Page 1

SKK

De StudieKeuzeKrant VOOR HAVO, VWO EN MBO-4 (ÉN JE OUDERS) oktober 2017, 4e jaargang nr 18

MAAK EEN KICKSTART: NU INSCHRIJVEN, IN 2018 STARTEN

Voor de klas: ‘Nog nooit een saaie dag gehad’

5

Alle fixus opleidingen met selectie hogescholen

6

Alle fixus opleidingen met selectie universiteiten

7

Stappenplan inschrijven uiterlijk 15 januari

9

Social Work: de samenleving 11 is je werkgebied

Go Pabo s pecial Social Wo rk special Pedagogie k special


Leraar basisonderwijs wordeN? “Ik vind de sfeer heel fijn, iedereen kent elkaar” OPEN AVOND 21 november Amsterdam en Alkmaar

óók universitaire pabo en sportklas

www.ipabo.nl

Start je studie met een baangarantie!

De grootste pabo van NoordNederland Bij NHL Stenden Hogeschool kies je de pabo die het beste bij je past. Er zijn vijf locaties met ieder een eigen specialisatie: Leeuwarden, Groningen, Meppel, Emmen en Assen.

Open Dag NOV

18

“Op de Pabo leer je natuurlijk hoe je kennis overbrengt, maar denk je ook na over je rol als docent. En over wat je kinderen wilt bijbrengen. Je speelt tenslotte een belangrijke rol in iemands leven!”

Martijn Fuhler

www.nhlstenden/evenementen

Daarom NHL Stenden! › De enige internationale pabo in Nederland, (International Teacher Education for Primary Schools) in Meppel. › Keuze uit verschillende specialisaties bijvoorbeeld ‘Meertaligheid’ en ‘Wetenschap & Technologie’. › Academische Pabo in Groningen. › Je volgt een kleinschalige opleiding en krijgt veel persoonlijke begeleiding. › Je staat tijdens de opleiding veel voor de klas.


Go Pabo S

3

Colofon Wilt u extra exemplaren van De SKK nabestellen? Stuur een email naar:

pecial

SKK

Kies eerst een beroep, dan een opleiding!

uitgeverijaandeslag@gmail.com

De krant wordt vijf keer per jaar verspreid op de 232 grootste vo- en mbo-scholen.

DE STUDIEKEUZEKRANT is een uitgave van: Uitgeverij Aan de slag

Leuk als een bepaalde opleiding je aanspreekt, maar kĂşn je er ook wat mee? Anders gezegd: is er straks ook werk in te vinden? En past het beroep, dat je met de opleiding van je keuze straks doet, wel bij jou? Ga bij je keuze dus eerst eens na welk beroep bij je past: werk je graag met mensen, werk je solo of liever in een team? Een studie kies je niet voor je leven, een beroep wel!

Houtmarkt 57 2011 AL Haarlem www.aan-de-slag.nl

Een tweede stap is onderzoeken of er ook werk te vinden is in het beroep van je voorkeur. Check: www.studieperspectief.nl

Volgende uitgave Deadline: 1 november 2017 Op de scholen: 6 november 2017

Contactpersoon Frank Meijer

Studiekeuze in MAAK M A AK HET HE T VERSCHIL VE R S C HI L V VOOR O O R 7 stappen

KINDEREN K I N DE R E N IIN N ROTTERDAM! RO T T ER DA M!

uitgeverijaandeslag@gmail.com

Bekijk welke studierichtingen er zijn â–

Let op: onder 1 studierichting vallen meerdere studies

â–

Denk na over: welk gevoel heb je bij welke studierichting?

â–

Wat zegt je verstand?

â–

Zoek per studierichting studies die jou interessant lijken

â–

Zoek meer info over deze studies, bezoek open dagen

â–

Ga proef studeren bij de studie van je keuze

www.aan-de-slag.nl

Redactie Yvette Doornbosch, Tauns de Hond, Frank Meijer, Han Sjakes, Elvira Steijne

Tel. 06 4471 8618

 *'",++,'+*$*%",$*')++'"'"!' *'",++,'+*$*%",$*')++'"'"!' ##",*$'$%'"!'"#"%'#+%'$%","%'"%'"' ",*$'$%'"!'"#"%'#+%'$%","%'"%'"' "%$"(''"!'","'$"!*'#,'"'$*'"%' "%$"(''"!'","'$"!*'#,'"'$*'"%' ')+*',"' "*'$'"'+*! ' ')+*',"' "*'$'"'+*! ' $'"')"",'"!"%'#",'"'

$'"')"",'"!"%'#",'"'

 $"'$'$""% ' )'%++,'"'"%'+ $"'$'$""% ' )'%++,'"'"%'+

uitgeverijaandeslag@gmail.com

! ! ! !   

