__MAIN_TEXT__

Page 1

SKK

De StudieKeuzeKrant

Zij ga het m an a in bou ken w o/ techn & Go Pab rk iek o W l a i c So Startklaar na je tussenjaar

VOOR ELKE SCHOLIER (ÉN JE OUDERS) Maart 2018, 5e jaargang nr 21

Verspreid op de 232 grootste vo-scholen

Foto: Bonaire Break

Inhoud Studiekeuzeworkshops FAQ's over de pabo Dit doe je op de pabo Janna nam een tussenjaar 15 maart: Tussenjaarbeurs Zij kiezen bouw & techniek

3 5 7 9 11 15


PROEFSTUDEREN donderdag 15 maart 8.30-16.00

OPEN AVOND woensdag 11 april 18.00-20.30

LERAAR BASISONDERWIJS. IN HET ONDERWIJS IS GEEN DAG HETZELFDE. Kijk op avans.nl voor meer informatie over de opleiding en onze open dagen.

     WWW.THOMASMOREHS.NL

   N T I E! A GAR

LERAAR BASISONDERWIJS: Maak het verschil voor kinderen in  

Leraar basisonderwijs wordeN?

OPEN AVOND 13 maart 19 april 19.00 -21.00 uur Amsterdam en Alkmaar

“Ik BLIJF LEREN EN GROEIEN. NIET EEN DAG IS HETZELFDE, DAT BLIJFT BOEIEN!�

óók universitaire pabo en sportklas

www.ipabo.nl Start je studie met een baangarantie!


SKK

3 Colofon Wilt u extra exemplaren van De SKK

Meldpuntstudiekeuzeckeck.nl:

Voor jouw klacht over studiekeuzecheck

nabestellen? Stuur een email naar: uitgeverijaandeslag@gmail.com

De krant wordt vijf keer per jaar verspreid op de 232 grootste vo- en mbo-scholen.

DE STUDIEKEUZEKRANT is een uitgave van: Uitgeverij Aan de slag Houtmarkt 57

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hebben een meldpunt gelanceerd voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. Op dit meldpunt kunnen (aankomende) studenten klachten achterlaten over hoe de studiekeuzecheck verloopt of over het advies wat zij krijgen. Volgens de studentenbonden is het van groot belang dat dit meldpunt wordt opgericht. Met behulp van de studiekeuzecheck kan een aankomende student bekijken of de gekozen studie goed past. Deze maatregel

2011 AL Haarlem www.aan-de-slag.nl

Volgende uitgave Baangarantie.NU en De Studiekeuzekrant Deadline: 30 maart 2018 Op de scholen: 4 april 2018

Contactpersoon Frank Meijer M 06 - 44718618 E info@aan-de-slag.nl

Redactie Yvette Doornbosch, Tauns de Hond,

Studiekeuzeworkshop helpt je kiezen Hogescholen en universiteiten verzorgen studiekeuzeworkshops. Daar onderzoek en ontdek je waar je interesses liggen, onder begeleiding van een studiekeuzeadviseur. Zo’n workshop helpt je gestructureerd te denken over je studiekeuze. Voor wie? Studiekeuzeworkshops worden aangeboden voor scholieren uit 5 havo of uit 5 of 6 vwo die aan een universiteit of hogeschool willen gaan studeren. Je kunt ook deelnemen als je al eindexamen hebt gedaan maar nog niet hebt gestudeerd.

werd ingevoerd door de regering om de uitval in het eerste jaar terug te dringen. De LSVb en het ISO hebben duidelijke afspraken gemaakt met de hogescholen en universiteiten om de studiekeuzecheck verder te verbeteren. In deze afspraken is bijvoorbeeld opgenomen dat studenten altijd de mogelijkheid moeten krijgen om een bezoek te brengen aan de desbetreffende universiteit of hogeschool. Daarnaast vinden zij het van belang dat het advies wat de studenten krijgen onderbouwd wordt en de voorlichting goed geregeld is. Sewbaransingh: “Het is belangrijk dat de studiekeuzecheck niet overkomt op aankomende studenten als selectieprocedure. Studenten krijgen een advies, maar het moet bij hen vooraf al duidelijk zijn dat ze zelf mogen bepalen of ze willen beginnen.� Lancering meldpunt studiekeuzecheck Alle aankomende studenten kunnen op www.meldpuntstudiekeuzecheck.nl hu n opmerkingen of klachten achterlaten over wat zij hebben meegemaakt tijdens de studiekeuzecheck. Dit mag ook gaan over het advies wat zij hebben gekregen.

De studentenorganisaties zullen de meldingen anoniem terugkoppelen naar de hogescholen en universiteiten. Op deze manier kan de feedback van de studenten worden meegenomen in het verder verbeteren van de studiekeuzecheck.

)BSUWPPSEF[PSH

Wat doe je? Je doet bijvoorbeeld een studiekeuzetest en je maakt oefeningen om een beter zelfinzicht te krijgen. Je stelt een actieplan voor je studiekeuze op.

Frank Meijer, Han Sjakes, Elvira Steijne

Met dank aan: Studiekeuze 123

Advertentieverkoop: Frank Meijer Tel. 06 4471 8618 uitgeverijaandeslag@gmail.com

Vormgeving: Floppy Design

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Artikelen of delen daarvan, evenals illustraties en advertenties, mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen. Auteursrechten voorbehouden aan de uitgever. Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van de gegevens in deze krant. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden redactie en advertenties.za

Hoe lang duurt het? Dat varieert per opleiding. De ene workshop duurt een paar uur, de ander duurt een middag of een dag. Wat kost het? Ook dit verschilt per opleiding: bij de een kun je de workshop gratis doen, de andere opleiding vraagt een paar tientjes. Wat levert het op? Grote kans dat je na zo’n workshop nog niet precies weet welke studie je wilt volgen, maar je weet ontdekt wel waar je interesses liggen. Ook weet je wat je nog meer kunt doen om een passende studiekeuze te maken. Waar? De volgende opleidingen bieden studiekeuzeworkshops aan. Zoek op de betreffende site voor de datum en inschrijving: ■ Avans Hogeschool ■ De Haagse Hogeschool ■ Erasmus University ■ Fontys ■ HAN ■ Hogeschool van Amsterdam ■ Hogeschool Rotterdam ■ Inholland ■ RUG ■ Saxion ■ Universiteit van Amsterdam ■ Windesheim

www.destudiekeuzekrant.nl

,PNOBBSEF JOGPSNBUJFBWPOE PQBQSJMJO .JEEFOCFFNTUFS ,JKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFPQ XXXSBQIBFMTUJDIUJOHOMPOUEFLKFUBMFOUFO

