de deeltijdopleiding Fysiotherapie aan Hogeschool Utrecht. Als fysiotherapeut richt je je op het voorkomen, verminderen en verhelpen van klachten aan het bewegingsapparaat, zodat cliënten hun dagelijkse activiteiten zo optimaal mogelijk uit kunnen voeren. www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/fysiotherapie Voltijd Logistiek Management. AD Alles is logistiek! We bestellen met z’n allen steeds meer online. Heb je je weleens afgevraagd hoe die bestelling zo snel en compleet bij jou thuis wordt afgeleverd? En weet je wat er bij komt kijken om een apparaat te produceren? Waar komen grondstoffen vandaan, hoe gaan we met het afval om? Bij de Ad Logistiek Management leer je hoe het allemaal in z'n werk gaat. www.hu.nl/voltijd-opleidingen/ad-logistiekmanagement

NIEUW BIJ WINDESHEIM FLEVOLAND

Voltijd Software Development. AD Wil jij graag het verschil gaan maken binnen de ICT op het gebied van software ontwikkelen, testen en programmeren? Dan is deze opleiding Software Development uitermate geschikt voor jou. In de 2-jarige opleiding Software Development leer je om programmeur of software ontwikkelaar te worden bij verschillende bedrijven, groot en klein. www.hu.nl/voltijd-opleidingen/ad-software-development

Lerarenopleiding Basisonderwijs deeltijd. B Wellicht werk je of zijn er andere redenen waarom je niet fulltime kunt studeren. Toch wil je die ene droom graag waarmaken: als leerkracht in het basisonderwijs kinderen de kennis en vaardigheden bijbrengen die hen op hun toekomst voorbereiden. De Pabo in deeltijd biedt je die kans. www.windesheimflevoland.nl/werk-en-studie/deeltijd-en-duaal/lerarenopleiding-basisonderwijs-pabo-deeltijd

Social Work deeltijd. B Als sociaal werker laat je mensen en groepen binnen onze samenleving beter tot hun recht komen. Jouw interventies ondersteunen en versterken mensen (empowerment) in hun omgang met levensvragen en dragen bij aan hun welzijn. www.windesheimflevoland.nl/werk-en-studie/deeltijd-en-duaal/social-work-deeltijd/ Verpleegkunde deeltijd. B Tijdens de hbo-opleiding Verpleegkunde leer je werken vanuit diverse rollen en hoe je als verpleegkundige je denken en handelen onderbouwt. Je leert overstijgend denken en

innovatieve methodes ontwikkelen en toepassen. Samen met je medestudenten leer je zo de zorg van morgen in te richten. www.windesheimflevoland.nl/werk-en-studie/deeltijd-en-duaal/verpleegkunde-deeltijd/ Associate degree Finance. AD Je komt van alles te weten over de in- en externe omgeving en de invloed ervan op de financiële processen binnen organisaties. Je leert in deze 2-jarige opleiding hoe je zelfstandig een financiële administratie opzet, je krijgt ‘pittige’ rekenvakken, maar doet bijvoorbeeld ook marketingkennis en ICT-vaardigheden op en leert hoe je correct communiceert in het Nederlands en Engels. www.windesheimflevoland.nl/studeren/opleidingen/finance-associate-degree Pedagogisch Educatief Medewerker deeltijd. AD Vanaf september 2019 onder de naam Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Werk je op mbo-niveau met jonge kinderen (0-8 jaar), zoals in de kinderopvang, vooren vroegschoolse educatie, of integraal kindcentrum, en wil jij jezelf in 2 jaar verder ontwikkelen op hbo-niveau en doorgroeien in je organisatie? www.windesheimflevoland.nl/werk-en-studie/deeltijd-en-duaal/pedagogisch-educatief-professional-associate-degree Sociaal Werk in de Zorg deeltijd. AD In 2 jaar leiden we je op tot zelfstandig sociaal werker: een zorgprofessional die met de burger, zijn netwerk én professionals de focus verlegt van ziekte en beperking naar het voeren van eigen regie en het zoeken naar mogelijkheden en herstel. www.windesheimflevoland.nl/werk-en-studie/deeltijd-en-duaal/sociaal-werk-in-dezorg-associate-degree