Advertentieverkoop: Frank Meijer

O Open pen dag' dag' Vormgeving: Floppy Design

$ ! ! ! ! 

 ,'"'+!+'#+%',"*!(","%'"%' ,'"'+!+'#+%',"*!(","%'"%' + "%'"%')'"'$",#,'$%'!"'*,$#"%' + "%'"%')'"'$", #,'$%'!"'*,$#"%' +'"'%++, +'"'%++, !    !    

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Artikelen of delen daarvan, evenals illustraties en advertenties, mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen. Auteursrechten voorbehouden aan de uitgever. Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van de gegevens in deze krant. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden redactie en advertenties.za

IS I S HET H E T %%$"! $" !    $ $ !" ! "     " "  3 jaar jaar Thomas Thomas Mo More re Ho Hogeschool geschool ==>> LLeerkracht eerkracht B Basisonderwijs asisonder wijs + 2 jaar jaar -,+*)(*'&%$#",*$!"$!' -,+*)(*'&%$#",*$!"$!' ",+) ",+) ==>> jjee o onderwijsmaster nder wijsmaster

www.destudiekeuzekrant/de-studiekeuze-app

oktober 2017


Fontys Hogeschool Kind en Educatie Bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie volg je een opleiding die erop gericht is om jouw persoonlijke kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. Zodat jij voorbereid bent om kinderen van 0 - 14 jaar een goede basis te geven voor de rest van hun leven. Fontys Hogeschool Kind en Educatie kent verschillende vestigingen met diverse opleidingen. Waar je ook je vakken volgt, overal ervaar je het vertrouwde, veilige gevoel van een kleinschalige opleiding. Door de nauwe betrokkenheid van en bij het werkveld leiden we je op in een persoonlijke omgeving. Daarmee sluit jouw opleiding vrijwel naadloos aan bij de dagelijkse praktijk.

LERAAR BASISONDERWIJS (PABO)

PABO UNIVERSITY

• Je bent geïnteresseerd in kinderen, maar ook in organiseren en samenwerken. • Pedagogiek met Management verbinden, die combinatie past bij jou. • Je ziet jezelf graag werken in een leidinggevende, coachende, adviserende of beleidsmatige functie in een omgeving die het kind centraal stelt, bijv. een Kindcentrum. • De lessen vinden plaats in Den Bosch.

• Je ontwikkelt je in vier jaar tot een startbekwame en gemotiveerde leerkracht in het basisonderwijs • Je wordt gestimuleerd om zelfstandig, maar ook in teamverband het beste uit jezelf te halen. • Naast lesgeven heb je ook andere taken, bijv. het voeren van oudergesprekken en het inspelen op leerproblemen. • Je bent gemotiveerd om onderwijs te verbeteren door inzet van onderzoek en ICT. • De lessen vinden plaats in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Veghel of Venlo.

• Speciaal voor vwo’ers • In vier jaar ontwikkel je je tot Bachelor Leraar Basisonderwijs én Master of Arts. • Je bezit daardoor uitgebreide wetenschappelijke kennis van maatschappelijke, culturele en mediale onderwerpen. • Je speelt een grote rol bij onderwijs-innovatie. • De lessen vinden plaats op de campus van Fontys in Tilburg en van Tilburg University.

fontys.nl/pmk

fontys.nl/leraar-basisonderwijs

fontys.nl/pabouniversity

OPEN DAGEN

PEDAGOGISCH MANAGEMENT KINDEROPVANG

Zaterdag 11 november in Eindhoven, Veghel Zaterdag 18 november in Tilburg, Venlo, Den Bosch