7F>7_BIJ?9>J?D= ;PSHWPPSIPPGE IBSUFOIBOEFO

%F3BQIBqMTUJDIUJOHJTBDUJFGPQMPDBUJFTJO/PPSEFO;VJE)PMMBOE

maart 2018


GeĂŻnteresseerd in de (academische ) pabo? Spreek met stude nten en docenten . Bezoek een Open Dag of loop een dagje mee! www.han.nl/acad emischepabo en www.han.nl/pabo

lpo + Pabo) (A 18 0 2 rt a a m gen: 10 Open Dag Nijme (Pabo) 18 0 2 rt a a m 17 : m Open Dag Arnhe l/opendag .n n a .h w w w ia v n Aanmelden ka an via

pdag k o lo e e m n e e r o Aanmelden vo loopdagen e e m l/ .n n a .h w ww

Sociaal Werk.

Mensen helpen die in de knel zitten Als sociaal werker bied je ondersteuning, advies en hulp aan mensen die in de problemen zitten en er ook met hulp van familie en bekenden niet meer uitkomen. De opleiding Sociaal Werk bereidt je voor op een prachtig en pittig beroep. Het beroep centraal Vanaf de eerste dag staat je toekomstig beroep centraal. Een dynamisch beroep waar geen dag hetzelfde is. De sociaal werker heeft een gereedschapskist met methoden en technieken, om mensen die knel zitten te helpen. We leren je hoe je op verschillende manieren kunt werken aan problemen. Zo ga je na aoop optimaal voorbereid aan de slag. Klaar voor de toekomst Na je studie kun je op veel verschillende plekken terecht. De jeugdzorg, de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de psychiatrie, de ouderenzorg, een algemeen ziekenhuis, de verslavingszorg of het gevangeniswezen. Je kunt daar bijvoorbeeld werken als groepsleider, sociotherapeut, leefgroepwerker, begeleider, kwaliteitsmedewerker, casemanager of mentor. Hogeschool Leiden Zernikedreef 11 2333 CK Leiden hsleiden.nl/sociaal-werk

Kom langs op de 21 april OPEN DAG! hsleiden.nl/opendag


Go Pabo!

5

SKK

Ben jij hun held van de toekomst? De drie grootste misverstanden over mannen voor de klas

Kinderen (jongens én meisjes), ouders en professionals binnen het onderwijs zijn het erover eens: Meer mannen voor de klas zijn nodig. Een goede verdeling van mannen en vrouwen op de basisschool is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

1. Dat zijn softies Als je dat denkt, lees het volgende dan even. Aan het woord is Leraar van het Jaar Primair Onderwijs 2016, Wouter Siebers: “‘Ik nam een keer een klas over, waar ik al gauw merkte dat één meisje totaal genegeerd werd. Niet gepest, maar er werd gewoon niet tegen haar gesproken. Thuis heb ik daarover nagedacht, wat zou ik doen? Ik heb toen dat meisje eerst mijn vertrouwen gegeven en gezegd: “Er is iets aan de hand en je kunt het me vertellen”. Eerst zei ze van niet, maar na drie dagen kwam ze huilend bij m’n bureau. Daarna heb ik de groep er deelgenoot van gemaakt, en heel open gevraagd: ‘Hoe gaan jullie dit oplossen?” Ik wilde dat de klas het zelf deed. Na een tijdje werd het meisje weer in de groep opgenomen.” (Bron: Delerarenagenda.nl)

In deze tekst lees je: ■ Jongens zijn van harte welkom op de pabo ■ De drie grootste misverstanden over mannen voor de klas ■ Waarom Coen overstapte van de IT naar de klas Waarom jongens van harte welkom zijn op de pabo: ■ mannen vinden vaak leuker om computerles te geven en kunnen het vaak beter ■ mannen vullen beweging-onderwijs anders in ■ mannen communiceren anders dan

vrouwen mannen herkennen het gedrag van jongens en hebben hier meer begrip voor. Dat geldt ook voor de manier waarop jongens leren en zich ontwikkelen. jongens voelen zich vaak meer aangesproken door mannen. Mannen zijn voor hen een inspiratiebron. Bijvoorbeeld om later ook te kiezen voor het onderwijs. als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de maatschappij (waarbij kinderen met vrouwen en mannen te maken krijgen) is het belangrijk dat zij gewend zijn aan vrouwen én mannen voor de klas. werken in teams met vrouwen én mannen geeft een andere (betere) dynamiek

FAQ over de Pabo Q: Welke vooropleiding heb ik nodig voor de pabo? A: Voor de pabo heb je een vwo-, havo- of mbo4-diploma nodig. Vwo is sowieso genoeg. Bij mbo en havo moet je aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek hebben gehad. Als dat niet zo is, moet je een toelatingstoets doen. Q: Ik heb een AD-diploma (Associate Degree). Kan ik dan naar de pabo? A: Ja dat kan, maar vaak moet je dan eerst een toelatingstoets doen. Je mag naar de pabo als je kan laten zien dat je genoeg weet van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Je kunt je laten bijscholen. Kijk op goedvoorbereidnaardepabo.nl als je precies wilt weten hoe het zit. Q: Ik zit in havo-3. Wat is het slimste vakkenpakket voor mij? A: Zorg voor een combinatie van profiel en vakkenpakket met aardrijkskunde en geschiedenis, plus óf biologie óf natuurkunde óf natuur, leven en technologie (NTL). Overleg hierover met je decaan, want niet alle havo-scholen hebben dezelfde keuzemogelijkheden.

www.destudiekeuzekrant.nl

2. Kinderen hebben niks aan mannen voor de klas Mannen relativeren over het algemeen

meer en gebruiken meer humor in hun taal dan vrouwen. Daarom is het goed voor zowel jongens als meisjes dat er vrouwen én mannen voor de klas staan. 3. Mannen horen niet in het onderwijs Vrouwen geven even goed les als mannen. Onderzoek toont aan dat kinderen (en ouders) hun schooltijd anders beleven als er ook een man voor de klas staat.