www.destudiekeuzekrant.nl

januari/februari 2019


SKK

9 Hbo’s presenteren flink wat nieuwe studies (B = bachelor, AD = associated degree)

...de nieuwste op een rij! NIEUW BIJ HBO DRECHTSTEDEN Toegepaste Psychologie: Expert in gedrag van mensen. B Een afgestudeerde van de opleiding Toegepaste Psychologie is een specialist die veelvuldig ingeschakeld wordt bij vragen die te maken hebben met beoordeling, onderzoek en beïnvloeding van gedrag. De inhoud van de opleiding is gebaseerd op de wetenschap, maar staat met beide voeten in de praktijk. Ben jij geïnteresseerd in de denkwijze en gedrag van mensen? www.hbodrechtsteden.nl/studeren/opleidingen/bachelor-toegepaste-psychologie Topsportmanagement & Ondernemerschap. B De ondernemende manager koppelt innovatiekracht, inzicht in de markt en kennis van bedrijfsprocessen aan moderne managementvaardigheden. Effectief inspelen op trends en ontwikkelingen is het kenmerk van de ondernemer van de toekomst. Daarnaast hebben we in samenwerking met de spelersvakbond VVCS, de VVCS academy opgezet. www.hbodrechtsteden.nl/studeren/opleidingen/topsportmanagement-en-ondernemerschap-bachelor-hbo Business & Innovation: Focus op ondernemerschap. B De ondernemende manager en professional koppelt innovatiekracht, inzicht in de markt en kennis van bedrijfsprocessen aan moderne managementvaardigheden. Effectief inspelen op trends en ontwikkelingen is het kenmerk van de ondernemer en ondernemende professional van de toekomst. www.hbodrechtsteden.nl/studeren/opleidingen/bachelor-business-innovation Ervaringsdeskundige (tweejarig hbo) De opleiding Ervaringsdeskundige levert u de kennis, inzichten en vaardigheden om ervaringsdeskundigheid, in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren, beleidsmatig en structureel in te zetten. www.hbodrechtsteden.nl/studeren/opleidingen/post-bachelor-opleiding-ervaringsdeskundige Bouwkunde (tweejarig hbo) Ben jij op zoek naar een studie in de bouw op hbo-niveau? En wil je je studie combineren met een baan? Dan is de opleiding Bouwkunde echt iets voor jou. Een mogelijkheid om werken & leren te combineren voor ambitieuze huidige of aankomende bouw-professionals. www.hbodrechtsteden.nl/bouw Instrumentation and Control Engineering (tweejarig hbo Ben je werkzaam in de procesindustrie of de maritieme industrie en wil jij je kennis van Instrumentation and Control Engineering verdiepen en verbreden? En wil je een baan in de meet- en regeltechniek combineren met een studie?

https://www.hbodrechtsteden.nl/instrumentation-and-control-engineering ICT – Software development (tweejarig hbo) ICT – Netwerk- en systeembeheer (tweejarig hbo) Ben jij op zoek naar een studie in de ICT op hbo-niveau? En wil je een baan combineren met een studie? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Er zijn twee uitstroomrichtingen: ICT Software development en ICT Netwerk- en systeembeheer. Een mogelijkheid om werken & leren te combineren voor ambitieuze, aankomende, ICT-professionals. www.hbodrechtsteden.nl/bedrijven-zoeken-nieuwe-medewerkers-ict Business & Innovation klassikaal of klassikaal online (tweejarig hbo) Ben jij ondernemend en wil je jezelf verder ontwikkelen als innovatieve en ondernemende manager? De tweejarige hbo deeltijdopleiding Business & Innovation leert jou kansen te zien in de markt, trends te vertalen in nieuwe producten of diensten en businessstrategieën om te zetten in praktische toepassingen. www.hbodrechtsteden.nl/business-innovation-offline-tweejarig-hbo-niveau www.hbodrechtsteden.nl/business-innovation-twee-jarig-hbo-niveau

www.destudiekeuzekrant.nl

januari/februari 2019


Je opstap naar betontimmerman, voorman of uitvoerder

Telefoon Website Email Whatsapp

CIVILION

085-273 831 51 www.civilion.nl info@civilion.nl 06-13 24 59 34

www.destudiekeuzekrant.nl

januari/februari 2019


SKK

11

Kies een studie die bij je past "Wij zeggen eigenlijk: kies een studie die bij je past, maar kijk ook naar de arbeidsmarkt. Het is zonde als je niks kunt met dat waar je voor bent opgeleid." (Arbeidsmarktadviseur bij het UWV Mechelien van der Aalst, bron: NOS)