www.destudiekeuzekrant/de-studiekeuze-app

oktober 2017


SKK

5

GoPabo: ‘Nog nooit een saaie dag gehad’ De pabo is meer dan leren om onderwijs te geven aan kinderen. De pabo is een creatieve, veelzijdige, uitdagende opleiding. Het is nuttig en belangrijk werk, maar het werken met kinderen in het basisonderwijs verveelt nooit en je kunt heel veel voor ze betekenen. ‘Je wordt er zelf ook een beter mens van’, zegt een leraar. In dit artikel lees je over: ■ Hoe je je goed voorbereidt op een studie op de pabo ■ Wat je kansen zijn op een baan als leraar of lerares ■ Waarom het zo fantastisch leuk werk is ■ Wanneer er open dagen zijn op paboscholen in jouw regio Zeg nou zelf “Het leuke aan lesgeven vind ik het contact met de kinderen en om te zien hoe ze elke keer weer iets nieuws leren en altijd zo enthousiast zijn over nieuwe dingen.” Laura Voorberg, student pabo, Den Haag “Je ziet kinderen echt groeien, niet alleen in lengte, maar ook in de ontwikkeling van het brein. Dat is mooi om te zien en het is een uitdaging om zo veel mogelijk uit een kind te halen.” Izak Lavooij, student pabo, Rotterdam “De kinderen op de basisschool zijn nog zó spontaan, ze willen gelijk aan de slag en antwoorden geven. Dat maakt les geven in het basisonderwijs bijzonder.” Daniël Kleiterp, student pabo Leeuwarden “Als juf ben je een van de belangrijkste personen in het leven van een kind. Dat vind ik een hele mooie kans en een hele mooie uitdaging. Om ze iets te leren, maar ook om ze een veilige plaats te bieden in de klas.” Marjet van Laar, student pabo Ede (Foto: Frank Hoyinck, Hogeschool Leiden)

3 redenen om blij te worden van de pabo 1. Goede kans op een baan Veel meesters, juffen en docenten zijn aardig op leeftijd. Zij gaan in de komende jaren met pensioen. Er komen dus banen bij. De kansen op een baan zijn gunstig vanaf 2018. Vooral in de grote steden stijgt de vraag naar leraren en leraressen voor basisscholen. 2. Afwisselende opleiding Je leert natuurlijk hoe je moet lesgeven. Met vakken als onderwijskunde en didactiek. Maar je krijgt ook les in de vakken die je geeft op de basisschool, zoals biologie, aardrijkskunde, taal en geschiedenis. En er zijn ook veel praktische vakken, zoals toneel, handvaardigheid, tekenen en muziek. 3. Leren op de pabo is dóen Op de pabo zit je niet de hele dag met je neus in de boeken. Studeren op de pabo betekent heel veel dóen. Je loopt sowieso al vanaf het eerste jaar minimaal één dag stage op een basisschool.

(Foto: Frank Hoyinck, Hogeschool Leiden)

www.destudiekeuzekrant/de-studiekeuze-app

oktober 2017


SKK

6

EEN STUDIE MET NUMERUS FIXUS? ★ DIE VIND Overzicht ďŹ xusopleidingen met selectie - universiteiten Opleidingscode

Studiejaar

Opleidingsomschrijving

Instelling

Opleidingsvorm

Capaciteit

Aantal keer deelnemen

50014

2018

50019

2018

B Psychobiologie

Universiteit van Amsterdam

voltijd

250

2

B International Business

Maastricht University

voltijd

875

3

50033 50441

2018

B Klinische Technologie

Universiteit Twente

voltijd

130

2

2018

B Industrial Design

Technische Universiteit Eindhoven

voltijd

120

3

50627

2018

B Internat Betrek en Internat Organisat

Rijksuniversiteit Groningen

voltijd

260

3

50952

2018

B International Business Administration

Erasmus Universiteit Rotterdam

voltijd

600

3

50952

2018

B International Business Administration

Tilburg University

voltijd

500

3

55003

2018

B Nanobiologie (joint degree)

Technische Universiteit Delft

voltijd

100

2

55007

2018

B Klinische Technologie (joint degree)