Coen: van IT Naar onderwijs Student Coen Timmer kwam na de havo in de informatietechnologie terecht, op een helpdesk en als systeembeheerder. Hij ontdekte dat hij liever een band met mensen heeft dan met computers. Zijn collega's in de informatietechnologie begrepen zijn stap naar de pabo niet. Coen: "Sommigen begrijpen absoluut niet waarom ik uit de IT-business naar het onderwijs overstap. Voor het geld doe ik het in ieder geval niet, ook al verdien je als leraar basisonderwijs niet eens heel slecht." (Bron: Het Onderwijsblad)

3 redenen om blij te worden van de pabo 1. Goede kans op een baan Veel meesters, juffen en docenten zijn aardig op leeftijd. Zij gaan in de komende jaren met pensioen. Er komen dus banen bij. De kansen op een baan zijn gunstig vanaf 2018. Vooral in de grote steden stijgt de vraag naar leraren en leraressen voor basisscholen. 2. Afwisselende opleiding Je leert natuurlijk hoe je moet lesgeven. Met vakken als onderwijskunde en didactiek. Maar je krijgt ook les in de vakken die je geeft op de basisschool, zoals biologie, aardrijkskunde, taal en geschiedenis. En er zijn ook veel praktische vakken, zoals toneel, handvaardigheid, tekenen en muziek. 3. Leren op de pabo is dóen Op de pabo zit je niet de hele dag met je neus in de boeken. Studeren op de pabo betekent heel veel dóen. Je loopt sowieso al vanaf het eerste jaar minimaal één dag stage op een basisschool.

maart 2018


OPEN AVOND

DI 27 MRT 2018 18.30 - 21.00 UUR

Verpleegkunde / Social Work / Journalistiek /

CHE.nl

Het leven zit vol mogelijkheden De Christelijke Hogeschool Ede helpt je om jouw talenten te ontdekken en leidt je op tot een professional. Omdat de wereld mensen nodig heeft die stevig in hun schoenen staan, er zijn voor een ander en groepen kunnen verbinden. Ontdek de mogelijkheden die de CHE jou te bieden heeft.

Communicatie / Bedrijfskunde / Human Resource Management /

Leraar Basisonderwijs Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing / Godsdienst Pastoraal Werk / /

Open dag: op de opleiding én de basisschool!

NIEUW HBO-ICT start september 2018

IK WIL ER BIJ ZIJN! Dat is mooi! Je kunt je aanmelden voor beide open dagen via www.denieuwstepabo.nl We verheugen ons op je komst!

MEER INFO? Uitgebreide informatie over deze open dagen vind je op www.denieuwstepabo.nl

Jazeker! De Nieuwste Pabo organiseert een open dag op de opleiding én op de basisschool. Dat zijn namelijk de plekken waar ‘het gebeurt’. En dus is dát wat wij je willen laten zien.

SFEER PROEVEN

WAT IS ER TE DOEN?

Een studiekeuze maken is niet altijd makkelijk. Want hoe weet je nou of die studie of dat beroep echt iets voor je is? Daarom geven wij je de kans kennis te maken met de opleiding, maar ook met het beroep en de omgeving die erbij hoort. Je komt dus sfeer proeven en cultuur ‘opsnuiven’.

Tijdens de open avond op de opleiding staan studenten en docenten voor je klaar om jou te vertellen over de opleiding. Wat staat je te wachten als je aan onze opleiding begint? Natuurlijk is er ook aandacht voor de toelating en start aan de Nieuwste Pabo. Tijdens de open dag op de basisschool ga je in gesprek met leerkrachten van die school. Hoe is het om voor een klas te staan? Waar krijg je als leerkracht allemaal mee te maken? Deze en al je andere vragen kun je afvuren op de ervaringsdeskundigen. En zij kunnen niet wachten om hun ervaringen met jou te delen.

WANNEER? Op woensdag 14 maart vindt de open avond op de Nieuwste Pabo plaats. Je bent dan van harte welkom tussen 18.00 - 21.00 uur. Op donderdag 5 april zetten vier basisscholen in Limburg, van noord tot zuid, hun deuren voor je open van 13.30 - 16.00 uur.

www.denieuwstepabo.nl

@deNieuwstePabo


SKK

7

Dit doe je op de pabo Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Bouwen aan je basiskennis In het propedeusejaar van de pabo draait het om het hebben van een goede theoretische basis. Alleen als je de stof zelf goed onder de knie hebt, kun je er les in geven. Daarom moet je dit jaar de basiskennistoetsen taal en rekenen op niveau A halen. Belangrijk is ook hoe je kennis overdraagt. Doe je dat spelenderwijs, geef je een boeiende presentatie, laat je leerlingen discussiëren?

Kennis verdiepen In het tweede jaar laat je leerlingen bijvoorbeeld een eigen inbreng leveren of vragen stellen, zodat de lesstof blijft hangen. Je krikt je eigen kennis van de basisschoolvakken verder op van niveau B naar niveau C. Je maakt onderwijs door bijvoorbeeld zelf lesactiviteiten voor de Kinderboekenweek te ontwerpen. En binnen speciale thema’s formuleer je onderzoeksvragen die je ook uitwerkt.

Stage lopen en keuzevakken Tijd om jezelf te specialiseren en je kennis te verbreden via keuzevakken (minors). Wat dacht je van een half jaar studeren of stage lopen in het buitenland? De Haagse Hogeschool heeft partnerinstituten in Europa, Amerika en Zuid-Afrika waar je een paar maanden een minor kunt volgen. Maar je kunt ook kijken hoe het onderwijs is geregeld in landen als Scandinavië, Engeland, Curaçao, Suriname, de Verenigde Staten en Australië.

Wat kun je doen na de pabo? Aan de slag als: ■ Interne begeleider ■ Docent basisonderwijs ■ Leerkracht voor openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs (katholiek en christelijk onderwijs) en islamitische onderwijs ■ Leerkracht speciaal onderwijs ■ Docent inburgering ■ Educatief medewerker in een museum

■ ■

Onderwijskundig medewerker in de volwasseneneducatie Remedial teacher Coach voor nieuwe leerkrachten

Doorstuderen Wil je als afgestudeerde pabo’er bijvoorbeeld je kennis van het speciaal onderwijs vergroten? Dan kun je je bij De Haagse Hogeschool specialiseren met

een post-hbo-opleiding. Voor een master op het gebied van Speciaal Onderwijs kun je onder meer terecht bij het Seminarie voor Orthopedagogiek in Utrecht. Daarnaast sluit de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs goed aan op een universitaire studie Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde. Je kunt ook een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs gaan volgen.