# “Waarom zou ik verder kijken als ik het al zeker weet?” Verder kijken kan nooit kwaad. Sterker nog: met verder kijken vergroot je je perspectief. Je komt in aanraking met een wereld die je nog niet kent en je doet ontdekkingen. Je wordt misschien even uit je comfort-zone gehaald. Dat is in ieder geval een goede ervaring, omdat je jezelf beter leert kennen. # “Je begrijpt toch wel dat ik een opleiding kies, waarmee ik straks een dik salaris kan verdienen?” Niet helemaal. Er zijn meer overwegingen die een rol spelen bij een goede studiekeuze dan alleen geld. Misschien ben je uiteindelijk helemaal niet op je plaats in die job met dat vette salaris. Die keuze voor het vette salaris is snel gemaakt, maar of het een goede keus is?

Veel carrièrejagers lopen vast in hun carrièrejacht en besluiten daarna iets doen wat ze écht de moeite waard vinden; bijvoorbeeld mensen helpen of een baan met leuke collega’s en veel minder werkdruk. # “Wat raad je mij nu aan?” Ook al staat je studiekeuze vast, bezoek

toch eens een open dag van een opleiding onderwijs, transport, zorg, techniek, ICT of bouw. Maak een rondleiding in een fabriek als je er nog nooit bent geweest. Praat eens met je huisarts over zijn of haar beroep. Vraag eens aan een politieagent of-ie een leuk beroep heeft. En denk dan nog eens na over jouw keuze.

Je hebt nog tot 1 mei om je in te schrijven voor een opleiding aan het hbo en de universiteit. Daarmee heb je recht op een studiekeuzecheck en heb je tot 1 september de tijd om je studiekeuze te veranderen.

Kies eerst een beroep, dan een opleiding! Leuk als een bepaalde opleiding je aanspreekt, maar kún je er ook wat mee? Anders gezegd: is er straks ook werk in te vinden? En past het beroep, dat je met de opleiding van je keuze straks beoefent, wel bij jou? Ga bij je keuze dus eerst na welk beroep bij je past. Deze vragen kunnen je op weg helpen: # Werk je graag met en voor mensen? # Werk je solo of liever in een team? # Kun je goed tegen werkdruk en stress? # Spreken uitdagingen je aan, of juist niet? # Ben jij een binnen- of een buitenmens? De organisaties en bedrijven op de volgende pagina’s bieden opleidingen en/of vacatures met 100% baangarantie aan. Nu. En in de toekomst!

www.destudiekeuzekrant.nl

januari/februari 2019


De nieuwe mbo-opleiding

Smart Building DE SLIMSTE OPLEIDING IN DE GEBOUWDE OMGEVING VOOR JONGENS EN MEISJES De mbo-opleiding Smart Building leidt je op tot leidinggevende in de gebouwde omgeving van de toekomst. Daarbij komen verschillende richtingen samen, zoals bouw, installatie, elektro en hout & meubel. Je moet overal iets van weten want deze vakgebieden hebben allemaal met elkaar te maken. Gebouwen worden ‘slimmer’ en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen die al die ontwikkelingen bij kunnen houden én zichzelf kunnen ontwikkelen. De opleiding Smart Building is daarom mede ontwikkeld door bedrijven uit de regio. Alleen zo sluiten we perfect aan bij het bedrijfsleven.

Kijk voor meer info op smartbuilding-opleiding.nl

KEUZE STRESS? CHOOSE LIFE! VRIJE HOGE SCHOOL .NL /tussenjaar


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.