Technische Universiteit Delft

voltijd

100

2

56157

2018

B Farmacie

Universiteit Utrecht

voltijd

270

2

56226

2018

B Biomedische Technologie

Technische Universiteit Eindhoven

voltijd

225

3

56469

2018

B Criminologie

Universiteit Leiden

deeltijd

5

2*

56469

2018

B Criminologie

Universiteit Leiden

voltijd

165

56469

2018

B Criminologie

Erasmus Universiteit Rotterdam

voltijd

135

56469

2018

B Criminologie

Vrije Universiteit Amsterdam

voltijd

130

3

56551

2018

B Geneeskunde

Universiteit Leiden

voltijd

315

2

56551

2018

B Geneeskunde

Rijksuniversiteit Groningen

voltijd

410

1

56551

2018

B Geneeskunde

Universiteit Utrecht

voltijd

304

2

56551

2018

B Geneeskunde

Erasmus Universiteit Rotterdam

voltijd

410

1

56551

2018

B Geneeskunde

Maastricht University

voltijd

366

2

56551

2018

B Geneeskunde

Universiteit van Amsterdam

voltijd

350

1

56551

2018

B Geneeskunde

Vrije Universiteit Amsterdam

voltijd

350

2

56551

2018

B Geneeskunde

Radboud Universiteit

voltijd

330

1

56560

2018

B Tandheelkunde

Rijksuniversiteit Groningen

voltijd

48

1

56560

2018

B Tandheelkunde

Universiteit van Amsterdam

voltijd

79

1

56560

2018

B Tandheelkunde

Vrije Universiteit Amsterdam

voltijd

65

1

56560

2018

B Tandheelkunde

Radboud Universiteit

voltijd

67

1

56570

2018

B Diergeneeskunde

Universiteit Utrecht

voltijd

225

3

56604

2018

B Psychologie

Maastricht University

voltijd

475

3

56604

2018

B Psychologie

Universiteit van Amsterdam

voltijd

480

1

2

56604

2018

B Psychologie

Radboud Universiteit

voltijd

550

2

56827

2018

B Fiscaal Recht

Universiteit Leiden

deeltijd

5

2*

56827

2018

B Fiscaal Recht

Universiteit Leiden

voltijd

125

56841

2018

B Biotechnologie

Wageningen University & Research

voltijd

130

3

56868

2018

B Voeding en Gezondheid

Wageningen University & Research

voltijd

170

3

56945

2018

B Kunstmatige intelligentie

Radboud Universiteit

voltijd

150

2

56951

2018

B Bouwkunde

Technische Universiteit Delft

voltijd

400

3

56955

2018

B Industrieel Ontwerpen

Technische Universiteit Delft

voltijd

350

3

56956

2018

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Technische Universiteit Delft

voltijd

440

3

56964

2018

B Technische Informatica

Technische Universiteit Eindhoven

voltijd

250

3

56981

2018

B Kunstmatige Intelligentie

Universiteit van Amsterdam

voltijd

170

2

56987

2018

B Global Sustainability Science

Universiteit Utrecht

voltijd

150

3

56990

2018

B Biomedische Wetenschappen

Universiteit Leiden

voltijd

70

2

56990

2018

B Biomedische Wetenschappen

Universiteit Utrecht

voltijd

175

2

56990

2018

B Biomedische Wetenschappen

Universiteit van Amsterdam

voltijd

175

2

56990

2018

B Biomedische Wetenschappen

Radboud Universiteit

voltijd

100

2

56994

2018

B Technische Bedrijfskunde

Technische Universiteit Eindhoven

voltijd

250

3

59304

2018

B Moleculaire Levenswetenschappen

Wageningen University & Research

voltijd

110

3

59325

2018

B Biology

Radboud Universiteit

voltijd

200

3

* Het aantal keren dat je mag deelnemen, geldt als totaal voor beide opleidingsvormen.

LET OP: Tot 1 december a.s. mogen instellingen nog wijzigingen doorgeven bij Studielink. Tot 1 december ontvangt Studiekeuze123 wekelijks een update van bovenstaand overzicht. Deze lijst is dus nog onder voorbehoud van wijzigingen.

www.destudiekeuzekrant/de-studiekeuze-app

oktober 2017


SKK

7

JE HIER! ★ MELD JE AAN UITERLIJK 15 JANUARI Overzicht fixusopleidingen met selectie - hogescholen Opleidingscode