Wil je niet zo lang weg, verbreed dan je kennis met keuzevakken als bewegingsonderwijs, natuur en wetenschap en passend onderwijs. Keuze genoeg!

Jaar 4 Afstuderen Alle opgedane kennis en vaardigheden komen het laatste jaar van de lerarenopleiding bij elkaar. Afstuderen staat centraal. Je hebt je gespecialiseerd en betrekt alles op die keuze: je vakken, je stage én je afstudeeropdracht over een zelfgekozen onderwerp. Heb je altijd al willen weten of scholen voldoende aandacht hebben voor culturele verschillen of welk effect het invoeren van Engelse les heeft op basisschoolkinderen? Dan is dit het moment om dat te onderzoeken. Zo leer je de school nog beter kennen en maak je echt deel uit van het schoolteam. Steeds vaker sta je voor de klas. Ook werk je deels achter de schermen. Tijdens de Lio-stage (Leraar in opleiding) draai je naast je mentor 10 weken mee als volwaardige collega. De perfecte voorbereiding op je eerste echte baan. Bron: De Haagse Hogeschool

Opleiding met baangarantie Wat is een baangarantie? Een baangarantie betekent dat je na je opleiding zeker bent van een baan. Opleidingen en werkgevers kunnen die garantie geven op basis van de economische verwachtingen en gegevens over de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: door de vergrijzing onder leerkrachten ontstaat een groot tekort aan leerkrachten. Veel leraren gaan met pensioen en er is onvoldoende nieuwe instroom van jonge leraren. Sinds 2017 bieden sommige pabo’s opleidingen aan ‘met 100 procent baangarantie’; die pabo’s garanderen dat je meteen na de opleiding een baan in het onderwijs hebt. Een opleiding met baangarantie geeft in ieder geval meer kans op een baan dan een opleiding zonder baangarantie.

Tip: als een opleiding of een werkgever een baangarantie geeft, check dit dan zeker ook bij andere opleidingen of werkgevers. Want het gaat om jouw toekomst! Uiterlijk 1 mei inschrijven! Je hebt nog tot 1 mei om je in te schrijven voor een opleiding aan het hbo en de universiteit. Daarmee heb je recht op een studiekeuzecheck en heb je tot 1 september de tijd om je studiekeuze te veranderen.

Bedenk jij straks IT-oplossingen die mensen en organisaties verder helpen?

HBO-ICT aan de CHE

Om ervoor te zorgen dat jij op je gemakje kan webwinkelen, internetbankieren, of je treintijden online checken, zijn steeds meer ICT’ers nodig. Mannen en vrouwen die voor bedrijven, de overheid en ziekenhuizen, scholen en goede doelen, slimme IT-oplossingen bedenken om jouw digitale leven simpel, veilig en snel te maken.

kan je vanaf september 2018 voor dit vak een opleiding volgen: de opleiding HBO-ICT. Deze opleiding leidt je niet alleen op tot een nieuwsgierige ICT’er, maar besteedt ook aandacht aan de vraag hoe mensen en organisaties in elkaar zitten. Je leert hoe je ICT-oplossingen kunt laten aansluiten op de wensen van gebruikers en ontdekt hoe die oplossingen een organisatie verder kunnen brengen. Ben je nieuwgierig en analytisch? En vind je het leuk om nieuwe oplossingen uit te puzzelen? Dan is de opleiding HBO-ICT misschien wel wat voor jou!

Op Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Meer informatie: www.che.nl/ict

Hoe vaak heb je bij het lezen van deze krant al op je smartphone gekeken? De cijfers liegen er namelijk niet om: gemiddeld pakken we zo’n 150 keer per dag onze telefoon en besteden we ruim 8,5 uur per dag aan media.

www.destudiekeuzekrant.nl

maart 2018


SKK

8

Een opleiding vol beweging “Je moet deze opleiding écht overwegen als je houdt van bewegen. Als je niet de hele dag achter een bureau wil zitten maar met mensen bezig wil zijn. Als je ook je handen en hart wilt gebruiken, en niet alleen je hoofd,” zegt Sandra Höcker, tweedejaars student Docent Dans/Euritmie. Euritmie is een vak op de vrijeschool dat veel meer dan een bewegingskunst of dansvorm is: “Het is ook om met scholieren te werken aan concentratie en een manier om met zijn allen bezig te zijn. Je verbetert samen het ruimtelijk inzicht en het gevoel met vormen, zo wordt euritmie verbonden met wiskunde. En het is belangrijk voor de motoriek: zeker nu we steeds minder bewegen en buiten spelen.” “Ik kom zelf niet van een vrijeschool, dus kende euritmie nog helemaal niet. Maar ik kwam het tegen op de Open Dag bij Hogeschool Leiden, en het sprak me aan vanwege de dans. Ik wist niet zeker of de vrijeschool voor mij was, maar het is juist erg toegankelijk. Juist omdat ik soms anders denk, want er is veel ruimte voor verschillende overtuigingen. De vrijeschool werkt vanuit de filosofie dat we allemaal uniek zijn.”

“Een van de leukste dingen aan de opleiding vind ik dat er zoveel georganiseerd wordt: allerlei optreden, festivals, trips naar Duitsland en Zwitserland. Het is een inten-

sieve opleiding, maar je doet ook heel veel activiteiten. Zoveel samen doen is gezellig en zorgt voor een band met je klasgenoten.” Opleiding Docent Dans/ Euritmie is een van

de bijzondere opleidingen van Hogeschool Leiden. Is dit misschien iets voor jou? Kijk op hsleiden.nl/docent-dans-euritmie of kom naar een Open Dag: hsleiden.nl/opendag.

Social Work: is de samenleving jouw ding? Ben je geïnteresseerd in mensen? Ben je nieuwsgierig naar wat mensen zélf willen en kunnen? Wil je hulp verlenen aan en opkomen voor mensen die het moeilijk hebben? Sta je stevig in je schoenen? Als je deze vragen met ja beantwoordt, lees dan even verder. De kans is groot dat jij straks wilt werken met mensen. Een studie social work leidt je op tot een van de mooiste beroepen: werken met en voor mensen. In de opleiding social work komen drie opleidingen samen: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV). Met welk profiel kun je de opleiding social work doen? ■ Havo en vwo: C&M - E&M - N&G - N&T ■ Mbo: Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding Wat en hoe leer je? ■ Je krijgt les in onder andere psychologie, pedagogie, socialisatie. Je leert bijvoorbeeld over stoornissen; er kan in een groep worden gewerkt met acteurs of

met mensen met een stoornis. Je leert om te gaan met mensen met een probleem. Je leert om niet alleen naar een persoon te luisteren, maar ook te kijken naar wat er achter het verhaal van die persoon schuilgaat. Je leert leidinggeven aan groepen mensen en hoe je met een groep mensen omgaat. Je helpt mensen op weg en zorgt ervoor dat ze zich weer ergens voor inzetten, met als doel dat zij meer bij de samenleving worden betrokken.

Waar loop je stage? ■ Je loopt verschillende stages, bijvoorbeeld bij vluchtelingenwerk, in een gezin of op een vmbo. ■ Je werkt met een casus: je gaat bijvoorbeeld uit van een gezin met problemen. Jij moet dan een hulpverleningsplan voor het gezin schrijven, met hulp van deskundigen.

www.destudiekeuzekrant.nl

Hoe ziet je werk of je toekomst eruit? ■ Je werkt voor en met jong en oud, voor mensen van allerlei niveaus en achtergronden. Na je afstuderen kun je aan de slag in de hulpverlenende en dienstverlenende sector.

Een groot voordeel is dat je met deze studie veel kanten op kunt. Als je nu bijvoorbeeld graag met kinderen wilt werken, kan het makkelijk gebeuren dat je na je studie in de psychiatrie gaat werken.

maart 2018


Tussenjaa

9

r!

SKK

Tussenjaar: zes maanden sola in Zuid-Amerika

“Soms moet je jezelf de tijd gunnen” “Weet je nog niet wat je na de middelbare school wilt studeren? Mijn tip is: wacht met studeren en geef zelf invulling aan je tussenjaar. Zo ontdek je wie je bent en wat je leuk vindt. Als je keuzes moet maken voor je tussenjaar leer je jezelf beter kennen. Daarna kun je een betere studiekeuze maken.” Dit zegt Janna Bots (22) uit Groningen, ambassadeur voor WilWeg voor tussenjaar Argentinië en Peru. WilWeg adviseert jongeren over werken, studeren en studiekeuzes tijdens een tussenjaar na de middelbare school. Na het atheneum stond het vast voor Janna: eerst op reis naar Zuid-Amerika. “Toen ik negen jaar was had ik een werkstuk over Argentinië gemaakt; sindsdien wilde ik deze reis maken. Ik wilde Spaans leren, vrijwilligerswerk doen, reizen, en het was goed voor mijn vervolgopleiding Internationale Betrekkingen.” Maar hoe dan verder? Janna oriënteerde zich op buitenlandbeurzen maar vond niet wat zij zocht. Op de grote beurzen kwamen vooral de grote vrijwilligerswerkorganisaties aan bod en zij boden geen vrijwilligerswerk aan in Argentinië. “Ik had zo mijn eigen wensen over de reis. Ik wilde vrijwilligerswerk doen en Spaans leren in Argentinië, maar ook nog de mogelijkheid hebben om te reizen in ZuidAmerika. Via internet kwam ik Het Andere Reizen op het spoor en daarmee ben ik in zee gegaan.” 18 jaar en zes maanden alleen naar ZuidAmerika. Hoe dachten je ouders daarover? “Mijn ouders waren meteen heel positief. Zo’n reis is goed voor je ontwikkeling en je zelfstandigheid, vinden ze. Ze stonden er-

achter omdat ík het wilde. Wel wilden ze dat de reis via een organisatie met contactpersonen in Nederland verliep. Zodat ze altijd wisten waar ik me bevond en hoe het ging.” ‘Moeilijk afscheid nemen’ De meisjesdroom kwam uit, ze vloog naar Buenos Aires in Argentinië. Hier heeft Janna eerst een maand Spaans geleerd op een taalschool en woonde ze met allemaal internationale studenten in één van de leukste wijken van Buenos Aires: San Telmo. Na een maand vervolgde ze haar reis naar Mendoza, waar ze twee maanden vrijwilligerswerk heeft verricht. “In een klein ziekenhuisje ver van de stad werkte ik als vrijwilliger. Ik verzorgde kinderen van 0 tot 7 jaar. Ik leerde ze Spaans en deed spelletjes. Ook hielp ik tienermoeders. Dit deed ik tot twee uur in de middag. Daarna werkte ik van vijf tot acht in een publiek ziekenhuis; ik bracht er kleding, speelgoed

en bijvoorbeeld wc-papier rond.” Vervolgens werkte Janna in Bariloche in Patagonië op “een soort buitenschoolse opvang”. En ook gedurende de maand in Peru werkte ze op een buitenschoolse opvang; ze bakte brood, gaf Engelse les en voetbalde met de kinderen. “Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van de kinderen. Je bent er maar even. Je wilt graag helpen, maar je moet niet denken dat je als vrijwilliger het hele land kunt veranderen,” zegt Janna. Na het avontuur van Argentinië en Peru startte en voltooide zij de bachelor Internationale Betrekkingen; op dit moment studeert Janna aan de Rijksuniversiteit Groningen de master International Political Economy. Wat kun je twijfelende studiekiezers adviseren? “Neem absoluut een tussenjaar als je het nog niet zeker weet. Soms heb je gewoon tijd nodig. Ik wist al wat ik wilde studeren. Mijn broertje niet. Hij begon toch na de middelbare school aan een opleiding – dat

www.destudiekeuzekrant.nl

bleek de verkeerde keuze, hij stopte na een maand. Hij heeft toen een jaar bij een supermarkt gewerkt, vond dat fantastisch en ontdekte wat hij wél wil. Nu doet hij een opleiding die helemaal bij hem past.”

Tussenjaar en sponsors De kosten van een tussenjaar naar het buitenland verschillen natuurlijk per situatie: hoe lang blijf je weg en waar ga je heen? Janna kon een bedrag van haar ouders lenen om de reis te bekostigen. En ze vond een hele rits sponsors voor haar reis: ouders, familieleden, vrienden, collega’s van ouders en leraren van de middelbare school. Janna: “Van dat sponsorgeld kocht ik voornamelijk speelgoed voor de kinderen op de schooltjes en de kinderopvang waar ik vrijwilligerswerk deed.”

maart 2018


PHOTO: SEBASTIAN VERSTEGEN

Liberal Arts Tussenjaar

VRIJE HOGE SCHOOL .NL /tussenjaar

Heb je nog geen idee, of vind je juist heel veel dingen interessant? Onderzoek eerst wie je bent en wat je wilt betekenen in de wereld!