Studiejaar

Opleidingsomschrijving

Instelling

Opleidingsvorm

Capaciteit

Aantal keer deelnemen

30023

2018

B Medische Hulpverlening

Hogeschool Rotterdam

voltijd

40

3

30023

2018

B Medische Hulpverlening

Hogeschool Utrecht

voltijd

48

3

30023

2018

B Medische Hulpverlening

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

voltijd

40

3

30036

2018

B Creative Media and Game Technologies

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

voltijd

180

3

30037

2018

B Fashion & Textile Technologies

Hogeschool van Amsterdam

voltijd

410

2

34040

2018

B Sportkunde

Hogeschool van Amsterdam

voltijd

252

2

34091

2018

B Huidtherapie

Hogeschool Utrecht

voltijd

100

3

34091

2018

B Huidtherapie

De Haagse Hogeschool

voltijd

120

3

34112

2018

B Forensisch Onderzoek

Hogeschool van Amsterdam

voltijd

80

2

34112

2018

B Forensisch Onderzoek

Saxion

voltijd

90

2

34389

2018

B Industrieel Product Ontwerpen

Hogeschool Rotterdam

voltijd

100

3

34397

2018

B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Avans Hogeschool

voltijd

210

3

34397

2018

B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Hogeschool Rotterdam

voltijd

175

3

34507

2018

B Toegepaste Psychologie

Hogeschool Leiden

voltijd

224

3

34507

2018

B Toegepaste Psychologie

Hanzehogeschool Groningen

voltijd

190

2

34507

2018

B Toegepaste Psychologie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

voltijd

250

3

34507

2018

B Toegepaste Psychologie

Hogeschool van Amsterdam

voltijd

365

2

34549

2018

B Optometrie

Hogeschool Utrecht

voltijd

140

3

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Avans Hogeschool (locatie Breda)

voltijd

380*

3*

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Avans Hogeschool (locatie ’s-Hertogenbosch)

voltijd

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Hogeschool Leiden

voltijd

300

3

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Fontys Hogescholen (locatie Eindhoven)

voltijd

430*

3*

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Fontys Hogescholen (locatie Tilburg)

voltijd

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Viaa

voltijd

165

3

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Hogeschool Rotterdam

voltijd

500

3

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Hanzehogeschool Groningen

voltijd

400

3

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Hogeschool Utrecht

voltijd

400

3

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

voltijd

400

3

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Hogeschool Inholland (locatie Alkmaar)

voltijd

400*

2*

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Hogeschool Inholland (locatie Amsterdam)

voltijd

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

De Haagse Hogeschool

voltijd

500

3

34560

2018

B Opleiding tot Verpleegkundige

Hogeschool van Amsterdam

voltijd

400

2

34561

2018

B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeut

Hanzehogeschool Groningen

voltijd

156

3

34561

2018

B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeut

Fontys Hogescholen

voltijd

160

3

34570

2018

B Opleiding tot Fysiotherapeut

Avans Hogeschool

voltijd

180

3

34570

2018

B Opleiding tot Fysiotherapeut

Hogeschool Leiden

voltijd

170

3

34570

2018

B Opleiding tot Fysiotherapeut

Hogeschool Rotterdam

voltijd

200

3

34570

2018

B Opleiding tot Fysiotherapeut

Hanzehogeschool Groningen

voltijd

300

2

34570

2018

B Opleiding tot Fysiotherapeut

Hogeschool Utrecht

voltijd

336

3

34570

2018

B Opleiding tot Fysiotherapeut

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

voltijd

220

3

34570

2018

B Opleiding tot Fysiotherapeut

Hogeschool van Amsterdam

voltijd

320

2

34570

2018

B Opleiding tot Fysiotherapeut

Fontys Hogescholen

voltijd

264

3

34576

2018

B Mondzorgkunde

Hanzehogeschool Groningen

voltijd

51

2

34576

2018

B Mondzorgkunde

Hogeschool Utrecht

voltijd

100

3

34576

2018

B Mondzorgkunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (loc. Nijmegen)

voltijd

70*

3*

34576

2018

B Mondzorgkunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (loc. Arnhem)

34576

2018

B Mondzorgkunde

Hogeschool Inholland

voltijd

105

2

34577

2018

B Orthoptie

Hogeschool Utrecht

voltijd

50

3

34585

2018

B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie

Windesheim

voltijd

115

3

34686

2018

B Journalistiek

Hogeschool Utrecht

voltijd

300

3

34951

2018

B Kunst en Economie

HKU

voltijd

275

3

35521

2018

B Leisure & Events Management

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

voltijd

400

3

80009

2018

Ad Functieger. Toerisme en Recreatie

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

voltijd

100

3

* De opleiding tot Verpleegkundige aan Avans Hogeschool wordt op twee locaties aangeboden. De capaciteit die getoond wordt en het aantal keren dat je mag deelnemen, gelden als totaal voor beide locaties. * De opleiding tot Verpleegkundige aan Hogeschool Inholland en aan Fontys Hogescholen wordt op twee locaties aangeboden. De capaciteit die getoond wordt en het aantal keren dat je mag deelnemen, gelden als totaal voor beide locaties. * De opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt op twee locaties aangeboden. De capaciteit die getoond wordt en het aantal keren dat je mag deelnemen, gelden als totaal voor beide locaties.