MAKE A DIFFERENCE

• Reizen • Vrijheid • Zon • Jouw toekomst

• Tijdelijk werk • Oriënteren • Jezelf ontdekken • Vrijwilligerswerk

Gratis de leukste ideeën voor jouw tussenjaar in je inbox! Online magazine Happy Gap Year! Meld je hier gratis aan: destudiekeuzekrant.nl/happy-gap-year/


Tussenjaa

11

r!

SKK

15 maart 2018: TussenjaarBeurs Utrecht

Locatie: naast Utrecht CS, in het gebouw van onderwijsinstituut Boswell Bèta, Laan

TussenjaarKenniscentrum: voor een bewuste studiekeuze

van Puntenburg 2A.

Het nieuwe TussenjaarKenniscentrum Tussenjaar: trends en cijfers (www.tussenjaarkenniscentrum.nl) wil ■ Het percentage Nederlandse scholieren Doel: havo, vwo en mbo-scholieren, ouders dat na havo of vwo niet meteen doorstuervoor zorgen dat alle havo, vwo en en onderwijsprofessionals informeren over deert is sinds de invoering van het leenmbo scholieren in Nederland onafmogelijkheden voor invulling van een tusstelsel aan het stijgen. In 2016 deed dit hankelijke informatie krijgen over de senjaar in binnen- en buitenland, gericht 15,74 % na havo en 16,13 % na vwo. Een op persoonlijke ontwikkeling en voorberei- mogelijkheden en risico’s van een jaar eerder was dat 14,52 % na havo en ding op een opleiding in het hoger onder14,93 % na vwo. (Bron: CBS) tussenjaar. Dit hoort bij voorlichting ■ Van de scholieren die in 2016 een mbowijs. over het maken van een studiekeuze, opleiding afrondden, startte 35 % aanomdat kennis hierover de basis vormt sluitend met een hbo-opleiding. In Er zijn stands met exposanten en er worvoor een bewuste keuze voor stude2005 was dit 42 %. (Bron: CBS) den presentaties en verzorgd. Er worden ■ In Australië en Groot-Brittannië neemt lezingen gegeven door: ren in het hoger onderwijs. naar schatting 1 op de 4 jongeren een - Hermien Miltenburg (oudervoorlichter van tussenjaar voorafgaand aan een opleiWageningen University en ouderambassaOp ruim de helft van de vo-scholen wordt ding in het hoger onderwijs. deur van de Vereniging voor begeleiders alleen informatie over een tussenjaar ge■ In Noorwegen doet meer dan de helft in het vo en mbo NvS-NvL) van de scholieren dit. - Rogier van Aanholt, voormalig studieloop- geven aan havo- en vwo-leerlingen die hier zelf om vragen of die geen studiekeuze ■ Het aantal Amerikaanse jongeren dat baanbegeleider van Hogeschool Arnhem deelneemt aan een georganiseerd tusNijmegen en mede oprichter van de Jonge kunnen maken, blijkt uit een enquête onder 112 decanen. Helden Academie - Daniëlle Vogels, oprichter van het TussenHet Tussenjaarkenniscentrum is voor: jaarKenniscentrum ■ Scholieren, havo, vwo en mbo-scholieren die een tussenjaar overwegen Toegang is gratis. Aanmelden is verplicht ■ Ouders, die hun kind hierbij goed willen en kan hier: begeleiden www.tussenjaarkenniscentrum.nl/scholie■ Scholen; voor onderwijsprofessionals ren/tussenjaarbeurs/inschrijfformulier-tusdie hierover willen voorlichten senjaarbeurs-2018

www.destudiekeuzekrant.nl

senjaarprogramma is het afgelopen decennium jaarlijks gemiddeld met meer dan 25% gestegen. (Bron: Gap Year Association) In Nederland zijn in de afgelopen vijf jaar meer dan tien nieuwe tussenjaarprogramma’s gestart.

Voor tips, adviezen en filmpjes kun je terecht op www.tussenjaarkenniscentrum.nl Het kenniscentrum wordt inhoudelijk gesteund door: NVS-NVL (onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren), de Vereniging voor schooldecanen en loopbaanbegeleiders VvSL en de organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic.

maart 2018


SKK

12

De reis naar je studiekeuze

Bonaire Break: op jouw lijf geschreven Een tussenjaar is een van de belangrijkste periodes in je leven. Je gaat de wereld ontdekken en probeert achter jouw studiekeuze te komen. Wij helpen je daarbij graag op weg. Je maakt de reis van je leven samen met een groep leeftijdsgenoten. Je woont en werkt in een nieuwe omgeving. Je leert in korte tijd op eigen benen te staan en wat jouw talenten en passies zijn. Door ons persoonlijke coachings traject ontdek je welke studie bij jou past. Al meer dan 250 jongeren hebben ons de afgelopen jaren weten te vinden en zijn na hun Bonaire Break met een studiekeuze op zak teruggekeerd.

Hoofd Door gerichte coaching ga jij op zoek naar de studie die bij jou past. Onze professionele coaches zijn mensen met uiteenlopende achtergronden; de coach is jouw gids tijdens deze ontdekkingsreis.

Hart Ieder mens heeft talenten. Door het brede aanbod van activiteiten op Bonaire ga jij je talenten en passies ontwikkelen. Denk onder andere aan: duiken, surfen, salsa lessen, paardrijden, zeilen, fotografie.

De Bonaire Break is een reis naar je studiekeuze, afgestemd op jouw persoonlijkheid, vaardigheden en verlangens.

tijdens een Bonaire Break stimuleren je tot het maken van keuzes. Jouw eigen keuzes, waar je de rest van je leven veel aan hebt.

Je wordt begeleid door een persoonlijke coach en uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Samen stippelen jullie een route uit. Met een beproefde methodiek (MotivatieKompas van de Stichting Emergo) brengen we in kaart waar jouw talenten liggen. Dit maakt van de Bonaire Break maatwerk!

Waarom Bonaire? Omdat het een prachtige plek is! De meest tropische gemeente van Nederland! Door de unieke natuur en kleinschaligheid is Bonaire het meest ongerepte Caribische eiland. En Bonaire heeft nog veel meer voordelen: ■ De spreektaal is Nederlands ■ Boodschappen doe je gewoon bij Albert Heijn ■ Je kunt werken bij unieke projecten ■ Nederlandse medische diensten ■ Dagelijks lijnvluchten van en naar Nederland

Bonaire Break stimuleert je tot het maken van keuzes Bonaire Break gaat dus verder dan een paar maandjes freewheelen in het buitenland. Niet dat daar iets mis mee is. Maar tijdens de Bonaire Break gaat het om een serieuze aangelegenheid: jouw studiekeuze. Iets waarmee veel jongeren worstelen. Misschien jij ook wel. De ervaringen

Wil je langer op Bonaire blijven? Ook dat is geen probleem, alles is bespreekbaar! Meer informatie: www.BonaireBreak.nl

www.destudiekeuzekrant.nl

Handen (Vrijwilligers-)werk draagt sterk bij aan je eigen ontwikkeling. Je leert je daadkracht, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid aan te spreken en in te zetten om te bereiken wat jij wilt!

De reis naar je studiekeuze: wetenschappelijk bewezen Een verloren studiejaar kost je tussen de 9.200 en 11.400 euro! (bron: Nibud Studentenonderzoek 2015). Daarom verdienen jongeren meer begeleiding. Een goed doordacht tussenjaar bespaart veel geld en voorkomt studievertraging. Nuffic (organisatie voor internationale samenwerking in hoger onderwijs) en het Europees platform ‘Internationaliseren in Onderwijs’ hebben wetenschappelijk onderzoek verricht naar de voordelen van een tussenjaar waarbij je op reis gaat. De onderzoeken wijzen uit dat juist de invulling van een buitenlands tussenjaar je het volgende oplevert: ■ Levenservaring en zelfinzicht; omdat je heel andere ervaringen opdoet dan wanneer je meteen doorstudeert. Onder andere door het contact met andere culturen

■ ■ ■ ■ ■

Doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en zelfvertrouwen; omdat je met onverwachte uitdagingen te maken krijgt Motivatie om je talent te gebruiken; waardoor je beter in staat bent (studie-) keuzes te maken Betere studieresultaten Minder studie-uitval Grotere talenkennis Een overtuigende CV Meer levensgeluk: door alle hierboven genoemde punten

‘Mijn duik in het diepe’ (Testimonial) Hanna: “Als er een iemand echt uit zijn comfortzone is gestapt, dan ben ik het wel. Toen ik hier kwam durfde ik niet te snorkelen, nu heb ik zelfs bij een duikschool gewerkt en ga ik met een PADI op zak terug naar huis!”

maart 2018


Tussenjaa

13

r!

SKK

Tussenjaartips voor ouders van studiekiezers Lastminute aanmelden voor een opleiding is meestal geen goed plan. Adviseer uw kind goed na te denken over zijn of haar studiekeuze. Kan uw kind een goede keuze maken? Fijn! Bij heel wat jongvolwassenen lukt dat namelijk niet meteen na havo of vwo. Steeds meer aanstaande studenten kiezen voor een jaar ‘iets anders’ voordat zij gaan studeren. Deze tussenjaartips voor ouders helpen u misschien bij het samen vormgeven van een goed tussenjaar. Door: Hermien Miltenburg, Relatiemarketeer en oudervoorlichter bij Wageningen University & Research: “Ik ben oudervoorlichter en heb zelf drie studerende kinderen. Ondanks mijn onderwijsachtergrond vond ik het lastig mijn kinderen te coachen bij studiekeuze. Daarom heb ik me verdiept in de rol van ouders tijdens het studiekeuzeproces en in het eerste studiejaar. Mijn kennis en ervaring vindt u op Studiekeuzekind Blog, https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/.” Tip 1: Een goede studiekeuze is belangrijk. Maar niet alle jongvolwassenen zijn toe aan een uitgebalanceerde studiekeuze na hun havo of vwo. Zet niet teveel druk op het studiekeuzeproces, ik ken heel wat jongeren die lijden onder ‘keuzestress’. Een studiekeuze lastminute forceren heeft geen zin. Denk samen eens na over een tussenjaar.

Tip2: Een goed tussenjaar moet je plannen. Maak afspraken met uw kind over wat hij wil gaan doen en wat hij daarmee denkt te bereiken. Maak ook een planning bijvoorbeeld: werken en nadenken over studiekeuze in de herfst, een wereldreis maken in de lente. Tip 3: Doorstuderen is niet voor elke jongvolwassene hét toekomstideaal. Praat ook eens over werken of een eigen bedrijf. Maar kiest uw kind voor doorstuderen, stimuleer uw kind dan in het tussenjaar echt te focussen op studiekeuze. Verdiep u in het studiekeuzeproces en praat met uw kind over de stappen die hij zet. Bijna 50% van de jongeren ziet de familie als de belangrijkste studiekeuzeadviseur(-s). Tip 4: Uw kind is volwassen, de verantwoordelijkheid voor de studiekeuze en het eventuele tussenjaar ligt bij hem. Maar

Een studiekeuzecoach in gesprek met dochter en moeder op een studiekeuzebeurs.

samen eens kijken naar de invulling van een tussenjaar kan geen kwaad. Spreek vooral een dagbesteding af die uw kind verder helpt in zijn studiekeuze en zelfontdekking. De decaan van de middelbare school van uw kind kan misschien ook nog coachen, en decanen kennen ook studiekeuzeprofessionals en studiekeuzepro-

gramma’s van bijvoorbeeld hbo’s die uw kind verder kunnen helpen. Tip 5: Maakt u zich geen zorgen. Een goed gepland tussenjaar is voor veel studenten een verrijking. Ze weten na zo’n jaar beter wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze de komende jaren met hun leven willen doen!

Leren en werken in de techniek

Goflex: opleidingsbedrijf in de techniek: ■ Een betaalde leerbaan in de techniek ■ Gratis mbo opleiding op een roc bij jou in de buurt ■ Werken en leren aan echte projecten bij bekende bedrijven Robin: “Goflex biedt wat ik zoek. Ervaring opdoen in de installatietechniek, het vinden van een goede leerwerkplek en betaald worden. Tot nu toe heb ik een warm en open gevoel bij Goflex.”

www.destudiekeuzekrant.nl

Beau: “Omdat ik het niet naar mijn zin had op mijn vorige opleiding ben ik samen met mijn moeder gaan zoeken naar een alternatief. Op internet kwamen we Goflex tegen en zijn we op een open avond geweest. Tijdens de open avond kreeg ik een indruk van elektro- en installatietechniek. Daar werd ik weer enthousiast over de installatietechniek. Na een een gesprek en testdag heb ik voor dat vak gekozen. Nu volg ik de bootcamp en start straks in de bbl op een leerwerkplek van Goflex.”

maart 2018


Een écht vak in de metaal leer je op de werkvloer! Metalent verbindt talent, bedrijf en school! • Verspaners • Constructiebankwerkers • Lassers • Monteurs • Engineers

WIL JIJ EEN LEERWERKBAAN? VMBO • MBO • HBO

en meer...