www.destudiekeuzekrant/de-studiekeuze-app

oktober 2017


Een écht vak in de metaal leer je op de werkvloer! Metalent verbindt talent, bedrijf en school! • Verspaners • Constructiebankwerkers • Lassers • Monteurs • Engineers

WIL JIJ EEN LEERWERKBAAN? VMBO • MBO • HBO

BEING SOCIAL IS WHAT YOU ARE. Kijk op avans.nl voor meer informatie over onze sociale opleidingen in Breda en ’s-Hertogenbosch

en meer...

Meer weten? Kijk op www.metalent.nl of bel 0180 645 455

LERAAR BASISONDERWIJS. IN HET ONDERWIJS IS GEEN DAG HETZELFDE. Kijk op avans.nl voor meer informatie over de opleiding en onze open dagen.


9

SKK

Interesse in een ďŹ xusopleiding met selectie? Check het stappenplan!


Creatieve Therapie Help je graag andere mensen? Lijkt het je interessant en leuk om mensen met psychische problemen te helpen via kunst of drama? Dan is de opleiding Creatieve Therapie jouw studie!

Social Work

Open Dagen NOV

18

FEB

17

Kun je je goed inleven in anderen, vind je het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij? Ben je een verbinder en ondernemend ingesteld? Dan is Social Work jouw studie!

Daarom NHL Stenden! › Je wordt specialist in de therapievorm drama of beeldend vormen. › Met onderzoek ondersteun je de hulpverlening. › Je doet veel praktijkervaring op. › Je werkt samen in kleine groepen en krijgt veel persoonlijke aandacht. › De opleiding biedt mogelijkheden voor internationale uitwisseling en stage.

Daarom NHL Stenden! › Je volgt een brede, innovatieve opleiding met kans op uiteenlopende banen als sociaal werker. › Je ontwikkelt een scala aan vaardigheden, passend bij jouw talenten, die jou helpen het verschil te maken. › Vanaf het begin van je studie leer je in de praktijk, samen met andere studenten en professionals in leerbedrijven. › De opleiding biedt mogelijkheden voor internationale uitwisseling en stage.

www.nhlstenden.com

Sociaal Werk: Mensen helpen die in de knel zitten Als sociaal werker bied je ondersteuning, advies en hulp aan mensen die in de problemen zitten en er ook met hulp van familie en bekenden niet meer uitkomen. De opleiding Sociaal Werk bereidt je voor op een prachtig en pittig beroep. Het beroep centraal Vanaf de eerste dag staat je toekomstig beroep centraal. Een dynamisch beroep waar geen dag hetzelfde is. De sociaal werker heeft een gereedschapskist met methoden en technieken, om mensen die knel zitten te helpen. We leren je hoe je op verschillende manieren kunt werken aan problemen. Zo ga je na afloop optimaal voorbereid aan de slag. Klaar voor de toekomst Na je studie kun je op veel verschillende plekken terecht. De jeugdzorg, de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de psychiatrie, de ouderenzorg, een algemeen ziekenhuis, de verslavingszorg of het gevangeniswezen. Je kunt daar bijvoorbeeld werken als groepsleider, sociotherapeut, leefgroepwerker, begeleider, kwaliteitsmedewerker casemanager of mentor. Hogeschool Leiden Zernikedreef 11 2333 CK Leiden hsleiden.nl/sociaal-werk

Kom langs op de 28 oktober 2017 OPEN DAG! hsleiden.nl/open-dag


SKK

11

Social Work: is de samenleving jouw ding? Ben je geïnteresseerd in mensen? Ben je nieuwsgierig naar wat mensen zélf willen en kunnen? Wil je hulp verlenen aan en opkomen voor mensen die het moeilijk hebben? Sta je stevig in je schoenen?

(Foto: Frank Hoyinck, Hogeschool Leiden)

Als je deze vragen met ja beantwoordt, lees dan even verder. De kans is groot dat jij straks wilt werken met mensen. Een studie social work leidt je op tot een van de mooiste beroepen: werken met en voor mensen.

SPH

In dit artikel lees je over drie opleidingen social work: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener ■ Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Cultureel ■ Maatschappelijke Vorming

Met de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener word je meestal hulpverlener in groepsverband. SPH-ers zijn mensen die goed kunnen luisteren zonder meteen een oordeel te hebben en staan altijd voor mensen klaar. Ben je gewend dat mensen met hun problemen naar jou toe komen? Dan ben je ervaren op dit gebied.

MWD

CMV

Wat ga je doen? Het grote verschil tussen MWD en SPH: SPH-ers werken met groepen, de MWD-er heeft in haar of zijn werk vaak 1 op 1 contact met de cliënt.

Wat ga je doen? Veel studenten kiezen voor Cultureel Maatschappelijke Vorming omdat ze met jongeren of ‘risicojongeren’ willen werken. Je leert hoe je jongeren met problemen kunt helpen terug te keren naar de maatschappij. CMV is een vak voor doeners: praktijkgericht. Als je ondernemend bent, met mensen wilt werken en geïnteresseerd bent in cultureel werk zou dit je vak wel eens kunnen zijn. CMV-professionals organiseren culturele evenementen of werken bijvoorbeeld met jongeren en minderheden.

Wat leer je? Veel docenten op de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening komen uit de praktijk, dus je hebt het bijna altijd over de praktijk. Je loopt verschillende stages, bijvoorbeeld bij vluchtelingenwerk, in een gezin of op een vmbo. Je werkt met een casus: je gaat bijvoorbeeld uit van een gezin met problemen. Jij moet dan een hulpverleningsplan voor het gezin schrijven, met hulp van deskundigen. Je doet ook rollenspellen in de klas. Je leert om niet alleen naar een persoon te luisteren, maar ook te kijken naar wat er achter het verhaal van die persoon schuil gaat.

Wat ga je doen? Je helpt bijvoorbeeld kinderen of jongeren met problemen thuis. Of je werkt in de lichamelijke of verstandelijke gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, verslavingszorg, psychiatrie of justitiële hulpverlening.

Wat leer je? Je krijgt les over onder andere psychologie, pedagogie, socialisatie. Je leert veel over stoornissen; er wordt in de groep gewerkt met acteurs of met mensen met een stoornis en dan moet je met hun probleem om proberen te gaan. Studenten kiezen SPH niet voor het geld, maar omdat zij vanuit hun hart mensen willen helpen. Een groot voordeel is dat je met deze studie veel kanten op kunt. Als je nu bijvoorbeeld graag met kinderen wilt werken, kan het makkelijk gebeuren dat je na je studie in de psychiatrie gaat werken.

Wat leer je? Je leert leiding geven aan groepen mensen en hoe je met een groep omgaat. Je helpt mensen op weg en zorgt ervoor dat ze zich weer ergens voor inzetten, met als doel dat zij meer bij de samenleving worden betrokken. Je werkt voor en met jong en oud, voor mensen van allerlei niveaus en achtergronden. Na je afstuderen kun je aan de slag bij kunstzinnige en culturele instellingen en instellingen. (Foto: Frank Hoyinck, Hogeschool Leiden)

www.destudiekeuzekrant/de-studiekeuze-app

oktober 2017


n e v e g s e l l “ Ik wi l o o h c s s i s op een ba t a d d n i v k i n e r e d r e v s j i onder w d e o g n e e l l gaat dan a zen.” le f o n e n e k re Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen, onderwijzen is ook opvoeden. Het staat in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als onderdeel van de samenleving. Dat noemen we leren met hoofd, hart en handen. Ieder kind heeft talenten, als leerkracht op een vrijeschool zorg je dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Als docent kun je gaan werken op de ruim honderd vrijebasisscholen in Nederland, België of waar dan ook ter wereld, en op elke reguliere basisschool. De Vrijeschool Pabo is een mix van een kunstacademie, een reguliere pabo en een studie filosofie.

Kom naar de Vr ijeschool Pabo!

Bezoek ook eens onze Open Dag Zie voor data: hsleiden.nl/open-dag

PABO Ċ VERPLEEGKUNDE Ċ SOCIAL WORK Ċ KIND EN EDUCATIE Ċ GODSDIENSTLERAAR Ċ GODSDIENST-PASTORAAL WERK

De Studiekeuzekrant oktober 2017  
Advertisement