Meer weten? Kijk op www.metalent.nl of bel 0180 645 455


SKK

15

Drie vrouwen over hun keuze voor de bouw Student bouwkunde Yasmin: “Je haalt het beste uit jezelf”

Junior adviseur Anouk: “Op mijn stage ontdekte ik wat ik wilde”

“Is het overdreven om te denken dat ik de wereld een beetje mooier en beter kan maken? Misschien. Maar die ambitie heb ik in ieder geval wel. Ik ben Yasmin, 20 jaar en tweedejaars student bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.”

Anouk van Dam is 20 jaar en werkt als junior adviseur bij Mees Ruimte & Milieu, een adviesbureau gespecialiseerd in permissiemanagement. Dit houdt in dat Mees een ontwikkeling begeleidt van ‘willen’ naar ‘mogen’ bouwen. Na haar eindexamen ging Anouk HBORechten studeren aan de Hogeschool Leiden.

“Ik heb mijn propedeuse op zak, dus nu wil ik me verder verdiepen in het vakgebied. Na het derde jaar – als ik mijn diploma heb gehaald – ben ik Bachelor of Science. Klinkt goed, maar voor mij is dat niet genoeg. Ik wil architect worden en daarom ga ik daarna nog een jaar door voor mijn master, maximaal twee jaar. Dan heb ik een universitair diploma. “Deze studie is best pittig. Je moet zelfdiscipline hebben en zelf dingen in gang zetten om ergens te komen. Dan haal je het beste uit jezelf. Het creatieve deel van het vak vind ik mooi: vormgeven van de ruimte, hoe je die invult. Ik wil het vooral beter maken. Dat jouw ontwerp bijdraagt aan een gebouw dat past in de omgeving en echt wat te bieden heeft voor bewoners en gebruikers. “Ik ben opgegroeid in een niet al te beste woonwijk en dat motiveert mij om het anders te willen. Want ik denk dat het beter kan. En het gaat me niet alleen om woningen, maar ook bijvoorbeeld om kantoren, sportcomplexen of scholen. Dat zo’n bouwproject tot stand komt volgens mijn ideeën en tekeningen, dat lijkt me echt heel gaaf. “Als ik afgestudeerd ben kan ik aan het werk bij een ontwerp- of adviesbureau, een projectontwikkelaar of ik kan voor mezelf beginnen als architect. Lijkt me heel spannend! Of ik kan promoveren in bouwkunde. Mogelijkheden genoeg!”

“Ik wil graag mensen helpen, onder andere met juridische vragen. In het eerste jaar van mijn rechtenstudie kwam ik in aanraking met bestuursrecht. Hierin vond ik het verschil tussen de macht van de overheid en de wensen van de burger erg interessant. In mijn derde jaar heb ik tien maanden stage gelopen bij Mees Ruimte & Milieu en ik ben er gebleven. Wat ik zo leuk vind aan mijn baan als adviseur is allereerst het juridische aspect; vergunningen en procedures die allemaal doorlopen moeten worden om te kunnen bouwen. De uitdaging hierbij is de juiste procedure te kiezen zodat zo snel mogelijk gebouwd kan worden. Daarnaast spreekt de communicatieve kant mij ook erg aan. Zoals het overleg met je opdrachtgever en de overige betrokken partijen.” “Je bent eigenlijk continue onbewust bezig met recht. Als er bijvoorbeeld ergens een bord staat met ‘hier wordt ontwikkeld’, was ik me er eerst nooit bewust van dat daar enorm veel procedures aan vooraf zijn gegaan om überhaupt te kunnen bouwen. Dat vind ik super interessant en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.” Anouk is in juni 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden. Voor haar scriptie heeft zij onderzoek gedaan naar de eisen en beperkingen van de kruimelgevallenregelingen en de positie daarvan in de Omgevingswet. Haar scriptie werd beoordeeld met een 9,1.

Werkvoorbereider Esmé: “Je hebt een belangrijke rol in het bouwproces” “Hoe dat is, als vrouw in de bouw? Ik zou niets anders willen!’ Ik ben Esmé, 21 jaar, en ik werk als werkvoorbereider bij een constructiebedrijf. En dit is waarom dat zo leuk is: als werkvoorbereider heb je een belangrijke rol in het bouwproces. Als ik mijn werk niet goed doe, hebben de bouwers bijvoorbeeld niet op tijd de juiste materialen.” “Ik controleer of de bouwtekeningen juist zijn, heb veel overleg met de opdrachtgever, met de architect en met leveranciers. Ik houd de administratie bij en ik houd de kosten in de gaten. Je moet een project begeleiden, dus je moet niet bang uitgevallen zijn. Je zoekt actief contact met mensen, ze durven bellen én aanspreken hoort daarbij. Communicatie is dus erg belangrijk. En je moet stressbestendig zijn. Maar dat leer je snel genoeg. “Om zelfstandig zulk specialistisch, uitvoerend werk te kunnen doen had ik minimaal mbo niveau 4 nodig. Je kunt naar niveau 4 met vmbo-gt/tl. Of als je havo/vwo van klas 3 naar 4 hebt gehaald. Zo ben ik begonnen. Maar volgens mij kun je het ook halen als je al een baan hebt, bijvoorbeeld door ‘s avonds naar school te gaan of met zelfstudie online. “Je hoort vaak dat de bouw mannenwerk is. Maar behalve écht zwaar sjouwwerk, kunnen wij net zo goed doen wat mannen doen. En sommige dingen misschien zelfs beter. Haha!”


Profile for Uitgeverij Aan de Slag

Studiekeuzekrant maart 2018  

GoPabo, Tussenjaar, Bouw& Techniek

Studiekeuzekrant maart 2018  

GoPabo, Tussenjaar, Bouw& Techniek

Profile for aandeslag
Advertisement